Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS."

Transkript

1 Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om basala hygienrutiner och arbetskläder. Studerande får låna klädskåp för ombyte. Tag med eget hänglås. Städa rent i skåpet när du lämnar det. SkaS Skövde Rena arbetskläder hämtas i centrala klädförråd på plan 1 och lämnas åter i tvättsäckar i respektive omklädningsrum. För utlämnande av arbetskläder krävs tillfälligt passerkort/studentkort. Information om detta lämnas av respektive huvudhandledare eller bashandledare. Omklädningsrum för studenter/elever finns på plan 1. Omklädningsrummen finns mitt emot ingången till städcentralen, se skyltning i taket. Första och andra omklädningsrummet (nr 37 och 38) på vänster sida är för damer. Tredje omklädningsrummet (nr 39) är för herrar. Skåpen är numrerade. Det är inte tillåtet att tejpa eller skriva något på skåpen. Lämna inga värdesaker i skåpen. Omklädningsrummen är låsta. För tillgång till omklädningsrummen krävs tillfälligt passerkort/studentkort. SkaS Lidköping Rena arbetskläder hämtas i centrala klädförråd i källaren och lämnas åter i tvättsäckar i respektive omklädningsrum. För utlämnande av arbetskläder krävs tillfälligt passerkort/ studentkort. Information om detta lämnas av respektive huvudhandledare /bashandledare. Omklädningsrum hänvisas av respektive huvudeller bashandledare. SkaS Falköping Information om rena arbetskläder och omklädningsrum lämnas av huvudhandledare eller bashandledare. SkaS Mariestad Information om rena arbetskläder och omklädningsrum lämnas av enhetschef eller bashandledare. Sekretess Tänk på sekretessen och töm fickorna på patientanteckningar. Förstör pappren i dokumentförstöraren innan du lämnar avdelningen Lena Larsson Studierektor 1

2 Godkänt av Ulf Nyberg Handläggare Område Berit Otterberg Övergripande Ulf Nyberg Typ av PM Publiceringsdatum Organisatoriskt Revisionsdatum Gäller för Verksamhet/Enhet: Övergripande Riktlinjer för basala hygienrutiner och arbetskläder Inom Skaraborgs Sjukhus ska all hälso- och sjukvårspersonal vid patientnära vårdarbete följa nedanstående rutiner för att begränsa smittspridning och därmed öka patientsäkerheten. Syfte Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete är basala hygienrutiner. De ska konsekvent tillämpas i alla patientnära vårdsituationer och av all personal. Patientnära vårdarbete innebär arbete när patienten undersöks, behandlas eller vårdas samt arbete med produkter eller utrustning som ska eller har använts i samband med vård. Patienter är ofta på grund av sjukdom, behandling eller ålder mer mottaglig för infektioner. Ledningens ansvar Ansvaret för att dessa hygienrutiner är möjliga att följa åvilar enligt arbetsmiljölagen arbetsledningen på alla nivåer. Arbetsgivaren ansvarar för att tillhandahålla arbetskläder, skyddsutrustning och material som möjliggör tillämpning av basala hygienrutiner. Verksamhetschef eller motsvarande ska fortlöpande följa upp verksamheten och säkerställa att rutiner/riktlinjer tillämpas. Den anställdes ansvar Den anställde är enligt arbetsmiljölagen skyldig att följa gällande föreskrifter samt använda den personliga skyddsutrustning som krävs. Händer, kläder, hår och smycken kan utgöra en smittväg för direkt eller indirekt kontaktsmitta och kan överföra smittämnen mellan patienter. Alla som arbetar i vården ska känna till och följa basala hygienrutiner, se SOSFS 2007:19, Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien inom hälso- och sjukvård mm. Handhygien/handdesinfektion Överföring av mikroorganismer mellan olika individer och i miljön sker oftast via våra händer. För att bryta den smittvägen är handdesinfektion en snabb och effektiv metod. Handdesinfektion ska göras före och efter alla vårdmoment, före rent och efter orent arbete samt före och efter användning av handskar. 2

3 Ta rikligt med handsprit (2-4 ml) Gnid in händerna och vid behov underarmarna, glöm inte fingertoppar och tumgrepp Fortsätt att gnida in handspriten tills händerna är torra, då har full effekt uppnåtts Handtvätt Handtvätt görs med flytande tvål och vatten om händerna ser eller känns smutsiga/kladdiga, samt efter vård av patient med gastroenterit. Händerna ska torkas torra med engångshanddukar. Efterföljs av handdesinfektion. Smycken och armbandsur Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken. De samlar mikroorganismer och hindrar en effektiv handdesinfektion. De kan även skada patienten. Halsband, örhängen eller smycken i piercade hål kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet. Piercing utgör ingen påvisad smittorisk om piercinghålet är läkt och utan infektion. Naglar och hår Naglarna ska vara kortklippta och omålade. Konstgjorda eller uppbyggda naglar är inte tillåtet. Långt hår och skägg ska fästas upp så att det inte faller ner i arbetsfältet. Huvudduk/slöja ska vara instoppad under arbetsklädseln. Huvudduk/slöja kan beställas från Tvätteriet, Alingsås. Skyddskläder Plastförkläde ska användas För att skydda arbetsdräkten vid risk för stänk och kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Vid kontakt med patienten eller patientens säng. Vid hantering av förorenade föremål Som engångsförkläde och bytas mellan varje patient. Visir eller skyddsglasögon och munskydd ska användas då risk för stänk mot ansikte finns. Handskar Ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Är för engångsbruk och kastas direkt efter användning. Ska bytas mellan olika vårdmoment för att undvika smittspridning. Påverkas av kemikalier och ska därför inte spritdesinfekteras och återanvändas. Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar. Punktdesinfektion 3

4 Kroppsvätskor/utsöndringar (t.ex. urin, avföring, blod, sårsekret) kan innehålla stora mängder smittämnen. Vid spill av kroppsvätskor/utsöndringar på ytor eller föremål ska punktdesinfektion utföras direkt av vårdpersonal för att förhindra smittspridning. Vårdpersonal ansvarar också för att punktdesinfektion utförs i vårdenhetens gemensamma utrymmen, samt vid upptäckt av tidigare spill till exempel på patienttoaletter. Tag rikligt med desinfektionsmedel på en engångsduk och bearbeta den förorenade ytan mekaniskt. Använd Alkoholbaserad ytdesinfektion med rengörande effekt ( 70 % med tensid) vid mindre spill. Virkon 1 % vid större spill. Klädsel Personal som arbetar i patientnära vårdarbete skall bära arbetskläder som tillhandahålles av arbetsgivaren och upphandlade via TvA Tvätteriet Alingsås. Avser alla synliga plagg förutom underkläder skor och strumpor. Arbetsklädsel Arbetskläderna ska vara kortärmade vid patientnära vårdarbete för att möjligöra en korrekt handdesinfektion men även för att minska risken för smittspridning via kläder. Arbetskläderna byts dagligen eller oftare om den förorenats med kroppsvätskor eller annat bilogiskt material. Om värmeväst används i patientnära arbete gäller samma rutiner som för övrig arbetsklädsel. Långärmad arbetsklädsel, till exempel läkarrock eller frysjacka ska tas av i samband med patientnära arbete. Privata kläder får inte användas i patientnära vårdarbete. Grön arbetsdräkt är avsedd för personal på operationsavdelning. Personal som inte direkt deltar i det patientnära vårdarbetet men som större delen av dagen vistas i lokaler för patientvård (avdelningar, mottagningar) kan i vissa fall, beroende av arbetsuppgift, behöva bära arbetskläder. Närmaste chef avgör detta. När man bär arbetskläder innebär det att man följer föreskrifterna gällande dagliga klädbyten, smycken, armbandsur och hår. Kombination med privata kläder och arbetskläder är inte tillåtet. Tvätt Arbetskläderna tvättas i kontrollerade processer på tvätteriet i Alingsås. Arbetskläderna får inte tvättas hemma. Töm alla fickor och avlägsna broscher, namnskyltar, pennor m.m. innan plagget läggs i tvättsäcken Tillgången på arbetskläder är beroende av att cirkulationssystemet för tvätt fungerar. Lagra därför inga arbetskläder där omklädning sker. 4

5 Trasiga/smutsiga klädesplagg får endast kasseras av tvätteriet Slut på dokumentet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1 Direktiven finns att ladda hem från www.sll.se (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt www.smittskyddsenheten.nu Bilagor: se www.intranat.sll.se

Läs mer

Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv.

Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien 1 Innehåll 3 Inledning 4 Vårdrelaterade infektioner 5 Handhygienens betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Allt du vill veta om handhygien

Allt du vill veta om handhygien Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien 1 Innehåll 3 Inledning 4 Vårdrelaterade infektioner 5 Handhygienens betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på Hitta i dokumentet Sammanfattning Riskbedömning Åtgärder vid misstanke om VHF Transport av patient Städning av rummet övriga riktlinjer

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD.

FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD. 1(23) FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD. Kvalitetssystemen skall säkerställa att kvalitet och säkerhet i

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer