Svenska Filminstitutet Filmåret i siffror 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Filminstitutet Filmåret i siffror 2006"

Transkript

1 Svenska Filminstitutet Filmåret i siffror

2

3 Innehåll Det här är Svenska Filminstitutet 2 Bioåret i sammandrag 4 Hur gick det för biograferna? 6 Hur gick det för filmerna? 8 Vilka filmer hade premiär? 12 Vem vann kampen om publiken? 20 Var sågs filmen? 24 Historiska data 28 2

4 Det här är Svenska Filminstitutet 2 2 Stiftelsen Svenska Filminstitutet bildades 1963 och har en ledande roll Filmavtalets parter är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och inom svenskt filmliv med uppdrag att lyfta fram, stärka och utveckla Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, filmen i kultur- och samhällslivet. Till de centrala uppgifterna hör att Svenska Filmdistributörers Förening och Föreningen Sveriges Filmproducenter, samt på TV-området Sveriges Television, TV4, Modern Times fördela stöd till produktion av svensk film samt till distribution och visning av film i hela landet, att företräda svensk film internationellt. Group MTG, Kanal 5 och C More Entertainment. Avtalet gäller till och Filminstitutet bedriver också ett omfattande arbete med att bevara och med den 31 december levandegöra det filmhistoriska arvet. Filminstitutets övriga verksamhet, bland annat filmarkiv och Cinematek, Filminstitutets verksamhet regleras via Filmavtalet, ett avtal mellan är från den 1 januari helt statligt finansierad och regleras genom det årliga staten och film- och mediebranschen, och via det årliga regleringsbrevet regleringsbrevet. från Kulturdepartmentet. Både filmavtalet och regleringsbrevets utformning har sin grund i propositionen Fokus på film en ny svensk filmpolitik (prop. 2005/06). Det nuvarande filmavtalet trädde i kraft 1 januari 2006 och reglerar framför allt stöd till svensk filmproduktion samt till distribution och visning av film i hela landet. Finansieringen sker genom bidrag från svenska staten, de TV-bolag som är avtalsparter samt från landets biografägare som betalar in en biografavgift på 10% av bruttobiljettintäkterna.

5 Organisation Fördelning av intäkter och kostnader 2006 STYR E LS E VD vvd Intäkter (mkr) Staten 285 Biografer 102 TV-bolagen 50 Övriga 50 Kostnader (mkr) Produktionsstöd 171 Publikrelaterat stöd 75 Stöd till distrib. & visning 38 Stöd till filmkultur 35 Personalkostnader 65 Övriga kostnader 78 Stab Produktionsstöd Publiken Filmarvet Svenska Filminstitutets styrelse Filminstitutets styrelse består av nio ledamöter som utses av regeringen. Styrelsen tillsätter den verkställande direktören som ansvarar för Filminstitutets löpande verksamhet. Verkställande ledning Svenska Filminstitutets dagliga ledning utövas av den verkställande direktören, Cissi Elwin. Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrelse från och med den 1 juni 2005 till och med den 31 december 2007: Håkan Tidlund, ordförande (född 1943), Kirsten Dalgaard (född 1944), Jasenko Selimovic (född 1968), Göran du Rées (född 1947), Bertil Sandgren (född 1942), Ewa Swartz, vice ordförande (född 1956), Astrid Söderbergh Widding (född 1963), Lars Weiss (född 1946), Annakarin Wolfsberg (född 1975), Marika Junström, personalrepresentant Svenska Filminstitutet (född 1947), Susanne Roger, personalrepresentant (suppl) Svenska Filminstitutet (född 1949) Ledamöterna i styrelsen utses på en period av tre år, med möjlighet till förlängning. Styrelsen sammanträder normalt 6 gånger per år.

6 Bioåret i sammandrag 44 Fortsatt stort antal svenska långfilmspremiärer I likhet med 2005 var antalet svenska långfilmspremiärer fortsatt högt, 44 svenska långfilmer gick upp på biograferna under 2006 (2005 hade 45 filmer premiär) Biobesöken ökade med 5 procent 2006 uppgick de totala biobesöken till , vilket är en ökning med cirka fem procentenheter jämfört med Bruttobiljettintäkterna ökade med 7 procent Bruttobiljettintäkterna ökade med cirka sju procentenheter under 2006 och uppgick till ,8 Marknadsandelen för svensk långfilm sjönk med 3,8 procentenheter Efter att 2005 ha legat över genomsnittet för perioden (22,6 %) sjönk andelen för svensk film för 2006 tillbaka till 18,8. 54 SF Bio dominerade biografmarknaden Biografmarknaden domineras av SF Bio som 2006 hade en marknadsandel på 54 procent. 22 Buena Vista största distributör Den största enskilda distributören 2006 var Buena Vista med 22,1 procent av marknaden, vilket innebar en ökning från 14,1 procent förra året.

7 51 Källa: SFI, FKB, SCB och SVF SFI : Svenska Filminstitutet FKB : Filmägarnas Kontrollbyrå SCB : Statistiska Centralbyrån SVF : Sveriges Videodistributörers Förening FRF : FILMPRODUCENTERNAS RÄTTIGHETSFÖRENING Biografer Multiplexbiografer (biografer med mer än 1 salong) Antal salonger på multiplexbiografer Avgiftspliktiga biosalonger Avgiftsbefriade biosalonger Totalt antal biosalonger Totalt antal biografer Totalt antal stolar Antal invånare i riket Antal besök per invånare 1,68 1,61 1,84 2,0 2,0 2,0 Utlägg för biobesök per invånare Antal besök Bruttobiljettintäkter Svenska Filminstitutets andel av bruttobiljettintäkterna från avgiftspliktiga biografer Genomsnittspris på samtliga biografer 78,47 76,82 76,70 75,37 72,97 70,89 Genomsnittspris på avgiftspliktiga biografer 79,89 78,16 78,24 76,87 74,49 72,52 Genomsnittspris på avgiftsbefriade biografer 63,86 61,94 61,45 58,03 60,55 59,10 Svensk films marknadsandel av antal besök 18,75 22,56 23,3 19,9 16,8 23,5 5 Svensk films marknadsandel av bruttobiljettintäkter 17,70 21,64 22,4 18,9 15,8 22,5 5 Totalt antal biografvisade långfilmer Totalt antal biografvisade svenska långfilmer Totalt antal biografvisade utländska långfilmer Premiärsatta långfilmer Premiärsatta svenska långfilmer varav med utländska producenter Premiärsatta utländska långfilmer varav med svenska producenter DVD och video* Antal sålda DVD Antal sålda videokassetter * Siffror för detaljistled

8 Hur gick det för biograferna? 6 6 Biobesöken ökade med 5 procent Bruttobiljettintäkterna ökade med 7 procent April, maj och juli bästa besöksmånaderna 2006 uppgick de totala biobesöken till , vilket är en ökning Bruttobiljettintäkterna ökade med cirka sju procentenheter under 2006, Fem av årets månader (april, maj, juli, oktober och december) uppvisade med cirka fem procentenheter jämfört med Det bör i sammanhanget vilket är något mer än biobesöken. Skillnaden kan delvis förklaras av fler besök än motsvarande perioder föregående år. Ökningen för april noteras att 2005 uppvisade de lägsta besökssiffrorna sedan den generella prisökningstakten i samhället. Se diagram Bruttobiljett- var hela 90 procent. April, maj och juli uppvisade dessutom de bästa Svenska Filminstitutet startade sin biografstatistik 1963/64. intäkter besökssiffrorna som Svenska Filminstitutet registrerat under perioden Se diagram Biobesök per månad Sett i ett längre perspektiv var besöksmängden betydligt mindre än Biobesök per invånare ökade med 4 procent under framgångsåren i början av 2000-talet. En jämförelse med tidigare Under 2006 gick svensken i genomsnitt 1,68 gång på bio, vilket är en Biljettpriset ökade med 2,1 procent år visar dock att årets siffror var högre än 1997 och även ytterligare två ökning med 4 procent. Då antalet invånare i Sverige inte uppvisade Det genomsnittliga biljettpriset för en biobiljett var ,46 kr, vilket år under tidigt 90-tal. någon egentlig ökning, innebär det en faktisk ökning av antalet besök. är en ökning med 2,1 procent. Under 2006 ökade KPI med 1,4 procent. Se diagram Biobesök per invånare Under åren har det genomsnittliga biljettpriset ökat snabbare Tillbakagången under 2005 var inte unik för Sverige utan de flesta länder än KPI. Sett över hela perioden har biljettpriset ökat med 29,3 procent, såg en tillbakagång. Även utvecklingen 2006 var likartad på det flesta Utlägg för biobiljetter per invånare ökade med 6,2 procent medan KPI ökat med 11,0 procent. Se diagram Biljettpriset kontra KPI marknader, när också en viss återhämtning skedde. Återhämtningen Den genomsnittlige svensken spenderade 132 kr på biobiljetter, det visar tydligt hur viktigt det är med stora blockbusters från USA. Den innebar en ökning med 6,2 procent jämfört med tidigare år. Se diagram svenska utvecklingen var något bättre än genomsnittet för de 25 EU-länderna, Utlägg för biobiljetter per invånare som enbart ökade med 3,6 procent. Se diagram Biobesök

9 71 KÄLLA: SFI 72 KÄLLA: SFI 73 KÄLLA: SFI, SCB Biobesök Bruttobiljettintäkter Biobesök per invånare Miljoner Miljarder Besök KÄLLA: SFI, SCB 75 KÄLLA: xxxxx 76 KÄLLA: SFI, SCB Utlägg för biobiljetter per invånare Biobesök per månad 2006 Biljettpriset kontra KPI SEK 2.5 Miljoner 130 Index GENOMSNITT J F M A M J J A S O N D

10 Hur gick det för filmerna? 8 8 Besöken på svenska långfilmer minskade med 13 procent Antalet besök på svenska filmer uppgick till drygt , vilket är en minskning från föregående år med besök (en minskning med 13 procent). Det är också 18 procent lägre än snittet för de tidigare åren (som uppgår till ). Alla år utom 1997 uppvisar högre siffror. Se diagram Besök på svenska långfilmer Marknadsandel för svensk långfilm sjönk med 3,8 procentenheter Svensk film har även i ett internationellt perspektiv haft en hög nationell marknadsandel. Genomsnittet för perioden ligger på 20,9 procent. Efter att 2005 ha legat över snittet för perioden (22,6 %), sjönk andelen för svensk film för 2006 tillbaka till 18,8. Se diagram Marknadsandel för svensk långfilm Marknadsandel högst i januari för svensk långfilm Under bioåret 2006 varierade den svenska marknadsandelen kraftigt, alltifrån dryga 28 procent (januari) till knappa 9 procent (juni). Den svenska marknadsandelen är generellt sett en konsekvens av både antalet svenska premiärer och filmernas publikdragande kraft. Marknadsandelen påverkas naturligtvis också av det övriga filmutbudet. Exempelvis lockade svensk film drygt besök i december månad, vilket gav en marknadsandel på 20,6 procent. Men under mars månad uppgick den svenska marknadsandelen till 24 procent. Dock var besöken bara En bra besöksmånad behöver med andra ord inte vara samma sak som en bra marknadsandel. Se diagram Marknadsandel för svensk långfilm per månad Pirates of the Caribbean årets mest sedda långfilm Årets stora biosuccé var Pirates of the Caribbean Död mans kista med drygt besök. På listan som domineras av amerikanska filmer, hade sex filmer av 14 fler än besök. Det är en fördubbling jämfört med Även om ingen svensk film var på topp tre var antalet svenska filmer på listan lika många som året innan. Den enda filmen som varken kom från USA eller Sverige och som tog sig upp på listan var brittiska Casino Royale. Se diagram Mest sedda filmer 2006 Topp 20.

11 91 92 KÄLLA: xxxx 93 KÄLLA: SFI Besök på svenska långfilmer Marknadsandel för svensk långfilm Marknadsandel för svensk långfilm per månad 2006 Miljoner % % J F M A M J J A S O N D KÄLLA: Titel Distributör Besök 2006 Besök total Bruttobiljettintäkter 2006 Premiärdatum TOPP 20 Mest sedda svenska filmer 2006 NOT: Kolumnen med Besök totalt innehåller data från premiär till och med februari 2007 för att ge en rättvis bild av filmernas framgång 1 Heartbreak Hotel SF Film Beck - Skarpt läge Sony Pictures Releasing OffSide Sandrew Metronome Göta Kanal 2 Kanalkampen SF Film Varannan vecka Buena Vista Lilla Jönssonligan och stjärnkuppen SF Film Miljonärer SF Film Mastermind SF Film Förortsungar Sonet Film Hemligheten SF Film Tusenbröder - Återkomsten Sony Pictures Releasing Ninas resa SF Film Storm Sandrew Metronome Säg att du älskar mig Noble Entertainment Min frus förste älskare Sonet Film Att göra en pudel Sony Pictures Releasing Farväl Falkenberg Sonet Film Lilla spöket Laban Sandrew Metronome Buss till Italien Sonet Film Sigrid och Isaac Folkets Bio Totalt

12 10 10 Årets mest sedda svenska film var Heartbreak Hotel Casino Royale mest sedda ej svenska eller amerikanska film Colin Nutleys Heartbreak Hotel var den mest sedda svenska filmen under Brittiska filmer dominerar topplistan när det gäller filmer som inte Filmen hade cirka besök vilket represnterade drygt vart kommer från USA eller Sverige. Hälften av filmerna kommer därifrån, sjunde biobesök under året. Filmens framgång hos publiken medförde med Casino Royale i spetsen. Se tabell Mest sedda filmer 2006, ej svenska också att april blev den bästa april-månaden under den gångna tioårsperioden. eller amerikanska film. Årets näst mest sedda svenska film var Beck Skarpt läge med cirka besök. En dokumentär finns på listan, Ninas resa ( besök). Filmens publikframgång gör att den även under det svenska framgångsåret 2000 hade funnits med i besökstoppen. Se tabell Mest sedda svenska filmer 2006 Topp 20.

13 111 KÄLLA: TOPP 20 Mest sedda filmer 2006 NOT 1: Kolumnen med Besök totalt innehåller data från premiär till och med februari 2007 för att ge en rättvis bild av filmernas framgång NOT 2: Svenska filmer markerade i rött KÄLLA: Mest sedda filmer 2006, ej svensk eller amerikansk film Not: Kolumnen med Besök totalt innehåller data från premiär till och med februari 2007 för att ge en rättvis bild av filmernas framgång Titel Distributör Besök 2006 Besök totalt Titel Distributör Produktionsland Besök 2006 Besök totalt Bruttobiljettintäkt 2006 Bruttobiljettintäkt 2006 Premiärdatum 1 Casino Royale Sony Pictures Releasing Storbritanien King Kong UIP / Universal Nya Zeeland V för Vendetta Warner Storbritanien Efter bröllopet Sony Pictures Releasing Danmark Att återvända Sandrew Metronome Spanien Harry Potter och den flammande bägaren Warner Storbritanien Pettson & Findus: Tomtemaskinen SF Film Tyskland Den bästa av mödrar Sony Pictures Releasing Finland Match Point Scanbox Entertainment Storbritanien Stolthet och fördom UIP / Universal Storbritanien United 93 UIP / Universal Storbritanien Bortspolad UIP / Paramount Storbritanien Asterix och vikingarna SF Film Frankrike The Grudge 2 Förbannelsen fortsätter Sony Pictures Releasing Japan Pingvinresan Triangelfilm Frankriken Nanny Mcphee UIP / Universal Storbritanien Lassie SF Film Irland Wallace & Gromit Varulvskaninens förbannelse UIP / Universal Storbritanien Lucky Number Slevin Scanbox Entertainment Tyskland Silent Hill Sony Pictures Releasing Kanada Totalt Premiärdatum 1 Pirates of the Caribbean Död mans kista Buena Vista Da Vinci-koden Sony Pictures Releasing Ice Age 2 20th Century Fox Casino Royale Sony Pictures Releasing Narnia Häxan och lejonet Buena Vista Lilla kycklingen Buena Vista Heartbreak Hotel SF Film Borat 20th Century Fox Bilar Buena Vista Djävulen bär Prada 20th Century Fox Beck Skarpt läge Sony Pictures Releasing På andra sidan häcken UIP / Paramount Gustaf 2 20th Century Fox OffSide Sandrew Metronome Mission: Impossible lll UIP / Paramount Göta Kanal 2 Kanalkampen SF Film Fun With Dick & Jane Sony Pictures Releasing Brokeback Mountain Sandrew Metronome X-Men The Last Stand 20th Century Fox Varannan vecka Buena Vista Totalt

14 Vilka filmer hade premiär? Fortsatt stort antal svenska långfilmspremiärer I likhet med 2005 var antalet svenska långfilmspremiärer fortsatt högt, 44 svenska långfilmer gick upp på biograferna under 2006 (2005 hade 44 premiärer). Av dessa filmer var 36 spelfilmer och åtta dokumentärer. Av dessa filmer hade 22 respektive åtta stöd från Svenska Filminstitutet. Se diagram Premiärsatta svenska långfilmer Oktober premiärtätaste månaden De svenska premiärerna är inte jämt fördelade per månad. Det är en stark koncentration till höst och tidig vår. Medan två månader, maj och juli, inte hade någon svensk premiär var det hela åtta premiärer i oktober. Se diagram Premiärsatta svenska långfilmer per månad Antalet premiärsatta utländska långfilmer med svenska samproducenter ökar Antalet utländska filmer med svenska samproducenter har ökat över en 10-årsperiod. Ett fåtal länder i Europa har stora språkområden och därmed stora marknader för sina filmer. Flertalet har mindre språkområden som sin naturliga marknad. Framförallt för länder med små språkområden har samproduktioner blivit en förutsättning för att upprätthålla en hög produktionsvolym. Se diagram Premiärsatta utländska långfilmer med svenska samproducenter Männen dominerade bland regissörerna Genusstatistik kan föras på många olika områden, däribland upphovspersonerna bakom premiärsatta filmer. 83 procent av regissörerna bakom de svenska långfilmer som premiärsattes, spelfilmer såväl som dokumentärer, var män. Se diagram Premiärsatta svenska långfilmer 2006: fördelningen manliga och kvinnliga regissörer samt tabell Förhandsstöd Långfilm i Sammanställning av stöd till svensk film.

15 211 KÄLLA: KÄLLA: SFI Premiärsatta svenska långfilmer per månad 2006 Premiärsatta svenska långfilmer Premiärsatta utländska långfilmer med svenska samproducenter SEK SEK SEK J F M A M J J A S O N D KÄLLA: Premiärsatta svenska långfilmer 2006: fördelning manliga och kvinnliga regissörer Premiärsatta svenska långfilmer 2006: fördelning manliga och kvinnliga manusförfattare Premiärsatta svenska långfilmer 2006: fördelning manliga och kvinnliga producenter Andel kvinnor/män % l Kvinna 17 l Man 83 Andel kvinnor/män % l Kvinna 23 l Man 77 Andel kvinnor/män % l Kvinna 24 l Man 76

16 Guldbaggegalan Annalisa Ericson gör entré inför ett massivt fotografuppbåd. Johan Blanck och Åsa Palmgren knep bagge för Vikarien, Bästa dokumentär. Sissela Kyle framför tjusig dekor, signerad Andreas Bini. En stilig grekisk Gud. Anders A Rosendahl belönades för stark birollsinsats i Hemligheten. Jonas Odell, Guldbagge för Bästa kortfilm Aldrig som första gången!. Linus Sandgren, Bästa foto för Storm. Lia Boysen fick en Guldbagge för Bästa kvinnliga biroll i filmen Sök. Cissi Elwins första Guldbaggegala som Filminstitutets vd. Cecilia Frode, utdelare med kvällens mest originella tal. Lisa Lindgren delar ut bagge till Fabian Torsson. Peter Holthausen och Pontus Sjöman, producenter som belönades för Bästa film: Förortsungar FOTO: Patrik Österberg

17 miljonärer Regi: Michael Hjorth Manus: Tomas Tivemark, Michael Hjorth Producent: Daniel Wagner Premiärdatum: 29 september 2006 Alice och jag Regi: Rebecka Rasmusson Producent: Stina Gardell Premiärdatum: 27 oktober 2006 Alla mår bra Regi: Rainer Hartleb Producent: Rainer Hartleb Premiärdatum: 1 september 2006 Att göra en pudel Regi: Anette Winblad von Walter Manus: Kathrine Haugen, Anette Winblad von Walter Producent: Moa Westeson Premiärdatum: 3 februari 2006 Babas bilar Regi: Rafael Edholm Manus: Rafael Edholm, Björn Olovsson Producent: Hans Peter Lundh Premiärdatum: 31 mars 2006 Beck Skarpt läge Regi: Harald Hamrell Manus: Cecilia Börjlind, Rolf Börjlind Producent: Tomas Michaelsson, Lars Blomgren Premiärdatum: 28 juni 2006 Container Regi: Lukas Moodysson Manus: Lukas Moodysson Exekutiv producent: Lars Jönsson Premiärdatum: 10 mars 2006 Den enskilde medborgaren Regi: Claes Eriksson Manus: Claes Eriksson Producent: Anne Otto Premiärdatum: 1 september 2006 Desmond & träskpatraskfällan Regi: Magnus Carlsson Manus: Magnus Carlsson Producent: Maritha Norstedt, Magnus Carlsson Premiärdatum: 15 december 2006 Du & jag Regi: Martin Jern, Emil Larsson Manus: Martin Jern, Emil Larsson Producent: Martin Jern, Emil Larsson Premiärdatum: 6 oktober 2006 Exit Regi: Peter Lindmark Manus: Peter Lindmark Producent: Steve Aalam, Thomas Allercrantz, Daniel Collert, Peter Lindmark Premiärdatum: 6 oktober 2006 Farväl Falkenberg Regi: Jesper Ganslandt Manus: Jesper Ganslandt, Fredrik Wenzel Producent: Anna Anthony Premiärdatum: 22 september 2006

18 Frostbiten Regi: Anders Banke Manus: Daniel Ojanlatva Producent: Magnus Paulsson, Göran Lindström Premiärdatum: 24 februari 2006 Gitmo Regi: Erik Gandini, Tarik Saleh Manus: Erik Gandini, Tarik Saleh Producent: Kristina Åberg Premiärdatum: 10 februari 2006 Heartbreak Hotel Regi: Colin Nutley Manus: Colin Nutley Producent: Colin Nutley, Maritha Norstedt Premiärdatum: 24 mars 2006 Hästmannen Regi: Peter Gerdehag, Tell Johansson Manus: Tell Johansson Producent: Johan Miderberg Premiärdatum: 10 november 2006 Islams barn i Folkhemmet Regi: Bo Harringer, Renzo Aneröd Manus: Bo Harringer, Renzo Aneröd Producent: Bo Harringer Premiärdatum: 6 augusti 2006 Kill Your Darlings Regi: Björne Larson Manus: Björne Larson, Johan Sandström, Lisa Taube Producent: Johan Sandström Premiärdatum: 12 april 2006 Förortsungar Regi: Ylva Gustavsson, Catti Edfeldt Manus: Ylva Gustavsson, Hans Renhäll Producent: Peter Holthausen, Pontus Sjöman Premiärdatum: 27 oktober 2006 Göta kanal 2 Kanalkampen Regi: Pelle Seth Manus: Bengt Palmers Producent: Göran Lindström, Anders Birkeland Premiärdatum: 25 december 2006 Hemligheten Regi: Stephan Apelgren Manus: Stefan Thunberg, Henning Mankell Producent: Malte Forssell Premiärdatum: 10 november 2006 Inga tårar Regi: Håkan Bjerking Manus: Håkan Bjerking Producent: Sigve Endresen Premiärdatum: 6 oktober 2006 Keillers park Regi: Susanna Edwards Manus: Pia Gradvall Producent: Christina Olofson, Anna Pettersson, Solveig Nordlund Premiärdatum: 24 mars 2006 Kärringen därnere Regi: Ragnar di Marzo Manus: Fredrik Lindqvist & Manusgruppen Producent: Lukas Wojarski Premiärdatum: 13 oktober

19 17 17 Lilla Jönssonligan och stjärnkuppen Regi: David Berron Manus: Anna Fredriksson Producent: Fredrik Holmström, Christjan Wegner Premiärdatum: 27 januari 2006 Mer än bara en Svensson Regi: Beata Konar Manus: Beata Konar Producent: Beata Konar Premiärdatum: 15 september 2006 Min frus förste älskare Regi: HansÅke Gabrielsson Manus: HansÅke Gabrielsson, Marianne Willtorp Producent: Anders Birkeland, Göran Lindström Premiärdatum: 6 januari 2006 Moreno & tystnaden Regi: Erik Leijonborg Manus: Björn Carlström, Stefan Thunberg Producent: Jan Marnell Premiärdatum: 27 januari 2006 New York Waiting Regi: Joachim Hedén Manus: Joachim Hedén Producent: Jonas Sörensson Premiärdatum: 25 augusti 2006 När mörkret faller Regi: Anders Nilsson Manus: Anders Nilsson, Joakim Hansson Producent: Joakim Hansson Premiärdatum: 20 oktober 2006 Offside Regi: Mårten Klingberg Manus: Oskar Söderlund i samarbete med Mårten Klingberg Producent: Christer Nilson Premiärdatum: 18 augusti 2006 Om Gud vill Regi: Amir Chamdin, Erik Eger Christensson (medregi) Manus: Amir Chamdin, Martina Stöhr, Erik Eger Christensson Producent: Martina Stöhr Premiärdatum: 10 februari 2006 Sista dagen Regi: Magnus Hedberg Manus: Magnus Hedberg, Jens Jungmark Producent: Jens Jungmark Premiärdatum: 27 oktober 2006 Små mirakel och stora Regi: Jon Lindström Manus efter en idé av Jon Lindström: Rita Holst Producent: Börje Hansson Premiärdatum: 17 februari 2006 Storm Regi: Måns Mårlind, Björn Stein Manus: Måns Mårlind Producent: Karl Fredrik Ulfung Premiärdatum: 20 januari 2006 Säg att du älskar mig Regi: Daniel Fridell Manus: Daniel Fridell, Grace Maharaj Producent: Daniel Fridell, Albert Avramovic, Per Samuelsson Premiärdatum: 25 augusti 2006

20 GULDBAGGEVINNARE 2006 ( ) Bästa film Förortsungar Producent: Peter Holthausen och Pontus Sjöman Bästa kortfilm Aldrig som första gången Regi: Jonas Odell Sök Regi: Maria von Heland Manus: Maria von Heland Producent: Helena Danielsson Premiärdatum: 8 september 2006 The Planet Regi: Michael Stenberg, Johan Söderberg, Linus Torell Producent: Jonas Kellagher, Michael Stenberg Premiärdatum: 1 september 2006 Tjocktjuven Regi: Henrik Sylvén Manus: Henrik Sylvén, Jonathan Sjöberg Producent: Gustaf Thörn Premiärdatum: 14 april 2006 Tusenbröder Återkomsten Regi: Erik Leijonborg Manus: Lars Lundström Producent: Daniel Alfredson, Hans Lönnerheden Premiärdatum: 10 mars 2006 Underbara älskade Regi: Johan Brisinger Manus: Johan Brisinger Producent: Mikael Flodell Premiärdatum: 22 december 2006 Varannan vecka Regi: Felix Herngren, Måns Herngren, Hannes Holm, Hans Ingemansson Manus: Felix Herngren, Måns Herngren, Hannes Holm, Hans Ingemansson Producent: Patrick Ryborn Premiärdatum: 13 januari 2006 Wellkåmm to Verona Regi: Suzanne Osten Manus: Suzanne Osten, Erik Uddenberg Producent: Thomas Lydholm, Ulf Ahlberg Premiärdatum: 7 april 2006 Vikarien Regi: Åsa Blanck, Johan Palmgren Manus: Åsa Blanck, Johan Palmgren Producent: Åsa Blanck, Petter Hansson Premiärdatum: 31 mars 2006 Bästa regi Ylva Gustavsson och Catti Edfeldt för Förortsungar Bästa kvinnliga huvudroll Haddy Jallow för rollen som Fatou i Säg att du älskar mig Bästa manliga huvudroll Gustaf Skarsgård för rollen som Johan i Förortsungar Bästa dokumentärfilm Vikarien Regi: Åsa Blanck och Johan Palmgren Bästa Prestation inom yrkeskategorierna filmklippare, scenograf, kostym, maskör, special effects och animation Marina Krig Tusenbröder Återkomsten Bästa Prestation inom yrkeskategorierna ljudtekniker, mixare och kompositör 18 Bästa kvinnliga biroll Fabian Torsson 18 Lia Boysen Förortsungar för rollen som Vera i Sök Bästa manliga biroll Anders A Rosendahl för rollen som Roffe i Hemligheten Bästa manuskript Ylva Gustavsson och Hans Renhäll för manuskriptet till Förortsungar Hedersguldbagge Filmkritikern Nils Petter Sundgren Ingmar Bergman-priset 2006 Skådespelerskan Angela Kovács GULLSPIRA 2007 Catti Edfeldt Bästa foto Linus Sandgren för fotot i Storm Bästa utländska film De andras liv/das Leben der Anderen Regi: Florian Henckel von Donnersmarck

21 FOTO: Patrik Österberg Lycklig Guldbaggebelönad för Bästa manliga huvudroll: Gustaf Skarsgård. Hedersguldbaggebelönade Nils Petter Sundgren. Lycklig Guldbaggebelönad för Bästa kvinnliga huvudroll: Haddy Jallow. Angela Kovács fick Ingmar Bergman-priset. Sissela Kyle, kvällens konferencier i specialsydd klänning av Lars Wallin. Samtliga prisvinnare. Reine Mirro, Karl Dyall och Hanna Hedlund gjorde ett fantastiskt dansnummer från musikalen Singin in the Rain. Andreas Wilson, Björne Larsson, Gustaf Skarsgård och Lisa Werlinder partajar. Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson, Bästa regissörer för Förortsungar. Rafael Edholm dansar. Anastasios Soulis från Underbara älskade mottog nyinstiftade Biopublikens pris. Cirkus i Stockholm. 22 januari 2007

22 Vem vann kampen om publiken? Buena Vista största distributör marknadsandel på 54 procent. Utöver detta kontrollerar samma bolag delen regionerna emellan skiljer sig dock beroende på beräkningsgrund. Den svenska marknaden domineras av ett fåtal bolag där de tio största SF Partner med ytterligare 0,5 procent och dessutom 50 procent av distributörerna har en gemensam marknadsandel på 96,5 procent, Svenska Bio som hade 10,3 procent marknadsandel. SF Partner var det När det gäller andel av besöken under 2006 dominerade de amerikanska mätt som andel av de totala besöken. Den största enskilda distributören bolag som bildades för att ta hand om de biografer SF Bio under hösten filmerna med en andel över 65 procent. Den höga amerikanska mark var Buena Vista med 22,1 procent av marknaden (upp från köpte av Astoria (med undantag för Biopalatset i Borlänge som Svenska nadsandelen är absolut inget unikt för Sverige. Statistik från Europeiska 14,1 procent förra året). Deras främsta titlar var Pirates of the Caribbean Bio tog hand om samt de två salonger i Filmstaden Sergel som numera Audiovisuella Observatoriet visar att den genomsnittliga andelen för Död mans kista (som låg bakom ungefär en tredjedel av besöken), ingår i SF Bio). Astorias finansiella kris och sedermera försäljningen amerikansk film i Europa ligger på cirka 64 procent. Narnia Häxan och lejonet och Lilla kycklingen. Buena Vista hade totalt av biografer gjorde att deras marknadsandel sjönk till 14 procent. Se sex titlar på Topp 20. Sony Pictures Releasing var ett annat bolag som diagram Marknadsandel per biografägare Den svenska marknadsandelen var 18,8 procent av totalt antal besök. ökade sin marknadsandel, som uppgick till 19,4 procent (upp från Om man istället ser till utbudet, d v s visade filmer och premiärsatta fjolårets 8,6). Övriga större förändringar (mer än 3 procentenheter) Amerikanska filmer dominerade bland besöken filmer, uppgick den svenska marknadsandelen till 28 procent respektive jämfört med 2005 var att SF Film (-3,9), UIP/Universal (-5,3), Warner När det gäller marknadsandelar per region ( d v s filmernas ursprung) 17 procent. Den svenska filmen har generellt en större andel av utbudet (-10,1), Sonet (-8,2) minskade sina andelar. Se diagram Marknadsandel redovisas marknadsandelen utifrån antalet visade filmer, antalet besök, än vad gäller besök och intäkter. Samma sak gäller även filmer från per distributör bruttobiljettintäkternas storlek och antalet premiärsatta filmer. Det vanligaste Europa och övriga världen. Se diagram Marknadsandel per region sättet att titta på marknadsandel är att titta på andelen av besök SF Bio dominerade biografmarknaden då den riktar in sig på resultatet (till skillnad från utbudet) och dessutom Biografmarknaden domineras stort av SF Bio som 2006 hade en är mer jämförbar över tiden än andel bruttobiljettintäkten. Marknadsan-

23 KÄLLA: 232 KÄLLA: 233 KÄLLA: SFI Marknadsandel per distributör 2006 Marknadsandel per biografägare 2006 Marknadsandel per region 2006 SEK Distributör Buena Vista 2 Sony Pictures Releasing th Century Fox SF Film UIP / Universal UIP / Paramount Sandrew Metronome Warner 9 Scanbox Entertainment Sonet Film Övriga Biografägare SF Bio Astoria Svenska Bio Folkets Hus och Parker (FHP) Eurostar FHP Sundsvall Kalmar Biografer 8 Carl-Stefan Rydén Biograf Svea Facklan Biograf 0,7 11 Övriga Visade filmer Besök Bruttobiljettintäkt Premiärsatta filmer USA Sverige Europa (exkl. SE) Övriga länder

24 22 22 Amerikansk film stärkte sin position Som ett resultat av att 2006 bjöd på ett antal framgångsrika filmer från USA, stärkte amerikansk film sin andel av besöken från 59,8 till 65,4. Övriga regioner tappade i marknadsandel. Europas marknadsandel (exklusive Sverige) minskade till 13,7 procent (15,5) och övriga världen minskade till 2,1 (2,4). Se diagram Marknadsandel per region och uppgång för europeisk film Även om den amerikanska andelen av besöken under 2006 ökade i jämförelse med 2005, så låg den något under genomsnittet för den senaste tioårsperioden, då andelen var strax under 66 procent. Högst marknadsandel hade den amerikanska filmen 1998 och då med 74 procent. Årets svenska marknadsandel, 18,8 procent, låg även den under genomsnittet för perioden (20,6). Filmer från övriga Europa och övriga världen ligger båda över genomsnittet (11,9 respektive 1,7 procent). Se diagram Marknadsandel per region Amerikanska och svenska filmer visades mest Även om den amerikanska filmens andel av utbudet är lägre än andelen av besök/intäkter så är USA det land som ligger bakom flest filmer på den svenska biografrepertoaren. Under 2006 visades totalt 238 filmer från USA. Svensk film har också en stark position med 205 visade filmer. Övriga länder på Topp 10 är Storbritannien (55 filmer), Frankrike (51 filmer), Tyskland och Danmark (20 filmer vardera), Finland (18 filmer), Kanada (13 filmer), Italien (12 filmer) och Hong Kong (11 filmer). Anledningen till detta är att den icke-amerikanska filmen har en längre livslängd på biograferna. Se diagram Antal visade filmer per produktionsland, Topp 10.

25 KÄLLA: 235 KÄLLA: SFI 236 KÄLLA: Marknadsandel per region Marknadsandel per region Antal visade långfilmer per produktionsland, topp USA Sverige Europa (exkl. Sverige) Övriga länder USA Svergie Storbritannien Frankrike Tyskland Danmark Finland Kanada Italien Hong Kong 0 USA Sverige Europa (exkl. SE) Övriga länder Procent, %

26 Var sågs filmen? Antalet biografer i Sverige minskade medan antalet salonger ökade Antalet biografstolar i Sverige minskade Under perioden har antalet biografer i Sverige minskat. Tvärtemot utvecklingen vad gäller antalet biografer så har antalet I takt med förändringarna av antalet biografer och salonger, har även Bakom denna siffra finns två trender: samtidigt som ett antal biografer salonger ökat sedan Sett över de senaste åren var antalet biografer antalet biografstolar i Sverige förändrats. De biografer som lagts ned har lagts ned så har också ett antal nya biografer tillkommit. Det stora 2006 förhållandevis stabilt, även om en liten minskning syntes jämfört har ofta haft en eller ett fåtal stora salonger medan de som tillkommit flertalet av de nytillkomna biograferna finns i storstäderna eller i dess med Att antalet salonger haft en motsatt trend än antalet biografer varit multiplex med varierande storlek på salongerna. Minskningen från förorter. I vissa fall för att ersätta mindre och äldre biografer, medan de beror på att de biografer som lagts ned ofta varit singelbiografer och att 2005 har skett trots att SF Bio under hösten 2006 öppnade ett nytt stort biografer som lagts ned i Sverige utan att ha ersatts i huvudsak funnits i de som tillkommit varit multiplexbiografer. Se diagram Antalet salonger i biografkomplex i Göteborg (Bergakungen). Se diagram Antalet biografstolar mindre städer och orter på landsbygden. Se diagram Antalet biografer i Sverige i Sverige Sverige Filmkonsumtionen högre än någonsin Teknikskiftet i videobranschen är mer eller mindre genomfört. DVD har i princip tagit över hela marknaden och videoförsäljningen är nu endast en marginell företeelse. Introduktionen av DVD har gjort att försäljning och uthyrning av film, sett till antal, är större än någonsin i Sverige. Se diagram Konsumtionen av film i olika visningsfönster

27 251 KÄLLA: FKB 252 KÄLLA: FKB 253 KÄLLA: FKB Antalet biografer i Sverige Antalet dukar i Sverige Antalet stolar på svenska biografer TKR KÄLLA: SFI, SVF Konsumtion av film i olika visningsfönster Miljoner Bio Video DVD

28 26 26 DVD har expanderat marknaden för film Fler svenska filmer på TV men färre tittare Konsumentens upplevelse av att se film på DVD-skiva jämfört med Antalet visade svenska filmer på SVT och TV4 har under perioden ökat, videokassett har inneburit att den totala marknaden av såväl hyr- som samtidigt som det genomsnittliga antalet tittare per film har minskat. Se köpfilm i Sverige har ökat. Se diagrammen Hyrmarknaden för video digrammen Svensk långfilm på TV, antal filmer och Svensk långfilm på TV, och DVD och Köpmarknaden för video och DVD antal tittare per film.

29 271 KÄLLA: SVF 273 KÄLLA: FR F Hyrmarknaden för video och DVD Svensk långfilm på TV antal filmer 2.5 Miljoner Video DVD 300 Antal filmer KÄLLA: SVF 274 KÄLLA: FR F Köpmarknaden för video och DVD Svensk långfilm på TV antal tittare per film Miljoner Video 1000-tal 30 DVD

30 Historisk data Två av årets filmer på Topp 20-listan Ingen ny svensk film in på Topp 20-listan Två av filmerna från topplistan över 2006 har så höga besökssiffror Ingen film från 2005 lyckades att ta sig upp på topplistan över mest att de kommit med på topplistan över de mest sedda filmerna sedan sedda svenska filmer sedan 1993, och så var fallet även vad gäller filmer års stora biosuccé Pirates of the Caribbean Död mans från De senaste svenska filmerna som tog sig upp på listan var kista lyckades med sina dryga besök ta sig in på en åttonde succéerna från 2004, Så som i himmelen och Masjävlar. Så som i himmelen plats. Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet som hade premiär på lyckades inte bara med att ta sig in på listan utan toppar den också med juldagen 2005, men med merparten av sina besök under bioåret 2006, sina besök. Se tabell Mest sedda svenska filmer kvalificerade sig till en 15:e plats. Dessa filmers framgångar gjorde att Topp 20. Bodyguard och Independence Day ramlade ur listan. Se tabell Mest sedda filmer Topp 20.

31 291 TOPP 20 Mest sedda filmer, NOT: Svenska filmer markerade i rött Titel Regissör Distributör Besök från premiär Premiärdatum 1 Titanic Robert Lierman 20th Century Fox Lejonkungen Roger Allers, Rob Minkoff Buena Vista Sagan om ringen - Härskarringen Peter Jackson Svensk Filmindustri Sagan om Konungens återkomst - Härskarringen Peter Jackson Svensk Filmindustri Saga om de två tornen - Härskarringen Peter Jackson Svensk Filmindustri Så som i himmelen Kay Pollak Sonet Film Harry Potter och de vises sten Chris Columbus Sandrew/Warner Pirates of the Caribbean Död mans kista Gore Verbinski Buena Vista Fyra bröllop och en begravning Mike Newell Columbia TriStar Aladdin Jon Musker, Ron Clements Buena Vista Tarzan Chris Buck, Kevin Lima Buena Vista Forrest Gump Robert Zemeckis UIP/Paramount Jurassic Park Steven Spielberg UIP/Universal Hitta Nemo Andrew Stanton, Lee Unkrich Buena Vista Berättelsen om Narnia - Häxan och lejonet Andrew Adamson Buena Vista Änglagård - andra sommaren Colin Nutley Svensk Filmindustri Grabben i graven bredvid Kjell Sundvall Sonet Film Harry Potter och hemligheternas kammare Chris Columbus Sandrew/Warner Ondskan Mikael Håfström Columbia TriStar Sunes sommar Stephan Apelgren Svensk Filmindustri TOPP 20 Mest sedda svenska filmer Titel Regissör Distributör Besök från premiär Premiärdatum 1 Så som i himmelen Kay Pollak Sonet Film Änglagård - andra sommaren Colin Nutley Svensk Filmindustri Grabben i graven bredvid Kjell Sundvall Sonet Film Ondskan Mikael Håfström Columbia TriStar Sunes sommar Stephan Apelgren Svensk Filmindustri Tillsammans Lukas Moodysson Sonet Film Fucking Åmål Lukas Moodysson Sonet Film Hälsoresan Lasse Åberg Svensk Filmindustri Jalla! Jalla! Josef Fares Sonet Film Masjävlar Maria Blom Sonet Film Kopps Josef Fares Sonet Film Jägarna Kjell Sundvall Sonet Film Under solen Colin Nutley Svensk Filmindustri Adam & Eva Hannes Holm, Måns Herngren Svensk Filmindustri Vendetta Mikael Håfström Svensk Filmindustri Drömkåken Peter Dalle Sandrew Metronome Tsatsiki, morsan och polisen Ella Lemhagen Columbia TriStar Tomten är far till alla barnen Kjell Sundvall Sonet Film Sista dansen Colin Nutley Sandrew Metronome Livvakterna Anders Nilsson Sonet Film

32 301 KÄLLA: xxxxx Biografstatistik 1963/ År Antal biosalonger Bruttobiljettintäkter %+/- Antal besök %+/- Genomsnittligt antal besök per biosalong %+/- Genomsnittligt biljettpris %+/- 1963/ ,5 1964/ , , ,05 15,7 1965/ , , ,8 4,44 9,6 1966/ , ,6 5, / , , ,2 5,53 9,5 1968/ , , ,0 5,69 2,8 Samtliga biografer 1969/ , , ,9 6,21 9,1 1970/ , , ,6 6,85 10,3 1971/ , , ,2 7,45 8,8 1972/ , , ,9 8,25 10,7 1973/ , , , ,4 1974/ , , ,5 10,26 14,7 1975/ , , ,5 12,06 17,5 1976/ , , ,2 13,59 12,7 1977/ , , ,1 15,26 12,2 1978/ , , ,6 16, / , , ,5 18,36 9,3 1980/ , , ,9 20,08 9,4 1981/ , , ,8 21,01 4,6 1982/ , , ,9 25,12 19,6 1983/ , , ,8 27,3 8, / , , ,9 30 9, / , , ,5 32,6 8,7 1986/ , , ,6 34,1 4,6 1987/ , ,2 37,24 9,2 1988/ , , ,5 42,11 13,1 1989/ , , ,3 45,97 9,2 1990/ , , ,1 50,14 9,1 1991/ , , ,3 53,84 7,4 1992/ , ,3 53,4-0,8 1993/ , , ,8 54,72 2,5 1994/ , , ,2 59,31 8,4 1995/ , , ,8 59,84 0, , , ,6 60,69 1, , , ,2 61,72 1, ,7 66, , ,2 66,11 0, , , ,3 67, , , ,4 70,89 5, , , ,7 72,97 2, , , ,2 75,37 3, , , ,2 76,70 1, , , ,7 76,82 0, , , ,0 78,46 2,1

33 311 KÄLLA: xxxxx Biografstatistik 1963/ År Antal biosalonger Bruttobiljettintäkter %+/- % av totala Bruttobiljett intäkter Antal besök %+/- % av totala besök Filminstitutets* andel av bruttobiljettintäkterna 1963/ , , / ,6 78, ,6 78, / ,1 85, ,3 80, / ,1 85, , / ,3 86, ,1 81, / ,9 85, ,0 81, Avgiftspliktiga biografer 1969/ , , / ,6 85, ,3 80, / ,9 86, ,1 80, / ,0 83, ,9 77, / ,2 84, ,2 77, / ,8 84, ,6 78, / ,3 85, ,0 80, / , ,8 78, / ,2 86, ,9 81, / ,1 85, ,2 80, / ,8 85, ,7 80, / ,1 85, ,4 80, / ,5 86, ,2 84, / ,8 87, ,7 84, / ,6 87, ,4 80, / ,6 88, , / ,1 89, ± / ,7 87, ,8 82, / ,6 88, ,9 83, / ,9 89, ,1 84, / ,1 87, ,0 83, / ,9 88, ,9 84, / ,7 89, ,2 86, / ,1 91, ,9 88, / ,6 91, ,6 89, / ,2 91, ,1 88, / ,7 91, ,1 89, ,4 91, ,9 89, ,5 91, , , , ,6 90, ,2 87, ,6 91, ,5 89, ,5 92, ,2 90, ,9 92, ,1 90, ,2 92, ,0 90, ,0 92, ,6 90, * Skillnaden i förhållande till 10% av bruttobiljettintäkterna beror på att inkomna ,3 93, ,2 91, kassarapporter vid bokslut aldrig exakt motsvarar inbetalda avgifter ,4 92, ,1 91, Skillnaderna utjämnas successivt men uppstår på nytt vid varje redovisningstillfälle. KPI:s utveckling i %

34 321 KÄLLA: xxxx Filmstatistik 1963/ Premiärvisade svenska filmer inkl svenska filmer med utländska producenter 1963/ , ,1 15,9 1964/ , ,4 1965/ , ,2 13,4 1966/ , ,6 12,6 1967/ , ,4 12,7 1968/ , ,6 10,4 1969/ , ,4 13,8 1970/ , ,2 11,6 1971/ , ,9 13,5 1972/ , ,9 11,5 1973/ , / , ,1 10,3 1975/ , ,4 1976/ ,5 13,9 1977/ , ,9 1978/ , ,7 9,4 1979/ ,1 7,9 1980/ ,3 19,3 1981/ , ,7 21, / , ,3 17, / , ,2 11,7 1984/ , ,2 20,3 1985/ , ,7 23,7 1986/ , ,3 14,6 1987/ , ,7 16,3 1988/ , , / , ,6 15,4 1990/ , ,9 7,9 1991/ , ,8 23,8 1992/ , ,3 12,3 1993/ , ,8 19,3 1994/ , ,5 18,7 1995/ , , ,8 14, , ,1 15, , ,3 10, , , , ,7 17, , ,9 15, , ,1 14, , ,19 17, , ,99 19, , ,32 16, , ,35 16,02 SAMTLIGA FILMER UTLÄNDSKA FILMER SVENSKA FILMER INKL. svenska filmer med utländska samproducenter Antal visade filmer Antal premiärvisade filmer % av Sv m utl Bruttobiljettintäkter Bruttobiljett- bruttobiljettintäkter År Utl Sv Totalt Utl Sv samprod Totalt Antal besök intäkter Antal besök Bruttobiljettintäkter Antal besök % av bruttobiljettintäkter % av totala besök

Statistikrapport 2013-01 Januari 2013

Statistikrapport 2013-01 Januari 2013 Statistikrapport 2013-01 Januari 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Enhetschef Omvärldsanalys & statistik 2013-03-08 1 (6) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken

Läs mer

Juli samt ackumulerat 2010

Juli samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-4 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-09-02 Biobesöken uppgick till 1 130 312 under juli 2010. Detta är en kraftig nedgång jämfört med de

Läs mer

Statistikrapport 2009

Statistikrapport 2009 tatistikrapport 2009 Ackumulerat S Besök 2009 Besök 2008 Besök 2007 Diff. 09/08 09/08 i % Diff. 09/07 09/07 i % 4 681 185 3 821 610 4 469 700 859 575 22,5% 211 485 4,7% Intäkter 2009 Intäkter 2008 Intäkter

Läs mer

Juli samt ackumulerat 2011

Juli samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-5 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-09-09 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

Mars samt ackumulerat 2011

Mars samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-2 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-03-38 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

Oktober och ackumulerat 2012

Oktober och ackumulerat 2012 Statistikrapport 2012:09 Oktober och ackumulerat 2012 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys och statistik 2012-11-27 1 (10) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har

Läs mer

Augusti samt ackumulerat 2010

Augusti samt ackumulerat 2010 Statistik tatistikrapport 2010 10-5 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-10 10-03 Biobesöken uppgick till 1 435 464 under augusti 2010. Även om det är en nedgång

Läs mer

December och ackumulerat 2012

December och ackumulerat 2012 Statistikrapport 2012:11 December och ackumulerat 2012 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys och statistik 2013-01-25 1 (13) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har

Läs mer

Statistikrapport Maj 2013

Statistikrapport Maj 2013 Statistikrapport 2013-05 Maj 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-07-22 1 (5) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett vår månadsrapport en annorlunda

Läs mer

Statistikrapport 2012:08 September och ackumulerat per tredje kvartalet 2012

Statistikrapport 2012:08 September och ackumulerat per tredje kvartalet 2012 Statistikrapport 2012:08 September och ackumulerat per tredje kvartalet 2012 Framtagen av: Johan Fröberg Enhetschef, Omvärldsanalys och statistik 2012-10-15 1 (10) Nya perioder för att få bättre jämförelser

Läs mer

Januari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik

Januari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik Statistikrapport 2016-01 Januari 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-02-24 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Augusti samt ackumulerat 2011

Augusti samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-6 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-10-06 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

Februari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik

Februari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik Statistikrapport 2016-02 Februari 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-03-23 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Statistikrapport September och kvartal 1-3, 2015

Statistikrapport September och kvartal 1-3, 2015 Statistikrapport 2015-9 September och kvartal 1-3, 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2015-10-23 (Korrigerad 2015-11-10) 1 (10) September Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök

Läs mer

November och ackumulerat 2011

November och ackumulerat 2011 Statistik tatistikrapport 2011-9 November och ackumulerat 2011 Framtagen av: Johan Fröberg (Tf. Statistikansvarig) 2011-12 12-19 19 rev. 2012-01 01-09 09 (Svenska topplistor per november rättade) 1 (10)

Läs mer

Statistikrapport Juli och ackumulerat 2013

Statistikrapport Juli och ackumulerat 2013 Statistikrapport 2013-07 Juli och ackumulerat 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-09-04 1 (10) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett vår månadsrapport

Läs mer

September samt ackumulerat 2010

September samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-6 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-11-01 Biobesöken uppgick under september 2010 till 917 243. Detta är inte bara en kraftig nedgång

Läs mer

Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014

Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014 Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-09-24 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått

Läs mer

Statistikrapport 2013-06 Juni och första halvåret 2013

Statistikrapport 2013-06 Juni och första halvåret 2013 Statistikrapport 2013-06 Juni och första halvåret 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-07-22 1 (10) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett vår månadsrapport

Läs mer

Statistikrapport Mars och första kvartalet 2013

Statistikrapport Mars och första kvartalet 2013 Statistikrapport 2013-03 Mars och första kvartalet 2013 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys & statistik 2013-05-06 1 (11) Ny utformning Vi har gett vår månadsrapport en annorlunda

Läs mer

Statistikrapport Oktober, november samt ackumulerat per november

Statistikrapport Oktober, november samt ackumulerat per november Statistikrapport 2009-7 Oktober, november samt ackumulerat per november Oktober Biobesöken i oktober ökade med knappt 1 procent jämfört med samma period 2008 och uppgick till 1 516 354. Under samma period

Läs mer

Statistikrapport Juli 2014

Statistikrapport Juli 2014 Statistikrapport 2014-7 Juli 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-08-20 1 (6) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att redovisa besök

Läs mer

Statistikrapport Februari 2014

Statistikrapport Februari 2014 Statistikrapport 2014-02 Februari 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-03-25 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att redovisa besök

Läs mer

Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014

Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014 Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-04-16 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att

Läs mer

Statistikrapport November Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik (7)

Statistikrapport November Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik (7) Statistikrapport 2015-11 November 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2015-12-21 1 (7) November Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff. 15/13 15/13

Läs mer

Statistikrapport 2012-02 Februari, mars och första kvartalet 2012

Statistikrapport 2012-02 Februari, mars och första kvartalet 2012 Statistikrapport 2012-02, mars och första kvartalet 2012 Framtagen av: Johan Fröberg (Tf. Statistikansvarig) 2012-04-17 (korrigerad 2012-05-21) 1 (12) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare

Läs mer

Maj Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet

Maj Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet Statistikrapport 2016-05 Maj 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik 2016-07-08 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

November, december samt ackumulerat 2010

November, december samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-8 November, december samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-02-15 November Biobesöken uppgick till 1 837 486 under november 2010. Detta är

Läs mer

Mars och första kvartalet 2016

Mars och första kvartalet 2016 Statistikrapport 2016-03 Mars och första kvartalet 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-04-20 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset,

Läs mer

April och ackumulerat 2013

April och ackumulerat 2013 Statistikrapport 2013-04 April och ackumulerat 2013 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys & statistik 2013-05-28 1 (11) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett

Läs mer

Statistikrapport 2014-01 Januari 2014

Statistikrapport 2014-01 Januari 2014 Statistikrapport 2014-01 Januari 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-03-12 1 (6) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 övergår vi till att redovisa besök och intäkter

Läs mer

Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014

Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014 Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-10-24 1 (10) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått

Läs mer

Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013

Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013 Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-11-06 1 (9) September Besök Besök 2013 Besök 2012 Besök 2011 Diff. 13/12 13/12 i % Diff.

Läs mer

December, fjärde kvartalet samt helåret 2011

December, fjärde kvartalet samt helåret 2011 Statistik tatistikrapport 2011-10 10 December, fjärde kvartalet samt helåret 2011 Framtagen av: Johan Fröberg (Tf. Statistikansvarig) 2012-02 02-03 03 1 (13) Nya perioder för att få bättre jämförelser

Läs mer

November Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet

November Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet Statistikrapport 2016-11 November 2016 Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik 2016-12-21 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013

Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013 Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-02-12 1 (10) Ny period för redovisning Från och med denna månadsrapport övergår vi till att

Läs mer

Oktober samt ackumulerat 2010

Oktober samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-7 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-12-08 Biobesöken uppgick till 1 106 756 under oktober 2010. Detta är minskning med 27,2 respektive

Läs mer

Månadsrapport Mars och första kvartalet 2015

Månadsrapport Mars och första kvartalet 2015 Månadsrapport 2015-03 Mars och första kvartalet 2015 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2015-04-27 1 (11) Mars Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff.

Läs mer

Statistikrapport 2014-6 Juni samt första halvåret 2014

Statistikrapport 2014-6 Juni samt första halvåret 2014 Statistikrapport 2014-6 Juni samt första halvåret 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-08-08 1 (11) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till

Läs mer

September och kvartal 1 3, 2016

September och kvartal 1 3, 2016 Statistikrapport 2016-09 September och kvartal 1 3, 2016 Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik 2016-10-27 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset,

Läs mer

Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015

Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015 Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2015-11-30 1 (6) Oktober Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff. 15/13 15/13

Läs mer

December och helåret 2016

December och helåret 2016 Statistikrapport 2016-12 December och helåret 2016 Sveriges biografägarförbund och Svenska Filmuthyrarföreningen har beslutat att Filminstitutet inte ska få statistik för öppna visningar av film på svenska

Läs mer

Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014

Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014 Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2015-01-28 1 (12) December Besök 1 Besök 2014 Besök 2013 Besök 2012 Diff. 14/13 14/13 i % Diff.

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Juni och första halvåret 2015

Juni och första halvåret 2015 Månadsrapport 2015-06 Juni och första halvåret 2015 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2015-08-07 1 (11) Juni Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff.

Läs mer

Juni och första halvåret 2016

Juni och första halvåret 2016 Statistikrapport 2016-06 Juni och första halvåret 2016 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 filminstitutet.se Framtagen av: Sara

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Den svenska sommarfilmen 2001-2011

Den svenska sommarfilmen 2001-2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-12-05 Den svenska sommarfilmen 2001-2011 Analys av Sommarbioprojektet

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

Regelverk för Guldbaggen

Regelverk för Guldbaggen Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se Regelverk för Guldbaggen Syfte Guldbaggens syfte är att uppmärksamma

Läs mer

December och helåret 2015

December och helåret 2015 Statistikrapport 2015-12 December och helåret 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-01-21 (rev. 2016-02-02) 1 (12) December Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff.

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) Plats Namn Klubb Resultat Tot

Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) Plats Namn Klubb Resultat Tot Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) 1 Thomas Hämäläinen Atlas Copco PSK 8 8 9 8 12 9 7 11 72 20 S 2 Pelle Carlsson Lövsta

Läs mer

Regelverk för Guldbaggen

Regelverk för Guldbaggen Regelverk för Guldbaggen Syfte Guldbaggens syfte är att uppmärksamma och främja den svenska filmen genom att premiera individuella insatser i filmer som premiärvisats under det senaste året. Arbetsgång

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Innehåll. Förord...7. Sammanfattning...9. 1 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...13. 2 Bakgrund...15

Innehåll. Förord...7. Sammanfattning...9. 1 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...13. 2 Bakgrund...15 Innehåll Förord...7 Sammanfattning...9 1 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...13 2 Bakgrund...15 3 Filmen i Sverige och omvärlden...23 4 Inriktning på insatserna för filmen...39 5

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-08-10 Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 1. Inledning Med

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Klass: 3A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Åke Nordin FOK Borås Crister Larsson Mariestads PK Caj Wessand FOK Borås

Klass: 3A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Åke Nordin FOK Borås Crister Larsson Mariestads PK Caj Wessand FOK Borås Tävling: Höstskottet, 2016-10-09 1A 1 Janne Räisänen Tidaholms PSK 6555665 2/26 20 B 2 Robin Myrén Kristinehamns PK 6555656 2/25 33 B 3 Anders Jakobsson Skövde Ssk 6536556 0/23 25 B Fredrik Gustavsson

Läs mer

Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016

Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016 Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016 Övergripande strategi för hur medlen ska användas för regeringens särskilda satsning för att stärka visningsverksamheten i hela landet Innehåll

Läs mer

Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens

Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Stockholms internationella filmfestival har över 130 000 festivalbesökare årligen, vi är det första

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA 51 SALK 515 Henrik Selin VåRö TK 10001 6-6-7 6-8151 Mikael Nordström Östersund-Frösö Mikael Nordström 9958 Niklas Puranen USIF 1000 6-6- 87 GEFLE TK 1170 Joseph Ricken Piteå TK 1000 7-5 6-8550 Henrik Persson

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

den 1 maj 2015 OMEGASLAGET 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Till par R1 R2 Total

den 1 maj 2015 OMEGASLAGET 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Till par R1 R2 Total 1 Glans / Wejshag -8 62 72 134 GLANS, Nicklas Borås Golfklubb 870514-011 WEJSHAG, Anton Borås Golfklubb 911016-006 2 Åkesson / Lagergren -4 70 68 138 ÅKESSON, Björn Barsebäck Golf & Country 890104-002

Läs mer

Vinterfält hos FOK Borås,

Vinterfält hos FOK Borås, Vinterfält 2012-2 hos FOK Borås, 2012-03-18 ver. 2.9.9 Logga ut 1 Lars Almér Härlanda PSK A1 37 29 36 66 2 Fredrik Rosevall Örebro PSSK A1 34 26 25 60 3 Håkan Russberg Göteborgs PSSK A1 36 16 28 52 4 Micke

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Leisborn Media / Svensk Filmsekvens, Sweden 2007 / 2008 / 2009

Leisborn Media / Svensk Filmsekvens, Sweden 2007 / 2008 / 2009 CV - Sebastian Hugo Född 1973 Tel. 0702-80 80 90 E-mail: sebastianhugosweden@gmail.com The Producers, Sweden 2007 / 2009 Reklamfilm, Skelleftekraft, Sweden, Regi: Carl Nilsson Camp David Film AB, Sweden

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Statistikrapport 2014-5 Maj 2014

Statistikrapport 2014-5 Maj 2014 Statistikrapport 2014-5 Maj 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-06-26 1 (7) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att redovisa besök

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk.

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk. Penguin Films J. Pingo Lindström www.penguinfilms.com info@penguinfilms.com FALUN 2015-07-31 REMISSVAR FRAMTIDENS FILMPOLITIK, DS 2015:31 BAKGRUND Mitt namn är Jesper Pingo Lindström och jag är filmproducent,

Läs mer

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut.

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut. DM/KM 5000 m, Campusarenan 20 april 2016 118 Löpare kom till start Nedan finns preliminära resultat Heat 1 # Namn Född Klubb Tid Placering 1 212 Gunilla Ekholm 1969 IK Akele 20:15,1 2 213 Anna-Sofie Bark

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer