EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå"

Transkript

1 2003:030 HIP EXAMENSARBETE High speed network adapters Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK Institutionen i Skellefteå 2003: 030 HIP ISSN: ISRN:LTU - HIP - EX -- 03/030 --SE

2 1 Introduktion Sammanfattning på svenska Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om Mt Memotekniks produkter uppfyller ISO/IEC 11801:2 standarden, eller om de med hjälp av kondensatorer kan klara kraven för överhörningar. Vi har även jämfört deras produkter med AMP s Keystone jack som redan klarar kraven för Cat 6 standarden. Memoteknik tillverkar en kretskortsprodukt som består av nätverksmoduler för Ethernet. Dessa kabelsystem skall uppfylla en viss standard för kategori 6. Det stora problemet man har på Memoteknik är överhörningar i anslutningar och i plintar. Vår uppgift var att upptäcka överhörningar som överskred standardens gränsvärde och försöka eliminera dessa. Examensarbetet bygger till stor del på mätningar av överhörningar, därför består huvuddelen av examens rapporten av tabeller och diagram Summary in English The objective with our thesis was to examine Mt Memotekniks products to ISO/IEC 11801:02 standards, or to check if it s possible to achieve the demands with capacitors. We have also compared Memotekniks products with AMP s Keystone jack, which already meets the demand for Cat 6 Standard. Memoteknik manufactures a circuit board product with network modules for Ethernet. These cable systems should fulfil the category 6 standard. The major problem on Memoteknik was cross talk in connectors and splices. Our task was to discover cross talk that exceed the standards limits, and try to suppress the cross talk. The thesis is based on measurements of cross talk, so, for that reason the research report mostly consists of tables and diagrams. Examensarbete Elektronikingenjör

3 1.2 Förord Vi skulle vilja tacka följande personer som har hjälpt oss med vårat examensarbete. Staffan Nilsson Vår examinator. Lars Hedström Teknisk chef på Memoteknik. Niklas Lundmark Tekniker på Memoteknik. Robert Lindberg Tekniker på Memoteknik. Samt övrig personal på Memoteknik som har varit väldigt hjälpsamma. Liselotte Lundqvist Akademiker i företag - projektet hos Uminova Center AB, universitetens näringslivsservice i Umeå Syfte Syftet med detta examensarbete var att minimera överhörningar på Memotekniks nätverksmoduler. Vi skulle mäta på gamla plintar och jämföra med nya höghastighetsplintar som har större avstånd mellan de ansluta ledningarna, för att se hur överhörningarna påverkas av detta. Sedan skulle vi även laborera med olika kondensatorer för att släcka ut de befintliga överhörningarna Problemställning Eftersom vi aldrig arbetat med datornätverk eller läst någon av nätverkskurserna som ges vid institutionen så var vi tvungen att studera överhörningar närmare. Lite hjälp hade vi på traven från några tidigare studenter har gjort ett liknande examensarbete på Memoteknik. De hade en del nyttig information i deras rapport, de hade även beställt ISO/IEC standarden från SIS till Memoteknik. 2

4 1.3 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA SUMMARY IN ENGLISH FÖRORD Syfte Problemställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING HUVUDDEL BAKGRUND, PROBLEM OCH SYFTE Vad är db Kabeln Balanserad och obalanserad signal Kategorier... 7 Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 5e... 7 Kategori NEXT Vad är överhörning Cat 6 Standard IS0/IEC 11801: PSNEXT Cat5e TIA/EIA-568-A Skillnader mellan kraven på Cat5 och Cat Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Diagramexempel Fluke DSP ANALYS, METODBESKRIVNING Instrument Fluke DSP 2000 CableAnalyser Microtest OMNISCANNER Rohde & Schwarz Vector network analyser ZVRL Mätobjekt Gammal nätverksmodul Ny Nätverksmodul Kondensatorer Inledning Kretskortets uppbyggnad Kretskortets kapacitans RESULTAT Mätningar Skillnad mellan olika plintar Mätvärden Skillnad i resultat mellan OMNIscanner och Fluke Mätvärden CAT6 mätning med OMNIscanner Mätning på Krone jack Mätvärden Mätning på Keystone jack CAT6 mätning med Rohde & Schwarz ZVRL Principskiss över balun Krone Jack Krone Jack Krone Jack2 Par 36/78 med kondensatorer Krone Jack1 med 15 meters kabel från AMP Krone Jack2 med 15 meters kabel från AMP

5 Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone jack (skärmat), 1,2 meter kabel (B) Keystone jack (oskärmat), 1,8 meter kabel (B) Keystone jack, 2,0 meter kabel, enligt kopplingsschema A Keystone jack, 2,5 meter kabel, specialkoppling uttag Keystone jack, 2,5 meter kabel, specialkoppling uttag Keystone jack, 3 meter kabel Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Slutsats Kablar Slutsats Jack Slutsats Mätutrustning Rekomendationer AVSLUTANDE DEL LITTERATURFÖRTECKNING BILAGOR Diagram Krone Jack Krone Jack Krone Jack2 med kondensatorer Krone Jack1 med 15 meters kabel AMP Krone Jack2 med 15 meters kabel AMP Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone jack, 1,2 meter kabel Keystone jack, 1,8 meter kabel Keystone jack, 2,0 meter kabel, enligt kopplingsschema A Keystone jack, 2,5 meter kabel, special koppling. Uttag Keystone jack, 2,5 meter kabel, special koppling. Uttag Keystone jack 3,0 meter Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B) Tabellvärden Krone Jack1 Cat6 kabel Krone Jack2 Cat6 kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/78) Cat6 kabel Krone Jack1, AMP kabel Krone Jack2, AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/78), AMP kabel Krone Jack2 med kondensatorer (36/45), AMP kabel Keystone 1,2 meter kabel Keystone 1,8 meter kabel, oskärmat jack Keystone 2,0 meter kabel, kopplat enligt kopplingsschema A Keystone 2,5 meter kabel, specialkoppling, uttag Keystone 2,5 meter kabel, specialkoppling, uttag Keystone 3,0 meter kabel Keystone jack, 15 meter kabel AMP (A) Keystone jack, 15 meter kabel AMP (B)

6 2 Huvuddel 2.1 Bakgrund, problem och syfte Vad är db Värden från våra mätningar anges i db. Det är ett värde som talar om hur stor faktorn är mellan två tal, svaret får man i logaritmisk skala. Två stycken effektnivåer kan ganska enkelt jämföras med en enhet som kallas bel. För att få mindre decimaler i resultatet har man infört decibel, vilket förstås motsvarar 10 bel. För att räkna ut decibel för två effektnivåer används följande formel. Put Put B = log db = 10 log Pin Pin Om P ut och P in är lika så blir db=0. Om P ut är större än P in så får vi ett positivt värde på db, och om P in är större än P ut så får vi ett negativ värde på db. Om P in är dubbelt så stor som P ut så blir skillnaden 3dB, alltså har uteffekten halverats. Decibel kan även användas för att jämföra spänningar. Följande gäller 2 U P = R 2 U ut 2 2 U ut R U ut U db = 10 log R = 10 log = = 10 log 2 10 log 2 2 U in U in R U in U R U ut db = 20 log U in Om U in är dubbelt så stor som U ut så blir skillnaden 6dB, utspänningen har halverats. ut in 5

7 2.1.2 Kabeln Balanserad och obalanserad signal Fördelen med att använda en twisted pair kabel istället för en koaxialkabel är att TP kabeln är balanserad. När man sänder data i en vanlig koaxialkabel, så sänder man hela signalen i mittenledaren. Denna kan då lätt påverkas av störningar. När vi använder oss av TP kabeln och sänder en balanserad signal på t.ex. 4 volt, så delas den upp i en 2V och +2V som sänds på varsin ledare. Detta gör att kabeln blir mindre känslig för störningar. Kabeln som vi har använt oss av är av typen UTP (Unshielded Twisted Pair) kategori 6. I mitten av kabeln finns det det en plastkärna som separerar ledarparen från varandra. Denna kärna finns inte i Cat 5 kabel. Kabeln består av åtta ledare som är uppdelade i par (1-2, 3-6, 4-5 och 7-8). Par 3 Vit/Brun 8 7 Par 2 Vit/Orange Plastkärna Par 3 Vit/Grön 5 4 Ytterhölje Par 1 Vit/Blå Ben 4,5,7 och 8 används ej av Cat5 Receive (3&6) Transmit (1&2) Transmit (1&2) Receive (3&6) Ben 4,5,7 och 8 används ej av Cat5 6

8 2.1.3 Kategorier Kategori 1 Denna kabel var vanlig fram till mitten av 80-talet. Den duger inte till datakommunikation, men fungerar till tele och styrsignaler. Denna kabel finns inte att köpa idag. Bandbreddskravet är 0.1 MHz Kategori 2 Den här kabeln består av 4 tvinnade par. Denna kabel skulle kunna fungera till datakommunikation, om man inte har stora krav på bandbredd. Fungerar bra till tele och styrsignaler. Denna kabel går ej att köpa idag. Bandbreddskravet är 1 MHz. Kategori 3 Kabel duger till 10 Mbit Ethernet, eller 4 Mbit Token ring-nätverk. Fungerar utmärkt till tele och styrsignaler. Den finns att köpa idag. Men p.g.a. låga tillverkningsvolymer så är det troligt att den är dyrare än kategori 5 kabel. Denna kabel är vanlig inom telekommunikation. Bandbreddskravet är 16 MHz. Kategori 4 Kabel duger till 10 Mbit Ethernet, eller 16 Mbit Token ring-nätverk.. Fungerar utmärkt till tele och styrsignaler. Den går ej att köpa idag. Bandbreddskravet är 20 MHz. Kategori 5 Kategori 5 kabel är tvinnad fler gånger per meter än Kategori 4 kabel. Klarar 10Mbit Ethernet och 100 Mbit Fast Ethernet, alla typer av Token ring-nätverks protokoll. Använder ett par för att sända data, och ett par för att ta emot data. Bandbreddskravet är 100 MHz. Kategori 5e Är 1999 års omskrivning av Kategori 5 standarden. Här använder man alla 4 paren för att sända och ta emot data i hastigheter upp till 1 Gbit. Mätning på kabeln utförs mellan frekvenserna MHz, med en frekvensupplösning på 150 khz mellan 1 MHz och MHz, med en frekvensupplösning på 250 khz mellan 31,25 MHz och 100 MHz Bandbreddskravet är 100 MHz. Kategori 6 Kategori 6 är specificerad till 200 MHz men fabrikerna kommer att prova komponenterna till 250 MHz (så man vet vad som händer efter 200 MHz). Cat 6 är bakåtkompatibelt med Cat 5. Man använder RJ45-uttag som finns både som UTP och STP. Skillnaden mot Cat 5e är att Cat 6 kabel innehåller en plastkärna som separerar paren längre från varandra. Bandbreddskravet är 250 MHz. 7

9 2.1.4 NEXT Vad är överhörning Vad är överhörning? Överhörning är helt enkelt då man får in en oönskad signal som alstrats från en närliggande ledare i sin signalledare. På grund av ömsesidig induktans och kapacitans uppstår en oönskad koppling mellan nyttoledaren och en närliggande ledare. Kondensatorn som bildas mellan två tätt intilliggande ledare fungerar som ett högpassfilter, och släpper igenom högfrekventa signaler. Överhörningen är den signal som nyttoledaren överför till den närliggande ledaren. De flesta kablar innehåller koppar, som är en mycket god ledare av elektroner. Därför är en kopparkabel känslig för elektromagnetiska störningar. En ström i nyttoledaren inducerar ett elektromagnetisk fält, detta fält inducerar en ström i en annan kabel. Det finns olika sorters överhörning, överhörning som uppkommer på sändarsidan kallas bakåtöverhörning eller NEXT(Near End Cross Talk). En annan form av överhörning är den som uppkommer vid mottagarsidan den kallas framåtöverhörning eller FEXT(Far End Cross Talk). Överhörningen anges i decibel(db) som differensen mellan signalstyrkan i det sändande paret och det störda paret. FEXT har mindre amplitud och varaktighet än NEXT. Därför är NEXT mest signifikant. Störd signalledare Sändarsidan L C Mottagarsidan Nyttosignalledare Det som spelar mest roll för hur stor överhörningen är avståndet mellan ledarna som inte är tvinnade. 8

10 Cat 6 Standard IS0/IEC 11801:2 ISO/IEC 11801:2 (International Standardization Organization /International Electrotechnical Commission). innehåller mängder med olika gränsvärden för Cat6 kablar och anslutningar. Förutom en massa gränsvärden anger standarden den maximala överföringshastigheten till 250MHz. Intressant för vårt examensarbete var gränsvärdet, för den maximala överhörningen som får förekomma på sändarsidan(next). Nedanstående formel används för att beräkna den maximala överhörningen på sändarsidan: NEXT(dB) = 20 log 10 74,3 15 log( f ) log( f ) 20 1 f 250 Vi har inverterat kravkurvan för överhörningar, därför att vi endast fick negativa värden på överhörningen med nätverksanalysatorn. Överhörningen måste ligga under kravkurvan. Man vill ha så små värden på överhörningen som möjligt. Gränsvärden för överhörning enligt standard ISO/IEC 11801:2 9

11 PSNEXT PSNEXT(Power Sum Near End Cross Talk) är en beräkning som tar hänsyn till att man sänder på flera kablar samtidigt. Man mäter överhörningen från tre sändande par mot ett mottagande par. När Memotekniks produkter är färdiga installeras de i ett nät någonstans. När man kopplat ihop nätet testar man Ethernetsystemets funktion med en OMNIscanner eller någon form av kabelanalysator. En OMNIscanner klarar av att mäta överhörningar från tre par mot ett mottagande, den kan räkna ut PSNEXT och visa resultatet på en grafisk display. Maximal överhörning som får förekomma från tre sändande par mot ett mottagande par beräknas av följande formel: PSNEXT ik = 20 log 10 72,3 15 log( f ) log( f ) 20 PSNEXT k = 10 log n i= 1, i k 10 NEXT ik 10 i = numret på det par som stör k = numret på det par som blir stört n = totalt antal par NEXT ik = är NEXT förlusterna från par i till par k 10

12 Cat5e TIA/EIA-568-A-5 Kategori 5e är en vidareutveckling av Kategori 5. Den har samma krav på överhörningar som Cat 5. År 1998 började utvecklingen av kodningssystem och algoritmer som sänder och tar emot data över alla 4 par. IEEE Kommittén (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) bad att TIA (Telecommunications Industry Association) skulle implementera ett robust bi-directional stöd till nuvarande Cat5 standard. Det ska gå att köra Cat 5e på kablar som klarar Cat 5 kraven. Fast Ethernet 1 uppnår 100 Mbit genom att sända PAM3 2 (Pulse Amplitude Modulated) kodade signaler på två av paren. Giga Ethernet sänder och tar emot samtidigt på alla par med hjälp av en speciell algoritm. Genom att sända och ta emot på alla fyra paren, och använda sig av PAM5 3 kodning så är det möjligt att komma upp i 1 Gbit. Exempel på en PAM5 kodad signal. Den arbetar mellan 1, och +1V. Mellan varje nivå är det 0,5V. 1 Fast Ethernet kan sända och ta emot data upp till 100 Mbit, jämfört med 10 Mbit för vanligt Ethernet. 2 PAM3 som Cat 5 standarden använder, består av 3 olika signal nivåer. 3 PAM5 (Pulse Amplitude Modulated) signaler använder sig av 5 olika signalnivåer. 11

13 Skillnader mellan kraven på Cat5 och Cat6 Jämförelse mellan överhörningskraven på Cat 5 och Cat 6 i frekvenser upp till 100 MHz. Eftersom som Cat 5 bara mäts upp till 100 MHz så har vi bara jämfört standarderna till denna frekvens. Cat 6 är egentligen specificerat upp till 250 MHz. Jämförelse mellan överhörnings kraven på Cat6 och Cat5 i frekvenser upp till 100 MHz. Eftersom nätverksanalysatorn inverterar mätvärdena, så är ett diagram med för detta. 12

14 Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Här ser vi skillnaden mellan Cat 5 länk och permanentlänk. Som mest skiljer det drygt 2 db vid 100 MHz Skillnad mellan Cat 5 länk och permanentlänk Här ser vi skillnaden mellan Cat 6 länk och permanentlänk. Som mest skiljer det drygt 2 db vid 250 MHz 13

15 Diagramexempel Fluke DSP 2000 Här är ett mätexempel från FLUKE DSP2000. Den tunna röda linjen längst ner är kravgränsen. Som synes är det inga problem att klara Cat5e här. Här har Fluke gjort misstaget och lagt in fel kravkurva, som synes går den under 30 db vid 100 MHz, vilket den aldrig skall göra. Varken för Cat5e eller för Cat6. Inte en vid den snällaste kravlinjen för Cat 5 länk går under 30 db. Ännu ett mätexempel från FLUKE DSP2000. Den tunna röda linjen längst upp är kravgränsen. Här är alla mätvärden negativa istället. 14

16 2.2 Analys, metodbeskrivning Instrument Fluke DSP 2000 CableAnalyser Denna nätverksanalysator/kabeltestare fick vi låna från institutionens nätverkslaboratorium eftersom Memotekniks Rohde & Schwarz nätverksanalysator var trasig. Den klarar dock inte de specifikationer för Cat6 nätverk som vi behöver mäta. Men den klara dock: Att mäta Överhörningar på alla 4 paren upp till 155 MHz. Visa resultatet från autotester både grafiskt och i tabell. Komplett autotest av alla 4 par på 20 sekunder. Spara testresultat. Visa om felet på kabeln är vid sändaren eller mottagaren. Testa LAN kabeltyper: UTP, FTP, STP(IBM type 1,2,6,9), Coax. Onoggrannheten är ± 0,75dB mätning av Överhörningar. 15

17 Microtest OMNISCANNER 2 Denna apparat lånade vi från Flextronics, för att kunna kontrollera att Memotekniks Nätverksmoduler klarar Cat 5e standarden. OMNIscannern var en väldigt enkel apparat att arbeta med. Man skapade ett nytt projekt, och valde sedan hur filnamnen skulle skapas. Därefter var det bara att trycka på autotestknappen, så utfördes alla mätningar automatiskt. När man sedan sparade undan resultatet fick man rätt filnamn direkt. OMNIscannern klarar följande: Certifiera Cat5/Cat5e/Cat6. Stödjer mätningar upp till 300 MHz för att kunna testa Cat6/Class E. Uppfyller nuvarande och framtida kabelkrav enligt TIA/ISO/IEC. Ladda över testdata via USB till din PC. Onoggrannheten är ± 0,8dB vid mätning av Överhörningar. Microtest har blivit uppköpta av Fluke, och Fluke har precis släpp en egen OMNIscanner som har precis samma knappuppsättning som Microtests OMNIscanner har, och samma operativsystem. Kan det tyda på att Flukes egna utrustning är sämre? 16

18 Rohde & Schwarz Vector network analyser ZVRL Denna apparat är tung, den väger 30 kg. Det är ingenting man tar med sig för att mäta om den senaste installationen klarar kraven, eller ej. Den har även en annan nackdel, den mäter bara på två par samtidigt. Men den klarar dock betydligt högre frekvenser än vad en bärbar nätverksanalysator/kabelanalysator gör. Lite data på vad ZVRL klarar av: Minsta frekvens: 9 khz Högsta frekvens: 4 GHz Upplösning: Hz Minsta uteffekt: E-06 W Högsta uteffekt: 1 mw Felmarginal ± 0,3dB 17

19 2.2.2 Mätobjekt Gammal nätverksmodul Vi har mätt överhörningar på de gamla korten enligt Cat 6 standarden, för att se hur mycket som skiljer dem från de nya. På varje nätverksmodul är det kopplat 8 st plintar. Varje plint går vidare till ett uttag/jack. Vilket betyder att det finns 8 jack på en modul. Till en länk så behövs det två stycken moduler, och kabel mellan dessa. Är det 50 meter mellan två moduler så behövs det totalt 400 meter kabel. När man mäter upp en länk, så ska alla uttag mätas. Det är ett krav från kunden, att han alltid skall ha mätprotokoll på samtliga uttag. Detta är en plint Detta är ett jack Den gamla nätverksmodulen. Anslutningsplinten syns längst upp på bilden, den har samma avstånd mellan alla anslutningar På baksidan av kortet syns anslutningspunkterna för ytmonterade kondensatorer. 18

20 Ny Nätverksmodul Detta är kretskortet till den nya nätverksmodulen. Kretskortet är anpassat till den nya höghastighetsplinten. (längst ner till vänster på bilden). De två ledarna inom samma par sitter tätare, och avståndet mellan paren är större. Detta för att motverka överhörningar. Baksidan av det nya höghastighetskortet. Även på detta kort finns det möjligheter att löda fast kondensatorer för att motverka överhörningar. Det går inte att använda det gamla kortet till de nya höghastighetsplintarna, p.g.a. att benkonfigurationen är annorlunda på de nya plintarna. Detta är i princip det enda som skiljer mellan kretskorten till standardplinten och höghastighetsplinten. Anslutningsjacken till nätverksmodulen innehåller 8st RJ-45 uttag, de övre är vända 180 mot de undre för att underlätta uttagningen av kabeln. Det finns två olika standarder som man kan koppla in kablarna på plintarna enligt. Den som används i Europa är standard B. När vi senare i rapporten hänvisar till Standard, eller ordning A och B så är det denna denna standard vi syftar till. Den används både på mätningar av Keystone och Krone jack. A B Kopplingsschema för plintarna enligt Amerikastandard (A), och Europastandard (B) 19

21 2.2.3 Kondensatorer Inledning Memoteknik har konstruerat sina kretskort så att det går att löda fast kondensatorer för att motverka överhörningar. I kontakter och uttag är inte ledarna tvinnade, vilket medför att det bildas kapacitans mellan ledarna. Detta gör att vid högre frekvenser så kommer delar av signalen att läcka över till den andra ledaren p.g.a. att en kondensator fungerar som ett högpass filter. Om vi tittar på t.ex. ledare 2 och säger att den har fått störsignal av ledare 3, så vill man få in precis samma störning på ledare 1. Om vi lyckas hitta en kondensator som har samma kapacitans, som det är mellan ledare 2 och 3, så kan vi sätta den mellan ledare 1 och 3. Nu har vi samma störning på båda ledarna inom samma par. De kommer då att ta ut varandra i balunen som sitter inbyggt i nätverkskortet Kretskortets uppbyggnad Övre uttag Kondensator mellan 3-5 Övre uttag Kondensator mellan 4-6 Nedre uttag Kondensator mellan 6-4 Nedre uttag Kondensator mellan 5-3 Övre uttag Kondensator mellan 6-8 Övre uttag Kondensator mellan 3-1 Kretskortet är uppbyggt så att det går att koppla kondensatorer mellan de olika paren för att motverka överhörningar. Det finns möjlighet att koppla kondensatorer mellan par 12/36, 36/45 och 36/78. Men det finns ingen möjlighet att koppla kondensatorer mellan paren 12/45, 12/78 och 45/78. 20

22 Kretskortets kapacitans Det går att räkna ut kapacitansen som blir mellan två ledare, man måste man känna till avståndet mellan ledarna, ledarnas tjocklek och längden på den sträcka där ledarna går parallellt med varandra. Vi har försökt att räkna ut vad kapacitansen blir mellan ledarna. π ε C = 0 ε r d cosh 1 2r Där: ε 0 = 8,8542 pf/m ε r = 1,0 för koppar, i F/m Ledarnas total diameter = 0,574mm Isoleringens diameter = 0,22mm Ledarnas radie r = (0,574-0,22)/2 = 0,177 mm Avståndet mellan ledarna d = 1mm 12 π 8, C = cosh 2 0, = 1, F/ m = 16,374pf/m Längd i RJ-45 kontakt 1.3cm = 0.013m ger följande kapacitans mellan ledarna: C 12 = 24,18 0, 012 = 0,212pF C12 Detta ger en kapacitiv koppling på ca 0,21pF mellan ledare 1 och 2. OBS Detta är bara teoretiskt. Avståndet mellan ledarna i en kontakt kan variera något. Detta tar inte någon hänsyn till kretskortets uppbyggnad eller jacket, utan bara till kontakten. Därför har vi valt att laborera med flera olika kondensatorer. 21

23 2.3 Resultat Mätningar Skillnad mellan olika plintar Ovan ser vi höghastighets plinten som separerar paren, och standard plinten som har samma avstånd mellan alla slitsar. Vi mätte överhörning på närsidan(next) i två olika plintar, en standardplint och en höghastighetsplint. Plintarna sattes fast i nätverksmoduler. Mätning skedde med hjälp av en OMNIscanner, som har en onogrannhet på ±0,8dB I tabellen nedan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena angivet i db. Som vi ser så är överhörningen som störst mellan par 36 och 78, där har vi bara 2,3dB till godo på gränsvärdena för Cat 5. Om vi tittar på värdena för 36/78, så ser man att den nya plinten är lite bättre. Det finns två standarder för hur man kopplar kablarna i plinten en Amerikansk(A) och en Europeisk(B). På det mest problematiska paret 36/78 ser man en liten skillnad mellan de två olika sätten att koppla, På paren 12/78 och 36/45 är dock A sämre än B. Mätvärden Ordning(B) Blå Orange Grön Brun Gammal plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 9,0dB 7,6dB 27,8dB 13,8dB 2,3dB 14,6dB Uttag 2 4,9dB 9,0dB 24,3dB 14,4dB 2,8dB 16,0dB Ny plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag1 12,3dB 7,5dB 17,8dB 12,7dB 5,6dB 13,1dB Uttag2 8,5dB 7,4dB 20,1dB 13,9dB 4,2dB 12,7dB Ordning(A) Blå Grön Orange Brun Gammal plint 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 12,4dB 7,5dB 23,2dB 12,4dB 3,7dB 15,1dB Uttag 2 5,9dB 9,3dB 22,4dB 12,1dB 3,7dB 15,8dB Mätning av överhörningar mellan par på olika plintar. 22

24 Skillnad i resultat mellan OMNIscanner och Fluke Vi ville se hur mycket som skiljde mellan Fluke DSP 2000 och OMNIscanneren. Vi ställde in de båda instrumenten att mäta överhörningar enligt Cat 5. I tabellen nedan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena. De två kabel analysatorerna mäter helt olika. Mellan paren 36/45 skiljer det hela 10dB mellan Fluken och OMNIscannern. Tidigare påpekade vi när vi visade diagramen exemplen från Fluken, var att kravkurvan var felaktig. Detta kan även speglas här på vissa av paren. Det är dock svårt att förklara varför det skiljer då mycket som 7-10 db på vissa av paren. På grund av Flukens tvivelaktiga resultat, uteslöt vi användningen av den för våra överhörnings mätningar. Mätvärden Ordning Blå Orange Grön Brun OMNIscanner 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 9,0dB 7,6dB 27,8dB 13,8dB 2,3dB 14,6dB Uttag 1 9,1dB 7,5dB 28,0dB 13,8dB 2,3dB 14,4dB Uttag 2 4,9dB 9,0dB 24,3dB 14,4dB 2,8dB 16,0dB Uttag 2 5,0dB 9,0dB 24,3dB 14,5dB 2,8dB 16,1dB Uttag 4 9,3dB 13,8dB 22,9dB 13,1dB 7,1dB 17,1dB Fluke 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Uttag 1 10,3dB 9,7dB 20,5dB 3,6dB 5,9dB 10,2dB Uttag 1 10,4dB 10,0dB 20,8dB 3,4dB 5,8dB 10,5dB Uttag 2 7,0dB 10,2dB 20,8dB 3,3dB 5,9dB 10,8dB Uttag 2 7,0dB 10,2dB 21,1dB 3,4dB 5,7dB 10,7dB Uttag 4 6,3dB 11,7dB 19,4dB 6,0dB 5,2dB 12,0dB I tabellen ovan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar och det uppmäta värdena angivet i db. Observera skillnaden mellan 36/78 och 36/45 för OMNIscannern och Fluken. 23

25 CAT6 mätning med OMNIscanner Mätning på Krone jack Vi började testa om de gamla nätverksmodulerna med standardplintar skulle klara överhörnings kraven för Cat 6. Då fick vi ordentliga överhörningar 8,2dB på värsta paren 36/78. Vi fick även stora överhörningar på paren 12/45. Mätvärden Ordning Blå Grön Orange Brun CAT6 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Frekvens(MHz) Uttag2-0,7dB -6,1dB +10,8dB -3,2dB -8,2dB +3,7dB Test på de gamla nätverksmodulerna med standard plintar och med cat5 kabel mellan modulerna. I tabellen ovan ser man marginalen mellan standardens gränskrav för överhörningar (NEXT) och det uppmäta värdena angivet i db. Ovan ses en av Memotekniks nya nätverksmoduler där plint 1 och 2 kopplas via Cat 6 kabel till plint 1och 2 på en likadan nätverksmodul. Vi kopplade en Cat 6 kabel mellan de nya nätverksmodulerna med höghastighetsplintar och testade om nätverksmodulerna skulle klara CAT6 kraven. De nya nätverksmodulerna klarade inte Cat 6 kraven. Vi får överhörningar mellan vissa par, där 12/45 och 36/78 har de största överhörningarna. Även 36/45 har större överhörningar än som tillåts enligt standarden. Cat 6 kabeln är väldigt styv. Eftersom den har en plastkärna i mitten är det svårt att koppla in den på plinten utan att korsa paren i kabeln. Därför provade vi att koppla in kabeln till plinten så att kablarna inte korsade varandra(blå, brun, orange, grön). Men det hade ingen större inverkan på resultatet. 24

26 Mätningar av Cat 6 på nytt kort Ordning Blå Grön Orange Brun CAT6 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 Frekvens(MHz) Uttag 1 6,8dB -5,5dB 18,9dB -1,1dB -3,7dB 2,5dB Frekvens(MHz) Uttag 2 0,4-4, ,5 3,2 Ordning Blå Brun Orange Grön Frekvens(MHz) Uttag2 6,7dB -4,7dB 19,0dB -1,9dB -3,6dB 3,3dB Test på de nya nätverksmodulerna med höghastighets plintar och Cat 6 kabel mellan modulerna. De flesta maximala överhörningar uppkommer över 100MHz, utom för paren 36/78 där vi får den maximala överhörningen redan vid 59MHz, när vi mäter på uttag 1. Totalt sett så ser det ganska bra ut upp till ca 150MHz, det finns dock vissa toppvärden som överstiger kategori 6 standardens krav för överhörningar. Över 150MHz kan det finnas många värden över kraven för överhörningar, på paren 12/45 ; 36/78 och 36/ Mätning på Keystone jack Det är mycket svårare att åstadkomma bra slitsningar på Keystone jacken än på Krone jacken. Man måste anlägga mycket mer kraft på verktyget. Detta medförde vid två tillfällen att vi slant med verktyget och förstörde jacket. Slitsningarna sitter dessutom sämre än på Krone jacken. Det är lätt hänt att slitsningen lossnar när man skall fästa skärmen eller plastskyddet. Ovan ser vi ett Keystone jack av typen RJ 45. Cat6 kabelns fyra par kopplas in på den vita plinten. Jacket på bilden är oskärmat, de flesta tester gjorde vi på skärmade jack. Ovan ser vi ett oskärmat Keystone jack. Plastbiten till höger i bilden, används för att trycka fast kablarna. Den används vid oskärmade Keystone jack. Bild på det skärmade Keystone jacket finns på nästa sida. Keystone jacken skall enligt tillverkaren klara Cat 6 standarden. OMNIscannern klarade inte att göra en permanentlänk mätning enligt Cat 6. Så vi gjorde en länk mätning istället. Mellan kravkurvorna för länk och permanentlänk skiljer det som mest ca 2dB. Vi kopplade in Keystone jack i båda ändarna på en Cat 6 kabel. På så sätt fick vi vår RJ-RJ koppling 25

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Kort om kortvågsantenner

Kort om kortvågsantenner 1 2 Kort om kortvågsantenner Michael Josefsson SM5JAB maj 2004 Innehåll 1. Inledning 5 2. Kan en antenn se ut hur som helst? 7 3. Anpassning 9 3.1. Varför anpassning?............................... 11

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

12 myter som kan försämra ditt golfspel. Tom Wishon med Tom Grundner

12 myter som kan försämra ditt golfspel. Tom Wishon med Tom Grundner 12 myter som kan försämra ditt golfspel Tom Wishon med Tom Grundner Utdr a The S g u r : for th earch ep Golf erfect Club 12 myter som kan försämra ditt golfspel Tom Wishon med Tom Grundner Utdrag ur:

Läs mer

BREDBANDSPROJEKTET I TEXT & BILD En hjälpreda för installation m.m

BREDBANDSPROJEKTET I TEXT & BILD En hjälpreda för installation m.m DET VIKTIGASTE FÖRST Måndagen den 24/2 är alla mediaomvandlare på plats och funktionsprovade. Från detta datum har du 30 dagar på dig att utan kostnad aktivera anläggningen. Vid aktivering efter 30 dagar

Läs mer

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf WordPress-skolan del 1 Loopia Blogg http://blogg.loopia.se/2011/02/01/wordpress-skolan-%e2%80%93-del-1/ Page 1 of 10 Kundzon ÅF-zon Webbmail Hem

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Ny metod för läcksökning

Ny metod för läcksökning Rapport Nr 2013 02 Ny metod för läcksökning Maria Rothman Staffan Abrahamsson Nils Karlsson Lars-Gunnar Huss Tommy Johansson Jan-Olof Ousbäck Jonas Rahm Carl Samuelsson Anders Örbom Dan Axelsson Svenskt

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer