Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29"

Transkript

1 Oktober Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning - Vid frågor och problem - Gas och skötsel av gasspis - Grovsopor - Nycklar - Kort information från A till Ö - Störningar - Tvättstuga - Tänker du bygga om i din lägenhet? - Uthyrning i andra hand (andrahandsupplåtelse) 3. Underhåll av din lägenhet - Stopp i avloppet - skötsel av golvbrunn och vattenlås - Skötsel av trägolv - Skötsel av våtrum - Skötsel av vattenkranar 4. Föreningsstämma och stadgar - Föreningsstämma - Stadgar - Stadgarna

2 Oktober Att vara bostadsrättsinnehavare Att vara bostadsrättsinnehavare innebär att du köper en lägenhet med bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare äger du därmed en andel i bostadsrättsföreningen, vilken i sin tur äger fastigheten. Du betalar en månadsavgift till bostadsrättsföreningen för de löpande driftskostnaderna och föreningens lån. Som bostadsrättsinnehavare är du alltid medlem i bostadsrättsföreningen. Vi äger föreningen tillsammans Tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar du föreningens bostäder och de gemensamma anläggningarna. Du har en besittningsrätt till din lägenhet som är obegränsad i tid. Det innebär att du enbart kan sägas upp för avflyttning om du inte betalar fastlagda avgifter till föreningen eller allvarligt bryter mot ordningsregler för boendet enligt lag och föreningens stadgar. Stadgarna är centrala Stadgarna är de regler som vi boende kommit överens om att gemensamt rätta oss efter i vårt boende, och som tillsammans med lagar är det som styr hur vår bostadsrättsförening drivs. Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Gör dig bekant med våra stadgar, många svar på frågor som ställs till styrelsen går att finna där. Stadgarna finner du längst bak i detta dokument. Håll lägenheten i gott skick Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det här gäller även eventuell mark, förråd eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Mer detaljer om detta står i stadgarna. Du har ett betydligt större underhållsansvar än en hyresgäst! Vi har ett gemensamt ansvar Alla vi som bor här har ett gemensamt ansvar för att Bildhuggarvägen förblir ett trivsamt bostadsområde. Bostadsrätten är en boendeform som ger dig större möjligheter att påverka din boendesituation än hyresrätten. Ta vara på den möjligheten. Det är angeläget att även Du som medlem engagerar Dig i föreningsmöten, i styrelsearbetet eller i någon av de arbetsgrupper som finns. Aktiva och engagerade medlemmar är en förutsättning för att föreningen och därmed boendet ska fungera på ett för alla bra och trivsamt sätt. Du kan påverka! Som bostadsrättsinnehavare sätts din månadsavgift utifrån hur föreningens ekonomi ser ut, så om föreningen går bra och är välskött med din hjälp får du lägre avgifter. En finare och mer trivsam boendemiljö och en förening med bra ekonomi kan dessutom höja värdet på bostadsrätten, men kanske viktigast är att det kan höja livskvaliteten för dig och alla andra som bor här. Om du vill veta mer om hur du kan engagera dig i föreningen, kontakta styrelsen.

3 Oktober Bostadsrättsföreningen Bildhuggarvägen Här följer några korta fakta om fastigheten och vår bostadsrättsförening. - Fastigheten byggdes Fastigheten består av 31 lägenheter, varav 29 idag är bostadsrätter och 2 är hyresrätter, samt en lokal som hyrs ut till ett företag. - Lägenheterna fördelar sig som följer: o 9 stycken ettor o 14 stycken tvåor o 5 stycken treor o 2 stycken fyror o 1 styck femma - Det finns en gemensam tvättstuga med ingång från port 25, samt egen ingång från framsidan. Tvättstugan byggdes Det finns ett gemensamt cykelrum med ingång från baksidan. - Det finns 6 stycken p-platser som hyrs ut till de boende efter en separat kö genomfördes stambyte i hela fastigheten och elstigarna byttes. - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren bildades den 27 juni 2003.

4 Oktober Elektricitet Ändringar av elinstallationen får endast göras av behörig elektriker. Vissa enkla byten av detaljer, t.ex. byte av väggströmbrytare, får du göra själv om du är fullständigt säker på hur du ska göra. Behöver du läsa mer om vad du får göra eller inte är du antagligen inte tillräckligt säker på din sak än. Men för mer information läs på eller fråga en behörig elektriker. Du kan ringa fastighetsskötaren/jouren om strömmen bryts och du inte kan åtgärda det själv. Är det ett strömavbrott som berör hela kvarteret eller mer kan du kontakta elnätbolaget, Fortum, på telefon Innan du ringer någon p.g.a. strömavbrott bör du kontrollera att det inte är i din egen lägenhets elanläggning som strömmen brutits, för om det är det kan du få betala en onödig utryckning. Elcentral och jordfelsbrytare Din lägenhet är ansluten till elnätet via en elcentral, ett vitt skåp som sitter på väggen i din hall. Din lägenhetscentral har också en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren är ett försök att skydda dig i fall någon av dina apparater skulle gå sönder och bli strömförande. Jordfelsbrytaren är inte ett fullständigt skydd. Om du gör elarbeten själv och kopplar fel, eller om t.ex. ett barn lyckas peta in skruvmejslar i båda hålen i vägguttaget, kan det bli en dödlig stöt utan att jordfelsbrytaren bryter strömmen. Jordfelsbrytaren har en testknapp. Den bör testas två gånger per år för att se att den fungerar. När knappen trycks in ska strömmen brytas omedelbart för hela lägenheten. Om strömmen bryts som den ska är det bara att slå på strömmen igen (slå tillbaka spaken på jordfelsbrytaren till läge 1). Om strömmen inte bryts direkt bör du låta en behörig elektriker se över och eventuellt byta ut jordfelsbrytaren snarast. Är du hyresgäst i föreningen ringer du till styrelsen och gör en felanmälan om jordfelsbrytaren inte fungerar. Är du bostadsrättsinnehavare ska du själv se till att felet åtgärdas av behörig elektriker, eftersom jordfelsbrytaren enligt stadgarna är ditt ansvar att underhålla, inte föreningens. Elmätare och huvudsäkringar Din elmätare sitter längst ner i trapphuset i ett låst utrymme, tillsammans med elmätarna för de andra som bor i trapphuset. Intill elmätaren sitter dina huvudsäkringar som kan bryta strömmen om en kraftig överbelastning sker i din lägenhet. Om strömmen bryts i din lägenhet, och det inte går att åtgärda genom att återställa automatsäkringarna och jordfelsbrytaren i din lägenhets elcentral, kan det alltså vara dessa säkringar som gått d.v.s. brutit strömmen. För åtgärd kontakta styrelsen, eller jouren om det är akut. Avläsning av elmätaren görs av nätbolaget (Fortum), normalt minst en gång per år. De informerar i sin tur din elleverantör om avläsningsresultatet. Du kommer inte själv in i utrymmet med elmätarna. Vill du ha en extra avläsning av elmätaren får du kontakta Fortum och vara beredd att betala för detta.

5 Oktober Flyttstädning Självklart ska du se till att lägenheten är i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du flyttstädar. Nästa gäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Du kan bli tvungen att betala städningen i efterhand om det är slarvigt gjort. Hela lägenheten ska vara städad. Glöm inte balkong och förråd. Checklista Här nedan följer en checklista på vad du bör tänka på inför en ordentlig flyttstädning, förutom att alla ytor i lägenheten förstås ska vara ordentligt rengjorda. Generellt gäller att du ska lämna lägenheten i samma skick som du själv vill flytta in i. Kök - Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv. - Rengör kokplattornas kanter. - Rengör ugnen och plåtarna. - Rengör skärbrädans över- och undersida. - Rengör lamporna, ta bort lösa kupor och diska dem. - Tvätta rent köksskåpens in- och utsidor. - Torka av köksfläkt både in- och utvändigt. - Rengör och frosta av kyl och frys, lämna dörrarna öppna. Badrum och toalett - Rensa golvbrunnen. - Glöm inte att rengöra toalettstolens utsidor och krök samt under handfatet. - Rengör under badkaret. Rum - Ta bort alla heltäckningsmattor från parkettgolv. Ta bort all mattejp. - Rengör elementen glöm inte baksidan. - Rengör alla fönsterkarmar och golvlister. - Tvätta fönstren, både in- och utvändigt. - Torka ur alla garderober. - Rengör alla dörrar. - Torka av persiennerna.

6 Oktober Vid frågor & problem Styrelsen har ansvaret för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftning och stadgar följs och att medlemmarnas intressen tillvaratas på bästa sätt. Styrelsen ska genom förvaltningen svara för fastighetens goda bestånd och se till att underhåll blir utfört så att husen bevaras och förbättras. Har du problem du vill ha åtgärdade kontakta styrelsen, fastighetsskötaren eller jouren om det är akut. Vid andra frågor kontakta rätt instans enligt telefonlistan nedan. Styrelsen All hantering i samband med överlåtelser (försäljning/köp) hanteras av styrelsen. Upplys mäklaren att det är styrelsen som är kontaktperson vid frågor om föreningen etc. Styrelsen hanterar även p-platser, nycklar till fastigheten och andrahandsuthyrningar. Ekonomi Tjänsten köps in av föreningen. För kontakt, se telefonlista på anslagstavla i trapphusen. Fastighetsskötsel och jour Tjänsten köps in av föreningen. För kontakt, se telefonlista på anslagstavla i trapphuset. Tänk på att alla felanmälningar som rapporteras till fastighetsskötaren och jouren kostar pengar. Föreningen står för kostnaden när det gäller sådant som är föreningens ansvar. Om du däremot utnyttjar felanmälan eller jouren till sådant som föreningen inte står för blir du betalningsskyldig. Det kan handla om mycket pengar! För bostadsrättsinnehavare är det normalt stadgarna som avgör vad som är föreningens ansvar respektive bostadsrättsinnehavarens. Bostadsrättsinnehavare bör därför känna till stadgarnas innehåll. Även hyresgäster kan bli betalningsskyldiga om servicen påkallas för något som hyresgästen borde ha hanterat själv. Telefonlista Vid (misstanke om) skadedjur ring fastighetsskötaren eller Anticimex. Vid gasläcka ring omedelbart Fortum För att få kontakt med en gasinstallatör se eller gula sidorna. Kabel-TV samt Internet genom kabel-tv-nätet hanteras av ComHem Kundservice: Vardagar 8-21, helgdagar 9-18 Teknisk support: Vardagar 8-21, helgdagar 9-18 Web: Vid problem med sophanteringen kontakta Renhållningsförvaltningens kundtjänst. tel För återvinning av grovsopor och miljöfarligt avfall, se sidan 9 i detta dokument, eller Vid problem som rör kommunens mark eller installationer, t.ex. gatubelysning och snöröjning av gatorna eller trottoarerna intill ring Stockholms stads gatu- och fastighetskontors driftcentral, Observera, snöröjning av föreningens p-platser och trappor sköts av Kungsborg på uppdrag av föreningen, inte av kommunen.

7 Oktober Gas och skötsel av gasspis I vår fastighet finns sedan tidigare gas i samtliga lägenheter. I samband med stambytet 2005 valde några bostadsrättsinnehavare att montera ner de gasmätare som fanns i varje lägenhet och som idag inte har någon praktisk funktion. Några valde att byta ut sina gasspisar till en kombination av gasspis och elektrisk ugn. Det är inte godkänt att byta ut hela gasspisen mot en elspis. Detta då föreningens elnät ej har kapacitet för att klara av det och kostnaden för att bygga ut elnätet är mycket stor. Gasen levereras från Fortum och är stadsgas av Stockholmstyp. Stadsgas är besläktad med naturgas och gasol, men de är inte identiska. Fortum planerar att byta till naturgas i Stockholm. I början av 2007 besiktigades vår bostadsrättsförening och en kontrollant var även inne och tittade på spisarna i samtliga lägenheter för att se om de fungerar med den nya gasen. I gasen finns det inblandat ett luktämne för att man snabbt ska märka om det uppstår ett läckage. Arbeten med gasspisen Om du byter gasspis måste du se till att den nya spisen är anpassad till just stadsgas av Stockholmstyp. Gas kan nämligen levereras med olika blandning av gaser, olika högt tryck mm. Om spisen inte är korrekt anpassad kan det uppstå problem. Kom ihåg att endast auktoriserade gasinstallatörer får göra arbeten med gasspisen. Detta gäller även ledningen till spisen och avstängningsventilen. Du hittar en lista över gasinstallatörer på eller i telefonkatalogens gula sidor. Du kan även ringa Fortum som är vår leverantör. Som boende kan du inte själv avsluta ditt gasabbonnemang hos Fortum utan detta måste göras av den auktoriserade gasinstallatören. Annat som kan vara bra att veta Det finns regler för hur nära gasbrännare får vara olika material, för att minimera risken för brand och skador. Köper du en ny köksfläkt ska det finnas en specifikation av hur nära ovanför gasspis den får monteras (det kan vara olika för olika fläktar). Ändrar du höjd på köksbänken intill måste även gasspisen nå upp till drygt samma höjd. Ändrar du material på väggarna intill spisen kan det också påverka var spisen får stå. Byter du väggbeklädnad från kakel till plastlaminat måste spisen flyttas längre ifrån väggen. Mer information kan erhållas genom fackhandeln eller Stockholms brandförsvar. Kontrollera också gärna att din gasspis har ett tippskydd, så att den inte kan välta framåt även om t.ex. ett barn skulle klättra upp på en utfälld ugnslucka. Skötsel Den normala skötseln av en gasspis är enkel rengöring med disktrasa och varmvatten, eller vid behov diskmedel. På vissa gasbrännare kan man behöva peta rent små hål där gasen kommer ut med en nål om det kommit smuts i dem (t.ex. överkokad soppa). Alla gasbrännare ska brinna med ren, blåaktig låga, i en jämn cirkel runt brännaren aldrig gul låga, aldrig sotande och aldrig bara på en sida av brännaren. Om det brinner gult, sotande eller så att brandvarnaren går igång är det stor risk att det bildas ohälsosamma ämnen vid förbränningen och i så fall bör detta åtgärdas. Brännarlocket måste också ligga på rätt plats för att gasen ska förbrännas korrekt. Om det virvlar runt mycket damm kan det bildas gula delar i lågan utan att det beror på något fel på spisen. Vid ofullständig förbränning bildas giftig kolmonoxid, en gas som inte luktar eller syns men som är dödlig i för stora doser.

8 Oktober Rutiner för nycklar Som boende i föreningen har du tillgång till flera nycklar, både till din egen lägenhet och till våra gemensamma utrymmen. En nyckel på villoväg är en öppning för en inbrottstjuv så ta hand om dina nycklar. Vid försäljning av din bostadsrätt är det viktigt att du överlämnar samtliga nycklar till den nya medlemmen. Till varje lägenhet skall finnas: - lägenhetsdörren, 5 nycklar + ett kodkort - ytterdörr och gemensamma utrymmen, kodade brickor - tvättstugan, 2 nycklar till bokningscylindern - postlåda, 2 nycklar - sopbehållare, 1 nyckel Lägenhetsdörren Säkerhetsdörrarna är installerade av ABAX, till varje lägenhet finns fem nycklar och ett kort med en kod. Den koden måste du ha för att kunna tillverka fler kopior av din lägenhetsnyckel. Skulle du förlora alla dina nycklar så kan en låssmed enligt uppgift från ABAX inte få upp din dörr utan den måste brytas upp och ersättas av en ny dörr. För mer information eller om du har förlorat kortet med kod, kontakta ABAX direkt på telefon: Ytterdörren och gemensamma utrymmen För att komma in genom ytterdörren och våra gemensamma utrymmen (cykelförråd, vind, källare, tvättstuga och garage) används kodade brickor. Varje lägenhetsinnehavare har kvittera ut ett valfritt antal brickor till en kostnad om 50 kronor styck. Vid flytt återfås pengarna mot att brickorna returneras. Önskar du fler brickor kostar de 50 kronor styck. Lägg pengarna i ett kuvert tillsammans med uppgift om antal brickor, namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter i föreningens brevlåda i port 29. Du får din bricka/dina brickor inom två veckor. Viktigt! Om du blir av med en bricka är det vikigt att du anmäler detta till styrelsen. Vi kan då avkoda brickan så att den inte går att använda och tar därmed bort risken att den används av obehöriga. Blir du av med din bricka, lämna namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter i föreningens brevlåda i port 29. Cylinder för bokning av tvättstuga Varje lägenhet har en cylinder med två tillhörande nycklar för bokning av tvättid. Om du förlorar dina nycklar kan du köpa en ny cylinder genom föreningen till en kostnad om 100 kronor. Lägg pengar i ett kuvert tillsammans med uppgift om att du önskar en ny cylinder, ditt namn och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda i port 29. Du får en ny cylinder och två nycklar till denna i din postlåda inom två veckor. Postlåda Varje lägenhet har två nycklar till sin postlåda i trapphuset. Om du blir av med båda dina nycklar kan föreningen ej hjälpa till, du ansvarar själv för att kontakta en låssmed för att få ett nytt lås. Sopbehållare För att minska våra kostnader för sophantering har vi ett lås på vår sopbehållare så att enbart vi som bor i föreningen kan slänga skräp där. Varje lägenhet har en nyckel till sopbehållaren, kopiera gärna upp fler nycklar så att du har extra kopior utifall du skulle tappa ditt exemplar. Om du blir av med nyckeln så kan du även köpa en ny genom föreningen till en kostnad om 100 kronor. Lägg pengar i ett kuvert tillsammans med uppgift om att du önskar en ny nyckel till sopbehållaren, ditt namn och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda i port 29. Du får en ny nyckel i din postlåda inom två veckor.

9 Oktober Grovsopor Vi har inget grovsoprum i föreningen. Två gånger per år (vanligtvis i samband med den gemensamma vår- och höststädningen) beställer vi hit en container då du kan slänga dina eventuella grovsopor. Förvara dina grovsopor på dina egna ytor, i lägenheten eller i ditt vindsförråd, till dess att du kan slänga dem. Det är absolut förbjudet att ställa ut dina grovsopor i våra gemensamma utrymmen (källare, vinden, trapphuset etc) på grund av brandrisk. Om du vill slänga dina grovsopor omgående rekommenderar vi att du gör detta på någon av Stockholms fyra återvinningscentraler. Återvinningscentraler Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar. Se för ytterligare information om återvinningscentralerna, öppentider och vad du kan och inte kan slänga på de olika centralerna. Att tänka på Du som privatperson kan kostnadsfritt lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall till någon av stadens fyra återvinningscentraler. Du är välkommen med fordon som väger upp till 3,5 ton eller fordonskombinationer som du får köra med B-körkort. Tänk på att om du lånar firmaskyltad bil kan personalen vägra dig att lämna avfall utan klippkort - trots att du är där som privatperson. Detta då företag måste ha klippkort, det vill säga betala, för att få lämna avfall på våra återvinningscentraler. Avfall de ej tar emot - Smittförande avfall och biologiskt avfall. Hänvisas till Ragn-Sells Specialavfall tel , Stena Miljö AB Läkemedel. Hänvisas till apoteket. Återvinningscentral Lövsta Lövstavägen, Hässelby. Se Gula Sidornas kartsidor: 19C2. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Återvinningscentral Vanadisberget (endast privatpersoner) Cedersdalsgatan, Norrmalm. Se Gula sidornas kartsidor: 37D2. Måndag fredag kl Lördag söndag kl Återvinningscentral Vantör Kvicksundvägen, Högdalen. Se Gula Sidornas kartsidor: 55C6. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Återviningscentral Östberga (endast privatpersoner), Huddingevägen/Sockenvägen, Östberga. Se Gula Sidornas kartsidor: 55B/C2. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl

10 Oktober Kort info från A till Ö Anticimex Kontakta Anticimex direkt vid skadedjur (eller misstanke om skadedjur). Se telefonlista för nummer. Avgifter Inbetalningsavier för månadsavgiften skickas ut fyra gånger per år. Autogiro är möjligt. Balkong Blomlådor skall fästas på insidan av balkongen. Ingen grillning får ske på balkongen. Eventuell parabolantenn ska fästas på insidan av balkongen i metalldelarna och inte i fasaden som lätt kan bli skadad. Markiser eller annat får inte heller fästas i fasaden. För att sätta upp markis krävs tillstånd från styrelsen. Barnvagnar Vagnar kan ställas i förrådet mellan port 27 och 29 med ingång utifrån. Vagnar får ej stå i trapphuset på grund av brandsrisk. Bredband Föreningen har idag inget fast bredband. Det är möjligt att erhålla bredbandsanslutning till Internet via telefonjacket genom flera olika operatörer. Cykelförråd Cykelförrådet har ingång på baksidan av huset. Cyklarna skall stå i rad mot den vänstra väggen. Det är absolut förbjudet att ställa andra fordon än cyklar, så som mopeder och barnvagnar, i cykelförrådet. Cyklar Cyklar ställs in i cykelförrådet i rad mot vänstra väggen. Om du inte använder din cykel förvara den då i ditt vindsförråd. Ställ inga cyklar på gräsmatten, eller fastlåsta i trappräckena. Föreningen planerar att sätta upp cykelställ på framsidan. Parkera inte din cykel i trappuppgång eller gemensamma utrymmen i källaren/på vinden. Diskmaskin Anlita fackman rörmokare och behörig elektriker om du ska installera diskmaskin i din lägenhet. Dörrmattor Ifall du har en dörrmatta utanför din lägenhetsdörr får du hjälpa städfirman med att städa under och runt den. Elugn Tänker du installera elspis istället för gasspis krävs att en auktoriserad gasinstallatör utför arbetet med gasen. Det gäller även ledningen till spisen och avstängningsventilen. Vill du avsluta gasabonnemanget hos Fortum måste detta göras av den auktoriserade gasinstallatören. Inkoppling av elspis måste göras av behörig elektriker (om det inte bara handlar om att sticka in spisens stickpropp i ett befintligt eluttag). Kontrollera att du köper en ugn som är anpassad till det eluttag som finns i din lägenhet. Ugnar finns både för 230 V (enfas) och 400 V (trefas). Alternativet är att elnätet i din lägenhet anpassas av behörig elektriker så kan du installera den sort du vill ha. Observera att det inte är tillåtet att byta ut din gasspis mot en elektrisk då husets elnät ej klarar av den belastningen, men du kan byta ut din ugn till en elektrisk. Felanmälan Se Vid frågor och problem. Fester Det hörs lätt till dina grannar. Lägg gärna en lapp i brevlådan hos dina grannar. Visa hänsyn. Fläktar Endast kolfilterfläktar eller motsvarande är godkända i köket. Skorstenskanalerna i köket är inte tätade, och därför går det inte att ansluta köksfläkt som blåser luft direkt till ventilationskanalen. Om man gör det trycker man in sitt matos till grannarna. Fönstertvätt Vi sköter fönstertvätten i portarna själva. Vi tvättar alla fönster två gånger per år på städdagarna. Du får gärna ta egna initiativ till tvätta fönstren däremellan. Förråd Till varje lägenhet i föreningen hör ett förråd. Det finns även ett cykelförråd och ett barnvagnsförråd. Föreningen har även ett trädgårdsförråd med redskap för skötsel av området sommar- och vintertid. Försäkring En hemförsäkring rekommenderas. Är du bostadsrättsinnehavare bör du även teckna en

11 Oktober bostadsrättsförsäkring eftersom du kan bli ersättningsskyldig gentemot föreningen för vissa skador. För mer information fråga Ditt försäkringsbolag och läs stadgarna. Fastighetsskötare Föreningen köper in tjänsten. Gasspis Se bladet Gasspis och Elspis här i A-Ö. Grillplatser Föreningen har idag ingen arrangerad grillplats men det finns en grill som du är välkommen att använda. Den står i garaget. Tänk på att lämna tillbaks den i det skick du själv önskar finna den. Hushållssopor Slängs i tätförslutna påsar i sopkärlet utanför port 29. Informationsblad Styrelsen skickar vid behov ut informationsblad till alla boende samt ett antal nyhetsbrev per år då mycket av informationen som skickas ut sammanställs. Styrelsen rekommenderar alla att spara informationsbladen. Julgranar Du ansvarar själv för att din julgran körs till någon av kommunens återvinningscentraler (se flik 2 om avfallshantering). Lägenhetsinnehavare Du som äger din bostadsrätt är bostadsrättsinnehavare. Du som hyr din lägenhet direkt av föreningen (två stycken) är hyresgäst. Du som hyr en av bostadsrätterna i andra hand följer de regler som gäller för en bostadsrättsinnehavare. Markis För att sätta upp markis krävs tillstånd från styrelsen. Markis får aldrig monteras direkt i fasaden eftersom den lätt kan skadas. Pantförskrivningar Kontakta SBC. Portkod Portkoden är till enbart för de boende i föreningen. Lämna ej ut portkoden till vänner och bekanta! Vid besök, hänvisa till porttelefonen. Porttelefon Dina gäster släpper du enkelt in genom att trycka 5 på din vanliga telefon när de ringer på. För att detta skall fungera måste ditt telefonnummer vara kopplat till porttelefonen. Vänligen lämna ditt ärende, namn, lägenhetsnummer och telefonnummer i styrelsens brevlåda i port 29 så lägger styrelsen in ditt nummer inom tio dagar. P-platser Föreningen har ett antal p- platser att hyra ut. Är du intresserad av att hyra en p-plats kan du anmäla dig till en kö hos styrelsen. Lägg ditt önskemål tillsammans med namn och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda i port 29. Portar Se till att porten stängs ordentligt efter dig. Släpp inte in främmande personer. Skadedjur Om olyckan är framme och du får bekymmer med skadedjur i din lägenhet är du ansvarig för att åtgärda problemet. Sopor Hushållssopor slängs i behållare. Papper för återvinning hämtas varje tisdag ojämn vecka, ställ ut dina påsar på trappen. Grovsopor slängs i container som föreningen tar in två gånger per år, eller körs till återvinningscentral. Stadgar Fastställda regler som gäller bostadsrättsföreningens verksamhet och alla som har bostadsrätter i föreningen. Stadgar kan endast ändras genom stämmobeslut. Stadgarna ska alla medlemmar ha. Lämna en lapp i styrelsen brevlåda om du inte har ett exemplar. Hyresgäster berörs inte direkt av stadgarna. Styrelse En grupp personer som utses av årsmötet för att sköta föreningen fram till nästa årsmöte. Styrelsen ska följa gällande lagar, föreningens stadgar och de andra instruktioner föreningsstämman (= årsmötet ) vill att den ska följa. Styrelsen väljs på föreningsstämman, normalt i maj. Det är bra om många turas om att vara med i styrelsen. Styrelsen brukar träffas en gång i månaden med undantag för sommarperioden. Städdagar Föreningen har två städdagar per år. Vi städar då gemensamma utrymmen och slänger skräp, gamla möbler etc i en container, förbereder rabatter för vårens blommor, gödslar etc. Dagen brukar avslutas med en uppskattad korvgrillning. Städning av trapphus Tjänsten köps in av föreningen. Säkerhetsdörren Smörj låset med låsolja med

12 Oktober jämna mellanrum för att du enkelt skall få in och ut nyckeln. Nya nycklar till din säkerhetsdörr beställer du hos en nyckeltillverkare med hjälp av den kod som varje lägenhetsinnehavare fick vid installationen. Om du har problem med din dörr, kontakta Abax (se telefonlista). Tidningar Tidningar hämtas tidigt på tisdagsmorgonen varje ojämn vecka. Ställ dina tidningar på trappen utanför porten. OBS! Tidningarna hämtas tidigt. Om du ställer ut dem för sent och din påse står kvar på trappen när du kommer hem från jobbet är det ditt eget ansvar att ta hand om skräpet. Trädgårdsskötsel föreningen sköter själv trädgårdsskötseln. Om du önskar hjälpa till, kontakt styrelsen. TV I huset finns kabel-tv från ComHem. Det kan finnas ett eller flera uttag till kabel-tv i lägenheten. Gamla uttag och antennkablar kan tas bort men kontrollera vad det är för kablar innan du ändrar något. Tvättmaskin Du kan låta auktoriserad rörmokare och behörig elektriker installera tvättmaskin i ditt badrum. hjälpas åt att spara värmekostnader genom att inte låta varmvatten stå och rinna, att vädra effektivt med korsdrag istället för att ha öppet länge och genom att se till att portar och balkongdörrar är hela och stängda. Kontrollera gärna att tätningslisterna är hela och tätar runtom för att undvika okontrollerat drag. Om dina element inte är varma över hela ytan kan det hända att det har kommit luft i systemet. Avlufta i så fall elementen. Om något element inte blir varmt alls, trots att andra element i lägenheten blir varma, bör du prova att skruva på eventuell termostat och se om det hjälper. Kolla också att inget hänger för termostaten. Uthyrning Se separat dokument. Årsmöte Hålls under maj/juni och är vår bostadsrättsförenings högsta beslutande organ. Alla bostadsrättsinnehavare har rösträtt på årsmötet (en röst per lägenhet). Årsmötet kallas ibland föreningsstämman eller bara stämman. Som hyresgäst är du inte röstberättigad på bostadsrättsföreningens årsmöte, utan din möjlighet att påverka är genom att kontakta styrelsen. Tvättstuga Se separat dokument. Ventilation Fastigheten har självdragssystem. För att det ska fungera som avsett måste alla ventiler för luft in och ut ur lägenheten vara öppna. Ventiler för luft som dras in i lägenheten sitter bl.a. i skafferiet och i fönsterkarmarna. Tallriksventilen i skafferiet skruvas in/ut för att reglera flödet. Den vanligaste orsaken till drag är otäta fönster. Kontrollera att fönstrets vanliga tätningslister är i hela och sluter tätt. Om du upplever problem med kondens, kontrollera att ventilationen fungerar. Prova både att öka och minska ventilationen rejält och se om det hjälper. Värmen Fastigheten har fjärrvärme. Vi kan

13 Oktober Störningar Du har rätt till lugn och ro i din bostad. Under dagtid ska man naturligtvis kunna röra sig normalt i lägenheten men under natten behöver vi alla visa mer hänsyn och vara lite tystare. Du kan gärna ta kontakt med den störande grannen och diskutera situationen redan innan du anmäler störningen till styrelsen. Grannen kanske inte förstår hur väl alla ljud hörs genom väggarna. Det bör ändå nämnas att man inte kan begära att det ska vara helt tyst i ett flerbostadshus som det vi bor i, normala livstecken från grannar hör till boendeformen. Ljud från en TV, personer som samtalar och en fest som kanske medför en förhöjd ljudnivå senare på kvällen vid enstaka tillfällen måste det finnas en förståelse för. Men givetvis ska du inte behöva utstå vad som helst. Blir du utsatt för störningar i boendet, som går utöver vad man skäligen bör tåla, ska du meddela vår styrelse. Du anger vad det är du har blivit störd av, när, och vem som har stört. Eftersom det inte finns möjlighet till akut åtgärd från föreningen är det viktigt att skriva ner händelsen så att styrelsen kan få all information. Anmälan om störning till styrelsen kan skickas per post eller e-post. Vid en akut och allvarlig störning kan det vara aktuellt att kontakta polisen de kan ingripa omgående om så krävs. Som ett första steg efter en anmälan för att se till att störningen inte upprepas ser styrelsen till att den boende som stört blir tillsagd att upphöra med störningarna. Upprepas störningen trots påpekande vidtas andra åtgärder. I värsta fall kan den som stör bli vräkt, både från sin bostadsrätt och sin hyresrätt. Om en andrahandshyresgäst missköter sig är det fortfarande du som är bostadsrättsinnehavare som blir vräkt från din lägenhet. Vid särskilt allvarliga störningar (i art eller omfattning, t.ex. allvarliga hot mot grannar) kan den störande bli vräkt utan föregående varningsbrev. Exempel på vad störningar kan vara - Någon skriker eller ropar högt på olämpliga tider. - Någon spelar musik på mycket hög volym på olämpliga tider. - Någon spelar exempelvis trumpet eller piano på olämpliga tider - En hund skäller länge. - Någon borrar, spikar eller bankar mitt i natten (efter klockan 21.00). - Någon använder tvättmaskin nattetid Visa hänsyn Du och din familj ska kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande av grannarna. Men mellan klockan bör du ta extra hänsyn och försöka vara lite tystare. Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest eller om du till exempel behöver borra upp tavlor sent på kvällen. Om du har gäster, inneboende eller andrahandshyresgäst kan det vara bra att veta att du svarar för ordningen även då i din lägenhet. Missköter sig personer i din lägenhet är det du som kan få stå för följderna.

14 Oktober Tvättstuga Tvättstugan ligger mellan port 25 och 27 med egen ingång, alternativt ingång från port 25. Tvättstugan består av två maskiner, en torktumlare, ett torkskåp, en mangel samt en strykbräda. Tvättstugan är vår gemensamt och det är vikigt att alla tar ansvar för tvättstugan och visar hänsyn till varandra. Därför finns ett fåtal ordningsregler för alla som använder tvättstugan. Tvättid Tvättid bokas på tavlan som sitter på dörren till tvättstugan i port 25. Tvättid kan enbart bokas med de cylindrar som delats ut till varje lägenhet, papperslappar och andra föremål får ej användas. När du har tvättat klart, flytta din cylinder till parkerat. Tvättiden är reserverad för den person som har bokat den. Du kan alltså inte ta någon annans tvättid bara för att den personen är sen. Det är tillåtet att ha kvar sina kläder i torkskåp och torktumlar 30 minuter in på efterföljande tvättid. De tvättider som kan bokas är mellan Respektera tvättiderna och tvätta inte senare än klockan då det stör de som bor vägg i vägg med tvättstugan. När du har tvättat Torka rent i fack för tvätt och sköljmedel. Ta bort ludd ur torktumlaren. Släng tomma förpackningar i soppåsen.

15 Oktober Tänker du bygga om i lägenheten? Bostadsrättsinnehavare får bygga om i sin lägenhet, men väsentliga förändringar får endast utföras efter tillstånd från styrelsen. Åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan är alltid väsentlig förändring. För hyresgäster står värden, d.v.s. bostadsrättsföreningen, för det periodiska underhållet. Hyresgäster får på egen bekostnad utföra målning, tapetsering etc om så önskas. Åtgärderna ska vara fackmässigt utförda. Om lägenhetens bruksvärde minskat på grund av åtgärderna kan värden ha rätt till ersättning när hyresgästen flyttar. Det kan t.ex. gälla om val av färger avviker från vad som kan tänkas accepteras av andra hyresgäster. Bygglovspliktiga åtgärder Åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan får inte påbörjas utan att nödvändiga formalia hanterats med kommunen och att styrelsen gett sitt samtycke. Ingrepp i bärande väggar är exempel på en sådan åtgärd. Vänd dig alltid till Stockholms stads stadsbyggnadskontor om du är osäker på om ett ingrepp kräver någon form av tillstånd eller anmälan. Vänd dig alltid till styrelsen om du är osäker på om en åtgärd är väsentlig förändring. Våtrum Boverkets byggregler (BBR) och branschregler ska följas. Funktionskraven i BBR innebär att golv och väggar ska ha vattentäta ytskikt om angränsande byggdelar och utrymmen inte tål vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. Branschregler för målningssystem redovisas av Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK). Beskrivningar om branschstandard liksom godkända ytsystem för våtrum kan beställas på telefon hos MVK. Branschstandard för plastbeläggningar redovisas av Golvbranschens Riksorganisations (GBR) på under "Säkra våtrum plast". Branschregler för keramiska beläggningar redovisas av Byggkeramikrådet på i form av PER:s branschregler. Ombyggnad av el Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystemet får endast utföras av behörig elektriker. Ska ombyggnad ske som berör någon del av elnätet utanför din lägenhets elcentral (vita skåpet i hallen) måste detta godkännas av styrelsen innan ombyggnaden genomförs. Vill du ändra huvudsäkringar ska det också godkännas av styrelsen först. VVS-system Ombyggnad av fastighetens VVS-system (system för värme, vatten, ventilation och avlopp, enkelt uttryckt) får endast utföras av för arbetsuppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs bostadsrättsföreningens styrelses medgivande. Angående fläkt läs under Kort info från A till Ö. Tänk på att Kontakta styrelsen innan Du påbörjar förändringsarbetet om Du är osäker.

16 Oktober Uthyrning i andra hand andrahandsupplåtelse Om du vill upplåta din lägenhet till någon annan ( andrahandsuthyrning ) måste du ansöka om styrelsens samtycke innan hyresgästen flyttar in i lägenheten. Ansökningsblankett kan du kan köpa i en välsorterad bokhandel. Var ute i god tid med Din ansökan! Tänk på att Andrahandshyresgästen har samma skyldigheter som den ordinarie lägenhetsinnehavaren. Missköter sig andrahandshyresgästen allvarligt kan både denne och du, den ordinarie lägenhetsinnehavaren, bli vräkta från lägenheten. Bildhuggaren följer standardregler vad gäller andrahandsuthyrning. Observera att styrelsen alltid skall godkänna din ansökan och den tilltänkta andrahandshyresgästen. Upprätta ett skriftligt avtal mellan Dig och hyresgästen. Mall-avtal finns att köpa billigt t.ex. hos välsorterade bokhandlare. Det är viktigt att uthyrningen sköts rätt, både för Dig och för föreningen. I vissa fall kan det t.ex. vara lämpligt att teckna ett separat avtal med andrahandshyresgästen om du vill undvika att denne får besittningsrätt, d.v.s. rätt att bo kvar i lägenheten. Lag och rättspraxis ger något olika stora möjligheter till uthyrning i andra hand för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Generellt är det något lättare för en bostadsrättsinnehavare att få hyra ut i andra hand. Om någon hyr ut sin lägenhet utan styrelsens samtycke kan nyttjanderätten förverkas (upphöra) och föreningen ha rätt att säga upp innehavaren till avflyttning. Detta gäller oavsett om den ursprunglige lägenhetsinnehavaren är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. För bostadsrättsinnehavare innebär det att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren och verka för tvångsförsäljning på en offentlig auktion.

17 Oktober Stopp i avloppet skötsel av golvbrunn/vattenlås Om vattnet inte längre rinner undan som det ska är det ditt ansvar att rengöra avloppsbrunnen och vattenlåset. Tips och instruktioner finns här. Det är som regel lätt att åtgärda tröga avlopp. Hur du gör med golvbrunnen står nedan. Toaletten rensas bra med toaborsten. På vattenlåsen under handfatet och diskhoarna kan nederdelen av vattenlåset skruvas loss, därefter kan du rengöra vattenlåset och rörens insida t.ex. med en kasserad tandborste. Använd aldrig soda. En bättre åtgärd om det rinner trögt trots rengöringen är en sugkåpa av gummi. De tryckstötar du åstadkommer med sugkåpan kan trycka loss det som fastnat. Håll för den öppning i handfatet som fungerar som översvämningsskydd för att få maximal effekt (så att inte trycket smiter ut där). Lyckas du inte åtgärda avloppsstoppet trots att du följt instruktionerna får du ta hjälp av externt proffs, eller jouren om det är akut (risk för vattenskada, inte går att använda avloppen alls etc). Rensning av golvbrunnen Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen och torkar vattenlåset ut kan avloppslukt nå upp. Gör rent med allrengöringsmedel, t.ex. diskmedel, och skölj ordentligt efteråt. Om vanlig såpa eller diskmedel inte räcker för att få rent kan du prova hetvatten med upplöst maskindiskmedel, vittvättmedel eller tandkräm. Använd bara vattenbaserade rengöringsmedel, inga lösningsmedelsbaserade, t.ex. lacknafta. Det blir inte bättre av det. Något annat än vattenbaserade medel riskerar att skada golvbrunnen så den inte håller tätt, med risk för vattenskador. Att hålla rent och snyggt förebygger också eventuell dålig lukt. föreställer golvbrunn med en bygel som ska fällas upp. Vissa lägenheter har golvbrunnar utan bygel, se nästa sida. Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår, avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare. Variant 2 golvbrunn utan bygel Bilderna på nästa sida föreställer en golvbrunn av märket Jafo. Denna saknar bygel som ska fällas upp. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare. Passa gärna på att rengöra vattenlåsen under handfatet i badrummet och under diskhon också. Om det läcker när du skruvat ihop det kolla att packningen och gängan kom rätt. Det får givetvis inte läcka någonting. Så här gör du Först måste du ta loss silen, se bild 1 på nästa sida. Därefter gör du olika beroende på vilken typ av golvbrunn du har. Variant 1 golvbrunn med bygel. Bilden till höger

18 Oktober

19 Oktober Skötsel av trägolv För alla golv är det givetvis bäst att stoppa smutsen redan vid entrén. Använd en ordentlig avtorkningsmatta direkt vid ytterdörren. Jord och småsten kan lätt skada golven annars. Möbler bör ha tassar för att undvika att golvet repas när man flyttar dem. Tunga möbler och möbler med vassa ben etc måste flyttas försiktigt. Trägolv kan snabbt få skador av vatten, så torka fort upp sådant, det får inte rinna ner i sprickor eller skarvar. Städning Använd torra städmetoder: sopa, dammsug eller moppa. Använd inte hett vatten, starka lösningsmedel eller starka rengöringsmedel och häll aldrig vatten över golvet. En fuktig, väl urvriden trasa är ok. Om du vill fukttorka golvet använd vatten med handdiskmedel eller annat neutralt allrengörningsmedel. Torka alltid omedelbart upp efter dig om du spiller på ett trägolv. Använd aldrig rengöringsmedel med ammoniak när du gör rent ett trägolv. Blaska aldrig med vatten. Ytbehandling Trägolv finns med olika ytbehandling, till exempel oljning eller lackering. Är ditt trägolv oljat måste du olja det med jämna mellanrum. Är det lackerat krävs ingen regelbunden ytbehandling annat än städningen ovan. Renovering Beroende på vilket trägolv du har, hur tjockt träskikt som finns, kan det kanske renoveras om ytan blivit sliten. I så fall handlar det om omslipning och ny ytbehandling. Fläckborttagning på lackade trägolv Ta bort fläckar så fort som möjligt för bästa resultat. Efter avslutad rengöring torka av med lätt fuktad trasa. Lackade trägolv är känsliga för vatten, starkare rengöringsmedel och lösningsmedel så använd så lite som möjligt om det ändå behövs. Byt metod om golvet verkar skadas och torka snabbt bort om du blött ner golvet! Choklad, fett, matolja, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, tvålrester, exkrementer, kräkningar, rost, urin på lackade trägolv: Använd en trasa fuktad i ljummet vatten och vanligt handdiskmedel. För feta fläckar börja med enbart handdiskmedel (ej löst i vatten), gnugga bort smeten med hushållspapper eller en trasa, använd därefter fuktade trasor. Hjälper det inte prova metoderna för gummi etc. Blod: kallt vatten på fuktad trasa Gummi, skokräm, olja, sot, färgkritor, läppstift, lim, tejprester, märkpennor, stearin, tuggummi på lackade trägolv: För lim etc börja med att skrapa loss det som går utan att repa golvet. Blöt sen en trasa i lösningsmedel och gnugga, eller använd tops om det är en liten fläck. Som lösningsmedel prova först med T-sprit (eller till nöds vodka/snaps). Om det inte hjälper kan du prova med lacknafta, terpentin eller tvättnafta.

20 Oktober Skötsel av våtrum och vattenkranar Håll rent! I badrummet finns vissa skrymslen som lätt kan glömmas vid vardagsstädningen. Glömmer man dem tillräckligt länge finns det risk för mögeltillväxt. För att ditt våtrum ska förbli trivsamt och skadefritt har vi några enkla tips: Kakel Kaklet rengörs i första hand med allrengöringsmedel. Vid kraftig nedsmutsning används mekanisk bearbetning med skursvamp eller skurborste. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt fogarna som smutsas ned lättast beroende på porositeten. Eventuella mjukfogar bör torkas rena så att smuts inte hamnar i fogmaterialet. Kalkavlagringar som bildats p.g.a. kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med svag surt rengöringsmedel t.ex. ättiksprit. Fogarna vattenmättas före tvättning. Avsluta all rengöring med att noga skölja med rent vatten och mjuk svamp. Torka torrt med en torr trasa. Rengör sanitetsporslin & emaljerade produkter Vanliga WC-stolar och tvättställ har en glaserad yta och badkar har en emaljerad yta. Både glaserade och emaljerade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror t.ex. saltsyra samt starka alkalier t.ex. kaustiksoda får inte användas. Rengör golvbrunn och luftventiler Rensa golvbrunnen då och då. Avloppet fungerar då bättre och badrummet doftar fräschare. Ventilationens frånluftsventiler bör också rengöras med jämna mellanrum. Var försiktig så att inställningen på eventuella injusterade ventiler inte rubbas. Rengöring av vattenlås Överallt där det finns avlopp för vatten, t.ex. under handfatet i badrummet och diskhon i köket finns vattenlås. Dessa hindrar att avloppsluft kommer upp i din lägenhet men de kan efterhand fyllas med smuts och behöva rengöras. Det finns även vattenlås i golvbrunnen och i toaletten och i avloppet för tvättmaskinen (om du har sådant). Rengör vattenlåsen då och då, särskilt om avloppet rinner trögt. Om du inte använder avloppen kan vattenlåsen torka ut och avloppsluft nå din lägenhet. Häll i vatten så ordnas det. Vädra ut fukten Se till att ventilationsluckan inte är övertäckt eller smutsig. Lämna gärna badrumsdörren på glänt och vädra korsdrag en stund efter dusch och bad gärna över natten. Torka bort vattnet Använd en gummiskrapa och skrapa ned duschvatten i golvbrunnen. Skaka av duschdraperiet och se till att det hänger luftigt. Krandropp och rinnande WC-stolar Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras, detta sköter du själv om du är bostadsrättsinnehavare. Är du hyresgäst kontaktar du styrelsen. Undvik att göra hål Vid badkar och duschplats är det absolut förbjudet att borra hål i tätskiktet för att montera tvålkoppar, hyllor, krokar etc. Det finns tvålkoppar som kan monteras på duscharmaturen. Vid montering av extrautrustning i övriga delar av badrummet skall alla hål tätas med tätmassa innan skruvarna dras i. Installation av tvättmaskin Tvättmaskin och torktumlare måste installeras av behörig fackman och vara anpassade till våtrummets ventilation, vatten och avlopp. Felaktig installation kan orsaka fukt- och mögelskador. Håll koll på vattentemperaturen. Låg temperatur på tappvarmvattnet ger dålig komfort och kan dessutom öka risken för bakterietillväxt. Temperaturen på enbart varmvatten ska ligga mellan 50 och 65 grader.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning - Om den här handboken, och om att bo i BRF s. 2 - Kontaktuppgifter vid frågor eller problem s. 3 - Tillgångar för dig som medlem/hyresgäst s. 5 - Elektricitet s. 6 - Gas och skötsel

Läs mer

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks.

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Sida ~ 1 2. Innehållsförteckning Benämning Sida / sidor 1. Försättsblad 1 2. Innehållsförteckning 2 3. Underhåll och skötselinstruktioner 3-4

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Badrummet. Badkar Toalettstol Golvbrunn Golv Vägg Ventilation Tvättstuga

Badrummet. Badkar Toalettstol Golvbrunn Golv Vägg Ventilation Tvättstuga Badrummet Badkar Toalettstol Golvbrunn Golv Vägg Ventilation Tvättstuga I HANDDUK KAKEL TANDBORSTE BADANKA VATTEN BOMULLSTOPS SCHAMPO DUSCHDRAPERI NYRAKAD Toalettstol Om du har en toalett som står och

Läs mer

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna Tips inför flytten! Råd & tips från Fastighetsägarna Det är mycket att ta hand om när du ska flytta! I den här broschyren får du några tips på hur flytten blir enkel och smidig för alla inblandade. Tips

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN för att det ska vara lätt och trevligt att bo hos oss. För att allt ska funka, helt enkelt. FLYTTA IN När du flyttar in i din nya lägenhet

Läs mer

Stort tack för den tid du bott hos oss!

Stort tack för den tid du bott hos oss! Stort tack för den tid du bott hos oss! Här får du tips inför din kommande utflytt Tips! Adressändring Gör din adressändring i så god tid som möjligt. Senast två veckor innan avflyttning. När du flyttar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Med regelbunden skötsel av inredning och maskiner, slipper du onödiga kostnader. Vårda din lägenhet och gemensamma utrymmen

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR TILL DIG SOM FLYTTAR När du ska flytta är det mycket att hålla reda på. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det hela lite lättare. Förberedelser När du väl har sagt upp din lägenhet

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Råd för en smidigare flytt

Råd för en smidigare flytt Flyttstäda Råd för en smidigare flytt När du ska flytta måste du göra en grundlig städning av din lägenhet så att den är ren när nästa hyresgäst kommer. I samband med flytten kommer en besiktningsman från

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Till dig som flyttar Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Läs om hur du gör flytten lättare Är det något du undrar över när det gäller din flytt? Välkommen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS INFÖR FLYTT AVFLYTTNINGSINFORMATION GODA RÅD TILL DIG SOM FLYTTAR Det är mycket att tänka på när man flyttar från sin lägenhet. För att

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut 1 Till dig som flyttar ut När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Visning När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning. Det innebär att du måste ge nya hyresgäster möjlighet att komma och titta. Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Brf. Härden Pilvägen 24-46

SKÖTSELANVISNINGAR. Brf. Härden Pilvägen 24-46 SKÖTSELANVISNINGAR Brf. Härden Pilvägen 24-46 Välkommen tillbaka till Din lägenhet i Brf Härden Nu är vi färdiga med arbetet i Er lägenhet och vår förhoppning är att Ni är nöjda med slutresultatet. Vi

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Städtips. Till dig som flyttar

Städtips. Till dig som flyttar Städtips Till dig som flyttar Städa noggrant och lämna nycklarna i tid! När du flyttar är det många saker du måste tänka på - till exempel att någon annan kommer att flytta in efter dig. Därför är det

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman telefontid måndag fredag 12.00 12.00 tfn 021-17 91 14.

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 För allas trevnad rekommenderas medlemmarna i Brf Renen 21 att beakta reglerna i Brf Renen 21 stadgar samt följande ordningsregler: Balkonger: Balkongerna får inte

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer