Ledningsgrupp och organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsgrupp och organisation"

Transkript

1 Ledningsgrupp och organisation Venture Cup Väst 10:e Mars 2015 Leo de Meere VD Blue Mobile Systems AB Interim Manager / Coach / Styrelseproffs 1

2 Agenda 18:00 18:10 Introduktion 18:10 18:50 Ledningsgrupp och organisation Affärside Affärsmodell Affärssystem: Organisation Organisation: Sätt att ordna (dvs. en del av totala affärssystemet), samt Grupp/samling/samlingar av människor Ledning Motivator, rådgivare, vägvisare, coach, förebild, talang, bollplank, kulturbärare,. Ruler, chef, organisatör, beslutsforum, makthavare, svarta Petter, samt: ansvarig! Ledningsgrupp ( MT ) Dynamik, kreativitet, effektivitet, ansvar, stöd, urvalsforum, infospridare, statusgivare, energispridare,.. 18:50 19:10 Paus 19:10 20:00 Att vara ledare - Marie 2 Gustafsson

3 I. Organisation Wiki: Från grekiska organon = "verktyg", "redskap" 1. Ordnandet av olika delar till inbördes samverkan 2. En större sammanslutning Historiskt: Riken, städer, arméer Industri / offentlig Idag: flera tusen år 150 år status för stora, komplexa, globala organisationer? verksamhet bedrivs i kollektiv virtuella grupper! 3

4 I. Organisation: Affärside Affärsmodell Affärssystem att Ordna = sätta ihop Systemet Maskineriet Utifrån detta man vill uppnå (mål) Just nu Som stöder / är i linje med: Affärs-Modellen och som Grundas i: Affärs - Iden 4

5 I. Organisation: Grupp Samling Samlingar Mer än 1 person flera människor Delgrupper Ansvarsområden Geografiska / Internationella Egna grupper versus externa Partners Leverantörer Dynamiskt / konstant förändring 5

6 I. Organisation: Apropå Grupp i VC sammanhang VC / Start-upp företag? Organisation föds ur affärsidé, affärsmodell och affärssystem Planera tillväxt; rätt tajming Från ensam entreprenör till formell grupp: Minst 2 personer som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål Standard utmaningar: Kommunikation, Roller, Beslutsprocess, Gemensamma och tydliga mål, Ledarskap, Relationer, Kultur, Värderingar, Normer.. Energi. Balans 6

7 I. Organisation - Grupp Team Grupp Team När blir en grupp ett effektivt team? Synen på: kollektiva resultat, personlig tillväxt, max prestation Apropå FIRO modellen*: 1. Teorier om bl.a. Tillhörighetsfasen; informationsdelning, leta efter struktur, rutiner, kontroll 2. Rollsökningsfasen: handledande, stöda, hjälpa 3. Samhörighetsfas: förtroende, delegerande, Team *Will Schutz; NY; 1958; UGL Sverige Susan A. Wheelan; IMGD; UGL version 12 7

8 II. Ledning Att Leda vad är detta? Vem/Vilka ska man Leda? Sig själv Andra inom organisationen / egen grupp Andra utanför egen grupp Leda till Vad? Varför? Behövs gemensamma (ända)mål / syfte / nytta / raison d etre Behövs ständig kommunikation 8

9 II. Ledning Motivator Rådgivare Vägvisare Coach Talang Bollplank Kulturbärare Förebild Informationskälla.. 9

10 II. Ledning Organisatör Ruler Beslutsfattning Makthavare Svarta Petter Chef Ansvarstagare! 10

11 III. Ledningsgrupp Göra Tänka Gilla Fördela Lösa Besluta Stötta Fokusera Dela Förbättra Kompetens Kunskap Attityd Roller Kreativitet, Dynamik Ansvar Empati Kurs Information, Kommunikation Reflektion, Lärdom, Effektivisering 11

12 III. Ledningsgruppens Roll Motivera, leda, samordna, utveckla påverka detta som ska ske! 1. Strategiskt Sätta mål Enas om en Strategi (val av mål och vägen; välja bort annat) Planera 2. Taktiskt Försäljningsmål Partnerships Projekt 3. Operationell Gemensam lösa de stora problem Vara bollplank för individuella/funktionella problem Bekräfta att vi är på rätt väg } = Motivera 12

13 III. Ledningsgrupp - arbete Alla är med i ledningsgruppen för helheten! Helheten går före delarna (på straff av uteslutning) Vi Ledningsgruppens arbete Praktiska/strukturella saker; medlemmar, tid, frekvens, dagordning/agenda, beredning, närvaroplikt, protokoll, ordförande, beslut(srätt), koppling till organisation (Agenda enligt Rollen?) Information hur, vem, vad? Kultur Värderingar/Normer/Regler/Praxis T.ex.: fajten internt, lojalitet till fattade beslut 13

14 Apropå Ansvar: Ledningsgrupp vs. Styrelsen Ledningsgruppen: Struktur och social klimat/samarbete Ledningsgruppens beståndsdelar, kritiska erfarenheter / kunskaper Tydlig ledarskap och bra gruppsprocess Styrelsen: Sätta och diskutera mål och följa upp utvecklingen Stöda VD/ledning med extra kompetens, branschförståelse, Balansera olika ägare intressen Exit; se till att möjligheter finns Styrelsen har slutliga ansvaret 14

15 Apropå Professionalitet.. Organisation / Bolaget är huvud-person Lojalitet / Ansvar mot bolagets bästa - och i linje med Målen Rakhet Integritet Inte: Ta saker (för) personligt Kompisledarskap / Ville vara älskad Undanhålla information / Ljuga / dug & dive / Manipulera. Egen vinning* 15

16 IV. Extra: Tillväxt för start-upp Utgångspunkt: Strategi(plan) Organisera aktiviteter och fördela ansvar Planera ändringar över tiden Köp tjänster/produkter enligt plan Gör avtal i linje med planen Göra själva eller lägga ut? Volym; första leveranser/prototyper vs. serier Kontroll över nyckelfaktorer, t.ex. kunskap, patent Lite överlapp (med leverantör) Positiva drivkrafter ( win-win ) 16

17 IV. Extra: mera om organisation Tidig organisation: VD Ledning, försäljning, affärsutveckling, HR Produktion/Innehåll Personalledning, inköp, logistik, patent Ekonomi Fastighet, kontor, försäkringar, pers. admi. Distribution Service, installation Varje nytt person Möjlighet / Risk Kost / Värdeskapande Kunskap + Erfarenhet + Attityd + Personliga förutsättningar Möjlighet till värdeökning Tillväxt och Resultatförbättring 17

18 Försäljning/Kundvård Logistik HR/Personalvård Inköp Marknadsföring Produktion Process/Kvalitet Finans Ledning/ Strategi 10 IV. Extra: Om Balans (internt) Det finns många funktionella områden För att vara ett vinnande företag / öka företagsvärdet: Få man inte ligga under ett minimum nivå på något ( KFF ) Måste man vara bäst på något ( KSF )

19 IV. Extra: Effektivitet - Gruppen som enhet Långsamt Pensionat Överbemanning Brist på ledning Få Mål Passiva Chefer Leda likgiltighet Oro, förbittring Ingen arbetsglädje Överstressat Slavläger Underbemanning Hård styrning Dålig planering Ständig jakt Bortkastad möda Vrede, flykt Ingen arbetsglädje Optimalt Krävande klimat Lagom med personal Mål och prioriteringar Väldefinierade arbeten Målorienterade chefer Värdefullt arbete Engagemang Arbetsglädje *Chefen och ledarskapet bättre Ledarskap; Liber förlag 19

20 V. Annat viktigt: Cash flow Försäljning 1 Kund (behov) Affär 2 Kund Kontrakt Moms Skatt Flera Kunder VAR Partners Kundbas Erbjudande Ide Värde Prissättning Leads/ Funnel Aktiviteter (bearbetning) Kvalifikation After Sales Product Mgmt Customer Mgmt Produktion Marketing Inköp Leverans/Logistik Stab / Stöd Funktioner HR Ekonomi PR/IR Miljö Kvalité Cash-Flow Investering/Finansiering Kund-Cash In - Cash Out De Bästa Pengar! 20 Tid /Fördröjning Bank kredit Lån (Aktie)Kapital

21 V. Annat viktigt: Affärssystem Kommentar Vilka behov / när? Tänk i kedja (tidsaxeln) Se/förstår helheten Bäst på 1-2 ämnen Bra nog på resten Ha Balans Försäljning 1 Kund (behov) Affär 2 Kund Kontrakt Cash-Flow Kund-Cash In Investering/Finansiering Bank kredit Lån (Aktie)Kapital Inom organisation: styrning/samspel, ordning, ledarskap, beslut Mellan intressenter: Kunder, Ägare, Personal, Omvärlden Tänk på kassaflödet. (och skatt) Moms Skatt Flera Kunder VAR Partners Kundbas Erbjudande Ide Värde Prissättning Leads/ Funnel - Cash Out Product Mgmt Aktiviteter (bearbetning) Kvalifikation After Sales De Bästa Pengar! Produktion Customer Mgmt Marketing Inköp Tid /Fördröjning Leverans/Logistik Stab / Stöd Funktioner HR Ekonomi PR/IR Miljö Kvalité 21 Sträva hela tiden efter värdeökning

22 V. Annat Viktigt: Kassaflödet Exempel på WhiteBoard 1. Berättat om case tillverkning 2. Vad är Vinsten? / Vilken finansiering? 3. Sen betalning effekter? 4. Inga nya uppdrag tidsfördröjningar 5. Vad är fortfarande fel i exemplet? Svar: Moms

23 Sista Tips för VC tävling Skriv för en 13-åring (eller din 78 åriga morfar) Träna på elevator speech Stå ut Viktigt vs. urgent Bejaka TUR (mindset) Ha kul; optimera lyckan; bli en Fri Människa! (Se Apropå listan på whiteboard?) 24

24 Execute! Good team small steps bright future 25

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011

Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011 Foto: Magnus Fröderberg Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011 Torbjörn Wenell wenell@projektkultur.se Av alla de tusentals

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centre Rev. 2010-04-29 Monica Nyström, Tel: 08-52483620 / 070-265 90 40 E-post: monica.nystrom@ki.se

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer