Digital-TV. NR Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!"

Transkript

1 NR Kom och fira Valborg med oss! Svanetorps villaförening och Karstorps villaförening bjuder in alla medlemmar till traditionellt Valborgsfirande på gröningen vid Svanetorpsskolan. Vi tänder brasan kl Det kommer att finnas lotteri som vanligt och även mindre koleldar där man kan grilla korv. Hjärtligt välkomna. Hjälp oss att göra brasan stor! Lägg ert ris inom markerat område från 21 april (ej tidigare), och tänk på att inte ta med stubbar och annat som inte kommer att hinna brinna upp på en timme. Nytt utlåningsobjekt! Svanetorps villaförening har införskaffat en Klippo vertikalskärare modell S 400 E, som vi lånar ut mot en hanteringsavgift på 20 kr per dygn. Vertikalskäraren har en kraftfull elmotor på 1600 W effekt, ergonomiskt styre med säkerhetsgrepp och justerbart arbetsdjup. Varför ska man vertikalskära? För att få ner luft till gräsrötterna För att få bort mossa För att få gräset att vakna För att gödningen ska bli effektivare För att gräset bättre ska kunna konkurrera ut ogräset Man bör ha klippt gräsmattan 2-3 gånger innan man vertikalskär. Läs om alla utlåningsobjekt på sidan 2. Digital-TV I slutet av mars kopplades digital-tvn på. Se kanalplan och annan information på sidan 8.

2 Nytt utlåningsobjekt Villaföreningen har köpt in en vertikalskärare av märket Klippo. Kontakta Martin Walder om du vill låna den. Sedan tidigare har vi följande objekt till uthyrning: Högtryckstvätt, kontakta Jan-Eric Persson Häcksax, kontakta Jan-Eric Persson Stege, kontakta Annika Jönsson Partytält, 6x3 m, med lösa väggar, kontakta Ola Göransson Snöslunga, kontakta Åsa Lindholm Bord och stolar, kontakta Martin Walder Hyra: 20 kr per dygn (gäller alla objekt) Kontaktinformation finner du i styrelserutan längst ner. Var la jag nu Svanetorparen... Klicka in på under fliken Svanetorparen hittar du aktuellt nummer och tidigare nummer av Svanetorparen. Styrelsen består av: Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Vice Ordförande: Martin Walder Päronvägen Sekreterare: Marianne Tackman Svanetorpsv Kassör: Åsa Lindholm Kjellssons väg Övriga ordinarie ledamöter: Annika Jönsson Kjellssons väg Jan-Eric Persson Lavendelvägen Gordon Persson Tistelvägen Revisorer: Jane Arildsson Erna Jönsson 2

3 Vårens utflykt med Svanetorps villaförening Vet ni vad Burlövs kommunfågel heter? Eller vart ska man vända sig om man träffar på en skadad fågel? Är det sant att man aldrig ska röra en fågelunge som man hittar på marken? Det här - och mycket annat - kan vi få svar på när ornitolog Kenneth Bengtsson visar oss runt på Spillepengens rekreationsområde. Så packa en kaffekorg och följ med på en lärorik utflykt ; i naturen, men ändå på hemmaplan. Söndagen den 6 maj - som förhoppningsvis blir solig och varm - träffas vi klockan 14 på Spillepengens utsiktsplats. Där väntar Kenneth Bengtsson på att få dela med sig av sina kunskaper. Han är kommunornitolog, d v s kontaktperson mellan Skånes ornitologiska förening och Burlövs kommun. Han kommer att berätta om det rika fågellivet på strandängarna ut mot Öresund. Om Fågelskydd Spillepeng, som tar hand om och vårdar fåglar som farit illa i Malmö- Lund-regionen, alltså Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svedala kommuner. -Det här är ett väldigt tättbebyggt område, och det påverkar självklart djurlivet, säger Kenneth Bengtsson. Vi försöker hjälpa fåglar som skadas genom människans påverkan. Det är ett ideellt arbete, vi rycker ut och hjälper till efter bästa förmåga. Vi har väldigt mycket kontakt med allmänheten. Så gott som dagligen får vi samtal från människor som ser att fåglar far illa och som vill ha råd hur de ska göra. Vår utflykt börjar med en gemensam promenad på uppemot en timme. Sen slår vi oss ner för fika med fortsatt frågestund. Gruppen bör inte vara större än 20 personer, enligt Kenneth Bengtsson, så intresserade bör anmäla sig i god tid. Om väldigt många vill hänga med och lära om fågellivet här, så får vi dela upp oss i två grupper. Ring, mejla eller prata med någon i styrelsen och lämna din anmälan senast 30 april. Utflykten är kostnadsfri. OBS! Glöm inte anmäla dig senast 30 april! 3

4 PR för vår kommun? Från slutet av februari och framåt har vår kommun figurerat i dagspressen ett flertal gånger. Det är revisionsfirman Ernst & Young som på uppdrag av kommunens egna revisorer granskat samhällsbyggnadsförvaltningen. Flera allvarliga brister har framkommit under granskningsarbetet. Detta har väckt intresse hos Sydsvenskan, som gett stort utrymme i tidningen, där bristerna kommenterats. Bland annat skriver man, att det finns en omfattande kritik mot hur tekniska förvaltningen fungerar. Bristerna skall bland annat bestå i en oklar organisation, interna konflikter och svagt ledarskap. Kommunens fastigheter förfaller och underhållsrutinerna är undermåliga beräknades kostnaderna för eftersatt underhåll till drygt 150 miljoner kronor som stigit till 153 miljoner 2011! Tekniska nämndens ordförande säger i artikeln, att ansvaret ligger hos kommunstyrelsen (i vilken han själv ingår). På kommunens hemsida finns ett bemötande av Sydsvenskans kritiska artiklar angående bristande fastighetsunderhåll. Beträffande samhällsbyggnadsförvaltningens organisation finns också en kommentar om ett pågående förnyelsearbete efter en extern konsults slutrapport. Den innehåller förslag på förbättringar som kan höja kvaliteten på verksamheten. För undertecknad kom förhållandena inom kommunen inte som en överraskning. Sedan flera år tillbaka har vid kontakt med kommunens olika politiker och tjänstemän, konsulter kommunen anlitat samt politiker och tjänstemän i grannkommunerna, fel och brister av varierande dignitet framkommit, vilka krävt åtgärder och förändringar. De som påtalat brister och behov av åtgärder har inte direkt mötts av samförstånd, vilket naturligtvis upplevts frustrerande. För att sätta problematiken under lupp kontaktades därför en av Sydsvenskans omkretsenskribenter. Han informerades om att i Burlövs kommun finns en innehållsrik gruva att 4 gräva i (inte bara i samhällsbyggnadsförvaltningen!). Svaret blev emellertid att du har ju dina kontakter, som du av naturliga skäl inte vill avslöja. Detta var ett helt korrekt konstaterande och någon undersökande journalistik blev det inte. Av andra skäl har nu några år senare en granskning blivit aktuell. I november 2010 figurerade Burlöv också i dagspressen med anledning av slarv och brister. Då gällde det utfaktureringar på hundratusentals kronor som inte blivit av. Både förvaltningschefen och den politiskt ansvarige ansåg, att avslöjandet var ett politiskt spel från Moderaternas sida och att det var någon anställd som var missnöjd och gått ut med informationen. Vilka personer bär ansvaret för att situationen ser ut som den gör, frågar sig många. Redan i nummer 2 av SVANETORPAREN 2009 kommenterades Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning från Häri framkom, att politikerna i Burlöv inte upplevs vara tillräckligt kunniga och ansvarstagande. Vidare upplevdes det svårt att påverka politiska beslut och kommunens verksamhet. Medborgarna i Burlöv befann sig bland landets mest missnöjda kommuninvånare. Burlöv kom då på plats 163 av 190 deltagande i undersökningen beträffande vilken kommun det var bra att leva i. En av kommunens M-politiker föreslog därför, att orsaken till missnöjet skulle utredas och en S-politiker sade att det måste undersökas vari missnöjet består för att sedan göra rätt. Vad resultatet av satsningen blev är okänt, men att det finns mycket kvar att göra synes uppenbart. En del av de åtgärder som nu är angelägna kostar stora pengar. En skattehöjning kan därför bli nöd-

5 vändig, men med tanke på att kommunalskatten i Burlöv (kr 20,09) är kr 0,85 högre än i Lomma och hela kr 1,30 högre än i Staffanstorp, frågar sig en del av våra medlemmar och kommuninvånare, vad det är vi får ut mer av i Burlöv jämfört med dem som bor i våra grannkommuner. En skattehöjning, hur nödvändig den än anses vara, blir ju en hämmande faktor för potentiella nya Burlövsbor och vi tappar attraktionskraft. Konkurrensen kommunerna emellan är stenhård. Fyra av de tio bästa kommunerna i landet (i 2010 års undersökning) ligger i Sydvästskåne nämligen Lomma (1:a), Vellinge (4:a), Lund (5:a) samt Kävlinge (7:a). I undersökningarna både för 2008 och 2010 ligger Burlöv under snittet bland annat beträffande kontakt, förtroende, påverkan och information jämfört med övriga kommuner i undersökningen, så visst har våra förtroendevalda uppgifter att jobba på. Ska vi ha en attraktiv kommun, måste vi få förutsättningar för det. Den 11 april fanns en stort uppslagen artikel i Sydsvenskan, där folkvalda och tjänstemän i Burlövs kommun kommenterade de sex tidigare artiklarna, i vilka kommunen nagelfarits. Rubriken till artikeln var ALLA HAR ETT ANSVAR. Det är kanske fler än undertecknad som fortsätter oroas, efter att ha läst respektive politikers/tjänstemäns uttalande. Alla vill på olika sätt tona ner, hur allvarlig den uppkomna situationen är. Kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson säger, att hon och de andra i kommunstyrelsen har fullgjort sitt ansvar att se till att samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar. Mona Svensson, stadsarkitekt och chef för samhällsbyggnadsförvaltningen medger att revisionens kritik delvis stämmer, men det har inte varit så illa som det påstås. Påståendet om svagt ledarskap är svepande och stör mig mycket. Att ansvarsområdena på förvaltningen skulle vara otydliga är inte sant, säger hon. Kommundirektör Karin Hillåker säger, jag delar inte den bild som återgivits i media, men instämmer i att det säkert finns utrymme för förbättringar vad gäller tydlighet i både ledarskap och roller. Ett fortsatt arbete på att erbjuda ett boende i Burlöv och bygga ut för ett invånarantal runt invånare får inte ske kortsiktigt. Här kan lärdom hämtas bland annat från Lomma kommun, en av Sveriges snabbast växande kommuner, där kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn säger, att varje verksamhet måste ses över och prövas. Beräknade kostnader ställda mot förväntade intäkter medför ett kärvare ekonomiskt läge. Behoven av satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg är svåra att förutse i samband med en expansion och skatteintäkterna kanske inte täcker kostnadsökningarna. Här gäller det att våra folkvalda prioriterar och analyserar de ekonomiska förutsättningarna inför kommande budget. Kommunstyrelsen har under året föreslagit att medborgarkvällar skall arrangeras ett par gånger per år, där medborgarna har möjlighet att komma med frågor som har ett allmänintresse för kommuninvånarna och att nämndens presidier och eventuellt fullmäktiges ledamöter finns på plats, så att ett större utbyte mellan politiker och medborgare kan bidra till ökad delaktighet och inflytande för medborgarna i kommunen. Nu gäller det att vi är mer alerta än för några år sedan, då vårt dåvarande kommunalråd Kerstin Fredriksson var villigt att ställa upp på en hearing för oss svanetorpare. Via SVANETORPAREN gick vi ut och bad medlemmarna att lämna in alla sina frågor till ordföranden för att ha ett underlag med frågor till möteskvällen. Inga frågor erhölls, varför inget möte blev av! Sänkt hastighet För flera år sedan sände vår villaförening en skrivelse till kommunen, i vilken vi framförde vårt önskemål om att få hastigheten begränsad till 30 km/h. (Även Karstorps villaförening har framfört önskemål om sänkt hastighet). Svaret vi fick var ett nekande, med motiveringen att det huvudsakligen var de boende på området som körde på vägarna. Av kommunens hemsida framgår, att det nu motionerats om sänkt hastighet på gatorna i Arlöv och Åkarp. Arbete på att ta fram en trafikplan för hela kommunen pågår. Miljö Miljötänket påverkar en allt större del av vår vardag. Jordens resurser är inte oändliga. Därför blir återvinning och kretslopp en allt mer naturlig del för oss. Idag kastar vi våra sopor helt osorterade i våra sopkärl. Tidningar, emballage av olika slag, batterier o s v lämnar vi naturligtvis på återvin- forts. nästa sida 5

6 ningsstationen på Gränsvägen. I förra numret av SVANETORPAREN fanns en guide över vad som skulle kastas var. Ansvaret för att sopor i form av förpackningar, tidningar, däck, bilar, batterier, elektriska och elektroniska produkter, glödlampor samlas in och återvinns är producenterna av dessa varor. Det är deras skyldighet att bekosta till exempel återvinningsstationer. Om alla Sveriges flaskkapsyler samlades in under ett år, kunde man bygga 2200 bilar av stålet. Av ett ton hårda plastförpackningar kan blomkrukor tillverkas. På energin i 1000 rötade bananskal kan man köra en bil nästan tio mil. Pappersfiber kan återvinnas ungefär sju gånger innan den är utsliten. Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Tänk vad vi kan åstadkomma, om vi vill förvalta jordens resurser rätt! Planerna på att vi skall källsortera vårt hushållsavfall i Burlöv är långt gångna. VA SYD, som tar hand om våra sopor, har skrivit ett nytt förslag om avfallshantering. Anledningen är att man skall införa obligatorisk sortering av matavfall. Kommunens mål för år 2015 är att 40 procent av matavfallet skall sorteras mot sex procent idag, så här har vi lite att jobba med, säger kommunchef Karin Hillåker i Sydsvenskan den 9 februari. Matavfallet ger gas, som vi kan köra våra bilar på och gödsel till åkrarna. Starten i Burlöv beräknas ske i september, då vi fått nya avfallskärl. Mer än hälften av Sveriges kommuner har infört återvinning av matavfall. Den totala mängden matavfall i Malmö och Burlöv uppgår till ton. Den mängden avfall räcker till 1,3 miljoner ton biogas, som medför en minskning av koldioxidutsläppen med 3900 ton per år, om biogasen ersätter bensin. Behandling av matavfall i en biogasanläggning är kostsamt, men ger ett stort värde för miljön. Insamlat matavfall omvandlas till biogas och flytande biogödsel. Biogas är det mest miljövänliga drivmedlet och kan ersätta fossila bränslen som bensin och diesel i bilar, bussar och lastbilar. Näringsämnena i matavfallet återfinns i biogödseln, som sprids på åkermark, där man odlar nya grödor för livsmedelsproduktion. I en statistik från Kristianstads kommun drivs 17 av 20 renhållningsbilar med biogas i 6 stället för diesel. Detta innebär en årlig besparing på liter. Även stadsbussarna i Kristianstad går på biogas. En biogasbil släpper nämligen ut upp till 93 procent mindre fossil koldioxid, än om den går på bensin eller diesel. Invånarna i Kristianstad producerar årligen 9500 ton matavfall, av viket 5200 ton samlas in. Det motsvarar 55 procent av det producerade matavfallet (jämför målet 40 procent för Burlöv!). Ur detta producerades biogas som exempelvis kunde driva en personbil ungefär 130 varv runt jorden (mer än mil). Dessutom producerades 3200 kubikmeter näringsrik biogödsel till lantbruket. Biogasanläggningen ligger i Karpalund utanför Kristianstad. Sysav vill förlägga sin anläggning för biogas på Spillepengens avfallsanläggning, men Burlövs kommun vägrar bygglov, med anledning av att man 1986 accepterade anläggningen av soptippen, för att det 20 år senare skulle bli ett rekreationsområde. Matavfallet från Malmö/Burlöv transporteras idag till Kristianstad/Karpalund. Hoppas du som läst ovanstående miljöinlägg också är en av dem som sopsorterar för framtiden. Det är ju för våra barns och barnbarns skull vi gör det. Vill du veta mer gå in på och som innehåller det mesta av vad du behöver veta om sopor. Medan vi är inne på ämnet avfall, kan vi vara ganska glada över, att det inte är särskilt skräpigt i vårt bostadsområde. Mindre stolta kanske vi skall vara över hur det ibland ser ut på återvinningsstationen vid Gränsvägen. Även om flertalet av oss utnyttjar stationen på ett korrekt sätt, dras intrycket ner av varje pryl som felaktigt dumpats där. Vi har ju Spillepengen inom rimligt avstånd, där vi kan lämna nästan alla slag av avfall. Villa/hemförsäkring I senaste numret av VILLAÄGAREN (Villaägarnas Riksförbunds Medlemsmagasin) ställs frågan Vilka problem löser min försäkring, om något skulle

7 hända i mitt hem? Se till att det finstilta inte blir en riktigt obehaglig överraskning, är uppmaningen. Villkoren kan variera mellan de olika försäkringsbolagen. Några exempel ges. Tänk dig att du tappar greppet om en het kastrull som hamnar på den dyrbara bänkskivan som skadas. Vid kontakt med försäkringsbolaget i ärendet får du nobben det kan nämligen vara ett av de undantag från den vanliga villahemsförsäkringen, som ditt försäkringsbolag gärna talar tyst om. Samma sak om du skulle råka ut för att huset blir skadat av vatten som rinner in genom en läcka i taket eller via husgrunden på grund av bristfällig dränering. En anledning till att man blir utan ersättning för vattenskada i våtutrymme kan vara, att installationen eller renoveringen inte är fackmannamässigt utförd. Vattenskador i kök och badrum är några av de allra vanligaste skadorna som försäkringsbolagen ersätter. Undantag kan här förekomma beträffande ytskiktet till exempel klinker eller kakel och att ersättning endast erhålles för tätskiktet i golvet eller väggen. Resten får man betala själv (ex ny kakling). När en skada skall åtgärdas, är det vanligt att många missuppfattar försäkringsbolagets roll som endast är finansiär, medan hantverkaren som utför arbetet är ansvarig för sin insats. Motsvarar arbetet inte dina förväntningar, är det hantverkaren du skall vända dig till. Ett av de områden där det finns skillnader mellan försäkringsbolagen är sanering av skadedjur, till exempel möss och råttor, som härjat runt i huset. En annan obehaglig överraskning kan vara, att hemmet drabbas av så kallad äkta hussvamp, en svampväxt som på egen hand tillför fukt i en konstruktion och därmed snabbt kan förstöra stora mängder virke. Även här skiljer det sig mycket mellan bolagen. En del ger ingen ersättning alls, utan man måste teckna en tillläggsförsäkring. Vid om- och tillbyggnad finns också anledning att vara vaksam om skador på byggnad under uppförande kommer att ersättas. En annan del av villkoren som varierar mellan försäkringsbolagen är hur stor självrisk du skall betala vid skada. Grundsjälvrisken varierar i de flesta fall mellan 1200 och 3000 kronor. Självrisk vid läckage kan variera mellan 2000 och 5000 kronor och när det gäller naturskada är spannet ännu större från 1500 till kronor. Vi skrev ju om höga träd i SVANETORPAREN nr och vilka konsekvenser det kunde få vid en stormfällning. Titta än en gång på dina träd och gör en riskbedömning! Vi har många fullvuxna träd inom vårt område. Vattenförbrukning En av våra medlemmar ringde och informerade, att hans vattenmätare varje gång han stängde kranen fortsatte att registrera förbrukning en kort stund. Även om det är en försumbar mängd som registreras efter varje stängning, kan det bli ett antal liter under året. Är det så att våra vattenmätare börjar bli slitna, kanske ett byte är aktuellt. Hör av dig till VA SYD för åtgärd om du känner dig drabbad. Minnesord En av våra färgstarkaste medlemmar, Torsten Engholm Blåmunkevägen 18, avled den 13 januari 90 år gammal. Torsten var yngst i en syskonskara på sju barn, alla födda i det sedan lång tid tillbaka rivna polishuset i Arlöv. Han var en kulturmänniska med ett stort intresse för konst. Han började även måla själv och intresset för konst stärktes ytterligare genom sin nära vän Max Walter Svanberg. Torsten ställde även ut sina verk. Han lärde sig också ikonmåleri och blev en flitig och skicklig ikonmålare. Han var en produktiv målare, vilket resulterade i ett hundratal verk. Ett av dessa pryder altaret i Arlövs kyrka. Torsten säger i en intervju, att jag har inte tjänat något på ikonerna. Inkomsterna har gått till Lutherhjälpen och Individuell människohjälp (IM). Torsten var även författare och har gett ut ett flertal böcker bland annat om Burlövs kyrka och by samt en bok om Gamla tiders Arlöv och en bok om Åkarp. Utöver ikonmåleri, författarskap och släktforskning var Torsten även kursledare i Seniorakademin och en aktiv föreläsare som var inbokad månader framåt. Nej, att låta dagarna gå utan vettig sysselsättning var inget som låg för den aktive Torsten. Han vigde sitt liv för skolan och slutade sin yrkesbana som rektor på Värner Rydénskolan i Malmö Som blivande pensionär hade han förberett sig genom att ha lärt sig ikonmåleri. Torsten var en flitig läsare av vår medlemstidning SVANETORPAREN och när man träffade på Torsten och hans Eva på promenad, kommenterade han gärna innehållet i tidningen och ville veta mer. Ja, Torsten var en personlighet som lämnat ett stort tomrum efter sig. Vid tangenterna Bengt Dagstam 7

8 Digital-TV Den 28 mars förändrades vår kabel-tv. Leverantören Sydantenn levererar nu programutbudet via en fiberkabel från deras central i Malmö. Om du har problem med att se dina kanaler så behöver du göra en ny kanalsökning på din TV. Dessutom om du har video eller inpelningsbar DVD måste du göra detsamma på den. Karstorps Samfällighetsförening har gått ut med information om det nya programutbudet. Du hittar det också här till höger. Mer information om digital- TV projektet hittar du på: eller på infokanalen på din TV. Om du har några problem, frågor eller undringar kan du även kontakta Sydantenns kundservice, tel Du kan även kontakta någon i villaföreningens styrelse, så ska vi hjälpa till efter bästa förmåga. Information om järnvägsprojektet Vill du ha fortlöpande information om projektet med 4-spårsutbyggnaden? Trafikverket tillhandahåller denna information via mail till alla som så önskar. Det enda du behöver göra är att skicka in namn, e- postadress och vilken ort du är intresserad av att få information om. Detta skickas till:

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Fråga 1. Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart. X. i plastförpackningar. 2. i farligt avfall

Fråga 1. Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart. X. i plastförpackningar. 2. i farligt avfall Fråga 1 Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart X. i plastförpackningar 2. i farligt avfall Tips: Panta mera! Visste du att endast 85 procent av alla burkar pantas. Det

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, GRÖNA PÅSEN Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Spillepeng, Arlöv 22:188 m fl i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, Skåne län. Genomförandebeskrivning 1(5)

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Spillepeng, Arlöv 22:188 m fl i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, Skåne län. Genomförandebeskrivning 1(5) Detaljplan för Spillepeng, Arlöv 22:188 m fl i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, Skåne län Genomförandebeskrivning SAMRÅDSHANDLING 1(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 SYFTE 3 ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Nr En beskrivning av Svanetorps villaförening Se sid 6-7

Nr En beskrivning av Svanetorps villaförening Se sid 6-7 Nr 1-2017 I denna årets första utgåva av Svanetorparen presenterar Ordf. Martin Walder vår Villaförening speciellt för nyinflyttade och ännu ickemedlemmar. Vi får också information om de stora projekt

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18

Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18 MINNESANTECKNINGAR 2014-11-18 Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18 Närvarande: Karolina Johansson Stellan Johnsson Ingvar Holmberg Ulf Eriksson Ingrid

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

MATAVFALL En del av kretsloppet

MATAVFALL En del av kretsloppet MATAVFALL En del av kretsloppet SORTERA UT MATAVFALL En snabbguide DET HÄR ÄR MATAVFALL yråa eller tillagade matrester (inga förpackningar!) yskal från frukt och grönsaker ybröd, kex, kakor och bullar

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För restauranger och storkök Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och ny näring Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal,

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

NR 2 2009. Gott Nytt 2009!

NR 2 2009. Gott Nytt 2009! NR 2 2009 Gott Nytt 2009! Kör sakta - lekande barn! För vem planeras det framtida Burlöv? Burlövs Kommun och översiktsplanen Möt Katja Larsson på biblioteket Vad händer i gamla Rusta-huset Vice Ordförande

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Ert matavfall kan bli biogas och ny näring Varje

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Inte alls Mycket väl. Oviktigt Mycket viktigt. Oviktigt Mycket viktigt. Dålig Mycket bra

Inte alls Mycket väl. Oviktigt Mycket viktigt. Oviktigt Mycket viktigt. Dålig Mycket bra Bilaga I Avfallshantering på HFABs ungdoms- och studentområden Område hus man kvinna ålder år studerar (program / kurs) antal tidigare egna boenden st inflyttad år månad Ringa in ditt/dina svar! 1) Hur

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Ditt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (7) Paragrafer 250-253 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen 27 oktober 2010 kl 13.30-16.15 ande Bengt Alfredsson, ordförande Jens Westring, tjg i st f Bengt Svensson Bodil Andersson Rune

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Tack för maten! Kampanjenheter. Uppsalatidningen Helsidesannons 16 april och 21 maj. Methanogenium cariaci*

Tack för maten! Kampanjenheter. Uppsalatidningen Helsidesannons 16 april och 21 maj. Methanogenium cariaci* Kampanjinformation Kampanjenheter Uppsalatidningen Helsidesannons 16 april och 21 maj. Methanogenium cariaci* Tepåsar, äppelskruttar, fiskben, kaffefilter, bananskal, ostkanter Listan på allt matavfall

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp Våga fråga. Din mjölkkartong gör skillnad. Information & inspiration. Hur gamla kan avloppsledningar bli?

Ditt avfall är inget skräp Våga fråga. Din mjölkkartong gör skillnad. Information & inspiration. Hur gamla kan avloppsledningar bli? Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB MAJ 2013 Pär gör en insats för miljön Ditt avfall är inget skräp Våga

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer