Offentlig service i privat företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig service i privat företagande"

Transkript

1 Info

2 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1

3 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny kultur En företagskultur som skall kombinera affärsmannaskapet från privat företagande med yrkeskunnande och omsorg Värdegrunden står som garanti för kvaliteten Entreprenörskola 2008 All right reserved. Info ISBN Tryck: Danagårds Grafiska Tryckt i 250 ex. i novemeber Därefter tryck vid behov. Författare: Agneta Spånberg Formgivning: Valentina Pysander Teckningar: Ulf Ebeling Medverkar i CD filmen: Åsa Romé och Lorry Lindberg, Rehabhuset i Tomelilla AB Margareta Vogel, Hörseltjänst i Skåne AB Peter Bosson, Hjärnhälsan i Skåne AB 2 Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

4 NUTEK Förord Entreprenörskolan är ett utbildningsmaterial som först togs fram i mitten av 1990-talet inom ramen för Nuteks program för kvinnors företagande. Materialet riktade sig till dem (ofta kvinnor) som startar företag inom branscher som tidigare såväl finansierats som drivits av kommuner och landsting. Vi vet att materialet varit efterfrågat under åren. Därför har Nutek beslutat revidera och komplettera denna skrift som ett led i arbetet med att främja företagandet inom vård och omsorg. Boken, som är skriven av Agneta Spånberg med en gedigen kunskap inom området, har arbetats fram i ett samarbete mellan författaren, Nutek samt företag och organisationer verksamma inom området. Vår förhoppning är att boken ska utgöra ett bra redskap för såväl blivande företagare, rådgivare som lärare och studenter. INGELA BLIXT Tf generaldirektör BOSSE OLSSON Programansvarig Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 3

5 Författarens förord Det krävs eldsjälar för att förändra verksamheter. Efter ett helt arbetsliv som entreprenör, och som stöd till andra entreprenörer, bär jag på en mängd kunskap och erfarenheter. Dessa vill jag dela med mig av här i min andra bok. Min främsta drivkraft i skrivandet är viljan att inspirera andra till att förverkliga sin vision. Det krävs uthållighet och engagemang och det krävs eldsjälar för att förändra verksamheter. Därför har kraft varit ett av mina tre nyckelord i arbetet med boken. För tio år sedan skrev jag min första bok om att utveckla tjänsteföretag i konkurrens. Den här gången behandlas tjänsteföretagandet djupare och min intention är att berika den blivande entreprenören med affärskunskap. Bra styrning och ledning av organisationer med människor som främsta tillgång är nyckeln till framgång i tjänsteföretagandet. Det handlar om affärsmannaskap, ja, det heter ju så, och det är just den egenskap som krävs för att lyckas, vare sig det är kvinna eller man som är företagare. Affärsmannaskap är det andra nyckelordet i mitt arbete med boken. Min första bok, Entreprenörskolan, skrev jag med ambitionen att fler kvinnor skulle starta företag. Idag kan man konstatera att kvinnor är föregångare för de offentliga entreprenaderna. Bygg- och anläggningssidan har naturligtvis varit med längst, men när det gäller vård, omsorg och skola är kvinnorna i majoritet som företagare. Jag har alltid trott på att företag utvecklas i konkurrens med andra. Men jag har sett hur offentliga sektorn byggt ut sin egen organisation istället för att nyttja all den kunskap som finns i företagsvärlden. Offentliga sektorn och det privata näringslivet har mycket att lära av varandra. Vi står nu inför en ny och spännande fas, där valfrihet och mångfald blir ledord för den framtida utvecklingen av de offentliga tjänsterna. Inom vården är det patientens behov som styr alltmer. Det gäller såväl hur verksamheter byggs ut som hur de organiseras. Allt oftare läggs verksamhet ut till fristående företag och det överlåts åt dem att utforma och specialisera den. Vi får på så sätt mångfald i utbudet. Genom valfrihetsreformen ger vi makten åt patienten. I den här boken vill jag lotsa dig rätt på din resa mot att bli en bra entreprenör. Det finns mycket att sätta sig in i och överväga innan du fattar dina beslut. Materialet ska ge ramen för företagande. Helhet är därför mitt tredje och sista nyckelord. Det är mycket entreprenörskap i mitt tänkande. Och tänk, jag brinner fortfarande för detta ämne, som jag levt med så länge. Jag hoppas att åtminstone en gnutta av min entusiasm ska smitta av sig på dig. Genom kontakter med kreativa människor har arbetet med boken gett mig både arbetsglädje och nya erfarenheter. Innehållet i kapitel tre har arbetats fram i dialog med Caroline Wigren, forskare och lärare i entreprenörskap. Min ALMI kollega Åke Olsson har varit till ovärderlig hjälp med ekonomifrågorna och för upphandlingsfrågorna har advokat Patrik Åkesson varit sakkunnig. Valentina Pysander har gjort ett fantastiskt arbete med att designa allt material och ZehnTV har spelat in filmen med tre företagare. Tack till alla för ett kreativt och inspirerande samarbete. AGNETA SPÅNBERG november Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

6 innehåll Innehåll Förord 3 1 Förnyelse skapar marknad för nya företag 7 Avreglering förändrar hela branscher 7 Ökad valfrihet för tjänster 7 Skattefinansierad vård och omsorg 8 Definition av branschen 8 Vård, omsorg och mycket mera 9 Öppna för konkurrens 9 Ökande andel privata utförare 11 2 Likheter och olikheter 13 Effektivare tjänstesektor 13 Upphandling i konkurrens 13 Politikerrollen vid upphandling 13 Olika kulturer 14 Nya arbetsformer 15 Olika modeller 16 Vad betyder orden 17 3 Att utveckla ett företag 18 Entreprenören som företagare 18 Team startar företag 20 Företagets resurser 21 Tjänsten är produkten 21 Tjänstefabriken 23 Förväntningar och upplevelser 24 Tjänster och teknik 27 Att leda ett tjänsteföretag 29 Företagskultur 30 Företaget i dess omvärld 31 Företaget på marknaden 34 Verksamhetsidé blir affärsidé 39 4 Ekonomin i företaget 40 Budget är en början 40 Att styra företagets ekonomi 41 Resultatbudget 43 Kapitalbehov och finansiering 46 Intäktsbudget, resultat och pris 50 Ekonomisk stabilitet i företaget 52 Företagsformerna, ansvaret och beskattningen 54 Din budget och banken 57 Bokföring 58 Rådgivning 59 5 Offentlig upphandling och valfrihetssystem 60 Uppdrag åt kommuner och landsting 60 Upphandling av offentliga tjänster 61 LOU och LUF 61 Tröskelvärden 62 Ramavtal 64 Valfrihetssystem och vårdval 72 Affärer - risker och möjligheter 74 Praktiska råd 75 Svar på anbudsförfrågan - checklista 77 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 5

7 innehåll 6 Det viktiga avtalet 78 Rätt att teckna avtal 78 Avtalets innehåll 79 Tvistlösning 80 Rättsskydd 80 7 Organisation av företaget 81 Företagsformer 81 Det kooperativa arbetssättet och den ekonomiska föreningen 83 Företag i samverkan 83 Ett gemensamt serviceföretag 84 Franchising 85 När man är kompanjoner 85 8 Tillstånd för vård och omsorgsföretagare 87 9 Arbetsgivare och anställd 88 Arbetsgivartillhörighet 89 Kollektivavtal 89 Övertag av personal 90 Att anställa personal 91 När en anställning upphör 91 Förhandlingar 92 Medbestämmande Rätt lokal för ditt företag 93 Precisera dina önskemål 93 Tillstånd och tillgänglighet 94 Att hyra i andrahand 95 Investera i egen fastighet 96 Att tänka på när man skriver hyreskontrakt Arbetsmodellen knyter ihop säcken 98 Bilagor i boken Arbetsbok för budget 106 Arbetsblad 115 Ekonomiska begrepp ordlista 124 Juridiska begrepp ordlista 126 Webbadresser 127 Referenser och lästips 128 CD 01 Film: Tre vårdföretagare berättar 02 Arbetsbok: Budget 03 OH-bilder: 01 Introduktion 02 Upphandling och valfrihet 03 Pussel för förändring 04 Bilder till text 05 Branschstatistik Nya företag 6 Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

8 Förnyelse skapar marknad för nya företag KAPITEL 1 Förnyelse skapar marknad för nya företag Avreglering förändrar hela branscher Förnyelse och entreprenörskap är ett ämne som ägnas stort intresse i den allmänna debatten. En rad marknader har avreglerats sedan början av 1990-talet i syfte att effektivisera landets ekonomi. Post, telefoni och flyg är exempel på verksamheter som drivits i statligt ägda företag under lång tid. Detta är företag som genom sin storlek och sina omfattande krav på investeringar har utgjort naturliga monopol och som utan konkurrens har kunnat bestämma priser och utbud till marknaden. I takt med att marknader avregleras och nya tekniska lösningar kommer fram öppnas för konkurrens från privata företag och många nya leverantörer erbjuder sina lösningar. På olika sätt blir vi som medborgare berörda av förändringarna. Erfarenheterna är inte självklart positiva. Det krävs regler även för avreglerade marknader för att uppnå sund konkurrens. Som konsument måste du sätta dig in i de olika alternativen som erbjuds samt skaffa kunskap och avsätta tid när du ska välja mellan olika erbjudanden. Avregleringen innebär dock nya möjligheter för de privata företagen. Nya marknader blir tillgängliga. I konkurrensen utvecklas nya produkter och tjänster som också kommer konsumenterna till del. Det är inte enbart i vårt land som detta sker. Runt i vår omvärld pågår avregleringar och det finns erfarenheter att studera från olika sektorer och länder. Ökad valfrihet för tjänster För de offentliga välfärdstjänsternas del (barnomsorg, skola, sjukvård, äldreomsorg och andra sociala tjänster) har även de sedan 1990-talet utvecklats mot ökad öppenhet med möjlighet till eget val för medborgaren och med flera privata företag som leverantörer. Tjänsterna är offentligt finansierade och alla medborgare ska erbjudas tillgänglighet och garanteras likställdhet oavsett vem som utför tjänsten. Det är politiskt entydigt att sjukvårdsinsatser som är viktiga för människors hälsa ska vara offentligt finansierade. Det är en utmaning för den offentliga organisationen att möta det ökade behovet av vård och omsorg med en åldrande befolkning och allt bättre medicinteknik. Det är de offentligt finansierade tjänsterna som ska utföras effektivt och till god vårdkvalitet. Det är människorna som arbetar i vården, som med sin kunskap och sitt engagemang ska utveckla vården. Hur verksamheten organiseras och leds blir avgörande. Att lyfta fram goda exempel, förebilder och att kunna jämföra verksamheter driver fram utveckling. Att öppna för privata företag och att låta medborgaren själv välja sin vårdcentral eller sjukgymnast blir ett led i förnyelsen. Entreprenörskap står för förnyelse och flexibilitet, något som de flesta av oss ser som positivt. Entreprenörskap i betydelse av företagsamhet och handlingskraft kan självfallet förekomma i alla typer av organisationer, på alla nivåer, såväl i den offentliga sektorn som i de privata företagen. Entreprenörskapet står i detta sammanhang liktydigt med att starta och utveckla företag. Nya former Ökad valfrihet CD BILD 1.01 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 7

9 KAPITEL 1 Förnyelse skapar marknad för nya företag Skattefinansierad vård och omsorg Vård och omsorg är den största branschen inom tjänstesektorn i vårt land. Olika rapporter som tagits fram under senare år är samstämda alla visar på ett kraftigt ökande behov av såväl sjukvård- som omsorgstjänster. Förutom att kunna rekrytera kvalificerad personal måste politikerna se till så att finansieringen räcker för att uppfylla de socialpolitiska målen. Vård och omsorg i vårt land är till 90 procent skattefinansierad och den avgift du betalar som brukare svarar endast för några få procent av kostnaderna. Det handlar alltså om att skapa mer vård för pengarna. Den offentligt finansierade vården är begränsad. Med en god inkomstutveckling och nya medicinska landvinningar kommer det att finnas en större efterfrågan än vad det offentliga kan bära. Det uppstår en marknad där individer eller företag är beredda att betala antingen direkt eller genom olika försäkringslösningar för enskilda vårdinsatser. Under senare år har många företag tecknat privata sjukförsäkringar för sin personal för att få bättre tillgänglighet till vård och korta frånvarotider. Det finns också ett antal yrkesgrupper som kan inrymmas under begreppen vård och omsorg, men som idag inte omfattas av den offentliga finansieringen. Naprapater, terapeuter och kiropraktorer är sådana exempel. Under de senaste årtiondena har marknaden för hälsa och friskvård ökat lavinartat, det vill säga verksamheter som finansieras genom privata avgifter eller som skattesubventionerade förmåner från arbetsgivaren. Kostrådgivare och personlig tränare är några av de nya yrkesgrupper som erbjuder sina tjänster till en ökande grupp hälsomedvetna människor. Friskvård, sjukvård och omsorg är med all säkerhet en växande marknad som kommer att öka utöver det som erbjuds inom den offentliga finansieringen. Det är människorna som arbetar i vården, som med sin kunskap och sitt engagemang ska utveckla verksamheten. Definition av branschen Det finns en lång rad verksamheter som innefattas i begreppet vård och omsorg. För att få en överblick över vilka verksamheter som innefattas, väljer vi en indelning som återfinns på sidan 12. Indelningen är gjord efter vilka lagar och regler som styr verksamheterna och är hämtad från Nuteks rapport Företagens framväxt i vård och omsorgssektorn. Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) innehåller de viktigaste politiska riktlinjerna för hur den svenska sjukvården ska bedrivas. Socialtjänstlagen reglerar omsorgsverksamheten och för tandvård gäller tandvårdslagen. Mer om vilka lagar och regler som styr olika verksamheter kan du läsa om i kapitlet Tillståndsfrågor. 8 Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

10 Förnyelse skapar marknad för nya företag KAPITEL 1 Vård, omsorg och mycket mera Vård och omsorg innehåller i sig mycket avancerade kompetenser som blir tydliga när man studerar en enkel värdekedja för sjukvårdstjänster. Utöver själva produktionen av tjänsten pågår omfattande forskning och utveckling. Ny teknik utvecklas, nya behandlingsmetoder vinner framgång och i samverkan med fristående företag kan nya produktidéer nå ut på marknaden. I kraft av sin storlek är branschen ytterst betydelsefull för en rad företag som utvecklar medicinteknik, läkemedel eller tillverkar medicinska produkter. Informationsteknologin (IT) kommer att utveckla vården genom enhetliga journalsystem och förenklad kommunikation med vårdtagarna. Utöver dessa närliggande branscher finns alla de företag som på ett eller annat sätt servar branschen. Det kan gälla utbildning, måltidservice eller transporter. Många privata företag, stora och små, finns med som leverantörer på denna gigantiska marknad. Det är värt att tänka på! Måltidsservice, lokalvård m m Läkemedelsutveckling Fastigheter VÅRD OCH OMSORG Medicinteknik FoU IT Utbildning Diagnostik och analys Försäkring/ finansiering CD BILD 1.02 Utrustning/ förbrukningsmaterial Källa: Nutek (2007k) Öppna för konkurrens Som ett led i att effektivisera och skapa mångfald har många kommuner och landsting valt att öppna upp för konkurrens. Det offentliga har huvudansvaret för finansieringen, vilket exempelvis innebär att det är landstinget/regionen som upphandlar sjukvården och kommunen som upphandlar äldreomsorgen. Landstinget respektive kommunen blir beställare av tjänsterna. Sett ur beställarens perspektiv finns det två system för att skapa utrymme för privata företag. Alla företag som är godkända av landstinget eller kommunen får möjlighet att konkurrera på en viss marknad med samma ersättningsvillkor för alla och med fritt val för brukarna. Inom hemtjänsten använder man oftast begreppet kundval som har samma innebörd. Fritt vårdval är ett begrepp som är aktuellt inom primärvården. Innebörden i fritt vårdval är att landstinget efter en ackrediteringsprocess ger alla godkända aktörer, offentligt ägda och privata, möjlighet att konkurrera om Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 9

11 KAPITEL 1 Förnyelse skapar marknad för nya företag primärvårdspatienterna. Villkoren är desamma för alla vårdgivare och bestäms genom ackrediteringen. Pengen följer patienten. Liknande system finns inom skolan. Skolverket godkänner företag som får driva skolverksamhet, och därmed kan konkurrera på marknaden om eleverna. Skolpengen följer eleven. Systemet kallas valfrihet. Valfrihet Kommun / landsting Avtal Beställare Betalare Skatter & avgifter Flera leverantörer Brukare + Kund CD BILD 1.03 val av utförare Det andra systemet innebär att kommun eller landsting upphandlar verksamheten i konkurrens och skriver avtal om villkoren med en bestämd leverantör det systemet kallas upphandling. Upphandling Kommun / landsting Avtal Beställare Betalare Skatter & avgifter CD BILD 1.04 Entreprenör Utförare Leverantör uppföljning upplevd service Brukare Under Kapitel Offentlig upphandling och valfrihetssystem kan du läsa om hur en upphandling går till och vilka regler som gäller om man ska vara med som leverantör. Där kan du också läsa om hur man kvalificerar sig för att bli en av de godkända leverantörerna i ett system med valfrihet. 10 Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

12 Förnyelse skapar marknad för nya företag KAPITEL 1 Ökande andel privata utförare Privata företag med uppdrag åt kommun eller landsting har alltid funnits, framförallt inom storstadsregionerna, om än i liten skala. Under senaste åren har det dock blivit allt vanligare med privata utförare i offentligt finansierade verksamheter. Kommuner och landsting har öppnat upp för konkurrens och lagt ut verksamheter på privata företag främst inom service som exempelvis städning, transporter eller fastighetsskötsel. Verksamheter som tidigare har drivits av kommunen eller landstinget har på så sätt kunnat tas över av etablerade företag eller genom att anställda har startat ett nytt företag och kunnat ta över verksamheten genom så kallad avknoppning. Ett komplicerat regelverk för upphandling har kompletterats med ett system som bygger på valfrihet, vilket har ökat andelen privata utförare. Inom skola och förskola har vi fått ett system med skolpeng som ger möjlighet för eleven att själv välja skola förutsatt att skolan är godkänd av Skolverket. Denna möjlighet har inspirerat många inom skolans värld att starta egen skola, så kallad friskola. Även inom äldreomsorg finns ett liknande system som kallas kundval där vårdtagaren själv väljer vem som ska utföra tjänsten, ett privat företag eller kommunens egen organisation. Utförarna är av olika slag inom de olika sektorerna. En majoritet av företagarna som driver verksamhet inom skola och social sektor är kvinnor, vilket nästan är dubbelt så mycket jämfört med näringslivet i sin helhet. Inom skolområdet och sociala serviceområdet domineras den privata delen av aktiebolag medan ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare är de vanligaste företagsformerna inom förskoleverksamhet. Inom hälsa och sjukvård finns många enskilda näringsidkare vid sidan av de dominerande aktiebolagen. Under kapitlet Organisation av företaget kan du läsa mer om de olika företagsformerna. Detta läromaterial har fokus på företagande inom vård och omsorgssektorn, men kan även användas generellt för verksamheter som är offentligt styrda och finansierade. CD BILD 1.05 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 11

13 KAPITEL 2 Likheter och olikheter I bildbanken på CD:n finns statistik som visar antalet privata företag inom olika sektorer. Statistikmaterialet är hämtat från aktuella Nutekrapporter, Socialstyrelsens uppföljningar samt Vårdföretagarnas rapporter. CD BILD 1.06 Uppställningen är hämtad från Nuteks rapport Företagens framväxt i vård- och omsorgssektorn B2007:2 12 Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

14 Likheter och olikheter KAPITEL 2 Likheter och olikheter Effektivare tjänstesektor Tjänsteproduktion i offentliga organisationer och privata företag står för en allt större andel av sysselsättning och ekonomi i vårt land. I jämförelse med ett tillverkningsföretag är det mer komplicerat att mäta effektiviteten i produktionen av tjänster. I det privata tjänsteföretaget kan man mäta effektiviteten i förhållande till sina konkurrenter och kunders val. Framgångsrika tjänsteföretag har förmågan att skapa kraft i sin organisation genom mätbarhet och tydlighet i resultatet och ledarskapet. Ofta involveras också kunden i tjänsteproduktionen. Genom datatekniken har många uppgifter flyttat över på kunden som exempel. Kundens engagemang bidrar till att tjänsten värderas högre. I den offentliga organisationen finns självklart samma behov av att kunna mäta effektiviteten i verksamheten, att resultatet blir bättre hälsa hos patienterna. Hur ska man mäta bättre hälsa? Kan patienten medverka på något sätt? Det finns en komplicerad situation i att patienten som inte själv betalar för sin vård saknar uppfattning om vad de olika insatserna kostar och kan därför lätt bli en passiv mottagare av tjänsterna. I syfte att skapa bättre tydlighet och mätbarhet har många kommuner och landsting stegvis marknadsanpassat sig genom att dela upp verksamheten i olika driftsenheter eller resultatenheter med egen ekonomi och ledning. Detta innebär också att nya styrmodeller och metoder för att mäta kvalité utvecklas. Resultatet av denna marknadsanpassning gör det lättare att jämföra olika enheter och olika driftsformer, samtidigt som man får en bättre bild av omfattningen av verksamheten och vad enskilda insatser kostar. Upphandling i konkurrens Många kommuner och landsting köper mycket tjänster idag istället för att utföra allt i egen regi. Alla tjänster som inte är myndighetsuppgifter i en kommun eller ett landsting kan läggas ut på enskilt företag. Verksamheter som kan mätas och beskrivas så att de på ett entydigt sätt kan följas upp och utvärderas kan med fördel upphandlas från fristående företag. En viktig förutsättning är dock att det finns en fungerande konkurrens på marknaden. Syftet med att utsätta en verksamhet för konkurrens är att skapa en effektivare verksamhet med möjlighet till ett varierat serviceutbud för brukarna av tjänsterna. Politikerrollen vid upphandling Den traditionella kommunala verksamheten innebär att en och samma förtroendevald ska företräda medborgarna, ange mål och inriktning för verksamheten och fungera som beställare. Med drift i egen regi har man också arbetsgivaransvar för de egna anställda inom kommunen. Dessa roller gör att politikern sitter på flera stolar samtidigt. Om en kommun väljer att köpa tjänsten från ett företag förändras politikerrollen. Politikern blir beställare med uppgift att tala om vad som ska göras, att avsätta pengar för detta, sätta kvalitets- och kvantitetskrav samt svara för uppföljning och utvärdering. Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 13

15 KAPITEL 2 Likheter och olikheter Olika kulturer Att arbeta inom den offentliga sektorn eller att ha eget företag som ska ge vinst är två helt skilda sätt att verka. Det är viktigt att känna till skillnaderna om man tänker byta från det ena till det andra. Även om avreglering och decentralisering har blivit allt viktigare är offentlig verksamhet uppbyggd kring regler och formas av politiker genom uppställda mål. Det privata företagets starka inriktning på marknadens kommersiella villkor är inte tillämpbart i en skattefinansierad offentlig verksamhet. Detta präglar naturligtvis alla som arbetar i verksamheten; man har olika värderingar och talar olika språk. Vi rör oss i två olika kulturer. Det är viktigt att se detta och ta vara på det bästa från båda. Huvuddelen av kommunens och även landstingets verksamheter är tjänsteverksamheter där cirka 80 procent av kostnaderna utgörs av direkta lönekostnader. Resultatet av arbetet beror i hög grad på den kunskap och det engagemang som finns hos organisationen och hos de enskilda individerna. Man brukar säga att tjänsteverksamhet är personalintensiv därför att verksamheterna har många anställda. Man kan också säga att den är personintensiv. Med det menas att framgångsrik tjänsteproduktion bygger på starkt personligt engagemang, vilket gäller både företagsledning och personal. Det är därför viktigt att hitta eldsjälarna när verksamheter ska förändras. När tjänster ska handlas upp är det nödvändigt att förutom de kvantitativa måtten kunna ange mätbara nivåer för kvaliteten. Allt efterhand som antalet upphandlingar ökar växer det fram användbara modeller för att kunna bestämma kvalitetsnivåer inom de olika sektorerna. Sedan 2006 publicerar Sveriges kommuner och Landsting gemensamt med Socialstyrelsen en årlig rapport, Öppna jämförelser, med överskådliga jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet över landet. Offentligt finansierade tjänster har i vårt land i huvudsak utförts av den offentliga sektorn. Privata företag saknar därför kunskap om många av dessa verksamheter och på samma sätt saknas kunskaper om företagande hos dem som arbetar inom den offentliga sektorn. Det är därför viktigt att hitta eldsjälarna när verksamheter ska förändras. Det har inte heller varit vanligt att man skiftat arbetsgivare mellan offentlig och privat under sitt yrkesliv. Genom en stark utbyggnad av den offentliga sektorn under många år har de flesta valt att göra karriär inom sin sektor. Det är först under senare år genom samverkan och entreprenader som kommuner, landsting och företag har kunnat dra nytta av sina olika erfarenheter för att utveckla och skapa mångfald. Det finns många aktörer i en kommunal eller ett landstings verksamhet. Politikerna anger den politiska viljeinriktningen och beslutar om målen. I politikerns ansvar ligger också att fastställa kvalitetsnivån på servicen till medborgarna. Det är medborgaren som tar emot servicen som avgör om det är bra eller dålig kvalitet. 14 Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

16 Likheter och olikheter KAPITEL 2 Beställaren hos kommunen eller landstinget är ofta representerad av en inköpare och kanske av ledningen för ett verksamhetsområde. Brukaren kan vara barnet på dagiset eller den gamle på hemmet - långt borta från beslutet. Med så många aktörer är det väsentligt att verksamheterna är tydligt definierade inte bara vad det gäller innehåll utan också kvalitet. En tydlig kvalitetsdeklaration blir viktig för alla inblandade parter för att du ska bli rättvist bedömd som leverantör. Den offentliga verksamheten har av tradition utgått ifrån fastställda normer och regler. Tidigare planerades verksamheten utifrån tilldelade resurser, men i takt med att ekonomin styrts upp har nya modeller utvecklats som i högre grad sätter fokus på kvalitet och effektivitet. Attityderna hos enskilda individer i organisationen bestämmer i hög grad hur kunden uppfattar kvaliteten i tjänsten. Framgångsrika tjänsteverksamheter präglas av en stark värdegemenskap hos personalen med en väl förankrad verksamhetsidé som bas. Kommuner och Landsting producerar tillsammans en mängd tjänster som vänder sig direkt till människor i olika situationer. Detta ställer specifika krav på verksamheterna och präglar självklart personalen som arbetar i direkt kontakt med människorna. Förmåga till omtanke och inlevelse är en viktig egenskap som lätt kommer i kollision med privata företags kommersiella framtoning. Huvuddelen av de som arbetar inom offentlig förvaltning är kvinnor. Kvinnorna är väl representerade även på ledningsnivå och många är högutbildade. Det finns alltså gott om presumtiva kvinnliga entreprenörer som kan starta förändringsprocessen. CD BILD 2.01 Nya arbetsformer För företaget är kunden den viktigaste intressenten; att tillgodose kundens behov är primärt. I offentligt finansierad verksamhet har politikern en avgörande roll för detta. I framtiden kommer vi att få se olika former för att tillgodose behovet av vård som är gemensamt finansierad genom skattsedeln. Behovet av sjukvård är oändligt, framsteg inom teknik och medicin gör att man kan behandla allt flera sjukdomar. Alternativa sätt att driva och finansiera vården kommer att ge utrymme för att arbeta på flera olika sätt. I offentlig regi, i enskilda företag, eller Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 15

17 KAPITEL 2 Likheter och olikheter kanske i franchising modeller, allt detta kräver och erbjuder nya arbetsformer, utveckling av nya karriärvägar samt flera arbetsgivare som konkurrerar om arbetskraften och bidrar till att det blir en mera attraktiv arbetsmarknad. Företagets förmåga mäts normalt i den ekonomiska rapporten. Denna fråga är betydligt mer komplex när det gäller skattefinansierad verksamhet där kvalitet kan vara lika viktig att mäta. Olika modeller När man talar om privat företagande för offentlig service är det viktigt att hålla isär begreppen produktion och finansiering. Kommunen eller landstinget bestämmer vilka insatser som ska utföras och hur dessa ska fördelas samt svarar för finansieringen. Den som producerar tjänsterna kan vara den egna förvaltningen eller ett privat företag. PRODUKTION / DRIFT offentlig privat FINANSIERING privat offentlig 1 2 Offentlig finansiering Offentlig finansiering Offentlig drift Privat drift = egen regi = entreprenad el val 3 4 Privat finansiering Privat drift Offentlig drift Privat finansiering CD BILD innebär att kommunen/landstinget står för såväl finansiering som produktion 2 innebär att kommunen/landstinget står för finansieringen, men uppdrar åt ett privat företag att stå för produktionen. Vid upphandling tecknar kommunen avtal med en bestämd leverantör eller, som har blivit allt mera vanligt, ex inom äldreomsorg, att avtal tecknas med flera olika leverantörer och man överlåter åt vårdtagaren att själv välja leverantör. Kommunen eller landstinget är fortfarande huvudman för den offentligt finansierade omsorgen. 3 innebär att medborgarna själva finansierar sin service genom att betala till kommunen/landstinget som tillhandahåller tjänsten 4 innebär att kommunen/landstinget varken deltar i finansieringen eller produktionen av tjänsten Till att börja med ska vi klargöra vissa begrepp som vi i fortsättningen kommer att använda. 16 Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

18 ATT UTVECKLA ETT FÖRETAG KAPITEL 3 Vad betyder orden Entreprenad (av franska entreprendre: åtaga sig) innebär ett skriftligt åtagande att mot ersättning utföra ett större arbete. Den som åtar sig arbetet kallas entreprenör. I bilden förflyttar vi oss från ruta 1 till ruta 2 när en verksamhet läggs ut på entreprenad. Kännetecknande för en entreprenad är att kommunen eller landstinget har kvar ansvaret för verksamheten gentemot invånarna, fastställer kvalitativa och kvantitativa mål för verksamheten, prioriterar insatserna samt beslutar om vilka som ska få del av tjänsterna och i vilken omfattning. Kommun eller landsting fastställer avgifter, upphandlar enligt gällande lagar och interna upphandlingsreglemente samt följer upp och kontrollerar. Entreprenörskap i betydelsen av företagsamhet och handlingskraft blir definitionen på egenskaperna hos den som satsar på att utveckla ett eget företag, det vill säga blir entreprenör. Intraprenad är en slags intern entreprenad inom den egna organisationen. Verksamheten avgränsas och drivs självständigt baserat på ett avtal som en egen resultatenhet. Detta kan man kalla en falsk entreprenad då den ibland används för att tävla med fristående företag vid upphandlingar i konkurrens. En intraprenad kan aldrig jämföras med en entreprenad. Avtalet binder inte någon av parterna i juridisk bemärkelse utan är tecknat inom den egna kommunen eller landstinget. I bilden ligger vi kvar i ruta 1 utan att förändra egentligen. Valfrihetssystem som en form av produktion där kommunen eller landstinget godkänner, ackrediterar eller certifierar flera leverantörer att utföra arbetet efter givna villkor. Brukaren och patienten väljer mellan dessa godkända leverantörer. I bilden kan vi befinna oss i ruta 2 eller ruta 1. Utförare återfinns således både inom privat och också offentlig regi. Liknande system finns inom skolan. Skolverket godkänner företag som får driva skolverksamhet, och därmed kan konkurrera på marknaden om eleverna. Skolpengen följer eleven. Vårdval eller hälsoval är ett begrepp som används inom primärvården där vårdtagaren väljer vilken vårdgivare han vill ha. En fastställd peng följer valet. Egen regi eller offentlig regi innebär att verksamheten bedrivs inom kommunens eller landstingets egen produktion med egen personal. Privatisering innebär att en verksamhet överförs till privata företag när det gäller styrning, finansiering och utförande. I bilden innebär detta att vi flyttar över verksamheten i ruta 4. Ackreditering Certifiering Godkännande innebär bemyndigande att utföra en viss uppgift. Avknoppning betyder att tidigare anställda bildar ett eget företag och tar över verksamhet på entreprenad. Reglerna för hur detta får gå till finns reglerat i Lagen om offentlig upphandling. I ett valfrihets-system startar man ett eget företag och bygger upp en ny verksamhet. Brukare är den som nyttjar tjänsterna, vårdtagare, medborgare. Beställare är i detta fall kommunen eller landstinget som tecknar avtal med en utförare. Utförare är den som får uppdraget att utföra arbetet. Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 17

19 KAPITEL 3 ATT UTVECKLA ETT FÖRETAG Att utveckla ett företag En förutsättning för att ett företag ska utvecklas är att det finns en entreprenör, det är han eller hon som ser till så att det blir verklighet. Den andra viktiga delen är vad företaget erbjuder marknaden, produkten. En produkt är en vara eller en tjänst. I detta kapitel fokuserar vi på tjänsten, eftersom denna har specifika egenskaper som skiljer den från varan. Slutligen måste det finnas en marknad som efterfrågar de produkter som företaget säljer. Dessa olika delar är grunden för att kunna formulera en hållbar och lönsam affärsidé. Entreprenören Marknaden CD BILD 3.01 Tjänsten Entreprenören som företagare Det finns många definitioner av begreppen entreprenörskap och entreprenör. I denna bok definierar vi en entreprenör som en person som driver ett företag, ett nytt eller ett befintligt. Entreprenören är därmed en företagare. Entreprenören ser en möjlighet och förverkligar den. FUNDERA ÑÑ ÑÑ ÑÑ Utgå ifrån den verksamhet du tänker starta och fundera över vad andra företagare gör som du skulle kunna göra. Vad finns det i andra branscher som du skulle kunna låta dig inspireras av för att utveckla ditt företag? Har du någon unik idé som kan vara bärande i ditt företag? Det är utifrån entreprenörens kunskaper och erfarenheter företaget formas. De som startar företag har ofta lång yrkeserfarenhet inom sitt område. En person med branscherfarenhet känner villkoren, vet vad som är viktigt och har värdefulla personliga kontakter. Man föds inte till entreprenör Det finns inte en entreprenörskapsgen som vissa har och andra inte. Det finns därmed inget psykologiskt test som skulle kunna användas för att identifiera potentiella entreprenörer. Entreprenörskap handlar snarare om ett genuint intresse för det man gör och viljan att driva och utveckla en verksamhet. Entreprenörer förändras även de över tiden, och lär sig att göra saker på nya och annorlunda sätt. En entreprenör som har startat upp flera olika företag lär av tidigare erfarenheter och dessa lärdomar avspeglar sig i de nya verksamheterna. 18 Entreprenörskola 2008 All rights reserved.

20 ATT UTVECKLA ETT FÖRETAG KAPITEL 3 Egenskaper som anses beskriva en entreprenör: Ser möjligheter före hinder och är kreativ Har mod att handla och ta risker Är målinriktad och beslutsam Är prestigelös och har förmågan att ändra på felaktiga beslut Är självgående och flexibel Brinner för sin sak och är hårt arbetande Gillar att göra affärer och tycker om att bestämma Det krävs att entreprenören har ekonomisk förmåga; att kunna se helheten i ekonomin, hålla i kostnader och skapa intäkter. Forskning visar att entreprenörer ofta är riskbenägna. Detta innebär inte att entreprenörer är dumdristiga och satsar allt på ett bräde, tvärtom är de medvetna om sina satsningar och riskerna med dessa. Den som arbetar i en offentlig verksamhet, som han eller hon planerar att ta över, har naturligtvis stor fördel av sin kunskap om verksamheten. Det är dock en väsentlig skillnad att ha ansvar för ett företag på en konkurrensutsatt marknad mot att vara anställd och chef för en enhet inom en offentlig organisation. För chefer finns alltid en nivå ovanför att söka stöd hos i den stora organisationen. I det lilla företaget är du oftast hänvisad till dig själv. Att lita till sin förmåga och våga fatta beslut är därför viktiga egenskaper hos den blivande entreprenören. FUNDERA ÑÑ ÑÑ Lista egenskaper som du har och saker som du är bra på. Vilka kompetenser har du som är värdefulla för ditt företag? Drivkrafterna Det är dina drivkrafter som tar idéer till handling som får dig att verkligen göra något. Många människor har idéer och drömmar, men det är inte alla som förverkligar dem. Många är just drömmare och väljer att förbli så. När det gäller företagande är idén eller drömmen ofta formulerad i företagsvisionen. Visionen blir därmed den bild som du vill förverkliga. Frågar man entreprenörer vad det är som driver dem, är det mindre förekommande att de säger att det enbart handlar om att tjäna pengar den möjliga ekonomiska förtjänsten kan förstås vara en drivkraft. Men vanligare är att de vill styra över sin egen tid, att de vill förverkliga sin vision, att de vill ha friheten att påverka utvecklingen av företaget. Det finns inte alltid ett givet mål för dem, snarare är det själva företagandet som lockar resan mot att förverkliga visionen. Det finns dem som tror att man tjänar mycket pengar på företagande. Undersökningar visar att det för majoriteten av företagare tar flera år att nå upp till en skälig lön. För de allra flesta företagare är det viktigare att kunna utveckla företaget än att höja sin lön. Motiven, för dem som går från offentlig anställning till privat företagande, är ofta friheten att använda resurserna och forma en egen verksamhet. Personlig tillfredställelse och ökad arbetsglädje blir resultatet med det egna företaget. Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 19

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket Vård och omsorg en bransch under omvandling Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket Förnyelse i företag och regioner Enklare för företag 3 Från Arjeplog till Malmö

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning

med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning Medvetna företagsrådgivare kan tänka bortom normerna Den svenska arbetsmarknaden är segregerad. Det gör att kvinnor och män oftast

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner Upphandling LOU och LOV - Utgångspunkter och reflektioner Hur ser vårdmarknaden ut Vård, hälsa och omsorgstjänster ( social ) Offentlig marknad regleras av upphandlingslagar Valfrihetssystem Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea Tandea licensiering Bli licenstagare i Tandea Tandea erbjuder en licensmodell med bett Tandvård som erbjuder bästa kvalitet, högsta tillgänglighet och till konkurrenskraftiga priser. I förening med vårt

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Att ha vården som kund

Att ha vården som kund Att ha vården som kund -upphandling och förfrågningsunderlag - när blir det affär? Kristina Malm Janson Vårdförbundet Margret Olsson Affärsverkstan Bakgrund Marknadens utveckling Privat vård ökar SLL handlar

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård

Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Hälsa Sjukvård Tandvård Viktigt med en strategisk agenda Vi tror på att nära vård med god tillgänglighet och kvalitet har betydelse för befolkningens hälsa och vår förmåga att klara vår uppgift i framtiden

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Värdet av att leda med värderingar. Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting

Värdet av att leda med värderingar. Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting Värdet av att leda med värderingar Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting Värdet av att leda med värderingar Vad är värderingar? Varför värderingar? Hur kan man jobba med värderingar Definitioner

Läs mer

Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda.

Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda. Hultsfreds kommun 1 (10) Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda. Som politiska företrädare i Hultsfreds kommun ser vi positivt på alternativa driftsformer av kommunal service.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Christer Jonsson Om mig Universitetslektor i FEK med inriktning på organisering och marknadsföring Undervisat mycket kring marknadsföring

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Policy för hantering av privata leverantörer

Policy för hantering av privata leverantörer Policy för hantering av privata leverantörer Denna policy avser att klargöra hur Inera kan sälja tjänster till privata leverantörer på marknaden. Med privata leverantörer avses leverantörer av exempelvis

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Råd när du vill starta eget

Råd när du vill starta eget Råd när du vill starta eget Uppdaterad 2014 STARTA EGET Tolv tips och råd 1. Affärsidé och affärsplan Innan du startar företag är det viktigt att formulera en vision en affärsidé - för verksamheten i ett

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer