Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se."

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1. Allmän orientering och upphandlingsregler 1.1. Upphandlande myndighet -, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Mer information om finns på Inbjudan att lämna anbud SKI inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende upphandling av Elevdatorer & Surfplattor Avropande myndigheter som kan tillämpa ramavtalen under avtalsperioden återfinns i Bilaga 1 Avropsberättigade myndigheter för detaljerad information. Utskrivet: :57 Sida 1 av 48 Refnr.: 10191

2 Med Myndigheten avses fortsättningsvis sammantaget samtliga avropsberättigade myndigheter som anmält sitt intresse enligt ovan, om inget annat anges. Syftet med ramavtalsupphandlingen är att tillförsäkra Myndighetens behov av Elevdatorer, Surfplattor inklusive tjänsten pedagogiskt lärande. Med stöd av tecknade ramavtal kan Myndigheten anskaffa datorer och surfplattor inklusive tjänsten pedagogiskt lärande genom ett avropsförfarande utan att separata upphandlingar genomförs i varje enskilt fall. Myndigheten kan välja att avropa både Elevdatorer och Surfplattor eller endast Elevdatorer eller endast Surfplattor. Myndigheten ska ha kontinuerlig tillgång till som verksamheten kräver Elevdatorer & Surfplattor 2012 inklusive tjänsten Pedagogiskt lärande som ingår i upphandlingen. Ramavtalet ska kännetecknas av förmånliga priser och avtalsvillkor Bakgrund, mål och syfte Datorn är idag ett självklart verktyg i arbetslivet. För barn och ungdomar är detta ännu mer påtagligt, där t.ex. hälften av treåringarna regelbundet använder Internet. I skolans nya styrdokument är det tydligt att IT är en viktig och prioriterad fråga där det förutsätts att alla elever kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Detta gör att fler och fler skolor satsar på att varje elev ska ha en egen dator eller surfplatta. Det handlar även om att utveckla skolor både vad gäller kunskapssyn och arbetssätt, så att man på bästa sätt förbereder eleverna på den framtid de ska möta. Att ligga i framkant och hänga med i den tekniska utvecklingen är viktigt för barn och ungdomars utveckling i skolor och gymnasium. För att en satsning på digitala verktyg i skolan ska bli framgångsrik är det utöver tillgång till teknik nödvändigt att satsa på kompetensutveckling av pedagogerna för att satsningen ska få genomslag i skolans verksamhet. En surfplatta, även kallad pekplatta, är en bärbar handdator med pekskärm som styrs med hjälp av fingrarna. Man använder oftast ett virtuellt tangentbord, en passiv penna, undantagsvis en digital penna, istället för ett fysiskt tangentbord, det har dock börjat dyka upp surfplattor med fysiskt tangentbord. Den är mindre än en vanlig dator och större än en vanlig mobiltelefon. Vissa exemplar har inbyggd 3G-uppkoppling, andra kopplas in via trådlösa nätverk. Vissa tidningar ger inte ut sin tidning i pappersform utan enbart till surfplattor, andra tidningar satsar på att göra appar till surfplattor. Surfplattorna används även i stor utstäckning för att läsa böcker och det är en stor utveckling inom detta område. Pedagogernas roll är central för hur eleverna lyckas med sin kunskapsinhämtning. Ett framgångsrikt arbete med eleverna vilar på fyra grundstenar; pedagogisk kompetens, teknologisk kompetens, ämneskompetens och ledarskapskompetens. är lika viktiga men har olika tonvikt vid olika tillfällen. Genom engagemang, nyfikenhet och kreativitet skapas konkreta erfarenheter som människor hanterar och bearbetar för att kunna sätta in i nya större sammanhang. Lärandet syftar alltså till att ge mening åt det som sker och det som skall ske. Med hjälp av modern teknik och internet har skolor möjlighet att ge elever uppgifter som tidigare var omöjliga, så kallade omdefinierade uppgifter. Omdefinieringen handlar om att utnyttja alla de möjligheter tekniken ger att inte låta datorn eller surfplattan bara bli en skrivmaskin utan att också våga använda nya digitala tjänster för att ge lärandet nya dimensioner. Det kan handla om att koppla skoluppgifter till verkligheten och låta elever publicera material på webben eller om att använda simulatorer och kommunikationsplattformar. Upphandlingen avser en heltäckande lösning av Elevdatorer och Surfplattor inklusive tjänsten Pedagogiskt lärande (införandestöd, utbildning av elever och pedagoger, utökad support mm se 1.4 nedan) och som ger varje elev och pedagog en bärbar dator eller surfplatta fullt utrustad med nödvändiga programvaror dygnet runt, sju dagar i veckan. För en lyckad implementering är det av central vikt att respektive skola/huvudman har en plan för hur man kommer att satsa på kompetensutveckling Upphandlingens omfattning Den aktuella upphandlingen avser helhetslösning med köp eller leasing av Elevdatorer & Surfplattor 2012 inklusive tjänsten pedagogiskt lärande. Helhetslösningen innefattar komplett leverans av hård- och mjukvara, utbildning och stöd, föreläsningar, införandestöd, administration, service och support samt alla övriga insatser som erfordras för att Utskrivet: :57 Sida 2 av 48 Refnr.: 10191

3 levererad helhetslösning ska fungera och kunna användas i skolverksamhet. Vid leasing ska hela utbildnings paketet ingå. Vid köp ska en del av utbildnings paketet ingå och övrig utbildning ska erbjudas Myndigheten ifall att Myndigheten vill köpa till denna del. Upphandlingen omfattar sex (6) helhetslösningar för Elevdatorer & Surfplattor 2012 inklusive tjänsten pedagogiskt lärande) enligt nedan: Helhetslösning 1 (Stöttålig bärbardator med touchskärm, Tablet-dator, Bärbardator alt1, Bärbardator alt2) - Pedagogiskt lärande, stöd och utbildning - Införandestöd för pedagoger och elever - Service och support - Administration - Bärbar dator eller surfplatta, enligt kravspec i 3:16-3:19 - Linux eller likvärdig för Elevdator - Mjukvara Helhetslösning 2 (Stöttålig bärbardator med touchskärm, Tablet-dator, Bärbardator alt1, Bärbardator alt2) - Pedagogiskt lärande, stöd och utbildning - Införandestöd för pedagoger och elever - Service och support - Administration - Bärbar dator eller surfplatta, enligt kravspec i 3:20-3:23 - Microsoft Windows 7 eller likvärdigt för Elevdator - Mjukvara Helhetslösning 3 (Bärbardator alt 1, Bärbardator alt 2) - Pedagogiskt lärande, stöd och utbildning - Införandestöd för pedagoger och elever - Service och support - Administration - Bärbar dator eller surfplatta, enligt kravspec i 3:24-3:25 - Apple Mac OS X eller likvärdigt för Elevdator - Mjukvara Helhetslösning 4 (Surfplatta mindre skärm alt 1, Surfplatta större skärm alt 2) - Pedagogiskt lärande, stöd och utbildning - Införandestöd för pedagoger och elever - Service och support - Administration - Bärbar dator eller surfplatta, enligt kravspec i 3:26-3:27 - Android eller likvärdig för Elevdator - Mjukvara Helhetslösning 5 (Surfplatta mindre skärm alt 1, Surfplatta större skärm alt 2) - Pedagogiskt lärande, stöd och utbildning - Införandestöd för pedagoger och elever - Service och support - Administration - Bärbar dator eller surfplatta, enligt kravspec i 3:28-3:29 - Windows eller likvärdig för Elevdator - Mjukvara Helhetslösning 6 (Surfplatta mindre skärm alt 1, Surfplatta större skärm alt 2) Utskrivet: :57 Sida 3 av 48 Refnr.: 10191

4 - Pedagogiskt lärande, stöd och utbildning - Införandestöd för pedagoger och elever - Service och support - Administration - Bärbar dator eller surfplatta, enligt kravspec i 3:30-3:31 - IOS eller likvärdig för Elevdator - Mjukvara Anbud kan lämnas på ett eller flera av ovanstående helhetslösningar. Ange nedan vilken helhetslösning och zon anbudet omfattar. Helhetslösning 1 - (/ svar) Helhetslösning 1 - (/ svar) Helhetslösning 1 - Zon 3 (/ svar) Helhetslösning 1 - Zon 4 (/ svar) Helhetslösning 2 - (/ svar) Helhetslösning 2 - (/ svar) Helhetslösning 2 - Zon 3 (/ svar) Helhetslösning 2 - Zon 4 (/ svar) Helhetslösning 3 - (/ svar) Helhetslösning 3 - (/ svar) Helhetslösning 3 - Zon 3 (/ svar) Helhetslösning 3 - Zon 4 (/ svar) Helhetslösning 4 - (/ svar) Helhetslösning 4 - (/ svar) Utskrivet: :57 Sida 4 av 48 Refnr.: 10191

5 Helhetslösning 4 - Zon 3 (/ svar) Helhetslösning 4 - Zon 4 (/ svar) Helhetslösning 5 - (/ svar) Helhetslösning 5 - (/ svar) Helhetslösning 5 - Zon 3 (/ svar) Helhetslösning 5 - Zon 4 (/ svar) Helhetslösning 6 - (/ svar) Helhetslösning 6 - (/ svar) Helhetslösning 6 - Zon 3 (/ svar) Helhetslösning 6 - Zon 4 (/ svar) 1.5. Avropsberättigade parter Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de 434 stycken UM/UE som uppräknas i Bilaga 1 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna Volym och antal Ramavtal Den årliga inköpsvolymen uppskattas till cirka 500 miljoner kronor. Inköpsvolymen kan inte garanteras utan kommer att bero på Myndighetens verkliga behov och övriga omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för Utskrivet: :57 Sida 5 av 48 Refnr.: 10191

6 upphandlingen. Avsikten är att upphandlingen ska resultera i nedan angivna antal ramavtal. Helhetslösningarna är indelade i respektive fyra (4) geografiska anbudsområden. Helhetslösning 1 - Ett Ramavtal per geografiskt anbudsområde - Anbudsområde Syd- och sydvästra Sverige - Anbudsområde Mellan- och sydöstra Sverige - Anbudsområde Zon 3 Nedre Norrland - Anbudsområde Zon 4 Övre Norrland Helhetslösning 2 - Ett Ramavtal per geografiskt anbudsområde - Anbudsområde Syd- och sydvästra Sverige - Anbudsområde Mellan- och sydöstra Sverige - Anbudsområde Zon 3 Nedre Norrland - Anbudsområde Zon 4 Övre Norrland Helhetslösning 3 - Ett Ramavtal per geografiskt anbudsområde - Anbudsområde Syd- och sydvästra Sverige - Anbudsområde Mellan- och sydöstra Sverige - Anbudsområde Zon 3 Nedre Norrland - Anbudsområde Zon 4 Övre Norrland Helhetslösning 4 - Ett Ramavtal per geografiskt anbudsområde - Anbudsområde Syd- och sydvästra Sverige - Anbudsområde Mellan- och sydöstra Sverige - Anbudsområde Zon 3 Nedre Norrland - Anbudsområde Zon 4 Övre Norrland Helhetslösning 5 - Ett Ramavtal per geografiskt anbudsområde - Anbudsområde Syd- och sydvästra Sverige - Anbudsområde Mellan- och sydöstra Sverige - Anbudsområde Zon 3 Nedre Norrland - Anbudsområde Zon 4 Övre Norrland Helhetslösning 6 - Ett Ramavtal per geografiskt anbudsområde - Anbudsområde Syd- och sydvästra Sverige - Anbudsområde Mellan- och sydöstra Sverige - Anbudsområde Zon 3 Nedre Norrland - Anbudsområde Zon 4 Övre Norrland Anbud kan lämnas på ett eller flera av ovanstående helhetslösningar och/eller anbudsområden. Vilket geografiskt anbudsområde avropande myndigheter tillhör framgår av Bilaga 1 Avropande myndigheter. Observera att antalet ramavtal förutsätter att antalet anbud som uppfyller ställda krav uppgår till det ovan angivna antal Volymer Ramavtalet omfattar 434 UM/UE. SKI har i samband med upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande det aktuella ramavtalsområdet. Utifrån dessa undersökningar uppskattas den genomsnittliga årliga avropsvolymen till ca 1,2 milj kr per UM/UE. Utskrivet: :57 Sida 6 av 48 Refnr.: 10191

7 Mindre UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år, medelstora UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år och större UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år. Baserat på undersökningarnas genomsnittliga årliga avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 434 stycken uppskattas ramavtalets årsvolym för denna upphandling till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över ramavtalsperioden. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga UM/UE är ca kr per år. Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Avtalsperiod Ramavtalen planeras att gälla i tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) år. Förlängning av ramavtalet ska påkallas av SKI senast tre (3) månader innan ramavtalet löper ut. Om inte förlängning påkallas upphör ramavtalet att gälla efter tre (3) år Avtalsstart (tidigast) Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs öppet förfarande enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), kapitel 4. LOU reglerar hur upphandlingar ska genomföras. Observera att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Upphandlingsprocessen kommer i stora drag att se ut på följande sätt: - Annonsering och publicering av förfrågningsunderlaget i SKI:s upphandlingsverktyg Visma TendSign - Anbuden inkommer - Anbudsgivarna kvalificeras - Anbuden prövas enligt krav på tjänsten och utvärderas. - Tilldelningsbeslut fattas och samtliga anbudsgivare meddelas detta. - Ramavtal tecknas med antagna anbudsgivare efter det att avtalsspärren löpt ut, d.v.s. efter att tio (10) kalenderdagar har passerat från det att upplysningar om tilldelningsbeslutet har skickats till samtliga anbudsgivare - Ramavtalet träder i kraft när båda parter undertecknat Ramavtalet Avropsförfarande Myndigheten kommer inom respektive Helhetslösning och geografiskt område(zon), att tillämpa avropsförfarandet samtliga villkor fastställda enligt LOU vid tilldelning av Kontrakt enligt Ramavtalet. Förfarandet regleras i Ramavtalets huvudtext, punkt Avropsförfarande. SKI avser att teckna avtal med tre leverantörer per Helhetslösning(6 st) och zon(4 st) med rangordning. Detta under förutsättning att tillräckligt antal leverantörer uppfyller alla krav. Detta innebär att villkoren i ett Kontrakt (avropsavtal) ska överensstämma med villkoren i ramavtalet Annonsering och tidplan En annons har skickats för publicering i SKI:s upphandlingsverktyg, Visma TendSign enligt datum nedan. Från och denna dag kan förfrågningsunderlaget hämtas på adressen Utskrivet: :57 Sida 7 av 48 Refnr.: 10191

8 Anbudsgivaren är själv skyldig att kontrollera att fullständigt Förfrågningsunderlag enligt bilageförteckningen i avsnitt 1.15 erhållits. Tilldelningsbeslut, d v s beslut om vilka leverantörer SKI avser teckna ramavtal med, beräknas kunna fattas under december månad Annonsering Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Förfrågningsunderlaget och disposition Det är viktigt att anbudsgivaren så snart som möjligt noga läser igenom hela förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget är uppdelat i följande avsnitt: 1. Allmän orientering och upphandlingsregler 2. Krav på Leverantören 3. Krav på Tjänsten med tillhörande produkter 4. Utvärdering 5. Avtalsvillkor Till förfrågningsunderlaget hör även följande bilagor: - Svarsformulär 1 Leverantörsuppgifter - Svarsformulär 2 Prisuppgifter - Bilaga 1 Avropsberättigade myndigheter - Bilaga 2 Information om anbudsgivare och undertecknande - Avtalsbilaga 1 Förfrågningsunderlag - Avtalsbilaga 2 Avropsberättigade myndigheter - Avtalsbilaga 3 Leverantörsuppgifter - Avtalsbilaga 4 Prisuppgifter - Avtalsbilaga 5 Mall för Kontrakt/ Leveransavtal - Avtalsbilaga 6 Redovisning av försäljning Utskrivet: :57 Sida 8 av 48 Refnr.: 10191

9 - Avtalsbilaga 7 Tabell med Utbildning inom tjänsten Pedagogiskt Lärande Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden kommer även de att utgöra en del av förfrågningsunderlaget Ska-krav I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav som är ska-krav genom att dessa markeras med det fetstilta ordet ska och innehar symbolen med Utropstecken. Bilagor innehåller enbart det fetstilta ordet ska. Observera att det även kan förekomma fritextfält med begäran om ifyllnad, i kraven. Fritextfälten används för att lämna efterfrågade uppgifter och redovisningar. Ett ska-krav är antingen uppfyllt eller ej uppfyllt. Någon värdering av ett ska-kravs grad av uppfyllelse får inte ske. I de fall ett svar på ett ska-krav är motsägelsefullt eller kombinerat med villkor för svarets giltighet på någon plats i anbudet, eller att svar utelämnats kan ska-kravet komma att bedömas vara ej uppfyllt. I de fall underleverantörer ingår i anbudet skall anbudsgivarens svar avse helheten, d v s anbudsgivaren inklusive samtliga underleverantörer. Endast om kravet uttryckligen anger det ska svar specifikt avges även för underleverantörer. Om underleverantör inte uppfyller samtliga ställda ska-krav kan SKI komma att utesluta aktuell underleverantör ur anbudsgivarens anbud. Anbudsgivarens anbud kommer således inte att förkastas i sin helhet. Observera dock att uteslutning av underleverantör kan resultera i att anbudet förkastas med anledning av att andra ska-krav inte uppfylls. Anbudsgivare kommer i dessa fall inte att ges möjlighet att komplettera sitt anbud i aktuellt avseende. Observera att samtliga ska-krav måste vara uppfyllda för att anbudet ska kunna utvärderas Frågor om förfrågningsunderlaget Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet för Myndigheten att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skickas via upphandlingssystemet Visma TendSign (www.tendsign.com) till SKI. SKI lämnar lika svar till alla anbudsgivare via systemet. Frågan bör hänvisa till kravets beteckning, exempelvis Avsnitt 2.6 Leverantörs deltagande som underleverantör och i förekommande fall bilagenummer. Svar aviseras till den e-postadress anbudsgivaren registrerat i upphandlingssystemet. Det åligger anbudsgivaren att se till att registrerad e-postadress är aktuell i upphandlingssystemet. Ställda frågor av allmänt intresse, som avidentifierats, och svar samt eventuell ytterligare information om förfrågningsunderlaget (såsom förtydliganden och ev. rättelser) kommer att publiceras löpande på ovan angiven länk. Svar avgivna på annat sätt är ej giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. Normalt publiceras svar inom fem (5) arbetsdagar från det att frågan har inkommit. Frågor om varför ett visst krav ställts eller hur upphandlingen utformats besvaras ej. Det åligger varje anbudsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget erhållits, att ha bevakning för eventuell ny information som publiceras i upphandlingssystemet under anbudstiden Observera att frågor endast kan ställas t o m tio (10) dagar före sista anbudsdag. Frågor som ställts efter detta datum kommer inte att besvaras. Svar på frågor publiceras sista gången senast nio (9) dagar före sista anbudsdag. Svar avgivna på annat sätt är ej giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget Anbudets form och innehåll Då upphandlingen genomförs med hjälp av Visma TendSign ska anbud endast avges elektroniskt genom Utskrivet: :57 Sida 9 av 48 Refnr.: 10191

10 upphandlingssystemet Visma TendSign. Anbudet ska vara formulerat på svenska. Bevis får även vara på engelska. Anbudet ska beskriva situationen på anbudsdagen såvitt ej kravet uttryckligen medger annat. Svarsformulären och samtliga bevis ska bifogas som filer i anbudet. Observera att Svarsformulären ska lämnas i samma format som det erhållits. Anbud ska innehålla följande: - Elektroniskt besvarat strukturerat förfrågningsunderlag - Bilaga 2 Information om anbudsgivare och undertecknande (bifogas som fil i systemet) - Om underleverantör ingår i anbudet, ifyllt Svarsformulär 1 Leverantörsuppgifter i samma format som erhållet (bifogas som fil i systemet) - Ifyllt Svarsformulär 2 Prisuppgifter i samma format som erhållet (bifogas som fil i systemet) - Bevis utöver ovanstående som ska biläggas anbudet Bilaga 2 Information om anbudsgivare och undertecknande ska efter undertecknande skannas in och medskickas som bifogad fil i upphandlingssystemet. Bilagan skall undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Bifoga inte Ramavtalet med tillhörande bilagor i anbudet. Observera att samtliga anbudshandlingar endast ska inges via upphandlingssystemet. Observera även att det kan ta längre tid än avsett att färdigställa anbudet i Visma TendSign om anbudsgivaren använder upphandlingssystemet för första gången Förutsättningar för att anta anbud Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. Vi vill poängtera att SKI bara har möjlighet att anta anbud som innehåller efterfrågad information och som uppfyller samtliga ställda krav. Ett anbud som är ofullständigt eller som inte accepterar samtliga förutsättningar och krav kommer alltså inte att antas. Därför är det av största vikt att anbudsgivaren tillser att beskrivningar och svar på ställda krav innehåller all information som krävs för att kunna avgöra att aktuellt krav uppfylls. I samband med prövningen av anbudet kan SKI komma att kontrollera de av anbudsgivaren lämnade uppgifterna. Felaktiga uppgifter kan leda till att anbudet inte upptas till prövning Anbudens giltighetstid Anvisningar för ifyllnande av Svarsformulär Svarsformulär 1 Leverantörsuppgifter och Svarsformulär 2 Prisuppgifter har tagits fram med hjälp av Microsoft Excel. För att kunna läsa och fylla i svarsformulären krävs Microsoft Excel 97 eller senare version av denna programvara. Respektive kravtext innehåller instruktioner om hur svar ska anges, exempelvis avseende svarsfält som ska fyllas i. Endast de textrutor som anbudsgivaren ska använda för att lämna efterfrågad information är åtkomliga för ifyllnad. Förflyttning i formulären sker med piltangenterna eller med hjälp av musen. Svarsformulären ska efter ifyllnad sparas i sin helhet i respektive programvara version 97 eller senare och laddas upp på CTM. Observera att de inte ska sparas i pdf-format. En förutsättning för ovanstående är att anbudsgivaren fyller i enligt instruktioner och levererar ifyllda svarsformulär i samma elektroniska format som de är utformade samt bilägger dessa i anbudet. Utskrivet: :57 Sida 10 av 48 Refnr.: 10191

11 1.22. Anbudsgivares kontaktuppgifter Det ska framgå av anbudet vem som är kontaktperson. Tilldelningsbeslut kommer att skickas till den person som anbudsgivaren registrerat i systemet Visma TendSign. Även organisationens/företagets namn och organisationsnummer ska tydligt anges i anbudet. Om anbudsgivaren har problem att fylla i bilagan och/eller formulären, bör kontakt snarast tas med SKI. Ange organisationens namn. (Fritextsvar) Ange organisationsnummer. (Fritextsvar) Ange namn och kontaktuppgifter (telefon och e-post) till den ni vill att vi kontaktar vid eventuella frågor kring Ert anbud. (Fritextsvar) Ange eventuella underleverantörer/s namn. (Fritextsvar) Ange eventuella underleverantörers organisationsnummer. (Fritextsvar) Ange vilka, vilken helhetslösning respektive vilka, vilket anbudsområde/n underleverantören anlitas för. (Fritextsvar) Sista anbudsdag och anbudsöppning Då upphandlingen genomförs med hjälp av Visma TendSign ska anbud endast avges elektroniskt genom upphandlingssystemet Visma TendSign. Bilaga 2 Information om anbudsgivare och undertecknande (ej elektronisk) ska efter undertecknande skannas in och medskickas som bifogad fil i upphandlingssystemet. Bilagan ska undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Observera att samtliga anbudshandlingar endast ska inges via upphandlingssystemet. Observera även att det kan ta längre tid än avsett att färdigställa anbudet i Visma TendSign om anbudsgivaren använder upphandlingssystemet för första gången. Anbudet ska ha inkommit till SKI senast enligt nedan. Anbud kan ej lämnas efter detta datum. Vid anbudsöppning får inte anbudsgivaren delta. Dock kan anbudsgivaren begära att en representant från Stockholms Handelskammare närvarar vid öppningen. Kostnaden för detta ska betalas av den som framställt begäran, d v s anbudsgivaren Sista anbudsdag Anbudsöppning Anbudsöppning sker i SKI:s lokaler på Hornsgatan 15 i Stockholm tidigast: Anbudsprövning Samtliga anbud prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg. Steg 1 - Kvalificering Vid det första steget kvalificering prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav, d v s krav på Leverantören. Dessa är angivna som ska-krav. Ett ska-krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbudsgivare Utskrivet: :57 Sida 11 av 48 Refnr.: 10191

12 som uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas. Steg 2 Övriga ska-krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga ska-krav utöver kvalificeringskraven, d v s ska-krav kopplade till upphandlingsföremålet (Pedagogiskt lärande med Elevdatorer). Ett ska-krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbud som uppfyllt dessa ska-krav går vidare till steg tre (3), övriga förkastas. Steg 3 - Utvärdering I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud enligt principen lägsta utvärderingspris i enlighet med utvärderingen som beskrivs utförligt i avsnitt Förtydligande och komplettering av anbud Anbudsgivare har att se till att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. SKI har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras. SKI har heller ingen rätt att begära detta annat än i undantagsfall, under förutsättning att det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Anbudsgivare kan få rätta uppenbara felskrivningar, felräkningar eller annat uppenbart fel i anbudet om SKI så tillåter Tilldelningsbeslut och avslutande av upphandling Ramavtal inom respektive Helhetslösning och geografiskt anbudsområde kommer att tilldelas den anbudsgivare som har det lägsta utvärderingspriset med hänsyn till vad som angivits i förfrågningsunderlaget. Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte accept av anbud. Bindande ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas när 10 dagar gått räknat från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att Utskrivet: :57 Sida 12 av 48 Refnr.: 10191

13 lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Begärs sekretess i någon del av inlämnade uppgifter? (Fritextsvar) Om sekretess begärs, vänligen precisera för vilka delar av anbudet som sekretess begärs. (Fritextsvar) Kontaktuppgifter kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter. 2. Krav på Leverantören 2.1. Uteslutningsgrunder - Omständigheter som skall medföra utelsutning av Leverantör Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Utskrivet: :57 Sida 13 av 48 Refnr.: 10191

14 Bekräftelse att Leverantören och eventuella underleverantörer inte är föremål för omständigheter upptagna i kap. 10, 1 LOU. (/ svar) Kravgräns 2.2. Uteslutningsgrunder - Omständigheter som får medföra utelsutning av Leverantör Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter. Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta, 5. i något väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Leverantören äger heller inte rätt att anlita underleverantör som är föremål för dessa omständigheter. Bekräftelse att Leverantören och eventuella underleverantörer inte är föremål för omständigheter upptagna i kap. 10, 2 LOU. (/ svar) Kravgräns 2.3. Registreringsskyldighet Leverantören och eventuella underleverantörer ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter, dvs. vara registrerad i aktiebolags-, handelsregister eller liknande register. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Utländska Leverantörer och/eller utländska underleverantörer ska uppfylla sina skyldigheter i motsvarande register som förs i det land där Leverantörens och eventuella underleverantörers verksamhet är etablerad. För utländska anbudsgivare och/eller underleverantörer ska motsvarande aktuellt gällande bevis från annat land bifogas med anbudet. Beviset ska inte vara äldre än 90 dagar räknat från sista anbudsdag. Observera att aktuellt gällande bevis enbart får vara på svenska alternativt en översatt styrkt kopia av originalet till engelska. Bekräftelse att kraven uppfylls. Bevis för utländska anbudsgivare har bilagts anbudet (/ svar) Kravgräns 2.4. Skatter och social avgifter Utskrivet: :57 Sida 14 av 48 Refnr.: 10191

15 Leverantören och eventuella underleverantörer ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige eller de i hemlandet lagenligt ställda krav på skatte- och avgiftsskyldigheter. För utländska Leverantörer och/eller utländska underleverantörer ska bevis som visar att företaget erlägger F-skatt eller motsvarande och som klarlägger att företaget inte har restförda skulder avseende skatter och socialförsäkringsavgifter i det egna landet, biläggas anbudet. SKI kommer som en del av leverantörsprövningen, att kontrollera att Leverantören och eventuella underleverantörer uppfyller i Sverige ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter genom hämtning av uppgifter från Skatteverket. För utländska Leverantörer och utländska underleverantörer kommer SKI att kontrollera uppfyllelsen av ställda krav i det egna landet genom bilagt bevis. Om Leverantören inte uppfyller kravet förkastas anbudet. Om någon av angivna underleverantörer inte uppfyller dessa krav, kommer aktuell underleverantör att strykas från anbudet. Observera dock att en eventuell uteslutning av underleverantör kan komma att påverka anbudet i sin helhet. Kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer även att göras under avtalsperioden. Observera att bevis enbart får vara på svenska alternativt en översatt styrkt kopia av originalet till engelska Bekräftelse att kraven uppfylls. Bevis för utländska anbudsgivare och/eller utländska underleverantörer har bilagts anbudet. (/ svar) Kravgräns 2.5. Ekonomisk stabilitet Leverantör ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av Leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare efter anbudsöppning. Utdraget ska visa att Leverantören minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Om Leverantören är medveten om att kravet på riskklassificeringen inte uppfylls skall Leverantören ändå anses uppfylla kravet om a) och/eller b) enligt nedan är uppfyllt. a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. Det är SKI som slutligen bedömer om kravet ändock kan anses vara uppfyllt i och med lämnad förklaring. b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Ange att kravet på ekonomisk stabilitet uppfylls. Om kravet på riskklassificering ej uppfylls lämnas en förklaring i detta fält och/eller intyg enligt ovan har skannats och bifogats anbudet. (Fritextsvar) 2.6. Leverantörs deltagande som underleverantör Leverantören ska inte delta som underleverantör hos annan anbudsgivare inom upphandlingen, oavsett val av Utskrivet: :57 Sida 15 av 48 Refnr.: 10191

16 Helhetslösning och/eller anbudsområde. Bekräftelse att kravet uppfylls (/ svar) Kravgräns 2.7. Underleverantörer och samarbetsavtal Kraven gäller endast om underleverantörer ingår i anbudet. Om underleverantör inte ingår i anbudet besvaras kravet med svaret "Ingen underleverantör åberopas". Leverantör som åberopar underleverantör för utförande av tjänsten ska ha giltigt samarbetsavtal med de i Svarsformulär 1 Leverantörsuppgifter angivna underleverantörer, som förbinder underleverantören att ställa offererade tjänster till förfogande för det åtagande som anbudet omfattar under hela avtalstiden inklusive förlängningsperioder. Bekräftelse att kravet på samarbetsavtal med angivna underleverantörer uppfylls. För de leverantörer som inte åberopar underleverantörer i sitt anbud skall detta fält besvaras med att Ingen underleverantör åberopas. (Fritextsvar) 2.8. Redovisning av Leverantörsuppgifter Kraven gäller endast om underleverantörer ingår i anbudet. Om underleverantör inte ingår i anbudet besvaras kravet med svaret "Ingen underleverantör åberopas". Om underleverantör kommer att anlitas för utförande av del av uppdraget ska denna/dessa anges med företagets/-ens namn och organisationsnummer i Svarsformulär 1 Leverantörsuppgifter. Det ska även framgå inom vilket/vilka anbudsområde/-n som underleverantören/-erna kommer att anlitas. I denna upphandling medges endast att två (2) led redovisas, d v s anbudsgivare och dennes redovisade underleverantör. Observera även att annat bolag som ingår i samma koncern, t ex moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Leverantören om bolagen har olika organisationsnummer. Svarformulär 1 "Leverantörsuppgifter" bifogas anbudet. För de leverantörer som inte åberopar underleverantörer i sitt anbud skall detta fält besvaras med att Ingen underleverantör åberopas. (Fritextsvar) 2.9. Leverantörens kompetens Leverantörens ska ha dokumenterade resurser och kompetens för att utföra och leverera tjänsten. Leverantören ska ha: - en väletablerad och kvalificerad service- och supportorganisation - en väletablerad och kvalificerad utbildningsorganisation - kompetenta lärare/utbildare inom pedagogik och IT-kunskap i sin utbildningsorganisation - kapacitet och förmåga att leverera offerad tjänst (helhetslösning) Elevdatorer & Surfplattor kapacitet och förmåga att återta utrangerad hårdvara Anbudet ska innehålla en beskrivning av det anbudsgivande företaget och dess kompetens som visar att kraven ovan uppfylls (Fritextsvar) Utskrivet: :57 Sida 16 av 48 Refnr.: 10191

17 Leverantörens beskrivning av det anbudsgivande företaget och dess kompetens visar att kraven ovan uppfylls (/ svar) Kravgräns Leverantörens erfarenhet Leverantören ska ha erfarenhet av att utföra och leverera Elevdatorer eller Surfplattor (eller både och) med tillhörande tjänster, införandestöd av pedagogiskt lärande, utbildningsinsatser till pedagoger, lärare och elever samt kringhörande administration till skolverksamhet, omfattande support till minst 300 användare, leverans av minst 300 elevdatorer el surfplattor (eller både och). Kravet innebär att Leverantören ska kunna visa att man har utfört minst två (2) uppdrag som uppfyller ovan angivna förutsättningar. Leverantören ska i båda uppdragen ha varit avtalspart mot kunden. Uppdraget får ha genomförts med stöd av underleverantörer anlitade av Leverantören. Om så är fallet kan referensuppdrag från underleverantör enbart åberopas om aktuell underleverantör ingår i Leverantörens anbud (Svarsformulär 1 "Leverantörsuppgifter"). Referensuppdragen ska avse uppdrag som är utförda i skolverksamhet inom de senaste tre åren räknat från sista anbudsdag. Med referensuppdrag godtas även pågående uppdrag. Som bevis på ovanstående krav ska Leverantören lämna två (2) referensuppdrag som omfattat leveranser till minst två (2) skolverksamheter och ha omfattat vardera minst 300 användare och leverans av minst 300 elevdatorer. Referenterna ska vara vidtalade av Leverantören och ha godkänt att vara referent. Observera att efterfrågad beskrivning av referensuppdrag ska innehålla tillräcklig information för att fastställa att samtliga krav i detta avsnitt uppfylls. SKI kan i samband med prövningen av anbud komma att kontakta angivna kunder för att kontrollera de av Leverantören lämnade uppgifter. De av kunden angivna uppgifter ska överensstämma med uppgifterna i anbudet för att kravet ska anses uppfyllt. Referensuppdrag 1 Kundens organisationsnamn (Fritextsvar) Referensuppdrag 1 Kontaktpersonens namn och fullständig e-postadress (Fritextsvar) Referensuppdrag 1 Kontaktpersonens telefonnummer (Fritextsvar) Referensuppdrag 1 Tidpunkt när uppdraget påbörjades (Fritextsvar) Referensuppdrag 1 Beskrivning av leverans av elevdatorer, support och tillhörande administration till 300 användare (ange antal för respektive) (Fritextsvar) Referensuppdrag 1 Beskrivning av leverans av och innehåll i utbildningsinsatser till pedagoger, lärare och elever samt införande stöd av pedagogiskt lärande (Fritextsvar) Referensuppdrag 2 Kundens organisationsnamn (Fritextsvar) Referensuppdrag 2 Kontaktpersonens namn och fullständig e-postadress (Fritextsvar) Referensuppdrag 2 Kontaktpersonens telefonnummer (Fritextsvar) Referensuppdrag 2 Tidpunkt när uppdraget påbörjades (Fritextsvar) Referensuppdrag 2 Beskrivning av leverans av elevdatorer, support och tillhörande administration till 300 användare (ange antal för respektive) (Fritextsvar) Utskrivet: :57 Sida 17 av 48 Refnr.: 10191

18 Referensuppdrag 2 Beskrivning av leverans och innehåll i utbildningsinsatser till pedagoger, lärare och elever samt införande stöd av pedagogiskt lärande (Fritextsvar) Miljökrav - Producentansvar för förpackningar, elektriska och elektroniska produkter samt batterier Av anbudet ska framgå att Leverantören senast vid avtalsstart uppfyller kraven enligt förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar och kraven enligt förordning (2005:209) om producentansvar för offererade elektriska och elektroniska produkter. Sistnämnda förordning baseras på Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Därutöver ska det framgå att Leverantören senast vid avtalsstart uppfyller kraven enligt förordning (2008:834) om producentansvar för batterier. Förordningen baseras på Batteridirektivet (2006/66/EG) Ovan miljökrav gäller endast för Elevdatorer. Leverantören skall ange vilken dokumention som bifogas anbudet som bevis för att ovan angivna krav uppfylls. Observera att det av beviset tydligt skall framgå att kraven uppfylls. Bevis kan bestå av; Miljömärkningslicens enligt Svanen för Persondatorer, version 5.12, The Eco Declaration- ECMA-370 2nd edition eller senare, Likvärdig miljömärkning, Annan typ av verifikation/dokumentation. (Fritextsvar) Leverantören uppfyller sitt producentsvar avseende förpackningar, elektriska och elektroniska produkter samt batterier (/ svar) Kravgräns 3. Krav på Tjänsten med tillhörande produkter 3.1. Leverans i samband med avrop Leverantören ska ha ett funktionellt totalansvar för hela leveransen. Samtliga angivna tjänster i avsnitt 3 ska ingå i leveransen. Avrop (beställningar) från Myndigheten ska omgående bekräftas av Leverantören. - Leverantören ska leverera Elevdatorer och Surfplattor inklusive tillhörande tjänst pedagogiskt lärande (Måste vara en beställning på minst 25 datorer/surfplattor för att pedagogiskt lärande ska ingå se bilaga "Utbildning inom tjänsten Pedagogiskt lärande"). - Vid mindre volymer såsom max 25 st produkter (Elevdatorer och Surfplattor) ska leverans ske inom 10 arbetsdagar (här ingår ej tjänsten pedagogiskt lärande). - Leveranstiden ska alltid beräknas från Myndighetens beställningsdatum. - Leverans ska ske fritt levererat till den/de adress/-er som angetts i avropet. - Vid varje ny leverans ska Leverantören erbjuda senaste moddelen inom motsvarande prissegement. - Överblivet emballage ska omhändertas av Leverantören. - Datorerna ska levereras installerad med den av Myndigheten beställda och godkända imagefilen, vilken omfattar de senaste uppdateringarna. - Leverantören ska vid behov och avrop leverera mer än en grundimage, beroende av olika skolstadiers behov - Imagefilen ska vid behov uppdateras kostnadsfritt. - Datorn och Surfplattan ska vara konfigurerad på så sätt att återställning till den grundnivå som fastslagits med lätthet kan utföras av pedagogen/eleven själv. - All utbildning ska ske på svenska. Leverantören ska redogöra för hur Leverantören tänker säkerställa återställningskravet, enligt ovan. Utskrivet: :57 Sida 18 av 48 Refnr.: 10191

19 Bekräftelse att kraven på leverans med tillhörande datorer och surfplattor uppfylls (/ svar) Kravgräns Leverantörens ska redogöra för hur återställning till grundnivå kan göras av elev/pedagog och som visar att ställda krav uppfylls. (Fritextsvar) Leverantörens redovisning visar att kravet på återställning till grundnivå enligt ovan uppfylls (/ svar) Kravgräns 3.2. Införandestöd och Introduktion Införandestödet och introduktionen ska ingå både vid leasing och vid köp av minst 25 stycken datorer/surfplattor. Leverantören ska vid varje leveranstillfälle, oavsett om beställning skett med succesiva leveranstillfällen, tillhandahålla minst en (1) halv dags införandestöd till pedagoger/elever enligt nedan. Antalet pedagoger/elever som ska utbildas är samma antal som antal datorer/surfplattor som beställningen gäller inklusive en extra person per 15:e dator/surfplatta som avser exempelvis skolledare el liknande (av skolan utsedd personal som ska vara med på utbildningen). Om beställningen är stor, vilket innebär att den utgör fler än 300 datorer eller surfplattor eller en blandning av båda, ska leverantören tillhandahålla minst en (1) heldags införandestöd till pedagoger/elever enligt nedan. Införandestödet ska ske på svenska. Leverantören ansvarar för att det finns en lokal där utbildningen (införandestöd samt introduktion) ska utföras efter överenskommelse med aktuell skola. Skolan ska vara behjälplig i lokalfrågan och i första hand boka lämplig lokal, utan någon kostnad, på aktuell skola om möjligt. Innehåll i införandestöd: - Uppackning - Konfiguration För pedagoger och rektorer ska Leverantören i samband med införandet genomföra en introduktion av operativsystem och medföljande programpaket samt en genomgång av grunder i operativsystem och programvaror med inriktning mot användandet av datorn i skolarbetet respektive undervisning. Introduktionen ska omfatta minst en (1) heldag. Om beställningen är stor, vilket innebär att den utgör fler än 300 datorer eller surfplattor eller en blandning av båda, ska leverantören tillhandahålla minst två (2) heldags införandestöd till pedagoger/elever enligt nedan. Det är Leverantörens ansvar att stämma av med beställaren så att varje skola får rätt nivå på sin utbildning och se till att utbildningen tar hänsyn till kommunens uppsatta IT mål.det är även Leverantörens ansvar att stämma av med skolan om de redan har datorer/surfplattor sedan tidigare och isåfall vad de har för kunskaper och vad de fått för tidigare utbildningar så att introduktions utbildning blir anpassad efter den specifika Myndigheten/skolan. Det ligger på Leverantörens ansvar att även informera elever och pedagoger att vara rädda om sina datorer/surfplattor. Bekräftelse att Leverantören tillhandahåller införandestöd enligt ovan angivna krav. (/ svar) Kravgräns 3.3. Utbildning av pedagoger och nyckelpedagoger Syftet med pedagogiskt stöd är att inspirera och utbilda skolledare, pedagoger/lärare och elever samt erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte.denna utbildning ska vara minst två (2) hel dagar per läsår under hela leasing perioden. Om beställningen är stor, vilket innebär att den utgör fler än 300 datorer eller surfplattor eller en blandning av båda(vid leasing), ska leverantören tillhandahålla minst fyra (4) heldags utbildning till pedagoger/elever enligt nedan.all utbildning ska vara på svenska. Utbildning av pedagoger ska ingå vid leasing och kan köpas till vid köp som Utskrivet: :57 Sida 19 av 48 Refnr.: 10191

20 är större än 25 st datorer/surfplattor (se svarsformulär 2 prisuppgifter). Läraren/lärarna som utbildar ska ha en god IT pedagogisk kompetens så att det blir en hög nivå på utbildningen. Pedagoger med olika kunskaps nivåer ska lätt kunna följa med och förstå. Utbildningen måste anpassas efter den aktuella skolans uppsatta IT mål och det är Leverantörens ansvar tillsammans med den aktuella skola som beställt elevdatorer el surfplattor att se till att det blir den av skolan/beställaren önskade nivå på utbildningen. Leverantören ansvarar för att det finns en lokal där utbildningen ska utföras efter överenskommelse med aktuell skola. Skolan ska vara behjälplig i lokalfrågan och i första hand boka lämplig lokal på aktuell skola om möjligt. Leverantören ska tillhandahålla utbildning for nyckelpedagoger, en pedagog per klass/program som beställt datorer/surfplattor. Nyckelpedagogernas uppgift är att tillsammans med skolledarna på respektive skola bidra till utvecklingen av arbetssätt och metoder i undervisningen med stöd av informationsteknologi. Denna utbildning ska vara minst två (2) hel dagar per läsår under hela leasing perioden. Minst halva tiden av utbildningen ska vara övningar eller workshops där pedagogerna är delaktiga. Utbildning av nyckelpedagoger ska alltid ingå både vid leasing och vid köp om beställningen är fler än 25st datorer/surfplattor. Det är Leverantörens ansvar att stämma av med skolan om de redan har datorer/surfplattor sedan tidigare och isåfall vad nyckelpedagogerna har för kunskaper och vad de fått för tidigare utbildningar så att utbildningen blir anpassad efter den specifika Myndigheten/skolan. Utgångspunkter för utbildningen är: - Hur kan ett förändrat arbetssätt med pedagogiskt lärande och tillhörande datorer bidra till elevernas lärande och utveckling utifrån skolans styrdokument? - Hur blir datorn/surfplattan/informationsteknologin ett vardagligt, självklart stöd i undervisningen och elevers lärprocess? - Vilka lärdomar kan man dra utifrån andras erfarenheter av det pedagogiska lärandet med tillhörande elevdatorer? - Vad visar aktuell forskning på området "IT i skolan" med avseende dels på lärare, dels på elever? Leverantören ansvarar för att det finns en lokal där utbildningen (Utbildning av pedagoger och nyckelpedagoger) ska utföras efter överenskommelse med aktuell skola. Skolan ska vara behjälplig i lokalfrågan och i första hand boka lämplig lokal, utan någon kostnad, på aktuell skola om möjligt. Bekräftelse att Leverantören tillhandahåller utbildning för pedagoger enligt ovan angivna krav. (/ svar) Kravgräns Bekräftelse att lärarna som utbildar pedagoger har en hög kompetens och teknisk kunskap samt en god IT-kompetens. (/ svar) Kravgräns 3.4. Utbildning av beställarens kontaktpersoner mot Leverantören Leverantören ska tillhandahålla utbildning motsvarande minst två (2) heldagar per läsår under leasing perioden för de personer hos beställaren som har ansvar för kontakterna med Leverantören och dennes supportorganisation. Leverantören ansvarar för att det finns en lokal där utbildningen ska utföras efter överenskommelse med aktuell skola. Skolan ska vara behjälplig i lokalfrågan och i första hand boka lämplig lokal på aktuell skola om möjligt. Beställaren/skolan är ansvarig för att tala om vilka personer som ska gå på denna utbildning. Max tre (3) personer per skola. Utbildning av beställarens kontaktpersoner mot Leverantör ska alltid ingå både vid leasing och vid köp om beställningen är fler än 25st datorer/surfplattor.det är Leverantörens ansvar att stämma av med skolan om de redan har datorer/surfplattor sedan tidigare och isåfall vad kontaktpersonerna redan har för kunskaper och vad de fått för tidigare utbildningar så att utbildningen blir anpassad efter den specifika Myndigheten/skolan.Leverantören ansvarar för att det finns en lokal där utbildningen (Utbildning av beställarens kontaktpersoner mot Leverantör) ska utföras efter överenskommelse med aktuell skola. Skolan ska vara behjälplig i Utskrivet: :57 Sida 20 av 48 Refnr.: 10191

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-09-12 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bulk 2012 n Jäderberg 11/17 Sista anbudsdag: 2011-10-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

3. Upphandlingsföreskrifter

3. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-04-22 Upphandlande organisation Sundbybergs Stad Upphandling Drift av särskilt boende Ekbacken Hus F Mari-Ann Samuelsson 13/8 Sista anbudsdag: 2013-05-27 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster Anbudsansökningsinbjudan 2011-09-09 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Banktjänster 2012 Maria Lilja Projekt nr 10104 Sista ansökansdag: 2011-10-10 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören Förfrågningsunderlag 2015-09-04 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Marie Thorsell 2015-15929 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-10-13 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender SVT Inköp, FFU 2011/43 Inbjudan & Administrativa förutsättningar 1 (9) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg Förfrågningsunderlag 2013-11-12 Upphandlande organisation Landstinget Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg (ny) 13LTK1005 Sista anbudsdag: 2013-12-03

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-02-25 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Bränslepellets 2103-2 n Jäderberg 5809 Sista anbudsdag: 2013-04-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer