E1 - Resultatplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E1 - Resultatplanering"

Transkript

1 E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för kr. Man tror att den skall hålla att användas under driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till timmar. 1 Hur stor är företagets utgift? 2 Hur stor är den årliga kostnaden för maskinen samt hur många år håller den? b) AB Christian Fredriksson planerar att utvidga sitt försäljningsområde till Norrlandsregionen. Anders Andersson och Sven Rosberg har under året analyserat planerna och kommit fram till följande data. Följande kostnader tillkommer för en ny region som omfattar fyra försäljningsdistrikt. För att etablera ett försäljningsdistrikt krävs den basorganisation som regionkontoret utgör. Regionkontoret: Fasta kostnader kr. Rörliga kostnader kr för totalt fyra försäljningsdistrikt. De rörliga kostnaderna varierar med antalet försäljningsdistrikt. Försäljningsdistrikt: Fasta kostnader kr per distrikt. Vid normal verksamhet är de rörliga kostnaderna kr/distrikt. Dessa kan ses som proportionella mot distriktets verksamhet. Beräkna kostnaderna för: 1 Alla fyra försäljningsdistrikten. 2 Ett försäljningsdistrikt. 3 Två försäljningsdistrikt med full verksamhet och ett med till hälften reducerad verksamhet. c) AB Christian Fredriksson har följande fasta kostnader per månad för tillverkning av uppställningsbeslaget AIR för vädringsfönster: Helt fasta kostnader Driftsbetingade fasta kostnader kr kr

2 Företagets rörliga kostnader är proportionellt rörliga. Tillverkningskapaciteten uppgår till enheter per månad och försäljningspriset (oberoende av såld mängd) uppgår till 32 kr per enhet. Under september månad var efterfrågan på beslag ovanligt hög. AB Christian Fredriksson producerade maximalt antal beslag och sålde alla. Resultatet den månaden landade på kr. 1 Vid vilken volym och omsättning infaller den kritiska punkten? 2 Upprätta ett resultatdiagram för uppställningsbeslaget AIR. 3 Beräkna säkerhetsmarginalen vid en tillverkning och försäljning av uppställningsbeslag per månad. Ange säkerhetsmarginalen i volym samt i omsättning uttryckt i procenttal. d) Hur påverkas den kritiska omsättningen (inträffar den vid en lägre volym, oförändrad volym eller högre volym) av följande händelser: 1 Höjt försäljningspris. 2 Höjda råmaterialpriser. 3 Ökade fasta kostnader. 4 Högre rabatt på försäljningspris lämnas till alla kunder. e) Företagets aluminiumdivision hade förra året en omsättning på 6 miljoner kr, en täckningsgrad på 25% och en vinst på 1 miljon kr. Detta år räknar man med att de fasta kostnaderna ökar med 20% samt att täckningsgraden sjunker till 20%. 1 Ange vinsten detta år om omsättningen blir oförändrad. 2 Företagets målsättning för detta år är en oförändrad vinst. Vilken omsättning måste man nå för att uppnå detta mål?

3 E2 Bidragskalkylering a) AB Christian Fredriksson har under oktober månad fram till den 15 oktober ännu inte haft någon tillverkning och försäljning av uppställningsbeslaget AIR (se E1c) beroende på utländsk konkurrens. Man erhåller denna dag en förfrågan om man är villig att den 25 oktober leverera beslag till priset 23 kr per enhet. Inom företaget räknar man inte med någon ytterligare orderingång, i varje fall inte till ordinarie försäljningspris, förrän en bit in på nästa år. Bör företaget acceptera ordern? b) Divisionschefen Göran Hedström, hos företaget AB Christian Fredriksson, är bekymrad över en order som gäller två typer av aluminiumbeslag, Adam och Eva, som skall levereras till ett pågående projektet i strax utanför Lund. Under de närmaste månaderna kommer företaget att ha problem dels med leveransen av råvaran aluminium, dels med tillgången på produktionstid i finjusteringsverkstaden, där en av två specialmaskiner just nu genomgår en omfattande renovering. Från den aktuella byggplatsen hotar man med vite om leveransen blir försenad. Beslaget Adam innehåller 2 hg aluminium och använder 8 minuter i specialmaskinen. Ett exemplar av Eva kräver 4 hg aluminium och tar 12 minuter i specialmaskinen. Produktkalkylerna ser ut på följande sätt: Adam Eva Material (rörlig) 1:00 2:00 Lön (rörlig) 2:00 2:50 TO (rörlig) 0:50 0:75 TO (fast) 2:00 3:00 Affo (fast) 1:00 1:25 Självkostnad 6:50 9:50 Försäljningspris 10:50 17:50 Den totala mängden aluminium som är tillgänglig under det kommande kvartalet är 2 ton och tillgänglig maskintid är timmar. 1 Vilken är den maximala mängden Adam, som kan tillverkas? Hur stort blir TTB vid tillverkning av enbart Adam? 2 Vilken är den maximala mängden Eva, som kan tillverkas? Hur stort blir TTB vid tillverkning av enbart Eva? 3 Rita in begränsningslinjerna i ett diagram. Uppskatta det optimala tillverkningsprogrammet genom att rita in och använda bidragslinjen för TTB = kr. 4 Beräkna det optimalt tillverkningsprogrammet och maximalt TTB genom att använda algebraisk metod.

4 E3 Självkostnadskalkylering Upprätta byggdelskalkyler för följande byggdelar. Vid kostnadsberäkningen används data för materialkostnader och arbetstidsåtgång i bilaga 1. Alla UE-arbeten är markerade med hjälp av en asterisk (Ex. LG2*2201). I bilaga 2 finns data för arbetskostnader samt de pålägg som skall göras för, arbetsplatsomkostnader (APO) och entreprenörsarvoden (EA). a) Byggdelskalkyl: Yttervägg för ett kontor Genomför en beräkning av självkostnaden för 1m 2 yttervägg till ett kontor för företaget Christian Fredriksson. Räkna med följande konstruktionslösning (utifrån räknat): Fasadtegel slätt vanligt bruk t = 120 mm Märla + bygelkramla 4mm 4 st/m2 Luftspalt 40 mm 30 mineralull fasadskiva med papp och bricka Träreglar 3 45*120c/c 600 mm + 20% för fönster och dörrar 120 mineralull mellan träreglar Plastfolie 0,2 mm 13 mm gipsskiva Räkna med att det erfordras fasadställning på utsidan av ytterväggen. b) Byggdelskalkyl: Alternativ yttervägg Christian Fredriksson har vid ett besök i Staffanstorp åkt förbi bostadsområdet som 1997 var föremål för bomässa. Han erinrade sig då att han under bomässan besökt det Återvunna huset som har en fasad av återbrukat tegel, och ser framför sig hur det nya kontoret skulle bli med en sådan fasad. Totalprojektledaren får i uppgift att undersöka kostnaderna att välja återbrukat tegel istället för nytt. Totalprojektledaren hittar via internet databasen byggigen och får därigenom tips på försäljningsställe för återbrukat byggmaterial. Han kontaktar en försäljare som ger honom följande uppgifter: Materialpriset ligger på 6 kr/sten och det krävs 50 st/m2. Spilltalet är lika stort som för nytt material medan man får räkna med en ökning av arbetstiden med 10%. Gör en ny byggdelskalkyl för kontorsväggen, men med återbrukat tegel istället för den föreskrivna fasadstenen. Gör en bedömning vilket tegelmaterial som bör väljas. Ta hänsyn till både den ekonomiska kalkylen och mjuka parametrar. 3 För beräkningen av antal löpmeter reglar antas vägghöjden till 2,5 m. En horisontell regel i överkant (hammarband) och en i underkant (syll) vägg. Vertikala reglar c/c 600 mm. För avväxlingar vid dörrar etc pålägges 20 %.

5 Bilaga 1 - Komponentregister Komponetkod A Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A Invändig ställning m2 0,20 16,80 kr 1,00 C Dränering under golv på mark C tvättad makadam m2 0,10 21,00 kr 1,05 C tvättad makadam m2 0,13 31,50 kr 1,05 C tvättad makadam m2 0,15 42,00 kr 1,05 C dräneringsgrus m2 0,09 13,60 kr 1,05 C dräneringsgrus m2 0,12 20,50 kr 1,05 C makadam m2 0,10 13,60 kr 1,05 C makadam m2 0,13 20,50 kr 1,05 C makadam m2 0,15 27,30 kr 1,05 C makadam m2 0,16 30,60 kr 1,05 E Grundform E Grundmursform slät 10ggr h=600 m 0,40 22,20 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=1000 m 0,75 37,90 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=1500 m 1,20 62,20 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=800 m 0,57 31,50 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=900 m 0,66 32,60 kr 1,00 E Armering i sulor, plattor, bjälklag E Armering Ks40ST ø6 kg 0,03 5,60 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø8 kg 0,03 4,20 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø10 kg 0,03 4,02 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø12 kg 0,03 4,00 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø16 kg 0,03 3,90 kr 1,10 E Armeringsnät N ø4 c100 m2 0,03 19,90 kr 1,10 E Armeringsnät N ø4 c200 m2 0,03 10,00 kr 1,10 E Armeringsnät N ø5 c150 m2 0,03 15,10 kr 1,10 E Armeringsnät N ø5 c200 m2 0,03 11,30 kr 1,10 E Armeringsnät N ø6 c150 m2 0,03 20,80 kr 1,10 E Armeringsnät N ø6 c200 m2 0,03 15,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø8 c200 m2 0,03 36,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø10 c200 m2 0,03 39,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø12 c200 m2 0,03 41,10 kr 1,10 E Pelararmering Ks40s d8 st 0,02 9,30 kr 1,10

6 E Betong i sulor E Betong K16 m3 0,78 717,00 kr 1,10 E Betong K20 m3 0,78 742,00 kr 1,10 E Betong K25 m3 0,78 767,00 kr 1,10 E Betong K30 m3 0,78 794,00 kr 1,10 E Betong i plintar E Betong K25 m3 1,90 767,00 kr 1,10 E Betong K30 m3 1,90 794,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv på mark E Enskiktsgolv vib. stålgl. K25 t=170 m2 0,32 112,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=80 m2 0,22 101,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=100 m2 0,25 132,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=120 m2 0,29 168,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=150 m2 0,34 201,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=80 m2 0,17 85,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=100 m2 0,19 105,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=120 m2 0,20 120,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=80 m2 0,23 65,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=150 m2 0,24 155,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=200 m2 0,26 172,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=220 m2 0,27 198,20 kr 1,10 F Kramlor F Märla + bygelkramla F ø4 kramla st 0,02 3,60 kr 1,05 F ø5 kramla st 0,02 4,25 kr 1,05 F Betonghålblock F Betonghålblock 200 bruk m2 0,70 125,20 kr 1,10 F Btghålblock 200 bruk h=600 m 0,42 92,50 kr 1,05 F Btghålblock 200 bruk h=1000 m 0,70 125,20 kr 1,05 F Btghålblock 250 bruk m2 0,98 169,20 kr 1,05 F Betonghålblock 200 bruk h=600 m 0,75 145,70 kr 1,10 F Fasadtegel F fasadtegel, rött, spånat m2 1,06 166,40 kr 1,05 F modultegel, rött, spånat m2 0,90 130,90 kr 1,05 F fasadtegel, rött, slätt m2 1,12 172,45 kr 1,05 F fasadtegel rött, slätt m2 2,02 344,85 kr 1,05 F fasadtegel, gult, spånat m2 1,06 205,70 kr 1,05 F modultegel, gult, spånat m2 0,90 130,90 kr 1,05 F fasadtegel, gult, slätt m2 1,12 172,45 kr 1,05 F fasadtegel, gult, slätt m2 2,02 344,85 kr 1,05

7 H Stålregelstommar i väggar H Stål golv/takskena SKF 45 m 0,09 25,40 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 70 m 0,09 28,75 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 95 m 0,09 32,50 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 120 m 0,10 35,45 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 160 m 0,11 41,00 kr 1,10 H Stål golv/takskena, akustik tätn. m 0,00 21,60 kr 1,10 H Utfack.stomme U-profil 145mm m 0,14 57,30 kr 1,05 H Träreglar H Träregel 45*45 m 0,07 6,10 kr 1,10 H Träregel 45*70 m 0,07 8,15 kr 1,10 H Träregel 45*95 m 0,09 10,90 kr 1,10 H Träregel 45*120 m 0,09 13,05 kr 1,10 H Träregel 45*145 m 0,10 18,30 kr 1,10 H Träregel 45*170 m 0,10 21,20 kr 1,10 H Träregel 45*195 m 0,10 24,50 kr 1,10 H Träregel 70*70 m 0,09 20,70 kr 1,10 H Träregel 70*95 m 0,10 28,95 kr 1,10 H Träregel 70*120 m 0,10 36,10 kr 1,10 K Isolering mellan reglar i vägg K Min.ullskiva 45 m2 0,08 16,65 kr 1,05 K Min.ullskiva 70 m2 0,09 23,25 kr 1,05 K Min.ullskiva 95 m2 0,09 31,05 kr 1,05 K Min.ullskiva 120 m2 0,09 37,25 kr 1,05 K Min.ullskiva 145 m2 0,10 45,55 kr 1,05 K Min.ullskiva 170 m2 0,10 51,95 kr 1,05 K Min.ullskiva 195 m2 0,10 59,90 kr 1,05 K Min.ullskiva 45 Gullfiber m2 1,10 K Fasadskiva 30 vån.hög m/papp m2 0,11 31,60 kr 1,05 K Fasadskiva 50 vån.hög m/papp m2 0,11 42,30 kr 1,05 L Tätskikt av plast L Plastfolie 0.15 säkerhetsfolie m2 0,03 11,20 kr 1,15 L Plastfolie 0.20 säkerhetsfolie m2 0,03 11,00 kr 1,15 L Plastfolie 0.20 ångspärr m2 0,04 5,50 kr 1,40 L Underlagsplastduk, Tenoduk m2 0,06 28,30 kr 1,05 N Väggbeklädnad, profilerad plåt N Stålplåt TRP 20, lackerad, galv m2 0,18 92,50 kr 1,05 N Stålplåt TRP 45, lackerad, galv m2 0,20 112,30 kr 1,05

8 O Gipsskivor på vägg, inomhus O mm gipsskivor m2 0,20 18,95 kr 1,20 O mm gipsskivor, 2:a lagret m2 0,18 18,95 kr 1,15 O Gipsskivor i tak, inomhus O mm gipsskivor m2 0,22 18,95 kr 1,10 O mm gipsskivor, 2:a lagret m2 0,18 18,95 kr 1,05 O mm gipsplank m2 0,20 24,00 kr 1,15 O mm gipsplank, 2:a lagret m2 0,18 24,00 kr 1,05 O Gipsskivor på vägg, utomhus O Gipsskivor 9 mm GU m2 0,14 16,10 kr 1,10 O Gipsskivor 9 mm GU, 2:a lagret m2 0,13 16,10 kr 1,10 LG2*11100 Holkar, plintar LG2*11107 Prefab pelarholk #1500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11108 Prefab pelarholk #2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11109 Prefab pelarholk #2500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11202 Prefab betongplint 1500x2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11204 Prefab betongplint 2500x2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11206 Prefab betongplint 2500x2500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12100 Pelare av betong, holk LG2*12103 Prefab pelare för holk L=4000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12104 Prefab pelare för holk L=4500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12105 Prefab pelare för holk L=5000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12106 Prefab pelare för holk L=6000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12107 Prefab pelare för holk L=6500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12108 Prefab pelare för holk L=7000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12150 Pelare av betong, bultinfäst LG2*12154 Prefab pelare bultinfäst L=4000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12155 Prefab pelare bultinfäst L=4500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12156 Prefab pelare bultinfäst L=5000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12157 Prefab pelare bultinfäst L=5500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12158 Prefab pelare bultinfäst L=6000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12159 Prefab pelare bultinfäst L=6500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12160 Prefab pelare bultinfäst L=7000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12161 Prefab pelare bultinfäst L=7500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12200 Takbalkar av betong LG2*12201 Prefab betongbalk L=12000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12202 Prefab betongbalk L=15000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12203 Prefab betongbalk L=18000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12204 Prefab betongbalk L=21000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12205 Prefab betongbalk L=24000 st 0, ,00 kr 1,00

9 Bilaga 2 - Arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden Direkt arbetskostnad Indirekt arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO) Arbetsledning (AL) Bodar och förråd (BF) Maskiner (M) Övriga APO (Ö) Entreprenörsarvode Eget (EA) Underentreprenader (EAU) 105 kr/tim 82 % (sociala avgifter) 30 kr/tim 18 kr/tim 10 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO 5 % på kostnaden för underentreprenaden

10 E4 - ABC-kalkylering a) Produktionschefen Olle Larsson på AB Christian Fredriksson har varit på ekonomikurs, där man bland annat talade om aktivitetsbaserad kalkylering (ABC-kalkylering). När Olle Larsson kom hem var en del begrepp fortfarande oklara. Hjälp Olle att reda ut följande problem. 1 Vad avses med begreppet resurs? Ge några exempel på resurser. 2 Förklara begreppen resursdrivare och aktivitetsdrivare. 3 Förklara när och varför ABC-kalkylering kan vara lämplig att använda. b) När Olle Larsson nu har fått lite mer koll på ABC-kalylering börjar han tänka på den självkostnadskalkyl han fick av AB Oscar Iceland och vill att de ska göra en ABC kalkyl på deras produkter Alen, Alto och Altre. Han kontaktar försäljningschefen Martin Plåt hos Oscar Iceland och ber honom att redovisa en ABC-kalkyl. Hjälp Martin Plåt att utföra ABC-kalkylen med följande uppgifter Direkta kostnader Materialförbrukning (kkr) Alen 600 Alto 400 Altre 500 Lönekostnader Alen Alto 800 Altre Licensavgift: Tillverkningsvolymer: Alen 25000, Alto och Altre Resursförbrukning per aktivitet. Resursförbrukning per aktivitet Alto 200 Orderhantering Lagerhantering Maskinbearbetn Omställning Kontroll Försäljn/adm Belopp Aktivitetsdrivare order frakter timmar omställning kontroll timmar Alen Alto Altre Totalt

11 E5 - Investeringsbedömning a) AB Christian Fredriksson anskaffade 2000 ett antal maskiner för att ersätta manuella arbetsmoment. Man förväntade sig då att följande effekter skulle uppstå: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Ökning i elkraft kr/år - Inköpskostnad för maskiner kr - Beräknad livslängd 10 år - Restvärde 0 kr I början av 2001 finner man att de verkliga effekterna hade blivit följande under det första året: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Underhållskostnader (tidigare bortglömda) per år kr/år - Inköpskostnad (installationskostnader bortglömda) kr - Ökning i elkraft och indirekt material per år kr/år - Dessutom har man räknat fram restvärde till kr Besparingar och underhållskostnader under resterande livslängden blir som under 2000 och AB Christian Fredrikssons kalkylränta är 13 %. 1 Gör en investeringsbedömning med det underlag som ChF AB hade när de tog beslutet. Dra dina slutsatser. 2 Gör nu en investeringsbedömning med facit i hand. Dra dina slutsatser även här. b) Alternativval Företaget har otillräcklig produktionskapacitet inom en av sina tillverkningsgrenar. Den trånga sektionen utgörs av en viss press- och stansningsprocess, där man har behov av en kapacitet för ytterligare detaljer per år under de närmaste 15 åren. Företagsledningen har beslutat att bygga ut kapaciteten inom den trånga sektionen och valet står i slutomgången mellan följande två alternativ: alt 1 Renovering av en äldre press (helt avskriven i räkenskaperna), som inte längre utnyttjas, till en kostnad av kr. Efter fem år köp av ny press till en beräknad kostnad av kr. alt 2 Inköp av en ny press idag för kr. Efter tio år återanskaffning av samma press för en beräknad kostnad av kr. Vilket av de två alternativen är att föredra ur lönsamhetssynpunkt? (forts. nästa sida)

12 Verkstadsledningen har lämnats följande ytterligare data som underlag för beslutet: Renoverad press Ny press Kapacitet st/år st/år Ekonomisk livslängd 5 år 10 år Reparations- och kr/år kr/år (åren 1-5) underhållskostnad kr/år (åren 6-10) Restvärde vid kr (före renover.) kr (efter 10 år) utrangering kr (efter 5 år) kr (efter 5 år) Kalkylräntan är 10%. Bortse från eventuella skatteutbetalningar. c) Den nya fabriken Aluminiumdivisionen inom AB Christian Fredriksson har genomfört en marknadsundersökning och funnit att prognoserna för glasöverbyggnader i Sverige och norra Europa är mycket gynnsamma under den närmaste tioårsperioden. Man har därför genomfört en utredning om villkoren för att utöka verksamheten inom denna sektor. Enligt de preliminära undersökningarna erfordras det i så fall nya maskiner för ca 4 miljoner kr och en ny fabrik som behöver vara ca m 2 BTA 4 inklusive personalutrymmen. Följande ekonomiska förutsättningar gäller: Maskinutrustning Investering nya maskiner Ekonomisk livslängd Restvärde kr 10 år 0 kr Byggnad Investeringskostnaden beräknas Restvärde efter 10 år Driftkostnader Underhåll vart femte år: Dessutom underhåll vart 10:e år: 30 % av investeringskostnaden 200 kr/m 2 BTA & år 100 kr/m 2 BTA 100 kr/m 2 BTA Tillverkningskostnader Räknas per m 2 glaselementarea. Inga kostnader för nya maskiner eller nybyggnad ingår i nedanstående kostnader. Direkt material 400 kr/m 2 Direkt lön 810 kr/m 2 MO-pålägg 10 % TO-pålägg 50 % AffO 10 % 4 BTA = bruttoarea, byggnadens area, mätt i utsida av ytterväggarna

13 Marknadsanalysen anger en sannolik försäljning av m 2 glaselement per år till ett pris av kr per m 2 under den närmaste tioårsperioden. Innan man beslutar om investeringen måste man undersöka hur mycket man har råd att investera i fabriksbyggnaden. Genomför en analys av högsta tillåtna byggkostnad med hjälp av nuvärdesmetoden. Analysen görs för en period av tio år med en kalkylränta på 10 % (hänsyn har då tagits till inflationen). Byggnaden bedöms vid denna tidpunkt ha ett restvärde på 30 % av ursprungliga värdet (restvärdet räknas som en inbetalning det tionde året.) Drift och underhåll av byggnaden räknas till och med det tionde året, dvs restvärdet är bedömt under förutsättning att underhållsåtgärder är vidtagna det tionde året. d) Ny produkt Christian Fredriksson AB avser att ta upp en ny produkt i sin tillverkning. Tillverkningen skall ske enligt licensavtal i 7 år. För maskinutrustning gäller följande uppgifter: Utgift för anskaffning Installation Restvärde om 7 år Demonteringskostnad (utrustningen skrotas efter 7 år). Kostnader i tillverkningen (betalas kontant) Material Materialpris El kraft Arbetslön: styckackord Lokalhyra Övriga upplysningar av betydelse för bedömningen: Genomsnittslager av råmaterial, produkter i arbete och färdigvaror för denna produkten Kundfordringar i genomsnitt orsakade av försäljning av produkten kr kr kr kr 1,5 kg/enhet 2 kr/kg kr/år 3,5 kr/enhet kr/år kr kr Enligt en marknadsundersökning bör företaget vid priset 10 kr kunna sälja enheter per år. Detta anses kräva ett reklamanslag vid starten på kr och därefter per år (inkl första året) kr. Provisionen vid försäljningen är 5 % och licensavgiften 1 kr per såld enhet. Är upptagandet av produkten lönsam om kalkylräntan är 15 %? Bortse från eventuella skatter.

14 E6 Årsredovisning Företaget AB Aluminiumbeslags balansräkning per i sammandrag (kr): TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Kontorsinventarier Varubil Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningsstillgångar Varulager Aluminumbeslag Fordringar Kundfordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Andra fonder Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Skulder Banklån Leverantörsskulder Skatteskuld Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA TILLGÅNGAR Affärshändelser 2002: Företaget importerar aluminiumbeslag till köksinredningar från Italien som säljs vidare till köksinredningstillverkare och järnhandlare. Priset för dessa sätts till 300 kr/st. Hälften av den sålda volymen har betalats enligt villkoret 30 dagar netto", medan den andra hälften har betalats enligt villkoret kontant med 4% kassarabatt." Företaget har skrivit ett nytt kontrakt med sin italienska leverantör varvid man kommer att köpa in beslag för 150 kr/st och betala per 1 månad netto". Dessa levereras jämnt fördelat över året. Försäljning Aluminiumbeslag Volym (st) Pris (kr/st) Omsättning (kr) Kredit Kontant Lager/inköp Försäljning Ingående lager Utgående lager Inköpsvolym Pris Budgeterat inköp st 400 st 400 st st 150 kr/st kr I samband med att företaget från och med den 1/ började hyra kontorslokaler i centrala Helsingborg bytte man ut samtliga gamla kontorsinventarier mot nya.

15 För de gamla erhölls kr kontant vid försäljning i januari. I januari köptes också de nya inventarierna som kostade kr och betalades med halva beloppet under januari och resten under februari. Flyttningskostnaderna uppgick till kr och betalades via postgiro i slutet av januari. Hyran för den nya kontorslokalen, kr per mån, betalas den 1:e varje månad. Den 21 juni och 31 december amorterade företaget kr på banklånet, samt betalade räntan på detsamma. Räntan är 6% De två ägarna i aktiebolaget tar varje månad ut kr vardera i lön. Kontorsinventarierna beräknas ha en ekonomisk livslängd på 5 år varför de skrivs av med 20% per år. Avskrivning av varubil kr per år Avsättning till periodiseringsfond 20% av resultatet efter extraordinära poster Skattesatsen är 28%, ingen preliminär skatt utbetalas Uppgifter a) Upprätta på grundval av dessa förutsättningar resultaträkning, likviditetsräkning och balansräkning för AB Aluminiumprofiler år 2002 enligt bokföringslagens anvisningar. Beräkna även följande delresultat och komplettera resultaträkningen med dem: Rörelsens totala intäkter Rörelseresultatet Resultat efter finansiella poster b) Beräkna med hjälp av de i deluppgift a framtagna balans- och resultaträkningarna AB Aluminiumprofilers: 1 Kassalikviditet 2 Balanslikviditet 3 Rörelsekapital 4 Soliditet 1 och 2 5 Räntabilitet på totalt och eget kapital c) Gör, utifrån ovanstående deluppgifter, en bedömning av företagets ekonomi.

16 Tabell för resultaträkning (kostnadsslagsindelad) 1 Nettoomsättning 2 Förändring av varulager 3 Aktiverat arbete för egen räkning 4 Övriga rörelseintäkter 5 Råvaror och förnödenheter 6 Övriga externa kostnader 7 Personalkostnader 8 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar 9 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 10 Övriga rörelsekostnader 11 Intäkter från andelar i koncernföretag 12 Intäkter från andelar i intresseföretag 13 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 14 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 15 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga skulder 16 Räntekostnader och liknande kostnader 17 Extraordinära intäkter 18 Extraordinära kostnader 19 Bokslutsdispositioner 20 Skatt på årets resultat 21 Övriga skatter 22 Årets resultat kkr

17 Tabell för likviditetsräkning KVARTAL Inbetalningar in Utbetalningar ut Differens Ingående kassa Utgående kassa

18 E7 - Organisera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att kunna tolka en organisationsplan, samt att få en bild av de svårigheter som kan uppkomma vid bemanning av ett projekt. Övningen skall också ge kännedom om de olika befattningar och aktörer som är involverade i ett byggprojekt. Förutsättningar Att etablerade företag skall ha en bestämd organisation med angivna ansvarsgränser för olika befattningshavare anses sedan länge vara självklart. Lika självklart måste det vara att organisera de projekt, som genomförs inom företagen, på motsvarande sätt. I vårt fall skall inom totalprojektets ram omsättas flera miljoner. Sådana uppgifter kan inte skötas som någon bisyssla av befattningshavare i basorganisationen utan att dessa avlastas från delar av sina ordinarie arbetsbördor. Projektet skall således ur organisationssynpunkt betraktas som ett fristående företag. Genom att göra upp en organisationsplan får man möjlighet att styra projektet mot de mål man satt upp i fråga om kostnader, tid och kvalitet. Vi skall nu organisera ett byggprojekt. Lämplig form är linje/stabsorganisation. Följande funktioner behövs i projektorganisationen: Exploatör/byggherre Byggprojektledare Kvalitetsansvarig enligt PBL Byggprojektörer (A, K, VS, Vent, El etc). Byggnadsentreprenörer (med installationsentreprenörer). Underentreprenörer Sidoentreprenörer Uppgift a) Organisationsplan Organisera ovanstående funktioner med utgångspunkt från följande ansvars/upphandlingsformer 1. Delad entreprenad 2. Generalentreprenad 3. Totalentreprenad

19 b) Befattningsbeskrivning För att en organisationsplan skall fungera riktigt, fordras att ansvars- och befogenhetsgränser fastläggs noggrant. Detta brukar göra i form av befattningsbeskrivningar. Fastställ vilka/vilka befattningar av dem som gavs i förutsättningarna som passar in på följande arbetsuppgifter och påståenden. Vem skall: ansvara för genomförandet av projektet i enlighet med av byggherren lämnade anvisningar och instruktioner ansvara för samordning av sidoentreprenörer sluta avtal med byggnadsentreprenören sluta avtal med underentreprenörer upprätta byggritningar och handlingar vara byggherrens entreprenadjuridiske rådgivare under entreprenadtiden planera och samordna det administrativa arbetet inom projektet leda och följa projektets genomförande och rapportera till byggherren ta beslut om ramkostnader upprätta och följa upp tidplan för projektet utföra elinstallationer hjälpa byggherren att kontrollera att samhällskraven uppfylls i projektet

20 Appendix - Ordlista Alternativkostnad Amortering Annuitet Avkastning Avskrivning Balansräkning Belåningsgrad Betalningsnetto Bruksvärdeshyra Bottenlån Budget Byggnadskreditiv Degressiv Diskontering Driftkostnad Driftnetto Effektivitet Eget kapital Ekonomisk livslängd Fast penningvärde Fondering Främmande kapital Förräntningskrav Gravationsbevis Grundinvestering Hyresförlust Inbetalning Indexreglering Inkomst Internhyra Det överskott man går miste om genom att inte använda en resurs i det bästa alternativa utnyttjandet. (Del)återbetalning av lån. En fördelning av ränta och avskrivning eller ränta och amortering så att de tillsammans ger årligen lika stora belopp över livslängd respektive lånetid. Överskott av en kapitalinsats. Kan vara enligt plan, kalkylmässiga eller bokföringsmässiga. Avskrivning enligt plan innebär en fördelning av utgiften för ett objekt på en beräknad avskrivningstid (livslängd). Kalkylmässiga motsvarar ett objekts faktiska värdeminskning under en period. Bokföringsmässiga belastar resultaträkningen och bestäms av skattelagstiftningen. En redovisning, vid en viss tidpunkt, av en organisations förmögenhetsställning och hur denna förmögenhet har finansierats. Relationen mellan lånat kapital och totalt kapital. Jfr soliditet. Hyresinbetalningar minskade med utbetalningarna för drift och underhåll samt ränta och amortering. Hyresbeloppet bestäms utifrån hyran hos motsvarande, likvärdiga lägenheter hos allmännyttan. Reglerar hyran för icke allmännyttiga bostadsföretag. Lån mot säkerhet i pantbrev med bästa rätt i fastigheten Plan över beräknade inkomster och utgifter. Tillfälligt lån för finansiering under byggnadstiden. Över tiden avtagande. Att förflytta belopp bakåt i tiden med hänsyn till dess värdeförändring. Avser de kostnader som krävs för att upprätthålla funktionen i ett objekt. Driftinsatser lämnar inget bestående värde. Hyresinbetalningarna minskade med utbetalningarna för drift och underhåll. Relationen mellan vad som presteras (värdet) och de resurser som satts in. Ekonomisk effektivitet anges som resultat i relation till en kapitalbas. Bedömt marknadsvärde minus lånat kapital (totalt kapital minus främmande kapital). Tidsperiod under vilken en investering är lönsam. Bedöms m h t förräntningskrav och alternativ användning. Betalningar över tiden omräknade med någon form av index, t ex konsumentprisindex till ett visst års penningvärde (Jfr real). Att över tiden avsätta medel för ett framtida åtagande. Upplånade medel som ställs till förfogande utan att detta medför delägarskap. Krav på ersättning av en kapitalinsats. Handling för fastighet eller tomrätt som visar ägare alternativ tomrättsinnehavare, inteckningar och andra inskrivningar. Grundinvestering är den utgift av engångskaraktär som investeringen ger upphov till. Hyresintäkten minskar p g a att lägenheter och lokaler är outhyrda. Skall skiljas från aviserade hyror som ej betalas vilket är en kreditförlust. Avser betalningstillfället. Kostnadsuppräkning i förhållande till ett givet basår. Uppstår vid den tidpunkt då varan eller tjänsten (prestationen) är fullgjord och fakturerad. Ersättningen för ett hyresförhållande mellan två organisatoriska enheter inom samma juridiska person.

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

VBEA15 Företagsekonomidelen

VBEA15 Företagsekonomidelen 1(16) Övningstenta VBEA15 Företagsekonomidelen Tentamenstid: 4 timmar Tentamen är indelad i två huvuddelar: Huvuddel Maximalt möjlig poäng Minimipoäng för att bli godkänd A Teorifrågor 16 poäng Utredande

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Trång sektor Byggdelskalkyl ABC - Aktivitetsbaserad kalkylering Självkostnadskalkylering: Periodkalkylering (processkalkylering) Orderkalkylering (påläggskalkylering)

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Kostnads- och intäktsanalys. Ekonomi. Kostnads- och intäktsanalys. Historik. Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering

Kostnads- och intäktsanalys. Ekonomi. Kostnads- och intäktsanalys. Historik. Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering Kostnads- och intäktsanalys Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Ekonomi Företagsekonomi Ekonomi OIKONOMIA

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Thomas Rosenfall DEN 28 AUGUSTI KL.14-18 SAL: Antal uppgifter: 7 Antal sidor:

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastigheter Viktig produktionsfaktor Landets största enskilda fysiska tillgångar Mycket kapitalkrävande och kapitalintensiv marknad Lägesfixerade Långlivade Genomgår

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer