Byggtolvan. Står i startgropen sid 8-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggtolvan. Står i startgropen sid 8-9"

Transkript

1 Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 1, mars 2009 Läs också Se in i Framtiden sid 5 Kylslaget sid 10 Kris för lärlingar sid 11 Torsdagsnöje sid 13 Hitta hem på nätet sid 16 Står i startgropen sid 8-9

2 Fler försäkrade dagar Bygg 12:an Olof Palmes Plats GÖTEBORG Telefon: , direktnr sid 16 Jourhavande ombudsman svarar på fackliga frågor: Fax: E-post: alt Hemsida: (Avd 12) Öppettider: Månd - torsd: , Fred Har du svårt att komma dessa tider? Ring oss! Vi kan komma överens om en tid som passar dig bättre. Telefontider: Månd - fred: , (Dag före röd dag 8-12) Tidningen Byggtolvan utkommer med fyra nummer per år Adress: Byggtolvan, Olof Palmes Plats 1, GÖTEBORG Ansvarig utgivare: Tomas Emanuelsson Redaktör, text och foto (om ej annat anges): Marie Thegerström, Redaktionskommitté: Johan Andersson, Charlotte Bejmyr, Anton Berglund, Tomas Emanuelsson och Reine Landström. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB A-kassan (Bygg 12:an har ingen handläggare fr o m 1 nov 2007). Vänligen kontakta regionkontoret i Halmstad, se nedan. Regionkontor Byggnads a-kassa Box 4013 (Besök: Andersbergsringen 104) HALMSTAD Telefon: Fax: E-post: Öppettider: Månd -fred: (ej röda dagar) (Lunch ) Telefontider: Månd-fred Obs!Alla handlingar sänds till Arjeplog Kassakort skickas till: Byggnads a-kassa, FE36, ARJEPLOG Alla övriga handlingar till: Byggnads a-kassa, FE36, ARJEPLOG Omslagsbild: Nu har bygget av Partihallsförbindelsen rullat igång. Det kommer att märkas flera år framåt. Se sid 8-9. Möt våren på aprilmötet Bygg 12:an är indelad i tre sektioner (tidigare fanns elva sektioner). De nya styrelserna valdes på årsmötena i januari. Fler medlemmar tillhör nu varje sektion vilket ger mer välbesökta möten. Aktuella frågor som rör till exempel jobbet avhandlas. Samhällsfrågor och ideo- Sektion 1 - Centrum (tidigare Hisingen, Nord/Sydost/Partille, Väst och Centrum) Kontakt: Ordf Peter Wensberg, el Medlemsmöte: onsd 15 april kl 17 Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats (vid Järntorget), Göteborg Sektion 3 - Nord (tidigare Stenungsund, Kungälv och Ale) Kontakt: Ordf Toni Andersson, el Medlemsmöte torsd 16 april kl 17 S-lokalen Anders Prästg 1, Kungälv Besök av Antenn, företag som via omställningsförsäkringen hjälper arbetslösa tillbaka till jobb. logi, allas vardag, är också ämnen som blir naturliga att diskutera. Välkommen med dina idéer, tankar och vädra eventuella frustrationer över tingens tillstånd. Du får fika förstås. Sektionen du tillhör är så gott som alltid den som ligger närmast din bostad. Ring och kolla om du är osäker, Sektion 2 - Sydost (tidigare Lerum, Härryda, Mölndal och Kungsbacka) Kontakt: Ordf Roger Johansson, eller Medlemsmöte: onsd 15 april kl 17 Viran, Folkets Hus, Mölndal Klubbmöten Byggnads har också klubbar i två företag, Peab och NCC. Peab: Kontakta klubbordf Glenn Nilsson för info, NCC: Hörsalen, NCCs kontor Kromet, tisd 21 april 2009 kl 17: dagar blir 200 Inkomstförsäkringen blir ännu bättre Den inkomstförsäkring som medlemmar i Byggnads och Byggnads a-kassa har, om de haft medlemskap i bägge organisationerna minst de senaste tolv månaderna (utan att ha varit arbetslös), har blivit ännu förmånligare. Man kan nu få ersättning i 200 dagar (max fem dagar/vecka ca 22 dagar per månad) efter sju dagars karens (a-kassans villkor gäller). Man får när villkoren är uppfyllda ut 80 % av den ersättningsgrundande inkomst som a-kassan fastställer, om den inkomsten är mellan kr och kr. Försäkringen täcker den del som överstiger det inkomsttak som a-kassan tillämpar. Vi tar ett exempel A-kassan fastställer en ersättningsgrundande inkomst till 150 kr/tim. Nuvarande (febr-09) inkomsttak i a-kassan motsvarar ca 107 kr/tim. Skillnaden mellan inkomst och taket blir då 43 kr/tim Inkomstförsäkringen täcker 80 % av 43 kr/tim = ca 34 kr Vi arbetar åtta tim/dag. Försäkringen täcker 200 dagar. 0,8 x 43 kr x 8 tim x 200 dagar=55040 kr Efter skatt återstår ca kr Det är värt att betala medlemsavgift! Ingen ersättning betalas ut om man inte har betalt medlemsavgifterna. Ansökningsblankett finns att hämta på Byggnads hemsida, eller ring medlemsjouren och beställ en, Charlotte Bejmyr kan svara på frågor, Hit kan du maila dina frågor om t ex medlemskap och avgifter. Uppge namn, telefonnummer och medlems- eller personnummer. 2 Byggtolvan nr 1, 2009

3 Ledaren spaltar upp S pa l t e n En arbetsmarknad i kaos Avtalsrörelsen är i full gång. Byggnads har under hela hösten, sedan avtalet sades upp, försökt påbörja förhandlingar. Tyvärr har arbetsgivarnas organisation, Sveriges Byggindustrier (BI), valt att föra förhandlingarna genom media istället för vid förhandlingsbordet. Som vanligt leder det till pajkastning från BIs sida i form av att de säger att Byggnads inte vill förhandla osv. Det positiva är att arbetsgivarna visar sitt rätta ansikte offentligt. Med krav som skulle göra att de får total kontroll över lönerna. Vi ser ju hur de redan försöker agera med att sänka lönerna bara för att öka sina egna vinster till ägarna. För ingen kan inbilla mig att en sänkt lön på kronor i timmen ger slutkonsumenten en billigare bostad. Byggnadsarbetarnas löner är en alldeles för liten del av produktionskostnaden. Vi ser även att arbetsgivarna vill ha fullkomlig kontroll över arbetstiden, genom deras förslag att arbetsgivare förfogar över utläggningen av arbetstid under året plus att de kan beordra övertid. Som grädde på moset vill de ha full lojalitet och respektskyldighet mot arbetsgivaren. Nog om vad BI vill. Vad vill Byggnads? Förenkla och förbättra är det vi vill, genom att slå samman tre avtal till ett. Detta är svårt att göra i en stor avtalsrörelse som den som kommer Då har vi samordningseffekter mm att ta hänsyn till. Vi valde även att tydligt säga att vi inte har några högre lönekrav än de som finns i det avtal som tecknades Några exempel på konkreta förslag till förenklingar är harmoniserad arbetstid och övertidsersättningar och att uppdatera ackordslistorna för de mindre yrkesgrupperna. Detta är inte gjort sedan Vi vill också ha samma löneformer i bygg- och anläggningsavtalen. Svaret från arbetsgivarna på våra förslag är våta drömmar om ett avtal som passar i början av 1900-talet där de hade fullständig makt över sina arbetare. För som alla vet försvann medarbetarbegreppet genast när krisen kom, nu är vi arbetare igen. Vi ser nu hur det som drabbade byggbranschen under nittiotalets början idag drabbar hela arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi effekten av den borgerliga arbetsmarknadspolitiken. Den låser in arbetslösa i arbetslöshet eftersom alla möjligeter till utbildning m m låses av a-kassereglerna och arbetsförmedlingens nya roll. Våra arbetslösa kamrater kan endast vara arbetssökande, inte utveckla sig mot ett nytt jobb utan bara söka de arbeten som inte finns. Varför, undrar vi. Vill regeringen att du som arbetslös ska pressa ner lönerna för dem som arbetar. Och är det därför regeringen skapat regler som gör att många sliter sitt hår för att över huvud taget få ut sin arbetslöshetsförsäkring. När den väl kommer får du nästa chock, nivån på ersättningen. Enkelt sagt, arbetsgivarna vill tvinga ner lönerna så att ägarna kan ta ut högre bonus m m på arbetarnas bekostnad. Detta accepterar vi aldrig! Därför höll vi en manifestation den 17 mars. Väl mött! Tomas Emanuelsson Ordförande Bygg 12:an PS Glöm inte att kontrollera att du INTE ligger efter med avgifterna. Varken till a-kassan eller till Byggnads. Angeläget Arbetslöshet i januari I slutet av januari 2009 hade 256 av Bygg 12:ans medlemmar fått ut ersättning från a-kassan och var därmed registrerade som arbetslösa (medlemmar i s k åtgärder ingår ej). Det motsvarar ca 2,7 % av de aktiva byggarna. Siffran väntas bli högre eftersom Arbetsförmedlingen har betydligt fler arbetslösa byggare inskrivna. Motarbeta risker Det är riskfyllt att arbeta i ett avtalslöst företag. Tipsa Bygg 12:an om du vet el misstänker att kollektivavtal saknas där du jobbar. Ring för din och dina arbetskamraters skull. Manifestation den 17 mars Den 17 mars, Kollektivavtalets dag, hölls en manifestation för detsamma.på Olof Palmes Plats i Göteborg. Huvudtalare var Anna Johansson, kommunalråd i Göteborg med ansvar för bl a integration. Bygg 12:ans mätningsföreståndare Conny Johansson talade om att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Sänkt avgift Du kan vara berättigad till sänkt medlemsavgift i Byggnads om du t ex är arbetslös, sjuk eller studerar.men det behövs någon form av intyg. Frågor till medlemsservice Autogiro är smart Betala gärna medlemsavgiften med autogiro. Enkelt och billigt för dig och för ditt fack. Avgiften för innevarande månad överförs direkt från ditt konto. Vill du ha mer information ring medlemsservice Eller gå in på klicka på Medlemskap och därefter Autogiro-billigt och bra. Där finns en blankett. Nya medlemsvärvare Sprinklermontör Olof Lundberg och golvläggare Peter Wensberg kommer att ta upp stafettpinnen som medlemsvärvare när Bengt Ris och Andreas Eriksson återgår till produktionen efter tre månaders intensivt arbete. Semestern stundar Semestern 2009 infaller veckorna 28-31, dvs den 6 juli till den 2 augusti. A-kassan väntas höja Den av regeringen beslutade arbetslöshetsavgiften (hög arbetslöshet=hög avgift) till a-kassan höjs troligen i vår. Byggtolvan nr 1,

4 Ge inte upp kampen om bättre arbetsmiljö Nya och äldre skyddsombud Bygg 12:ans styrelse utser skyddsombud varje månad. Här nedan presenteras de som utsetts under jan-febr Stötta dem. Det är alltid viktigt men extra viktigt om man, som många av personerna nedan, är ny i rollen. Skyddsombud, ny- och omval Peab Sverige AB, Klas Almqvist, Anders Day, Clas Lydén, Mikael Karlsson Veidekke Entreprenad AB, Christian Ring, Johan Öman BRA Bygg AB, Mattias Rystedt Complett Byggen i Lerum AB, Joakim Sandberg Frog Dyk AB, Pontus Skoglund Hisingstads Bleck- och Plåtslageri AB, Stewe Trollvige Göteborg Isaksson Bygg AB, Michael Gustavsson NCC AB, Stefan Birch Robus Byggbemanning AB, Alexander D. Radenkovic F O Peterson & Söner Byggnads AB Thomas Dverre Huvudskyddsombud (ny- o omval) Frog Dyk AB, Anders Palborg Vi arbetar helt eller delvis som regionala skyddsombud: Jan Thell, Hans Stevander, Anders Karlsson, Dan Berggren, Jan-Erik Berg, Trots hudbesvär och näsblod......innebär det ingen hälsofara att använda glasfiber i byggskivor anser en Arbetsoch miljömedicinsk klinik i Örebro. Glasfiberklädda (istället för kartongklädda) byggskivor används ofta idag. Oorganiskt material orsakar inte mögelskador. Men det gör att många av dem som arbetar med skivorna drabbas av hud- och näsbesvär och flera har berättat att de hostar blod efter att ha exponerats för dammet. Man ska alltså använda heltäckande skyddsklädsel och andningsskydd. Tillbaka till 1800-talet? Frågor? Ring någon av de regionala skyddsombuden ovan. Läs om arbetsmiljön på Arbetsmiljöverket. 4 Byggtolvan nr 1, 2009 Värsting Det är sex-sju meter ner till marken och inte ett fallskydd så långt ögat når. Det kan straffa sig. Nonchalans och uppsikt gav vite Alltid med öppna ögon. Så åker Bygg 12:ans regionala skyddsombud runt i avdelningsområdet. Anders Karlsson passerade arbetsplatsen, upptäckte ett livsfarligt takarbete och ringde Arbetsmiljöverket. Myndigheten utdömde då ett normalt vite. Men arbetet på sex-sju meters höjd utan skyddsutrustning fortsatte. Då beslöt Arbetsmiljöverket att slå till med ett Har arbetsmiljön plötsligt blivit bättre på byggarbetsplatserna? För ca fyra-fem månader sedan inträffade något märkligt på Bygg 12:an. Tidigare fick vi regionala skyddsombud så gott som dagligen telefonsamtal från medlemmar som hade synpunkter på den dåliga arbetsmiljön. Budskapet var i stort sett att släng dig i bilen och kom hit genast. Men nu! Var finns medlemmar, skyddsombud och övriga som tycker att arbetsmiljön inte är tillfredsställande? Det är möjligen konkurrenter som ringer och påtalar andras dåliga arbetsmiljö. Det kan väl inte vara möjligt att arbetsmiljön plötsligt blivit så mycket bättre. Kan detta fenomen kanske ha något med den betydande nedgången i byggandet och antalet förhandlingar om arbetsbrist i företagen att göra? rekordhögt ytterligare vite, det högsta någonsin när det gäller fallskydd, på kr Arbete över två meter är förbjudet om fallskydd saknas. Beställaren, med utländskt påbrå, menade att det råder ett annat risktänkande i andra länder. Även om han förstod fördelarna med fallskydd. Fallolyckor är den typ av arbetsplatsolycka som orsakar flest dödsfall. Källa: Tidningen Arbetarskydd (6 febr -09) Statistiken för 2008 är förödande när det gäller antalet dödsolyckor. Och det finns inget som talar för att antalet personer skadade p g a arbetet minskar. Dessutom räknas endast de som har ett svenskt personnummer med i statistiken. Övriga finns inte med. Men vi vet att t ex arbetare som kommer från andra länder tvingas acceptera en usel arbetsmiljö. Så kamrater, för er egen och andra byggares skull, låt er inte nedslås. Köpslå inte med arbetsmiljön. Kräv att arbetsgivaren ser till att arbetsmiljön är tillfredsställande, även när arbetslösheten stiger. Du ska veta det att du inte är ensam, vi är många som stöttar dig. Jan Thell Regionalt skyddsombud, Bygg 12:an Bild: Anders Karlsson

5 Möten med resultat Carl-Johan Korsås, vd för Förvaltnings AB Framtiden, vill och ser till att få idéer genomförda. Han förbättrar gärna människors vardag. Vi vill och vi vill mer Carl-Johan Korsås gläds åt framgångar istället för att gräva ner sig i det som gått fel. Han vill lyfta fram det positiva. Framtidens ledare vet att allting går. Redan handslaget avslöjar vad samtalet ska komma att innehålla. För i tider när det känns som om det mesta stannar av har Förvaltnings AB Framtiden gjort en tempoväxling och satsar framåt. Den femåriga affärsplanen som las för ca ett år sedan, innan krisen, slår fast att det ska byggas hyreslägenheter per år i Göteborg. Målet nås med råge under Framtidens vd vill leverera och se resultat. Det ska vara rappt. Som efter samtalet från en äldre manlig hyresgäst, orolig över att några påstod sig ha fastighetskötarärenden när de knackade på. I ett nafs var ett id-kort framtaget. Med minimala beslutsvägar. Carl-Johan Korsås hänger av sig kavajen. Breda hängslen. Han hämtar en guldkantad kopp kaffe, med fat. Det har byggts för lite i 20 år. Och för ensidigt, bara bostadsrätter. Då, när det klappar ihop klappar allt ihop, säger han. Men Framtidens ekonomiska bas är stark, efterfrågan finns och vakanserna idag räknas i promille. Lägenheter hyrs ut i takt med att de färdigställs berättar hyresrättens förespråkare. På sikt lönar det sig att äga, helt klart. Men det måste finnas en diversifierad bostadsmarknad för olika stadier i livet. Och för att bli en attraktiv arbetsmarknadsregion. Boendet kan vara en tröskel. Trots mycket ställtid, t ex överklaganden, byggs nu i kv Venus 316 hyresrätter. Vid Selma Lagerlöfs Torg planeras 2000 inom några år och i Svaleboskogen Ser 100 år framåt Ett socialt ansvar och tillika vilja flammar ofta upp. Som när han berättar om ett planerat projekt i Gårdsten där nu arbetslösa lärlingar, med fördel under 25 år, ska platsbygga hus under handledning. Säljer vi dem så blir det troligen fler. Vi kommer att göra vad som ligger i vår makt. För om vi inte tar ansvar för denna generationen förlorar vi den och det innebär att vi slår snabbare i kapacitetstaket vid nästa högkonjunktur. Långsiktighet var ordet. Inget kvartalsbyggande eller tänkande här inte. Mer glöd. Framtiden har i samarbete med bl a Arbetsförmedlingen anställt 16 långtidsarbetslösa utländska kvinnor, (som tillsammans pratar 18 språk) som brandinformatörer. De knackar dörr för att prata om brandvarnare, batteribyte m m. Det har visa sig att 20 % har ingen hemförsäkring. Så nu kollar vi upp att teckna en kollektiv hemförsäkring. Idéerna tar inte slut. Man måste brinna, inte se hinder eller vara rädd för att misslyckas, enligt Carl-Johan Korsås. Moder som styr Innan koncernen AB Framtiden bildades 1992 hade de kommunala bostadsbolagen ett dåligt gemensamt resursutnyttjande och ingen finansiell samordning. Och man lånade dyrt. Nu råder effektivitet. Utan koncern hade vi inte kunnat agera som vi gör idag, anser Carl-Johan Korsås affärsmässig men ansvarstagande. Framtiden har ett enigt politiskt stöd. Framtiden Förvaltnings AB Ägs helt av Göteborgs Stad Bildades 1992, ca 10 anställda Består bl a av: Bostadsbolaget, Familjebostäder, Bostads AB Poseidon (dessa tre har 94 % av lägenheterna), Hjällbobostaden, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, Göteborgslokaler, Göteborgs stads Parkerings AB, Störningsjouren och Scandinavium lägenheter förvaltas Byggtolvan nr 1,

6 Vad händer? Vem sa att facket inte gör något? Varje månad får Bygg 12:ans styrelse en redogörelse för de förhandlingar avdelningen och förbundet avslutat under perioden. Berörda företag presenteras även här. Observera att det nästan alltid är seriöst arbetande företag som tar initiativ till förhandlingen själva. Vanliga ärenden är uppsägningar av olika anledningar (inte alltid arbetsbrist). Intresserade medlemmar kan ringa ordf Tomas Emanuelsson, , för mer information. Med reservationen att förhandlingen kan vara av sådan art att offentlighet kan skada enskild medlem. Jan-febr förekom dessa företag (ungefär i kronologisk följd) Johansson & Rehn Byggnads AB Magton Ställningar AB Totalbygg Vallda AB Bygg & Städtjänst AB TT-Tak AB Indusgruppen AB Carpus Bygg AB Gamlestadens Rör AB Berger Bygger Åregrens Industri & Fastighetsservice AB Hisingstads Service AB HTE Garden AB Stovells Bygg & Fastighets AB LMH City Byggservice AB Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB Wigsson Riv & Sanering AB Västkustens Akustik & Montage AB Södra Vägens Glasmästeri AB Herrlin Plattsättning AB 3P Tak AB Protective System Sv Productions Berts Glas AB G Bengtsson Entrep & Fastigh. AB WH Bygg AB Västputs Fasad AB Hallås Trä & Entr. AB Vinterförhandlingar Gothia Bemanning AB Edvardsson Bygg AB Undertakskillarna i Göteborg AB Spirab AB (två förhandl) MRK Entreprenad AB Mölndals Bygg och Fastighets AB Skanska Sverige AB Skeppsbroplatsens Byggnads AB Håkan - Bernt Byggkonsult AB Wallins Bygg AB Orust Kustbyggen Gamlestadens Rör AB Bröderna Bräder Bygg AB Möbelmontören P Eriksson AB UT-Byggen i Göteborg AB Riv & Sanering i V. Götaland AB Byggkeramik AB KMK Engineering AB Stenungsunds Sprängtjänst Byggfram i Göteborg AB TGB Borrteknik AB Smiljan Konsult AB Gårda Byggnadsplåt AB Lundby Glasmästeri AB DM Plåt AB Jan Lindgrens Bygg AB Klimatteknik i Väst AB RIVAB i Göteborg AB AG Kakelspecialisten AB Anders Graf Byggspecialisten AB JS Akustik AB Jonsson Linnéstadens Bygg & Service AB CRZ Construction Ltd INHAB JM AB (tre förhandl) Allround Service i Göteborg AB Astor Johansson Bygg AB Askedals Bygg AB (två förhandl) Kålltorps Byggnads AB AF Bygg Göteborg AB (tre förhandl) Collin & Co Driftbolag AB Koc Margareta Hallarnas Bygg AB Svenska Stenhus AB Facket finns på jobbet Stefan Allbäck Byggnads AB Jannes Bleck & Plåt AB TG Ventilation Herkestam AB Teambuilder TB AB Västkustens Rör AB Gamlestadens Rör AB AB Såg- & Betongborrning TBT Byggteknik AB Banab Bygg & Fastighets AB Bygg & Vägserv Urban Johansson HB CELOX Utveckling AB Rivspecialisten R.T. KB Nordiska Städservice Hål i Betong i Världen AB SLS Gruppen AB Rune Adielsson Byggnads AB Göteborgs Alltibygg Entreprenad AB Byggnadsaktiebolaget Tornstaden Björkö Bygg AB Bygg & Städtjänst AB Concreta Entreprenader AB (två förhandl) Interkakel AB Juha P. Svets o Installationer AB Byggmetod i Göteborg Aktiebolag Golv till Tak Entrepr Stenungsund AB Wäst-Bygg AB MTB Plattsättning AB WS Construction Sverige AB Müllers Mur och Kakel AB I Kärna Snickeri AB Serneke/Fagerberg Bygg & Konsult AB Tranpenad Bygg & Anläggning AB (två förhandl) Hantverksfabriken i Växjö AB Anjobygg AB BIS Mixab AB Svenska Rör AB MB-protokoll: Wångsell & Andersson Byggnads AB Assmundsons Golv Skanska Sverige AB YIT (tre förhandl) Stenungsunds Hamntjänst AB Facket syns för lite ute är en vanlig kommentar i bodarna. Men varje månad utser Bygg 12:ans styrelse medlemmar till fackliga uppdrag. Under januari och februari har följande personer fått förtroendet av arbetskamraterna (och av Bygg 12:an). Nu är de facket på arbetsplatserna. Även om de inte har svar på allt kan de oftast lotsa dig rätt. 6 Byggtolvan nr 1, 2009 Ny- och omval av MB-ledamöter och Fackliga förtroendemän (FFM) (ordinarie och suppleanter) Wäst-Bygg Entrepr AB, Per Palmqvist Ivar Kjellberg Byggnads AB, David Sköld Skanska Sverige AB, Christer Samuelsson Lagbasar utsedda till FFM AF Bygg, Hans Wiberg NCC AB, Johan Eriksson, Lars Backestedt, Göran Björmander, Christer Wärme, Magnus Hammarström Jålab Bygg AB, Kjell Bengtsson F O Peterson & Söner Byggnads AB, Lars-Åke Hedman Freab, Gert Åberg, Niklas Sandberg, Tony Jörgensen JM AB, Petter Olsson Svensk Armering & Betongbyggen AB, Joachim Adolfsson Om man vill informera om förändringar i fackliga uppdrag här i tidningen, slå Rita Ekman en signal

7 Strävan efter ordning och reda Medling begärd Förbättra och förenkla för att skapa ordning och reda. Det var Byggnads avsikt när man sa upp avtalen i september och lämnade förslag på ETT nytt. Motpartens reaktion förvånade. Byggnads begärde medling. Iskrivande stund (en bit in i mars) ska bägge parterna, Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) i dagarna lämna förslag på lösning till de utsedda medlarna. Vad som därefter händer är fortfarande ett oskrivet blad. Medlemmar som läser detta vet mer, om man följt händelseutvecklingen i media och på Byggnads hemsida, via medlemsinloggningen (se sid 16). Avtalen löper ut 31 mars. Bakgrund Byggnads tanke när man sa upp Bygg-, Anläggnings-, S- och R-avtalen var att nu fanns tillfälle att sätta sig ner och reda ut alla frågor som inte gäller lön, som t ex bodsituationen. Därför betonade man för BI att avsikten var att skapa ordning och reda för att underlätta kommande förhandlingar. BI har svarat med att uppmana företag att inte betala ut den överenskomna avtalshöjningen på 3:40 kr/tim från 1 april Vidare anser de att huvudlöneform ska ändras från ackordslön till Flera avtal behöver slås ihop till ett. Detta sker 1 april i gällande avtal VVS-avtalet Utgående lön höjs med 3:90 kr/tim Kylavtalet Utgående lön höjs med 385 kr/mån Plåtavtalen Utgåendelön höjs: Generell utläggning: 2:50 kr/tim Individuell utläggning: 1 kr/tim Ändringar kommer senare när det gäller semesterlön för semestergrundande frånvaro, helglön, reseersättning och traktamenten. Om ditt företag saknar avtal När ditt företag behöver teckna avtal kan de vända sig till någon av följande ombudsmän och få information. Jan-Erik Berg, Mats Gröndahl, Anders Johansson, Mikael Lundell, Thomas Nilsson, Jan Nyqvist, Ingemar Rönn, tidlön, att stupstocksregeln tas bort så att arbetsgivaren fritt beslutar om lönenivån, de vill kunna beordra övertid och möjliggöra en årsarbetstid om 2496 tim mot idag ca 1900 tim ( tim övertid) Alla förmåner Byggnads strejkat sig till ska bort! Följ utvecklingen! Tomas Emanuelsson och Dan Sundström från Bygg 12:an ingår i Byggnads stora förhandlingsdelegation. Glasavtalet Utgående lön höjs med minst 3:50 kr/tim Grundlön (helglön) höjs till 128 kr/tim För ackordsarbete gäller: Fast del 93 kr/tim Normtidstimma = 35 kr Entreprenadmaskinavtalet Utgående lön för maskinförare och yrkesarbetare höjs med 700 kr/månad från den löneperiod som påbörjas efter 31 mars Grundlön från 1 april 2009 är 130 kr/tim. Frågor? Medlemsjouren Arbetstidsförkortning Ska tas ut innan den 31 mars Alla Byggnads avtal innehåller rätt till arbetstidsförkortning. Villkoren är dock olika. På t ex Bygg-, Anläggningsoch Entreprenadmaskinavtalen tjänade man under tiden 1 april mars 2008 in 24 tim. Har du inte tagit ut dem före 31 mars 2009 ska du få kontant ersättning. Andra avtal - andra regler. Fråga medlemsjouren Leden var tätare än vanligt Första maj Regeringen har raserat tryggheten Den moderatledda regeringen verkar hata kassor och löntagarnas trygghet. De har raserat a-kassan. Genom att göra det dyrare att vara med och försämra ersättningarna har man trängt ut nära löntagare. Samtidigt är byggbranschens situation den värsta sedan 90- talet och arbetslösheten kan bli så hög som 20 procent. De har raserat statskassan genom skattesänkningar för de allra rikaste. När vi socialdemokrater 2006 fick sparken från makten kom de till ett dukat bord - överskottet var 70 miljarder har regeringen skapat ett underskott på 82 miljarder. De har raserat Försäkringskassan. Ingen kan väl ha undgått hur dåligt Försäkringskassan har fungerat den senaste tiden. I somras var det personer som inte fick sina pengar i tid. Orsaken är att den moderatledda regeringen inte har investerat i Försäkringskassan. Man ser allt fler bisarra exempel på de regler som borgarna har infört. Ta exemplet om ställningsbyggaren. Han är 62 år gammal, har bruten höftkula och läkarintyg på att han inte är frisk. Nu ska han tvingas ut på bygget igen. Kan du inte lyfta armarna eller sitta upp? Då får du väl jobba liggande tycker borgarna. Varför gör regeringen allt detta? De gör det för att de vill visa att samhället och politiken inte spelar någon roll. De vill säga: Kolla, välfärden håller inte, vi gör alla dessa försämringar inte för att vi vill utan för att vi måste bryta utanförskapet. Till allt detta snicksnack vill jag ge ett tydligt svar: vi måste investera svenskarna ur krisen! Claes-Göran Brandin (s) Riksdagsledamot och byggnadsarbetare Byggtolvan nr 1,

8 Stora ytor och smala prång Nya större byggen Arbetsplatsanmälningar, med en beräknad större byggkostnad december februari -09 Om inget annat anges ligger arbetsplatsen i Göteborg. AF Bygg Göteborg AB, Nybyggnad förskola, Lindome BRA Bygg AB, Ombyggnad konferenscenter, Lingatan, Brastad Gatu Och Väg Väst AB, Skandiahamnen Göteborgsbyggen AB, Nybyggnad lägenheter, Partille, Hansson & Söner Entreprenad AB, om- och tillbyggnad äldreboende, Valåsen, Kållekärr MVB i Göteborg AB, Nyprod förskola Brottkärr, Hovås NCC Construction Sverige AB Nybyggnad idrottshall o löparbana, Mimers Hus Kungälv NCC Construction Sverige AB, Nybyggnad småhus, Öjersjö NCC Construction AB, E45 Bohus Etapp E32 Peab Sverige AB, Stomkomplettering, Swedish Match, Kungälv F O Peterson & Söner Byggnads AB, Om- och tillbyggnad Restaurang, Lisebergs Wärdshus Skanska Sverige AB, ombyggnad Östra Sjukhuset Nyprod grundläggning och källare, Kvarteret Venus Göteborg Påbyggnad av lägenheter på p-däck, V Frölunda Svensk Armering & Betongbyggen AB, Nybyggnad industrilokal för tidningspress, Fläskebovägen, Landvetter Tage &Söneri Varberg AB, ombyggnad Fjällboskolan Trollhättans Bygg och Industritjänst AB, Nyprod småhus och parhus, Stenungsund Tuve Bygg AB, Nybyggn lägenheter, Salterigatan, Göteborg Veidekke Entreprenad AB, Stomkomplettering, Aminogatan, Mölndal Vi Tre Bygg Nybyggnad förskola, Landvetter Zandén & Co Byggnads AB, nybyggnad sporthall, Tuve Nästa nr av Byggtolvan kommer i juni Tipsa om arbetsplatser eller annat du vill läsa om. Tel , Det är spårigt och snårigt på många ställen där stöd för förbindelsen ska få plats. Spårvagnar, tåg och bilar passerar oavbrutet. Till sommaren stängs spårvagnstrafiken av en tid. Förbindelse som Redan om ett år ska E 20 och E 45 flyttas. Idag är det en leråker där de ska fram. Byggtolvan har besökt Partihallsförbindelsen i begynnelsen. Innanför dörren till platskontoret hänger en tavla med cykelnycklar. Arbetsplatsen är stor som en hel stadsdel och för att på rimlig tid kunna transportera sig har man köpt in ett antal cyklar. Den här dagen är det dock frost vilket möjliggör en rundvandring till fots i leran. Läsarna till de obligatoriska ID06- korten sitter på ytterväggen till Skanskas platskontor. De är en del i säkerhetstänkandet. Likaså att varje besökare och alla andra som vistas på arbetsplatsen får en genomgång om vad som gäller för att få vistas på arbetsplatsen. Skyddsglasögon är ett måste utöver skyddsskor, hjälm och varselkläder. Målet är att det får inte hända något. Ett något allvarligare tillbud fredagen den 13 februari nollade antal skadefria dagarstatistiken. Men det ska vara det sista som händer. I färskt minne finns olyckan utanför Härnösand i maj -08 där gjutformen till en bro kollapsade. Många och stora siffror Vandringen stannar till vid den historiska första gjutna bottenplattan till ett brostöd. Det ligger intill det som ska bli den nya E45, vid Marieholm. Betongen som pumpades på plats dagen innan ryker fortfarande. Det tas prover på all betong som kommer berättar projektchef Christian Werner, totalansvarig för hela entreprenaden. Tidigare på kontoret har han visat på både karta och bilder hur förbindelsen kommer att se ut när den är färdig. En ca 15 m hög (sjuvåningshusnivå) röd bågbro, designad av Gert Wingårdh Arkitektkontor, kommer att synas på långt håll. Spelrummet för improvisationer är begränsat. 27 stöd är inplanerade där det finns möjlighet att få in dem. För det blir trångt. Den nya förbindelsen kommer att binda ihop E45 (med passerande bilar per dag) och E20 (ca bilar per dygn) genom att överbrygga Säveån, Bohusbanan, Västra Stambanans fyra spår, lika många spårvagnsspår och Norge-Vänerbanan. Samtliga är trafikerade alternativt Natura 2000-skyddade. E6 kommer att avlastas rejält. Markförhållandena varierar från berg till 120 m lera. Det gör att olika grundläggningsmetoder måste användas, t ex. stödpålar ner till berget, KC (kalkcement)- pelare, sponter och korrosionspålar (som hänger sig i leran m ner). Sammanlagt kommer m pålar att tryckas ner i marken, kubikmeter betong, ton armering, ton stål att gå åt och kubikmeter schaktmassor hanteras. Ofattbara siffror. Millimeterprecision Göteborgsleran visar upp sig i all sin prakt där vi besökare står. När mycket material trycks ner i marken finns risk att befintliga konstruktioner påverkas. Bron därborta får inte flytta sig mer än en cm. Vi är nära det nu och mäter varje dag, berättar Christian Werner. 8 Byggtolvan nr 1, 2009

Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011

Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011 Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011 Aha, jag förstår! Välj en kurs du vill gå på sid 5 Listan ger lön för

Läs mer

FOPPA BYGGER DET NYA Ö-VIK. 2 204 Så många besökare hade vår webbplats byggnadsarbetaren.se den 5 mars, när det nya byggavtalet var klart.

FOPPA BYGGER DET NYA Ö-VIK. 2 204 Så många besökare hade vår webbplats byggnadsarbetaren.se den 5 mars, när det nya byggavtalet var klart. Jätteälgen: en av flera byggfloppar Ny asbestskandal 30 jobbade i farligt damm Starka känslor efter nya avtalet LÄRLINGAR STÄNGS UTE FRÅN BYGGET Peter Forsberg: Det är ju golfbanan, hotellet och några

Läs mer

OS! KALL START PÅ HETASTE BYGGET. Hasse: KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST. Han jagar fuskbyggare med blåslampa

OS! KALL START PÅ HETASTE BYGGET. Hasse: KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST. Han jagar fuskbyggare med blåslampa Han jagar fuskbyggare med blåslampa byggnytt Åtta dödades i byggolyckor 2009 VINNARE TIDSKRIFTSPRISET 2009 test Rätt handske för vargavintern KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST Hasse: Det är bra med tjäle,

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

NY! HAR DU RÄTT LÖN? BYGGNADS STYCKAR SITT EGET BYGGE. Deklarationsstress? vi hjälper dig

NY! HAR DU RÄTT LÖN? BYGGNADS STYCKAR SITT EGET BYGGE. Deklarationsstress? vi hjälper dig test: Gersågen som ingen kunde motså Vi utser tidernas viktigaste byggmaskin 60 år 2009 Supersaneraren - så skyddas han BYGGNADS STYCKAR SITT EGET BYGGE Deklarationsstress? Lugn, vi hjälper dig NY! Nu

Läs mer

INGEN GÅR SÄKER + 1 000 KOLLA DIN LÖN REGION FÖR REGION. Lasse, uppsagd: Man känner sig. Svetsa som Henke Lundqvist. Nya prefab-balkar knäcker murarna

INGEN GÅR SÄKER + 1 000 KOLLA DIN LÖN REGION FÖR REGION. Lasse, uppsagd: Man känner sig. Svetsa som Henke Lundqvist. Nya prefab-balkar knäcker murarna grejer&grepp: Svetsa som Henke Lundqvist Nya prefab-balkar knäcker murarna VINNARE TIDSKRIFTSPRISET 2009 Plåtslagarnas galna vargavinter KOLLA DIN LÖN REGION FÖR REGION + 1 000 Byggnadsarbetaren har fått

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2015 I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Varselkläder med ljus, sid 3 Kör vält på sommaren Thaiboxare på vintern, sid 4 Vart är vi på väg? Det

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer