Examensjobb eller kom med egna förslag! Kontakta oss på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensjobb 2015....eller kom med egna förslag! Kontakta oss på degree@dataductus.se"

Transkript

1 Examensjobb eller kom med egna förslag! Kontakta oss på

2 1) Upgrade of Configuration System Tail-f System AB (http://www.tail-f.com) builds software for network management. The majority of our work centers around IETF RFC 6741 (NETCONF) and IETF RFC 6020 (YANG modeling language). The Tailf product NCS is a Network management system (NMS) framework. See The product is used by large data-centers and operators to configure IP devices and activate IP Services like IP VPNs, firewall rules, and BGP Peers. NCS does not only speak NETCONF southbound towards the managed devices, it also speaks Cisco CLI, SNMP etc towards devices that do not speak NETCONF. The NCS provides services like Transaction management where configuration is synced throughout the internet in a controlled manner. It also provides, amongst other things, Alarm handling, where the operators of the system can get a system health status. The Task In this project the NCS is used as an engine to configure and monitor equipment located in hard to get places. The engine is running an old version of the NCS engine and needs an upgrade. Skills needed: Java. This needs to be done: - Upgrade NCS to the latest and the greatest - Split up the single package implementation to multiple package orientation. - Transform the Alarm handling engine to work with the new alarm model. This is a unique opportunity to get to know the NCS from the inside out. Grab it! 2

3 Examensjobb ) Federering av intranät (SharePoint 2013 samt TFS 2013) samt VPN hantering Sätta upp och konfigurera federering av identiteter genom ADFS2. Konfiguration av federeringen skall göras genom en SharePoint site. VPN Hanteringen sker på samma site då man skall skriva en pluggbar VPN-hanterare, första pluggen blir mot befintlig CISCO VPN koncentrator. Man skall kunna lägga upp identiteter för evig tid till begränsad fil. Federering/autentisering skall slå på befintlig "Claims Based AA" i SharePoint och TFS samt kunna exponera (via my site) eller maila vpn profilen samt initial credentials. Vid federeringen skall claims sättas upp via en "claims profil" där ett antal claims finns. Möjlighet att välja mellan profiler samt nyskapande av claims profiler skall finnas. Provskott mot befintliga eller andra uppsatta STS token provider skall göras (tex Windows Live). Detta innebär också en lösning för TFS NTLM (icke claims based) skall tas fram så detta integrerar väl. 3

4 3) App för statusöverblick På Ductus genomför vi ofta datormigreringar, där vi följer status via ett gäng checklistor och dokument på papper. Detta exjobb syftar till att göra en App/Webb-baserad checklista där man snabbt ska kunna få en överblicksbild över den rådande status. Exempel på översikt: * 50% av alla datorer är säkerhetskopierade * 10% av datorerna är ominstallerade och klara * 80% av nätverkutrustningen är omkonfigurerad. * 95% av alla skrivarna är omkonfigurerade. * 60% av användarkontona är klara för inloggning. * osv. Tekniker som används: * SQL(DB) * WEBB * App-utveckling 4

5 4) Network simulator There are many simulators for computer networks (ns-2, ns-2, NetSim), but at Data Ductus we often work with OSS systems that focus on monitoring and managing networks. Therefore we see a need for a simulator that can simulate the operational status of the network and emit realistic alarm flows and react to simulated "repair actions" in a realistic fashion. Such a simulator would be a scriptable implementation of a discrete event simulator (http://en.wikipedia.org/wiki/ Discrete_event_simulation) with a well-defined, extensible, object model. This would allow us to program it for specific scenarios and use it as a building block for the future. The level of this project can be adapted to one or two thesis students at various levels, but a minimal ambition is to have an extensible kernel that has enough functionality to evaluate the design. Emphasis will be placed on the theoretical foundations and the report. 5

6 5) Exjobb inom testning av mobiltelefoner Här har vi flera spår när det gäller examensjobb: Beroende på vilken inriktnig exjobbaren har finns: - Ljud över usb från mobiltelefoner (Svår) Handlar om att fixa egen firmware till en mobiltelefon som klarar av att skicka samtalsljud till/från telefonen via usb - Ljudstöd till vår existerande testmiljö via asterisk Möjlighet att koppla upp samtal till en RMS-server som har telefoner anslutna och därigenom kunna skicka ljud till/från telefonen remote. Vi kan nog hitta andra uppgifter också beroende på vem som söker och vad de är intresserade av. 6

7 6) Apputveckling på android Två förslag som kan köras parallellt eller göras till ett. Fördelar med att ha flera exjobb inom samma teknikområde är förstås att studenterna kan samarbeta. 1. Plocka i/ur diskmaskinen Ja inte fysiskt alltså utan en microkontroller (eller liknande) övervakar status på diskmaskinen och sänder ut den via en BluetoothLE till iphones/androider som är i närheten när maskinen är klar. Plocka ur får den person göra som får meddelandet. Man kan tänka sig att microkontrollern väljer ut den mobil som är närmast, eller nåt sånt. Alternativt skickas meddelande ut på vårt WLAN, som ett multicastmeddelande, vilket för oss in på nästa förslag: 2. Mutlicastmeddelanden Ett system för att skicka multicastmeddelande via vårt WLAN, skulle kunna användas för att "page'a" mobiler vid pålarmning, eventuellt med feedback ("jag är kvar"). 7

8 7) Höginensivt loggstream & Query systemkoncept (1-2 pers) Skapa ett loggningsramverk av befintliga komponenter. Idag används Elastic Search i kombination med logstash för att samla in loggar från en klustrad högintensiv applikation. Denna lösning innefattar att log4j konfigureras om och skickar logginformation direkt till redis som i sin tur skickar loginfon till logstash som lagrar detta i elastic search. Allt sker redundant så det finns ingen single point of failure. Khibana är webinterfacet på elastic search som möjliggör kpi monitorering, loggsökning, dashboards och grafer på hur lösningen mår till troubleshoota en kunds bekymmer. Denna lösning är specialanpassad för en enda lösning, vi vill i examensarbetet att ett koncept som möjliggör att från vilken service / applikation som helst integrera (enkelt) till "logging" kluster som gör att man kan plocka upp en viss vy i elastic search, koppla dashboards i khibana för just denna lösning. Skapa en "övervy" för övervakning hur mår alla tjänster/applikationer. Det behövs även utvecklas ett litet lager över log4j, log4net för att kunna göra distiktioner på logginformation, sessionshantering, samt viktiga events för att skapa KPI:er. Kompression av loggar när ej real-tid är påslaget så varje nod kan buffra x MB log, komprimera och skicka iväg. Utöka khibana med ett litet web interface för purge av loggar som är äldre än ett visst datum. Men dock behålla viss information, tex alla WARN loggar. Tekonologier: * Khibana * Elastic Search / Logstash Cluster * Redis * log4j, log4net, javascript loggning 8

9 8) Open Stack för Flexibelt Development Cluster (2+ pers) Sätta upp ett antal noder som skall representera ett open stack system. Detta system skall supporta ett utvecklarsystem som är anarkistisk i grunden. Det vill säga, vem som helst får allokera virtuella maskiner, Docker Images, Bare metal-maskiner. Dock är det på lease basis, en max tid som maskinen får vara uppe är 2 veckor. Efter detta så skall mail skickas om att man kan aktivt förnya maskinen i 1 vecka. Varje natt så stängs maskinen (gracefully) ned om någon inte har skickat ett mail alt. markerat på webbplats att denna maskin skall nyttjas även i morgon. Maskiner som är nedtagna i över en vecka genererar ett "förtida pensionerings -mail där man kan svara: "ta bort" eller "ha kvar". Det kommer innefatta att konfigurera upp ett nät som spänner över två till tre orter (Malmö i söder till Skellefteå i norr). Administration via horizon skall sättas upp samt "hårda" routers skall konfigureras och finnas med som element i horizon. Dessutom sätta upp virtuella switchar, routers för ett förkonfigurerat nät. Image repository, och de andra open stack tjänsterna skall konfigureras upp att supporta ett utvecklarkluster av virtuella maskiner. Tid skall även läggas ned på att integrera docker-hantering (lättviktsvirtualisering). 9

10 9) Fullt Distribuerad Event System (1-2 pers) Detta system skall baseras på JGroups för MULTICAST kapabilitet. Det skall även vara möjligt att koppla ihop datacenters genom WAN-länkar i detta system (stöds av JGroups). Lösningen skall vara så konstruerad att det inte finns någon "single point of failure". Noder går upp och ned i detta kluster och alla events skall nå rätt destination(er) och ingen skall tappas bort (om det är markerat som persistent). Det skall vara möjligt att adressera ett visst "topic" som en eller flera kan prenumerera på. Det kan finnas x antal topics. Det skall även vara möjligt att publicera direkt till en viss nod både meddelande vis samt strömma data. Om persistent event så skall eventet sparas undan till minst x kopior i klustret och skickas mot topic. Failover skall hanteras. Det skall även gå att backa med ett data lager via en plugin (behöver ej skrivas). Det skall gå att dela in ett stort kluster i partitioner så publicerare och lyssnare på ett visst topic bara får meddelande för t.ex. parittion A men inget från partition B. Optimering av topics som det inte finns lyssnare eller bara en lyssnare skall ske. Lösningen skall deployas till en OSGi container - text köras genom Felix, Karaf etc. 10

11 10) Automatiskt genererade Yang modeller Att automatiskt generera yang modelltemplates utifrån befintliga cli:n och configfiler. Arbetssättet idag är att utgå ifrån configfiler när man skapar yangmodellen, Man konverterar till yang format och kompletterar med hjälptexter genom att paralellt köra ett cli och tabba på de olika konfigurationsobjekten. Det man skulle vilja ha är ett program som utgår från en configfil och med hjälp av en uppkoppling mot ett CLI, antingen interaktivt med användaren eller helt automatiskt bygger upp en yangmodell. Ett första steg skulle kunna vara att verifiera/komplettera en befintlig yangmodell med tailf:info. 11

Deployment of recovery media. Erik Götheson

Deployment of recovery media. Erik Götheson Deployment of recovery media Handledare på TFE-UmU: Stig Byström Handledare på Komatsu Forest AB: Carl-Henrik Lindmark Examinator: Ulf Holmgren, Stig Byström Datum: 06-06-2011 Abstract This report contains

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Vad är Zendesk Vår snabb guide för att koppla ihop Zendesk och din webbutik från Nordisk e handel Steg 1 [Skapa konto] Steg 2 [Konfigurera språk] Steg

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

- om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar. en guide i fickformat från Media Evolution

- om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar. en guide i fickformat från Media Evolution DELAD KUNSKAP ÄR DUBBEL KUNSKAP - om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Att skapa kunskap tillsammans i har all världens

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper

Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper Avdelning för datavetenskap Daniel Jansson och Mikael Jansson Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper The development of an Instant Messaging client as a language wrapper Datavetenskap

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer