Digital-TV. NR Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!"

Transkript

1 NR Kom och fira Valborg med oss! Svanetorps villaförening och Karstorps villaförening bjuder in alla medlemmar till traditionellt Valborgsfirande på gröningen vid Svanetorpsskolan. Vi tänder brasan kl Det kommer att finnas lotteri som vanligt och även mindre koleldar där man kan grilla korv. Hjärtligt välkomna. Hjälp oss att göra brasan stor! Lägg ert ris inom markerat område från 21 april (ej tidigare), och tänk på att inte ta med stubbar och annat som inte kommer att hinna brinna upp på en timme. Nytt utlåningsobjekt! Svanetorps villaförening har införskaffat en Klippo vertikalskärare modell S 400 E, som vi lånar ut mot en hanteringsavgift på 20 kr per dygn. Vertikalskäraren har en kraftfull elmotor på 1600 W effekt, ergonomiskt styre med säkerhetsgrepp och justerbart arbetsdjup. Varför ska man vertikalskära? För att få ner luft till gräsrötterna För att få bort mossa För att få gräset att vakna För att gödningen ska bli effektivare För att gräset bättre ska kunna konkurrera ut ogräset Man bör ha klippt gräsmattan 2-3 gånger innan man vertikalskär. Läs om alla utlåningsobjekt på sidan 2. Digital-TV I slutet av mars kopplades digital-tvn på. Se kanalplan och annan information på sidan 8.

2 Nytt utlåningsobjekt Villaföreningen har köpt in en vertikalskärare av märket Klippo. Kontakta Martin Walder om du vill låna den. Sedan tidigare har vi följande objekt till uthyrning: Högtryckstvätt, kontakta Jan-Eric Persson Häcksax, kontakta Jan-Eric Persson Stege, kontakta Annika Jönsson Partytält, 6x3 m, med lösa väggar, kontakta Ola Göransson Snöslunga, kontakta Åsa Lindholm Bord och stolar, kontakta Martin Walder Hyra: 20 kr per dygn (gäller alla objekt) Kontaktinformation finner du i styrelserutan längst ner. Var la jag nu Svanetorparen... Klicka in på under fliken Svanetorparen hittar du aktuellt nummer och tidigare nummer av Svanetorparen. Styrelsen består av: Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Vice Ordförande: Martin Walder Päronvägen Sekreterare: Marianne Tackman Svanetorpsv Kassör: Åsa Lindholm Kjellssons väg Övriga ordinarie ledamöter: Annika Jönsson Kjellssons väg Jan-Eric Persson Lavendelvägen Gordon Persson Tistelvägen Revisorer: Jane Arildsson Erna Jönsson 2

3 Vårens utflykt med Svanetorps villaförening Vet ni vad Burlövs kommunfågel heter? Eller vart ska man vända sig om man träffar på en skadad fågel? Är det sant att man aldrig ska röra en fågelunge som man hittar på marken? Det här - och mycket annat - kan vi få svar på när ornitolog Kenneth Bengtsson visar oss runt på Spillepengens rekreationsområde. Så packa en kaffekorg och följ med på en lärorik utflykt ; i naturen, men ändå på hemmaplan. Söndagen den 6 maj - som förhoppningsvis blir solig och varm - träffas vi klockan 14 på Spillepengens utsiktsplats. Där väntar Kenneth Bengtsson på att få dela med sig av sina kunskaper. Han är kommunornitolog, d v s kontaktperson mellan Skånes ornitologiska förening och Burlövs kommun. Han kommer att berätta om det rika fågellivet på strandängarna ut mot Öresund. Om Fågelskydd Spillepeng, som tar hand om och vårdar fåglar som farit illa i Malmö- Lund-regionen, alltså Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svedala kommuner. -Det här är ett väldigt tättbebyggt område, och det påverkar självklart djurlivet, säger Kenneth Bengtsson. Vi försöker hjälpa fåglar som skadas genom människans påverkan. Det är ett ideellt arbete, vi rycker ut och hjälper till efter bästa förmåga. Vi har väldigt mycket kontakt med allmänheten. Så gott som dagligen får vi samtal från människor som ser att fåglar far illa och som vill ha råd hur de ska göra. Vår utflykt börjar med en gemensam promenad på uppemot en timme. Sen slår vi oss ner för fika med fortsatt frågestund. Gruppen bör inte vara större än 20 personer, enligt Kenneth Bengtsson, så intresserade bör anmäla sig i god tid. Om väldigt många vill hänga med och lära om fågellivet här, så får vi dela upp oss i två grupper. Ring, mejla eller prata med någon i styrelsen och lämna din anmälan senast 30 april. Utflykten är kostnadsfri. OBS! Glöm inte anmäla dig senast 30 april! 3

4 PR för vår kommun? Från slutet av februari och framåt har vår kommun figurerat i dagspressen ett flertal gånger. Det är revisionsfirman Ernst & Young som på uppdrag av kommunens egna revisorer granskat samhällsbyggnadsförvaltningen. Flera allvarliga brister har framkommit under granskningsarbetet. Detta har väckt intresse hos Sydsvenskan, som gett stort utrymme i tidningen, där bristerna kommenterats. Bland annat skriver man, att det finns en omfattande kritik mot hur tekniska förvaltningen fungerar. Bristerna skall bland annat bestå i en oklar organisation, interna konflikter och svagt ledarskap. Kommunens fastigheter förfaller och underhållsrutinerna är undermåliga beräknades kostnaderna för eftersatt underhåll till drygt 150 miljoner kronor som stigit till 153 miljoner 2011! Tekniska nämndens ordförande säger i artikeln, att ansvaret ligger hos kommunstyrelsen (i vilken han själv ingår). På kommunens hemsida finns ett bemötande av Sydsvenskans kritiska artiklar angående bristande fastighetsunderhåll. Beträffande samhällsbyggnadsförvaltningens organisation finns också en kommentar om ett pågående förnyelsearbete efter en extern konsults slutrapport. Den innehåller förslag på förbättringar som kan höja kvaliteten på verksamheten. För undertecknad kom förhållandena inom kommunen inte som en överraskning. Sedan flera år tillbaka har vid kontakt med kommunens olika politiker och tjänstemän, konsulter kommunen anlitat samt politiker och tjänstemän i grannkommunerna, fel och brister av varierande dignitet framkommit, vilka krävt åtgärder och förändringar. De som påtalat brister och behov av åtgärder har inte direkt mötts av samförstånd, vilket naturligtvis upplevts frustrerande. För att sätta problematiken under lupp kontaktades därför en av Sydsvenskans omkretsenskribenter. Han informerades om att i Burlövs kommun finns en innehållsrik gruva att 4 gräva i (inte bara i samhällsbyggnadsförvaltningen!). Svaret blev emellertid att du har ju dina kontakter, som du av naturliga skäl inte vill avslöja. Detta var ett helt korrekt konstaterande och någon undersökande journalistik blev det inte. Av andra skäl har nu några år senare en granskning blivit aktuell. I november 2010 figurerade Burlöv också i dagspressen med anledning av slarv och brister. Då gällde det utfaktureringar på hundratusentals kronor som inte blivit av. Både förvaltningschefen och den politiskt ansvarige ansåg, att avslöjandet var ett politiskt spel från Moderaternas sida och att det var någon anställd som var missnöjd och gått ut med informationen. Vilka personer bär ansvaret för att situationen ser ut som den gör, frågar sig många. Redan i nummer 2 av SVANETORPAREN 2009 kommenterades Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning från Häri framkom, att politikerna i Burlöv inte upplevs vara tillräckligt kunniga och ansvarstagande. Vidare upplevdes det svårt att påverka politiska beslut och kommunens verksamhet. Medborgarna i Burlöv befann sig bland landets mest missnöjda kommuninvånare. Burlöv kom då på plats 163 av 190 deltagande i undersökningen beträffande vilken kommun det var bra att leva i. En av kommunens M-politiker föreslog därför, att orsaken till missnöjet skulle utredas och en S-politiker sade att det måste undersökas vari missnöjet består för att sedan göra rätt. Vad resultatet av satsningen blev är okänt, men att det finns mycket kvar att göra synes uppenbart. En del av de åtgärder som nu är angelägna kostar stora pengar. En skattehöjning kan därför bli nöd-

5 vändig, men med tanke på att kommunalskatten i Burlöv (kr 20,09) är kr 0,85 högre än i Lomma och hela kr 1,30 högre än i Staffanstorp, frågar sig en del av våra medlemmar och kommuninvånare, vad det är vi får ut mer av i Burlöv jämfört med dem som bor i våra grannkommuner. En skattehöjning, hur nödvändig den än anses vara, blir ju en hämmande faktor för potentiella nya Burlövsbor och vi tappar attraktionskraft. Konkurrensen kommunerna emellan är stenhård. Fyra av de tio bästa kommunerna i landet (i 2010 års undersökning) ligger i Sydvästskåne nämligen Lomma (1:a), Vellinge (4:a), Lund (5:a) samt Kävlinge (7:a). I undersökningarna både för 2008 och 2010 ligger Burlöv under snittet bland annat beträffande kontakt, förtroende, påverkan och information jämfört med övriga kommuner i undersökningen, så visst har våra förtroendevalda uppgifter att jobba på. Ska vi ha en attraktiv kommun, måste vi få förutsättningar för det. Den 11 april fanns en stort uppslagen artikel i Sydsvenskan, där folkvalda och tjänstemän i Burlövs kommun kommenterade de sex tidigare artiklarna, i vilka kommunen nagelfarits. Rubriken till artikeln var ALLA HAR ETT ANSVAR. Det är kanske fler än undertecknad som fortsätter oroas, efter att ha läst respektive politikers/tjänstemäns uttalande. Alla vill på olika sätt tona ner, hur allvarlig den uppkomna situationen är. Kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson säger, att hon och de andra i kommunstyrelsen har fullgjort sitt ansvar att se till att samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar. Mona Svensson, stadsarkitekt och chef för samhällsbyggnadsförvaltningen medger att revisionens kritik delvis stämmer, men det har inte varit så illa som det påstås. Påståendet om svagt ledarskap är svepande och stör mig mycket. Att ansvarsområdena på förvaltningen skulle vara otydliga är inte sant, säger hon. Kommundirektör Karin Hillåker säger, jag delar inte den bild som återgivits i media, men instämmer i att det säkert finns utrymme för förbättringar vad gäller tydlighet i både ledarskap och roller. Ett fortsatt arbete på att erbjuda ett boende i Burlöv och bygga ut för ett invånarantal runt invånare får inte ske kortsiktigt. Här kan lärdom hämtas bland annat från Lomma kommun, en av Sveriges snabbast växande kommuner, där kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn säger, att varje verksamhet måste ses över och prövas. Beräknade kostnader ställda mot förväntade intäkter medför ett kärvare ekonomiskt läge. Behoven av satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg är svåra att förutse i samband med en expansion och skatteintäkterna kanske inte täcker kostnadsökningarna. Här gäller det att våra folkvalda prioriterar och analyserar de ekonomiska förutsättningarna inför kommande budget. Kommunstyrelsen har under året föreslagit att medborgarkvällar skall arrangeras ett par gånger per år, där medborgarna har möjlighet att komma med frågor som har ett allmänintresse för kommuninvånarna och att nämndens presidier och eventuellt fullmäktiges ledamöter finns på plats, så att ett större utbyte mellan politiker och medborgare kan bidra till ökad delaktighet och inflytande för medborgarna i kommunen. Nu gäller det att vi är mer alerta än för några år sedan, då vårt dåvarande kommunalråd Kerstin Fredriksson var villigt att ställa upp på en hearing för oss svanetorpare. Via SVANETORPAREN gick vi ut och bad medlemmarna att lämna in alla sina frågor till ordföranden för att ha ett underlag med frågor till möteskvällen. Inga frågor erhölls, varför inget möte blev av! Sänkt hastighet För flera år sedan sände vår villaförening en skrivelse till kommunen, i vilken vi framförde vårt önskemål om att få hastigheten begränsad till 30 km/h. (Även Karstorps villaförening har framfört önskemål om sänkt hastighet). Svaret vi fick var ett nekande, med motiveringen att det huvudsakligen var de boende på området som körde på vägarna. Av kommunens hemsida framgår, att det nu motionerats om sänkt hastighet på gatorna i Arlöv och Åkarp. Arbete på att ta fram en trafikplan för hela kommunen pågår. Miljö Miljötänket påverkar en allt större del av vår vardag. Jordens resurser är inte oändliga. Därför blir återvinning och kretslopp en allt mer naturlig del för oss. Idag kastar vi våra sopor helt osorterade i våra sopkärl. Tidningar, emballage av olika slag, batterier o s v lämnar vi naturligtvis på återvin- forts. nästa sida 5

6 ningsstationen på Gränsvägen. I förra numret av SVANETORPAREN fanns en guide över vad som skulle kastas var. Ansvaret för att sopor i form av förpackningar, tidningar, däck, bilar, batterier, elektriska och elektroniska produkter, glödlampor samlas in och återvinns är producenterna av dessa varor. Det är deras skyldighet att bekosta till exempel återvinningsstationer. Om alla Sveriges flaskkapsyler samlades in under ett år, kunde man bygga 2200 bilar av stålet. Av ett ton hårda plastförpackningar kan blomkrukor tillverkas. På energin i 1000 rötade bananskal kan man köra en bil nästan tio mil. Pappersfiber kan återvinnas ungefär sju gånger innan den är utsliten. Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Tänk vad vi kan åstadkomma, om vi vill förvalta jordens resurser rätt! Planerna på att vi skall källsortera vårt hushållsavfall i Burlöv är långt gångna. VA SYD, som tar hand om våra sopor, har skrivit ett nytt förslag om avfallshantering. Anledningen är att man skall införa obligatorisk sortering av matavfall. Kommunens mål för år 2015 är att 40 procent av matavfallet skall sorteras mot sex procent idag, så här har vi lite att jobba med, säger kommunchef Karin Hillåker i Sydsvenskan den 9 februari. Matavfallet ger gas, som vi kan köra våra bilar på och gödsel till åkrarna. Starten i Burlöv beräknas ske i september, då vi fått nya avfallskärl. Mer än hälften av Sveriges kommuner har infört återvinning av matavfall. Den totala mängden matavfall i Malmö och Burlöv uppgår till ton. Den mängden avfall räcker till 1,3 miljoner ton biogas, som medför en minskning av koldioxidutsläppen med 3900 ton per år, om biogasen ersätter bensin. Behandling av matavfall i en biogasanläggning är kostsamt, men ger ett stort värde för miljön. Insamlat matavfall omvandlas till biogas och flytande biogödsel. Biogas är det mest miljövänliga drivmedlet och kan ersätta fossila bränslen som bensin och diesel i bilar, bussar och lastbilar. Näringsämnena i matavfallet återfinns i biogödseln, som sprids på åkermark, där man odlar nya grödor för livsmedelsproduktion. I en statistik från Kristianstads kommun drivs 17 av 20 renhållningsbilar med biogas i 6 stället för diesel. Detta innebär en årlig besparing på liter. Även stadsbussarna i Kristianstad går på biogas. En biogasbil släpper nämligen ut upp till 93 procent mindre fossil koldioxid, än om den går på bensin eller diesel. Invånarna i Kristianstad producerar årligen 9500 ton matavfall, av viket 5200 ton samlas in. Det motsvarar 55 procent av det producerade matavfallet (jämför målet 40 procent för Burlöv!). Ur detta producerades biogas som exempelvis kunde driva en personbil ungefär 130 varv runt jorden (mer än mil). Dessutom producerades 3200 kubikmeter näringsrik biogödsel till lantbruket. Biogasanläggningen ligger i Karpalund utanför Kristianstad. Sysav vill förlägga sin anläggning för biogas på Spillepengens avfallsanläggning, men Burlövs kommun vägrar bygglov, med anledning av att man 1986 accepterade anläggningen av soptippen, för att det 20 år senare skulle bli ett rekreationsområde. Matavfallet från Malmö/Burlöv transporteras idag till Kristianstad/Karpalund. Hoppas du som läst ovanstående miljöinlägg också är en av dem som sopsorterar för framtiden. Det är ju för våra barns och barnbarns skull vi gör det. Vill du veta mer gå in på och som innehåller det mesta av vad du behöver veta om sopor. Medan vi är inne på ämnet avfall, kan vi vara ganska glada över, att det inte är särskilt skräpigt i vårt bostadsområde. Mindre stolta kanske vi skall vara över hur det ibland ser ut på återvinningsstationen vid Gränsvägen. Även om flertalet av oss utnyttjar stationen på ett korrekt sätt, dras intrycket ner av varje pryl som felaktigt dumpats där. Vi har ju Spillepengen inom rimligt avstånd, där vi kan lämna nästan alla slag av avfall. Villa/hemförsäkring I senaste numret av VILLAÄGAREN (Villaägarnas Riksförbunds Medlemsmagasin) ställs frågan Vilka problem löser min försäkring, om något skulle

7 hända i mitt hem? Se till att det finstilta inte blir en riktigt obehaglig överraskning, är uppmaningen. Villkoren kan variera mellan de olika försäkringsbolagen. Några exempel ges. Tänk dig att du tappar greppet om en het kastrull som hamnar på den dyrbara bänkskivan som skadas. Vid kontakt med försäkringsbolaget i ärendet får du nobben det kan nämligen vara ett av de undantag från den vanliga villahemsförsäkringen, som ditt försäkringsbolag gärna talar tyst om. Samma sak om du skulle råka ut för att huset blir skadat av vatten som rinner in genom en läcka i taket eller via husgrunden på grund av bristfällig dränering. En anledning till att man blir utan ersättning för vattenskada i våtutrymme kan vara, att installationen eller renoveringen inte är fackmannamässigt utförd. Vattenskador i kök och badrum är några av de allra vanligaste skadorna som försäkringsbolagen ersätter. Undantag kan här förekomma beträffande ytskiktet till exempel klinker eller kakel och att ersättning endast erhålles för tätskiktet i golvet eller väggen. Resten får man betala själv (ex ny kakling). När en skada skall åtgärdas, är det vanligt att många missuppfattar försäkringsbolagets roll som endast är finansiär, medan hantverkaren som utför arbetet är ansvarig för sin insats. Motsvarar arbetet inte dina förväntningar, är det hantverkaren du skall vända dig till. Ett av de områden där det finns skillnader mellan försäkringsbolagen är sanering av skadedjur, till exempel möss och råttor, som härjat runt i huset. En annan obehaglig överraskning kan vara, att hemmet drabbas av så kallad äkta hussvamp, en svampväxt som på egen hand tillför fukt i en konstruktion och därmed snabbt kan förstöra stora mängder virke. Även här skiljer det sig mycket mellan bolagen. En del ger ingen ersättning alls, utan man måste teckna en tillläggsförsäkring. Vid om- och tillbyggnad finns också anledning att vara vaksam om skador på byggnad under uppförande kommer att ersättas. En annan del av villkoren som varierar mellan försäkringsbolagen är hur stor självrisk du skall betala vid skada. Grundsjälvrisken varierar i de flesta fall mellan 1200 och 3000 kronor. Självrisk vid läckage kan variera mellan 2000 och 5000 kronor och när det gäller naturskada är spannet ännu större från 1500 till kronor. Vi skrev ju om höga träd i SVANETORPAREN nr och vilka konsekvenser det kunde få vid en stormfällning. Titta än en gång på dina träd och gör en riskbedömning! Vi har många fullvuxna träd inom vårt område. Vattenförbrukning En av våra medlemmar ringde och informerade, att hans vattenmätare varje gång han stängde kranen fortsatte att registrera förbrukning en kort stund. Även om det är en försumbar mängd som registreras efter varje stängning, kan det bli ett antal liter under året. Är det så att våra vattenmätare börjar bli slitna, kanske ett byte är aktuellt. Hör av dig till VA SYD för åtgärd om du känner dig drabbad. Minnesord En av våra färgstarkaste medlemmar, Torsten Engholm Blåmunkevägen 18, avled den 13 januari 90 år gammal. Torsten var yngst i en syskonskara på sju barn, alla födda i det sedan lång tid tillbaka rivna polishuset i Arlöv. Han var en kulturmänniska med ett stort intresse för konst. Han började även måla själv och intresset för konst stärktes ytterligare genom sin nära vän Max Walter Svanberg. Torsten ställde även ut sina verk. Han lärde sig också ikonmåleri och blev en flitig och skicklig ikonmålare. Han var en produktiv målare, vilket resulterade i ett hundratal verk. Ett av dessa pryder altaret i Arlövs kyrka. Torsten säger i en intervju, att jag har inte tjänat något på ikonerna. Inkomsterna har gått till Lutherhjälpen och Individuell människohjälp (IM). Torsten var även författare och har gett ut ett flertal böcker bland annat om Burlövs kyrka och by samt en bok om Gamla tiders Arlöv och en bok om Åkarp. Utöver ikonmåleri, författarskap och släktforskning var Torsten även kursledare i Seniorakademin och en aktiv föreläsare som var inbokad månader framåt. Nej, att låta dagarna gå utan vettig sysselsättning var inget som låg för den aktive Torsten. Han vigde sitt liv för skolan och slutade sin yrkesbana som rektor på Värner Rydénskolan i Malmö Som blivande pensionär hade han förberett sig genom att ha lärt sig ikonmåleri. Torsten var en flitig läsare av vår medlemstidning SVANETORPAREN och när man träffade på Torsten och hans Eva på promenad, kommenterade han gärna innehållet i tidningen och ville veta mer. Ja, Torsten var en personlighet som lämnat ett stort tomrum efter sig. Vid tangenterna Bengt Dagstam 7

8 Digital-TV Den 28 mars förändrades vår kabel-tv. Leverantören Sydantenn levererar nu programutbudet via en fiberkabel från deras central i Malmö. Om du har problem med att se dina kanaler så behöver du göra en ny kanalsökning på din TV. Dessutom om du har video eller inpelningsbar DVD måste du göra detsamma på den. Karstorps Samfällighetsförening har gått ut med information om det nya programutbudet. Du hittar det också här till höger. Mer information om digital- TV projektet hittar du på: eller på infokanalen på din TV. Om du har några problem, frågor eller undringar kan du även kontakta Sydantenns kundservice, tel Du kan även kontakta någon i villaföreningens styrelse, så ska vi hjälpa till efter bästa förmåga. Information om järnvägsprojektet Vill du ha fortlöpande information om projektet med 4-spårsutbyggnaden? Trafikverket tillhandahåller denna information via mail till alla som så önskar. Det enda du behöver göra är att skicka in namn, e- postadress och vilken ort du är intresserad av att få information om. Detta skickas till:

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Den ståtliga julgranen vid stationen i Åkarp. Missa inte vår bildtävling där Du har chansen att vinna ett pris. Se mer på sidan 6.

Den ståtliga julgranen vid stationen i Åkarp. Missa inte vår bildtävling där Du har chansen att vinna ett pris. Se mer på sidan 6. NR Nr 31-2011 2014 Den ståtliga julgranen vid stationen i Åkarp Missa inte vår bildtävling där Du har chansen att vinna ett pris. Se mer på sidan 6. 1 Ordföranden har ordet. I handen håller du 2014 års

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp Våga fråga. Din mjölkkartong gör skillnad. Information & inspiration. Hur gamla kan avloppsledningar bli?

Ditt avfall är inget skräp Våga fråga. Din mjölkkartong gör skillnad. Information & inspiration. Hur gamla kan avloppsledningar bli? Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB MAJ 2013 Pär gör en insats för miljön Ditt avfall är inget skräp Våga

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För restauranger och storkök Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och ny näring Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal,

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18

Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18 MINNESANTECKNINGAR 2014-11-18 Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18 Närvarande: Karolina Johansson Stellan Johnsson Ingvar Holmberg Ulf Eriksson Ingrid

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Hemsidan Hemsidan uppdateras kontinuerligt och innehåller mycket användbar information. Besök den gärna! Adressen är: www.brfsjoberg.

Hemsidan Hemsidan uppdateras kontinuerligt och innehåller mycket användbar information. Besök den gärna! Adressen är: www.brfsjoberg. Mars 2015 Valberedningen Under februari har valberedningen frågat er medlemmar om ni vill vara med och påverka ert boende genom att vara med i styrelsen. Av 250 lägenheter har 4 personer visat intresse.

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet. 1/5 BESLUT 2013-05-13 Dnr: 13/00619 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07, program om radhus; fråga om saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall 2015 Årgång 13 Kalendern är ett samarbete mellan foto: Martin Lindvall Dovhjortar Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Lotskaptenens samfällighetsförening

Lotskaptenens samfällighetsförening 1 Lotskaptenens samfällighetsförening Protokoll från föreningsstämman i Lotskaptenens Samfällighetsförening Plats: Folkets Hus i Limhamn Datum: 14 april 2010 kl 19.00 Inledning Olle Ingman hälsade alla

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer