Ny positiv vår för Brf Svartvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny positiv vår för Brf Svartvik"

Transkript

1 DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och Reda: - BH-byglar - Balkonglådor - Uthyrningsrummet - Inbrott Reportage: - Vävstugan - Bokhörnan - Vintertid Smått och gott - Fotoklubben - Disco - Bilpool - Studiecirkel - Båten Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Annika Söderholm Tel: Foton: Jonsson Ny positiv vår för Brf Svartvik Det blev som jag hoppades en både kall och vit jul, men snön kom först sent på annandagen. Vilken härlig syn jag fick uppleva ganska sent på annandagskvällen då många småttingar fick möjlighet att åka kälke, pulka i backen vid badviken. Nu går vi med raska steg mot en efterlängtad vår. Ett bevis på detta fick jag idag 8 mars då jag upptäckte mängder av snödroppar i en rabatt utefter Svartviksvägen. Andra vårtecken år att HSB mark börjat att beskära buskar inom vårt område och snart är det trädens tur att få sin årliga beskärning. Tidigare i vinter har Stadsdelsnämnden genom HSB mark tagit bort sly, stammat upp och tagit bort torra och skadade genar samt fällt flera träd utefter strandpromenaden. Genom dessa insatser ges nu bättre förutsättningar för kvarvarande träd att trivas och utvecklas. Många boende har genom detta arbete fått en klart bättre utsikt och miljö. Bland de sista träden som fälldes, efter mycket diskuterande, var 2 stora spökträd alar strax ovanför badbryggan. Här hade vi tur som tog ned dessa träd. Det visade sig nämligen att båda träden var drabbade av röta och endast levde i en liten del av barken. Installation av bredband som vi tog beslut om på vår extra stämma den 23 november vet vi ännu ej när den blir av. Vad som hittills sagts är att alla överenskomna avtal skall fullföljas. Efter en 20 mars då HSB och Bredbandsbolaget träffas för att diskutera tidplan mm vet vi förmodligen mer vad som verkligen kommer att hända. Se även Erik Stoys artikel i tidningen. Arbetet med kontroll av ventilation och vattenbärande installationer i våra lägenheter är nu i det närmaste klart. Två viktiga brister som upptäcktes vid kontrollen var att drygt hälften som hade diskmaskin saknade diskbaljor (underlägg under diskmaskinen) samt att allför månge inte hade fungerande brandvarnare. Mer om denna kontroll i annan artikel i tidningen. Som ni säkert lagt märke till har vi bytt ut de gamla skrapmattorna mot Kåbemattan som är uppbyggd på ett mer ändamålsenligt sätt samt polerat golven i samtliga entréer. Innan påsk kommer samtliga tvättstugor ha nya tvättmaskiner, torkskåp och tvättvagnar. Årets stämma äger rum den 15 maj. Platsen är som vanligt Badvikens lokal. Jag hoppas vi ses där. Tills dess önskar jag er en GLAD PÅSK och en vacker och varm vår. Lennart Högzell Ordförande 1

2 Ekonomi & förvaltning Det har gått bra för brf Svartvik Hyrorna i Stockholm steg med i genomsnitt 2,2 procent i år. I brf Svartvik kunde vi sänka årsavgiften med 5 procent. Skillnaden är stor, trots att vi lever med samma omvärldsfaktorer. Vad kan det bero på? I styrelsen för en bostadsrättsförening måste man se till den egna föreningens förutsättningar utan att snegla på vad andra gör. I brf Svartvik tvingades vi i början och mitten av 1990-talet att höja månadsavgifterna ordentligt när moms infördes på nästan alla driftskostnader och förvaltningstjänster, när räntebidragen skars ner och fastighetsskatten höjdes. Då höjde vi mer än de stora bostadsföretagen. De hade utjämningsmöjligheter mellan fastigheter med olika ålder och lägen vi var tvungna att ta in varenda krona som behövdes. Det finns ingen annan som hjälper oss i slutänden. Vi tog besluten att höja boendekostnaderna utan att bry oss om vad som hände i de andra föreningarna i området. Vi tog höjningarna i tid och drog inte på oss förluster. Men sedan kom belöningen. Brf Svartvik hade en lyckosam anpassning till lånens bindningstider när räntorna föll Övergången från räntebidrag till osubventionerade marknadsräntor blev gynnsam. Kapitalkostnaderna kunde pressas ner kraftigt. När vi sedan såg att ränteläget skulle bli bestående och att vi hade en bra spridning på lånens bindningstider ansåg vi att det var dags att börja sänka avgifterna steg för steg. Vi har hittills kunnat sänka med sammanlagt åtta procent. Samtidigt har vi gjort ordentliga avsättningar till underhållsfonden, vi har (tror vi) skött underhållet exemplariskt, vi har investerat i ett ordentligt lyft när det gäller den yttre miljön och i trapphusen. Denna standardhöjning av vår del av Minneberg har skett parallellt med sänkta årsavgifter för medlemmarna. Det kan vara intressant att notera hur vi idag ligger till i jämförelse med andra boende i Stockholm och i vår närmaste omgivning. Se tabell nedan. Några kommentarer till tabellen är på sin plats. Hyror och avgifter i vår omgivning Alla jämförelser är inte riktigt rättvisa. Bor man i hyresrätt skall inre underhåll i lägenheterna ingå i hyran. I bostadsrätt får vi klara den kostnaden själva utöver årsavgiften. Jämförelsen med Tranebergsstrand haltar också eftersom det området är relativt nybyggt. Minnebergsföreningarnas avgifter avser genomsnitt som varierar något mellan olika lägenheter. För brf Svartvik har beräknats totala åravgiften kronor dividerat med totala boendeytan kvadratmeter, dvs 721 kr/m2. Detta stämmer inte för den enskilda lägenhetens avgift, eftersom den bestäms av ursprungliga fördelningstal som i sin tur beror på läge och storlek. Vi har just nu den lägsta avgiften av föreningarna i Minneberg. Skillnaden är 7-12 procent till vår fördel. Vi ska jobba hårt för att behålla en god ekonomi. Våra beslut kommer att fattas efter våra egna förhållanden och behov inte efter vad andra gör. Årskostnad 3 ROK (75 m 2 ) Kr/m2 Kr/månad Hyresnivå i Tranebergsstrand Hyra i Stockholms kommun (genomsnitt) Övriga brf i Minneberg (högst) Övriga brf i Minneberg (lägst) Brf Svartvik

3 Ekonomi & förvaltning Dåliga tider är inte det sämsta När det går mycket bra för den svenska ekonomin ökar risken för överhettning, flaskhalsar på arbetsmarknaden och därmed också löneglidning. Då ökar marknadens oro för inflation. Då stiger räntorna. Så kan man, lite förenklat, beskriva de ekonomiska utsikter som prognosmakarna målade upp för oss under förra året. Nu ser det lite sämre ut både internationellt och i Sverige. Under några månader har förväntningarna ändrats, tillväxten har mattats och räntorna på långfristiga fastighetslån har fallit rejält. Det är inte så tokigt vill man gärna säga när man har uppdraget att försöka hitta den bästa finansieringen för föreningen. Då blir man lätt lite enögd på denna punkt (och bortser från att värdet på aktier och fonder samtidigt har fallit). Lagom dåliga tider är bra för brf Svartviks ekonomi. Hans Almgren Ekonomiansvarig Dagsläget beträffande ventilationskontrollen I höstas lämnade Brf Svarvik ett erbjudande till alla medlemmar i föreningen att utan kostnad få en översyn gjord av ventilationen och vattenbärande installationer i sin lägenhet. Av föreningens 326 medlemmar tog 149 st tillvara denna möjlighet. När ni nu läser denna sammanfattning kan det eventuellt återstå någon enstaka lägenhet att kontrollera. Min sammanfattning gjordes i början av mars då 110 lägenheter var klara. Diskmaskin. Av 47 hushåll som hade diskmaskin saknade 27 diskbalja (underlägg under diskmaskinen). Finns diskbalja är läckage lättare att upptäcka i tid och följdskador blir som regel ej så omfattande. Vredet som öppnar när diskmaskinen skall användas byttes ut i flera lägenheter men framför allt smörjdes dessa. Det är viktigt att vredet står i stängt läge när diskmaskinen ej används. Fettfiltret ovanför spisen var i vart femte hushåll i behov att bytas. Detta skedda också direkt i de flesta fall. Badrumsfiltret var genomgående väl rengjort men byttes i var tionde bostad. Det rekommenderas att detta filter rengörs en gång per månad. Rumsfiltren byttes i var fjärde lägenhet. Man såg även till att ventilationsdonen Fresch 80 ovanför fönstren fungerade. Anslutningsslangarna till disk- och tvättmaskinerna var vid besöket utan anmärkning. Detta är dock ingen garanti för hur länge slangarna håller. Brandvarnare. Här kom det mest nedslående omdömet. Cirka 40% av alla brandvarnare fungerade ej vilket till största delen berodde på att batteriet var för gammalt men främst av att brandvarnarna inte ens var uppsatta. Batterierna byttes ut där så var möjligt. Nytt från den 6 mars i år är Brand- och Räddningsnämnden beslut att fungerande brandvarnare skall finnas i varje lägenhet innan år Jag hoppas att tidigare utdelade brandvarnare snarast monteras. Har du ej möjlighet att göra denna installation själv kontakta maskinistexpeditionen för assistans. Till hösten kommer vi ånyo att erbjuda ventilationskontroll till Er som ännu ej tagit tillvara denna möjlighet. Lennart Högzell Klart till våren på Våra Gårdar Nu återstår bara lite kompletterande arbeten på projektet Våra Gårdar. De flesta resterande arbeten avser planteringar av perenna växter, trädgårdsmöbler (på båda gårdarna), bättring av gräsmattor, m.m. Mellan husen 29 och 31 skall också en del arbeten avslutas, bland annat utglesning av nuvarande planteringar, för att göra gården lite ljusare. När blomningen kommit i gång kan det vara dags att på något sätt inviga projektet. Arne Nygren 3

4 Ordning & reda Hur många gånger ska man behöva skriva om BH-byglar? Man får inte tvätta BH med byglar utan tvättpåse! Det är en regel, inte en rekommendation. Så sent som i mitten av januari var föreningen tvungen att återigen betala en reparation på närmare 400 kronor orsakad av en bh-bygel som fastnat i bottenventilen. Hur svårt är det att köpa en tvättpåse för några kronor och använda den? Fågelmatning Det är inte bra att mata fåglar på balkongerna. Frön trillar ned och drar till sig - i värsta fall - möss och råttor. Dessuom skiter fåglarna ned våra räcken och balkonggolv.. Balkonglådor och paraboler Det brukar emellanåt bli diskussioner om huruvida man får ha blomlådor på utsidan av balkongräcket eller ej. En sådan tvist har nyligen avgjorts i Svea Hovrätt där det fastslagits att en bostadsrättsstyrelse har rätt att neka en bostadsrättsinnehavare att ha en balkonglåda på utsidan av balkongen. Grunden för domen ligger i att en bostadsrättsinnehavare inte har någon rådighet över de delar av fastigheten som inte tillhör den egna lägenhetens interiör. Det är därmed föreningen som har det övergripande ansvaret och tillsynsplikten för balkongerna. Därmed är det också styrelsen som äger rätt att besluta om parabolantenner får fästas på fasader eller balkonger. Parkering på gårdarna......får bara ska under i- och urlastning!! Uthyrningsrummet På Svartviksslingan 158 har du tillgång till ett uthyrningsrum när du får långväga gäster. Verksamheten sköts av Alf Rydestam. Under år 2000 så hade vi 252 uthyrningsdygn. Kostnaden för att hyra rummet är 150kronor per dygn. Under vintern 2001 har vi moderniserat rummet ytterligare som ett led i den satsning som påbörjades förra året. Vi har lagt in ekparkett, bytt ut möblerna och belysningen, installerat mikrovågsugn, monterat en garderob samt målat om. I dusch och toalettutrymmet har det tillkommit ett skåp för förvaring av toalettartiklar. Inga inbrott i Minneberg Statistik från Närpolisen i Bromma visar att vi är förskonade från inbrott. Av drygt 80 rapporterade lägenhets- villainbrott i Bromma Närpolisområde under 2000 är inget från Minneberg! Det kan kanske ändå vara intressant att veta att vid de flesta inbrott som skett har tjuven/ tjuvarna tagit sig in via fönster. Polisen rekommenderar fönsterspärrar på bottenvåningar och övriga fönster som kan nås via balkong eller terrass. Man rekommenderar också alla att göra inventarieförteckning och helst fotografera/filma hemmet samt att märka stöldbegärligt egendom. En bra brottsförebyggande åtgärd säger man är att tänka på de tre faktorer som krävs för att ett brott ska ske; tillfälle, objekt samt gärningsman. Tar man bort en faktor blir det inget brott. Den faktor som är lättast att eliminera är tillfället töm bilen, lämna inte väskor obevakade, etc. Polisinspektörerna vid Bromma Närpolis heter Mikael Hanell och Lars- Göran Alm och har telefon Telefonnummer till Västerorts polisstation är

5 Bli medlem i fotoklubben Ni vet väl att vi har en fotoklubb här i Minneberg. Under våren har man planerat ett antal spännande aktiviteter. Bland annat ska man gå på studiebesök på Aftonbladet, delta i Minnebergs Vårsalong, göra fotoutflykt till Rosendals Slott och Svartsjö Slott samt gå på fyra olika fotoutställningar på Kulturhuset och en på Nationalmuseum. Dessutom kommer det att arrangeras en introduktion i studiofotografering. Om du tycker att detta låter spännande och vill hänga med bli medlem! Ring Anita Gustafsson på telefon Minnebergs fotoklubb Festlig final för studiecirklarna De fem studiecirklarna i brf Svartvik, Tangen, Tranan och Sandvik är nu framme vid de femte och sista cirkelträffarna alla den 5 april. Den samlade närvaron har varierat mellan 40 och drygt 50 personer. Tio deltagare är utlottade som inbjudna hedersgäster till HSB:s distrikt Västerorts årsstämma den 12 mars i Tranebergsstugan. Två planerade besök i panncentralen har lockat drygt 30 deltagare. Finalträffen planeras bli extra festlig. Arne Nygren Aktivitet för de äldre barnen i Minneberg? Görs det för lite för de lite äldre barnen i Minneberg? En idé kanske kan vara disco för de under 13. Om det finns föräldrar som är intresserade av att ta ansvaret för det hela så vill vi att ni hör av er till oss i Trivselekomitten. Vi hjälper till med lokalerna. Ni hittar våra telefonnummer i den gula broschyren om Minnebergs fritidsverksamhet. Trivselkommittén Båten Sedan i höstas så ligger det en liten plastbåt förtöjd vid vår fina badbrygga. Ingen vet vem som äger den. Enligt polisen är den inte anmäld stulen. Många Minnebergare frågar vad som skall hända med båten som ligger och skämmer. Enligt polisen så kan dom inte göra något eftersom inget brott har begåtts. Enligt stad e l s - nämnden är det heller inte deras problem. Och vi inom Minnebergs samfällighetsförening Smått & Gott Sju med vid start av nya Bilpooen Nu är också Minneberg med i HSB:s bilpoolverksamhet. Efter ett informationsmöte i november var många intresserade, men det blev sju som bildade en startgrupp. Det finns nu en bil i poolen. Det kan bli ytterligare en bil om vi får ihop ytterligare sju intresserade, lovar ombudsman Ralf Örvi på HSB. Arne Nygren får inte göra något då det skulle klassas som egenmäktigt förfarande. Nu får vi hoppas att inte båten går under med islossningen utan att vi på något lagligt sätt kan bli av med den när våren kommer. Om någon har några tips så emotses de tacksamt. 5

6 Reportage Vävstugeverksamheten i Minneberg Sedan 1987 finns det två vävstugor i Minneberg. Den ena finns i Båtviken och den andra på Svartviksslingan 11 nb, Dit flyttade man i december 1994 från den tidigare lokalen på Svartviksslingan 35. Denna artikel behandlar i första hand verksamheten på Svartviksslingan 11. Medlemsantalet är i dagsläget ca 20st. Det finns tillgång till 5 vävstolar, varav den ena är en stol utlånad av en medlem. Dessa stolar används flitigt av de aktiva. Det som alstras i verksamheten finns ofta att beskåda på Minnebergs vårsalong där även ett mindre lotteri anordnas för att bidra till verksamheten. Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr per termin vilket skall täcka de omkostnader man har. Samtliga medlemmar deltar i alla olika arbetsmoment och nå- Irma Gustafsson och Lennart Högzell i samspråk gon speciell instruktör finns ej att tillgå. I starten av verksamheten så anordnades kurser, men nu lär sig medlemmarna av varandra. Under varje termin så anordnas planeringsträffar, då man gemensamt kommer överens om vad som skall vävas den närmaste framtiden. Man brukar även genomföra studiebesök för att titta på nåt intressant eller inhämta inspiration. Utöver själva produktionen, som omfattar såväl smärre alster såsom tabletter, handdukar, stora bordsdukar, plädar och mattor, så fungerar också verksamheten som en social gemanskap. Sammankomster anordnas i form av julb o r d, surströmmingsskivor, gemensamma måltider etc. Dessutom så har man sedan ett flertal år anordnat resor med mini- bussar, då man besökt både, för vävningen intressanta mål och genomfört allmänt kulturella besök. Man har t.ex. besökt Klässbols väveri i Värmland, Högsbo textilmuseum i Gästrikland, Arbetets museum i Norrköping m.fl. intressanta platser. Till våren planeras en resa till Åland. Minnebergs bokhörna I vävstugans lokaler på Svartviksslingan 11 inryms sedan ett antal år även Minnebergs bokhörna som har öppet måndagar mellan 15:00-19:00. Verksamheten sköts av Kerstin Friberg, Sara Aronsson och Gun Rickan. Till sitt förfogande har man ca 1000 volymer varav ca 250 st tillhör Stockholms stadsbibliotek. Två gånger per år kommer man från mediebiblioteket i Årsta och byter ut böckerna. De övriga 800 volymerna är skänkta av boende i Minneberg. Bokhörnan har ca 6 besökare i veckan som lånar, i första hand deckare men även reseskildringar, biografier och skönlitteratur. Inom kort så kommer det att finnas ett antal volymer av Bromma hembygdsböcker vari man kan läsa om Brommas historia. Vill man låna en bok skall man vara boende i Minneberg och man lånar på sitt lägenhetsnummer så inget lånekort behövs. 6

7 Reportage Trevlig träff i bokhörnan Äntligen vinter De här bilderna är tagna söndagen den 4 mars. De som inte var i Dalarna och åkte skidor i Fäders spår passade på att ta en promenad på Ulvsundasjöns is. Pulkor, skidor och skridskor plockades fram så här på sportlovets sista dag. Vi få väl hoppas att isen ligger kvar ett tag så att det inte bara är ett minne blott när du läser detta lilla inslag. Ingen provborrning har gjorts av undertecknad så jag har ingen aning om hur tjock isen är. Men att döma av aktiviteterna så bör den åtminstone vara 20 cm. Vi får hoppas att vårsolen orkar smälta bort det trista snötäcket så att skridskoåkning blir möjlig 7

8 Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Årsstämma 15 maj Reservera kvällen den 15 maj för Svartviks Årsstämma. Vi är i badviken och mötet börjar Från kommer det att finnas förfriskningar och möjlighet till diskussioner med styrelsen. Motioner till stämman ska vara inne före den 31 mars. Dessa lämnas antingen till HSB:s kontor på Svartviksslingan 57 eller i brevinkastet till Brf Svartviks styrelselokal på Svartviksslingan 49. Märk kuvertet med Motion Brf Svartvik. Välkomna Styrelsen Svartvik Osäkerhet om Bredband De flesta har väl hört att Bredbandsbolaget, som fått uppdraget att installera bredband i Minneberg, har varit tvungna att skära ner på sin verksamhet. Den tydligaste effekten av detta är att alla nya installationer försenas eller, i vissa fall, till och med slopas. Meddelandet kom bokstavligen bara ett par dagar innan installationerna i Minneberg skulle påbörjas. Vad som sker nu är inte klart. Vi har efter upprepade påstötningar inte kunnat få mer information än att Bredbandsbolaget vid ett möte senare i månaden kommer att göra upp nya planer. Det står dock helt klart att Minneberg är intressant för Bredbandsbolaget på grund av sin storlek. Under tiden som vi väntar på besked så görs en ny undersökning av de alternativ som finns på marknaden. Skulle det till sist bli så att Bredbandsbolaget är oförmögna att genomföra installationen så kommer samfällighetens Bredbandsgrupp genast att påbörja arbetet att välja en annan leverantör. Budskapet från de fyra föreningarnas ordföranden har varit väldigt tydligt: Minneberg ska ha bredband så fort som möjligt. Om inte Bredbandsbolaget klarar av det så vänder vi oss till någon annan. Erik Stoy Bredbandsgruppen Nya krafter till Svartviksbladet Vill du vara med och producera vår tidning? Vi behöver nya krafter som kan hjälpa till med författande, men också med layout och grafisk formgivning. Tidningen görs nu i helt klar PageMaker inom föreningen och le- Två Svartviksmotioner till HSB:s årsstämma Brf Svartviks vice ordförande Arne Nygren har lämnat två motioner till HSB-Stockholms årsstämma i mars. Båda har fått stöd av brf Svartviks styrelse. Den ena handlar om valberedningarnas roll i det arbete som måste aktiveras för nyrekrytering till förtroendeuppdrag inom HSB Stockholm. I motionen krävs också att utbildningen av valberedare ska bli gratis. Den andra motionen har sin grund i den enkät som visar att av 900 förtroendevalda i olika HSB organ är det bara 2% som anser att de definitivt och 18% att de i stort sett kan påverka HSB Stockholms verksamhet. Motionären ger exempel på åtgärder som kan utgöra ett handlingsprogram för att öka HSB-medlemmarnas påverkansmöjligheter. vereras till tryck på skiva/cd. Har du datorutrustning och kan hjälpa till med detta eller vill du skriva artiklar och göra reportage är du välkommen att kontakta mig eller Lennart Högzell. Annika Lennart Högzell , Arne Nygren , Hans Almgren , Niclas Jönsson , Jonsson , Annika Söderholm , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Kerstin Wahlbäck , Karin Bergman

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer