Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9."

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning 14 Ordningsregler 16 Brf Kumminen Bilaga 1 17 Ordlista 18

2 ALLMÄNT Välkommen till bostadsrättsföreningen Vi som jobbar i föreningens styrelse vill med den här informationsskriften hälsa dig välkommen till vår förening. Pärmen innehåller nyttig och viktig information om föreningen och dess verksamhet. Här finns även plats att förvara handlingar rörande din bostadsrätt såsom parkeringsavtal och diverse cirkulär. Det är vår förhoppning att du ska ha nytta av pärmen och om du flyttar från föreningen, låter pärmen gå i arv till din efterföljare. Uppsala Styrelsen 2

3 ALLMÄNT Vad innebär det att bo med bostadsrätt? Bostadsrättsföreningen är en sammanslutning av boende inom området. Medlem är var och en som förvärvat bostadsrätten till en lägenhet inom området, samt formellt blivit godkänd av styrelsen. Bostadsrätt medför trygghet och medbestämmande Fastigheten med alla anläggningar ägs och förvaltas av föreningen, d v s medlemmarna gemensamt. Besittningsskyddet är därför det bästa, som medlem i föreningen har man goda möjligheter att påverka sin boendemiljö och boendeekonomi. Detta är något som kan ske mer eller mindre aktivt, man bör då närvara på föreningsstämman som hålls varje år. Vid stämman redovisar styrelsen resultatet av det gångna verksamhetsåret, en ny styrelse och representanter till olika organ väljs för det kommande verksamhetsåret samt inkomna förslag från medlemmar och styrelse behandlas. Bostadsrätt ger god boendeekonomi Bostadsrättsföreningen drivs helt utan vinstintresse, det gör att kostnaderna för den enskilde blir lägre än för boende i likvärdiga hyresfastigheter. Genom att hushålla med värme och vatten, samt att i övrigt vara aktsam om föreningens anläggningar, kan du som medlem hjälpa till att ytterligare påverka dina kostnader i rätt riktning. Du svarar själv för lägenhetens underhåll, det innebär bl a ommålning, tapetsering, utbyte av spis, kyl m m. Vill du göra ändringar i din lägenhet, är det din ensak, men inte då det gäller större förändringar t ex montera ner en vägg. För större ingrepp måste du ha styrelsens tillstånd. Vicevärden kan ge dig information om vad du får och inte får göra. Bostadsrätt ger gott grannskap De gemensamma intressena inom föreningen stimulerar kontakten mellan människor och kan på så sätt göra boendet trivsammare. 3

4 ALLMÄNT Bostadsrätt medför ansvar Medlemsinflytande ger många fördelar, men även ansvar. Samarbetet i den gemensamma förvaltningen skapar en samhörighet med andra boende i föreningen och stärker intresset för bostadsrätten, som boendeform. Det är detta som är avgörande för föreningens möjligheter att hålla underhålls- och driftskostnader nere, samt att skapa en trivsel som gör boendet angenämt. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄR DU OCH DE ANDRA MEDLEMMARNA, OCH BLIR VAD VI GEMENSAMT GÖR DEN TILL 4

5 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Allmänt Vi ska i detta avsnitt informera om Brf Kumminen, vår förening. Vi som bor på Kummingatan med jämna nummer hör till Brf Kumminen, (se kartan s.8) Föreningen bildades 1970 och omfattar 257 lägenheter i tvåvåningshus. Dessa ligger grupperade runt 6 gårdar. I området finns 4 servicehus (nr 18, 24, 32 och 44). I varje servicehus finns det en tvättstuga, om dessa finns det att läsa om i avsnittet Tvättstugor. Förutom tvättstugor finns det vicevärdsexpedition, bordtennisrum, solarium och en samlingslokal i servicehusen, se vidare i avsnitt Trivsel och fritid. Det finns även 5 soprum för källsortering och 9 cykelförråd. Styrelsen Varje år väljs en styrelse på föreningsstämman, därför är det viktigt att så många som möjligt är närvarande på denna. Till stämman kan du och styrelsen lämna förslag till förändringar etc. Dessa motioner ska vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. Styrelsens uppgift är att sköta föreningens verksamhet mellan stämmorna, vilket innebär att se till att underhåll av föreningens fastigheter blir utfört, att hålla kontakt med berörda myndigheter, att upprätta budget, att verka för trivsel och bra boendemiljö samt att se till att medlemmarnas önskemål uppfylls i möjligaste mån. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden och den är alltid öppen för förslag och frågor från medlemmarna. I bilaga 1 ser du styrelsens nuvarande sammansättning. Fastighetsskötsel, lokalvård och vicevärd Brf Kumminen har anlitat Vreta Förvaltning AB till vicevärds jobbet, Riflex till att sköta fastighetsskötseln och Städab till lokalvården. Vicevärdsexpeditionen finns inrymt i servicehus 24. Se vidare avsnittet Vicevärd. 5

6 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen såsom framställning av avgiftsavier, bokföring, bokslut, budget etc. sköts av SBC (Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation). Diverse Trapphuset är vår utrymningsväg och därför får ingenting annat förvaras i trapphuset Städskrubbar finns för uthyrning som extra lägenhetsförråd i vissa uppgångar (ej i A-uppgångar) samt f d soprum vid portingången. Kölista för hyrning av dessa finns hos vicevärden. Ni som vill bygga uteplats på nedre botten, det finns ritningar som måste följas. Dessa finns att köpa hos vicevärden för 40:- 6

7 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Akututryckningar på kvällar och helger är mycket kostsamma och drabbar oss alla i föreningen. På förekommen anledning måste vi informera er alla om hur man bör gå tillväga vid akutärenden i lägenheterna... Om något fel uppstår, fundera först på följande: Måste felet avhjälpas snarast möjligt? Eller kan det vänta till första vardagen? Är du osäker, börja med att kontakta din granne eller någon i styrelsen. Kanske kan de lösa ditt problem? Katastroffall Om det inträffar katastroffall t ex utströmmande vatten, huvudsäkring trasig. Ring i följande turordning: 1 - Under arbetstid (normalt kl ) Upplands Boservice Under icke arbetstid och helger - I första hand någon i styrelsen eller Bravida Jour el och vvs När grannar stör för mycket ring Störningsjouren: - G4s Vid Brott ring Polis 112 Vid Brand ring Brandkår 112 Anser styrelsen att ärenden inte varit akutärenden kommer den boende att faktureras på beloppet i efterskott. 7

8 VICEVÄRD Föreningen har en vicevärd, Torbjörn Dahlström. Honom träffar du lättast på vår expedition, Kummingatan 24. Telefonnumret till expeditionen är Expeditionens öppettid: Måndagar jämna veckor kl Måndagar ojämna veckor kl Vicevärden har bl a följande arbetsuppgifter: inköp av material och tjänster underhållsplanering visst förvaltningsarbete Dessutom ska han lämna service åt medlemmarna i föreningen, vilket innebär att han hjälper dig med bl a: intyg av olika slag, ex intyg för tillverkning av nycklar att anvisa en fackman om du behöver en sådan för reparationer eller installationer i din lägenhet parkeringsplats (kölista finns) extra lägenhetsförråd i mån av tillgång (kölista finns) försäljning av lampkupor, glödlampor till spis och kylskåp, nycklar till elplint och servicehus hjälpa dig med frågor om eventuell försäljning eller andrahandsuthyrning av bostadsrätten 8

9 TVÄTTSTUGOR Tvättstugorna finns i servicehusen 18, 24, 32 och 44. Du är inte hänvisad till någon speciell tvättstuga. Varje tvättstuga är utrustad med två helautomatiska tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, torkskåp (ej hus 24) och kallvalsmangel. De helautomatiska tvättmaskinerna får inte användas för tvätt av mattor, filtar och dylikt. I husen 24 och 44 finns grovtvättmaskiner för den sortens tvätt. De tvättstugorna är även utrustade med torkrum. Den som använder grovtvättmaskinen har förtur (gäller ej hus 24) till torkrummet. Används ej grovtvättmaskinen i hus 44, kan torkrummet utnyttjas för annan tvätt. Tvättstugorna i hus 18, 24 och 44 får disponeras dygnet runt, vardag som söndag. Tvättstugan i hus 32 får man inte tvätta mellan kl och Tvättpassens omfattning: Klockan (ej tvättstugan i hus 32) (ej tvättstugan i hus 32) Endast ett tvättpass (4 tim) får bokas åt gången. Detta görs på bokningstavlan med lägenhetens tillhörande låskolv. Kallvattnet är avhärdat i tvättstugorna. Dosera tvättmedlet enligt anvisningarna för medelhårt vatten. Avgiften avläggs i särskilda myntmätare. I avgiften är även ström till torkskåp, torktumlare och torkrum inräknat. Bygelbehå får inte tvättas, bygeln kan hoppa ur och förstöra tvättmaskinen. De instruktioner och anvisningar som är anslagna vid de olika maskinerna måste noggrant följas. Kontakta fastighetsskötare eller vicevärd om du är osäker på hur maskinerna fungerar. Den som sist lämnar tvättstugan ansvarar för att belysningen är släckt och att alla dörrar och fönster är stängda. Om du finner att maskiner eller annan utrustning inte fungerar, eller om skada inträffat, ska detta omedelbart anmälas till vicevärden eller fastighetsskötaren. Med hänsyn till risken för olycksfall får barn under 15 år inte uppehålla sig i tvättstugan med tillhörande utrymmen utan målsmans sällskap. Var och en är skyldig att rengöra lokaler och maskiner efter användandet. 9

10 KÄLLSORTERING Fr o m april 1992 har vår förening källsortering av hushållssopor. Under diskbänken ska det finnas sopkärl, dessa tillhör lägenheten och får ej medtagas vid flytt. I dessa kärl lägger du ditt köksavfall och sorterar det i BRÄNNBART - KOMPOSTERBART Soprum finns i förråden mot parkeringen och man låser upp med lägenhetsnyckeln. Läs anvisningar som finns i pärmen om vad och hur olika saker ska slängas. Detta kan ändras pga komunens anvisningar kan ändras. Fel sorterat avfall får föreningen betala extraavgifter för. När du har avfall som inte kan läggas i våra behållare, kan du vända dig till någon av Uppsala kommuns miljöstationer eller återvinningscentraler. 10

11 TRIVSEL OCH FRITID Bordtennis I servicehuset 44 finns ett bordtennisbord. Nyckel finns hos vicevärden. Hobbyrum I servicehuset 24 finns ett hobbyrum utrustat med hyvelbänk. Nyckel finns hos vicevärden. Kumminbladet Fr o m 1998 ger styrelsen ut ett informationsblad. Detta är ett sätt för styrelsen att löpande informera medlemmarna om föreningen. Samlingslokal Om du ska ha fest eller behöver en stor lokal för något annat ändamål, kan du hyra vår samlingslokal som är belägen i servicehuset Kummingatan 18. Vicevärden kan informera om hur stor hyran för närvarande är. Ordnar du en gårdsfest kostar det inget att låna lokalen. Vicevärden sköter om uthyrningen. Du måste själv städa efter dig. Bardisk och bord ska torkas av och golvet våttorkas. Bord och stolar ska ställas tillbaka i kapprummet. Även toaletten skall rengöras. Städningen ska vara klar till kl dagen efter. För att inte störa närboende måste fönster och dörrar vara stängda. 11

12 PARKERING Parkering I området finns det parkeringsplatser både med och utan elplint, samt några platser avsedda för husvagnar. På bilplatser får inga husvagnar ställas upp. Förhyrning av parkeringsplatser sker hos vicevärden. Parkeringsplatsen följer ej med lägenheten vid överlåtelse utan uthyres enligt kölista. Besöksparkeringar finns på gatan, betalning i automat vid infarten på kummingatan. Om du vill försäkra dig om att dina gäster har någonstans att ställa bilen, kan du hyra en parkeringsplats hos vicevärden exempelvis över en helg. Möjlighet finns även att utnyttja parkeringen vid Vårdcentralen och Årstahallen. Inne på gårdarna råder parkeringsförbud. Den som inte respekterar detta får erlägga en avgift till G4S. Kör inte in på gårdarna annat än då det är absolut nödvändigt. Om du kör in måste du KÖRA LÅNGSAMT. Tänk på att det inte är de lekande barnen som ska se upp för bilar inne på gårdarna, utan det är du som är skyldig att hålla uppsikt och anpassa farten så att du omedelbart kan stanna om det behövs. De uppsatta bommarna vid infarten till gårdarna öppnas med lägenhetsnyckel. För att kunna ta nyckeln ur låset måste man stänga och låsa bommen efter sig. 12

13 FONDER Allmänt Normalt har föreningen en fond för yttre underhåll, dessutom kan en dispositionsfond finnas. Avsättningen till fonden är reglerat i stadgarna, avsättning till dispositionsfonden kan komma i fråga om det i föreningens resultat något år har uppstått ett överskott. Beslutet om detta tas i så fall på aktuell årsstämma. Yttre fonden Fonden är till för det yttre underhållet av fastigheten och planteringar. Uttag ur fonden görs efter styrelsebeslut eller efter beslut på årsstämma. Dispositionsfonden Fonden är till för att täcka eventuell förlust. 13

14 FÖRSÄLJNING/ANDRAHANDSUTHYRNING Försäljning av bostadsrätt Om du ska sälja din bostadsrätt genomför vicevärden en besiktning av lägenheten, om du eller köparen begär det. Om det blir aktuellt med besiktning ska du prata med vicevärden om en tid för denna. Vicevärden svarar gärna på frågor rörande försäljningen. Vi försäljning tänk på att: Du får inte sälja en pantförskriven lägenhet Underrätta köparen om den överlåtelseavgift som debiteras köparen (täcker kostnader för besiktning, namnändring, registerändringar m m). Vicevärden kan upplysa om hur stor avgiften för närvarande är. Den nya ägaren ska vara antagen av styrelsen som medlem innan inflyttning får ske. Skriftlig ansökan om medlemskap för den nya ägaren ska lämnas till styrelsen/vicevärden, i denna ska personnummer och nuvarande adress anges. Skriftlig anmälan om överlåtelsen ska lämnas till styrelsen/vicevärden (se stadgar 5 ) Lämna informationspärmen till köparen. 14

15 FÖRSÄLJNING/ANDRAHANDSUTHYRNING Andrahandsuthyrning Som bostadsrättshavare kan du, utan att anmäla till styrelsen ha en inneboende. Ska du av någon anledning hyra ut lägenheten, krävs däremot styrelsens godkännande. Om du hyr ut lägenheten bör du dessutom skriva ett avtal med din hyresgäst om avstående av besittningsskydd. Detta avtal ska insändas till hyresnämnden för godkännande. Andrahandskontrakt skrivs i tre exemplar, varav ett ska lämnas till vicevärden ( gäller ej inneboende). OBS! Vid andrahandsuthyrning gäller att det är du, i egenskap av bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att dina skyldigheter gentemot föreningen fullföljs. Föreningens policy är att militärtjänst, studier och arbete på annan ort kan vara en orsak till andrahandsuthyrning, godkännande görs högst ett år. Föreningens uppgiftsskyldighet Vid försäljning av lägenhet är föreningen skyldig att till den lokala skattemyndigheten lämna uppgift om försäljningspris, inköpspris och värde. Även vid andrahandsuthyrning ska kontrolluppgift lämnas till lokala skattemyndigheten och det som föreningen då lämnar uppgift om är inbetalda avgifter samt kapitaltillskottet. 15

16 ORDNINGSREGLER För allas trivsel, tänk på: att väl akta och vårda föreningens / vår egendom. att om det uppstår skada av sådan art att den genast måste åtgärdas, se avsnitt om katastroffall (sid 7). att inte använda lägenhet eller föreningens övriga utrymmen för annat än avsett ändamål. att inte lämna porten olåst nattetid. att iakttaga sparsamhet med vatten, såväl varmt som kallt. att inte lämna vattenkran öppen, i synnerhet inte om vattnet är avstängt. att undvika vattentappningar, tvättning, centrifugering efter kl och före kl att inte utomhus, på annan än angiven plats och under annan tid än mellan kl och rengöra mattor, kläder m m. att vintertid ej öppna fönster så att frostskada på vattenledning eller radiatorer uppstår. att inte placera vare sig torkmattor, skor, stövlar, leksaker eller andra föremål i trapphusen. att vid upptäckt av ohyra, omedelbart anmäla detta direkt till Fastighetskontroll i Sverige AB, Bromma tel / att källsortering ska utföras (se under källsortering). att inte utan särskilt tillstånd verkställa någon form av skyltning inom föreningens lokaler eller på dess område. att inte piska mattor, kläder och dyl. på balkonger eller i trapphusen och inte skaka sängkläder genom fönstren. att vid framförande av musik eller användande av TV, radio, musikanläggning eller instrument i lägenhet efter kl och före kl tillse att andra ej störs därav. att leda husdjur (hund, katt) i koppel inom bostadsområdet och att ej rasta dem inom detsamma, gäller även parkeringsplatsen. att vid vattning av balkonglådor iaktta varsamhet så det inte rinner ner vatten till grannen. att se till så att egna barn ej kör moped inom området. att i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen och vicevärd lämnade föreskrifter. att se till att våra barn inte bryter sönder och förstör våra träd och buskar inom området. 16

17 BRF KUMMINEN Bilaga 1 Styrelsen och valberedningens sammansättning för 2007 är: Ordförande Lennart Lönnqvist 20c Tel Vice ordförande Daniel Karlsson 20a Sekreterare Ulrika Thörnqvist 14a Ledamot Lars Hedberg 4b Ledamot Jonas Gustavsson 10a Suppleant Britt Marie Andersson 2a Suppleant Ruben Jonsson 22a Valberedning Sammankallande Viveca Arkehag 20 c Revisorer Tommy Irenius Företagarnas Revisionsbyrå Vicevärd Torbjörn Dahlström Måndagar jämna veckor kl Måndagar ojämna veckor kl Tele

18 ORDLISTA För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen, som i balansräkningen ej finns med bland skulderna. Borgensförbindelse är ett exempel på ett sådant åtagande. Avskrivning är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnad och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnaderna på flera år. Normal avskrivningstid för maskiner och inventarier är 5 år och den årliga avskrivningen blir då 20 % av anskaffningskostnaden. Balansräkning visar föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen visar föreningens tillgångar (kontanter, fordringar, fastigheten, inventarier m m). Den andra sidan visar finansieringen indelat i skulder och eget kapital. En balansräkning kan sägas visa hur föreningen har finansierat anskaffningen av sina tillgångar. Finansieringen kan ske antingen med lån (skulder) eller användande av det egna kapitalet. Skulderna visar hur mycket föreningen har lånat och eget kapital hur mycket föreningen har skjutit till själva för att kunna anskaffa tillgångarna. Verksamhetens resultat påverkar det egna kapitalet (föreningens förmögenhet) så att en vinst ökar och en förlust minskar denna. 18

19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse är den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning och noter. Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak har hänt under året och annat som kan belysa verksamheten. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen ska betala inom ett år. Likviditet är föreningens betalningsredskap, förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedöms genom förhållandet mellan likvida medel och kortfristiga skulder. Om likvida medel motsvarar kortfristiga skulder brukar man anse att likviditeten är god. Detta är en allmän regel, som kan behöva anpassas efter speciella förhållanden. Långfristiga skulder är skulder som föreningen ska betala efter ett eller flera år. Vanligtvis sker betalningen löpande över åren enligt en amorteringsplan. Våra lån på fastigheten är exempel på långfristiga skulder. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar, det vill säga för kortvarigt bruk. För föreningen viktigaste delen av omsättningstillgångar är likvida medel, d v s banktillgodohavanden, värdepapper och fordringar. Tillgångar som mycket snabbt kan omvandlas till kontanter. Med övriga omsättningstillgångar menas tillgångar som man ej tänker behålla för långvarigt bruk i föreningen (jfr anläggningstillgångar). 19

20 ORDLISTA Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden (verksamhetsåret) och hur resultatet uppkommit. Om intäkterna är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt ett underskott. Ordinarie föreningsstämma (årstämman) har att besluta om hur resultatet ska behandlas. En förlust kan täckas genom att använda speciella fondmedel s k dispositionsfond (förutsatt att sådan finns) eller balanseras, d v s föras över till efterföljande års resultaträkning. Räntebidrag är ett årligt bidrag från Bostadsstyrelsen, som motsvarar skillnaden mellan den garanterade räntan och den verkliga räntan. Detta gäller för de lån vi tagit för att finansiera våra fastigheter. Ställda panter avser de pantbrev / fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. Värdeminskning fastigheten är avskrivning av föreningens fastighet på grund av ålder och nyttjande. Föreningens fastighet skrivs av med 1,5 % av byggnadsvärdet. Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen som gjorts sedan föreningens start. Upplupna intäkter är intäkter som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte erhållit per bokslutsdagen. Upplupna kostnader är kostnader som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte har fått någon faktura på bokslutsdagen. Yttre fonden är en fond som föreningen gör avsättning till varje år, oftast enligt stadgarna. Denna fond ska resultatmässigt täcka framtida reparationer i föreningen. 20

21 ORDLISTA Årsavgift är föreningens viktigaste och största inkomstkälla. Den är medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till de årliga driftskostnaderna inklusive amorteringar. Årsavgifterna är fördelade efter bostadsrätternas grundavgifter och ska inbetalas av föreningens medlemmar månadsvis i förskott. Årsredovisning är den redovisning som styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår och ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen ska, enligt stadgarna, omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 21

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY Årsredovisning 2005 Foto: Åke Arell, 2005, Täby Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler 1(7) Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler Dessa ordningsregler skall förvaras på ett betryggande sätt, lämpligen tillsammans med föreningens stadgar. Det åligger var och en att ha god kunskap om

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010 Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ryrsjön 1 Bigården Expeditionen 463 35 Göta Dag: 2010-05-25 Klockan: kl. 19:00 Plats: Bikupan DAGORDNING

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

BRF GRIPEN Org. nr. 716422-7139

BRF GRIPEN Org. nr. 716422-7139 BRF GRIPEN Org. nr. 716422-7139 Årsredovisning År 2010 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-5 - resultaträkningar 6

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer