Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser"

Transkript

1 Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser Piia v Datum Tema Föreläsare 2 M 8.1. To Introduktion Business Process Whatever och en aning ERP 3 M To Olika ERP-system och valet av ett system Business process analysis & modeling 1 Back Tétard 4 M To SAP 1 Business process analysis & modeling 2 Tétard 5 M To 1.2. Implementering av affärssystem ARIS 1 Back Tétard 6 M 5.2. To 8.2. Wärtsilä ARIS 2 X Tétard 7 M To SAP Finland Martinex Sami Viitanen Jenni Jalava 8 9 M To M To 1.3. Wärtsilä ERP och andra akronymer; Sammanfattning Kurstent SAP 2 X 10 M 5.3. To 8.3. SAP-uppgift + SAP 3 SAP-uppgift + SAP 3 1

2 AFFÄRSPROCESSER Bakgrund Total quality management (TQM) Företagsledningsmetod som strävar till att systematiskt styra organisationell förbättring genom att engagera personalen genom fokusera på produktkvalitet, kvalitetsförsäkring och kvalitetsförbättring genom processkontroll Underliggande filosofi: intern eller självkontroll inom alla delar av ett work system Quality improvement Alla satsningar som strävar till att öka den effektivitet (x2) med vilken kundförväntningarna möts kräverbättreförståelseöverinterna och externa faktorer kräver en dialog mellan dessa aktörer kräver mätning av de egna produkterna (eller tjänsterna) emot det som kunderna förväntar sig Business process reengineering (BPR) Introducerare konceptet affärsprocess 2

3 Affärsprocesser Input process - output varor el. tjänster Logisk samling av relaterade aktiviteter Värdeskapande m.h.a. människor och verktyg T.ex. administrativa processer: orderhantering, kundservice; Processer med kunskapsarbete: produktutveckling (nya), management, systemutveckling R&D Marketing Production Customer support Cross-functional process Customers and markets Definitioner på affärsprocess A set of logically related tasks performed to achieve a defined business outcome [Davenport & Short, 1990] The logical organization of people, materials, energy, equipment and procedures into which activities designed to produce a specified end result (work product) [Pall, 1987] It implies a strong emphasis on how work is done within an organization, in contrast to a product focus emphasis on what. A process is thus a specific ordering of work activities across time and place, with a beginning and an end, and clearly identified inputs and outputs: a structure for action [Davenport, 1993] A collection of activities that take one or more kinds of input and creates an output that is of value to the customer [Hammer & Champy, 1993] A related group of steps or activities in which people use information and other resources to create value for internal or external customers. The steps are related in time and place, have a beginning and an end, and have inputs and outputs [in Alter, 2002] 3

4 Hur många affärsprocesser? Ett stort företag har ca affärsprocesser [Darnton & Darnton, 1997] Ett företag kan beskrivas med ett fåtal huvudsakliga affärsprocesser ( small number = 12-20) [Davenport] Klassificering av affärsprocesser Huvudsakliga affärsprocesser (core business processes) Stödprocesser (support processes) Finansiell redovisning Information management Informations- och koordinationsprocesser Hundratals Operations Procurement Order Management Invoicing Shipping / Integrated Logistics Returns & Depot Repairs (RMA) Order Fulfillment Manufacturing Inventory Management Production Scheduling Advance Planning & Scheduling Demand Planning Capacity Planning Timekeeping / Reporting Human Resources Time & Expense Processing Payroll Processing Performance Management Recruitment Hiring / Orientation Succession Planning Benefits Administration Performance Review Industry-Specific Processes Commissions Processing Service Provisioning Site Survey & Solution Design Order Dispatch & Fulfillment Proposal Preparation Capacity Reservation Advance Planning & Scheduling Product Data Management Supply Chain Planning Order Management and Fulfillment Returns Management Finance Customer / Product Profitability Credit Request / Authorization Financial Close / Consolidation Treasury / Cash Management Property Tracking / Accounting Internal Audit Collections Physical Inventory Check Request Processing Capital Expenditures Real Estate Management Asset Management Marketing & Sales Account Management Market Research & Analysis Product/Brand Marketing Program Management Sales Cycle Management Installation Management Sales Commission Planning Customer Acquisition Collateral Fulfillment Sales Planning Distribution/VAR Management Corporate Communications Publicity Management Customer Relationship Management Service Agreement Management Internet Customer Service Warranty Management Call Center Service Problem/Resolution Management Customer Inquiry Sales Channel Management Inventory Management Service Fulfillment 4

5 Komponenter av affärsprocesser Specifika input: resurser Output: produkter eller tjänster Avtryckande händelser (triggering events) (* Aktiviteter och arbetsuppgifter (* Deltagare Dokument/information (* Mål (även motstridande) Arkitektur (struktur) och gränser Kunder there is no product or services without a process; and no process without a product or service [Harrington, 1991] Komponenter av affärsprocesser *) Aktiviteter och arbetsuppgifter Bearbetning av data Kommunikation Tänkande/skapande Fysisk handling Beslutsfattande/problemlösning Tasks and activities Beslutsfattande och kommunikation är aktiviteter som förekommer i de flesta affärsprocesserna 5

6 Komponenter av affärsprocesser *) Affärsdokument Business documents Många affärsprocesser kontrollerades m.h.a. formulär som initierade och synkroniserade arbetsuppgifter Dokumentutbyte, att skicka, att ta emot, att begära dokument, är viktiga affärshändelser Komponenter av affärsprocesser *) Händelser Business events En affärshändelse trycker av en informationsprocess eller en affärsprocess Informationsprocessen trycks av för att lagra data om affärshändelsen och sprida data Exempel på händelser inom försäljning Försäljning av en produkt Ta emot en kundorder Ta emot betalning av en kund Leverans av en produkt till en kund Den 21 november, enheten i Åbo tog emot 30 beställningar av möbeln 6

7 Hurdana affärsprocesser? Alla organisationer har tre affärsprocesser (på den mest grundläggande nivån, oberoende av organisationens mål, varor och tjänster, lokalisering eller äganderätt) 1. Anskaffnings/betalningsprocess (input side) Affärshändelser som berör anskaffning, betalning och underhåll av de varor och tjänster som organisationen behöver, t.ex. HR finansiella resurser anskaffning av material, inventarier egendom, fabrik, utrustning Inkluderar händelser såsom materialbegäran, val av leverantör, beställning Ex. på business rules : Köp enbart det som behövs och kan betalas för, Ta emot enbart det som har beställts, Betala enbart det som har tagits emot, Gör de anskaffade resurserna tillgängliga då de behövs 2. Omvandlingsprocess (transforming part) Varierar mycket beroende på varorna, teknologin, lagar osv. I kärnan en sekvens av affärshändelser som omvandlar varor till varor för kunder 3. Försäljnings/indrivningsprocess (output side) Inkluderar händelser såsom ordermottagning, varuinspektion, leverans AFFÄRSSYSTEM och ERP-SYSTEM 7

8 Affärssystem Affärssystem: stöder företags affärsverksamhet anses ofta vara system som används vid inköps- och försäljningsprocesserna, såsom Operativa system Redovisningens system Materialadministrationssystem Produktionsplaneringssystem ERP Enterprise systems (Integrerade) affärssystem = ERP-system Associationer av ERP? ERP-system Mjukvara som företag använder för att koordinera information inom och mellan alla affärsområden Kännetecknande Omfattning: multifunktionell (olika systems funktionella egenskaper) Karaktär: integrerad (data och processer) Integrerad, realtid, global, utvidgad, modulär Målet är att nå konkurrensfördelar genom integration av affärsprocesser optimering av tillgängliga resurser samt snabb tillgång till relevant och korrekt information (agility & flexibility) 8

9 ERP-system ERP system består av en databas, moduler och användargränssnitt; klient-server (trad.) (Relations)databas vanligen den dyraste delen DBMS: Oracle, DB2, Progress Ofta run-time licens som möjliggör sökningar men inte databasdesign Operativsystem: ursprungligen UNIX Integration av applikationer och data Standardiserade datadefinitioner Gemensam tillgång till en viss dataenhet Modulerna på applikationsservern Parametriserade: modulernas funktionalitet kan styras med parametrar Integrerade: data kan användas över modulgränser Modulära: företaget kan ta i bruk enbart valda moduler ERP-system Tvåfaldig integration: Teknisk integration: mjukvara + hårdvara Integration av beteenden: processtänkande samt omfördelning av roller och ansvar Integrationen kan förverkligas på olika sätt: inom ett system (ERP) mellan olika system (EAI eller trad. integration ) ERP vs. EAI ERP har en gemensam databas ERP är modulärt (EAI olika system) ERP färdiga paket, EAI skräddarsys med middleware EAI kan inkludera ERP ERP: Internalization; EAI: Externalization ERP push/bottom-up; EAI pull/top-down ERP följer standardiserade affärsprocesser, EAI skräddarsys enligt företagets behov Integrationen kan förverkligas för olika ändamål: integration av information för beslutsfattande (data warehousing) operationell integration (ERP) 9

10 Potentiella fördelar av ERP-system Operationella Mindre inventarier Kortare ledtider Lägre kostnader Bättre produktivitet och kvalitet Bättre kundservice Managerial Bättre resurshantering Bättre planering Bättre prestationer Ökade möjligheter Strategiska Stöder tillväxt Att bygga kostnadsledarskap Att bygga externa länkar Organisatoriska Stöder organisatorisk förändring Underlättar inlärning Bättre helhetssyn Bättre kommunikation The only IS needed in an enterprise Se också Olson, 2003, p. 4-7 Möjliga problem med ERP-system Kostnader Mjukvara + konsultarvoden (business och tekniska) + skolning Implementering Tidskrävande Forcera best practices (flexibilitet och lämplighet) BPR? Funktionella Komplicerad: standardisering av data och integration mellan modulerna Integrerad data, integrerade fel? the system is as good as the weakest link in the chain Brister i funktionalitet Tekniska Användbarhetsfrågor 10

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer Hjälpa till med rekrytering Hyra ut resurskonsulter vid arbetstoppar Träna befintlig personal genom workshops Tillhandahålla en verktygslåda Står för

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

IT-styrning med fokus på affärsnytta

IT-styrning med fokus på affärsnytta Avdelningen för Informatik Johan Burman IT-styrning med fokus på affärsnytta Fyra företags syn på IT och dess strategiska värde för lönsamheten, bedömning av affärsnyttan och styrning av IT-verksamheten

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

COLFAX CORP FORM FWP. (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08

COLFAX CORP FORM FWP. (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08 COLFAX CORP FORM FWP (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08 Address 8730 STONY POINT PARKWAY SUITE 150 RICHMOND, VA 23235 Telephone (804) 560-4070 CIK 0001420800

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: + 4762347023, www.moelven.no Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat...

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten. Författare: Åsa Ek Forskning 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv Bakgrund Under senare

Läs mer

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2015:1 Lars-Johan

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

Den saknade la nken mellan projekt.

Den saknade la nken mellan projekt. Den saknade la nken mellan projekt. Kunskapso verfo ring mellan projekt i en projektbaserad organisation En studie av Försvarets materielverk. Tarza Salah Examensarbete INDEK 2012 KTH Industriell teknik

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Modell för klassificering av inköp

Modell för klassificering av inköp EXAMENSARBETE 2006:305 CIV Modell för klassificering av inköp En fallstudie på SCA Packaging Munksund PER-OLOF MARKSTRÖM PER NORRBIN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer