få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång"

Transkript

1 Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr Världsomspännande Nätverket bakom Stokkes internationella framgång Positivt ledarskap En ny ledningsstrategi för optimalt resultat Professor Iandoli: Vi kan inte bara förlita oss på åtstramningspaket få fart Att leda Europa raka vägen till framgång 1 intrum magazine 1 / 2012

2 Boosting Europe boosting europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in this together. let s change things for the better. Sälja internationellt är en Sak. att få betalt kan vara en helt annan. God likviditet och bra cash flow vill alla ha. Och lösningen är enkel. Med våra internationella kredithanteringstjänster får du snabbare betalt samtidigt som du behåller dina goda kundrelationer. Tillsammans med vårt globala nätverk av agenter täcker vi sammanlagt 180 länder. Och med 90 års erfarenhet och expertis på plats kan vi inte bara den lokala lagstiftningen vi förstår också dina kunders betalningsmönster. För dig innebär det säkrare affärer och snabbare betalt. Kontakta oss så berättar vi mer: Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services (CMS) och har omkring anställda i 20 länder.

3 välkommen till intrum magazine Ledare Småföretagen driver återhämtningen Vi upplever en farlig tid i Europas historia. Åtstramningsåtgärder är norm i land efter land. Men mitt i mörkret finns det en ljuspunkt. Europas entreprenörsanda är orubbad. Entreprenörer spelar en viktig roll med småföretagen de startar, jobben de genererar, både direkt och indirekt, samt inkomstskatten de inbringar till staten. EU-kommissionen har insett att små och medelstora företag är livsnerven i den europeiska ekonomin. De står för två tredjedelar av den totala privata sysselsättningen och för cirka 80 procent av de nya jobben som skapats sedan Den goda nyheten är att kommissionen nu ska göra sitt för att hjälpa småföretagare genom att minska byråkratin och uppmuntra dem att söka nya marknader när den inhemska försäljningen viker. Att främja och stärka handelsnätverk kommer säkert att bidra till att skapa en positiv välståndsspiral som ger fler jobb, vilket i sin tur kommer att leda till mer köpkraft hos konsumenterna och generera ökad försäljning för småföretagen. I det här numret behandlar vi en mängd viktiga frågor som rör små och medelstora företag. Vi pratar med professor Juan Humberto Young om att använda positiv psykologi för att skapa kompetens för framgång. Vi undersöker praktiska åtgärder små och medelstora företag kan vidta för att växa även i svåra tider. Och vi beskriver hur företag bättre kan skydda sig mot gisslet med sena betalningar. Intrum Justitias Boosting Europe -kampanj understryker hur bättre kredithantering kan rädda jobb, minska konkurser och få fart på tillväxten. Jag hoppas du gillar det här numret av Intrum Magazine och delar min övertygelse om att vi snart är på säker väg mot återhämtning tack vare de europeiska företagarnas insatser. Lars Wollung, koncernchef och VD för Intrum Justitia i det här numret: SIDA 8 Verktyg för tillväxt Expertråd om hur ditt företag kan blomstra just nu. Foto getty images Global framgång 12 Barnproduktstillverkaren Stokke AS använder Intrum Justitias nätverk för att få in betalningar runt om i världen. Europa i kris 14 EU står vid ett vägskäl och professor Luca Iandoli är orolig för de europeiska regeringarnas långsiktiga strategier. Boosting Europe 18 Intrum Justitias nya kampanj presenterar fyra sätt att rädda jobb, minska konkurser och skapa tillväxt. Att använda positivt ledarskap 5 Den verkliga kostnaden för avskrivningar 17 Nya e-handelstjänster 23 Hur kan vi hjälpa dig? Vi har flera nyckelrapporter, analyser och fallstudier som ger dig bättre insyn i betalningsbeteenden, trender och risker. Vi kan även hjälpa dig med nyförvärv. Vill du veta mer? Kontakta oss på så skickar vi den information och/eller de rapporter du behöver. Bättre affärer för alla. Intrum Magazine nr 1 april 2012 Utgivare Intrum Justitia AB, ISSN Chefredaktör och ansvarig utgivare i Sverige Fanny Wallér Redaktör Madeleine Bosch Biträdande redaktörer och produktion Chad Henderson och Kajsa Isenberg, Spoon Tryckeri Lenanders Grafiska AB Omslagsfoto Getty Images. Nästa nummer av Intrum Magazine publiceras i september Intrum Justitia AB Alla rättigheter förbehållna. Citera oss gärna, men ange källan. Redaktionen tar inget ansvar för material som inte har beställts. Prenumerationer com Adressändring Aktieägare i Intrum Justitia kontaktar sitt kontoförande institut. Övriga kontaktar redaktionen: Redaktionen för Intrum Magazine, Stockholm, Telefon Fax Åsikter som uttrycks i Intrum Magazine delas inte nödvändigtvis av redaktionen, Intrum Justitia eller något av dess dotterbolag. All information i tidskriften publiceras efter vederbörlig kontroll av källor och referenser. Varken Intrum Justitia eller ansvarig utgivare har oberoende bekräftat nyheter eller fakta från eller om någon person eller juridisk person. All information presenteras i befintligt skick utan några som helst garantier. Beslut om finansiell placering bör göras i samråd med professionell rådgivare. Intrum Justitia kan inte ta något ansvar för förluster som beror på att publicerat material har använts som grund för beslut. intrum magazine 1 /

4 intro: nyheter i korthet Att mäta lycka Lycka kan inte köpas för pengar är en gammal klyscha, men världens ledare antar allt mer detta synsätt som en policy. Under 2010 tillkännagav den brittiska premiärministern David Cameron ett initiativ för att börja mäta den nationella lyckan, medan Frankrikes president Nicolas Sarkozy länge har förespråkat att vi måste se bortom ekonomiska rapporter för att mäta samhällets utveckling. Allting började när nobelpristagarna i ekonomi Joseph Stiglitz och Amartya Sen släppte en rapport 2009 där de hävdade att traditionella ekonomiska mått som BNP inte visar människors verkliga välbefinnande och att vi borde fokusera på människors lycka i stället. Sedan dess har ett antal icke-statliga organisationer och tankesmedjor försökt mäta lycka, inklusive New Economics Foundations Happy Planet Index och den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s Better Life Initiative. David Camerons happiness index är fortfarande ett pågående arbete, men resultaten motsäger redan den ekonomiska utvecklingen. Trots låg tillväxt och hög arbetslöshet visade den senaste undersökningen (Integrated Household Survey) att 76 procent av britterna betygsatte nöjdheten med sina liv som sju eller mer av tio, på en 10-gradig skala. Av Nic Townsend Mindre förordningar för mikroföretag w Det kan bli enklare för mikroföretag att göra affärer. EUkommissionen säger att man, där det är möjligt, ska befria dem från lagstiftning och regelverk. José Manuel Barroso, kommissionens ordförande, menar att de minsta företagen spelar en viktig roll i den ekonomiska återhämtningen, men att de är de mest sårbara eftersom det kan vara tio gånger dyrare för dem än för stora företag att följa regelverket. Förslag på nytt dataskyddsdirektiv w EU har föreslagit en omfattande reform av dataskyddsdirektivet från Förordningen ska ytterligare skydda individens rätt till kontroll över sina personliga uppgifter på internet, vilket är avgörande för att öka tilliten till affärer över internet samt för att uppmuntra den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften för företag i Europa. Förordningen kommer att ha tydligare regler för de europeiska företagen, vilket kommer att bespara dem totalt 2,3 miljarder euro årligen. 4 intrum magazine 1 / 2012

5 F&S Juan Humberto Young Styrkebaserad ledning Optimalt resultat alla vill ha det, men hur får man det? Den positiva psykologin anser sig ha svaret. I ett masterprogram i positivt ledarskap vid IE-universitetet i Spanien använder professor Juan Humberto Young positiv psykologi för att visa chefer hur de kan prestera bättre och nå de finansiella målen. F: Vad är positiv psykologi? S: Det vi kallar allmän psykologi försöker rätta till svagheter och bota emotionella problem. Detta har varit väldigt användbart för att hjälpa människor från minus till en neutral nivå. Men den positiva psykologin tar människor som redan fungerar bra och lyfter dem till att prestera ännu bättre. Vi använder vetenskaplig forskning för att ta reda på hur och varför människor utvecklas och lyckas. F: Vad har forskningen avslöjat? S: I huvudsak finns det tre sorters välbefinnande. Det ena är välbefinnande som kommer från materiella tillgångar, från att konsumera och ha fina saker. Problemet med detta är att man vänjer sig, precis som när man köpt en ny bil och ett halvår senare inte känner sig lika tillfredsställd som när man köpte den. Sedan finns det välbefinnande som kommer från saker man tycker om att göra. Man hittar det här engagemanget och flytet genom att använda sina naturliga styrkor. Man kan ofta se på artister och jazzmusiker att de glömmer tiden eftersom de tycker så mycket om det de gör. Vi har arbetat mycket med organisationer för att få fram den här typen av välbefinnande hos chefer och anställda. Den tredje typen av välbefinnande kommer från att använda sina styrkor för någon annans lycka. F: Vad lär ni människor att göra på ert program? S: Man måste ändra sitt sätt att tänka. Du pratar med chefer eller vd:ar och de tror att man måste ha en tydlig hierarki för att styra en organisation: Jag säger att du ska göra detta och du gör det. Det är ett väldigt mekaniskt sätt att tänka. Vi lär ut att man inte kan ha ett starkt, växande företag utan starka, växande anställda. En annan vanlig metod är att lära ut företagsledning som en form av strid på marknaden. Men om du tänker på din strategi som ett krig så måste du automatiskt använda negativa känslor. Du kan välja mellan att attackera eller fly, vilket begränsar dina kognitiva förmågor. Vårt program lär människor hur de ska använda sina styrkor och positiva strategier för att bredda sina kognitiva förmågor, tänka mer kreativt och bli mer engagerade. Kvinnliga företagare blir orättvist behandlade w En färsk rapport visar att kvinnliga företagare inte behandlas lika förmånligt som män av europeiska banker. I en undersökning med titeln Kvinnor och banker: är kvinnliga kunder diskriminerade? konstaterar professor Noreena Hertz att det är fem procent mer sannolikt att en manlig företagare får ett banklån till sin verksamhet. Och kvinnor, som får ett lån, betalar ofta högre ränta eller tvingas till strängare garantier. F: Hur tillämpar man detta rent praktiskt på företag? S: Vi börjar med att erbjuda företaget olika verktyg och metoder för att först identifiera styrkorna på individnivå. Med det som grund skapar vi möjligheter för de anställda att utöva sina styrkor, kopplat till väldigt verkliga företagsmål som att vilja öka försäljningen. Vi gjorde detta på en bank där de hade ett team som låg 20 procent under försäljningsmålet. Genom att använda det här tillvägagångssättet täppte vi till gapet på mindre än fyra månader. De flesta lösningarna på ett företags problem kan komma inifrån företaget. Det här sättet att arbeta öppnar upp alternativ som de aldrig hade tänkt på tidigare. Av Chad Henderson intrum magazine 1 /

6 resultat bättre RESULTat med INTRUM JUSTITIA AV: Tore Årdal FOTO: EVA ROSE FURMYR SATS Norge AS fokuserar på att hjälpa sina medlemmar att nå sina träningsmål. Träningskedjan har lagt ut fakturering, påminnelsehantering och inkassoverksamhet på Intrum Justitia Norge. Viktigaste kriteriet vid val av samarbetspartner var att kunderna skulle behandlas på ett bra och respektfullt sätt. Våra kunder gör ingen skillnad mellan SATS och Intrum Justitia när de får en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav. Därför måste Intrums kundservice vara av högsta klass. Det säger Sebastian Kvarme, kundservicechef på SATS. Träningskedjan, som har 38 anläggningar runtom i Norge, har varit kund hos Intrum Justitia sedan SATS har lagt ut såväl fakturering som påminnelsehantering och inkassoåtgärder. De här arbetsuppgifterna ska inte vi på SATS hålla på med. Vi ska koncentrera oss på vår kärnverksamhet, d.v.s. att finnas till hands för våra medlemmar. Energin ska läggas på att hjälpa våra medlemmar att nå sina träningsmål, säger Kvarme. SATS är Nordens ledande träningsföretag med 107 helägda träningsanläggningar. Kedjan finns representerad i de största städerna i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Sammanlagt har SATS över medlemmar i Norden. SATS mål är att förbättra människors vardag genom att främja bättre hälsa och ökat välbefinnande. SATS verksamhet syftar till att få fler människor att träna regelbundet. Träningen ska ske i branschens mest tillgängliga och trivsamma anläggningar som erbjuder den bästa kombinationen av gruppträning, gym, barnpassning, generösa öppettider och centralt läge. Det viktigaste kriteriet vid valet av samarbetspartner var att gäldenärerna skulle behandlas på ett bra och respektfullt sätt. Detta är något som Intrum Justitia prioriterar högt. SATS kundservicechef betonar också vikten av fasta kontaktpersoner. Det är ett stort plus att vi alltid har att göra med samma personer på Intrum Justitia. Det har dessutom varit liten omsättning bland kontaktpersonerna över tid vilket tyder på att Intrums medarbetare trivs på sitt arbete, säger Kvarme. Intrum Justitia gör också allt de kan för att anpassa sina system till våra system, samtidigt som de är mycket villiga att hjälpa oss med tekniska utmaningar när filer måste hanteras med kort varsel. Vi har också en god dialog när det gäller hur samarbetet kan bli ännu bättre. Intrum Justitias storlek är en tredje viktig aspekt som är viktig för SATS. Det faktum att Intrum är Europas ledande kredithanteringsföretag känns tryggt, enligt Kvarme. En stor aktör som Intrum Justitia håller sig uppdaterad när det gäller lagstiftning och juridisk praxis. De framför också synpunkter på vilka riktlinjer vi bör, och eventuellt måste, tillämpa. Dessutom har företaget ett bra kursutbud som vi regelbundet använder oss av. På så sätt kan våra medarbetare hålla sig uppdaterade inom relevanta områden, säger han. SATS lägger stor vikt vid kundservice. Träningskedjan ska erbjuda personlig service med det lilla extra. Medlemmarna ska snabbt få svar på eventuella frågor. Intrum Justitia måste ha samma höga servicenivå. Det är viktigt för oss att kunderna behandlas väl av vår samarbetspartner inom inkasso. Om man känner sig illa behandlad av Intrum Justitia upplever man det nämligen som om man har blivit illa behandlad av SATS. Vi är ömsesidigt beroende av varandra och måste ge bästa möjliga kundservice. 6 intrum magazine 1 / 2012

7 intrum magazine 1 /

8 TEMA: Att få små och medelstora företag att växa i Europa 8 intrum magazine 1 / 2012

9 Dags att bli proaktiv Hur små företag kan blomstra i Europa Långt in i 2012 fortsätter företagare i Europa att kämpa med eurozonens ekonomiska baksmälla. Vad måste europeiska småföretagare göra för att turboladda sin tillväxt i dessa tider av åtstramning? Och vad gör regeringarna för att hjälpa dem? Intrum magazine vände sig till tre av Europas ledande ekonomer för att få svar. av David Noble foto getty images intrum magazine 1 /

10 TEMA: Att få små och medelstora företag att växa i Europa Ken O Neill. Thomas M Cooney. Pasi Malinen. Fem procent i minskade kostnader ger nästan Fem procent extra i resultatet att vara innovativ eller kreativ handlar inte om nyskapande produkter Lösningen är att tänka innovativt för att hitta nya affärsmodeller Se över din kostnadsbas Ken O Neill vid University of Ulster i Nordirland, professor emeritus i entreprenörskap och småföretagsutveckling, anser att små och medelstora företag borde inrikta sig på att få ut "mer från lika mycket eller mindre". Han menar att europeiska småföretagare mer än någonsin måste tänka på följande tre saker: ledning, ledning och ledning. Och föreslår att alla mindre företag ska se över sin kostnadsbas. De flesta små eller medelstora företag kan skala bort mellan fem och tio procent av kostnadsbasen utan att det skadar kundservicen eller det övergripande resultatet. Fem procent i minskade kostnader ger nästan fem procent extra i resultatet. För tillverkare med nettomarginaler på cirka tio procent innebär det en nästan 50-procentig ökning av nettoresultatet. Hitta nya affärsmodeller Pasi Malinen, professor i affärsoch innovations utveckling vid Åbo universitet i Finland, menar att många små och medelstora företag inom business-tobusiness samt underleverantörer tenderar att bli för beroende av en kund. Det är speciellt farligt om kunden är ett stort företag, det kan leda till onödig press. Lösningen är att tänka innovativ för att hitta nya affärsmodeller och ytterligare inkomstkällor. Kontrollera din kredit Behovet att implementera sträng kreditkontroll är en självklarhet, enligt O Neill. Han understryker att det inte finns några direkta belägg för att lagstiftningen om försenade betalningar har hjälpt de små och medelstora företagen att bekämpa problemet. Alla företag får utveckla och tillämpa sina egna normer. Professor Malinen betonar också att små och medelstora företag måste ägna mycket uppmärksamhet åt sina kreditkontrollsystem. Mindre företag som arbetar inom business-to-business måste se upp med minsta tecken på att deras kunders ekonomi försvagas och agera därefter. fokusera på kassaflödet Små och medelstora företag ska fokusera på kassaflödet och inte lönsamheten, säger professor Thomas M Cooney, utbildningschef på Institute for Minority Entrepreneurship vid Institute of Technology i Dublin. Ett amerikanskt uttryck som vi skulle ha i våra europeiska ordböcker är bootstrapping, vilket betyder att man får saker att hända utan att använda mycket pengar, säger han. Jag tror inte att vara innovativ eller kreativ handlar om nyskapande produkter, utan snarare om att hela tiden förbättra sättet du erbjuder din produkt eller tjänst på, så att du ligger steget före dina konkurrenter, säger Cooney. Små och medelstora företag borde utnyttja möjligheterna till marknadsföring till låg kostnad via sociala medier. 10 intrum magazine 1 / 2012

11 Små företag, stor värld Ett nytt program från EU-kommissionen, Small Business, Big World ska hjälpa små och medelstora företag med stagnerande inhemska marknader att hitta nya kunder på världens snabbaste tillväxtmarknader. EUkommissionen lanserade detta program för att stimulera ekonomin i Europa eftersom endast 13 procent av de europeiska små och medelstora företagen exporterar sina produkter och tjänster utanför EU. Målet är att de ska få bättre tillgång till relevant information samt hjälp med att expandera till nya marknader och att hitta rätt lokal samarbetspartner. Sanningen om små och medelstora företag 99% av alla europeiska företag inom ickefinansiella verksamheter är små eller medelstora företag. 92% av det totala näringslivet i Europa består av mikroföretag med färre än tio anställda. Guy Kawasaki om bootstrapping Apples före detta Chief Evangelist, Guy Kawasaki, har skrivit flera bästsäljare för entreprenörer och företag såsom The Art of the Start, Reality Check och How to Drive Your Competition Crazy. Här är hans tips på bootstrapping, hur man utvecklas med liten eller ingen hjälp. w Fokusera på kassaflödet, inte lönsamheten enligt Kawasaki är det helt avgörande för små företag att ha likvida medel. Fokusera på korta försäljningsoch betalningscykler även om det innebär att du går miste om en stor order. w Gör prognoser nerifrån och upp grunda dina försäljningsprognoser på de tjänster och produkter som du verkligen kan sälja just nu, inte på vad du tror att marknaden är villig att köpa. w Glöm det beprövade teamet Kawasaki säger att även om man vill anställa de bästa medarbetarna så kostar de ofta mycket. Anställ istället de som du har råd med, säger han, och gör dem till fantastiska medarbetare. w Börja som ett tjänsteföretag du kanske vill sälja produkter, säger Kawasaki, men produkter tar tid och pengar att utveckla. Erbjud konsulttjänster som grundar sig på produkterna du utvecklar under tiden, det ger omedelbara intäkter. w Lär dig hela sanningen enligt Kawasaki ska du grunda din verksamhet på realistiska beräkningar: så mycket kontanter du har nu dividerat med hur mycket kontanter du använder per månad. Detta avslöjar hur länge du kan stanna kvar i matchen. 1,1 miljon Mellan 2002 och 2010 ökade nettosysselsättningen inom EU:s näringsliv med i genomsnitt 1,1 miljoner nya jobb varje år. 85 procent av denna ökning skapades av små och medelstora företag. 58% Mikroföretag bidrog med 58 procent av den totala sysselsättningsökningen mellan 2002 och Källa: Skapar små och medelstora företag fler och bättre jobb? EIM Business & Policy Research intrum magazine 1 /

12 kundcase: stokke Stokke sitter framgångsrik 12 intrum magazine 1 / 2012

13 säkert med inkasso Med 96 procent av intäkterna från exportmarknader behöver Stokke AS, den norska tillverkaren av barnprodukter, en bra inkassopartner. Krisen som drabbat flera europeiska länder gör detta ännu mer nödvändigt, säger ekonomichef Helge Gausnes. av kjetil aambø Foto stokke Populär att kopiera Förutom att vinna många priser och bli utsedd till bäst i test för sina produkter är Stokke en av de varumärkesleverantörer som är mest utsatt för piratkopiering. Detta gäller framför allt Stokkes kanske mest kända produkt, den revolutionerande Tripp-trapp stolen som lanserades redan 1972 och som tillverkas än i dag. Tripp-trapp -stolen har kopierats hundratals gånger av andra företag som vill tjäna pengar på att tillverka den berömda Stokke-stolen. I flera av dessa fall har Stokke vidtagit rättsliga åtgärder. Till exempel har domstolar i Tyskland och Danmark fastslagit att stolen skyddas av immateriella rättigheter. Tripp-trapp -stolen skapades av formgivaren Peter Opsvik och är lika populär på marknaden i dag som för 40 år sedan. Den familjeägda Stokke-koncernen, med huvudkontor i Ålesund i västra Norge, har återförsäljare i cirka 50 länder. Under varumärket Stokke tillverkar företaget ett brett utbud av möbler för olika användningsområden och med olika målgrupper som grundar sig på bra ergonomi, hög funktionalitet och unika egenskaper. Sedan 2006 har Stokke bara inriktat sig på möbler och produkter till barn och är nu en världsledande varumärkesleverantör som ägnar sig åt utveckling, försäljning och marknadsföring av barnprodukter med hög kvalitet. Företagets kärnmarknader finns i Europa, och de två senaste åren har Stokke använt Intrum Justitias internationella inkassotjänster för att säkerställa att kundfordringarna blir betalda. Intrum Justitias europeiska nätverk, breda erfarenhet, goda rykte och pålitliga system är tillsammans med priset viktiga faktorer, säger Helge Gausnes och lägger till att Stokke varken har eller vill ha resurser till att följa upp inkassoärenden. Stokke är tillfreds med resultatet av samarbetet med Intrum Justitia. Lösningen de erbjuder möter våra krav och förväntningar och vi kan lita på deras sunda uppföljning och tjänster, säger Helge Gausnes. Det är också viktigt för oss att Intrum Justitia behandlar våra kunder på ett trevligt och respektfullt sätt. Stokke tycker att det är lika viktigt att bara ha en kontaktperson på Intrum Justitia för hela den europeiska portföljen. En annan nyckeltillgång för oss är Intrum Justitias välfungerande webblösningar som gör det enkelt Helge Gausnes. för oss att lägga in nya order och hålla reda på oavslutade ärenden, säger han. Han betonar också att återverkningarna av den ekonomiska krisen i Europa gör det ännu viktigare att hålla ett vakande öga på kundfordringarna. Vi har till exempel ganska många små kunder i Italien och traditionellt betalar italienarna sent, säger Gausnes. Det nuvarande ekonomiska klimatet i landet betyder att vi måste vara extra vaksamma. Så det känns bra att ha Intrum Justitia som vår inkassopartner. Till och med under krisåret 2011 ökade Stokkes omsättning med 17 procent till 850 miljoner norska kronor. Vi är mycket nöjda med det utfallet, säger Helge Gausnes. intrum magazine 1 /

14 intervju: Luca Iandoli Att växa i kristider Europa står vid ett vägskäl. Det tror professor Luca Iandoli, ordförande för European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). Å ena sidan finns det mycket negativitet och pessimism beträffande Europa och eurons potentiella fall. Å andra sidan har krisen gett oss möjlighet att arbeta tillsammans för att skapa en mer integrerad europeisk ekonomi med fler möjligheter och mindre social ojämlikhet. av Alannah Eames foto Gaetano Panariello Så hur påverkar den här känslan av optimism små och medelstora företag som kämpar för att överleva eller utöka sin verksamhet. Omfattningen av den här krisen är för stor för småföretag att hantera. Det finns inte så mycket de kan göra men de måste vara varsamma med sina pengar och vara medvetna om att de måste stå på egna ben, varnar han. Små och medelstora företag är speciellt sårbara i den här krisen eftersom de är väldigt beroende av likviditet. På grund av sin storlek så har de vanligtvis inte tillräcklig förhandlingskraft för att fördröja sina egna, eller skynda på betalningar från leverantörer och kunder eller för att få kortfristiga krediter från sin bank. Till och med för långsiktiga investeringar är egenfinansiering den huvudsakliga finansieringskällan för småföretag, förklarar Iandoli. Under krisen har finansiering av och krediter till små och medelstora företag sakta försvunnit. Att skära i budgeten och hålla koll på balansräkningen är ingen lösning utan en nödåtgärd, förklarar han. Detta gäller för såväl företag som länder. Men på lång sikt kan vi inte bara förlita oss på åtstramningspaket. Det som oroar honom är att ordet tillväxt nästan helt saknas i den politiska de batten. Den nuvarande ekonomiska politiken, Om European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB): w ECSB har 500 medlemmar från 30 länder och är ansluten till en större global organisation med tusentals medlemmar, ICSB. Huvudmålet är att främja förståelsen för företagande och förbättra konkurrenskraften för små och medelstora företag i Europa. som är inriktad på att begränsa de offentliga utgifterna, är inte hållbar utan tillväxt. Små och medelstora företag klagar ofta på att de inte kan påverka politiska beslut. Iandoli håller inte med. De mindre företagen saknar storföreta- 14 intrum magazine 1 / 2012

15 Luca Iandoli Arbete: Ordförande för European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) och professor i Innovation Management vid universitetet Federico II i Neapel. Bor: Neapel, Italien Bakgrund: Civilingenjör och filosofie doktor i teknisk förvaltning vid universitetet Tor Vergata i Rom. Familj: Gift, ett barn Fritidsintressen: Fotografering, cykling och vandring Drömföretag att starta: Att utveckla webbvertyg för att stödja samarbete över internet och öppen innovation. Web 2.0 är mycket mer än bara social media och har många möjligheter för företag. Motto: Ta kommandot och släpp kontrollen! intrum magazine 1 /

16 intervju: Luca Iandoli Professor Luca Iandolis arbete är inriktat på att förbättra förhållandena för företagare i Europa. vi måste se de positiva aspekterna med en rikare och mer balanserad värld. gens storlek och kraft, men Europa är överlag demokratiskt och de kan göra sig hörda genom att gå samman i föreningar och nätverk för att påverka politiker. Det krävs en politisk lösning på den här krisen. Iandoli utsågs till ordförande för ECSB i november 2011 efter att ha suttit tre år i styrelsen, sedan början av den ekonomiska nedgången. Han menar att differentiera sig och sticka ut från mängden är det viktigaste i dagens konkurrenssituation. Att investera i it-lösningar, säger han, är ett måste för att göra småföretag mer innovativa och konkurrenskraftiga. Det fina med att utveckla en it-plattform är att du oftast måste omvärdera hur du bedriver din verksamhet och se på dina problem på ett nytt sätt. Han minns ett litet skoföretag i Italien som utvecklade sin egen mjukvara för att spara tid och pengar samt minska risken för fel när tillverkningen hade flyttats till Kina. I dag säljer det företaget skor och en mjukvarubaserad tjänst som påskyndar och förenklar informationsutbytet mellan formgivare och tillverkare. Teknik och företagande går hand i hand, menar Iandoli, som är både civilingenjör och filosofie doktor i ledarskap. Det ena kan inte överleva utan det andra. En företagare utan teknik har svårt att förnya sig och utan affärssinne kan man inte förverkliga sina innovationer. Vad gäller Europas kris ser han en klar lösning. Det största problemet är intern masskonsumtion. Medelklassen spenderar inte. Vi måste sänka skatterna för den stora medelklassen samt små och medelstora företag för att öka deras disponibla inkomst till konsumtion och investeringar. Samtidigt med detta menar han att den offentliga sektorn måste omorganiseras så att välfärden blir mer produktiv och smartare. Han är också trött på att människor oroar sig för ett skifte av den ekonomiska makten till tillväxtmarknader som Kina. Det var ett misstag av oss att flytta så mycket av vår arbetsintensiva industri utomlands,medger han. Men medel- och överklassen på tillväxtmarknaderna vill ha europeiska produkter och tjänster och vår livsstil, så vi kan exportera till dessa länder. Det finns många tillväxtmöjligheter och vi måste se de positiva aspekterna med en rikare och mer balanserad värld. Fem tips på hur företagare kan överleva nedgången Ha koll på balansräkningen, försök undvika ekonomisk stress. Dra ner på onödiga utgifter, ha en mer sparsam livsstil och var rättvis mot dina anställda. Se till att du behåller och belönar dina bästa medarbetare. Var öppen: utöka ditt nätverk för att stärka 4 relationer med innovatörer som universitet, uppfinnare, mötesplatser på nätet och innovativa kunder. Öka användningen av it och se införandet av it som en chans att omvärdera din verksamhet och hitta möjligheter till förbättringar och innovation. 16 intrum magazine 1 / 2012

17 KREDit- HANTERINGS- SKOLAN Välkommen till Intrums kredithanteringsakademi där vi ger dig värdefull kredithanteringsinformation som kan hjälpa dig att göra ditt företag mer lönsamt helt gratis! I den här lektionen tittar vi på hur avskrivningar påverkar ditt företags resultat. DE VERKLIGA KOSTNADERNA FÖR sena betalningar förbättra ditt kassaflöde Lär dig hur kredithanteringstjänster kan gynna ditt kassaflöde och förbättra dina kundrelationer. Besök Dagens ekonomiska klimat är oförsonligt. Men har du någonsin tänkt på vad sena eller uteblivna betalningar verkligen kostar ditt företag? Vi tittar på de reella kostnaderna för ett företag för sena betalningar och vad du kan göra för att förhindra det. Det första du måste lära dig när du skapar en sann och rättvisande bild av hur mycket försenade betalningar verkligen kostar dig är att du måste vara ärlig mot dig själv. Ställ följande frågor: Vilka investeringsmöjligheter går jag miste om på grund av mina fordringar?, Hur mycket kostar det mig att hålla på att ringa och mejla försenade kunder? och Vilken extra försäljning och vilka kostnader krävs för att kompensera för förlusterna? I till exempel Storbritannien uppskattar man att cirka 40 procent av de små och medelstora företagen har problem med sena betalningar. Credit Management Research Centre (CMRC) på handelshögskolan i Leeds har beräknat att i genomsnitt måste de brittiska små och medelstora företagen skriva av pund för obetalda kundfordringar varje år. uppgår den ytterligare försäljningen som krävs för att kompensera för de uteblivna till så mycket som euro. Intrums studier visar också att ju lägre vinstmarginalen är desto högre måste den extra försäljningsvolymen vara för att täcka förlusten. Att skriva av euro med en tvåprocentig vinstmarginal kräver extra försäljning på upp till euro. Den enkla matematiken ovan hjälper till att visa varför så många företag går i konkurs varje år antagligen i onödan. Om de hade vidtagit åtgärder i god tid eller anlitat ett professionellt kredithanteringsföretag som Intrum Justitia hade de antagligen fått tillbaka alla eller det mesta av sina pengar. Lärdomen från Intrum Justitias studie är att företag måste lära sig att fokusera på att hitta och rikta sig till de kunder som ger lönsamhet från första början. Att säkerställa att marknadsförare och säljare har en vinstdriven databas att arbeta från hjälper dem att byta fokus från att bara sälja till att även få betalt. Faktum är att även om du bara har ett fåtal kunder som betalar för sent innebär det en faktisk kostnad för ditt företag. Låt oss göra ett litet räkneexempel för att dels tydliggöra kostnaden för att inte få betalt, dels hur mycket extra ansträngning som måste läggas på försäljning för att kompensera för pengarna som skrivs av på grund av sena betalningar. En studie av Intrum Justitia visar hur mycket pengar från extra försäljning som måste genereras bara för att täcka avskrivna skulder. Låt oss betrakta ett hypotetiskt fall: om ett företag skriver av euro och har en vinstmarginal på fem procent på det beloppet, så Lär av Intrum Justitia Vi erbjuder lösningar för varje steg av kredithanteringskedjan. Om processen inleds i tid kan information kombineras med erfarenhet och effektiva åtgärder kan vidtas i varje steg för att undvika skulder och sena betalningar. Tillgång till korrekta och uppdaterade adressuppgifter rationaliserar försäljningsprocessen. Genom att undvika potentiella kunder med låg kreditvärdighet kan du använda dina resurser mer effektivt för att fortsätta driva ditt företag framgångsrikt och öka lönsamheten. 17 intrum magazine 4 / 2009 intrum magazine 1 /

18 boosting europe 2012 Ger Europa ett uppsving Boosting Europe omfattar fyra nyckelåtgärder för lönsamhet som räddar jobb, minskar konkurser och ökar tillväxtmöjligheterna. Undvik problemen innan de inträffar 1 Kloka företag sållar bort ett problem innan det uppstår genom att erbjuda rätt kredit till rätt kund. Intrum Justitias långa erfarenhet visar att kredithanteringstjänster kan optimeras om de integreras i hela försäljningsprocessen och börjar redan när en potentiell kund identifieras. Detta tillvägagångssätt minskar inte bara risken för kreditförluster utan kan faktiskt öka ett företags försäljning med mer än 30 procent. Öka ditt kassaflöde 2 Förbättra kassaflödet genom att påskynda betalningar, minska uteblivna betalningar och sänka indrivningskostnaderna i ett senare skede. Bra kassaflöde och likviditet är ofta en fråga om liv eller död för alla företag, men framför allt för små eller nystartade företag. Lösningen är att förkorta betalningsfristerna och undvika inkasso redan från första fakturan genom att använda exakta, snabba uppföljningstjänster som reskontratjänster. Kunder som använder Intrum Justitias reskontralösningar har minskat antalet utestående dagar med 25 procent och frigjort mer tid till att fokusera på kärnverksamheten och att driva företaget. 18 intrum magazine 1 / 2012

19 Ekonomiska nedgångar slår olika hårt mot olika branscher, länder och företag och det finns inget bästa sätt för att hantera nedgången som passar alla verksamheter. Intrum Justitia har nu tagit fram ett program som heter Boosting Europe för att hjälpa företag i Europa att växa samtidigt som de ger ett uppsving åt Europas ekonomi. av David Noble Förbättra din balansräkning 3 Varje osäker fordran som elimineras eller minskas är ett uppsving för företagets balansräkning. Om ett företag kan avyttra förväntade kundförluster kan det snabbt förbättra likviditeten och frigöra tid till att fokusera på kärnverksamheten. Genom att köpa avskrivna skulder från alla typer och storlekar av företag, inklusive kreditinstitut, privata och offentliga företag samt statliga myndigheter, hjälper Intrum Justitia till att föra tillbaka pengar till verksamheten, vilket är bra både för företaget, lokalsamhället, nationalekonomin och hela Europa. Undvik att äventyra kundrelationerna 4 Ytterligare en superinsats för att få fart på Europa igen är professionella, företagsstärkande tillvägagångssätt för inkasso. Detta gör inte bara inkasso verksamheten effektivare utan undviker att mycket tid och pengar som redan lagts på att bygga kundrelationer slösas bort. Det är befogat att vara rädd för att dina kundrelationer skadas när du jagar en försenad betalning, men Intrum Justitia vet att om den felande kunden behandlas varsamt brukar allt lösa sig inom några veckor utan att någon skada är skedd. Det är normalt sett väldigt fördelaktig för ett företag att minska den utestående krediten och det får positiva effekter för samhället i form av arbete, skatter och varaktig tillväxt. intrum magazine 1 /

20 KUND Case: svensk delgivningsservice Intrum erbjuder auktoriserad delgivning Genom uppköpet av Svensk DelgivningsService i höstas kan Intrum Justitia numera erbjuda auktoriserad delgivning. Det innebär flera fördelar för kunderna. De får en snabbare och effektivare delgivning, berättar Lars Björklund, verksamhetsansvarig på Svensk DelgivningsService. TEXT Jens Ekelund FOTO VIKTOR JOHANSSON 20 intrum magazine 1 / 2012

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

MADONNA AB. magazine. valutafallan. feber vs frossa Intrum Magazine tar tempen på Europas ekonomiska hälsa

MADONNA AB. magazine. valutafallan. feber vs frossa Intrum Magazine tar tempen på Europas ekonomiska hälsa Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia Nr 4 2009 valutafallan Billiga lån i utländsk valuta dyrköpt fälla för Östeuropéer tuffare tag Intrum hjälper CSN spåra lånesmitare i utlandet

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Koppla BISNODE OCH FATTA BÄTTRE BESLUT

Koppla BISNODE OCH FATTA BÄTTRE BESLUT BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 2 2013 Koppla ratt UPPGRADERA HJÄRNAN OCH FATTA BÄTTRE BESLUT KATARINA GOSPICS GUIDE TILL SMARTARE BESLUT SÅ FÅR E.ON KOLL PÅ SINA KUNDER I HUVUDET

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer