0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm"

Transkript

1 0,1 Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset Stockholm

2 Folk- och bostadsräkningar (FoB) The Population and Housing Census 1960, 1980, 1985, 1990 Register över totalbefolkningen (RTB) The Population Statistics Register 1980, 1990 Flergenerationsregistret The Multi Generation Register Longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning (LOUISE) Longitudinal Database Concerning Education, Income and Occupation Patientregistret The Patient Register Dödsfallsregistret The Causes of Death Register Bilaga: Resurser Appendix: Resources

3 År/year: 1960 fob60 År/year: 1960 Yrkesstall60 År/year: 1960 Antlgh60 År/year: 1960 Kvalgrupp60 År/year: 1960 Trangbo60 År/year: 1960 Lghtyp60 År/year: 1980 fob80 År/year: 1980 SEI80 År/year: 1980 SEI_MakSambo80 År/year: 1980 Lan80 År/year: 1980 Civil80 År/year: 1980 Yrke80 År/year: 1980 Yrke80kat År/year: 1980 Syss80 År/year: 1985 fob85 År/year: 1985 SEI85 År/year: 1985 SEI_MakSambo85 År/year: 1990 fob90 År/year: 1990 SEI90 År/year: 1990 SEI_MakSambo90 År/year: 1990 Upplform90 År/year: 1990 Arbtid90 År/year: 1990 Yrke90 År/year: 1990 Yrke90omr Folk- och bostadsräkningarna The Population and Housing Census 1960, 1980, 1985, 1990 Antal saknas värden för varje individ Number of missing values for each individual Yrkesställning Occupational status of the head of the household Antal lägenheter i huset Number of apartments in the building Kvalitetsgrupp Quality of housing conditions Trångboddhet Crowding Lägenhetsstorlek Size of apartment Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Län för kyrkobokfört boende Counties for parish registered housing Civilstånd Civil status Yrkesområde Area of occupation Yrkesområde Kategorier Area of occupation Categories Sysselsättning/arbetstid Occupational status/working time Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Antal valida värden för varje individ Number of valid cases for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Bostadens upplåtelseform Form of ownership for the residence Normal veckoarbetstid Normal weekly working time Yrkesområde Area of occupation Yrkesområde Kategorier Area of occupation Categories

4 År/year: 1980 LKF År/year: 1980 Lan80 År/year: 1980 sthlmlan80 År/year: 1980 FAM80 År/year: 1980 FAMTYP80 År/year: 1980 BARNA80 År/year: 1980 ANTB1780 År/year: 1980 ANTB1280 År/year: 1980 YBA80 År/year: 1980 FORV80 År/year: 1980 BELPENS80 År/year: 1980 DELPENS80 År/year: 1980 KAS80 År/year: 1980 DAGPARB80 År/year: 1980 FORMSKP80 År/year: 1980 ARBINSJ80 År/year: 1980 ARBINSF80 År/year: 1980 SINSJO80 År/year: 1980 SINSJOF80 År/year: 1980 DINPP80 År/year: 1980 DINF80 År/year: 1980 SNI8080 År/year: 1980 sni1siff80 År/year: 1990 FORMBSK90 År/year: 1990 FORMSKP90 Register över totalbefolkningen The Population Statistics Register 1980, 1990 Län, kommun, församling for boende County, municipality, parish for housing Län Counties Stockholms län: Kommuner Stockholm county: Municipalities Familjepost/Individpost Family entry/individual entry Familjetyp Family type Barnens ålder Age of the children Antal barn 0-17 år Number of children 0-17 years Antal barn 0-12 år Number of children 0-12 years Yngsta barnets ålder The age of the youngest child Förvärvsarbetande Gainful employed Årlig pension Pension Årlig delpension Partial pension Årlig KAS KAS Ärlig dagpenning vid arbetslöshet Annual daily allowance during unemployment Årlig skattepliktig förmögenhet Annual duty demanded wealth Årlig arbetsinkomst inkl. sjöinkomst Annual salary income incl. oversea income Årlig arbetsinkomst inkl. sjöinkomst för familjer Annual salary income incl. oversea income for families Årlig sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst Annual addition of income incl. oversea income Årlig sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst för familjer Annual combined of income incl. oversea income for families Årlig disponibel inkomst per person Annual disposable income per person Årlig disponibel inkomst per familj Annual disposable income per family Svensk näringsgrenskod (SNI): november Swedish industry code (SNI): november SNI näringsgrenskod (SNI): november En siffra Swedish industry code (SNI): november - One digit Årlig beskattningsbar förmögenhet Annual taxable wealth Årlig skattepliktig förmögenhet Annual forced duty on wealth

5 År/year: dobmor År/year: dobfar År/year: eximelf År/year: exim År/year: exif År/year: deadyearm År/year: deadyearf År/year: antsyskon Flergenerationsregistret The Multi Generation Register Födelseår för mor till individ i kohorten Birth year for mother to individual in the cohort Födelseår för far till individ i kohorten Birth year for father to individual in the cohort Antal registrerade föräldrar till individ i kohorten Numbers of registered parents to individual in the cohort Antal registrerade mödrar till individ i kohorten Numbers of registered mothers to individual in the cohort Antal registrerade fäder till individ i kohorten Numbers of registered fathers to individual in the cohort Dödsår för mor till individ i kohorten Year of death for mother to individual in the cohort Dödsår för far till individ i kohorten Year of death for father to individual in the cohort Antal syskon till varje individ i kohorten Number of siblings to each individual in the cohort

6 Longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning (LOUISE) Longitude Database Concerning Education, Income and Occupation År/year: ilouise År/year: AlosDag År/year: AdelDag År/year: AntAns År/year: Barn0_3 År/year: Barn4_6 År/year: Barn7_10 År/year: Barn11_15 År/year: Barn16-17 År/year: Barn18plus År/year: AntalSys År/year: ArbInk År/year: AstKommun År/year: KU1AstKommun År/year: Forsamling År/year: Civil År/year: DekLon År/year: DispInk År/year: DispFamBas År/year: DispPersBasF År/year: FamStF År/year: FamTypF År/year: FInk År/year: 1989 FInk89 År/year: 1990 FInk90 Antal valida fall Number of valid cases Antal dagar i arbetslöshet under året Number of days in unemployment during the year Antal dagar i deltidsarbetslöshet Number of days in part time unemployment Antal förvärvskällor under året Number of sources of income during the year Antal hemmavarande barn 0-3 år Number of children at home 0-3 years Antal hemmavarande barn 4-6 år Number of children at home 4-6 years Antal hemmavarande barn 7-10 år Number of children at home 7-10 years Antal hemmavarande barn år Number of children at home years Antal hemmavarande barn år Number of children at home years Antal hemmavarande barn 18 år och äldre Number of children at home 18 years and older Antal sysselsatta på arbetsstället : november Number of employees at the workplace: november Arbetsinkomst/år Salary income/year Arbetsställekommun: november Workplace municipality: november Arbetsställekommun: största förvärvskällan Workplace municipality: greatest income source Bostadsförsamling Home parish Civilstånd Civil status Deklarerad löneinkomst/år Salary income through income tax return form/year Disponibel inkomst (individens delkomponent)/år Disposable income (the individual s part component /year Disponibel inkomst (familj)/år Disposable income (family)/year Disponibel inkomst (individualiserat från familj)/år Disposable income (individualized from family)/year Familjeställning Family position Familjetyp (familj) Family type (family) Inkomst av aktiv näringsverksamhet/år Income from active industry activity/year Inkomst av rörelse/inkomst av jordbruksfastighet (brukad)/år Income from enterprise/income from agricultural estate (cultivated)/year Inkomst av rörelse/inkomst av jordbruksfastighet (brukad)/år Income from enterprise/income from agricultural estate (cultivated)/year År/year: Inkomst av kapital/år

7 KapInk År/year: PasNar År/year: KU1Ink År/year: KonsViktF År/year: LoneInk År/year: AstSni69 År/year: AstSni691siff År/year: AstSni92 År/year: AstSni921siff År/year: KU1AstSni69 År/year: KU1AstSni691siff År/year: KU1AstSni92 År/year: KU1AstSni921siff År/year: SektorKod År/year: KU1SektorKod År/year: SenInvAr År/year: SocBidrFamBas År/year: SocBidrPersF År/year: AnnBasF År/year: SocBas År/year: ForvBas År/year: LivRta År/year: AldPens År/year: ArbLos År/year: AmPol År/year: Fortid Income from capital/year Inkomst av passiv näringsverksamhet/år Income from passive industry activity/year Inkomst av största förvärvskälla/år Income from the greatest source of income/year Konsumtionsvikt (familj) Weight of consumption (family) Kontant bruttlön/år Gross income in cash/year Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (november) Swedish industry code 69 (november) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (november): Kategorier Swedish industry code 69 (november): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (november) Swedish industry code 92 (november) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (november): Kategorier Swedish industry code 92 (november): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (näst största förvärvskällan) Swedish industry code 69 (second greatest source of income) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (näst största förvärvskällan): Kategorier Swedish industry code 69 (second greatest source of income): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (näst största förvärvskällan) Swedish industry code 92 (second greatest source of income) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (näst största förvärvskällan): Kategorier Swedish industry code 92 (second greatest source of income): Categories Sektortillhörighet (november) Sector (november) Sektortillhörighet (näst största förvärvskälla) Sector (second greatest source of income) Senaste invandringsår Most recent year of immigration Socialbidrag (familj)/år Social benefits (family)/year Socialbidrag (individualiserat från familj)/år Social benefits (individualized from family)/year Summa annan inkomst (familjerelaterad)/år Sum other income (family related)/year Summa arbetstidsrelaterad social inkomst/år Sum work time related social income/year Summa inkomst av förvärvskälla/år Sum source of income/year Summa inkomst från yrkes/arbetsskadelivränta/år Sum income from interest from occupational injuries/year Summa inkomst från åldersrelaterade pensioner/år Sum income from age related pensions/year Summa inkomst föranledd av arbetslöshet/år Sum income caused by unemployment/year Summa inkomst föranledd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder/år Sum income caused by labour market policy measures/year Summa inkomst föranledd av förtidspension/sjukbidrag/år Sum income caused by early retirement/temporary disability pension/year

8 År/year: Forled År/year: SjukRe År/year: Stud År/year: KapBas År/year: SyssStatG År/year: SyssStat År/year: HUbtSUN År/year: hbil År/year: SUN2000Niva_old År/year: SUN2000Inr År/year: SUN2000Niva År/year: Yst År/year: KU1Yst Summa inkomst föranledd av föräldraledighet/år Sum income caused by parent leave/year Summa inkomst föranledd av sjukdom/arbetsskada/rehabilitering/år Sum income caused by sickness/occupational injury/rehabilitation/year Summa inkomst föranledd av studier/år Sum income caused by studies/year Summa kapitalinkomst/år Sum income from capital/year Sysselsättningsstatus (november): Den gamla definitionen Occupational status (november): The old definition Sysselsättningsstatus (november) Occupational status (november) Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning: Kategorier Highest completed education: Categories Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning: Kategorier Highest completed education: Categories Yrkesställning (november) Occupational position (november) Yrkesställning (största förvärvskällan) Occupational position (greatest source of income)

9 År/year: ICD År/year: utar År/year: hdia Patientregistret The Patient Register Klassifikation av sjukdomar (ICD): Revisioner International classifications of diseases (ICD): Revisions Antal utskrivningar per år Number of discharges per year Huvuddiagnos Primary diagnosis Huvuddiagnos: Antal utskrivningar per ICD-revision och kapitel Primary diagnosis: Number of discharges per ICD revision and chapter Huvuddiagnos: Antal individer per kapitel Primary diagnosis: Number of Individuals per chapter

10 Dödsfallsregistret 208 The Causes of Death Register År/year: Avlidna dod Diseased 208 År/year: Klassifikation av sjukdomar (ICD): Revisioner ICD International classifications of diseases (ICD): Revisions 208 År/year: Dödsår ar Year of death 209 År/year: Dödsmånad mon Month of death 210 År/year: Dödsålder dodar Age of death 211 År/year: Underliggande dödsorsak ULSORSAK Underlying cause of death 211 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel ULSORSkat Underlying cause of death: Chapters 212 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 8) orskat08 Underlying cause of death: Chapters (ICD 8) 214 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 9) orskat09 Underlying cause of death: Chapters (ICD 9) 216 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 10) orskat10 Underlying cause of death: Chapters (ICD 10) 218 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 8) orstre08 Underlying cause of death: Three digits (ICD 8) 221 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 9) orstre09 Underlying cause of death: Three digits (ICD 9) 223 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 10) orstre10 Underlying cause of death: Three digits (ICD 10) 228 År/year: :a multipla dödsorsaken morsak1 1:st multiple cause of death 233 År/year: :a multipla dödsorsaken: Kapitel mo1ka 1:st multiple cause of death: Chapters 233 År/year: :a multipla dödsorsaken morsak2 2:nd multiple cause of death 235 År/year: :a multipla dödsorsaken: Kapitel mo2ka 2:nd multiple cause of death: Chapters 235 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak3 3:rd multiple cause of death 236 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo3ka 3:rd multiple cause of death: Chapters 236 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak4 4:th multiple cause of death 237 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo4ka 4:th multiple cause of death: Chapters 237 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak5 5:th multiple cause of death 238 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo5ka 5:th multiple cause of death: Chapters 238 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak6 6:th multiple cause of death 239 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo6ka 6:th multiple cause of death: Chapters 239 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak7 7:th multiple cause of death 240 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo7ka 7:th multiple cause of death: Chapters 240 År/year: :e multipla dödsorsaken 241

11 morsak8 År/year: mo8ka År/year: morsak9 År/year: mo9ka 8:th multiple cause of death 8:e multipla dödsorsaken: Kapitel 8:th multiple cause of death: Chapters 9:e multipla dödsorsaken 9:th multiple cause of death 9:e multipla dödsorsaken: Kapitel 9:th multiple cause of death: Chapters

12 Folk- och bostadsräkningarna (FoB) The Population and housing censuses 1960, 1980, 1985, 1990 The data is derived from the Population and Housing Census (FoB 1960, 1980, 1985, 1990) and refers to individuals participating in the Stockholm Birth Cohort Study. FoB s main purpose is to produce statistics over the population, the households and the apartments, and to be used within planning, research and public information. The population census was carried out every tenth year during and then every fifth year with an exception for The first public housing census was implemented in From 1960, the population census and the housing census have been carried out as coordinated surveys. The total population is the population of Sweden at every separate FoB point in time, most often November 1 st during the FoB year. In FoB, the individual, the household and the apartment are the central subjects of interest. Furthermore the family is regarded as a prominent unit of interest. All variable values are derived from Statistics Sweden web page (http://www.scb.se). fob60 År/year: 1960 Ordinal / Ordinal Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Inräknade variabler: Yrkesställning (Yrkestall60), byggnadsperiod (Byggperiod60), antal lägenheter i huset (Antlgh60), kvalitetsgrupp (Kvalgrupp60), trångboddhet (Trangbo60), lägenhetsstorlek (Lghtyp60). Variables that are counted: Specific values: Work position (Yrkestall60), time of construction (Byggperiod60), number av apartments in the building (Antlgh60), quality of housing conditions (Kvalgrupp60), crowding (Trangbo60), size of apartment (Lghtyp60). 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 98, ,4 100,0 Total ,0 1

13 Yrkestall60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Yrkesställning Occupational status of the head of the household 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Övriga ej förvärvsarbetande 489 3,4 3,4 Other, non gainful employed 1 Arbetsledare 442 3,1 6,6 Supervisors 2 Andra tjänstemän ,1 56,7 Other non manual workers 3 Arbetare ,6 91,3 Manual workers 5 Andra tjänstemän 4,0 91,3 Other non manual workers 6 Arbetare 5,0 91,3 Manual workers 7 Företagare utan anställda 755 5,3 96,7 Self-employed without employees 8 Företagare med anställda 474 3,3 100,0 Self-employed with employees Total ,0 Missing System 200 Total Antlgh60 År/year: 1960 Ordinal / Ordinal Anger antal lägenheter i huset. Indicates number of apartments in the building. Antal lägenheter i huset Number of apartments in the building 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Uppgift saknas inkl ej bostadshushåll 117,8,8 Information missing, incl. no household 1 lgh / apartment ,8 20,7 2 lgh / apartment 459 3,2 23,9 3 lgh / apartment 111,8 24,7 4 lgh / apartment 161 1,1 25,8 5 lgh / apartment 108,8 26,6 6 lgh / apartment 274 1,9 28,5 7 lgh / apartment 96,7 29,2 8 lgh / apartment 215 1,5 30,7 9 lgh / apartment 167 1,2 31, lgh / apartment ,3 41, lgh / apartment ,2 51, lgh / apartment ,4 64, lgh / apartment ,9 77, lgh / apartment ,9 86, lgh / apartment 687 4,8 91, lgh / apartment 553 3,9 95,4 70- lgh / apartment 658 4,6 100,0 Total ,0 Missing System 200 Total

14 Kvalgrupp60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Kvalitetsgrupp Quality of housing conditions På grundval av uppgifter om utrustning har lägenheterna indelats i sju kvalitetsgrupper (1-7), omfattande följande utrustningselement: vattenledning (VA), avlopp (AV), vattenkloset (WC), centralvärme (CV), badeller duschrum, el-eller gasspis med ugn samt kylskåp. On basis of information about the equipment, the apartments have been classified into seven groups with different level of quality. The groups comprise the following types of equipment: water pipe (VA), sewer (VA), toilet (WC), central heating (CV), bath or shower room, electric or gas cooker and refrigerator. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 VA + AV + WC + CV + bad + spis ,0 83,8 kyl VA + AV + WC + CV + bath + cooker fridge 2 VA + AV + WC + CV + bad samt spis 449 3,2 87,0 eller kylskåp VA + AV + WC + bath and cooker or fridge 3 VA+AV+WC+CV 613 4,3 91,3 VA+AV+WC+CV 4 VA+AV+WC 489 3,4 94,8 VA+AV+WC 5 VA+AV+CV 259 1,8 96,6 VA+AV+CV 6 VA+AV 203 1,4 98,0 VA+AV 7 Ej både VA och AV 202 1,4 99,4 Not both VA and AV 8 Ej möjlig att hänföra till kvalitetsgrupp 81,6 100,0 Not possible to relate to a group Total ,0 Missing System 200 Total

15 Trangbo60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Trångboddhet Crowding Ett hushåll räknas som trångbott om antalet boende i lägenheten överstiger två per rum, kök och ett rum oräknade. Enpersonshushåll räknas inte som trångbodda. A household is counted as crowded if the number of residents in the apartment exceeds two per room, kitchen and one room uncounted. One person housholds do not count as crowded. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 Trångbott hushåll ,9 18,8 Crowded living 2 Ej trångbott hushåll ,2 99,9 Crowded living 3 Ej möjligt att beräkna trångboddhet 8,1 100,0 Not possible to calculate crowding Total ,0 Missing System 200 Total

16 Lghtyp60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Lägenhetsstorlek Size of apartment Med lägenhetsstorlek avses antalet rum i bostadslägenheten. Med rum avses ett utrymme om minst 6 kvadratmeter med direkt dagsljus genom fönster. Som rum räknas inte kök, kokvrå eller matvrå. Size of apartment refers to the number of room in the apartment. A room refers to a space of at least 6 square meters with direct daylight through windows. Kitchen or kitchenettes do not count as a room. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 1 rum eller 1 kök 15,1 1,0 1 room or 1 kitchen 2 1 rum och kokvrå 141 1,0 2,0 1 room and kitchenette 3 2 rum 3,0 2,0 2 rooms 4 2 rum och kokvrå 154 1,1 3,1 2 rooms and kitchenette 5 3+ rum 3,0 3,1 3+ rooms 6 3+ rum och kokvrå 51,4 3,4 3+ rooms and kitchenette 7 1 rum och kök 924 6,5 9,9 1 room and kitchen 8 2 rum och kök ,9 41,8 2 rooms and kitchen 9 3 rum och kök ,7 72,5 3 rooms and kitchen 10 4 rum och kök ,0 87,5 4 rooms and kitchen 11 5 rum och kök ,2 94,7 5 rooms and kitchen 12 6 rum och kök 426 3,0 97,7 6 rooms and kitchen 13 7 rum och kök 171 1,2 98,9 7 rooms and kitchen 14 8 rum och kök 84,6 99,5 8 rooms and kitchen 15 9 rum och kök 57,4 99,9 9 rooms and kitchen 16 Uppgift saknas 10,1 100,0 Information missing Total ,0 Missing System 200 Total

17 fob80 År/year: 1980 Ordinal / Ordinal Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Inräknade variabler: Socioekonomisk indelning SEI (SEI80), make/makas SEI (SEI_MakSambo80), basområde (Basomrade8101), län (Lan80), kommun (Kommun80), civilstånd (Civil80), yrke (Yrke80), sysselsättning (Syss80). Variables that are counted: Socioeconomic indicator SEI (SEI80), SEI of husband or wife (SEI_MakSambo80), base of area (Basomrade8101), county (Lan80), municipality (Kommun80), civil status (Civil80), occupation (Syss80). 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid ,9 36, ,3 84, ,8 98, ,4 99,4 8 87,6 100,0 Total ,0 6

18 SEI80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Den socioekonomiska klassificeringen av den förvärvsarbetande befolkningen är huvudsakligen baserad på uppgiften om individens yrke. Indelningen följer standarden i MIS 1989:5. Det innebär i korthet att hushållet ges samma socioekonomiska kod som en av de vuxna i hushållet. Om det finns flera vuxna fastställs hushållets kod med hjälp av en särskild dominansordning för de socioekonomiska grupperna (see The socio economic classification is mainly based on information about the individuals occupations. The categorization follows the standard from MIS 1989:5. That means that the household is given the same socioeconomic code as one of the adults in the household. If there are more than one adult, the code is determined by a certain dominance order for the socioeconomic groups (see 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 Ej facklärda i varuproduktion 497 3,5 3,5 Blue-collar workers, unskilled, goods producing 12 Ej facklärda i tjänsteproduktion ,3 17,8 Blue-collar workers, unskilled, service-producing 21 Facklärda i varuproduktion ,3 26,1 Blue-collar workers, skilled, goods producing 22 Facklärda i tjänsteproduktion 599 4,2 30,3 Blue-collar workers, skilled, serviceproducing 33 Lägre tjänstemän I ,5 37,9 White-collar workers, lower grades: Grade I 36 Lägre tjänstemän II ,6 48,5 White-collar workers, lower grades: Grade II 46 Tjänstemän på mellannivå ,3 66,9 White-collar workers, intermediate grades 56 Högre tjänstemän/ledande ,4 75,3 befattningar White-collar workers, senior 60 Fria yrkesutövare med 15,1 75,4 akademikeryrken Self-employed, freelance professionals 79 Företagare (exkl. lantbrukare) 453 3,2 78,6 Self-employed (excl. farmers) 89 Lantbrukare 34,2 78,8 Farmers 91 Oklassificerbara anställda 51,4 79,2 Unclassifiable employees 95 Pensionär 97,7 79,9 Pensioner 96 Hemarbetande 599 4,2 84,0 Housewives 97 Studerande ,2 91,2 Students 98 Deltidsarbetande 143 1,0 92,2 Part time workers 99 Uppgift saknas / Information missing ,8 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total

19 SEI_MakSambo80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/sambos Se information i redovisningen för variabeln SEI80. See the information in the presentation for the variable SEI80. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 Ej facklärda i varuproduktion 296 3,9 3,9 Blue-collar workers, unskilled, goods producing 12 Ej facklärda i tjänsteproduktion ,8 17,7 Blue-collar workers, unskilled, service-producing 21 Facklärda i varuproduktion 731 9,5 27,3 Blue-collar workers, skilled, goods producing 22 Facklärda i tjänsteproduktion 394 5,1 32,4 Blue-collar workers, skilled, serviceproducing 33 Lägre tjänstemän I 546 7,1 39,5 White-collar workers, lower grades: Grade I 36 Lägre tjänstemän II ,6 50,1 White-collar workers, lower grades: Grade II 46 Tjänstemän på mellannivå ,0 70,1 White-collar workers, intermediate grades 56 Högre tjänstemän/ledande 689 9,0 79,1 befattningar White-collar workers, senior 60 Fria yrkesutövare med 15,2 79,3 akademikeryrken Self-employed, freelance professionals 79 Företagare (exkl. lantbrukare) 322 4,2 83,5 Self-employed (excl. farmers) 89 Lantbrukare 28,4 83,9 Farmers 91 Oklassificerbara anställda 30,4 84,3 Unclassifiable employees 95 Pensionär 8,1 84,4 Pensioner 96 Hemarbetande 378 4,9 89,3 Housewives 97 Studerande 379 4,9 94,3 Students 98 Deltidsarbetande 71,9 95,2 Part time workers 99 Uppgift saknas / Information missing 369 4,8 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total 6738 Total

20 Lan80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Län for kyrkobokfört boende Counties for parish registered housing 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 Stockholms län / county ,8 84,8 3 Uppsala län / county 250 1,7 86,5 4 Södermanlands län / county 159 1,1 87,6 5 Östergötlands län / county 143 1,0 88,6 6 Jönköpings län / county 64,4 89,1 7 Kronobergs län / county 39,3 89,3 8 Kalmar län / county 98,7 90,0 9 Gotlands län / county 41,3 90,3 10 Blekinge län / county 43,3 90,6 11 Kristianstads län / county 58,4 91,0 12 Malmöhus län / county 251 1,8 92,8 13 Hallands län / county 47,3 93,1 14 Göteborgs och Bohus län / county 189 1,3 94,4 15 Älvborgs län / county 43,3 94,7 16 Skaraborgs län / county 35,2 95,0 17 Värmlands län / county 81,6 95,5 18 Örebro län / county 57,4 95,9 19 Västmanlands län / county 90,6 96,6 20 Kopparbergs län / county 142 1,0 97,6 21 Gävleborgs län / county 102,7 98,3 22 Västernorrlands län / county 71,5 98,8 23 Jämtlands län / county 57,4 99,2 24 Västerbottens län / county 69,5 99,6 25 Norrbottens län / county 51,4 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total

21 Civil80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Civilstånd Civil status 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ogift kvinna (även barn) ,7 27,7 Unmarried woman (incl. children) 1 Gift, ej sammanboende kvinna 173 1,2 28,9 Married, non co-habiting woman 2 Gift, sammanboende kvinna ,5 46,4 Married, co-habiting woman 3 Skild kvinna 349 2,4 48,8 Divorced woman 4 Änka 10,1 48,9 Widow 5 Ogift man (även barn) ,5 87,4 Unmarried man (incl. children) 6 Gift, ej sammanboende man 89,6 88,0 Married, non co-habiting man 7 Gift, sammanboende man ,9 98,9 Married, co-habiting man 8 Skild man 154 1,1 100,0 Divorced man 9 Änkling 2,0 100,0 Widower Total ,0 Missing System 87 Total

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 Producent Producer Staristiska centralbyrån National Central Bureau of Statistics Referent Datum Meddelande nr Sida Kansliskrivare Irena Przyjalkowska 08-63

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863 2005:1 Föräldrapenning att mäta hälften var ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Föräldrapenning att mäta hälften var Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys

vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys Företagande i land och stad vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska t liti utvärderingar

Läs mer

2004-04-15. Innehåll I. INLEDNING... 3 II. DATAREGISTRETS UPPBYGGNAD... 4 III. FULLSTÄNDIG VARIABELLISTA... 7

2004-04-15. Innehåll I. INLEDNING... 3 II. DATAREGISTRETS UPPBYGGNAD... 4 III. FULLSTÄNDIG VARIABELLISTA... 7 Denna registerbeskrivning är tillgänglig på adressen www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/register3.pdf För beskrivningar av fler register, se www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-reg.htm SEC register 3

Läs mer

Sweden: is it reasonable and possible to further lower antibiotic exposure of outpatients? Dr Mats Erntell

Sweden: is it reasonable and possible to further lower antibiotic exposure of outpatients? Dr Mats Erntell Sweden: is it reasonable and possible to further lower antibiotic exposure of outpatients? Dr Mats Erntell Swedish Strategic Programme against Antibiotic Resistance (Strama) County Medical officer, County

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970. Maria Nygren (2007)

Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970. Maria Nygren (2007) Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970 Maria Nygren (2007) INNEHÅLL Materialet... 2 Population... 2 Beskrivning av populationen 1970... 2 Beskrivning av fasta variabler... 2 Beskrivning

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Family appendix for applicants Appendix D

Family appendix for applicants Appendix D amily appendix for applicants Appendix D 1 Your personal particulars Date of birth 2 Personal particulars of your children IGR 201031 Å 100517 3 Personal particulars of your parents Your father's surname,

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Att bli vuxen. Skaffa sig utbildning, jobb och inkomst. Äktenskapsmarknaden Skaffa sig en partner och barn.

Att bli vuxen. Skaffa sig utbildning, jobb och inkomst. Äktenskapsmarknaden Skaffa sig en partner och barn. Att bli vuxen Bostadsmarknaden Arbetsmarknaden Flytta ifrån föräldrarna. Skaffa sig utbildning, jobb och inkomst. Äktenskapsmarknaden Skaffa sig en partner och barn. Att bli vuxen Bostadsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Variabel Beskrivning Svarskategorier och svarskoder Filter SEX Uppgiftslämnarens kön. 1 Man. 2 Kvinna. 1 uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Variabel Beskrivning Svarskategorier och svarskoder Filter SEX Uppgiftslämnarens kön. 1 Man. 2 Kvinna. 1 uppgift saknas (vet inte, inget svar) SEX Uppgiftslämnarens kön 1 Man 2 Kvinna Short description: Sex of the person AGE Uppgiftslämnarens ålder vid intervjun siffror Short description: Age of the person in completed years at the date of reference

Läs mer

med krav på tre års yrkeserfarenhet eller två års praktik/lärlingsubildning. 3) I yrken där en innehavare kan arbeta med varueller

med krav på tre års yrkeserfarenhet eller två års praktik/lärlingsubildning. 3) I yrken där en innehavare kan arbeta med varueller SOCIOEKONOMISK INDELNING (SEI) NUVARANDE SEI Kod 11-22 ARBETARE 11 Ej facklärda, varuproducerande Yrken normalt organiserade inom LO. Yrken där det normala kravet på utbildning 1 efter grundskola är mindre

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik

Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik UMEÅ UNIVERSITET Statistiska institutionen 2006--28 Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik Test av skillnad i medelvärden mellan två grupper Uppgift Testa om det är någon skillnad i medelvikt

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Svenskt Näringsliv 12 000 medlemsföretag i Stockholms län "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kommunalskatter och prisindex

Kommunalskatter och prisindex Kommunalskatter och prisindex Statistiken i detta avsnitt är till största delen hämtad från SCB:s statistik över kommunala skatter och statsbidrag och inomkommunal. För år 2012 höjdes skatten i två av

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 2 29 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 23 2 Bostadsbeståndet och

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Essays on Household Portfolio Choice. Thomas Jansson

Essays on Household Portfolio Choice. Thomas Jansson Essays on Household Portfolio Choice Thomas Jansson Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Ph.D Stockholm School of Economics 2009. EFI and Thomas Jansson, 2009 ISBN 978-91-7258-809-7 Keywords:

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Euro-sympatier maj 2011

Euro-sympatier maj 2011 Euro-sympatier maj 2011 Euro-sympatierna har mätts med en fråga i SCB:s partisympatiundersökning under maj 2011. Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN Partisympatiundersökningen maj 2011 Avdelningen för befolkning

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Karin Hedeklint, SCB, tfn , Johan Stålnacke, SCB, tfn ,

Karin Hedeklint, SCB, tfn , Johan Stålnacke, SCB, tfn , MI 50 SM 1401 Strandnära befolkning 2013-12-31 Befolkning inom 100 meter från vatten Population close to shore I korta drag Drygt 600 000 personer bor nära vatten År 2013 hade 6 procent av Sveriges befolkning

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEM O G RA F ISK A R A PPORTER 2 0 1 3 :1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet Statistiska

Läs mer