FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok"

Transkript

1 FG5000 Brandlarmsystem Användarhandbok

2 Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: Innehållet i det här dokumentet är föremål för förändring utan förvarning på grund av ändrad metodik, design och tillverkning. Consilium kan aldrig hållas ansvarig för fel eller skador som på något sätt har ett samband med användandet av det här dokumentet. Maj 2012 Dokument nr B02 Art. nr , CN System AB

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion Om den här handboken Europeisk certifiering Symboler som används i handboken Allmän beskrivning Systembeskrivning Blockschema för systemet Manöverpaneler Manöverpanel Control M Allmänt Beskrivning av knappar och indikatorer Guide till menysystemet Slavpanel Repeater M Allmänt Beskrivning av knappar och indikatorer Repeater M 4.3 Alarm Organization Allmänt Beskrivning av knappar och indikatorer Handhavande vid ett brandlarm Handhavande Behörighetsnivåer Inloggning Förvarning Brandlarm Information som visas när "Brand" blinkar Att tysta/kvittera ett brandlarm Att återställa ett brandlarm Flera larm Typ av brandlarm från konventionella sektioner Felindikeringar Information som visas när "Fel" blinkar Att tysta/kvittera ett fel Att återställa ett fel Att återställa ett fel från fellistan Att återställa alla fel Felmeddelanden Frånställningar Om frånställningar Typer av frånställningar... 30

4 Innehållsförteckning Bekräftelse av nya frånställningar Frånställning av sektioner Frånställning av adresserbara detektorer och larmtryckknappar Frånställa larmdon Gamla frånställningar Larmlagring Frånställa externa utgångar Frånställning av larmsändarutgång Återinkoppling Återinkoppling av frånställda enheter Återinkoppling av periodiska frånställningar Ta bort alla frånställningar Servicemenyn Testning Om testning Översikt över testläget Testa en sektion Rekommenderad testutrustning Återställning av testläget Lamptest för manöverpanelens display Bilaga Lista med felkoder Förklaring av termer Snabbguide för FG Index... 51

5 Användarhandbok 1 Introduktion 1 Introduktion 1.1 Om den här handboken Den här handboken är avsedd för personal som använder brandlarmsystemet och ger en grundläggande förståelse för dess handhavande. OBS! Handboken gäller från och med programversion för manöverpanelen. Kapitlet Allmän beskrivning innehåller en översikt av systemet. Kapitlet Manöverpaneler beskriver hur man använder manöverpanelen och slavpanelen för att hantera systemet. Kapitlet Handhavande innehåller information om hur systemet används. Kapitlet Testning innehåller kortfattad information om hur systemet ansluts och testas (detaljerad information finns i handboken för service och underhåll). Lista med felkoder i kapitlet Bilaga innehåller en lista med möjliga felkoder. 1.2 Europeisk certifiering B02 1

6 1 Introduktion Användarhandbok B02

7 Användarhandbok 2 Symboler som används i handboken 2 Symboler som används i handboken FARA! Risk för allvarliga eller livsfarliga skador för användaren och/eller allvarliga skador på produkten om instruktionerna inte följs. VARNING! Risk för personskador och/eller skador på produkten om instruktionerna inte följs. FÖRSIKTIGHET! Risk för lindriga eller medelsvåra personskador. Risk för skador på utrustning, dataförlust, extraarbete eller oväntade resultat om instruktionerna inte följs. OBS! Obs-symboler visas vid viktiga fakta och omständigheter. Tips! Tips-symboler visas vid specifika instruktioner, t.ex. om var ytterligare information finns och om hur en uppgift kan utföras på ett enklare sätt B02 3

8 2 Symboler som används i handboken Användarhandbok B02

9 Användarhandbok 3 Allmän beskrivning 3 Allmän beskrivning 3.1 Systembeskrivning Detta datorbaserade brandlarmsystem, med adresserbara analoga detektorer för branddetektering, har utvecklats för att på högsta nivå uppfylla marina, industriella och transport krav. Ergonomi och användarvänlighet har haft hög prioritet; vilket har resulterat i en lättanvänd och intuitiv manöverpanel. 3.2 Blockschema för systemet Följande bild föreställer ett typiskt system med anslutna komponenter, se avsnittet Förklaring av termer, sidan 45 för förklaring av förkortningar och termer. Bild 1. Exempel på blockschema för systemet B02 5

10 3 Allmän beskrivning Användarhandbok Brandlarmsystemet baseras på en skalbar plattform. Ett singelcentralsystem (SCS) kan bestå av upp till 126 moduler och ett multicentralsystem (MCS) av upp till 30 centraler. Bild 2. Singelcentralsystem (SCS) Bild 3. Multicentralsystem (MCS) B02

11 Användarhandbok 4 Manöverpaneler 4 Manöverpaneler 4.1 Manöverpanel Control M Allmänt Från manöverpanelen övervakas och styrs samtliga funktioner i systemet. Den tydliga displayen med sina intuitiva menyer underlättar handhavandet Beskrivning av knappar och indikatorer Bild 4. Knappar och indikatorer på manöverpanelen Manöverpanelen är indelad i tre huvudområden: A = Systemindikatorer B = Brandförsvarstablå C = Knappsats Del A: Systemindikatorer Bild 5. Området för systemindikatorer på manöverpanelen Området för systemindikatorer på manöverpanelen innehåller följande indikatorer: 1. Strömförsörjning Fast grönt ljus Manöverpanelens strömförsörjning fungerar utan problem B02 7

12 4 Manöverpaneler Användarhandbok 2. Systemfel Blinkande gult ljus 3. Test Fast gult ljus 4. Störning Fast gult ljus 5. Sektion Fast gult ljus Blinkande gult ljus 6. Larmdon Fast gult ljus Blinkande gult ljus 7. Larmlagring Fast gult ljus 8. Larmöverföring Fast gult ljus Blinkande gult ljus Fel i en grundläggande process. Ett allvarligt systemfel föreligger. Minst en sektion har ställts in manuellt på testläge. Minst en störning i systemet. Minst en sektion eller en detektor är frånställd. Det är fel på minst en sektion eller en detektor. (Prioriteras högre än indikering av frånställning.) Minst en larmdonsutgång (t.ex. en klocka) är frånställd. Det är fel på minst en larmdonsutgång. Larmlagring aktiverad. Utgång till räddningstjänsten frånställd. Fel på larmsändarutgång. 9. Släckanläggning aktiverad Fast gult ljus Utgången för släckanläggningen är aktiverad Blinkande gult ljus Fel på utgång för släckanläggning. 10.Externa kontroller Fast gult ljus Blinkande gult ljus 11.Ventilation aktiverad Fast gult ljus Blinkande gult ljus Utgången för externa kontroller är aktiverad. Fel på utgång för externa kontroller. Utgången för ventilation är aktiverad. Fel på utgång för ventilation. 12.Behörighetslås Låser eller låser upp behörighetsnivå B02

13 Användarhandbok 4 Manöverpaneler Del B: Brandförsvarstablå Bild 6. Området för användarkontroller på manöverpanelen 1. Huvudindikatorer Brandlarm Knappen Brandlarm indikerar brandlarm och öppnar brandlarmslistan. Indikeringar: Blinkande rött ljus Fast rött ljus Det finns ett okvitterat brandlarm i systemet. Alla brandlarm har kvitterats. Förvarning Knappen Förvarning indikerar förvarningar och öppnar förvarningslistan. Indikeringar: Blinkande orange ljus Fast orange ljus Det finns en okvitterad förvarning i systemet. Alla förvarningar har kvitterats. Fel Knappen Fel indikerar fel och öppnar fellistan. Indikeringar: Blinkande gult ljus Fast gult ljus Det finns ett okvitterat fel i systemet. Alla fel har kvitterats. Frånställning Knappen Frånställning indikerar frånställningar och öppnar menyn för frånställningar. Indikeringar: Fast gult ljus Det finns minst en frånställd funktion i systemet. Genväg Med knappen Genväg öppnas den kundspecifika genvägslistan. Indikeringar: Fast orange ljus 2. Status Alternativen i genvägslistan och motsvarande indikatorer (Genväg 1, Genväg 2 och Genväg 3) har programmerats med hjälp av definitionsprogrammet B02 9

14 4 Manöverpaneler Användarhandbok Med den här knappen öppnas systemstatuslistan som visar en sammanställning av larm (brandlarm och förvarningar), underhåll (fel och störningar) samt frånställningar (aktiva och periodiska). Följande genvägar finns: 1. Spara systemloggen på ett USB-minne. 2. Gå till menyn Underhåll. 3. Meny Med den här knappen öppnas huvudmenyn så att tillgång erhålls till alla systemfunktioner. 4. Navigerings- och kommandoknappar Använd pilknapparna för att navigera i menyer, välja olika menyalternativ eller visa detaljer för objekt i en lista. Visa föregående objekt i listan eller menyn. Visa föregående meny. Väljer det markerade menyalternativet. Visa nästa objekt i listan eller menyn. ESC Använd knappen Escape för att visa startskärmen. OK Använd knappen OK för att välja ett menyalternativ eller acceptera en funktion. Knappen kan i vissa fall också användas för att visa information om ett markerat listobjekt. 5. Display Displayen är en bakgrundsbelyst grafisk färgskärm (4,3, 480x272, 16 bitar). 6. Larmknappar Larmsändare aktiverad Indikeringen Larmsändare aktiverad lyser med fast gult sken när larmsändarutgången är aktiverad Flera larm Tryck på den här knappen för att bläddra bland de olika larmen. Det första brandlarmet i listan visas igen efter 30 sekunders inaktivitet. Återställning Använd den här gröna knappen för att återställa ett markerat larm, fel eller frånställning B02

15 Användarhandbok 4 Manöverpaneler Larmdon tyst Använd den här röda knappen för att kvittera (bekräfta) och tysta larm. Del C: Knappsats Bild 7. Knappsatsen på manöverpanelen 1. Knappsats Knapparna 0-9 Använd sifferknapparna för att ange numeriska värden. Knapparna används också som genvägar mellan olika menyer. Radera Använd den här knappen för att radera tecken från displayen. Retur Använd knappen Retur för att välja ett menyalternativ eller acceptera en funktion. Den här knappen kan också användas för att visa information om ett markerat listobjekt. Nattläge Höj nivåerna för ljusstyrka/kontrast för indikatorerna och displayen på panelen. Dagläge Sänk nivåerna för ljusstyrka/kontrast för indikatorerna och displayen på panelen Guide till menysystemet Allmänt Brandlarmsystemet är menybaserat. Alla systemfunktioner är tillgängliga från de olika menyerna B02 11

16 4 Manöverpaneler Användarhandbok Bild 8. Menysystemet Att välja menyalternativ 1 Tryck på Meny för att visa menysystemet. 2 Navigera mellan menyalternativen med hjälp av pilarna och. 3 Använd pilen för att välja ett menyalternativ, och använd pilen för att gå till föregående menyalternativ. Menyalternativ kan väljas genom att menynumret trycks in. De olika alternativen som finns på varje meny visas i den nedre delen av displayen. Använd sifferknapparna för att ange information, t.ex. sektions- och detektornummer. Med knappen raderas det senaste tecknet Menyträd Tips! I det här avsnittet visas alla tillgängliga systemmenyer. Numret inom parentes efter varje meny hänvisar till motsvarande meny i avsnittet Förklaring av menyalternativen, sidan Fellarm (1) 1 Lista fel* (1.1) Larmdon tyst Återställning 2 Lista störningar* (1.2) 3 Återställ alla fel (1.3) 2 Brandlarm (2) 1 Lista brandlarm* (2.1) Larmdon tyst Återställning 0 Frånställ B02

17 Användarhandbok 4 Manöverpaneler 2 Lista förvarningar* (2.2) 3 Återaktivera larmdon (2.3) 4 Återställ alla brandlarm (2.4) 3 Frånställningar (3) 1 Ny frånställning 1 (3.1) 1 Sektioner (3.1.1) Välj sektion och sektionstyp 1 Permanent frånställning 2 Tidur frånställning 3 Frånställ till tid 4 Periodisk frånställning 2 Detektorer & tryckknappar (3.1.2) Välj sektion, detektortyp och detektor 1 Permanent frånställning 2 Tidur frånställning 3 Frånställ till tid 4 Periodisk frånställning 3 Externa styrningar (3.1.3) 1 Externa styrningar ( ) 1 Alla grupper (dörrar, brand m.m.) ( ) 2 Dörrar ( ) 3 Brand ( ) 4 Fel ( ) 5 Ventilation ( ) 6 Indikering ( ) 2 Larmsändare ( ) 4 Larmdon (klockor m.m.) (3.1.4) 5 Larmlagring (3.1.5) 1 Permanent frånställning 2 Tidur frånställning 3 Frånställ till tid 4 Periodisk frånställning 6 Testläge (3.1.6) 2 Lista frånställningar* (3.2) 1 Återställning (3.2.1) 3 Lista periodiska från* (3.3) 4 Gamla frånställningar (3.4) 5 Ta bort alla frånställningar (3.5) 4 Inloggning (4) 5 Inställningar (5) 1 Dimmer (5.1) B02 13

18 4 Manöverpaneler Användarhandbok 2 Ställ tid (5.2) 3 Ställ datum (5.3) 4 Lamptest (5.4) 5 Larmlagringstider 2 (5.5) 1 Larmlagringstid 1 (kvittering) 2 Larmlagringstid 2 (återställ) 6 Knappljud (5.6) 7 Styrningar i testläge (5.7) 6 Servicemenyn 3 (6) 1 Detaljer system (6.1) 2 Centraler* (6.2) 2 Moduler Innehåller samma menyer som Moduler nedan 3 Moduler* (6.3) 0 Frånställ 2 Ingångar 0 Frånställ 2 Aktivera ingång 3 Avaktivera ingång 3 Utgångar 0 Frånställ 2 Aktivera utgång 3 Avaktivera utgång 4 Slingor Välj slingenheter (bara för adresserbara slingor) 0 Frånställning av slingenhet 2 Simulera brand 3 Radera 4 Sektioner* (6.4) 0 Frånställ 2 Slingenheter (bara för adresserbara slingor) 0 Frånställning av slingenhet 2 Simulera brand 3 Radera 4 Ändra text 5 Slingor* (6.5) 0 Frånställ 2 Slingenheter (bara för adresserbara slingor) 0 Frånställning av slingenhet 2 Simulera brand 3 Radera 3 Lägg till 4 Sök enheter B02

19 Användarhandbok 4 Manöverpaneler 6 Konfiguration 1 Ladda konfigurationen (6.6) 1 Ladda hela konfigurationen (6.6.1) 2 Ladda bara tilläggstexterna (6.6.2) 2 Hämta konfigurationen från USB-minnet (6.7) 3 Spara konfiguration till USB-minnet (6.8) 4 Spara ändringar till konfigurationen (6.9) 5 Synkronisera systemets konfiguration (6.10) 6 Starta om systemet (inte mig själv) (6.11) 7 Starta om mig själv (6.12) 7 Firmware 1 Programmera moduler med firmware (6.13) 2 Moduler Programmera vald modul med firmware 2 Hämta service pack från USB-minnet 3 Gör säkerhetskopia av service pack på USB-minnet 8 Systemlogg (6.14) 7 Historik (7) 1 Historik brandlarm* (7.1) 2 Historik fellarm* (7.2) 3 Historik frånställningar* (7.3) 4 All historik* (7.4) 8 Underhåll (8) 1 Lätt nedsmutsade detektorer (8.1) 2 Svårt nedsmutsade detektorer (8.2) Fotnoter för menyträdet: * Alla listor kan skrivas ut genom att 1 på knappsatsen trycks ned. Detaljerad information om de listade objekten kan visas genom att knappen 1 Behörighetsnivå 2 2 Behörighetsnivå 3 3 trycks ned. Behörighetsnivå 2 för basfunktioner, men behörighetsnivå 4 krävs för att använda avancerade servicealternativ Förklaring av menyalternativen Beskrivningarna av menyalternativen för brandlarmsystemet visas ordnade efter i vilket område de finns. Huvudmenyn På huvudmenyn (på den översta nivån) visas systemnamnet och namnet på installationen (om detta har definierats) B02 15

20 4 Manöverpaneler Användarhandbok Fellarm 1 Fellarm 1.1 Lista fel Med den här menyn kan fel- och störningsmeddelanden visas och hanteras. Visar alla aktuella felindikeringar. 1.2 Lista störningar Visar alla aktuella störningsmeddelanden, t.ex. om en detektor är smutsig. 1.3 Återställ alla fel Brandlarm Om detta alternativet väljs, görs ett försök att återställa alla aktuella fellarm i fellistan (1.1). 2 Brandlarm Med den här menyn kan brandlarm och förvarningar visas och hanteras. Om ett larmdon är tystat kan det aktiveras på nytt här. 2.1 Lista brandlarm Visar alla aktuella brandlarm. 2.2 Lista förvarningar Visar alla aktuella förvarningar. 2.3 Återaktivera larmdon Om ett eller flera larmdon har tystats genom att knappen Larmdon tyst tryckts ned kan det här alternativet användas för att aktivera dem igen (om brandlarmet inte har återställts). 2.4 Återställ alla brandlarm Om det här alternativet väljs görs ett försök att återställa alla brandlarm i brandlarmslistan (2.1). Frånställningar 3 Frånställningar Via den här menyn går det att lägga till, ta bort eller visa frånställda delar av brandlarmsystemet. (För mer information se avsnittet Frånställningar, sidan 30.) 3.1 Ny frånställning (behörighetsnivå 2) Sektioner Lägger till nya frånställningar. Använd det här alternativet för att frånställa hela sektioner under en angiven tidsperiod eller permanent Detektorer & tryckknappar Använd det här alternativet för att frånställa enskilda detektorer eller larmtryckknappar under en angiven tidsperiod eller permanent Externa styrningar Frånställer externa styrningar eller en larmöverföring Externa styrningar Frånställer utgångar (alla eller enskilda kategorier) till externa styrningar. Detta innebär att den valda kategorin inte aktiveras om ett larmtillstånd inträffar B02

21 Användarhandbok 4 Manöverpaneler Alla grupper (dörrar, brand m.m.) Dörrar Brand Fel Kategori som innefattar alla externa styrningar (för dörrar, brand, fel, ventilation och indikatorer) Ventilation Indikering Frånställer externa dörrstyrningar i systemet. Frånställer externa brandstyrningar i systemet. Frånställer externa felstyrningar i systemet. Frånställer externa ventilationsstyrningar i systemet. Frånställer externa indikeringsstyrningar i systemet Larmsändare Frånställer en övervakad utgång till larmsändare, som vanligtvis används i installationer på land för att larma räddningstjänsten vid brandlarm Larmdon (klockor m.m.) Frånställer utgångarna för larmdon, t.ex. ljudenheter (klockor) eller optiska larm Larmlagring Testläge Frånställer funktionen för larmlagring. Larmlagring är en programmerbar fördröjning mellan den tidpunkt då en brand känns av och den tidpunkt då larmdonsutgångarna aktiveras. Funktionen för larmlagring är frånställd som standard. Mer information finns i Larmlagring, sidan 32. Aktivera testläget för en sektion. Mer information finns i avsnittet Översikt över testläget, sidan Lista frånställningar Visar alla aktiva frånställningar i systemet. Periodiska frånställningar (3.3) som inte är aktiva visas inte i den här listan. Koppla in en frånställd enhet på nytt från den här listan. Mer information finns i avsnittet Återinkoppling av frånställda enheter, sidan Återställning Koppla in frånställda enheter på nytt genom att trycka på knappen manöverpanelen. 3.3 Lista periodiska från Visar alla periodiska frånställningar i systemet. Radera periodiska frånställningar från den här listan. 3.4 Gamla frånställningar I den här listan visas de senaste 150 frånställningarna som har tagits bort. Dessa frånställningar kan aktiveras på nytt. Tips! Det här är en användbar funktion då samma typ av frånställning behöver användas flera gånger med oregelbundna intervall. Markera den gamla frånställning som ska användas i listan och tryck på 0 för att aktivera den på nytt. 3.5 Ta bort alla frånställningar på B02 17

22 4 Manöverpaneler Användarhandbok Inloggning 4 Inloggning Inställningar Tar bort alla aktiva frånställningar som visas i listan med frånställningar (3.2). OBS! Periodiska frånställningar (3.3) tas inte bort permanent. Det är bara den aktiva perioden för periodiska frånställningar som tas bort. Logga in från den här menyn genom att ange din personliga kod. Mer information finns i avsnittet Inloggning, sidan Inställningar Med hjälp av den här menyn kan värden för systemparametrar, t.ex. dimmernivå, datum, tid och larmlagringstid ändras. Lamptest för manöverpanelen kan också utföras med alternativet Lamptest (5.4). 5.1 Dimmer 5.2 Ställ tid Använd det här alternativet för att ändra kontrastnivån (1 9) för indikeringarna på manöverpanelen. Använd det här alternativet för att ställa in systemtiden. 5.3 Ställ datum Använd det här alternativet för att ställa in systemdatum. 5.4 Lamptest Använd det här alternativet för att göra ett lamptest för att kontrollera att displayen och alla indikeringar på manöverpanelen fungerar korrekt. 5.5 Larmlagringstid (behörighetsnivå 3) Använd det här alternativet för att justera den programmerbara larmlagringstiden (max. 2 minuter). 5.6 Knappljud Använd det här alternativet för att ange om knappljud ska vara PÅ eller AV. 5.7 Styrningar i testläge Använd det här alternativet för att ange om programmet för orsak/effekt ska vara PÅ eller AV i testläget. Om PÅ väljs aktiveras utgångarna som vanligt i testläget. Servicemenyn 6 Servicemenyn (behörighetsnivå 2 för basfunktioner, men behörighetsnivå 4 krävs för att använda avancerade servicealternativ) Med den här menyn kan information om systemet och dess komponenter visas. Det går också att frånställa en eller flera av enheterna som visas. Alternativen på servicemenyn beskrivs mer ingående i den separata handboken för service och underhåll. 6.1 Detaljer system På den här menyn visas information om det installerade systemet, t.ex. namn och referensnummer (om detta har definierats). Dessutom visas information om när systemet konfigurerades senast och i vilket program konfigurationen gjordes. 6.2 Centraler Med den här menyn kan information visas om de installerade centralerna och modulerna i varje central B02

23 Användarhandbok 4 Manöverpaneler 6.3 Moduler Med den här menyn kan information om de installerade modulerna visas. All information kan visas, t.ex. installerade detektorslingor, versionsinformation för de installerade programmen och status för in- och utgångar. Det går också att skriva ut informationen. 6.4 Sektioner 6.5 Slingor På den här menyn visas en lista med alla konfigurerade sektioner i systemet. Det är möjligt att visa alla slingenheter i en sektion, om sektionen består av adresserbara slingenheter, frånställa sektioner eller slingenheter och ange larmtillstånd för en enstaka detektor. På den här menyn visas en lista med alla fysiska slingor i systemet. En slinga kan bestå av konventionella eller adresserbara detektorer och andra slingenheter. Hela slingor kan frånställas. Använd Sök enheter för att söka efter nya enheter på slingan. 6.6 Ladda konfigurationen Använd det här kommandot efter att en ny, uppdaterad konfigurationsfil eller en fil med tilläggstext till systemet har hämtats Ladda hela konfigurationen Använd det här kommandot för att ladda konfigurationen. Systemet startas om Ladda bara tilläggstexterna Tilläggstextfilerna i systemet uppdateras utan att systemet behöver startas om. 6.7 Hämta konfigurationen från USB-minnet Hämta en ny konfigurationsfil från ett USB-minne. 6.8 Spara konfiguration till USB-minnet Kopiera den befintliga konfigurationsfilen till ett USB-minne. 6.9 Spara ändringar till konfigurationen FÖRSIKTIGHET! En säkerhetskopia av konfigurationsfilen bör göras innan detta kommando utförs. Använd det här kommandot för att spara alla ändringar som har gjorts i systemkonfigurationen från manöverpanelen. OBS! Ändringarna sparas inte permanent i konfigurationsfilen förrän det här kommandot har valts Synkronisera systemets konfigurationen FÖRSIKTIGHET! En säkerhetskopia av konfigurationsfilen bör göras innan detta kommando utförs. Använd det här programmet för att synkronisera konfigurationsfilerna i systemet Starta om systemet (inte mig själv) Använd detta kommando för att starta om alla kontrollmoduler i systemet. OBS! Kontrollmodulen som används för denna procedur kommer inte att starta om 6.12 Starta om mig själv Använd detta kommando för att bara starta om denna kontrollmodul Programmera moduler med firmware Använd detta kommando för att skriva över firmwaren till vald modul B02 19

24 4 Manöverpaneler Användarhandbok 6.14 Systemlogg Historik 7 Historik När systemloggen har kopierats till ett USB-minne kan den skickas till en auktoriserad serviceorganisation för ytterligare teknisk hjälp. Med hjälp av den här menyn kan tidigare händelser i brandlarmsystemet visas. 7.1 Historik brandlarm Visar en kronologisk lista med de senaste 200 brandlarmen. 7.2 Historik fellarm Visar en kronologisk lista med de senaste 200 fellarmen. 7.3 Historik frånställningar Visar en kronologisk lista med de senaste 200 frånställningarna. 7.4 All historik Underhåll Visar en gemensam, kronologisk lista med de senaste förvarningarna, brandlarmen, fellarmen, frånställningarna, störningslarmen och I/O-larmen. 8 Underhåll Använd den här menyn för att övervaka detektorer som kan behöva underhåll. 8.1 Lätt nedsmutsade detektorer Visar en lista med lätt nedsmutsade detektorer i hela systemet. 8.2 Svårt nedsmutsade detektorer Visar en lista med svårt nedsmutsade detektorer i hela systemet. 4.2 Slavpanel Repeater M Allmänt Slavpanelen används för visning och listning av följande: Brandlarm Fellarm Frånställningar B02

25 Användarhandbok 4 Manöverpaneler Beskrivning av knappar och indikatorer Bild 9. Knappar och indikatorer på slavpanelen Slavpanel Strömförsörjning Fast grönt sken indikerar att strömförsörjningen fungerar utan problem. Kvitteringsknapp, Slavpanel Använd den här knappen för att tysta lokala summerlarm. Lamptest Använd den här knappen för att tända displayen och indikatorer, i syfte att kontrollera att de fungerar. Navigeringsknappar, Slavpanel Bläddra till föregående objekt i aktuell lista. Navigeringsknapp nästa Bläddra till nästa objekt i aktuell lista. Nattlägesknapp, Slavpanel Sänk nivåerna för ljusstyrka/kontrast för indikatorerna och displayen på panelen. Daglägesknapp, Slavpanel Höj nivåerna för ljusstyrka/kontrast för indikatorerna och displayen på panelen. 4.3 Repeater M 4.3 Alarm Organization Allmänt Slavpanelen används för att visa, bekräfta och återställa brandlarm B02 21

26 4 Manöverpaneler Användarhandbok Beskrivning av knappar och indikatorer Bild 10. Knappar och indikatorer på slavpanelen Repeater M 4.3 Alarm Organization Slavpanel Drift Fast grönt sken indikerar att funktionen för larmlagring är aktiv. För mer information om larmlagring, se Larmlagring, sidan 32. Blinkande ljus indikerar förlorad kommunikation med brandlarmsystemet. Bekräftelse Tryck på knappen för att bekräfta larmet, och för att tysta den lokala summern. Återställning Tryck på knappen för att återställa det markerade larmet. (Larmet kan bara återställas om alla larmorsaker åtgärdas.) Navigeringsknapp föregående Bläddra till föregående objekt i listan. Navigeringsknapp nästa Bläddra till nästa objekt i listan. Nattläge Sänk nivåerna för ljusstyrka/kontrast för indikatorerna och displayen på panelen. Dagläge Höj nivåerna för ljusstyrka/kontrast för indikatorerna och displayen på panelen. Lamptest När knapparna för nattläge och dagsläge trycks in samtidigt tänds indikatorerna och displayen om inte detta sker fungerar de inte korrekt B02

27 Användarhandbok 4 Manöverpaneler Slavpanelsmeny Bild 11. Ett exempel på brandlarmsmeny på Repeater M 4.3 Alarm Organization Om brandlarm detekteras i systemet, ändras skärmen från att visa systemstatus till att visa brandlarmsmenyn. Två indikatorer är placerade under brandlarmslistan: Bekräftade indikatorer blir gula när de bekräftas. Indikatorn för Räddningstjänsten larmad blir röd när den aktiveras Handhavande vid ett brandlarm I avsnitten nedan beskrivs hur man kan tysta/kvittera och återställa ett larm samt vilka olika typer av larm med larmlagring aktiverad eller frånställd det finns. Funktionen hos slavpanelen beror på hur den har definierats och hur det aktuella larmstatusläget är i systemet. Rättigheterna att visa och kontrollera i de olika sektionerna anges i definitionsprogrammet. Om bekräftelsetiden eller undersökningstiden är ute för ett larm eller om ett direktkopplat larm aktiveras, kommer larmet att överföras direkt och den röda indikatorn Räddningstjänsten larmad tänds. Om larmlagring är frånställd. Den gröna driftslampan är släckt. 1 Om ett larm aktiveras: Tryck på knappen Bekräftad för att tysta den lokala summern i slavpanelen. Om larmlagringen är aktiv och slavpanelen bara kan se det aktuella larmet Den gröna driftslampan är tänd. 1 Om ett larm aktiveras: Tryck på knappen Bekräftad för att tysta den lokala summern i slavpanelen B02 23

28 4 Manöverpaneler Användarhandbok Om larmlagringen är aktiv och slavpanelen har driftmässig tillgång till aktuellt larm och larmet inte sänds vidare Den gröna driftslampan är tänd. 1 Om ett larm aktiveras: Tryck på knappen Bekräftad för att tysta den lokala summern i slavpanelen. Om knappen Bekräftad aktiveras innan återställningstiden (0 60 sekunder) har löpt ut, aktiveras undersökningstiden (1 10 minuter) och den gula indikatorn Bekräftad tänds. Om knappen Återställning aktiveras inom undersökningsperioden, kommer centralen att försöka återställa det aktuella larmet. Om larmlagringen är aktiv och slavpanelen har driftmässig tillgång till aktuellt larm och larmet sänds vidare Den gröna driftslampan är tänd. 1 Om ett larm aktiveras: Tryck på knappen Bekräftad för att tysta den lokala summern i slavpanelen B02

29 Användarhandbok 5 Handhavande 5 Handhavande Tabell 1. Behörighetsnivåer Behörigh etsnivå 5.1 Behörighetsnivåer Användaren måste låsa upp behörighetslåset för att kunna utföra viktiga funktioner. En användare som inte har någon nyckel kan endast visa brand- och fellarm och tysta (kvittera) den lokala summern. Behörighetsnivå 1 är den förinställda nivån. Öppna behörighetslåset för att aktivera nivå 2. Systemet återgår automatiskt till nivå 1 när låset låses, eller efter 30 minuters inaktivitet. Beskrivning av behörighetsnivåer De olika behörighetsnivåerna beskrivs i följande tabell: Procedur för att aktivera nivån Användare Behörighet 1 Ingen. Behörighetslåset är låst. Allmänheten, säkerhetspersonal. Endast visning av brand- eller fellarm. Brandlarm har företräde över fellarm. Den lokala summern kan tystas (kvitteras). 2 Lås upp behörighetslåset eller slå in behörighetskod för nivå 2 via menyn/inloggningsskärmen. Behörig personal som har utbildats för att handha systemet vid brandsituationer och/eller vid underhåll. Samma behörighet som för nivå 1, samt följande ytterligare behörighet: Åtkomst till menysystemet Visning av status Larm kan återställas och tystas/kvitteras Frånställningar kan göras 3 Lås upp behörighetslåset och ange koden för nivå 3 via menyn/inloggningsskärmen. 4 Lås upp behörighetslåset och ange koden för nivå 4 via menyn/inloggningsskärmen. Behörig personal som har utbildats för att göra ändringar i det konfigurerade systemet. Endast behörig servicepersonal som har utbildats av en auktoriserad serviceorganisation. Samma behörighet som för nivå 2, samt följande ytterligare behörighet: Ändringar kan göras i det konfigurerade systemet Alla funktioner är tillgängliga, inklusive avancerade servicealternativ. Kundspecifika begränsningar OBS! Tillgång till de olika behörighetsnivåerna kan i vissa fall variera på grund av programmerade kundspecifika begränsningar B02 25

30 5 Handhavande Användarhandbok Manöverpanelen Control M 4.3 kan programmeras till att visa händelser i systemet med begränsade rättigheter att utföra funktioner. Till exempel kan ett brandlarm visas utan att man kan tysta eller återställa det. 5.2 Inloggning Varje användare är knuten till en viss behörighetsnivå. Om användaren låser upp systemet med nyckel aktiveras behörighetsnivå 2. Följande fördefinierade användare med standardkoder finns: Nivå Nivå Gör så här för att logga in i systemet: 1 Gå till Meny» 4 Inloggning och välj användare. 2 Skriv in den fyrsiffriga koden för användaren. En kontroll av koden görs i systemet. 5.3 Förvarning Funktionen för förvarningslarm innebär att en tidig varning kan aktiveras t.ex. vid en pyrande brand. Förvarningsindikatorn tänds på manöverpanelen. Nivån för förvarningslarm är lägre än nivån för ordinarie brandlarm. OBS! Förvarningslarm har lägre prioritet än brandlarm. Förvarningen läggs också till i förvarningslistan som hittas genom att välja: Meny» 2 Brandlarm» 2 Lista förvarningar. Förvarningslarm kan kvitteras men inte återställas. Förvarningen finns kvar i förvarningslistan tills brandtillståndet är under eller över nivån för förvarning (om tillståndet går över nivån utfärdas ett brandlarm). En förvarning innebär vanligtvis inte att larmdon eller externa utgångar aktiveras. 5.4 Brandlarm Information som visas när "Brand" blinkar Nedan beskrivs vilken information som visas när ett brandlarm ljuder, hur man kan tysta/kvittera och återställa ett larm samt vilka olika typer av larm som finns B02

31 Användarhandbok 5 Handhavande Bild 12. Ett brandlarm upptäckt av systemet. Följande information visas på manöverpanelen: Antal larm Första, sista och aktuellt listobjekt Sektion för larmet Typ av enhet för larmet Adressnummer för enheten för larmet (endast för adresserbara slingor) Tilläggstext (om detta har definierats i systemkonfigurationen) Tryck på för mer information: Tidpunkt för larmet Datum för larmet Tilläggstext om detektorns placering (om detta har definierats i systemkonfigurationen) Att tysta/kvittera ett brandlarm Kvitteringsknappen har olika funktioner beroende på vilken behörighetsnivå som används. 1 Tryck på Behörighetsnivå 1: Den lokala summern tystas. Behörighetsnivå 2 eller högre: Den lokala summern och externa larmdon tystas*, och brandlarmsindikeringen släcks. Brandindikatorn slutar blinka och lyser i stället med fast sken tills det att larmet är återställt. 2 Tryck på för mer information B02 27

32 5 Handhavande Användarhandbok * Programmerbar funktion för externa enheter, med hjälp av programmodulen Cause/Effect Att återställa ett brandlarm 1 Tryck på för att återställa det aktuella brandlarmet. OBS! Det går inte att återställa ett larm så länge enheten är i larmläge Flera larm Om det finns fler än ett larm i systemet tänds indikeringen brandlarmet visas alltid på manöverpanelen.. Det första och sista 1 Bläddra bland larmen med hjälp av knappen eller pilknapparna: /. 2 Tysta och återställ larmen enligt beskrivningen ovan. För mer information se avsnitten Att tysta/kvittera ett brandlarm, sidan 27 och Att återställa ett brandlarm, sidan Typ av brandlarm från konventionella sektioner Brandlarmsystemet mäter strömnivåer på konventionella sektioner och kan ge information om en eller flera detektorer är i larm. Kontakta er återförsäljare om denna funktion ska användas. 5.5 Felindikeringar Information som visas när "Fel" blinkar Nedan beskrivs vilken information som visas när ett fel uppstår samt hur man kan tysta/kvittera och återställa ett fel. Bild 13. Ett fel upptäcks i systemet B02

33 Användarhandbok 5 Handhavande Följande information visas på manöverpanelen: Antal upptäckta fel Typ av fel Information om vilken enhet som fellarmar Tilläggstext för enheten (om detta har definierats i systemkonfigurationen) Tryck på för mer information: Tidpunkten för felet Datum för felet Tilläggstext om var felet finns (om detta har definierats i systemkonfigurationen) Att tysta/kvittera ett fel 1 Tryck på för att tysta den lokala summern och kvittera alla fel i listan. 2 Tryck på för mer information Att återställa ett fel 1 Tryck på för att återställa det aktuella fellarmet. OBS! Det går inte att återställa ett fellarm om larmorsaken kvarstår. Kontrollera felkoden i avsnittet Lista med felkoder, sidan 39 för att åtgärda problemet Att återställa ett fel från fellistan Alla fel i systemet visas i fellistan. 1 Öppna fellistan genom att välja: Meny» 1 Fellarm» 1 Lista fel 2 Markera felet i listan och tryck på för att återställa fellarmet. OBS! Det går inte att återställa ett fellarm om larmorsaken kvarstår. Kontrollera problemet, lös det och återställ sedan fellarmet B02 29

34 5 Handhavande Användarhandbok Att återställa alla fel 1 Välj: Meny» 1 Fellarm» 3 Återställ alla fel 2 Tryck på Ett försök görs att återställa alla fel i systemet. 5.6 Felmeddelanden Om ett fel uppstår i systemet visas det på manöverpanelen, med information om var i systemet felet finns samt en kort beskrivning av felet. I avsnittet Lista med felkoder, sidan 39 finns en lista med alla felmeddelanden. 5.7 Frånställningar Om frånställningar Olika delar av systemet kan frånställas, t.ex. sektioner, detektorer, larmtryckknappar, larmdon, externa styrningar och slingor. Alla frånställningar visas i listan med frånställningar. Den gulfärgade indikatorn för frånställningar visas på manöverpanelen om det finns minst en aktiv frånställning i systemet. Indikatorn släcks inte förrän alla frånställda enheter har kopplats in igen. För att göra en frånställning krävs behörighetsnivå 2 eller högre. FARA! Om en detektor eller sektion är frånställd kan inga bränder upptäckas i det aktuella området. Därför är det viktigt att endast använda frånställningar i begränsad omfattning och under begränsade tidsperioder. Tips! Om kombinationsdetektorer för rök/värme är installerade finns valet att endast frånställa rökdelen av detektorn och låta värmedelen vara aktiv, eller vice versa Typer av frånställningar Det finns fyra typer av frånställningar. Permanent frånställning Enheten är permanent frånställd tills den manuellt kopplas in igen. OBS! Frånställningstiden kan begränsas genom att en maxtid för frånställningen i konfigurationsprogrammet definieras. Tidur frånställning Frånställningen börjar gälla omedelbart och varar så länge som har angetts (tt:mm). Den maximala tiden för frånställningen är 23 timmar och 59 minuter. Den maximala tiden kan vara begränsad på grund av gällande regelverk B02

35 Användarhandbok 5 Handhavande Frånställ till tid Ange en tidpunkt då enheten ska kopplas in igen. Frånställningen börjar gälla omedelbart och enheten ansluts igen när den angivna tidpunkten inträffar nästa gång. Den maximala tiden för frånställningen är 23 timmar och 59 minuter. Periodisk frånställning Frånställningen gäller under en angiven tidsperiod på angivna veckodagar. Exempel: Frånställ sektion 1 varje tisdag och fredag från 07:00-17: Bekräftelse av nya frånställningar När en ny frånställning har angetts korrekt visas en bekräftelse på manöverpanelen. Knappen Frånställningar lyser med ett fast gult sken och kan användas för att aktivera listan med frånställningar. Den nya frånställningen läggs till i listan med frånställningar, som också kan visas genom att välja: Meny» 3 Frånställningar» 2 Lista frånställningar Frånställning av sektioner (Behörighetsnivå 2 eller högre) Frånställning av en konventionell sektion 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 1 Sektioner. 2 Välj sektor (sektorsnummer) 3 Välj typ av frånställning (Permanent, Tidur, Frånställ till tid eller Periodisk). 4 Ange en tidpunkt (om Tidur, Frånställ till tid eller Periodisk valdes ovan). Frånställning av en adresserbar sektion 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 1 Sektioner. 2 Välj sektor (sektorsnummer) 3 Välj detektortyp (Rök, Alla, Värme, Flam eller Larmtryckknappar). 4 Välj typ av frånställning (Permanent, Tidur, Frånställ till tid eller Periodisk). 5 Ange en tidpunkt (om Tidur, Frånställ till tid eller Periodisk valdes ovan) Frånställning av adresserbara detektorer och larmtryckknappar (Behörighetsnivå 2 eller högre) OBS! Endast enskilda detektorer på adresserbara slingor kan frånställas. 1 Välj Meny» 3Frånställningar» 1 Ny frånställning» 2 Detektorer och larmtryckknappar 2 Välj sektion (sektionsnummer) B02 31

36 5 Handhavande Användarhandbok 3 Välj detektortyp (Rök, Alla, Värme, Flam eller Larmtryckknappar). 4 Välj en detektoradress eller ett intervall (ett eller flera adressnummer) 5 Välj typ av frånställning (Permanent, Tidur, Frånställ till tid eller Periodisk) 6 Ange en tidpunkt (om Tidur, Frånställ till tid eller Periodisk valdes ovan). Tips! Det går också att frånställa detektorer från brandlarmslistan Frånställa larmdon (Behörighetsnivå 2 eller högre) Klockor, sumrar och blixtljus är exempel på olika typer av larmdon. Frånställning av larmdon: 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 4 Larmdon (klockor m.m.) Gamla frånställningar Använd denna meny för att aktivera tidigare borttagna frånställningar. OBS! Bara permanenta frånställningar kan återaktiveras. 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 4 Gamla frånställningar. 2 Markera en gammal frånställning i listan och tryck på 0 för att återaktivera Larmlagring OBS! Larmlagring kräver att en av räddningstjänsten godkänd larmorganisation har upprättats. Funktionen för larmlagring är frånställd som standard. Funktionen för larmlagring innebär att aktiveringen av larmsändarutgång fördröjs när en larmsituation uppstår. Fördröjningstiden kan programmeras (förvalt värde är 2 minuter) B02

37 Användarhandbok 5 Handhavande Bild 14. Principer för larmlagring Aktivera/Frånställ funktionen för larmlagring (behörighetsnivå 2 eller högre) så här: 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 5 Larmlagring B02 33

38 5 Handhavande Användarhandbok 2 Välj typ av frånställning (Permanent, Tidur, Frånställ till tid eller periodisk). Se avsnittet Typer av frånställningar, sidan 30 för mer information. Ange fördröjningstiden (behörighetsnivå 3 eller högre) så här: 1 Välj Meny» 5 Inställningar» 5 Larmfördröjningstider» 1 Larmfördröjningstid» 1 (kvittering). OBS! Den totala larmlagringstiden får ej överskrida 10 minuter enligt EN Frånställa externa utgångar (Behörighetsnivå 2 eller högre) Exempel på externa utgångar är fläktar och utgångar som kontrollerar branddörrar. 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 3 Externa styrningar» 1 Externa styrningar 2 Välj en kategori av utgångar som ska frånställas. Alla grupper = alla kategorier med dörrar, ventilation osv. 3 Tryck på Frånställning av larmsändarutgång (Behörighetsnivå 2 eller högre) Frånställ larmsändarutgångar (till räddningstjänsten) så här: 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 3 Styrningar» 2 Larmsändare. 5.8 Återinkoppling Återinkoppling av frånställda enheter Alla frånställningar i systemet visas i frånställningslistan. En frånställd enhet kan kopplas in på nytt via listan. 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 2 Lista frånställningar. 2 Välj den frånställda enhet som ska kopplas in på nytt. 3 Tryck på Återinkoppling av periodiska frånställningar Periodiska frånställningar visas i Lista periodiska frånställningar B02

39 Användarhandbok 5 Handhavande Använd denna lista för återinkoppling: 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 3 Lista periodiska från. 2 Markera den frånställning du vill återinkoppla. 3 Tryck på Ta bort alla frånställningar Använd denna meny för att ta bort alla aktiva frånställningar i frånställningslistan. 1 Välj Meny» 3 Frånställningar» 5 Ta bort alla frånställningar. 2 Konfirmera med OK för att ta bort alla frånställningar i systemet. OBS! Periodiska frånställningar tas inte bort permanent. Bara frånställningens aktiva period tas bort. 5.9 Servicemenyn (Behörighetsnivå 2 för basfunktioner, men behörighetsnivå 4 krävs för att använda avancerade servicealternativ.) Med hjälp av servicemenyn är det möjligt att konfigurera systemet under installationsfasen, göra felsökningar och genomföra mindre uppdateringar under tiden som systemet är i drift. Menyn innehåller funktioner för att hämta information från och spara information på ett USB-minne. Servicemenyn innehåller åtta olika alternativ, som visas på bilden nedan. Bild 15. Servicemenyn. Alternativen på servicemenyn beskrivs mer ingående i handboken för service och underhåll B02 35

40 5 Handhavande Användarhandbok B02

41 Användarhandbok 6 Testning 6 Testning 6.1 Om testning Mer information om testning finns i handboken för service och underhåll. 6.2 Översikt över testläget OBS! Det här avsnittet gäller bara för adresserbara slingenheter. Systemet har ett särskilt testläge som underlättar testning. Att aktivera testläge för en sektion får följande konsekvenser: Externa larmdon och styrningar aktiveras inte automatiskt vid brand. Tips! Den här funktionen kan inaktiveras. Larmnivån sänks så att responsen blir snabbare vid test av rökdetektorer. LED-indikatorerna för slingenheter börjar blinka. Varje testad slingenhet indikerar att den har aktiverats med hjälp av LED-indikatorerna. Om en skrivare är ansluten till systemet kommer larmen att skrivas ut automatiskt som ett resultat av att en enhet har testats. De larmande enheterna återställs automatiskt om värme- eller rökkoncentrationen sjunker under larmnivån, eller om larmtryckknappen återställs. OBS! Brandlarm från sektioner där testläget inte har aktiverats hanteras som vanligt i systemet. Testläget tas bort automatiskt efter två timmar. 6.3 Testa en sektion 1 Aktivera testläget för en sektion genom att välja följande: Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 6 Testläge. 2 Ange sektionsnumret och bekräfta genom att trycka på knappen. Indikatorerna för frånställningar, test och sektion/enhet tänds för att bekräfta att testläget har aktiverats. Varje detektor och tryckknapp i den aktuella sektionen bör testas under de följande två timmarna B02 37

42 6 Testning Användarhandbok Alla larm visas i en lista som man visar genom att välja: Meny» 7 Historik» 1 Historik brandlarm. OBS! Använd lämplig testutrustning. Se avsnittet Rekommenderad testutrustning, sidan Rekommenderad testutrustning Tabell 2. Lista över rekommenderad testutrustning för larmsystem Produkt Testifire Salwico Solo 330 Salwico SOLO 461 Salwico VD T-1 Salwico IR-testlampa Salwico UV-testlampa W8066 Beskrivning Detektortestare med multifunktion Rökdetektortestare Värmedetektortestare Värmedetektortestare Flamdetektortestare UV-flamdetektortestlampa UV-testlampa Mer information finns i databladen för produkterna. 6.5 Återställning av testläget OBS! När testningen har slutförts återställer man normalläget för den testade sektionen. Innan testläget avslutas kontrolleras att det inte finns några aktiva larm från detektorer eller larmtryckknappar. Testläget återställs automatiskt efter två timmar. Så här återställer man testläget: 1 Alla sektioner där testläget har aktiverats visas i frånställningslistan som man visar genom att välja: Meny» 3 Frånställningar» 2 Lista frånställningar. 2 Markera sektionen i frånställningslistan och tryck på. 6.6 Lamptest för manöverpanelens display Med funktionen Lamptest kan följande testas: Displayen. Alla indikeringar på manöverpanelen. 1 För att testa manöverpanelens display, välj följande: Meny» 5 Inställningar» 4 Lamptest B02

43 Användarhandbok 7 Bilaga 7 Bilaga 7.1 Lista med felkoder I tabellen nedan visas alla felkoder med orsaker samt information om hur en erfaren användare kan lösa problemen. Tabell 3. Felkoder med orsaker och åtgärder 128 SVARAR EJ Felkod Orsak Åtgärd Förklaring: Ingen kontakt. Systemet har tappat kontakten med en tidigare identifierad enhet. Fel typ av slingenhet Två slingenheter har samma adress (ett andra felmeddelande visas) Fel på enheten Byt till rätt typ av slingenhet Kontrollera enheternas adresser. Gör en ny sökning efter enheter på slingan. Byt ut enheten. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: Kabelbrott eller kortslutning i en slinga (ett andra felmeddelande visas) Lokalisera kabelbrottet eller kortslutningen. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: 129 SENSORFEL Det finns en defekt givare i detektorn Byt ut enheten. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: Rökdetektorn är utsatt för luftdrag 130 SENSOR NEDSMUTSAD Det finns smuts på detektorn Skärma av draget eller flytta detektorn Byt ut detektorn. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: B02 39

44 7 Bilaga Användarhandbok 131 Felkod Orsak Åtgärd FÖR FÅ SLINGENHETER HITTADE För få slingenheter upphittade på en detektorslinga. En eller flera slingenheter är felaktigt installerad(e) En slingenhet svarar inte Kontrollera slingkonfigurationen eller konfigurera om systemet Ange enhetens adress korrekt. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: Kontrollera adressen (två enheter kan ha samma adress). Byt ut enheten om detta inte är problemet. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: 132 FÖR MÅNGA SLINGENHETER HITTADE Fler slingenheter hittas än vad som har konfigurerats En eller flera slingenheter är felaktigt installerad(e) Kontrollera specifikationen eller konfigurera om systemet. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: Ange enhetens adress korrekt. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: 133 IN1 KABELBROTT Det finns ett kabelbrott vid ingång IN2 KABELBROTT Det finns ett kabelbrott vid ingång EXT 24V FEL Extern 24V-strömkälla saknas eller trasig lokal strömkälla 136 ÖVERVAKNINGSFEL Extern last saknas 137 POSITIONSFEL 138 KORTSLUTNING SLINGA En övervakad enhet (t.ex. en dörr eller ett spjäll) är i fel läge Kortslutning på detektorslingans kabel Kontrollera kabeln mellan ingången och ändkretsen (slutmotståndet) Kontrollera kabeln mellan ingången och ändkretsen (slutmotståndet) Felsök den lokala strömkällan eller byt ut den Kontrollera kabeln och den externa lasten Kontrollera om det finns hinder Lokalisera kortslutningen. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: 139 KORTSLUTNING A-SIDA Kortslutning på detektorslingans A-sida Lokalisera kortslutningen. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: 140 KORTSLUTNING B-SIDA Kortslutning på detektorslingans B-sida Lokalisera kortslutningen. För mer information se installationshandboken och serviceoch underhållshandboken: B02

Brandlarmsystem Salwico CS3000

Brandlarmsystem Salwico CS3000 Brandlarmsystem Salwico Användarhandbok Ver. 6 Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning.

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Brandlarmsystem CS4000. Användarhandbok. çconsilium

Brandlarmsystem CS4000. Användarhandbok. çconsilium Brandlarmsystem CS4000 Användarhandbok çconsilium Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning.

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Tredje Utgåvan, Januari 1998 Dokumentnummer S Artikelnr: , Consilium Marine AB Göteborg, Sverige

Tredje Utgåvan, Januari 1998 Dokumentnummer S Artikelnr: , Consilium Marine AB Göteborg, Sverige Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning. Innehållet utgör inget bindande åtagande från

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Brandlarmsystem CS3004. Instruktionsbok

Brandlarmsystem CS3004. Instruktionsbok Brandlarmsystem Instruktionsbok Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning. Innehållet

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Bruksanvisning. Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1.

Bruksanvisning. Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1. Bruksanvisning Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1.02 Security Innehållsförteckning Innan du startar 4 Vad är nytt i denna

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

FRD700 Larmlagringsenhet, Installations-och användarhandbok

FRD700 Larmlagringsenhet, Installations-och användarhandbok FRD700 Larmlagringsenhet, Installations-och användarhandbok P/N 10-3319-505-FR06-01 ISS 23JAN15 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Certifiering Kontaktuppgifter 2015 UTC Fire & Security. All rights

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Sid 1 Introduktion 2 2 Tillkoppling av område med kod 3 3 Frånkoppling av område med kod 3 4 Frånkoppling ring efter utlöst larm 4 5 Kvittera systemet efter utlöst larm 4 6 Användarmeny

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning Beskrivning En del av BuildingPortalSuite 1 Översikt Aktivt larm Namn, klass och meddelande väljs av användaren i Inställningar Bläddring mellan aktiva alarm Klicka på pilarna för att bläddra Kvittera

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Övervakningssystem FICO-128 Användarinstruktion

Övervakningssystem FICO-128 Användarinstruktion Användarinstruktion Övervakningssystem FICO-128 för övervakning och motionering av brandspjäll. Denna instruktion innehåller de avsnitt som brukaren av systemet vanligen har användning för. För utförligare

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

2X-serien Skandinaviska marknadsplatsmanualer

2X-serien Skandinaviska marknadsplatsmanualer 2X-serien Skandinaviska marknadsplatsmanualer P/N 501-415006-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 2X-serien är ett varumärke som

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll 6 Underhåll 6.1 Allmänt Brandlarmanläggningens effektivitet skall alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är underhålls- och reparationsarbeten nödvändiga. Ett riktigt utförande av dessa

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Övervakningssystem MRB

Övervakningssystem MRB Övervakningssystem RB Kontrollenhet BVKE- För att förhindra obehörig ändring av inställningar som kan göras på displayen, måste en kod anges för att få behörighet. BVKE- är en kapslad kontrollenhet för

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4 manöverpanel Dokumentnummer: SE2:81194-1 (2010 Omnis version 5.0) Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer