EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå"

Transkript

1 2003:030 HIP EXAMENSARBETE High speed network adapters Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK Institutionen i Skellefteå 2003: 030 HIP ISSN: ISRN:LTU - HIP - EX -- 03/030 --SE

2 1 Introduktion Sammanfattning på svenska Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om Mt Memotekniks produkter uppfyller ISO/IEC 11801:2 standarden, eller om de med hjälp av kondensatorer kan klara kraven för överhörningar. Vi har även jämfört deras produkter med AMP s Keystone jack som redan klarar kraven för Cat 6 standarden. Memoteknik tillverkar en kretskortsprodukt som består av nätverksmoduler för Ethernet. Dessa kabelsystem skall uppfylla en viss standard för kategori 6. Det stora problemet man har på Memoteknik är överhörningar i anslutningar och i plintar. Vår uppgift var att upptäcka överhörningar som överskred standardens gränsvärde och försöka eliminera dessa. Examensarbetet bygger till stor del på mätningar av överhörningar, därför består huvuddelen av examens rapporten av tabeller och diagram Summary in English The objective with our thesis was to examine Mt Memotekniks products to ISO/IEC 11801:02 standards, or to check if it s possible to achieve the demands with capacitors. We have also compared Memotekniks products with AMP s Keystone jack, which already meets the demand for Cat 6 Standard. Memoteknik manufactures a circuit board product with network modules for Ethernet. These cable systems should fulfil the category 6 standard. The major problem on Memoteknik was cross talk in connectors and splices. Our task was to discover cross talk that exceed the standards limits, and try to suppress the cross talk. The thesis is based on measurements of cross talk, so, for that reason the research report mostly consists of tables and diagrams. Examensarbete Elektronikingenjör

3 1.2 Förord Vi skulle vilja tacka följande personer som har hjälpt oss med vårat examensarbete. Staffan Nilsson Vår examinator. Lars Hedström Teknisk chef på Memoteknik. Niklas Lundmark Tekniker på Memoteknik. Robert Lindberg Tekniker på Memoteknik. Samt övrig personal på Memoteknik som har varit väldigt hjälpsamma. Liselotte Lundqvist Akademiker i företag - projektet hos Uminova Center AB, universitetens näringslivsservice i Umeå Syfte Syftet med detta examensarbete var att minimera överhörningar på Memotekniks nätverksmoduler. Vi skulle mäta på gamla plintar och jämföra med nya höghastighetsplintar som har större avstånd mellan de ansluta ledningarna, för att se hur överhörningarna påverkas av detta. Sedan skulle vi även laborera med olika kondensatorer för att släcka ut de befintliga överhörningarna Problemställning Eftersom vi aldrig arbetat med datornätverk eller läst någon av nätverkskurserna som ges vid institutionen så var vi tvungen att studera överhörningar närmare. Lite hjälp hade vi på traven från några tidigare studenter har gjort ett liknande examensarbete på Memoteknik. De hade en del nyttig information i deras rapport, de hade även beställt ISO/IEC standarden från SIS till Memoteknik. 2

4 1.3 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA SUMMARY IN ENGLISH FÖRORD Syfte Problemställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING HUVUDDEL BAKGRUND, PROBLEM OCH SYFTE Vad är db Kabeln Balanserad och obalanserad signal Kategorier... 7 Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 5e... 7 Kategori NEXT Vad är överhörning Cat 6 Standard IS0/IEC 11801: PSNEXT Cat5e TIA/EIA-568-A Skillnader mellan kraven på Cat5 och Cat Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Diagramexempel Fluke DSP ANALYS, METODBESKRIVNING Instrument Fluke DSP 2000 CableAnalyser Microtest OMNISCANNER Rohde & Schwarz Vector network analyser ZVRL Mätobjekt Gammal nätverksmodul Ny Nätverksmodul Kondensatorer Inledning Kretskortets uppbyggnad Kretskortets kapacitans RESULTAT Mätningar Skillnad mellan olika plintar Mätvärden Skillnad i resultat mellan OMNIscanner och Fluke Mätvärden CAT6 mätning med OMNIscanner Mätning på Krone jack Mätvärden Mätning på Keystone jack CAT6 mätning med Rohde & Schwarz ZVRL Principskiss över balun Krone Jack Krone Jack Krone Jack2 Par 36/78 med kondensatorer Krone Jack1 med 15 meters kabel från AMP Krone Jack2 med 15 meters kabel från AMP

5 Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone jack (skärmat), 1,2 meter kabel (B) Keystone jack (oskärmat), 1,8 meter kabel (B) Keystone jack, 2,0 meter kabel, enligt kopplingsschema A Keystone jack, 2,5 meter kabel, specialkoppling uttag Keystone jack, 2,5 meter kabel, specialkoppling uttag Keystone jack, 3 meter kabel Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Slutsats Kablar Slutsats Jack Slutsats Mätutrustning Rekomendationer AVSLUTANDE DEL LITTERATURFÖRTECKNING BILAGOR Diagram Krone Jack Krone Jack Krone Jack2 med kondensatorer Krone Jack1 med 15 meters kabel AMP Krone Jack2 med 15 meters kabel AMP Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone jack, 1,2 meter kabel Keystone jack, 1,8 meter kabel Keystone jack, 2,0 meter kabel, enligt kopplingsschema A Keystone jack, 2,5 meter kabel, special koppling. Uttag Keystone jack, 2,5 meter kabel, special koppling. Uttag Keystone jack 3,0 meter Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B) Tabellvärden Krone Jack1 Cat6 kabel Krone Jack2 Cat6 kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/78) Cat6 kabel Krone Jack1, AMP kabel Krone Jack2, AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone 1,2 meter kabel Keystone 1,8 meter kabel, oskärmat jack Keystone 2,0 meter kabel, kopplat enligt kopplingsschema A Keystone 2,5 meter kabel, specialkoppling, uttag Keystone 2,5 meter kabel, specialkoppling, uttag Keystone 3,0 meter kabel Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B)

6 2 Huvuddel 2.1 Bakgrund, problem och syfte Vad är db Värden från våra mätningar anges i db. Det är ett värde som talar om hur stor faktorn är mellan två tal, svaret får man i logaritmisk skala. Två stycken effektnivåer kan ganska enkelt jämföras med en enhet som kallas bel. För att få mindre decimaler i resultatet har man infört decibel, vilket förstås motsvarar 10 bel. För att räkna ut decibel för två effektnivåer används följande formel. Put Put B = log db = 10 log Pin Pin Om P ut och P in är lika så blir db=0. Om P ut är större än P in så får vi ett positivt värde på db, och om P in är större än P ut så får vi ett negativ värde på db. Om P in är dubbelt så stor som P ut så blir skillnaden 3dB, alltså har uteffekten halverats. Decibel kan även användas för att jämföra spänningar. Följande gäller 2 U P = R 2 U ut 2 2 U ut R U ut U db = 10 log R = 10 log = = 10 log 2 10 log 2 2 U in U in R U in U R U ut db = 20 log U in Om U in är dubbelt så stor som U ut så blir skillnaden 6dB, utspänningen har halverats. ut in 5

7 2.1.2 Kabeln Balanserad och obalanserad signal Fördelen med att använda en twisted pair kabel istället för en koaxialkabel är att TP kabeln är balanserad. När man sänder data i en vanlig koaxialkabel, så sänder man hela signalen i mittenledaren. Denna kan då lätt påverkas av störningar. När vi använder oss av TP kabeln och sänder en balanserad signal på t.ex. 4 volt, så delas den upp i en 2V och +2V som sänds på varsin ledare. Detta gör att kabeln blir mindre känslig för störningar. Kabeln som vi har använt oss av är av typen UTP (Unshielded Twisted Pair) kategori 6. I mitten av kabeln finns det det en plastkärna som separerar ledarparen från varandra. Denna kärna finns inte i Cat 5 kabel. Kabeln består av åtta ledare som är uppdelade i par (1-2, 3-6, 4-5 och 7-8). Par 3 Vit/Brun 8 7 Par 2 Vit/Orange Plastkärna Par 3 Vit/Grön 5 4 Ytterhölje Par 1 Vit/Blå Ben 4,5,7 och 8 används ej av Cat5 Receive (3&6) Transmit (1&2) Transmit (1&2) Receive (3&6) Ben 4,5,7 och 8 används ej av Cat5 6

8 2.1.3 Kategorier Kategori 1 Denna kabel var vanlig fram till mitten av 80-talet. Den duger inte till datakommunikation, men fungerar till tele och styrsignaler. Denna kabel finns inte att köpa idag. Bandbreddskravet är 0.1 MHz Kategori 2 Den här kabeln består av 4 tvinnade par. Denna kabel skulle kunna fungera till datakommunikation, om man inte har stora krav på bandbredd. Fungerar bra till tele och styrsignaler. Denna kabel går ej att köpa idag. Bandbreddskravet är 1 MHz. Kategori 3 Kabel duger till 10 Mbit Ethernet, eller 4 Mbit Token ring-nätverk. Fungerar utmärkt till tele och styrsignaler. Den finns att köpa idag. Men p.g.a. låga tillverkningsvolymer så är det troligt att den är dyrare än kategori 5 kabel. Denna kabel är vanlig inom telekommunikation. Bandbreddskravet är 16 MHz. Kategori 4 Kabel duger till 10 Mbit Ethernet, eller 16 Mbit Token ring-nätverk.. Fungerar utmärkt till tele och styrsignaler. Den går ej att köpa idag. Bandbreddskravet är 20 MHz. Kategori 5 Kategori 5 kabel är tvinnad fler gånger per meter än Kategori 4 kabel. Klarar 10Mbit Ethernet och 100 Mbit Fast Ethernet, alla typer av Token ring-nätverks protokoll. Använder ett par för att sända data, och ett par för att ta emot data. Bandbreddskravet är 100 MHz. Kategori 5e Är 1999 års omskrivning av Kategori 5 standarden. Här använder man alla 4 paren för att sända och ta emot data i hastigheter upp till 1 Gbit. Mätning på kabeln utförs mellan frekvenserna MHz, med en frekvensupplösning på 150 khz mellan 1 MHz och MHz, med en frekvensupplösning på 250 khz mellan 31,25 MHz och 100 MHz Bandbreddskravet är 100 MHz. Kategori 6 Kategori 6 är specificerad till 200 MHz men fabrikerna kommer att prova komponenterna till 250 MHz (så man vet vad som händer efter 200 MHz). Cat 6 är bakåtkompatibelt med Cat 5. Man använder RJ45-uttag som finns både som UTP och STP. Skillnaden mot Cat 5e är att Cat 6 kabel innehåller en plastkärna som separerar paren längre från varandra. Bandbreddskravet är 250 MHz. 7

9 2.1.4 NEXT Vad är överhörning Vad är överhörning? Överhörning är helt enkelt då man får in en oönskad signal som alstrats från en närliggande ledare i sin signalledare. På grund av ömsesidig induktans och kapacitans uppstår en oönskad koppling mellan nyttoledaren och en närliggande ledare. Kondensatorn som bildas mellan två tätt intilliggande ledare fungerar som ett högpassfilter, och släpper igenom högfrekventa signaler. Överhörningen är den signal som nyttoledaren överför till den närliggande ledaren. De flesta kablar innehåller koppar, som är en mycket god ledare av elektroner. Därför är en kopparkabel känslig för elektromagnetiska störningar. En ström i nyttoledaren inducerar ett elektromagnetisk fält, detta fält inducerar en ström i en annan kabel. Det finns olika sorters överhörning, överhörning som uppkommer på sändarsidan kallas bakåtöverhörning eller NEXT(Near End Cross Talk). En annan form av överhörning är den som uppkommer vid mottagarsidan den kallas framåtöverhörning eller FEXT(Far End Cross Talk). Överhörningen anges i decibel(db) som differensen mellan signalstyrkan i det sändande paret och det störda paret. FEXT har mindre amplitud och varaktighet än NEXT. Därför är NEXT mest signifikant. Störd signalledare Sändarsidan L C Mottagarsidan Nyttosignalledare Det som spelar mest roll för hur stor överhörningen är avståndet mellan ledarna som inte är tvinnade. 8

10 Cat 6 Standard IS0/IEC 11801:2 ISO/IEC 11801:2 (International Standardization Organization /International Electrotechnical Commission). innehåller mängder med olika gränsvärden för Cat6 kablar och anslutningar. Förutom en massa gränsvärden anger standarden den maximala överföringshastigheten till 250MHz. Intressant för vårt examensarbete var gränsvärdet, för den maximala överhörningen som får förekomma på sändarsidan(next). Nedanstående formel används för att beräkna den maximala överhörningen på sändarsidan: NEXT(dB) = 20 log 10 74,3 15 log( f ) log( f ) 20 1 f 250 Vi har inverterat kravkurvan för överhörningar, därför att vi endast fick negativa värden på överhörningen med nätverksanalysatorn. Överhörningen måste ligga under kravkurvan. Man vill ha så små värden på överhörningen som möjligt. Gränsvärden för överhörning enligt standard ISO/IEC 11801:2 9

11 PSNEXT PSNEXT(Power Sum Near End Cross Talk) är en beräkning som tar hänsyn till att man sänder på flera kablar samtidigt. Man mäter överhörningen från tre sändande par mot ett mottagande par. När Memotekniks produkter är färdiga installeras de i ett nät någonstans. När man kopplat ihop nätet testar man Ethernetsystemets funktion med en OMNIscanner eller någon form av kabelanalysator. En OMNIscanner klarar av att mäta överhörningar från tre par mot ett mottagande, den kan räkna ut PSNEXT och visa resultatet på en grafisk display. Maximal överhörning som får förekomma från tre sändande par mot ett mottagande par beräknas av följande formel: PSNEXT ik = 20 log 10 72,3 15 log( f ) log( f ) 20 PSNEXT k = 10 log n i= 1, i k 10 NEXT ik 10 i = numret på det par som stör k = numret på det par som blir stört n = totalt antal par NEXT ik = är NEXT förlusterna från par i till par k 10

12 Cat5e TIA/EIA-568-A-5 Kategori 5e är en vidareutveckling av Kategori 5. Den har samma krav på överhörningar som Cat 5. År 1998 började utvecklingen av kodningssystem och algoritmer som sänder och tar emot data över alla 4 par. IEEE Kommittén (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) bad att TIA (Telecommunications Industry Association) skulle implementera ett robust bi-directional stöd till nuvarande Cat5 standard. Det ska gå att köra Cat 5e på kablar som klarar Cat 5 kraven. Fast Ethernet 1 uppnår 100 Mbit genom att sända PAM3 2 (Pulse Amplitude Modulated) kodade signaler på två av paren. Giga Ethernet sänder och tar emot samtidigt på alla par med hjälp av en speciell algoritm. Genom att sända och ta emot på alla fyra paren, och använda sig av PAM5 3 kodning så är det möjligt att komma upp i 1 Gbit. Exempel på en PAM5 kodad signal. Den arbetar mellan 1, och +1V. Mellan varje nivå är det 0,5V. 1 Fast Ethernet kan sända och ta emot data upp till 100 Mbit, jämfört med 10 Mbit för vanligt Ethernet. 2 PAM3 som Cat 5 standarden använder, består av 3 olika signal nivåer. 3 PAM5 (Pulse Amplitude Modulated) signaler använder sig av 5 olika signalnivåer. 11

13 Skillnader mellan kraven på Cat5 och Cat6 Jämförelse mellan överhörningskraven på Cat 5 och Cat 6 i frekvenser upp till 100 MHz. Eftersom som Cat 5 bara mäts upp till 100 MHz så har vi bara jämfört standarderna till denna frekvens. Cat 6 är egentligen specificerat upp till 250 MHz. Jämförelse mellan överhörnings kraven på Cat6 och Cat5 i frekvenser upp till 100 MHz. Eftersom nätverksanalysatorn inverterar mätvärdena, så är ett diagram med för detta. 12

14 Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Här ser vi skillnaden mellan Cat 5 länk och permanentlänk. Som mest skiljer det drygt 2 db vid 100 MHz Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Här ser vi skillnaden mellan Cat 6 länk och permanentlänk. Som mest skiljer det drygt 2 db vid 250 MHz 13

15 Diagramexempel Fluke DSP 2000 Här är ett mätexempel från FLUKE DSP2000. Den tunna röda linjen längst ner är kravgränsen. Som synes är det inga problem att klara Cat5e här. Här har Fluke gjort misstaget och lagt in fel kravkurva, som synes går den under 30 db vid 100 MHz, vilket den aldrig skall göra. Varken för Cat5e eller för Cat6. Inte en vid den snällaste kravlinjen för Cat 5 länk går under 30 db. Ännu ett mätexempel från FLUKE DSP2000. Den tunna röda linjen längst upp är kravgränsen. Här är alla mätvärden negativa istället. 14

16 2.2 Analys, metodbeskrivning Instrument Fluke DSP 2000 CableAnalyser Denna nätverksanalysator/kabeltestare fick vi låna från institutionens nätverkslaboratorium eftersom Memotekniks Rohde & Schwarz nätverksanalysator var trasig. Den klarar dock inte de specifikationer för Cat6 nätverk som vi behöver mäta. Men den klara dock: Att mäta Överhörningar på alla 4 paren upp till 155 MHz. Visa resultatet från autotester både grafiskt och i tabell. Komplett autotest av alla 4 par på 20 sekunder. Spara testresultat. Visa om felet på kabeln är vid sändaren eller mottagaren. Testa LAN kabeltyper: UTP, FTP, STP(IBM type 1,2,6,9), Coax. Onoggrannheten är ± 0,75dB mätning av Överhörningar. 15

17 Microtest OMNISCANNER 2 Denna apparat lånade vi från Flextronics, för att kunna kontrollera att Memotekniks Nätverksmoduler klarar Cat 5e standarden. OMNIscannern var en väldigt enkel apparat att arbeta med. Man skapade ett nytt projekt, och valde sedan hur filnamnen skulle skapas. Därefter var det bara att trycka på autotestknappen, så utfördes alla mätningar automatiskt. När man sedan sparade undan resultatet fick man rätt filnamn direkt. OMNIscannern klarar följande: Certifiera Cat5/Cat5e/Cat6. Stödjer mätningar upp till 300 MHz för att kunna testa Cat6/Class E. Uppfyller nuvarande och framtida kabelkrav enligt TIA/ISO/IEC. Ladda över testdata via USB till din PC. Onoggrannheten är ± 0,8dB vid mätning av Överhörningar. Microtest har blivit uppköpta av Fluke, och Fluke har precis släpp en egen OMNIscanner som har precis samma knappuppsättning som Microtests OMNIscanner har, och samma operativsystem. Kan det tyda på att Flukes egna utrustning är sämre? 16

18 Rohde & Schwarz Vector network analyser ZVRL Denna apparat är tung, den väger 30 kg. Det är ingenting man tar med sig för att mäta om den senaste installationen klarar kraven, eller ej. Den har även en annan nackdel, den mäter bara på två par samtidigt. Men den klarar dock betydligt högre frekvenser än vad en bärbar nätverksanalysator/kabelanalysator gör. Lite data på vad ZVRL klarar av: Minsta frekvens: 9 khz Högsta frekvens: 4 GHz Upplösning: Hz Minsta uteffekt: E-06 W Högsta uteffekt: 1 mw Felmarginal ± 0,3dB 17

19 2.2.2 Mätobjekt Gammal nätverksmodul Vi har mätt överhörningar på de gamla korten enligt Cat 6 standarden, för att se hur mycket som skiljer dem från de nya. På varje nätverksmodul är det kopplat 8 st plintar. Varje plint går vidare till ett uttag/jack. Vilket betyder att det finns 8 jack på en modul. Till en länk så behövs det två stycken moduler, och kabel mellan dessa. Är det 50 meter mellan två moduler så behövs det totalt 400 meter kabel. När man mäter upp en länk, så ska alla uttag mätas. Det är ett krav från kunden, att han alltid skall ha mätprotokoll på samtliga uttag. Detta är en plint Detta är ett jack Den gamla nätverksmodulen. Anslutningsplinten syns längst upp på bilden, den har samma avstånd mellan alla anslutningar På baksidan av kortet syns anslutningspunkterna för ytmonterade kondensatorer. 18

20 Ny Nätverksmodul Detta är kretskortet till den nya nätverksmodulen. Kretskortet är anpassat till den nya höghastighetsplinten. (längst ner till vänster på bilden). De två ledarna inom samma par sitter tätare, och avståndet mellan paren är större. Detta för att motverka överhörningar. Baksidan av det nya höghastighetskortet. Även på detta kort finns det möjligheter att löda fast kondensatorer för att motverka överhörningar. Det går inte att använda det gamla kortet till de nya höghastighetsplintarna, p.g.a. att benkonfigurationen är annorlunda på de nya plintarna. Detta är i princip det enda som skiljer mellan kretskorten till standardplinten och höghastighetsplinten. Anslutningsjacken till nätverksmodulen innehåller 8st RJ-45 uttag, de övre är vända 180 mot de undre för att underlätta uttagningen av kabeln. Det finns två olika standarder som man kan koppla in kablarna på plintarna enligt. Den som används i Europa är standard B. När vi senare i rapporten hänvisar till Standard, eller ordning A och B så är det denna denna standard vi syftar till. Den används både på mätningar av Keystone och Krone jack. A B Kopplingsschema för plintarna enligt Amerikastandard (A), och Europastandard (B) 19

21 2.2.3 Kondensatorer Inledning Memoteknik har konstruerat sina kretskort så att det går att löda fast kondensatorer för att motverka överhörningar. I kontakter och uttag är inte ledarna tvinnade, vilket medför att det bildas kapacitans mellan ledarna. Detta gör att vid högre frekvenser så kommer delar av signalen att läcka över till den andra ledaren p.g.a. att en kondensator fungerar som ett högpass filter. Om vi tittar på t.ex. ledare 2 och säger att den har fått störsignal av ledare 3, så vill man få in precis samma störning på ledare 1. Om vi lyckas hitta en kondensator som har samma kapacitans, som det är mellan ledare 2 och 3, så kan vi sätta den mellan ledare 1 och 3. Nu har vi samma störning på båda ledarna inom samma par. De kommer då att ta ut varandra i balunen som sitter inbyggt i nätverkskortet Kretskortets uppbyggnad Övre uttag Kondensator mellan 3-5 Övre uttag Kondensator mellan 4-6 Nedre uttag Kondensator mellan 6-4 Nedre uttag Kondensator mellan 5-3 Övre uttag Kondensator mellan 6-8 Övre uttag Kondensator mellan 3-1 Kretskortet är uppbyggt så att det går att koppla kondensatorer mellan de olika paren för att motverka överhörningar. Det finns möjlighet att koppla kondensatorer mellan par 12/36, 36/45 och 36/78. Men det finns ingen möjlighet att koppla kondensatorer mellan paren 12/45, 12/78 och 45/78. 20

22 Kretskortets kapacitans Det går att räkna ut kapacitansen som blir mellan två ledare, man måste man känna till avståndet mellan ledarna, ledarnas tjocklek och längden på den sträcka där ledarna går parallellt med varandra. Vi har försökt att räkna ut vad kapacitansen blir mellan ledarna. π ε C = 0 ε r d cosh 1 2r Där: ε 0 = 8,8542 pf/m ε r = 1,0 för koppar, i F/m Ledarnas total diameter = 0,574mm Isoleringens diameter = 0,22mm Ledarnas radie r = (0,574-0,22)/2 = 0,177 mm Avståndet mellan ledarna d = 1mm 12 π 8, C = cosh 2 0, = 1, F/ m = 16,374pf/m Längd i RJ-45 kontakt 1.3cm = 0.013m ger följande kapacitans mellan ledarna: C 12 = 24,18 0, 012 = 0,212pF C12 Detta ger en kapacitiv koppling på ca 0,21pF mellan ledare 1 och 2. OBS Detta är bara teoretiskt. Avståndet mellan ledarna i en kontakt kan variera något. Detta tar inte någon hänsyn till kretskortets uppbyggnad eller jacket, utan bara till kontakten. Därför har vi valt att laborera med flera olika kondensatorer. 21

23 2.3 Resultat Mätningar Skillnad mellan olika plintar Ovan ser vi höghastighets plinten som separerar paren, och standard plinten som har samma avstånd mellan alla slitsar. Vi mätte överhörning på närsidan(next) i två olika plintar, en standardplint och en höghastighetsplint. Plintarna sattes fast i nätverksmoduler. Mätning skedde med hjälp av en OMNIscanner, som har en onogrannhet på ±0,8dB I tabellen nedan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena angivet i db. Som vi ser så är överhörningen som störst mellan par 36 och 78, där har vi bara 2,3dB till godo på gränsvärdena för Cat 5. Om vi tittar på värdena för 36/78, så ser man att den nya plinten är lite bättre. Det finns två standarder för hur man kopplar kablarna i plinten en Amerikansk(A) och en Europeisk(B). På det mest problematiska paret 36/78 ser man en liten skillnad mellan de två olika sätten att koppla, På paren 12/78 och 36/45 är dock A sämre än B. Mätvärden Ordning(B) Blå Orange Grön Brun Gammal plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 9,0dB 7,6dB 27,8dB 13,8dB 2,3dB 14,6dB Uttag 2 4,9dB 9,0dB 24,3dB 14,4dB 2,8dB 16,0dB Ny plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag1 12,3dB 7,5dB 17,8dB 12,7dB 5,6dB 13,1dB Uttag2 8,5dB 7,4dB 20,1dB 13,9dB 4,2dB 12,7dB Ordning(A) Blå Grön Orange Brun Gammal plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 12,4dB 7,5dB 23,2dB 12,4dB 3,7dB 15,1dB Uttag 2 5,9dB 9,3dB 22,4dB 12,1dB 3,7dB 15,8dB Mätning av överhörningar mellan par på olika plintar. 22

24 Skillnad i resultat mellan OMNIscanner och Fluke Vi ville se hur mycket som skiljde mellan Fluke DSP 2000 och OMNIscanneren. Vi ställde in de båda instrumenten att mäta överhörningar enligt Cat 5. I tabellen nedan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena. De två kabel analysatorerna mäter helt olika. Mellan paren 36/45 skiljer det hela 10dB mellan Fluken och OMNIscannern. Tidigare påpekade vi när vi visade diagramen exemplen från Fluken, var att kravkurvan var felaktig. Detta kan även speglas här på vissa av paren. Det är dock svårt att förklara varför det skiljer då mycket som 7-10 db på vissa av paren. På grund av Flukens tvivelaktiga resultat, uteslöt vi användningen av den för våra överhörnings mätningar. Mätvärden Ordning Blå Orange Grön Brun OMNIscanner 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 9,0dB 7,6dB 27,8dB 13,8dB 2,3dB 14,6dB Uttag 1 9,1dB 7,5dB 28,0dB 13,8dB 2,3dB 14,4dB Uttag 2 4,9dB 9,0dB 24,3dB 14,4dB 2,8dB 16,0dB Uttag 2 5,0dB 9,0dB 24,3dB 14,5dB 2,8dB 16,1dB Uttag 4 9,3dB 13,8dB 22,9dB 13,1dB 7,1dB 17,1dB Fluke 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 10,3dB 9,7dB 20,5dB 3,6dB 5,9dB 10,2dB Uttag 1 10,4dB 10,0dB 20,8dB 3,4dB 5,8dB 10,5dB Uttag 2 7,0dB 10,2dB 20,8dB 3,3dB 5,9dB 10,8dB Uttag 2 7,0dB 10,2dB 21,1dB 3,4dB 5,7dB 10,7dB Uttag 4 6,3dB 11,7dB 19,4dB 6,0dB 5,2dB 12,0dB I tabellen ovan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena angivet i db. Observera skillnaden mellan 36/78 och 36/45 för OMNIscannern och Fluken. 23

25 CAT6 mätning med OMNIscanner Mätning på Krone jack Vi började testa om de gamla nätverksmodulerna med standardplintar skulle klara överhörnings kraven för Cat 6. Då fick vi ordentliga överhörningar 8,2dB på värsta paren 36/78. Vi fick även stora överhörningar på paren 12/45. Mätvärden Ordning Blå Grön Orange Brun CAT6 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Frekvens(MHz) Uttag2-0,7dB -6,1dB +10,8dB -3,2dB -8,2dB +3,7dB Test på de gamla nätverksmodulerna med standard plintar och med cat5 kabel mellan modulerna. I tabellen ovan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar (NEXT) och det uppmäta värdena angivet i db. Ovan ses en av Memotekniks nya nätverksmoduler där plint 1 och 2 kopplas via Cat 6 kabel till plint 1och 2 på en likadan nätverksmodul. Vi kopplade en Cat 6 kabel mellan de nya nätverksmodulerna med höghastighetsplintar och testade om nätverksmodulerna skulle klara CAT6 kraven. De nya nätverksmodulerna klarade inte Cat 6 kraven. Vi får överhörningar mellan vissa par, där 12/45 och 36/78 har de största överhörningarna. Även 36/45 har större överhörningar än som tillåts enligt standarden. Cat 6 kabeln är väldigt styv. Eftersom den har en plastkärna i mitten är det svårt att koppla in den på plinten utan att korsa paren i kabeln. Därför provade vi att koppla in kabeln till plinten så att kablarna inte korsade varandra(blå, brun, orange, grön). Men det hade ingen större inverkan på resultatet. 24

26 Mätningar av Cat 6 på nytt kort Ordning Blå Grön Orange Brun CAT6 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Frekvens(MHz) Uttag 1 6,8dB -5,5dB 18,9dB -1,1dB -3,7dB 2,5dB Frekvens(MHz) Uttag 2 0,4-4, ,5 3,2 Ordning Blå Brun Orange Grön Frekvens(MHz) Uttag2 6,7dB -4,7dB 19,0dB -1,9dB -3,6dB 3,3dB Test på de nya nätverksmodulerna med höghastighets plintar och Cat 6 kabel mellan modulerna. De flesta maximala överhörningar uppkommer över 100MHz, utom för paren 36/78 där vi får den maximala överhörningen redan vid 59MHz, när vi mäter på uttag 1. Totalt sett så ser det ganska bra ut upp till ca 150MHz, det finns dock vissa toppvärden som överstiger kategori 6 standardens krav för överhörningar. Över 150MHz kan det finnas många värden över kraven för överhörningar, på paren 12/45 ; 36/78 och 36/ Mätning på Keystone jack Det är mycket svårare att åstadkomma bra slitsningar på Keystone jacken än på Krone jacken. Man måste anlägga mycket mer kraft på verktyget. Detta medförde vid två tillfällen att vi slant med verktyget och förstörde jacket. Slitsningarna sitter dessutom sämre än på Krone jacken. Det är lätt hänt att slitsningen lossnar när man skall fästa skärmen eller plastskyddet. Ovan ser vi ett Keystone jack av typen RJ 45. Cat6 kabelns fyra par kopplas in på den vita plinten. Jacket på bilden är oskärmat, de flesta tester gjorde vi på skärmade jack. Ovan ser vi ett oskärmat Keystone jack. Plastbiten till höger i bilden, används för att trycka fast kablarna. Den används vid oskärmade Keystone jack. Bild på det skärmade Keystone jacket finns på nästa sida. Keystone jacken skall enligt tillverkaren klara Cat 6 standarden. OMNIscannern klarade inte att göra en permanentlänk mätning enligt Cat 6. Så vi gjorde en länk mätning istället. Mellan kravkurvorna för länk och permanentlänk skiljer det som mest ca 2dB. Vi kopplade in Keystone jack i båda ändarna på en Cat 6 kabel. På så sätt fick vi vår RJ-RJ koppling 25

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Kommunikation 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Några årtal (1800-talet) Telegrafen https://www.youtube.com/watch?v=drlxz GMWnfI https://www.youtube.com/watch?v=jt9zm _-2S6g 1972 försvinner all manuell

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

LexCom Home Performance Triple Play System

LexCom Home Performance Triple Play System Allt i ett nätverk för bostäder Triple Play System Katalog 2011 Presentation P80721 Distribuera bredband (Internet), TV och telefoni i ett och samma system Huvudenheten i LexCom Home Perfomance systemet

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar 1 (7) Produktspecifikation för Skanova Extern gäller från 2014-10-01 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Resistans, kapacitans och isolation...

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

och Nexans sortiment

och Nexans sortiment Vanliga frågor och svar om EMC-anpassade kablar och Nexans sortiment I vissa sammanhang ställs krav på att elektriska eller elektroniska anläggningar är EMC-anpassade. Vad innebär detta för de kablar som

Läs mer

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27 Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet Skrivet av: Hans Beijner 003-07-7 Inledning All text i detta dokument är skyddad enligt lagen om Copyright och får ej användas, kopieras eller citeras

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21 Rapport Trådlösa nätverk Wilhelm Käll 2014-05-21 Innehåll Introduktion... 1 Site survey... 2 Kabelhantering... 10 Säkerhet och felsökning... 11 Reflektioner... 12 Appendix... 13 Appendix A D204 Appendix

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO MEÅ NIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 999-09- Rev.0 Växelström K O M P E N D I M ELEKTRO INNEHÅLL. ALLMÄNT OM LIK- OCH VÄXELSPÄNNINGAR.... SAMBANDET MELLAN STRÖM

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Anslutningar och avgra nsningar

Anslutningar och avgra nsningar Anslutningar och avgra nsningar fo r slutkunder, byalag och SISAB INLEDNING 1 DEFINITIONER 1 GRUNDANSLUTNING 2 KOPPLINGSBOXEN 3 ANSLUTNING AV FLERA BYGGNADER 4 Anslutning med kopparledning 4 Anslutning

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

En samlingsbox med ingångar för 6 st SPORTident/EMIT - enheter, samt ett inbyggt "Current-Loop modem", för trådbunden överföring upp till 6 km.

En samlingsbox med ingångar för 6 st SPORTident/EMIT - enheter, samt ett inbyggt Current-Loop modem, för trådbunden överföring upp till 6 km. Samlingsboxen 6211 En samlingsbox med ingångar för 6 st SPORTident/EMIT - enheter, samt ett inbyggt "Current-Loop modem", för trådbunden överföring upp till 6 km. Om BSM 7 kopplas till samlingsboxen så

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Utveckling av bredbandstekniker Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Innehåll 1. Fast bredband Kopparkabeltekniker Kabelmodem Fiber till hemmet 2. Trådlöst bredband 3. Slutsatser Omnitele

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation ------------------------------------------------------- 2

Viktig säkerhetsinformation ------------------------------------------------------- 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation ------------------------------------------------------- 2 Introduktion ---------------------------------------------------------------------------- 3 Viktiga funktioner

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0 StarTech ID: USB3VDOCKH Denna HDMI -dockningsstation för bärbara datorer är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en arbetsstation i full storlek som

Läs mer

Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel.

Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel. Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 1(8) Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel. Mottagare: Finska Riksdagens arbetsgrupp för denna fråga

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Laboration 1: Aktiva Filter ( tid: ca 4 tim)

Laboration 1: Aktiva Filter ( tid: ca 4 tim) 091129/Thomas Munther IDE-sektionen/Högskolan Halmstad Uppgift 1) Laboration 1: Aktiva Filter ( tid: ca 4 tim) Vi skall använda en krets UAF42AP. Det är är ett universellt aktivt filter som kan konfigureras

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (11) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (11) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING 1 1 (11) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet,

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Förberedelseuppgifter: 1. Förklara vad som menas med logiskt sving. 2. Förklara vad som menas med störmarginal. 3. Förklara vad som menas med stegfördröjning.

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer