E1 - Resultatplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E1 - Resultatplanering"

Transkript

1 E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för kr. Man tror att den skall hålla att användas under driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till timmar. 1 Hur stor är företagets utgift? 2 Hur stor är den årliga kostnaden för maskinen samt hur många år håller den? b) AB Christian Fredriksson planerar att utvidga sitt försäljningsområde till Norrlandsregionen. Anders Andersson och Sven Rosberg har under året analyserat planerna och kommit fram till följande data. Följande kostnader tillkommer för en ny region som omfattar fyra försäljningsdistrikt. För att etablera ett försäljningsdistrikt krävs den basorganisation som regionkontoret utgör. Regionkontoret: Fasta kostnader kr. Rörliga kostnader kr för totalt fyra försäljningsdistrikt. De rörliga kostnaderna varierar med antalet försäljningsdistrikt. Försäljningsdistrikt: Fasta kostnader kr per distrikt. Vid normal verksamhet är de rörliga kostnaderna kr/distrikt. Dessa kan ses som proportionella mot distriktets verksamhet. Beräkna kostnaderna för: 1 Alla fyra försäljningsdistrikten. 2 Ett försäljningsdistrikt. 3 Två försäljningsdistrikt med full verksamhet och ett med till hälften reducerad verksamhet. c) AB Christian Fredriksson har följande fasta kostnader per månad för tillverkning av uppställningsbeslaget AIR för vädringsfönster: Helt fasta kostnader Driftsbetingade fasta kostnader kr kr

2 Företagets rörliga kostnader är proportionellt rörliga. Tillverkningskapaciteten uppgår till enheter per månad och försäljningspriset (oberoende av såld mängd) uppgår till 32 kr per enhet. Under september månad var efterfrågan på beslag ovanligt hög. AB Christian Fredriksson producerade maximalt antal beslag och sålde alla. Resultatet den månaden landade på kr. 1 Vid vilken volym och omsättning infaller den kritiska punkten? 2 Upprätta ett resultatdiagram för uppställningsbeslaget AIR. 3 Beräkna säkerhetsmarginalen vid en tillverkning och försäljning av uppställningsbeslag per månad. Ange säkerhetsmarginalen i volym samt i omsättning uttryckt i procenttal. d) Hur påverkas den kritiska omsättningen (inträffar den vid en lägre volym, oförändrad volym eller högre volym) av följande händelser: 1 Höjt försäljningspris. 2 Höjda råmaterialpriser. 3 Ökade fasta kostnader. 4 Högre rabatt på försäljningspris lämnas till alla kunder. e) Företagets aluminiumdivision hade förra året en omsättning på 6 miljoner kr, en täckningsgrad på 25% och en vinst på 1 miljon kr. Detta år räknar man med att de fasta kostnaderna ökar med 20% samt att täckningsgraden sjunker till 20%. 1 Ange vinsten detta år om omsättningen blir oförändrad. 2 Företagets målsättning för detta år är en oförändrad vinst. Vilken omsättning måste man nå för att uppnå detta mål?

3 E2 Bidragskalkylering a) AB Christian Fredriksson har under oktober månad fram till den 15 oktober ännu inte haft någon tillverkning och försäljning av uppställningsbeslaget AIR (se E1c) beroende på utländsk konkurrens. Man erhåller denna dag en förfrågan om man är villig att den 25 oktober leverera beslag till priset 23 kr per enhet. Inom företaget räknar man inte med någon ytterligare orderingång, i varje fall inte till ordinarie försäljningspris, förrän en bit in på nästa år. Bör företaget acceptera ordern? b) Divisionschefen Göran Hedström, hos företaget AB Christian Fredriksson, är bekymrad över en order som gäller två typer av aluminiumbeslag, Adam och Eva, som skall levereras till ett pågående projektet i strax utanför Lund. Under de närmaste månaderna kommer företaget att ha problem dels med leveransen av råvaran aluminium, dels med tillgången på produktionstid i finjusteringsverkstaden, där en av två specialmaskiner just nu genomgår en omfattande renovering. Från den aktuella byggplatsen hotar man med vite om leveransen blir försenad. Beslaget Adam innehåller 2 hg aluminium och använder 8 minuter i specialmaskinen. Ett exemplar av Eva kräver 4 hg aluminium och tar 12 minuter i specialmaskinen. Produktkalkylerna ser ut på följande sätt: Adam Eva Material (rörlig) 1:00 2:00 Lön (rörlig) 2:00 2:50 TO (rörlig) 0:50 0:75 TO (fast) 2:00 3:00 Affo (fast) 1:00 1:25 Självkostnad 6:50 9:50 Försäljningspris 10:50 17:50 Den totala mängden aluminium som är tillgänglig under det kommande kvartalet är 2 ton och tillgänglig maskintid är timmar. 1 Vilken är den maximala mängden Adam, som kan tillverkas? Hur stort blir TTB vid tillverkning av enbart Adam? 2 Vilken är den maximala mängden Eva, som kan tillverkas? Hur stort blir TTB vid tillverkning av enbart Eva? 3 Rita in begränsningslinjerna i ett diagram. Uppskatta det optimala tillverkningsprogrammet genom att rita in och använda bidragslinjen för TTB = kr. 4 Beräkna det optimalt tillverkningsprogrammet och maximalt TTB genom att använda algebraisk metod.

4 E3 Självkostnadskalkylering Upprätta byggdelskalkyler för följande byggdelar. Vid kostnadsberäkningen används data för materialkostnader och arbetstidsåtgång i bilaga 1. Alla UE-arbeten är markerade med hjälp av en asterisk (Ex. LG2*2201). I bilaga 2 finns data för arbetskostnader samt de pålägg som skall göras för, arbetsplatsomkostnader (APO) och entreprenörsarvoden (EA). a) Byggdelskalkyl: Yttervägg för ett kontor Genomför en beräkning av självkostnaden för 1m 2 yttervägg till ett kontor för företaget Christian Fredriksson. Räkna med följande konstruktionslösning (utifrån räknat): Fasadtegel slätt vanligt bruk t = 120 mm Märla + bygelkramla 4mm 4 st/m2 Luftspalt 40 mm 30 mineralull fasadskiva med papp och bricka Träreglar 3 45*120c/c 600 mm + 20% för fönster och dörrar 120 mineralull mellan träreglar Plastfolie 0,2 mm 13 mm gipsskiva Räkna med att det erfordras fasadställning på utsidan av ytterväggen. b) Byggdelskalkyl: Alternativ yttervägg Christian Fredriksson har vid ett besök i Staffanstorp åkt förbi bostadsområdet som 1997 var föremål för bomässa. Han erinrade sig då att han under bomässan besökt det Återvunna huset som har en fasad av återbrukat tegel, och ser framför sig hur det nya kontoret skulle bli med en sådan fasad. Totalprojektledaren får i uppgift att undersöka kostnaderna att välja återbrukat tegel istället för nytt. Totalprojektledaren hittar via internet databasen byggigen och får därigenom tips på försäljningsställe för återbrukat byggmaterial. Han kontaktar en försäljare som ger honom följande uppgifter: Materialpriset ligger på 6 kr/sten och det krävs 50 st/m2. Spilltalet är lika stort som för nytt material medan man får räkna med en ökning av arbetstiden med 10%. Gör en ny byggdelskalkyl för kontorsväggen, men med återbrukat tegel istället för den föreskrivna fasadstenen. Gör en bedömning vilket tegelmaterial som bör väljas. Ta hänsyn till både den ekonomiska kalkylen och mjuka parametrar. 3 För beräkningen av antal löpmeter reglar antas vägghöjden till 2,5 m. En horisontell regel i överkant (hammarband) och en i underkant (syll) vägg. Vertikala reglar c/c 600 mm. För avväxlingar vid dörrar etc pålägges 20 %.

5 Bilaga 1 - Komponentregister Komponetkod A Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A Invändig ställning m2 0,20 16,80 kr 1,00 C Dränering under golv på mark C tvättad makadam m2 0,10 21,00 kr 1,05 C tvättad makadam m2 0,13 31,50 kr 1,05 C tvättad makadam m2 0,15 42,00 kr 1,05 C dräneringsgrus m2 0,09 13,60 kr 1,05 C dräneringsgrus m2 0,12 20,50 kr 1,05 C makadam m2 0,10 13,60 kr 1,05 C makadam m2 0,13 20,50 kr 1,05 C makadam m2 0,15 27,30 kr 1,05 C makadam m2 0,16 30,60 kr 1,05 E Grundform E Grundmursform slät 10ggr h=600 m 0,40 22,20 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=1000 m 0,75 37,90 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=1500 m 1,20 62,20 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=800 m 0,57 31,50 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=900 m 0,66 32,60 kr 1,00 E Armering i sulor, plattor, bjälklag E Armering Ks40ST ø6 kg 0,03 5,60 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø8 kg 0,03 4,20 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø10 kg 0,03 4,02 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø12 kg 0,03 4,00 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø16 kg 0,03 3,90 kr 1,10 E Armeringsnät N ø4 c100 m2 0,03 19,90 kr 1,10 E Armeringsnät N ø4 c200 m2 0,03 10,00 kr 1,10 E Armeringsnät N ø5 c150 m2 0,03 15,10 kr 1,10 E Armeringsnät N ø5 c200 m2 0,03 11,30 kr 1,10 E Armeringsnät N ø6 c150 m2 0,03 20,80 kr 1,10 E Armeringsnät N ø6 c200 m2 0,03 15,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø8 c200 m2 0,03 36,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø10 c200 m2 0,03 39,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø12 c200 m2 0,03 41,10 kr 1,10 E Pelararmering Ks40s d8 st 0,02 9,30 kr 1,10

6 E Betong i sulor E Betong K16 m3 0,78 717,00 kr 1,10 E Betong K20 m3 0,78 742,00 kr 1,10 E Betong K25 m3 0,78 767,00 kr 1,10 E Betong K30 m3 0,78 794,00 kr 1,10 E Betong i plintar E Betong K25 m3 1,90 767,00 kr 1,10 E Betong K30 m3 1,90 794,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv på mark E Enskiktsgolv vib. stålgl. K25 t=170 m2 0,32 112,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=80 m2 0,22 101,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=100 m2 0,25 132,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=120 m2 0,29 168,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=150 m2 0,34 201,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=80 m2 0,17 85,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=100 m2 0,19 105,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=120 m2 0,20 120,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=80 m2 0,23 65,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=150 m2 0,24 155,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=200 m2 0,26 172,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=220 m2 0,27 198,20 kr 1,10 F Kramlor F Märla + bygelkramla F ø4 kramla st 0,02 3,60 kr 1,05 F ø5 kramla st 0,02 4,25 kr 1,05 F Betonghålblock F Betonghålblock 200 bruk m2 0,70 125,20 kr 1,10 F Btghålblock 200 bruk h=600 m 0,42 92,50 kr 1,05 F Btghålblock 200 bruk h=1000 m 0,70 125,20 kr 1,05 F Btghålblock 250 bruk m2 0,98 169,20 kr 1,05 F Betonghålblock 200 bruk h=600 m 0,75 145,70 kr 1,10 F Fasadtegel F fasadtegel, rött, spånat m2 1,06 166,40 kr 1,05 F modultegel, rött, spånat m2 0,90 130,90 kr 1,05 F fasadtegel, rött, slätt m2 1,12 172,45 kr 1,05 F fasadtegel rött, slätt m2 2,02 344,85 kr 1,05 F fasadtegel, gult, spånat m2 1,06 205,70 kr 1,05 F modultegel, gult, spånat m2 0,90 130,90 kr 1,05 F fasadtegel, gult, slätt m2 1,12 172,45 kr 1,05 F fasadtegel, gult, slätt m2 2,02 344,85 kr 1,05

7 H Stålregelstommar i väggar H Stål golv/takskena SKF 45 m 0,09 25,40 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 70 m 0,09 28,75 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 95 m 0,09 32,50 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 120 m 0,10 35,45 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 160 m 0,11 41,00 kr 1,10 H Stål golv/takskena, akustik tätn. m 0,00 21,60 kr 1,10 H Utfack.stomme U-profil 145mm m 0,14 57,30 kr 1,05 H Träreglar H Träregel 45*45 m 0,07 6,10 kr 1,10 H Träregel 45*70 m 0,07 8,15 kr 1,10 H Träregel 45*95 m 0,09 10,90 kr 1,10 H Träregel 45*120 m 0,09 13,05 kr 1,10 H Träregel 45*145 m 0,10 18,30 kr 1,10 H Träregel 45*170 m 0,10 21,20 kr 1,10 H Träregel 45*195 m 0,10 24,50 kr 1,10 H Träregel 70*70 m 0,09 20,70 kr 1,10 H Träregel 70*95 m 0,10 28,95 kr 1,10 H Träregel 70*120 m 0,10 36,10 kr 1,10 K Isolering mellan reglar i vägg K Min.ullskiva 45 m2 0,08 16,65 kr 1,05 K Min.ullskiva 70 m2 0,09 23,25 kr 1,05 K Min.ullskiva 95 m2 0,09 31,05 kr 1,05 K Min.ullskiva 120 m2 0,09 37,25 kr 1,05 K Min.ullskiva 145 m2 0,10 45,55 kr 1,05 K Min.ullskiva 170 m2 0,10 51,95 kr 1,05 K Min.ullskiva 195 m2 0,10 59,90 kr 1,05 K Min.ullskiva 45 Gullfiber m2 1,10 K Fasadskiva 30 vån.hög m/papp m2 0,11 31,60 kr 1,05 K Fasadskiva 50 vån.hög m/papp m2 0,11 42,30 kr 1,05 L Tätskikt av plast L Plastfolie 0.15 säkerhetsfolie m2 0,03 11,20 kr 1,15 L Plastfolie 0.20 säkerhetsfolie m2 0,03 11,00 kr 1,15 L Plastfolie 0.20 ångspärr m2 0,04 5,50 kr 1,40 L Underlagsplastduk, Tenoduk m2 0,06 28,30 kr 1,05 N Väggbeklädnad, profilerad plåt N Stålplåt TRP 20, lackerad, galv m2 0,18 92,50 kr 1,05 N Stålplåt TRP 45, lackerad, galv m2 0,20 112,30 kr 1,05

8 O Gipsskivor på vägg, inomhus O mm gipsskivor m2 0,20 18,95 kr 1,20 O mm gipsskivor, 2:a lagret m2 0,18 18,95 kr 1,15 O Gipsskivor i tak, inomhus O mm gipsskivor m2 0,22 18,95 kr 1,10 O mm gipsskivor, 2:a lagret m2 0,18 18,95 kr 1,05 O mm gipsplank m2 0,20 24,00 kr 1,15 O mm gipsplank, 2:a lagret m2 0,18 24,00 kr 1,05 O Gipsskivor på vägg, utomhus O Gipsskivor 9 mm GU m2 0,14 16,10 kr 1,10 O Gipsskivor 9 mm GU, 2:a lagret m2 0,13 16,10 kr 1,10 LG2*11100 Holkar, plintar LG2*11107 Prefab pelarholk #1500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11108 Prefab pelarholk #2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11109 Prefab pelarholk #2500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11202 Prefab betongplint 1500x2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11204 Prefab betongplint 2500x2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11206 Prefab betongplint 2500x2500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12100 Pelare av betong, holk LG2*12103 Prefab pelare för holk L=4000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12104 Prefab pelare för holk L=4500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12105 Prefab pelare för holk L=5000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12106 Prefab pelare för holk L=6000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12107 Prefab pelare för holk L=6500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12108 Prefab pelare för holk L=7000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12150 Pelare av betong, bultinfäst LG2*12154 Prefab pelare bultinfäst L=4000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12155 Prefab pelare bultinfäst L=4500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12156 Prefab pelare bultinfäst L=5000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12157 Prefab pelare bultinfäst L=5500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12158 Prefab pelare bultinfäst L=6000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12159 Prefab pelare bultinfäst L=6500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12160 Prefab pelare bultinfäst L=7000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12161 Prefab pelare bultinfäst L=7500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12200 Takbalkar av betong LG2*12201 Prefab betongbalk L=12000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12202 Prefab betongbalk L=15000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12203 Prefab betongbalk L=18000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12204 Prefab betongbalk L=21000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12205 Prefab betongbalk L=24000 st 0, ,00 kr 1,00

9 Bilaga 2 - Arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden Direkt arbetskostnad Indirekt arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO) Arbetsledning (AL) Bodar och förråd (BF) Maskiner (M) Övriga APO (Ö) Entreprenörsarvode Eget (EA) Underentreprenader (EAU) 105 kr/tim 82 % (sociala avgifter) 30 kr/tim 18 kr/tim 10 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO 5 % på kostnaden för underentreprenaden

10 E4 - ABC-kalkylering a) Produktionschefen Olle Larsson på AB Christian Fredriksson har varit på ekonomikurs, där man bland annat talade om aktivitetsbaserad kalkylering (ABC-kalkylering). När Olle Larsson kom hem var en del begrepp fortfarande oklara. Hjälp Olle att reda ut följande problem. 1 Vad avses med begreppet resurs? Ge några exempel på resurser. 2 Förklara begreppen resursdrivare och aktivitetsdrivare. 3 Förklara när och varför ABC-kalkylering kan vara lämplig att använda. b) När Olle Larsson nu har fått lite mer koll på ABC-kalylering börjar han tänka på den självkostnadskalkyl han fick av AB Oscar Iceland och vill att de ska göra en ABC kalkyl på deras produkter Alen, Alto och Altre. Han kontaktar försäljningschefen Martin Plåt hos Oscar Iceland och ber honom att redovisa en ABC-kalkyl. Hjälp Martin Plåt att utföra ABC-kalkylen med följande uppgifter Direkta kostnader Materialförbrukning (kkr) Alen 600 Alto 400 Altre 500 Lönekostnader Alen Alto 800 Altre Licensavgift: Tillverkningsvolymer: Alen 25000, Alto och Altre Resursförbrukning per aktivitet. Resursförbrukning per aktivitet Alto 200 Orderhantering Lagerhantering Maskinbearbetn Omställning Kontroll Försäljn/adm Belopp Aktivitetsdrivare order frakter timmar omställning kontroll timmar Alen Alto Altre Totalt

11 E5 - Investeringsbedömning a) AB Christian Fredriksson anskaffade 2000 ett antal maskiner för att ersätta manuella arbetsmoment. Man förväntade sig då att följande effekter skulle uppstå: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Ökning i elkraft kr/år - Inköpskostnad för maskiner kr - Beräknad livslängd 10 år - Restvärde 0 kr I början av 2001 finner man att de verkliga effekterna hade blivit följande under det första året: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Underhållskostnader (tidigare bortglömda) per år kr/år - Inköpskostnad (installationskostnader bortglömda) kr - Ökning i elkraft och indirekt material per år kr/år - Dessutom har man räknat fram restvärde till kr Besparingar och underhållskostnader under resterande livslängden blir som under 2000 och AB Christian Fredrikssons kalkylränta är 13 %. 1 Gör en investeringsbedömning med det underlag som ChF AB hade när de tog beslutet. Dra dina slutsatser. 2 Gör nu en investeringsbedömning med facit i hand. Dra dina slutsatser även här. b) Alternativval Företaget har otillräcklig produktionskapacitet inom en av sina tillverkningsgrenar. Den trånga sektionen utgörs av en viss press- och stansningsprocess, där man har behov av en kapacitet för ytterligare detaljer per år under de närmaste 15 åren. Företagsledningen har beslutat att bygga ut kapaciteten inom den trånga sektionen och valet står i slutomgången mellan följande två alternativ: alt 1 Renovering av en äldre press (helt avskriven i räkenskaperna), som inte längre utnyttjas, till en kostnad av kr. Efter fem år köp av ny press till en beräknad kostnad av kr. alt 2 Inköp av en ny press idag för kr. Efter tio år återanskaffning av samma press för en beräknad kostnad av kr. Vilket av de två alternativen är att föredra ur lönsamhetssynpunkt? (forts. nästa sida)

12 Verkstadsledningen har lämnats följande ytterligare data som underlag för beslutet: Renoverad press Ny press Kapacitet st/år st/år Ekonomisk livslängd 5 år 10 år Reparations- och kr/år kr/år (åren 1-5) underhållskostnad kr/år (åren 6-10) Restvärde vid kr (före renover.) kr (efter 10 år) utrangering kr (efter 5 år) kr (efter 5 år) Kalkylräntan är 10%. Bortse från eventuella skatteutbetalningar. c) Den nya fabriken Aluminiumdivisionen inom AB Christian Fredriksson har genomfört en marknadsundersökning och funnit att prognoserna för glasöverbyggnader i Sverige och norra Europa är mycket gynnsamma under den närmaste tioårsperioden. Man har därför genomfört en utredning om villkoren för att utöka verksamheten inom denna sektor. Enligt de preliminära undersökningarna erfordras det i så fall nya maskiner för ca 4 miljoner kr och en ny fabrik som behöver vara ca m 2 BTA 4 inklusive personalutrymmen. Följande ekonomiska förutsättningar gäller: Maskinutrustning Investering nya maskiner Ekonomisk livslängd Restvärde kr 10 år 0 kr Byggnad Investeringskostnaden beräknas Restvärde efter 10 år Driftkostnader Underhåll vart femte år: Dessutom underhåll vart 10:e år: 30 % av investeringskostnaden 200 kr/m 2 BTA & år 100 kr/m 2 BTA 100 kr/m 2 BTA Tillverkningskostnader Räknas per m 2 glaselementarea. Inga kostnader för nya maskiner eller nybyggnad ingår i nedanstående kostnader. Direkt material 400 kr/m 2 Direkt lön 810 kr/m 2 MO-pålägg 10 % TO-pålägg 50 % AffO 10 % 4 BTA = bruttoarea, byggnadens area, mätt i utsida av ytterväggarna

13 Marknadsanalysen anger en sannolik försäljning av m 2 glaselement per år till ett pris av kr per m 2 under den närmaste tioårsperioden. Innan man beslutar om investeringen måste man undersöka hur mycket man har råd att investera i fabriksbyggnaden. Genomför en analys av högsta tillåtna byggkostnad med hjälp av nuvärdesmetoden. Analysen görs för en period av tio år med en kalkylränta på 10 % (hänsyn har då tagits till inflationen). Byggnaden bedöms vid denna tidpunkt ha ett restvärde på 30 % av ursprungliga värdet (restvärdet räknas som en inbetalning det tionde året.) Drift och underhåll av byggnaden räknas till och med det tionde året, dvs restvärdet är bedömt under förutsättning att underhållsåtgärder är vidtagna det tionde året. d) Ny produkt Christian Fredriksson AB avser att ta upp en ny produkt i sin tillverkning. Tillverkningen skall ske enligt licensavtal i 7 år. För maskinutrustning gäller följande uppgifter: Utgift för anskaffning Installation Restvärde om 7 år Demonteringskostnad (utrustningen skrotas efter 7 år). Kostnader i tillverkningen (betalas kontant) Material Materialpris El kraft Arbetslön: styckackord Lokalhyra Övriga upplysningar av betydelse för bedömningen: Genomsnittslager av råmaterial, produkter i arbete och färdigvaror för denna produkten Kundfordringar i genomsnitt orsakade av försäljning av produkten kr kr kr kr 1,5 kg/enhet 2 kr/kg kr/år 3,5 kr/enhet kr/år kr kr Enligt en marknadsundersökning bör företaget vid priset 10 kr kunna sälja enheter per år. Detta anses kräva ett reklamanslag vid starten på kr och därefter per år (inkl första året) kr. Provisionen vid försäljningen är 5 % och licensavgiften 1 kr per såld enhet. Är upptagandet av produkten lönsam om kalkylräntan är 15 %? Bortse från eventuella skatter.

14 E6 Årsredovisning Företaget AB Aluminiumbeslags balansräkning per i sammandrag (kr): TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Kontorsinventarier Varubil Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningsstillgångar Varulager Aluminumbeslag Fordringar Kundfordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Andra fonder Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Skulder Banklån Leverantörsskulder Skatteskuld Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA TILLGÅNGAR Affärshändelser 2002: Företaget importerar aluminiumbeslag till köksinredningar från Italien som säljs vidare till köksinredningstillverkare och järnhandlare. Priset för dessa sätts till 300 kr/st. Hälften av den sålda volymen har betalats enligt villkoret 30 dagar netto", medan den andra hälften har betalats enligt villkoret kontant med 4% kassarabatt." Företaget har skrivit ett nytt kontrakt med sin italienska leverantör varvid man kommer att köpa in beslag för 150 kr/st och betala per 1 månad netto". Dessa levereras jämnt fördelat över året. Försäljning Aluminiumbeslag Volym (st) Pris (kr/st) Omsättning (kr) Kredit Kontant Lager/inköp Försäljning Ingående lager Utgående lager Inköpsvolym Pris Budgeterat inköp st 400 st 400 st st 150 kr/st kr I samband med att företaget från och med den 1/ började hyra kontorslokaler i centrala Helsingborg bytte man ut samtliga gamla kontorsinventarier mot nya.

15 För de gamla erhölls kr kontant vid försäljning i januari. I januari köptes också de nya inventarierna som kostade kr och betalades med halva beloppet under januari och resten under februari. Flyttningskostnaderna uppgick till kr och betalades via postgiro i slutet av januari. Hyran för den nya kontorslokalen, kr per mån, betalas den 1:e varje månad. Den 21 juni och 31 december amorterade företaget kr på banklånet, samt betalade räntan på detsamma. Räntan är 6% De två ägarna i aktiebolaget tar varje månad ut kr vardera i lön. Kontorsinventarierna beräknas ha en ekonomisk livslängd på 5 år varför de skrivs av med 20% per år. Avskrivning av varubil kr per år Avsättning till periodiseringsfond 20% av resultatet efter extraordinära poster Skattesatsen är 28%, ingen preliminär skatt utbetalas Uppgifter a) Upprätta på grundval av dessa förutsättningar resultaträkning, likviditetsräkning och balansräkning för AB Aluminiumprofiler år 2002 enligt bokföringslagens anvisningar. Beräkna även följande delresultat och komplettera resultaträkningen med dem: Rörelsens totala intäkter Rörelseresultatet Resultat efter finansiella poster b) Beräkna med hjälp av de i deluppgift a framtagna balans- och resultaträkningarna AB Aluminiumprofilers: 1 Kassalikviditet 2 Balanslikviditet 3 Rörelsekapital 4 Soliditet 1 och 2 5 Räntabilitet på totalt och eget kapital c) Gör, utifrån ovanstående deluppgifter, en bedömning av företagets ekonomi.

16 Tabell för resultaträkning (kostnadsslagsindelad) 1 Nettoomsättning 2 Förändring av varulager 3 Aktiverat arbete för egen räkning 4 Övriga rörelseintäkter 5 Råvaror och förnödenheter 6 Övriga externa kostnader 7 Personalkostnader 8 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar 9 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 10 Övriga rörelsekostnader 11 Intäkter från andelar i koncernföretag 12 Intäkter från andelar i intresseföretag 13 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 14 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 15 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga skulder 16 Räntekostnader och liknande kostnader 17 Extraordinära intäkter 18 Extraordinära kostnader 19 Bokslutsdispositioner 20 Skatt på årets resultat 21 Övriga skatter 22 Årets resultat kkr

17 Tabell för likviditetsräkning KVARTAL Inbetalningar in Utbetalningar ut Differens Ingående kassa Utgående kassa

18 E7 - Organisera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att kunna tolka en organisationsplan, samt att få en bild av de svårigheter som kan uppkomma vid bemanning av ett projekt. Övningen skall också ge kännedom om de olika befattningar och aktörer som är involverade i ett byggprojekt. Förutsättningar Att etablerade företag skall ha en bestämd organisation med angivna ansvarsgränser för olika befattningshavare anses sedan länge vara självklart. Lika självklart måste det vara att organisera de projekt, som genomförs inom företagen, på motsvarande sätt. I vårt fall skall inom totalprojektets ram omsättas flera miljoner. Sådana uppgifter kan inte skötas som någon bisyssla av befattningshavare i basorganisationen utan att dessa avlastas från delar av sina ordinarie arbetsbördor. Projektet skall således ur organisationssynpunkt betraktas som ett fristående företag. Genom att göra upp en organisationsplan får man möjlighet att styra projektet mot de mål man satt upp i fråga om kostnader, tid och kvalitet. Vi skall nu organisera ett byggprojekt. Lämplig form är linje/stabsorganisation. Följande funktioner behövs i projektorganisationen: Exploatör/byggherre Byggprojektledare Kvalitetsansvarig enligt PBL Byggprojektörer (A, K, VS, Vent, El etc). Byggnadsentreprenörer (med installationsentreprenörer). Underentreprenörer Sidoentreprenörer Uppgift a) Organisationsplan Organisera ovanstående funktioner med utgångspunkt från följande ansvars/upphandlingsformer 1. Delad entreprenad 2. Generalentreprenad 3. Totalentreprenad

19 b) Befattningsbeskrivning För att en organisationsplan skall fungera riktigt, fordras att ansvars- och befogenhetsgränser fastläggs noggrant. Detta brukar göra i form av befattningsbeskrivningar. Fastställ vilka/vilka befattningar av dem som gavs i förutsättningarna som passar in på följande arbetsuppgifter och påståenden. Vem skall: ansvara för genomförandet av projektet i enlighet med av byggherren lämnade anvisningar och instruktioner ansvara för samordning av sidoentreprenörer sluta avtal med byggnadsentreprenören sluta avtal med underentreprenörer upprätta byggritningar och handlingar vara byggherrens entreprenadjuridiske rådgivare under entreprenadtiden planera och samordna det administrativa arbetet inom projektet leda och följa projektets genomförande och rapportera till byggherren ta beslut om ramkostnader upprätta och följa upp tidplan för projektet utföra elinstallationer hjälpa byggherren att kontrollera att samhällskraven uppfylls i projektet

20 Appendix - Ordlista Alternativkostnad Amortering Annuitet Avkastning Avskrivning Balansräkning Belåningsgrad Betalningsnetto Bruksvärdeshyra Bottenlån Budget Byggnadskreditiv Degressiv Diskontering Driftkostnad Driftnetto Effektivitet Eget kapital Ekonomisk livslängd Fast penningvärde Fondering Främmande kapital Förräntningskrav Gravationsbevis Grundinvestering Hyresförlust Inbetalning Indexreglering Inkomst Internhyra Det överskott man går miste om genom att inte använda en resurs i det bästa alternativa utnyttjandet. (Del)återbetalning av lån. En fördelning av ränta och avskrivning eller ränta och amortering så att de tillsammans ger årligen lika stora belopp över livslängd respektive lånetid. Överskott av en kapitalinsats. Kan vara enligt plan, kalkylmässiga eller bokföringsmässiga. Avskrivning enligt plan innebär en fördelning av utgiften för ett objekt på en beräknad avskrivningstid (livslängd). Kalkylmässiga motsvarar ett objekts faktiska värdeminskning under en period. Bokföringsmässiga belastar resultaträkningen och bestäms av skattelagstiftningen. En redovisning, vid en viss tidpunkt, av en organisations förmögenhetsställning och hur denna förmögenhet har finansierats. Relationen mellan lånat kapital och totalt kapital. Jfr soliditet. Hyresinbetalningar minskade med utbetalningarna för drift och underhåll samt ränta och amortering. Hyresbeloppet bestäms utifrån hyran hos motsvarande, likvärdiga lägenheter hos allmännyttan. Reglerar hyran för icke allmännyttiga bostadsföretag. Lån mot säkerhet i pantbrev med bästa rätt i fastigheten Plan över beräknade inkomster och utgifter. Tillfälligt lån för finansiering under byggnadstiden. Över tiden avtagande. Att förflytta belopp bakåt i tiden med hänsyn till dess värdeförändring. Avser de kostnader som krävs för att upprätthålla funktionen i ett objekt. Driftinsatser lämnar inget bestående värde. Hyresinbetalningarna minskade med utbetalningarna för drift och underhåll. Relationen mellan vad som presteras (värdet) och de resurser som satts in. Ekonomisk effektivitet anges som resultat i relation till en kapitalbas. Bedömt marknadsvärde minus lånat kapital (totalt kapital minus främmande kapital). Tidsperiod under vilken en investering är lönsam. Bedöms m h t förräntningskrav och alternativ användning. Betalningar över tiden omräknade med någon form av index, t ex konsumentprisindex till ett visst års penningvärde (Jfr real). Att över tiden avsätta medel för ett framtida åtagande. Upplånade medel som ställs till förfogande utan att detta medför delägarskap. Krav på ersättning av en kapitalinsats. Handling för fastighet eller tomrätt som visar ägare alternativ tomrättsinnehavare, inteckningar och andra inskrivningar. Grundinvestering är den utgift av engångskaraktär som investeringen ger upphov till. Hyresintäkten minskar p g a att lägenheter och lokaler är outhyrda. Skall skiljas från aviserade hyror som ej betalas vilket är en kreditförlust. Avser betalningstillfället. Kostnadsuppräkning i förhållande till ett givet basår. Uppstår vid den tidpunkt då varan eller tjänsten (prestationen) är fullgjord och fakturerad. Ersättningen för ett hyresförhållande mellan två organisatoriska enheter inom samma juridiska person.

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer