Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: till ~~ ~ ~.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~."

Transkript

1 , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning org nr: HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: Årsredovisning till (10) ~ fl~~.t ~~ ~ ~.

2 HSB:s brf Mälaren istockholm Arsredovisning org nr: Förvaltningsberättelse HSB:s BrfMälaren 10/11 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm, organisationsnummer: , avger härmed förvaltningsberättelse och redovisning för föreningens verksamhet räkenskapsåret 1 september 2010 till 31 augusti Styrelse Styrelsens sammansättning, vald på tvåårsmandat av ordinarie föreningsstämmor och Fördelning av befattningar har skett vid konstituerande styrelsemöte Ordinarie ledamöter Eva Björklund Bengt Euren Hans Wermeling Helene Görtzen Marcus Helgesson Lena Söderblom Ström Nielas Hellström Stina Sandkulla Ingela Fransson Suppleanter Gabrielle Karlsen Daniel Badman Anders Liwendahl Birgitta Petersson ordförande l:e vice ordförande 2:e vice ordförande sekreterare vice sekreterare, informationsansvarig medlemsansvarig ekonomiansvarig ekonomiansvarig utsedd av HSB Stockholm, utbytt i juni till Moa Darabi 2 år vice medlemsansvarig 2år fyllnadsval 1 år utsedd av HSB Stockholm Mandatperioden går ut vid ordinarie föreningsstämma för Helene Görtzen, Marcus Helgesson, Nielas Hellström, Anders Liwendahl Firma tecknare Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen i sin helhet, av Eva Björklund, Bengt Euren, Nielas Hellström och Stina Sandkull två i förening vid tecknande av avtal. Revisorer Fredrik Hedman, ordinarie revisor, vald av föreningsstämman Lars-Ove Holmkvist, revisorsuppleant, vald av föreningsstämman Lena Strömbäck, BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund Valberedning Yvonne Holmquist, sammankallande Mats Wåhlin Lovise Brade. Mattias Petersson Mirja Högström lä.. ')(~". 2([0) ~~ m JY ~1~.ft11 tl\.

3 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning Il org nr: Representanter i HSB Mälarens styrelse i sin helhet har varit representerad i HSB Stockholm distrikt 4 som medverkar till att välja fullmäktige i HSB Stockholm. Övriga representations- eller ansvarsuppdrag Representant i HSB Bo Service Reimersholme Anita Euren Representant i Sopsug på Reimersholme Hans Wermeling, ordinarie Daniel Badman, suppleant Samfällighetsförening Representanter i Reimersholmes kulturkommitte Siv Andersson, vdv 17, Carmen Godawsky, vdv8, Erik Jansson vdv 8 Ansvarig för Kompostgrupp Miriam Huitric Ansvarig för Styrketräningsgrupp Nielas Hellström Ansvarig för Cykelgrupp Anna Tyden Ansvarig för Energigrupp Marcus Helgesson Ansvarig för Hobbylokal Nielas Hellström Ansvarig för Pingislokal Camilla Bengtsson Kontaktperson för bastugrupp Daniel Badman Möten Styrelsemöten Styrelsen för bostadsrättsföreningen har under verksamhetsåret hållit 12 (samma som föregående år) protokollförda sammanträden. (Fr o m m 522 den , t o m m 533 den ) Arsstämma Ordinarie årsstämman hölls 17 februari Vid stämman deltog 53 medlemmar (föregående år 51 medlemmar). Informationsmöten Medlemsinformation den 10 maj 2011 för nya medlemmar Ekonomimöte för medlemmar anordnades den 15 september 2010J~. 3(10) I ' ~

4 HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning org nr: Katarina/Maria närpolisområde informerar Med anledning av ett flertal inbrott i bostad bjöd styrelsen in Katarina/Maria Närpolisområde till en informationskväll rörande skal skydd, skydd av bostad och egendom, mm. i Åttingen den 26 april Till mötet kom cirka 20 personer - flertalet från vår egen förening men även representanter från brfbränneriet, som gavs möjlighet att inhämta information om förekomsten av inbrott på Reimersholme, "Grannsamverkan" (ett samarbete mellan boende och polisen i området) och hur man kan förebygga inbrott genom ett förstärkt skalskydd. Reimersholmes Festdag Festdagen ägde rum lördagen den 20 augusti. Föreningen medverkade med personliga insatser från styrelsen och medlemmar och med ekonomisk garanti som dock inte behövde utnyttjas då festen gick ihop ekonomiskt. Konstutställning, judo, danslek för barn" loppmarknad, korv- och kaffeservering, speedminton, boule och mycket annat stod på programmet. På kvällen genomfördes den traditionella kräftskivan, men på grund av vädrets makter höll vi denna gång till uppe vid Konsumtorget där den stora tomma grannlokalen till butiken kunde disponeras liksom även Boservicelokalen intill. Reimers Swingband underhöll under dagen. Möte alla Reimersholmsföreningar Föreningen deltog i den årliga träffen med alla Reimersholmes bostadsrättsföreningars styrelse den 28 april som BrfBränneriet stod värd för. Vi deltog också i ett särskilt möte för att diskutera samarbetsformer den 25 november, som BrfPålsundet inbjöd till. Fastigheter Beteckning Vinfatet 1 Vinfatet 2 Remmaren 1 Remmaren 2 Remmaren 3 Vindragaren 1 Vindragaren 2 Räkenholmen 6 Antal bostadslägenheter Antal bostadsrätter Lägenhetsyta, br Lägenhetsyta, hr Lokalyta, br, hr Adress Vindragarvägen 2 Vindragarvägen 4 Vindragarvägen 8 Vindragarvägen 10 Vindragarvägen 12 Vindragarvägen 7-23 Vindragarvägen 1, Reimersholmsgatan 32,34,36 Anders Reimers Väg (Malmgården) 282 st 290 st kvm 461 kvm kvm Fastigheterna är fullförsäkrade i Länsförsäkringar Stockholm. Nytt taxeringsvärde: Markvärde :-. Byggnadsvärde :-. Totalt :-. Gästrum Föreningen har 4 gästrum på Vindragarvägen 2. De hyrs ut högst 7 dygn i rad till medlemmar för en avgift på 100 kr per dygn, 500 kr för medlem med lokalbostadsrätt (företag). Bokningen sker hos fastighetsskötaren. ~S. 4(10) cp--~~ 4~~

5 HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning org nr: Uthyrningsrum Föreningen har 26 uthyrningsrum på Vindragarvägen 2, 10, 11, 12 och 19. Rummen hyrs ut som rum till ungdomar mellan 18 och 29 år, med inskränkt besittningsskydd. Fördelning sker efter en kölista med i första hand barn till medlemmar. Gemensamma lokaler mm Styrelserum Finns på Vindragarvägen 12 Föreningslokal Finns på Vindragarvägen 12, bokas gratis av föreningens medlemmar, bokas genom fastighetsskötare Pingisrum och styrketräningsrum Finns på Vindragarvägen 8 b.v. Portnyckel passar till pingisrummet. Till styrketräningsrummet kan nyckel utkvitteras av styrketräningsgruppen, avgift 200 kr. Hobbylokal Finns på Vindragarvägen 8, källare. Portnyckel passar. Roddbåt, flagga, grill Föreningen har egen roddbåt, förtöjd vid bryggan Anders Reimers Väg 17. Båten bokas i tvättstugan vdv 4 i skrubb med anslag märkt "roddbåt bokas". Där finns åror och flytvästar. Föreningen har egen flaggstång vid Vindragarvägen 2. Den som vill flagga för någon kan låna flaggan som finns i samma skrubb som båtsakema. Föreningen har också en grill till utlåning. Elsopor Utrymme för uppsamling av elsopor finns på Vindragarvägen 8 Fastighetsskötare Anton har nyckel. Mindre elsopor kan läggas i lådan utanför Vindragarvägen 8. Portnyckel passar. Grovsopor Kan lämnas hos Bränneriet. Nyckel kvitteras ut hos fastighetsskötarna på Reimersholmsgatan. Föreningen beställer också med jämna mellanrum container för hantering av detta, vanligtvis 2 ggr per år. Medlemskap Föreningen betalar medlemsavgift till HSB Stockholm baserat på 290 bostadsrätter. Inre fond Ingen avsättning görs längre till inre fond, som nu uppgår till kr (föregående år kr). Meddelande har gått ut till medlemmarna om möjlig utbetalning av inre fondens behållning, vilket också gjorts vid tre tillfållen under året. d.~j.. 5(10)

6 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning org nr: Arvode / ersättningar / förvaltning Arvode till styrelsen Arvode till föreningsvald Löner till anställda Förvaltning revisor kr 5740 kr kr kr kr 5780 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Underlag för beräkning: Styrelsearvode 1,5 basbelopp ( för 2012) att fördelas på styrelsens ledamöter, samt ett sammanträdesarvode på 200 kronor per person och bevistat sammanträde. Revisorarvodet beslutades kvarstå med 10 procent av basbeloppet. Antal anställda Föreningen har 2 anställda, en fastighetsskötare och en lokalvårdare, vilket är samma som förra året. Avgifter Avgiften per kvadratmeter lägenhetsyta har uppgått till i genomsnitt 600 kr/kvm. Överlåtelseavgift 2,5 % av basbelopp tas ut av köpare vid försäljning av lägenhet. Pantavgift på 1 % av basbelopp per lägenhet tas ut vid pantförskrivning av lägenhet. Händelser under verksamhetsåret Fasadrenovering. Första delen av fasadrenoveringen som omfattade höghusen Vindragarvägen startade i mars Viss försening uppstod pga att den existerande fasadputsen var sämre än beräknat. Tilläggsoffert begärdes och arbetet utökades med att fästa ett nät i den underliggande betongkonstruktionen samt lägga på ett ytterligare lager puts på ca 2 cm. Detta gjorde också att vi blev tvungna att byta fönsterbleck. Byte av hängrännor och viss reparation av takbeläggning vid takfoten genomfördes också. Entreprenaden innehöll också renslipning och målning av fönster, karmar och bågar utvändigt samt byte av balkongplåtar och målning av balkongräcken. Arbetet med höghusen avslutades när 12:an blev slutbesiktigad den 2 november I en tillägg sentreprenad har vi också upphandlat byte av avloppsledning och ytskikt på samtliga piskbalkonger på höghusen. Denna renovering har utförts under november/december Även dörrar till piskbalkonger har bytts ut. Fasadrenovering av låghuset Vindragarvägen 7-23 startade i början på augusti Den omfattar blästring av fasaden för att ta bort den gamla plastfärgen. Sedan fästs ett nät samt läggs ca 2 cm tjockt putslager och därefter infärgning av putsen. Balkongplåtarna har bytts ut. Nya fönsterbleck monteras och plåttaken på burspråk och över portarna byts. Nya hängrännor och stuprör monteras. Fasadfärgen återställs till den ursprungliga. Vindragarvägen genomfördes innan vintern Då vädret var gynnsamt gjordes ett försök att färdigställa hela framsidan på Vindragarvägen 7-23 innan årsskiftet. Sedan fick vi den kallaste december på 100 år och arbetet måste avbrytas med endast slutfört. Arbetet med resten av låghuset återupptogs under mars Även piskbalkongerna på låghusen har renoverats på samma sätt som på höghusen. Byggnadsställningarna kunde sedan demonteras i oktober Vissa mindre justeringar har sedan genomförts. Slutbesiktning skall ske under januari Detta arbete har varit omfattande. Den totala kostnaden för både höghus och låghus uppgår till ca 19.7 miljoner kronor.j1). 6(10) ~.~~ l'\.!.~uj

7 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning org nr: Malmgårdens murar De murar som omgärdar Malmgården var i behov av reparation. Stenar hade börjat falla ner på flera ställen. Detta innebar vissa säkerhetsrisker som blir desto allvarligare eftersom verksamheten i Malmgården avser barn. Eftersom fastigheten är K-märkt måste renoveringen ske utan förvanskning vilket innebär vissa extra kostnader eftersom det rör sig om kallmurar från 1700-talet. Vi har därför ansökt hos länsstyrelsen om bidrag för antikvariska merkostnader. Arbete som upphandlades var nerplockning av murarna sten för sten. Bakom murarna placerades sedan stödblock av betong innan murarna byggdes upp igen. Det fanns även en jordkällare med ingång genom muren. Att renovera även den bedömdes vara alltför kostsam eftersom den inte heller bedömdes ha något nyttjandevärde. Källaren fylldes därför igen och dörren har bara satts tillbaka som en blinddörr i muren. Totalkostnaden bidrag på kr från Länsstyrelsen blev kronor. Denna kostnad tas som en investering och skrivs av över en längre period. Öppna spisar Vid den regelbundna besiktning som utförs av brandskyddsmyndigheten och sotningsmyndigheten uppdagades en hel del brister, varav vissa beroende på att boende olovligt dragit kablar genom befintliga rökkanaler. De omedelbara åtgärder som krävdes av myndigheterna har vidtagits. Kablar har tagits bort och viss tätning har genomförts. Här återstår dock ett antal blockerade kanaler och avsaknad av fläktar. Styrelsen avser att åtgärda detta när de pågående stora renoveringarna har avslutats. Facebook Föreningen har en sida på Facebook där du som medlem kan vara med. Gå till logga in med ditt Facebookkonto och tryck Gilla! Dela gärna funderingar, frågor och bilder där. Är du intresserad att hjälpa till med föreningens facebooksida. Kontakta styrelsen på Förnyade avtal Snöskottning Avtal om snöskottning av taken har skrivits med Björn Persson Plåtslageri AB Elavtal med Luleå EnergilHSB Fr o m 1juli 2011 har vi ett avtal med Luleå Energi om leverans avel till allmänna utrymmen och drift av våra fastigheter. Detta är ett avtal som i sin konstruktion blir en kombination av rörligt och fast abonnemang. Luleå Energi gör stora uppköp avel för ett stort antal HSB föreningar. Man gör uppköp för delar av beräknad konsumtion. Inköp sker under en treårsperiod. Vår bedömning är att vi genom detta kommer att få en jämnare kostnad för el. Fortum Fjärrvärme Forturn har monopol på leverans av fjärrvärme till oss. Vi kan inte få in någon anna leverantör. Forturn genomför dock nu en revidering av sina avtalsformer. Vi har beslutat att vi behåller den gamla avtalsformen under För kommande år måste vi besluta om andra avtalsformer då nuvarande avtalsform inte kommer att finnas kvar. Vilken avtalsform vi skall välja framöver blir beroende av hur våra möjligheter att spara energi är. Vilka besparingar som kan göras är en fråga som vår energigrupp arbetar med just nu. JS. ~Jt; 7(10) W'~~~

8 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning org nr: Det som var och en givetvis kan göra är att spara på varmvatten, kanske sänka värmen något, täta fönster. Vi har en kostnad för värme på ca miljoner kronor per år beroende på hur kallt det är ute. Cykelgruppen. På uppdrag av och i samarbete med styrelsen har gruppen under även 2011 flyttat omärkta cyklar utomhus till särskild plats. Information därom har satts upp i portarna. Ägare som saknar sin cykel har hänvisats till ansvarig för cykelgruppen. Ny märkning av cyklar har genomförts. Cykelgruppen återkommer i början av 2012 om förslag på utformning av cykeluppställning vid Vdv 12. Förslag har även lämnats om att röja upp bland barnvagnar i cykelrummen. ~ Trädgårdssgruppen I början av maj genomfördes, liksom föregående år, en rond för att se över mark och växtlighet inför sommarplanteringen. Denna gång i ymnigt snöfall. Främst talades om att Tresson som renoverar våra fasader måste grovstäda gräsytor m.m. innan det går att börja trädgårdsarbetet. Talades även om att engagera trädgårdsfirman för underarbete före anläggning av cykelplatser samt om tilläggsplanteringar som bör göras. Brandskyddsplan Brandskyddsplan finns för föreningens fastigheter. Planen finns på vår webbsida. Under året har styrelsen genomfört en inventering enligt denna plan samt vidtagit vissa åtgärder: Branddörrar har skyltats, brandsläckare införskaffats för vissa lokaler, brandvarnare monterats i uthyrningsrum, fönster i föreningslokalen gjorts till utrymningsvägar och lås borttagits, översyn av torktumlare, tagit bort skräp från allmänna utrymmen i källare och på vindar. OBS: DESSA PLATSER FAR INTE ANVANDAS SOM LAGRINGSUTRYMMEN ELLER TILL UPPSTALLNING AV SKRAp/sOPOR. Stokab Styrelsen antog förra året ett erbjudande från Stokab om gratis anslutning av våra fastigheter till deras öppna nät. Anslutningen görs för att säkra föreningens möjligheter till framtida tjänster via fiberteknik. I första fasen ansluts enbart fastigheterna vilket nu är klart. I andra fasen kommer styrelsen utreda teknik, leverantörer och tidplan för anslutning av lägenheter. Andra fasen har påbörjats under året. Redovisning av parkeringsplatser och kölista. I kön för parkeringsplats verksamhetsåret. Bastugrupp finns för närvarande 50 köande. En plats har sagts upp under Under hösten 2011 har arbetet att utreda möjligheterna att bygga en bastu i föreningen intensifierats aven grupp engagerade medlemmar. Gruppen, som välkomnar ytterligare intresserade, har fått i uppdrag av styrelsen att ta fram förslag - inklusive sanitära, ekonomiska och tekniska aspekter - till styrelsen för ytterligare diskussion. J~. 8(10)

9 HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning org nr: Ekonomisk årsöversikt Se räkenskapsredovisning Brf Mälaren budgeterade detta år ett nollresultat och årets utfall visar att vi även detta år lyckades förbättra det resultatet jämfört med budget. Förklaringarna till detta är följande: Något högre intäkter, bland annat pga återbetalning av retroaktiv inkomstskatt Vi bokförde inte genomfört underhåll på driften i den utsträckning vi budgeterat utan dessa bokfördes som investeringar på balansräkningen. Avskrivningskostnaden blev något lägre än budget på grund av senarelagd aktivering av pågående investeringsobjekt (fasadrenoveringen) Skatter, både fastighetskatt och inkomstskatt blev något lägre än budget. Dock finns även flera större minusposter i resultatet: Räntekostnaden ökade jämfört med budget (rörlig del) Löpande underhåll blev dyrare än budget där vattenskador och underhåll av värmeanläggning står för den största delen. Uppvärmningskostnaden ökade ytterligare i år vilket förklaras av vinterns kyla. Övrig ekonomi i punktform Eget kapital ökar i år till 20,3 mkr, då årets positiva resultat bokförs här. Samlade kassamedel uppgår i bokslutet till 5,1 mkr Vi har tagit ett nytt lån på 5 mkr för att finansiera renoveringen av låghusens fasader. Vi har gjort om vår lånebild avseende föreningens lån. Och nu uppgår rörliga lån i bokslutet till 10,8 mkr (19 %) och bundna till 45,4 mkr. (81 %) Detta är en förändring jämfört mot tidigare fördelning där en större andel låg som rörlig. Förslag till resultatdisposition Resultat verksamhetsårets Arets resultat början Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond Överföring till fond Balanserat resultat Fonderade medel Föreningen har under året använt 290 tkr av de fonderade medel som avser planerat underhåll. Även detta år är orsaken att årets underhållsprojekt överlag har bokförts som investeringar, vilka då balanseras och sedan resultatförs via årliga avskrivningar. Vi har också uppdaterat den nya underhållsplanen som vi började med förra året. Det är utifrån denna plan som vi har gjort bedömningen om avsättning till fonden. Vi föreslår att föreningen i år avsätter 800 tkr till underhållsfonden och att resterande del av resultatet balanseras.dos. 9(10) h {:,Kf; ;?t

10 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 20 l O org nr: Revisorspå teckning Fastställelseintyg Reimersholme ~Potl&Ä_ Lena Söderblom Ström ~kl Stina Sandkulla J~::' ~Wt1ttU~,»> Hans Wermeling (.. VårreviSio:Sberättelseb~ande dennaår;;{'ismng har avgivit JtuRCZ:i~_t~C{ eåa Lena Strömbäck BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor 1fl Il Frt~ av föreningen vald revisor 10(10)

11 - Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Mälaren- i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovlsnlnq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret t:js.

12 HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Resultaträknins. :Nettoomsättning :Fastighetskostnader Drift Planerat underhäll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader 1Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster :Resultat efter finansiella kostnader Inkomstskatt,Arets resultat Org Nr: Not 1 Not 2 Not 3 Not4 Not : " : , ~S.

13 HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Org Nr: Balansräknln.s ,Tillgängar Anläggningstillgängar Materiella anläggningstillgdngar Byggnader och ombyggnader Mark och markanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott Finansiella anläggningstillgdngar Långfristigt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgängar Bostadsrätter Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bank Summa omsättningstillgångar Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not Summa tillgängar J~.

14 . ' T,, Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat ~ Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder 'Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Fastigo ~ ~,...

15 HSB Bostadsrättsförening Kassaflödesanalls Org Nr: Mälaren i Stockholm ~ Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassa flödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde frän löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av lager Ökning (-) /minskning (+ ) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde frän löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaf!öde frän investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av längfristiga skulder Inbetalda insatser Kassaflöde frän finansieringsverksamhet Arets kassaflöde ilikvida medel vid årets början o O 'Likvida medel vid Arets slut : ~,<U. I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen

16 .=:::::l Org Nr HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm lredovisningsprinclpelr m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar ärsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna räd. Tlllgängar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan med 2% arligen och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan ar. Avskrivning Inventarierna på inventarier är helt avskrivna. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhäll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pä basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremäl för Inkomstbeskattning. Enligt en dom I Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som Inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Övriga bokslutskommentarer Medelantal Män Kvinnor anställda Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Utbildning Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Uttagsskatt Pensionskostnader och förpliktelser ÖVriga personalkostnader Totalt Löner och arvoden ing3r ipersonalkostnader under not 2 Drift Jnnev. är Föreg. är ' ~ ~"".

17 I l ;'.,( --" Org Nr: '~. HSB Bostadsrättsförening Noter Mälaren i Stockholm 'Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror ÖVriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster 'Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Snörenhallning Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV ÖVriga avgifter Förvaltningsarvoden ÖVriga driftskostnader :Not3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto Ränteintäkter skattekonto övriga ränteintäkter HSB Stockholm 'NotS Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Erhållna räntebidrag ÖVriga räntekostnader O \lb,

18 ( ~ HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Org Nr: Noter B-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Ärets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden BO Ingående ackumulerade avskrivningar B Ärets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark 12BO Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 2BO Bokfört värde Not8 PAgAendenyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Ärets investeringar Omklassificering O Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 9 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholrn HSB Reimersholme Boservice Not 10 Bostadsrätter Inköpta bostadsrätter för enheterna 279, 280 och Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter B 'Not 12 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Arets resultat Belopp vid årets i091\ng Vinstdisp enl. stämmobeslut Ärets resultat Belopp vid Arets slut <:J~.

19 HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Org Nr: Noter inot13 Ungfristiga skulder till kreditinstitut U!nelnstitut Ulnenummer Ränta Konv.datum Bel~ Nästa års amorterin.9. Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek ,57% 2,31% 3,29% Nordea Hypotek ,47% rörlig O Nordea H~tek L 92% O långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem är beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt löneavdrag O Not15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter ÖVriga upplupna kostnader Stockh~m, den_!.'4_~l?!/0 ~b k:.1~WJA~~ ~~/Ul"J'~ -StIna Sandkulla " Av föreningen vald revisor a~~2.0\ -2>\ lämnats beträffande denna årsredovisning cl~~~~~~{zq/l\ Lena Ström bäck BoRevislon AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

20 ~\- Org Revisionsberättelse Nr: Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed I Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om nåqon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. QO\2-0\-3\ ~~lla Lena Ström bäck BoRevision AB <;)tfvtt~;cj,,- Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

HSB HRF FRESHÄLL ARSREDOVISNING 2O1 3. E$$ffi - där sffiöjeegexeterx*a fuor

HSB HRF FRESHÄLL ARSREDOVISNING 2O1 3. E$$ffi - där sffiöjeegexeterx*a fuor HSB HRF FRESHÄLL e ARSREDOVISNING 2O1 3 E$$ffi - där sffiöjeegexeterx*a fuor ÄnsREDovrsNrNG HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm Stytelsen föt HSB:s bostadstättsförening Fredhzill i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer