BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904"

Transkript

1 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904

2 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny, digital multimedia-players, som med hjälp av den inbyggda 3.5"-hårddisken (inte i "Drive In Kit"-versionen) ger dubbel tillgångshastighet samt stödjer ett 10/100-Mbit/s-nätverk. Med hjälp av din nya MediaPlayer II kan du bekvämt öppna digitala filmer, musik, foton från en 3.5"-hårddisk (om den finns i apparaten) och alla i nätverket integrerade datorer och spela upp de direkt på din TV-apparat eller en stereoanläggning. För att säkerställa den bästa möjliga funktionen rekommenderas att handboken studeras noggrant innan produkten används. Freecom Technologies GmbH Deutschland Förpackningsinnehåll Vi ber att du kontrollerar att förpackningsinnehållet är komplett. Följande artiklar bör finnas: Freecom MediaPlayer II Nätadapter Fjärrstyrning (inklusive batterier) Audio-/Video-kabel USB-kbel Nätverkskabel CD med handbok och säkerhetshandbok Installations-kortinstruktion Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs av motsvarande företag. Ändamålet med att nämna dem i handboken är att läsaren lättare skall kunna identifiera produkten ifråga. Enheten är konstruerad för användning inom hemmet och på kontoret. Varning! Denna enhet är utrustning enligt EN55022 klass A. Enheten kan ge upphov till radiostörningar vid hemmabruk. I sådana fall kan ägaren vara tvungen att vidta passande och erforderliga åtgärder. Freecom tar inget ansvar för någon sorts skador, förlust av data eller en sådan förlusts konsekvenser (inklusive och utan inskränkningar skador pga. affärsmässig förlust, avbrott i arbetet, förlust av affärsinformation eller andra ekonomiska skador) som uppstår vid användande av denna Freecom-produkt, resp. som uppstår pga. felaktigt användande av denna. Detta gäller även om Freecom informerats om att sådana skador är möjliga. Rätten till ändringar p.g.a. tekniska framsteg förbehålls.

3 Innehåll Brukarhandbok Allmän information... Sida 4 Viktig instruktion... Sida 4 Teknisk data... Sida 4 Systemminimikrav... Sida 5 Säkerhetsårgärder... Sida 6 Varningar och säkerhetsanvisningar... Sida 8 Kapitel 1: Apparatöversikt... Sida 9 Framsidan... Sida 9 Baksidan... Sida 10 Fjärrstyrningen... Sida 11 Kapitel 2: Grundinställning... Sida 13 Första steg... Sida 13 Nätverksskapande under Windows XP eller Windows Vista... Sida 15 Kapitel 3: Användning av playern... Sida 20 Genomsök och spela upp mediefiler... Sida 20 Kopiera filer... Sida 22 Setup-meny... Sida 23 Kapitel 4: Installera BT_SAMBA... Sida 38 Första installationen... Sida 38 Bildsskärmsida från "Neighbor Web"... Sida 39 Download av BitTorrent... Sida 39 Lägg till Torrent... Sida 40 Funktion "Visit neighbor"... Sida 42 Kontoadministration... Sida Freecom Technologies

4 Freecom MediaPlayer II Allmän information Viktig instruktion: Utveckling och planering av denna Freecom-apparat är inte avsedd för brott mot upphovsrätten eller andra rättigheter under användningen. Freecom-apparaten kan bara användas med material som ägs av brukaren eller som brukaren har en legal licens för så att användningen tillåts på grund av ägande rätten eller licensen. Produktens upphovsrätt ägs av Microsoft. Användning eller spridning av denna teknologi som sker utanför ramen av denna produkt förbjuds utan en licens från microsoft. Teknisk data USB-Host USB-Port Nätverksanslutning Videoutgång Audioutgång Audio Video Textning Bildformat Bilduppspelningsmodus Nätadapter Mått Vikt Stödjer flera USB-lagringsmedier USB-2.0-High-Speed-Port RJ-45 10/100 M Composite-Video / Component-Video / HDMI Stereo / digitales HDMI / koaxial Format: MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, AC3 Bitrate: MP3, kbit/s WMA, kbit/s Video-Codecs: MPEG 1/2/4, DivX, XviD Filformat: RM, RMVB, VOB, DAT, AVI, MPG, MPEG, TS SSA, SMI, SRT, SUB JPG/BMP Diashow Inmatning växelström: 100~240 V, 50/60 Hz Utmatning likström: 12 V, 2 A ,4 51 mm ca 800 g (utan hårddisk) 4

5 Allmän information Systemminimikrav PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz eller högre minst 256 MB RAM (Vista: mind. 512 MB RAM) 1 ledig USB-2.0- eller USB-1.1-Port (USB 2.0 rekommenderas)* 1 ledig 10/100-Ethernet-LAN-Port, RJ-45 (100 Mbit/s rekommenderas) eller WLAN 1 LAN-kabel för TV-uppspelning: en TV-apparat enligt PAL- eller NTSC-Norm anslutna hårddiskar: med standard 3.5"-SATA-drivenhet kompatibla hårddiskar Internetanslutning för onlineregistreruingen för garantisäkring samt för softwareupdates och -downloads Drivsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 eller Intel Mac minst 256 MB RAM 1 ledig USB-2.0- eller USB-1.1-Port (USB 2.0 rekommenderas)* 1 ledig 10/100-Ethernet-LAN-Port, RJ-45 (100 Mbit/s rekommenderas) eller WLAN 1 LAN-kabel för TV-uppspelning: en TV-apparat enligt PAL- eller NTSC-Norm anslutna hårddiskar: med standard 3.5"-SATA-drivenhet kompatibla hårddiskar Internetanslutning för onlineregistreruingen för garantisäkring samt för softwareupdates och -downloads Drivsystem: Mac OS X v10.3 eller högre OBS! Apparaten har inget integrerad WLAN. För användning av en WLANs behövs en WLAN-USB-Dongle, som kan beställas som tillval på * USB 2.0 är nedåtkompatibel med USB 1.1. för att din Freecom MediaPlayer II ger bästa möjliga effekt bör din dator ha en USB-2.0-Port.

6 Freecom MediaPlayer II Säkerhetsåtgärd De följande instruktionerna bör läsas noggrant för att möjliggöra den bästa möjliga användningen. Upphovsrätt Freecom är inte ansvarig för användning av illegal programvara, audio- eller videokällor osv. Brukaren och/eller ägaren av Freecom MediaPlayer II är i lagens mening ansvarig för de på apparaten använda innehåll. Codec-support Freecom MediaPlayer II kan inte återge alla tänkbara mediafiler. Observera respektive CODEC-typ och kontrollera att den stöds av MediaPlayer II. Observera dock att eventuella fel i mediafilen eller användning av okända tecken kan leda till fel i uppspelningen. USB-enhet Nätadaptern skall även kopplas in när Freecom MediaPlayer II ansluts till en dator. För anslutning av Freecom MediaPlayer II används en maximal 3 m lång USB-kabel. Om denna längd överskrids kan det leda till lägre överföringshastigheter och/eller dålig kontakt. Vi rekommenderar att använda den medföljande USB-kabeln. Om apparaten ansluts till en USB-1.1-Hostadapter motsvarar hastigheten USB 1.1 (max 12 Mbit/s). Därför rekommenderas anslutning till USB 2.0 för att utnyttja den maximalt möjliga hastigheten på 480 Mbit/s. USB-Host USB-Host-Port stödjer eventuellt inte alla tänkbara USB-enheter. Innan den används eller köps bör kompatibiliteten kontrolleras. Hårddiskmontage Endast 3.5"-SATA-hårddiskar kan användas. Vi rekommenderar att använda en hårddisk med en kapacitet större än 6 GB. Användning av mindre hårddiskar kan leda till dataförluster. Nätverksanslutning När Freecom MediaPlayer II ansluts till en dator som Windows-Filesharing-Option (för den gemensamma användning av filer) används på, bör säkerställas att Windows- Network-Sharing-funktionen tillämpas. Sharing-funktionen fungerar kanske inte korrekt på grund av fel i Windows eller brukarens datormiljö. Freecom tar inget ansvar för det. Under dataöverföringen via ett nätverk kan, beroende på nätverkseffekten eller brukarens datormiljö korta avbrott förekomma.

7 Allmän information Under dataöverföringen via ett trådlöst nätverk (WLAN) kan, beroende på WLANeffekten eller brukarens datormiljö korta avbrott förekomma. Radiovågor Freecom MediaPlayer II kan sända ut radiovågor. Därför rekommenderas stor försiktighet när andra apparater placeras i närhet av din Freecom MediaPlayer II - inte minst med omtanke om din häljsa. Datasäkring Vi rekommenderar mycket bestämd att skapa en backup av dina datafiler på ett annat säkert lagringsmedium. Freecom tar inget ansvar för skadade filer eller dataförluster på den inbyggda hårddisken. Fall och stötar Tappa inte apparaten. Det skulle kunna förorsaka allvarliga skador på hårddisken. För inte in några föremål Föremål får inte föras in i din Freecom MediaPlayer II. Det skulle kunna leda till havari eller felfunktioner i apparaten. Får inte demonteras eller byggas om Din Freecom MediaPlayer II får inte demonteras eller byggas om. Stapla de inte Inga andra apparater eller andra föremål får ställas eller placeras på din Freecom MediaPlayer II. Ingen kontakt med vatten, fukt osv. Din Freecom MediaPlayer II får inte komma i kontakt med olja, vatten, damm, fukt eller regn och vind. Din Freecom MediaPlayer II skall omedelbart stängas av när den har kommit i kontakt med fuktiga substanser eller vatten. Din Freecom MediaPlayer II får inte placeras i närheten av värmekällor och hållas ifrån starkt uppvärmda områden. Din Freecom MediaPlayer II får bara placeras i välventilerade områden. Inga magnetiska föremål Inga magnetiska föremål får finnas i närheten av din Freecom MediaPlayer II. Magneter och magnetiska apparater som t.ex. högtalare kan radera eller skada datafiler på hårddisken.

8 Freecom MediaPlayer II Varningar och säkerhetsåtgärder De följande anvisningarna bör läsas och tillämpas. De bör alltid följas för att undvika person- och apparatskador samt brott mot upphovsrätten och för att säkerställa en säker användning av apparaten. Att anvisningar inte följs kan leda till felfunktioner på apparaten. Observera de följande säkerhetsåtgärder för att säkerställa den felfria driften på din Freecom MediaPlayer II. Om de inte följs kan garantin upphöra eller din Freecom MediaPlayer II skadas. Ta bort din Freecom MediaPlayer II säker via ditt drivsystem optionen "Säker borttagning av hardware" i Windows-tasklisten, innan apparaten stängs av eller USBeller nätkabeln dras ut. I annat fall kan data går förlorade. Din Freecom MediaPlayer II får aldrig under pågående dataöverföring skiljas från datorn. Det kan leda till dataförluster och felfunktioner i din Freecom MediaPlayer II. I dessa fall körs serviceprogrammet ScanDisk. Tappa inte din Freecom MediaPlayer II och utsätt den inte för andra plötsliga rörelser eller stötar. Det kan leda till dataförluster och skador på hårddisken. Din Freecom MediaPlayer II får inte användas vid omgivningstemperaturer under 10 C eller över 35 C. Om din Freecom MediaPlayer II förs från en kallare till en varmare omgivning skaall den få tid att anpassa sig till den nya omgivningstemperaturen innan den tas i drift. I annat fall kan kondensvatten bildas inne i höljet som kan leda till felfunktioner i drivningsenheten. Inga behållare med vätskor eller dryck får placeras på din Freecom MediaPlayer II. Om vätskor spills och de kommer i kontakt med elektroniken i drivningsenhetens hölje kommer drivningsenheten att skadas och leda till felfunktioner i drivningsenheten. Din Freecom MediaPlayer II skall inte användas i en dammig miljö. Damm inne i höljet kan skada den interna elektroniken och leda till felfunktioner i drivningsenheten. Din Freecom MediaPlayer II får inte användas i närhet av magnetfält. Beim Freecom MediaPlayer II kann es durch längeren Betrieb zu einer Wärmeentwicklung kommen. Garantin täcker inte heller Skador och problem beroende på felaktig användning, icka avsedd användning, olyckor, ombyggnader eller olämplig strömart eller nätspänning manipulerade produkter eller produkter med bryten garantisigill Produkter utan garanti- eller serienummeretikett Batterier eller andra med apparaten levererade eller i apparaten monterade slitagedelar

9 Apparatöversikt Kapitel 1: Apparatöversikt 1.1 Framsidan 1 LED Beskrivning av knapparna till/från Knapp Knappens funktion Beskrivning Till/Från-knapp Tryck kort för att slå apparaten till eller från. Observera: Det tar ca 15 sekunder för att köra ned apparaten! Beskrivning av LED n LED LED ns funktion Beskrivning HDD LED för skriv-/lästillgång till hårddisken LED n tänds under kopieringen och blinkar under dataöverföringen. Power LED för nätdrift LED n lyser blå när apparaten har slagits till, den tänds röd under standby-drift. 9

10 Freecom MediaPlayer II 1. Baksidan Utgång Component-Video 1 Nätingång Utgång Composite-Video HDMI USB-HOST Utgång Composite-Audio Koaxial LAN USB-enhet Definition av portarna Port Portens funktion Beskrivning Nätingång Nätbussning Inkommande el (12 V, 2 A DC) Utgång Component-Video YPbPr-anslutning Utmatning av "Progressive scan"-component-video Utgång Audioanslutning Utmatning av Composite-Audio Composite-Audio Utgång Videoanslutning Utmatning av Composite-Video Composite-Video Koaxial Utgångsbussning för Ausgabe digitaler Audiosignale audio HDMI Högupplösande port Utmatning av digitala audio- och videosignaler via HDMI-Port LAN Nätverksbussning Nätverksanslutning via LAN-Port USB-enhet USB-Port USB-Port för anslutning till datorn USB-HOST USB-Port USB-Port för anslutning av externa lagringsenheter eller WLAN-USB-Sticks 10

11 Apparatöversikt 1. Fjärrstyrning POWER MUTE GOTO Fast rewind RETURN ENTER PREV NEXT STOP PLAY COPY SELECT SUBTITLE SLOW ALL MUSIC TV SYSTEM 0 9 OPTION Fast forward SETUP Navigation VOL+ VOL PAUSE/STEP REPEAT CONFIRM DISPLAY ZOOM AUDIO MOVIES PHOTO 1 TASTE POWER MUTE FUNKTION Slå till/från apparaten (Stand-by-Modus) Slå till/från audiouppspelning TV SYSTEM Koppla om mellan NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i 50 Hz och 1080i 60 Hz 0 9 Sifferinmatning GOTO OPTION FR FF RETURN SETUP Hoppa till en titel, kapitel eller tidpunkt Välj optionslisten eller döpa om eller radera filen Tryck en gång för att spola tillbaka från den aktuella positionen; tryck igen för att välja hastigheten Tryck en gång för att spola framåt från den aktuella positionen; tryck igen för att välja hastigheten Tillbaka till föregående meny Öppna setup-menyn 11

12 Freecom MediaPlayer II 1 ENTER PREV NEXT VOL VOL+ PLAY STOP PAUSE/STEP REPEAT COPY SELECT CONFIRM DISPLAY SUBTITLE Navigationsknappar för upp, ned, vänster och höger Bekräfta urvalet Tillbaka till föregående fil Till nästa fil Minska ljudnivån Öka ljudnivån Spela upp filen Avsluta uppspelningen Tryck engång för att stanna uppspelningen, tryck igen för att fortsätta uppspelningen Definiera optionen för upprepningsmodus: Kapitel, Titel eller Från Starta kopieringsmodus Välj fil eller mapp; tryck därefter "CONFIRM" för att lägga till filen eller mappen i Playlisten eller för att radera den Lägg till filer till playlist eller radera de därifrån Visa uppgifter om längd, titel och kapitel medan videos eller fotos visas Slå till/från textningen om en textningsfil finns SLOW Slow motion: 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Tryck på "PLAY" för att återgå till den normala uppspelningen AUDIO Byt audiotrack ZOOM Zooma in fotos eller videos (förstora): Zoomsteg för fotos: 2-, 4-, 8-, 16-gånger Zoomsteg för videos: 2-, 3-, 4-, 8-gånger ALL Visa alla filer MUSIC PHOTO MOVIES Visa alla audiofiler Visa alla bildfiler Visa alla videofiler 12

13 Grundinställning Kapitel 2: Grundinställning 2.1 Första steg 1. Nätanslutning Ta nätadaptern ur förpackningen och anslut den till apparaten Anslutning av en TV-apparat: Audioutmatning Produkten har utrustats med flera utgångsbussningar, bland annat Composite (AV), Component (YPbPr) och HDMI. Beroende på dina behov kan du välja olika gränssnitt. Playern identifierar videoutmatningssignalen automatiskt som gör manövreringen brukarvänlig och enkel. De följande anvisningarna förklarar hur externa apparater kan anslutas utan problem. Anslutning vid Composite-utmatningen (AV) Sätt de gula kontakterna i playerns AV-utgångsbussning och i TVapparatens AV-ingångsbussning; sätt de röda och vita kontakterna i TVns eller HIFI-anläggningens audioingångsbussning. Slå till TV-apparaten och välj AV-modus. Slå till playern; Tvn visar inledningsbildskärmsbilden. Anslutning vid Component-utmatningen (YPbPr) Sätt YPbPr-kabeln i playerns motsvarande utgångsbussning och i TVns ingångsbussning. Eftersom den kabeln bara överför videosignalen krävs ytterligare en AV-kabel. Sätt AV-kabelns röda och vita kontakter i playerns Audio-utgångsbussningar och in i TV-apparatens eller Hifi-anläggningens audioingångsbussningarna. Slå till TVn och välj YPbPr-Modus. Slå till playerns; TVn visar inledningsbildskärmsbilden. 13

14 Freecom MediaPlayer II Anslutning via Koaxialutmatning 2 Koaxialutmatning: Anslut playerns koaxialanslutning med en koaxialkabel till din videoeller audioapparats koaxialanslutning. Öppna playerns Audio-Setup och välj för den digitala utmatningen optionen "SPDIF LPCM" eller "SPDIF RAW". Du upplever sedan tack vare en Multikanal-dekoder/-förstärkare med koaxialingång ett högvärdig 5.1-ljud. HDMI-utmatningsmodus HDMI är en utmatningsgränssnitt med högsta audio- och videokvalitet där digitala videooch audiosignaler samtidigt matas ut via samma bussning. Anslut HDMI-kabeln till playerns utgångsbussning och uppspelningsapparatens HDMI-ingångsbussning. Välj HDMI-modus på TV-apparaten; inledningsbildskärmsbilden visas. 3. Anslutning och insrättande av ett nätverk Player kan direkt spela upp på datorn lagrade filer via ett nätverk. Anslut RJ-45-kabeln enligt den följande bilden. Nätverket har anslutits korrekt om LEDn för nätverksstatus och skriv-/lästillgången blinkar (vid RJ-45-kontakten). Anslut RJ-45-kabelns ena ände till playerns och den andra till datorn, anslut sedan videoutmatningen. Tryck på knappen "SETUP" eller välj menyn "Setup" på inledningsbildskärmsbilden. Välj optionen "Network" (Nätverk) i Setup-fönstret och tryck "ENTER" för att bekräfta ditt val. Det gäller på samma sätt för den automatiska som för den manuella inrättning av IP-adressen. Tryck igen på 14 knappen "SETUP" för att spara inställningarna. För att kunna nå datorn från playern via nätverket måste mediefilerna först göras tillgängliga i nätverket genom att markera dessa som "shared" (för gemensam användning). I det följande avsnittet avhandlas inrättandet av filesharing av mediefilerna på datorn.

15 Grundinställning 2.2 Nätverksskapande under Windows XP och Windows Vista Windows XP För en lyckad nätverksanslutning måste två krav vara uppfyllda: 1. Gemensam tillgång till mapparna och en säkerhets-setup 2. Inställning av samma Gateway- och subnätadress 2 Förfarande för filesharing under Windows XP: 1. Välj de mapparna som skall användas tillsammans, klicka på de med den högra musknappen och välj optionen "Tillgång och säkerhet...". 2. Välj i optionen "Egenskaper" "Tillgång" och "gör mappen tillgånglig i nätverket" och klicka på "tillämpa" för att bekräfta valet. 15

16 Freecom MediaPlayer II 2 3. Öppna "Systemstyrning" > "Administrationsverktyg" > "Datormanagement" > "Lokala användare och grupper" och klicka på optionen "Brukare". Klicka med den högra musknappen på "Gäst" och välj sedan "Egenskaper". 4. Boka i "Brukare kan inte ändra lösenordet" och "Lösenordet utgår aldrig". Lämna de övriga kontrollrutorn omarkerade. 5. Öppna "Systemstyrning" > "Nätverksanslutningar" och välj "LAN-anslutningen". Klicka med den högra musknappen för att välja "Egenskaper". 16

17 Grundinställning 2 6. Välj "Internetprotokoll (TCP/IP)" och klicka på "Egenspkaper". 7. Inrätta den tillämpliga IP-adressen, subnätmasken och standardgateway. Det kan även ske automatiskt (DHCP). 8. Klicka på OK för att avsluta Networksharingen. 17

18 Freecom MediaPlayer II Windows Vista 1. Kontrollera att du har administratörsrättigheter på ditt vistasystem. 2. Välj "Systemstyrning" > "User Accounts" och "Family Safety". 3. Välj "User Accounts" > "Manage another account". Klicka på kontot "Gäst" och välj "Egenskaper" när det har stängts av. 4. Välj mappen som skall användas gemensamt och klicka på den med den högra musknappen. Välj sedan optionen "frige". 5. Bifoga kontor "Gäst" till listen. 6. Välj "Frige" då öppnas mappen för gemensam användning. Uppspelningsfunktion Med den hårddiskplayern kan film-, foto- och musikfiler genomsökas som har sparats på hårddisken, en USB-enhet eller i nätverket. Välj det önskade mediet med hjälp av filbrowsern och klicka på "ENTER" för att spela upp filen. Det är även möjligt att via en preview av det valda mediet och sedan spela upp det via "ENTER". Anslut till datorn Din hårddiskplayer kan även användas som masslagerplats för multimediafiler och kan efter anslutning till datorn användas som sådan. 1. Anslut nätneheten. Om hårddiskplayern används tillsammans med datorn krävs även nätenheten. 2. Anslut till datorn via USB-kabeln. Anslut hårddiskplayern via USB-kabeln till datorn för att kopiera eller överföra filer. 18

19 Grundinställning Anslut apparaten till datorn enligt den förestående bilden. Slå till datorn och starta upp systemet. Datorn identifierar systemet automatiskt; den kan därefter användas som extern USB-minnesenhet. Efter avsluyad dataöverföring skall USB-minnesenheten säkert tas bort (klicka på symbolen för USB-enheten för att koppla bort den, dra sedan ut USB-kabeln). 2 Tips: 1. Apparaten får inte stängas av medan den är aktiv (d.v.s. medan den skriver eller läser data). 2. Om ingen USB-enhet identifieras efter inkoppling av USB-kabeln bör du vänta ca 10 sekunder och anslut den igen. 19

20 Freecom MediaPlayer II 3 Kapitel 3: Användning av playern 3.1 Genomsök och spela upp mediefiler Slå till hårddiskplayern. Efter några sekunder visar systemet huvudmenyn. Du får de följande fyra optionerna: Med hjälp av dessa funktioner kan du genomsöka film-, fota- och musikfiler som har sparats på härddisken, en USB-enhet eller i nätverket, och välja källenheten med hjälp av navigationstangenterna " " och " ". Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen "ENTER". För att förenkla filsökningen och -uppspelningen kan du med ytterligare en funktion filtrera och visa "All" (Alla), "Music" (Musik), "Photo" (Foton) eller "Movies" (Filmer). du kan växla mellan mapparna med hjälp av navigationsknapparna " " och " " på fjärrstyrningen. 20

21 Användning av playern Meny File Edit (Bearbeta filer) Välj en fil eller en mapp med hjälp av navigationstangenten. Med hjälp av knappen "OPTION" på fjärrstyrningen kan filer döpas om eller raderas. Tryck på "ENTER" för att bekräfta ditt val. 3 Return (Tillbaka) Rename (Döpa om) Tillbaka till den första menyn En fil döpas om enligt följande: 1. Välj "Rename". 2. Efter tryck på knappen "ENTER" öppnas bearbetningsfönstret. Delete 3. Välj bokstäver och siffror med hjälp av piltangenterna. Med hjälp av "CAPS" växlar du mellan stora och små bokstäver. Med hjälp av "< " raderas ett tecken med hjälp av " >" fogas ett tomslag in. Tryck på "ENTER" för att bekräfta inmatningen. 4. Bekräfta med "ENTER" om du har matad in ett nytt namn. Om inmatningen skal l förkastas under processen återgår Du via "ENTER" till den föregående menyn. Radera en titel enligt följande: 1. Tryck på " " och " " för att välja registerkortet"delete" (Radera). 2. Bekräfta genom ENTER bestätigen; filen raderas. 3. Ett bekräftelsemeddelande öppnas. Tryck på " " eller " "och välj "ENTER". 4. TRyck på "ENTER" för att bekräfta raderingen. Välj "Return" för att avbryta raderingen. 21

22 Freecom MediaPlayer II Nätverk My Shortcut Välj en dator i menyn eller lägg till en tillgänglig IP-adress för att få tillgång till mediefiler i nätverket via My_Shortcuts. 3.2 Kopiera data Med hjälp av funktionen "File Copy" (Kopiera filer) kan filer kopieras mellan hårddisken, en USB-enhet och nätverket. Tryck på knappen "COPY" på fjärrstyrningen för att kopiera filerna från ett medium till ett annat Kopieringsprocess Steg 1: Välj källenhet Välj med hjälp av knapparna " " och " " den enheten som filerna skall kopieras ifrån. Väljh sedan med hjälp av " " målenheten eller gå tillbaka ett steg med hjälp av " ". Steg 2: Välj målenheten Byt till bildskärmsområdet "Destination" (Mål) och välj där målenheten med hjälp av knapparna " " och " ". Inled sedan det nästa steget med hjälp av " " eller backa ett steg via " ". Steg 3: Välj fgilerna eller mappar som skall kopieras Välj i bildskärmsområdet "Source" (Källa) via " " och " " och tryck på "PLAY" för att välja de filerna eller mappar som skall kopieras. En " " visas till höger om de valda filerna eller mappar. Inled sedan det nästa steget med hjälp av " " eller backa ett steg via " ". 22 OBS! Maximal 8 filer kan väljas samtidigt.

23 Användning av playern Steg 4: Välj målmappen Välj en målmapp i målområdet via knapparna " " eller " ". Inled sedan det nästa steget med hjälp av " " eller backa ett steg via " ". Steg 5: Kopieringsstatus 3 Välj "ENTER" i huvudmenyn för att starta kopieringen eller välj "NO" för att avbryta den. Efter avslutad kopiering öppnas meddelanden "File Copy is completed!" (Kopieringen har avslutats) eller "File Copy failed!" (Kopieringen misslyckades). Välj "Ok" för att återgå till huvudmenyn eller välj "NO" för att återgå till menyn "Copy". 3.3 Setup-meny Öppna setup-menyn med hjälp av knappen "SETUP" på fjärrstyrningen. Här kan du kofigurera inställningarna för områden foto, audio, video, nätverk och system. Välj den önskade optionen med hjälp av knapparna " " och " " på fjärrstyrningen och bekräfta sedan via "ENTER" eller lämna den aktuella menyn via "RETURN". Tryck på "SETUP" på fjärrstyrningen igen för att lämna setup-menyn. Ändra fotoinställningarna Slide Show (Diashow) Transition Effect (Övergångar) Justera intervalltiden för diashowen. Välj vilken övergång du vill ha mellan de oilika foton i diashowen. Background Music (Bakgrundsmusik) Musikfilerna måste ligga i samma mapp som bildfilerna. Välj bakgrundens position via navigeringstangenterna. 23

24 Freecom MediaPlayer II 3 Ändra audioinställningarna Night Mode (Nattmodus) Digital output (Digital utmatning) De tillgängliga optionerna är "On" (Till), "Off"(Från) och "Comfort mode" ("Lugnad modus"). I "Comfort mode" begränsas ljudnivån automatiskt för att inte störa andra personers vila eller arbete. Följande optioner finns till förfogande: HDMI LPCM HDMI RAW SPDIF LPCM SPDIF RAW Ändra videoinställningarna Screen Ratio (Bildformat) Brightness (Ljusstyrka) Contrast (Kontrast) TV System (TV-System) Pan Scan 4:3: Ger en bild med bred format på en ansluten 4:3-StandardTV-apparat som täcker hela bildskärmen och skär bort överskjutande delar. Letter Box 4:3: er en bild med bred format på en ansluten 4:3-StandardTV-apparat med två svarta balkar uppe och nere. 16:9: Bilden komprimeras och omvandlas korrekt på en ansluten 16:9-TV-apparat. Justera ljusstyrkan. Justera kontrastnivån. Anpassa TV-systemet. Ändra HDMI-inställningarna 24 Anslut HDMI-kabeln före användningen och ställ in TV-modus på HDMI; sedan visas videosignalen på TV-skärmen. Ändringar av HDMI-inställningar görs enligt "Ändra audioinställningar" och "Ändra videoinställningar".

25 Användning av playern Ändra nätverksinställningarna Tips: WLAN-USB-Sticks kan som tillval beställas via 3 Wired LAN Setup och Wireless LAN Setup Wireless LAN Setup (Inriktning av ett trådlöst LAN): Innan denna funktion används skall de följande punkterna kontrolleras: Kontakt mellan player och nätverk Finns ett nätverksprotokoll? Har filerna märkts som "shared"? Auto: IP-adressen skapas automatiskt. Manual (Manuell): Välj IP-adress, subnätadress och standardgateway. Värden kan matas in via navigations- och sifferknapparna. Tryck på "ENTER" för att bekräfta ditt val. Wired LAN Setup (Inriktning av ett sladdburen LAN) DHCP IP (AUTO): DNS-serverns IP-adress skapas automatiskt. FAST IP-ADRESS (MANUELL) Om en fast IP-adress används måste de följande värden matas in: IP-adress Subnätmask Standardgateway För hjälp med de ovanstående inställningarna kontaktas din nätverksadministratör. Byt fält med hjälp av " ", " ", " " och " ". Mata in värden via sifferknapparna, tryck på "ENTER" för att bekräfta ditt val. 25

26 Freecom MediaPlayer II 3 Wireless Setup Öppna setup via knappen "SETUP" på fjärrstyrningen. Välj "NET" > "Wireless Setup" och tryck på "OK". När funktionen öppnas för första gången skall "MODIFY" väljas och setup genomföras steg för steg. 26 Välj efter dina behov "INFRASTRUCTURE" eller "PEER TO PEER".

27 Användning av playern Anslutning av trådlösa LAN Freecom MediaPlayer II stödjer två sorts trådlösa strukturer: Infrastrukturmodus och Ad-hoc-Modus (Peer-to-Peer). Ad-hoc-Modus Infrastrukturmodus (AP) 3 Ad-hoc-Modus (Peer-to-Peer) En 1:1-WLAN-anslutning mellan en Wireless Adapter och din Freecom MediaPlayer II utan Wireless Access Point. Infrastrukturmodus (AP) En WLAN-anslutning med Wireless Access Point (trådlös ingångsnod). För en trådlös anslutning behövs antingen en Wireless AP (Infrastrukturmodus) eller en Wireless Adapter (Ad-hoc-Modus). För en bättre trådlös miljö rekommenderas standarden för trådlösa anslutningar IEEE g. Din Freecom MediaPlayer II uppfyller kraven enligt standarderna IEEE g och b. 27

28 Freecom MediaPlayer II Infrastrukturmodus 3 Du kan antingen under anläggningens uppstart sätta in ett USB-WLAN-kort på USB- HOST-gränssnittet eller vid den aktuella tidpunkten sätta in ett USB-WLAN-kort. På bildskärmen öppnas "WIFI PLUG-IN". Med hjälp av "Auto" kan du genomföra en automatisk sökning efter en Wireless SSID. 28

29 Användning av playern 3 Välj din ingångsnods kodningsmodus: Open System Shared Key (WEP) WPA/WPA2 Key Tryck sedan "ENTER" på fjärrstyrningen. Mata in lösenordet vid behov. 29

30 Freecom MediaPlayer II 3 Du kan välja "DHCP IP (AUTO)" för att tilldelas en dynamisk IP-adress eller "FIX IP (MA- NUAL)", för att uppge en fast IP-adress. Parametrarna matas ut enligt följande på SETTING LIST: 30 Tryck på "ENTER" på fjärrstyrningen. Efter genomförd inriktning av anslutningen visas en översikt där IP-adressen, subnätmasken och standardgateway indikeras. Tryck på "ENTER" igen för att återgå till nätverkssetup. Nu visas din apparats IP-adress och signalstyrkan på din uppkoppling indikeras.

31 Användning av playern Välj "NETWORK" i huvudmenyn. Här visas inte bara "My_Shortcuts" och "My_Neighbors", men också alla gemensamt använda mappar i ditt nätverk. Det visar också att setup på din trådlösa anslutning lyckades. 3 31

32 Freecom MediaPlayer II 3 Peer-to-Peer-Modus (Ad-hoc-Modus) Använd "Peer to Peer", för att bygga ett trådlöst nätverk mellan din mediaplayer och en annan dator utan WLAN-Router. Likande nätverk betecknas ofta som Ad-hoc-nätverk. För att bygga ett Peer-to-Peer-nätverk krävs en USB-WLAN-Stick för mediaplayern samt en WLAN lämpad dator eller en WLAN lämpad notebook. Tar hjälp av ditt drivsystems bildskärmshjälp eller handboken till din WLAN-USB-Stick för inrättandet av ett Ad-hoc-nätverk på din dator. Välj "Manual" för att lägga in parametrarna manuell. 32

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

BRUKSANVISNING MF 5591DN

BRUKSANVISNING MF 5591DN BRUKSANVISNING MF 5591DN INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer