KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORT OM BOSTADS AB POSEIDON"

Transkript

1 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

2 Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs största bostadsbolag. Vårt långsiktiga mål tillsammans skapar vi gröna hem där människor vill bo och leva är ledstjärnan i arbetet med att förvalta och utveckla bolagets bostadsområden. VI BYGGER DET HÅLLBARA SAMHÄLLET FÖR FRAMTIDEN

3 Vi förvaltar våra bostadsområden under de boendes inflytande och utvecklar hyresrätten med hänsyn till hyresgästernas önskemål. Vi bygger och skapar moderna bostäder i attraktiva lägen och vill öka tempot i byggandet vårt mål är att på sikt bygga lägenheter årligen. Att bygga klimatneutralt och energieffektivt är självklart för oss. Våra 237 medarbetare är ansvarstagande, lyhörda och motiverade och förser våra hyresgäster med hög boendeservice. För oss är delaktighet och kompetens förutsättningar för trivsel och framgång. Vi välkomnar fler yngre kollegor till vår omväxlande och utvecklande framtidsbransch. Vårt fastighetsbestånd omfattar lägenheter och vi finns i samtliga Göteborgs stadsdelar. Den totala bostadsytan uppgår till 1,7 miljoner kvadratmeter. Fastigheternas bokförda värde är 11,3 miljarder kronor och de har ett bedömt marknadsvärde på 25,3 miljarder kronor. 1

4 FÖR ETT HÅLLBART GÖTEBORG Vi bryr oss om Göteborg och vill rusta staden för framtida generationers behov. Det gör vi genom att bygga nya bostäder samt ta ansvar för sunda fastigheter och nöjda hyresgäster, vilket ger god ekonomi. Med god ekonomi kan vi agera långsiktigt och göra de investeringar som behövs för en fortsatt hållbar social och ekologisk utveckling. Med ett socialt engagemang Vi tar en aktiv roll i den sociala utvecklingen av de stadsdelar där vi är verksamma. Vårt sociala engagemang kan anta många former, till exempel som samverkanspart, som sponsorgivare eller genom att erbjuda sommarjobb och praktik. Med omsorg om miljön Poseidon är varsamt om naturen och handlar utifrån förståelsen för att naturens resurser inte är outtömliga. Poseidon agerar långsiktigt och låter omsorgen om miljön inverka på alla verksamhetsbeslut. Med en stabil ekonomi Vi har ett stort ansvar för att underhålla våra fastigheter, både för värdebevarande och för de boendes trivsel. Med vår stabila ekonomi har vi kapacitet att både bygga fler bostäder och genomföra det underhålls som krävs på befintligt bestånd. 2

5 Fastighetsstatistik 2013 Antal bostadsfastigheter 333 Antal lägenheter Antal färdigställda lägenheter 2013 nyproduktion 100 ombyggnad 257 Hyresintäkter mkr Uthyrningsbar bostadsyta kvm Lägenhetsfördelning ett rum och kök 12 % två rum och kök 45 % tre rum och kök 29 % fyra rum och kök 12 % fem rum och kök eller större 2 % 3

6 VI BYGGER NYTT Göteborg behöver fler bostäder och vårt mål är att på sikt skapa nya lägenheter årligen. Merparten av de bostäder vi planerar att bygga ligger i attraktiva lägen med nära anslutning till service och goda kommunikationer. Vi strävar efter att bygga klimatneutralt, energieffektivt samt minska våra byggkostnader. Största delen av vår nyproduktion består av lågenergihus och förbereds för individuell mätning av varmvatten. Nybyggnadsprojekt 2013 Under året pågick nybyggnadsprojekt som omfattade närmare 400 moderna lägenheter över hela staden. På Nordåsgatan i Bagaregården har vi färdigställt 65 nya lägenheter, varav många har en fantastisk utsikt över staden. På Glasmästaregatan i Krokslätt bygger vi två nya våningar på existerande hus och skapar 109 lägenheter med härlig utsikt. I Backa Röd bygger vi om fem punkthus till lågenergihus. Med två påbyggda våningar skapar vi 60 helt nya lägenheter. Ytterligare 80 lägenheter byggs om till nybyggnadsstandard. Vid Kvibergs Terrasser skapar vi 93 nya lägenheter fördelat på två hus. Miljön är kulturhistoriskt spännande och passar för hyresgäster som uppskattar grönska och en aktiv fritid. Under 2013 tog vi första spadtaget till 53 nya lägenheter på Holländareplatsen i Gamlestaden. Huset blir fem våningar högt och alla lägenheter förses med stora, fina balkonger med utsikt mot parken eller torget. 4

7 Göteborg behöver fler bostäder och vårt mål är att på sikt skapa nya lägenheter årligen. 5

8 VI UTVECKLAR HYRESRÄTTEN Vi förvaltar och utvecklar våra bostadsområden under de boendes inflytande. Variation, valfrihet och värde är våra ledstjärnor när vi utvecklar hyresrätten med större hänsyn till hyresgästernas önskemål. Hyra som överensstämmer med hyresgästernas värdering Vi strävar efter att kunna erbjuda rättvisare hyressättning. Målsättningen är att fler kvaliteter i boendet ska avspeglas i hyran så att varje hyresgäst betalar för den egna lägenhetens standard och kvalitet. Teknik för framtiden Alla våra hyresgäster har tillgång till Framtidens Bredband ett toppmodernt fibernät och kan därmed välja omfattning på de tjänster inom internet, telefoni och tv som de behöver och värderar. Med goda kommunikationsmöjligheter kan fler äldre bo kvar längre i sina egna hem, då tekniken möter behoven av service, övervakning och anhörighetsstöd. Vägen hem En viktig del av vår förvaltning är att anlägga, sköta och underhålla trivsamma och trygga utemiljöer i våra bostadsområden. Vägen hem kallar vi vår satsning på förbättrade gångstråk, ljussättning, orienteringskartor, planteringar och rekreationsytor. Med insatserna förstärker vi våra utemiljöer, som ska bjuda in till aktiviteter, bidra till social gemenskap och skapa välbefinnande. En känsla som ska följa med hela vägen hem till lägenhetsdörren. 6

9 Variation Poseidon ska finnas i områden med en mix av hustyper, upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Vi ska finnas i olika geografiska lägen med varierande standard, underhållsnivå, service och hyra. Valfrihet Bostadsområden med en varierande sammansättning av upplåtelseformer ger människor bättre möjlighet att hitta den typ av bostad, boende och plats som passar dem bäst. Med denna variation kan vi erbjuda en valfrihet som fungerar i praktiken, samtidigt som vi främjar integrationen i samhället. Värde Nöjda kunder ger en god och hållbar ekonomi. Det är en förutsättning för att vi ska kunna göra de investeringar som behövs för en hållbar utveckling även socialt och ekologiskt. Investeringar som i sin tur bidrar till att öka våra fastighetsvärden och ger möjligheter att göra ännu mer nytta för våra hyresgäster. Nöjda hyresgäster 7

10 VI HYR UT Vi har bostäder i Göteborgs samtliga stadsdelar och står för 37 procent av allmännyttan i staden. Med våra 333 bostadsfastigheter kan vi erbjuda hyreslägenheter. Vår uthyrning bygger på alla människors lika värde alla söker lägenhet på lika villkor och ingen diskrimineras. Nästan hälften, 48,9 procent (53,2), av Poseidons bostäder förmedlas via Boplats Göteborg, medan 20,4 procent (19,1) förmedlas genom vårt interna omflyttningssystem. Nytt för 2013 är att bostäder som erbjuds via den interna Omflyttningsplatsen även presenteras på Boplats Göteborg. Via den webbaserade Omflyttningsplatsen kan nuvarande hyresgäster söka lediga lägenheter inom Poseidon. Ekonomisk uppföljning Resultat efter finansiella poster uppgick till 47 mkr (45). Det operativa resultatet, det vill säga resultat exklusive nedskrivningar, återförda nedskrivningar och realisationsresultat vid fastighetsförsäljningar, uppgick till 40 mkr (30). Bostadshyrorna för 2013 höjdes med i genomsnitt 1,99 procent från och med den 1 mars Vakansgraden för lägenheter var fortsatt låg och uppgick till 0,0 procent (0,1). Underhållsinsatser för 449 mkr (420) genomfördes. Investeringar i fastigheter uppgick till 326 mkr (390). Soliditeten uppgick till 36,9 procent (36,4). 8

11 Mkr År Resultat efter finansiella poster Mkr År Fastighetsinvesteringar och underhåll Underhåll Investeringar Mkr 80 Operativt resultat % 40 Soliditet ,3 36,4 35,4 36,4 36,9 0 År År

12 VI HAR HYRESGÄSTERNA I FOKUS Med dialog, service och boinflytande vill vi ge hyresgästerna de bästa förutsättningarna för att trivas och utvecklas där de bor. Genom att prioritera det mänskliga mötet har vi god kontakt med våra hyresgäster och kan hörsamma deras önskemål och behov. Boinflytande för utveckling och trivsel Att utveckla verksamheten tillsammans med våra hyresgäster och öka deras inflytande över sitt boende är ett viktigt mål för Poseidon. Vårt erbjudande om individuella tillval ger hyresgästerna större möjlighet att skapa ett personligt hem. Tillvalen kan vara köksluckor, bänkskivor, belysning, nya golv, säkerhetsdörr och så vidare. Vid ombyggnation erbjuds ibland mer omfattande tillval som inglasning av balkong eller renovering av hela köket. Med tillval kan hyresgästerna själva påverka standarden i sina lägenheter. Gårdsföreningar Vi har idag 94 aktiva gårdsföreningar i våra bostadsområden. Gårdsföreningarna är Poseidons och Hyresgästföreningens gemensamma satsning på boinflytande. Det kostar inget att vara medlem i en gårdsförening och det är hyresgästerna själva som bestämmer vilken inriktning föreningen ska ha. Många gårdsföreningar är aktiva i det praktiska arbetet med att skapa vackra och inbjudande utomhus- och gårdsmiljöer. Vi har under 2013 uppmuntrat våra hyresgäster att starta gårdsföreningar med fokus på barn- och föräldraverksamhet och är glada över den ökande andelen föreningar med denna inriktning. 9 av 10 (88%) av våra hyresgäster kan rekommendera Poseidon som hyresvärd. 10

13 11

14 VI FÖRVALTAR OCH UNDERHÅLLER Vi förvaltar vårt bestånd med målsättningen att skapa trygga och trivsamma bostadsområden där människor vill bo och leva i dag och i framtiden. 88 procent av Poseidons lägenhetsbestånd består av fastigheter byggda på 1970-talet eller tidigare. Vi bedriver därför ett omfattande underhållsarbete för att bevara och utveckla fastigheternas ekonomiska och tekniska värde. När vi förnyar och miljöanpassar en fastighet, genom exempelvis fönsterbyte och tilläggsisolering, blir lägenheterna mer energieffektiva och får bättre boendestandard, samtidigt som driftkostnaderna blir lägre. Med god driftsekonomi, lägre miljöpåverkan och bättre boendemiljö bidrar vår förvaltning till en hållbar utveckling i Göteborg. Ökar hyresgästernas valfrihet Hyresgästerna uppmuntras att vara delaktiga i beslut om renoveringar, ombyggnader eller andra förändringar av den gemensamma boendemiljön. Genom att ge hyresgästerna inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning ökar förutsättningarna för trygghet och trivsel. Underhållsprojekt 2013 Vi har under 2013 genomfört ett omfattande underhåll av vårt fastighetsbestånd. De största ombyggnadsprojekten har skett i Backa Röd, Brunnsbo, Hjällbo, Lövgärdet, Guldheden samt Krokslätt och avser framför allt insatser för att säkra tak, fönster och fasader samt badrum. Fastighetsnära källsortering Vi vill att fler hyresgäster ska sortera sitt biologiskt nedbrytbara avfall. Detta så kallade bioavfall kan i nästa led användas som biogas. Avfallet ska ses som en resurs och hanteras så att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. 12

15 Hyresgästerna bidrar till återvinningen genom att sortera sitt avfall i miljöhus och miljörum i nära anslutning till våra fastigheter. Under 2013 färdigställde Poseidon åtta nya miljöhus och miljörum, vilket innebär att antalet uppgår till 150 stycken. Det betyder att mer än hälften av våra hyresgäster har möjlighet att källsortera i nio fraktioner eller mer i ljusa och fräscha miljöhus eller miljörum. 13

16 VI TAR SOCIALT ANSVAR Poseidon är en del av Göteborg och vi arbetar aktivt för att skapa ett gott boende på flera plan för våra hyresgäster. Genom att ta ett socialt ansvar i våra bostadsområden samt initiera och delta i aktiviteter för ökad boendeintegration, stärker vi våra hyresgästers förutsättningar att utveckla sin egen välfärd. Våra yngre Arbetet för sysselsättning för bostadsområdenas unga är en viktig komponent i integrationsarbetet. Vi stödjer grundskoleelever via exempelvis Läxhjälpen och tillhandahåller praktikplatser till personer inom arbetsmarknadsprojekt. Under 2013 erbjöd vi 173 ungdomar sommarjobb i företaget. Eftersom föreningslivet spelar en stor roll i vårt arbete med att bidra till meningsfull fritid för ungdomar, sponsrar vi föreningar i våra bostadsområden. Vi arrangerar också aktiviteter för sommarlovslediga barn och ungdomar i samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar och lokala föreningar. Våra äldre Vi vill erbjuda våra äldre hyresgäster möjligheten att bo kvar i sin bostad och ha ett aktivt och självständigt liv, även när behoven av stöd och omsorg ökar. För att finna nya lösningar för ett funktionellt och värdigt kvarboende, prövar vi ny teknik och nya servicekoncept och har ett nära samarbete med Göteborgs Stad. Vi arbetar även aktivt för att skapa fler trygghetslägenheter i vårt bestånd. Hjälp att ta sig in på bostadsmarknaden Göteborgs Stad samarbetar med fastighetsägare för att ordna lägenheter till dem som av sociala eller medicinska skäl behöver bostad, så kallade kommunala kontrakt. Under 2013 lämnade Poseidon 136 lägenheter till kommunala kontrakt. Vi hyr även ut lägenheter till fristående organisationer, som i sin tur hjälper personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 8 lägenheter har under 2013 lämnats till frivilligorganisationer, däribland Göteborgs Kyrkliga Stadsmission. 14

17 15

18 MOTIVERADE MEDARBETARE Att bo hos Poseidon ska ge mer än en bra bostad och trygga, trivsamma utemiljöer. Vi vill att våra hyresgäster ska uppleva oss som lyhörda, omtänksamma och pålitliga. En förutsättning för att lyckas är att våra 237 medarbetare trivs på sin arbetsplats, ges eget ansvar och får växa i sin yrkesroll. På Poseidon arbetar vi efter principen att besluten ska fattas så nära hyresgästerna som möjligt. Därför är våra husvärdar närmaste kontaktperson i de flesta frågor som rör boendet. Det är husvärden som har det tekniska och ekonomiska ansvaret för fastigheterna i sitt område samt ser till att skötseln och reparationer sköts med kvalitet och god ekonomi. Våra miljövärdar tar hand om skötseln och underhållet av grönytor i bostadsområdena. Om vintern står de för snöröjning och halkbekämpning. Det är miljövärdarna som sköter om våra miljöhus och inspirerar hyresgästerna till att källsortera och kompostera. Vinnande lag Husvärdens och miljövärdens välkända ansikten utgör en trygghet för många i våra områden. Tillsammans arbetar de också för att öka granngemenskapen och boinflytandet. Navet i varje distrikt utgörs av ett distriktskontor. Här jobbar ett team av medarbetare för att stärka servicen till de boende uthyrare, förvaltare, förvaltnings assistent, ekonom, fastighetsingenjör och distriktschef. Till deras stöd finns våra centrala resurser på huvudkontoret i Angered. Attraktiv arbetsgivare Fastighetsbranschen står inför en generationsväxling och Poseidon arbetar aktivt för att attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. För att möta behovet av yngre medarbetare har vi startat utbildningar ihop med gymnasieskolor och andra utbildare samt erbjuder trainee- och praktikplatser. 16

19 Under 2013 hade 32 personer sin praktikplats och 173 ungdomar sitt sommarjobb hos oss. Engagemanget är en del av vår ambition att ge unga en introduktion till arbetslivet, samtidigt som vi får chansen att visa upp Poseidon en stimulerande arbetsmiljö med intressanta utvecklingsmöjligheter.

20 Bostads AB Poseidon är Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor cirka personer, eller ungefär var tionde göteborgare. Vårt långsiktiga mål tillsammans skapar vi gröna hem där människor vill bo och leva är ledstjärnan i arbetet med att förvalta och utveckla bolagets bostads områden. Fastighetsbeståndet omfattar 333 bostadsfastigheter med lägenheter och den totala bostadsytan uppgår till 1,7 miljoner kvadratmeter. I beståndet finns allt från kulturhistoriskt värdefulla fastigheter till moderna nybyggen med god spridning över hela Göteborg. Fastigheternas bokförda värde är 11,3 miljarder kronor och de har ett bedömt marknadsvärde på 25,3 miljarder kronor. Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered och antalet anställda uppgår till 237. Solberg Foto: Anna Hult m.fl. Läs mer om vår verksamhet och om våra fastigheter på Bostads AB Poseidon Angereds Torg 14 Box Angered Telefon Telefax

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon 2012 I är med sina 26 378 lägenheter Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 45 000 personer närmare 10 procent av alla göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 333 bostadsfastigheter och den

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon 2011 Bostads AB Poseidon I Vår vision Tillsammans skapar vi gröna hem där människor vill bo och leva. Det är Poseidons vision och ledstjärnan i arbetet med att förvalta och utveckla

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Bostads AB Poseidon (Poseidon) Org.nr. 556120-3398 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Familjebostäder i Göteborg AB Org.nr. 556114-3941 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Med stadens puls utanför fönstret CENTRUM BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Med stadens puls utanför fönstret CENTRUM BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Prinsen, Drottninggatan Med stadens puls utanför fönstret BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

FAMILJEBOSTÄDERS AFFÄRSPLAN Förslag

FAMILJEBOSTÄDERS AFFÄRSPLAN Förslag FAMILJEBOSTÄDERS AFFÄRSPLAN 2017 Förslag 2016-10-12 FRAMTIDENKONCERNENS VISION: VI SKAPAR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET FÖR FRAMTIDEN. FAMILJEBOSTÄDERS MÅLBILD: VI SKAPAR TRIVSAMMA LIVSMILJÖER TILLSAMMANS MED

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Willhem. Vision Willhems vision är "En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem".

Willhem. Vision Willhems vision är En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem. Willhemlyftet Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige.??Willhemlyftet är vårt koncept där

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Fastighetsägarna och samhällsansvar

Fastighetsägarna och samhällsansvar Fastighetsägarna och samhällsansvar Wallfasts dotterbolag Hässelby Hem AB finansierar och samarbetar med Stiftelsen Läxhjälpen. Stiftelsen Läxhjälpen arbetar för att ge högstadieelever ökade framtidsmöjligheter.

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Om- & nybyggnation i harmoni med historien

Om- & nybyggnation i harmoni med historien (foto Bildy ta ) stration grafi/illu Bandhagens gymnasium har genom varsam ombyggnad och anpassad nybyggnation omvandlats till bostäder för 160 familjer. Niklas Gahm, regionchef bostäder i stockholm >

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Våra bostäder. kommer att vara störst i Göteborgsregionen. Efterfrågan på bostäder drivs också av befolkningstillväxten.

Våra bostäder. kommer att vara störst i Göteborgsregionen. Efterfrågan på bostäder drivs också av befolkningstillväxten. Våra bostäder Bostadsmarknaden i stort Efterfrågan på bostäder i Göteborg påverkas främst av Sveriges och Västsveriges ekonomiska utveckling. Det är framför allt Göteborg som är motor i regionen. Västsverige

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat. 2017-01-30 Innehåll: Det här är Rotpartner Renoveringsstrategi Hyresgästdialogen Exempelprojekt - stambyten Det här är Rotpartner Det här är Rotpartner = en möjlighet

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Bostadsområdet Oden. Linero. lkf.se/oden

Bostadsområdet Oden. Linero. lkf.se/oden Bostadsområdet Oden Linero lkf.se/oden Linero Lund Linero Linero ligger nära Lunds centrum och som boende i området kan man ta sig dit med cykel på bara ett par minuter. Från Linero är det lika smidigt

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post:

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post: Bilaga G Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0022/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Higab AB:s utredning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

För ett bättre vardagsliv

För ett bättre vardagsliv Barkarbystaden För ett bättre vardagsliv Vi är inte som andra bostadsföretag. Vi tänker utanför väggarna, vi tänker om. Om oss Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger,

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer