Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza"

Transkript

1 Uppdragsanalys , uppdatering Hanza

2 KÖP Hanza UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen för kontraktstillverkning. Trots en svag avslutning på 2014 ser vi fortfarande potential i aktien. Bolaget grundades i augusti 2008, bara månaden innan Lehman Brothers gick omkull och industrikonjunkturen vände från lysande till beckmörk. Trots att förutsättningarna varit allt annat än optimala för kontraktstillverkare för mekanik och elektronik har Hanza lyckats växa till att omsätta omkring en miljard kronor. Under 2014 omsatte koncernen något mindre än Detta är ledningen inte alls nöjd med, så planen framöver är att växa kraftigt genom att förvärva redan lönsamma bolag med den egna aktien som valuta. En utmaning är att Hanza i nuläget inte är lönsamt, vilket tryckt ner värdering väldigt lågt. Dessutom har soliditeten sjunkit och bolaget fått problem med sina NYCKELTAL kreditgivare detta bidrar till att styrelsen i bokslutskommunikén flaggar för ett behov av tillskott av ägarkapital. På kort sikt tror vi därför att ledningen kommer prioritera att nå lönsamhet framför fler förvärv Det är svårt att sia 5 om framtiden för 9 en koncern som har en aktiv för-värvsstrategi, därför att ett stort 4 förvärv kan komma att dubbla omsättningen och drastiskt förändra 8 4 marginalerna jämfört med om 4 det inte blir av. Vi har gjort vissa 9 3 antaganden om framtida förvärv, 3 tillväxttakt med mera som delvis åskådliggörs i tabellen nedan. En 3 värdering enligt DCF-metoden 2 8 (nettonuvärdesmetoden) ger ett 2 motiverat aktiepris på 1 kronor. 6 2 Trots en sänkt riktkurs ser vi alltså ännu potential i aktien Miljoner kronor P 2015 P 2016 P 201 Totala intäkter 1 018,3 981, , ,6 1 36,6 Rörelseresultat 5,0 23,3 0,5 16,9 36,4 4 KORTA FAKTA VD: Erik Stenfors Styrelseordförande: Rolf Åkerlind Största ägare: SEB Asset Management SA Börsvärde: 95 miljoner kronor Lista: First North Aktuell börskurs: 12,50 kronor P/E-tal 2014: Neg. BÖRSTEMPERATUR Ledning Ägare Finansiell ställning Potential Risk 6 4 AKTIEKURS Tre av sex ledande befattningshavare har bakgrund på VD:ns gamla bolag Note, en kontraktstillverkare specialiserad på elektronik. Ägandet är splittrat; endast en ägare har mer än procent av kapital och röster. De flesta av storägarna är bara indirekt representerade i styrelsen genom att ha utsett nomineringskommittén. Bokslutskommunikén oroar: Soliditeten hade sjunkit till 25,3 procent (målet är procent), styrelsen flaggade för behov av ägarkapital och bolaget uppfyller inte längre kraven för lånen. Branschen är inte den mest lukrativa men koncernen är i dagsläget lågt värderat i förhållande till bland annat sin försäljning. Vi tror att en relativt liten vinst ökning skulle ha stort genomslag på börskursen. Förvärvsstrategin är riskabel: Koncernen kan betala för mycket för förvärvsobjektet, tänkta synergier kanske aldrig uppstår och flera andra fallgropar kan göra det till en dyr historia. Årets resultat 23,5 33,6 18,4 2,6 12,8 Resultat per aktie (SEK) n/a 5,08 2,33 0,32 1,61 P/E-tal n/a neg neg neg 8,4 Nettoskuld 153,2 185,9 156,4 153,1 13,6 Eget kapital 152,4 146,3 13,9 135,3 148,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 12,6 6,6 14,0 29,9 45,2 Källa: BFK och Hanza Hanza OMXS-index Hanza OMXSP 1

3 Hanza Generella bolagskriterier Ledning (1 ) Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 3 Ägare (1 ) Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning (1 ) Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential (1 ) Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risk (1 ) Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 Hanza Om koncernens verksamhet Namnet Hanza anspelar på det medeltida förbundet som dominerade handeln kring stora delar av Östersjön. Det är i just det här geografiska området som Hanza har sina kunder och bedriver största delen av sin verksamhet inom kontraktstillverkning. Hanza-koncernen är numera aktiv inom sex länder med totalt tolv fabriker som tillhandahåller sex teknologier: Maskinbearbetning, plåtmekanik, turbinteknik, kretskortsproduktion, kablagetillverkning och slutmontering. Huvudkontoret ligger i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Under 2014 hade koncernen i snitt nästan anställda. 4 Affärsmodellen Hanzas motto lyder All you need is one. Det speglar företagets ambition att ha en sådan bredd och kompetens att det blir den enda kontraktstillverkare en kund behöver använda sig av. Tanken är att det är värdeskapande för kunden att samla de tidigare nischade och splittrade tillverkarna under enad fana istället för att kunden själv ska behöva organisera ett komplicerat samspel mellan underleverantörer. Bilden nedan illustrerar visionen om hur en kunds produktflöde konsolideras genom Hanza. Bolaget menar att de kan spara kunden mycket mer pengar genom att göra om produktionskedjan från grunden istället för att bara byta ut eller effektivisera en del av den.

5 Hanza Hanza konsoliderar inte bara sina kunders kontraktstillverkning utan även sin egen organisation. Det pågår löpande ett arbete att bilda industriella kluster av tidigare utspridda fabriker. Bara de senaste månaderna har bolaget släppt flera pressmeddelanden om uppsägning av personal och förflyttning av tillverkning. En annan viktig del av strategin är att förlägga tillverkning av mer specialiserade, kvalitetskrävande och mindre kostnadskänsliga produktionsserier till Sverige eller Finland. När däremot lågt pris är högsta prioritet läggs produktionen i lågprisländer så som Estland, Polen eller Kina. 5 Tillväxtstrategi Hanzas ledning har gjort tydligt att de inte tänker sitta passiva och vänta på en högkonjunktur för att växa. Vägen framåt går förutom via vanlig, organisk tillväxt även via två tydliga strategier. Under oktober 2014 lanserades konsulttjänsten MIG tillsammans med samarbetspartnern och affärsstrategen Reforce International. MIG står för Manufacturing Solutions for Increase Growth & Earnings och uttalas med ett hårt g. Genom MIG hoppas koncernen kunna sälja konsulttjänster inom tillverkningsstrategi som når slutsatsen att kunden borde anlita Hanza för sina tillverkningsbehov. Till en början så är alltså ambitionen inte nödvändigtvis att tjäna stora pengar på konsulttjänsten i sig utan att den ska generera försäljning för tillverkningsdelen av Hanza-koncernen. Bolagets ambition är att kunna presentera de första MIG-projekten under Under oktober 2014 lanserades konsult tjänsten MIG. Framöver tänker koncernen kraftigt expandera genom att förvärva redan lönsamma företag och fabriker. Planen är att förverkliga synergieffekter samtidigt som de kommer närmare sitt mål att bli en one stop shop för kontraktstillverkning genom att komplettera sin befintliga portfölj av kompetensområden och processer med till exempel fler sätt att manipulera plast. Dessutom ser koncernen stora möjligheter att expandera sin lågkostnadsproduktion till fler billiga länder - bland annat Indien har nämnts som en intressant arena för framtida tillverkning. I början av november avslöjade Hanza att de har förvärvat en kontraktstillverkare av elektronik som heter KA Elektronik. Under 2013 omsatte KA Elektronik 5 miljoner kronor och hade 50 anställda i Sverige. På grund av de planerade förvärven varnar ledningen att aktieägarna måste vara tålmodiga i väntan på att bolaget börjar generera utdelningar. Omorganisationer, nedläggningar och avgifter till utomstående parter kostar pengar så på kort sikt kan även lyckade förvärv ha negativ effekt på resultatet. Analys av affärsmodell Vi tror att Hanzas strategi att kunna erbjuda så brett tjänsteutbud som möjligt till sina kunder är rätt väg att gå. Det kan vara mycket lönsamt att ha långa relationer med kunder som på grund av skalfördelar, praktiska och relationsmässiga skäl vänder sig till samma leverantör för alla sina framtida tillverkningsbehov. Det är även ett sätt att differentiera sig från andra kontraktstillverkare och därmed ses som en tjänst värd att betala en

6 Hanza premie för snarare än en handelsvara som bara motiverar rådande marknadspris. På samma tema utgör MIG också en spännande möjlighet att ses som en strategisk partner inom tillverkningsområdet, snarare än en bara en underleverantör i mängden. Desto mer pengar kunden sparar ju mer är de villiga att betala, så vi tror att det är rätt tänkt att göra om hela kundens tillverkningskedja om så krävs. Vi tror även att det är en god idé att Hanza erbjuder produktion både i högkostnadsländer och lågkostnadsländer. Därmed täcker koncernen in hela prisskalan, vilket ger kunden ett värde och en flexibilitet de inte kan få av ett företag som bara producerar i ett land. Analys av tillväxtstrategi Målet är att dubbla omsättningen på tre år. Samtidigt begränsar den rådande konjunkturen och MIG är ännu ett obeprövat koncept därför måste de planerade förvärven vara av betydande storlek. Koncernens framtida kvalitet beror därför till stor del på kvaliteten i de förvärv som ska genomföras. Som investerare måste man lita på att ledningen inte kommer att betala ett för högt pris för att förvärva nya teknologier i jakten på att uppfylla mottot All you need is one eller sina utlandsambitioner. Kassan är liten och belåningen hög - valutan som Hanza har att handla med är således framför allt egna aktier. Det innebär att man som aktieägare måste vara beredda att välja mellan utspädning eller att skjuta till mer pengar till bolaget. De planerade förvärven måste vara av betydande storlek. Hanza kan stöta på problem med förvärv därför att aktien i nuläget inte är värd så mycket: varje krona av Hanzas årliga försäljning värderas nu till ungefär öre på börsen. Det är ett lågt belopp jämfört med konkurrenter i samma bransch, som i vissa fall ligger upp mot eller till och med över 1 krona. Den låga värderingen tyder på att marknaden inte har så gott förtroende för Hanzas eller kanske snarare underleverantörer till industrins förmåga att omvandla sina många försäljningskronor till utdelningsbara vinstkronor. Varje krona av Hanzas årliga försäljning värderas till ungefär öre.

7 Hanza Kursen har mer än halverats sedan börsintroduktionen i juni I och med detta så vore samma förvärv mer än dubbelt så utspädande nu som för ett drygt halvår sedan. För att minimera skadan för nuvarande aktieägare tror vi att Hanza först måste öka lönsamheten på nuvarande organisationen på kort sikt och därmed driva upp värderingen av aktien. Sedan kan förvärven börja. Vi vill också flagga för att om man inte tror på Hanzas möjlighet att förverkliga synergier så är det fel aktie att investera i. Vi konstaterar att synergier oftare återfinns i pressmeddelanden om uppköp och M&A-rådgivares retorik än i den akademiska litteraturen som behandlar ämnet. Samtidigt vill vi lyfta fram att ledningen har omfattande erfarenhet av förvärv i branschen och är garanterat inte naiv inför de utmaningar och potentiella fallgropar som strategin innebär. Dessutom har VD:n Erik Stenfors flera miljoner kronor i aktier i bolaget och kommer därför säkert inte lockas att vara onödigt frikostig med utspädningseffekter bara för nöjet att leda en större koncern. Slutligen känner vi att ledningens vision om All you need is one ger ett konkret mål som skyddar mot förvärv för sin egen skull eller bara i brist på andra idéer. Marknad Hanzas konkurrenter är fortfarande fragmenterade och vi, Hanza och andra marknadsbedömare är överens om att trenden mot konsolidering kommer att fortsätta. En rapport från Reeds Electronic Research uppskattar att alla kontraktstillverkare i Norden skulle få dela på ungefär 2 miljarder euro under 2014, med ungefär 2 procent långsiktig tillväxt per år. Notera att det är en uppskattning för 2014 den slutgiltiga faktiska siffran för året har ännu inte presenterats. Branschen för kontraktstillverkare är av naturen väldigt konjunkturkänslig därför att kunderna ofta använder dem som ett sätt att parera perioder med ovanligt högt eller lågt produktionsbehov. Detta ställer höga krav på kontraktstillverkarnas förmåga att snabbt kunna skala både upp och ner utan att tappa effektivitet, vilket gör Hanza gör bland annat genom att förhandla om priserna baserat på volymen och ha flexibla arbetstider för sina arbetare. Ledningen har omfattande erfarenhet av förvärv i branschen. Som privatsparare kan man lätt ledas till att tro att industrikonjunkturen tog rejäl fart under 2014 i och med börsrallyt. Här måste vi dock göra skillnad på aktiemarknaden och industrikonjunkturen. I bokslutskommunikén för 2014 citeras Statistiska Centralbyrån som kärnfullt sammanfattar 2014s industrikonjunktur: Tillväxten i näringslivets produktion har hållits uppe av tjänstesektorn medan industrin, på grund av den svaga efterfrågan från omvärlden, haft det fortsatt tungt. Utmärkande för industrins utveckling 2014 är att den mer eller mindre konstant överraskat negativt. Under hela året har det funnits en förväntan om att konjunkturen ska förbättras men SCB:s statistik har visat att både produktionen och orderingången har fortsatt att sjunka under hela året. Vi bedömer en långsam, successiv förbättring av konjunkturen som det mest sannolika scenariot. Vi vill poängtera att även om industrikonjunkturen varit suboptimal

8 Hanza så kan inte Hanza-aktiens fall i sin helhet skyllas på det: De industribolag och kontraktstillverkare som vi senare använder som jämförelsebolag för multipelvärderingen antingen ökade sin aktiekurs eller låg mycket nära nollavkastning under Marginalerna i branschen är inte så höga, bland annat därför att fragmenteringen i marknaden ofta gör det enkelt att spela ut olika kontraktstillverkare mot varandra. Dessutom finns det kvar en överkapacitet i vissa fabriker som är dimensionerade för världen så som den såg ut innan Lehman-kraschen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hanza inte konkurrerar på den lättaste marknaden. Positivt är att marknaden ändå är relativt förutsägbar och stabil samt tillfredsställer ett behov som alltid kommer att finnas. Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense är kunder. Marginalerna för kontraktstillverkare är låga. Kunder På Hanzas kundlista finner vi en del välbekanta namn inom svensk industri så som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. Det är värdefullt att ha en kontakt in till dessa kunder som årligen lägger miljarder kronor på kontraktstillverkare, men det faktum att Hanza än så länge bara utgör en liten bråkdel av dessa företags kontraktstillverkning tyder på att de har en bra bit kvar innan de lever upp till mottot All you need is one. Hanza själva framhäver att ingen enskild kund utgör mer än procent av koncernens omsättning och de största kunderna utgör sammantaget precis under 50 procent av omsättningen. Detta betraktar vi som relativt god spridning - Hanzas beroende av enstaka kunders beställningar är inte alltför stor. Dessutom har många av Hanzas kunder global försäljning, vilket ger Hanza ett visst indirekt skydd mot lokala och regionala konjunktursvängningar. Dock bör man hålla i åtanke att även om kunderna är spridda så är deras beställningar till viss del beroende av samma makrotrender och kan därför komma att synkroniserat öka eller sänka

9 Hanza sina beställningar från Hanza. Detta blev tydligt både i Q3-rapporten och bokslutskommunikén, där de rapporterade sjunkande försäljning som en följd av att några av bolagets största kunder minskade orderläggningen betydligt. Den sänkta nettoomsättning på senare tid beror alltså inte på att Hanza tappat kunder. Det försätter Hanza i en bättre position att få upp volymerna igen jämfört med ifall volymtappet berott på kundbortfall. Det som är nyckfullt i Hanzas fall är större beställningar från de viktigaste kunderna som lätt kan förskjutas ett eller två kvartal i tiden och därmed drastiskt påverka beläggning och resultatet för bolagets del. 9 Kapitalbehov Enligt företagsledningen kommer koncernens avskrivningar att överstiga de nödvändiga investeringarna i de nuvarande tillgångarna. I teorin skulle företaget kunna öka sin omsättning med 50-0 procent utan att behöva köpa in fler anläggningstillgångar, därför att maskinparken används till ungefär 80 procent av sin kapacitet och de kör ännu inte nattskift. Detta tyder på en del överkapacitet i koncernen men aktieägarna behöver i alla fall inte oroa sig för dyra investeringar på den här fronten under den närmaste tiden. Den lediga kapaciteten innebär att en ökad orderingång kan leda till oproportionerligt stora vinstlyft, då en del av den förknippade kostnaden redan är tagen. I bokslutskommunikén varnar ledningen för att det finns ett behov av ägarkapital för att stärka den finansiella ställningen. Under 2014 sjönk soliditeten från 29,4 procent ner till 25,3 procent, vilket är att jämföra med målet att ligga inom intervallet procent. Det står även att bolaget inte längre uppfyller villkoren för alla låneavtal och håller därför nu på att förhandla om villkoren. Styrelsen flaggar därför för ett potentiellt behov av ägarkapital på kortare sikt. På längre sikt finns ett stort kapitalbehov för att finansiera lednings ambitiösa förvärvsstrategi. Som aktieägare behöver man därför vara medveten om risken att behöva antingen skjuta till mer kapital eller vara beredd på utspädningseffekter. Ledning Vi tycker att det är värt att särskilt lyfta fram att tre av sex ledande befattningshavare har bakgrund i kontraktstillverkaren Note som VD:n Erik Stenfors grundade på 1990-talet. VD & Medgrundare Erik Stenfors (1966), civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Erik Stenfors har tidigare varit med och grundat kontraktstillverkaren Note, där han även var VD mellan 1999 och Erik Stenfors kontrollerar cirka, procent av kapital och röster privat och genom bolag. CFO Lars Åkerblom (1965), civilekonom från Uppsala Universitet samt revisorsexamen. Lars Åkerblom är auktoriserad revisor och var tidigare marknadsområdeschef på revisionsfirman KPMG. Han har även varit CFO på ett antal mindre svenska bolag, varav två är noterade på Stockholmsbörsens small cap-lista.

10 Hanza Försäljnings- och marknadschef Thomas Lindström (192), ingenjör & har studerat på IHM Business School. Thomas Lindström har tidigare varit säljchef och försäljningsansvarig i två andra bolag. Inköpschef Bengt Emesten (1960), ekonom. Bengt Emesten grundade kontraktstillverkaren Qcom och var VD för ett dotterföretag inom Note-koncernen. Bengt Emesten äger 8 50 aktier vilket motsvarar ungefär en promille av bolaget. Chef för mekanikdivisionen Ove Karlsson (1959), ingenjör. Ove Karlsson är tidigare produktionsenhetschef på Ericsson, kvalitetschef, säljchef samt VD på tre mindre bolag. Chef för elektronikdivisionen Gerd Levin-Nygren (1951), ingenjör. Gerd Levin-Nygren är tidigare försäljningschef på ett mindre bolag och VD på ett dotterföretag i Erik Stenfors Note-koncern. Styrelse Coeli Fonder (6:e största ägare) och Eugen Steiner (5:e största ägare) är de enda storägarna som har direkt representation i styrelsen. En större ägargrupp har indirekt representation genom att de utsåg nomineringskommittén som i sin tur nominerade Mikael Smedeby enligt ägargruppens förslag. Styrelseordförande Per Tjernberg (1962), har studerat på Chalmers. Per Tjernberg är även engagerad som VD, styrelseordförande och/eller styrelseledamot i en mängd andra bolag. Aktieinnehav i bolaget: Övriga ledamöter Björn Boström (194), civilingenjör från KTH. Björn Boström är konsult inom tillverkningsbranschen och har flera decenniers erfarenhet av att leda produktionsenheter. Aktieinnehav i bolaget: Jenny Rosberg (1966), MBA från Handelshögskolan och diverse kurser från Stanford Graduate School of Business, Stockholms Universitet och IHM Business School. Jenny Rosberg är grundare och VD för en konsultfirma inom kapitalmarknadsfrågor, strategi, management och kommunikation. Dessutom sitter hon i styrelsen för ett antal bolag i Nasdaq OMX-koncernen. Mikael Smedeby (1968), jurist från Uppsala Universitet. Mikael Smedeby är VD på Advokatfirman Lindahl och styrelseordförande i Coeli AB och sitter i styrelsen för en mängd andra bolag. Mikael Smedeby äger själv inga aktier i Hanza men Coeli-koncernen där han jobbar äger 4,6 procent av bolaget.

11 Hanza Eugen Steiner (1954), läkare. Eugen är VD på Nordic Cision Clinics AS, partner på HealthCap och har diverse styrelseuppdrag. Eugen Steiner är femte största ägare i bolaget med sina 6,3 procent av röster och kapital. Jan Sundqvist (1958), civilekonom. Jan är VD på Coeli Private Equity och några bolag som hör därtill. Jan Sundqvist äger själv inga aktier i Hanza men Coeli-koncernen där han jobbar äger 4,6 procent av bolaget. 11 SWOT-analys Styrkor: l Diversifierad kundbas med stor budget för kontraktstillverkning och global exponering. l Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom branschen. l Ambitionen att bli mer än bara en kontraktstillverkare. Svagheter: l Konjunkturkänslig verksamhet. l Hårt konkurrensutsatt marknad med svag tillväxt. l Osäker finansieringssituation. Möjligheter: l Om koncernen lyckas förverkliga synergier kan de växa snabbt och lönsamt. l När högkonjunkturen kommer lär det särskilt gynna kontraktstillverkare l Genom MIG kan Hanza gå från att vara bara en underleverantör till att bli en strategisk partner inom tillverkning. Hot: l Eventuella dåliga förvärv kan bli en dyr historia för aktieägarna. l Lågkonjunkturen kan bli ännu mer utdragen. l Mycket av tillverkningen sker i Östeuropa där sanktioner mot Ryssland och organiserad brottslighet kan utgöra problem. Värdering Det är svårt att värdera ett bolag som planerar att göra så stora förvärv att det har en omvälvande inverkan på företagets resultat och ställning. Ett stort förvärv kan med kort varsel dubbla företagets storlek över en natt eller också inte bli av, i vilket fall företagets värde inte förändras så dramatiskt. Det blir ännu svårare när valutan för förvärven är den egna aktien, för då kan både det totala marknadsvärdet på bolaget och antalet aktier som det ska fördelas över variera kraftigt. DCF-värdering och multipelvärdering På grund av det som står under stycket Analys av tillväxtstrategi och Kapitalbehov så antar vi att det inte sker några förvärv under Istället tror vi att året används till fortsatt konsolidering och effektivisering av nuvarande organisationen. Notera att vi ändå räknar med en märkbar ökning av de totala intäkterna på grund av en viss organisk tillväxt och förvärvet av KA Elektronik i höstas. Sedan tror vi att de förvärvar motsvarande cirka 0 miljoner kronor i omsättning per år och fortsätter växa organiskt. Vi tror att 2015 används till fortsatt konsolidering och effektivisering av organisationen.

12 Hanza DCF-ANALYS Diskonteringsränta,0 % Riskfri ränta 2 % Marknadsavkastning 8 % Beta 1,00 Långsiktig tillväxt 2 % Skatt 22 % 12 Miljoner kronor P 2015 P 2016 P 201 P 2018 Slutvärde Nuvärde fritt kassaflöde 13,5 5,0 4,5 24,4 282,9 Bolagsvärde 320,3 Nettoskuld 185,9 Värde eget kapital 134,4 Antal aktier, miljoner,9 Motiverat aktievärde, kr 1,0 I sin årsredovisning för 2013 gör Hanza själva vissa antaganden om sin årliga volymtillväxt och den diskonteringsränta som är rimlig att använda för att beräkna nyttjandevärden. Vår bedömning leder till antaganden som är något lägre vad gäller årlig volymtillväxt, men även en lägre diskonteringsränta (se tabell nästa sida). Som syns i tabellen ovan har vi även antagit att bolaget kommer behöva emittera cirka aktier för att säkra upp de finansiella ställningarna och genomföra framtida förvärv. Sammantaget leder detta till ett motiverat aktiepris på cirka 1 kronor. Vi jämför våra antaganden för Hanzas bolagsvärde, omsättning och EBITDA för 2015 och 2016 med motsvarande siffror för andra nordiska industribolag och kontraktstillverkare. Vår riktkurs värderar bolaget tydligt under de flesta andra bolagens multiplar det visar på potential bortom vår riktkurs även om våra prognoser uppnås. Vi ger därför Hanza en köprekommendation med en riktkurs på 1 kronor. Vi rekommenderar köp med riktkursen 1 kronor.

13 Hanza DE 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA, per den 31 december 2014 Ägare Antal aktier Röster och kapital, % Skandinaviska Enskilda Banken S.A ,3 BP2S Paris/efg Bank AG , W8imy Clearstream Banking S.A ,4 Erik Stenfors ,6 Eugen Steiner ,3 Coeli ,4 Sia Hm Holding ,3 Sten Dybeck , Avanza Pension ,5 Swedbank AS ,3 Per Hamberg ,5 Nordnet Pensionsförsäkring ,0 Cail ,9 Åke Hörnell ,8 Elie Kellermann ,8 Summa 15 största ägarna ,4 Birger Jarl Fondkommission ( BFK ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespararen, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analytikern Paul Regnell, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i Hanza. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-06-18 UPPDATERING Riktkurs: 14,60 kronor Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl 2 Nya ägare och kapitaltillskott Hanza har förvärvat olönsamma

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN Hanza BEHÅLL ANALYSGUIDEN Hanza, 2016-04-14 Riktkurs: 7,3 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Nedskruvade vinst förväntningar Fjärde kvartalet

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-20, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-11-20, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-11-20, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-11-20 UPPDATERING Riktkurs: 12,30 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities 2 Hanza stabiliserar situationen Hanza har förvärvat finländska

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

är en tillverkningspartner

är en tillverkningspartner H är en tillverkningspartner som grundades i augusti 2008. Bolagets ambition är att vara en mycket bred kontraktstillverkare som har all nödvändig produktion inom koncernen. Hanza har vuxit till en miljard-koncern

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN Capacent BEHÅLL ANALYSGUIDEN Capacent, 2016-04-11 Riktkurs: 62 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Starkt kvartal, aktien rusar Den fjärde kvartalsrapporten

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2015-11-19 Capacent KÖP Capacent 2015-11-19 UPPDATERING Riktkurs: 43 kronor 2 Svagt kvartal, ljus framtid Tredje kvartalet blev som väntat ett mellankvartal i väntan på att mer intressanta

Läs mer

är en tillverkningspartner

är en tillverkningspartner H är en tillverkningspartner som grundades i augusti 2008. Bolagets ambition är att vara en mycket bred kontraktstillverkare som har all nödvändig produktion inom koncernen. Hanza har vuxit till en miljardkoncern

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering Consilium KÖP Consilium 2015-04-15 UPPDATERING Riktkurs: 82 kronor Analytiker: Paul Regnell 2 Effekt av starkare dollar dröjer Consilium tillhandahåller säkerhetsprodukter-

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer