Polishögskolan Kurskatalog. Fortbildningar och vidareutbildningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polishögskolan 2014. Kurskatalog. Fortbildningar och vidareutbildningar 2014-06-09"

Transkript

1 Polishögskolan 2014 Kurskatalog Fortbildningar och vidareutbildningar

2 Layout: Silvia Lindmark Produktion: Informationsgruppen, Polishögskolan Foto: Omslag Therese Ahlén Sid 10, 41, 89 Peter Knutson Sid. 55, 65, 71 Lina Karlsson Polishögskolan 2014

3 Förord Kurskatalog 2014 Det glädjer mig att svensk polis prioriterar utbildningsfrågor! Denna kurskatalog bygger på ett mycket stort lokalt engagemang runt om i landet för utbildningsinsatser under 2014 och vi erbjuder därför kurser i nivå med tidigare år. I kurskatalogen har vi samlat det utbud av fortbildning och vidareutbildning som erbjuds under Några av kurserna genomförs i samarbete med universitet och högskolor och några ger högskolepoäng. En del av kurserna riktar sig även till deltagare vid andra myndigheter och organisationer. Tack vare internationella nätverk kan vi för polisanställda även erbjuda kurser i andra länder främst inom EU. Polishögskolan erbjuder ett brett och varierat utbud av fortbildningar och vidareutbildningar för polisanställda. Från 2013 har vi ett helhetsansvar för Polisens utbildningsverksamhet. Det innebär att inventera utbildningsbehov, beställa, utföra och utveckla grundutbildningen av poliser samt fortbildning, vidareutbildning och andra kompetenshöjande åtgärder för polisanställda. All grundutbildning kommer framöver att ske som uppdragsutbildning. Vid Södertörns högskola startar den första terminen våren Polishögskolan får då rollen som beställare och utvärderare av polisutbildning vid totalt tre högskolor i Sverige. Trevlig läsning och hoppas att vi ses på Polishögskolan under 2014! Doris Högne Rydheim Rektor Kurskatalogen för 2014 kommer fortlöpande att uppdateras och den senaste versionen hittar du på Intranätet.

4 Innehåll Allmän kursinformation/uppdragsverksamhet Utredning och lagföring Förundersökningsledarutbildning Civila brottsutredare Intervju- och förhörsmetodik, grundläggande Intervju- och förhörsmetodik, fördjupning Arbetsmiljöbrott Bedrägeriutredarutbildning Miljöbrott, baskurs Miljöbrott, fortsättningskurs Människohandel PUST-handledare Utredningsmetodik för yttre befäl eller motsvarande, instruktörsutbildning Återtagande av brottsvinster Fördjupad utbildning för utredning av brott mot kvinnor och närstående Brott i nära relation och hedersbrott samt för nationella kompetensteamet gällande hedersrelaterade brott, seminarium för kontaktpersoner Utredare av grova våldsbrott, basutbildning Strategier och metoder vid utredning av grova våldsbrott Operativ analys vid förundersökningar Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, steg 1 Intervju- och förhörsmetodik, barn och ungdomar, steg 2 Förhörsmetodik barn och ungdomar, fortbildning (återkommande för barnförhörsledare Utbildning för ungdomsbrottsutredare Instruktörsutbildning inom drogtecken och symptom, narkotika, med särskild inriktning mot ungdomar och unga vuxna Kvalificerad brottsofferkompetens Riskanalys vid våld Strukturerad bedömning Utbildning för personsäkerhetshandläggare Grundutbildning i kriminalunderrättelseverksamhet allmän del Grundutbildning i kriminalunderrättelseverksamhet DESK Utbildning för chefer inom Kriminalunderrättelsetjänsten Instruktörsutbildning i operativ underrättelseanalys Riskanalys avseende händelser Riskanalys vid våld på individnivå Digitala verktyg inom kriminalunderrättelsetjänsten Fenomenanalys i strategisk kriminalunderrättelseverksamhet Grundläggande underrättelsearbete på internet

5 Innehåll IT-forensisk grundutbildning, delkurs 1 IT-forensisk grundutbildning, delkurs 2 IT-forensisk översikt för förundersökningsledare IT-forensisk översikt för utredare av brott med IT-relation Granskning och klassificering av barnpornografiskt material Kriminalteknisk grundutbildning Kriminalteknisk bevisning i miljöbrottsutredningar Kriminalteknisk fortbildningskonferens Granskning av persondokument Kompetensnivå 1 grundutbildning steg 1 Granskning av persondokument Kompetensnivå 2 avancerad utbildning steg 2 Lokus Fingeravtrycksjämförelse (NUF), steg 2 Nationell utbildning för fullständiga skoavtryckjämförelser Preparatbedömare Spaningsutbildning, instruktörskurs Informatörsutbildning, grundkurs hanterare/kontrollanter Informatörsverksamhet, vidareutbildning 3 Informatörsutbildning, kontrollanter, vidareutbildning Informatörsverksamhet, MK-seminarium Brottsförebyggande arbete - Polistaktik Bastaktik 1+2, handledarutbildning Dialogpolis Efterforskning av försvunna personer (MSO), instruktörsutbildning Idrottsrelaterad brottslighet, grunder Idrottsrelaterad brottslighet Evenemangspolis Idrottsrelaterad brottslighet Supporterpolis Instruktörsutbildning i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå Uppdateringsseminarium för instruktör i polisens arbete med att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå Jourhavande polischef Konflikthantering med kommunikation och självskydd, instruktör Polisiär konflikthantering, instruktörsutbildning Polisinsatschefsutbildning SPT-ledningsutbildning KC, PIC, AC, (SC) Arbete med folksamling AMF, handledare SPT-grund, handledare SPT-Civilt gripande, handledarutbildning Stabschef Stabsmetodik

6 Innehåll Operativ ledning Vapeninstruktör påbyggnad 2, förstärkningsvapen HK MP5 Vapeninstruktör steg 2, tjänstevapen Sig Sauer Brottsförebyggande arbete Trafiksäkerhet Farligt gods grundutbildning i tillsyn Farligt gods årlig fortbildning för tillsynsspecialister/- instruktörer Fortbildningskurs för Instruktörer Analysutrustning OCTET, digitala färdskrivare samt kör- och vilotider Genomsnittshastighetsmätning, bil och mc, instruktörskurs Grundutbildning för instruktörer analysutrustning, digitala färdskrivare samt kör- och vilotider Polismotorcykelförarutbildning Grundutbildning Polismotorcykelförarutbildning Instruktör Polisens förarutbildning Länsinstruktör Trafiksäkerhet Trafikövervakning I Brottsförebyggande arbete Övrigt Bombtekniker Ammunitionsröjning Bombtekniker grundkurs CBRNE Instruktör/sakkunniga CBRNE Länsansvariga fortbildning KC-Polis, länsinstruktörsutbildning Krogtillsyn, länsinstruktörsutbildning Rakel, länsinstruktörsutbildning Brottsförebyggande arbete Polishundtjänst Grundutbildning hundförare Fortbildning hundförare Fortbildning skyddsfigurant Instruktörsutbildning Fortbildning instruktör specialsök Patrull instruktör fortbildning Länshundbefäl fortbildning Service/Övrigt Krisstöd, handledarutbildning Ansvarig för ordningsvaktsutbildning vid polismyndighet Aspiranthandledarutbildning Berednings- och föredragningsteknik (Ärendehantering) Centrala system, grundutbildning för länsinstruktörer Förvaltningsrätt Tillståndshandläggare Förvaltningsärenden generell utbildning Offentlighet och sekretess för handläggare

7 Innehåll Handläggare av polisens stämningsmannadelgivningar (delgivningsärenden) Nationell grundutbildning för beslutsfattare i utlänningsrätt Nationell grundutbildning för instruktörer i utlänningsrätt (tidigare schengeninstruktörer) Sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter, instruktörsutbildning Vapenhandläggare Internationellt polissamarbete och dess praktiska tillämpning PKC-operatör vidareutbildning Polisens ärendehantering (Pär 2) Instruktör Polismyndighetens hantering av djurärenden Presentationsteknik och retorik för länsinstruktörer och instruktörer Nationella Viltolycksrådet (NVR) grundläggande utbildning för länsansvariga och biträdande inom polismyndigheten Överlämnande av dödsbud, handledare Service/Verksamhetsskydd Fördjupad informationssäkerhet Introduktionsutbildning i verksamhetsskydd för verksamhetsskyddsföreträdare Lärarutbildning Informationsskyddsklassning Personuppgiftslagen PuL Riskanalysutbildning Säkerhetsskydd Säkerhetsloggens användbarhet Verksamhetsskyddskonferens Internationella utbildningar CEPOL Frontex Alfabetiskt register

8 8 Allmän kursinformation/uppdragsverksamhet Anmälan Utbildningsbehovet sammanställs av utbildningsansvariga inom respektive myndighet som sedan meddelar önskat antal platser på de planerade kurserna till PHS planeringsenhet. PHS sammanställer och tilldelar platserna till myndigheterna. Myndigheternas utbildningsansvariga anmäler därefter namn på kursdeltagarna till PHS. För att kursplatserna ska utnyttjas, är det viktigt att i god tid anmäla eventuella återbud av tilldelade kursplatser till respektive myndighets utbildningsansvarige, som vidareförmedlar detta till PHS. Sista anmälningsdag Namnuppgifter på deltagare ska snarast läggas in i PUM-A till kurser som startar kvartal 1 och kvartal 2. Sista anmälningsdag för kurser som startar kvartal 3 är den 15 maj och för kurser som startar kvartal 4 den 15 augusti. 15 maj är sista anmälningsdag för hundkurserna kvartal 3 och 4 Återbud av tilldelad kursplats ska ske till respektive polismyndighets utbildningsansvarige som då har möjlighet att erbjuda kursplatsen till annan myndighet. Polismyndigheterna debiteras för ej utnyttjad plats. PUM-A Kurserna administreras i PUM-A. I kompetensdelens utbildningsregister och i insatsbeskrivningen finns kurserna utförligare beskrivna. Under respektive kompetensutvecklingsinsats finns kursernas kallelser/inbjudan. Vid varje kursrubrik i denna katalog finns kursens PUM-A ID nr. angivet. I de fall kursen har en annan benämning i PUM-A finns denna angiven inom parantes. Flexibel utbildning De flesta kurserna bedrivs med närstudier och självstudier. Flexibel utbildning innebär en kombination av närutbildning på utbildningsorten och självstudier på hemorten. Detta arbetssätt speglar vår utbildningsfilosofi att kursdeltagarna inte bara lär på kurs utan också avsätter tid för litteraturstudier, kritiskt reflektion och tillämpning av den nya kunskapen i vardagsarbetet. En viktig förutsättning för att denna pedagogik ska lyckas är att polismyndigheterna låter kursdeltagarna få tid för självstudierna. Förkunskapskrav I beskrivningen av kursen anges i förekommande fall förkunskaps-

9 9 krav. Vi ber myndigheterna respektera dessa krav, i annat fall kan anmäld deltagare få avstå från kursplats. Kursbevis Efter godkänd kurs utfärdas kursbevis. Kurskostnad De flesta av kurserna är avgiftsfria. Respektive polismyndighet svarar för deltagarnas löner, resor, måltider och uppehälle. Logikostnaden är normalt inte inräknad i kursavgiften. När en kurs är förlagd till internat gäller respektive internats avbokningsregler. Inga måltider ingår i kurserna. Om tilldelad kursplats inte nyttjas debiteras en avgift. Uppdragsverksamhet Polishögskolan genomför utbildningar och andra kompetensutvecklande insatser inom olika områden på uppdrag av polismyndigheter, externa myndigheter, organisationer och företag. Utbildningen skräddarsys och utformas efter diskussioner med uppdragsgivaren. Som exempel på beställda uppdragsutbildningar kan nämnas kurser i juridik, brottsutredning, intervju- och förhörsmetodik, aspiranthandledarutbildningar, kommunikation med konflikthantering, vapenhantering, civilutredarutbildningar och IT-forensiska utbildningar. Polishögskolan kan även bidra med utbildningsstöd genom lärarmedverkan eller konsultation vid kurser som uppdragsgivaren genomför i egen regi, eller hjälp med utvärdering vid lokala eller regionala utbildningar. Uppdragsutbildningar kan genomföras över hela landet. I vissa fall är det lämpligt att förlägga dem till Polishögskolan medan det i andra fall passar bättre med en lokal eller regional lösning. Frågor om uppdragsutbildningar kan skickas till Polishögskolans Planeringsenhet via e-post:

10 Utredning och lagföring

11 10 Utredning och lagföring 11 Förundersökningsledarutbildning PUM-A ID V (Förundersökningsledare), Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet Målgrupp: Personal vid polismyndigheterna som tjänstgör eller är tänkta att tjänstgöra som förundersökningsledare. Förkunskaper: Inga formella. Personer som redan tidigare genomfört studier i straffrätt på tillfredställande nivå behöver inte genomföra block 1. Syfte: Kursen ska bidra till att kompetensen hos förundersökningsledare vid polismyndigheterna höjs. Detta ska bidra till att utredningsverksamheten vid polismyndigheterna bedrivs effektivare samt att de ärenden som redovisas till åklagare i högre utsträckning håller en tillräckligt hög kvalitet för bedömning i åtalsfrågan. Omfattning: Kursen omfattar ca 17 veckor. Övrigt: Ett generellt förkunskapskrav är erfarenhet av utredningsarbete. Som inriktning vid polismyndigheternas uttag till kursen utan att vara ett formellt krav bedöms det att minst 2 års utredningserfarenhet krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kursen består av två delar. Den första delen omfattar teoretisk studier och den andra delen praktik på åklagarkammare. Tid: Omgång 1: PHS/Uppsala univ. Omgång 2: Linnéuniv. Omgång 3: Umeå univ. Omgång 4: Inställd Omgång 5: PHS/Uppsala univ. Omgång 6: Linnéuniv. Omgång 7: Umeå univ. Omgång 8: PHS/Uppsala univ. Kursen ger 19,5 högskolepoäng vid PHS/Uppsala universitet och 15 högskolepoäng vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet.

12 12 Utredning och lagföring Civila brottsutredare PUM-A ID V Utförare: Linnéunivsersitetet Målgrupp: Civila polisanställda som utreder brott. Förkunskaper: Akademisk examen inom relevanta områden i första hand utbildningar inom områden såsom Juridik, Socionom, Beteendevetenskap, Kriminologi, Ekonomi, It eller Naturvetenskap eller annan motsvarande erfarenhet som bedöms som likvärdig eller minst tre års utredningsvana av brott. För samtliga krävs viss utredningserfarenhet, minimum tre månader, grundläggande datorkunskap och kunna hantera de polisiära datasystemen. Syfte: Ge de studerande god kunskap om att bedriva förundersökning och kunna hantera en utredning på ett effektivt och rättsäkert sätt. Omfattning: Kursen bedrivs som heltidsstudier under 10 veckor och är uppdelad mellan närstudieveckor och självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Kursen ger 15 högskolepoäng.

13 Utredning och lagföring 13 Intervju- och förhörsmetodik, grundläggande PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Anställda som arbetar med eller kommer att arbeta med utredningar. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i intervju- och förhörsmetodik. Övrigt: Introduktion i intervju- och förhörsmetodik med kopplingar till aktuell forskning inom området. Omfattning: Kursen omfattar 6 dagars studier, varav 5 dagar närstudier och 1 dag självstudier. Tid:

14 14 Utredning och lagföring Intervju- och förhörsmetodik, fördjupning PUM-A ID V Målgrupp: Anställda inom Polisen med utredningserfarenhet. Förkunskaper: Intervju- och förhörsmetodik, grundläggande eller motsvarande utbildning. Syfte: Kursen syftar till att deltagarna ska tillägna sig fördjupade kunskaper i förhörsmetodik. Kursen utgår från aktuell forskning inom området, och byggs på med förhör med misstänkt, förhör med personer med funktionsnedsättningar, förhör med tolk samt med ett domstolsperspektiv. Omfattning: Kursen omfattar 12 dagars heltidsstudier, varav 10 dagar närstudier och 2 dagar självstudier. Tid: Arbetsmiljöbrott PUM-A ID V Målgrupp: Förundersökningsledare och utredare på polismyndigheterna som handlägger eller fattar beslut i ärenden om berör arbetsmiljöbrott. Fortbildningen riktar sig även till deltagare från Arbetsmiljöverket och åklagare som har arbetsmiljöbrott som sitt ansvarsområde. Förkunskaper: Inga. Syfte: Fortbildningen syftar till att deltagarna ska utveckla de kunskaper som krävs för att utreda arbetsmiljöbrott samt att främja samverkan mellan myndigheterna. Omfattning: Kursen omfattar 4 dagars närstudier. Övrigt: Önskemål att deltagarna har erfarenhet av utredningsarbete. Tid:

15 Utredning och lagföring 15 Bedrägeriutredarutbildning PUM-A ID V (Bedrägeriutredare) Målgrupp: Polisanställda som arbetar eller ska arbeta med bedrägeriutredningar. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Utbildningen syftar till att deltagarna ska tillägna sig den kompetens som krävs för att utreda bedrägeriärenden samt skapa förutsättningar för nationellt enhetliga arbetsmetoder. Omfattning: Kursen omfattar 10 dagars närstudier. Övrigt: Det är önskvärt att kursdeltagaren har erfarenhet av utredningsarbete. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3: Inställd Omgång 4: Inställd Miljöbrott, baskurs PUM-A ID V Utförare: Uppsala universitet Målgrupp: Miljöbrottshandläggare. Förkunskaper: Erfarenhet av utredningsarbete eller motsvarande. Behörighet för grundläggande högskoleutbildning, dispens ges Syfte: Miljörättsliga delen: Att ge kunskaper om och metodiska färdigheter i tillämpningen av svensk miljörättslig lagstiftning. Ekologiska delen: Att ge deltagaren kunskap om hur organismer och ekosystem påverkas av olika typer av mänsklig aktivitet, t ex industrikemikalier, jordbruk och annan markanvändning Omfattning: Fyra veckor, uppdelade i två omgångar på två veckor vardera. Tid: Kursen ger 12 högskolepoäng.

16 16 Utredning och lagföring Miljöbrott, fortsättningskurs PUM-A ID V Utförare: Uppsala universitet Målgrupp: Miljöbrottshandläggare (poliser och civila). Kursen vänder sig till de specialiståklagare som ansvarar för miljöbrott på REMA (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål). Förkunskaper: Genomförd baskurs miljöbrott, alternativt motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Syfte: Kursen syftar till ett effektivare utredningsarbete och ökad andel lagförda ärenden genom ökade kunskaper om bakomliggande lagstiftning, bevissäkring- och samverkansfrågor. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid: Kursen ger 1,5 högskolepoäng. Människohandel PUM-A ID V Utförare: Uppsala universitet Målgrupp: FU-ledare och/eller utredare som antas behöva fördjupad kompetens kring människohandel. Förkunskaper: FU-ledarutbildning eller nuvarande funktion som utredare. Syfte: Deltagarna ska tillägna sig kompetens i att förebygga, upptäcka och utreda människohandelsbrott. Omfattning: Kursen omfattar 2 veckor, uppdelat på 2 block. Detta ska inkludera självstudier vid hemmamyndigheten. Tid: Omgång 1: Inställd Omgång 2: Kursen ger 4,5 högskolepoäng.

17 Utredning och lagföring 17 PUST-handledare PUM-A ID V Kursen är inställd. Utredningsmetodik för yttre befäl eller motsvarande, instruktörsutbildning PUM-A ID (Utredningsmetodik för yttre befäl el motsv) Målgrupp: Yttre befäl eller motsvarande. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att deltagarna ska höja sin kompetens för att kunna verka som instruktörer inom ämnesområdet. Omfattning: Kursen omfattar 15 dagar, varav 10 dagar närstudier och 5 dagar verksamhetsförlagd utbildning. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd

18 18 Utredning och lagföring Återtagande av brottsvinster PUM-A ID V Målgrupp: Tillgångsutredare, brottsutredare, förundersökningsledare, KUT funktioner, operativa spaningschefer. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Deltagarna ska tillägna sig kompetens kring lagstiftning, arbetsmetoder samt myndighetssamverkan inom ämnesområdet. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3:

19 Utredning och lagföring 19 Fördjupad utbildning för utredning av brott mot kvinnor och närstående PUM-A ID V (Utredningsmetodik med inriktning på brott i nära relationer). Genomförs i samverkan med Uppsala universitet. Målgrupp: Poliser och civila utredare med erfarenhet av brottsutredning. Förkunskaper: Polisiär grundutbildning eller särskild utbildning för civila utredare med erfarenhet av brottsutredning. Syfte: Kursen syftar till att utveckla kompetensen att utreda brott i nära relationer. Därmed bidrar den till att utredningsverksamheten bedrivs mer rättssäkert och effektivt samt till att utredningsåtgärder som genomförs och redovisas till åklagare är av tillräckligt hög kvalitet och kan ligga till grund för förundersökningens fortsatta bedrivande. Omfattning: Kursen omfattar 15 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Kursen ger 4,5 högskolepoäng.

20 20 Utredning och lagföring Brott i nära relation och hedersbrott samt för nationella kompetensteamet gällande hedersrelaterade brott, seminarium för kontaktpersoner PUM-A ID V Målgrupp: Av myndigheterna utsedda kontaktpersoner för brott i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet, eller ersättare, formellt utsedda deltagare i nationella kompetensteamet gällande hedersrelaterade brott. Syfte: En effektivare bekämpning av brott i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet. Genom att implementera framgångsrika metoder och utveckla samsyn inom brottsområdena förväntas utredningsverksamheten förbättras. Omfattning: Seminariet omfattar 2 dagar. Tid: Utredare av grova våldsbrott, basutbildning PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Polispersonal som kommer att tas i anspråk i polismyndighetens PUG-organisation vid inträffade av grova våldsbrott. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Utbildningen ska skapa förutsättningar för tillämpning av nationella enhetliga arbetsmetoder vid utredning av grova våldsbrott. Omfattning: Kursen omfattar totalt 11 dagar, varav 10 dagar närstudier och 1 dag självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3: Omgång 4:

21 Utredning och lagföring 21 Strategier och metoder vid utredning av grova våldsbrott PUM-A ID V Målgrupp: Kursen vänder sig till personal inom Polisen och Åklagarmyndigheten, med erfarenhet av utredning/spaning vid grova våldsbrott, som ska leda och medverka i myndighetens särskilda organisation vid grova våldsbrott. Förkunskaper: Polisiär eller juridisk utbildning. Deltagaren bör ha genomgått förundersökningsledarutbildning eller motsvarande. Syfte: Kursen syftar till att öka Polisens och Åklagarmyndighetens förmåga att utreda och lagföra grova våldsbrott genom att öka kompetensen att leda myndighetens särskilda organisation vid dessa brott. Omfattning: Kursen omfattar 25 dagar, varav 20 dagar närstudier och 5 dagar självstudier. Tid: Operativ analys vid förundersökningar PUM-A ID V Målgrupp: Operativa analytiker vid förundersökning, bland annat grova våldsbrott och tänkta att ingå i polismyndighetens PUG-organisation. Förkunskaper: Inga formella krav på förkunskaper föreligger, men för att kunna tillgodogöra sig kursen krävs erfarenhet av analysarbete från utredningar rörande grova brott. Därtill krävs vana vid arbete i Excel, Word, Power Point, liksom vana vid arbete i Analyst s Notebook, ibase samt Polisens centrala system. Syfte: Kursen syftar till att kursdeltagarna ska tillägna sig den kompetens som krävs för att använda analysmetoder och verktyg utifrån förundersökningens syfte och bedrivande. Omfattning: 5 dagar (delmoment I) + 10 dagar (delmoment II) samt 2 dagars slutövning (för samtliga deltagare). Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3:

22 22 Utredning och lagföring Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, steg 1 PUM-A ID V (Utredningsmetodik - brott mot barn och ungdomar steg 1). Genomförs i samverkan med Uppsala universitet. Målgrupp: Polisanställda som utreder eller kommer att utreda brott mot barn och ungdomar samt utredare av brott i nära relationer. Även åklagare kan delta. Förkunskaper: Bred allmänpolisiär eller annan adekvat erfarenhet samt utredningsvana av brott av ej enkel beskaffenhet. Syfte: Kursen syftar till att utveckla kompetensen att utreda brott mot barn och ungdomar med hög kvalitet och rättsäkerhet samt att belysa utredning av andra brott i nära relation. Omfattning: Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Kursen ger 15 högskolepoäng.

23 Utredning och lagföring 23 Intervju- och förhörsmetodik, barn och ungdomar, steg 2 PUM-A ID V Genomförs i samverkan med Stockholms universitet. Målgrupp: Polisanställda som utreder eller kommer att utreda brott mot barn och ungdomar. Även åklagare kan delta. Förkunskaper: Kursen Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, steg 1 (15 högskolepoäng) eller motsvarande kompetens. Syfte: Utbildningen syftar till att utveckla särskild kompetens att hålla förhör med barn och ungdomar. Omfattning: Kursen omfattar 5 veckors heltidsstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Kursen ger 7,5 högskolepoäng.

24 24 Utredning och lagföring Förhörsmetodik barn och ungdomar, fortbildning (återkommande för barnförhörsledare) PUM-A ID V (Förhörsmetodik barn och ungdomar F). Genomförs i samverkan med Uppsala universitet. Målgrupp: Anställda på polismyndigheter som utreder brott mot barn ungdomar. Förkunskaper: Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, steg 1 (15 högskolepoäng) och Intervju- och förhörsmetodik barn och ungdomar, steg 2 (7,5 högskolepoäng), eller tidigare central utbildning till barnutredare. Syfte: Fortbildningen syftar till att uppdatera och utveckla barnförhörsledares särskilda kompetens. Omfattning: Fortbildningen omfattar 10 dagar, varav 5 dagar närstudier och 5 dagar självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2:

25 Utredning och lagföring 25 Utbildning för ungdomsbrottsutredare PUM-A ID V (Ungdomsutredare). Genomförs i samverkan med Stockholms universitet. Målgrupp: Polisanställda som utreder eller kommer att utreda brott som begåtts av ungdomar. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att utveckla kompetensen inom utredningar av brott som är begångna av ungdomar i åldern år. Kursen ska ge djupgående teoretisk såväl som praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom området ungdomsbrott. Omfattning: Kursen omfattar totalt 15 dagar, varav 13 dagar närstudier och 2 dagar självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Kursen ger 4,5 högskolepoäng. Instruktörsutbildning inom drogtecken och symptom, narkotika, med särskild inriktning mot ungdomar och unga vuxna PUM-A ID V (Drogtecken och symptom) Målgrupp: Poliser som ska utbilda användare i drogtecken och symptom. Förkunskaper: Användarutbildning i drogtecken och symptom. Syfte: Kursen syftar till att utbilda instruktörer i drogtecken och symptom på myndigheterna. Omfattning: Kursen omfattar 15 dagar. Tid:

26 26 Utredning och lagföring Kvalificerad brottsofferkompetens PUM-A ID V Målgrupp: Brottsoffersamordnare och brottsofferhandläggare. Syfte: Kursen syftar till att höja kompetensen inom Polisen gällande brottsofferarbete samt att bidra till utvecklingen av ett nationellt enhetligt brottsofferarbete. Omfattning: Kursen omfattar 6 dagar av närstudier och självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Riskanalys vid våld Strukturerad bedömning PUM-A ID V (Riskanalys vid våld Strukturerade bedömningar) Målgrupp: Brottsoffersamordnare/brottsofferhandläggare, förundersökningsledare eller utredare. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att utveckla förmågan att genomföra strukturerade bedömningar och att bedömningarna genomförs på enhetlig grund. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2:

27 Utredning och lagföring 27 Utbildning för personsäkerhetshandläggare PUM-A ID V (Lokalt personsäkerhetsarbete) Kursen är inställd. Målgrupp:Verksamma eller blivande personsäkerhetshandläggare för lokalt personsäkerhetsarbete. Förkunskaper: Utbildning i bastaktik och godkänd för arbete i yttre tjänst, gärna med utredningsvana. Syfte: Kursen syftar till att utveckla kompetensen att göra en i ndividuellt anpassad hot- och riskbedömning och utifrån skyddsbehovet kunna bedriva operativt arbete i ett personsäkerhetsärende. Omfattning: Kursen omfattar totalt 15 dagar, varav 14 dagar närstudier och 1 dag självstudier. Grundutbildning i kriminalunderrättelseverksamhet Allmän del PUM-A ID V (KUT Grund Allmän) Målgrupp: Kursen vänder sig främst till personal vid kriminalunderrättelsetjänsten. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att skapa en samsyn och ökad förståelse för kriminalunderrättelsetjänstens uppdrag kopplat till Polisens underrättelsemodell (PUM). Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar närstudier och 3 dagar självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3: Omgång 4:

28 28 Utredning och lagföring Grundutbildning i kriminalunderrättelseverksamhet DESK PUM-A ID V (KUT Grund Desk) Målgrupp: Kursen vänder sig främst till personal vid kriminalunderrättelsetjänsten. Förkunskaper: Grundutbildning i kriminalunderrättelseverksamhet Allmän del. Syfte: Kursen syftar till att utbilda kursdeltagarna i registrering i ASP, CBS och KUR samt behandling av underrättelseuppslag. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd Omgång 3: Omgång 4: Inställd Utbildning för chefer inom Kriminalunderrättelsetjänsten PUM-A ID V (KUT utbildn. för chefer inom kriminalunderrättelsetjänsten) Målgrupp: Arbetsledare inom kriminalunderrättelseverksamheten. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att arbetsledare inom kriminalunderrättelsetjänsten utvecklar ett enhetligt perspektiv på ledning och styrning med en helhetsförståelse för verksamheten enligt PUM. Omfattning: Kursen omfattar totalt 12 dagar, varav 10 närstudiedagar och 2 självstudiedagar. Tid:

29 Utredning och lagföring 29 Instruktörsutbildning i operativ underrättelseanalys PUM-A ID V (KUT operativ underrättelseanalys) Målgrupp: Handläggare/analytiker inom kriminalunderrättelseverksamhet som arbetar med operativ analys och som kommer att verka som instruktör. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Excel, ibase och Analyst Notebook. Erfarenhet av operativt underrättelsearbete. Syfte: Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förståelse för underrättelseverksamhet så att de kan genomföra och utbilda i operativa underrättelseanalyser. Därutöver syftar kursen till att utveckla ett enhetligt arbetssätt. Omfattning: Kursen omfattar 12 dagar. Tid: Riskanalys avseende händelser PUM-A ID V (KUT riskanalys avseende händelser) Målgrupp: Analytiker eller handläggare på KUT. Förkunskaper: Grundutbildning för kriminalunderrättelseverksamheten. Operativ underrättelseanalys. Syfte: Kursen syftar till att skapa en enhetlig förmåga att genomföra fördjupade riskanalyser i enlighet med PUM. Inför exempelvis allmänna sammankomster och rättegångsbevakningar ska beslut om storlek på polisiär resurs och val av metod oftare än idag baseras på systematiskt och med enhetlig metod framtagna beslutsunderlag (riskanalyser). Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd Omgång 3: Omgång 4: Inställd

30 30 Utredning och lagföring Riskanalys vid våld på individnivå PUM-A ID V (KUT riskanalys vid våld på individnivå) Målgrupp: Analytiker eller handläggare på KUT. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att på ett nationellt plan öka enhetligheten och kompetensen avseende polisiära riskanalyser, i synnerhet de fördjupade bedömningarna, vid våld på individnivå. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar närutbildning. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd Omgång 3: Omgång 4: Inställd Digitala verktyg inom kriminalunderrättelsetjänsten PUM-A ID V (KUT digitala verktyg inom kriminalunderrättelseverksamhet) Målgrupp: Personal inom kriminalunderrättelsetjänsten som arbetar eller ska arbeta med med bearbetning eller analys. Förkunskaper: Grundutbildning för kriminalunderrättelseverksamhet samt Operativ underrättelseanalys. Syfte: Kursen syftar till att utveckla förmågan att med hjälp av digitala verktyg analysera stora mängder information. Omfattning: Kursen omfattar 13 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3: Omgång 4:

31 Utredning och lagföring 31 Fenomenanalys i strategisk kriminalunderrättelseverksamhet PUM-A ID V (KUT fenomenanalys i strategisk underrättelseverksamhet) Målgrupp: Personal på KUT som ska arbeta med strategiska rapporter/beslutsunderlag. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förståelse för underrättelseverksamhet så att de kan genomföra strategiska analyser. I det arbetet ingår att kunna välja relevanta analysmetoder och verktyg. Därutöver syftar kursen till att utveckla ett enhetligt arbetssätt. Omfattning: Kursen omfattar 10 dagar med närstudier och självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Grundläggande underrättelsearbete på Internet PUM-A ID V Målgrupp: Inhämtare av material vid polismyndigheterna, Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten. Förkunskaper: Mycket goda IT-kunskaper. Syfte: Kursen syftar till att utveckla förmågan att genomföra inhämtning på internet på ett tekniskt, juridiskt, etiskt korrekt sätt. Omfattning: Kursen omfattar 10 dagar, varav 5 dagar närstudier och 5 dagar självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2:

32 32 Utredning och lagföring IT-forensisk grundutbildning, delkurs 1 PUM-A ID V (IT-forensiker delkurs 1) Målgrupp: Anställda inom polis och åklare samt andra myndigheter som utreder och analyserar digital media. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Utbildningen syftar till att utveckla IT-forensisk kompetens för att kunna hantera digital media på ett rättssäkert sätt. Omfattning: Kursen omfattar 59 dagar, varav 17 dagar närstudier och 42 dagar självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd IT-forensisk grundutbildning, delkurs 2 PUM-A ID V (IT-forensiker delkurs 2) Målgrupp: Personal som anställts som IT-forensiker vid polismyndigheterna, Rikskriminalpolisen, SÄPO och Ekobrottsmyndigheten. Förkunskaper: IT-forensisk grundutbildning delkurs 1 eller motsvarande högskoleutbildning. Syfte: Utbildningen syftar till att vidareutveckla och fördjupa kunskaperna inom det IT-forensiska området Omfattning: Kursen omfattar 4 veckor. Tid:

33 Utredning och lagföring 33 IT-forensisk översikt för förundersökningsledare PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Förundersökningsledare. Förkunskaper: Godkänd FU-ledarutbildning. Syfte: Kursen ska bidra till att förundersökningar där IT-media förekommer genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. Fakta som annars inte skulle kunna beaktas ska tillföras förundersökningarna. Brott med internetrelation ska utredas i större utsträckning än idag. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd Omgång 3: Omgång 4: Inställd IT-forensisk översikt för utredare av brott med IT-relation PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Personal som fungerar som utredare av brott med IT-relation. Förkunskaper: Erfarenhet av utredningsarbete där IT-inslaget är påtagligt, t.ex. bedrägeriutredare. Syfte: Kursen ska bidra till att förundersökningar där IT-inslag förekommer genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. Fakta som annars inte skulle kunna beaktas ska tillföras förundersökningarna. Brott med internet-relation ska utredas i större utsträckning än idag. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2:

34 34 Utredning och lagföring Granskning och klassificering av barnpornografiskt material PUM-A ID V (Barnpornografisk material, granskning och klassificering) Målgrupp: Utredare av barnpornografibrott vid polismyndigheterna. Förkunskaper: Goda data- och IT-kunskaper samt goda kunskaper i engelska. Syfte: Kursen syftar till att ge deltagarna hög kompetens att granska material och utreda brott inom området. Omfattning: Kursen omfattar 10 dagar. Tid: Kriminalteknisk grundutbildning PUM-A ID V (Kriminalteknisk utb. G) Utförare: SKL Förkunskaper: Deltagaren ska vara anställd inom polisen och ha erfarenhet av utredningsarbete vid förundersökningar i brottmål. Deltagaren ska ha minst ett års anställning på teknisk rotel för att under den tiden få erfarenhet av och utbildning i en kriminalteknikers arbetsuppgifter. Deltagaren ska ha genomfört Upplärningsplan vid teknisk rotel inför kursen. Deltagaren ska ha erhållit handledning och utbildning på teknisk rotel av erfaren kriminaltekniker. Syfte: Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att utföra brottsplats- och brandorsaksundersökningar samt ge förutsättningar för att vidareutvecklas i rollen som kriminaltekniker. Omfattning: Kursen omfattar 20 veckor varav 17 veckor närstudier. Tid:

35 Utredning och lagföring 35 Kriminalteknisk bevisning i miljöbrottsutredningar PUM-A ID V Utförare: SKL Målgrupp: Kriminaltekniker och civilanställd personal inom Polisen med naturvetenskaplig utbildning. Förkunskaper: Anställning på teknisk rotel/motsvarande och genomförs kriminalteknisk grundutbildning eller anställning inom Polisen och genomförd naturvetenskaplig utbildning, gärna på högskolenivå. Syfte: En effektiv verksamhet och ökad lagföring i miljöbrottsutredningar genom att personal som av myndigheten är utsedd att genomföra platsundersökningar och komplexa provtagningar har kunskaper för den uppgiften. Omfattning: Kursen omfattar fem dagar. Tid: Kriminalteknisk fortbildningskonferens PUM-A ID V Utförare: SKL Målgrupp: Personer som i Sverige och våra nordiska grannländer i huvudsak arbetar med kriminalteknik. Syfte: Att ge kontinuerlig fortbildning inom det kriminaltekniska området och skapa möjlighet till informationsutbyte mellan deltagarna. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Övrigt: Konferensen är avgiftsbelagd. Tid:

36 36 Utredning och lagföring Granskning av persondokument Kompetensnivå 1 grundutbildning steg 1 PUM-A ID V Kursen är inställd. Utförare: SKL Målgrupp: Anställda inom Polismyndigheten som inom yttre gräns och inre utlänningskontrollverksamhet ska arbeta som gränskontrollant på nivå 1. Förkunskaper: För att genomföra dokumentundersökningar krävs bra detaljseende och fullgott färgseende. SKL tillhandahåller en test som tagits fram för bedömning av färgseende/detaljseende. Bedömningen av resultatet utförs av dokumentundersökare vid SKL. Resultatet skickas åter till Polismyndigheten, som gör det slutliga urvalet av deltagare. Kursen genomförs endast för deltagare som har genomfört testen med godkänt resultat. Syfte: Syftet är att det inom Polisen ska finnas en kvalitetssäkrad struktur för dokumentundersökningar och den strukturen bygger på tre olika kompetensnivåer. Kompetenskraven (framtagna genom Forensiska Rådet) för en dokumentundersökare på nivå 1 ska uppfyllas genom denna kurs. Omfattning: Kursen omfattar 2 dagar. Tid:

37 Utredning och lagföring 37 Granskning av persondokument Kompetensnivå 2 avancerad utbildning steg 2 Kursen är inställd. Utförare: SKL Målgrupp: Anställda inom Polisen som ska utföra undersökningar av rese- och identitetshandlingar på nivå 2, andra linjen. Förkunskaper: Erfarenheter av dokumenttekniska undersökningar motsvarande nivå 1, samt bra detaljseende och fullgott färgseende. SKL tillhandahåller en test som tagits fram för bedömning av färgseende/detaljseende. Bedömningen av resultatet utförs av dokumentundersökare vis SKL. Resultatet skickas åter till Polismyndigheten, som gör det slutliga urvalet av deltagare. Kursen genomförs endast för deltagare som har genomfört testen med godkänt resultat. Syfte: Syftet är att det inom Polisen ska finnas en kvalitetssäkrad struktur för dokumentundersökningar och den strukturen bygger på tre olika kompetensnivåer. Kompetenskraven (framtagna genom Forensiska Rådet) för en dokumentundersökare på nivå 2 ska uppfyllas genom denna kurs. Omfattning: Kursen omfattar 2 veckor.

38 38 Utredning och lagföring Lokus PUM-A ID V (LOKUS-utbildning, nationell) Utförare: SKL Målgrupp: Anställda inom polisen och som ska utföra mängdbrottsrelaterade brottsplatsundersökningar. Förkunskaper: Godkänd utbildning för polis eller motsvarande för civil personal och erfarenhet av arbete vid teknisk rotel. Inför utbildningen ska deltagaren ha genomfört en för utbildningen särskilt framtagen upplärningsplan. Syfte: Kvaliteten på undersökningar av mängdbrottsrelaterade brottsplatsundersökningar höjs vilket innebär att fler personer kan lagföras. Utredningsframgångar förväntas öka i ärenden med okända gärningsmän. Antalet spår ökar för jämförelse i databaser med tidigare registrerade spår och registrerade personer. Omfattning: Kursen omfattar 3 veckor. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Fingeravtrycksjämförelse (NUF), steg 2 PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Utförare: SKL Målgrupp: Anställda inom polisen och som ska ha till uppgift att utföra fingeravtrycksjämförelser. Förkunskaper: Personer som har B- eller C-behörighet i det nu befintliga systemet. Syfte: Att fingeravtrycksjämförelser genomförs i en för Sverige kvalitetssäkrad och standardiserad struktur vilket skapar förutsättningar för en effektiv, flexibel och rättssäker verksamhet. Omfattning: Modul 2 (steg 2) omfattar två veckor och ger B-behörighet efter examination. Tid: Prel. v. 42 v. 43

39 Utredning och lagföring 39 Nationell utbildning för fullständiga skoavtryckjämförelser PUM-A ID Kursen är under utveckling. Utförare: SKL Målgrupp: Anställda inom polisen och som sedan flera år har till uppgift att utföra fullständiga skoavtrycksjämförelser på myndigheten. Förkunskaper: Mångårig erfarenhet av fullständiga skoavtrycksjämförelser. Syfte: Fullständiga skoavtrycksjämförelser ska utföras av behörig personal som efter utbildningen uppfyller kompetenskraven i kommande fastställd kompetenskravspecifikation och som har blivit godkända vid examination. Detta kommer att medföra att varje undersökning utförs på motsvarande sätt och med motsvarande kvalitet av personal med rätt kompetens oavsett var den utförs. Idag saknas en nationell enhetlighet. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid: Preparatbedömare PUM-A ID V Utförare: SKL Målgrupp: Personer som av respektive polismyndighet anses lämpliga att utföra preparattester/identifiering och ha behörighet som preparatbedömare. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att ge kursdeltagaren behörighet att utföra preparatbedömningar så att preparat som amfetamin resp. cannabis inte behöver skickas till SKL. Omfattning: Kursen omfattar 1 dag. Tid:

40 40 Utredning och lagföring Spaningsutbildning, instruktörskurs PUM-A ID V Hanteras i särskild ordning. Informatörsutbildning, grundkurs hanterare/kontrollanter Hanteras i särskild ordning. Informatörsverksamhet, vidareutbildning 3 Hanteras i särskild ordning. Informatörsutbildning, kontrollanter, vidareutbildning Hanteras i särskild ordning. Informatörsverksamhet, MK-seminarium Hanteras i särskild ordning.

41 Polistaktik

42 42 Brottsförebyggande arbete Polistaktik Bastaktik 1+2, handledarutbildning PUM-A ID (Bastaktik 1 och 2) Kursen utgår. Ersätts av Polisiär konflikthantering, instruktörsutbildning. Dialogpolis PUM-A ID V Målgrupp: Poliser som ska verka som dialogpoliser i sin myndighet. Förkunskaper: Godkänd i användarutbildning Bastaktik 1 och 2 eller användarutbildning Bastaktik 1 och SPT grund. Syfte: Kursen syftar till att kursdeltagaren ska kunna verka som dialogpolis inför, under och efter insatser i samband med demonstrationer och liknande. Omfattning: Kursen omfattar totalt 10 dagar, varav 9 dagar närstudier och 1 dag självstudier. Tid: Efterforskning av försvunna personer (MSO), instruktörsutbildning PUM-A ID V Målgrupp: Personer som ska utbilda i Efterforskning av försvunna personer. Förkunskaper: Genomgången nationell grundkurs i MSO Efterforskning av försvunna personer. Syfte: Fortbildningen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att utbilda i Eftersök av försvunna personer, och därigenom kunna utgöra lokal, regional och central resurs. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar närstudier. Tid:

43 Brottsförebyggande arbete Polistaktik 43 Idrottsrelaterad brottslighet, grunder PUM-A ID V Målgrupp: Polisanställda som önskar fortbilda sig i idrottsrelaterad brottslighet. Förkunskaper: Inga formella krav. Syfte: Syftet med fortbildningen är att skapa förutsättningar för polisanställd personal som arbetar mot idrottsrelaterad brottslighet att öka sin kompetens inom området. Omfattning: 5 dagar närstudier. Genomförd fortbildning är ett förkunskapskrav för deltagande i kurserna Idrottsrelaterad brottslighet - Supportpolis resp. Evenemangspolis. Tid: Idrottsrelaterad brottslighet Evenemangspolis PUM-A ID Kursen är inställd. Målgrupp: Poliser som ska verka i funktionen evenemangspolis. Förkunskaper: Godkänd i användarutbildning SPT och/eller bastaktik 2. Godkänd i kursen Idrottsrelaterad brottslighet Grunder. Syfte: Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för evenemangspoliser att på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt kunna verka vid idrottsevenemang. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar närstudier. För dialogpoliser som ska fungera som som evenemangspoliser räcker det med att gå de inledande 5 dagarnas grundutbildning för att uppfylla de formella grunderna för att kunna verka som evenemangspolis.

44 44 Brottsförebyggande arbete Polistaktik Idrottsrelaterad brottslighet Supporterpolis PUM-A ID V Målgrupp: Poliser som ska verka i funktionen supporterpolis inom den särskilda polistaktiken. Förkunskaper: Godkänd i användarutbildning SPT och/eller bastaktik 2. Godkänd i kursen Idrottsrelaterad brottslighet Grunder. Syfte: Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för supporterpoliser att på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt kunna verka i sin funktion. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar närstudier. Tid: Instruktörsutbildning i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå PUM-A ID V (Radikalisering våldsbejakande, förebygga lokalt) Målgrupp: Poliser som ska utbilda andra inom området. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursens syfte är att utbilda instruktörer som ska fortbilda i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå. De som är instruktörer ska i de fortbildningar som de själv bedriver kunna förmedla en uppdaterad och aktuell lägesbild inom ämnesområdet. Omfattning: Kursen omfattar totalt 10 dagar varav 9 närstudiedagar och 1 självstudiedag. Tid:

45 Brottsförebyggande arbete Polistaktik 45 Uppdateringsseminarium för instruktör i polisens arbete med att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå PUM-A ID V Målgrupp: Instruktörer i polisens arbete med att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering. Förkunskaper: Instruktörsutbildning i polisens arbete med att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering. Syfte: Kursen är en kvalitetshöjande åtgärd. De som är instruktörer ska i de utbildningar de själva genomför förmedla aktuell information och genom uppdateringsseminariet ha fått möjlighet att förbättra och vidareutveckla den utbildning de ska genomföra. Omfattning: Kursen omfattar 1 dag. Tid: Jourhavande polischef PUM-A ID V Målgrupp: Anställda inom polisen som har eller som myndigheten avser ge behörighet att upprätthålla myndighetsberedskap (jourhavande polischef). Förkunskaper: Godkänd i Operativ juridik eller motsvarande. Syfte: Kursen syftar till att höja kursdeltagarnas kompetens i beslutsfattande under beredskap och kunna verka som kommenderingschef vid särskilda händelser. Omfattning: Kursen omfattar totalt 15 dagar, varav 12 dagar närstudier och 3 dagar självstudier. Tid:

46 46 Brottsförebyggande arbete Polistaktik Konflikthantering med kommunikation och självskydd, instruktör Kursen utgår. Ersätts av Polisiär konflikthantering, instruktörsutbildning. Polisiär konflikthantering, instruktörsutbildning PUM-A ID V Målgrupp: Poliser som ska bli instruktörer i polisiär konflikthantering (POLKON). Förkunskaper: Kursdeltagaren ska vara instruktör/handledare i minst ett av följande kunskapsområden: bastaktik I, konflikthantering med kommunikation och självskydd, tjänstevapen steg I eller II. Syfte: Utbildningen syftar till att deltagarna ska få kunskap och färdighet i att planera, genomföra och utvärdera en utbildning i polisiär konflikthantering för poliser och för polisstudenter på Polisprogrammet. Omfattning: 30 dagar varav minst 10 och maximalt 25 närstudiedagar beroende på förkunskaper. Övrigt: Polisiär konflikthantering, instruktörsutbildning är behörighetsgivande till Polisiär konflikthantering Länsinstruktörsutbildning 2015 (Instruktörsutbildare). Tid: Omgång 1: Inställd Omgång 2: Start Omgång 3: Start

47 Brottsförebyggande arbete Polistaktik 47 Polisinsatschefsutbildning PUM-A ID V (Polisinsatschef) Målgrupp: Poliser som kommer att tas i anspråk som yttre befäl eller polisinsatschef. Förkunskaper: Användarutbildning i bastaktik och bastaktik 2 eller användarutbildning i SPT. Syfte: Kursen syftar till att utveckla kompetens att leda på polisinsatschefsnivå vid insatser i vardagsarbete och vid särskilda händelser. Omfattning: Kursen omfattar 12 dagar, varav 11 dagar närstudier och 1 dag självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3: Omgång 4: SPT-ledningsutbildning KC, PIC, AC, (SC) PUM-A ID V (SPT - ledning) Målgrupp KC, PIC, AC: Blivande kommenderingschefer, polisinsatschefer och avdelningschefer i den nationella förstärkningsorganisationen (NFO) inom den särskilda polistaktiken (SPT). Målgrupp SC: Blivande stabschefer i den nationella förstärkningsorganisationen. Förkunskaper KC, PIC, AC: För avdelningschef krävs godkänd användarutbildning i SPT (MIK) samt godkänd gruppchefsutbildning i SPT. För polisinsatschef krävs godkänd användarutbildning i SPT (MIK) samt godkänd avdelningschefsutbildning i SPT alternativt motsvarande godkänd examen. För kommendersingschef krävs godkänd användarutbildning SPT

48 48 Brottsförebyggande arbete Polistaktik (MIK) alternativt förberedande BT/SPT teorikurs enligt nationell kursplan. Förkunskaper SC: Nationell stabs- och ledningsutbildning. Användarutbildning Bastaktik I. Användarutbildning SPT alternativt utbildning och förberedande kurs för kommenderingschefer inom SPT. Syfte KC, PIC, AC: Kursen syftar till att förbereda respektive chef att inom ramen för sin funktion utöva ledning i att planera, genomföra och utvärdera en insats vars syfte är att förbygga och hantera ordningsstörningar. Kursen syftar även till att ge behörighet inom den nationella förstärkningsorganisationen (NFO). Syfte SC: Fortbildningen syftar till att vidareutveckla kompetensen att leda stabens arbete vid insatser där syftet är att förebygga och hantera ordningsstörningar. Fortbildningen syftar till att ge behörighet som stabschef inom den nationella förstärkningsorganisationen (NFO). Omfattning KC, PIC, AC: Kursen omfattar 25 dagar varav 16 dagar närstudier på Polishögskolan, 2 dagar närstudier på annan ort, 4 dagar självstudier samt 3 dagar efterföljande återkoppling (peer-review) på en kommendering inom SPT. Omfattning SC: Fortbildningen omfattar 20 dagar, varav 12 dagar närstudier vid PHS, 2 dagar närstudier vid annan ort, 3 dagar självstudier samt 3 dagar efterföljande återkoppling (peer-review) på en kommendering inom SPT. Tid:

49 Brottsförebyggande arbete Polistaktik 49 Arbete med folksamling AMF, handledare PUM-A ID V (SPT handledare G) Målgrupp: Poliser som utsetts att leda utbildning i arbete med folksamlingar. Förkunskaper: Användarutbildning i Bastaktik steg 1 och 2 (steg 2 kan ersättas av användarutbildning i SPT). Syfte: Utbildningen syftar till att ge deltagaren de förutsättningar som krävs för att planera, leda och följa upp utbildning i arbete med folksamlingar. Omfattning: Kursen omfattar 10 dagar närstudier. Tid: SPT-grund, handledare Kursen är under omarbetning och ska genomföras lokalt med centralt fastställd fortbildningsbeskrivning. Fortbildningen sker i samband med att en användarutbildning i SPT genomförs. Målgrupp: Poliser som utsetts att leda utbildning i den särskilda polistaktiken SPT. Förkunskaper: Arbete med folksamling AMF, handledarutbildning. Syfte: Fortbildningens syfte är att ge deltagaren de förutsättningar som krävs för att planera, leda och följa upp utbildning i särskild polistaktik. Omfattning: 13 dagar varav 1 dag förberedelse samt 12 dagar genomförande.

50 50 Brottsförebyggande arbete Polistaktik SPT-Civilt gripande, handledarutbildning PUM-A ID Kursen är inställd. Målgrupp: SPT-handledare som ska utbilda i Civilt gripande. Förkunskaper: SPT-grund handledare. Användarutbildning i Civilt gripande. Syfte: Fortbildningen syftar till att vidareutveckla kompetensen att handleda utbildningar i SPT med inriktning på Civilt gripande. Omfattning: Fortbildningen omfattar totalt 16 dagar varvade med närstudier och självstudier. Stabschef PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Personal som ska verka som stabschefer. Förkunskaper: Deltagarna bör ha goda kunskaper om den egna organisationens roll och ansvar. Vara informerad om vad som förväntas efter utbildningen. Bör ha genomgått den nationella stabsmetodikutbildningen. Syfte: Kursen syftar till att deltagarna ska kunna verka som stabschefer i myndighetens stab vid särskilda händelser. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid:

51 Brottsförebyggande arbete Polistaktik 51 Stabsmetodik PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Befattningshavare som verkar i operativ ledningsstab eller har ledningsfunktion kopplad till sådan stab. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att utveckla lednings- och stabsfunktioners förmåga till ledning, samverkan och beslutsfattande i verksamheten samt vid särskilda händelser. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd Omgång 3: Omgång 4:

52 52 Brottsförebyggande arbete Polistaktik Operativ ledning PUM-A ID V Målgrupp: Blivande eller aktiva kommenderingschefer, polisinsatschefer, avdelningschefer (AC i NFO), jourhavande polischefer, vakthavande befäl, länspolismästare. Övriga polisanställda som har behov av grundläggande kunskaper om polisens grundsyn avseende ledning av operativt polisarbete. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att skapa en grundläggande förståelse för den ledningsteori som används inom polisen för att effektivare möta särskild händelse. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagars närstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Vapeninstruktör påbyggnad 2, förstärkningsvapen HK MP5 PUM-A ID V (Förstärkningsvapen HK MP5 steg 2) Målgrupp: Vapeninstruktörer. Förkunskaper: Vapeninstruktör steg 1 och 2 tjänstevapen vapeninstruktör påbyggnad 1 förstärkningsvapen HK MP5. Syfte: Syftet är att fördjupa övningsledarrollen och de bastaktiska metoderna till användandet av HK MP5 för att i sin tur kunna utbilda instruktörer på hemmamyndighet. Omfattning: Kursen omfattar totalt 10 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd

53 Brottsförebyggande arbete Polistaktik 53 Vapeninstruktör steg 2, tjänstevapen Sig Sauer PUM-A ID V (Tjänstevapen SigSauer steg 2) Kursen utgår. Ersätts av Polisiär konflikthantering, instruktörsutbildning. Övningsutvärderare PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Blivande utvärderare inom övningsverksamhet. Förkunskaper: Önskvärt med operativ erfarenhet av särskilda händelser Syfte: Skapa en utvärderarorganisation inom respektive samverkansområde för att stärka polisens krishanteringsförmåga. 1. Skapa kompetens hos deltagarna för att kunna förbereda och genomföra utvärdering av egen organisations övning på lokal, regional nivå. 2. Skapa insikt om utvärderarens roll i övningsorganisationen samt betydelsen av interaktion mellan övningsledare och utvärderare. Omfattning: Kursen omfattar totalt 3 dagar. Tid:

54 54 Brottsförebyggande arbete Polistaktik

55 Trafiksäkerhet

56 56 Brottsförebyggande arbete Trafiksäkerhet Farligt gods grundutbildning i tillsyn PUM-A ID V (Farligt gods tillsyn G) Målgrupp: Poliser som ska utöva tillsyn över väg-/terrängtransport av farligt gods samt utreda brott mot farligt gods lagstiftning. Förkunskaper: Gällande ADR-intyg. Syfte: Kursen syftar till att ge behörighet enligt FAP 338-1, med inriktning att kunna analysera risker med transport av farligt gods som kan påverka människor och miljö. Omfattning: Kursen omfattar totalt 11 dagar, varav 10 dagar närstudier och en självstudiedag, en valfri dag före kursstart. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Farligt gods årlig fortbildning för tillsynsspecialister/- instruktörer PUM-A ID V (Farligt gods tillsyn ÅF) Målgrupp: Poliser och andra yrkesgrupper som utövar tillsyn över väg- och terrängtransporter av farligt gods och som verkar som specialister/instruktörer vid myndigheten. Förkunskaper: Grundutbildning i tillsyn av farligt gods enligt RPSFS 2000:11, FAP 338:1. Syfte: Syftet är att uppdatera och utveckla kompetensen för bibehållande av tillsynsbehörighet enligt RPSFS 2000:11, FAP för farligt gods samt kunna verka som specialist/instruktör centralt/ regionalt i farligt godsfrågor. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Tid:

57 Brottsförebyggande arbete Trafiksäkerhet 57 Fortbildningskurs för Instruktörer Analysutrustning OCTET, digitala färdskrivare samt kör- och vilotider PUM-A ID V (Digitala färdskrivare samt kör och vilotider IF) Målgrupp: Fortbildningen riktar sig till av Polishögskolan tidigare centralt utbildade instruktörer på analysutrustningen OCTET samt erfarenhet av kör- och vilotidskontroller. Förkunskaper: Central instruktörsutbildning på analysutrustning OCTET. Syfte: Fortbildningen syftar till att deltagarna ska utöka och uppdatera sina tidager kunskaper i användning av analysutrustning och regelverk. Omfattning: Kursen omfattar 4 dagar närstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd Övrigt: I mån av plats kan observatörer ansluta till fortbildningen. Genomsnittshastighetsmätning, bil och mc, instruktörskurs PUM-A ID V Målgrupp: Blivande instruktörer för användarutbildning Genomsnittshastighetsmätning, bil och mc. Förkunskaper: Polisens nationella förarutbildning, steg 3 (eller tidigare motsvarande utbildning). Användarutbildning Genomsnittshastighetsmätning (eller tidigare motsvarande utbildning). Syfte: Kursdeltagarna ska utveckla den kompetens som krävs för att kunna genomföra användarutbildning i genomsnittshastighetsmätning. Omfattning: Kursen omfattar 4 dagar närstudier. Tid:

58 58 Brottsförebyggande arbete Trafiksäkerhet Grundutbildning för instruktörer analysutrustning, digitala färdskrivare samt kör- och vilotider PUM-A ID V (Digitala färdskrivare samt kör och vilotider IG) Målgrupp: Poliser och bilinspektörer med erfarenhet av kör- och vilotidskontroll. Erfarenhet av utbildarrollen är en fördel. Förkunskaper: Användarutbildning Analysutrustning för digitala färdskrivare. Syfte: Kursen syftar till att utbilda instruktörer som i sin tur ska utbilda i handhavande av analysutrustning och tillämpning av kör- och vilotider. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagars närstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd Polismotorcykelförarutbildning Grundutbildning PUM-A ID V (Polismotorcykelförare G) Målgrupp: Kursen vänder sig till poliser som i sin blivande tjänsteutövning ska använda motorcykel som utryckningsfordon. Förkunskaper: Körkort med behörighet AB samt fyllda 21 år. Före antagningen ska kursdeltagaren vara praktiskt prövad av polismyndigheten och bedömd som lämplig. Syfte: Utbildningen syftar till att kursdeltagaren efter genomförd godkänd utbildning ska kunna framföra motorcykel i tjänsten i skilda angelägenhetsgrader med bibehållen säkerhet. Omfattning: Kursen omfattar 25 dagar samt 3 dagar med förberedande självstudier samt 3 dagar praktik vid polismyndighet. Tid: Omgång 1: Omgång 2:

59 Brottsförebyggande arbete Trafiksäkerhet 59 Polismotorcykelförarutbildning Instruktör PUM-A ID (Polismotorcykelförare IG) Kursen är inställd. Målgrupp: MC-poliser som ska verka som instruktörer för årlig fortbildning och Polismotorcykelförarutbildning Grund samt som bedömare under lämplighetstest (förtest). Förkunskaper: Central funktionsinriktad grundutbildning för polismotorcykelförare. Nationell bastaktik steg 1. Syfte: Kursen syftar till att utbilda instruktörer som ska planera, genomföra samt utvärdera förarutbildningar för polismotorcykel på ett nationellt samordnat sätt. Omfattning: Kursen omfattar 10 dagar, varav 9 (5+4) dagar närstudier och 1 dag självstudier. Polisens förarutbildning Länsinstruktör PUM-A ID V Målgrupp: Poliser som verkar eller ska verka som länsinstruktör inom ramen för polisens nationella förarutbildning. Förkunskaper: Bastaktik användarutbildning samt utrycknmingsförarutbildning. Syfte: Kursen syftar till att utbilda blivande länsinstruktörer så att de kan planera, genomföra samt examinera utbildning enligt kursplanerna för Polisens nationella förarutbildning steg 1-3 samt Instruktörsutbildning. Omfattning: Kursen omfattar 12 dagarl, varav 10 dagar närstudier och 2 dagar självstudier. Tid:

60 60 Brottsförebyggande arbete Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet PUM-A ID V /Umeå universitet Målgrupp: Poliser som arbetar eller ska arbeta med trafiksäkerhet i allmänhet. Förkunskaper: Polisexamen. Syfte: Kursen syftar till att öka deltagarens förutsättningar för att kunna implementera nollvisionen ur ett polisiärt perspektiv. Omfattning: Kursen omfattar ca 15 dagar varvade med närstudier och självstudier. Tid: Omgång 1: PHS Omgång 2: Umeå univ. Omgång 3: PHS Omgång 4: Umeå univ.

61 Brottsförebyggande arbete Trafiksäkerhet 61 Trafikövervakning I PUM-A ID V Målgrupp: Utbildningen vänder sig till poliser som i sitt trafiksäkerhetsarbete ska utföra flygande inspektion av fordon med maximal totalvikt 3,5 ton på väg, i terräng och i företag samt utifrån resultatet av kontrollen göra en straffrättslig bedömning. Förkunskaper: Goda kunskaper i polisens Trafiksäkerhetsarbete och dess syfte. körkort med behörighet lägst klass BE. Inneha körvana för körkortsbehörigheter BE. Goda kunskaper om reglerna i Trafikförordningen. Syfte: Syftet är att kursdeltagaren ska kunna utföra flygande inspektion, fordon- och förarkontroll på fordon med en totalvikt av max 3,5 ton på väg, i terräng och i företag inom kontrollområdet motorfordon, lätta terrängvagnar, terrängskotrar, släpfordon och terrängsläp till dessa fordon samt traktorer som utgörs av ombyggda bilar samt utifrån resultatet av förar- och fordonskontrollen göra en straffrättslig bedömning och rapportera brister. Omfattning: Kursen omfattar 4 dagar förberedande självstudier, 18 dagar närstudier, 3 dagars studier vid hemmamyndigheten och 5 dagar praktik vid den egna myndigheten. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3:

62 62 Brottsförebyggande arbete Övrigt Bombtekniker Ammunitionsröjning PUM-A ID Utförare: SWEDEC Målgrupp: Bombtekniker med inriktning på ammunitionsröjning. Förkunskaper: Godkänd kurs bombtekniker Tid: Bombtekniker grundkurs PUM-A ID V (Bombtekniker - G) Tid: Hanteras i särskild ordning. CBRNE Instruktör/sakkunniga PUM-A ID (CBRNE Sakkunniga, G) Utförare: Skyddscentrum, Umeå Syfte: Det övergripande syftet med kursen är att tillföra polisen instruktörer och sakkunniga inom CBRNE-området. Kursdeltagaren ska få grundläggande kunskaper och färdigheter avseende hantering av CBRNE-händelser i olika situationer. Kursdeltagaren ska efter genomförd utbildning kunna verka som instruktör och sakkunnig inom polisen. Omfattning: Kursen omfattar 3 veckor. Tid: CBRNE Länsansvariga fortbildning PUM-A ID V Tid:

63 Brottsförebyggande arbete Övrigt 63 KC-Polis, länsinstruktörsutbildning PUM-A ID V Kursen är under utveckling Målgrupp: Poliser och civilanställda som har genomgått användarutbildning i KC-Polis och som har valts ut att arbeta som länsinstruktörer. Förkunskaper: Deltagarna ska ha genomgått användarutbildning (grundutbildning) i KC-Polis samt ha väl dokumenterad erfarenhet och fallenhet för ämnet. Syfte: Kursdeltagarna ska efter genomförd utbildning genomgöra användarutbildningar i KC-Polis. Tid: Vecka 1 på PHS, vecka 2 på annan ort. Krogtillsyn, länsinstruktörsutbildning PUM-A ID Kursen är inställd. Målgrupp: De personer som polismyndigheten anser lämpliga instruktörsutbildare inom området krogtillsyn. Förkunskaper: Inga förkunskapskrav. Syfte: Kursen förväntas leda till att instruktörsutbildarna utbildar nya instruktörer i sina hemmamyndigheter inom området krogtillsyn. Det förväntas också leda till ett effektivare arbete kring våld i offentlig miljö. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar.

64 64 Brottsförebyggande arbete Övrigt Rakel, länsinstruktörsutbildning PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Poliser och civilanställda som har genomgått användarutbildning i Rakel och som har valts ut att arbeta som länsinstruktörer. Förkunskaper: Deltagarna ska ha genomgått användarutbildning (grundutbildning) i Rakel. Syfte: Utbilda länsinstruktörer som ska kunna genomföra användarutbildningar i Rakel. Omfattning: Kursen omfattar 6 dagar. Tid:

65 Polishundtjänst

66 66 Brottsförebyggande arbete Polishundtjänst Grundutbildning hundförare PUM-A ID V (PHTJ Hundförare G) Utförare: Polishundtjänsten, RKP Målgrupp: Godkända hundförare enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter för rekrytering av polishundförare. Förkunskaper: Genomgått rekrytering enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter för rekrytering av polishundförare med godkänt resultat. Omfattning: Utbildningen omfattar 8 veckor. Tid: Omgång 1: vecka 11-12, 15-17, Omgång 2: vecka 36-38, 41-43, Sista anmälningsdatum: Snarast för kurser som genomförs på vårterminen, 15 maj 2014 för kurser som genomförs på höstterminen. Kursen är avgiftsbelagd. Fortbildning hundförare PUM-A ID V (PHTJ Hundförare F) Utförare: Polishundtjänsten, RKP Målgrupp: Utbildningen är avsedd för hundförare som har flerårig tjänst inom polishundtjänsten och som ej beretts annan central hundutbildning sedan genomgången grundkurs. Förkunskaper: Grundutbildning hundförare. Syfte: Fortbilda tidigare utbildade hundförare. Omfattning: Utbildningen omfattar 5 dagar. Tid: Sista anmälningsdatum: 15 maj 2014 Kursen är avgiftsbelagd.

67 Brottsförebyggande arbete Polishundtjänst 67 Fortbildning skyddsfigurant PUM-A ID V Utförare: Polishundtjänsten, RKP Målgrupp: Utbildningen är avsedd för polishundförare/instruktörer som av regionalt hundtjänstbefäl bedömts lämplig. Förkunskaper: Godkänd kurs polishundtjänst polishundförare. Syfte: Deltagarna ska efter utbildningen kunna fungera som figuranter vid utbildning i skyddstjänst samt ha erhållit en allmän utveckling i skyddsarbete med hund. Omfattning: Utbildningen omfattar 5 dagar. Tid: Sista anmälningsdatum: 15 maj 2014 Kursen är avgiftsbelagd. Instruktörsutbildning PUM-A ID V (PHTJ Instruktör) Utförare: Polishundtjänsten, RKP Målgrupp: Utbildningen är avsedd för polishundförare med några års väl vitsordad tjänst som hundförare och som besitter goda ledaregenskaper, god samarbetsvilja och god fysik. Förkunskaper: Godkänd kurs polishundtjänst polishundförare. Syfte: Omfattning: Utbildningen omfattar 8 veckor (2+3+3). Tid: Vecka 11-12, 15-17, Kursen är avgiftsbelagd.

68 68 Brottsförebyggande arbete Polishundtjänst Fortbildning instruktör specialsök PUM-A ID V (PHTJ Specialsök I) Utförare: Polishundtjänsten, RKP Målgrupp: Utbildningen vänder sig till polishundförare, utbildade instruktörer med dokumenterad duglighet i sökarbete med intresse för verksamheten sök efter olika ämnen och föremål. Deltagarna ska tjänstgöra som instruktörer för hundförare. Förkunskaper: Godkänd på kurs polishundförartjänst polishundförare och polishundförartjänst instruktör och proledare. Syfte: Ett av polishundens viktiga användningsområden för att bekämpa brottsligheten är eftersök av olika ämnen och föremål såsom narkotika, sprängmedel, vapen, kroppsdelar, kroppsvätskor och brandhärdar. Det ställer mycket stora kunskaps- och erfarenshetskrav på såväl instruktör, hund och förare. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Tid: Kursen är avgiftsbelagd.

69 Brottsförebyggande arbete Polishundtjänst 69 Patrull instruktör fortbildning PUM-A ID V (PHTJ Patrull IF) Utförare: Polishundtjänsten, RKP Målgrupp: Utbildning är avsedd för aktiva instruktörsutbildade polishundförare och som besitter goda ledaregenskaper, god samarbetsvilja och god fysik. Förkunskaper: Godkänd kurs polishundförartjänst polishundförare och polishundförartjänst instruktör. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Tid: oktober november Sista anmälningsdatum: 15 maj 2014 Tid: Omgång 1: Omgång 2: Kursen är avgiftsbelagd. Länshundbefäl fortbildning PUM-A ID V (PHTJ Länshundbefäl F) Utförare: Polishundtjänsten, RKP Målgrupp: Utbildningen är avsedd för aktiva länshundbefäl eller motsvarande som besitter goda ledaregenskaper och god samarbetsvilja. Förkunskaper: Krav på hög kompetens och stor erfarenhet. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Tid: Sista anmälningsdatum: 15 maj 2014 Kursen är avgiftsbelagd.

70 70 Brottsförebyggande arbete Polishundtjänst

71 Service/Övrigt

72 72 Service/Övrigt Krisstöd, handledarutbildning PUM-A ID V (Debriefing och avlastningssamtal). Genomförs i samverkan med Uppsala universitet. Målgrupp: Polisanställda som efter avslutad utbildning är beredda att genomföra avlastningssamtal och debriefing samt genomföra utbildning för chefer med personalansvar och handledning av dessa. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för att säkerställa det interna krisstöd som polisanställda enligt arbetsmiljölagen har rätt till. Omfattning: Kursen sträcker sig över en tremånadersperiod och omfattar 16 dagar, varav 9 närstudiedagar och 7 självstudiedagar. Tid: Kursen ger 5 högskolepoäng. Ansvarig för ordningsvaktsutbildning vid polismyndighet PUM-A ID V (Ordningsvakt ansvarig) Målgrupp: Personal som ska leda och planera utbildning av ordningsvakter inom polismyndigheten. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till utveckla kompetens i att planera och leda nationell utbildning av ordningsvakter. Omfattning: Kursen omfattar sammanlagt 11 dagar, varav 8 dagar närstudier och 3 dagar självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd

73 Service/Övrigt 73 Aspiranthandledarutbildning PUM-A ID V (Aspiranthandledare) Målgrupp: Blivande handledare för polisaspiranter under polisutbildningens femte termin. Poliser med minst två års yrkeserfarenhet. Förkunskaper: Polisexamen. Syfte: Kursen syftar till utveckla professionell kompetens att vara handledare av polisaspiranter samt att på ett objektivt sätt kunna bedöma aspiranters lämplighet för yrket. Omfattning: Kursen omfattar 5 veckor varav 12 närstudiedagar förlagda till fyra tillfällen samt 13 dagars självstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Omgång 3: Berednings- och föredragningsteknik (Ärendehantering) PUM-A ID V Utförare: SIPU Målgrupp: Handläggare samt annan föredragande personal. Syfte: Kursens syfte är att låta deltagarna genomgå intensiv träning i berednings- och föredragningsteknik i både teori och praktik. Stor vikt läggs vid de praktiska övningarna. Omfattning: Kursen omfattar 2 dagar. Tid:

74 74 Service/Övrigt Centrala system, grundutbildning för länsinstruktörer PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Anställda inom Polisen som har genomgått användarutbildning i centrala system och ska agera som instruktörer. Förkunskaper: Genomgången användarutbildning avseende centrala polisiära system. Syfte: Utbilda instruktörer som självständigt ska kunna genomföra användarutbildningar i centrala system i eget eller annat län/samverkansområde. Omfattning: 6 dagar, varav 5 närstudiedagar och 1 självstudiedag Tid:

75 Service/Övrigt 75 Förvaltningsrätt Tillståndshandläggare PUM-A ID V Utförare: Lunds universitet Målgrupp: Personal inom polisväsendet som har eller kommer att få arbetsuppgifter som innefattar handläggning av förvaltningsärenden t.ex. tillståndsärenden, utlänningsärenden och passärenden. Kursen vänder sig också till annan personal där kunskap om förvaltningsrättsliga regler är av värde t.ex. miljöbrottsutredare och rent administrativ personal. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Syftet är att tillståndshandläggare ska ges en ökad förståelse för förvaltningen och verktygen för att bättre kunna tillämpa det förvaltningsrättsliga regelverket i sin yrkesutövning. Fokus ligger på att kursdeltagarna ska erhålla förmåga att identifiera juridiska problem samt lösa enklare sådana. Omfattning: Kursen omfattar ca. 6 veckor. Övrigt: Distansutbildning. Tillgång till internetdator krävs. Tid: Kursen ger 5 högskolepoäng och ges på halvfart. Förvaltningsärenden generell utbildning PUM-A ID V Utförare: SIPU Målgrupp: Anställd inom polisen som ska utföra handläggning av förvaltningsärenden. Förkunskaper: Kunskaper om polisens organisation. Syfte: Ökad kompetens i syfte att polisens handläggning av förvaltningsärenden förbättras samt ökad rättssäkerhet avseende ärendehandläggning. Omfattning: Kursen omfattar 2 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2:

76 76 Service/Övrigt Offentlighet och sekretess för handläggare PUM-A ID V Målgrupp: Handläggare av sekretessfrågor. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att ge förståelse för och perspektiv på regleringen om handlingsoffentlighet. Den syftar även till att ge förmåga att göra korrekta och omdömesgilla sekretessprövningar inom polisväsendet. Omfattning: Kursen omfattar 15 dagar, varav 3 närstudiedagar och 12 dagar distansstudier. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Handläggare av polisens stämningsmannadelgivningar (delgivningsärenden) PUM-A ID V (Delgivningsärenden handläggare) Målgrupp: Befintliga handläggare inom Polisen av delgivningsärenden (stämningsmän). Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att öka polisens kompetens beträffande delgivning enligt nya delgivningslagen. Detta för att kunna utföra arbetet effektivt och rättssäkert. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid:

77 Service/Övrigt 77 Nationell grundutbildning för beslutsfattare i utlänningsrätt PUM-A ID V (Utlänningsrätt beslutsfattare G) Målgrupp: Beslutsfattare inom polisen med erforderlig erfarenhet och kompetens inom sakområdet som arbetar eller kommer att arbeta med beslut inom utlänningsrättens område. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att skapa en gemensam nationell standard för beslut inom utlänningsrättens område och därmed säkerställa ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande. Omfattning: Kursen omfattar totalt 6 dagar, varav 4 dagars närstudier och 2 dagars självstudier. Övrigt: Önskemål om att kursdeltagaren har grundläggande kunskap om utlänningsrätt. Tid: Nationell grundutbildning för instruktörer i utlänningsrätt (tidigare schengeninstruktörer) PUM-A ID V Målgrupp: Polisens, Kustbevakningens och Tullverkets personal som skal arbeta som instruktörer i utlänningsrätt. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att utbilda instruktörer inom Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Omfattning: Kursen omfattar 7 veckor, varav 25 dagar närstudier och 10 dagar självstudier. Tid:

78 78 Service/Övrigt Sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter, instruktörsutbildning PUM-A ID Kursen är inställd. Målgrupp: Anställda inom polisen som av polismyndighet anses lämplig som instruktör. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Att tillgodose att EG-förordningen om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar efterlevs samt lagstiftarens krav på lagen om sjöfartsskydd samt lagen om hamnskydd verkställs (att kontrollanter med rätt utbildning kommer på plats). Omfattning: Kursen omfattar cirka 2 veckor. Vapenhandläggare PUM-A ID V (Vapenärenden, handläggare av - G) Målgrupp: Polisanställda som ska handlägga eller idag handlägger vapenärenden. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att utbilda polisanställda att självständigt hantera vapenärenden på ett rättssäkert sätt. Omfattning: Kursen omfattar 4 dagar. Tid: Omgång 1: Inställd Omgång 2:

79 Service/Övrigt 79 Internationellt polissamarbete och dess praktiska tillämpning PUM-A ID V (Internationellt polissamarbete) Utförare: Linnéuniversitetet Målgrupp: Polisanställda som ska eller bedöms lämpliga att tjänstgöra i internationella sammanhang, dock ej inom ramen för polisens utlandsstyrka. Chefer inom det direkta och indirekta ledarskapet med direkt eller övergripande ansvar för verksamhet där internationella inslag regelbundet ingår. Chefer inom det strategiska ledarskapet. Förkunskaper: Polisanställda som ska eller bedöms lämpliga att tjänstgöra i internationella sammanhang, dock ej inom ramen för polisens utlandsstyrka. Syfte: Kursen genomförs i syfte att förbättra användandet av internationella samarbetspartners och ha fått en förståelse för vikten av att använda sig av internationella samarbetsformer i den nationella verksamheten samt god förmåga att arbeta i en internationell miljö. Omfattning: Kursen omfattar 6 närstudiedagar och 5 dagar självstudier. Tid: Kursen ger 3 högskolepoäng.

80 80 Service/Övrigt PKC-operatör vidareutbildning PUM-A ID V (Operatör PKC) Målgrupp: Polisanställda PKC-operatörer. Förkunskaper: Genomgången lokal grundutbildning för PKC-operatörer. Syfte: Kursen syftar till att vidareutveckla kompetensen hos redan anställda PKC-operatörer så att förstahandsåtgärderna förbättras och uppklarningsmöjligheterna därmed ökar. Omfattning: Kursen omfattar totalt 10 dagar, varav 9 (4+5) dagar närstudier och 1 självstudiedag. Tid: Omgång 1: PHS Omgång 2: Inställd Omgång 3: PHS/V:a Götaland Omgång 4: PHS/Skåne Polisens ärendehantering (Pär 2) Instruktör PUM-A ID V Kursen är under utveckling. Målgrupp: Blivande instruktörer med kunskap om allmän ärendehantering. Förkunskaper: Grundläggande kunskap i allmän ärendehantering. Syfte: Genom att utbilda instruktörer skapas förutsättningar för respektive myndighet i sin tur ska kunna utbilda slutanvändare i ärendehantering. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid: (kan komma att ändras)

81 Service/Övrigt 81 Polismyndighetens hantering av djurärenden PUM-A ID V (Djurärenden, hantering av) Målgrupp: Anställda inom polisen och handläggare eller beslutsfattare i djurärenden. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna sådana kunskaper som krävs för att självständigt kunna handlägga djurärenden på ett effektivt, rättssäkert och likformigt sätt. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Tid: Presentationsteknik och retorik för länsinstruktörer och instruktörer PUM-A ID V (Presentationsteknik o retorik I) Utförare: Umeå universitet Målgrupp: Polisanställda som verkar eller ska verka i en instruerande/undervisande roll. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Kursen syftar till att ge instruerande/undervisande personal en ökad trygghet för att på så vis bidra till en god lärandemiljö för sina kursdeltagare. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid:

82 82 Service/Övrigt Nationella Viltolycksrådet (NVR) grundläggande utbildning för länsansvariga och biträdande inom polismyndigheten PUM-A ID V Målgrupp: Länsansvariga och biträdande från polismyndigheterna inom NVR:s organisation. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Att ge kursdeltagarna grundläggande kompetens i att leda Nationella Viltolycksrådet regionalt inom polismyndigheten och externt. Kursdeltagaren ska efter utbildning kunna leda arbetet med att ha en väl fungerande eftersökningsorganisation så att polisresurser i möjligaste mån inte avsätts för eftersök av trafikskadat vilt. Detta arbete görs inom ramen för Nationella Viltolycksrådet där 13 myndigheter och organisationer ingår. Omfattning: Kursen omfattar 5 dagar. Tid:

83 Service/Övrigt 83 Överlämnande av dödsbud, handledare PUM-A ID V Målgrupp: Anställda inom Polisen som utsetts att handleda personal som genomför överlämnande av dödsbud. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Fortbildningen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att kunna verka som handledare för personal som genomför överlämnande av dödsbud. Omfattning: Kursen omfattar 2 dagar. Tid: Omgång 1: Omgång 2: Inställd

84 84 Service/Verksamhetsskydd Fördjupad informationssäkerhet PUM-A ID V Kursen är inställd. Utförare: Verksamhetsskyddet, Rikspolisstyrelsen Målgrupp: Verksamhetsskyddsföreträdare i polismyndigheterna. Förkunskaper: Introduktion i verksamhetsskydd för verksamhetsskyddsföreträdare eller motsvarande kunskaper. Syfte: FAP anger att varje myndighet ska ha tillgång till en funktion med kompetens inom informationssäkerhet. Utbildningen ska ge den kunskapsbas som krävs för att kunna utföra sådana uppgifter. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar. Introduktionsutbildning i verksamhetsskydd för verksamhetsskyddsföreträdare PUM-A ID Kursen är inställd. Utförare: Verksamhetsskyddet, Rikspolisstyrelsen Målgrupp: Utbildningen vänder sig till verksamhetsskyddsföreträdare eller de som på ett eller annat sätt arbetar med verksamhetsskydd och har mindre eller ingen kunskap inom området. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Syftet är att ge verksamhetsskyddsföreträdare och andra som arbetar med verksamhetskydd den kunskap som de behöver för att på ett bra sätt kunna arbeta med verksamhetsskydd inom sina respektive myndigheter samt arbeta för ett samordnat och förbättrat verksamhetsskydd inom Polisen. Omfattning: Kursen omfattar 3 dagar.

85 Service/Verksamhetsskydd 85 Lärarutbildning Informationsskyddsklassning PUM-A ID Kursen är inställd. Personuppgiftslagen PuL PUM-A ID Kursen är inställd. Riskanalysutbildning PUM-A ID Kursen är inställd. Utförare: Verksamhetsskyddet, Rikspolisstyrelsen Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personal som är intresserade av att veta mer om riskanalyser, samt vill få mer kunskap om vad man bör tänka på som analysledare när man genomför en riskanalys. Deltagarna ska vara beredda på att kunna använda det av RPS framtagna materialet och därefter kunna utbilda sina medarbetare inom verksamhetsskyddet på sin myndighet i hur man genomför en riskanalys. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Syftet med utbildningen är att förbereda deltagarna att praktiskt arbeta med riskanalyser så att de på ett bra sätt stödjer sina myndigheter i att genomföra riskanalyser. Omfattning: Kursen omfattar 1 dag.

86 86 Service/Verksamhetsskydd Säkerhetsskydd PUM-A ID Kursen är inställd. Utförare: Verksamhetsskyddet, Rikspolisstyrelsen Målgrupp: Förkunskaper: Inga formella. Syfte: De som arbetar med säkerhetsskyddsrelaterade uppgifter ska få en grundläggande förståelse för säkerhetsskyddets roll. Omfattning: Kursen omfattar 1-2 dagar. Säkerhetsloggens användbarhet PUM-A ID Kursen är inställd. Utförare: Verksamhetsskyddet, Rikspolisstyrelsen Målgrupp: Beställare och mottagare av logginformation. Verksamhetsrepresentanter med säkerhetsansvar. Förkunskaper: Vana vid tolkning av logg och frågeställningar kring loggar från IT-system. Syfte: Polisens centrala säkerhetslogg skapades för att få effektivisera logghanteringen från polisens IT-system och för att kunna korrelera loggar för att få en samman-hållen bild över aktiviteter i IT-systemen. Loggarna är många gånger inte intuitiva att läsa. För att beställare av loggutdrag ska ha förmåga att tolka loggarna rätt och på så sätt få ut den information och nytta som loggutdragen medför behövs utbildning i bl.a. loggars uppbyggnad och tolkning av logg. Det är mycket viktigt att sprida kunskapen om vilken information som går att få ut av loggarna, både innehållsmässigt och statistik. Omfattning: Kursen omfattar 1 dag.

87 Service/Verksamhetsskydd 87 Verksamhetsskyddskonferens PUM-A ID V Utförare: Verksamhetsskyddet, Rikspolisstyrelsen Målgrupp: Verksamhetsskyddskonferensen anordnas varje år och riktar sig främst till verksamhetsskyddsföreträdare inom Polisen och övriga beslutsfattare inom verksamhetsskydd. Förkunskaper: Inga formella. Syfte: Vi som arbetar med verksamhetsskydd behöver mötas för att lära av varandra och knyta kontakter för att på så sätt skapa delaktighet i arbetet med Polisens verksamhetsskydd. Omfattning: Konferensen omfattar 2 dagar. Tid: Oktober/november

88 88 Service/Verksamhetsskydd

89 Internationella utbildningar

90 90 Internationella utbildningar CEPOL Den Europeiska polisakademien CEPOL är ett EU-organ som ska stärka samarbetet mellan EU-länderna i kampen mot brottslighet och i brottsförebyggande syfte. Detta görs framför allt genom att CEPOL anordnar kurser och seminarier för poliser inom EU, sprider kunskap om nya metoder och forskningsresultat och tillhandahåller ett elektroniskt nätverk för utbyte mellan medlemsländerna. CEPOL anordnar kurser inom terrorism, trafficking, polissamarbete inom EU samt brottsförebyggande arbete m.m. Sammanlagt genomförs ca70 kurser per år på de nationella polishögskolorna. Alla CEPOL:s kurser är avgiftsfria. Resa, mat och logi ingår. Mer information om kurserna och ett uppdaterat schema finns på CEPOL:s hemsida: Har du frågor eller är du intresserad av att anmäla dig till en kurs, hör av dig till Internationella sekretariatet vid Polishögskolan: E-post:

91 Internationella utbildningar CEPOL 91 1/2014 Presidency seminar Markets related to Illegal Immigration detecting/tackling/repatriating Tid: Arrangör: Grekland 2/2014 THB Mechanisms with specific focus on reduction of demand Tid: Arrangör: Sverige 3/2014 EU Approach to Trafficking in Human Beings Tid: Arrangör: Litauen 4/2014 Goods and intellectual properties counterfeiting Tid: Arrangör: Italien 5/2014 Container Shipment trafficking Tid: Arrangör: CEPOL 6/2014 Missing Trader Intra Community fraud (MTIC fraud) Tid: Arrangör: CEPOL 7/2014 Illicit laboratory dismantling course advanced Tid: Arrangör: Belgien

92 92 Internationella utbildningar CEPOL 8/2014 Illicit laboratory dismantling course Tid: Arrangör: Polen 9/2014 Fighting drugs and strategic perspectives in synthetic drugs Tid: Arrangör: Slovakien 10/2014 Cocaine smuggling Tid: Vecka 46 eller vecka 47 Arrangör: CEPOL 11/2014 Cybercrime forensics & digital evidence Tid: Arrangör: Estland 12/2014 Child Abuse in Cyberspace Tid: Arrangör: Spanien 13/2014 Cybercrime vs Cybersecurity Tid: Arrangör: Finland 14/2014 Member States and Union capacities to detect, investigate and prosecute cybercrime Tid: Arrangör: Sverige

93 Internationella utbildningar CEPOL 93 15/2014 Firearms trafficking Tid: Arrangör: Spanien 16/2014 Organised Property Crime committed by Mobile Organised Crime Groups Tid: Arrangör: Frankrike 17/2014 Presidency Seminar Illegal gambling and organised crime Tid: Arrangör: Italien 18/2014 Seminar EU Western Balkans Organised Crime links Tid: Arrangör: Kroatien 20/2014 Theft of cultural heritage/artworks Tid: Arrangör: Italien 22/2014 Counter Terrorism (Awareness) Tid: Arrangör: CEPOL 23/2014 Counter Terrorism (Strategic) Tid: Arrangör: CEPOL

94 94 Internationella utbildningar CEPOL 24/2014 European Explosive Ordnance Disposal Network; 1. CBRN, 2. Explosives, 3. Training Tid: Arrangör: Spanien 25/2014 Safety messures at International Airports and major transport hubs Tid: Arrangör: Portugal 26/2014 Investigating and preventing corruption Tid: Arrangör: Rumänien 27/2014 Freezing and confiscation of assets Tid: Arrangör: Polen 29/2014 Forensic Science including DNA and Policing Challenges Tid: Arrangör: Spanien 30/2014 Informant handling advanced level Tid: Arrangör: Storbritannien 31/2014 Social Media implications in Law Enforcement Tid: Arrangör: Storbritannien

95 Internationella utbildningar CEPOL 95 32/2014 Undercover Operations Tid: Arrangör: Litauen 35/2014 Forensic Investigation on the crime scene Tid: Arrangör: Kroatien 36/2014 Witness Protection advanced level Tid: Arrangör: CEPOL 37/2014 Social Network Analysis training (1) Tid: Arrangör: Estland 38/2014 Social Network Analysis training (2) Tid: Arrangör: Estland 40/2014 Crime Control and Traffic Safety: International Comparison Tid: Arrangör: Tyskland 41/2014 SPOPCOP Senior Police Officer Planning and Command Course for Crisis Management Tid: Arrangör: Portugal

96 96 Internationella utbildningar CEPOL 43/2014 Train the trainers CPCC Tid: Arrangör: Spanien 44/2014 Awareness on the CSDP/FSJ nexus, structures and instruments with a particular focus on understanding the internal/external security interface. Tid: Arrangör: CEPOL 45/2014 Mentoring, Monitoring and Advising (MMA) tasks. Tid: Arrangör: Portugal 46/2014 Awareness on Security Sector Reform Tid: Arrangör: Italien 47/2014 Cooperation with Russia Tid: Arrangör: CEPOL 48/2014 Schengen Evaluation Tid: Arrangör: Slovakien 49/2014 Training for SIRENE Officers (Basic) Tid: Arrangör: Finland

97 Internationella utbildningar CEPOL 97 50/2014 Training for SIRENE Officers (Advanced) Tid: Arrangör: Frankrike 51/2014 Joint Investigations & Team Leadership Tid: Arrangör: Frankrike 52/2014 Joint Investigation Teams implementation Tid: Arrangör: Finland 53/2014 Policing in Europe Step 1 Tid: Arrangör: Spanien 54/2014 Policing in Europe Step 2 Tid: Arrangör: Tyskland 55/2014 Policing in Europe Step 3 Tid: Arrangör: Frankrike 56/2014 ENFAST (European Network on Fugitive Active Search Teams) Tid: Arrangör: Ungern

98 98 Internationella utbildningar CEPOL 57/2014 EMPEN (European Medical and Psychological Experts Network for law enforcement) Tid: Arrangör: Ungern 58/2014 Crisis Management and Emergency Planning - School Shootings and Amok Incidents Tid: Arrangör: Finland 59/2014 Urban Violence Tid: Arrangör: Sverige 60/2014 TOPSPOC Top Senior Police Officers: The Stockholm Programme Realisation (1) Tid: Arrangör: Finland 61/2014 TOPSPOC Top Senior Police Officers: The Stockholm Programme Realisation (2) Tid: Arrangör: Italien 62/2014 TOPSPOC Top Senior Police Officers: The Stockholm Programme Realisation(3) Tid: Arrangör: Slovenien 63/2014 TOPSPOC Top Senior Police Officers: The Stockholm Programme Realisation(4) Tid: Arrangör: Irland

99 Internationella utbildningar CEPOL 99 64/2014 Public Order and Crowd Management (HOUSE EUSEC III ) Step 1 Tid: Arrangör: Frankrike 65/2014 Public Order Security During Major events/public-private Partnerships (HOUSE EUSEC III) Step 2 Tid: Arrangör: Portugal 66/2014 Pan European Football Security training Tid: Arrangör: CEPOL 67/2014 European Internal Security Stategy Tid: Arrangör: Portugal 68/2014 Fundamental Rights and Police Ethics Step 1 Tid: Arrangör: Portugal 69/2014 Management of Diversity Step 2 Tid: Arrangör: Österrike 70/2014 Community Policing Tid: Arrangör: Frankrike

100 100 Internationella utbildningar CEPOL 71/2014 Language Development: Instruments and Systems of European Police Cooperation (English) Tid: Arrangör: Storbritannien 72/2014 Language Development: Instruments and Systems of European Police Cooperation (English) Tid: Arrangör: Irland 73/2014 Train the Trainers Step 1 Tid: Arrangör: Nederländerna 74/2014 Train the Trainers Step 2 Tid: Arrangör: Grekland 75/2014 Management and development of CEPOL online learning modules Tid: Arrangör: Frankrike 76/2014 Research Implementation Symposium Workshop Tid: Arrangör: Sverige 77/2014 CEPOL Annual European Police Research and Science Conference Tid: Arrangör: Storbritannien

101 Internationella utbildningar Frontex 101 Frontex är en EU-byrå som har till uppgift att samordna det operativa samarbetet vid Eropeiska unionens medlemsstaters yttre gränser. Förutom att koordinera insatser vid de yttre gränserna, samordnar Frontex även återsändande av personer som ska utvisas. Dessutom har Frontex bland annat enheter för riskanalys, forskning och utveckling samt utbildning. Den senare enheten anordnar olika typer av kurser för gränskontrollpersonal mfl. Målgruppen för kurserna är gränskontrollpersonal inom poliskårer och gränsvaktsorganisationer. Myndigheternas Utbildningsansvarig får inbjudan från Internationella enheten på Polishögskolan. Du kan anmäla intresse för en kurs till utbildningsansvarig på din myndighet som anmäler till Polishögskolan. En förteckning över årets Frontexkurser saknas. För information om vilka kurser som är aktuella, var vänlig kontakta din myndighets Utbildningsansvarig eller Internationella sekretariatet på Polishögskolan via mail till

102 102 Alfabetiskt register A B C D E F G Ansvarig för ordningsvaktsutbildning vid polismyndighet Arbete med folksamling AMF, handledare Arbetsmiljöbrott Aspiranthandledarutbildning Bastaktik 1+2, handledarutbildning Bedrägeriutredarutbildning Berednings- och föredragningsteknik (Ärendehantering) Bombtekniker Ammunitionsröjning Bombtekniker grundkurs Brott i nära relation och hedersbrott samt för nationella kompetensteamet gällande hedersrelaterade brott, seminarium för kontaktpersoner CBRNE Instruktör/sakkunniga CBRNE Länsansvariga fortbildning Centrala system, grundutbildning för länsinstruktörer CEPOL Civila brottsutredare Dialogpolis Digitala verktyg inom kriminalunderrättelsetjänsten Efterforskning av försvunna personer (MSO), instruktörsutbildning Farligt gods grundutbildning i tillsyn Farligt gods årlig fortbildning för tillsynsspecialister/- instruktörer Fenomenanalys i strategisk kriminalunderrättelseverksamhet Fingeravtrycksjämförelse (NUF), steg 2 Fortbildning hundförare Fortbildning instruktör specialsök Fortbildning skyddsfigurant Fortbildningskurs för Instruktörer Analysutrustning OCTET, digitala färdskrivare samt kör- och vilotider Frontex Fördjupad informationssäkerhet Fördjupad utbildning för utredning av brott mot kvinnor och närstående Förhörsmetodik barn och ungdomar, fortbildning (återkommande för barnförhörsledare) Förundersökningsledarutbildning Förvaltningsrätt Tillståndshandläggare Förvaltningsärenden generell utbildning Genomsnittshastighetsmätning, bil och mc, instruktörskurs Granskning av persondokument Kompetensnivå 1 grundutbildning steg 1 Granskning av persondokument Kompetensnivå 2 avancerad utbildning steg 2 Granskning och klassificering av barnpornografiskt material

103 Alfabetiskt register 103 H I K J L Grundläggande underrättelsearbete på internet Grundutbildning för instruktörer analysutrustning, digitala färdskrivare samt kör- och vilotider Grundutbildning hundförare Grundutbildning i kriminalunderrättelseverksamhet allmän del Grundutbildning i kriminalunderrättelseverksamhet DESK Handläggare av polisens stämningsmannadelgivningar (delgivningsärenden) Idrottsrelaterad brottslighet Evenemangspolis Idrottsrelaterad brottslighet Supporterpolis Idrottsrelaterad brottslighet, grunder Informatörsutbildning, grundkurs hanterare/kontrollanter Informatörsutbildning, kontrollanter, vidareutbildning Informatörsverksamhet, MK-seminarium Informatörsverksamhet, vidareutbildning 3 Instruktörsutbildning Instruktörsutbildning i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå Instruktörsutbildning i operativ underrättelseanalys Instruktörsutbildning inom drogtecken och symptom, narkotika, med särskild inriktning mot ungdomar och unga vuxna Internationellt polissamarbete och dess praktiska tillämpning Intervju- och förhörsmetodik, barn och ungdomar, steg 2 Intervju- och förhörsmetodik, fördjupning Intervju- och förhörsmetodik, grundläggande Introduktionsutbildning i verksamhetsskydd för verksamhetsskyddsföreträdare IT-forensisk grundutbildning, delkurs 1 IT-forensisk grundutbildning, delkurs 2 IT-forensisk översikt för förundersökningsledare IT-forensisk översikt för utredare av brott med IT-relation Jourhavande polischef KC-Polis, länsinstruktörsutbildning Konflikthantering med kommunikation och självskydd, instruktör Kriminalteknisk bevisning i miljöbrottsutredningar Kriminalteknisk fortbildningskonferens Kriminalteknisk grundutbildning Krisstöd, handledarutbildning Krogtillsyn, länsinstruktörsutbildning Kvalificerad brottsofferkompetens Lokus Länshundbefäl fortbildning Lärarutbildning Informationsskyddsklassning

104 104 Alfabetiskt register M N O P R S T U Miljöbrott, baskurs Miljöbrott, fortsättningskurs Människohandel Nationell grundutbildning för beslutsfattare i utlänningsrätt Nationell grundutbildning för instruktörer i utlänningsrätt (tidigare schengeninstruktörer) Nationell utbildning för fullständiga skoavtryckjämförelser Nationella Viltolycksrådet (NVR) grundläggande utbildning för länsansvariga och biträdande inom polismyndigheten Offentlighet och sekretess för handläggare Operativ analys vid förundersökningar Operativ ledning Patrull instruktör fortbildning Personuppgiftslagen PuL PKC-operatör vidareutbildning Polisens förarutbildning Länsinstruktör Polisens ärendehantering (Pär 2) Instruktör Polisinsatschefsutbildning Polisiär konflikthantering, instruktörsutbildning Polismotorcykelförarutbildning Grundutbildning Polismotorcykelförarutbildning Instruktör Polismyndighetens hantering av djurärenden Preparatbedömare Presentationsteknik och retorik för länsinstruktörer och instruktörer PUST-handledare Rakel, länsinstruktörsutbildning Riskanalys avseende händelser Riskanalys vid våld Strukturerad bedömning Riskanalys vid våld på individnivå Riskanalysutbildning Sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter, instruktörsutbildning Spaningsutbildning, instruktörskurs SPT-Civilt gripande, handledarutbildning SPT-grund, handledare SPT-ledningsutbildning KC, PIC, AC, (SC) Stabschef Stabsmetodik Strategier och metoder vid utredning av grova våldsbrott Säkerhetsloggens användbarhet Säkerhetsskydd Trafiksäkerhet Trafikövervakning I Uppdateringsseminarium för instruktör i polisens arbete med att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå

105 V Å Ö Utbildning för chefer inom Kriminalunderrättelsetjänsten Utbildning för personsäkerhetshandläggare Utbildning för ungdomsbrottsutredare Utredare av grova våldsbrott, basutbildning Utredningsmetodik för yttre befäl eller motsvarande, instruktörsutbildning Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, steg 1 Vapenhandläggare Vapeninstruktör påbyggnad 2, förstärkningsvapen HK MP5 Vapeninstruktör steg 2, tjänstevapen Sig Sauerr Verksamhetsskyddskonferens Återtagande av brottsvinster Överlämnande av dödsbud, handledare

106

107

108 Adress: Ulriksdal, Sörentorp Solna / Tel: / E-post:

Polishögskolan 2014. Kurskatalog. Fortbildningar och vidareutbildningar 2014-02-17

Polishögskolan 2014. Kurskatalog. Fortbildningar och vidareutbildningar 2014-02-17 Polishögskolan 2014 Kurskatalog 2014-02-17 Fortbildningar och vidareutbildningar Layout: Silvia Lindmark Produktion: Informationsgruppen, Polishögskolan Foto: Omslag Therese Ahlén Sid 10, 41, 89 Peter

Läs mer

Polishögskolan 2014. Kurskatalog. Fortbildningar och vidareutbildningar 2014-02-17

Polishögskolan 2014. Kurskatalog. Fortbildningar och vidareutbildningar 2014-02-17 Polishögskolan 2014 Kurskatalog 2014-02-17 Fortbildningar och vidareutbildningar Layout: Silvia Lindmark Produktion: Informationsgruppen, Polishögskolan Foto: Omslag Therese Ahlén Sid 10, 41, 89 Peter

Läs mer

Det här är Polishögskolan

Det här är Polishögskolan www.polishogskolan.se Det här är Polishögskolan 1 Polishögskolans uppdrag är att utbilda svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning

Läs mer

Innehåll: Konferenser och seminarier ingår ej i planen. POLISMYNDIGHETEN DALARNA - Planeringsenheten

Innehåll: Konferenser och seminarier ingår ej i planen. POLISMYNDIGHETEN DALARNA - Planeringsenheten - Innehåll: Översikt sid 2 Central utbildning 3-9 Regional utbildning 10 Myndighetsgemensam utbildning 11-14 Lokal utbildning 15 Extern utbildning 16-17 Uppdragsutbildning 18-19 Utbildning 2011 20 Konferenser

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal 200 Ledning 30001 Rektor KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30002 Ledningsgrupp inkl sekreterare KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30003 Personalfrämjande åtgärd KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30004 Övrigt KF

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

EU:s fond för inre säkerhet

EU:s fond för inre säkerhet EU:s fond för inre säkerhet 1 Om EU:s fond för inre säkerhet i korthet Fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt bidrag till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Fonden har två delar: Den ena

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Bilaga 4. Riksrevisionens enkäter till polisregionerna och åklagarområdena

Bilaga 4. Riksrevisionens enkäter till polisregionerna och åklagarområdena Bilaga 4. Riksrevisionens enkäter till polisregionerna och åklagarområdena RiR 2015:21 It-relaterad brottslighet polis och åklagare kan bli effektivare RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 4. RIKSREVISIONENS ENKÄTER

Läs mer

Brott och digitala bevis. Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18

Brott och digitala bevis. Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18 Brott och digitala bevis Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18 RKP:s IT-brottssektion Var finns vi i organisationen? RIKSPOLISCHEF Säkerhetspolis RKP RPS KPE Stab OPE IPO IT-brottssektionen Samordningsfunktion

Läs mer

Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan 2011 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Strategier mot miljöbrott. Ett samarbetsprojekt mellan Rikspolisstyrelsen och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Strategier mot miljöbrott. Ett samarbetsprojekt mellan Rikspolisstyrelsen och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Strategier mot miljöbrott Ett samarbetsprojekt mellan Rikspolisstyrelsen och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Utgivare: Rikspolisstyrelsen/Åklagarmyndigheten D nr: POA-226-1179/0 Foto omslag:

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

Polisutbildning för specialister

Polisutbildning för specialister PROMEMORIA 1 (13) Polisutbildning för specialister PROMEMORIA 2 (13) Sammanfattning Polisen har ett unikt uppdrag. Polisen ska såväl skydda samhället i stort samt värna människors fri- och rättigheter

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Det händer på. Polishögskolan. www.polishogskolan.se. Nr 6 september 2010. Innehåll nr 6. Polisutbildning i storstadslänens förorter

Det händer på. Polishögskolan. www.polishogskolan.se. Nr 6 september 2010. Innehåll nr 6. Polisutbildning i storstadslänens förorter Det händer på Nr 6 september 2010 Polishögskolan Innehåll nr 6 Nu är skolan igång igen. Dialogpoliser - en modell för hela Europa! Seminarium om polisidentiteter. Utbildning i utlänningsrätt. Marcus är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

The Police Executive Programme i Cambridge. Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management)

The Police Executive Programme i Cambridge. Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management) The Police Executive Programme i Cambridge Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management) 1 Kriminologiska Institutionen Har en forskningsinriktning som

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 januari 2003.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 mars 2011.

Läs mer

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot strategisk nivå

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot strategisk nivå POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka till att färre brott begås.

Läs mer

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare Utbildningsplan för utbildning av speciallärare Genomförda och godkända studier enligt denna plan leder fram till Speciallärarexamen (Graduate Diploma in Special Teacher Education) Avancerad nivå 1. Statsmakternas

Läs mer

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Centrala samverkansgruppen Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande misstanke om brott mot arbetsmiljölagstiftningen m.m. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med

Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2017 Webbaserad

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm

Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete. Riktlinjer för polismyndigheterna

Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete. Riktlinjer för polismyndigheterna Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete Riktlinjer för polismyndigheterna Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA 480-4842/08 Omslag: Nina Lindhe

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Polisiär grundutbildning. En kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet

Polisiär grundutbildning. En kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet Polisiär grundutbildning En kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet 3 Förord Polisprogrammet bedrivs idag vid Polishögskolan i Solna,

Läs mer

Polisriksdagen Valåret 2014 hot och säkerhet. Seminarie A6 / C4. Johan Grenfors och Marianne Öst

Polisriksdagen Valåret 2014 hot och säkerhet. Seminarie A6 / C4. Johan Grenfors och Marianne Öst Seminarie A6 / C4 Valåret 2014 hot och säkerhet Johan Grenfors och Marianne Öst 1 Valåret 2014 Europarlamentet 25 maj Riksdag, landsting och kommun 14 september Lokala folkomröstningar Almedalen 29 juni

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan

Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan Diarienummer PHS-191-202/09 Polishögskolans verksamhetsplan 2009 1 Rektorns inriktning Under 2009 utbildar Polishögskolan fler polisstudenter än någonsin. Det är ett uppdrag vi är stolta över. I juni 2009

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng Master s programme in Biology 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för, masterprogrammet

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i tyska

Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den XX-XX-20XX. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord 2009-12-23 1 (18) Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2010 anvisat drygt 420 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Det tillskott på 10 miljoner kronor som myndigheten

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i engelska

Studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av XX den XX-XX-2012. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga på humanistiska fakultetens hemsida (http://hum.gu.se/utbildning/forskarutbildning).

Läs mer