Livet efter Expertkonkursen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livet efter Expertkonkursen"

Transkript

1 Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen

2 FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift från: GÖR SOM 1000-TALS NÖJDA SMÅFÖRETAGARE REDAN GÖR TA HAND OM DIN ADMINISTRATION PÅ WEBBEN! Som småföretagare ska du kunna sköta din administration snabbt, enkelt och tryggt på dina egna villkor. Med Fortnox har du full valfrihet, full tillgänglighet och full kontroll oavsett om du sköter ditt företag på Mac eller PC. Du når helt enkelt hela företagets administration från vilken dator du vill, när du vill! Inga startavgifter eller inköp av programvaror allt ligger redan klart och väntar på dig i molnet. Att vi även har en riktigt billig månadskostnad är ju dessutom perfekt för småföretagaren. Välkommen upp du också! Molnbaserade administrativa program för småföretagare

3 l e d a r e Bara för att man är stor behöver man inte vara snäll Franchise fortsätter att växa. Nyligen etablerade sig Star Bucks i Sverige och Kentucky Fried Chicken har meddelat att man ånyo etablerar sig i Sverige. Stora kedjor och stora varumärken. Jag hoppas att dessa två aktörer också bibringar affärsetik och sund franchise. Sveriges behöver fler goda föredömen och färre franchisesystem som gör dess franchisetagare livegna. Att så blir fallet är inte självklart. Nyligen kastade Apoteket in handduken och lät meddela att man upphör med franchise som driftsorm. De var inte mogna som franchisegivare, vilket manifesterades på flera sätt. Att man som franchisetagare inte kunde följa sin ekonomiska ställning när Apoteket skötte bokföreningen eller att företagsförsäkringen inte innehöll ett rättskydd som täckte tvist med franchisegivare, är bara två exempel. Apotekets tillbakadragande har inneburit ekonomiska konsekvenser för de företagare som förespeglats en fantastisk framtid och gått in med besparingar och engagemang. Trots Apotekets oetiska agerande, har dess ägare Staten vägrat att ta emot Sveriges Franchisetagare för att lära och informera sig mer om franchise. Detta i sig är berövligt när regeringen i samma andetag propagerar för mer företagande men är ointresserade när deras egna bolag agera oetiskt. Att varken Peter Norman eller Annie Lööf tar sig tid att informera sig mer om franchise och dess franchisetagare visar tyvärr att regeringen talar med kluven tunga. Robert Dimmlich VD Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Robert Dimmlich, tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel: , Fax: Register & prenumeration Susanne Forslund Tel: Art & Design TapeNet Reklam AB Tryckning Printfabriken Sveriges Entreprenörer Service AB är ett servicebolag som levererar tjänster till Sveriges Franchisetagare. Sveriges Entreprenörer Service AB ger företag stöd, råd och hjälp vid förhandlingar samt i kontakt med andra företag och myndigheter. Nummer 1 Årgång 3 Mars 2014 Omslagsbild Urban Fastén utanför sin nya Audio Videob utik på Lidingö berättar om sin erfarenhet från Expert k onkursen. Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 6287 Ynglingagatan 16 3tr Stockholm Tel Fax i N N e h å l l Ledaren 3 Effektiva telefonmöten 12 Detta är Sveriges Franchisetagare 4 Franchisegivare i obestånd 13 Försäljning av franchiserättighet 5 Efter jättens fall 14 Så hanteras en bluff-faktura! 6 Välj rätt tvistlösningsmetod! 16 Start för bluff-faktureombudsman 7 Ny handlarförening bildad 17 Artikelserie om service, 1/4 8 Frågor och svar från A-kassan 17 Artikelserie om service, 2/4 10 Kallelse till stämmor 18 Nummer 2 kommer före sommaren. Manus till redaktionen senast 1 maj. Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

4 Sveriges Franchisetagare - specialister inom franchise Vi verkar för att förbättra franchise tagarens situation i Sverige. Bland annat har arbetet bidragit till att vi år 2006 fick en lagstiftning som ger ett visst skydd för Vi ger våra medlemmar stöd när det gäller relationen med franchisegivare, andra företag, kommuner och myndigheter. Här följer några exempel: l Rådgivning, tolkning och förhandlingar när det gäller det egna franchiseavtalet l Rådgivning i arbetsmiljöfrågor och jämställdhetsfrågor l Säkerhetsfrågor där vi har bra avtal med leverantörer av säkerhetsutrustning för butiksmiljö l Hjälp i tvister med annonsskojare och andra fakturabedragare genom vår tjänst bluff faktureombudsmannen l Rådgivning och biträde i medlemmarnas kontakter med kommuner, myndigheter, försäkringsbolag, banker och många andra l Tillgång till en egen hemsida via Sveriges Franchisetagare l Utbildning i samarbete med Svensk Bensinhandel. Utöver ett omfattande kursutbud inom ledarskap, säkerhet, arbetsmiljöarbete, data och mycket annat kan vi skräddarsy kurser för olika verksamheter l En egen arbetslöshetskassa speciellt för franchisetagare l Gruppförsäkringar i samarbete med Länsförsäkringar l Tillgång (hyra) till förbundets lägenhet i Puerto Banus, Marbella franchisetagare. Denna är emellertid långt ifrån tillfredställande och vi arbetar vidare för att förbättra det lagstadgade skyddet för alla franchisetagare. Genomgång av franchiseavtal För den som planerar att starta eget inom franchise har vi en tjänst (ingår i medlemsavgiften!) där vi noggrant går igenom avtal och förutsättning. Den kan också erbjudas till icke medlemmar, men då till en kostnad. Föreningsservice Vi ser gärna att franchisetagare hos en och samma franchisegivare samlas i en egen förening där gemensamma frågor diskuteras. Vi vet att oseriösa franchisegivare kan ha synpunkter på ett sådant arrangemang när seriösa aktörer ser en fördel att kunna förhandla med hela sin handlarkår. Förutom konkret hjälp vid avtalsförhandlingar kan vi också erbjuda service till föreningarna med administration som löpande bokföring, bokslut, medlemsmatrikel, fakturering, informationshantering, konferensstöd och IT stöd. Bli medlem du med! Allt detta blir ditt till den facila årsavgiften kr + moms varav den största delen är avdragsgill! Vi har alltid franchisetagarens bästa som drivkraft, och ju fler medlemmar vi har, desto större tyngd får våra åsikter! Välkommen som medlem i Sveriges Franchisetagare - utgivare av FranchiseFocus! Har du försäkrat din lön? Staffan Eriksson på Våxnäsmacken i Karlstad rekommenderar varmt alla i branschen att ansöka om medlemskap A-kassan. En av de viktigaste försäkringar du kan ha som egenföretagare är arbetslöshetsförsäkringen som ger ersättning om du blir arbetslös. Den grundar sig på tidigare inkomst, och om du uppfyller alla villkor kan den uppgå till 80 % av inkomsten. Taket är för närvarande 680 kr/dag. Lagen om arbetslöshetsförsäkring är densamma för alla A- kassor, men det är en fördel att tillhöra den A-kassa inom det område man själv verkar. Som franchisetagare är ditt naturliga val Sveriges entreprenörers A-kassa; vi har organiserat franchisetagare i snart 80 år! Inte bara du som företagare kan bli medlem, utan också anställda familjemedlemmar. Det krävs personligt medlemskap i en A-kassa för att kunna få inkomstrelaterad ersättning. Många tror att det räcker att företaget är medlem i en företags- eller branschorganisation för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, men så är det inte. För franchisetagare och bensinhandlare För mer information kontakta oss på eller besök

5 R E P O R TA G E Försäljning av en franchiserättighet Ett bolag som innehar en franchiserättighet som skall säljas har fler aspekter att ta hänsyn till än andra bolag. Till att börja med reglerar nästan alla franchiseavtal två villkor: 1. Att man skall inhämta eller få franchisegivarens tillstånd och 2. Att franchisegivaren ofta har förköpsrätt. Punkt ett Om du står i begrepp att sälja skall du meddela din franchisegivare att du avser att sälja. Detta bör du göra skriftligt och dessutom först när du har en kandidat som du kan namnge. Skälet till att du bör namnge kandidaten är att franchisegivaren kan neka en överlåtelse av franchiserättigheten. Detta gäller oaktat om du säljer hela bolaget (som innehar avtalet) eller bara inkråmet. Skälet är att franchiseavtalet ställer villkor på att aktieinnehav inte får förändras med mindre än att franchisegivaren medger så. När kandidaten meddelas tillsammans med din avsikt att sälja, kan således franchisegivaren neka. Enligt Sveriges Franchisetagare finns egentligen bara två relevanta skäl att neka. Dels att köparen är kriminellt belastad eller har betalningsanmärkningar, dels att köparen saknar lämplig bakgrund, såsom erfarenhet eller utbildning. Kan franchisegivaren inte visa att så är fallet, bör inte heller franchisegivaren neka en överlåtelse. Begäran om överlåtelse skall ske ganska sent i processen. Det vill säga att du redan bör ha en köpare och skrivit ett intentionsavtal eller överlåtelseavtal (om det senare är aktuellt, bör det finnas en klausul som ogiltigförklarar köpet om franchisegivaren nekar överlåtelse). Punkt 2 Om franchisegivaren har förköpsrätt skall denna åberopas inom en given period (ofta dagar). Förköpsrätten innebär att franchisegivaren då köper din franchiserättighet till samma villkor som den tilltänkta köparen bjudit. Du som säljare skall inte drabbas ekonomiskt. Försäljning av bolag med franchiserättighet En franchiserättighet kan således vara kvar i bolaget om du säljer hela bolaget men då skall franchisegivaren godkänna överlåtelse av aktierna till nya ägaren. En sådan försäljning innebär att du säljer ditt befintliga bolag med tillgångar, skulder och förpliktelser. När en sådan affär börjar komma till stånd, är det viktigt att både säljare och köpare gör klart köpeskillingen och vad som de facto ingår. Säljaren bör i överlåtelseavtalet tydligt ange vilka förpliktelser bolaget innehar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, personal, leasing, avtal med samarbetspartners etc. Ansvar för personalen övergår på skiftesdagen till köparen. Skifte i sig är ingen anledning till att säga upp personal. Parterna bör vara överens om tillgångar och skulder och göra en genomgång av varulager och inventarier. Vid tecknandet av överlåtelseavtal bör en handpenning om 10 % utgå. Slutlikvid betalas på skiftesdagen. Om köparen avbryter köpet brukar överlåtelseavtalet reglera att handpenningen skall täcka eventuella kostnader som uppstått, där säljaren då får dra av dessa mot att man kan visa att kostnaderna faktiskt uppstått. Tänk på att ändra alla register, såsom Bolagsverket och Skatteverket, så att du inte har något formellt ansvar efter skiftes dagen. Försäljning av inkråm Försäljning av inkråmet betyder att du inte säljer ditt bolag utan enbart innehållet. Detta innebär vidare att man överlåter franchiserättigheten till ett nytt bolag. Du behöver fortfarande inhämta franchisegivarens tillstånd. På samma sätt som ovan bör du upprätta ett avtal. Per definition är det franchiserättigheten som goodwill du säljer. Inventarier och varulager är en uppgörelse som träffas separat och överlåtes mot en överenskommen köpeskilling, normalt bokfört värde men avvikelser kan givetvis förekomma som inkurans eller inventarier som inte hör hemma. När du säljer inkråmet, så behåller du ditt bolag och fortsätta med annan verksamhet. Vad är en franchiserättighet värd? En generell tumregel för att värdera en franchiserättighet består av två variabler. Dels din faktiska lönsamhet (med ett normalt löneuttag), dels hur många år av avtalet som är kvar. Lite förenklat kan man räkna ditt resultat gånger antal kvarvarande år av avtalet som ditt goodwill värde. Dock skall köparen också hinna generera en goodwill och kommer därför i regel inte vilja betala goodwill för alla resterande år. Således är franchiserättighetens värde ditt resultat gånger de antal år som parterna tycker är relevant att betala goodwill för. Härutöver kan bolaget i sig vara värt pengar i form av tillgångar och skulder. För bolag värderar man ofta aktierna, men dessa måste i en franchise relation ses i sitt sammanhang. Ett bolag, med eller utan franchiserättighet, är dock aldrig mer värt än vad en köpare är beredd att betala. Att tänka på Du kan använda en företagsmäklare för både värdering och försäljning. Kom ihåg att en företagsmäklare inte alltid är expert på franchiseverksamheter och att det därför kan uppstå problem med värderingen. Om du behöver diskutera det särskilda om franchiserättigheter, så kontakta gärna Sveriges Franchisetagare. Du kan självklart försöka hitta en köpare själv. En mäklare kommer att vilja ha fast pris och kommission. Ditt franchiseavtal lyder under sekre tess (ofta med en vitesklausul), så du kan inte visa ditt avtal till tilltänka köpare. Du får istället beskriva din verksamhet i allmänna termer utan att uppge känslig information. När köparen är meddelad franchisegivaren, så kan du be franchisegivaren att skicka ut franchiseavtalet till köparen alternativt skriftligt tillfråga franchisegivaren om köparen mot ett sekretessavtal kan ta del av ditt franchiseavtal. Resultatet i ett franchisebolag (eller för alla del alla bolag) redovisar inte alltid resultat som stämmer överens med driften. Detta kan bero på att du tagit ut mycket lön, eller lön utan att arbeta alter nativt att du bestridit ditt bolag med kostnader som inte tillhör verksamheten. När Sveriges Franchise tagare hjälper till med värderingar, brukar vi tvätta bort irrelevanta intäkter och kostnader så att verksamheten blir korrekt återspeglad. Skriv ett Letter of intent eller överlåtelseavtal när ni är överens, även om ni ännu inte inhämtat franchisegivarens tillstånd. Skriv i avtalet istället ett förbehåll att franchisegivaren måste godkänna köparen. Om du behöver hjälp med överlåtelseavtal kan Sveriges Franchisetagare hjälpa dig med en mall. Robert Dimmlich, VD 5

6 R E P O R TA G E Så skall en blufffaktura hanteras! Bluff-fakturor är ett gissel, och vissa av de företag som sysslar med detta är både förslagna, envisa och knepiga att ha att göra med. Statoilmacken i Alingsås är en av de drabbade, men Johan valde den enklaste - och effektivaste - vägen för att hantera problemet. Johan har drivit sin Statoilstation som franchisetagare sedan år 2000 efter att ha jobbat där sedan 80 talet. Läget är ypperligt, bredvid E20 med industriområde intill. Det innebär en jämn kundström över året; när industrierna ligger lågt under storhelger och semestrar ökar turisttrafiken i ungefär motsvarande mängd. Bluff via telefonen Hösten 2010 fick stationen ett telefonsamtal som dottern i familjen tog. Det var från telefonkatalogen som bara ville kontrollera adressuppgifterna, en vanligt förekommande taktik i sammanhanget. Uppgifterna stämde det händer, men det är minst lika vanligt att det finns ett mindre fel. Det får den som svarar att koncentrera sig på att lämna korrekta uppgifter, och på så sätt hoppas bluffmakarna att man inte skall ifrågasätta uppringningen. Försäljaren undrade också om dottern var PRYO elev eller anställd, och när beskedet kom att det var det senare som gällde avslutades samtalet. Dottern skämdes lite när hon berättade detta, säger Johan. Vi har pratat om det på våra personalmöten, att vara ytterst förtegen gentemot telefonförsäljare och aldrig acceptera några erbjudanden. Nu kom det aldrig något sådant; försäljaren ville bara kontrollera att uppgifterna stämde för att det skulle bli rätt i det som dottern uppfattade som telefon katalogen. Nu kom det aldrig något erbjudande; försäljaren ville bara kontrollera att uppgifterna stämde för att det skulle bli rätt i det som dottern uppfattade som telefonkatalogen. Fakturan kom Det dröjde inte många dagar förrän fakturan kom för annonsplats i en webb katalog. Summan var inte så stor, 3 900, också det en vanlig taktik. Bluffmakarna hoppas att en relativt liten summa skall slinka igenom företagets betalningsrutiner utan att undersökas närmare. Skulle summan vara större ökar förstås risken. Men Johan hade inte lust att betala för annonsering i en värdelös webb katalog. Han gjorde det enda rätta vände sig till förbundet för att få hjälp. Jag ringde helt enkelt upp och fick prata med Cecilia Tall som löste det hela både snabbt och En glad Johan bakom kassalinjen på sin Statoilstation. Den här gången fick bluff-företaget inga pengar! elegant, säger Johan. Jag faxade upp fakturan, Cecilia meddelade betalningsmottagaren att fakturan bestrids, att förbundet nu tagit över ärendet och att eventuella vidare kontakter nu skall ske direkt med förbundet och dess juridiska expertis. Avskrivning direkt Det tog inte många dagar förrän reaktionen från katalogföretaget kom. Ärendet avskrivs, vi har inga ytterligare krav och saken är utagerad för vår del. Det kändes skönt att det gick så snabbt och smärtfritt, tycker Johan. Jag förstod direkt att vi blivit utsatta för bedragare och var lite orolig för en segsliten process, men nu löste det sig på bästa sätt. Tack Cecilia för snabb och effektiv hjälp, och var säker på att jag hör av mig igen om något liknande problem uppstår eller om det kommer helt andra Kolla företaget! Tyvärr finns det gott om företag vars enda verksam het är att lura till sig pengar. På Svensk Handels hemsida finns några av dem listade, och till och med företagsnamnet har valts för att vilseleda. Eller vad sägs om exempel som Dinkommundel, DinLokalaDel eller Elviro! Säga vad man vill, men företagsamma är dessa filurer! Har du fått en faktura som du inte känner igen är det lätt att gå in på hemsidan och kolla om företaget finns med i listan. Om så är fallet, ring direkt till Sveriges Franchisetagare! När detta skrivs innehåller listan ett 50 tal namn bluff faktureringar är alltså en tämligen vanlig företeelse. Kontakta förbundet! Johan gjorde helt rätt han kontaktade sitt branschförbund när han själv var osäker på hur han skulle agera. Gör som Johan, utnyttja Sveriges Franchisetagare om du är osäker eller tycker att något inte verkar korrekt och gör det hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det kostar inget att kontakta oss förutom samtalsavgiften. Jurister i allmänhet har ofta svårt att sätta sig in i våra specifika frågor, och vi vet att medlemmar har betalat dyrt för juridiska råd som varit fullständigt felaktiga. Om ditt ärende är av prejudicerande karaktär driver vi hela caset åt dig via våra juridiska experter helt utan kostnad för dig. Eller rättare sagt, det är en service som ingår i din medlemsavgift. Inget är ju som bekant gratis här i världen Rolf Karlsson 6

7 R E P O R TA G E Nu startar Sveriges Franchisetagare en ny tjänst - Bluff-faktureombudsmannen! Sveriges Franchisetagare är en organistaion som inte bara ger råd i den franchisesituation, utan företräder dig också i olika situationer. Nu introducerar vi Bluff-faktureombudsmannen. Tjänsten är enkel - om bluff-företaget inte krediterar din faktura tar Sveriges Franchisetagare över ärendet. Vi driver din bluff-faktura mot bluff-företaget, Kronofogden och ända upp i tingsrätten. Flera organisationer idag upprättar listor på bluffföretag och ger allmänna råd om du ändå råkar ut för en bluffaktura. Detta är naturligtvis viktigt, men Sveriges Franchisetagare ser och uppmärksammar hur svårt det ändå är att driva ärenden kring bluffakturor. Därför har vi nu bestämt att inrätta en ny tjänst för att hjälpa våra medlemmar. Vi tar helt enkelt över ditt ärende med hjälp av en fullmakt från dig. Så här kommer tjänsten fungera. oss som ombud, ikläder vi oss denna roll i nästan alla uppkomna situationer. Vi agerar idag ombud för våra medlemmar gentemot franchisegivare, hyresvärdar, kommuner och leverantörer samt i vissa fall i domstol och skiljedom. Detta arbetssätt och denna hjälp är själva fundamentet i vår verksamhet och Sveriges Franchisetagare skall vara din trygghet när du stöter på problem i din franchiserelation. Robert Dimmlich, VD 1. Du får en bluffaktura (det vill säga att du får en faktura på en tjänst/produkt du inte beställt eller någon medarbetare beställt utan ställning att teckna, du har blivit lurad att ingå ett avtal under falska förespeglingar eller du ingår ett avtal som utformats som ett erbjudande men haft uttrycket som en leverantörsfaktura). 2. Du kontaktar oss, eller läser på vår hemsida, för att bestrida fakturan i första ledet. 3. Om fakturan inte då krediteras, skickar du den till oss tillsammans med en fullmakt. 4. Sveriges Franchisetagare driver ärendet mot blufföretaget, Kronofogden och om nödvändigt hela vägen till Tingsrätten. Detta sker helt kostnadsfritt om du är medlem. Sveriges Franchisetagare hanterar löpande blufffakturor och vi lyckas i över 90 % av fallen få fakturan krediterad och eventuella abonnemang avslutade. Men det är samtidigt viktigt att förstå att några bluffakturor inte kan bestrids helt framgångsrikt. Detta kan bero på att omständigheter eller hur avtalet tecknades faktiskt är ingångna avtal. Det är därför viktigt att respektera skillnaden mellan en bluffaktura och ett ingånget avtal. Mer om råd, tips och hur du använder tjänsten Bluffaktureombudsmannen finns att läsa på vår hemsida. Medlemskap i Sveriges Franchisetagare kostar kr exklusive moms per år (2014) och då ingår tjänsten. För att förtydliga till alla våra medlemmar och läsare, så är tjänsten bluffaktureombudsmannen egentligen inte helt ny. Sveriges Franchisetagare hanterar redan idag alla ärenden på likande sätt. Vi hjälper våra medlemmar med råd men hamnar medlemmen i en situation där men behöver 7

8 s e r v I c e 1 /4 Inget på jobbet är viktigare än kunden! StigFram är ett utvecklingsföretag som vill inspirera och motivera mäniskor att förändra sitt arbetsliv. Målet är att öka lönsamheten för uppdragsgivaren, det vill säga arbetsgivaren, och att göra det med hjälp av företagets viktigaste resurs - personalen. Med start här serverar de fyra artiklar med tips och idéer som hjälper dig och dina säljare att trivas på jobbet och samtidigt prestera mer. Nu kör vi! Hur kommer det sig att vi ibland går förbi en butik eller en restaurang för att bara någon minut senare välja att gå till ett annat ställe med exakt samma utbud? Enligt utvecklingsföretaget Stig- Fram dras vi till trevligt, kunnigt bemötande som flugor till en sockerbit. Varför går vi ibland förbi en butik eller en restaurang för att sedan gå in i en som har exakt samma utbud men ligger längre bort? Varför åker vi förbi ett köpcentrum för att istället åka och handla någon annanstans? Varför väljer vi ibland till och med ett dyrare hotell längre bort än ett billigare alternativ som ligger bättre till? Listan över våra speciella beteenden kan göras lång, men svaret är alltid detsamma. Där, dit jag är på väg, blir jag alltid så trevligt bemött. Där får jag kunnig hjälp. Där verkar dom gilla att träffa mig! På samma sätt väljer vi också bort. De flesta av oss har varit med om shoppingsituationer, krogbesök eller hotellvistelser som fått oss att bestämma att vi aldrig mer ska komma tillbaka, just på grund av hur vi blev bemötta. - Naturligtvis är själva produkten eller tjänsten viktig; saken vi köpte, maten vi åt eller hotellsängen vi sov i, menar Gunnar Ström på Stig- Fram. Men undersökningar visar att perso nen vi köpte av, personen som serverade eller personen som visade oss hotellrummet är en minst lika stor del av upplevelsen. De flesta mätningar och marknadsundersökningar som görs visar att personalens attityd, engagemang och vilja att göra kunden nöjd har blivit det absolut viktigaste konkurrensmedlet. Alla som hanterar kunder har möjlighet att göra en enorm skillnad för sitt företag. Kundvård som ger lönsamhet På StigFram har vi arbetat med det man brukar kalla de mjuka värdena under många år, med stora och framgångsrika företag. Sakta men säkert blir vi i Sverige allt bättre på att ta hand om våra kunder, men än finns det mycket kvar att göra. Här kommer vi att i fyra avsnitt ge en liten vägledning i hur man kan tänka kring sin kundvård och hur omsorgen om kunden i slutändan resulterar i något väldigt konkret och mätbart, nämligen ökad lönsamhet för före taget. För att nå dit måste man först nå insikt i hur de mjuka värdena ska prioriteras och hur personalens val av attityd i mötet med kunden direkt avspeglar sig i antalet stam kunder och därmed i företagets lönsamhet. Det vi vill förmedla är kort sagt personalens enastående betydelse för företagets utveckling. De fyra avsnitten kommer i tur och ordning att belysa följande: de mjuka värdenas betydelse kundpsykologi idéförsäljning omsorgsförsäljning Alla avsnitt avslutas med ett antal konkreta uppgifter som ni helst ska ta tag i omgående. För enkelhetens skull har vi rubricerat dem Börja nu. Beroende på vilken bransch vi befinner oss i ger vi våra kunder olika namn. Kunder, gäster, biobesökare eller passagerare för att nämna några. För enkelhetens skull kallar vi i denna handledning alla för kunden. På liknande sätt förekommer det ju en mängd olika yrkesbenämningar på oss som på ett eller annat sätt arbetar med försäljning och kundkontakt. Vi kan vara säljare, servitriser eller servitörer, hovmästare eller receptionister. Låt oss här för enkelhetens skull kalla oss alla för säljare. Våga prioritera mjuka värden Vi på StigFram brinner för de mjuka värdena. Vi menar att människans val av attityd i kommunikationen med en annan människa är det mest avgörande för hur kontakten kommer att utvecklas och vad samtalet kommer att leda till. Förståelsen för de mjuka värdenas enastående betydelse hjälper oss att flytta fokus från den gamla föreställningen om att produkten och priset är de enda faktorerna som räknas. Genom att tillföra excellent service kan samma butik sälja samma sortiment till samma pris men öka försäljningen avsevärt. Alltså; full fokus på de mjuka värdena. Men vad menar vi egentligen med mjuka värden? Vad är det och hur utvecklar man dem? Här måste vi börja med att varna för missförstånd. Se upp för luriga typer som vill göra mjuka värden till något luddigt och mysigt, någonting rart och vänligt som det förstås är trevligt och fint att erbjuda, men som knappast är ett recept för att utveckla lönsamheten. Vi menar på goda grunder att det är precis tvärtom. Om ditt före tag förtjänar att ha en ansedd position på marknaden, ett rykte om sig att vara ett tydligt serviceföretag som alltid värnar om kunden och levererar excellent service, så kommer det att märkas på den sista raden. Vi har hört många tala om god service förut. Tyvärr ger de ofta en beskrivning som går ut på att om personalen ler, nickar, bockar, vinkar och säger hej så har man uppnått en bra servicenivå. Ingenting kunde vara mer fel, service yrket är betydligt mer innehållsrikt än så. Vi menar att anpassning, inte standardfraser, är nyckeln till 8

9 s e r v I c e 1 /4 framgång. Viljan och förmågan att kunna anpassa sin kommunikation både till situationen och till vem kunden är avgör oftast resultatet. För dylika situationer finns det ingen quick fix eller andra mirakel. Verkligt god och lönsam service bygger på kunskap, inspiration och glädje. Mjuka värden som hårda fakta Att de så kallade mjuka värdena ökar i betydel se för att skapa lönsam uppmärksamhet råder det numera inga tvivel om. I rasande fart förstår allt fler att detta konkurrensmedel nära nog blivit en nödvändighet att prioritera. Ser vi till utvecklingen de senaste tre decennierna är det lättare att förstå dagens verklighet. Här kan vi se att varje decennium faktiskt utgör en egen epok. Produktionsåldern 80-talet kallas för produktionsåldern därför att tilltron till att det i första hand var en unik produkt som skulle göra oss framgångsrika dominerade. Marknadsåldern 90-talet kallar vi för marknadsåldern. Då var det framför allt mer och bättre marknads föring som skulle frälsa våra företag. Inspirationsåldern 2000-talet verkar under namnet inspirationsåldern. Aldrig tidigare har service och kundvård varit viktigare. Nu rankas personalens betydelse mest. Allt sker i mötet med kunden, med det engagemang, den kunskap, utstrålning och attityd vi möter kunden. I en nyligen publicerad doktorsavhandling av Ute Walter vid Örebro universitet om den svenska restaurangbranschen fastslogs att Nu är servicen viktigare än maten. På vilket sätt vi gäster blir bemötta av restaurangens personal är lika viktigt som själva maten. Stämningen i matsalen är lika viktig som skickligheten i köket. En tveksamt tilllagad maträtt går oftast att rätta till, men en servitris eller servitörs obefintliga engagemang eller tveksamma attityd kan förstöra hela kvällen och därmed hela upplevelsen. Vi blev inte förvånade över slutsatsen, men blir alltid glada när det dyker upp fler vetenskapliga belägg för att de mjuka värdena behöver prioriteras. Gunnar Ström Börja jobba nu! Hur ser du på ditt företags framtid? Med många års erfarenhet i bagaget har vi kunnat konstatera att det finns tre olika sorters företag. de som får saker och ting att hända. de som ser att saker och ting händer. de som undrar vad som hände. Grundat på samma erfarenhet tar vi oss rätten att bli lite stränga. Sitt inte och vänta på att något som aldrig kommer att komma av sig själv plötsligt kommer! Se till att höra till den första gruppen, företagen som skapar förändring och för utvecklingen framåt. Försök att förknippa begreppet förändring med något nödvändigt och någonting positivt. Förändring tar tid, så börja nu! Några konkreta uppgifter 1. Har ditt företag/din butik/din restaurang några kärnvärden eller värdeord som tydligt beskriver dina ambitioner, det vill säga din vision? Om inte, skriv några! Se till att de bland annat innehåller något om service och kundvård. 2. Kan vi infria kundens förväntningar på service och bemötande kan vi utveckla dem till stamkunder. Kan vi överträffa deras förväntningar kan vi utveckla stamkunderna till ambassadörer, människor som går omkring och pratar väl om oss. Hur kan du överträffa dina kunders förväntningar? Skriv minst 10 exempel på hur du och dina kollegor kan agera för att skapa fler stamkunder! 3. En av de saker vi kunder tycker allra bäst om är att bli sedda när vi kommer in i en butik. Att få ett öga av säljaren gärna tillsammans med ett hej, välkommen skapar fantastiska förutsättningar för en bra kundkontakt oavsett om kunden vill ha hjälp eller föredrar att klara sig själv. Se till att från och med idag se alla kunder i ögonen och hälsa dem välkomna! Med detta avslutar vi avsnitt 1 av 4 om hur du kan utveckla ditt företags attityd och därigenom få ännu många fler stamkunder som trivs, kommer oftare, stannar längre, handlar mer, tipsar andra och hjälper till att öka företagets lönsamhet. Ta hand om dina kunder nu! 9

10 s e r v i c e 2 /4 Den ena kunden är inte likadan som den andra Läge, pris och utbud i all ära. Men om sanningen ska fram och det ska den naturligtvis letar vi alla efter den butik, det hotell eller den restaurang där vi känner oss förstådda. Välkommen till den andra delen i vår artikelserie om enastående kundservice från Gunnar Ström på StigFram. Vi känner alla till den gamla regeln att man ska behandla andra så som man själv vill blir behandlad. Jag minns att min gamla konfirmationspräst Lennart Håkansson i Vällingby församling gav oss dessa ord på vägen när vi som nykläckta konfirmander skulle ut i livet. Säkert både välment och vist rådde han oss om hur vi på bästa sätt skulle sköta kommunikationen med andra människor. När jag något senare i livet hade blivit säljare på NK Herrkonfektion insåg jag dock ganska snabbt rådets begränsningar. Att bemöta kunderna lika och på samma sätt fungerade inte alls. En kund visste exakt vad hon eller han var ute efter, medan en annan behövde stöd och smakråd. En tredje ville umgås en stund medan en fjärde mest av allt hade bråttom. Olika kunder ville helt enkelt bli bemötta på olika sätt. Så småningom insåg jag att nyckeln till min framgång istället låg i hur väl jag kunde uppfatta kundernas olika karaktärsdrag och hur villig jag var att anpassa mitt eget beteende och säljsamtal efter personen jag pratade med. Fräcka Fille Sociala Sussie Kunder skall behandlas olika Det var då, men hur ser det ut idag? I alltför många butiker, restauranger och hotell fungerar kundbemötandet fortfarande enligt prästen Håkanssons helt orimliga modell att vi alla är lika. Säljaren trummar på dag ut och dag in med sin egen ofta monotona stil, oavsett vem kunden är och hur hon eller han önskar bli bemött. Denna brist på kunskap, engagemang, lyhördhet och flexibilitet leder till en riktigt medioker kundupplevelse och innebär nästan aldrig att antalet stamkunder ökar. Vi måste alla förstå att det inte finns ett sätt att ha ett bra kundmöte eller en modell för ett bra säljsamtal det finns flera! Din förmåga till anpassning är ofta nivån på din framgång. Tänk också på att en mer engagerad, lyhörd och flexibel inställning är något du har minst lika mycket glädje av privat som på jobbet. Du kommer helt enkelt att få det lite trevligare i livet om du anstränger dig. Fyra framforskade karaktärer Det finns gott om forskning kring människans olika karaktärsdrag som leder till olika reaktioner i olika situationer. Lyckligtvis är den forskningen entydig: Beslutsgrunderna skiftar från person till person. Att människor reagerar olika när de står inför ett beslut är något som alla säljare fått erfara, och det är inte så konstigt. För en del människor är det viktigt att ha rationella, förnuftsmässiga skäl att köpa något. Andra låter mer känslomässiga motiv styra valet. Den amerikanske forskaren och psykologen Abraham Maslow har genom sina uppmärksammade studier påvisat att det i hög grad är personliga och djupt liggande behov som påverkar våra motiv, till exempel när vi ska välja en produkt. Den svenske psykologen Bertil Björkman har tagit Maslows forskning vidare och utvecklat en modell för bedömning av människor och deras beteende som är användbar i säljsammanhang. Modellen bygger på att man genom att studera en persons beteende kan dra slutsatser om vederbörandes agerande i olika situationer. Slutsatserna kan man sedan använda för att anpassa sin säljstil till kundens personlighet. För att göra modellen användbar även i sammanhang där säljaren har kort tid på sig att bedöma kunden har Björkman delat in oss människor i fyra huvudgrupper/karaktärer som vi för enkelhetens skull kan kalla Tilda, Fille, Sussi och Vickan. Trots att vi alla har en lite kluven personlig het, och trots att vårt beteende skiftar beroende på situation och omgivning, är det alltid en av karaktärerna som dominerar. Viktiga Vickan Lär känna dina fyra kunder Konsten att bemöta kunder ligger alltså i att lära känna de här fyra karaktärerna. Det är faktiskt inte svårare än så. Lär känna Tilda, Fille, Sussi och Vickan och gör dem till dina bästa vänner. Lär dig känna igen dem och lär dig hur de uttrycker sig och fungerar. Utan minsta tvekan hävdar jag att förståelsen för och användandet av denna kundpsykologi är det i särklass viktigaste och mest lönsamma hjälpmedel jag under mina 30 år som säljare utvecklat och själv använt. Det fungerar på riktigt ute i verkligheten där kunderna är. Nog pratat om forskningen, här kommer beskrivningarna av dina nya vänner. Studera dem noga så att du tydligt ser personerna bakom alla förklaringar. Byt gärna ut något ord om du känner att det finns beskrivningar som är mer relevanta just i din bransch eller i ditt företag. Gunnar Ström Trygga Tilda 1 0

11 s e r v i c e 2 /4 Sociala Sussi Utåtriktad, glad, sprudlande, social, spontan, pratsam Handlar i grupp, är uppmärksam på vänner och smakråd Shoppingälskare, konsumtionsglad Följer trenderna, köper storsäljaren, gärna 10-i-topplistan Ditt bemötande Koppla på all energi Kom ihåg hennes/hans namn Styr Sussi med mild hand Fallgropar Tidskrävande Annat kan ta överhanden Vännen/smakrådet kan bromsa, vem bestämmer? Handlar men lämnar ofta tillbaka Älskar öppet köp Viktiga ord och uttryck Storsäljare, säsongens hit Jag har den själv Fler och fler tycker om den Den var nyligen med på ett program på TV Jag såg att kändis X hade den Trygga Tilda Ordning och reda, hängslen och livrem Traditionell, trygghet, garantier Planerad, noggrann, stor stamkundspotential Satsar på klassiker/säkra kort Har viss beslutsångest Ditt bemötande Var påläst och kunnig om dina produkter Ha tålamod, se helheten, förvalta förtroende Hjälp Tage att fatta ett köpbeslut Fallgropar Tveksam, tid att fundera, långsamma beslut Ogillar förändringar och nyheter Kontroll, kritisk och misstänksam Viktiga ord och uttryck Hög kvalitet, klassiker Alltid rätt, välkänt, står sig Känt, bra och gediget Om artikelserien Viktiga Vickan Tar plats, syns och hörs, har krav och förväntningar Viktig, betydelsefull, framgångsrik Individualist, låt Vickan vara i spotlight Snabba beslut, medvetna val Exklusivt, det lilla extra, vågar mer Ditt bemötande Krävande, plocka fram tävlingsmänniskan i dig Maxa servicen utan dalt, Kill her with kindness Kunskapsauktoritet men minst lika mycket ödmjukhet Fallgropar Mycket jargong kan vara någon annan Har svårt att vänta eller stå i kö Har aldrig fel Otålig/stressad Ibland lite arrogant i tonen Viktiga ord och uttryck Exklusiv/speciell Bara ett fåtal, inga mainstreams precis Vi är oerhört stolta över detta Normalt så. men vi ordnar det åt dig Fräcka Fille Medveten, modern och ständigt på jakt Kastar sig ut, tempo och action Kan sina trender, sticker gärna ut Läser av blixtsnabbt Lever i nuet och framtiden Ditt bemötande Minimera detaljerna, fokusera på känslan Snacka inte sönder fräcka Fille Föreslå radikala lösningar Fallgropar Blir lätt uttråkad, ingen gammal skåpmat Tankspridd, ostrukturerad Avslutar inte saker, går mycket på impuls Kan rätt som det är försvinna Viktiga ord och uttryck Det nyaste och trendigaste Du blir först i stan Detta är helt annorlunda Nyhemkommet, våga prova I förra artikeln ställde vi oss frågan hur det kommer sig att vi ibland går förbi en butik eller en restaurang för att bara någon minut senare välja att gå till ett annat ställe med exakt samma utbud? Svaret är att vi människor dras till trevligt, kunnigt bemötande som flugor till en sockerbit, och just personalens betydelse för företagets utveckling är också temat för hela artikelserien. De fyra avsnitten kommer i tur och ordning att belysa följande: De mjuka värdenas betydelse Kundpsykologi Idéförsäljning Omsorgsförsäljning Alla avsnitt avslutas med ett antal konkreta uppgifter under rubriken "Börja jobba nu" som ni helst ska ta tag i omgående. Alla artiklar kommer på stigfram.se. Beroende på vilken bransch vi befinner oss i ger vi våra kunder olika namn som kunder, gäster, biobesökare eller passagerare. För enkelhetens skull kallar vi i alla för kunden. På liknande sätt finns en mängd yrkesbenämningar på oss som arbetar med försäljning och kundkontakt. Vi kan vara säljare, servitriser eller servitörer, hovmästare eller receptionister. Låt oss här kalla oss alla för säljare. Börja jobba nu! En av de allra största fallgroparna när det gäller kundbemötande är att tänka att det är något vi ska ta tag i snart. Här gäller det att komma igång direkt. Som hjälp på vägen kommer några punkter att hålla sig i när utvecklings- och framgångsarbetet brakar loss. kom igång! Gör ungefär rätt, men gör det nu och kraftfullt. Kursen kan korrigeras efter vägen håll perfektionisterna borta. De slösar bara tid gnäll inte över omständigheterna utan gilla läget kom ihåg att endast det man mäter blir gjort. Några konkreta uppgifter 1. Först och främst: Ha aldrig några förutfattade meningar om kunden. Vem hon/han är, om hon/han har råd eller om det finns några andra begränsningar. Läran om kundpsykologi och om hur olika karaktärer kommunicerar växer fram genom samtal med kunden. 2. Läs, tänk runt och förstå Tilda, Fille, Sussi och Vickans olika karaktärsdrag. Tänk på någon kund/stamkund du redan har och se om du kan försöka förstå vilken av karaktärerna som passar in på henne eller honom. 3. Lär dig att se på ett nytt sätt. Innan du ens hunnit hälsa på kunden eller startat ett samtal, kan du genom att iaktta kundens kroppsspråk, klädsel och blick börja få vittring om vem hon eller han är. Då ligger du ett steg före. 4. Prata med kunden. Ställ några öppna frågor (sådana man inte kan besvara med ja eller nej) så kommer kundens svar snabbt hjälpa dig att förstå vem hon/han är och hur kunden vill bli bemött. 5. Sätt gärna upp en lapp med namnen Tilda, Fille, Sussi och Vickan vid kassan och gör en liten markering på lappen om vem du just träffade. Ett enkelt och effektivt hjälpmedel för att inte glömma bort att tänka kundpsykologiskt. 6. Öva på att anpassa ditt samtal efter olika kunder genom att prova dig fram. Du kommer omedelbart att själv få det roligare på jobbet men också märka att dina kunder trivs mycket bättre. 1 1

12 R E P O R TA G E Telefonmöten - spar tid och ger snabbare resultat! Vi har sedan en tid tillbaka genomfört en mängd telefonmöten med flera franchisetagarkedjor med mycket goda resultat. Deltagarna gillar mötesformen eftersom man sparar väldigt mycket tid och stör inte den normala arbetsdagen eftersom mötet kan genomföras före eller efter arbetstid. För de franchisetagare som driver en butik med bestämda öppettider är det oftast en förutsättning. Telefonmöten är ingen ny uppfinning, stora organisationer har länge utnyttjat detta sätt att kommunicera, men med enkelt handhavande och med billiga telefonkonferenslösningar har användandet ökat markant. Vi har medlemsgrupper som använder telefonmöten regelbundet inom sin egen grupp för att diskutera frågor inom kedjan. För oss är det ett utmärkt sätt att föra diskus- sioner med franchisetagargrupper och nå ut med budskap till många på en och samma gång. Det är också ett bra sätt att informera franchisetagare om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa till med. Fördelarna med telefonmöten blir därmed: reducerar eller tar bort resekostnader samtidigt som restid blir arbetstid, minskar stressen att ta sig till en mötesplats, enkelt att använda, kort start- Våra kontakter med Sveriges Franchisetagare sker nästan alltid via telefon, och när vi medlemsträcka och sist men inte minst miljövänligt! Om en eller fler franchisetagare inom samma kedja vill få hjälp med att samla alla franchisetagare till ett telefonmöte, välkomna att kontakta oss på Mikael Grundén "Sussi" Norell, franchisetagare till Husse i Stockholm Sussi Norell är franchisetagare till Husse, en rikstäckande kedja som säljer och levererar mat till husdjursägare. Sussi har varit Husse trogen i 7 år och är verksam i den nordvästra delen av Storstockholm. Sedan en tid tillbaka är Sussi och flera av hennes kolleger medlemmar hos Sveriges Franchisetagare. -Vi kände att vi behövde stöd och någon som kunde hjälpa oss i vår franchiserelation. Förre ägaren till Husse i Sverige rekommenderade oss att kontakta Sveriges Franchisetagare, han hade själv erfarenhet av deras kunnande när han var verksam som franchisetagare i en annan kedja. De flesta av oss har mindre företag utan anställda och har inte möjlighet att vara borta från jobbet. Bara att träffas här i Stockholm tar för mig alldeles för lång tid. Här hjälper telefonmötet till. Det spelar ingen roll var man befinner sig. Man kan alltid koppla upp sig och träffas med en relativt kort framförhållning. mar behöver någon hjälp i en gemensam fråga genomför vi ett telefonmöte. Oavsett var i landet man befinner sig är det enkelt att delta. Vi som är medlemmar i förbundet är spridda geografiskt men på detta sätt kan vi alla träffas och komma fram till gemensamma och omedelbara beslut. Mikael Grundén 12

13 R E P O R TA G E Franchisegivare på obestånd, en mardröm för franchisetagaren? Vi på Sveriges Franchisetagare har under senare år jobbat mycket med lönsamhet hos franchisetagaren och fokus på att det koncept som tillhandahålls skall ge lönsamhet för båda parter. Oftast är problemet att konceptet är lönsamt för franchisegivaren, som ibland tar in veckovisa franchiseavgifter utan att göra särskilt mycket, medan franchisetagaren kan behöva arbeta många timmar och ta ut en låg lön. Det kan även hända att franchisegivaren hamnar på obestånd. Det kan finnas tusen anledningar till att ett företag råkar i svårigheter. Dålig affärsidé, slappt ledarskap, brist på ordning och reda, nyckel personer som slutar eller att den marknad man verkat i förändras och den egna verksamheten hinner inte med och företaget blir omsprungen av konkurrenterna. I värsta fall kan det leda till konkurs. Under de senaste åren har vi haft medlemmar inom Gallerix, Expert och Village. Kedjor som antingen varit i rekonstruktion, konkurs eller både och. Expert, en franchisekedja inom elektronikhandel, med ca 50 franchisetagare gick i konkurs den 18:e september En ny aktör, Media markt, hade dumpat priserna på den svenska marknaden, vilket lett till konkurrenten Onoffs konkurs Expert köpte upp delar av Onoffs konkursbo, och fick på så sätt ett antal stormarknadslokaler i sin ägo. Denna satsning visade sig inte vara lyckosam, medan de mindre butikerna som ofta varit specialiserade på foto fortsatte att ha en relativt hälsosam ekonomi blödde moderbolaget pengar från satsningen på lågt pris och stora volymer. Vad händer för franchisetagaren vid en konkurs? Eftersom franchisetagarens eget bolag oftast inte är på obestånd, även om givaren är det, kan affären oftast drivas vidare i stort sett oförändrat under en tid. De problem som relativt omgående uppstår brukar vara relaterade till: hyresavtal för lokalen gemensammat IT system gemensamma kassasystem redovisningstjänster tillhandahållna av franchise givaren leverans av varor och tjänster utförsäljningar och reor i givarens egna butiker Många av dessa går att lösa genom samtal med konkursförvaltaren. Experthandlarna klarade sig relativt bra eftersom de allra flesta hade sitt eget hyresavtal för lokalen de verkar i. Genom ett snabbt agerande av Magnus Rask, ordförande i Experthandlarnas franchiseförening (EFF) och Sveriges Franchisetagare träffade vi konkursförvaltaren redan dagen efter att konkursen tillkänna gavs och började förhandlingen för att säkerställa att franchisetagarna skulle kunna fort sätta i så oförändrad drift som möjligt. De flesta finns numera kvar inom Audio Video kedjan och är välmående bolag idag, trots den akuta kris de befann sig i september Cecilia Tall En ansökan om konkurs kan enligt konkurslagen göras av såväl gäldenär som borgenär. När tingsrätten fattar beslut om att sätta ett företag i konkurs förlorar företagaren makten över företaget. Den utövas i stället av en konkursförvaltare, vanligen en advokat, som tingsrätten utser. Konkursförvaltaren ska avveckla företaget på det sätt som bäst gagnar borgenärernas intressen. Konkursförvaltarens arvode och kostnader tas i första hand ur konkursboet men garanteras av staten om tillgångarna inte räcker till det. Tillsynsmyndigheten för konkurser, som är en del av Kronofogdemyndigheten, utövar tillsyn över konkursförvaltare. När konkursen är klar fördelas tillgångarna i konkursboet efter en särskild ordning, som regleras i förmånsrättslagen. 1 3

14 Efter jät För de flesta franchisetagare så kretsar vardagen kring att få den egna ekonomin att fungera, få försäljningen att rulla och vare Experts dåliga ekonomi och oförmåga att överleva på marknaden. Det har varit långa och tuffa förhandlingar med kon Fastén om Experts konkurs och tiden efteråt. I Lidingö Centrum ligger idag en butik, tydligt utmärkt Audio Video. 1,5 år efter Experts konkurs finns det inga spår kvar efter jättekoncernen som den 18:e september 2012 gick till Lindköpings Tingsrätt och ansökte om konkurs. Naturligtvis fick detta en stark påverkan på alla franchisetagare inom Expert. - På kvällen kom det SMS och mail från olika personer som frågade om Expert skulle gå i konkurs. Det hade det läckt ut i tidningen från domstolen i Linköping. Sen hade Expert kallat till möte och då kände vi på oss vad som skulle hända. Vid stormötet tillkännagav ledningen i Expert Sverige det som ryktena hade talat om, att Expert var satt i konkurs. - Rent mentalt så var det ingen stor grej för oss att Expert gick i konkurs, vi hade långt innan funderat på om koncernen gick åt rätt håll och hade redan förberett oss på att gå över till Audio Video. Under ett år innan konkursen pekade alla tecken åt fel håll. Experts nya norska ägare hade bestämt sig för att harmonisera Expert över hela Norden och hade börjat delvis anamma den lågprisstrategi som präglat stora delar av den svenska hemelektronikmarknaden. Signalerna om att det gick dåligt för Expert blev tydliga för handlare som Urban. - Vi märkte att ekonomifunktionen på Expert aldrig redovisade några resultat, Expert slutade leverera lika regelbundet för att spara frakt och det var en väldigt olustig stämning inom Expert. Det började även komma signaler från leverantörer, det blev inköpsstopp och det var svårt för leverantörerna att få betalt. Vi vart alltmer övertygade om att det var dags att söka oss en ny partner. Konsekvensen av konkursen blev dock initialt liten för Urban, då samtalen med Audio Video redan var långt gångna. - Elektra, som äger Audio Video reagerade direkt och de ställde upp till 1000% på oss. Vi fick kundnummer, kassasystem och vi kunde börja köpa av dem direkt. Kunderna brydde sig inte så mycket om vad som stod på dörren. Många inne i butiken säger faktiskt fortfarande att de är inne på Expert och vi är fortfarande Expert lokalt. Vi hade nästan kunnat heta Kalle Anka på dörren. Vi har ju tappat en del i omsättning, men den försäljningen vi har tappat har ju varit prisjägarna och kvaliteten på försäljningarna är högre. Några kunder var oroliga gällande garantierna och presentkort, det tog vi som goodwill. Uppdraget att hantera konkursen som förvaltare föll på den stora och välkända advokatbyrån Hamilton i Stockholm. Med dem rådde i början en ganska kärv dialog. - Det var tufft i början. Vi fick kravbrev där det ospecificerat framgick de belopp som krävdes av oss, men utan hänsyn till de motkrav som fanns ifrån handlarna. Det var naturligtvis svårt för oss då vi omedelbart tappade en del system som vi behövde för att kunna visa att vi hade motkrav, exempelvis på reklamationer. Dialogen mjukades dock upp efter några månader. - Hela processen var ju fruktansvärt utdragen och seg. När Sveriges Franchisetagare klev in i bilden som ombud för handlarna då blev det seriöst. Konkurser är ju ingenting man är vad vid så man vet inte rättigheter och skyldigheter, så det var väldigt skönt med Sveriges Franchisetagare, det blev tydligare vilka krav vi kunde ställa. I samband med att förhandlingarna fortlöpte blev 1 4

15 tens fall hålla sina kunder nöjda. För Franchisetagarna i Expert så blev de plötsligt tvungna att ta konsekvensen av sin franchisegikursboet, men där allting till sist slutade väl. I butiken i Lidingö Centrum berättar den före detta franchisetagaren Urban få det hela i mål. Jag skulle sälja butiken och jag vill inte göra det så länge inte konkursen var helt avklarad. Det ligger och mal inom en, vi hade ju lånat pengar som vi inte visste när man skulle betala tillbaka. Efter ett och ett halvt år kunde en överenskommelse nås gällande Urbans butik, och många andra franchisetagarbutikerna, som innebar en kompromiss. - I slutändan känner jag mig nöjd med uppgörelsen. Den är så nära sanningen man kan komma. När det tog så lång tid så är det svårt att rekonstruera vad som egentligen har hänt och det är likadant för konkursförvaltaren, det är svårare och svårare desto mer tid som förflyter. Man är ju ovan vid konkurser, och jag tänkte inte ens på att vända mig till Sveriges Franchisetagare i början men de klarade upp situationen på ett strålande bra sätt. För Urban personligen har inte konkursen inneburit något negativt. - Nu har man fått erfarenhet av att vara i en stor konkurs och vet att man klarar av förändringen. Nu fungerar allting fint, det är en ny kedja, nya rutiner, nytt sätt att arbeta, nya människor, men i det stora hela så blev allting bra! Love von Gertten Expert verkade i den extremt hårt konkurrensutsatta hemelektronikmarknaden där marginalerna försvann med inträdet av nya aktörer såsom Media Markt. Innan Expert gick i konkurs drabbades även OnOff av konkurs, där Expert i kölvattnet av den konkursen köpte 30 av Onoffs butiker. det tydligare och tydligare att Konkursförvaltaren backade från en del krav, framförallt så uppmärksammades brister i Experts ekonomihantering som stora delar av franchisetagarna inom Expert varit knutna till. - Expert ekonomi är ett tydligt exempel som de backade ifrån rejält. Ursprungligen var det inget krav jag hade, utan det var någonting som Sveriges Franchisetagare började trycka på. Här ser man också fördelen med att det var många butiker med samma problem, man kunde bolla frågor och idéer emellan oss. Vi pratade exempelvis mycket med butiken i Täby. Jag inbillar mig att konkursföraltaren inte förstod omfattningen av konkursen från början. Det var ju inte bara butiker utan även leverantörer, det var gigantiskt mycket större än vad de kunde förutse. Det var också väldigt svårt att få fram uppgifter via Experts ekonomisystem SAP, även för konkursförvaltaren. Jag tyckte dock att de skötte det snyggt på slutet, om det var efter påtryckningar från Sveriges Franchisetagare vet jag inte, men vi ville När konkursen i Expert var ett faktum gavs uppdraget att vara konkursförvaltare till Hamilton Advokatbyrå. De bokförda kraven från Experts konkursbo på Franchisetagarna var ursprungligen 37 miljoner kronor, men konkursboet uppvisade vid sammanställningen efter konkursen en brist på 443 miljoner kronor enligt Konkursbouppteckningen. Uppdraget att företräda majoriteten av Franchisetagarna gentemot Hamilton gavs till Sveriges Franchisetagare, som redan hade de flesta av franchisetagarna inom Expert som medlemmar. 1 5

16 r e p O r ta g e Om vikten av att välja tvistlösningsmetod Att inte veta hur en framtida tvist skulle komma att hanteras kan medföra stora kostnader och konsekvenser för företaget. Här reder vi ut några av de viktigaste skillnaderna som du bör känna till innan du går in i avtal. Överraskande många i beslutsfattande ställning är omedvetna om vad som händer om bolaget blir indraget i en tvist. En möjlig orsak till detta är att tvister tillhör ovanligheterna i de allra flesta företag. En vanlig uppfattning är också att de flesta meningsskiljaktigheter löses på andra sätt. Ofta leder denna okunskap till oönskade konsekvenser. Om tvistlösningen inte är genomtänkt på förhand riskerar en framtida tvist att bli ett lotteri, allt beroende av tvistens karaktär, vem som är kärande och svarande och vilken typ av tvistlösning som gäller. Det finns all anledning att vara proaktiv. För kommersiella tvistemål finns i huvudsak två sätt att lösa tvister; i domstol eller genom skiljeförfarande. Skiljeförfarandena kan i sin tur delas in i lagstadgade förfaranden (s k ad hoc förfaranden) eller institutionella förfaranden. I ad hoc förfaranden står skiljenämnden och parterna för administrationen, i de institutionella sköts detta av ett separat organ, i Sverige ofta Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, men det finns även andra institut. Medling förekommer ibland som en egen tvistlösningsmetod men oftast inom ramen för en regelrätt tvist. Tvistlösningsmetoderna skiljer sig markant åt. De aspekter som oftast är av betydelse för företagen är tidsåtgång, kostnader och kostnadsfördelning, sekretess, kvalitet samt verkställbarhet. Tidsåtgång Det är svårt att bedöma hur lång tid en tvist kommer att ta. Det beror på målets natur och parternas angreppssätt. Om man ändå ska tillåta sig att kategorisera tvistlösningsmetoder så gäller att så kallade förenklade institutionella skiljeförfaranden är snabbast och domstolsförfaranden långsammast. Ett tvistemål av någon komplexitet kan ofta ta några år i tingsrätt och sedan ytterligare något år i hovrätt om målet framgångsrikt överklagas. Ett förenklat skiljeförfarande ska enligt SCC:s huvudregel vara avgjort inom tre månader. Skiljeförfaranden kan som huvudregel inte överklagas. Kostnadsfördelning Huvudregeln i svensk domstol, liksom i svenska skiljeförfaranden, är att den förlorande parten får stå sina egna och den vinnande partens kostnader för tvisten. Skillnaden är främst den att domstolen är bekostad av skattemedel medan parterna bekostar även själva skiljeförfarandet. Kostnadsexponeringen är således högre för den förlorande parten i ett skiljeförfarande. Det finns också skiljeförfaranden där vardera parten står sin kostnad oavsett utgång. I dessa fall är det oftast inte är lönt att dra igång en tvist om inte tvistebeloppet är av viss storleksordning. Sekretess Förhandlingar i svensk domstol är offentliga. I skiljeförfaranden kan parterna komma överens om att allt material inklusive domen ska vara sekretes sbelagda. Kvalitet I ett skiljeförfarande har parterna möjlighet att påverka vem som ska döma i tvisten. Vid domstol saknas sådan möjlighet. Möjligheten att välja en person med särskilda kunskaper inom ett visst område eller en viss fråga kan få avtryck inte bara i domen utan kanske särskilt i domens acceptans hos parterna. Verkställighet Inom EU uppstår numera oftast inga större problem med verkställighet av svenska domstolseller skiljedomar. Utanför EU är dock läget ett annat. Som huvudregel kan sägas att en svensk skiljedom lättare får erkännande i främmande land, främst tack vare New York-konventionen som handlar om just erkännande av främmande skiljedomar. Vikten av att tänka efter före Så varför är det viktigt att veta och beakta detta? Kan man inte ta problemet när det dyker upp? Svaret är tyvärr nej. Det är precis detta som är problemet; när det väl blir tvist är det oftast för sent. På grund av den matris av för- och nackdelar som olika tvistlösningssätt ger under olika omständigheter är det nästan alltid en av parterna som har en fördel. Visst händer det att två parter kan komma överens om ett lämpligt sätt att slita en tvist. Långt vanligare är dock situationen att endera parten hamnar i en oförmånlig situation. I alltför många fall är det en konsekvens av oövervägda och ibland till och med okända tvistlösningsval. Det är dessa situationer vi önskar belysa. Om bolaget aldrig gör större affärer än exempelvis kronor är det direkt olämpligt att ha en av Europas dyraste tvistlösnings mekanismer i sina avtal. Ändå är det många företag som befinner sig i den situationen, och många gånger utan att känna till det. Om inget avtalats Vad händer då om man inte avtalar om tvistlösningsmetod? Svaret är att det alltid kommer att finnas en domstol som anser sig behörig att pröva den tvistiga frågan. I Sverige, mellan svenska parter, gäller som huvudregel att tvisten ska slitas i domstolen där svaranden har sitt säte. För internationella tvister inom EU finns motsvarande regler i förordningar. Den nyssnämnda huvudregeln om svarandens säte gör att domstolar på mindre orter hanterar färre tvistemål helt enkelt eftersom mängden registrerade företag på orten är färre där än i storstäderna. Svenska domstolars kompetens och vana att hantera komplicerade tvistemål varierar därför. Mot bakgrund av de stora skillnaderna som föreligger mellan olika tvistlösningsmetoder, och de fördelar eller nackdelar de kan innebära, är vårt råd att vara proaktiv i valet av tvistlösning. Jerker Hällqvist Jerker Hällqvist ger tips och råd om vilka fallgropar som kan finnas när företaget skall välja tvistlösningsmetod. 1 6

17 R E P O R TA G E Shell 7-Eleven har bildat en egen handlarförening Det känns bra att de över 100 handlarna på Shell 7-Elevenstationerna nu kan få en gemensam röst i dialogen med bolaget, och vi önskar dem Lycka Till när de nu sätter igång att värva medlemmar. Ju fler som ansluter sig, desto bättre förhandlingskraft blir det när handlarnas intressen skall försvaras. Det konstituerande styrelsemötet hölls i Stockholm den 14 januari där riktlinjerna för föreningens arbete drogs upp. Förhoppningsvis kommer detta att tilltala medlemskåren så att föreningen blir en stark samtalspart i framtida förhandlingar med Reitan. Ju fler man är desto större blir förstås möjligheten att ta tillvara medlemmarnas intresse. Mötet beslöt att omgående skicka ut ett informationsblad till samtliga handlare med inbetalningskort på medlemsa vgiften, och målet är att vara 80 medlemmar vid årets slut. Eftersom de fyra leda möterna kommer från var sin region blir det säkert tillfällen till lokal mun-mot-mun-information också. Steget att bilda en egen förening inom ett kollektiv av handlare är ett viktigt första steg för att stärka franchise tagarnas möjligheter till att förändra sina förutsättningar till det bättre. Vi hoppas att detta kan bli en samlingspunkt för alla franchisetagare inom Reitan och en inspiration för alla franchisetagare inom andra franchisesystem. Sittande från vänster Elin Walloff, Jönköping och Patrik Slaaten, Värmdö. Stående Martin Winters, Skrea, och ordförande Johan Andersson, Löddeköpinge. Christina Ehrler Sveriges Entreprenörers A-kassa svarar på medlemmars frågor om a-kassa På den senaste fakturan från a-kassan står det att jag ska betala 119 kr. Hur kommer det sig att det blivit så billigt? Jag undrar också om ni har ni någon kompletterande inkomstförsäkring. Från och med januari 2014 betalar du 119 kr i medlemsavgift till a-kassan. Bakgrunden till sänkningen är att den omdiskuterade arbetslöshetsavgiften försvinner från årsskiftet. Detta innebär att avgiften till a-kassan sänks med 76 kr införde regeringen förändringen som innebar att a-kassor med hög arbetslöshet tvingades ta ut en högre avgift än a-kassor med låg arbetslöshet. Sveriges Franchisetagare har, genom sitt servicebolag Sveriges Entreprenörer Service AB, tecknat avtal med försäkringsgivaren Accept och tillhandahåller en så kallad inkomstförsäkring. Att vara medlem i Sveriges Entreprenörers A-kassa är en god början för att försäkra sig mot de ekonomiskt negativa effekter en arbetslöshet oftast medför. En inkomstförsäkring är ett komplement till din arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att du som utgångsläge alltid måste vara ansluten till Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa. Du måste också uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för att kunna nyttja inkomstförsäkringen. Detta innebär i klartext att du måste ha varit medlem obrutet i 12 månader. Att försäkra sin inkomst kanske är den enskilt viktigaste försäkringen om oturen är framme. Dagens ersättning från a-kassan är begränsad till 680 kr per dag vilket maximalt kan ge per månad. Med en inkomstförsäkring kan du höja din ersättningsnivå. Vår lösning ger dig ersättning upp till 80% av din lön, dock maximalt kr per månad före skatt. Du hittar mer information om inkomstförsäkringen samt tecknar den genom att logga in som medlem direkt på vår hemsida 1 7

18 Kallelse till föreningsstämma i Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa kallar till stämma enligt följande: Datum: 17 maj Tid: Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm Alla medlemmar i A-kassan har rätt att närvara på stämman. Du måste däremot föranmäla dig genom att mejla oss senast den 1 maj. Alla valda ombud kommer att få personlig kallelse. Enligt stadgarna ska föreningsstämman fatta beslut om: resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och budget för nästkommande två år. Val ska ske av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Slutligen ska eventuella övriga ärenden behandlas. Förslag från medlem ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 31 mars. Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa Box Stockholm Eventuella frågor besvaras av Christina Ehrler på Kallelse till stämma i Sveriges Franchisetagare! Sveriges Franchisetagare kallar till stämma enligt följande: Datum: 17 maj Tid: Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm Stämman är kostnadsfri och anmälan görs via mejl på Din anmälan vill vi ha senast den 16 april. Vi kommer efter stämman arrangera en frivillig middag till självkostnadspris. Vänligen meddela i anmälan om ni önskar delta på middagen. Eventuella motioner skall vara Sveriges Franchisetagare tillhanda senast den 16 april. Stämmohandlingar publiceras senast 14 dagar innan på förbundets hemsida - i medlemsfliken - där inloggning krävs. 1 8

19 driva en egen butik? att av Intresserad Intresserad av att driva en egen butik? Nu har du chansen! Nu har du chansen! Annons helsida Reitan Vi söker engagerade, ansvarsfulla Sid 19 och resultatinriktade Franchisetagare till Pressbyrån & 7-Eleven. Att driva en egen butik är inget du gör med vänsterhanden. Det krävs två händer, samt ett kreativt sinnelag, självdisciplin, affärsmannaskap och passion för service med ett leende. Du är din egen lyckas smed med Reitan Convenience i baksätet. Eftersom vi hjälper till med mycket ställer vi också krav. Höga krav. Vi gör det för vår egen skull, men också för din. Är du av rätta virket för att göra framgångsrik karriär som Franchisetagare inom Pressbyrån eller 7-Eleven? Skicka din intresseanmälan via vår hemsida, eller Kontaktperson Nozha Amezeane, tfn Välkommen!

20 B Posttidning Returadress: Sveriges Franchisetagare Box Stockholm 45 dagars ränte fri kredit gör det enkelt att driva eget. Enkla firman 0 kr första året (ord pris 600 kr) Kortet SEB:s Corporate Limit är ett kostnadsfritt tillval i Enkla firman. I samma paket ingår vår företagsapp, internetbank med extra funktioner för firman, företagskonto med bankgiro och personlig service dygnet runt, alla dagar. Vill du veta mer om Enkla firman, ring eller besök seb.se/drivaeget

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

FÖRSÄLJNING. Företag Tel. nr. Namn Postition Möte Datum Kommentar Ab AB Anna Janzon. Jätteintresserad. Marknadschef JA

FÖRSÄLJNING. Företag Tel. nr. Namn Postition Möte Datum Kommentar Ab AB Anna Janzon. Jätteintresserad. Marknadschef JA Grunden i sunt företagande Många har svårt att identifiera sig i rollen som säljare, men vi på Drivhuset vill avdramatisera detta och visa på att försäljning inte är något magiskt eller konstigt. Inom

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

25 knep för att hålla koll på din tid

25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 1 Gör dina sysslor realistiska och genomförbara Planera dina sysslor, projekt och uppgifter efter din kapacitet att genomföra

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Pressbyrån och Reitan Convenience Sweden AB (RCS)?

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Pressbyrån och Reitan Convenience Sweden AB (RCS)? VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM FRANCHISE INOM PRESSBYRÅN Vad är franchise? Franchising är ett samarbete mellan två parter: franchisegivaren och franchisetagaren. Franchisetagaren får rätten att mot en avgift

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Invändningar och köpmotstånd

Invändningar och köpmotstånd Hur besvarar man köpsignaler? Köpsignaler är när kunden ställer frågor som bara är relevanta om han vill köpa: Vad har ni för betalningsvillkor? Finns den i en annan färg? Har ni den i lager? När kan ni

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer