BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904"

Transkript

1 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904

2 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny, digital multimedia-players, som med hjälp av den inbyggda 3.5"-hårddisken (inte i "Drive In Kit"-versionen) ger dubbel tillgångshastighet samt stödjer ett 10/100-Mbit/s-nätverk. Med hjälp av din nya MediaPlayer II kan du bekvämt öppna digitala filmer, musik, foton från en 3.5"-hårddisk (om den finns i apparaten) och alla i nätverket integrerade datorer och spela upp de direkt på din TV-apparat eller en stereoanläggning. För att säkerställa den bästa möjliga funktionen rekommenderas att handboken studeras noggrant innan produkten används. Freecom Technologies GmbH Deutschland Förpackningsinnehåll Vi ber att du kontrollerar att förpackningsinnehållet är komplett. Följande artiklar bör finnas: Freecom MediaPlayer II Nätadapter Fjärrstyrning (inklusive batterier) Audio-/Video-kabel USB-kbel Nätverkskabel CD med handbok och säkerhetshandbok Installations-kortinstruktion Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs av motsvarande företag. Ändamålet med att nämna dem i handboken är att läsaren lättare skall kunna identifiera produkten ifråga. Enheten är konstruerad för användning inom hemmet och på kontoret. Varning! Denna enhet är utrustning enligt EN55022 klass A. Enheten kan ge upphov till radiostörningar vid hemmabruk. I sådana fall kan ägaren vara tvungen att vidta passande och erforderliga åtgärder. Freecom tar inget ansvar för någon sorts skador, förlust av data eller en sådan förlusts konsekvenser (inklusive och utan inskränkningar skador pga. affärsmässig förlust, avbrott i arbetet, förlust av affärsinformation eller andra ekonomiska skador) som uppstår vid användande av denna Freecom-produkt, resp. som uppstår pga. felaktigt användande av denna. Detta gäller även om Freecom informerats om att sådana skador är möjliga. Rätten till ändringar p.g.a. tekniska framsteg förbehålls.

3 Innehåll Brukarhandbok Allmän information... Sida 4 Viktig instruktion... Sida 4 Teknisk data... Sida 4 Systemminimikrav... Sida 5 Säkerhetsårgärder... Sida 6 Varningar och säkerhetsanvisningar... Sida 8 Kapitel 1: Apparatöversikt... Sida 9 Framsidan... Sida 9 Baksidan... Sida 10 Fjärrstyrningen... Sida 11 Kapitel 2: Grundinställning... Sida 13 Första steg... Sida 13 Nätverksskapande under Windows XP eller Windows Vista... Sida 15 Kapitel 3: Användning av playern... Sida 20 Genomsök och spela upp mediefiler... Sida 20 Kopiera filer... Sida 22 Setup-meny... Sida 23 Kapitel 4: Installera BT_SAMBA... Sida 38 Första installationen... Sida 38 Bildsskärmsida från "Neighbor Web"... Sida 39 Download av BitTorrent... Sida 39 Lägg till Torrent... Sida 40 Funktion "Visit neighbor"... Sida 42 Kontoadministration... Sida Freecom Technologies

4 Freecom MediaPlayer II Allmän information Viktig instruktion: Utveckling och planering av denna Freecom-apparat är inte avsedd för brott mot upphovsrätten eller andra rättigheter under användningen. Freecom-apparaten kan bara användas med material som ägs av brukaren eller som brukaren har en legal licens för så att användningen tillåts på grund av ägande rätten eller licensen. Produktens upphovsrätt ägs av Microsoft. Användning eller spridning av denna teknologi som sker utanför ramen av denna produkt förbjuds utan en licens från microsoft. Teknisk data USB-Host USB-Port Nätverksanslutning Videoutgång Audioutgång Audio Video Textning Bildformat Bilduppspelningsmodus Nätadapter Mått Vikt Stödjer flera USB-lagringsmedier USB-2.0-High-Speed-Port RJ-45 10/100 M Composite-Video / Component-Video / HDMI Stereo / digitales HDMI / koaxial Format: MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, AC3 Bitrate: MP3, kbit/s WMA, kbit/s Video-Codecs: MPEG 1/2/4, DivX, XviD Filformat: RM, RMVB, VOB, DAT, AVI, MPG, MPEG, TS SSA, SMI, SRT, SUB JPG/BMP Diashow Inmatning växelström: 100~240 V, 50/60 Hz Utmatning likström: 12 V, 2 A ,4 51 mm ca 800 g (utan hårddisk) 4

5 Allmän information Systemminimikrav PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz eller högre minst 256 MB RAM (Vista: mind. 512 MB RAM) 1 ledig USB-2.0- eller USB-1.1-Port (USB 2.0 rekommenderas)* 1 ledig 10/100-Ethernet-LAN-Port, RJ-45 (100 Mbit/s rekommenderas) eller WLAN 1 LAN-kabel för TV-uppspelning: en TV-apparat enligt PAL- eller NTSC-Norm anslutna hårddiskar: med standard 3.5"-SATA-drivenhet kompatibla hårddiskar Internetanslutning för onlineregistreruingen för garantisäkring samt för softwareupdates och -downloads Drivsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 eller Intel Mac minst 256 MB RAM 1 ledig USB-2.0- eller USB-1.1-Port (USB 2.0 rekommenderas)* 1 ledig 10/100-Ethernet-LAN-Port, RJ-45 (100 Mbit/s rekommenderas) eller WLAN 1 LAN-kabel för TV-uppspelning: en TV-apparat enligt PAL- eller NTSC-Norm anslutna hårddiskar: med standard 3.5"-SATA-drivenhet kompatibla hårddiskar Internetanslutning för onlineregistreruingen för garantisäkring samt för softwareupdates och -downloads Drivsystem: Mac OS X v10.3 eller högre OBS! Apparaten har inget integrerad WLAN. För användning av en WLANs behövs en WLAN-USB-Dongle, som kan beställas som tillval på * USB 2.0 är nedåtkompatibel med USB 1.1. för att din Freecom MediaPlayer II ger bästa möjliga effekt bör din dator ha en USB-2.0-Port.

6 Freecom MediaPlayer II Säkerhetsåtgärd De följande instruktionerna bör läsas noggrant för att möjliggöra den bästa möjliga användningen. Upphovsrätt Freecom är inte ansvarig för användning av illegal programvara, audio- eller videokällor osv. Brukaren och/eller ägaren av Freecom MediaPlayer II är i lagens mening ansvarig för de på apparaten använda innehåll. Codec-support Freecom MediaPlayer II kan inte återge alla tänkbara mediafiler. Observera respektive CODEC-typ och kontrollera att den stöds av MediaPlayer II. Observera dock att eventuella fel i mediafilen eller användning av okända tecken kan leda till fel i uppspelningen. USB-enhet Nätadaptern skall även kopplas in när Freecom MediaPlayer II ansluts till en dator. För anslutning av Freecom MediaPlayer II används en maximal 3 m lång USB-kabel. Om denna längd överskrids kan det leda till lägre överföringshastigheter och/eller dålig kontakt. Vi rekommenderar att använda den medföljande USB-kabeln. Om apparaten ansluts till en USB-1.1-Hostadapter motsvarar hastigheten USB 1.1 (max 12 Mbit/s). Därför rekommenderas anslutning till USB 2.0 för att utnyttja den maximalt möjliga hastigheten på 480 Mbit/s. USB-Host USB-Host-Port stödjer eventuellt inte alla tänkbara USB-enheter. Innan den används eller köps bör kompatibiliteten kontrolleras. Hårddiskmontage Endast 3.5"-SATA-hårddiskar kan användas. Vi rekommenderar att använda en hårddisk med en kapacitet större än 6 GB. Användning av mindre hårddiskar kan leda till dataförluster. Nätverksanslutning När Freecom MediaPlayer II ansluts till en dator som Windows-Filesharing-Option (för den gemensamma användning av filer) används på, bör säkerställas att Windows- Network-Sharing-funktionen tillämpas. Sharing-funktionen fungerar kanske inte korrekt på grund av fel i Windows eller brukarens datormiljö. Freecom tar inget ansvar för det. Under dataöverföringen via ett nätverk kan, beroende på nätverkseffekten eller brukarens datormiljö korta avbrott förekomma.

7 Allmän information Under dataöverföringen via ett trådlöst nätverk (WLAN) kan, beroende på WLANeffekten eller brukarens datormiljö korta avbrott förekomma. Radiovågor Freecom MediaPlayer II kan sända ut radiovågor. Därför rekommenderas stor försiktighet när andra apparater placeras i närhet av din Freecom MediaPlayer II - inte minst med omtanke om din häljsa. Datasäkring Vi rekommenderar mycket bestämd att skapa en backup av dina datafiler på ett annat säkert lagringsmedium. Freecom tar inget ansvar för skadade filer eller dataförluster på den inbyggda hårddisken. Fall och stötar Tappa inte apparaten. Det skulle kunna förorsaka allvarliga skador på hårddisken. För inte in några föremål Föremål får inte föras in i din Freecom MediaPlayer II. Det skulle kunna leda till havari eller felfunktioner i apparaten. Får inte demonteras eller byggas om Din Freecom MediaPlayer II får inte demonteras eller byggas om. Stapla de inte Inga andra apparater eller andra föremål får ställas eller placeras på din Freecom MediaPlayer II. Ingen kontakt med vatten, fukt osv. Din Freecom MediaPlayer II får inte komma i kontakt med olja, vatten, damm, fukt eller regn och vind. Din Freecom MediaPlayer II skall omedelbart stängas av när den har kommit i kontakt med fuktiga substanser eller vatten. Din Freecom MediaPlayer II får inte placeras i närheten av värmekällor och hållas ifrån starkt uppvärmda områden. Din Freecom MediaPlayer II får bara placeras i välventilerade områden. Inga magnetiska föremål Inga magnetiska föremål får finnas i närheten av din Freecom MediaPlayer II. Magneter och magnetiska apparater som t.ex. högtalare kan radera eller skada datafiler på hårddisken.

8 Freecom MediaPlayer II Varningar och säkerhetsåtgärder De följande anvisningarna bör läsas och tillämpas. De bör alltid följas för att undvika person- och apparatskador samt brott mot upphovsrätten och för att säkerställa en säker användning av apparaten. Att anvisningar inte följs kan leda till felfunktioner på apparaten. Observera de följande säkerhetsåtgärder för att säkerställa den felfria driften på din Freecom MediaPlayer II. Om de inte följs kan garantin upphöra eller din Freecom MediaPlayer II skadas. Ta bort din Freecom MediaPlayer II säker via ditt drivsystem optionen "Säker borttagning av hardware" i Windows-tasklisten, innan apparaten stängs av eller USBeller nätkabeln dras ut. I annat fall kan data går förlorade. Din Freecom MediaPlayer II får aldrig under pågående dataöverföring skiljas från datorn. Det kan leda till dataförluster och felfunktioner i din Freecom MediaPlayer II. I dessa fall körs serviceprogrammet ScanDisk. Tappa inte din Freecom MediaPlayer II och utsätt den inte för andra plötsliga rörelser eller stötar. Det kan leda till dataförluster och skador på hårddisken. Din Freecom MediaPlayer II får inte användas vid omgivningstemperaturer under 10 C eller över 35 C. Om din Freecom MediaPlayer II förs från en kallare till en varmare omgivning skaall den få tid att anpassa sig till den nya omgivningstemperaturen innan den tas i drift. I annat fall kan kondensvatten bildas inne i höljet som kan leda till felfunktioner i drivningsenheten. Inga behållare med vätskor eller dryck får placeras på din Freecom MediaPlayer II. Om vätskor spills och de kommer i kontakt med elektroniken i drivningsenhetens hölje kommer drivningsenheten att skadas och leda till felfunktioner i drivningsenheten. Din Freecom MediaPlayer II skall inte användas i en dammig miljö. Damm inne i höljet kan skada den interna elektroniken och leda till felfunktioner i drivningsenheten. Din Freecom MediaPlayer II får inte användas i närhet av magnetfält. Beim Freecom MediaPlayer II kann es durch längeren Betrieb zu einer Wärmeentwicklung kommen. Garantin täcker inte heller Skador och problem beroende på felaktig användning, icka avsedd användning, olyckor, ombyggnader eller olämplig strömart eller nätspänning manipulerade produkter eller produkter med bryten garantisigill Produkter utan garanti- eller serienummeretikett Batterier eller andra med apparaten levererade eller i apparaten monterade slitagedelar

9 Apparatöversikt Kapitel 1: Apparatöversikt 1.1 Framsidan 1 LED Beskrivning av knapparna till/från Knapp Knappens funktion Beskrivning Till/Från-knapp Tryck kort för att slå apparaten till eller från. Observera: Det tar ca 15 sekunder för att köra ned apparaten! Beskrivning av LED n LED LED ns funktion Beskrivning HDD LED för skriv-/lästillgång till hårddisken LED n tänds under kopieringen och blinkar under dataöverföringen. Power LED för nätdrift LED n lyser blå när apparaten har slagits till, den tänds röd under standby-drift. 9

10 Freecom MediaPlayer II 1. Baksidan Utgång Component-Video 1 Nätingång Utgång Composite-Video HDMI USB-HOST Utgång Composite-Audio Koaxial LAN USB-enhet Definition av portarna Port Portens funktion Beskrivning Nätingång Nätbussning Inkommande el (12 V, 2 A DC) Utgång Component-Video YPbPr-anslutning Utmatning av "Progressive scan"-component-video Utgång Audioanslutning Utmatning av Composite-Audio Composite-Audio Utgång Videoanslutning Utmatning av Composite-Video Composite-Video Koaxial Utgångsbussning för Ausgabe digitaler Audiosignale audio HDMI Högupplösande port Utmatning av digitala audio- och videosignaler via HDMI-Port LAN Nätverksbussning Nätverksanslutning via LAN-Port USB-enhet USB-Port USB-Port för anslutning till datorn USB-HOST USB-Port USB-Port för anslutning av externa lagringsenheter eller WLAN-USB-Sticks 10

11 Apparatöversikt 1. Fjärrstyrning POWER MUTE GOTO Fast rewind RETURN ENTER PREV NEXT STOP PLAY COPY SELECT SUBTITLE SLOW ALL MUSIC TV SYSTEM 0 9 OPTION Fast forward SETUP Navigation VOL+ VOL PAUSE/STEP REPEAT CONFIRM DISPLAY ZOOM AUDIO MOVIES PHOTO 1 TASTE POWER MUTE FUNKTION Slå till/från apparaten (Stand-by-Modus) Slå till/från audiouppspelning TV SYSTEM Koppla om mellan NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i 50 Hz och 1080i 60 Hz 0 9 Sifferinmatning GOTO OPTION FR FF RETURN SETUP Hoppa till en titel, kapitel eller tidpunkt Välj optionslisten eller döpa om eller radera filen Tryck en gång för att spola tillbaka från den aktuella positionen; tryck igen för att välja hastigheten Tryck en gång för att spola framåt från den aktuella positionen; tryck igen för att välja hastigheten Tillbaka till föregående meny Öppna setup-menyn 11

12 Freecom MediaPlayer II 1 ENTER PREV NEXT VOL VOL+ PLAY STOP PAUSE/STEP REPEAT COPY SELECT CONFIRM DISPLAY SUBTITLE Navigationsknappar för upp, ned, vänster och höger Bekräfta urvalet Tillbaka till föregående fil Till nästa fil Minska ljudnivån Öka ljudnivån Spela upp filen Avsluta uppspelningen Tryck engång för att stanna uppspelningen, tryck igen för att fortsätta uppspelningen Definiera optionen för upprepningsmodus: Kapitel, Titel eller Från Starta kopieringsmodus Välj fil eller mapp; tryck därefter "CONFIRM" för att lägga till filen eller mappen i Playlisten eller för att radera den Lägg till filer till playlist eller radera de därifrån Visa uppgifter om längd, titel och kapitel medan videos eller fotos visas Slå till/från textningen om en textningsfil finns SLOW Slow motion: 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Tryck på "PLAY" för att återgå till den normala uppspelningen AUDIO Byt audiotrack ZOOM Zooma in fotos eller videos (förstora): Zoomsteg för fotos: 2-, 4-, 8-, 16-gånger Zoomsteg för videos: 2-, 3-, 4-, 8-gånger ALL Visa alla filer MUSIC PHOTO MOVIES Visa alla audiofiler Visa alla bildfiler Visa alla videofiler 12

13 Grundinställning Kapitel 2: Grundinställning 2.1 Första steg 1. Nätanslutning Ta nätadaptern ur förpackningen och anslut den till apparaten Anslutning av en TV-apparat: Audioutmatning Produkten har utrustats med flera utgångsbussningar, bland annat Composite (AV), Component (YPbPr) och HDMI. Beroende på dina behov kan du välja olika gränssnitt. Playern identifierar videoutmatningssignalen automatiskt som gör manövreringen brukarvänlig och enkel. De följande anvisningarna förklarar hur externa apparater kan anslutas utan problem. Anslutning vid Composite-utmatningen (AV) Sätt de gula kontakterna i playerns AV-utgångsbussning och i TVapparatens AV-ingångsbussning; sätt de röda och vita kontakterna i TVns eller HIFI-anläggningens audioingångsbussning. Slå till TV-apparaten och välj AV-modus. Slå till playern; Tvn visar inledningsbildskärmsbilden. Anslutning vid Component-utmatningen (YPbPr) Sätt YPbPr-kabeln i playerns motsvarande utgångsbussning och i TVns ingångsbussning. Eftersom den kabeln bara överför videosignalen krävs ytterligare en AV-kabel. Sätt AV-kabelns röda och vita kontakter i playerns Audio-utgångsbussningar och in i TV-apparatens eller Hifi-anläggningens audioingångsbussningarna. Slå till TVn och välj YPbPr-Modus. Slå till playerns; TVn visar inledningsbildskärmsbilden. 13

14 Freecom MediaPlayer II Anslutning via Koaxialutmatning 2 Koaxialutmatning: Anslut playerns koaxialanslutning med en koaxialkabel till din videoeller audioapparats koaxialanslutning. Öppna playerns Audio-Setup och välj för den digitala utmatningen optionen "SPDIF LPCM" eller "SPDIF RAW". Du upplever sedan tack vare en Multikanal-dekoder/-förstärkare med koaxialingång ett högvärdig 5.1-ljud. HDMI-utmatningsmodus HDMI är en utmatningsgränssnitt med högsta audio- och videokvalitet där digitala videooch audiosignaler samtidigt matas ut via samma bussning. Anslut HDMI-kabeln till playerns utgångsbussning och uppspelningsapparatens HDMI-ingångsbussning. Välj HDMI-modus på TV-apparaten; inledningsbildskärmsbilden visas. 3. Anslutning och insrättande av ett nätverk Player kan direkt spela upp på datorn lagrade filer via ett nätverk. Anslut RJ-45-kabeln enligt den följande bilden. Nätverket har anslutits korrekt om LEDn för nätverksstatus och skriv-/lästillgången blinkar (vid RJ-45-kontakten). Anslut RJ-45-kabelns ena ände till playerns och den andra till datorn, anslut sedan videoutmatningen. Tryck på knappen "SETUP" eller välj menyn "Setup" på inledningsbildskärmsbilden. Välj optionen "Network" (Nätverk) i Setup-fönstret och tryck "ENTER" för att bekräfta ditt val. Det gäller på samma sätt för den automatiska som för den manuella inrättning av IP-adressen. Tryck igen på 14 knappen "SETUP" för att spara inställningarna. För att kunna nå datorn från playern via nätverket måste mediefilerna först göras tillgängliga i nätverket genom att markera dessa som "shared" (för gemensam användning). I det följande avsnittet avhandlas inrättandet av filesharing av mediefilerna på datorn.

15 Grundinställning 2.2 Nätverksskapande under Windows XP och Windows Vista Windows XP För en lyckad nätverksanslutning måste två krav vara uppfyllda: 1. Gemensam tillgång till mapparna och en säkerhets-setup 2. Inställning av samma Gateway- och subnätadress 2 Förfarande för filesharing under Windows XP: 1. Välj de mapparna som skall användas tillsammans, klicka på de med den högra musknappen och välj optionen "Tillgång och säkerhet...". 2. Välj i optionen "Egenskaper" "Tillgång" och "gör mappen tillgånglig i nätverket" och klicka på "tillämpa" för att bekräfta valet. 15

16 Freecom MediaPlayer II 2 3. Öppna "Systemstyrning" > "Administrationsverktyg" > "Datormanagement" > "Lokala användare och grupper" och klicka på optionen "Brukare". Klicka med den högra musknappen på "Gäst" och välj sedan "Egenskaper". 4. Boka i "Brukare kan inte ändra lösenordet" och "Lösenordet utgår aldrig". Lämna de övriga kontrollrutorn omarkerade. 5. Öppna "Systemstyrning" > "Nätverksanslutningar" och välj "LAN-anslutningen". Klicka med den högra musknappen för att välja "Egenskaper". 16

17 Grundinställning 2 6. Välj "Internetprotokoll (TCP/IP)" och klicka på "Egenspkaper". 7. Inrätta den tillämpliga IP-adressen, subnätmasken och standardgateway. Det kan även ske automatiskt (DHCP). 8. Klicka på OK för att avsluta Networksharingen. 17

18 Freecom MediaPlayer II Windows Vista 1. Kontrollera att du har administratörsrättigheter på ditt vistasystem. 2. Välj "Systemstyrning" > "User Accounts" och "Family Safety". 3. Välj "User Accounts" > "Manage another account". Klicka på kontot "Gäst" och välj "Egenskaper" när det har stängts av. 4. Välj mappen som skall användas gemensamt och klicka på den med den högra musknappen. Välj sedan optionen "frige". 5. Bifoga kontor "Gäst" till listen. 6. Välj "Frige" då öppnas mappen för gemensam användning. Uppspelningsfunktion Med den hårddiskplayern kan film-, foto- och musikfiler genomsökas som har sparats på hårddisken, en USB-enhet eller i nätverket. Välj det önskade mediet med hjälp av filbrowsern och klicka på "ENTER" för att spela upp filen. Det är även möjligt att via en preview av det valda mediet och sedan spela upp det via "ENTER". Anslut till datorn Din hårddiskplayer kan även användas som masslagerplats för multimediafiler och kan efter anslutning till datorn användas som sådan. 1. Anslut nätneheten. Om hårddiskplayern används tillsammans med datorn krävs även nätenheten. 2. Anslut till datorn via USB-kabeln. Anslut hårddiskplayern via USB-kabeln till datorn för att kopiera eller överföra filer. 18

19 Grundinställning Anslut apparaten till datorn enligt den förestående bilden. Slå till datorn och starta upp systemet. Datorn identifierar systemet automatiskt; den kan därefter användas som extern USB-minnesenhet. Efter avsluyad dataöverföring skall USB-minnesenheten säkert tas bort (klicka på symbolen för USB-enheten för att koppla bort den, dra sedan ut USB-kabeln). 2 Tips: 1. Apparaten får inte stängas av medan den är aktiv (d.v.s. medan den skriver eller läser data). 2. Om ingen USB-enhet identifieras efter inkoppling av USB-kabeln bör du vänta ca 10 sekunder och anslut den igen. 19

20 Freecom MediaPlayer II 3 Kapitel 3: Användning av playern 3.1 Genomsök och spela upp mediefiler Slå till hårddiskplayern. Efter några sekunder visar systemet huvudmenyn. Du får de följande fyra optionerna: Med hjälp av dessa funktioner kan du genomsöka film-, fota- och musikfiler som har sparats på härddisken, en USB-enhet eller i nätverket, och välja källenheten med hjälp av navigationstangenterna " " och " ". Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen "ENTER". För att förenkla filsökningen och -uppspelningen kan du med ytterligare en funktion filtrera och visa "All" (Alla), "Music" (Musik), "Photo" (Foton) eller "Movies" (Filmer). du kan växla mellan mapparna med hjälp av navigationsknapparna " " och " " på fjärrstyrningen. 20

21 Användning av playern Meny File Edit (Bearbeta filer) Välj en fil eller en mapp med hjälp av navigationstangenten. Med hjälp av knappen "OPTION" på fjärrstyrningen kan filer döpas om eller raderas. Tryck på "ENTER" för att bekräfta ditt val. 3 Return (Tillbaka) Rename (Döpa om) Tillbaka till den första menyn En fil döpas om enligt följande: 1. Välj "Rename". 2. Efter tryck på knappen "ENTER" öppnas bearbetningsfönstret. Delete 3. Välj bokstäver och siffror med hjälp av piltangenterna. Med hjälp av "CAPS" växlar du mellan stora och små bokstäver. Med hjälp av "< " raderas ett tecken med hjälp av " >" fogas ett tomslag in. Tryck på "ENTER" för att bekräfta inmatningen. 4. Bekräfta med "ENTER" om du har matad in ett nytt namn. Om inmatningen skal l förkastas under processen återgår Du via "ENTER" till den föregående menyn. Radera en titel enligt följande: 1. Tryck på " " och " " för att välja registerkortet"delete" (Radera). 2. Bekräfta genom ENTER bestätigen; filen raderas. 3. Ett bekräftelsemeddelande öppnas. Tryck på " " eller " "och välj "ENTER". 4. TRyck på "ENTER" för att bekräfta raderingen. Välj "Return" för att avbryta raderingen. 21

22 Freecom MediaPlayer II Nätverk My Shortcut Välj en dator i menyn eller lägg till en tillgänglig IP-adress för att få tillgång till mediefiler i nätverket via My_Shortcuts. 3.2 Kopiera data Med hjälp av funktionen "File Copy" (Kopiera filer) kan filer kopieras mellan hårddisken, en USB-enhet och nätverket. Tryck på knappen "COPY" på fjärrstyrningen för att kopiera filerna från ett medium till ett annat Kopieringsprocess Steg 1: Välj källenhet Välj med hjälp av knapparna " " och " " den enheten som filerna skall kopieras ifrån. Väljh sedan med hjälp av " " målenheten eller gå tillbaka ett steg med hjälp av " ". Steg 2: Välj målenheten Byt till bildskärmsområdet "Destination" (Mål) och välj där målenheten med hjälp av knapparna " " och " ". Inled sedan det nästa steget med hjälp av " " eller backa ett steg via " ". Steg 3: Välj fgilerna eller mappar som skall kopieras Välj i bildskärmsområdet "Source" (Källa) via " " och " " och tryck på "PLAY" för att välja de filerna eller mappar som skall kopieras. En " " visas till höger om de valda filerna eller mappar. Inled sedan det nästa steget med hjälp av " " eller backa ett steg via " ". 22 OBS! Maximal 8 filer kan väljas samtidigt.

23 Användning av playern Steg 4: Välj målmappen Välj en målmapp i målområdet via knapparna " " eller " ". Inled sedan det nästa steget med hjälp av " " eller backa ett steg via " ". Steg 5: Kopieringsstatus 3 Välj "ENTER" i huvudmenyn för att starta kopieringen eller välj "NO" för att avbryta den. Efter avslutad kopiering öppnas meddelanden "File Copy is completed!" (Kopieringen har avslutats) eller "File Copy failed!" (Kopieringen misslyckades). Välj "Ok" för att återgå till huvudmenyn eller välj "NO" för att återgå till menyn "Copy". 3.3 Setup-meny Öppna setup-menyn med hjälp av knappen "SETUP" på fjärrstyrningen. Här kan du kofigurera inställningarna för områden foto, audio, video, nätverk och system. Välj den önskade optionen med hjälp av knapparna " " och " " på fjärrstyrningen och bekräfta sedan via "ENTER" eller lämna den aktuella menyn via "RETURN". Tryck på "SETUP" på fjärrstyrningen igen för att lämna setup-menyn. Ändra fotoinställningarna Slide Show (Diashow) Transition Effect (Övergångar) Justera intervalltiden för diashowen. Välj vilken övergång du vill ha mellan de oilika foton i diashowen. Background Music (Bakgrundsmusik) Musikfilerna måste ligga i samma mapp som bildfilerna. Välj bakgrundens position via navigeringstangenterna. 23

24 Freecom MediaPlayer II 3 Ändra audioinställningarna Night Mode (Nattmodus) Digital output (Digital utmatning) De tillgängliga optionerna är "On" (Till), "Off"(Från) och "Comfort mode" ("Lugnad modus"). I "Comfort mode" begränsas ljudnivån automatiskt för att inte störa andra personers vila eller arbete. Följande optioner finns till förfogande: HDMI LPCM HDMI RAW SPDIF LPCM SPDIF RAW Ändra videoinställningarna Screen Ratio (Bildformat) Brightness (Ljusstyrka) Contrast (Kontrast) TV System (TV-System) Pan Scan 4:3: Ger en bild med bred format på en ansluten 4:3-StandardTV-apparat som täcker hela bildskärmen och skär bort överskjutande delar. Letter Box 4:3: er en bild med bred format på en ansluten 4:3-StandardTV-apparat med två svarta balkar uppe och nere. 16:9: Bilden komprimeras och omvandlas korrekt på en ansluten 16:9-TV-apparat. Justera ljusstyrkan. Justera kontrastnivån. Anpassa TV-systemet. Ändra HDMI-inställningarna 24 Anslut HDMI-kabeln före användningen och ställ in TV-modus på HDMI; sedan visas videosignalen på TV-skärmen. Ändringar av HDMI-inställningar görs enligt "Ändra audioinställningar" och "Ändra videoinställningar".

25 Användning av playern Ändra nätverksinställningarna Tips: WLAN-USB-Sticks kan som tillval beställas via 3 Wired LAN Setup och Wireless LAN Setup Wireless LAN Setup (Inriktning av ett trådlöst LAN): Innan denna funktion används skall de följande punkterna kontrolleras: Kontakt mellan player och nätverk Finns ett nätverksprotokoll? Har filerna märkts som "shared"? Auto: IP-adressen skapas automatiskt. Manual (Manuell): Välj IP-adress, subnätadress och standardgateway. Värden kan matas in via navigations- och sifferknapparna. Tryck på "ENTER" för att bekräfta ditt val. Wired LAN Setup (Inriktning av ett sladdburen LAN) DHCP IP (AUTO): DNS-serverns IP-adress skapas automatiskt. FAST IP-ADRESS (MANUELL) Om en fast IP-adress används måste de följande värden matas in: IP-adress Subnätmask Standardgateway För hjälp med de ovanstående inställningarna kontaktas din nätverksadministratör. Byt fält med hjälp av " ", " ", " " och " ". Mata in värden via sifferknapparna, tryck på "ENTER" för att bekräfta ditt val. 25

26 Freecom MediaPlayer II 3 Wireless Setup Öppna setup via knappen "SETUP" på fjärrstyrningen. Välj "NET" > "Wireless Setup" och tryck på "OK". När funktionen öppnas för första gången skall "MODIFY" väljas och setup genomföras steg för steg. 26 Välj efter dina behov "INFRASTRUCTURE" eller "PEER TO PEER".

27 Användning av playern Anslutning av trådlösa LAN Freecom MediaPlayer II stödjer två sorts trådlösa strukturer: Infrastrukturmodus och Ad-hoc-Modus (Peer-to-Peer). Ad-hoc-Modus Infrastrukturmodus (AP) 3 Ad-hoc-Modus (Peer-to-Peer) En 1:1-WLAN-anslutning mellan en Wireless Adapter och din Freecom MediaPlayer II utan Wireless Access Point. Infrastrukturmodus (AP) En WLAN-anslutning med Wireless Access Point (trådlös ingångsnod). För en trådlös anslutning behövs antingen en Wireless AP (Infrastrukturmodus) eller en Wireless Adapter (Ad-hoc-Modus). För en bättre trådlös miljö rekommenderas standarden för trådlösa anslutningar IEEE g. Din Freecom MediaPlayer II uppfyller kraven enligt standarderna IEEE g och b. 27

28 Freecom MediaPlayer II Infrastrukturmodus 3 Du kan antingen under anläggningens uppstart sätta in ett USB-WLAN-kort på USB- HOST-gränssnittet eller vid den aktuella tidpunkten sätta in ett USB-WLAN-kort. På bildskärmen öppnas "WIFI PLUG-IN". Med hjälp av "Auto" kan du genomföra en automatisk sökning efter en Wireless SSID. 28

29 Användning av playern 3 Välj din ingångsnods kodningsmodus: Open System Shared Key (WEP) WPA/WPA2 Key Tryck sedan "ENTER" på fjärrstyrningen. Mata in lösenordet vid behov. 29

30 Freecom MediaPlayer II 3 Du kan välja "DHCP IP (AUTO)" för att tilldelas en dynamisk IP-adress eller "FIX IP (MA- NUAL)", för att uppge en fast IP-adress. Parametrarna matas ut enligt följande på SETTING LIST: 30 Tryck på "ENTER" på fjärrstyrningen. Efter genomförd inriktning av anslutningen visas en översikt där IP-adressen, subnätmasken och standardgateway indikeras. Tryck på "ENTER" igen för att återgå till nätverkssetup. Nu visas din apparats IP-adress och signalstyrkan på din uppkoppling indikeras.

31 Användning av playern Välj "NETWORK" i huvudmenyn. Här visas inte bara "My_Shortcuts" och "My_Neighbors", men också alla gemensamt använda mappar i ditt nätverk. Det visar också att setup på din trådlösa anslutning lyckades. 3 31

32 Freecom MediaPlayer II 3 Peer-to-Peer-Modus (Ad-hoc-Modus) Använd "Peer to Peer", för att bygga ett trådlöst nätverk mellan din mediaplayer och en annan dator utan WLAN-Router. Likande nätverk betecknas ofta som Ad-hoc-nätverk. För att bygga ett Peer-to-Peer-nätverk krävs en USB-WLAN-Stick för mediaplayern samt en WLAN lämpad dator eller en WLAN lämpad notebook. Tar hjälp av ditt drivsystems bildskärmshjälp eller handboken till din WLAN-USB-Stick för inrättandet av ett Ad-hoc-nätverk på din dator. Välj "Manual" för att lägga in parametrarna manuell. 32

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDBOK HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Ärade användare, välkommen till installationen av din

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

BLU-RAY REWRITER PRO

BLU-RAY REWRITER PRO HANDBOK BLU-RAY COMBO PRO EXTERNAL BD-ROM / DVD RW DRIVE / USB 2.0 / FIREWIRE 400 BLU-RAY REWRITER PRO EXTERNAL BD-RW / DVD RW DRIVE / USB 2.0 / FIREWIRE 400 Rev. 006 Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray

Läs mer

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 901

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 901 HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 901 Freecom ToughDrive Sport Kära kund! Tack för att du valt Freecom ToughDrive Sport som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5 / USB 2.0 / RFID. Rev. 912 HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912 Freecom Mobile Drive Secure Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Drive Secure som din extern hårddisk. Freecom

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

GREEN BUTTON SOFTWARE

GREEN BUTTON SOFTWARE HANDBOK SOFTWARE FÖR EXTERNA FREECOM-HÅRDDISKAR Rev. 030 Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Är ett registrerat varumärke av Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Tack för att du köpt en MINIX NEO G4. Följ denna guide för att ställa in enheten. MINIX NEO G4 är en revolutionerande

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas SV Trådlös Multimedia Adapter SLM5500 Välkommen Snabbstartsguide 1 Installation Anslutning Klar att användas Innehållet i kartongen Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 Trådlös

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Screenly SDS 3432G. Instruktionshandledning

Screenly SDS 3432G. Instruktionshandledning Screenly SDS 3432G Instruktionshandledning Inkoppling Innan du kopplar in din mediaspelare, bekräfta att du har följande: * 1st ledigt strömuttag 230V * 1st Nätverkskabel framdraget till platsen där mediaspelaren

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer