Digital-TV. NR Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!"

Transkript

1 NR Kom och fira Valborg med oss! Svanetorps villaförening och Karstorps villaförening bjuder in alla medlemmar till traditionellt Valborgsfirande på gröningen vid Svanetorpsskolan. Vi tänder brasan kl Det kommer att finnas lotteri som vanligt och även mindre koleldar där man kan grilla korv. Hjärtligt välkomna. Hjälp oss att göra brasan stor! Lägg ert ris inom markerat område från 21 april (ej tidigare), och tänk på att inte ta med stubbar och annat som inte kommer att hinna brinna upp på en timme. Nytt utlåningsobjekt! Svanetorps villaförening har införskaffat en Klippo vertikalskärare modell S 400 E, som vi lånar ut mot en hanteringsavgift på 20 kr per dygn. Vertikalskäraren har en kraftfull elmotor på 1600 W effekt, ergonomiskt styre med säkerhetsgrepp och justerbart arbetsdjup. Varför ska man vertikalskära? För att få ner luft till gräsrötterna För att få bort mossa För att få gräset att vakna För att gödningen ska bli effektivare För att gräset bättre ska kunna konkurrera ut ogräset Man bör ha klippt gräsmattan 2-3 gånger innan man vertikalskär. Läs om alla utlåningsobjekt på sidan 2. Digital-TV I slutet av mars kopplades digital-tvn på. Se kanalplan och annan information på sidan 8.

2 Nytt utlåningsobjekt Villaföreningen har köpt in en vertikalskärare av märket Klippo. Kontakta Martin Walder om du vill låna den. Sedan tidigare har vi följande objekt till uthyrning: Högtryckstvätt, kontakta Jan-Eric Persson Häcksax, kontakta Jan-Eric Persson Stege, kontakta Annika Jönsson Partytält, 6x3 m, med lösa väggar, kontakta Ola Göransson Snöslunga, kontakta Åsa Lindholm Bord och stolar, kontakta Martin Walder Hyra: 20 kr per dygn (gäller alla objekt) Kontaktinformation finner du i styrelserutan längst ner. Var la jag nu Svanetorparen... Klicka in på under fliken Svanetorparen hittar du aktuellt nummer och tidigare nummer av Svanetorparen. Styrelsen består av: Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Vice Ordförande: Martin Walder Päronvägen Sekreterare: Marianne Tackman Svanetorpsv Kassör: Åsa Lindholm Kjellssons väg Övriga ordinarie ledamöter: Annika Jönsson Kjellssons väg Jan-Eric Persson Lavendelvägen Gordon Persson Tistelvägen Revisorer: Jane Arildsson Erna Jönsson 2

3 Vårens utflykt med Svanetorps villaförening Vet ni vad Burlövs kommunfågel heter? Eller vart ska man vända sig om man träffar på en skadad fågel? Är det sant att man aldrig ska röra en fågelunge som man hittar på marken? Det här - och mycket annat - kan vi få svar på när ornitolog Kenneth Bengtsson visar oss runt på Spillepengens rekreationsområde. Så packa en kaffekorg och följ med på en lärorik utflykt ; i naturen, men ändå på hemmaplan. Söndagen den 6 maj - som förhoppningsvis blir solig och varm - träffas vi klockan 14 på Spillepengens utsiktsplats. Där väntar Kenneth Bengtsson på att få dela med sig av sina kunskaper. Han är kommunornitolog, d v s kontaktperson mellan Skånes ornitologiska förening och Burlövs kommun. Han kommer att berätta om det rika fågellivet på strandängarna ut mot Öresund. Om Fågelskydd Spillepeng, som tar hand om och vårdar fåglar som farit illa i Malmö- Lund-regionen, alltså Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svedala kommuner. -Det här är ett väldigt tättbebyggt område, och det påverkar självklart djurlivet, säger Kenneth Bengtsson. Vi försöker hjälpa fåglar som skadas genom människans påverkan. Det är ett ideellt arbete, vi rycker ut och hjälper till efter bästa förmåga. Vi har väldigt mycket kontakt med allmänheten. Så gott som dagligen får vi samtal från människor som ser att fåglar far illa och som vill ha råd hur de ska göra. Vår utflykt börjar med en gemensam promenad på uppemot en timme. Sen slår vi oss ner för fika med fortsatt frågestund. Gruppen bör inte vara större än 20 personer, enligt Kenneth Bengtsson, så intresserade bör anmäla sig i god tid. Om väldigt många vill hänga med och lära om fågellivet här, så får vi dela upp oss i två grupper. Ring, mejla eller prata med någon i styrelsen och lämna din anmälan senast 30 april. Utflykten är kostnadsfri. OBS! Glöm inte anmäla dig senast 30 april! 3

4 PR för vår kommun? Från slutet av februari och framåt har vår kommun figurerat i dagspressen ett flertal gånger. Det är revisionsfirman Ernst & Young som på uppdrag av kommunens egna revisorer granskat samhällsbyggnadsförvaltningen. Flera allvarliga brister har framkommit under granskningsarbetet. Detta har väckt intresse hos Sydsvenskan, som gett stort utrymme i tidningen, där bristerna kommenterats. Bland annat skriver man, att det finns en omfattande kritik mot hur tekniska förvaltningen fungerar. Bristerna skall bland annat bestå i en oklar organisation, interna konflikter och svagt ledarskap. Kommunens fastigheter förfaller och underhållsrutinerna är undermåliga beräknades kostnaderna för eftersatt underhåll till drygt 150 miljoner kronor som stigit till 153 miljoner 2011! Tekniska nämndens ordförande säger i artikeln, att ansvaret ligger hos kommunstyrelsen (i vilken han själv ingår). På kommunens hemsida finns ett bemötande av Sydsvenskans kritiska artiklar angående bristande fastighetsunderhåll. Beträffande samhällsbyggnadsförvaltningens organisation finns också en kommentar om ett pågående förnyelsearbete efter en extern konsults slutrapport. Den innehåller förslag på förbättringar som kan höja kvaliteten på verksamheten. För undertecknad kom förhållandena inom kommunen inte som en överraskning. Sedan flera år tillbaka har vid kontakt med kommunens olika politiker och tjänstemän, konsulter kommunen anlitat samt politiker och tjänstemän i grannkommunerna, fel och brister av varierande dignitet framkommit, vilka krävt åtgärder och förändringar. De som påtalat brister och behov av åtgärder har inte direkt mötts av samförstånd, vilket naturligtvis upplevts frustrerande. För att sätta problematiken under lupp kontaktades därför en av Sydsvenskans omkretsenskribenter. Han informerades om att i Burlövs kommun finns en innehållsrik gruva att 4 gräva i (inte bara i samhällsbyggnadsförvaltningen!). Svaret blev emellertid att du har ju dina kontakter, som du av naturliga skäl inte vill avslöja. Detta var ett helt korrekt konstaterande och någon undersökande journalistik blev det inte. Av andra skäl har nu några år senare en granskning blivit aktuell. I november 2010 figurerade Burlöv också i dagspressen med anledning av slarv och brister. Då gällde det utfaktureringar på hundratusentals kronor som inte blivit av. Både förvaltningschefen och den politiskt ansvarige ansåg, att avslöjandet var ett politiskt spel från Moderaternas sida och att det var någon anställd som var missnöjd och gått ut med informationen. Vilka personer bär ansvaret för att situationen ser ut som den gör, frågar sig många. Redan i nummer 2 av SVANETORPAREN 2009 kommenterades Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning från Häri framkom, att politikerna i Burlöv inte upplevs vara tillräckligt kunniga och ansvarstagande. Vidare upplevdes det svårt att påverka politiska beslut och kommunens verksamhet. Medborgarna i Burlöv befann sig bland landets mest missnöjda kommuninvånare. Burlöv kom då på plats 163 av 190 deltagande i undersökningen beträffande vilken kommun det var bra att leva i. En av kommunens M-politiker föreslog därför, att orsaken till missnöjet skulle utredas och en S-politiker sade att det måste undersökas vari missnöjet består för att sedan göra rätt. Vad resultatet av satsningen blev är okänt, men att det finns mycket kvar att göra synes uppenbart. En del av de åtgärder som nu är angelägna kostar stora pengar. En skattehöjning kan därför bli nöd-

5 vändig, men med tanke på att kommunalskatten i Burlöv (kr 20,09) är kr 0,85 högre än i Lomma och hela kr 1,30 högre än i Staffanstorp, frågar sig en del av våra medlemmar och kommuninvånare, vad det är vi får ut mer av i Burlöv jämfört med dem som bor i våra grannkommuner. En skattehöjning, hur nödvändig den än anses vara, blir ju en hämmande faktor för potentiella nya Burlövsbor och vi tappar attraktionskraft. Konkurrensen kommunerna emellan är stenhård. Fyra av de tio bästa kommunerna i landet (i 2010 års undersökning) ligger i Sydvästskåne nämligen Lomma (1:a), Vellinge (4:a), Lund (5:a) samt Kävlinge (7:a). I undersökningarna både för 2008 och 2010 ligger Burlöv under snittet bland annat beträffande kontakt, förtroende, påverkan och information jämfört med övriga kommuner i undersökningen, så visst har våra förtroendevalda uppgifter att jobba på. Ska vi ha en attraktiv kommun, måste vi få förutsättningar för det. Den 11 april fanns en stort uppslagen artikel i Sydsvenskan, där folkvalda och tjänstemän i Burlövs kommun kommenterade de sex tidigare artiklarna, i vilka kommunen nagelfarits. Rubriken till artikeln var ALLA HAR ETT ANSVAR. Det är kanske fler än undertecknad som fortsätter oroas, efter att ha läst respektive politikers/tjänstemäns uttalande. Alla vill på olika sätt tona ner, hur allvarlig den uppkomna situationen är. Kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson säger, att hon och de andra i kommunstyrelsen har fullgjort sitt ansvar att se till att samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar. Mona Svensson, stadsarkitekt och chef för samhällsbyggnadsförvaltningen medger att revisionens kritik delvis stämmer, men det har inte varit så illa som det påstås. Påståendet om svagt ledarskap är svepande och stör mig mycket. Att ansvarsområdena på förvaltningen skulle vara otydliga är inte sant, säger hon. Kommundirektör Karin Hillåker säger, jag delar inte den bild som återgivits i media, men instämmer i att det säkert finns utrymme för förbättringar vad gäller tydlighet i både ledarskap och roller. Ett fortsatt arbete på att erbjuda ett boende i Burlöv och bygga ut för ett invånarantal runt invånare får inte ske kortsiktigt. Här kan lärdom hämtas bland annat från Lomma kommun, en av Sveriges snabbast växande kommuner, där kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn säger, att varje verksamhet måste ses över och prövas. Beräknade kostnader ställda mot förväntade intäkter medför ett kärvare ekonomiskt läge. Behoven av satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg är svåra att förutse i samband med en expansion och skatteintäkterna kanske inte täcker kostnadsökningarna. Här gäller det att våra folkvalda prioriterar och analyserar de ekonomiska förutsättningarna inför kommande budget. Kommunstyrelsen har under året föreslagit att medborgarkvällar skall arrangeras ett par gånger per år, där medborgarna har möjlighet att komma med frågor som har ett allmänintresse för kommuninvånarna och att nämndens presidier och eventuellt fullmäktiges ledamöter finns på plats, så att ett större utbyte mellan politiker och medborgare kan bidra till ökad delaktighet och inflytande för medborgarna i kommunen. Nu gäller det att vi är mer alerta än för några år sedan, då vårt dåvarande kommunalråd Kerstin Fredriksson var villigt att ställa upp på en hearing för oss svanetorpare. Via SVANETORPAREN gick vi ut och bad medlemmarna att lämna in alla sina frågor till ordföranden för att ha ett underlag med frågor till möteskvällen. Inga frågor erhölls, varför inget möte blev av! Sänkt hastighet För flera år sedan sände vår villaförening en skrivelse till kommunen, i vilken vi framförde vårt önskemål om att få hastigheten begränsad till 30 km/h. (Även Karstorps villaförening har framfört önskemål om sänkt hastighet). Svaret vi fick var ett nekande, med motiveringen att det huvudsakligen var de boende på området som körde på vägarna. Av kommunens hemsida framgår, att det nu motionerats om sänkt hastighet på gatorna i Arlöv och Åkarp. Arbete på att ta fram en trafikplan för hela kommunen pågår. Miljö Miljötänket påverkar en allt större del av vår vardag. Jordens resurser är inte oändliga. Därför blir återvinning och kretslopp en allt mer naturlig del för oss. Idag kastar vi våra sopor helt osorterade i våra sopkärl. Tidningar, emballage av olika slag, batterier o s v lämnar vi naturligtvis på återvin- forts. nästa sida 5

6 ningsstationen på Gränsvägen. I förra numret av SVANETORPAREN fanns en guide över vad som skulle kastas var. Ansvaret för att sopor i form av förpackningar, tidningar, däck, bilar, batterier, elektriska och elektroniska produkter, glödlampor samlas in och återvinns är producenterna av dessa varor. Det är deras skyldighet att bekosta till exempel återvinningsstationer. Om alla Sveriges flaskkapsyler samlades in under ett år, kunde man bygga 2200 bilar av stålet. Av ett ton hårda plastförpackningar kan blomkrukor tillverkas. På energin i 1000 rötade bananskal kan man köra en bil nästan tio mil. Pappersfiber kan återvinnas ungefär sju gånger innan den är utsliten. Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Tänk vad vi kan åstadkomma, om vi vill förvalta jordens resurser rätt! Planerna på att vi skall källsortera vårt hushållsavfall i Burlöv är långt gångna. VA SYD, som tar hand om våra sopor, har skrivit ett nytt förslag om avfallshantering. Anledningen är att man skall införa obligatorisk sortering av matavfall. Kommunens mål för år 2015 är att 40 procent av matavfallet skall sorteras mot sex procent idag, så här har vi lite att jobba med, säger kommunchef Karin Hillåker i Sydsvenskan den 9 februari. Matavfallet ger gas, som vi kan köra våra bilar på och gödsel till åkrarna. Starten i Burlöv beräknas ske i september, då vi fått nya avfallskärl. Mer än hälften av Sveriges kommuner har infört återvinning av matavfall. Den totala mängden matavfall i Malmö och Burlöv uppgår till ton. Den mängden avfall räcker till 1,3 miljoner ton biogas, som medför en minskning av koldioxidutsläppen med 3900 ton per år, om biogasen ersätter bensin. Behandling av matavfall i en biogasanläggning är kostsamt, men ger ett stort värde för miljön. Insamlat matavfall omvandlas till biogas och flytande biogödsel. Biogas är det mest miljövänliga drivmedlet och kan ersätta fossila bränslen som bensin och diesel i bilar, bussar och lastbilar. Näringsämnena i matavfallet återfinns i biogödseln, som sprids på åkermark, där man odlar nya grödor för livsmedelsproduktion. I en statistik från Kristianstads kommun drivs 17 av 20 renhållningsbilar med biogas i 6 stället för diesel. Detta innebär en årlig besparing på liter. Även stadsbussarna i Kristianstad går på biogas. En biogasbil släpper nämligen ut upp till 93 procent mindre fossil koldioxid, än om den går på bensin eller diesel. Invånarna i Kristianstad producerar årligen 9500 ton matavfall, av viket 5200 ton samlas in. Det motsvarar 55 procent av det producerade matavfallet (jämför målet 40 procent för Burlöv!). Ur detta producerades biogas som exempelvis kunde driva en personbil ungefär 130 varv runt jorden (mer än mil). Dessutom producerades 3200 kubikmeter näringsrik biogödsel till lantbruket. Biogasanläggningen ligger i Karpalund utanför Kristianstad. Sysav vill förlägga sin anläggning för biogas på Spillepengens avfallsanläggning, men Burlövs kommun vägrar bygglov, med anledning av att man 1986 accepterade anläggningen av soptippen, för att det 20 år senare skulle bli ett rekreationsområde. Matavfallet från Malmö/Burlöv transporteras idag till Kristianstad/Karpalund. Hoppas du som läst ovanstående miljöinlägg också är en av dem som sopsorterar för framtiden. Det är ju för våra barns och barnbarns skull vi gör det. Vill du veta mer gå in på och som innehåller det mesta av vad du behöver veta om sopor. Medan vi är inne på ämnet avfall, kan vi vara ganska glada över, att det inte är särskilt skräpigt i vårt bostadsområde. Mindre stolta kanske vi skall vara över hur det ibland ser ut på återvinningsstationen vid Gränsvägen. Även om flertalet av oss utnyttjar stationen på ett korrekt sätt, dras intrycket ner av varje pryl som felaktigt dumpats där. Vi har ju Spillepengen inom rimligt avstånd, där vi kan lämna nästan alla slag av avfall. Villa/hemförsäkring I senaste numret av VILLAÄGAREN (Villaägarnas Riksförbunds Medlemsmagasin) ställs frågan Vilka problem löser min försäkring, om något skulle

7 hända i mitt hem? Se till att det finstilta inte blir en riktigt obehaglig överraskning, är uppmaningen. Villkoren kan variera mellan de olika försäkringsbolagen. Några exempel ges. Tänk dig att du tappar greppet om en het kastrull som hamnar på den dyrbara bänkskivan som skadas. Vid kontakt med försäkringsbolaget i ärendet får du nobben det kan nämligen vara ett av de undantag från den vanliga villahemsförsäkringen, som ditt försäkringsbolag gärna talar tyst om. Samma sak om du skulle råka ut för att huset blir skadat av vatten som rinner in genom en läcka i taket eller via husgrunden på grund av bristfällig dränering. En anledning till att man blir utan ersättning för vattenskada i våtutrymme kan vara, att installationen eller renoveringen inte är fackmannamässigt utförd. Vattenskador i kök och badrum är några av de allra vanligaste skadorna som försäkringsbolagen ersätter. Undantag kan här förekomma beträffande ytskiktet till exempel klinker eller kakel och att ersättning endast erhålles för tätskiktet i golvet eller väggen. Resten får man betala själv (ex ny kakling). När en skada skall åtgärdas, är det vanligt att många missuppfattar försäkringsbolagets roll som endast är finansiär, medan hantverkaren som utför arbetet är ansvarig för sin insats. Motsvarar arbetet inte dina förväntningar, är det hantverkaren du skall vända dig till. Ett av de områden där det finns skillnader mellan försäkringsbolagen är sanering av skadedjur, till exempel möss och råttor, som härjat runt i huset. En annan obehaglig överraskning kan vara, att hemmet drabbas av så kallad äkta hussvamp, en svampväxt som på egen hand tillför fukt i en konstruktion och därmed snabbt kan förstöra stora mängder virke. Även här skiljer det sig mycket mellan bolagen. En del ger ingen ersättning alls, utan man måste teckna en tillläggsförsäkring. Vid om- och tillbyggnad finns också anledning att vara vaksam om skador på byggnad under uppförande kommer att ersättas. En annan del av villkoren som varierar mellan försäkringsbolagen är hur stor självrisk du skall betala vid skada. Grundsjälvrisken varierar i de flesta fall mellan 1200 och 3000 kronor. Självrisk vid läckage kan variera mellan 2000 och 5000 kronor och när det gäller naturskada är spannet ännu större från 1500 till kronor. Vi skrev ju om höga träd i SVANETORPAREN nr och vilka konsekvenser det kunde få vid en stormfällning. Titta än en gång på dina träd och gör en riskbedömning! Vi har många fullvuxna träd inom vårt område. Vattenförbrukning En av våra medlemmar ringde och informerade, att hans vattenmätare varje gång han stängde kranen fortsatte att registrera förbrukning en kort stund. Även om det är en försumbar mängd som registreras efter varje stängning, kan det bli ett antal liter under året. Är det så att våra vattenmätare börjar bli slitna, kanske ett byte är aktuellt. Hör av dig till VA SYD för åtgärd om du känner dig drabbad. Minnesord En av våra färgstarkaste medlemmar, Torsten Engholm Blåmunkevägen 18, avled den 13 januari 90 år gammal. Torsten var yngst i en syskonskara på sju barn, alla födda i det sedan lång tid tillbaka rivna polishuset i Arlöv. Han var en kulturmänniska med ett stort intresse för konst. Han började även måla själv och intresset för konst stärktes ytterligare genom sin nära vän Max Walter Svanberg. Torsten ställde även ut sina verk. Han lärde sig också ikonmåleri och blev en flitig och skicklig ikonmålare. Han var en produktiv målare, vilket resulterade i ett hundratal verk. Ett av dessa pryder altaret i Arlövs kyrka. Torsten säger i en intervju, att jag har inte tjänat något på ikonerna. Inkomsterna har gått till Lutherhjälpen och Individuell människohjälp (IM). Torsten var även författare och har gett ut ett flertal böcker bland annat om Burlövs kyrka och by samt en bok om Gamla tiders Arlöv och en bok om Åkarp. Utöver ikonmåleri, författarskap och släktforskning var Torsten även kursledare i Seniorakademin och en aktiv föreläsare som var inbokad månader framåt. Nej, att låta dagarna gå utan vettig sysselsättning var inget som låg för den aktive Torsten. Han vigde sitt liv för skolan och slutade sin yrkesbana som rektor på Värner Rydénskolan i Malmö Som blivande pensionär hade han förberett sig genom att ha lärt sig ikonmåleri. Torsten var en flitig läsare av vår medlemstidning SVANETORPAREN och när man träffade på Torsten och hans Eva på promenad, kommenterade han gärna innehållet i tidningen och ville veta mer. Ja, Torsten var en personlighet som lämnat ett stort tomrum efter sig. Vid tangenterna Bengt Dagstam 7

8 Digital-TV Den 28 mars förändrades vår kabel-tv. Leverantören Sydantenn levererar nu programutbudet via en fiberkabel från deras central i Malmö. Om du har problem med att se dina kanaler så behöver du göra en ny kanalsökning på din TV. Dessutom om du har video eller inpelningsbar DVD måste du göra detsamma på den. Karstorps Samfällighetsförening har gått ut med information om det nya programutbudet. Du hittar det också här till höger. Mer information om digital- TV projektet hittar du på: eller på infokanalen på din TV. Om du har några problem, frågor eller undringar kan du även kontakta Sydantenns kundservice, tel Du kan även kontakta någon i villaföreningens styrelse, så ska vi hjälpa till efter bästa förmåga. Information om järnvägsprojektet Vill du ha fortlöpande information om projektet med 4-spårsutbyggnaden? Trafikverket tillhandahåller denna information via mail till alla som så önskar. Det enda du behöver göra är att skicka in namn, e- postadress och vilken ort du är intresserad av att få information om. Detta skickas till:

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer