Möteshandlingar. Kongress14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Kongress14"

Transkript

1 Möteshandlingar Kongress14

2

3 Välkommen till Kongress14! Den svenska elevrörelsen är starkare än på länge. Under 2014 kommer vi att krossa alla tidigare rekord om hur många elever som är medlemmar och engagerade i en elevkår. Vår strävan efter en framgångsrik elevkår på varje svensk gymnasieskola fortsätter! När det kommer till ungdomars och elevers engagemang brukar äldre människor prata om hur bra det var förr i tiden. Att de var bättre organiserade och att deras engagemang var intensivare än idag. Vår rörelse är det levande beviset för att det inte är sant att dagens ungdomar faktiskt är mer engagerade än tidigare generationer och att vi är bättre på att skapa samhällsförändring. Sveriges Elevkårer är medlemmarnas organisation. Det är elevkårerna, som frivilligt valt att ansluta sig, som bestämmer vår inriktning och våra prioriteringar. En gång vart annat år samlas vi en helg för att hålla kongress. Det är då vi i demokratisk anda fattar beslut om organisationens framtid. I år ses vi i Gävle den november. Vi har mycket att avhandla, men framför allt ska en ny styrelse väljas och vi ska anta ett förutsättningsprogram. Det är med stolthet vi i styrelsen lämnar över organisationen efter två år. Vi står starkare än när vi tillträdde. Vårt egna kapital har vuxit, vårt inflytande är större, medlemmarna är fler och det finns långsiktiga strategiska planer för framtiden. Vi ses i talarstolen! Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom Ordförande Mattias Hallberg Huvudsponsor Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3700 medlemsföretag. Teknikföretag är motorn i samhällsekonomin och oerhört viktiga för Sveriges tillväxt, sysselsättning och utveckling. Dessa företag står för mer än hälften av den svenska varuexporten, men motorn i företag är medarbetarna. Det är där ni som unga kommer in i bilden. Vi står inför viktiga utmaningar inom områden som miljö, hälsa, välfärd och klimat. Där är teknikutveckling och teknikföretag en viktig del av lösningen om det finns rätt förutsättningar. Det kräver goda villkor för företagande och satsningar på utbildning och forskning. Men framför allt kräver det tillgång på medarbetare i världsklass.

4 Innehåll Sida 5 Praktisk info och Schema 7 Formalia 8 Föregående protokoll 21 Förslag på dagordning 22 Förslag på arbetsordning 23 Föregående år 24 Verksamhetsberättelse 13/14 32 Årsredovisning 43 Ekonomi Q1-Q3 46 Revisionsberättelse 48 Framtiden 49 Proposition 1 54 Proposition 2 55 Proposition 3 61 Valbilaga 90 Stadga för en mer givande skoltid

5 Praktisk info Informationsdisk Informationsdisken finns till för att hjälpa dig som deltagare. Om du undrar över något, behöver få tag i någon eller mår dåligt kan du vända dig till våra medarbetare där. Vi har en första hjälpen-låda tillgänglig som tas över av nattvakterna inför kvällen. Öppettider: Fredag Lördag Söndag Röstkort och namnskylt När ni checkade in på kongressen fick din elevkår ett röstkort. Röstkortet kan inte ersättas om det tappas bort, se till att hålla reda på det under hela helgen. Om din elevkår blev medlem efter den 30 juni i år har du inte fått något röstkort - istället får ni ett yttrandekort. Det beror på att stadgan säger att den elevkår som blivit medlem senare än 30 juni inte får rösträtt samma år. Kontakta styrelsen genom Helena Frieberg vid frågor kring detta. Du har även fått en namnskylt vilken fungerar som ett passerkort till exempelvis för att komma in i plenum och måste bäras under hela kongressen. Borttappad namnskylt ersätts ej. Mat och fika Frukost, lunch och middag serveras i Restaurang Campus på de angivna tiderna i schemat. Fika serveras i anslutning till plenum. Bankettmiddagen äger rum i Gävle Konserthus. Boende och bagage Övernattning sker i skolan Prolympias lokaler. Hyrda bussar transporterar er mellan Prolympia och Högskolan i Gävles lokaler. Enligt den information som tidigare har gått ut finns inga sängar, madrasser, lakan eller liknande i övernattningslokalerna. Du använder den sovutrustning du själv har med dig. Det kommer att finnas nattvakter på plats under båda nätterna som innehar infodiskens roll på boendet. OBS Det finns personer på plats med allvarlig luftburen nötallergi. INGA NÖTTER får under några som helst omständigheter medtas varken till kongresshall, mingel, sovsalar eller andra platser under helgen. OBS 2 Ni måste lämna boendet senast kl på lördag och kl på söndag på morgonen för att hinna med de hyrda bussarna som tar er till Högskolan i Gävle. Ni kommer inte åt era saker igen förrän efter schemats slut på kvällen. Se alltså till att ta med er det ni behöver under dagen när ni lämnar sovsalen på morgonen. Vid ankomst på fredagen finns bagagerum i anslutning till incheckningen. Inför hemresa på söndagen tar ni med er packning och lämnar i bagagerummen till dagens slut. Notera att Sveriges Elevkårer ej tar ansvar för värdesaker. Regler för boendet Om du av någon anledning behöver lämna boendet måste du meddela nattvakterna om detta och tillfälligt checka ut från arrangemanget. Dörrarna till salarna måste vara öppna på natten när ni sover, av brandsäkerhetsskäl. Ingen rökning inomhus eller i närheten av byggnaderna vi vistas i. Respektera andra. Låt de som vill sova göra det utan att bli störda. Du måste lämna byggnaden och kan komma tillbaka först när schemat för dagen är slut. Övriga tider är byggnaden låst. När du lämnar boendet på morgonen tar du med dig det du behöver under dagen. Duschtider Det finns ett begränsat antal duschar vid boendet, försök sprida ut tider för duschande så gott det går. Ni kommer inte att ha möjlighet att duscha precis innan banketten, det kommer dock att finnas tid för ombyte, så länge kongressen väljer att hålla sig till beräknade hålltider. Alkoholfritt Kongress14 är ett helt alkoholfritt arrangemang. Deltagare som bryter mot detta kommer att stängas av från kongressen och skickas hem på egen bekostnad. Reglerna gäller under hela helgen, även när mötet ajournerats. Att lämna området Om du av någon anledning behöver lämna Högskolan i Gävles lokaler eller boendet måste du meddela detta i informationsdisken/till nattvakterna. Samma sak gäller om du behöver lämna kongressen för att åka hem tidigare. Om olyckan är framme måste vi ha en lista över alla personer på plats och därför är det viktigt att denna regel följs. 5

6 Resor och reseersättning Varje elevkår står själva för resekostnaderna till och från kongressen. Vi erbjuder möjligheten till reseersättning för er som reser långt. Mer information och blankett för ansökan om ersättning finns att ladda ner på vår hemsida under kongressens informationssida. Rekommenderade bussar: Linje 15 går från Gävle Centralstation till hållplatsen utanför Högskolan i Gävle med namnet Högskolan, denna resa tar ca 8 min. Samma linje rekommenderas motsatt väg. Sveriges Elevkårer har kontaktat stadstrafiken i Gävle och bett om extrainsatta avgångar inför helgens början och slut. Wifi I informationsdisken finns utskrivna inloggningsuppgifter till de som valde att uppge personnummer för detta i kongressanmälan. Utvärdera senast onsdagen den 3 december Vi vill uppmana dig att gå in på utvärderingslänken du får via mail efter Kongress14 och fylla i formuläret. Det är för din skull lika mycket som vår, så att ditt nästa besök på något av våra arrangemang kan bli ännu bättre. Fyll i formuläret senast den 3 december. Schema Observera att följande tider kan komma att ändras på grund av den demokratiska processen. Fredag 28 november Incheckning, mässa och lunch Invigning: Aida Hadzialic (S) och Teknikföretagen Förhandlingar Mässa och fika Förhandlingar Middag Styrelseutfrågning med Henrik Torehammar Kvällsaktivitet: På spåret Buss avgår till boendet Söndag 30 nov Bussar avgår från boende Frukost Förhandlingar Lunch Avslutningstal Lördag 29 november Bussar avgår från boende Frukost Förhandlingar: arbetsordning Seminarium Kandidatutfrågning med Henrik Torehammar Lunch Talare: Tomas Tobé (M) Förhandlingar: val Paus Förhandlingar: val och propositioner Ombyte Bankett Buss avgår till boende för en mer givande skoltid 6

7 Formalia 7

8 Föregående protokoll

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Förslag på dagordning Kongressens öppnande Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för kongressen Fråga om kongressen har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan Fastställande av röstlängden Fastställande av dagordning Fastställande av arbetsordning Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret Presentation av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret och det gångna bokföringsåret Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för Sveriges Elevkårer för det senaste verksamhetsåret Behandling av propositioner a. Stadgerevideringar b. Medlemsförmån c. Förutsättningsprogram för elevers fria organisering Val av ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år Val av vice ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år Val av andra vice ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år Val av ordinarie ledamöter till styrelsen för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år Val av suppleant till styrelsen för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år Val av revisorer för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år Kongressens avslutande 21

22 Förslag på arbetsordning Styrelsen yrkar att kongressen fastställer arbetsordningen till följande Närvaro och yttranderätt Följande personer har närvaro och yttranderätt på kongressen Styrelsen Valberedningen Revisorerna Två ombud per elevkår som var medlemmar i Sveriges Elevkårer per vars medlemskap godkändes av styrelsen Två ombud per elevkår som inte var medlemmar per Nominerade kandidater (i valärenden) Mötespresidiet Särskilt inbjudna gäster Hur man gör sin röst hörd i plenum Alla med yttranderätt kan begära ordet genom att sträcka upp sitt talarkort, och hamnar då på talarlistan (håll handen uppräckt till dess att du sett att mötespresidiet har nickat till dig eller du ser ditt talarnummer uppe på projektorduken). All debatt sker från talarstolen Talartidsbegränsning Varje debatt inleds med att styrelsen eller motionären föredrar sitt förslag. Därefter är debatten öppen för alla med yttranderätt. Den som talar för första gången i en debatt har förtur framför den som redan har varit uppe i talarstolen. Föredragande av motion/proposition 5 min Förstagångstalare 3 min (kommer även först på talarlistan) Andragångstalare 3 min Pläderingar vid personval 2 min Rösträtt Elevkårer som var medlemmar innan har en röst var på kongressen Alla som har rösträtt har ett röstkort som de använder vid omröstningar. Förslagsrätt Dessa har förslagsrätt under kongressen Ombuden för medlemsorganisationerna (både medlemmar innan och efter 30 juni 2014) Styrelsen Valberedningen Revisorerna Mötespresidet (förslagsrätt i ordningsfråga) Hur man inkommer med ett förslag Alla förslag lämnas skriftligen på papper till mötesordförande under pågående förhandling. För att ett förslag ska behandlas måste det lämnats till mötesordförande innan mötet börjar diskutera punkten. Hur omröstningar går till I första hand sker omröstning med acklamation, det vill säga ja-rop. Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster. Om någon begär det så genomförs en votering, det vill säga omröstning sker genom att ombuden håller upp sitt röstkort i luften. Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster. Om någon begär så genomförs rösträkning, omröstning sker genom att ombuden håller upp sitt röstkort i luften. Rösträknarna räknar rösterna. Sluten omröstning, sker om någon begär det. Detta innebär att röstning sker på lappar som lämnas in till rösträknarna som sedan räknar alla inkomna röster. Protokollsomröstning sker om 1/6 av ombuden begär, det innebär att varje enskild röst nedtecknas i protokollet Styrelsens förslag är alltid huvudproposition. Hur går valen till? Bara nominerade kandidater kan väljas. Sluten omröstning sker om det finns fler kandidater än platser som ska tillsättas. Man måste rösta på det antal kandidater som ska väljas annars är röstsedeln ogiltig. Reservation Är ett meddelande om att man inte håller med om ett beslut som kongressen har fattat och att man vill få detta nedskrivet i protokollet. Måste lämnas in innan kongressen är slut Läses upp under kongressen Ska noteras i protokollet Reservation Är möjligt om någon anser sig felaktigt citerad eller råkat ut för ett personligt påhopp. Beviljas av mötespresidiet Bryter talarlistan Ordningsfråga Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis åsikter om propositionsordningen eller streck i debatten. Bryter talarlistan Ordningsfrågor begärs av mötespresidiet. Streck i debatten Om debatten behöver avslutas kan någon begära streck i debatten, och då röstar kongressen om debatten ska fortsätta eller inte. Om kongressen beslutar om streck i debatten får alla som vill en chans att sätta upp sig på talarlistan- Sedan lottas talarlistan och debatten fortsätter När det sista talaren är klar går kongressen till beslut. för en mer givande skoltid 22

23 Föregående år 23

24 Verksamhetsberättelse 13/14 Nu har vår styrelses tvååriga mandatperiod snart nått sitt slut. Det andra året har präglats av våra sex principer: medlemsfokus och demokrati, tillgänglighet och långsiktighet samt öppenhet och sammanhållning. De har genomsyrat vårt arbete med att förvalta organisationen och mot vår strävan att nå visionen: att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår. Verksamhetsåret är tiden mellan årsmötet 2013 och kongressen Styrelsen avgår dock inte från sina uppdrag förrän nästa styrelse tillträder vilket är vid årsskiftet 2014/2015. Som komplement till verksamhetsberättelsen finns våra kvartalsrapporter där mer information om vår verksamhet återfinns. för en mer givande skoltid 24

25 Styrelsen Styrelsen för Sveriges Elevkårer har under verksamhetsåret utgjorts av tolv ledamöter från olika delar av landet samt olika elevkårer. Ordförande Mattias Hallberg, 24 år från Sigrid Rudebecks Elevkår, Göteborg Vice Ordförande Helena Frieberg, 22 år från Elevkåren Katedral, Uppsala Andra vice ordförande Jakob Hultgren, 19 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm Ledamöter Andrea Langendorf, 21 år från Kulturamas Elevkår, Stockholm Aza Cheragwandi, 20 år från Solna gymnasiums Elevkår, Solna Emil Gustavsson, 21 år från Elevkåren på De La Gardiegymnasiet, Lidköping Ida Wallin, 21 år från Kungsholmens gymnasiums Elevkår, Stockholm Lina Hultqvist, 20 år från Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet, Mönsterås Louise Åberg, 20 år från Olympias Elevkår, Helsingborg Sofia Jannati, 22 år från Folkungaskolans Fria Elevkår, Linköping Gustaf Göthberg, 21 år från Sigrid Rudebecks Elevkår, Göteborg Suppleant Wilhelm André, 21 år från Schillerska Elevkår, Göteborg Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt sju gånger och planerar ännu ett sammanträde innan verksamhetsåret är slut och ytterligare ett möte efter kongressen för överlämning till den tillträdande styrelsen. Genomförda styrelsemöten 7-8 december 2013 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm 8 ledamöter, generalsekreteraren samt valberedningens ordförande närvarade. 1-2 februari 2014 på Sveriges Elevkårers nya huvudkontor i Hägersten 12 ledamöter, generalsekreteraren samt valberedningens ordförande och en lekmannarevisor närvarade april 2014 på Sveriges Elevkårers nya huvudkontor i Hägersten 7 ledamöter samt generalsekreteraren närvarade. 2-3 maj 2014 på Sveriges Elevkårers nya huvudkontor i Hägersten 11 ledamöter, generalsekreteraren samt 4 ledamöter ut valberedningen och en lekmannarevisor närvarande. 8-9 juni 2014 på Sveriges Elevkårers nya huvudkontor i Hägersten 10 ledamöter samt valberedningens ordförande närvarade augusti 2014 på Sveriges Elevkårers nya huvudkontor i Hägersten 9 ledamöter, generalsekreteraren samt 2 ledamöter ut valberedningen närvarade. 5 oktober 2014 på Sveriges Elevkårers nya huvudkontor i Hägersten 11 ledamöter, generalsekreteraren samt operativa chefen närvarade. Planerade styrelsemöten 1-2 november 2014 på Sveriges Elevkårers nya huvudkontor i Hägersten december 2014 på Sveriges Elevkårers nya huvudkontor i Hägersten 25

26 Verksamhet Kvartalsrapporter Senast en månad efter avslutat kvartal lämnar generalsekreteraren en kvartalsrapport till styrelsen. Efter att styrelsen har granskat och analyserat den skickas den ut till alla medlemmar och samarbetspartners. I den kan man läsa om viktiga händelser under kvartalet, hur väl vi når våra mål och vilken bedömning styrelsen och generalsekreteraren gör av verksamheten. Strategi 2020 Under året har styrelsen arbetat fram och beslutat om en långsiktig strategisk inriktning för organisationen. Vi har satt mål fram till 2020 inom sex strategiska områden. Målsättningarna och strategierna för att nå dem säkerställer att elevrörelsen kommer växa och bli en viktig del i fler elevers vardag. En av målsättningarna är att elevkårerna i Sveriges ska ha medlemmar år Media Under verksamhetsåret tre första kvartal har Sveriges Elevkårer nämnts totalt 332 gånger i traditionella webbmedier och ordet elevkår har nämnts 526 gånger. Vi har deltagit i debatter och inslag i de flesta större dagstidningar, TV-kanaler och radio. Ordet elevkår har omnämnts i sociala medier gånger under verksamhetsåret. Skolval 2014 Under året har vi tillsammans med Sveriges Elevråd och Europeiska ungdomsparlamentet i Sverige genomfört projektet Skolval 2014 på uppdrag av Regeringen via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I projektet ingick att sammanställa resultatet från skolval inför både EU-valet och det allmänna valet. Drygt 280 skolor anmälde sig till EU-skolvalet och 234 av dem rapporterade in sina resultat. Intresset för skolvalet inför riksdagsvalet var mycket större, över skolor anmälde sig och cirka rapporterade in sina resultat. Nationellt påverkansarbete År 2014 har också kallats supervalåret eftersom det har varit val till både riksdag, kommun, landsting och Europaparlament samma år. Det har självklart gjort det nationella påverkansarbetet särskilt viktigt i år. Under året har vi jobbat med att påverka politiker för att förbättra förutsättningarna för elevkårerna i Sverige och för att öka elevers rättsäkerhet i skolan. För att göra detta har vi haft möten med bland andra: Utbildningsdepartementet Riksdagens utbildningsutskott Skolverket Skolinspektionen Sveriges Kommuner och Landsting Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Partipolitiska ungdomsförbund Vi har suttit med i ett antal referensgrupper till statliga utredningar som bereder förslag till riksdag och regering och lämnat in remissvar på relevanta utredningar. Under politikerveckan i Visby släppte vi också en rapport tillsammans med Lärarnas Riksförbund där vi undersökte vad gymnasieelever tycker om GY11. Vi arrangerade också utfrågningar av samtliga riksdagspartiers skolpolitiska talespersoner om aktuella skolpolitiska frågor. Uppföljning av årsmötesbeslut På årsmötet 2013 fick styrelsen tre tydliga uppdrag av medlemmarna. Här rapporterar vi hur vi har jobbat med de besluten. Internationella utskottet Vi har startat ett internationellt utskott under året som jobbat med kontakt med våra nordiska systerorganisationer och med allas rätt till utbildning. Utskottet leddes fram till augusti av Gustaf Göthberg, styrelseledamot, men ansvaret flyttades efter styrelsemötet i augusti över till Jakob Hultgren, andra vice ordförande. Utskottet har förutom den ansvarige från styrelsen utgjorts av: Emma Jansson, Sigrid Rudebecks Elevkår Ylvali Busch, Södra Latins Elevkår Camille Trombetti, Södra Latins Elevkår Estrid Kjellman, Globala gymnasiets Elevkår Den största aktiviteten utskottet arrangerat under året är ett möte med det nordiska närverket för elevorganisationer NSSN som hölls i juni i Stockholm. På mötet deltog representanter från 10 organisationer från samtliga länder i norden. Servicemodellen Årsmötet beslutade att medlemsförmånen ekonomiskt stöd skulle fördelas efter en servicemodell som premierar anslutningsgrad och grad av lokal finansiering. Styrelsen har beslutat om en Servicemodell under året och det är enligt den som medlemsbidraget betalats ut. Alkoholpolicy Efter årsmötesbeslut har styrelsen skärpt organisationens alkoholpolicy för både förtroendevalda och medarbetare. Under året har inga av organisationens resurser lagts på alkohol. för en mer givande skoltid 26

27 Medarbetare Sveriges Elevkårer har i skrivande stund totalt 37 anställda som under året funnits utspridda på nio platser, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vi har haft kontor i Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg, Karlstad, Kalmar, Malmö och Kristianstad. De står för den dagliga förvaltningen av organisationen samt ser till att de av styrelsen uppsatta målen uppfylls. Micke Lundström Jonas Larsson Alexandra S Havik Linn Svansbo Kristoffer Ruckemann Marie Widerberg Madeleine Liljedal Jonas Lindeberg, Maria Tengblad Jack Strömer Ebenezer Haregot Angelo Da Silveira Isa Ståhl Jill Johansson Vennelin Jennifer Söderström Lucas Nilsson Mari Norberg Malin Niklasson Emil Samuelsson Magnus Jansson Erik Fredriksson Jini Christoffersson Philip Österbo Dina Oetterli Axel Edlund Matilda Yvede Mikael Forslin Ofelia Daun Mattis Lilja Freja Hedman, Dante Zia Jacob Danielsson Caroline Knutsson Helena Kuhlefelt Emelie Fors Sofia Andersson Klas Wetterberg Daniel Saadat Anton Bernhardt Hjelm Hedda Tingskog Abdulbari Abdulaziz Ali Johan Lindén Torbjörn Averås Skorup Frida Åsbrink Markus Linhardt Malin Alfredsson Julia Örtegren Amanda Malmberg Elias Collin Viktor Johansson Sofia Hovnert Henrietta Cahn Anna Maria Karlsson Berfin Eken Hanna Bergman Oskar Kindberg Signe Gry Lina Thunberg Pelle Ekedahl Marcus Nilsson Samuel Fernmo Ebba Myrsten Mikael Mohlin Max Karlsson generalsekreterare ekonomichef operativ chef slutat operativ chef kommunikationschef administrativ chef receptionist informationssekreterare grafisk formgivare slutat kreatör säljare slutat säljare projektledare - slutat projektledare projektledare slutat projektledare informatör slutat informatör slutat verksamhetsutvecklare projektassistent slutat kommunikatör - slutat projektassistent Regionchef regionchef regionchef regionchef regionchef slutat regionchef tjänstledig verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare - slutat verksamhetsutvecklare - slutat verksamhetsutvecklare - tjänstledig verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare - slutat verksamhetsutvecklare - slutat verksamhetsutvecklare slutat verksamhetsutvecklare - slutat verksamhetsutvecklare - slutat verksamhetsutvecklare - slutat verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare slutat verksamhetsutvecklare slutat verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare - slutat verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare - tjänstledig turnéassistent slutat verksamhetsutvecklare tjänstledig verksamhetsutvecklare tjänstledig verksamhetsutvecklare tjänstledig verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare verksamhetsutvecklare projektledare turnéledare turnéassistent verksamhetsutvecklare 27

28 Medlemmar På årsmötet 2013 gjordes en stadgeförändring som innebär att vi numera skiljer på nya medlemmar och medlemmar som förnyat sitt medlemskap. Vi har uppdaterat våra rutiner för medlemshantering i linje med den nya stadgan. Då får vi sammanställningen att vi började året med 315 medlemsorganisationer som förnyat sitt medlemskap för De anslöt tillsammans drygt elever. Under de första två kvartalen av 2014 har 4 elevkårer ansökt om nytt medlemskap. Elevkårerna och elevråden finns utspridda i 20 av Sveriges 21 län. En lista på alla medlemmar finns som bilaga. Medlemsförmåner Här följer en genomgång av hur medlemmarna fått ta del av de medlemsförmåner som beslutades om på kongressen Support Alla medlemmar i Sveriges Elevkårer har rätt till support genom en av våra anställda verksamhetsutvecklare. Supporten fås både genom möten samt via telefon, mail och sociala medier. Vägledningen verksamhetsutvecklaren ger kan vara kring specifika frågor som uppstår i den enskilda elevkåren eller av mer allmän karaktär såsom projektledning och hur årsmöten går till. Sveriges Elevkårer har även erbjudit juridisk expertis vid behov. Beroende på problemets storlek har vi både använt oss av kunskapen som finns internt i organisationen och externt i form av jurister anlitade av organisationen, kostnadsfritt för elevkåren. Material Det material som Sveriges Elevkårer tar fram, genom Elevrörelsens förlag, är av olika karaktär. Det syftar till att utöka kunskapsgrunden om elevkårsarbete. Materialen finns inom olika områden och på olika nivå, både grundläggande och fördjupande. De grundläggande tryckta materialen ges ut gratis till alla medlemmar medan de mer fördjupande finns tillgängliga att köpas. Utbildning Elevkårerna och elevråden som är medlemmar erbjuds även utbildningar. Utbildningarna syftar till att ge medlemmarna verktyg att utveckla sina organisationer, samt inspirera till att prova på nya verksamheter. Utbildningarna är dels sådana som ges till styrelserna för medlemsorganisationerna, dels regionala utbildningar kring specifika områden, såsom medlemsvärvning och välkomstverksamhet. Vi erbjuder också heldagsutbildningarna Inspiration med föreläsare som elevkårerna och elevråden inte träffar vanligtvis i sitt arbete. Platserna är dock begränsade och vid anmälan är det först till kvarn som gäller. Den största utbildningen vi erbjuder är Upptakt. Det är en nationell träff som äger rum varje vår. I våras hölls den på Uppsala Universitet och 220 elevkårsaktiva från 87 olika skolor deltog. Bland föreläsarna fanns vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, Musikhjälpens projektledare Robert Frisk, fd Vita Huset-medarbetaren Theresa Stout, Expoledamoten Mona Sahlin och reklamforskaren Nina Åkerstam. Under Upptakt14 hade vi ävenz en stor EU-valdebatt mellan de partipolitiska ungdomsförbundens samtliga ordförande. Under året har också 40 personer med ledande positioner i sina elevkårer genomgått en ledarskapsutbildning i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. Ekonomiskt stöd Alla medlemsorganisationer som skickat in korrekt kontobevis har fått ekonomiskt stöd utbetalat. Bidraget som betalas ut grundar sig på hur många medlemmar den enskilda elevkåren har värvat. Vad summan per medlem blir har i år varit beroende av vilken nivå i servicemodellen som elevkåren befunnit sig på. Den totala utbetalda summan 2014 fram till verksamhetsberättelsens författande var drygt kr. Under året har vi tryckt upp en ny bok Elevrätt arbetsmiljö i skolan som alla medlemmar kostnadsfritt fått tillgång till. En mer utförlig lista över vilka böcker vi erbjuder våra medlemmar finns att hitta på Elevrörelsens förlags hemsida - för en mer givande skoltid 28

29 Sex principer Kongressen 2012 fattade beslut om sex principer för Sveriges Elevkårer samt tio principer för elevkårerna i Sverige. Det var principer som i och med beslutet fastslog principer som i hög utsträckning ska genomsyra både Sveriges Elevkårer och elevkårernas arbete. Principerna som årsmötet 2012 ställde sig bakom och som ansågs viktiga för Sveriges Elevkårer som organisation är: medlemsfokus, demokrati, tillgänglighet, öppenhet, sammanhållning och långsiktighet. De tio principerna för elevkårerna i Sverige är: bredd, balans, demokrati, ekonomisk hållbarhet, engagemang, frivillighet, jämlikhet, självständighet, tillgänglighet och universalism. Nedan följer en kort redogörelse för hur Sveriges Elevkårer har arbetat med våra sex principer. Medlemsfokus Sveriges Elevkårer utformar sina mål, strategier och verksamheter utifrån medlemmarnas beslut och behov. Alla beslut som styrelsen fattar och all verksamhet som bedrivs i organisationens vardag utgår från att det ska gynna medlemmarna, men framförallt efter medlemmarnas viljeyttringar på årsmöte och kongress. Sveriges Elevkårer är en medlemsstyrd organisation och att deras bästa ska ligga till grund för alla beslut är en självklarhet. Vi jobbar ständigt för att minska onödiga administrativa utgifter för att så stor del av våra ekonomiska resurser ska gå oavkortat till medlemsstöd. Demokrati Sveriges Elevkårer styrs genom av medlemmarna fastställda styrdokument och den av kongressen valda styrelsen. De viktigaste besluten fattas alltid av kongress och årsmöte. Under det här året har vi fortsatt jobba med att implementera våra nya styrdokument i organisationen. I en organisation som vår, med stor omsättning av anställda, förtroendevalda och aktiva är det viktigt att det ständigt finns en diskussion om styrdokumenten och om våra principer. Vi har jobbat med att ta fram propositioner till kongressen där de viktigaste besluten om organisationens framtid fattas. Tillgänglighet Sveriges Elevkårer upprätthåller en god relation med sina medlemmar och gör sig tillgänglig för dem i deras vardag. Genom våra verksamhetsutvecklare finns vi tillgängliga för våra medlemmar hela tiden. Vi värnar om det personliga mötet för att utveckla både medlemsföreningarna och Sveriges Elevkårer. Styrelsen har också gjort besök hos medlemsorganisationerna för att bygga relationer men också för att hjälpa till med enskilda aktiviteter så som årsmöten, debatter mm. Öppenhet Sveriges Elevkårer redovisar regelbundet sin verksamhet och sina ekonomiska förhållanden för medlemmarna på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Styrelsen släpper varje kvartal en kvartalsrapport som redovisar hur verksamheten och ekonomin gått under det gångna kvartalet. Efter varje styrelsemöte finns även en protokollsammanfattning tillgänglig och för den medlem som begär det går även beslutsprotokollet att få ut. Det är för att det löpande ska gå att följa hur organisationen förvaltas. Sammahållning Enbart om alla medlemsorganisationer sluter upp bakom visionen kan den uppnås. Sveriges Elevkårer uppmuntrar därför medlemmarna att utvecklas i enlighet med organisationens vision och principer. Vår kommunikation har under året fokuserat mycket på att stärka sammanhållningen inom organisationen. Upptakt14 är det viktigaste tillfället för att samla elevrörelsen och skapa en känsla av gemenskap. Långsiktighet Sveriges Elevkårer planerar sin verksamhet på lång sikt, för att nå den vision som är fastställd av medlemmarna. Vi har fokuserat mycket på långsiktighet det här verksamhetsåret. Styrelsens arbete med Strategi 2020 är det främsta exemplet på det. Vi har nu gått in i en fas där organisationen står stabilt organisatoriskt och ekonomiskt. Då är det viktigt att de satsningar på utveckling vi gör präglas av ett längre perspektiv än bara den egna mandatperioden. 29

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Abstract 1. Inledning 1.1. Problemställning 1.2. Metod 1.3 Material och källkritisk diskussion 1.3.1 Data för kvantitativ

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer