INFÖRSEL till Sverige av hund och katt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFÖRSEL till Sverige av hund och katt"

Transkript

1 INFÖRSEL till Sverige av hund och katt Gäller från 3 juli, 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRAKTISKA TIPS VID ALLA RESOR MED HUND OCH KATT PRAKTISKA TIPS VID ALLA RESOR MED HUND OCH KATT 3 6 EU-LÄNDER Belgien Danmark Cypern Estland Finland Frankrike Grekland Gibraltar 7 9 Irland Storbritannien SKANDINAVIEN Norge 11 LÅGRISK-LÄNDER UTANFÖR EU Andorra Antigua och Barbuda Aruba Ascension Australien Barbados Bahrein Bermuda Caymanöarna Fiji Falklandsöarna Franska Polynesien Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Island Jamaica Japan Kanada Kroatien Liechtenstein Mauritius Monaco Montserrat Nederländska Antillerna Nya Kaledonien Nya Zeeland Saint Helena HÖGRISK-LÄNDER UTANFÖR EU Övriga länder Slovakien Slovenien Spanien Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Saint Kitts och Nevis Saint Pierre och Miquelon Saint Vincent och Grenadinerna San Marino Mayotte Schweiz Singapore USA Vanuatu Vatikanstaten Wallis och Futuna Detta är en sammanfattning av reglerna för privatpersoner som vill föra in sin hund eller katt till Sverige. Reglerna gäller för svenskt djur som återförs efter vistelse utomlands, utländskt djur som förs in i Sverige för tillfällig vistelse Djur som förs in till Sverige från utlandet för stadigvarande vistelse måste registreras som svenskägt. Lagtexten finns i Förordning (EG) 998/2003 och i beslut fattade med stöd av Införselreglerna för djuret finns samlade under fyra huvudavsnitt, beroende på från vilket land du reser till Sverige Leta upp ditt avreseland i innehållsförteckningen på sidan 2, så ser du på vilken sida de aktuella reglerna finns för att få ta med dig din hund eller katt från detta land direkt till Sverige. I förordningen är länderna uppdelade beroende dels på om de är medlemmar i EU eller inte, dels på grundval av rabiessituationen. I vissa tredje länder, dvs. länder utanför EU, har rabiessituationen bedömts vara under kontroll och risken att få in rabies vid införsel av sällskapsdjur därifrån är låg. Dessa länder kallas lågrisk-länder och har samlats i en grupp. Övriga kallas högriskländer. 3 denna förordning, samt i Jordbruksverkets kompletterande föreskrifter om införsel av sällskapsdjur. Vid transport av hund och katt finns det också särskilda djurskyddsbestämmelser som berör bl.a. utrymmen, restider och tillsyn. Läs mer på Djurskyddsmyndighetens webbplats ( Du kan beställa föreskrifter och införselbroschyren från Jordbruksverkets blankettförråd, tfn Av djurskyddsskäl kan det ibland vara bäst för djuret att stanna hemma Ditt djur kan uppleva exempelvis flygtransport, miljöombyte eller klimatväxling som stressande. Du bör därför tänka över vilket transportsätt som är skonsammast för ditt djur, vilken resväg som är lämpligast eller om det kanske är bäst för djuret att stanna hemma. Det finns många smittsamma sjukdomar Införsellagstiftningen syftar till att skydda mot rabies och vissa parasitsjukdomar, men det finns många andra sjukdomar som ditt djur kan drabbas av på resan. Mer information om smittsamma sjukdomar hos hund och katt finns på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats ( Be din veterinär om hjälp med att skräddarsy skyddet av ditt djur med kompletterande vaccinationer, skydd mot parasiter och tips om hur du bör hantera ditt djur under resan.

3 Valpar och kattungar får endast föras in från vissa länder Observera att valpar och kattungar endast får föras in i Sverige från Norge, Storbritannien och Irland! Begränsning av mängden djur Från vissa länder utanför EU får du maximalt föra in fem djur av hundar och katter. Om fler än fem djur med samma ägare ska föras in räknas de som handelsdjur. Då gäller andra krav än de som nämns här se information på Jordbruksverkets webbplats ( Djuret ska ha en ledsagare på resan Sällskapsdjur får inte föras in som gods utan måste komma ledsagade av en fysisk person som ansvarar för djuret på resan. Djur som fraktas som gods räknas som handelsdjur, och då gäller andra krav se ( Gemensamma krav med vissa variationer För att få föra med dig din hund eller katt till ett annat EU-land måste du först och främst se till att djuret är ID-märkt, rabiesvaccinerat och har ett pass för sällskapsdjur. Sverige har ytterligare krav för införsel, som djuret måste uppfylla för att få komma tillbaka igen. De är krav på godkänd mängd rabiesantikroppar i djurets blod och på avmaskning av djuret mot dvärgbandmask. Trots att grundkraven är desamma för alla EU-länder finns det alltså utrymme för nationella variationer. Till exempel tillåter vissa EU-länder men inte alla införsel av ovaccinerade ungdjur. Det kan också finns nationella regler för hållande av sällskapsdjur, som t.ex. kan omfatta rasförbud. Du bör därför kontrollera att ditt djur uppfyller införselkraven i varje land du passerar om du reser runt på semestern, eller om du köper ett djur utomlands och för hem det i bil eller tåg genom flera länder. Kontakta ländernas veterinärmyndigheter via ambassaderna i Sverige i god tid före resan. De nödvändiga förberedelserna måste påbörjas i mycket god tid För att få komma in i Sverige måste djuret vara ID-märkt och därefter ha vaccinerats mot rabies. Genom blodprovstest kontrolleras att skyddet mot rabies är tillräckligt. Blodprovet ska analyseras av ett laboratorium, som är godkänt av EU se lista på Jordbruksverkets webbplats ( Hela processen från vaccination till provsvar tar 4 5 månader. Om provet visar att skyddet inte är tillräckligt, måste djuret vaccineras på nytt och nytt blodprov tas. Då djuret förs in i Sverige måste det också nyligen vara avmaskat mot rävens dvärgbandmask. Pass för sällskapsdjur Du som ska resa tillfälligt till ett annat EUland, flytta med ditt djur eller sälja ett djur inom EU måste skaffa ett pass för sällskapsdjur åt djuret. I Sverige produceras passet av Jordbruksverket och distribueras till veterinärer mot en avgift. Du köper passet bara hos din veterinär. Veterinären noterar djurets ID-uppgifter, vaccinationer, provresultat och behandlingar i passet. Tredje lands-intyg Ägarna till hundar och katter som förs in från lågrisk-länder (se sidan 3) till Sverige måste ha ett särskilt tredje lands-intyg. Du kan beställa intyget från Jordbruksverkets webbplats ( Djurägare vars djur hör hemma i EU och förs till ett lågrisk-land och tillbaka ska före utresan skaffa ett pass för sällskapsdjur enligt ovan. Detta används då i stället för intyget vid återresan. Karantän Djur som förs in från högrisk-länder ska sättas i karantän. Endast karantän som Jordbruksverket godkänt får användas. Du måste ha en plats i karantänen bokad innan du för in djuret och det krävs särskild dokumentation kontakta Jordbruksverket för mera information. Det är du som reser med djuret som har ansvaret Det är du som för in djuret över gränsen som är ansvarig för att alla införselvillkor är uppfyllda och som är skyldig att betala kostnaderna för införseln. Du måste alltså själv ta reda på vad som krävs och se till att vaccinationerna gäller och att passet för sällskapsdjur uppdateras löpande eller att giltigt tredje lands-intyg finns. Om djuret inte uppfyller kraven då du kommer till gränsen kan djuret avvisas eller sättas i karantän. Du är skyldig att stå för alla kostnader som uppstår för de åtgärder som måste vidtas. Kan du inte betala kostnaderna kan djuret komma att avlivas. Smuggling Om ditt djur påträffas i landet utan att kraven för införsel är uppfyllda förs djuret till isolering för kontroll. Om djuret inte visar symptom på rabies på 10 dagar ska det sättas i karantän eller föras ut ur landet. Kan du inte bekosta dessa åtgärder avlivas djuret. Om utredning visar att du fört in djuret illegalt kan du dömas till böter eller fängelse. ÖVRIG LAGSTIFTNING Du måste anmäla införsel av hund och katt till tullen enligt tullagstiftningen se Tullverkets webbplats ( Vissa hundar och katter får inte finnas i Sverige: Aggressiva hundar; I Sverige är det förbjudet att ha hundar som har extremt stor kamplust, som lätt blir retade och biter, som man bara med svårighet kan förmå att avbryta ett angrepp och som har benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor och andra hundar Förbud mot specifika raser finns inte. Korsningar med vilda arter; I Sverige är det förbjudet att förutom hund, katt och iller hålla rovdjur som sällskapsdjur. Du får inte heller hålla avkomma mellan tamhund och vilda hunddjur, t.ex. varg eller dingo, liksom korsningar mellan tamkatt och vilda kattdjur. Undantag görs för djur som har inkorsningen av vilt djur minst 5 generationer tillbaka. Ett visst avelsarbete läggs ned på att skapa nya raser av vilddjurshybrider. Exempel på sådana är varghybriderna Saarlos Wolfhund och Tjeckisk varghund, samt vildkatthybriderna Bengal, Savannah och Chaussie. Du får inte hålla avkomma i första t.o.m. fjärde generationen av dessa raser. Korsningen noteras i djurets stamtavla, där du sedan kan räkna generationerna. Om korsningen ligger i femte generationen eller längre tillbaka så är djuret tillåtet att hålla. 4 5

4 Ägarregistrering I Sverige måste alla hundägare låta registrera sig och hunden hos Jordbruksverket. Kravet gäller ägare vars hundar är födda efter den 31 december 1992 och som vistas stadigvarande i Sverige. Det gäller alltså inte den som är på tillfälligt besök i Sverige. Registreringsplikten gäller från det att hunden uppnår fyra månaders ålder, eller inom en månad från det att du köpt, fått eller fört in hunden i landet. Ägarskapet anmäls till Jordbruksverket på en särskild blankett, som du får hos din veterinär eller hos Jordbruksverket. Denna obligatoriska ägarregistrering kostar för närvarande 150 kr. Övrigt Under perioden 1 mars 20 augusti är det av hänsyn till vilt förbjudet att ha hundar lösa i skog och mark. EU-LÄNDER Belgien Danmark (inkl. Grönland och Färöarna) Cypern Estland Finland CHECKLISTA Frankrike (inkl. Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique och Réunion) Gibraltar ID-MÄRKNING Djuret ska vara identitetsmärkt. VACCINATIONER OCH BLODPROVSTEST Både hund och katt måste vara vaccinerade mot rabies och ha godkänd mängd rabiesantikroppar. AVMASKNING En legitimerad veterinär i avreselandet ska avmaska djuret mot rävens dvärgbandmask. PASS FÖR SÄLLSKAPSDJUR Du ska skaffa ditt djur ett pass. ANMÄLAN TILL TULLEN Du ska anmäla införsel av hund och katt till tullen. Grekland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal (inkl. Azorerna och Madeira) Slovakien Slovenien Spanien (inkl. Balearerna och Kanarieöarna) Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Du bör om möjligt välja ett mikrochip av ISO-standard eller Om djurets chip är av annan typ ska ägaren eller den person som ansvarar för djuret själv kunna tillhandahålla avläsare vid varje kontroll, exempelvis vid en gränspassage. Rabiesvaccination Både hundar och katter ska vaccineras mot rabies med ett vaccin av WHO-standard enlig vaccintillverkarens rekommendationer. Din veterinär kan hjälpa dig att välja lämpligt vaccin. Grundvaccinationen görs vanligen då djuret uppnått tre månaders ålder. Djuret måste vara identitetsmärkt för att få vaccineras, och vaccinationen ska göras av en veterinär. Veterinären skriver in vaccinationen i djurets pass, och anger också sista datum för revaccination. Om djuret revaccineras korrekt är risken minimal att det mister sitt skydd mot rabies. Ovaccinerade djur får alltså inte föras in, oavsett ålder. REGLERNA I DETALJ Identitetsmärkning Djuret ska vara identitetsmärkt ID-märkt genom en klart läslig permanent tatuering eller ett mikrochip under huden. Det tatuerade numret alternativt mikrochipets nummer (= djurets ID-nummer) ska anges i djurets alla dokument och i passet. Blodprov och revaccination Tidigast 120 dagar och senast 365 dagar efter grundvaccinationen mot rabies ska du be en veterinär ta ett blodprov på djuret för att kontrollera mängden rabiesantikroppar. Provet ska testas av ett laboratorium som är godkänt av EU se lista på ( Svaret ska visa att djurets rabiesantikroppsmängd är minst 0,5 IE/ml. 6 7

5 Vissa djur kan behöva mer än en vaccination för att uppnå godkänd antikroppsmängd. Följande kategorier av djur har ofta nedsatt förmåga att bilda antikroppar: hundar och katter under 1 års ålder, hundar av storvuxna raser, hundar i hård fysisk träning samt djur som är eller nyligen har varit sjuka. Om ditt djur tillhör någon av dessa kategorier rekommenderar Jordbruksverket att du låter vaccinera det två gånger med en månads intervall för att öka produktionen av antikroppar. Provet får tas dagar efter den senaste vaccinationen. För att slippa ta nytt prov efter varje vaccination måste du se till att djuret revaccineras före det datum för senaste revaccination som veterinären skriver in i djurets pass. Risken är då minimal att djuret mister sitt antikroppsskydd. Har djuret däremot inte vaccinerats inom detta intervall så betraktas den försenade revaccinationen som en ny grundvaccination. Ett nytt blodprov måste då tas dagar efter den senaste vaccinationen. Pass för sällskapsdjur Då du ska resa med ditt djur i EU måste du skaffa ett särskilt pass, i vilket en veterinär noterar djurets identitetsuppgifter samt uppgifter om vaccinationer, prov för godkänd mängd antikroppar och avmaskning. Du köper passet hos din veterinär. Du måste ha med passet redan då du reser ut ur Sverige. Blodprovssvar och avmaskning krävs inte för resa till övriga EU-länder. Observera dock att Storbritannien och Irland har egna tilläggskrav, som skiljer sig från Sveriges. Läs mer på Storbritanniens webbplats ( Avmaskning En legitimerad veterinär i avreselandet inte i Sverige ska högst 10 dagar före införseln till Sverige avmaska djuret mot dvärgbandmask med ett godkänt preparat. Veterinären ska sedan intyga i passet för sällskapsdjur att ditt djur är avmaskat. Jordbruksverket rekommenderar att du låter avmaska djuret så sent som möjligt före avresan till Sverige för att minska risken att djuret återinfekteras under tiden mellan behandling och avresa. Om det går flera dagar mellan behandling och avresa ökar risken för återinfektion, och du bör då upprepa avmaskningen inom 10 dagar efter ankomsten till Sverige. Fyraveckorsintyg för pendling mellan Sverige och Danmark Pendlare kan i stället för att avmaska enligt ovan utnyttja ett så kallat 4-veckorsintyg. Det beviljas för djur som hör hemma i Sverige eller Danmark och som följer med pendlare mellan dessa länder. Blanketten för fyraveckorsintyg får du från Jordbruksverket eller din veterinär. Intyget utfärdas av en legitimerad veterinär i Sverige eller Danmark. Veterinären avmaskar ditt ID-märkta djur. Första gången som 4-veckorsintyg utfärdas för ett djur som bara befunnit sig i Sverige, Norge eller Finland behöver djuret dock inte avmaskas, eftersom dessa länder är fria från parasiten. I intyget förbinder du dig också som djurägare att på nytt låta en veterinär avmaska djuret då det gått dagar efter undersökningen för att det inte ska sprida smitta efter resan. Du som pendlar kontinuerligt måste alltså besöka veterinären var 28:e dag för att låta avmaska ditt djur. Undantag från kravet på avmaskning Vid införsel av hund eller katt som endast vistats i Finland, Norge eller Sverige under minst ett år före införseln, gäller inte kravet på avmaskning mot dvärgbandmask. Du ska anmäla införsel av djur till tullen vid gränsen enligt tullagstiftningen, se Tullverkets webbplats ( Införsel av djur från högriskland via annat EU-land Se också sidan 14 om reglerna för införsel av hund och katt från högrisk-land. Exempel: Du åker till Mexiko och köper en hund, som du vill föra in i Sverige utan karantän. Den måste då föras till ett annat EU-land, och där förberedas så att den uppfyller kraven som nämns i checklistan på sidan 7. För import till EU från Mexiko krävs ett speciellt intyg som visar att hunden är ID-märkt och rabiesvaccinerad, samt att det tagits ett blodprov enligt EUlandets krav för kontroll av mängden rabiesantikroppar. För att sedan få komma från EU-landet in i Sverige måste hunden dock på nytt vaccineras och få ett nytt provsvar som visar godkänd mängd rabiesantikroppar då den befinner sig i EUlandet, eftersom det krävs att dessa båda behandlingar utförs inom EU för att djuret ska slippa sitta i karantän. Hunden måste också förses med ett pass för sällskapsdjur och avmaskas. Sveriges krav för kontroll av mängden rabiesantikroppar i djurets blod skiljer sig från övriga EU-länders. 8 9

6 CHECKLISTA ID-MÄRKNING Djuret ska vara identitetsmärkt. PASS FÖR SÄLLSKAPSDJUR Du ska skaffa ditt djur ett pass. AVMASKNING En legitimerad veterinär i avreselandet ska avmaska djuret mot rävens dvärgbandmask. TRANSPORTEN Boka direkttransport till Sverige utan omlastning. ANMÄLAN TILL TULLEN Du ska anmäla införsel av hund och katt till tullen. REGLERNA I DETALJ Identitetsmärkning Djuret ska vara identitetsmärkt ID-märkt genom en klart läslig permanent tatuering eller ett mikrochip under huden. Det tatuerade numret alternativt mikrochipets nummer (= djurets ID-nummer) ska anges i djurets alla dokument och i passet. Du bör om möjligt välja ett mikrochip av ISO-standard eller Om djurets chip är av annan typ ska ägaren eller den person som ansvarar för djuret själv 10 EU-LÄNDER Irland och Storbritannien kunna tillhandahålla avläsare vid varje kontroll, exempelvis vid en gränspassage. Pass för sällskapsdjur Då du ska resa med ditt djur i EU måste du skaffa ett särskilt pass för sällskapsdjur, i vilket en veterinär noterar djurets identitetsuppgifter samt uppgifter om vaccinationer, prov för godkänd mängd antikroppar och avmaskning. Du köper passet bara hos din veterinär. Du måste ha med passet redan då du reser ut ur Sverige. Blodprovssvar och avmaskning krävs inte för resa till övriga EU-länder. Observera dock att Storbritannien och Irland har egna tilläggskrav, som skiljer sig från Sveriges. Läs mer på Storbritanniens webbplats ( Avmaskning En legitimerad veterinär i avreselandet inte i Sverige ska högst 10 dagar före införseln till Sverige avmaska djuret mot dvärgbandmask med ett godkänt preparat. Veterinären ska sedan intyga i passet att ditt djur är avmaskat. Jordbruksverket rekommenderar att du låter avmaska djuret så sent som möjligt före avresan till Sverige för att minska risken att djuret återinfekteras under tiden mellan behandling och avresa. Om det går flera dagar mellan behandling och avresa ökar risken för återinfektion, och du bör då upprepa avmaskningen inom 10 dagar efter ankomsten till Sverige. Transporten Om du flyger bör du om möjligt boka ett direktflyg till Sverige. Går det inte att undvika en mellanlandning eller omlastning i utlandet får djuret inte lämna flygplatsen. Du ska anmäla införsel av djur till tullen vid gränsen enligt tullagstiftningen, se Tullverkets webbplats ( SKANDINAVIEN Norge Det ställs inga krav vid införsel av hund och katt från Norge till Sverige. Djur som förts illegalt till Norge från annat land får dock inte föras in i Sverige. 11

7 Andorra Antigua och Barbuda Aruba Ascension Australien Barbados Bahrein Bermuda CHECKLISTA Caymanöarna Fiji Falklandsöarna Franska Polynesien Island Jamaica Japan Kanada ID-MÄRKNING Djuret ska vara identitetsmärkt. VACCINATIONER OCH ANTI- KROPPSTEST Både hund och katt måste vara vaccinerade mot rabies och ha godkänd mängd antikroppar. AVMASKNING En legitimerad veterinär i avreselandet ska avmaska djuret mot dvärgbandmask. TREDJE LANDS-INTYG Du måste skaffa ett speciellt intyg. TRANSPORTMEDEL, RESVÄG OCH INFÖRSELORT Djuret ska transporteras med flyg och måste tas in via en godkänd införselort. Vid mellanlandning i högriskland får djuret inte lämna flygplatsen. ANMÄLAN TILL TULLEN Du ska anmäla införsel av hund och katt till tullen. LÅGRISK LÄNDER UTANFÖR EU Kroatien Liechtenstein Mauritius Monaco Montserrat Nederländska Antillerna Nya Kaledonien Nya Zeeland 12 Saint Helena Saint Kitts och Nevis Saint Pierre och Miquelon Saint Vincent och Grenadinerna San Marino Mayotte Schweiz Singapore USA Vanuatu Vatikanstaten Wallis och Futuna REGLER FÖR INFÖRSEL Identitetsmärkning Djuret ska vara identitetsmärkt ID-märkt genom en klart läslig permanent tatuering eller ett mikrochip under huden. Det tatuerade numret alternativt mikrochipets nummer (= djurets ID-nummer) ska anges i djurets alla dokument och i passet. Du bör om möjligt välja ett mikrochip av ISO-standard eller Om djurets chip är av annan typ ska ägaren eller den person som ansvarar för djuret själv kunna tillhandahålla avläsare vid varje kontroll, exempelvis vid en gränspassage. Rabiesvaccination Både hundar och katter ska vaccineras mot rabies med ett vaccin av WHO-standard enligt vaccintillverkarens rekommendationer. Din veterinär kan hjälpa dig att välja lämpligt vaccin. Grundvaccinationen utförs vanligen då djuret uppnått tre månaders ålder. Djuret måste vara identitetsmärkt för att få vaccineras, och vaccinationen ska göras av en veterinär. Ovaccinerade djur får alltså inte föras in, oavsett ålder. Observera att djuret inte får befinna sig i ett högrisk-land (se sidan 14) då det vaccineras mot rabies. Vill du föra in ett djur från högrisk-land via ett lågrisk-land tjänar du alltså inte på att påbörja vaccinationen i högrisk-landet. Blodprov och revaccination Tidigast 120 dagar och senast 365 dagar efter grundvaccinationen mot rabies ska du be en veterinär ta ett blodprov för att kon- trollera mängden rabiesantikroppar. Provet ska testas av ett laboratorium som är godkänt av EU se lista på ( Svaret ska visa att djurets rabiesantikroppsmängd är minst 0,5 IE/ml. Djuret får inte befinna sig i högrisk-land då det provtas. Vissa djur kan behöva mer än en vaccination för att uppnå godkänd antikroppsmängd. Följande kategorier av djur har ofta nedsatt förmåga att bilda antikroppar: hundar och katter under 1 års ålder, hundar av storvuxna raser, hundar i hård fysisk träning samt djur som är eller nyligen har varit sjuka. Om ditt djur tillhör någon av dessa kategorier rekommenderar Jordbruksverket att du låter vaccinera det två gånger med en månads intervall för att öka produktionen av antikroppar. Provet får tas dagar efter den senaste vaccinationen. För att slippa ta nytt prov efter varje vaccination måste du se till att djuret revaccineras inom det intervall som vaccintillverkaren rekommenderar; vanligen 1 3 år. Risken är då minimal att djuret mister sitt antikroppsskydd. Har djuret däremot inte vaccinerats inom detta intervall så betraktas den försenade revaccinationen som en ny grundvaccination. Ett nytt blodprov måste då tas dagar efter den senaste vaccinationen. Avmaskning En legitimerad veterinär i avreselandet inte i Sverige ska högst 10 dagar före införseln till Sverige avmaska djuret mot dvärgbandmask med ett godkänt preparat. Veterinären ska sedan intyga i intyget eller passet för sällskapsdjur att ditt djur är avmaskat. 13 Jordbruksverket rekommenderar att du låter avmaska djuret så sent som möjligt före avresan till Sverige för att minska risken att djuret återinfekteras under tiden mellan behandling och avresa. Om det går flera dagar mellan behandling och avresa ökar risken för återinfektion, och du bör då upprepa avmaskningen inom 10 dagar efter ankomsten till Sverige. Intyg? Om du tar med dig ett djur från ett land utanför EU till Sverige, måste du skaffa ett tredje lands-intyg Du kan ladda ner intyget från Jordbruksverkets webbplats eller beställa per telefon +46 (0) Om du ska resa med ett djur från EU till ett land utanför EU och tillbaka, måste du före utresan skaffa ett pass för sällskapsdjur. Du behöver då inte tredje lands-intyg. Intyget eller passet måste fyllas i av en officiell veterinär (= veterinär utsedd av staten i respektive land) i avreselandet. Vid införseln ska du förutom själva intyget också föra med den dokumentation som ligger till grund för intyget, dvs. vaccinationsintyg och blodprovssvar (gäller inte om du använder ett pass för sällskapsdjur). Bara flygresa och helst direktflyg Djur från lågrisk-länder måste transporteras med flyg. Helst ska du boka direktflyg till Sverige eller via annat lågrisk-land eller via annat EU-land. Om ni måste mellanlanda i ett högrisk-land, får djuret inte lämna flygplatsen. Införselort Djuret måste transporteras med flyg till Stockholm/Arlanda eller Göteborg/Landvetter. Det får inte föras in på annan ort. Djur från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten får införsel ske över valfri ort. Du ska anmäla införsel av djur till tullen vid gränsen enligt tullagstiftningen, se Tullverkets webbplats (

8 De länder som klassas som lågrisk-länder listas på sidan 12. Finns inte det land som du vill föra in djuret från med på listan, så är det ett så kallat högrisk-land. Det innebär att rabiessituationen i landet är okontrollerad eller omöjlig att bedöma. Risken har bedömts vara hög för att ett sällskapdjur som förs in till EU från detta land kan föra med sig rabies. Därför är införselkraven strängare. CHECKLISTA ID-MÄRKNING Djuret ska vara identitetsmärkt. KARANTÄNSPLATS OCH KARANTÄNSDOKUMENT Du måste förboka karantänsplats för ditt djur. Ett särskilt karantänsdokument krävs då du passerar tullen. AVMASKNING En legitimerad veterinär i avreselandet ska avmaska djuret mot dvärgbandmask. Ett särskilt avmaskningsintyg krävs. TRANSPORTMEDEL OCH INFÖRSELORT Djuret får endast transporteras med flyg till vissa införselorter. Karantänspersonalen sköter transporten från flygplatsen till karantänen. ANMÄLAN TILL TULLEN Du ska anmäla införsel av hund och katt till tullen. HÖGRISK LÄNDER UTANFÖR EU REGLERNA I DETALJ Identitetsmärkning Djuret ska vara identitetsmärkt ID-märkt genom en klart läslig permanent tatuering eller ett mikrochip under huden. Det tatuerade numret alternativt mikrochipets nummer (= djurets ID-nummer) ska anges i djurets alla dokument och i passet. Du bör om möjligt välja ett mikrochip av ISO-standard eller Om djurets chip är av annan typ ska ägaren eller den person som ansvarar för djuret själv kunna tillhandahålla avläsare vid varje kontroll, exempelvis vid en gränspassage. Karantän och karantänsdokument Djuret ska sättas i karantän i minst 120 dagar, följt av 60 dagars isolering i hemmet. Under hela denna tid får djuret naturligtvis inte delta i utställningar och tävlingar eller paras naturligt. Endast karantän som Jordbruksverket godkänt får användas. Du måste själv boka karantänsplats för djuret innan du reser till Sverige. Även om ditt djur har en gällande rabiesvaccination och godkänt blodprovstest, måste det sättas i karantän. Observera att karantänen kan ha en minimiålder för de djur som tas emot. Det finns i dag två godkända permanenta svenska karantäner för hund och katt: 1. Storskogens karantän Skeda SE Linköping tfn +46 (0) fax +46 (0) e-post: 2. Manlötens Karantän Manlötens gård SE Vallentuna tfn +46 (0) fax +46 (0) e-post: Det finns också enskilda karantäner som tar emot djur. Jordbruksverkets art- och smittskyddsenhet kan lämna mer information om var dessa karantäner finns. Du kan få tillstånd att själv inrätta en egen tillfällig enskild karantän för ditt djur. Det ställs dock mycket höga krav på karantänslokalerna och skötseln av karantänsdjuret. Du ansöker hos länsveterinären i ditt län om att få inrätta en enskild karantän. Länsveterinären svarar också på frågor om detta. Du måste kunna visa upp ett särskilt karantänsdokument då du passerar tullen. Kontakta Jordbruksverket för mera information. När djuret har passerat tullkontrollen ska det föras direkt till karantänsstationen. Karantänspersonalen sköter transporten dit. Avmaskning En legitimerad veterinär i avreselandet inte i Sverige ska inom 10 dagar före införseln till Sverige avmaska djuret mot dvärgbandmask med ett godkänt preparat. Veterinären ska fylla i ett avmaskningsintyg som bevis för att ditt djur är avmaskat. Blanketten beställs hos Jordbruksverket eller laddas ner från ( Jordbruksverket rekommenderar att du låter avmaska djuret så sent som möjligt före avresan till Sverige för att minska risken att djuret återinfekteras under tiden mellan behandling och avresa. Om det går flera dagar mellan behandling och avresa ökar risken för återinfektion, och du bör då upprepa avmaskningen inom 10 dagar efter ankomsten till Sverige. Om du inte kan få djuret avmaskat i avreselandet kan det avmaskas av en gränsveterinär eller av karantänsveterinären. Gränsveterinären tar ut en avgift och finns bara tillänglig på kontorstid. Bara flygresa till Göteborg eller Stockholm Djuret får bara transporteras med flyg till antingen Göteborg/Landvetter eller Stockholm/Arlanda. Du får inte ta in det på någon annan ort eller med något annat färdmedel. Du ska anmäla införsel av hund eller katt från tredje land till tullen enligt tullagstiftning, se ( Införsel av djur från högriskland via annat EU-land Se sidan 9 om införsel från högrisk-land via annat EU-land

9 Jordbruksverket Jönköping Tfn vx Fax E-post: Webbplats: Uppdaterad juni 2004 OVR76

INFÖRSEL. till Sverige av hund och katt. Senast uppdaterad i juni 2008

INFÖRSEL. till Sverige av hund och katt. Senast uppdaterad i juni 2008 INFÖRSEL till Sverige av hund och katt Senast uppdaterad i juni 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRAKTISKA TIPS VID RESA MED HUND OCH KATT 3 5 VILLKOR FÖR INFÖRSEL FRÅN EU-LÄNDER Irland och Storbritannien Övriga

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

www.jordbruksverket.se/resameddjur

www.jordbruksverket.se/resameddjur www.jordbruksverket.se/resameddjur Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012 Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Så här fungerar regelverket 6 Praktiska tips

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012. Version II maj 2012. www.jordbruksverket.se/resameddjur

Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012. Version II maj 2012. www.jordbruksverket.se/resameddjur Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012 Version II maj 2012 www.jordbruksverket.se/resameddjur Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2012 2 Innehåll Så här fungerar regelverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar Information och goda råd om att resa med hund och katt En lyckad resa kräver planering Innan du ger dig iväg utomlands med ditt sällskapsdjur,

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur;

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:921 Utkom från trycket den 18 december 2015

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar; SFS 1999:152 Utkom från trycket

Läs mer

Ska din hund eller katt resa till ett land utanför EU?

Ska din hund eller katt resa till ett land utanför EU? Ska din hund eller katt resa till ett land utanför EU? Foto: Leif Johansson Foto: Anders Järkendal www.jordbruksverket.se Ska din hund eller katt resa till ett land utanför EU? Om din hund eller katt ska

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Pass för sällskapsdjur, anvisningar för ifyllningen

Pass för sällskapsdjur, anvisningar för ifyllningen Pass för sällskapsdjur, anvisningar för ifyllningen Ett intyg för sällskapsdjur, dvs. ett s.k. pass för sällskapsdjur, togs i bruk sommaren 2004 i Europeiska unionens medlemsstater. Pass för sällskapsdjur

Läs mer

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia.

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. Funderar du på att ta med din hund eller katt på nästa semester utomlands? Då är du inte ensam. Ju mer vi människor reser, desto fler av oss vill också ta med

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

DAVO Album Skandinavien Västeuropa

DAVO Album Skandinavien Västeuropa Skandinavien Standard Regular Luxus Pris Pris Pris Sverige 1 1855-1989 1855-1969 1855-1969 720 650 1370 Sverige 2 1990-2013 1970-1979 1970-1979 680 550 980 Sverige 3 1980-1995 1980-1995 - 650 1370 Sverige

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Europeiska unionens medlemsstater

Europeiska unionens medlemsstater EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER 1/8 2b 2011 Europeiska unionens medlemsstater 2/8 EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER EU:s medlemsstater 1951 Belgien Frankrike Italien Luxemburg Nederländerna Tyskland

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer