Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pionjärer för ett nytt mobilt liv"

Transkript

1 Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen har gått sämre än förväntat. På en övermättad marknad är det dyrt att vinna marknadsandelar. Strategiskt sett är Tre inriktade på att erbjuda innovativa produkter med den senaste tekniken. Detta rimmar dock dåligt med deras strategi för att vinna nya kunder som går ut på att i princip ge bort telefoner. Positioneringen som både prispressare och differentierare är inte lönsam och kundgruppen har svårt att förstå att en nyetablerad operatör med den senaste tekniken kan erbjuda telefoner billigare än konkurrenterna. I rapporten belyser vi faktumet att Tre bör välja en tydlig väg att gå, antingen som prispressare eller innovatör. Detta för att långsiktigt tydligt positionera sig på marknaden. Som prispressare kan konkurrensen bli stenhård och uppköp kan bli nödvändigt. Kringtjänster är här mycket viktigt då prispressen gör att lönsamheten på telefonsamtalen blir låg. Som innovatör skulle Tre kunna ställa om sin strategi till att sikta på en mindre kundgrupp som är beredd att betala mer för att få det senaste. Även som innovatör bör kringtjänster stå för en stor del av satsningen för att maximera användandet hos kundgruppen. Henrik Ekvall Daniel Hilding Anders Öhrling Johan Andersson Linköpings universitet 2006

2 Innehållsförteckning Inledning Om Tre. 3 Metod. 3 Syfte. 3 Frågeställning Avgränsning. 3 Mobilmarknaden idag G. 4 FÖRETAGEN I SIFFROR. 5 Strategier. 5 Den ekonomiska situationen SWOT. 8 Porters fem krafter. 11 Tre imorgon Innovation adoption curve. 12 Tre och 3G på kort sikt. 12 Tre och 3G på lång sikt. 13 Kringtjänster allt viktigare. 13 Tele2 inte alltid billigast. 13 För stor organisation?. 14 Tänkbara framtida strategier. 14 Referenser

3 Inledning Mobilmarknaden är en av dagens mest konkurrensutsatta marknader. Med 10 miljoner aktiva abonnemang på 9 miljoner invånare (Hörnfeldt, 2006) är marknaden övermättad. Användandet ökar och med nya innovationer slåss företagen mer än någonsin. Att ha rätt strategi och fokus är idag nödvändigt för att som operatör vara framgångsrik. Om Tre Operatören Tre har funnits på svenska marknaden i några år nu och har försökt slå sig in på en redan mogen mobilmarknad. Hutchinson Whampoa och Investor är ägarna till Hi3G Access AB som är företaget bakom varumärket Tre. De fick licens för tredje generationens mobiltelefoni i december Idag har Tre drygt användare i Skandinavien och är i och med det den operatör med flest 3G-användare. Tre når 86,8 procent av befolkningen i Sverige och närmar sig därmed Post och Telestyrelsens (PTS) mål på 99,8 procent (TT Nyhetsbanken, 2006). Företaget har cirka 700 anställda och omsatte 2004 drygt 2,5 miljarder (Tre, 2006). Tre är ett nytt bolag som offensivt satsar på 3G och har inget eget 2G-nät. Där täckning för 3G saknas hyr företaget in sig på Vodafones nät. Metod Rapporten grundar sig på årsredovisningar från de aktuella företagen. Även siffror och analyser från affärspress har använts. Informella intervjuer har gjorts med anställd på Siba och Presschef på Tre. Flera siffror och värderingar är grundade på beräkningar som vi ej haft möjlighet att verifiera och är ej exakta värden. Skandinaviens största börsnoterade investmentbolag Närvaro: 7 länder. Resultat 05: 44 miljarder SEK. Tillgångar: 162 miljarder SEK. Ägarandel i Tre: 40%. Hutchinson Whampoa Ledande internationell koncern inom innovation och teknologi Närvaro: 54 länder. Vinst 05: 14 miljarder SEK. Tillgångar: 512 miljarder SEK. Ägarandel i Tre: 60% Syfte Målet med rapporten är att ge en bild över Tre:s nuvarande och framtida positionering och strategier samt att jämföra dem med några av dess konkurrenter. Vi kommer att beröra de möjligheter som tekniken medför men också de hot som alternativa lösningar har gett upphov till. Rapporten kommer att knyta an till de teorier som tagits upp under kursens (TEIE60) gång för att tydligt spegla Tre:s chanser för ett positivt resultat. Frågeställning Hur ser Tre:s strategiska situation ut idag och i framtiden? Hur står sig Tre mot Tele2 och Vodafone på en överetablerad marknad? Avgränsning Vi har valt att utesluta Teliasonera i vår jämförelse då deras breda portfölj inom telebranschen gör det svårt att få fram siffror specifika för mobilbranschen. Vodafone har nyligen blivit uppköpt av Telenor. Detta har ej beaktats i rapporten. De företag vi granskat har moderbolag eller ägare som bland annat kan ta emot vinster för att minimera skatten i Sverige, detta har ej tagits hänsyn till.

4 Mobilmarknaden idag Idag har 96 procent av Sveriges befolkning i åldrarna år tillgång till mobiltelefon (SCB, 2006). Det finns cirka 10 miljoner mobilabonnemang på 9 miljoner invånare (Hörnfeldt, 2006). Fokus har därför förflyttats från att vinna nya mobilanvändare till att ta användare från konkurrerande operatörer. Förstagångsanvändarna blir allt färre och är i princip begränsade till den yngre generationen. Att byta operatör går både snabbt och enkelt. Det gamla numret flyttas över och den nya operatören säger upp det gamla abonnemanget. Idag finns det inga byteskostnader för kunden i samband med operatörsbyte. Operatörerna betalar snarare för att få över kunder till sitt nät. Under 2005 låg snittkostnaden per ny abonnent för Tre på 293. (Ny Teknik, 2006) 3G I 3G-nätet fungerar befintliga tjänster i mobilnätet snabbare och bättre. Med 3G öppnas även nya möjligheter för andra tjänster som videotelefoni, mer avancerade spel, webbsurf, e-post och nyheter. Den ökade överföringskapaciteten förbättrar mobil uppkoppling mot Internet avsevärt. (Tele 2 FAQ, 2006) 3G telefoner är fortfarande dyrare i inköp än 2G-modeller. En genomsnittstelefon med 3G kostar kr. Idag fungerar telefonerna bra, batteritiden är bättre och felfrekvensen lägre. Så var det inte när 3G lanserades. Stora problem med täckning och dåliga telefoner gav 3G, och indirekt Tre, ett dåligt rykte som fortfarande lever kvar. (Hörnfeldt, 2006) Två stora aktörer bygger tredje generationens mobilnät i Sverige: Hi3G och Vodafone har en gemensam satsning genom bolaget 3GIS. Genom detta bolag planeras cirka 70 procent av nätet byggas. Återstående 30 procent innefattar i stort sett storstäderna och där ansvarar de olika operatörerna för sina egna nät. (Hi3G Årsredovisning, 2004) Tele2 och Telia har även de en gemensam satsning, vid namn Sulab, dessa bygger till skillnad från ovan hela nätet tillsammans. (Regeringsrapport UMTS-utbyggnaden, 2005) Målet från Post och Telestyrelsen är 99,8 procent täckning. Detta skulle varit uppfyllt 31 december Inget av de licensierade bolagen har lyckats uppnå denna täckning. Idag är skillnaderna i täckning mellan de olika operatörerna under en procent. (Regeringsrapport UMTS-utbyggnaden, 2005) Procentuell täckning av svenska befolkningen (TT Nyhetsbanken, 2006) 4

5 I media utmålas ofta Wi-fi och IP-telefoni som ett substitut till 3G-teknologin i storstäder. Enligt Internetworld (Internetworld, 2006) så är Wi-fi en teknik som på allvar utmanar 3G. Marknaden för kommersiella surfzoner (eller hotspots) växer rejält i världen. I Sverige är det Telias Homerun-nät som dominerar och det går idag att få trådlöst bredband på 186 orter i Sverige. Detta medför också att IP-telefoni är ett alternativ till mobiltelefoni. Där täckning finns går det sedan att prata mobilt. (Internetworld, 2006) FÖRETAGEN I SIFFROR Antal anställda Omsättning (Mkr) 0, * Res e. fin. netto (Mkr) * 2200* 1055* 1132* Soliditet 59% 76% 41% 20% 55% 59% 58% 62% 13% 22% 30% 28% Kassalikviditet 160% 60% 237% 254% 88% 84% 24% 66% 88% 84% 25% 66% Avkastning eget kapital -6,3-2,6-14,0-63,2 52,9 39,3 20,8-1, Antal kunder (Miljoner) ,35 1,2 1,3 1,5 1, ,3 3,4 (Affärsdata, 2006) *) Siffrorna är baserade på en uppskattning att 65% av Tele2 är Mobiltelefoni Strategier På en tuff marknad är det extra viktigt att ha en tydlig strategi för att kunna differentiera sig från mängden. Nedan presenteras i grova drag de strategier Tre och två av deras konkurrenter har. ny teknologi och värdeskapande kringtjänster Tre ska vara den ledande leverantören av 3G-tjänster. Enligt Erik Hörnfeldt, pressansvarig på Tre, vill de positionera sig genom att skapa mer värde för pengarna. Detta genom att satsa på musik (vilket visar fördelarna med 3G) och innovation (och då inte bara tekniskt utan även prismässigt). I sin licensansökan (PTS, 2000) skriver de bland annat att de ska: Hålla högst tänkbara tekniska kvalitet De ska vara ledande på att introducera innovativa tjänster stordrift ger mervärde Vodafone strävar efter att kombinera globala stordriftsfördelar med lokal närvaro och marknadskännedom. Vodafone satsar på att ligga i centrum av tre enorma marknader telekommunikation, informationsunderhållning, IT-produktivitet. Även 3G ingår som en strategisk satsning, Vodafone vill ligga i framkanten för att kunna ha stort inflytande på den framtida 3G-utvecklingen. enkel och billig telekom Tele2 har som strategi att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Detta ska de göra genom enkel och billig telekom till sina kunder. 5

6 Den ekonomiska situationen Tre är i en omvälvande uppstartsfas och har mycket starka finansiärer i ryggen. Detta gör att de rent finansiellt inte fungerar på samma sätt som ett etablerat företag och en nyckeltalsanalys enbart på Tre i sig blir svårtolkad. Dock kan man genom att parallellt studera andra företag i samma bransch få en uppfattning om trender. Omsättning Tre har sedan starten 2001 expanderat kraftigt och tiodubblade sin omsättning mellan åren 2003 och Vodafone och Tele2 har legat stabilt på ungefär samma nivå under denna tid. Att Tre ökar sin omsättning samtidigt som övriga operatörer ligger stabilt tyder på att de plockar marknadsandelar. Ekonomisk ställning och lönsamhet Mobilmarknaden har varit en marknad med stora övervinster vilket lett till att nya aktörer etablerat sig. De förväntningar Tre hade baserades på tidigare års övervinster som i nuläget inte ser likadant ut med fler aktörer på marknaden. Detta syns tydligt i både resultat och avkastning på eget kapital. Som aktieägare ser det kortsiktigt inte bra ut att ha sitt kapital bundet i Tre. Det måste därför finnas en mer långsiktig plan för Tre. Att Tre har två starka finansiärer i ryggen ser man tydligt på företagets likviditet. Detta skulle kunna tolkas som att företaget går mycket bra men den höga siffran kan härledas till tillskott från ägare och ökade lån. Likviditeten var 2004 över 250 procent vilket betyder att Tre:s betalningsförmåga på kort sikt var mycket bra och betalningsberedskapen god. För räkenskapsåret 2004 gjorde Tre en förlust på 1,6 miljarder före skatt och mycket talar för att resultatet för året 2005 inte kommer bli bättre. I Investors årsredovisning kan läsas att Tre hade ett rörelseresultat på -1,5 miljard för året Detta innebär att förlusten för Tre uppgår till nära 4 miljarder baserat på att Investor äger 40 procent. Tre är inte ensamma om att prestera dåligt resultat. Vodafone har i det närmaste gjort en djupdykning och har gått från en vinst på dryga 1,2 miljarder 2003 till en förlust på 0,1 miljard Detta tyder på att marknaden präglas av en ökad konkurrens. I graferna ser man Vodafones och Tre:s negativa trend men också att Tele2 halverade sitt rörelseresultat mellan åren Omsättning (Mkr) Resultat efter finansiellt netto (Mkr) Avkastning på eget kapital Likviditet (%)

7 och 2003 för att sedan fortsätta stabilt. Tele2 var till synes mer beredd på något som skedde på marknaden vid den här tiden. Intressant är också att under samma tid var omsättningen, för alla utom Tre, i princip oförändrad. Den största anledningen till detta är troligtvis den radikala sänkning av minutpriser som genomfördes dessa år. Det var Tele2 som påbörjade och ledde denna sänkning. Att omsättningen ej ändras nämnvärt tyder på att kunderna konsumerar mer vilket ger lika intäkt. Dock innebär detta en högre kostnad för företagen och således mindre vinst. Vi tror även att dragkampen om kunderna är ett förlustspel eftersom en vunnen kund för en operatör oftast är en förlorad kund för en annan. Soliditet (%) 2007 Soliditetsutveckling En god soliditet är viktigt att kunna visa upp om kapitaltillskott i form av låntagande skulle behövas. I Tre:s fall handlar det dock mer om att Investor och Hutchinson Whampoa kan uppvisa bra värden på koncernnivå för att nya lån ska kunna erhållas. Den kraftiga nedgången i soliditet för Tre beror troligen på deras allt större förluster. Anställda Expansionen av Tre syns också på att antalet anställda har ökat. Vid en jämförelse ser man att Tre har lika många anställda men bara en tiondel av de 3,5 miljoner kunder Tele2 har. Det är tydligt att man tidigt bygger en organisation för en betydligt större kundkrets än vad man har idag. Enligt VD Shlomo Liran behöver Tre en miljon kunder för att erhålla positivt kassaflöde. Om de kan öka kundantalet till en miljon med samma antal anställda låter detta som en mer rimlig organisationsstorlek vilket skulle ge ungefär lika många kunder per anställd som Vodafone Antal anställda 2007 Kunder per anställd Tre (0,35milj) Tre (1milj) Vodafone Tele2 Om man ser till anställda syns det att Vodafone har en tydlig inriktning på kundservice medan Tele2 uppvisar en mycket slimmad organisation med sitt jämförelsevis höga antal kunder per anställd. 7

8 SWOT I SWOT-analysen berörs Tre:s interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot. Dessa faktorer matchas sedan för att ge en grund till framtida strategiska beslut. Styrkor Ny teknik 3G står för den senaste tekniken och är kända för att erbjuda de senaste telefonerna. Den nya tekniken utnyttjas till att erbjuda nya tjänster som musik, videosamtal och Internet. Dessa kringtjänster skapar ett mervärde och gör det möjligt att tjäna pengar trots minskande samtalsavgifter. Bäst 3G-täckning Tre erbjuder idag den bästa 3G-täckningen. Starka finansiärer Tre har två mycket starka finansiärer som är villiga att även i fortsättningen satsa stora pengar på att etablera företaget på den svenska marknaden, detta trots stora kostnader för att vinna kunder och etablera ett nytt nät. Svagheter 3G kräver 3G-telefon För att kunna ringa med Tre krävs en mobil anpassad för 3G-nätet. Detta innebär att de kunder som vill ha Tre ofta behöver köpa en ny telefon. 3G telefoner har dåligt rykte De första 3G-telefonerna som släpptes på marknaden hade många brister. Bland annat var batteritiden mycket dålig och telefonerna behövde ofta uppdateras med ny mjukvara för att korrigera diverse fel. Detta rykte lever kvar trots kraftigt förbättrade telefoner och tekniker. Dyrare teknik Telefoner med stöd för 3G är i genomsnitt dyrare än 2G-telefoner. Detta innebär att 3G-telefonerna blir svårsålda utan subventioner i samband med abonnemangsteckning. Liten kundbas Tre har till skillnad från sina konkurrenter startat sin 3G-satsning utan några befintliga kunder och har än idag betydligt färre kunder än sina konkurrenter. Varje kund måste därmed generera mera pengar för företaget för att finansiera 3G-utbyggnaden och företagets övriga fasta kostnader. Beroende av extern 2G-leverantör För att kunna erbjuda motsvarande för en 3G-användare som en 2G-användare krävs det än idag att telefonerna kan växla över till 2G-nätet där 3G-täckning saknas. Tre, som saknar 2G-nät, tvingas därför köpa in denna tjänst från en tredjepartsleverantör. 8

9 Möjligheter Teknikintresset ökar Samtidigt som tekniska framsteg ökar möjligheterna ökar även kundernas intresse. Redan idag har telefonerna börjat användas till mycket mer än att ringa med. Detta skapar förutsättningar och möjligheter för att tilläggsfunktionerna blir en viktigare faktor vid köp av telefon och val av operatör. Exempel på kringtjänster som kan tänkas stå för en stor del av omsättningen i framtiden är musik, videosamtal, bredband och tv. Ta kunder från andra marknader Då samtalstaxorna i det mobila nätet idag är konkurrenskraftiga med den traditionella fasta telefonin kan många tänka sig att endast ha ett mobilabonnemang. Att kunna använda mobilen som kamera och att surfa var som helst är andra möjligheter som kan locka kunder från andra marknader och leda till en ökning av mobilanvändandet. Hot Överetablerad marknad Marknaden är övermättad vilket leder till stor konkurrens om kunderna. Det handlar helt enkelt om att vinna över befintliga mobilanvändare från andra operatörer istället för att hitta nya kundsegment. Kunderna saknar lojalitet När operatörerna betalar för varje kund som byter från annan operatör blir byteskostnaden för kunden snarare en vinstaffär. Detta gör att det är dyrt att vinna en kund men samtidigt lätt att förlora en befintlig kund. Post och Telestyrelsens krav Om kraven från PTS angående 99,8 procent täckning inte uppnås finns en risk att PTS drar in 3G-licensen. Sannolikheten att de skulle dra in en licens är mycket låg. Finns det härmed ett utomstående krav att bygga ut nätet, oavsett om det är ekonomiskt försvarbart eller ej. IP-telefoni via Wi-fi Möjligheterna att ringa via Internet öppnar nya vägar in för konkurrenter. Den prismedvetne kunden skulle här teoretiskt sett kunna välja den operatör som har billigast samtalstaxa i ögonblicket samtalet görs. 9

10 Matchning SWOT MÖJLIGHETER a) Teknikintresset ökar b) Ta kunder från andra marknader HOT a) Överetablerad marknad b) Kunderna saknar lojalitet c) PTS krav d) IP-telefoni via Wi-fi STYRKOR 1) Ny teknik 2) Bäst 3G-täckning 3) Starka finansiärer MÖJLIGHETER <-> STYRKOR b-3) Ta kunder från andra marknader med ny teknik a-1) Utnyttja ny teknik för teknikintresserade kunder HOT <-> STYRKOR a-3) Köp upp någon konkurrent c-2) Fortsätt ha bäst 3G-täckning så är det de andra operatörerna som får krav först SVAGHETER 1) 3G kräver 3G telefon * 2) 3G-telefoner har dåligt rykte * 3) Dyrare teknik * 4) Liten kundbas 5) Beroende av extern 2G-leverantör * MÖJLIGHETER <-> SVAGHETER b-4) Ta kunder från andra marknader HOT <-> SVAGHETER *) Faktorer som minskar i betydelse med tiden Många av svagheterna i Tre:s omgivning är barnsjukdomar som antagligen kommer att gå över med tiden. Allt eftersom 3G-nätet blir mer utbrett och accepterat kommer fler och fler kunder redan ha en 3G-telefon. Det dåliga rykte som präglat 3G-telefonerna sedan start är på väg att växa bort då dagens 3G-telefoner har förbättrats avsevärt. I takt med att 3G-nätet byggs ut minskas beroendet av en extern 2G-leverantör. Utvecklingen på 3G-fronten går fort framåt och antagligen kommer telefoner i de lägre prisklasserna att finnas på marknaden inom kort. Tre har idag en mycket liten kundbas. Möjligheter som bör utnyttjas där är att ta kunder från andra marknader och utnyttja det ökade teknikintresse som råder på marknaden. Detta kan de delvis göra med hjälp av sin styrka att använda ny teknik och därmed lansera nya kringtjänster som till exempel TV i mobilen. Genom att sänka sina samtalstaxor kan de även konkurrera ut det fasta telefoninätet och på så sätt utöka mobilanvändandet. Detta skulle göra deras kundbas större och öka användandet per kund. Att marknaden är överetablerad är ett faktum. Med starka finansiärer i botten finns det möjlighet att köpa upp någon av konkurrenterna. Då Tre har bäst täckning av alla 3G-operatörer är hotet från PTS först och främst riktat mot de operatörer som ligger sämst till. 10

11 Porters fem krafter Nedan följer en omvärldsanalys av mobilmarknaden med hjälp av Porters fem krafter. Hot från nya konkurrenter På en överetablerad marknad är etableringskostnaden enormt hög. Redan då Tre började sin kamp om marknadsandelar i Sverige såg det tufft ut. Att ytterligare en ny konkurrent skulle etablera sig idag är inte troligt. En konsolidering ligger antagligen närmare till hands. Köparnas förhandlingsstyrka Med en obefintlig byteskostnad och låg kundlojalitet är köparnas förhandlingsstyrka mycket stark. I mobilbranschen är det även lätt att spela ut operatörerna mot varandra då hårda variabler såsom samtalspris är lätta att jämföra. Operatörerna anstränger sig dock för att försvåra jämförelsen genom att erbjuda fria minuter, minimal debitering per månad med mera. Leverantörernas förhandlingsstyrka Med stora operatörer följer stora inköpsvolymer. Många leverantörer konkurrerar om operatörernas uppmärksamhet. Då Tre är den största 3Goperatören är de den viktigaste kunden vid försäljning av 3G-telefoner vilket stärker deras förhandlingsposition. Om en operatör väljer att hårdsatsa på ett visst märke kan detta innebära en uppsving även för leverantören. Tre:s strategi bygger på ny teknik och avancerade telefoner. En stark kundpåverkan på att erbjuda en viss modell eller ett visst märke sätter press på Tre. Konkurrens i segmentet Tele2 Tele2 har tydligt positionerat sig som prispressare och satsar på enkel och billig telekom och är en slimmad organisation med många kunder. HÖG Vodafone Stordrift och god kundservice är strategiska mål för detta globala företag. Företaget satsar precis som Tre på 3G. Pris TeliaSonera Denna delvis statsägda jätte har mobiltelefoni som ett av sina större affärsområden. Företaget har funnits sedan mobiltelefonins begynnelse och har många trogna kunder. Då företaget fortfarande har konkurrensfördelar på grund av sitt tidigare monopol på den fasta telefonin har de skapat sig ett välkänt varumärke. LÅG LÅG Service HÖG 11

12 Hot från substitut På en högteknologisk marknad avlöser de nya teknikerna varandra. Substitut och uppgraderingar på 3G är redan på väg. En eventuell felsatsning i en teknik som sedan inte slår igenom eller inte fungerar som utlovats är ett stort hot mot Tre. IP-telefoni via trådlösa nätverk är ett hot mot hela mobiltelefonibranschen. Tre imorgon Tre är inte ensamma om att gå dåligt. De senaste åren har kraftiga satsningar på 3G-utbyggnad och minskade samtalstaxor präglat branschen. Stora vinster har förvandlats till förluster. Marknaden är mättad samtidigt som alla operatörer strävar efter att få fler kunder för att skapa lönsamhet. Innovation adoption curve Tre står inför en stor utmaning. De har länge inriktat sig mot innovators och early adopters. För att bli lönsamma och hitta ytterligare kundgrupper är det nu dags att ta steget över till early majority. Detta är ett tufft steg över klyftan och lyckas de inte ta det steget kommer de inte att överleva i längden. Både Vodafone och Tele2 har sedan länge varit inriktade på majoriteten. Innovators Early adopters Tre och 3G på kort sikt Vi anser inte 3G-satsningen vara rimlig, åtminstone inte i ett kortsiktigt perspektiv. Flajts (2002) analys av 3Gmarknaden konstaterar redan 2002 detta faktum. Enligt deras analys kräver 3G-satsningen att omsättning per kund i Tre är så hög som 960 kr per månad för att de med en marknadsandel på 15 procent ska kunna bära kostnaderna för 3G-utbyggnaden. Idag har de 4 procent av marknaden och en omsättning per kund på cirka 400 kr. Tre och 3G har haft en långsammare utveckling än de flesta förväntat sig. Alla parter var beredda på att satsningen skulle bli dyr och till en början olönsam, men analyserna som gjordes i början av 2000-talet har visat sig vara minst sagt optimistiska i förhållande till verkligheten. Detta har gjort att den dyra 3Gutbyggnaden ännu inte täckts upp av några större intäkter. Tre som ägs av två stora och finansiellt sett mycket starka företag är ingen kortsiktig satsning. Båda finansiärerna har varit och är fortfarande villiga att satsa långsiktigt. De kortsiktiga mål som sattes upp från början har inte uppfyllts är inget som har påverkat företagets fortsatta långsiktiga satsning. Chasm Majority Laggards 12

13 Tre och 3G på lång sikt Det tar lång tid att etablera en ny operatör på marknaden. När Tele2 introducerade sig på den svenska marknaden på 90-talet skedde detta genom kraftigt subventionerade telefoner och varje ny kund blev en dyr affär. Tele2 hade precis som Tre dålig täckning i början. Visserligen var inte marknaden lika mättad på den tiden men det går ändå att dra klara paralleller kring strategi för introduktion på marknaden. Utvecklingen av kringtjänster tillsammans med en bättre teknik talar för att 3G har kommit för att stanna. Med hjälp av 3G kommer användningsområdena för telefonen bli fler och bättre. 3G-nätet kommer antagligen att ersätta 2G-nätet i framtiden på samma sätt som 2G ersatte NMT. Kringtjänster allt viktigare Den ökade konkurrensen på världsmarknaden överlag har föranlett en kringtjänsterevolution. Idag konkurrerar sällan företag endast med sin huvudtjänst utan just kringtjänster har kommit att spela en allt större roll, både som konkurrensfördel och värdeskapare i dagens företag. Detta talar för att Tre:s strategi Mer värde för pengarna ligger i tiden och kan komma att bli den framgångsfaktor som får fart på den tröga utvecklingen. Tele2 inte alltid billigast Tele2 är i de flesta kunders ögon den billigaste operatören medan Tre profilerar sig med ny teknik. Om Tele2-kunder skulle vilja köpa denna nya teknik hamnar de lätt i ett scenario likt nedan. Abbonemang Tre fri 100 Knockout Telefon (Nokia 6280) 595kr 4500kr Abbonemang 18 mån 1785kr 0kr Samtal 100min/mån 1062kr 882kr Totalpris 3439kr 5382kr Detta visar att även om Tele2 positionerat sig som prispressare är den totala kostnaden i flera fall billigare hos Tre. Detta är en miss i Tre:s marknadsföring. Kunderna förstår helt enkelt inte att det går att kombinera lågt pris med ny teknik. 13

14 För stor organisation Statistiken över antalet kunder tillsammans med anställd personal visar på att Tre faktiskt har lika många anställda som Tele2, där Tele2 har tio gånger så många kunder. Detta tillsammans med Tele2 inte alltid billigast gör att man inte behöver ifrågasätta varifrån delar av företagets dåliga resultat kommer. Enligt koncernchef på Tre, Shlomo Liran (2004), behöver 300 Tre en miljon kunder för att generera ett positivt kassaflöde. Organisationen verkar redan nu vara dimensionerad för så 0 många kunder, något vi tycker borde ha vuxit fram med tiden. Vid en första anblick är det lätt att tro att det stora antalet anställda beror på uppköp och konsolideringar, något som inte är fallet här Antal anställda Tänkbara framtida strategier Innovatörsstrategin Prispressarstrategin HÖG Teknikfokus LÅG Lönsamhet enl. Porters generiska strategier Lönsamhet enl. sunt förnuft LÅG Prisfokus Som vi ser det finns det två olika vägar att gå framöver. Båda vägarna innebär en tydlig positionering på marknaden, något vi tycker Tre saknar idag då de, enligt oss, både är prispressare och innovatörer på samma gång. Innovatören alltid först med ny teknik och nya tjänster Tre ska i framtiden fortsätta satsa på att hela tiden erbjuda den nyaste tekniken och först och främst locka innovators och early adopters. Tre behöver inte ha flest kunder men kunderna de har ska vara beredda att betala för att ligga på topp och utnyttja telefonens funktionalitet och kringtjänster fullt ut. För att företaget ska bli lönsamt krävs dock att de tar sig in i målgruppen early majority. Delar av denna grupp tror vi att early adopters kan locka till sig genom kampanjer likt Tre bomben friends som innebär att Tre-kunder kommunicerar helt gratis sinsemellan. HÖG 14

15 Att subventionera telefoner går inte i linje med innovatörsstrategin, målgruppen är villiga att betala för bättre tekniker och tjänster. Allt eftersom kamera och mp3-spelare med mera integreras i telefonen höjs priset. Om kunden är beredd att lägga kr på en mobil med dessa funktioner är sannolikheten hög att de även är beredda att lägga 1000 kr extra för att få en 3G-mobil. Denna strategi kommer generera lika mycket kunder och Tre behöver därför minska antalet anställda. Prispressaren 3G har kommit för att stanna Tre har tagit namnet Tre av en anledning. 3G är den ny tidens mobiltelefoni och tekniken har kommit för att stanna. 4G kommer förmodligen inte heta 4G utan snarare vara en uppgradering av 3G. Tre befinner sig idag bland innovators och early adopters. Med starka finansiärer i botten har Tre möjlighet att vänta på att 3G-vågen ska skölja över marknaden. Då är Tre redo med en bred produktportfölj och lång erfarenhet inom 3G. De ska då positionera sig i early majority och tona ner sin tekniksatsning för att övergå till prispressare med vinstfokus på kringtjänster. Med redan etablerad teknik och en vid detta lag vältrimmad organisation har de då möjlighet att etablera sig likt Tele2 gjorde i 2G-nätet. Eftersom Tele2 redan har en stabil position som prispressare och antagligen även dem är redo att hoppa på 3G-vågen tror vi att ett uppköp här kan bli nödvändigt. Vid fråga om vem som köper upp vem kan vi tänka oss två utfall. Spekulationerna talar för att Tele2 är beredda på att sälja av sin mobilverksamhet i Norden. (PS, 2006). Med Hutchinson Whampoa och Investor i ryggen skulle ett sådant uppköp antagligen vara möjligt. Frågan är om ett företag med 350 tusen kunder skulle kunna tänka sig att köpa upp ett företag med 3,5 miljoner kunder. Satsningen för att vinna de 350 tusen kunder Tre har idag skulle i så fall vara relativt meningslös. Den omvända ansatsen att Tele2 skulle köpa upp Tre och dess kunder skulle antagligen vara möjlig vid en realisation men endast ge Tele2 en marginell kundökning. 15

16 Referenser Affärsdata (2006) <http://www.ad.se> Dagens Industri ( ) <http://di.se/nyheter/?page=%2favdelningar%2fartikel.aspx%3fo%3dindex%26articleid%3d20 04%5c08%5c03%5c112662> Flajt ( ) <http://www.flajt.se/logg/3ganalys_0210.pdf> Internetworld (2006) <http://www.internetworld.idg.se> Ny Teknik ( ). <http://www.nyteknik.se/art/45368> Pressansvarig Tre, Hörnfeldt, Erik ( ) PS ( ) <http://www.dagensps.se/article.aspx?articleid=15870&ca tegid=4> PTS (2000) <http://www.pts.se/archive/documents/se/ Hi3G%20sammanfattning.pdf> Regeringsrapport UMTS utbyggnaden ( ). <http://pts.se/archive/ Documents/SE/Regeringsrapport_UMTS-utbyggnaden_delrapport_Bilaga%201_juni% pdf> SCB (2006) <http://www.scb.se> Tele2 FAQ <http://www.faq.tele2.se/?catid=144&t2page=smaforetag_kundservice_fragorochsvar> Tre TT Nyhetsbanken ( ) <http://www.tt.se> 16

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

A. Sammanfattning HI3G Access AB

A. Sammanfattning HI3G Access AB A. Sammanfattning HI3G Access AB HI3G Access AB ( HI3G ) ansöker härmed om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000-standard. Det tillstånd som HI3G söker

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Faktablad. 3G i Sverige

Faktablad. 3G i Sverige 3G i Sverige Uppdaterat 2007-06-01 För mer information Jonas Wessel jonas.wessel@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2005:5 Faktablad finns på www.pts.se Faktablad 3G i Sverige Vad är 3G? 3G 1 är tredje generationens

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Att lyckas med villakampanjer Bredbandsbåten, 1 oktober 2014. Erik Wiström, Sälj & Marknadschef

Att lyckas med villakampanjer Bredbandsbåten, 1 oktober 2014. Erik Wiström, Sälj & Marknadschef Att lyckas med villakampanjer Bredbandsbåten, 1 oktober 2014 Erik Wiström, Sälj & Marknadschef Agenda Om Utsikt Bredband Vår fibermarknad Villakampanjer i tätort Framgångsfaktorer Om Utsikt Bredband Utsikt

Läs mer

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE TELEKOM 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo HISTORIA Jeans började tillverkas och användas redan på 1500-talet i Italien och var från början främst

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Analytiker Fabian Franzén 23/11-16

Analytiker Fabian Franzén 23/11-16 I Utdelningskampen jämförs två företag med varandra för att se vilket bolag som över tid har genererat högst avkastning till sina ägare. I denna rapport analyseras läkemedelsjätten mot telegiganten. Bakgrund

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Stor telekomanalys om RingUp

Stor telekomanalys om RingUp 2014-03-06 1 (5) om custice Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. om tjänsten #fakta Databasen

Läs mer

Enghouse Interactive. Region: Norden

Enghouse Interactive. Region: Norden Enghouse Interactive Region: Norden Enghouse Systems Ltd Noterade på Toronto Stock Exchange Grundades 1984 Omsättning: $160 M (Strax över 1 miljard SEK) > 880 anställda Global täckning Tre affärsområden:

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport Grupp 5 Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman Innehåll Bakgrund Affärsidé och vision Händelser Omvärld - PESTEL Konkurrenter

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer