PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLATINA 1(25) Grunderna i Platina"

Transkript

1 1(25) Grunderna i Platina

2 2(25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTA PLATINA Genväg Behörighet Platina IDAG-AREAN Moduler Sortering av modulernas innehåll HANTERA DOKUMENT Checka in dokumentet Behåll utcheckat Hur ser jag vilka dokument jag har utcheckade? Ångra utcheckning PERSONLIGT EGENSKAPSKORT ATT SÖKA Söka dokument SÖK HANDLING I DIARIET Sök diariefört ärende PLACERA DOKUMENT Diariefört ärende Privata dokument Offentliga dokument SKAPA NYA DOKUMENT Fliken Medlemmar Checka ut och börja jobba i Word/ PowerPoint/ Excel Ladda upp befintliga dokument DIARIEFÖRDA ÄRENDEN MEDLEMMAR Välj Medlemmar Medlemmar i Grupper LÄGG TILL I FAVORITER KOMMUNICERA DOKUMENT MED ANNAN PLATINA-ANVÄNDARE Kalenderpost för påminnelser Skicka dokument till icke-platina-användare Skicka dokument till externt utanför kommunen PUBLICERA DOKUMENT I PLATINA E-POST VIA SYSTEMET (FRÅN ETT ÄRENDE) Diarieföra e-postutskick Skicka ett dokument till diariet Vidarebefordra e-post för diarieföring Ärende från diariet

3 3(25) E-POSTADRESSER TILL PLATINA KONTAKT

4 4(25) Starta Platina Platina hittar du via Windows-flaggan längst ner till vänster. Här kan du antingen söka på Platina och välja Platina Web Produktion eller så kan du klicka på Alla program Platina Platina Web Produktion. Genväg För att lägga till en genväg på skrivbordet börjar du med att starta Platina. Väl där öppnar du Arkiv i menyn sedan Skicka Genväg till skrivbordet. Nu har du skapat en genväg på skrivbordet. Behörighet Platina Om du inte kommer åt Platina kan det bero på att du saknar behörighet. Behöriget anmäler man via intranätet. Klicka på Stöd & service och IT. Sedan klickar du dig vidare via Behörighetsrutiner och väljer Databehörighet. Idag-arean När du loggar in i Platina möts du av Idag-arean där du hittar de dokument och ärenden som just nu är aktuella för dig. Observera att om det är första gången du loggar in i Platina så är Idag-arean tom. Läs nedan i avsnittet Moduler om hur du lägger till dessa i Idag-arean.

5 5(25) Du kan uppdatera Idag-arean genom att klicka på tangenten F5. Väl inne i Platina finns det två sätt att komma tillbaka till Idag-arean. Huset tar dig tillbaka både till Idag-arean och till dina egna dokument. Här kommer du till Idag-arean, men mappträdet i den vänstra delen av Platina byter inte innehåll. Dokument. Dubbelklicka på symbolen så kan du välja att visa eller checka ut (arbeta med) dokumentet. Ärende. Dubbelklicka på symbolen så får du läsa ärendekortet med information om ärendet. Genväg till objektets mapp. Dubbelklicka på pilen för att gå till den mapp där dokumentet eller ärendet ligger. Dokumentet är utcheckat för redigering i Word eller annat program. En av dokumentets medlemmar har lagt en uppgift till en annan medlem. Objektet är publicerat. Avfärda - ta bort en påminnelse eller dokument från din Idag-area. Det finns anteckningar knutet till dokumentet. Högerklicka och välj Anteckningar för att läsa. Moduler För att få fram information om uppgifter, ärenden mm på Idag-arean måste du ha moduler upplagda. Uppe till höger finner du rubriken symbolen Mina inställningar ( ) med listan över de moduler som finns. När du valt en modul, lägger den sig i informationsfönstret och listar de poster du har behörighet till.

6 6(25) De moduler du ska ha i din Idag-area är följande: Uppgifter Ärenden Dokument Påminnelse Publicerad information Om du har funktionen registrator eller nämndsekreterare ska du även ha modulen Möten. Sortering av modulernas innehåll Du kan sortera det som visas i dina moduler. Klicka på kolumnrubrikerna precis som i Windows så sorteras innehållet om. Välj om du vill visa innehållet i dina moduler, efter modifierat datum, vem som modifierat eller dokumentets titel osv. Hantera dokument När du vill arbeta med ett befintligt dokument dubbelklickar du på dokumentraden. Följande ruta visas: Om du väljer Visa öppnas dokumentet i det program det skapades i (dvs. Word-dokument öppnas i Word) men du får inte möjlighet att spara ändringar. Word känner av att du valt att endast titta på dokumentet och visar detta i ett åtgärdsfönster i högerkanten av Wordfönstret.

7 7(25) Om du väljer Checka ut öppnas också dokumentet i motsvarande program, men du har nu möjlighet att göra ändringar och spara dessa. Om knappen Checka ut inte är aktiv betyder det att du inte har rättighet att ändra i dokumentet. Om du har checkat ut ett dokument, gjort dina ändringar, sparat och sedan stänger programmet (till exempel Word) får du följande alternativ att välja mellan: Checka in dokumentet Att checka in ett dokument innebär att dina sparade ändringar överförs till Platina och blir synliga för alla som kan läsa dokumentet. Dokumentet kan nu checkas ut av någon annan. Behåll utcheckat Att behålla ett dokument utcheckat innebär att du behåller det du har skrivit i utcheckat läge. Det du har skrivit har inte förts tillbaka in i Platina och kan alltså inte ses av andra. Ingen annan kan heller checka ut dokumentet eller ändra i det. Om du väljer det senare alternativet måste du komma ihåg att checka in dokumentet vid ett senare tillfälle. Hur ser jag vilka dokument jag har utcheckade? Om du har några utcheckade dokument, ser du det längst upp till höger på Idag-arean. Du kan även se dina utcheckade dokument i Platina-klienten under Start (Windowsflaggan) Program Platina Client GUI. Då ser du dina utcheckade dokument, kan högerklicka på dessa och välja Checka in. Eller markera dem och klicka på knappen Checka in.

8 8(25) Ångra utcheckning Den som använder funktionen ångra utcheckning knappen som finns nere till höger i klienten, upptäcker snabbt en varningstext. Vill du ångra utcheckningen på detta dokument? All information som editerats i det utcheckade dokumentet kommer att förloras. I de fall du inte äger ett dokument men behöver åtkomst till/checka in dokumentet så kan systemansvarig hjälpa dig checka in dokumentet. Observera att all information som editerats i det utcheckade dokumentet kommer att förloras. Personligt egenskapskort Alla användare i Platina ska fylla i sitt eget egenskapskort så att det finns relevant information om dem. Högerklicka på ditt eget namn, och välj Egenskaper. Följande dialogruta visas. Fyll i önskad information.

9 9(25) De tre knapparna i det högra nedre hörnet, motsvarar den funktion som känns igen från Microsofts applikationer. Dvs: OK = spara och stäng, Avbryt = ångra allt och Verkställ = spara men stäng inte rutan. Kom ihåg att klicka på knappen OK (spara och stäng) när du är klar. Den information du skrivit in kan andra användare läsa men inte ändra. Informationen kommer att placeras i de dokument du skriver, så tänk på att skriva fullständigt och inte bara för internt bruk inom kommunen. Att söka En av grundtankarna med Platina är att det vi arbetar med ska vara återsökningsbart. Vid alla sökningar finns en stor mängd information du kan skriva in. Du behöver inte skriva i alla fält, skriv bara in sådant du är säker på och lämna övriga fält tomma. När det gäller rubrik, beskrivning osv behöver du bara skriva en del av hela texten. Söka dokument Dokumenten placeras på olika ställen (se kapitlet Placera dokument) och för att hitta ett dokument som du inte vet exakt var det ligger använder du funktionen Sök Dokument. Sökformuläret enligt nedan visas. Exempel på bra egenskaper man kan söka på: Dokumenttyp och Mall Dokumentrubrik

10 10(25) Fältet fritext ger dig en Googlesökning, dvs du söker efter ett speciellt ord i all text som förekommer kring och i ett dokument = många träffar. Skapare (finns under fliken Avancerat) Skapelsedatum (finns under fliken Avancerat) Sök handling i diariet Du kan söka efter alla diarieförda handlingar men även handlingar som registrerats men inte är kopplade till ett ärende. Sökningen baseras alltså på diariet. Välj i menyn Sök Handling så visas sökformuläret. Ett bra sätt att söka en handling på är att först välja rätt diarium, och sedan gå vidare med övriga egenskaper. Sök diariefört ärende Du kan också söka diarieförda ärenden i Platina. Välj i menyn Sök Diariefört ärende så visas sökformuläret. Fyll i formuläret på liknande sätt som för dokument.

11 11(25) Exempel: Om du vill söka på ett diariefört ärende Kommunstyrelsen 1/13 så kan du - vid diarienummer fylla i KS 1/13 - välja diarium Kommunstyrelsen och fylla i Nr 1 Placera dokument I Platina placeras endast arbetsrelaterade dokument. När du skapar dokument i Platina är det mycket viktigt var du sparar dokumentet. Diariefört ärende Om du vet att dokumentet ska diarieföras ber du din registrator att skapa upp ett diariefört ärende och sätta dig som handläggare för detta. I mappen Arbetsdokument skapar du alla dokument som har med ärendet att göra, både de som kommer att diarieföras, och de som kanske aldrig blir diarieförda. Privata dokument Privata dokument används för att spara de dokument som endast du själv ska ha åtkomst till. De är inte sökbara för övriga Platina-användare. Offentliga dokument De dokument som ligger i offentliga dokument är sökbara för alla Platinaanvändare. Observera att du inte ska skriva din tjänsteskrivelse här utan det gör du i arbetsmappen under ditt diarieförda ärende. Skapa nya dokument När du ska skapa ett nytt dokument i Platina måste du först bestämma var dokumentet ska placeras. Se kapitlet Placera dokument för att se vilka alternativ som finns. Du ställer dig sedan i den mapp du önskar lägga dokumentet och klickar på knappen Nytt dokument. Du får nu upp ett dokumentkort där du fyller i viktig information om ditt dokument. Välj först Dokumenttyp, beroende på vad du väljer här får du ett antal olika mallar att välja mellan.

12 12(25) Ge dokumentet en Rubrik som gör dokumentet återsökningsbart, dvs. se till att rubriken beskriver dokumentet. Du behöver bara fylla i de obligatoriska fälten som är markerade med röd ram. Beroende på vilken mall du väljer kan det också tillkomma extradata som du ska fylla i. Skulle du trots allt glömma döpa ditt dokument, eller att fylla i någon annan tvingande ruta på dokumentkortet så får du ett mycket tydligt felmeddelande. Klicka på OK och fyll i det du glömt. Fliken Medlemmar Dokumentet får samma medlemmar som den mapp där du placerar dokumentet. Om du i undantagsfall vill att dokumentet ska ha andra medlemmar än de andra dokumenten i mappen, kan du ändra det på fliken Medlemmar. Se avsnittet Medlemmar för hur man sätter medlemmar för ett dokument.

13 13(25) Checka ut och börja jobba i Word/ PowerPoint/ Excel När du är klar med ditt dokumentkort så kan du arbeta med ditt dokument direkt när du klickar på OK. Ladda upp befintliga dokument När du ska ladda upp ett befintligt dokument till Platina måste du först bestämma var i Platina dokumentet ska placeras. Se avsnittet Placera dokument för att se vilka alternativ som finns. Du ställer dig sedan i den mapp där du önskar lägga dokumentet och klickar på knappen Ladda upp. Ett fönster öppnas där du får leta bland dina befintliga dokument och markera vilket du vill ladda upp till Platina. När du valt dokument visas ett dokumentkort där du fyller i viktig information om ditt dokument på samma sätt som för ett nytt dokument, se föregående kapitel. När du väljer att ladda upp ett dokument som inte skapats i Platina måste du välja dokumenttyp och välja en specifik mall (detta för att kunna få upp ditt dokument när du söker efter dokument som skapats med en viss mall). När du trycker på Spara och Stäng laddas dokumentet upp till Platina. Om det är en stor fil kan det ta lite tid. Kontrollera gärna att dokumentet har placerats rätt genom att öppna det. Diarieförda ärenden Be din registrator lägga upp ett diariefört ärende där du står som handläggare. Du kommer få en indikation via mejl på att du registrerats som handläggare. Ärendet syns under Uppgifter på Idagarean. Du ska godkänna genom att klicka på OK och ärendet kommer då automatiskt flytta till

14 14(25) modulen Ärenden på Idag-arean. Markera ärendet och klicka på rull-listan längst upp till vänster fönster.. Välj alternativet Öppna i nytt Medlemmar Du kan bestämma vilka användare som har läs- respektive skrivrättigheter till olika objekt. Detta kallas för att bestämma objektets Medlemmar. Medlemmar kan sättas både för ett ärende, en mapp eller ett dokument. När du skapar ett underliggande objekt, till exempel en mapp i ett ärende eller ett dokument i en mapp, ärver detta objekt sina medlemmar från det överordnade. Om du i efterhand ändrar medlemmar för ett överordnat objekt och vill att denna ändring ska slå igenom på underliggande objekt, kryssa då i alternativet: Välj Medlemmar För att sätta medlemmar för ett ärende, mapp eller dokument utgår du från egenskapskortet. Detta syns när du skapar objektet och det är bäst att sätta Medlemmar samtidigt som man skapar objektet. För ett befintligt objekt får du fram kortet genom att högerklicka och välja Egenskaper. Gå in på fliken Medlemmar. Här ser du en lista på användare och grupper, samt vilka rättigheter de har till objektet.

15 15(25) Det finns tre rättighetskolumner för varje person/grupp: L läsrättighet S skrivrättighet FK full kontroll Du ändrar mellan rött kryss och grön bock genom att klicka på symbolen. Observera att du kan lägga rättigheter både på enskilda personer och på grupper. Använd grupper så långt som möjligt för att underlätta administrationen när personer byter arbetsuppgifter. På er enhet bör ni alltså tänka efter vilka personer som ofta har samma rättigheter, och placera dessa i en grupp. Vänd dig till din förvaltnings registrator. I det inringade området ovan väljer du vilken typ av medlem du vill lägga till, samt skriver in personens eller gruppens namn och klickar på Sök. Du får upp en lista på dem som matchar sökningen. Dubbelklicka på dem du vill lägga till som medlemmar, och välj med hjälp av röda och gröna kryss vilka rättigheter de får. Medlemmar i Grupper Du kan högerklicka på en grupp och se vilka som är medlemmar i den. Beskrivning av medlemmar finns nu med i alla sökfunktioner. Det innebär att du kan särskilja personer med samma namn. Lägg till i Favoriter När du står i ett ärende eller dokument som du vet att du lätt vill hitta tillbaka till kan du lägga upp den som favorit. Gå upp i Platinas övre högra hörn, klicka på den gula stjärnan och välj Lägg till i favoriter. En dialogruta visas. Ange ett lämpligt namn på favoriten och klicka på OK.

16 16(25) Dina favoriter sorteras automatisk i bokstavordning så du kan själv välja om du även vill använda siffror och förkortningar för att gruppera och sortera din egen favoritlista. Detta kan du alltid redigera i efterhand genom att välja alternativet Ändra i favoriter i stället för att lägga till. Nästa gång du ska besöka ärendet behöver du inte göra sökningen utan kan använda listan på favoriter som du når uppe i övre högra hörnet med hjälp av knappen som ser ut som ett ihoprullat papper. Kommunicera dokument med annan Platina-användare Istället för att använda Platinas mejlfunktion eller Outlook kan du använda följande funktion: Skicka till Om du vill att någon av dina kollegor ska arbeta med ett dokument, korrekturläsa eller godkänna ett dokument och är angelägen om att få ett svar högerklickar du och väljer skicka till. Då får din kollega en notering via e-post att du har fått ett dokument på remiss i Platina. Glöm inte att bocka i om du vill ha svar. Den som du skickar till då får en rad på sin Idag-area under Uppgifter. Funktionen Skicka till har fått en utvidgad möjlighet att föra en konversation kring ett dokument. Du kommer att se historiken vid svar och den som skickat från början kan fortsätta dialogen, behöver inte skicka om på nytt. Även historik över tidigare meddelanden visas när användaren väljer att fortsätta Skicka till flödet. Detta med hjälp av rullistan i högersidan av Skicka till dialogen.

17 17(25) Vill du i efterhand se vilka kommentarer som förts kring ett dokument (i skicka till funktionen) så ska du högerklicka på det aktuella dokumentet och välja egenskaper. På dokumentkortet ska du välja fliken Logg. På fliken framgår det att du har använt skickat till funktionen och om du klickar på den lilla knappen ute till höger så visas den aktuella kommentaren. Publicera Publicerafunktionen fungerar som en anslagstavla där man sätter upp färdiga dokument tillgängligt för en vald grupp. Se instruktion nedan. Aktiviteter Om du vill att någon annan ska arbeta med ett dokument, och är angelägen om att få en meddelandehistorik knuten till dokumenten, är det lämpligt att använda Aktiviteter. Den som ska utföra aktiviteten får en rad på Idag-arean under Påminnelser. Det du skriver i aktiviteter följer med till diariet vid registrering. Se instruktion i stycket om Diariet. Denna ruta visas. Fyll i Uppgift och välj Åtgärdsansvarig, samt sätt ett datum. Klicka på Spara. Du kan lägga flera aktiviteter på ett och samma dokument. Klicka på Ny och fyll i uppgift. OBS: Den som har fått en uppgift hittar denna under Påminnelser. När arbetet är gjort kan den åtgärdsansvarige fylla i återrapportering på den högra delen av kortet. Kalenderpost för påminnelser En bra funktion är att du kan skapa en kalenderpost för dina påminnelser i Outlook kalendern. Du gör detta på följande sätt.

18 18(25) Högerklicka på dokumentet i Modulen Påminnelser, välj sedan Påminnelser. Då dyker en dialogruta upp som visar påminnelserna på det aktuella objektet. Här ska du markera den påminnelse som du vill skapa en kalenderpost av. Nu finns knappen Kalender till höger. Klickar du på den så dyker lilla filhämtningsrutan upp, Välj Öppna.

19 19(25) Detta startar en kalenderaktivitet i Outlook som du sedan själv kan komplettera med mer information om du vill. Annars klickar du på Spara och Stäng. Nu har det skapats en ny kalenderpost i din kalender. Anteckningar Till varje dokument och ärende finns också en anteckningsyta där alla med skrivrättigheter kan lägga till anteckningar. För att lägga till en anteckning, högerklicka och välj alternativet Anteckningar. Det du skriver i aktiviteter följer inte med till diariet vid registrering. Skicka dokument till icke-platina-användare Använd Outlook för att bifoga filer och skicka till mottagare. Se instruktion om epost nedan. Skicka dokument till externt utanför kommunen Använd Outlook för att bifoga filer och skicka till mottagare. Se instruktion om epost nedan. Publicera dokument i Platina När du publicerar ett dokument blir dokumentet synligt på Idag-arean, under Publicerad Information, hos de personer du väljer som mottagare. För att publicera ett dokument högerklickar du på det och väljer Publicera dokument. När du väljer Publicera dokument i högerklick-menyn visas följande ruta. Du kan välja att visa dokumentet för personer eller grupper. De personer eller grupper som du valt att publicera för kommer under det angivna tidsintervallet att se dokumentet på

20 20(25) sin Idag-area på följande sätt. Här väljer du mellan vilka datum dokumentet ska visas på Idag-arean Observera att du även i denna vy kan högerklicka på grupp och se vilka som är medlemmar! Här söker och väljer du vilka som du vill publicera till. När du sökt dubbelklickar du på den utvalde och denne läggs till i den nedre rutan E-post via systemet (från ett ärende) Du måste vara inne i en dokumentmapp för att kunna e-posta. Börja med att öppna aktuellt ärendekort, fliken Information och klicka på den mapp där meddelandet ska ligga. Klicka sedan på knappen Post.

21 21(25) Fyll i adressat, rubrik och meddelande. Klicka sedan på knappen Verkställ. Meddelandet sparas och knappen Skicka blir valbar. För att bifoga ett objekt klickar du på fliken Relaterad information. Sök fram objekt genom att exempelvis fylla i identifierare, diarienummer eller dokumentnummer. Klicka på Sök. Välj objekt och klicka på Lägg till.

22 22(25) När du valt objekt går du tillbaka till fliken Egenskaper. Klicka på knappen Skicka. Meddelandet skickas till mottagaren med den relaterade informationen som en bilaga. Det skickade e-postmeddelandet lägger sig i den arbetsmapp du stod i när du skapade e- postmeddelandet. Kanske du måste klicka på knappen Uppdatera för att kunna se meddelandet. Diarieföra e-postutskick När du utfört stegen i avsnittet ovan (e-posta via systemet), ska det diarieföras. Öppna aktuellt ärende och informationsfliken. Öppna aktuell mapp, högerklicka på meddelandet och välj Diarieför. Ett nytt handlingskort öppnas och du fyller i relevant och obligatorisk information. Klicka på knappen OK, när du är klar. Om det är allra första gången du upprättar en handling, skapas den nya mappen Handlingar. I denna mapp samlas de handlingar som diarieförts. Det kan vara handlingar från inkorgen, manuellt

23 23(25) tillagda handlingar eller handlingar via arbetsdokument. Allt eftersom du diarieför olika typer av handlingar, fylls listan på. Skicka ett dokument till diariet När du som handläggare bedömer att ett dokument ska skickas till diariet, högerklickar du på dokumentet och väljer Diarieför. Observera att tjänsteskrivelser kan ha en annan rutin. Kontakta din nämndsekreterare eller registrator. När du klickat på alternativet Diarieför visas en dialogruta där du måste ange vilket diarium och vilken postlista du skickar dokumentet till. Klicka sedan på knappen Skicka till diariet. Dokumentet kommer nu att hamna på listan Att registrera hos registratorn. Det sker alltså inte någon automatisk registrering av dokumentet. Observera att du även måste skicka originalet, påskrivet, till registrator. Det är registrator som bestämmer om dokumentet ska diarieföras eller inte. Om registrator nekar att diarieföra dokumentet får du ett meddelande om detta.

24 24(25) Vidarebefordra e-post för diarieföring Om du får ett meddelande till din inkorg som ska diarieföras i Platina kan du vidarebefordra detta. Öppna e-post-meddelandet. Välj att vidarebefordra. Sök på förkortningen för nämnden eller utskottet. Välj platina-adressen. Om du vet vilket ärende som meddelandet ska tillhöra är det bra om du noterar detta. Observera att hela meddelandet kommer registreras i Platina. Ärende från diariet Du som handläggare kan få ett ärende från diariet genom att registratorn anger dig som handläggare. Då skickas ett mejl till dig med en länk till ärendet. Ärendet blir även synligt i din Idag-area, i modulen Uppgift. Du måste godkänna ärendet här genom att klicka på OK. Uppgiften kommer då lägga sig i modulen Ärenden. När du ska börja arbeta med ärendet markerar du ärendet och klickar på rull-listan längst upp till vänster. Välj alternativet Öppna i nytt fönster. I mappen Arbetsdokument sparar du de dokument du arbetar med i anslutning till ärendet. Här kan du som handläggare även skapa en egen mappstruktur. När ett dokument blir färdigt och ska diarieföras gör du som beskrivs i avsnittet Skicka dokument till diariet. När dokumentet diarieförts listas det i mappen Handlingar, och blir då sökbart för andra än dig själv, förutsatt att det inte är sekretessbelagt.

25 25(25) E-postadresser till Platina Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens serviceutskott Mölndalsbostäder AB Kommunstyrelsens planeringsutskott Kommunens revisorer Social- och arbetsmarknadsnämnden Skolnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kontakt Om du har några frågor vänder du dig till din förvaltnings registrator eller nämndsekreterare.

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare 1(12) Platina, för nya handläggare 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTSIDAN ( HUSET ) ---------------------------------------------------------------------- 3 NAVIGERA TILL DITT ÄRENDE -----------------------------------------------------------

Läs mer

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare 1 (19) Arbetsinstruktion E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva i detalj hur e-signatur (beslut) i informationshanteringssystemet

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar

Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar Datum 2018-05-02 Upprättad av Ulrika Kämpe Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar Denna manual innehåller en beskrivning av flödet hur man skapar ett remissvar,

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

PLATINA 1(24) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(24) Platina, för nya nämndsekreterare 1(24) Platina, för nya nämndsekreterare 2(24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport Datum 2018-04-27 Upprättad av Ulrika Kämpe Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport Denna manual innehåller en beskrivning av flödet hur man skapar

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Enheten för arkiv och registratur Version: 1.1 Juni 2016 1 Innehåll Diarieföring på Karolinska

Läs mer

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 2 Innehållsförteckning VAD SKALL REGISTRERAS?... 3 BEDÖMNING... 3 Begreppsförklaring... 4 NY HANDLING

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3 PM 2014-03-03 1 (13) Diarieföring vid samhällsbyggnadsförvaltningen Denna promemoria är tänkt som en översiktlig guide för hur du gör när du diarieför. En mer ingående handbok finns på Insidan (Hjälp i

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Introduktion till

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Sida 1 av 14 Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Nu när vi går över från FC till Outlook kan det vara viktigt att alla vet vad som förväntas av var och en i användningen

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Microsoft Outlook 2007... 2 Starta Outlook... 2 Arbetsytan... 2 Mapplistan... 2 Visa-menyn... 3 Skicka meddelande... 3 Adressboken... 4 Öppna meddelande... 4 Svara på

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Lathund för webbmail (OWA) Innehåll:

Lathund för webbmail (OWA) Innehåll: Lathund för webbmail (OWA) Innehåll: 1 Komma igång 2 Mailsignatur 3 Vidarebefordra e-post 4 Skräppostfiltrering 5 Trådade och otrådade konversationer 6 Autosvar OWA 2010 (Outlook Web App) Kom igång med

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5 LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS Version 3. 2011-04-29 Sida 1 av 5 INTRODUKTION... 3 REGISTRERA DIN KOMPETENS/UTBILDNING... 3 Sida 2 av 5 Introduktion Denna del av PA-webben använder du dig

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1 1(17) SLU ID ua.2013.2.1.1 Jurist- och dokumentationsenheten/ IT-avdelningen 2012-12-14 PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1 Denna manual beskriver hur du

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

E-post i webbläsaren Edge

E-post i webbläsaren Edge E-post i webbläsaren Edge Logga in och ut Omedelbart efter att du har skapat ditt konto och fått det godkänt öppnas förmodligen en informationssida där du kan välja att gå till Inkorgen i e-postlådan.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Kleos 6.5 (Mars 2019) Nya och förbättrade funktioner. Kleos Knowledge Center. Choose a building block.

Kleos 6.5 (Mars 2019) Nya och förbättrade funktioner. Kleos Knowledge Center. Choose a building block. Choose a building block. Kleos Knowledge Center Version av det här dokumentet : 1.05 (SW) Datum: 25 februari 2019 Kleos 6.5 (Mars 2019) Nya och förbättrade funktioner Den här sidan visar en översikt över

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Arbetsinstruktion. Platina light. Syfte. Dokumenthistorik

Arbetsinstruktion. Platina light. Syfte. Dokumenthistorik 1 (16) Platina light Arbetsinstruktion Syfte Dokumentet syftar till att beskriva hur man söker ärende, handling, hur man laddar upp och skapar arbetsdokument, samt granskar dokument i Platina

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva ÄLDREFÖRVALTNINGEN INS 3.2A 1 (37) Instruktion till Genomförandewebben Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4 TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

1. Enkel sökning Globalsökning Avancerad sökning Historik Söka via klassificeringsstruktur 14

1. Enkel sökning Globalsökning Avancerad sökning Historik Söka via klassificeringsstruktur 14 Ledningskansliet, Juridik och dokumentation Patrik Spånning Westerlund MANUAL 2017-11-16 SLU ID: SLU.ua.2017.2.1.1.IA-9 Manual Sökningar i Public 360 Manual Sökningar i Public 360 Dokumentägare: LK/Dokumentationsenheten/

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Outlook kalenderfunktioner

Outlook kalenderfunktioner Outlook kalenderfunktioner Denna guide innehåller instruktioner för kalenderfunktioner i Outlook 2010/2013. Innehåll Outlook kalenderfunktioner... 1 Kalenderbehörigheter... 2 Dela din kalender/skapa en

Läs mer

E postutbildning för PRO riks Outlook webb. Kjell Hanson Mild och Gunilla Eriksson

E postutbildning för PRO riks Outlook webb. Kjell Hanson Mild och Gunilla Eriksson 1 E postutbildning för PRO riks Outlook webb Kjell Hanson Mild och Gunilla Eriksson 2 Vi börjar med att logga in. Gå till www.pro.se Klicka här 3 Här skriver ni in e postadressen som är enligt mallen:

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS. LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Hantera dokument i inkorgen

Hantera dokument i inkorgen Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer