Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: till ~~ ~ ~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~."

Transkript

1 , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning org nr: HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: Årsredovisning till (10) ~ fl~~.t ~~ ~ ~.

2 HSB:s brf Mälaren istockholm Arsredovisning org nr: Förvaltningsberättelse HSB:s BrfMälaren 10/11 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm, organisationsnummer: , avger härmed förvaltningsberättelse och redovisning för föreningens verksamhet räkenskapsåret 1 september 2010 till 31 augusti Styrelse Styrelsens sammansättning, vald på tvåårsmandat av ordinarie föreningsstämmor och Fördelning av befattningar har skett vid konstituerande styrelsemöte Ordinarie ledamöter Eva Björklund Bengt Euren Hans Wermeling Helene Görtzen Marcus Helgesson Lena Söderblom Ström Nielas Hellström Stina Sandkulla Ingela Fransson Suppleanter Gabrielle Karlsen Daniel Badman Anders Liwendahl Birgitta Petersson ordförande l:e vice ordförande 2:e vice ordförande sekreterare vice sekreterare, informationsansvarig medlemsansvarig ekonomiansvarig ekonomiansvarig utsedd av HSB Stockholm, utbytt i juni till Moa Darabi 2 år vice medlemsansvarig 2år fyllnadsval 1 år utsedd av HSB Stockholm Mandatperioden går ut vid ordinarie föreningsstämma för Helene Görtzen, Marcus Helgesson, Nielas Hellström, Anders Liwendahl Firma tecknare Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen i sin helhet, av Eva Björklund, Bengt Euren, Nielas Hellström och Stina Sandkull två i förening vid tecknande av avtal. Revisorer Fredrik Hedman, ordinarie revisor, vald av föreningsstämman Lars-Ove Holmkvist, revisorsuppleant, vald av föreningsstämman Lena Strömbäck, BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund Valberedning Yvonne Holmquist, sammankallande Mats Wåhlin Lovise Brade. Mattias Petersson Mirja Högström lä.. ')(~". 2([0) ~~ m JY ~1~.ft11 tl\.

3 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning Il org nr: Representanter i HSB Mälarens styrelse i sin helhet har varit representerad i HSB Stockholm distrikt 4 som medverkar till att välja fullmäktige i HSB Stockholm. Övriga representations- eller ansvarsuppdrag Representant i HSB Bo Service Reimersholme Anita Euren Representant i Sopsug på Reimersholme Hans Wermeling, ordinarie Daniel Badman, suppleant Samfällighetsförening Representanter i Reimersholmes kulturkommitte Siv Andersson, vdv 17, Carmen Godawsky, vdv8, Erik Jansson vdv 8 Ansvarig för Kompostgrupp Miriam Huitric Ansvarig för Styrketräningsgrupp Nielas Hellström Ansvarig för Cykelgrupp Anna Tyden Ansvarig för Energigrupp Marcus Helgesson Ansvarig för Hobbylokal Nielas Hellström Ansvarig för Pingislokal Camilla Bengtsson Kontaktperson för bastugrupp Daniel Badman Möten Styrelsemöten Styrelsen för bostadsrättsföreningen har under verksamhetsåret hållit 12 (samma som föregående år) protokollförda sammanträden. (Fr o m m 522 den , t o m m 533 den ) Arsstämma Ordinarie årsstämman hölls 17 februari Vid stämman deltog 53 medlemmar (föregående år 51 medlemmar). Informationsmöten Medlemsinformation den 10 maj 2011 för nya medlemmar Ekonomimöte för medlemmar anordnades den 15 september 2010J~. 3(10) I ' ~

4 HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning org nr: Katarina/Maria närpolisområde informerar Med anledning av ett flertal inbrott i bostad bjöd styrelsen in Katarina/Maria Närpolisområde till en informationskväll rörande skal skydd, skydd av bostad och egendom, mm. i Åttingen den 26 april Till mötet kom cirka 20 personer - flertalet från vår egen förening men även representanter från brfbränneriet, som gavs möjlighet att inhämta information om förekomsten av inbrott på Reimersholme, "Grannsamverkan" (ett samarbete mellan boende och polisen i området) och hur man kan förebygga inbrott genom ett förstärkt skalskydd. Reimersholmes Festdag Festdagen ägde rum lördagen den 20 augusti. Föreningen medverkade med personliga insatser från styrelsen och medlemmar och med ekonomisk garanti som dock inte behövde utnyttjas då festen gick ihop ekonomiskt. Konstutställning, judo, danslek för barn" loppmarknad, korv- och kaffeservering, speedminton, boule och mycket annat stod på programmet. På kvällen genomfördes den traditionella kräftskivan, men på grund av vädrets makter höll vi denna gång till uppe vid Konsumtorget där den stora tomma grannlokalen till butiken kunde disponeras liksom även Boservicelokalen intill. Reimers Swingband underhöll under dagen. Möte alla Reimersholmsföreningar Föreningen deltog i den årliga träffen med alla Reimersholmes bostadsrättsföreningars styrelse den 28 april som BrfBränneriet stod värd för. Vi deltog också i ett särskilt möte för att diskutera samarbetsformer den 25 november, som BrfPålsundet inbjöd till. Fastigheter Beteckning Vinfatet 1 Vinfatet 2 Remmaren 1 Remmaren 2 Remmaren 3 Vindragaren 1 Vindragaren 2 Räkenholmen 6 Antal bostadslägenheter Antal bostadsrätter Lägenhetsyta, br Lägenhetsyta, hr Lokalyta, br, hr Adress Vindragarvägen 2 Vindragarvägen 4 Vindragarvägen 8 Vindragarvägen 10 Vindragarvägen 12 Vindragarvägen 7-23 Vindragarvägen 1, Reimersholmsgatan 32,34,36 Anders Reimers Väg (Malmgården) 282 st 290 st kvm 461 kvm kvm Fastigheterna är fullförsäkrade i Länsförsäkringar Stockholm. Nytt taxeringsvärde: Markvärde :-. Byggnadsvärde :-. Totalt :-. Gästrum Föreningen har 4 gästrum på Vindragarvägen 2. De hyrs ut högst 7 dygn i rad till medlemmar för en avgift på 100 kr per dygn, 500 kr för medlem med lokalbostadsrätt (företag). Bokningen sker hos fastighetsskötaren. ~S. 4(10) cp--~~ 4~~

5 HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning org nr: Uthyrningsrum Föreningen har 26 uthyrningsrum på Vindragarvägen 2, 10, 11, 12 och 19. Rummen hyrs ut som rum till ungdomar mellan 18 och 29 år, med inskränkt besittningsskydd. Fördelning sker efter en kölista med i första hand barn till medlemmar. Gemensamma lokaler mm Styrelserum Finns på Vindragarvägen 12 Föreningslokal Finns på Vindragarvägen 12, bokas gratis av föreningens medlemmar, bokas genom fastighetsskötare Pingisrum och styrketräningsrum Finns på Vindragarvägen 8 b.v. Portnyckel passar till pingisrummet. Till styrketräningsrummet kan nyckel utkvitteras av styrketräningsgruppen, avgift 200 kr. Hobbylokal Finns på Vindragarvägen 8, källare. Portnyckel passar. Roddbåt, flagga, grill Föreningen har egen roddbåt, förtöjd vid bryggan Anders Reimers Väg 17. Båten bokas i tvättstugan vdv 4 i skrubb med anslag märkt "roddbåt bokas". Där finns åror och flytvästar. Föreningen har egen flaggstång vid Vindragarvägen 2. Den som vill flagga för någon kan låna flaggan som finns i samma skrubb som båtsakema. Föreningen har också en grill till utlåning. Elsopor Utrymme för uppsamling av elsopor finns på Vindragarvägen 8 Fastighetsskötare Anton har nyckel. Mindre elsopor kan läggas i lådan utanför Vindragarvägen 8. Portnyckel passar. Grovsopor Kan lämnas hos Bränneriet. Nyckel kvitteras ut hos fastighetsskötarna på Reimersholmsgatan. Föreningen beställer också med jämna mellanrum container för hantering av detta, vanligtvis 2 ggr per år. Medlemskap Föreningen betalar medlemsavgift till HSB Stockholm baserat på 290 bostadsrätter. Inre fond Ingen avsättning görs längre till inre fond, som nu uppgår till kr (föregående år kr). Meddelande har gått ut till medlemmarna om möjlig utbetalning av inre fondens behållning, vilket också gjorts vid tre tillfållen under året. d.~j.. 5(10)

6 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning org nr: Arvode / ersättningar / förvaltning Arvode till styrelsen Arvode till föreningsvald Löner till anställda Förvaltning revisor kr 5740 kr kr kr kr 5780 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Underlag för beräkning: Styrelsearvode 1,5 basbelopp ( för 2012) att fördelas på styrelsens ledamöter, samt ett sammanträdesarvode på 200 kronor per person och bevistat sammanträde. Revisorarvodet beslutades kvarstå med 10 procent av basbeloppet. Antal anställda Föreningen har 2 anställda, en fastighetsskötare och en lokalvårdare, vilket är samma som förra året. Avgifter Avgiften per kvadratmeter lägenhetsyta har uppgått till i genomsnitt 600 kr/kvm. Överlåtelseavgift 2,5 % av basbelopp tas ut av köpare vid försäljning av lägenhet. Pantavgift på 1 % av basbelopp per lägenhet tas ut vid pantförskrivning av lägenhet. Händelser under verksamhetsåret Fasadrenovering. Första delen av fasadrenoveringen som omfattade höghusen Vindragarvägen startade i mars Viss försening uppstod pga att den existerande fasadputsen var sämre än beräknat. Tilläggsoffert begärdes och arbetet utökades med att fästa ett nät i den underliggande betongkonstruktionen samt lägga på ett ytterligare lager puts på ca 2 cm. Detta gjorde också att vi blev tvungna att byta fönsterbleck. Byte av hängrännor och viss reparation av takbeläggning vid takfoten genomfördes också. Entreprenaden innehöll också renslipning och målning av fönster, karmar och bågar utvändigt samt byte av balkongplåtar och målning av balkongräcken. Arbetet med höghusen avslutades när 12:an blev slutbesiktigad den 2 november I en tillägg sentreprenad har vi också upphandlat byte av avloppsledning och ytskikt på samtliga piskbalkonger på höghusen. Denna renovering har utförts under november/december Även dörrar till piskbalkonger har bytts ut. Fasadrenovering av låghuset Vindragarvägen 7-23 startade i början på augusti Den omfattar blästring av fasaden för att ta bort den gamla plastfärgen. Sedan fästs ett nät samt läggs ca 2 cm tjockt putslager och därefter infärgning av putsen. Balkongplåtarna har bytts ut. Nya fönsterbleck monteras och plåttaken på burspråk och över portarna byts. Nya hängrännor och stuprör monteras. Fasadfärgen återställs till den ursprungliga. Vindragarvägen genomfördes innan vintern Då vädret var gynnsamt gjordes ett försök att färdigställa hela framsidan på Vindragarvägen 7-23 innan årsskiftet. Sedan fick vi den kallaste december på 100 år och arbetet måste avbrytas med endast slutfört. Arbetet med resten av låghuset återupptogs under mars Även piskbalkongerna på låghusen har renoverats på samma sätt som på höghusen. Byggnadsställningarna kunde sedan demonteras i oktober Vissa mindre justeringar har sedan genomförts. Slutbesiktning skall ske under januari Detta arbete har varit omfattande. Den totala kostnaden för både höghus och låghus uppgår till ca 19.7 miljoner kronor.j1). 6(10) ~.~~ l'\.!.~uj

7 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning org nr: Malmgårdens murar De murar som omgärdar Malmgården var i behov av reparation. Stenar hade börjat falla ner på flera ställen. Detta innebar vissa säkerhetsrisker som blir desto allvarligare eftersom verksamheten i Malmgården avser barn. Eftersom fastigheten är K-märkt måste renoveringen ske utan förvanskning vilket innebär vissa extra kostnader eftersom det rör sig om kallmurar från 1700-talet. Vi har därför ansökt hos länsstyrelsen om bidrag för antikvariska merkostnader. Arbete som upphandlades var nerplockning av murarna sten för sten. Bakom murarna placerades sedan stödblock av betong innan murarna byggdes upp igen. Det fanns även en jordkällare med ingång genom muren. Att renovera även den bedömdes vara alltför kostsam eftersom den inte heller bedömdes ha något nyttjandevärde. Källaren fylldes därför igen och dörren har bara satts tillbaka som en blinddörr i muren. Totalkostnaden bidrag på kr från Länsstyrelsen blev kronor. Denna kostnad tas som en investering och skrivs av över en längre period. Öppna spisar Vid den regelbundna besiktning som utförs av brandskyddsmyndigheten och sotningsmyndigheten uppdagades en hel del brister, varav vissa beroende på att boende olovligt dragit kablar genom befintliga rökkanaler. De omedelbara åtgärder som krävdes av myndigheterna har vidtagits. Kablar har tagits bort och viss tätning har genomförts. Här återstår dock ett antal blockerade kanaler och avsaknad av fläktar. Styrelsen avser att åtgärda detta när de pågående stora renoveringarna har avslutats. Facebook Föreningen har en sida på Facebook där du som medlem kan vara med. Gå till logga in med ditt Facebookkonto och tryck Gilla! Dela gärna funderingar, frågor och bilder där. Är du intresserad att hjälpa till med föreningens facebooksida. Kontakta styrelsen på Förnyade avtal Snöskottning Avtal om snöskottning av taken har skrivits med Björn Persson Plåtslageri AB Elavtal med Luleå EnergilHSB Fr o m 1juli 2011 har vi ett avtal med Luleå Energi om leverans avel till allmänna utrymmen och drift av våra fastigheter. Detta är ett avtal som i sin konstruktion blir en kombination av rörligt och fast abonnemang. Luleå Energi gör stora uppköp avel för ett stort antal HSB föreningar. Man gör uppköp för delar av beräknad konsumtion. Inköp sker under en treårsperiod. Vår bedömning är att vi genom detta kommer att få en jämnare kostnad för el. Fortum Fjärrvärme Forturn har monopol på leverans av fjärrvärme till oss. Vi kan inte få in någon anna leverantör. Forturn genomför dock nu en revidering av sina avtalsformer. Vi har beslutat att vi behåller den gamla avtalsformen under För kommande år måste vi besluta om andra avtalsformer då nuvarande avtalsform inte kommer att finnas kvar. Vilken avtalsform vi skall välja framöver blir beroende av hur våra möjligheter att spara energi är. Vilka besparingar som kan göras är en fråga som vår energigrupp arbetar med just nu. JS. ~Jt; 7(10) W'~~~

8 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning org nr: Det som var och en givetvis kan göra är att spara på varmvatten, kanske sänka värmen något, täta fönster. Vi har en kostnad för värme på ca miljoner kronor per år beroende på hur kallt det är ute. Cykelgruppen. På uppdrag av och i samarbete med styrelsen har gruppen under även 2011 flyttat omärkta cyklar utomhus till särskild plats. Information därom har satts upp i portarna. Ägare som saknar sin cykel har hänvisats till ansvarig för cykelgruppen. Ny märkning av cyklar har genomförts. Cykelgruppen återkommer i början av 2012 om förslag på utformning av cykeluppställning vid Vdv 12. Förslag har även lämnats om att röja upp bland barnvagnar i cykelrummen. ~ Trädgårdssgruppen I början av maj genomfördes, liksom föregående år, en rond för att se över mark och växtlighet inför sommarplanteringen. Denna gång i ymnigt snöfall. Främst talades om att Tresson som renoverar våra fasader måste grovstäda gräsytor m.m. innan det går att börja trädgårdsarbetet. Talades även om att engagera trädgårdsfirman för underarbete före anläggning av cykelplatser samt om tilläggsplanteringar som bör göras. Brandskyddsplan Brandskyddsplan finns för föreningens fastigheter. Planen finns på vår webbsida. Under året har styrelsen genomfört en inventering enligt denna plan samt vidtagit vissa åtgärder: Branddörrar har skyltats, brandsläckare införskaffats för vissa lokaler, brandvarnare monterats i uthyrningsrum, fönster i föreningslokalen gjorts till utrymningsvägar och lås borttagits, översyn av torktumlare, tagit bort skräp från allmänna utrymmen i källare och på vindar. OBS: DESSA PLATSER FAR INTE ANVANDAS SOM LAGRINGSUTRYMMEN ELLER TILL UPPSTALLNING AV SKRAp/sOPOR. Stokab Styrelsen antog förra året ett erbjudande från Stokab om gratis anslutning av våra fastigheter till deras öppna nät. Anslutningen görs för att säkra föreningens möjligheter till framtida tjänster via fiberteknik. I första fasen ansluts enbart fastigheterna vilket nu är klart. I andra fasen kommer styrelsen utreda teknik, leverantörer och tidplan för anslutning av lägenheter. Andra fasen har påbörjats under året. Redovisning av parkeringsplatser och kölista. I kön för parkeringsplats verksamhetsåret. Bastugrupp finns för närvarande 50 köande. En plats har sagts upp under Under hösten 2011 har arbetet att utreda möjligheterna att bygga en bastu i föreningen intensifierats aven grupp engagerade medlemmar. Gruppen, som välkomnar ytterligare intresserade, har fått i uppdrag av styrelsen att ta fram förslag - inklusive sanitära, ekonomiska och tekniska aspekter - till styrelsen för ytterligare diskussion. J~. 8(10)

9 HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning org nr: Ekonomisk årsöversikt Se räkenskapsredovisning Brf Mälaren budgeterade detta år ett nollresultat och årets utfall visar att vi även detta år lyckades förbättra det resultatet jämfört med budget. Förklaringarna till detta är följande: Något högre intäkter, bland annat pga återbetalning av retroaktiv inkomstskatt Vi bokförde inte genomfört underhåll på driften i den utsträckning vi budgeterat utan dessa bokfördes som investeringar på balansräkningen. Avskrivningskostnaden blev något lägre än budget på grund av senarelagd aktivering av pågående investeringsobjekt (fasadrenoveringen) Skatter, både fastighetskatt och inkomstskatt blev något lägre än budget. Dock finns även flera större minusposter i resultatet: Räntekostnaden ökade jämfört med budget (rörlig del) Löpande underhåll blev dyrare än budget där vattenskador och underhåll av värmeanläggning står för den största delen. Uppvärmningskostnaden ökade ytterligare i år vilket förklaras av vinterns kyla. Övrig ekonomi i punktform Eget kapital ökar i år till 20,3 mkr, då årets positiva resultat bokförs här. Samlade kassamedel uppgår i bokslutet till 5,1 mkr Vi har tagit ett nytt lån på 5 mkr för att finansiera renoveringen av låghusens fasader. Vi har gjort om vår lånebild avseende föreningens lån. Och nu uppgår rörliga lån i bokslutet till 10,8 mkr (19 %) och bundna till 45,4 mkr. (81 %) Detta är en förändring jämfört mot tidigare fördelning där en större andel låg som rörlig. Förslag till resultatdisposition Resultat verksamhetsårets Arets resultat början Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond Överföring till fond Balanserat resultat Fonderade medel Föreningen har under året använt 290 tkr av de fonderade medel som avser planerat underhåll. Även detta år är orsaken att årets underhållsprojekt överlag har bokförts som investeringar, vilka då balanseras och sedan resultatförs via årliga avskrivningar. Vi har också uppdaterat den nya underhållsplanen som vi började med förra året. Det är utifrån denna plan som vi har gjort bedömningen om avsättning till fonden. Vi föreslår att föreningen i år avsätter 800 tkr till underhållsfonden och att resterande del av resultatet balanseras.dos. 9(10) h {:,Kf; ;?t

10 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 20 l O org nr: Revisorspå teckning Fastställelseintyg Reimersholme ~Potl&Ä_ Lena Söderblom Ström ~kl Stina Sandkulla J~::' ~Wt1ttU~,»> Hans Wermeling (.. VårreviSio:Sberättelseb~ande dennaår;;{'ismng har avgivit JtuRCZ:i~_t~C{ eåa Lena Strömbäck BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor 1fl Il Frt~ av föreningen vald revisor 10(10)

11 - Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Mälaren- i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovlsnlnq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret t:js.

12 HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Resultaträknins. :Nettoomsättning :Fastighetskostnader Drift Planerat underhäll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader 1Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster :Resultat efter finansiella kostnader Inkomstskatt,Arets resultat Org Nr: Not 1 Not 2 Not 3 Not4 Not : " : , ~S.

13 HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Org Nr: Balansräknln.s ,Tillgängar Anläggningstillgängar Materiella anläggningstillgdngar Byggnader och ombyggnader Mark och markanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott Finansiella anläggningstillgdngar Långfristigt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgängar Bostadsrätter Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bank Summa omsättningstillgångar Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not Summa tillgängar J~.

14 . ' T,, Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat ~ Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder 'Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Fastigo ~ ~,...

15 HSB Bostadsrättsförening Kassaflödesanalls Org Nr: Mälaren i Stockholm ~ Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassa flödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde frän löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av lager Ökning (-) /minskning (+ ) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde frän löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaf!öde frän investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av längfristiga skulder Inbetalda insatser Kassaflöde frän finansieringsverksamhet Arets kassaflöde ilikvida medel vid årets början o O 'Likvida medel vid Arets slut : ~,<U. I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen

16 .=:::::l Org Nr HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm lredovisningsprinclpelr m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar ärsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna räd. Tlllgängar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan med 2% arligen och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan ar. Avskrivning Inventarierna på inventarier är helt avskrivna. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhäll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pä basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremäl för Inkomstbeskattning. Enligt en dom I Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som Inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Övriga bokslutskommentarer Medelantal Män Kvinnor anställda Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Utbildning Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Uttagsskatt Pensionskostnader och förpliktelser ÖVriga personalkostnader Totalt Löner och arvoden ing3r ipersonalkostnader under not 2 Drift Jnnev. är Föreg. är ' ~ ~"".

17 I l ;'.,( --" Org Nr: '~. HSB Bostadsrättsförening Noter Mälaren i Stockholm 'Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror ÖVriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster 'Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Snörenhallning Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV ÖVriga avgifter Förvaltningsarvoden ÖVriga driftskostnader :Not3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto Ränteintäkter skattekonto övriga ränteintäkter HSB Stockholm 'NotS Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Erhållna räntebidrag ÖVriga räntekostnader O \lb,

18 ( ~ HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Org Nr: Noter B-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Ärets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden BO Ingående ackumulerade avskrivningar B Ärets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark 12BO Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 2BO Bokfört värde Not8 PAgAendenyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Ärets investeringar Omklassificering O Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 9 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholrn HSB Reimersholme Boservice Not 10 Bostadsrätter Inköpta bostadsrätter för enheterna 279, 280 och Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter B 'Not 12 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Arets resultat Belopp vid årets i091\ng Vinstdisp enl. stämmobeslut Ärets resultat Belopp vid Arets slut <:J~.

19 HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Org Nr: Noter inot13 Ungfristiga skulder till kreditinstitut U!nelnstitut Ulnenummer Ränta Konv.datum Bel~ Nästa års amorterin.9. Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek ,57% 2,31% 3,29% Nordea Hypotek ,47% rörlig O Nordea H~tek L 92% O långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem är beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt löneavdrag O Not15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter ÖVriga upplupna kostnader Stockh~m, den_!.'4_~l?!/0 ~b k:.1~WJA~~ ~~/Ul"J'~ -StIna Sandkulla " Av föreningen vald revisor a~~2.0\ -2>\ lämnats beträffande denna årsredovisning cl~~~~~~{zq/l\ Lena Ström bäck BoRevislon AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

20 ~\- Org Revisionsberättelse Nr: Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed I Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om nåqon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. QO\2-0\-3\ ~~lla Lena Ström bäck BoRevision AB <;)tfvtt~;cj,,- Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Kallelse Ordinarie föreningsstämma

Kallelse Ordinarie föreningsstämma HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Kallelse Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Reimers Udde, Träfflokalen 1 trappa ned, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 1 HSB: s Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769611-7642 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 492

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 843

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Guldet

ÅRSREDOVISNING Brf Guldet ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Guldet Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01 till och med 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Litografin nr 220 i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Litografin nr 220 i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716417-7078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna Org.nr: 714800-0099 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 HSB:s Brf Bagarby i Sollentuna

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. HÄLSAN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. HÄLSAN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening HÄLSAN i Helsingborg Hälsan i Helsingborg 1(11) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Hälsan i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716416-6485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 581

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer