Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning"

Transkript

1 Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen... 2 Figur C4 Hur de studerande tycker att tekniken har fungerat... 3 Figur C5 Om de studerande har haft någon teknisk genomgång i samband med kursstarten... 4 Figur C6 Om de studerande tyckte att den tekniska genomgången var tillräcklig... 4 Figur C7 Om de studerande har haft tillgång teknisk support... 5 Figur C8 Hur de studerande tyckte att den tekniska supporten har fungerat... 5 Figur C9 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C10 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C11 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C12 Om de studerande kunde välja att studera i den takt de ville... 7 Figur C13 Om de studerande har kunnat välja mellan att arbeta i grupp eller enskilt... 8 Figur C14 Om de studerande har uppfattat att kursmaterialet har varit anpassat till distansstudier... 9 Figur C15 Om de studerande har ansett att det har funnits en studiehandledning Figur C16 Om de studerande har fått kontakt med läraren när de har behövt det Figur C17 Hur lång tid det har tagit för de studerande att få svar på frågor från läraren Figur C18 Hur mycket hjälp de studerande har fått av läraren Figur C19 Hur lång tid det har tagit innan de studerande har fått svar på insändningsuppgifter Figur C20 Vad de studerande tyckte om lärarens svar på insändningsuppgifter Figur C21 Helhetsintryck av kursen Pedagogik A... 13

2 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 15 Bara knappt hälften av de studerande är nöjda med hur administrationen har fungerat. Hur administrationen har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 4% Mkt dål; 4% Dåligt; 22% Bra/Då; 22% Bra; 48% Knappt hälften, 48 % tycker att den har fungerat bra, men ingen har markerat alternativet mycket bra. 22 % tycker att administrationen varken har fungerat bra eller dåligt. 26 % anser att den har fungerat dåligt och 4 % t.o.m. mycket dåligt. 4 %, dvs. en person har ej besvarat frågan. VAR55 Figur C1 Institution C - Hur de studerande tyckte att administrationen har fungerat. De studerande har kommenterat hur administrationen har fungerat på följande sätt: I det stora hela har vi fått information i god tid. Svårt att få fram information. Neg med studiekort. Fick höstkortet i jan. Bra för det mesta, men en del kurstentor är inte utlämnade. Studievägledning Av resultatet från enkäten att döma är det inte så många av de studerande som har varit i kontakt med studievägledningen. Så många som 39 % har svarat att de inte vet hur den fungerar. Hur studievägledningen har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 4% Vet ej; 39% Bra/Då; 17% Bra; 39% 39 % anser att studievägledningen har fungerat bra, 17 % tycker att den varken har fungerat bra eller dåligt och 4 %, (en person) har inte besvarat frågan. VAR56 Figur C2 Institution C - Hur de studerande tyckte att studievägledningen har fungerat.

3 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 2 av 15 Studenternas har skrivit kommentarer till hur studievägledningen har fungerat. Av fyra kommentarer är lika många positiva som negativa. Har ej fått något. Min erfarenhet är att det ej har förekommit någon studievägledning. För mej har det varit bra. Lärarna har varit bra när vi träffats. Distansöverbryggande tekniska hjälpmedel På frågan om vilka kommunikationssätt som har ingått i kursen, är det 2-4 deltagare som har använt First Class i de olika delkurserna. 10 har använt telefon, e- post, vanlig post, 1-2 har använt chatt och en har använt fax. En deltagare i delkurs 1 och 2 och 3 personer i delkurs 3 har markerat alternativet annat utan att skriva något som preciserar vad som avses. I kommentarerna till kommunikationssätt har respondenterna skrivit följande: Inget ingick. Kursdeltagarna önskade e-post + First Class på eget initiativ. Inga. Dåligt med kommunikation mellan träffarna. Inget. Inget har fungerat.? Lärarens dator trasig under en viss tid. Har ej nyttjat annat än vid träffarna. Angående om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen, har nästan hälften, 48 % svarat nej. Om studenterna har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ja, alla; 4% Ej besvarat; 9% Nej; 48% Ja, någr; 39% 39 % har svarat att de har använt några, 9 % har inte besvarat frågan och 4 % har uppgivit att de har använt alla tekniska hjälpmedel. VAR9 Figur C3 Institution C - Om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen. I flera av kommentarerna nämns First Class och att det inte har fungerat så bra. Telefon + e-post. De har endast varit ett komplement mestadels till för eleverna emellan dvs. inte fyllt någon First Class fungerar ej, för dålig introduktion av First Class. Jag skulle behöva handledning i FC.

4 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 3 av 15 funktion i undervisande syfte. (mail). Det har inte varit klart från kursansvarig om lärarna tänker använda tekniken, så därför ansåg jag att det inte är värt tiden och kostnaden för teknik som inte använts. Har inte behövt. (3 respondenter) Har inte tyckt det har varit nödvändigt. (2 respondenter) Har inte ingått obl. Ska bara läsa 5p som börjar nu så jag har inte kommit i kontakt med tekniken än. Förra läsåret läste jag de andra kurserna och då hade vi inga tekniska hjälpmedel utan e-post. Få är uppkopplade i First Class i gruppen. Få elever ställde upp på First Classkonferensen. Datorerna fungerade ej vid genomgång. Skickat in uppgifter. Vi har haft First Class p.g.a. att vi själva ville ha en konferens. Inga. Dåligt med kommunikation mellan träffarna. Vi uppmuntras ej att nyttja dem. Lärarna ej intresserade av att nyttja dator. Få i kursen är uppkopplade. Kom för sent in, alla har inte tillgång till dator. Beträffande hur tekniken har fungerat, är det en stor del av de studerande, 30 % som inte har besvarat frågan. Orsaken till det kan vara att det inte har varit så stor teknikanvändning i kursen. Hur tekniken har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Mkt bra; 4% Ej besvarat; 30% Bra; 30%?; 9% Mkt dål; 4% Bra/Dål; 13% Dåligt; 9% VAR11 Ca 1/3 av de studerande, 30 % ansåg att tekniken fungerade bra, 13 % tyckte att den varken fungerade bra eller dåligt, 9 % ansåg att den hade fungerat dåligt och 4 %, (en studerande) till och med mycket dåligt. 9 % har skrivit frågetecken, vilket antagligen beror på att de inte har märkt av så mycket teknikanvändning i kursen. Figur C4 Institution C - Hur de studerande tyckte att tekniken har fungerat. Teknisk support Angående om de studerande har fått någon teknisk genomgång i samband med kursstarten, var det mer än hälften av dem som besvarat frågan som inte tyckte det, 43 % har svarat nej på frågan.

5 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 4 av 15 Har de studerande fått någon teknisk genomgång? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 13% Ej delta; 4% Ja; 39% Nej; 43% 39 % har svarat ja, 4 % har inte deltagit och 13 % har inte besvarat frågan. VAR5 Figur C5 Institution C - Om de studerande har haft någon teknisk genomgång i samband med kursstarten. När det gäller om den tekniska genomgången har varit tillräcklig, har mer än hälften, 61 %, inte besvarat frågan, vilket naturligtvis sammanhänger med att 43 % hade svarat att det inte hade varit någon teknisk genomgång i den förra frågan. Var den tekniska genomgången tillräcklig? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ja; 26% Ej besvarat; 61% Nej; 13% Drygt ¼, 26 % ansåg att den tekniska genomgången var tillräcklig medan 13 % har svarat nej. VAR6 Figur C6 Institution C - Om de studerande tyckte att den tekniska genomgången var tillräcklig. Fem studerande har kommenterat den tekniska genomgången på följande sätt: Förstår inte frågan. Kursen var inte ämnad att vara via nätet. Vi hade önskemål om First Class men det var inte förberett för det. Så vi fick en snabbis (som jag missade). Men vi kom aldrig igång. Kursen har alltså gått på distans men utan datoranvändning. Skulle önskat mer genomgång av ex. punkt 4. Eftersom jag inte anv. de program som gick igenom så var genomgången otillräcklig Jag har för lite datavana helt enkelt.

6 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 5 av 15 Beträffande om studenterna har haft tillgång till teknisk support, har de flesta, 43 % svarat nej på frågan. Har du haft tillgång till teknisk support? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 17% Ja; 26% Vet ej; 13% Ca ¼, 26 % har svarat ja, 13 % har svarat att de inte vet och 17 % har inte besvarat frågan. Nej; 43% VAR7 Figur C7 Institution C - Om de studerande har haft tillgång till tekniska support. De studerande har också fått frågan om hur den tekniska supporten har fungerat. Eftersom det var många som inte ansåg att de hade tillgång till teknisk support, är det också många, 61 % som inte har besvarat den här frågan. Hur har den tekniska supporten fungerat? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Mkt bra; 4% Ej besvarat; 61% VAR8 Bra; 9% Bra/dål; 22% Dåligt; 4% 13 % av de studerande tycker att den tekniska supporten har fungerat bra eller mycket bra, (4 % mycket bra och 9 % bra). 22 % anser att den varken har fungerat bra eller dåligt och bara 4 %, en studerande) har ansett att den tekniska supporten har fungerat dåligt. Figur C8 Institution C - Hur de studerande tyckte att den tekniska supporten har fungerat.

7 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 6 av 15 Hur kursen är organiserad Antalet lektioner och vad de studerande tyckte om antalet lektioner De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 1 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C9 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 1 Beträffande antalet lektioner är spridningen stor. De flesta, 9 personer tyckte dock att det hade varit lektioner och fyra respondenter har svarat lektioner. Två deltagare ansåg att det hade varit så mycket som lektioner och de övriga förekommande svaren, 11-15, 16-20, och? har haft en markering var. Fyra personer har inte besvarat frågan. De flesta, 17 studenter tyckte att antalet lektioner hade varit lagom, medan 4 tyckte att det hade varit för många. Ingen tyckte att det hade varit för få och 2 respondenter har inte besvarat frågan. De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 2 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C10 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 2 Spridningen mellan antalet lektioner var mindre i delkurs 2. Där rör sig antalet lektioner mellan De flesta, 10 personer har uppfattat att det har varit lektioner, 4 har ansett att det har varit 26-30, som i delkurs 1 och samma resultat i delkurs 1 och 2 har också lektioner fått med 2 respondenter. Två studenter har ansett att det har varit lektioner och lika många som i delkurs 1, dvs. 4 har inte besvarat frågan och en person har svarat med?, precis som i delkurs 1. De flesta har även i delkurs 2 ansett att antalet lektioner har varit lagom, 3 har tyckt att det har varit för många och en student som har uppfattat att det har varit lektioner har faktiskt tyckt att det har varit för få lektioner. En person har inte besvarat frågan.

8 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 7 av 15 De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 3 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C11 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 3 Resultaten för delkurs 3 liknar mycket resultaten för delkurs personer har tyckt at det har varit lektioner, vilket är det vanligaste svaret. 5 har ansett att det har varit lektioner. Endast en person har uppgivit att det har varit lektioner. Fem personer har inte besvarat frågan och liksom i övriga delkurser har en svarat med?. De flesta, 16 personer har tyckt att lektionsantalet har varit lagom, 3 har ansett att det har varit för många och 2 för få. 2 respondenter har inte besvarat frågan. Angående om kursen har varit organiserad så att de studerande har kunnat bedriva studier i den takt som de önskar, har de flesta, 75 % tyckt att de helt eller delvis har kunnat studera i den takt de ville. Individuell studietakt - Institution C Pie Chart (ENKATC.STA 86v*70c) Nej; 17% Delvis; 16% Ej besvarat; 7% VAR43T Ja; 59% 59 % har ansett att de har kunnat välja studietakt och 16 % har svarat att de delvis har kunnat bedriva studier i den takt som de har önskat. 17 % har svarat nej och 7 % har inte besvarat frågan. Det är ingen större skillnad i resultatet mellan de tre delkurserna, men det är drygt 60 % som har svarat ja i delkurs 1 och 2, medan resultatet för delkurs 3 ligger lite lägre, 52 %. Figur C12 Institution C - Om de studerande kunde välja att studera i den takt de ville. De som har svarat att de inte har kunnat välja sin egen studietakt eller att de bara delvis har kunnat göra det, har också fått svara på frågan om orsakerna till varför de inte har kunnat välja att studera i den takt de vill. Mer än hälften, 65 procent har inte besvarat frågan, vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på att ca 60 % tyckte att de kunde studera helt eller delvis i sin egen takt. En har uppgivit att kursen

9 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 8 av 15 har varit för styrd i tiden som orsak, en annan att det har gått för långsamt och fem personer har markerat alternativet annat för delkurs 1 och 2 och åtta personer för delkurs 3. Ytterligare information om orsakerna till varför en del studenter inte har tyckt att de har kunnat välja studietakt finns i kommentarerna till frågan. Flera studenter har ansett att det har varit mycket att läsa in och ett flertal kommentarer handlar också om att det är svårt att hinna med både arbete och studier. Dessa båda skäl är särskilt frekventa när det gäller delkurs 3. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Enormt mycket uppgifter på kort tid. Mycket att läsa in. Svårt att kombinera heltidsarbete och studier. En 20p-kurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Mest mitt eget yrkesarbete som gjort att tiden inte räckt till. Väldig mkt att göra för 5 p. För mycket att läsa in. Svårt att kombinera heltidsarb. och studier. Se tidigare svar: En 20pkurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Jobbet, se fråga 16. Mängden kurslitteratur har varit ganska stor. För mycket att läsa in. Alldeles för många uppgifter på kort tid. Många jobbar heltid man hinner inte. Se tidigare svar: En 20pkurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Mycket litteratur som varit svår. Svårt att kombinera heltid och studier. Se fråga 16: Mest mitt eget yrkesarbete som gjort att tiden inte räckt till. Avbröt pga läsa 10 p Socialspecialpedagogik. Beträffande om de studerande har kunnat välja om de vill arbeta enskilt eller i grupp, har drygt ¾, 76 procent tyckt att de helt eller delvis har haft den valmöjligheten. Val mellan grupparbete/enskilt arbete - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 88v*98c) Nej; 17% Ej besvarat; 7% Delvis; 38% VAR45T Ja; 38% Figur C13 Institution C - Om de studerande har kunnat välja mellan att arbeta enskilt eller i grupp. 38 % har svarat ja och lika många, 38 % har svarat att de delvis har kunnat välja mellan grupparbete och enskilt arbete. Bara 17 % har svarat nej och 7 % har inte bevarat frågan. Det är ingen större skillnad mellan de olika delkurserna, men i delkurs 1 är det några fler som har svarat nej, 22 % mot 17 % i delkurs 2 och 13 % i delkurs 3. I kommentarerna är deltagarna kommentarer mycket lika för de olika delkurserna.

10 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 9 av 15 Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 En del enskilt o en del i grupp. Studerar med väninna. Det är upp till mig om jag vill sitta tillsammans med en kompis. Enskilda studier hemma, gruppexamination vid träffar. En del enskilt o en del i grupp. Arbetar med väninna. Beroende på mig själv. med väninna. Enskilt hemma, i grupp vid träffar. De studerande har också svarat på frågan om kursmaterialet är anpassat för distansstudier. Det ansåg drygt 3/4, 77 % sammanlagt för de tre delkurserna. Om kursmaterialet är anpassat till distans - Inst. C Nej; 16% Delvis; 23% Pie Chart (ENKATC.STA 88v*89c) Ej besvarat; 7% VAR46T Ja; 54% Figur C14 Institution C - Om de studerande har uppfattat att kursmaterialet är anpassat till distansstudier. 23 % tyckte att kursmaterialet delvis var anpassat till distans och 54 % ansåg att det var anpassat för distansstudier. Bara 16 % har svarat nej och 7 % har inte besvarat frågan. Det finns en viss variation mellan de tre delkurserna. Det är flest studenter i delkurs 2, 83 % som tycker att materialet är helt eller delvis anpassat. Resultatet för delkurs 1 är något lägre, 79 % och lägst andel studerande, 69 % återfinns i delkurs 3. I kommentarerna framgår det av flera svar att kursmaterialet har varit detsamma som i den kurs som går på heltid på campus. Det är ingen direkt skillnad mellan de olika delkurserna, förutom att en student har tyckt att det har varit många examinationer i delkurs 3. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Upp till mig själv. Svårt att få tag på litt. när man inte bor i stad. Följer heltidskursens material. Samma som vid vanlig kurs. Upp till mig att se till det. Många examinationer. Beträffande om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning, är det förhållandevis många, 41 % som har svarat nej sammanlagt för de tre delkurserna.

11 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 10 av 15 Om det har funnits en studiehandledning - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 89v*89c) Ej besvarat; 7% Ja; 26% Nej; 41% Delvis; 26% Ca ¼, 26 % har svarat ja och lika många, 26 % har svarat att det delvis har funnits en studiehandledning. Endast 7 % har inte besvarat frågan. VAR47T Figur C15 Institution C - Om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning. Kommentarerna till om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning är likartade för alla tre delkurserna. Det som framkommer i kommentarerna är att det fr.a. har legat på studenternas ansvar att fråga. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Om man behövt. Vi fick ringa till X om vi funderat på något. Via mail, telefon, post. Möjlighet att maila, ringa. Enbart en tidsplan. Frågor till kursledare vid träffarna. via mail, telefon, post. Möjlighet har givits. Enbart tidsplan. Läraren förklarade vid första träffen. via mail, telefon, post. Möjlighet har givits. Tidsplan bara. Läraren besvarar och ger uppgift vid träffar. Stödet från läraren På frågan om studenterna har fått kontakt med läraren när de har behövt det, är det sammanlagt för de tre delkurserna knappt 1/3, 29 % som har uppgivit att de alltid har fått kontakt. Ungefär lika många, 30 % anser att de oftast har fått kontakt. 12 % tycker att de har fått kontakt med läraren bara ibland, 3 % ganska sällan och 6 % har inte alls fått kontakt med läraren. 17 % har inte besvarat frågan. Det innebär att så många som 21 %, knappt ¼ har haft problem med att få kontakt med läraren. När det gäller den här frågan finns det dock ganska stora skillnader mellan de olika delkurserna.

12 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 11 av 15 Ej besvarat; 17% Ej behöv; 3% Nej; 6% G:a säll; 3% Ibland; 12% Kontakt med läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Oftast; 30% VAR48T Alltid; 29% Figur C16 Institution C - Om de studerande har fått kontakt med läraren när de har behövt det. I delkurs 1 är det så många som 78 % som alltid eller oftast har fått kontakt med sin lärare medan det i delkurs 2, som har det lägsta resultatet, bara är 43 %, mindre än hälften som alltid eller oftast får kontakt med läraren. Resultatet från delkurs 3 ligger mitt emellan med 57 %. Det är också delkurs 2 som har en betydligt högre siffra när det gäller att de studerande får kontakt med läraren bara ibland eller sällan, vilket 31 % har ansett jämfört med 4-9 % i de andra två delkurserna. När det gäller hur lång tid det har tagit att få svar på frågor från läraren, är det tyvärr så många som 28 % som inte har besvarat frågan. Så få som 32 % har ansett att de har fått svar inom kort tid, 1-2 dagar, varav 16 % har markerat alternativet 24 timmar och lika många, 16 % har markerat svaret 1-2 dagar. 10 % har angett 3-7 dagar, vilket får betecknas som ganska lång tid. 6 % anser att de har fått vänta så lång tid som 7-14 dagar innan de har fått svar. 10 % har uppgivit att det har tagit mer än två veckor att få svar och lika många, 10 % har inte fått svar alls. 3 % har inte ställt några frågor. Det är alltså drygt ¼, 26 % som antingen inte har fått svar alls eller som har fått vänta mer än en vecka på svar. Tid för att få svar på frågor från läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 28% Ej frågat; 4% Ej svar; 10% 2 veck; 10% VAR49T 24 tim; 16% 1-2 dag; 16% 3-7 dag; 10% 7-14 dag; 6% Figur C17 Institution C - Hur lång tid det har tagit att få svar på frågor från läraren. Resultaten för de olika delkurserna skiljer sig åt och fr.a. är det delkurs 2, som har längre svarstider än de andra. Det är bara 13 % som har fått svar inom två dagar i delkurs 2, medan det i de andra delkurserna varierar mellan 39 och 44 %. Det är också 51 % av deltagarna i delkurs 2 som har fått vänta mer än 3 dagar medan siffrorna för de andra delkurserna är %. På frågan om hur mycket hjälp de har fått när de har haft frågor, anser de flesta, 77 % sammanlagt för de olika delkurserna att de har fått tillräckligt med hjälp.

13 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 12 av 15 Hur mycket hjälp studenterna har fått ifrån läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 19% Ej fråga; 1% Ingen; 1% Mindre; 1% Tillrä; 77% Tyvärr är det så många som 19 % som inte har besvarat frågan. De andra tre svarsalternativen, mindre hjälp än de behövt, ingen hjälp respektive att de inte har frågat om hjälp har fått 1 % var. Skillnaden mellan delkurserna är marginell. VAR50T Figur C18 Institution C - Hur mycket hjälp de studerande har fått från läraren. Beträffande hur lång tid det har tagit för studenterna att få svar på inlämningsuppgifter, är resultatet för de tre delkurserna tillsammans att det ofta har tagit ganska lång tid. Endast 3 % har fått svar inom 14 dagar. 35 % har uppgivit att det har tagit 2-4 veckor, vilket får anses som den längsta acceptabla svarstiden. 17 % har fått vänta mer än 4 veckor på svar och så många som 29 % har inte fått svar över huvud taget. Tid innan svar på inlämningsuppgifter - C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) 7-14 dag; 3% Ej besvarat; 16% 2-4 veck; 35% 16 % har inte besvarat frågan. Det är knappt hälften av de studerande, 46 % som har fått vänta mer än 4 veckor på svar på insändningsuppgifter eller också har de inte fått svar över huvud taget. Ej svar; 29% 4 veck; 17% VAR51T Figur C19 Institution C - Hur lång tid det har tagit för de studerande innan de har fått svar på sina insändningsuppgifter. Här finns en tydlig skillnad mellan delkurserna. Delkurs 1 har de kortaste svarstiderna. 61 % har fått svar inom fyra veckor på delkurs 1, medan siffrorna för delkurs 2 är nästan hälften, 35 % och för delkurs 3 är det bara 17 % som har fått svar inom fyra veckor. När det gäller vad de studerande har tyckt om lärarnas svar på insändningsuppgifter, är det tyvärr så många som 28 % som inte har besvarat frågan. De flesta, 54 % tycker att de har fått mycket eller tillräckligt utförliga svar, (mycket utförliga svar 45 %, tillräckligt utförliga svar 9 %). Anmärkningsvärt är dock att så många som 19 % som har uppgivit att de har fått få eller inga svar från läraren på sina insändningsuppgifter.

14 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 13 av 15 Lärarnas svar på insändningsuppgifter - C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 28% Få/0 sv; 19% Bra; 9% VAR52T Tillr; 45% Figur C20 Institution C - Vad de studerande tyckte om lärarnas svar på insändningsuppgifter. Här är det också olika resultat för de olika delkurserna. I delkurs 1 är det så många som 83 % som tycker att de har fått mycket utförliga eller tillräckligt utförliga svar medan siffran för delkurs 2 är 52 % och för delkurs 3 är det så få som 26 % som anser att de har fått tillräckligt utförliga svar, (mycket utförliga svar inte markerat av någon på delkurs 3). I delkurs 1 är det bara 4 % som uppger att de har fått få eller inga svar, medan andelen studerande i delkurs 2 är så hög som 30 % för att sedan sjunka till 22 % i delkurs 3. Tre deltagare har kommenterat inlämningsuppgifterna i enkäten och varit negativa till att de inte har fått tillbaka examinationsuppgifter och insändningsuppgifter. Bra för det mesta, men en del kurstentor är inte utlämnade. (Kommentaren stod under administration). Har inte fått tillbaka inlämnade arb. från delkurs 2. (Kommentaren stod under administration.) Förutom försvunna inlämn.uppgifter. (Kommentaren stod under administration). men en del kurstentor är inte utlämnade. (Kommentaren stod under administration). Beträffande de studerandes uppfattning om helhetsintrycket ser ut på följande sätt: Bra/Då; 16% Helhetsintryck - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 7% Dåligt; 3% Bra; 57% VAR54T Mkt bra; 17% Figur C21 Institution C - Helhetsintryck av kursen Pedagogik A. Nästan ¾, 74 % har ett mycket bra eller bra helhetsintryck totalt av kursen. 17 % har fått ett mycket bra helhetsintryck och merparten, 57 % har fått ett bra helhetsintryck.16 % har angett att helhetsintrycket varken har varit bra eller dåligt och bara 3 % tycker att helhetsintrycket har varit dåligt. Det är fr.a. delkurs 2 som skiljer sig från de andra delkurserna, så till vida att delkurs 2 har det största antalet deltagare som har ett mycket bra eller bra helhetsintryck, 87 %. För de andra två delkurserna varierar antalet mellan 66 och 69 %. I kommentarerna till helhetsintryck har deltagarna bl.a. haft synpunkter på examinationerna och att de inte har fått tillbaka tentamina och insändningsuppgifter:

15 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 14 av 15 Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Gammalmodig undervisning + salstentor. Förutom salstenta som känns felplacerad i Pedagogikkurs. Mycket skåpmat. Bra lärare. Jag får ut mycket studiemtrl och gruppdiskussioner vid träffar. Mycket stimulerande och duktiga lärare. Roligt med praktiska exempel från verkligheten. Hade koppling till verkligheten. Väldigt tuff, men bra lärare. Givande p.g.a. mycket duktig lärare. Bra diskussionsgrupper, viss respons har inte kommit fram. Sista uppgiften ej feedback på mycket dåligt. Förutom försvunna inlämn.uppgifter. Svårt att följa. Märkliga frågor. Bra, men lite luddig. Vi har idag inte fått tillbaks vår tenta ännu. Ej fått åter insändningsuppgifter. Är fortfarande utpumpad av tentan och har inte hämtat mig tung! Lite mastig och mycket krävande. Jag har inte läst delkurs 3. Beträffande den öppna frågan om vad de studerande har tyckt har fungerat bra i kursen totalt, är det många som har skrivit kommentarer. De så många som elva personer som har skrivit positivt om kursträffarna och diskussionerna under sammankomsterna. Gruppdiskussioner och träffar Bra gruppdiskussioner/seminerier. Erfarenhetsutbytet i gruppdiskussionerna. Diskussioner. Stimulerande med gruppdiskussioner. Kompetenta och pedagogiska lärare. Undervisningstillfällena på skolan. Gruppdiskussioner. Gruppsammankomsterna. Träffarna har gett mycket stimulans till fortsatta studier. Lektionerna. Träffarna, roligt och inspirerande. Träffarna intressanta. Sammankomsterna. Bra lärare Bra, intressanta lärare som är engagerade i sitt jobb. Det mesta. Jag har själv ansvar att se till så att det som måste fungera fungerar. Delkurs 2 Mycket duktiga lärare o spännande beteendevetenskap. Bra upplägg Tydliga mål o uppgifter. Gott om tid för diskussioner o reflektioner i grupp. Bra upplägg. Föreläsningarna. Litteraturlista så att man vet vilken litteratur som ingår i kursen. Information om hemuppgifter tidigt under delkursen bra så att man får chans att börja arbeta med dem. Bra upplägg med föreläsningar. Hemuppgifter som vid kurstillfälle diskuterats i grupper. Mycket givande. Övrigt Framför allt har det varit roligt. Många tankar har dykt upp. Det mesta. o bra lärare o info. i tid Beträffande vad som har fungerat mindre bra, är det flera deltagare som har haft negativa synpunkter på bl.a. kommunikationen och feedbacken från läraren, peda-

16 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 15 av 15 gogiken, kommunikationen mellan träffarna och att samarbetet mellan lärarna i de olika delkurserna inte har fungerat tillfredsställande. Bristande information Information när jag skulle börja delkurs 3. Jag hade anmält mig 8 månader tidigare och fans med på pappren men fick ingen inf. hem. Sluttiderna. man skulle kuna Kunde inte delta i första träffen i delkurs tre. Bad läraren skicka material och kursplan vid tre tillfällen, men fick inget svar så jag struntade i kursen. Bristande respons från läraren Feed-back på inlämningsuppgifternai vissa delkurser har tagit lång tid. Gått för lång tid från inlämning av uppgift till besked om man är godkänd. Man vill veta om man är klar med delkursen. Bristande kommunikation Viss kommunikation mellan kurserna. Viss lärarkontakt. Kommunikation mellan träff-tillfällena. Då är man ensam.. Kommunikation. För lång tid för feedback. Samarbetet mellan de olika lärarna. Kontakten mellan lärarna mellan de olika delkurserna. Kontakten med lärarna mellan undervisningstillfällena. First Class informationen/utbildningen helt värdelös. Pedagogiska aspekter Övrigt Delkurs 1. Mycket dålig Pedagog har kunnat skrämma vem som helst att avstå studier. högläsning ur litteraturen Gammalmodig undervisning. Svårt att läsa om modern pedagogik men på ett gammalmodigt sätt! Frustrerande. När man ska presentera sig för varje lärare. Det tar nästan hela första fredagen varje delkurs. Tycker det mesta varit bra. Samordningen mellan delkurserna Alldeles för tunga uppgifter. Delvis tung litteratur. Vissa delmoment har inneburit en stor arbetsbörda. Indragningen av kurstiden. I de öppna svaren beträffande övriga kommentarer skriver t.ex. två studenter om fördelarna av att kombinera arbete och studier, eftersom man har anknytning till verkligheten när man arbetar. Ur-trevlig kurs. Bra lärare o trevliga kurskamrater. Intressanta ämnen vinklar. Det är viktigt med gruppuppgifter redovisningar. Gärna studiegrupper. Mkt nöjd!! Bra att kunna jobba, under studierna. Man är i verkligheten hela tiden. Fördelen med distans är att man kan fortsätta jobba och finnas med ute bland verkligheten och barn o ungdomar. Behöver ej lån. Har för avsikt att slutföra A-kursen i pedagogik VT-02. Läste övriga delkurser 97. Långa resor, känns inte bra när skolan då skär ner på den reda korta lärarledda tiden. Feedback måste komma snabbare. Svårt att uttala sig om kommunikation i kurserna, då det inte annonserades som sådana med tekniskt stöd.

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Arbetsplanering inom djursjukvård DO0045, 40160.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Grund Kursledare = Lena Svendenius Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-06-03-2014-06-22 Antal svar 10 Studentantal

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjursavel HV0081, 10057.1516 15 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-14-2016-01-31 Antal svar 20 Studentantal 35 Svarsfrekvens

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, hp, vt 8 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på högskolepoäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Skogsekonomisk grundkurs SH0093, 20181.1011 13 Hp Studietakt = 90% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Ola Carlén Värderingsresultat Värderingsperiod: 2011-02-11-2011-02-18 Antal svar 40 Studentantal

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6 RYSA11 2007 RYSA11 2007 Översikt Totalt antal svar 6 Filter nej Gruppera efter fråga nej Du är Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Din ålder Under 25 33.3% 2 25-35 16.7% 1 Över 35 50% 3 Vad har du läst förutom ryska?

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sex personer har fyllt i utvärderingsenkäten. En person läser kursen HU4304 som fristående kurs och de övriga läser den inom ett program.

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 2007 & vt 2008

Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 2007 & vt 2008 Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 27 & vt 28 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av kursen Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp. Kursen ingår som en valbar kurs

Läs mer

Vilket program och årskurs läser du? Respondenter: 5. Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082

Vilket program och årskurs läser du? Respondenter: 5. Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082 Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082 Vilket program och årskurs läser du? Valfritt ekonomprogram år 3 Valfritt ekonomiskt programårslurs 3 valfritt ekonomiskt program

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

% 0% 9% 24% 43% 24%

% 0% 9% 24% 43% 24% Litteraturvetenskap II HT 15 Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, SU. 21 studenter deltog i utvärderingen 1. Under delkursen Att skriva om litteratur uppnådde jag praktisk kunskap i att

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Studiehandledning för PDG482 Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs

Studiehandledning för PDG482 Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs Studiehandledning för Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs - Varför håller du boken så långt ifrån dej? - Läser på distans, vettu! Välkommen till Institutionen för didaktik och pedagogiska

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - teori och metod LK0203, 10199.1314 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Sarah Andersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-12-18-2014-01-17

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Växtskydd, grundkurs BI0925, 10165.0910 5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Guy Svedelius Värderingsresultat Värderingsperiod: 2009-09-26-2009-10-09 Antal svar 29 Studentantal 56

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts. Kursens innehåll har motsvarat mina förväntningar

Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts. Kursens innehåll har motsvarat mina förväntningar Kursvärdering bastermin BBBX 03 vt11 Antal svar: 5 1. Betyg på kursen Mebetyg 3,8 5 4 3 2 1 Betyg på kursen som helhet 8 2. Kursplan och måluppfyllelse Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts 7 6 5

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Makroekonomi NA0133, 40043.1415 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-06-04-2015-09-30 Antal svar 29 Studentantal 88 Svarsfrekvens

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Urban development and landscape urbanism LK0250, 10282.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Ulla Berglund Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-10-28-2015-11-14 Antal

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Den friska människans anatomi och fysiologi SJ000 Distans VT6 Antal respondenter: 2 Antal : Svarsfrekvens: 4.48 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Kursenkät basår ht 10- vt11

Kursenkät basår ht 10- vt11 Kursenkät basår ht 10- vt11 Antal svar: 36 1. Betyg på kursen. Medelbetyg på den blev 4,1 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 4 5 2. Kursplan och måluppfyllelse Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts 6 5 4 helt

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vertebratzoologi BI0852, 20054.1314 10 Hp Studietakt = 30% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Göran Hartman Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-24-2014-04-17 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Antal svar: 14 av 24 Kursledarens kommentar med förslag till förbättring 58% av kursens deltagare har besvarat kursvärderingen,

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Evaluation Summary - CD5570 DoA, distans VT 2004 Dan Levin

Evaluation Summary - CD5570 DoA, distans VT 2004 Dan Levin Evaluation Summary - CD7 DoA, distans VT Dan Levin Antal kursutvärderingar: 7. Hur tycker du informationen kring kursen har varit? (=dålig... =bra) Medel:.7 6 Det har varit bra information på alla plan

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Jordbruks- och miljöekonomi NA0117, 10140.1011 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-10-29-2010-11-18 Antal svar 33 Studentantal

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Allmän sjukdomslära VM0056, 10022.1415 30 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Eva Tydén Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-09-02-2015-02-20 Antal svar 51 Studentantal 84 Svarsfrekvens

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2009-12-08 14:08:39 Grupp: Aktiverade deltagare (H09 Sår och sårbehandling) Besvarad av: 27(32) (84%) Kursutvärdering Utvärdera kursen utifrån

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Klinisk patologi VM0077, 10051.1516 4.5 Hp Studietakt = 15% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Karin Vargmar Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-08-31-2016-05-12 Antal svar 24 Studentantal 33

Läs mer

136 av 157 möjliga elever har besvarat de allmänna frågorna i denna utvärderingsdel p g a underlag för utvärdering förändrats under våren 2015.

136 av 157 möjliga elever har besvarat de allmänna frågorna i denna utvärderingsdel p g a underlag för utvärdering förändrats under våren 2015. Elevutvärdering NKC Alla kurser VOMS, Vt 2015 2015 För att utveckla utbildningens kvalitet på NKC arbetar vi med elevutvärderingar. I dessa kurser har kursutvärdering skett i samband med kursavslut, för

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Växtskydd, grundkurs BI1148, 10230.1314 7 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Boel Sandskär Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-09-28-2013-10-17 Antal svar 19 Studentantal 62

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket SH0122, 10375.1213 7.5 Hp Studietakt = 25% Nivå och djup = Grund Kursledare = Karin Nordkvist Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-02-14-2013-03-01

Läs mer

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering VT2012 stängd Datum: 2012-08-29 11:05:54 Grupp: Aktiverade deltagare (Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)) Besvarad av: 17(32) (53%) 1. Det var lätt

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Utvärderingsfrågor för deltagare

Utvärderingsfrågor för deltagare Utvärderingsfrågor för deltagare Utbildningens namn: Neuropsykofarmakologi för psykologer, VT2016 Projekt. nr: UF679 2643 5 Datum: 2016-04-28-2016-09-09 Antal svarande: 14 av 20 (70%) INNEHÅLL OCH MÅL

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Resultat av kursvärdering för kursansvarig och lärare

Resultat av kursvärdering för kursansvarig och lärare Resultat av kursvärdering för kursansvarig och lärare Programmering med JavaScript, HTML och CSS Studietakt: Program: Saknas Fristående kurs, PAGWH, PAGWE Studenter i utskick: 40, 26, 20 Antal svarande

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Teknologiska och biologiska grunder för odling TN0325, 30216.1415 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Siri Caspersen Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-03-26-2015-06-05 Antal

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

Sammanställning kursvärdering

Sammanställning kursvärdering Sammanställning kursvärdering Material och Design (CBGB04), Hållfasthetslära VT08 Lärare: Nils Hallbäck Examinator: Nils Hallbäck/Fredrik Thuvander Antal studenter som följt kursen: ca. 25 Antal svar:

Läs mer

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13 CTR ISLA_ ISLA H respondenter: : Svarsfrekvens:, % Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? 0-% 0 (0,0%) 0-% (,%) 0-% 0 (0,0%) 60-7% (,%) 80-00%

Läs mer

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Amina Henaien Farrokh Atai 840717-0508 851103-7932 henaien@kth.se farrokh@kth.se KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Vi har försökt genom denna utvärdering att ge er en sammanfattning och en kortfattad

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund. Carl Hemmingsson. Magnus Johansson. Carl Hemmingsson. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt

Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund. Carl Hemmingsson. Magnus Johansson. Carl Hemmingsson. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt 1 (6) TFYY68 - Mekanik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Hemmingsson Magnus Johansson Kurskod TFYY68 Examinator Carl Hemmingsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Kursvärdering Analys 2

Kursvärdering Analys 2 View All Responses. Alla deltagare. Responses: 6 Kursvärdering Analys 2. Du är Kvinna 50 3 Man 50 3 2. Varför har du läst denna kurs? Intresse för ämnet Ingår i programmet jag läser 00 7 3. Vad anser du

Läs mer

Sammanställning av Kursvärdering Material och Design (CBGB04) Hållfasthetslära Lärare: Nils Hallbäck

Sammanställning av Kursvärdering Material och Design (CBGB04) Hållfasthetslära Lärare: Nils Hallbäck Sammanställning av Kursvärdering Material och Design (CBGB04) Hållfasthetslära Lärare: Nils Hallbäck Antal som följde kursen: ca. 30 Antal svar: 17 Dåligt Måluppfyllelse och helhet 1 2 3 4 5 Överensstämde

Läs mer

Sammanställning kursvärdering

Sammanställning kursvärdering Sammanställning kursvärdering Hållfasthetslära (MSGB22), HT08 Lärare: Nils Hallbäck (föreläsningar samt övningsgrupp) Christophe Barbier (övningsgrupp) Examinator: Nils Hallbäck Antal studenter som följt

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2

TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2 1 (5) TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2 Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Seth Ramström Clas Rydergren Li Li Tunek Johan Holtström TEII42

Läs mer

Värderingsresultat. Obligatoriska standardfrågor

Värderingsresultat. Obligatoriska standardfrågor Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling TN0320, 20056.1415 5 Hp Studietakt = 25% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Håkan Jönsson 5 Hp Studietakt = 25% Nivå och djup = Avancerad Kursledare

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Umeå Universitet i Kiruna, kursort Abisko Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Lärare Anders Bergwall (huvudlärare), Emil Roddar (SLAO-steg 1), P-O

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Gör en innehållsförteckning på denna handledning samt sidnumrering. Sidnumreringen skall börja efter sidan innehållsförteckning, och ingen sidnumrering på litteraturförteckningen. Kopparberg IT 2012-06-18

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Landskapsarkitekt - en introduktion LK0148, 10133.1415 7 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Marina Queiroz Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-10-01-2014-10-10 Antal svar 49

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Animalieproduktion I BI1168, 10289.1112 20 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Madeleine Magnusson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-09-2012-03-15 Antal svar 32 Studentantal

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Markvetenskap MV0152, 40051.0809 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund B Kursledare = Jan Eriksson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2009-05-25-2009-06-05 Antal svar 10 Studentantal 11 Svarsfrekvens

Läs mer

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11 https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportid=43&admin=&fullscreen= Sida av 7 22--3 Enkät fristående kurs Diabetes HT- Antal erhållna enkätsvar: 8. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Bilddiagnostik VM0073, 10341.1415 3 Hp Studietakt = 10% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Kerstin Hansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-09-01-2015-02-09 Antal svar 5 Studentantal 31 Svarsfrekvens

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering Mall: Pilar Alvarez Sidan 1 2015-06-18 Lärarutbildningsnämnden Dnr: Spanska Vt 15 Spanska med didaktisk inriktning. Modern spanskpråkigskönklit. 3hp Kurskod: ESGL03 Läsperiod: VT15 Kursansvarig: Pilar

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Kursutvärdering Verksamhetsmodellering 7,5 hp

Kursutvärdering Verksamhetsmodellering 7,5 hp Inst för Informatik Ulf Hedestig Kursutvärdering 2016-03-21 Sid 1 (2) Kursutvärdering Verksamhetsmodellering 7,5 hp Kursen verksamhetsmodellering gick för första gången på systemvetarprogrammet och genomfördes

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Kurs 1: Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Sammanställningen bygger på svar från 56 studenter (3%) av

Läs mer

Prima G. Antal besvarade kursvärderingsenkäter 56% 27 (av 48) Kursens namn Introduktion till IT-design. Hp 7.5. Kurskod ISGA90

Prima G. Antal besvarade kursvärderingsenkäter 56% 27 (av 48) Kursens namn Introduktion till IT-design. Hp 7.5. Kurskod ISGA90 Reflektion och åtgärder efter genomförd kurs OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter som administreras av lärarutbildningen kansli. Kursens namn Introduktion

Läs mer