Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29"

Transkript

1 Oktober Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning - Vid frågor och problem - Gas och skötsel av gasspis - Grovsopor - Nycklar - Kort information från A till Ö - Störningar - Tvättstuga - Tänker du bygga om i din lägenhet? - Uthyrning i andra hand (andrahandsupplåtelse) 3. Underhåll av din lägenhet - Stopp i avloppet - skötsel av golvbrunn och vattenlås - Skötsel av trägolv - Skötsel av våtrum - Skötsel av vattenkranar 4. Föreningsstämma och stadgar - Föreningsstämma - Stadgar - Stadgarna

2 Oktober Att vara bostadsrättsinnehavare Att vara bostadsrättsinnehavare innebär att du köper en lägenhet med bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare äger du därmed en andel i bostadsrättsföreningen, vilken i sin tur äger fastigheten. Du betalar en månadsavgift till bostadsrättsföreningen för de löpande driftskostnaderna och föreningens lån. Som bostadsrättsinnehavare är du alltid medlem i bostadsrättsföreningen. Vi äger föreningen tillsammans Tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar du föreningens bostäder och de gemensamma anläggningarna. Du har en besittningsrätt till din lägenhet som är obegränsad i tid. Det innebär att du enbart kan sägas upp för avflyttning om du inte betalar fastlagda avgifter till föreningen eller allvarligt bryter mot ordningsregler för boendet enligt lag och föreningens stadgar. Stadgarna är centrala Stadgarna är de regler som vi boende kommit överens om att gemensamt rätta oss efter i vårt boende, och som tillsammans med lagar är det som styr hur vår bostadsrättsförening drivs. Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Gör dig bekant med våra stadgar, många svar på frågor som ställs till styrelsen går att finna där. Stadgarna finner du längst bak i detta dokument. Håll lägenheten i gott skick Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det här gäller även eventuell mark, förråd eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Mer detaljer om detta står i stadgarna. Du har ett betydligt större underhållsansvar än en hyresgäst! Vi har ett gemensamt ansvar Alla vi som bor här har ett gemensamt ansvar för att Bildhuggarvägen förblir ett trivsamt bostadsområde. Bostadsrätten är en boendeform som ger dig större möjligheter att påverka din boendesituation än hyresrätten. Ta vara på den möjligheten. Det är angeläget att även Du som medlem engagerar Dig i föreningsmöten, i styrelsearbetet eller i någon av de arbetsgrupper som finns. Aktiva och engagerade medlemmar är en förutsättning för att föreningen och därmed boendet ska fungera på ett för alla bra och trivsamt sätt. Du kan påverka! Som bostadsrättsinnehavare sätts din månadsavgift utifrån hur föreningens ekonomi ser ut, så om föreningen går bra och är välskött med din hjälp får du lägre avgifter. En finare och mer trivsam boendemiljö och en förening med bra ekonomi kan dessutom höja värdet på bostadsrätten, men kanske viktigast är att det kan höja livskvaliteten för dig och alla andra som bor här. Om du vill veta mer om hur du kan engagera dig i föreningen, kontakta styrelsen.

3 Oktober Bostadsrättsföreningen Bildhuggarvägen Här följer några korta fakta om fastigheten och vår bostadsrättsförening. - Fastigheten byggdes Fastigheten består av 31 lägenheter, varav 29 idag är bostadsrätter och 2 är hyresrätter, samt en lokal som hyrs ut till ett företag. - Lägenheterna fördelar sig som följer: o 9 stycken ettor o 14 stycken tvåor o 5 stycken treor o 2 stycken fyror o 1 styck femma - Det finns en gemensam tvättstuga med ingång från port 25, samt egen ingång från framsidan. Tvättstugan byggdes Det finns ett gemensamt cykelrum med ingång från baksidan. - Det finns 6 stycken p-platser som hyrs ut till de boende efter en separat kö genomfördes stambyte i hela fastigheten och elstigarna byttes. - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren bildades den 27 juni 2003.

4 Oktober Elektricitet Ändringar av elinstallationen får endast göras av behörig elektriker. Vissa enkla byten av detaljer, t.ex. byte av väggströmbrytare, får du göra själv om du är fullständigt säker på hur du ska göra. Behöver du läsa mer om vad du får göra eller inte är du antagligen inte tillräckligt säker på din sak än. Men för mer information läs på eller fråga en behörig elektriker. Du kan ringa fastighetsskötaren/jouren om strömmen bryts och du inte kan åtgärda det själv. Är det ett strömavbrott som berör hela kvarteret eller mer kan du kontakta elnätbolaget, Fortum, på telefon Innan du ringer någon p.g.a. strömavbrott bör du kontrollera att det inte är i din egen lägenhets elanläggning som strömmen brutits, för om det är det kan du få betala en onödig utryckning. Elcentral och jordfelsbrytare Din lägenhet är ansluten till elnätet via en elcentral, ett vitt skåp som sitter på väggen i din hall. Din lägenhetscentral har också en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren är ett försök att skydda dig i fall någon av dina apparater skulle gå sönder och bli strömförande. Jordfelsbrytaren är inte ett fullständigt skydd. Om du gör elarbeten själv och kopplar fel, eller om t.ex. ett barn lyckas peta in skruvmejslar i båda hålen i vägguttaget, kan det bli en dödlig stöt utan att jordfelsbrytaren bryter strömmen. Jordfelsbrytaren har en testknapp. Den bör testas två gånger per år för att se att den fungerar. När knappen trycks in ska strömmen brytas omedelbart för hela lägenheten. Om strömmen bryts som den ska är det bara att slå på strömmen igen (slå tillbaka spaken på jordfelsbrytaren till läge 1). Om strömmen inte bryts direkt bör du låta en behörig elektriker se över och eventuellt byta ut jordfelsbrytaren snarast. Är du hyresgäst i föreningen ringer du till styrelsen och gör en felanmälan om jordfelsbrytaren inte fungerar. Är du bostadsrättsinnehavare ska du själv se till att felet åtgärdas av behörig elektriker, eftersom jordfelsbrytaren enligt stadgarna är ditt ansvar att underhålla, inte föreningens. Elmätare och huvudsäkringar Din elmätare sitter längst ner i trapphuset i ett låst utrymme, tillsammans med elmätarna för de andra som bor i trapphuset. Intill elmätaren sitter dina huvudsäkringar som kan bryta strömmen om en kraftig överbelastning sker i din lägenhet. Om strömmen bryts i din lägenhet, och det inte går att åtgärda genom att återställa automatsäkringarna och jordfelsbrytaren i din lägenhets elcentral, kan det alltså vara dessa säkringar som gått d.v.s. brutit strömmen. För åtgärd kontakta styrelsen, eller jouren om det är akut. Avläsning av elmätaren görs av nätbolaget (Fortum), normalt minst en gång per år. De informerar i sin tur din elleverantör om avläsningsresultatet. Du kommer inte själv in i utrymmet med elmätarna. Vill du ha en extra avläsning av elmätaren får du kontakta Fortum och vara beredd att betala för detta.

5 Oktober Flyttstädning Självklart ska du se till att lägenheten är i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du flyttstädar. Nästa gäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Du kan bli tvungen att betala städningen i efterhand om det är slarvigt gjort. Hela lägenheten ska vara städad. Glöm inte balkong och förråd. Checklista Här nedan följer en checklista på vad du bör tänka på inför en ordentlig flyttstädning, förutom att alla ytor i lägenheten förstås ska vara ordentligt rengjorda. Generellt gäller att du ska lämna lägenheten i samma skick som du själv vill flytta in i. Kök - Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv. - Rengör kokplattornas kanter. - Rengör ugnen och plåtarna. - Rengör skärbrädans över- och undersida. - Rengör lamporna, ta bort lösa kupor och diska dem. - Tvätta rent köksskåpens in- och utsidor. - Torka av köksfläkt både in- och utvändigt. - Rengör och frosta av kyl och frys, lämna dörrarna öppna. Badrum och toalett - Rensa golvbrunnen. - Glöm inte att rengöra toalettstolens utsidor och krök samt under handfatet. - Rengör under badkaret. Rum - Ta bort alla heltäckningsmattor från parkettgolv. Ta bort all mattejp. - Rengör elementen glöm inte baksidan. - Rengör alla fönsterkarmar och golvlister. - Tvätta fönstren, både in- och utvändigt. - Torka ur alla garderober. - Rengör alla dörrar. - Torka av persiennerna.

6 Oktober Vid frågor & problem Styrelsen har ansvaret för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftning och stadgar följs och att medlemmarnas intressen tillvaratas på bästa sätt. Styrelsen ska genom förvaltningen svara för fastighetens goda bestånd och se till att underhåll blir utfört så att husen bevaras och förbättras. Har du problem du vill ha åtgärdade kontakta styrelsen, fastighetsskötaren eller jouren om det är akut. Vid andra frågor kontakta rätt instans enligt telefonlistan nedan. Styrelsen All hantering i samband med överlåtelser (försäljning/köp) hanteras av styrelsen. Upplys mäklaren att det är styrelsen som är kontaktperson vid frågor om föreningen etc. Styrelsen hanterar även p-platser, nycklar till fastigheten och andrahandsuthyrningar. Ekonomi Tjänsten köps in av föreningen. För kontakt, se telefonlista på anslagstavla i trapphusen. Fastighetsskötsel och jour Tjänsten köps in av föreningen. För kontakt, se telefonlista på anslagstavla i trapphuset. Tänk på att alla felanmälningar som rapporteras till fastighetsskötaren och jouren kostar pengar. Föreningen står för kostnaden när det gäller sådant som är föreningens ansvar. Om du däremot utnyttjar felanmälan eller jouren till sådant som föreningen inte står för blir du betalningsskyldig. Det kan handla om mycket pengar! För bostadsrättsinnehavare är det normalt stadgarna som avgör vad som är föreningens ansvar respektive bostadsrättsinnehavarens. Bostadsrättsinnehavare bör därför känna till stadgarnas innehåll. Även hyresgäster kan bli betalningsskyldiga om servicen påkallas för något som hyresgästen borde ha hanterat själv. Telefonlista Vid (misstanke om) skadedjur ring fastighetsskötaren eller Anticimex. Vid gasläcka ring omedelbart Fortum För att få kontakt med en gasinstallatör se eller gula sidorna. Kabel-TV samt Internet genom kabel-tv-nätet hanteras av ComHem Kundservice: Vardagar 8-21, helgdagar 9-18 Teknisk support: Vardagar 8-21, helgdagar 9-18 Web: Vid problem med sophanteringen kontakta Renhållningsförvaltningens kundtjänst. tel För återvinning av grovsopor och miljöfarligt avfall, se sidan 9 i detta dokument, eller Vid problem som rör kommunens mark eller installationer, t.ex. gatubelysning och snöröjning av gatorna eller trottoarerna intill ring Stockholms stads gatu- och fastighetskontors driftcentral, Observera, snöröjning av föreningens p-platser och trappor sköts av Kungsborg på uppdrag av föreningen, inte av kommunen.

7 Oktober Gas och skötsel av gasspis I vår fastighet finns sedan tidigare gas i samtliga lägenheter. I samband med stambytet 2005 valde några bostadsrättsinnehavare att montera ner de gasmätare som fanns i varje lägenhet och som idag inte har någon praktisk funktion. Några valde att byta ut sina gasspisar till en kombination av gasspis och elektrisk ugn. Det är inte godkänt att byta ut hela gasspisen mot en elspis. Detta då föreningens elnät ej har kapacitet för att klara av det och kostnaden för att bygga ut elnätet är mycket stor. Gasen levereras från Fortum och är stadsgas av Stockholmstyp. Stadsgas är besläktad med naturgas och gasol, men de är inte identiska. Fortum planerar att byta till naturgas i Stockholm. I början av 2007 besiktigades vår bostadsrättsförening och en kontrollant var även inne och tittade på spisarna i samtliga lägenheter för att se om de fungerar med den nya gasen. I gasen finns det inblandat ett luktämne för att man snabbt ska märka om det uppstår ett läckage. Arbeten med gasspisen Om du byter gasspis måste du se till att den nya spisen är anpassad till just stadsgas av Stockholmstyp. Gas kan nämligen levereras med olika blandning av gaser, olika högt tryck mm. Om spisen inte är korrekt anpassad kan det uppstå problem. Kom ihåg att endast auktoriserade gasinstallatörer får göra arbeten med gasspisen. Detta gäller även ledningen till spisen och avstängningsventilen. Du hittar en lista över gasinstallatörer på eller i telefonkatalogens gula sidor. Du kan även ringa Fortum som är vår leverantör. Som boende kan du inte själv avsluta ditt gasabbonnemang hos Fortum utan detta måste göras av den auktoriserade gasinstallatören. Annat som kan vara bra att veta Det finns regler för hur nära gasbrännare får vara olika material, för att minimera risken för brand och skador. Köper du en ny köksfläkt ska det finnas en specifikation av hur nära ovanför gasspis den får monteras (det kan vara olika för olika fläktar). Ändrar du höjd på köksbänken intill måste även gasspisen nå upp till drygt samma höjd. Ändrar du material på väggarna intill spisen kan det också påverka var spisen får stå. Byter du väggbeklädnad från kakel till plastlaminat måste spisen flyttas längre ifrån väggen. Mer information kan erhållas genom fackhandeln eller Stockholms brandförsvar. Kontrollera också gärna att din gasspis har ett tippskydd, så att den inte kan välta framåt även om t.ex. ett barn skulle klättra upp på en utfälld ugnslucka. Skötsel Den normala skötseln av en gasspis är enkel rengöring med disktrasa och varmvatten, eller vid behov diskmedel. På vissa gasbrännare kan man behöva peta rent små hål där gasen kommer ut med en nål om det kommit smuts i dem (t.ex. överkokad soppa). Alla gasbrännare ska brinna med ren, blåaktig låga, i en jämn cirkel runt brännaren aldrig gul låga, aldrig sotande och aldrig bara på en sida av brännaren. Om det brinner gult, sotande eller så att brandvarnaren går igång är det stor risk att det bildas ohälsosamma ämnen vid förbränningen och i så fall bör detta åtgärdas. Brännarlocket måste också ligga på rätt plats för att gasen ska förbrännas korrekt. Om det virvlar runt mycket damm kan det bildas gula delar i lågan utan att det beror på något fel på spisen. Vid ofullständig förbränning bildas giftig kolmonoxid, en gas som inte luktar eller syns men som är dödlig i för stora doser.

8 Oktober Rutiner för nycklar Som boende i föreningen har du tillgång till flera nycklar, både till din egen lägenhet och till våra gemensamma utrymmen. En nyckel på villoväg är en öppning för en inbrottstjuv så ta hand om dina nycklar. Vid försäljning av din bostadsrätt är det viktigt att du överlämnar samtliga nycklar till den nya medlemmen. Till varje lägenhet skall finnas: - lägenhetsdörren, 5 nycklar + ett kodkort - ytterdörr och gemensamma utrymmen, kodade brickor - tvättstugan, 2 nycklar till bokningscylindern - postlåda, 2 nycklar - sopbehållare, 1 nyckel Lägenhetsdörren Säkerhetsdörrarna är installerade av ABAX, till varje lägenhet finns fem nycklar och ett kort med en kod. Den koden måste du ha för att kunna tillverka fler kopior av din lägenhetsnyckel. Skulle du förlora alla dina nycklar så kan en låssmed enligt uppgift från ABAX inte få upp din dörr utan den måste brytas upp och ersättas av en ny dörr. För mer information eller om du har förlorat kortet med kod, kontakta ABAX direkt på telefon: Ytterdörren och gemensamma utrymmen För att komma in genom ytterdörren och våra gemensamma utrymmen (cykelförråd, vind, källare, tvättstuga och garage) används kodade brickor. Varje lägenhetsinnehavare har kvittera ut ett valfritt antal brickor till en kostnad om 50 kronor styck. Vid flytt återfås pengarna mot att brickorna returneras. Önskar du fler brickor kostar de 50 kronor styck. Lägg pengarna i ett kuvert tillsammans med uppgift om antal brickor, namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter i föreningens brevlåda i port 29. Du får din bricka/dina brickor inom två veckor. Viktigt! Om du blir av med en bricka är det vikigt att du anmäler detta till styrelsen. Vi kan då avkoda brickan så att den inte går att använda och tar därmed bort risken att den används av obehöriga. Blir du av med din bricka, lämna namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter i föreningens brevlåda i port 29. Cylinder för bokning av tvättstuga Varje lägenhet har en cylinder med två tillhörande nycklar för bokning av tvättid. Om du förlorar dina nycklar kan du köpa en ny cylinder genom föreningen till en kostnad om 100 kronor. Lägg pengar i ett kuvert tillsammans med uppgift om att du önskar en ny cylinder, ditt namn och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda i port 29. Du får en ny cylinder och två nycklar till denna i din postlåda inom två veckor. Postlåda Varje lägenhet har två nycklar till sin postlåda i trapphuset. Om du blir av med båda dina nycklar kan föreningen ej hjälpa till, du ansvarar själv för att kontakta en låssmed för att få ett nytt lås. Sopbehållare För att minska våra kostnader för sophantering har vi ett lås på vår sopbehållare så att enbart vi som bor i föreningen kan slänga skräp där. Varje lägenhet har en nyckel till sopbehållaren, kopiera gärna upp fler nycklar så att du har extra kopior utifall du skulle tappa ditt exemplar. Om du blir av med nyckeln så kan du även köpa en ny genom föreningen till en kostnad om 100 kronor. Lägg pengar i ett kuvert tillsammans med uppgift om att du önskar en ny nyckel till sopbehållaren, ditt namn och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda i port 29. Du får en ny nyckel i din postlåda inom två veckor.

9 Oktober Grovsopor Vi har inget grovsoprum i föreningen. Två gånger per år (vanligtvis i samband med den gemensamma vår- och höststädningen) beställer vi hit en container då du kan slänga dina eventuella grovsopor. Förvara dina grovsopor på dina egna ytor, i lägenheten eller i ditt vindsförråd, till dess att du kan slänga dem. Det är absolut förbjudet att ställa ut dina grovsopor i våra gemensamma utrymmen (källare, vinden, trapphuset etc) på grund av brandrisk. Om du vill slänga dina grovsopor omgående rekommenderar vi att du gör detta på någon av Stockholms fyra återvinningscentraler. Återvinningscentraler Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar. Se för ytterligare information om återvinningscentralerna, öppentider och vad du kan och inte kan slänga på de olika centralerna. Att tänka på Du som privatperson kan kostnadsfritt lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall till någon av stadens fyra återvinningscentraler. Du är välkommen med fordon som väger upp till 3,5 ton eller fordonskombinationer som du får köra med B-körkort. Tänk på att om du lånar firmaskyltad bil kan personalen vägra dig att lämna avfall utan klippkort - trots att du är där som privatperson. Detta då företag måste ha klippkort, det vill säga betala, för att få lämna avfall på våra återvinningscentraler. Avfall de ej tar emot - Smittförande avfall och biologiskt avfall. Hänvisas till Ragn-Sells Specialavfall tel , Stena Miljö AB Läkemedel. Hänvisas till apoteket. Återvinningscentral Lövsta Lövstavägen, Hässelby. Se Gula Sidornas kartsidor: 19C2. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Återvinningscentral Vanadisberget (endast privatpersoner) Cedersdalsgatan, Norrmalm. Se Gula sidornas kartsidor: 37D2. Måndag fredag kl Lördag söndag kl Återvinningscentral Vantör Kvicksundvägen, Högdalen. Se Gula Sidornas kartsidor: 55C6. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Återviningscentral Östberga (endast privatpersoner), Huddingevägen/Sockenvägen, Östberga. Se Gula Sidornas kartsidor: 55B/C2. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl

10 Oktober Kort info från A till Ö Anticimex Kontakta Anticimex direkt vid skadedjur (eller misstanke om skadedjur). Se telefonlista för nummer. Avgifter Inbetalningsavier för månadsavgiften skickas ut fyra gånger per år. Autogiro är möjligt. Balkong Blomlådor skall fästas på insidan av balkongen. Ingen grillning får ske på balkongen. Eventuell parabolantenn ska fästas på insidan av balkongen i metalldelarna och inte i fasaden som lätt kan bli skadad. Markiser eller annat får inte heller fästas i fasaden. För att sätta upp markis krävs tillstånd från styrelsen. Barnvagnar Vagnar kan ställas i förrådet mellan port 27 och 29 med ingång utifrån. Vagnar får ej stå i trapphuset på grund av brandsrisk. Bredband Föreningen har idag inget fast bredband. Det är möjligt att erhålla bredbandsanslutning till Internet via telefonjacket genom flera olika operatörer. Cykelförråd Cykelförrådet har ingång på baksidan av huset. Cyklarna skall stå i rad mot den vänstra väggen. Det är absolut förbjudet att ställa andra fordon än cyklar, så som mopeder och barnvagnar, i cykelförrådet. Cyklar Cyklar ställs in i cykelförrådet i rad mot vänstra väggen. Om du inte använder din cykel förvara den då i ditt vindsförråd. Ställ inga cyklar på gräsmatten, eller fastlåsta i trappräckena. Föreningen planerar att sätta upp cykelställ på framsidan. Parkera inte din cykel i trappuppgång eller gemensamma utrymmen i källaren/på vinden. Diskmaskin Anlita fackman rörmokare och behörig elektriker om du ska installera diskmaskin i din lägenhet. Dörrmattor Ifall du har en dörrmatta utanför din lägenhetsdörr får du hjälpa städfirman med att städa under och runt den. Elugn Tänker du installera elspis istället för gasspis krävs att en auktoriserad gasinstallatör utför arbetet med gasen. Det gäller även ledningen till spisen och avstängningsventilen. Vill du avsluta gasabonnemanget hos Fortum måste detta göras av den auktoriserade gasinstallatören. Inkoppling av elspis måste göras av behörig elektriker (om det inte bara handlar om att sticka in spisens stickpropp i ett befintligt eluttag). Kontrollera att du köper en ugn som är anpassad till det eluttag som finns i din lägenhet. Ugnar finns både för 230 V (enfas) och 400 V (trefas). Alternativet är att elnätet i din lägenhet anpassas av behörig elektriker så kan du installera den sort du vill ha. Observera att det inte är tillåtet att byta ut din gasspis mot en elektrisk då husets elnät ej klarar av den belastningen, men du kan byta ut din ugn till en elektrisk. Felanmälan Se Vid frågor och problem. Fester Det hörs lätt till dina grannar. Lägg gärna en lapp i brevlådan hos dina grannar. Visa hänsyn. Fläktar Endast kolfilterfläktar eller motsvarande är godkända i köket. Skorstenskanalerna i köket är inte tätade, och därför går det inte att ansluta köksfläkt som blåser luft direkt till ventilationskanalen. Om man gör det trycker man in sitt matos till grannarna. Fönstertvätt Vi sköter fönstertvätten i portarna själva. Vi tvättar alla fönster två gånger per år på städdagarna. Du får gärna ta egna initiativ till tvätta fönstren däremellan. Förråd Till varje lägenhet i föreningen hör ett förråd. Det finns även ett cykelförråd och ett barnvagnsförråd. Föreningen har även ett trädgårdsförråd med redskap för skötsel av området sommar- och vintertid. Försäkring En hemförsäkring rekommenderas. Är du bostadsrättsinnehavare bör du även teckna en

11 Oktober bostadsrättsförsäkring eftersom du kan bli ersättningsskyldig gentemot föreningen för vissa skador. För mer information fråga Ditt försäkringsbolag och läs stadgarna. Fastighetsskötare Föreningen köper in tjänsten. Gasspis Se bladet Gasspis och Elspis här i A-Ö. Grillplatser Föreningen har idag ingen arrangerad grillplats men det finns en grill som du är välkommen att använda. Den står i garaget. Tänk på att lämna tillbaks den i det skick du själv önskar finna den. Hushållssopor Slängs i tätförslutna påsar i sopkärlet utanför port 29. Informationsblad Styrelsen skickar vid behov ut informationsblad till alla boende samt ett antal nyhetsbrev per år då mycket av informationen som skickas ut sammanställs. Styrelsen rekommenderar alla att spara informationsbladen. Julgranar Du ansvarar själv för att din julgran körs till någon av kommunens återvinningscentraler (se flik 2 om avfallshantering). Lägenhetsinnehavare Du som äger din bostadsrätt är bostadsrättsinnehavare. Du som hyr din lägenhet direkt av föreningen (två stycken) är hyresgäst. Du som hyr en av bostadsrätterna i andra hand följer de regler som gäller för en bostadsrättsinnehavare. Markis För att sätta upp markis krävs tillstånd från styrelsen. Markis får aldrig monteras direkt i fasaden eftersom den lätt kan skadas. Pantförskrivningar Kontakta SBC. Portkod Portkoden är till enbart för de boende i föreningen. Lämna ej ut portkoden till vänner och bekanta! Vid besök, hänvisa till porttelefonen. Porttelefon Dina gäster släpper du enkelt in genom att trycka 5 på din vanliga telefon när de ringer på. För att detta skall fungera måste ditt telefonnummer vara kopplat till porttelefonen. Vänligen lämna ditt ärende, namn, lägenhetsnummer och telefonnummer i styrelsens brevlåda i port 29 så lägger styrelsen in ditt nummer inom tio dagar. P-platser Föreningen har ett antal p- platser att hyra ut. Är du intresserad av att hyra en p-plats kan du anmäla dig till en kö hos styrelsen. Lägg ditt önskemål tillsammans med namn och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda i port 29. Portar Se till att porten stängs ordentligt efter dig. Släpp inte in främmande personer. Skadedjur Om olyckan är framme och du får bekymmer med skadedjur i din lägenhet är du ansvarig för att åtgärda problemet. Sopor Hushållssopor slängs i behållare. Papper för återvinning hämtas varje tisdag ojämn vecka, ställ ut dina påsar på trappen. Grovsopor slängs i container som föreningen tar in två gånger per år, eller körs till återvinningscentral. Stadgar Fastställda regler som gäller bostadsrättsföreningens verksamhet och alla som har bostadsrätter i föreningen. Stadgar kan endast ändras genom stämmobeslut. Stadgarna ska alla medlemmar ha. Lämna en lapp i styrelsen brevlåda om du inte har ett exemplar. Hyresgäster berörs inte direkt av stadgarna. Styrelse En grupp personer som utses av årsmötet för att sköta föreningen fram till nästa årsmöte. Styrelsen ska följa gällande lagar, föreningens stadgar och de andra instruktioner föreningsstämman (= årsmötet ) vill att den ska följa. Styrelsen väljs på föreningsstämman, normalt i maj. Det är bra om många turas om att vara med i styrelsen. Styrelsen brukar träffas en gång i månaden med undantag för sommarperioden. Städdagar Föreningen har två städdagar per år. Vi städar då gemensamma utrymmen och slänger skräp, gamla möbler etc i en container, förbereder rabatter för vårens blommor, gödslar etc. Dagen brukar avslutas med en uppskattad korvgrillning. Städning av trapphus Tjänsten köps in av föreningen. Säkerhetsdörren Smörj låset med låsolja med

12 Oktober jämna mellanrum för att du enkelt skall få in och ut nyckeln. Nya nycklar till din säkerhetsdörr beställer du hos en nyckeltillverkare med hjälp av den kod som varje lägenhetsinnehavare fick vid installationen. Om du har problem med din dörr, kontakta Abax (se telefonlista). Tidningar Tidningar hämtas tidigt på tisdagsmorgonen varje ojämn vecka. Ställ dina tidningar på trappen utanför porten. OBS! Tidningarna hämtas tidigt. Om du ställer ut dem för sent och din påse står kvar på trappen när du kommer hem från jobbet är det ditt eget ansvar att ta hand om skräpet. Trädgårdsskötsel föreningen sköter själv trädgårdsskötseln. Om du önskar hjälpa till, kontakt styrelsen. TV I huset finns kabel-tv från ComHem. Det kan finnas ett eller flera uttag till kabel-tv i lägenheten. Gamla uttag och antennkablar kan tas bort men kontrollera vad det är för kablar innan du ändrar något. Tvättmaskin Du kan låta auktoriserad rörmokare och behörig elektriker installera tvättmaskin i ditt badrum. hjälpas åt att spara värmekostnader genom att inte låta varmvatten stå och rinna, att vädra effektivt med korsdrag istället för att ha öppet länge och genom att se till att portar och balkongdörrar är hela och stängda. Kontrollera gärna att tätningslisterna är hela och tätar runtom för att undvika okontrollerat drag. Om dina element inte är varma över hela ytan kan det hända att det har kommit luft i systemet. Avlufta i så fall elementen. Om något element inte blir varmt alls, trots att andra element i lägenheten blir varma, bör du prova att skruva på eventuell termostat och se om det hjälper. Kolla också att inget hänger för termostaten. Uthyrning Se separat dokument. Årsmöte Hålls under maj/juni och är vår bostadsrättsförenings högsta beslutande organ. Alla bostadsrättsinnehavare har rösträtt på årsmötet (en röst per lägenhet). Årsmötet kallas ibland föreningsstämman eller bara stämman. Som hyresgäst är du inte röstberättigad på bostadsrättsföreningens årsmöte, utan din möjlighet att påverka är genom att kontakta styrelsen. Tvättstuga Se separat dokument. Ventilation Fastigheten har självdragssystem. För att det ska fungera som avsett måste alla ventiler för luft in och ut ur lägenheten vara öppna. Ventiler för luft som dras in i lägenheten sitter bl.a. i skafferiet och i fönsterkarmarna. Tallriksventilen i skafferiet skruvas in/ut för att reglera flödet. Den vanligaste orsaken till drag är otäta fönster. Kontrollera att fönstrets vanliga tätningslister är i hela och sluter tätt. Om du upplever problem med kondens, kontrollera att ventilationen fungerar. Prova både att öka och minska ventilationen rejält och se om det hjälper. Värmen Fastigheten har fjärrvärme. Vi kan

13 Oktober Störningar Du har rätt till lugn och ro i din bostad. Under dagtid ska man naturligtvis kunna röra sig normalt i lägenheten men under natten behöver vi alla visa mer hänsyn och vara lite tystare. Du kan gärna ta kontakt med den störande grannen och diskutera situationen redan innan du anmäler störningen till styrelsen. Grannen kanske inte förstår hur väl alla ljud hörs genom väggarna. Det bör ändå nämnas att man inte kan begära att det ska vara helt tyst i ett flerbostadshus som det vi bor i, normala livstecken från grannar hör till boendeformen. Ljud från en TV, personer som samtalar och en fest som kanske medför en förhöjd ljudnivå senare på kvällen vid enstaka tillfällen måste det finnas en förståelse för. Men givetvis ska du inte behöva utstå vad som helst. Blir du utsatt för störningar i boendet, som går utöver vad man skäligen bör tåla, ska du meddela vår styrelse. Du anger vad det är du har blivit störd av, när, och vem som har stört. Eftersom det inte finns möjlighet till akut åtgärd från föreningen är det viktigt att skriva ner händelsen så att styrelsen kan få all information. Anmälan om störning till styrelsen kan skickas per post eller e-post. Vid en akut och allvarlig störning kan det vara aktuellt att kontakta polisen de kan ingripa omgående om så krävs. Som ett första steg efter en anmälan för att se till att störningen inte upprepas ser styrelsen till att den boende som stört blir tillsagd att upphöra med störningarna. Upprepas störningen trots påpekande vidtas andra åtgärder. I värsta fall kan den som stör bli vräkt, både från sin bostadsrätt och sin hyresrätt. Om en andrahandshyresgäst missköter sig är det fortfarande du som är bostadsrättsinnehavare som blir vräkt från din lägenhet. Vid särskilt allvarliga störningar (i art eller omfattning, t.ex. allvarliga hot mot grannar) kan den störande bli vräkt utan föregående varningsbrev. Exempel på vad störningar kan vara - Någon skriker eller ropar högt på olämpliga tider. - Någon spelar musik på mycket hög volym på olämpliga tider. - Någon spelar exempelvis trumpet eller piano på olämpliga tider - En hund skäller länge. - Någon borrar, spikar eller bankar mitt i natten (efter klockan 21.00). - Någon använder tvättmaskin nattetid Visa hänsyn Du och din familj ska kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande av grannarna. Men mellan klockan bör du ta extra hänsyn och försöka vara lite tystare. Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest eller om du till exempel behöver borra upp tavlor sent på kvällen. Om du har gäster, inneboende eller andrahandshyresgäst kan det vara bra att veta att du svarar för ordningen även då i din lägenhet. Missköter sig personer i din lägenhet är det du som kan få stå för följderna.

14 Oktober Tvättstuga Tvättstugan ligger mellan port 25 och 27 med egen ingång, alternativt ingång från port 25. Tvättstugan består av två maskiner, en torktumlare, ett torkskåp, en mangel samt en strykbräda. Tvättstugan är vår gemensamt och det är vikigt att alla tar ansvar för tvättstugan och visar hänsyn till varandra. Därför finns ett fåtal ordningsregler för alla som använder tvättstugan. Tvättid Tvättid bokas på tavlan som sitter på dörren till tvättstugan i port 25. Tvättid kan enbart bokas med de cylindrar som delats ut till varje lägenhet, papperslappar och andra föremål får ej användas. När du har tvättat klart, flytta din cylinder till parkerat. Tvättiden är reserverad för den person som har bokat den. Du kan alltså inte ta någon annans tvättid bara för att den personen är sen. Det är tillåtet att ha kvar sina kläder i torkskåp och torktumlar 30 minuter in på efterföljande tvättid. De tvättider som kan bokas är mellan Respektera tvättiderna och tvätta inte senare än klockan då det stör de som bor vägg i vägg med tvättstugan. När du har tvättat Torka rent i fack för tvätt och sköljmedel. Ta bort ludd ur torktumlaren. Släng tomma förpackningar i soppåsen.

15 Oktober Tänker du bygga om i lägenheten? Bostadsrättsinnehavare får bygga om i sin lägenhet, men väsentliga förändringar får endast utföras efter tillstånd från styrelsen. Åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan är alltid väsentlig förändring. För hyresgäster står värden, d.v.s. bostadsrättsföreningen, för det periodiska underhållet. Hyresgäster får på egen bekostnad utföra målning, tapetsering etc om så önskas. Åtgärderna ska vara fackmässigt utförda. Om lägenhetens bruksvärde minskat på grund av åtgärderna kan värden ha rätt till ersättning när hyresgästen flyttar. Det kan t.ex. gälla om val av färger avviker från vad som kan tänkas accepteras av andra hyresgäster. Bygglovspliktiga åtgärder Åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan får inte påbörjas utan att nödvändiga formalia hanterats med kommunen och att styrelsen gett sitt samtycke. Ingrepp i bärande väggar är exempel på en sådan åtgärd. Vänd dig alltid till Stockholms stads stadsbyggnadskontor om du är osäker på om ett ingrepp kräver någon form av tillstånd eller anmälan. Vänd dig alltid till styrelsen om du är osäker på om en åtgärd är väsentlig förändring. Våtrum Boverkets byggregler (BBR) och branschregler ska följas. Funktionskraven i BBR innebär att golv och väggar ska ha vattentäta ytskikt om angränsande byggdelar och utrymmen inte tål vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. Branschregler för målningssystem redovisas av Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK). Beskrivningar om branschstandard liksom godkända ytsystem för våtrum kan beställas på telefon hos MVK. Branschstandard för plastbeläggningar redovisas av Golvbranschens Riksorganisations (GBR) på under "Säkra våtrum plast". Branschregler för keramiska beläggningar redovisas av Byggkeramikrådet på i form av PER:s branschregler. Ombyggnad av el Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystemet får endast utföras av behörig elektriker. Ska ombyggnad ske som berör någon del av elnätet utanför din lägenhets elcentral (vita skåpet i hallen) måste detta godkännas av styrelsen innan ombyggnaden genomförs. Vill du ändra huvudsäkringar ska det också godkännas av styrelsen först. VVS-system Ombyggnad av fastighetens VVS-system (system för värme, vatten, ventilation och avlopp, enkelt uttryckt) får endast utföras av för arbetsuppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs bostadsrättsföreningens styrelses medgivande. Angående fläkt läs under Kort info från A till Ö. Tänk på att Kontakta styrelsen innan Du påbörjar förändringsarbetet om Du är osäker.

16 Oktober Uthyrning i andra hand andrahandsupplåtelse Om du vill upplåta din lägenhet till någon annan ( andrahandsuthyrning ) måste du ansöka om styrelsens samtycke innan hyresgästen flyttar in i lägenheten. Ansökningsblankett kan du kan köpa i en välsorterad bokhandel. Var ute i god tid med Din ansökan! Tänk på att Andrahandshyresgästen har samma skyldigheter som den ordinarie lägenhetsinnehavaren. Missköter sig andrahandshyresgästen allvarligt kan både denne och du, den ordinarie lägenhetsinnehavaren, bli vräkta från lägenheten. Bildhuggaren följer standardregler vad gäller andrahandsuthyrning. Observera att styrelsen alltid skall godkänna din ansökan och den tilltänkta andrahandshyresgästen. Upprätta ett skriftligt avtal mellan Dig och hyresgästen. Mall-avtal finns att köpa billigt t.ex. hos välsorterade bokhandlare. Det är viktigt att uthyrningen sköts rätt, både för Dig och för föreningen. I vissa fall kan det t.ex. vara lämpligt att teckna ett separat avtal med andrahandshyresgästen om du vill undvika att denne får besittningsrätt, d.v.s. rätt att bo kvar i lägenheten. Lag och rättspraxis ger något olika stora möjligheter till uthyrning i andra hand för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Generellt är det något lättare för en bostadsrättsinnehavare att få hyra ut i andra hand. Om någon hyr ut sin lägenhet utan styrelsens samtycke kan nyttjanderätten förverkas (upphöra) och föreningen ha rätt att säga upp innehavaren till avflyttning. Detta gäller oavsett om den ursprunglige lägenhetsinnehavaren är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. För bostadsrättsinnehavare innebär det att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren och verka för tvångsförsäljning på en offentlig auktion.

17 Oktober Stopp i avloppet skötsel av golvbrunn/vattenlås Om vattnet inte längre rinner undan som det ska är det ditt ansvar att rengöra avloppsbrunnen och vattenlåset. Tips och instruktioner finns här. Det är som regel lätt att åtgärda tröga avlopp. Hur du gör med golvbrunnen står nedan. Toaletten rensas bra med toaborsten. På vattenlåsen under handfatet och diskhoarna kan nederdelen av vattenlåset skruvas loss, därefter kan du rengöra vattenlåset och rörens insida t.ex. med en kasserad tandborste. Använd aldrig soda. En bättre åtgärd om det rinner trögt trots rengöringen är en sugkåpa av gummi. De tryckstötar du åstadkommer med sugkåpan kan trycka loss det som fastnat. Håll för den öppning i handfatet som fungerar som översvämningsskydd för att få maximal effekt (så att inte trycket smiter ut där). Lyckas du inte åtgärda avloppsstoppet trots att du följt instruktionerna får du ta hjälp av externt proffs, eller jouren om det är akut (risk för vattenskada, inte går att använda avloppen alls etc). Rensning av golvbrunnen Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen och torkar vattenlåset ut kan avloppslukt nå upp. Gör rent med allrengöringsmedel, t.ex. diskmedel, och skölj ordentligt efteråt. Om vanlig såpa eller diskmedel inte räcker för att få rent kan du prova hetvatten med upplöst maskindiskmedel, vittvättmedel eller tandkräm. Använd bara vattenbaserade rengöringsmedel, inga lösningsmedelsbaserade, t.ex. lacknafta. Det blir inte bättre av det. Något annat än vattenbaserade medel riskerar att skada golvbrunnen så den inte håller tätt, med risk för vattenskador. Att hålla rent och snyggt förebygger också eventuell dålig lukt. föreställer golvbrunn med en bygel som ska fällas upp. Vissa lägenheter har golvbrunnar utan bygel, se nästa sida. Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår, avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare. Variant 2 golvbrunn utan bygel Bilderna på nästa sida föreställer en golvbrunn av märket Jafo. Denna saknar bygel som ska fällas upp. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare. Passa gärna på att rengöra vattenlåsen under handfatet i badrummet och under diskhon också. Om det läcker när du skruvat ihop det kolla att packningen och gängan kom rätt. Det får givetvis inte läcka någonting. Så här gör du Först måste du ta loss silen, se bild 1 på nästa sida. Därefter gör du olika beroende på vilken typ av golvbrunn du har. Variant 1 golvbrunn med bygel. Bilden till höger

18 Oktober

19 Oktober Skötsel av trägolv För alla golv är det givetvis bäst att stoppa smutsen redan vid entrén. Använd en ordentlig avtorkningsmatta direkt vid ytterdörren. Jord och småsten kan lätt skada golven annars. Möbler bör ha tassar för att undvika att golvet repas när man flyttar dem. Tunga möbler och möbler med vassa ben etc måste flyttas försiktigt. Trägolv kan snabbt få skador av vatten, så torka fort upp sådant, det får inte rinna ner i sprickor eller skarvar. Städning Använd torra städmetoder: sopa, dammsug eller moppa. Använd inte hett vatten, starka lösningsmedel eller starka rengöringsmedel och häll aldrig vatten över golvet. En fuktig, väl urvriden trasa är ok. Om du vill fukttorka golvet använd vatten med handdiskmedel eller annat neutralt allrengörningsmedel. Torka alltid omedelbart upp efter dig om du spiller på ett trägolv. Använd aldrig rengöringsmedel med ammoniak när du gör rent ett trägolv. Blaska aldrig med vatten. Ytbehandling Trägolv finns med olika ytbehandling, till exempel oljning eller lackering. Är ditt trägolv oljat måste du olja det med jämna mellanrum. Är det lackerat krävs ingen regelbunden ytbehandling annat än städningen ovan. Renovering Beroende på vilket trägolv du har, hur tjockt träskikt som finns, kan det kanske renoveras om ytan blivit sliten. I så fall handlar det om omslipning och ny ytbehandling. Fläckborttagning på lackade trägolv Ta bort fläckar så fort som möjligt för bästa resultat. Efter avslutad rengöring torka av med lätt fuktad trasa. Lackade trägolv är känsliga för vatten, starkare rengöringsmedel och lösningsmedel så använd så lite som möjligt om det ändå behövs. Byt metod om golvet verkar skadas och torka snabbt bort om du blött ner golvet! Choklad, fett, matolja, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, tvålrester, exkrementer, kräkningar, rost, urin på lackade trägolv: Använd en trasa fuktad i ljummet vatten och vanligt handdiskmedel. För feta fläckar börja med enbart handdiskmedel (ej löst i vatten), gnugga bort smeten med hushållspapper eller en trasa, använd därefter fuktade trasor. Hjälper det inte prova metoderna för gummi etc. Blod: kallt vatten på fuktad trasa Gummi, skokräm, olja, sot, färgkritor, läppstift, lim, tejprester, märkpennor, stearin, tuggummi på lackade trägolv: För lim etc börja med att skrapa loss det som går utan att repa golvet. Blöt sen en trasa i lösningsmedel och gnugga, eller använd tops om det är en liten fläck. Som lösningsmedel prova först med T-sprit (eller till nöds vodka/snaps). Om det inte hjälper kan du prova med lacknafta, terpentin eller tvättnafta.

20 Oktober Skötsel av våtrum och vattenkranar Håll rent! I badrummet finns vissa skrymslen som lätt kan glömmas vid vardagsstädningen. Glömmer man dem tillräckligt länge finns det risk för mögeltillväxt. För att ditt våtrum ska förbli trivsamt och skadefritt har vi några enkla tips: Kakel Kaklet rengörs i första hand med allrengöringsmedel. Vid kraftig nedsmutsning används mekanisk bearbetning med skursvamp eller skurborste. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt fogarna som smutsas ned lättast beroende på porositeten. Eventuella mjukfogar bör torkas rena så att smuts inte hamnar i fogmaterialet. Kalkavlagringar som bildats p.g.a. kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med svag surt rengöringsmedel t.ex. ättiksprit. Fogarna vattenmättas före tvättning. Avsluta all rengöring med att noga skölja med rent vatten och mjuk svamp. Torka torrt med en torr trasa. Rengör sanitetsporslin & emaljerade produkter Vanliga WC-stolar och tvättställ har en glaserad yta och badkar har en emaljerad yta. Både glaserade och emaljerade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror t.ex. saltsyra samt starka alkalier t.ex. kaustiksoda får inte användas. Rengör golvbrunn och luftventiler Rensa golvbrunnen då och då. Avloppet fungerar då bättre och badrummet doftar fräschare. Ventilationens frånluftsventiler bör också rengöras med jämna mellanrum. Var försiktig så att inställningen på eventuella injusterade ventiler inte rubbas. Rengöring av vattenlås Överallt där det finns avlopp för vatten, t.ex. under handfatet i badrummet och diskhon i köket finns vattenlås. Dessa hindrar att avloppsluft kommer upp i din lägenhet men de kan efterhand fyllas med smuts och behöva rengöras. Det finns även vattenlås i golvbrunnen och i toaletten och i avloppet för tvättmaskinen (om du har sådant). Rengör vattenlåsen då och då, särskilt om avloppet rinner trögt. Om du inte använder avloppen kan vattenlåsen torka ut och avloppsluft nå din lägenhet. Häll i vatten så ordnas det. Vädra ut fukten Se till att ventilationsluckan inte är övertäckt eller smutsig. Lämna gärna badrumsdörren på glänt och vädra korsdrag en stund efter dusch och bad gärna över natten. Torka bort vattnet Använd en gummiskrapa och skrapa ned duschvatten i golvbrunnen. Skaka av duschdraperiet och se till att det hänger luftigt. Krandropp och rinnande WC-stolar Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras, detta sköter du själv om du är bostadsrättsinnehavare. Är du hyresgäst kontaktar du styrelsen. Undvik att göra hål Vid badkar och duschplats är det absolut förbjudet att borra hål i tätskiktet för att montera tvålkoppar, hyllor, krokar etc. Det finns tvålkoppar som kan monteras på duscharmaturen. Vid montering av extrautrustning i övriga delar av badrummet skall alla hål tätas med tätmassa innan skruvarna dras i. Installation av tvättmaskin Tvättmaskin och torktumlare måste installeras av behörig fackman och vara anpassade till våtrummets ventilation, vatten och avlopp. Felaktig installation kan orsaka fukt- och mögelskador. Håll koll på vattentemperaturen. Låg temperatur på tappvarmvattnet ger dålig komfort och kan dessutom öka risken för bakterietillväxt. Temperaturen på enbart varmvatten ska ligga mellan 50 och 65 grader.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2015 Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar Det grönskar i asfalten Öppet hus #2, 2015 rådgivning & PrOJEKtEring

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 Nummer 1 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer