Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning"

Transkript

1 Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen... 2 Figur C4 Hur de studerande tycker att tekniken har fungerat... 3 Figur C5 Om de studerande har haft någon teknisk genomgång i samband med kursstarten... 4 Figur C6 Om de studerande tyckte att den tekniska genomgången var tillräcklig... 4 Figur C7 Om de studerande har haft tillgång teknisk support... 5 Figur C8 Hur de studerande tyckte att den tekniska supporten har fungerat... 5 Figur C9 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C10 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C11 Hur många lektioner de studerande ansåg att det hade varit och vad de tyckte om antalet lektioner delkurs Figur C12 Om de studerande kunde välja att studera i den takt de ville... 7 Figur C13 Om de studerande har kunnat välja mellan att arbeta i grupp eller enskilt... 8 Figur C14 Om de studerande har uppfattat att kursmaterialet har varit anpassat till distansstudier... 9 Figur C15 Om de studerande har ansett att det har funnits en studiehandledning Figur C16 Om de studerande har fått kontakt med läraren när de har behövt det Figur C17 Hur lång tid det har tagit för de studerande att få svar på frågor från läraren Figur C18 Hur mycket hjälp de studerande har fått av läraren Figur C19 Hur lång tid det har tagit innan de studerande har fått svar på insändningsuppgifter Figur C20 Vad de studerande tyckte om lärarens svar på insändningsuppgifter Figur C21 Helhetsintryck av kursen Pedagogik A... 13

2 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 15 Bara knappt hälften av de studerande är nöjda med hur administrationen har fungerat. Hur administrationen har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 4% Mkt dål; 4% Dåligt; 22% Bra/Då; 22% Bra; 48% Knappt hälften, 48 % tycker att den har fungerat bra, men ingen har markerat alternativet mycket bra. 22 % tycker att administrationen varken har fungerat bra eller dåligt. 26 % anser att den har fungerat dåligt och 4 % t.o.m. mycket dåligt. 4 %, dvs. en person har ej besvarat frågan. VAR55 Figur C1 Institution C - Hur de studerande tyckte att administrationen har fungerat. De studerande har kommenterat hur administrationen har fungerat på följande sätt: I det stora hela har vi fått information i god tid. Svårt att få fram information. Neg med studiekort. Fick höstkortet i jan. Bra för det mesta, men en del kurstentor är inte utlämnade. Studievägledning Av resultatet från enkäten att döma är det inte så många av de studerande som har varit i kontakt med studievägledningen. Så många som 39 % har svarat att de inte vet hur den fungerar. Hur studievägledningen har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 4% Vet ej; 39% Bra/Då; 17% Bra; 39% 39 % anser att studievägledningen har fungerat bra, 17 % tycker att den varken har fungerat bra eller dåligt och 4 %, (en person) har inte besvarat frågan. VAR56 Figur C2 Institution C - Hur de studerande tyckte att studievägledningen har fungerat.

3 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 2 av 15 Studenternas har skrivit kommentarer till hur studievägledningen har fungerat. Av fyra kommentarer är lika många positiva som negativa. Har ej fått något. Min erfarenhet är att det ej har förekommit någon studievägledning. För mej har det varit bra. Lärarna har varit bra när vi träffats. Distansöverbryggande tekniska hjälpmedel På frågan om vilka kommunikationssätt som har ingått i kursen, är det 2-4 deltagare som har använt First Class i de olika delkurserna. 10 har använt telefon, e- post, vanlig post, 1-2 har använt chatt och en har använt fax. En deltagare i delkurs 1 och 2 och 3 personer i delkurs 3 har markerat alternativet annat utan att skriva något som preciserar vad som avses. I kommentarerna till kommunikationssätt har respondenterna skrivit följande: Inget ingick. Kursdeltagarna önskade e-post + First Class på eget initiativ. Inga. Dåligt med kommunikation mellan träffarna. Inget. Inget har fungerat.? Lärarens dator trasig under en viss tid. Har ej nyttjat annat än vid träffarna. Angående om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen, har nästan hälften, 48 % svarat nej. Om studenterna har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ja, alla; 4% Ej besvarat; 9% Nej; 48% Ja, någr; 39% 39 % har svarat att de har använt några, 9 % har inte besvarat frågan och 4 % har uppgivit att de har använt alla tekniska hjälpmedel. VAR9 Figur C3 Institution C - Om de studerande har använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen. I flera av kommentarerna nämns First Class och att det inte har fungerat så bra. Telefon + e-post. De har endast varit ett komplement mestadels till för eleverna emellan dvs. inte fyllt någon First Class fungerar ej, för dålig introduktion av First Class. Jag skulle behöva handledning i FC.

4 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 3 av 15 funktion i undervisande syfte. (mail). Det har inte varit klart från kursansvarig om lärarna tänker använda tekniken, så därför ansåg jag att det inte är värt tiden och kostnaden för teknik som inte använts. Har inte behövt. (3 respondenter) Har inte tyckt det har varit nödvändigt. (2 respondenter) Har inte ingått obl. Ska bara läsa 5p som börjar nu så jag har inte kommit i kontakt med tekniken än. Förra läsåret läste jag de andra kurserna och då hade vi inga tekniska hjälpmedel utan e-post. Få är uppkopplade i First Class i gruppen. Få elever ställde upp på First Classkonferensen. Datorerna fungerade ej vid genomgång. Skickat in uppgifter. Vi har haft First Class p.g.a. att vi själva ville ha en konferens. Inga. Dåligt med kommunikation mellan träffarna. Vi uppmuntras ej att nyttja dem. Lärarna ej intresserade av att nyttja dator. Få i kursen är uppkopplade. Kom för sent in, alla har inte tillgång till dator. Beträffande hur tekniken har fungerat, är det en stor del av de studerande, 30 % som inte har besvarat frågan. Orsaken till det kan vara att det inte har varit så stor teknikanvändning i kursen. Hur tekniken har fungerat - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Mkt bra; 4% Ej besvarat; 30% Bra; 30%?; 9% Mkt dål; 4% Bra/Dål; 13% Dåligt; 9% VAR11 Ca 1/3 av de studerande, 30 % ansåg att tekniken fungerade bra, 13 % tyckte att den varken fungerade bra eller dåligt, 9 % ansåg att den hade fungerat dåligt och 4 %, (en studerande) till och med mycket dåligt. 9 % har skrivit frågetecken, vilket antagligen beror på att de inte har märkt av så mycket teknikanvändning i kursen. Figur C4 Institution C - Hur de studerande tyckte att tekniken har fungerat. Teknisk support Angående om de studerande har fått någon teknisk genomgång i samband med kursstarten, var det mer än hälften av dem som besvarat frågan som inte tyckte det, 43 % har svarat nej på frågan.

5 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 4 av 15 Har de studerande fått någon teknisk genomgång? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 13% Ej delta; 4% Ja; 39% Nej; 43% 39 % har svarat ja, 4 % har inte deltagit och 13 % har inte besvarat frågan. VAR5 Figur C5 Institution C - Om de studerande har haft någon teknisk genomgång i samband med kursstarten. När det gäller om den tekniska genomgången har varit tillräcklig, har mer än hälften, 61 %, inte besvarat frågan, vilket naturligtvis sammanhänger med att 43 % hade svarat att det inte hade varit någon teknisk genomgång i den förra frågan. Var den tekniska genomgången tillräcklig? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ja; 26% Ej besvarat; 61% Nej; 13% Drygt ¼, 26 % ansåg att den tekniska genomgången var tillräcklig medan 13 % har svarat nej. VAR6 Figur C6 Institution C - Om de studerande tyckte att den tekniska genomgången var tillräcklig. Fem studerande har kommenterat den tekniska genomgången på följande sätt: Förstår inte frågan. Kursen var inte ämnad att vara via nätet. Vi hade önskemål om First Class men det var inte förberett för det. Så vi fick en snabbis (som jag missade). Men vi kom aldrig igång. Kursen har alltså gått på distans men utan datoranvändning. Skulle önskat mer genomgång av ex. punkt 4. Eftersom jag inte anv. de program som gick igenom så var genomgången otillräcklig Jag har för lite datavana helt enkelt.

6 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 5 av 15 Beträffande om studenterna har haft tillgång till teknisk support, har de flesta, 43 % svarat nej på frågan. Har du haft tillgång till teknisk support? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Ej besvarat; 17% Ja; 26% Vet ej; 13% Ca ¼, 26 % har svarat ja, 13 % har svarat att de inte vet och 17 % har inte besvarat frågan. Nej; 43% VAR7 Figur C7 Institution C - Om de studerande har haft tillgång till tekniska support. De studerande har också fått frågan om hur den tekniska supporten har fungerat. Eftersom det var många som inte ansåg att de hade tillgång till teknisk support, är det också många, 61 % som inte har besvarat den här frågan. Hur har den tekniska supporten fungerat? - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 85v*30c) Mkt bra; 4% Ej besvarat; 61% VAR8 Bra; 9% Bra/dål; 22% Dåligt; 4% 13 % av de studerande tycker att den tekniska supporten har fungerat bra eller mycket bra, (4 % mycket bra och 9 % bra). 22 % anser att den varken har fungerat bra eller dåligt och bara 4 %, en studerande) har ansett att den tekniska supporten har fungerat dåligt. Figur C8 Institution C - Hur de studerande tyckte att den tekniska supporten har fungerat.

7 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 6 av 15 Hur kursen är organiserad Antalet lektioner och vad de studerande tyckte om antalet lektioner De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 1 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C9 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 1 Beträffande antalet lektioner är spridningen stor. De flesta, 9 personer tyckte dock att det hade varit lektioner och fyra respondenter har svarat lektioner. Två deltagare ansåg att det hade varit så mycket som lektioner och de övriga förekommande svaren, 11-15, 16-20, och? har haft en markering var. Fyra personer har inte besvarat frågan. De flesta, 17 studenter tyckte att antalet lektioner hade varit lagom, medan 4 tyckte att det hade varit för många. Ingen tyckte att det hade varit för få och 2 respondenter har inte besvarat frågan. De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 2 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C10 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 2 Spridningen mellan antalet lektioner var mindre i delkurs 2. Där rör sig antalet lektioner mellan De flesta, 10 personer har uppfattat att det har varit lektioner, 4 har ansett att det har varit 26-30, som i delkurs 1 och samma resultat i delkurs 1 och 2 har också lektioner fått med 2 respondenter. Två studenter har ansett att det har varit lektioner och lika många som i delkurs 1, dvs. 4 har inte besvarat frågan och en person har svarat med?, precis som i delkurs 1. De flesta har även i delkurs 2 ansett att antalet lektioner har varit lagom, 3 har tyckt att det har varit för många och en student som har uppfattat att det har varit lektioner har faktiskt tyckt att det har varit för få lektioner. En person har inte besvarat frågan.

8 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 7 av 15 De studerandes uppfattning om antalet lektioner, delkurs 3 - C Bivariate Histogram (ENKATC.STA 96v*89c) Figur C11 Institution C - Hur många lektioner de studerande anser att det har varit och vad de tyckte om antalet lektioner - delkurs 3 Resultaten för delkurs 3 liknar mycket resultaten för delkurs personer har tyckt at det har varit lektioner, vilket är det vanligaste svaret. 5 har ansett att det har varit lektioner. Endast en person har uppgivit att det har varit lektioner. Fem personer har inte besvarat frågan och liksom i övriga delkurser har en svarat med?. De flesta, 16 personer har tyckt att lektionsantalet har varit lagom, 3 har ansett att det har varit för många och 2 för få. 2 respondenter har inte besvarat frågan. Angående om kursen har varit organiserad så att de studerande har kunnat bedriva studier i den takt som de önskar, har de flesta, 75 % tyckt att de helt eller delvis har kunnat studera i den takt de ville. Individuell studietakt - Institution C Pie Chart (ENKATC.STA 86v*70c) Nej; 17% Delvis; 16% Ej besvarat; 7% VAR43T Ja; 59% 59 % har ansett att de har kunnat välja studietakt och 16 % har svarat att de delvis har kunnat bedriva studier i den takt som de har önskat. 17 % har svarat nej och 7 % har inte besvarat frågan. Det är ingen större skillnad i resultatet mellan de tre delkurserna, men det är drygt 60 % som har svarat ja i delkurs 1 och 2, medan resultatet för delkurs 3 ligger lite lägre, 52 %. Figur C12 Institution C - Om de studerande kunde välja att studera i den takt de ville. De som har svarat att de inte har kunnat välja sin egen studietakt eller att de bara delvis har kunnat göra det, har också fått svara på frågan om orsakerna till varför de inte har kunnat välja att studera i den takt de vill. Mer än hälften, 65 procent har inte besvarat frågan, vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på att ca 60 % tyckte att de kunde studera helt eller delvis i sin egen takt. En har uppgivit att kursen

9 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 8 av 15 har varit för styrd i tiden som orsak, en annan att det har gått för långsamt och fem personer har markerat alternativet annat för delkurs 1 och 2 och åtta personer för delkurs 3. Ytterligare information om orsakerna till varför en del studenter inte har tyckt att de har kunnat välja studietakt finns i kommentarerna till frågan. Flera studenter har ansett att det har varit mycket att läsa in och ett flertal kommentarer handlar också om att det är svårt att hinna med både arbete och studier. Dessa båda skäl är särskilt frekventa när det gäller delkurs 3. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Enormt mycket uppgifter på kort tid. Mycket att läsa in. Svårt att kombinera heltidsarbete och studier. En 20p-kurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Mest mitt eget yrkesarbete som gjort att tiden inte räckt till. Väldig mkt att göra för 5 p. För mycket att läsa in. Svårt att kombinera heltidsarb. och studier. Se tidigare svar: En 20pkurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Jobbet, se fråga 16. Mängden kurslitteratur har varit ganska stor. För mycket att läsa in. Alldeles för många uppgifter på kort tid. Många jobbar heltid man hinner inte. Se tidigare svar: En 20pkurs delat i 4 lärare ger en hög ambitionsnivå/lärare 4x5p känns mer än 20p. Mycket litteratur som varit svår. Svårt att kombinera heltid och studier. Se fråga 16: Mest mitt eget yrkesarbete som gjort att tiden inte räckt till. Avbröt pga läsa 10 p Socialspecialpedagogik. Beträffande om de studerande har kunnat välja om de vill arbeta enskilt eller i grupp, har drygt ¾, 76 procent tyckt att de helt eller delvis har haft den valmöjligheten. Val mellan grupparbete/enskilt arbete - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 88v*98c) Nej; 17% Ej besvarat; 7% Delvis; 38% VAR45T Ja; 38% Figur C13 Institution C - Om de studerande har kunnat välja mellan att arbeta enskilt eller i grupp. 38 % har svarat ja och lika många, 38 % har svarat att de delvis har kunnat välja mellan grupparbete och enskilt arbete. Bara 17 % har svarat nej och 7 % har inte bevarat frågan. Det är ingen större skillnad mellan de olika delkurserna, men i delkurs 1 är det några fler som har svarat nej, 22 % mot 17 % i delkurs 2 och 13 % i delkurs 3. I kommentarerna är deltagarna kommentarer mycket lika för de olika delkurserna.

10 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 9 av 15 Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 En del enskilt o en del i grupp. Studerar med väninna. Det är upp till mig om jag vill sitta tillsammans med en kompis. Enskilda studier hemma, gruppexamination vid träffar. En del enskilt o en del i grupp. Arbetar med väninna. Beroende på mig själv. med väninna. Enskilt hemma, i grupp vid träffar. De studerande har också svarat på frågan om kursmaterialet är anpassat för distansstudier. Det ansåg drygt 3/4, 77 % sammanlagt för de tre delkurserna. Om kursmaterialet är anpassat till distans - Inst. C Nej; 16% Delvis; 23% Pie Chart (ENKATC.STA 88v*89c) Ej besvarat; 7% VAR46T Ja; 54% Figur C14 Institution C - Om de studerande har uppfattat att kursmaterialet är anpassat till distansstudier. 23 % tyckte att kursmaterialet delvis var anpassat till distans och 54 % ansåg att det var anpassat för distansstudier. Bara 16 % har svarat nej och 7 % har inte besvarat frågan. Det finns en viss variation mellan de tre delkurserna. Det är flest studenter i delkurs 2, 83 % som tycker att materialet är helt eller delvis anpassat. Resultatet för delkurs 1 är något lägre, 79 % och lägst andel studerande, 69 % återfinns i delkurs 3. I kommentarerna framgår det av flera svar att kursmaterialet har varit detsamma som i den kurs som går på heltid på campus. Det är ingen direkt skillnad mellan de olika delkurserna, förutom att en student har tyckt att det har varit många examinationer i delkurs 3. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Upp till mig själv. Svårt att få tag på litt. när man inte bor i stad. Följer heltidskursens material. Samma som vid vanlig kurs. Upp till mig att se till det. Många examinationer. Beträffande om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning, är det förhållandevis många, 41 % som har svarat nej sammanlagt för de tre delkurserna.

11 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 10 av 15 Om det har funnits en studiehandledning - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 89v*89c) Ej besvarat; 7% Ja; 26% Nej; 41% Delvis; 26% Ca ¼, 26 % har svarat ja och lika många, 26 % har svarat att det delvis har funnits en studiehandledning. Endast 7 % har inte besvarat frågan. VAR47T Figur C15 Institution C - Om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning. Kommentarerna till om de studerande har uppfattat att det har funnits en studiehandledning är likartade för alla tre delkurserna. Det som framkommer i kommentarerna är att det fr.a. har legat på studenternas ansvar att fråga. Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Om man behövt. Vi fick ringa till X om vi funderat på något. Via mail, telefon, post. Möjlighet att maila, ringa. Enbart en tidsplan. Frågor till kursledare vid träffarna. via mail, telefon, post. Möjlighet har givits. Enbart tidsplan. Läraren förklarade vid första träffen. via mail, telefon, post. Möjlighet har givits. Tidsplan bara. Läraren besvarar och ger uppgift vid träffar. Stödet från läraren På frågan om studenterna har fått kontakt med läraren när de har behövt det, är det sammanlagt för de tre delkurserna knappt 1/3, 29 % som har uppgivit att de alltid har fått kontakt. Ungefär lika många, 30 % anser att de oftast har fått kontakt. 12 % tycker att de har fått kontakt med läraren bara ibland, 3 % ganska sällan och 6 % har inte alls fått kontakt med läraren. 17 % har inte besvarat frågan. Det innebär att så många som 21 %, knappt ¼ har haft problem med att få kontakt med läraren. När det gäller den här frågan finns det dock ganska stora skillnader mellan de olika delkurserna.

12 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 11 av 15 Ej besvarat; 17% Ej behöv; 3% Nej; 6% G:a säll; 3% Ibland; 12% Kontakt med läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Oftast; 30% VAR48T Alltid; 29% Figur C16 Institution C - Om de studerande har fått kontakt med läraren när de har behövt det. I delkurs 1 är det så många som 78 % som alltid eller oftast har fått kontakt med sin lärare medan det i delkurs 2, som har det lägsta resultatet, bara är 43 %, mindre än hälften som alltid eller oftast får kontakt med läraren. Resultatet från delkurs 3 ligger mitt emellan med 57 %. Det är också delkurs 2 som har en betydligt högre siffra när det gäller att de studerande får kontakt med läraren bara ibland eller sällan, vilket 31 % har ansett jämfört med 4-9 % i de andra två delkurserna. När det gäller hur lång tid det har tagit att få svar på frågor från läraren, är det tyvärr så många som 28 % som inte har besvarat frågan. Så få som 32 % har ansett att de har fått svar inom kort tid, 1-2 dagar, varav 16 % har markerat alternativet 24 timmar och lika många, 16 % har markerat svaret 1-2 dagar. 10 % har angett 3-7 dagar, vilket får betecknas som ganska lång tid. 6 % anser att de har fått vänta så lång tid som 7-14 dagar innan de har fått svar. 10 % har uppgivit att det har tagit mer än två veckor att få svar och lika många, 10 % har inte fått svar alls. 3 % har inte ställt några frågor. Det är alltså drygt ¼, 26 % som antingen inte har fått svar alls eller som har fått vänta mer än en vecka på svar. Tid för att få svar på frågor från läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 28% Ej frågat; 4% Ej svar; 10% 2 veck; 10% VAR49T 24 tim; 16% 1-2 dag; 16% 3-7 dag; 10% 7-14 dag; 6% Figur C17 Institution C - Hur lång tid det har tagit att få svar på frågor från läraren. Resultaten för de olika delkurserna skiljer sig åt och fr.a. är det delkurs 2, som har längre svarstider än de andra. Det är bara 13 % som har fått svar inom två dagar i delkurs 2, medan det i de andra delkurserna varierar mellan 39 och 44 %. Det är också 51 % av deltagarna i delkurs 2 som har fått vänta mer än 3 dagar medan siffrorna för de andra delkurserna är %. På frågan om hur mycket hjälp de har fått när de har haft frågor, anser de flesta, 77 % sammanlagt för de olika delkurserna att de har fått tillräckligt med hjälp.

13 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 12 av 15 Hur mycket hjälp studenterna har fått ifrån läraren - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 19% Ej fråga; 1% Ingen; 1% Mindre; 1% Tillrä; 77% Tyvärr är det så många som 19 % som inte har besvarat frågan. De andra tre svarsalternativen, mindre hjälp än de behövt, ingen hjälp respektive att de inte har frågat om hjälp har fått 1 % var. Skillnaden mellan delkurserna är marginell. VAR50T Figur C18 Institution C - Hur mycket hjälp de studerande har fått från läraren. Beträffande hur lång tid det har tagit för studenterna att få svar på inlämningsuppgifter, är resultatet för de tre delkurserna tillsammans att det ofta har tagit ganska lång tid. Endast 3 % har fått svar inom 14 dagar. 35 % har uppgivit att det har tagit 2-4 veckor, vilket får anses som den längsta acceptabla svarstiden. 17 % har fått vänta mer än 4 veckor på svar och så många som 29 % har inte fått svar över huvud taget. Tid innan svar på inlämningsuppgifter - C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) 7-14 dag; 3% Ej besvarat; 16% 2-4 veck; 35% 16 % har inte besvarat frågan. Det är knappt hälften av de studerande, 46 % som har fått vänta mer än 4 veckor på svar på insändningsuppgifter eller också har de inte fått svar över huvud taget. Ej svar; 29% 4 veck; 17% VAR51T Figur C19 Institution C - Hur lång tid det har tagit för de studerande innan de har fått svar på sina insändningsuppgifter. Här finns en tydlig skillnad mellan delkurserna. Delkurs 1 har de kortaste svarstiderna. 61 % har fått svar inom fyra veckor på delkurs 1, medan siffrorna för delkurs 2 är nästan hälften, 35 % och för delkurs 3 är det bara 17 % som har fått svar inom fyra veckor. När det gäller vad de studerande har tyckt om lärarnas svar på insändningsuppgifter, är det tyvärr så många som 28 % som inte har besvarat frågan. De flesta, 54 % tycker att de har fått mycket eller tillräckligt utförliga svar, (mycket utförliga svar 45 %, tillräckligt utförliga svar 9 %). Anmärkningsvärt är dock att så många som 19 % som har uppgivit att de har fått få eller inga svar från läraren på sina insändningsuppgifter.

14 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 13 av 15 Lärarnas svar på insändningsuppgifter - C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 28% Få/0 sv; 19% Bra; 9% VAR52T Tillr; 45% Figur C20 Institution C - Vad de studerande tyckte om lärarnas svar på insändningsuppgifter. Här är det också olika resultat för de olika delkurserna. I delkurs 1 är det så många som 83 % som tycker att de har fått mycket utförliga eller tillräckligt utförliga svar medan siffran för delkurs 2 är 52 % och för delkurs 3 är det så få som 26 % som anser att de har fått tillräckligt utförliga svar, (mycket utförliga svar inte markerat av någon på delkurs 3). I delkurs 1 är det bara 4 % som uppger att de har fått få eller inga svar, medan andelen studerande i delkurs 2 är så hög som 30 % för att sedan sjunka till 22 % i delkurs 3. Tre deltagare har kommenterat inlämningsuppgifterna i enkäten och varit negativa till att de inte har fått tillbaka examinationsuppgifter och insändningsuppgifter. Bra för det mesta, men en del kurstentor är inte utlämnade. (Kommentaren stod under administration). Har inte fått tillbaka inlämnade arb. från delkurs 2. (Kommentaren stod under administration.) Förutom försvunna inlämn.uppgifter. (Kommentaren stod under administration). men en del kurstentor är inte utlämnade. (Kommentaren stod under administration). Beträffande de studerandes uppfattning om helhetsintrycket ser ut på följande sätt: Bra/Då; 16% Helhetsintryck - Inst. C Pie Chart (ENKATC.STA 95v*89c) Ej besvarat; 7% Dåligt; 3% Bra; 57% VAR54T Mkt bra; 17% Figur C21 Institution C - Helhetsintryck av kursen Pedagogik A. Nästan ¾, 74 % har ett mycket bra eller bra helhetsintryck totalt av kursen. 17 % har fått ett mycket bra helhetsintryck och merparten, 57 % har fått ett bra helhetsintryck.16 % har angett att helhetsintrycket varken har varit bra eller dåligt och bara 3 % tycker att helhetsintrycket har varit dåligt. Det är fr.a. delkurs 2 som skiljer sig från de andra delkurserna, så till vida att delkurs 2 har det största antalet deltagare som har ett mycket bra eller bra helhetsintryck, 87 %. För de andra två delkurserna varierar antalet mellan 66 och 69 %. I kommentarerna till helhetsintryck har deltagarna bl.a. haft synpunkter på examinationerna och att de inte har fått tillbaka tentamina och insändningsuppgifter:

15 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 14 av 15 Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Gammalmodig undervisning + salstentor. Förutom salstenta som känns felplacerad i Pedagogikkurs. Mycket skåpmat. Bra lärare. Jag får ut mycket studiemtrl och gruppdiskussioner vid träffar. Mycket stimulerande och duktiga lärare. Roligt med praktiska exempel från verkligheten. Hade koppling till verkligheten. Väldigt tuff, men bra lärare. Givande p.g.a. mycket duktig lärare. Bra diskussionsgrupper, viss respons har inte kommit fram. Sista uppgiften ej feedback på mycket dåligt. Förutom försvunna inlämn.uppgifter. Svårt att följa. Märkliga frågor. Bra, men lite luddig. Vi har idag inte fått tillbaks vår tenta ännu. Ej fått åter insändningsuppgifter. Är fortfarande utpumpad av tentan och har inte hämtat mig tung! Lite mastig och mycket krävande. Jag har inte läst delkurs 3. Beträffande den öppna frågan om vad de studerande har tyckt har fungerat bra i kursen totalt, är det många som har skrivit kommentarer. De så många som elva personer som har skrivit positivt om kursträffarna och diskussionerna under sammankomsterna. Gruppdiskussioner och träffar Bra gruppdiskussioner/seminerier. Erfarenhetsutbytet i gruppdiskussionerna. Diskussioner. Stimulerande med gruppdiskussioner. Kompetenta och pedagogiska lärare. Undervisningstillfällena på skolan. Gruppdiskussioner. Gruppsammankomsterna. Träffarna har gett mycket stimulans till fortsatta studier. Lektionerna. Träffarna, roligt och inspirerande. Träffarna intressanta. Sammankomsterna. Bra lärare Bra, intressanta lärare som är engagerade i sitt jobb. Det mesta. Jag har själv ansvar att se till så att det som måste fungera fungerar. Delkurs 2 Mycket duktiga lärare o spännande beteendevetenskap. Bra upplägg Tydliga mål o uppgifter. Gott om tid för diskussioner o reflektioner i grupp. Bra upplägg. Föreläsningarna. Litteraturlista så att man vet vilken litteratur som ingår i kursen. Information om hemuppgifter tidigt under delkursen bra så att man får chans att börja arbeta med dem. Bra upplägg med föreläsningar. Hemuppgifter som vid kurstillfälle diskuterats i grupper. Mycket givande. Övrigt Framför allt har det varit roligt. Många tankar har dykt upp. Det mesta. o bra lärare o info. i tid Beträffande vad som har fungerat mindre bra, är det flera deltagare som har haft negativa synpunkter på bl.a. kommunikationen och feedbacken från läraren, peda-

16 Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 15 av 15 gogiken, kommunikationen mellan träffarna och att samarbetet mellan lärarna i de olika delkurserna inte har fungerat tillfredsställande. Bristande information Information när jag skulle börja delkurs 3. Jag hade anmält mig 8 månader tidigare och fans med på pappren men fick ingen inf. hem. Sluttiderna. man skulle kuna Kunde inte delta i första träffen i delkurs tre. Bad läraren skicka material och kursplan vid tre tillfällen, men fick inget svar så jag struntade i kursen. Bristande respons från läraren Feed-back på inlämningsuppgifternai vissa delkurser har tagit lång tid. Gått för lång tid från inlämning av uppgift till besked om man är godkänd. Man vill veta om man är klar med delkursen. Bristande kommunikation Viss kommunikation mellan kurserna. Viss lärarkontakt. Kommunikation mellan träff-tillfällena. Då är man ensam.. Kommunikation. För lång tid för feedback. Samarbetet mellan de olika lärarna. Kontakten mellan lärarna mellan de olika delkurserna. Kontakten med lärarna mellan undervisningstillfällena. First Class informationen/utbildningen helt värdelös. Pedagogiska aspekter Övrigt Delkurs 1. Mycket dålig Pedagog har kunnat skrämma vem som helst att avstå studier. högläsning ur litteraturen Gammalmodig undervisning. Svårt att läsa om modern pedagogik men på ett gammalmodigt sätt! Frustrerande. När man ska presentera sig för varje lärare. Det tar nästan hela första fredagen varje delkurs. Tycker det mesta varit bra. Samordningen mellan delkurserna Alldeles för tunga uppgifter. Delvis tung litteratur. Vissa delmoment har inneburit en stor arbetsbörda. Indragningen av kurstiden. I de öppna svaren beträffande övriga kommentarer skriver t.ex. två studenter om fördelarna av att kombinera arbete och studier, eftersom man har anknytning till verkligheten när man arbetar. Ur-trevlig kurs. Bra lärare o trevliga kurskamrater. Intressanta ämnen vinklar. Det är viktigt med gruppuppgifter redovisningar. Gärna studiegrupper. Mkt nöjd!! Bra att kunna jobba, under studierna. Man är i verkligheten hela tiden. Fördelen med distans är att man kan fortsätta jobba och finnas med ute bland verkligheten och barn o ungdomar. Behöver ej lån. Har för avsikt att slutföra A-kursen i pedagogik VT-02. Läste övriga delkurser 97. Långa resor, känns inte bra när skolan då skär ner på den reda korta lärarledda tiden. Feedback måste komma snabbare. Svårt att uttala sig om kommunikation i kurserna, då det inte annonserades som sådana med tekniskt stöd.

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Umeå Universitet i Kiruna, kursort Abisko Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Lärare Anders Bergwall (huvudlärare), Emil Roddar (SLAO-steg 1), P-O

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Kursinformation. IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision

Kursinformation. IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision Kursinformation IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision Ämne Miljö- och kvalitetsrevision, 5.0 p. Miljö- och kvalitetsrevision är ett verktyg för att kontrollera att miljö- och kvalitetsledningssystemet fungerar

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Programutvärdering International Business Management vt 2011

Programutvärdering International Business Management vt 2011 Programutvärdering International Business Management vt 2011 Programutvärdering Genomfördes 110430-110515 Till samtliga studenter i 5 årskurser totalt 203 studenter 28,3 % besvarade enkäten mest från åk

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter Magnus Jacobsson och Inger Sigstam Matematiska institutionen 1. Introduktion Matematik på grundnivå är till stor del ett övningsämne, man lär sig matematik

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen?

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen? Elevenkät om distansutbildning i språk: Synops över öppna svar; Enkät för enkät Bilaga 2 Sidan 1 av 17 3. Vad var orsaken/ors akerna till att du valde distansutbil dning? 1 Jag arbetar deltid natt och

Läs mer

Kursdokument APL handledarutbildning HT14

Kursdokument APL handledarutbildning HT14 140813/CH Kursdokument APL handledarutbildning HT14 1 Innehåll Mål för utbildningen... 3 Litteraturlista... 3 Att studera på distans... 4 Kursupplägg omgång 1... 5 Kursupplägg omgång 2... 6 Innehåll närträffar...

Läs mer

Idrott i förändring 1

Idrott i förändring 1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Centrala nervsystemet samt sinnesorganen, VT 2005

Centrala nervsystemet samt sinnesorganen, VT 2005 [ Stäng fönstret] [ Utskrift] Rapportutdrag: [ Excel] [ Word] Centrala nervsystemet samt sinnesorganen, VT 2005 Observera: vi är mycket angelägna att alla studenter som gått kursen ger sig tid att fylla

Läs mer

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR - Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad 0

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

Kursplan för Själavårdsutbildningen Läsåret 16/17

Kursplan för Själavårdsutbildningen Läsåret 16/17 Kursplan för Själavårdsutbildningen Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 3 PEDAGOGIK... 2 4 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 4 4.1.1 Flexibel

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet

Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet Användningen av bloggar och video i lärplattformen, svårigheter och möjligheter Annelie Bodén, universitetsadjunkt och programledare

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Information för dig med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Planering Överblick och ordning är nycklarna. Steg 1: Gör en översiktlig

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

CNS, VT 2003 Inst för fysiologi och farmakologi, Avd för farmakologi, Sahlgrenska Akademin

CNS, VT 2003 Inst för fysiologi och farmakologi, Avd för farmakologi, Sahlgrenska Akademin Rapport CNS, VT 2003 Inst för fysiologi och farmakologi, Avd för farmakologi, Sahlgrenska Akademin Antal användare: 80 Antal svar: 69 1. Helhetsintryck Vilket är ditt helhetsintryck av denna kurs? [median:

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP C H R I S T I N A J O H A N S S O N, S T U D E N T H Ä L S A N W W W. H I S. S E / S T U D E N T H A L S A N Bild 1 FÖRELÄSNINGENS

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer