EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå"

Transkript

1 2003:030 HIP EXAMENSARBETE High speed network adapters Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK Institutionen i Skellefteå 2003: 030 HIP ISSN: ISRN:LTU - HIP - EX -- 03/030 --SE

2 1 Introduktion Sammanfattning på svenska Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om Mt Memotekniks produkter uppfyller ISO/IEC 11801:2 standarden, eller om de med hjälp av kondensatorer kan klara kraven för överhörningar. Vi har även jämfört deras produkter med AMP s Keystone jack som redan klarar kraven för Cat 6 standarden. Memoteknik tillverkar en kretskortsprodukt som består av nätverksmoduler för Ethernet. Dessa kabelsystem skall uppfylla en viss standard för kategori 6. Det stora problemet man har på Memoteknik är överhörningar i anslutningar och i plintar. Vår uppgift var att upptäcka överhörningar som överskred standardens gränsvärde och försöka eliminera dessa. Examensarbetet bygger till stor del på mätningar av överhörningar, därför består huvuddelen av examens rapporten av tabeller och diagram Summary in English The objective with our thesis was to examine Mt Memotekniks products to ISO/IEC 11801:02 standards, or to check if it s possible to achieve the demands with capacitors. We have also compared Memotekniks products with AMP s Keystone jack, which already meets the demand for Cat 6 Standard. Memoteknik manufactures a circuit board product with network modules for Ethernet. These cable systems should fulfil the category 6 standard. The major problem on Memoteknik was cross talk in connectors and splices. Our task was to discover cross talk that exceed the standards limits, and try to suppress the cross talk. The thesis is based on measurements of cross talk, so, for that reason the research report mostly consists of tables and diagrams. Examensarbete Elektronikingenjör

3 1.2 Förord Vi skulle vilja tacka följande personer som har hjälpt oss med vårat examensarbete. Staffan Nilsson Vår examinator. Lars Hedström Teknisk chef på Memoteknik. Niklas Lundmark Tekniker på Memoteknik. Robert Lindberg Tekniker på Memoteknik. Samt övrig personal på Memoteknik som har varit väldigt hjälpsamma. Liselotte Lundqvist Akademiker i företag - projektet hos Uminova Center AB, universitetens näringslivsservice i Umeå Syfte Syftet med detta examensarbete var att minimera överhörningar på Memotekniks nätverksmoduler. Vi skulle mäta på gamla plintar och jämföra med nya höghastighetsplintar som har större avstånd mellan de ansluta ledningarna, för att se hur överhörningarna påverkas av detta. Sedan skulle vi även laborera med olika kondensatorer för att släcka ut de befintliga överhörningarna Problemställning Eftersom vi aldrig arbetat med datornätverk eller läst någon av nätverkskurserna som ges vid institutionen så var vi tvungen att studera överhörningar närmare. Lite hjälp hade vi på traven från några tidigare studenter har gjort ett liknande examensarbete på Memoteknik. De hade en del nyttig information i deras rapport, de hade även beställt ISO/IEC standarden från SIS till Memoteknik. 2

4 1.3 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA SUMMARY IN ENGLISH FÖRORD Syfte Problemställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING HUVUDDEL BAKGRUND, PROBLEM OCH SYFTE Vad är db Kabeln Balanserad och obalanserad signal Kategorier... 7 Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 5e... 7 Kategori NEXT Vad är överhörning Cat 6 Standard IS0/IEC 11801: PSNEXT Cat5e TIA/EIA-568-A Skillnader mellan kraven på Cat5 och Cat Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Diagramexempel Fluke DSP ANALYS, METODBESKRIVNING Instrument Fluke DSP 2000 CableAnalyser Microtest OMNISCANNER Rohde & Schwarz Vector network analyser ZVRL Mätobjekt Gammal nätverksmodul Ny Nätverksmodul Kondensatorer Inledning Kretskortets uppbyggnad Kretskortets kapacitans RESULTAT Mätningar Skillnad mellan olika plintar Mätvärden Skillnad i resultat mellan OMNIscanner och Fluke Mätvärden CAT6 mätning med OMNIscanner Mätning på Krone jack Mätvärden Mätning på Keystone jack CAT6 mätning med Rohde & Schwarz ZVRL Principskiss över balun Krone Jack Krone Jack Krone Jack2 Par 36/78 med kondensatorer Krone Jack1 med 15 meters kabel från AMP Krone Jack2 med 15 meters kabel från AMP

5 Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone jack (skärmat), 1,2 meter kabel (B) Keystone jack (oskärmat), 1,8 meter kabel (B) Keystone jack, 2,0 meter kabel, enligt kopplingsschema A Keystone jack, 2,5 meter kabel, specialkoppling uttag Keystone jack, 2,5 meter kabel, specialkoppling uttag Keystone jack, 3 meter kabel Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Slutsats Kablar Slutsats Jack Slutsats Mätutrustning Rekomendationer AVSLUTANDE DEL LITTERATURFÖRTECKNING BILAGOR Diagram Krone Jack Krone Jack Krone Jack2 med kondensatorer Krone Jack1 med 15 meters kabel AMP Krone Jack2 med 15 meters kabel AMP Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone jack, 1,2 meter kabel Keystone jack, 1,8 meter kabel Keystone jack, 2,0 meter kabel, enligt kopplingsschema A Keystone jack, 2,5 meter kabel, special koppling. Uttag Keystone jack, 2,5 meter kabel, special koppling. Uttag Keystone jack 3,0 meter Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B) Tabellvärden Krone Jack1 Cat6 kabel Krone Jack2 Cat6 kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/78) Cat6 kabel Krone Jack1, AMP kabel Krone Jack2, AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone 1,2 meter kabel Keystone 1,8 meter kabel, oskärmat jack Keystone 2,0 meter kabel, kopplat enligt kopplingsschema A Keystone 2,5 meter kabel, specialkoppling, uttag Keystone 2,5 meter kabel, specialkoppling, uttag Keystone 3,0 meter kabel Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B)

6 2 Huvuddel 2.1 Bakgrund, problem och syfte Vad är db Värden från våra mätningar anges i db. Det är ett värde som talar om hur stor faktorn är mellan två tal, svaret får man i logaritmisk skala. Två stycken effektnivåer kan ganska enkelt jämföras med en enhet som kallas bel. För att få mindre decimaler i resultatet har man infört decibel, vilket förstås motsvarar 10 bel. För att räkna ut decibel för två effektnivåer används följande formel. Put Put B = log db = 10 log Pin Pin Om P ut och P in är lika så blir db=0. Om P ut är större än P in så får vi ett positivt värde på db, och om P in är större än P ut så får vi ett negativ värde på db. Om P in är dubbelt så stor som P ut så blir skillnaden 3dB, alltså har uteffekten halverats. Decibel kan även användas för att jämföra spänningar. Följande gäller 2 U P = R 2 U ut 2 2 U ut R U ut U db = 10 log R = 10 log = = 10 log 2 10 log 2 2 U in U in R U in U R U ut db = 20 log U in Om U in är dubbelt så stor som U ut så blir skillnaden 6dB, utspänningen har halverats. ut in 5

7 2.1.2 Kabeln Balanserad och obalanserad signal Fördelen med att använda en twisted pair kabel istället för en koaxialkabel är att TP kabeln är balanserad. När man sänder data i en vanlig koaxialkabel, så sänder man hela signalen i mittenledaren. Denna kan då lätt påverkas av störningar. När vi använder oss av TP kabeln och sänder en balanserad signal på t.ex. 4 volt, så delas den upp i en 2V och +2V som sänds på varsin ledare. Detta gör att kabeln blir mindre känslig för störningar. Kabeln som vi har använt oss av är av typen UTP (Unshielded Twisted Pair) kategori 6. I mitten av kabeln finns det det en plastkärna som separerar ledarparen från varandra. Denna kärna finns inte i Cat 5 kabel. Kabeln består av åtta ledare som är uppdelade i par (1-2, 3-6, 4-5 och 7-8). Par 3 Vit/Brun 8 7 Par 2 Vit/Orange Plastkärna Par 3 Vit/Grön 5 4 Ytterhölje Par 1 Vit/Blå Ben 4,5,7 och 8 används ej av Cat5 Receive (3&6) Transmit (1&2) Transmit (1&2) Receive (3&6) Ben 4,5,7 och 8 används ej av Cat5 6

8 2.1.3 Kategorier Kategori 1 Denna kabel var vanlig fram till mitten av 80-talet. Den duger inte till datakommunikation, men fungerar till tele och styrsignaler. Denna kabel finns inte att köpa idag. Bandbreddskravet är 0.1 MHz Kategori 2 Den här kabeln består av 4 tvinnade par. Denna kabel skulle kunna fungera till datakommunikation, om man inte har stora krav på bandbredd. Fungerar bra till tele och styrsignaler. Denna kabel går ej att köpa idag. Bandbreddskravet är 1 MHz. Kategori 3 Kabel duger till 10 Mbit Ethernet, eller 4 Mbit Token ring-nätverk. Fungerar utmärkt till tele och styrsignaler. Den finns att köpa idag. Men p.g.a. låga tillverkningsvolymer så är det troligt att den är dyrare än kategori 5 kabel. Denna kabel är vanlig inom telekommunikation. Bandbreddskravet är 16 MHz. Kategori 4 Kabel duger till 10 Mbit Ethernet, eller 16 Mbit Token ring-nätverk.. Fungerar utmärkt till tele och styrsignaler. Den går ej att köpa idag. Bandbreddskravet är 20 MHz. Kategori 5 Kategori 5 kabel är tvinnad fler gånger per meter än Kategori 4 kabel. Klarar 10Mbit Ethernet och 100 Mbit Fast Ethernet, alla typer av Token ring-nätverks protokoll. Använder ett par för att sända data, och ett par för att ta emot data. Bandbreddskravet är 100 MHz. Kategori 5e Är 1999 års omskrivning av Kategori 5 standarden. Här använder man alla 4 paren för att sända och ta emot data i hastigheter upp till 1 Gbit. Mätning på kabeln utförs mellan frekvenserna MHz, med en frekvensupplösning på 150 khz mellan 1 MHz och MHz, med en frekvensupplösning på 250 khz mellan 31,25 MHz och 100 MHz Bandbreddskravet är 100 MHz. Kategori 6 Kategori 6 är specificerad till 200 MHz men fabrikerna kommer att prova komponenterna till 250 MHz (så man vet vad som händer efter 200 MHz). Cat 6 är bakåtkompatibelt med Cat 5. Man använder RJ45-uttag som finns både som UTP och STP. Skillnaden mot Cat 5e är att Cat 6 kabel innehåller en plastkärna som separerar paren längre från varandra. Bandbreddskravet är 250 MHz. 7

9 2.1.4 NEXT Vad är överhörning Vad är överhörning? Överhörning är helt enkelt då man får in en oönskad signal som alstrats från en närliggande ledare i sin signalledare. På grund av ömsesidig induktans och kapacitans uppstår en oönskad koppling mellan nyttoledaren och en närliggande ledare. Kondensatorn som bildas mellan två tätt intilliggande ledare fungerar som ett högpassfilter, och släpper igenom högfrekventa signaler. Överhörningen är den signal som nyttoledaren överför till den närliggande ledaren. De flesta kablar innehåller koppar, som är en mycket god ledare av elektroner. Därför är en kopparkabel känslig för elektromagnetiska störningar. En ström i nyttoledaren inducerar ett elektromagnetisk fält, detta fält inducerar en ström i en annan kabel. Det finns olika sorters överhörning, överhörning som uppkommer på sändarsidan kallas bakåtöverhörning eller NEXT(Near End Cross Talk). En annan form av överhörning är den som uppkommer vid mottagarsidan den kallas framåtöverhörning eller FEXT(Far End Cross Talk). Överhörningen anges i decibel(db) som differensen mellan signalstyrkan i det sändande paret och det störda paret. FEXT har mindre amplitud och varaktighet än NEXT. Därför är NEXT mest signifikant. Störd signalledare Sändarsidan L C Mottagarsidan Nyttosignalledare Det som spelar mest roll för hur stor överhörningen är avståndet mellan ledarna som inte är tvinnade. 8

10 Cat 6 Standard IS0/IEC 11801:2 ISO/IEC 11801:2 (International Standardization Organization /International Electrotechnical Commission). innehåller mängder med olika gränsvärden för Cat6 kablar och anslutningar. Förutom en massa gränsvärden anger standarden den maximala överföringshastigheten till 250MHz. Intressant för vårt examensarbete var gränsvärdet, för den maximala överhörningen som får förekomma på sändarsidan(next). Nedanstående formel används för att beräkna den maximala överhörningen på sändarsidan: NEXT(dB) = 20 log 10 74,3 15 log( f ) log( f ) 20 1 f 250 Vi har inverterat kravkurvan för överhörningar, därför att vi endast fick negativa värden på överhörningen med nätverksanalysatorn. Överhörningen måste ligga under kravkurvan. Man vill ha så små värden på överhörningen som möjligt. Gränsvärden för överhörning enligt standard ISO/IEC 11801:2 9

11 PSNEXT PSNEXT(Power Sum Near End Cross Talk) är en beräkning som tar hänsyn till att man sänder på flera kablar samtidigt. Man mäter överhörningen från tre sändande par mot ett mottagande par. När Memotekniks produkter är färdiga installeras de i ett nät någonstans. När man kopplat ihop nätet testar man Ethernetsystemets funktion med en OMNIscanner eller någon form av kabelanalysator. En OMNIscanner klarar av att mäta överhörningar från tre par mot ett mottagande, den kan räkna ut PSNEXT och visa resultatet på en grafisk display. Maximal överhörning som får förekomma från tre sändande par mot ett mottagande par beräknas av följande formel: PSNEXT ik = 20 log 10 72,3 15 log( f ) log( f ) 20 PSNEXT k = 10 log n i= 1, i k 10 NEXT ik 10 i = numret på det par som stör k = numret på det par som blir stört n = totalt antal par NEXT ik = är NEXT förlusterna från par i till par k 10

12 Cat5e TIA/EIA-568-A-5 Kategori 5e är en vidareutveckling av Kategori 5. Den har samma krav på överhörningar som Cat 5. År 1998 började utvecklingen av kodningssystem och algoritmer som sänder och tar emot data över alla 4 par. IEEE Kommittén (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) bad att TIA (Telecommunications Industry Association) skulle implementera ett robust bi-directional stöd till nuvarande Cat5 standard. Det ska gå att köra Cat 5e på kablar som klarar Cat 5 kraven. Fast Ethernet 1 uppnår 100 Mbit genom att sända PAM3 2 (Pulse Amplitude Modulated) kodade signaler på två av paren. Giga Ethernet sänder och tar emot samtidigt på alla par med hjälp av en speciell algoritm. Genom att sända och ta emot på alla fyra paren, och använda sig av PAM5 3 kodning så är det möjligt att komma upp i 1 Gbit. Exempel på en PAM5 kodad signal. Den arbetar mellan 1, och +1V. Mellan varje nivå är det 0,5V. 1 Fast Ethernet kan sända och ta emot data upp till 100 Mbit, jämfört med 10 Mbit för vanligt Ethernet. 2 PAM3 som Cat 5 standarden använder, består av 3 olika signal nivåer. 3 PAM5 (Pulse Amplitude Modulated) signaler använder sig av 5 olika signalnivåer. 11

13 Skillnader mellan kraven på Cat5 och Cat6 Jämförelse mellan överhörningskraven på Cat 5 och Cat 6 i frekvenser upp till 100 MHz. Eftersom som Cat 5 bara mäts upp till 100 MHz så har vi bara jämfört standarderna till denna frekvens. Cat 6 är egentligen specificerat upp till 250 MHz. Jämförelse mellan överhörnings kraven på Cat6 och Cat5 i frekvenser upp till 100 MHz. Eftersom nätverksanalysatorn inverterar mätvärdena, så är ett diagram med för detta. 12

14 Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Här ser vi skillnaden mellan Cat 5 länk och permanentlänk. Som mest skiljer det drygt 2 db vid 100 MHz Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Här ser vi skillnaden mellan Cat 6 länk och permanentlänk. Som mest skiljer det drygt 2 db vid 250 MHz 13

15 Diagramexempel Fluke DSP 2000 Här är ett mätexempel från FLUKE DSP2000. Den tunna röda linjen längst ner är kravgränsen. Som synes är det inga problem att klara Cat5e här. Här har Fluke gjort misstaget och lagt in fel kravkurva, som synes går den under 30 db vid 100 MHz, vilket den aldrig skall göra. Varken för Cat5e eller för Cat6. Inte en vid den snällaste kravlinjen för Cat 5 länk går under 30 db. Ännu ett mätexempel från FLUKE DSP2000. Den tunna röda linjen längst upp är kravgränsen. Här är alla mätvärden negativa istället. 14

16 2.2 Analys, metodbeskrivning Instrument Fluke DSP 2000 CableAnalyser Denna nätverksanalysator/kabeltestare fick vi låna från institutionens nätverkslaboratorium eftersom Memotekniks Rohde & Schwarz nätverksanalysator var trasig. Den klarar dock inte de specifikationer för Cat6 nätverk som vi behöver mäta. Men den klara dock: Att mäta Överhörningar på alla 4 paren upp till 155 MHz. Visa resultatet från autotester både grafiskt och i tabell. Komplett autotest av alla 4 par på 20 sekunder. Spara testresultat. Visa om felet på kabeln är vid sändaren eller mottagaren. Testa LAN kabeltyper: UTP, FTP, STP(IBM type 1,2,6,9), Coax. Onoggrannheten är ± 0,75dB mätning av Överhörningar. 15

17 Microtest OMNISCANNER 2 Denna apparat lånade vi från Flextronics, för att kunna kontrollera att Memotekniks Nätverksmoduler klarar Cat 5e standarden. OMNIscannern var en väldigt enkel apparat att arbeta med. Man skapade ett nytt projekt, och valde sedan hur filnamnen skulle skapas. Därefter var det bara att trycka på autotestknappen, så utfördes alla mätningar automatiskt. När man sedan sparade undan resultatet fick man rätt filnamn direkt. OMNIscannern klarar följande: Certifiera Cat5/Cat5e/Cat6. Stödjer mätningar upp till 300 MHz för att kunna testa Cat6/Class E. Uppfyller nuvarande och framtida kabelkrav enligt TIA/ISO/IEC. Ladda över testdata via USB till din PC. Onoggrannheten är ± 0,8dB vid mätning av Överhörningar. Microtest har blivit uppköpta av Fluke, och Fluke har precis släpp en egen OMNIscanner som har precis samma knappuppsättning som Microtests OMNIscanner har, och samma operativsystem. Kan det tyda på att Flukes egna utrustning är sämre? 16

18 Rohde & Schwarz Vector network analyser ZVRL Denna apparat är tung, den väger 30 kg. Det är ingenting man tar med sig för att mäta om den senaste installationen klarar kraven, eller ej. Den har även en annan nackdel, den mäter bara på två par samtidigt. Men den klarar dock betydligt högre frekvenser än vad en bärbar nätverksanalysator/kabelanalysator gör. Lite data på vad ZVRL klarar av: Minsta frekvens: 9 khz Högsta frekvens: 4 GHz Upplösning: Hz Minsta uteffekt: E-06 W Högsta uteffekt: 1 mw Felmarginal ± 0,3dB 17

19 2.2.2 Mätobjekt Gammal nätverksmodul Vi har mätt överhörningar på de gamla korten enligt Cat 6 standarden, för att se hur mycket som skiljer dem från de nya. På varje nätverksmodul är det kopplat 8 st plintar. Varje plint går vidare till ett uttag/jack. Vilket betyder att det finns 8 jack på en modul. Till en länk så behövs det två stycken moduler, och kabel mellan dessa. Är det 50 meter mellan två moduler så behövs det totalt 400 meter kabel. När man mäter upp en länk, så ska alla uttag mätas. Det är ett krav från kunden, att han alltid skall ha mätprotokoll på samtliga uttag. Detta är en plint Detta är ett jack Den gamla nätverksmodulen. Anslutningsplinten syns längst upp på bilden, den har samma avstånd mellan alla anslutningar På baksidan av kortet syns anslutningspunkterna för ytmonterade kondensatorer. 18

20 Ny Nätverksmodul Detta är kretskortet till den nya nätverksmodulen. Kretskortet är anpassat till den nya höghastighetsplinten. (längst ner till vänster på bilden). De två ledarna inom samma par sitter tätare, och avståndet mellan paren är större. Detta för att motverka överhörningar. Baksidan av det nya höghastighetskortet. Även på detta kort finns det möjligheter att löda fast kondensatorer för att motverka överhörningar. Det går inte att använda det gamla kortet till de nya höghastighetsplintarna, p.g.a. att benkonfigurationen är annorlunda på de nya plintarna. Detta är i princip det enda som skiljer mellan kretskorten till standardplinten och höghastighetsplinten. Anslutningsjacken till nätverksmodulen innehåller 8st RJ-45 uttag, de övre är vända 180 mot de undre för att underlätta uttagningen av kabeln. Det finns två olika standarder som man kan koppla in kablarna på plintarna enligt. Den som används i Europa är standard B. När vi senare i rapporten hänvisar till Standard, eller ordning A och B så är det denna denna standard vi syftar till. Den används både på mätningar av Keystone och Krone jack. A B Kopplingsschema för plintarna enligt Amerikastandard (A), och Europastandard (B) 19

21 2.2.3 Kondensatorer Inledning Memoteknik har konstruerat sina kretskort så att det går att löda fast kondensatorer för att motverka överhörningar. I kontakter och uttag är inte ledarna tvinnade, vilket medför att det bildas kapacitans mellan ledarna. Detta gör att vid högre frekvenser så kommer delar av signalen att läcka över till den andra ledaren p.g.a. att en kondensator fungerar som ett högpass filter. Om vi tittar på t.ex. ledare 2 och säger att den har fått störsignal av ledare 3, så vill man få in precis samma störning på ledare 1. Om vi lyckas hitta en kondensator som har samma kapacitans, som det är mellan ledare 2 och 3, så kan vi sätta den mellan ledare 1 och 3. Nu har vi samma störning på båda ledarna inom samma par. De kommer då att ta ut varandra i balunen som sitter inbyggt i nätverkskortet Kretskortets uppbyggnad Övre uttag Kondensator mellan 3-5 Övre uttag Kondensator mellan 4-6 Nedre uttag Kondensator mellan 6-4 Nedre uttag Kondensator mellan 5-3 Övre uttag Kondensator mellan 6-8 Övre uttag Kondensator mellan 3-1 Kretskortet är uppbyggt så att det går att koppla kondensatorer mellan de olika paren för att motverka överhörningar. Det finns möjlighet att koppla kondensatorer mellan par 12/36, 36/45 och 36/78. Men det finns ingen möjlighet att koppla kondensatorer mellan paren 12/45, 12/78 och 45/78. 20

22 Kretskortets kapacitans Det går att räkna ut kapacitansen som blir mellan två ledare, man måste man känna till avståndet mellan ledarna, ledarnas tjocklek och längden på den sträcka där ledarna går parallellt med varandra. Vi har försökt att räkna ut vad kapacitansen blir mellan ledarna. π ε C = 0 ε r d cosh 1 2r Där: ε 0 = 8,8542 pf/m ε r = 1,0 för koppar, i F/m Ledarnas total diameter = 0,574mm Isoleringens diameter = 0,22mm Ledarnas radie r = (0,574-0,22)/2 = 0,177 mm Avståndet mellan ledarna d = 1mm 12 π 8, C = cosh 2 0, = 1, F/ m = 16,374pf/m Längd i RJ-45 kontakt 1.3cm = 0.013m ger följande kapacitans mellan ledarna: C 12 = 24,18 0, 012 = 0,212pF C12 Detta ger en kapacitiv koppling på ca 0,21pF mellan ledare 1 och 2. OBS Detta är bara teoretiskt. Avståndet mellan ledarna i en kontakt kan variera något. Detta tar inte någon hänsyn till kretskortets uppbyggnad eller jacket, utan bara till kontakten. Därför har vi valt att laborera med flera olika kondensatorer. 21

23 2.3 Resultat Mätningar Skillnad mellan olika plintar Ovan ser vi höghastighets plinten som separerar paren, och standard plinten som har samma avstånd mellan alla slitsar. Vi mätte överhörning på närsidan(next) i två olika plintar, en standardplint och en höghastighetsplint. Plintarna sattes fast i nätverksmoduler. Mätning skedde med hjälp av en OMNIscanner, som har en onogrannhet på ±0,8dB I tabellen nedan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena angivet i db. Som vi ser så är överhörningen som störst mellan par 36 och 78, där har vi bara 2,3dB till godo på gränsvärdena för Cat 5. Om vi tittar på värdena för 36/78, så ser man att den nya plinten är lite bättre. Det finns två standarder för hur man kopplar kablarna i plinten en Amerikansk(A) och en Europeisk(B). På det mest problematiska paret 36/78 ser man en liten skillnad mellan de två olika sätten att koppla, På paren 12/78 och 36/45 är dock A sämre än B. Mätvärden Ordning(B) Blå Orange Grön Brun Gammal plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 9,0dB 7,6dB 27,8dB 13,8dB 2,3dB 14,6dB Uttag 2 4,9dB 9,0dB 24,3dB 14,4dB 2,8dB 16,0dB Ny plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag1 12,3dB 7,5dB 17,8dB 12,7dB 5,6dB 13,1dB Uttag2 8,5dB 7,4dB 20,1dB 13,9dB 4,2dB 12,7dB Ordning(A) Blå Grön Orange Brun Gammal plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 12,4dB 7,5dB 23,2dB 12,4dB 3,7dB 15,1dB Uttag 2 5,9dB 9,3dB 22,4dB 12,1dB 3,7dB 15,8dB Mätning av överhörningar mellan par på olika plintar. 22

24 Skillnad i resultat mellan OMNIscanner och Fluke Vi ville se hur mycket som skiljde mellan Fluke DSP 2000 och OMNIscanneren. Vi ställde in de båda instrumenten att mäta överhörningar enligt Cat 5. I tabellen nedan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena. De två kabel analysatorerna mäter helt olika. Mellan paren 36/45 skiljer det hela 10dB mellan Fluken och OMNIscannern. Tidigare påpekade vi när vi visade diagramen exemplen från Fluken, var att kravkurvan var felaktig. Detta kan även speglas här på vissa av paren. Det är dock svårt att förklara varför det skiljer då mycket som 7-10 db på vissa av paren. På grund av Flukens tvivelaktiga resultat, uteslöt vi användningen av den för våra överhörnings mätningar. Mätvärden Ordning Blå Orange Grön Brun OMNIscanner 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 9,0dB 7,6dB 27,8dB 13,8dB 2,3dB 14,6dB Uttag 1 9,1dB 7,5dB 28,0dB 13,8dB 2,3dB 14,4dB Uttag 2 4,9dB 9,0dB 24,3dB 14,4dB 2,8dB 16,0dB Uttag 2 5,0dB 9,0dB 24,3dB 14,5dB 2,8dB 16,1dB Uttag 4 9,3dB 13,8dB 22,9dB 13,1dB 7,1dB 17,1dB Fluke 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 10,3dB 9,7dB 20,5dB 3,6dB 5,9dB 10,2dB Uttag 1 10,4dB 10,0dB 20,8dB 3,4dB 5,8dB 10,5dB Uttag 2 7,0dB 10,2dB 20,8dB 3,3dB 5,9dB 10,8dB Uttag 2 7,0dB 10,2dB 21,1dB 3,4dB 5,7dB 10,7dB Uttag 4 6,3dB 11,7dB 19,4dB 6,0dB 5,2dB 12,0dB I tabellen ovan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena angivet i db. Observera skillnaden mellan 36/78 och 36/45 för OMNIscannern och Fluken. 23

25 CAT6 mätning med OMNIscanner Mätning på Krone jack Vi började testa om de gamla nätverksmodulerna med standardplintar skulle klara överhörnings kraven för Cat 6. Då fick vi ordentliga överhörningar 8,2dB på värsta paren 36/78. Vi fick även stora överhörningar på paren 12/45. Mätvärden Ordning Blå Grön Orange Brun CAT6 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Frekvens(MHz) Uttag2-0,7dB -6,1dB +10,8dB -3,2dB -8,2dB +3,7dB Test på de gamla nätverksmodulerna med standard plintar och med cat5 kabel mellan modulerna. I tabellen ovan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar (NEXT) och det uppmäta värdena angivet i db. Ovan ses en av Memotekniks nya nätverksmoduler där plint 1 och 2 kopplas via Cat 6 kabel till plint 1och 2 på en likadan nätverksmodul. Vi kopplade en Cat 6 kabel mellan de nya nätverksmodulerna med höghastighetsplintar och testade om nätverksmodulerna skulle klara CAT6 kraven. De nya nätverksmodulerna klarade inte Cat 6 kraven. Vi får överhörningar mellan vissa par, där 12/45 och 36/78 har de största överhörningarna. Även 36/45 har större överhörningar än som tillåts enligt standarden. Cat 6 kabeln är väldigt styv. Eftersom den har en plastkärna i mitten är det svårt att koppla in den på plinten utan att korsa paren i kabeln. Därför provade vi att koppla in kabeln till plinten så att kablarna inte korsade varandra(blå, brun, orange, grön). Men det hade ingen större inverkan på resultatet. 24

26 Mätningar av Cat 6 på nytt kort Ordning Blå Grön Orange Brun CAT6 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Frekvens(MHz) Uttag 1 6,8dB -5,5dB 18,9dB -1,1dB -3,7dB 2,5dB Frekvens(MHz) Uttag 2 0,4-4, ,5 3,2 Ordning Blå Brun Orange Grön Frekvens(MHz) Uttag2 6,7dB -4,7dB 19,0dB -1,9dB -3,6dB 3,3dB Test på de nya nätverksmodulerna med höghastighets plintar och Cat 6 kabel mellan modulerna. De flesta maximala överhörningar uppkommer över 100MHz, utom för paren 36/78 där vi får den maximala överhörningen redan vid 59MHz, när vi mäter på uttag 1. Totalt sett så ser det ganska bra ut upp till ca 150MHz, det finns dock vissa toppvärden som överstiger kategori 6 standardens krav för överhörningar. Över 150MHz kan det finnas många värden över kraven för överhörningar, på paren 12/45 ; 36/78 och 36/ Mätning på Keystone jack Det är mycket svårare att åstadkomma bra slitsningar på Keystone jacken än på Krone jacken. Man måste anlägga mycket mer kraft på verktyget. Detta medförde vid två tillfällen att vi slant med verktyget och förstörde jacket. Slitsningarna sitter dessutom sämre än på Krone jacken. Det är lätt hänt att slitsningen lossnar när man skall fästa skärmen eller plastskyddet. Ovan ser vi ett Keystone jack av typen RJ 45. Cat6 kabelns fyra par kopplas in på den vita plinten. Jacket på bilden är oskärmat, de flesta tester gjorde vi på skärmade jack. Ovan ser vi ett oskärmat Keystone jack. Plastbiten till höger i bilden, används för att trycka fast kablarna. Den används vid oskärmade Keystone jack. Bild på det skärmade Keystone jacket finns på nästa sida. Keystone jacken skall enligt tillverkaren klara Cat 6 standarden. OMNIscannern klarade inte att göra en permanentlänk mätning enligt Cat 6. Så vi gjorde en länk mätning istället. Mellan kravkurvorna för länk och permanentlänk skiljer det som mest ca 2dB. Vi kopplade in Keystone jack i båda ändarna på en Cat 6 kabel. På så sätt fick vi vår RJ-RJ koppling 25

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Kommunikation 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Några årtal (1800-talet) Telegrafen https://www.youtube.com/watch?v=drlxz GMWnfI https://www.youtube.com/watch?v=jt9zm _-2S6g 1972 försvinner all manuell

Läs mer

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus)

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Fysiska lagret Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Kanalens kapacitet

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ Per Magnusson, Signal Processing Devices Sweden AB, per.magnusson@spdevices.com Gunnar Karlström, BK Services, gunnar@bkd.se

Läs mer

Montering av Wisp628.

Montering av Wisp628. Montering av Wisp628. Monteringen bör inte medföra några problem för den som har monterat ett par kretskort förut. Som vanligt gäller noggrannhet och lite tålamod. Komponentnumren ( D2, R1 o.s.v.) i texten

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21 Rapport Trådlösa nätverk Wilhelm Käll 2014-05-21 Innehåll Introduktion... 1 Site survey... 2 Kabelhantering... 8 Säkerhet och felsökning... 9 Reflektioner... 10 Appendix... 18 Appendix A D204... Appendix

Läs mer

Montering och installation av utrustning

Montering och installation av utrustning 1 Montering och installation av utrustning Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Anslutningsbox/Fiberuttag... 3 3. Fiberpatchkabel... 3 4. Montering av fiberpatchkabeln i fiberuttaget...

Läs mer

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, DisplayPort och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, Displayport och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Montering och installation av utrustning

Montering och installation av utrustning 1 Montering och installation av utrustning 1. Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Anslutningsbox/Fiberuttag... 3 3. Fiberpatchkabel... 3 4. Montering av fiberpatchkabeln i fiberuttaget...

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 1 Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad sagitta@sagitta.se Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 www.sagitta.se Inledning Byggsatsen består av en radiomottagare, en

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt... 3 Översikt... 4 Huvudfunktioner och speciella egenskaper... 5 Tekniska specifikationer... 5 Gränssnitt och knappsats... 7 Funktioner och metoder... 8 Kabelsökarfunktionen...

Läs mer

Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Standardnytt EN 50174-1 EN 50174-2 EN 50174-3 Information technology - Cabling installation Specification and Quality Assurance Information technology - Cabling

Läs mer

Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0

Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0 Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0 Tack för att ni köpt en byggsats av JETRONIC. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg för steg. Verktyg du behöver för monteringen och

Läs mer

DELTACO PRESENTERAR USB TYP C FRAMTIDENS ENDA KONTAKT

DELTACO PRESENTERAR USB TYP C FRAMTIDENS ENDA KONTAKT DELTACO PRESENTERAR USB TYP C FRAMTIDENS ENDA KONTAKT VAD ÄR USB TYP C? Dagens mobila plattformar kräver flexibla lösningar med skalbar prestanda och möjlighet till kraftfull strömförsörjning. Målet är

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

LexCom Home Performance Triple Play System

LexCom Home Performance Triple Play System Allt i ett nätverk för bostäder Triple Play System Katalog 2011 Presentation P80721 Distribuera bredband (Internet), TV och telefoni i ett och samma system Huvudenheten i LexCom Home Perfomance systemet

Läs mer

Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem

Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem Vet du hur dina antenner strålar ut i rymden? Har Du höga störnivåer

Läs mer

Lödinstruktion, JoyFi(tm) v1.0

Lödinstruktion, JoyFi(tm) v1.0 Om detta dokument Detta är lödinstruktion för JoyFi v.0, en adapter som gör att du kan använda joysticks trådlöst till C64/Amiga Produkten levereras i två delar: en sändare (MASTER) samt en mottagare (SLAVE).

Läs mer

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet. 2012-05-11 Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet. Komponenter, t ex resistorer Fjärrstyrd labmiljö med experiment som utförs i realtid Kablar Likspänningskälla Lena Claesson, Katedralskolan/BTH

Läs mer

Antennförstärkare för UHF-bandet

Antennförstärkare för UHF-bandet Antennförstärkare för UHF-bandet Radioprojekt 2004 Elektrovetenskap, LTH Mats Rosborn Henrik Kinzel 27 Februari Referat Den här rapporten beskriver arbetet med konstruktion och utvärdering av en fungerande

Läs mer

4:3 Passiva komponenter. Inledning

4:3 Passiva komponenter. Inledning 4:3 Passiva komponenter. Inledning I det här kapitlet skall du gå igenom de tre viktigaste passiva komponenterna, nämligen motståndet, kondensatorn och spolen. Du frågar dig säkert varför de kallas passiva

Läs mer

Fluke ScopeMeter 225C och 215C

Fluke ScopeMeter 225C och 215C ScopeMeter 225C och 215C 225C och 215C ScopeMetrar med färg med kapacitet för busshälsotest för industriellt bruk 225C och 215C är baserade på ScopeMetrarna med färg 199C och 196C och har samma funktioner

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00328C

Beijer Electronics AB, MA00328C Manual IFC ETTP and IFC ETCX Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskorten IFC ETTP och IFC ETCX. Modulerna kan anslutas och användas till operatörsterminalerna

Läs mer

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard.

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard. 1 1 (7) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION PROVNING AV SYSTEM INNEHÅLLANDE ELEKTRISKA TÄNDARE ORIENTERING Denna standard definierar hotbild, provningsmetoder och utvärdering vid provning av elektrisk

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 1 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

Snabbmanual LANTEK 6, 6A & 7G

Snabbmanual LANTEK 6, 6A & 7G Snabbmanual LANTEK 6, 6A & 7G Generellt... 1 Funktionsknappar och softknappar... 1 Färgdisplay... 1 Display Handset (DH)... 2 Batteri och AC/DC-adapter... 2 Remote Handset (RH)... 3 Adaptrar och patchkablar...

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 4

EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 4 EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 4 Daniel Sjöberg daniel.sjoberg@eit.lth.se Institutionen för elektro- och informationsteknik Lunds universitet April 2013 Outline 1 Introduktion

Läs mer

Radiostörningar är lätta att bli av med

Radiostörningar är lätta att bli av med Radiostörningar är lätta att bli av med I stort sett all modern elektronik innehåller som bekant någon form av switchade spänningsomvandlare eller mikroprocessorer vilka är potentiella källor till allvarliga

Läs mer

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Kretsen som ingår i uppgiften är en typ av rinnande ljus. Den fungerar så att lysdioderna kommer att tändas en efter en beroende på hur mycket spänning som alstras

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Som rubriken säger skall denna artikel handla om en möjlighet att få ett mätinstrument att visa mer info än vad som är brukligt. När jag har bytt ut

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Voltimums Expertpanel Tele och Data

Voltimums Expertpanel Tele och Data Voltimums Expertpanel Tele och Data Mats Stahl ELKO Hans Engberg Nexans Thomas Andersson Schneider Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Trender Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Läs mer

Produktblad Amp MC08-BK. Produktblad Whirlwind WMKPVC. Produktblad Whirlwind WSNPVC. Produktblad Gummikabel 5x2.5

Produktblad Amp MC08-BK. Produktblad Whirlwind WMKPVC. Produktblad Whirlwind WSNPVC. Produktblad Gummikabel 5x2.5 Amp MC08-BK Tvåledare med virad skärm, mjuk och smidig.svart. 100m rulle. XL3905390 Amp MC08-BK 15 kr inklusive moms Whirlwind WMKPVC WMKPVC Kraftig tvåledare med skärm, 60 m rulle. XL1957260 Whirlwind

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 5. Laborationens namn Växelström. Kommentarer. Namn. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 5. Laborationens namn Växelström. Kommentarer. Namn. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002 Lab nr 5 Laborationens namn Växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign Växelström Förberedelseuppgift: Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0 Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0 Product ID: USB3SMDOCKHV Med rese-dockningsstationen för bärbara datorer kan du förvandla din bärbara dator eller Ultrabook till

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Allmänt om Modbus. Modbus

Allmänt om Modbus. Modbus Modbus Modbus är ett populärt och fritt publicerat, royaltyfritt kommunikationsprotokoll för seriekopplingar med master/slave. Modbus-specifikationen styr meddelandens struktur och hantering, medan den

Läs mer

Indragning av Operatörsägd kopparkabel

Indragning av Operatörsägd kopparkabel Produktspecifikation Indragning av Operatörsägd kopparkabel Gäller från och med 2008-03-17 INNEHÅLL SID 1 INDRAGNING AV OPERATÖRSÄGD KOPPARKABEL...2 2 TEKNISK SPECIFIKATION...2 2.1 Allmänt...2 2.2 Resistans...2

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Grundstruktur. Grundstruktur

Grundstruktur. Grundstruktur Firewire Källor Det mesta av presentationen kommer från Don Anderson: FireWire System Architecture, 2:nd ed MindShare, Inc. Addison-Wesley ISBN 0-201-48535-4 1 Bussystem Pear-to-pear Grundstruktur Vi har

Läs mer

Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp

Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp Produktspecifikation Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp Gäller från och med 2010-05-21 INNEHÅLL SID 1 ANSLUTNING AV OPERATÖRSÄGD KOPPARKABEL I SKANOVA ACCESS KOPPLINGSSKÅP...2

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar 1 (7) Produktspecifikation för Skanova Extern gäller från 2014-10-01 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Resistans, kapacitans och isolation...

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi att

Läs mer

1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km

1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km 1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km Product ID: 410VDSLEXT2 1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängningspaket låter dig ansluta upp till 4 fjärrnätverkssegment

Läs mer

Olika hemmanätstekniker

Olika hemmanätstekniker Hemmanätsprojektet, Appendix A: Olika hemmanätstekniker DRAFT 31 mars 2008 p1/7 Hemmanätsprojektet, appendix A Olika hemmanätstekniker Detta appendix beskriver olika teknologier som användas i hemmanät

Läs mer

Ström- och Effektmätning

Ström- och Effektmätning CODEN:LUTEDX/(TEIE-7227)/1-4/(2008) Industrial Electrical Engineering and Automation Ström- och Effektmätning Johan Björnstedt Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation Lund University

Läs mer

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7. Laboration Tema OP Analog elektronik för Elkraft 7.5 hp 1 Applikationer med operationsförstärkare Operationsförstärkaren är ett byggblock för analoga konstruktörer. Den går att använda för att förstärka

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort Inledning Tack för att du har valt ett Sweex Wireless LAN USB-kort. Med det här USB-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Sweex Wireless LAN USB-kort

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar 9428 IDEsektionen Laboration 5 Växelströmsmätningar 1 Förberedelseuppgifter laboration 4 1. Antag att vi mäter spänningen över en okänd komponent resultatet blir u(t)= 3sin(ωt) [V]. Motsvarande ström är

Läs mer

Snabbmanual IC-PCR100.

Snabbmanual IC-PCR100. SÅ / SRSAB / 011116 Snabbmanual IC-PCR100. Allmänt om denna snabbmanual: Styrprogrammet till IC-PCR100 använder höger och vänster musknapp för att vrida på rattar i multifunktionsskärmen, och för att visa

Läs mer

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator ELLÄA Laboration 4 Växelströmslära Moment 1: Moment 2: Moment 3: Moment 4: Moment 5: Moment 6: eriekrets med resistor och kondensator eriekrets med resistor och spole Parallellkrets med resistor och spole

Läs mer

Framtidens datanät. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Framtidens datanät. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Framtidens datanät - Vart går utvecklingen? BSRIA The Building Services Research and Information Association Är brittiskt företag Jobbar med Konsult och researchverksamhet BSRIA analyserar marknaden för

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Kopparkabel för installation av tele, data, signal och larm.

Kopparkabel för installation av tele, data, signal och larm. Kopparkabel för installation av tele, data, signal och larm. INNEHÅLL Tele & signalkabel TEL 313 0005 ELQXBE... 3 TEL 310 2001 EQQXBU... 3 TEL 310 202 ELAQBY-S... 4 TEL 310 0776 ELLY... 4 TEL 310 008 ELQYB...

Läs mer

LANmark-6A LÖSNINGEN FÖR 10 GIGABIT ÖVER KOPPAR

LANmark-6A LÖSNINGEN FÖR 10 GIGABIT ÖVER KOPPAR LANmark-6A LÖSNINGEN FÖR 10 GIGABIT ÖVER KOPPAR LANmark-6A Lösningen för 10 gigabit över koppar 10 gigabit (10G) per sekund är den nyaste och snabbast växande datahastigheten hos de Ethernetprotokoll

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402 Utgåva 1 Revision: 6 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Innehåll Teknisk data...2 Beskrivning

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson Att sända information mellan datorer värd 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. Datorer förstår endast

Läs mer

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Umeå Universitet Tillämpad Fysik och Elektronik Per Hallberg Nils Lundgren Johan Pålsson Johan Haake TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Onsdag 9 januari 2014 Kl 9.00-15.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Kurslitteratur

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson 1. En negativt laddad pappersbit befinner sig nära en oladdad metallplåt. Får man attraktion, repulsion eller ingen kraftpåverkan? Motivera! 2. På ett mönsterkort

Läs mer