Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pionjärer för ett nytt mobilt liv"

Transkript

1 Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen har gått sämre än förväntat. På en övermättad marknad är det dyrt att vinna marknadsandelar. Strategiskt sett är Tre inriktade på att erbjuda innovativa produkter med den senaste tekniken. Detta rimmar dock dåligt med deras strategi för att vinna nya kunder som går ut på att i princip ge bort telefoner. Positioneringen som både prispressare och differentierare är inte lönsam och kundgruppen har svårt att förstå att en nyetablerad operatör med den senaste tekniken kan erbjuda telefoner billigare än konkurrenterna. I rapporten belyser vi faktumet att Tre bör välja en tydlig väg att gå, antingen som prispressare eller innovatör. Detta för att långsiktigt tydligt positionera sig på marknaden. Som prispressare kan konkurrensen bli stenhård och uppköp kan bli nödvändigt. Kringtjänster är här mycket viktigt då prispressen gör att lönsamheten på telefonsamtalen blir låg. Som innovatör skulle Tre kunna ställa om sin strategi till att sikta på en mindre kundgrupp som är beredd att betala mer för att få det senaste. Även som innovatör bör kringtjänster stå för en stor del av satsningen för att maximera användandet hos kundgruppen. Henrik Ekvall Daniel Hilding Anders Öhrling Johan Andersson Linköpings universitet 2006

2 Innehållsförteckning Inledning Om Tre. 3 Metod. 3 Syfte. 3 Frågeställning Avgränsning. 3 Mobilmarknaden idag G. 4 FÖRETAGEN I SIFFROR. 5 Strategier. 5 Den ekonomiska situationen SWOT. 8 Porters fem krafter. 11 Tre imorgon Innovation adoption curve. 12 Tre och 3G på kort sikt. 12 Tre och 3G på lång sikt. 13 Kringtjänster allt viktigare. 13 Tele2 inte alltid billigast. 13 För stor organisation?. 14 Tänkbara framtida strategier. 14 Referenser

3 Inledning Mobilmarknaden är en av dagens mest konkurrensutsatta marknader. Med 10 miljoner aktiva abonnemang på 9 miljoner invånare (Hörnfeldt, 2006) är marknaden övermättad. Användandet ökar och med nya innovationer slåss företagen mer än någonsin. Att ha rätt strategi och fokus är idag nödvändigt för att som operatör vara framgångsrik. Om Tre Operatören Tre har funnits på svenska marknaden i några år nu och har försökt slå sig in på en redan mogen mobilmarknad. Hutchinson Whampoa och Investor är ägarna till Hi3G Access AB som är företaget bakom varumärket Tre. De fick licens för tredje generationens mobiltelefoni i december Idag har Tre drygt användare i Skandinavien och är i och med det den operatör med flest 3G-användare. Tre når 86,8 procent av befolkningen i Sverige och närmar sig därmed Post och Telestyrelsens (PTS) mål på 99,8 procent (TT Nyhetsbanken, 2006). Företaget har cirka 700 anställda och omsatte 2004 drygt 2,5 miljarder (Tre, 2006). Tre är ett nytt bolag som offensivt satsar på 3G och har inget eget 2G-nät. Där täckning för 3G saknas hyr företaget in sig på Vodafones nät. Metod Rapporten grundar sig på årsredovisningar från de aktuella företagen. Även siffror och analyser från affärspress har använts. Informella intervjuer har gjorts med anställd på Siba och Presschef på Tre. Flera siffror och värderingar är grundade på beräkningar som vi ej haft möjlighet att verifiera och är ej exakta värden. Skandinaviens största börsnoterade investmentbolag Närvaro: 7 länder. Resultat 05: 44 miljarder SEK. Tillgångar: 162 miljarder SEK. Ägarandel i Tre: 40%. Hutchinson Whampoa Ledande internationell koncern inom innovation och teknologi Närvaro: 54 länder. Vinst 05: 14 miljarder SEK. Tillgångar: 512 miljarder SEK. Ägarandel i Tre: 60% Syfte Målet med rapporten är att ge en bild över Tre:s nuvarande och framtida positionering och strategier samt att jämföra dem med några av dess konkurrenter. Vi kommer att beröra de möjligheter som tekniken medför men också de hot som alternativa lösningar har gett upphov till. Rapporten kommer att knyta an till de teorier som tagits upp under kursens (TEIE60) gång för att tydligt spegla Tre:s chanser för ett positivt resultat. Frågeställning Hur ser Tre:s strategiska situation ut idag och i framtiden? Hur står sig Tre mot Tele2 och Vodafone på en överetablerad marknad? Avgränsning Vi har valt att utesluta Teliasonera i vår jämförelse då deras breda portfölj inom telebranschen gör det svårt att få fram siffror specifika för mobilbranschen. Vodafone har nyligen blivit uppköpt av Telenor. Detta har ej beaktats i rapporten. De företag vi granskat har moderbolag eller ägare som bland annat kan ta emot vinster för att minimera skatten i Sverige, detta har ej tagits hänsyn till.

4 Mobilmarknaden idag Idag har 96 procent av Sveriges befolkning i åldrarna år tillgång till mobiltelefon (SCB, 2006). Det finns cirka 10 miljoner mobilabonnemang på 9 miljoner invånare (Hörnfeldt, 2006). Fokus har därför förflyttats från att vinna nya mobilanvändare till att ta användare från konkurrerande operatörer. Förstagångsanvändarna blir allt färre och är i princip begränsade till den yngre generationen. Att byta operatör går både snabbt och enkelt. Det gamla numret flyttas över och den nya operatören säger upp det gamla abonnemanget. Idag finns det inga byteskostnader för kunden i samband med operatörsbyte. Operatörerna betalar snarare för att få över kunder till sitt nät. Under 2005 låg snittkostnaden per ny abonnent för Tre på 293. (Ny Teknik, 2006) 3G I 3G-nätet fungerar befintliga tjänster i mobilnätet snabbare och bättre. Med 3G öppnas även nya möjligheter för andra tjänster som videotelefoni, mer avancerade spel, webbsurf, e-post och nyheter. Den ökade överföringskapaciteten förbättrar mobil uppkoppling mot Internet avsevärt. (Tele 2 FAQ, 2006) 3G telefoner är fortfarande dyrare i inköp än 2G-modeller. En genomsnittstelefon med 3G kostar kr. Idag fungerar telefonerna bra, batteritiden är bättre och felfrekvensen lägre. Så var det inte när 3G lanserades. Stora problem med täckning och dåliga telefoner gav 3G, och indirekt Tre, ett dåligt rykte som fortfarande lever kvar. (Hörnfeldt, 2006) Två stora aktörer bygger tredje generationens mobilnät i Sverige: Hi3G och Vodafone har en gemensam satsning genom bolaget 3GIS. Genom detta bolag planeras cirka 70 procent av nätet byggas. Återstående 30 procent innefattar i stort sett storstäderna och där ansvarar de olika operatörerna för sina egna nät. (Hi3G Årsredovisning, 2004) Tele2 och Telia har även de en gemensam satsning, vid namn Sulab, dessa bygger till skillnad från ovan hela nätet tillsammans. (Regeringsrapport UMTS-utbyggnaden, 2005) Målet från Post och Telestyrelsen är 99,8 procent täckning. Detta skulle varit uppfyllt 31 december Inget av de licensierade bolagen har lyckats uppnå denna täckning. Idag är skillnaderna i täckning mellan de olika operatörerna under en procent. (Regeringsrapport UMTS-utbyggnaden, 2005) Procentuell täckning av svenska befolkningen (TT Nyhetsbanken, 2006) 4

5 I media utmålas ofta Wi-fi och IP-telefoni som ett substitut till 3G-teknologin i storstäder. Enligt Internetworld (Internetworld, 2006) så är Wi-fi en teknik som på allvar utmanar 3G. Marknaden för kommersiella surfzoner (eller hotspots) växer rejält i världen. I Sverige är det Telias Homerun-nät som dominerar och det går idag att få trådlöst bredband på 186 orter i Sverige. Detta medför också att IP-telefoni är ett alternativ till mobiltelefoni. Där täckning finns går det sedan att prata mobilt. (Internetworld, 2006) FÖRETAGEN I SIFFROR Antal anställda Omsättning (Mkr) 0, * Res e. fin. netto (Mkr) * 2200* 1055* 1132* Soliditet 59% 76% 41% 20% 55% 59% 58% 62% 13% 22% 30% 28% Kassalikviditet 160% 60% 237% 254% 88% 84% 24% 66% 88% 84% 25% 66% Avkastning eget kapital -6,3-2,6-14,0-63,2 52,9 39,3 20,8-1, Antal kunder (Miljoner) ,35 1,2 1,3 1,5 1, ,3 3,4 (Affärsdata, 2006) *) Siffrorna är baserade på en uppskattning att 65% av Tele2 är Mobiltelefoni Strategier På en tuff marknad är det extra viktigt att ha en tydlig strategi för att kunna differentiera sig från mängden. Nedan presenteras i grova drag de strategier Tre och två av deras konkurrenter har. ny teknologi och värdeskapande kringtjänster Tre ska vara den ledande leverantören av 3G-tjänster. Enligt Erik Hörnfeldt, pressansvarig på Tre, vill de positionera sig genom att skapa mer värde för pengarna. Detta genom att satsa på musik (vilket visar fördelarna med 3G) och innovation (och då inte bara tekniskt utan även prismässigt). I sin licensansökan (PTS, 2000) skriver de bland annat att de ska: Hålla högst tänkbara tekniska kvalitet De ska vara ledande på att introducera innovativa tjänster stordrift ger mervärde Vodafone strävar efter att kombinera globala stordriftsfördelar med lokal närvaro och marknadskännedom. Vodafone satsar på att ligga i centrum av tre enorma marknader telekommunikation, informationsunderhållning, IT-produktivitet. Även 3G ingår som en strategisk satsning, Vodafone vill ligga i framkanten för att kunna ha stort inflytande på den framtida 3G-utvecklingen. enkel och billig telekom Tele2 har som strategi att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Detta ska de göra genom enkel och billig telekom till sina kunder. 5

6 Den ekonomiska situationen Tre är i en omvälvande uppstartsfas och har mycket starka finansiärer i ryggen. Detta gör att de rent finansiellt inte fungerar på samma sätt som ett etablerat företag och en nyckeltalsanalys enbart på Tre i sig blir svårtolkad. Dock kan man genom att parallellt studera andra företag i samma bransch få en uppfattning om trender. Omsättning Tre har sedan starten 2001 expanderat kraftigt och tiodubblade sin omsättning mellan åren 2003 och Vodafone och Tele2 har legat stabilt på ungefär samma nivå under denna tid. Att Tre ökar sin omsättning samtidigt som övriga operatörer ligger stabilt tyder på att de plockar marknadsandelar. Ekonomisk ställning och lönsamhet Mobilmarknaden har varit en marknad med stora övervinster vilket lett till att nya aktörer etablerat sig. De förväntningar Tre hade baserades på tidigare års övervinster som i nuläget inte ser likadant ut med fler aktörer på marknaden. Detta syns tydligt i både resultat och avkastning på eget kapital. Som aktieägare ser det kortsiktigt inte bra ut att ha sitt kapital bundet i Tre. Det måste därför finnas en mer långsiktig plan för Tre. Att Tre har två starka finansiärer i ryggen ser man tydligt på företagets likviditet. Detta skulle kunna tolkas som att företaget går mycket bra men den höga siffran kan härledas till tillskott från ägare och ökade lån. Likviditeten var 2004 över 250 procent vilket betyder att Tre:s betalningsförmåga på kort sikt var mycket bra och betalningsberedskapen god. För räkenskapsåret 2004 gjorde Tre en förlust på 1,6 miljarder före skatt och mycket talar för att resultatet för året 2005 inte kommer bli bättre. I Investors årsredovisning kan läsas att Tre hade ett rörelseresultat på -1,5 miljard för året Detta innebär att förlusten för Tre uppgår till nära 4 miljarder baserat på att Investor äger 40 procent. Tre är inte ensamma om att prestera dåligt resultat. Vodafone har i det närmaste gjort en djupdykning och har gått från en vinst på dryga 1,2 miljarder 2003 till en förlust på 0,1 miljard Detta tyder på att marknaden präglas av en ökad konkurrens. I graferna ser man Vodafones och Tre:s negativa trend men också att Tele2 halverade sitt rörelseresultat mellan åren Omsättning (Mkr) Resultat efter finansiellt netto (Mkr) Avkastning på eget kapital Likviditet (%)

7 och 2003 för att sedan fortsätta stabilt. Tele2 var till synes mer beredd på något som skedde på marknaden vid den här tiden. Intressant är också att under samma tid var omsättningen, för alla utom Tre, i princip oförändrad. Den största anledningen till detta är troligtvis den radikala sänkning av minutpriser som genomfördes dessa år. Det var Tele2 som påbörjade och ledde denna sänkning. Att omsättningen ej ändras nämnvärt tyder på att kunderna konsumerar mer vilket ger lika intäkt. Dock innebär detta en högre kostnad för företagen och således mindre vinst. Vi tror även att dragkampen om kunderna är ett förlustspel eftersom en vunnen kund för en operatör oftast är en förlorad kund för en annan. Soliditet (%) 2007 Soliditetsutveckling En god soliditet är viktigt att kunna visa upp om kapitaltillskott i form av låntagande skulle behövas. I Tre:s fall handlar det dock mer om att Investor och Hutchinson Whampoa kan uppvisa bra värden på koncernnivå för att nya lån ska kunna erhållas. Den kraftiga nedgången i soliditet för Tre beror troligen på deras allt större förluster. Anställda Expansionen av Tre syns också på att antalet anställda har ökat. Vid en jämförelse ser man att Tre har lika många anställda men bara en tiondel av de 3,5 miljoner kunder Tele2 har. Det är tydligt att man tidigt bygger en organisation för en betydligt större kundkrets än vad man har idag. Enligt VD Shlomo Liran behöver Tre en miljon kunder för att erhålla positivt kassaflöde. Om de kan öka kundantalet till en miljon med samma antal anställda låter detta som en mer rimlig organisationsstorlek vilket skulle ge ungefär lika många kunder per anställd som Vodafone Antal anställda 2007 Kunder per anställd Tre (0,35milj) Tre (1milj) Vodafone Tele2 Om man ser till anställda syns det att Vodafone har en tydlig inriktning på kundservice medan Tele2 uppvisar en mycket slimmad organisation med sitt jämförelsevis höga antal kunder per anställd. 7

8 SWOT I SWOT-analysen berörs Tre:s interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot. Dessa faktorer matchas sedan för att ge en grund till framtida strategiska beslut. Styrkor Ny teknik 3G står för den senaste tekniken och är kända för att erbjuda de senaste telefonerna. Den nya tekniken utnyttjas till att erbjuda nya tjänster som musik, videosamtal och Internet. Dessa kringtjänster skapar ett mervärde och gör det möjligt att tjäna pengar trots minskande samtalsavgifter. Bäst 3G-täckning Tre erbjuder idag den bästa 3G-täckningen. Starka finansiärer Tre har två mycket starka finansiärer som är villiga att även i fortsättningen satsa stora pengar på att etablera företaget på den svenska marknaden, detta trots stora kostnader för att vinna kunder och etablera ett nytt nät. Svagheter 3G kräver 3G-telefon För att kunna ringa med Tre krävs en mobil anpassad för 3G-nätet. Detta innebär att de kunder som vill ha Tre ofta behöver köpa en ny telefon. 3G telefoner har dåligt rykte De första 3G-telefonerna som släpptes på marknaden hade många brister. Bland annat var batteritiden mycket dålig och telefonerna behövde ofta uppdateras med ny mjukvara för att korrigera diverse fel. Detta rykte lever kvar trots kraftigt förbättrade telefoner och tekniker. Dyrare teknik Telefoner med stöd för 3G är i genomsnitt dyrare än 2G-telefoner. Detta innebär att 3G-telefonerna blir svårsålda utan subventioner i samband med abonnemangsteckning. Liten kundbas Tre har till skillnad från sina konkurrenter startat sin 3G-satsning utan några befintliga kunder och har än idag betydligt färre kunder än sina konkurrenter. Varje kund måste därmed generera mera pengar för företaget för att finansiera 3G-utbyggnaden och företagets övriga fasta kostnader. Beroende av extern 2G-leverantör För att kunna erbjuda motsvarande för en 3G-användare som en 2G-användare krävs det än idag att telefonerna kan växla över till 2G-nätet där 3G-täckning saknas. Tre, som saknar 2G-nät, tvingas därför köpa in denna tjänst från en tredjepartsleverantör. 8

9 Möjligheter Teknikintresset ökar Samtidigt som tekniska framsteg ökar möjligheterna ökar även kundernas intresse. Redan idag har telefonerna börjat användas till mycket mer än att ringa med. Detta skapar förutsättningar och möjligheter för att tilläggsfunktionerna blir en viktigare faktor vid köp av telefon och val av operatör. Exempel på kringtjänster som kan tänkas stå för en stor del av omsättningen i framtiden är musik, videosamtal, bredband och tv. Ta kunder från andra marknader Då samtalstaxorna i det mobila nätet idag är konkurrenskraftiga med den traditionella fasta telefonin kan många tänka sig att endast ha ett mobilabonnemang. Att kunna använda mobilen som kamera och att surfa var som helst är andra möjligheter som kan locka kunder från andra marknader och leda till en ökning av mobilanvändandet. Hot Överetablerad marknad Marknaden är övermättad vilket leder till stor konkurrens om kunderna. Det handlar helt enkelt om att vinna över befintliga mobilanvändare från andra operatörer istället för att hitta nya kundsegment. Kunderna saknar lojalitet När operatörerna betalar för varje kund som byter från annan operatör blir byteskostnaden för kunden snarare en vinstaffär. Detta gör att det är dyrt att vinna en kund men samtidigt lätt att förlora en befintlig kund. Post och Telestyrelsens krav Om kraven från PTS angående 99,8 procent täckning inte uppnås finns en risk att PTS drar in 3G-licensen. Sannolikheten att de skulle dra in en licens är mycket låg. Finns det härmed ett utomstående krav att bygga ut nätet, oavsett om det är ekonomiskt försvarbart eller ej. IP-telefoni via Wi-fi Möjligheterna att ringa via Internet öppnar nya vägar in för konkurrenter. Den prismedvetne kunden skulle här teoretiskt sett kunna välja den operatör som har billigast samtalstaxa i ögonblicket samtalet görs. 9

10 Matchning SWOT MÖJLIGHETER a) Teknikintresset ökar b) Ta kunder från andra marknader HOT a) Överetablerad marknad b) Kunderna saknar lojalitet c) PTS krav d) IP-telefoni via Wi-fi STYRKOR 1) Ny teknik 2) Bäst 3G-täckning 3) Starka finansiärer MÖJLIGHETER <-> STYRKOR b-3) Ta kunder från andra marknader med ny teknik a-1) Utnyttja ny teknik för teknikintresserade kunder HOT <-> STYRKOR a-3) Köp upp någon konkurrent c-2) Fortsätt ha bäst 3G-täckning så är det de andra operatörerna som får krav först SVAGHETER 1) 3G kräver 3G telefon * 2) 3G-telefoner har dåligt rykte * 3) Dyrare teknik * 4) Liten kundbas 5) Beroende av extern 2G-leverantör * MÖJLIGHETER <-> SVAGHETER b-4) Ta kunder från andra marknader HOT <-> SVAGHETER *) Faktorer som minskar i betydelse med tiden Många av svagheterna i Tre:s omgivning är barnsjukdomar som antagligen kommer att gå över med tiden. Allt eftersom 3G-nätet blir mer utbrett och accepterat kommer fler och fler kunder redan ha en 3G-telefon. Det dåliga rykte som präglat 3G-telefonerna sedan start är på väg att växa bort då dagens 3G-telefoner har förbättrats avsevärt. I takt med att 3G-nätet byggs ut minskas beroendet av en extern 2G-leverantör. Utvecklingen på 3G-fronten går fort framåt och antagligen kommer telefoner i de lägre prisklasserna att finnas på marknaden inom kort. Tre har idag en mycket liten kundbas. Möjligheter som bör utnyttjas där är att ta kunder från andra marknader och utnyttja det ökade teknikintresse som råder på marknaden. Detta kan de delvis göra med hjälp av sin styrka att använda ny teknik och därmed lansera nya kringtjänster som till exempel TV i mobilen. Genom att sänka sina samtalstaxor kan de även konkurrera ut det fasta telefoninätet och på så sätt utöka mobilanvändandet. Detta skulle göra deras kundbas större och öka användandet per kund. Att marknaden är överetablerad är ett faktum. Med starka finansiärer i botten finns det möjlighet att köpa upp någon av konkurrenterna. Då Tre har bäst täckning av alla 3G-operatörer är hotet från PTS först och främst riktat mot de operatörer som ligger sämst till. 10

11 Porters fem krafter Nedan följer en omvärldsanalys av mobilmarknaden med hjälp av Porters fem krafter. Hot från nya konkurrenter På en överetablerad marknad är etableringskostnaden enormt hög. Redan då Tre började sin kamp om marknadsandelar i Sverige såg det tufft ut. Att ytterligare en ny konkurrent skulle etablera sig idag är inte troligt. En konsolidering ligger antagligen närmare till hands. Köparnas förhandlingsstyrka Med en obefintlig byteskostnad och låg kundlojalitet är köparnas förhandlingsstyrka mycket stark. I mobilbranschen är det även lätt att spela ut operatörerna mot varandra då hårda variabler såsom samtalspris är lätta att jämföra. Operatörerna anstränger sig dock för att försvåra jämförelsen genom att erbjuda fria minuter, minimal debitering per månad med mera. Leverantörernas förhandlingsstyrka Med stora operatörer följer stora inköpsvolymer. Många leverantörer konkurrerar om operatörernas uppmärksamhet. Då Tre är den största 3Goperatören är de den viktigaste kunden vid försäljning av 3G-telefoner vilket stärker deras förhandlingsposition. Om en operatör väljer att hårdsatsa på ett visst märke kan detta innebära en uppsving även för leverantören. Tre:s strategi bygger på ny teknik och avancerade telefoner. En stark kundpåverkan på att erbjuda en viss modell eller ett visst märke sätter press på Tre. Konkurrens i segmentet Tele2 Tele2 har tydligt positionerat sig som prispressare och satsar på enkel och billig telekom och är en slimmad organisation med många kunder. HÖG Vodafone Stordrift och god kundservice är strategiska mål för detta globala företag. Företaget satsar precis som Tre på 3G. Pris TeliaSonera Denna delvis statsägda jätte har mobiltelefoni som ett av sina större affärsområden. Företaget har funnits sedan mobiltelefonins begynnelse och har många trogna kunder. Då företaget fortfarande har konkurrensfördelar på grund av sitt tidigare monopol på den fasta telefonin har de skapat sig ett välkänt varumärke. LÅG LÅG Service HÖG 11

12 Hot från substitut På en högteknologisk marknad avlöser de nya teknikerna varandra. Substitut och uppgraderingar på 3G är redan på väg. En eventuell felsatsning i en teknik som sedan inte slår igenom eller inte fungerar som utlovats är ett stort hot mot Tre. IP-telefoni via trådlösa nätverk är ett hot mot hela mobiltelefonibranschen. Tre imorgon Tre är inte ensamma om att gå dåligt. De senaste åren har kraftiga satsningar på 3G-utbyggnad och minskade samtalstaxor präglat branschen. Stora vinster har förvandlats till förluster. Marknaden är mättad samtidigt som alla operatörer strävar efter att få fler kunder för att skapa lönsamhet. Innovation adoption curve Tre står inför en stor utmaning. De har länge inriktat sig mot innovators och early adopters. För att bli lönsamma och hitta ytterligare kundgrupper är det nu dags att ta steget över till early majority. Detta är ett tufft steg över klyftan och lyckas de inte ta det steget kommer de inte att överleva i längden. Både Vodafone och Tele2 har sedan länge varit inriktade på majoriteten. Innovators Early adopters Tre och 3G på kort sikt Vi anser inte 3G-satsningen vara rimlig, åtminstone inte i ett kortsiktigt perspektiv. Flajts (2002) analys av 3Gmarknaden konstaterar redan 2002 detta faktum. Enligt deras analys kräver 3G-satsningen att omsättning per kund i Tre är så hög som 960 kr per månad för att de med en marknadsandel på 15 procent ska kunna bära kostnaderna för 3G-utbyggnaden. Idag har de 4 procent av marknaden och en omsättning per kund på cirka 400 kr. Tre och 3G har haft en långsammare utveckling än de flesta förväntat sig. Alla parter var beredda på att satsningen skulle bli dyr och till en början olönsam, men analyserna som gjordes i början av 2000-talet har visat sig vara minst sagt optimistiska i förhållande till verkligheten. Detta har gjort att den dyra 3Gutbyggnaden ännu inte täckts upp av några större intäkter. Tre som ägs av två stora och finansiellt sett mycket starka företag är ingen kortsiktig satsning. Båda finansiärerna har varit och är fortfarande villiga att satsa långsiktigt. De kortsiktiga mål som sattes upp från början har inte uppfyllts är inget som har påverkat företagets fortsatta långsiktiga satsning. Chasm Majority Laggards 12

13 Tre och 3G på lång sikt Det tar lång tid att etablera en ny operatör på marknaden. När Tele2 introducerade sig på den svenska marknaden på 90-talet skedde detta genom kraftigt subventionerade telefoner och varje ny kund blev en dyr affär. Tele2 hade precis som Tre dålig täckning i början. Visserligen var inte marknaden lika mättad på den tiden men det går ändå att dra klara paralleller kring strategi för introduktion på marknaden. Utvecklingen av kringtjänster tillsammans med en bättre teknik talar för att 3G har kommit för att stanna. Med hjälp av 3G kommer användningsområdena för telefonen bli fler och bättre. 3G-nätet kommer antagligen att ersätta 2G-nätet i framtiden på samma sätt som 2G ersatte NMT. Kringtjänster allt viktigare Den ökade konkurrensen på världsmarknaden överlag har föranlett en kringtjänsterevolution. Idag konkurrerar sällan företag endast med sin huvudtjänst utan just kringtjänster har kommit att spela en allt större roll, både som konkurrensfördel och värdeskapare i dagens företag. Detta talar för att Tre:s strategi Mer värde för pengarna ligger i tiden och kan komma att bli den framgångsfaktor som får fart på den tröga utvecklingen. Tele2 inte alltid billigast Tele2 är i de flesta kunders ögon den billigaste operatören medan Tre profilerar sig med ny teknik. Om Tele2-kunder skulle vilja köpa denna nya teknik hamnar de lätt i ett scenario likt nedan. Abbonemang Tre fri 100 Knockout Telefon (Nokia 6280) 595kr 4500kr Abbonemang 18 mån 1785kr 0kr Samtal 100min/mån 1062kr 882kr Totalpris 3439kr 5382kr Detta visar att även om Tele2 positionerat sig som prispressare är den totala kostnaden i flera fall billigare hos Tre. Detta är en miss i Tre:s marknadsföring. Kunderna förstår helt enkelt inte att det går att kombinera lågt pris med ny teknik. 13

14 För stor organisation Statistiken över antalet kunder tillsammans med anställd personal visar på att Tre faktiskt har lika många anställda som Tele2, där Tele2 har tio gånger så många kunder. Detta tillsammans med Tele2 inte alltid billigast gör att man inte behöver ifrågasätta varifrån delar av företagets dåliga resultat kommer. Enligt koncernchef på Tre, Shlomo Liran (2004), behöver 300 Tre en miljon kunder för att generera ett positivt kassaflöde. Organisationen verkar redan nu vara dimensionerad för så 0 många kunder, något vi tycker borde ha vuxit fram med tiden. Vid en första anblick är det lätt att tro att det stora antalet anställda beror på uppköp och konsolideringar, något som inte är fallet här Antal anställda Tänkbara framtida strategier Innovatörsstrategin Prispressarstrategin HÖG Teknikfokus LÅG Lönsamhet enl. Porters generiska strategier Lönsamhet enl. sunt förnuft LÅG Prisfokus Som vi ser det finns det två olika vägar att gå framöver. Båda vägarna innebär en tydlig positionering på marknaden, något vi tycker Tre saknar idag då de, enligt oss, både är prispressare och innovatörer på samma gång. Innovatören alltid först med ny teknik och nya tjänster Tre ska i framtiden fortsätta satsa på att hela tiden erbjuda den nyaste tekniken och först och främst locka innovators och early adopters. Tre behöver inte ha flest kunder men kunderna de har ska vara beredda att betala för att ligga på topp och utnyttja telefonens funktionalitet och kringtjänster fullt ut. För att företaget ska bli lönsamt krävs dock att de tar sig in i målgruppen early majority. Delar av denna grupp tror vi att early adopters kan locka till sig genom kampanjer likt Tre bomben friends som innebär att Tre-kunder kommunicerar helt gratis sinsemellan. HÖG 14

15 Att subventionera telefoner går inte i linje med innovatörsstrategin, målgruppen är villiga att betala för bättre tekniker och tjänster. Allt eftersom kamera och mp3-spelare med mera integreras i telefonen höjs priset. Om kunden är beredd att lägga kr på en mobil med dessa funktioner är sannolikheten hög att de även är beredda att lägga 1000 kr extra för att få en 3G-mobil. Denna strategi kommer generera lika mycket kunder och Tre behöver därför minska antalet anställda. Prispressaren 3G har kommit för att stanna Tre har tagit namnet Tre av en anledning. 3G är den ny tidens mobiltelefoni och tekniken har kommit för att stanna. 4G kommer förmodligen inte heta 4G utan snarare vara en uppgradering av 3G. Tre befinner sig idag bland innovators och early adopters. Med starka finansiärer i botten har Tre möjlighet att vänta på att 3G-vågen ska skölja över marknaden. Då är Tre redo med en bred produktportfölj och lång erfarenhet inom 3G. De ska då positionera sig i early majority och tona ner sin tekniksatsning för att övergå till prispressare med vinstfokus på kringtjänster. Med redan etablerad teknik och en vid detta lag vältrimmad organisation har de då möjlighet att etablera sig likt Tele2 gjorde i 2G-nätet. Eftersom Tele2 redan har en stabil position som prispressare och antagligen även dem är redo att hoppa på 3G-vågen tror vi att ett uppköp här kan bli nödvändigt. Vid fråga om vem som köper upp vem kan vi tänka oss två utfall. Spekulationerna talar för att Tele2 är beredda på att sälja av sin mobilverksamhet i Norden. (PS, 2006). Med Hutchinson Whampoa och Investor i ryggen skulle ett sådant uppköp antagligen vara möjligt. Frågan är om ett företag med 350 tusen kunder skulle kunna tänka sig att köpa upp ett företag med 3,5 miljoner kunder. Satsningen för att vinna de 350 tusen kunder Tre har idag skulle i så fall vara relativt meningslös. Den omvända ansatsen att Tele2 skulle köpa upp Tre och dess kunder skulle antagligen vara möjlig vid en realisation men endast ge Tele2 en marginell kundökning. 15

16 Referenser Affärsdata (2006) <http://www.ad.se> Dagens Industri ( ) <http://di.se/nyheter/?page=%2favdelningar%2fartikel.aspx%3fo%3dindex%26articleid%3d20 04%5c08%5c03%5c112662> Flajt ( ) <http://www.flajt.se/logg/3ganalys_0210.pdf> Internetworld (2006) <http://www.internetworld.idg.se> Ny Teknik ( ). <http://www.nyteknik.se/art/45368> Pressansvarig Tre, Hörnfeldt, Erik ( ) PS ( ) <http://www.dagensps.se/article.aspx?articleid=15870&ca tegid=4> PTS (2000) <http://www.pts.se/archive/documents/se/ Hi3G%20sammanfattning.pdf> Regeringsrapport UMTS utbyggnaden ( ). <http://pts.se/archive/ Documents/SE/Regeringsrapport_UMTS-utbyggnaden_delrapport_Bilaga%201_juni% pdf> SCB (2006) <http://www.scb.se> Tele2 FAQ <http://www.faq.tele2.se/?catid=144&t2page=smaforetag_kundservice_fragorochsvar> Tre TT Nyhetsbanken ( ) <http://www.tt.se> 16

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer