Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9."

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning 14 Ordningsregler 16 Brf Kumminen Bilaga 1 17 Ordlista 18

2 ALLMÄNT Välkommen till bostadsrättsföreningen Vi som jobbar i föreningens styrelse vill med den här informationsskriften hälsa dig välkommen till vår förening. Pärmen innehåller nyttig och viktig information om föreningen och dess verksamhet. Här finns även plats att förvara handlingar rörande din bostadsrätt såsom parkeringsavtal och diverse cirkulär. Det är vår förhoppning att du ska ha nytta av pärmen och om du flyttar från föreningen, låter pärmen gå i arv till din efterföljare. Uppsala Styrelsen 2

3 ALLMÄNT Vad innebär det att bo med bostadsrätt? Bostadsrättsföreningen är en sammanslutning av boende inom området. Medlem är var och en som förvärvat bostadsrätten till en lägenhet inom området, samt formellt blivit godkänd av styrelsen. Bostadsrätt medför trygghet och medbestämmande Fastigheten med alla anläggningar ägs och förvaltas av föreningen, d v s medlemmarna gemensamt. Besittningsskyddet är därför det bästa, som medlem i föreningen har man goda möjligheter att påverka sin boendemiljö och boendeekonomi. Detta är något som kan ske mer eller mindre aktivt, man bör då närvara på föreningsstämman som hålls varje år. Vid stämman redovisar styrelsen resultatet av det gångna verksamhetsåret, en ny styrelse och representanter till olika organ väljs för det kommande verksamhetsåret samt inkomna förslag från medlemmar och styrelse behandlas. Bostadsrätt ger god boendeekonomi Bostadsrättsföreningen drivs helt utan vinstintresse, det gör att kostnaderna för den enskilde blir lägre än för boende i likvärdiga hyresfastigheter. Genom att hushålla med värme och vatten, samt att i övrigt vara aktsam om föreningens anläggningar, kan du som medlem hjälpa till att ytterligare påverka dina kostnader i rätt riktning. Du svarar själv för lägenhetens underhåll, det innebär bl a ommålning, tapetsering, utbyte av spis, kyl m m. Vill du göra ändringar i din lägenhet, är det din ensak, men inte då det gäller större förändringar t ex montera ner en vägg. För större ingrepp måste du ha styrelsens tillstånd. Vicevärden kan ge dig information om vad du får och inte får göra. Bostadsrätt ger gott grannskap De gemensamma intressena inom föreningen stimulerar kontakten mellan människor och kan på så sätt göra boendet trivsammare. 3

4 ALLMÄNT Bostadsrätt medför ansvar Medlemsinflytande ger många fördelar, men även ansvar. Samarbetet i den gemensamma förvaltningen skapar en samhörighet med andra boende i föreningen och stärker intresset för bostadsrätten, som boendeform. Det är detta som är avgörande för föreningens möjligheter att hålla underhålls- och driftskostnader nere, samt att skapa en trivsel som gör boendet angenämt. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄR DU OCH DE ANDRA MEDLEMMARNA, OCH BLIR VAD VI GEMENSAMT GÖR DEN TILL 4

5 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Allmänt Vi ska i detta avsnitt informera om Brf Kumminen, vår förening. Vi som bor på Kummingatan med jämna nummer hör till Brf Kumminen, (se kartan s.8) Föreningen bildades 1970 och omfattar 257 lägenheter i tvåvåningshus. Dessa ligger grupperade runt 6 gårdar. I området finns 4 servicehus (nr 18, 24, 32 och 44). I varje servicehus finns det en tvättstuga, om dessa finns det att läsa om i avsnittet Tvättstugor. Förutom tvättstugor finns det vicevärdsexpedition, bordtennisrum, solarium och en samlingslokal i servicehusen, se vidare i avsnitt Trivsel och fritid. Det finns även 5 soprum för källsortering och 9 cykelförråd. Styrelsen Varje år väljs en styrelse på föreningsstämman, därför är det viktigt att så många som möjligt är närvarande på denna. Till stämman kan du och styrelsen lämna förslag till förändringar etc. Dessa motioner ska vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. Styrelsens uppgift är att sköta föreningens verksamhet mellan stämmorna, vilket innebär att se till att underhåll av föreningens fastigheter blir utfört, att hålla kontakt med berörda myndigheter, att upprätta budget, att verka för trivsel och bra boendemiljö samt att se till att medlemmarnas önskemål uppfylls i möjligaste mån. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden och den är alltid öppen för förslag och frågor från medlemmarna. I bilaga 1 ser du styrelsens nuvarande sammansättning. Fastighetsskötsel, lokalvård och vicevärd Brf Kumminen har anlitat Vreta Förvaltning AB till vicevärds jobbet, Riflex till att sköta fastighetsskötseln och Städab till lokalvården. Vicevärdsexpeditionen finns inrymt i servicehus 24. Se vidare avsnittet Vicevärd. 5

6 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen såsom framställning av avgiftsavier, bokföring, bokslut, budget etc. sköts av SBC (Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation). Diverse Trapphuset är vår utrymningsväg och därför får ingenting annat förvaras i trapphuset Städskrubbar finns för uthyrning som extra lägenhetsförråd i vissa uppgångar (ej i A-uppgångar) samt f d soprum vid portingången. Kölista för hyrning av dessa finns hos vicevärden. Ni som vill bygga uteplats på nedre botten, det finns ritningar som måste följas. Dessa finns att köpa hos vicevärden för 40:- 6

7 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Akututryckningar på kvällar och helger är mycket kostsamma och drabbar oss alla i föreningen. På förekommen anledning måste vi informera er alla om hur man bör gå tillväga vid akutärenden i lägenheterna... Om något fel uppstår, fundera först på följande: Måste felet avhjälpas snarast möjligt? Eller kan det vänta till första vardagen? Är du osäker, börja med att kontakta din granne eller någon i styrelsen. Kanske kan de lösa ditt problem? Katastroffall Om det inträffar katastroffall t ex utströmmande vatten, huvudsäkring trasig. Ring i följande turordning: 1 - Under arbetstid (normalt kl ) Upplands Boservice Under icke arbetstid och helger - I första hand någon i styrelsen eller Bravida Jour el och vvs När grannar stör för mycket ring Störningsjouren: - G4s Vid Brott ring Polis 112 Vid Brand ring Brandkår 112 Anser styrelsen att ärenden inte varit akutärenden kommer den boende att faktureras på beloppet i efterskott. 7

8 VICEVÄRD Föreningen har en vicevärd, Torbjörn Dahlström. Honom träffar du lättast på vår expedition, Kummingatan 24. Telefonnumret till expeditionen är Expeditionens öppettid: Måndagar jämna veckor kl Måndagar ojämna veckor kl Vicevärden har bl a följande arbetsuppgifter: inköp av material och tjänster underhållsplanering visst förvaltningsarbete Dessutom ska han lämna service åt medlemmarna i föreningen, vilket innebär att han hjälper dig med bl a: intyg av olika slag, ex intyg för tillverkning av nycklar att anvisa en fackman om du behöver en sådan för reparationer eller installationer i din lägenhet parkeringsplats (kölista finns) extra lägenhetsförråd i mån av tillgång (kölista finns) försäljning av lampkupor, glödlampor till spis och kylskåp, nycklar till elplint och servicehus hjälpa dig med frågor om eventuell försäljning eller andrahandsuthyrning av bostadsrätten 8

9 TVÄTTSTUGOR Tvättstugorna finns i servicehusen 18, 24, 32 och 44. Du är inte hänvisad till någon speciell tvättstuga. Varje tvättstuga är utrustad med två helautomatiska tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, torkskåp (ej hus 24) och kallvalsmangel. De helautomatiska tvättmaskinerna får inte användas för tvätt av mattor, filtar och dylikt. I husen 24 och 44 finns grovtvättmaskiner för den sortens tvätt. De tvättstugorna är även utrustade med torkrum. Den som använder grovtvättmaskinen har förtur (gäller ej hus 24) till torkrummet. Används ej grovtvättmaskinen i hus 44, kan torkrummet utnyttjas för annan tvätt. Tvättstugorna i hus 18, 24 och 44 får disponeras dygnet runt, vardag som söndag. Tvättstugan i hus 32 får man inte tvätta mellan kl och Tvättpassens omfattning: Klockan (ej tvättstugan i hus 32) (ej tvättstugan i hus 32) Endast ett tvättpass (4 tim) får bokas åt gången. Detta görs på bokningstavlan med lägenhetens tillhörande låskolv. Kallvattnet är avhärdat i tvättstugorna. Dosera tvättmedlet enligt anvisningarna för medelhårt vatten. Avgiften avläggs i särskilda myntmätare. I avgiften är även ström till torkskåp, torktumlare och torkrum inräknat. Bygelbehå får inte tvättas, bygeln kan hoppa ur och förstöra tvättmaskinen. De instruktioner och anvisningar som är anslagna vid de olika maskinerna måste noggrant följas. Kontakta fastighetsskötare eller vicevärd om du är osäker på hur maskinerna fungerar. Den som sist lämnar tvättstugan ansvarar för att belysningen är släckt och att alla dörrar och fönster är stängda. Om du finner att maskiner eller annan utrustning inte fungerar, eller om skada inträffat, ska detta omedelbart anmälas till vicevärden eller fastighetsskötaren. Med hänsyn till risken för olycksfall får barn under 15 år inte uppehålla sig i tvättstugan med tillhörande utrymmen utan målsmans sällskap. Var och en är skyldig att rengöra lokaler och maskiner efter användandet. 9

10 KÄLLSORTERING Fr o m april 1992 har vår förening källsortering av hushållssopor. Under diskbänken ska det finnas sopkärl, dessa tillhör lägenheten och får ej medtagas vid flytt. I dessa kärl lägger du ditt köksavfall och sorterar det i BRÄNNBART - KOMPOSTERBART Soprum finns i förråden mot parkeringen och man låser upp med lägenhetsnyckeln. Läs anvisningar som finns i pärmen om vad och hur olika saker ska slängas. Detta kan ändras pga komunens anvisningar kan ändras. Fel sorterat avfall får föreningen betala extraavgifter för. När du har avfall som inte kan läggas i våra behållare, kan du vända dig till någon av Uppsala kommuns miljöstationer eller återvinningscentraler. 10

11 TRIVSEL OCH FRITID Bordtennis I servicehuset 44 finns ett bordtennisbord. Nyckel finns hos vicevärden. Hobbyrum I servicehuset 24 finns ett hobbyrum utrustat med hyvelbänk. Nyckel finns hos vicevärden. Kumminbladet Fr o m 1998 ger styrelsen ut ett informationsblad. Detta är ett sätt för styrelsen att löpande informera medlemmarna om föreningen. Samlingslokal Om du ska ha fest eller behöver en stor lokal för något annat ändamål, kan du hyra vår samlingslokal som är belägen i servicehuset Kummingatan 18. Vicevärden kan informera om hur stor hyran för närvarande är. Ordnar du en gårdsfest kostar det inget att låna lokalen. Vicevärden sköter om uthyrningen. Du måste själv städa efter dig. Bardisk och bord ska torkas av och golvet våttorkas. Bord och stolar ska ställas tillbaka i kapprummet. Även toaletten skall rengöras. Städningen ska vara klar till kl dagen efter. För att inte störa närboende måste fönster och dörrar vara stängda. 11

12 PARKERING Parkering I området finns det parkeringsplatser både med och utan elplint, samt några platser avsedda för husvagnar. På bilplatser får inga husvagnar ställas upp. Förhyrning av parkeringsplatser sker hos vicevärden. Parkeringsplatsen följer ej med lägenheten vid överlåtelse utan uthyres enligt kölista. Besöksparkeringar finns på gatan, betalning i automat vid infarten på kummingatan. Om du vill försäkra dig om att dina gäster har någonstans att ställa bilen, kan du hyra en parkeringsplats hos vicevärden exempelvis över en helg. Möjlighet finns även att utnyttja parkeringen vid Vårdcentralen och Årstahallen. Inne på gårdarna råder parkeringsförbud. Den som inte respekterar detta får erlägga en avgift till G4S. Kör inte in på gårdarna annat än då det är absolut nödvändigt. Om du kör in måste du KÖRA LÅNGSAMT. Tänk på att det inte är de lekande barnen som ska se upp för bilar inne på gårdarna, utan det är du som är skyldig att hålla uppsikt och anpassa farten så att du omedelbart kan stanna om det behövs. De uppsatta bommarna vid infarten till gårdarna öppnas med lägenhetsnyckel. För att kunna ta nyckeln ur låset måste man stänga och låsa bommen efter sig. 12

13 FONDER Allmänt Normalt har föreningen en fond för yttre underhåll, dessutom kan en dispositionsfond finnas. Avsättningen till fonden är reglerat i stadgarna, avsättning till dispositionsfonden kan komma i fråga om det i föreningens resultat något år har uppstått ett överskott. Beslutet om detta tas i så fall på aktuell årsstämma. Yttre fonden Fonden är till för det yttre underhållet av fastigheten och planteringar. Uttag ur fonden görs efter styrelsebeslut eller efter beslut på årsstämma. Dispositionsfonden Fonden är till för att täcka eventuell förlust. 13

14 FÖRSÄLJNING/ANDRAHANDSUTHYRNING Försäljning av bostadsrätt Om du ska sälja din bostadsrätt genomför vicevärden en besiktning av lägenheten, om du eller köparen begär det. Om det blir aktuellt med besiktning ska du prata med vicevärden om en tid för denna. Vicevärden svarar gärna på frågor rörande försäljningen. Vi försäljning tänk på att: Du får inte sälja en pantförskriven lägenhet Underrätta köparen om den överlåtelseavgift som debiteras köparen (täcker kostnader för besiktning, namnändring, registerändringar m m). Vicevärden kan upplysa om hur stor avgiften för närvarande är. Den nya ägaren ska vara antagen av styrelsen som medlem innan inflyttning får ske. Skriftlig ansökan om medlemskap för den nya ägaren ska lämnas till styrelsen/vicevärden, i denna ska personnummer och nuvarande adress anges. Skriftlig anmälan om överlåtelsen ska lämnas till styrelsen/vicevärden (se stadgar 5 ) Lämna informationspärmen till köparen. 14

15 FÖRSÄLJNING/ANDRAHANDSUTHYRNING Andrahandsuthyrning Som bostadsrättshavare kan du, utan att anmäla till styrelsen ha en inneboende. Ska du av någon anledning hyra ut lägenheten, krävs däremot styrelsens godkännande. Om du hyr ut lägenheten bör du dessutom skriva ett avtal med din hyresgäst om avstående av besittningsskydd. Detta avtal ska insändas till hyresnämnden för godkännande. Andrahandskontrakt skrivs i tre exemplar, varav ett ska lämnas till vicevärden ( gäller ej inneboende). OBS! Vid andrahandsuthyrning gäller att det är du, i egenskap av bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att dina skyldigheter gentemot föreningen fullföljs. Föreningens policy är att militärtjänst, studier och arbete på annan ort kan vara en orsak till andrahandsuthyrning, godkännande görs högst ett år. Föreningens uppgiftsskyldighet Vid försäljning av lägenhet är föreningen skyldig att till den lokala skattemyndigheten lämna uppgift om försäljningspris, inköpspris och värde. Även vid andrahandsuthyrning ska kontrolluppgift lämnas till lokala skattemyndigheten och det som föreningen då lämnar uppgift om är inbetalda avgifter samt kapitaltillskottet. 15

16 ORDNINGSREGLER För allas trivsel, tänk på: att väl akta och vårda föreningens / vår egendom. att om det uppstår skada av sådan art att den genast måste åtgärdas, se avsnitt om katastroffall (sid 7). att inte använda lägenhet eller föreningens övriga utrymmen för annat än avsett ändamål. att inte lämna porten olåst nattetid. att iakttaga sparsamhet med vatten, såväl varmt som kallt. att inte lämna vattenkran öppen, i synnerhet inte om vattnet är avstängt. att undvika vattentappningar, tvättning, centrifugering efter kl och före kl att inte utomhus, på annan än angiven plats och under annan tid än mellan kl och rengöra mattor, kläder m m. att vintertid ej öppna fönster så att frostskada på vattenledning eller radiatorer uppstår. att inte placera vare sig torkmattor, skor, stövlar, leksaker eller andra föremål i trapphusen. att vid upptäckt av ohyra, omedelbart anmäla detta direkt till Fastighetskontroll i Sverige AB, Bromma tel / att källsortering ska utföras (se under källsortering). att inte utan särskilt tillstånd verkställa någon form av skyltning inom föreningens lokaler eller på dess område. att inte piska mattor, kläder och dyl. på balkonger eller i trapphusen och inte skaka sängkläder genom fönstren. att vid framförande av musik eller användande av TV, radio, musikanläggning eller instrument i lägenhet efter kl och före kl tillse att andra ej störs därav. att leda husdjur (hund, katt) i koppel inom bostadsområdet och att ej rasta dem inom detsamma, gäller även parkeringsplatsen. att vid vattning av balkonglådor iaktta varsamhet så det inte rinner ner vatten till grannen. att se till så att egna barn ej kör moped inom området. att i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen och vicevärd lämnade föreskrifter. att se till att våra barn inte bryter sönder och förstör våra träd och buskar inom området. 16

17 BRF KUMMINEN Bilaga 1 Styrelsen och valberedningens sammansättning för 2007 är: Ordförande Lennart Lönnqvist 20c Tel Vice ordförande Daniel Karlsson 20a Sekreterare Ulrika Thörnqvist 14a Ledamot Lars Hedberg 4b Ledamot Jonas Gustavsson 10a Suppleant Britt Marie Andersson 2a Suppleant Ruben Jonsson 22a Valberedning Sammankallande Viveca Arkehag 20 c Revisorer Tommy Irenius Företagarnas Revisionsbyrå Vicevärd Torbjörn Dahlström Måndagar jämna veckor kl Måndagar ojämna veckor kl Tele

18 ORDLISTA För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen, som i balansräkningen ej finns med bland skulderna. Borgensförbindelse är ett exempel på ett sådant åtagande. Avskrivning är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnad och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnaderna på flera år. Normal avskrivningstid för maskiner och inventarier är 5 år och den årliga avskrivningen blir då 20 % av anskaffningskostnaden. Balansräkning visar föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen visar föreningens tillgångar (kontanter, fordringar, fastigheten, inventarier m m). Den andra sidan visar finansieringen indelat i skulder och eget kapital. En balansräkning kan sägas visa hur föreningen har finansierat anskaffningen av sina tillgångar. Finansieringen kan ske antingen med lån (skulder) eller användande av det egna kapitalet. Skulderna visar hur mycket föreningen har lånat och eget kapital hur mycket föreningen har skjutit till själva för att kunna anskaffa tillgångarna. Verksamhetens resultat påverkar det egna kapitalet (föreningens förmögenhet) så att en vinst ökar och en förlust minskar denna. 18

19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse är den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning och noter. Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak har hänt under året och annat som kan belysa verksamheten. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen ska betala inom ett år. Likviditet är föreningens betalningsredskap, förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedöms genom förhållandet mellan likvida medel och kortfristiga skulder. Om likvida medel motsvarar kortfristiga skulder brukar man anse att likviditeten är god. Detta är en allmän regel, som kan behöva anpassas efter speciella förhållanden. Långfristiga skulder är skulder som föreningen ska betala efter ett eller flera år. Vanligtvis sker betalningen löpande över åren enligt en amorteringsplan. Våra lån på fastigheten är exempel på långfristiga skulder. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar, det vill säga för kortvarigt bruk. För föreningen viktigaste delen av omsättningstillgångar är likvida medel, d v s banktillgodohavanden, värdepapper och fordringar. Tillgångar som mycket snabbt kan omvandlas till kontanter. Med övriga omsättningstillgångar menas tillgångar som man ej tänker behålla för långvarigt bruk i föreningen (jfr anläggningstillgångar). 19

20 ORDLISTA Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden (verksamhetsåret) och hur resultatet uppkommit. Om intäkterna är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt ett underskott. Ordinarie föreningsstämma (årstämman) har att besluta om hur resultatet ska behandlas. En förlust kan täckas genom att använda speciella fondmedel s k dispositionsfond (förutsatt att sådan finns) eller balanseras, d v s föras över till efterföljande års resultaträkning. Räntebidrag är ett årligt bidrag från Bostadsstyrelsen, som motsvarar skillnaden mellan den garanterade räntan och den verkliga räntan. Detta gäller för de lån vi tagit för att finansiera våra fastigheter. Ställda panter avser de pantbrev / fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. Värdeminskning fastigheten är avskrivning av föreningens fastighet på grund av ålder och nyttjande. Föreningens fastighet skrivs av med 1,5 % av byggnadsvärdet. Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen som gjorts sedan föreningens start. Upplupna intäkter är intäkter som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte erhållit per bokslutsdagen. Upplupna kostnader är kostnader som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte har fått någon faktura på bokslutsdagen. Yttre fonden är en fond som föreningen gör avsättning till varje år, oftast enligt stadgarna. Denna fond ska resultatmässigt täcka framtida reparationer i föreningen. 20

21 ORDLISTA Årsavgift är föreningens viktigaste och största inkomstkälla. Den är medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till de årliga driftskostnaderna inklusive amorteringar. Årsavgifterna är fördelade efter bostadsrätternas grundavgifter och ska inbetalas av föreningens medlemmar månadsvis i förskott. Årsredovisning är den redovisning som styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår och ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen ska, enligt stadgarna, omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 21

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr Årsredovisning HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 717916-5332 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Organisationsnummer 769606-5502 - 8 - Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Organisationsnummer 769606-5502 - 9 - Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF ANDEN 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF ANDEN 1/ / Org nr Årsredovisning BRF ANDEN 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 738800-1120 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr Årsredovisning BRF TORNHUSET 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769606-7193 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015

HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015 ORDLISTA ÅRSREDOVISNING En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med års redo visningslagen.

Läs mer

HSB:s Brf Kullen i Huddinge

HSB:s Brf Kullen i Huddinge HSB:s Brf Kullen i Huddinge ÅRSREDOVISNING 2015 ORDLISTA ÅRSREDOVISNING En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med års redo visningslagen.

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening. Aftonvägen i Tullinge

HSB:s Bostadsrättsförening. Aftonvägen i Tullinge HSB:s Bostadsrättsförening Aftonvägen i Tullinge ÅRSREDOVISNING 2015 BALANSRÄKNINGEN Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 HUR MAN LÄSER EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad Denna årsredovisning är framställd av HSB Värmland i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat avtal med

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY Årsredovisning 2005 Foto: Åke Arell, 2005, Täby Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Brf Östan Årsredovisning 2013

Brf Östan Årsredovisning 2013 Brf Östan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING

HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING 2014-2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Org.nr: Skövde G 2012 ISNING

Org.nr: Skövde G 2012 ISNING Org.nr: 766600-0901 BRF Ostronet Skövde G 2012 ISNING ÅRSREDOVI ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

HSB BRF FINNBODA DUNGE

HSB BRF FINNBODA DUNGE HSB BRF FINNBODA DUNGE Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Brf Linnégatan 41-45

Brf Linnégatan 41-45 Brf Linnégatan 41-45 ÅRSREDOVISNING 1 januari 31 december 2012 Bostadsrättsföreningen Linnégatan 41-45 796909-5228 Nyckeltal Kostnadsfördelning 2012 2011 (exklusive fönster & fasadprojekt 2012) Planerat

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING - VAD INNEBÄR DET? Bostadsrätt innebär att medlemmarna i bostadsrättsföreningen gemensamt äger och förvaltar lägenheter, hus och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Klockan bjuder föreningen på Smörgåstårta och dryck. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 19.00

Klockan bjuder föreningen på Smörgåstårta och dryck. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 19.00 Kallelse till ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Brf Elkvarn, Gustavsberg Tid: onsdag 22 april 2015, kl. 19.00 Plats: Gustavsgården, Biblioteket Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd och

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF KALLAN I MALMÖ HSB Brf Kallan i Malmö Org Nr: 746000-5445 KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Kallan i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer