Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning"

Transkript

1 Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen... 2 Figur C4 Hur de studerande tycker att tekniken har fungerat... 3 Figur C5 Om de studerande har haft någon teknisk genomgång i samband med kursstarten... 4 Figur C6 Om de studerande tyckte att den tekniska genomgången var tillräcklig... 4 Figur C7 Om de studerande har haft tillgång teknisk support... 5 Figur C8 Hur de studerande tyckte att den tekniska supporten har fungerat... 5 Figur C9 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C10 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C11 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C12 Om de studerande kunde välja att studera i den takt de ville... 7 Figur C13 Om de studerande har kunnat välja mellan att arbeta i grupp eller enskilt... 8 Figur C14 Om de studerande har uppfattat att kursmaterialet har varit anpassat till distansstudier... 9 Figur C15 Om de studerande har ansett att det har funnits en studiehandledning Figur C16 Om de studerande har fått kontakt med läraren när de har behövt det Figur C17 Hur lång tid det har tagit för de studerande att få svar på frågor från läraren Figur C18 Hur mycket hjälp de studerande har fått av läraren Figur C19 Hur lång tid det har tagit innan de studerande har fått svar på insändningsuppgifter Figur C20 Vad de studerande tyckte om lärarens svar på insändningsuppgifter Figur C21 Helhetsintryck av kursen Pedagogik A... 13

2 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 15 Bara knappt hälften av de studerande är nöjda med hur administrationen har fungerat. Hur administrationen har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 4% Mkt dål; 4% Dåligt; 22% Bra/Då; 22% Bra; 48% Knappt hälften, 48 % tycker att den har fungerat bra, men ingen har markerat alternativet mycket bra. 22 % tycker att administrationen varken har fungerat bra eller dåligt. 26 % anser att den har fungerat dåligt och 4 % t.o.m. mycket dåligt. 4 %, dvs. en person har ej besvarat frågan. VAR55 Figur C1 Institution C - Hur de studerande tyckte att administrationen har fungerat. De studerande har kommenterat hur administrationen har fungerat på följande sätt: I det stora hela har vi fått information i god tid. Svårt att få fram information. Neg med studiekort. Fick höstkortet i jan. Bra för det mesta, men en del kurstentor är inte utlämnade. Studievägledning Av resultatet från enkäten att döma är det inte så många av de studerande som har varit i kontakt med studievägledningen. Så många som 39 % har svarat att de inte vet hur den fungerar. Hur studievägledningen har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 4% Vet ej; 39% Bra/Då; 17% Bra; 39% 39 % anser att studievägledningen har fungerat bra, 17 % tycker att den varken har fungerat bra eller dåligt och 4 %, (en person) har inte besvarat frågan. VAR56 Figur C2 Institution C - Hur de studerande tyckte att studievägledningen har fungerat.

3 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 2 av 15 Studenternas har skrivit kommentarer till hur studievägledningen har fungerat. Av fyra kommentarer är lika många positiva som negativa. Har ej fått något. Min erfarenhet är att det ej har förekommit någon studievägledning. För mej har det varit bra. Lärarna har varit bra när vi träffats. Distansöverbryggande tekniska hjälpmedel På frågan om vilka kommunikationssätt som har ingått i kursen, är det 2-4 deltagare som har använt First Class i de olika delkurserna. 10 har använt telefon, e- post, vanlig post, 1-2 har använt chatt och en har använt fax. En deltagare i delkurs 1 och 2 och 3 personer i delkurs 3 har markerat alternativet annat utan att skriva något som preciserar vad som avses. I kommentarerna till kommunikationssätt har respondenterna skrivit följande: Inget ingick. Kursdeltagarna önskade e-post + First Class på eget initiativ. Inga. Dåligt med kommunikation mellan träffarna. Inget. Inget har fungerat.? Lärarens dator trasig under en viss tid. Har ej nyttjat annat än vid träffarna. Angående om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen, har nästan hälften, 48 % svarat nej. Om studenterna har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ja, alla; 4% Ej besvarat; 9% Nej; 48% Ja, någr; 39% 39 % har svarat att de har använt några, 9 % har inte besvarat frågan och 4 % har uppgivit att de har använt alla tekniska hjälpmedel. VAR9 Figur C3 Institution C - Om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen. I flera av kommentarerna nämns First Class och att det inte har fungerat så bra. Telefon + e-post. De har endast varit ett komplement mestadels till för eleverna emellan dvs. inte fyllt någon First Class fungerar ej, för dålig introduktion av First Class. Jag skulle behöva handledning i FC.

4 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 3 av 15 funktion i undervisande syfte. (mail). Det har inte varit klart från kursansvarig om lärarna tänker använda tekniken, så därför ansåg jag att det inte är värt tiden och kostnaden för teknik som inte använts. Har inte behövt. (3 respondenter) Har inte tyckt det har varit nödvändigt. (2 respondenter) Har inte ingått obl. Ska bara läsa 5p som börjar nu så jag har inte kommit i kontakt med tekniken än. Förra läsåret läste jag de andra kurserna och då hade vi inga tekniska hjälpmedel utan e-post. Få är uppkopplade i First Class i gruppen. Få elever ställde upp på First Classkonferensen. Datorerna fungerade ej vid genomgång. Skickat in uppgifter. Vi har haft First Class p.g.a. att vi själva ville ha en konferens. Inga. Dåligt med kommunikation mellan träffarna. Vi uppmuntras ej att nyttja dem. Lärarna ej intresserade av att nyttja dator. Få i kursen är uppkopplade. Kom för sent in, alla har inte tillgång till dator. Beträffande hur tekniken har fungerat, är det en stor del av de studerande, 30 % som inte har besvarat frågan. Orsaken till det kan vara att det inte har varit så stor teknikanvändning i kursen. Hur tekniken har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Mkt bra; 4% Ej besvarat; 30% Bra; 30%?; 9% Mkt dål; 4% Bra/Dål; 13% Dåligt; 9% VAR11 Ca 1/3 av de studerande, 30 % ansåg att tekniken fungerade bra, 13 % tyckte att den varken fungerade bra eller dåligt, 9 % ansåg att den hade fungerat dåligt och 4 %, (en studerande) till och med mycket dåligt. 9 % har skrivit frågetecken, vilket antagligen beror på att de inte har märkt av så mycket teknikanvändning i kursen. Figur C4 Institution C - Hur de studerande tyckte att tekniken har fungerat. Teknisk support Angående om de studerande har fått någon teknisk genomgång i samband med kursstarten, var det mer än hälften av dem som besvarat frågan som inte tyckte det, 43 % har svarat nej på frågan.

5 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 4 av 15 Har de studerande fått någon teknisk genomgång? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 13% Ej delta; 4% Ja; 39% Nej; 43% 39 % har svarat ja, 4 % har inte deltagit och 13 % har inte besvarat frågan. VAR5 Figur C5 Institution C - Om de studerande har haft någon teknisk genomgång i samband med kursstarten. När det gäller om den tekniska genomgången har varit tillräcklig, har mer än hälften, 61 %, inte besvarat frågan, vilket naturligtvis sammanhänger med att 43 % hade svarat att det inte hade varit någon teknisk genomgång i den förra frågan. Var den tekniska genomgången tillräcklig? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ja; 26% Ej besvarat; 61% Nej; 13% Drygt ¼, 26 % ansåg att den tekniska genomgången var tillräcklig medan 13 % har svarat nej. VAR6 Figur C6 Institution C - Om de studerande tyckte att den tekniska genomgången var tillräcklig. Fem studerande har kommenterat den tekniska genomgången på följande sätt: Förstår inte frågan. Kursen var inte ämnad att vara via nätet. Vi hade önskemål om First Class men det var inte förberett för det. Så vi fick en snabbis (som jag missade). Men vi kom aldrig igång. Kursen har alltså gått på distans men utan datoranvändning. Skulle önskat mer genomgång av ex. punkt 4. Eftersom jag inte anv. de program som gick igenom så var genomgången otillräcklig Jag har för lite datavana helt enkelt.

6 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 5 av 15 Beträffande om studenterna har haft tillgång till teknisk support, har de flesta, 43 % svarat nej på frågan. Har du haft tillgång till teknisk support? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 17% Ja; 26% Vet ej; 13% Ca ¼, 26 % har svarat ja, 13 % har svarat att de inte vet och 17 % har inte besvarat frågan. Nej; 43% VAR7 Figur C7 Institution C - Om de studerande har haft tillgång till tekniska support. De studerande har också fått frågan om hur den tekniska supporten har fungerat. Eftersom det var många som inte ansåg att de hade tillgång till teknisk support, är det också många, 61 % som inte har besvarat den här frågan. Hur har den tekniska supporten fungerat? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Mkt bra; 4% Ej besvarat; 61% VAR8 Bra; 9% Bra/dål; 22% Dåligt; 4% 13 % av de studerande tycker att den tekniska supporten har fungerat bra eller mycket bra, (4 % mycket bra och 9 % bra). 22 % anser att den varken har fungerat bra eller dåligt och bara 4 %, en studerande) har ansett att den tekniska supporten har fungerat dåligt. Figur C8 Institution C - Hur de studerande tyckte att den tekniska supporten har fungerat.

7 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 6 av 15 Hur kursen är organiserad Antalet lektioner och vad de studerande tyckte om antalet lektioner De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 1 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C9 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 1 Beträffande antalet lektioner är spridningen stor. De flesta, 9 personer tyckte dock att det hade varit lektioner och fyra respondenter har svarat lektioner. Två deltagare ansåg att det hade varit så mycket som lektioner och de övriga förekommande svaren, 11-15, 16-20, och? har haft en markering var. Fyra personer har inte besvarat frågan. De flesta, 17 studenter tyckte att antalet lektioner hade varit lagom, medan 4 tyckte att det hade varit för många. Ingen tyckte att det hade varit för få och 2 respondenter har inte besvarat frågan. De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 2 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C10 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 2 Spridningen mellan antalet lektioner var mindre i delkurs 2. Där rör sig antalet lektioner mellan De flesta, 10 personer har uppfattat att det har varit lektioner, 4 har ansett att det har varit 26-30, som i delkurs 1 och samma resultat i delkurs 1 och 2 har också lektioner fått med 2 respondenter. Två studenter har ansett att det har varit lektioner och lika många som i delkurs 1, dvs. 4 har inte besvarat frågan och en person har svarat med?, precis som i delkurs 1. De flesta har även i delkurs 2 ansett att antalet lektioner har varit lagom, 3 har tyckt att det har varit för många och en student som har uppfattat att det har varit lektioner har faktiskt tyckt att det har varit för få lektioner. En person har inte besvarat frågan.

8 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 7 av 15 De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 3 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C11 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 3 Resultaten för delkurs 3 liknar mycket resultaten för delkurs personer har tyckt at det har varit lektioner, vilket är det vanligaste svaret. 5 har ansett att det har varit lektioner. Endast en person har uppgivit att det har varit lektioner. Fem personer har inte besvarat frågan och liksom i övriga delkurser har en svarat med?. De flesta, 16 personer har tyckt att lektionsantalet har varit lagom, 3 har ansett att det har varit för många och 2 för få. 2 respondenter har inte besvarat frågan. Angående om kursen har varit organiserad så att de studerande har kunnat bedriva studier i den takt som de önskar, har de flesta, 75 % tyckt att de helt eller delvis har kunnat studera i den takt de ville. Individuell studietakt - Institution C Pie Chart (ENKATC.STA 86v*70c) Nej; 17% Delvis; 16% Ej besvarat; 7% VAR43T Ja; 59% 59 % har ansett att de har kunnat välja studietakt och 16 % har svarat att de delvis har kunnat bedriva studier i den takt som de har önskat. 17 % har svarat nej och 7 % har inte besvarat frågan. Det är ingen större skillnad i resultatet mellan de tre delkurserna, men det är drygt 60 % som har svarat ja i delkurs 1 och 2, medan resultatet för delkurs 3 ligger lite lägre, 52 %. Figur C12 Institution C - Om de studerande kunde välja att studera i den takt de ville. De som har svarat att de inte har kunnat välja sin egen studietakt eller att de bara delvis har kunnat göra det, har också fått svara på frågan om orsakerna till varför de inte har kunnat välja att studera i den takt de vill. Mer än hälften, 65 procent har inte besvarat frågan, vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på att ca 60 % tyckte att de kunde studera helt eller delvis i sin egen takt. En har uppgivit att kursen

9 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 8 av 15 har varit för styrd i tiden som orsak, en annan att det har gått för långsamt och fem personer har markerat alternativet annat för delkurs 1 och 2 och åtta personer för delkurs 3. Ytterligare information om orsakerna till varför en del studenter inte har tyckt att de har kunnat välja studietakt finns i kommentarerna till frågan. Flera studenter har ansett att det har varit mycket att läsa in och ett flertal kommentarer handlar också om att det är svårt att hinna med både arbete och studier. Dessa båda skäl är särskilt frekventa när det gäller delkurs 3. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Enormt mycket uppgifter på kort tid. Mycket att läsa in. Svårt att kombinera heltidsarbete och studier. En 20p-kurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Mest mitt eget yrkesarbete som gjort att tiden inte räckt till. Väldig mkt att göra för 5 p. För mycket att läsa in. Svårt att kombinera heltidsarb. och studier. Se tidigare svar: En 20pkurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Jobbet, se fråga 16. Mängden kurslitteratur har varit ganska stor. För mycket att läsa in. Alldeles för många uppgifter på kort tid. Många jobbar heltid man hinner inte. Se tidigare svar: En 20pkurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Mycket litteratur som varit svår. Svårt att kombinera heltid och studier. Se fråga 16: Mest mitt eget yrkesarbete som gjort att tiden inte räckt till. Avbröt pga läsa 10 p Socialspecialpedagogik. Beträffande om de studerande har kunnat välja om de vill arbeta enskilt eller i grupp, har drygt ¾, 76 procent tyckt att de helt eller delvis har haft den valmöjligheten. Val mellan grupparbete/enskilt arbete - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 88v*98c) Nej; 17% Ej besvarat; 7% Delvis; 38% VAR45T Ja; 38% Figur C13 Institution C - Om de studerande har kunnat välja mellan att arbeta enskilt eller i grupp. 38 % har svarat ja och lika många, 38 % har svarat att de delvis har kunnat välja mellan grupparbete och enskilt arbete. Bara 17 % har svarat nej och 7 % har inte bevarat frågan. Det är ingen större skillnad mellan de olika delkurserna, men i delkurs 1 är det några fler som har svarat nej, 22 % mot 17 % i delkurs 2 och 13 % i delkurs 3. I kommentarerna är deltagarna kommentarer mycket lika för de olika delkurserna.

10 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 9 av 15 Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 En del enskilt o en del i grupp. Studerar med väninna. Det är upp till mig om jag vill sitta tillsammans med en kompis. Enskilda studier hemma, gruppexamination vid träffar. En del enskilt o en del i grupp. Arbetar med väninna. Beroende på mig själv. med väninna. Enskilt hemma, i grupp vid träffar. De studerande har också svarat på frågan om kursmaterialet är anpassat för distansstudier. Det ansåg drygt 3/4, 77 % sammanlagt för de tre delkurserna. Om kursmaterialet är anpassat till distans - Inst. C Nej; 16% Delvis; 23% Pie Chart (ENKATC.STA 88v*89c) Ej besvarat; 7% VAR46T Ja; 54% Figur C14 Institution C - Om de studerande har uppfattat att kursmaterialet är anpassat till distansstudier. 23 % tyckte att kursmaterialet delvis var anpassat till distans och 54 % ansåg att det var anpassat för distansstudier. Bara 16 % har svarat nej och 7 % har inte besvarat frågan. Det finns en viss variation mellan de tre delkurserna. Det är flest studenter i delkurs 2, 83 % som tycker att materialet är helt eller delvis anpassat. Resultatet för delkurs 1 är något lägre, 79 % och lägst andel studerande, 69 % återfinns i delkurs 3. I kommentarerna framgår det av flera svar att kursmaterialet har varit detsamma som i den kurs som går på heltid på campus. Det är ingen direkt skillnad mellan de olika delkurserna, förutom att en student har tyckt att det har varit många examinationer i delkurs 3. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Upp till mig själv. Svårt att få tag på litt. när man inte bor i stad. Följer heltidskursens material. Samma som vid vanlig kurs. Upp till mig att se till det. Många examinationer. Beträffande om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning, är det förhållandevis många, 41 % som har svarat nej sammanlagt för de tre delkurserna.

11 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 10 av 15 Om det har funnits en studiehandledning - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 89v*89c) Ej besvarat; 7% Ja; 26% Nej; 41% Delvis; 26% Ca ¼, 26 % har svarat ja och lika många, 26 % har svarat att det delvis har funnits en studiehandledning. Endast 7 % har inte besvarat frågan. VAR47T Figur C15 Institution C - Om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning. Kommentarerna till om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning är likartade för alla tre delkurserna. Det som framkommer i kommentarerna är att det fr.a. har legat på studenternas ansvar att fråga. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Om man behövt. Vi fick ringa till X om vi funderat på något. Via mail, telefon, post. Möjlighet att maila, ringa. Enbart en tidsplan. Frågor till kursledare vid träffarna. via mail, telefon, post. Möjlighet har givits. Enbart tidsplan. Läraren förklarade vid första träffen. via mail, telefon, post. Möjlighet har givits. Tidsplan bara. Läraren besvarar och ger uppgift vid träffar. Stödet från läraren På frågan om studenterna har fått kontakt med läraren när de har behövt det, är det sammanlagt för de tre delkurserna knappt 1/3, 29 % som har uppgivit att de alltid har fått kontakt. Ungefär lika många, 30 % anser att de oftast har fått kontakt. 12 % tycker att de har fått kontakt med läraren bara ibland, 3 % ganska sällan och 6 % har inte alls fått kontakt med läraren. 17 % har inte besvarat frågan. Det innebär att så många som 21 %, knappt ¼ har haft problem med att få kontakt med läraren. När det gäller den här frågan finns det dock ganska stora skillnader mellan de olika delkurserna.

12 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 11 av 15 Ej besvarat; 17% Ej behöv; 3% Nej; 6% G:a säll; 3% Ibland; 12% Kontakt med läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Oftast; 30% VAR48T Alltid; 29% Figur C16 Institution C - Om de studerande har fått kontakt med läraren när de har behövt det. I delkurs 1 är det så många som 78 % som alltid eller oftast har fått kontakt med sin lärare medan det i delkurs 2, som har det lägsta resultatet, bara är 43 %, mindre än hälften som alltid eller oftast får kontakt med läraren. Resultatet från delkurs 3 ligger mitt emellan med 57 %. Det är också delkurs 2 som har en betydligt högre siffra när det gäller att de studerande får kontakt med läraren bara ibland eller sällan, vilket 31 % har ansett jämfört med 4-9 % i de andra två delkurserna. När det gäller hur lång tid det har tagit att få svar på frågor från läraren, är det tyvärr så många som 28 % som inte har besvarat frågan. Så få som 32 % har ansett att de har fått svar inom kort tid, 1-2 dagar, varav 16 % har markerat alternativet 24 timmar och lika många, 16 % har markerat svaret 1-2 dagar. 10 % har angett 3-7 dagar, vilket får betecknas som ganska lång tid. 6 % anser att de har fått vänta så lång tid som 7-14 dagar innan de har fått svar. 10 % har uppgivit att det har tagit mer än två veckor att få svar och lika många, 10 % har inte fått svar alls. 3 % har inte ställt några frågor. Det är alltså drygt ¼, 26 % som antingen inte har fått svar alls eller som har fått vänta mer än en vecka på svar. Tid för att få svar på frågor från läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 28% Ej frågat; 4% Ej svar; 10% 2 veck; 10% VAR49T 24 tim; 16% 1-2 dag; 16% 3-7 dag; 10% 7-14 dag; 6% Figur C17 Institution C - Hur lång tid det har tagit att få svar på frågor från läraren. Resultaten för de olika delkurserna skiljer sig åt och fr.a. är det delkurs 2, som har längre svarstider än de andra. Det är bara 13 % som har fått svar inom två dagar i delkurs 2, medan det i de andra delkurserna varierar mellan 39 och 44 %. Det är också 51 % av deltagarna i delkurs 2 som har fått vänta mer än 3 dagar medan siffrorna för de andra delkurserna är %. På frågan om hur mycket hjälp de har fått när de har haft frågor, anser de flesta, 77 % sammanlagt för de olika delkurserna att de har fått tillräckligt med hjälp.

13 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 12 av 15 Hur mycket hjälp studenterna har fått ifrån läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 19% Ej fråga; 1% Ingen; 1% Mindre; 1% Tillrä; 77% Tyvärr är det så många som 19 % som inte har besvarat frågan. De andra tre svarsalternativen, mindre hjälp än de behövt, ingen hjälp respektive att de inte har frågat om hjälp har fått 1 % var. Skillnaden mellan delkurserna är marginell. VAR50T Figur C18 Institution C - Hur mycket hjälp de studerande har fått från läraren. Beträffande hur lång tid det har tagit för studenterna att få svar på inlämningsuppgifter, är resultatet för de tre delkurserna tillsammans att det ofta har tagit ganska lång tid. Endast 3 % har fått svar inom 14 dagar. 35 % har uppgivit att det har tagit 2-4 veckor, vilket får anses som den längsta acceptabla svarstiden. 17 % har fått vänta mer än 4 veckor på svar och så många som 29 % har inte fått svar över huvud taget. Tid innan svar på inlämningsuppgifter - C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) 7-14 dag; 3% Ej besvarat; 16% 2-4 veck; 35% 16 % har inte besvarat frågan. Det är knappt hälften av de studerande, 46 % som har fått vänta mer än 4 veckor på svar på insändningsuppgifter eller också har de inte fått svar över huvud taget. Ej svar; 29% 4 veck; 17% VAR51T Figur C19 Institution C - Hur lång tid det har tagit för de studerande innan de har fått svar på sina insändningsuppgifter. Här finns en tydlig skillnad mellan delkurserna. Delkurs 1 har de kortaste svarstiderna. 61 % har fått svar inom fyra veckor på delkurs 1, medan siffrorna för delkurs 2 är nästan hälften, 35 % och för delkurs 3 är det bara 17 % som har fått svar inom fyra veckor. När det gäller vad de studerande har tyckt om lärarnas svar på insändningsuppgifter, är det tyvärr så många som 28 % som inte har besvarat frågan. De flesta, 54 % tycker att de har fått mycket eller tillräckligt utförliga svar, (mycket utförliga svar 45 %, tillräckligt utförliga svar 9 %). Anmärkningsvärt är dock att så många som 19 % som har uppgivit att de har fått få eller inga svar från läraren på sina insändningsuppgifter.

14 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 13 av 15 Lärarnas svar på insändningsuppgifter - C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 28% Få/0 sv; 19% Bra; 9% VAR52T Tillr; 45% Figur C20 Institution C - Vad de studerande tyckte om lärarnas svar på insändningsuppgifter. Här är det också olika resultat för de olika delkurserna. I delkurs 1 är det så många som 83 % som tycker att de har fått mycket utförliga eller tillräckligt utförliga svar medan siffran för delkurs 2 är 52 % och för delkurs 3 är det så få som 26 % som anser att de har fått tillräckligt utförliga svar, (mycket utförliga svar inte markerat av någon på delkurs 3). I delkurs 1 är det bara 4 % som uppger att de har fått få eller inga svar, medan andelen studerande i delkurs 2 är så hög som 30 % för att sedan sjunka till 22 % i delkurs 3. Tre deltagare har kommenterat inlämningsuppgifterna i enkäten och varit negativa till att de inte har fått tillbaka examinationsuppgifter och insändningsuppgifter. Bra för det mesta, men en del kurstentor är inte utlämnade. (Kommentaren stod under administration). Har inte fått tillbaka inlämnade arb. från delkurs 2. (Kommentaren stod under administration.) Förutom försvunna inlämn.uppgifter. (Kommentaren stod under administration). men en del kurstentor är inte utlämnade. (Kommentaren stod under administration). Beträffande de studerandes uppfattning om helhetsintrycket ser ut på följande sätt: Bra/Då; 16% Helhetsintryck - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 7% Dåligt; 3% Bra; 57% VAR54T Mkt bra; 17% Figur C21 Institution C - Helhetsintryck av kursen Pedagogik A. Nästan ¾, 74 % har ett mycket bra eller bra helhetsintryck totalt av kursen. 17 % har fått ett mycket bra helhetsintryck och merparten, 57 % har fått ett bra helhetsintryck.16 % har angett att helhetsintrycket varken har varit bra eller dåligt och bara 3 % tycker att helhetsintrycket har varit dåligt. Det är fr.a. delkurs 2 som skiljer sig från de andra delkurserna, så till vida att delkurs 2 har det största antalet deltagare som har ett mycket bra eller bra helhetsintryck, 87 %. För de andra två delkurserna varierar antalet mellan 66 och 69 %. I kommentarerna till helhetsintryck har deltagarna bl.a. haft synpunkter på examinationerna och att de inte har fått tillbaka tentamina och insändningsuppgifter:

15 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 14 av 15 Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Gammalmodig undervisning + salstentor. Förutom salstenta som känns felplacerad i Pedagogikkurs. Mycket skåpmat. Bra lärare. Jag får ut mycket studiemtrl och gruppdiskussioner vid träffar. Mycket stimulerande och duktiga lärare. Roligt med praktiska exempel från verkligheten. Hade koppling till verkligheten. Väldigt tuff, men bra lärare. Givande p.g.a. mycket duktig lärare. Bra diskussionsgrupper, viss respons har inte kommit fram. Sista uppgiften ej feedback på mycket dåligt. Förutom försvunna inlämn.uppgifter. Svårt att följa. Märkliga frågor. Bra, men lite luddig. Vi har idag inte fått tillbaks vår tenta ännu. Ej fått åter insändningsuppgifter. Är fortfarande utpumpad av tentan och har inte hämtat mig tung! Lite mastig och mycket krävande. Jag har inte läst delkurs 3. Beträffande den öppna frågan om vad de studerande har tyckt har fungerat bra i kursen totalt, är det många som har skrivit kommentarer. De så många som elva personer som har skrivit positivt om kursträffarna och diskussionerna under sammankomsterna. Gruppdiskussioner och träffar Bra gruppdiskussioner/seminerier. Erfarenhetsutbytet i gruppdiskussionerna. Diskussioner. Stimulerande med gruppdiskussioner. Kompetenta och pedagogiska lärare. Undervisningstillfällena på skolan. Gruppdiskussioner. Gruppsammankomsterna. Träffarna har gett mycket stimulans till fortsatta studier. Lektionerna. Träffarna, roligt och inspirerande. Träffarna intressanta. Sammankomsterna. Bra lärare Bra, intressanta lärare som är engagerade i sitt jobb. Det mesta. Jag har själv ansvar att se till så att det som måste fungera fungerar. Delkurs 2 Mycket duktiga lärare o spännande beteendevetenskap. Bra upplägg Tydliga mål o uppgifter. Gott om tid för diskussioner o reflektioner i grupp. Bra upplägg. Föreläsningarna. Litteraturlista så att man vet vilken litteratur som ingår i kursen. Information om hemuppgifter tidigt under delkursen bra så att man får chans att börja arbeta med dem. Bra upplägg med föreläsningar. Hemuppgifter som vid kurstillfälle diskuterats i grupper. Mycket givande. Övrigt Framför allt har det varit roligt. Många tankar har dykt upp. Det mesta. o bra lärare o info. i tid Beträffande vad som har fungerat mindre bra, är det flera deltagare som har haft negativa synpunkter på bl.a. kommunikationen och feedbacken från läraren, peda-

16 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 15 av 15 gogiken, kommunikationen mellan träffarna och att samarbetet mellan lärarna i de olika delkurserna inte har fungerat tillfredsställande. Bristande information Information när jag skulle börja delkurs 3. Jag hade anmält mig 8 månader tidigare och fans med på pappren men fick ingen inf. hem. Sluttiderna. man skulle kuna Kunde inte delta i första träffen i delkurs tre. Bad läraren skicka material och kursplan vid tre tillfällen, men fick inget svar så jag struntade i kursen. Bristande respons från läraren Feed-back på inlämningsuppgifternai vissa delkurser har tagit lång tid. Gått för lång tid från inlämning av uppgift till besked om man är godkänd. Man vill veta om man är klar med delkursen. Bristande kommunikation Viss kommunikation mellan kurserna. Viss lärarkontakt. Kommunikation mellan träff-tillfällena. Då är man ensam.. Kommunikation. För lång tid för feedback. Samarbetet mellan de olika lärarna. Kontakten mellan lärarna mellan de olika delkurserna. Kontakten med lärarna mellan undervisningstillfällena. First Class informationen/utbildningen helt värdelös. Pedagogiska aspekter Övrigt Delkurs 1. Mycket dålig Pedagog har kunnat skrämma vem som helst att avstå studier. högläsning ur litteraturen Gammalmodig undervisning. Svårt att läsa om modern pedagogik men på ett gammalmodigt sätt! Frustrerande. När man ska presentera sig för varje lärare. Det tar nästan hela första fredagen varje delkurs. Tycker det mesta varit bra. Samordningen mellan delkurserna Alldeles för tunga uppgifter. Delvis tung litteratur. Vissa delmoment har inneburit en stor arbetsbörda. Indragningen av kurstiden. I de öppna svaren beträffande övriga kommentarer skriver t.ex. två studenter om fördelarna av att kombinera arbete och studier, eftersom man har anknytning till verkligheten när man arbetar. Ur-trevlig kurs. Bra lärare o trevliga kurskamrater. Intressanta ämnen vinklar. Det är viktigt med gruppuppgifter redovisningar. Gärna studiegrupper. Mkt nöjd!! Bra att kunna jobba, under studierna. Man är i verkligheten hela tiden. Fördelen med distans är att man kan fortsätta jobba och finnas med ute bland verkligheten och barn o ungdomar. Behöver ej lån. Har för avsikt att slutföra A-kursen i pedagogik VT-02. Läste övriga delkurser 97. Långa resor, känns inte bra när skolan då skär ner på den reda korta lärarledda tiden. Feedback måste komma snabbare. Svårt att uttala sig om kommunikation i kurserna, då det inte annonserades som sådana med tekniskt stöd.

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer