Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9."

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning 14 Ordningsregler 16 Brf Kumminen Bilaga 1 17 Ordlista 18

2 ALLMÄNT Välkommen till bostadsrättsföreningen Vi som jobbar i föreningens styrelse vill med den här informationsskriften hälsa dig välkommen till vår förening. Pärmen innehåller nyttig och viktig information om föreningen och dess verksamhet. Här finns även plats att förvara handlingar rörande din bostadsrätt såsom parkeringsavtal och diverse cirkulär. Det är vår förhoppning att du ska ha nytta av pärmen och om du flyttar från föreningen, låter pärmen gå i arv till din efterföljare. Uppsala Styrelsen 2

3 ALLMÄNT Vad innebär det att bo med bostadsrätt? Bostadsrättsföreningen är en sammanslutning av boende inom området. Medlem är var och en som förvärvat bostadsrätten till en lägenhet inom området, samt formellt blivit godkänd av styrelsen. Bostadsrätt medför trygghet och medbestämmande Fastigheten med alla anläggningar ägs och förvaltas av föreningen, d v s medlemmarna gemensamt. Besittningsskyddet är därför det bästa, som medlem i föreningen har man goda möjligheter att påverka sin boendemiljö och boendeekonomi. Detta är något som kan ske mer eller mindre aktivt, man bör då närvara på föreningsstämman som hålls varje år. Vid stämman redovisar styrelsen resultatet av det gångna verksamhetsåret, en ny styrelse och representanter till olika organ väljs för det kommande verksamhetsåret samt inkomna förslag från medlemmar och styrelse behandlas. Bostadsrätt ger god boendeekonomi Bostadsrättsföreningen drivs helt utan vinstintresse, det gör att kostnaderna för den enskilde blir lägre än för boende i likvärdiga hyresfastigheter. Genom att hushålla med värme och vatten, samt att i övrigt vara aktsam om föreningens anläggningar, kan du som medlem hjälpa till att ytterligare påverka dina kostnader i rätt riktning. Du svarar själv för lägenhetens underhåll, det innebär bl a ommålning, tapetsering, utbyte av spis, kyl m m. Vill du göra ändringar i din lägenhet, är det din ensak, men inte då det gäller större förändringar t ex montera ner en vägg. För större ingrepp måste du ha styrelsens tillstånd. Vicevärden kan ge dig information om vad du får och inte får göra. Bostadsrätt ger gott grannskap De gemensamma intressena inom föreningen stimulerar kontakten mellan människor och kan på så sätt göra boendet trivsammare. 3

4 ALLMÄNT Bostadsrätt medför ansvar Medlemsinflytande ger många fördelar, men även ansvar. Samarbetet i den gemensamma förvaltningen skapar en samhörighet med andra boende i föreningen och stärker intresset för bostadsrätten, som boendeform. Det är detta som är avgörande för föreningens möjligheter att hålla underhålls- och driftskostnader nere, samt att skapa en trivsel som gör boendet angenämt. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄR DU OCH DE ANDRA MEDLEMMARNA, OCH BLIR VAD VI GEMENSAMT GÖR DEN TILL 4

5 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Allmänt Vi ska i detta avsnitt informera om Brf Kumminen, vår förening. Vi som bor på Kummingatan med jämna nummer hör till Brf Kumminen, (se kartan s.8) Föreningen bildades 1970 och omfattar 257 lägenheter i tvåvåningshus. Dessa ligger grupperade runt 6 gårdar. I området finns 4 servicehus (nr 18, 24, 32 och 44). I varje servicehus finns det en tvättstuga, om dessa finns det att läsa om i avsnittet Tvättstugor. Förutom tvättstugor finns det vicevärdsexpedition, bordtennisrum, solarium och en samlingslokal i servicehusen, se vidare i avsnitt Trivsel och fritid. Det finns även 5 soprum för källsortering och 9 cykelförråd. Styrelsen Varje år väljs en styrelse på föreningsstämman, därför är det viktigt att så många som möjligt är närvarande på denna. Till stämman kan du och styrelsen lämna förslag till förändringar etc. Dessa motioner ska vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. Styrelsens uppgift är att sköta föreningens verksamhet mellan stämmorna, vilket innebär att se till att underhåll av föreningens fastigheter blir utfört, att hålla kontakt med berörda myndigheter, att upprätta budget, att verka för trivsel och bra boendemiljö samt att se till att medlemmarnas önskemål uppfylls i möjligaste mån. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden och den är alltid öppen för förslag och frågor från medlemmarna. I bilaga 1 ser du styrelsens nuvarande sammansättning. Fastighetsskötsel, lokalvård och vicevärd Brf Kumminen har anlitat Vreta Förvaltning AB till vicevärds jobbet, Riflex till att sköta fastighetsskötseln och Städab till lokalvården. Vicevärdsexpeditionen finns inrymt i servicehus 24. Se vidare avsnittet Vicevärd. 5

6 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen såsom framställning av avgiftsavier, bokföring, bokslut, budget etc. sköts av SBC (Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation). Diverse Trapphuset är vår utrymningsväg och därför får ingenting annat förvaras i trapphuset Städskrubbar finns för uthyrning som extra lägenhetsförråd i vissa uppgångar (ej i A-uppgångar) samt f d soprum vid portingången. Kölista för hyrning av dessa finns hos vicevärden. Ni som vill bygga uteplats på nedre botten, det finns ritningar som måste följas. Dessa finns att köpa hos vicevärden för 40:- 6

7 KUMMINEN - VÅR FÖRENING Akututryckningar på kvällar och helger är mycket kostsamma och drabbar oss alla i föreningen. På förekommen anledning måste vi informera er alla om hur man bör gå tillväga vid akutärenden i lägenheterna... Om något fel uppstår, fundera först på följande: Måste felet avhjälpas snarast möjligt? Eller kan det vänta till första vardagen? Är du osäker, börja med att kontakta din granne eller någon i styrelsen. Kanske kan de lösa ditt problem? Katastroffall Om det inträffar katastroffall t ex utströmmande vatten, huvudsäkring trasig. Ring i följande turordning: 1 - Under arbetstid (normalt kl ) Upplands Boservice Under icke arbetstid och helger - I första hand någon i styrelsen eller Bravida Jour el och vvs När grannar stör för mycket ring Störningsjouren: - G4s Vid Brott ring Polis 112 Vid Brand ring Brandkår 112 Anser styrelsen att ärenden inte varit akutärenden kommer den boende att faktureras på beloppet i efterskott. 7

8 VICEVÄRD Föreningen har en vicevärd, Torbjörn Dahlström. Honom träffar du lättast på vår expedition, Kummingatan 24. Telefonnumret till expeditionen är Expeditionens öppettid: Måndagar jämna veckor kl Måndagar ojämna veckor kl Vicevärden har bl a följande arbetsuppgifter: inköp av material och tjänster underhållsplanering visst förvaltningsarbete Dessutom ska han lämna service åt medlemmarna i föreningen, vilket innebär att han hjälper dig med bl a: intyg av olika slag, ex intyg för tillverkning av nycklar att anvisa en fackman om du behöver en sådan för reparationer eller installationer i din lägenhet parkeringsplats (kölista finns) extra lägenhetsförråd i mån av tillgång (kölista finns) försäljning av lampkupor, glödlampor till spis och kylskåp, nycklar till elplint och servicehus hjälpa dig med frågor om eventuell försäljning eller andrahandsuthyrning av bostadsrätten 8

9 TVÄTTSTUGOR Tvättstugorna finns i servicehusen 18, 24, 32 och 44. Du är inte hänvisad till någon speciell tvättstuga. Varje tvättstuga är utrustad med två helautomatiska tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, torkskåp (ej hus 24) och kallvalsmangel. De helautomatiska tvättmaskinerna får inte användas för tvätt av mattor, filtar och dylikt. I husen 24 och 44 finns grovtvättmaskiner för den sortens tvätt. De tvättstugorna är även utrustade med torkrum. Den som använder grovtvättmaskinen har förtur (gäller ej hus 24) till torkrummet. Används ej grovtvättmaskinen i hus 44, kan torkrummet utnyttjas för annan tvätt. Tvättstugorna i hus 18, 24 och 44 får disponeras dygnet runt, vardag som söndag. Tvättstugan i hus 32 får man inte tvätta mellan kl och Tvättpassens omfattning: Klockan (ej tvättstugan i hus 32) (ej tvättstugan i hus 32) Endast ett tvättpass (4 tim) får bokas åt gången. Detta görs på bokningstavlan med lägenhetens tillhörande låskolv. Kallvattnet är avhärdat i tvättstugorna. Dosera tvättmedlet enligt anvisningarna för medelhårt vatten. Avgiften avläggs i särskilda myntmätare. I avgiften är även ström till torkskåp, torktumlare och torkrum inräknat. Bygelbehå får inte tvättas, bygeln kan hoppa ur och förstöra tvättmaskinen. De instruktioner och anvisningar som är anslagna vid de olika maskinerna måste noggrant följas. Kontakta fastighetsskötare eller vicevärd om du är osäker på hur maskinerna fungerar. Den som sist lämnar tvättstugan ansvarar för att belysningen är släckt och att alla dörrar och fönster är stängda. Om du finner att maskiner eller annan utrustning inte fungerar, eller om skada inträffat, ska detta omedelbart anmälas till vicevärden eller fastighetsskötaren. Med hänsyn till risken för olycksfall får barn under 15 år inte uppehålla sig i tvättstugan med tillhörande utrymmen utan målsmans sällskap. Var och en är skyldig att rengöra lokaler och maskiner efter användandet. 9

10 KÄLLSORTERING Fr o m april 1992 har vår förening källsortering av hushållssopor. Under diskbänken ska det finnas sopkärl, dessa tillhör lägenheten och får ej medtagas vid flytt. I dessa kärl lägger du ditt köksavfall och sorterar det i BRÄNNBART - KOMPOSTERBART Soprum finns i förråden mot parkeringen och man låser upp med lägenhetsnyckeln. Läs anvisningar som finns i pärmen om vad och hur olika saker ska slängas. Detta kan ändras pga komunens anvisningar kan ändras. Fel sorterat avfall får föreningen betala extraavgifter för. När du har avfall som inte kan läggas i våra behållare, kan du vända dig till någon av Uppsala kommuns miljöstationer eller återvinningscentraler. 10

11 TRIVSEL OCH FRITID Bordtennis I servicehuset 44 finns ett bordtennisbord. Nyckel finns hos vicevärden. Hobbyrum I servicehuset 24 finns ett hobbyrum utrustat med hyvelbänk. Nyckel finns hos vicevärden. Kumminbladet Fr o m 1998 ger styrelsen ut ett informationsblad. Detta är ett sätt för styrelsen att löpande informera medlemmarna om föreningen. Samlingslokal Om du ska ha fest eller behöver en stor lokal för något annat ändamål, kan du hyra vår samlingslokal som är belägen i servicehuset Kummingatan 18. Vicevärden kan informera om hur stor hyran för närvarande är. Ordnar du en gårdsfest kostar det inget att låna lokalen. Vicevärden sköter om uthyrningen. Du måste själv städa efter dig. Bardisk och bord ska torkas av och golvet våttorkas. Bord och stolar ska ställas tillbaka i kapprummet. Även toaletten skall rengöras. Städningen ska vara klar till kl dagen efter. För att inte störa närboende måste fönster och dörrar vara stängda. 11

12 PARKERING Parkering I området finns det parkeringsplatser både med och utan elplint, samt några platser avsedda för husvagnar. På bilplatser får inga husvagnar ställas upp. Förhyrning av parkeringsplatser sker hos vicevärden. Parkeringsplatsen följer ej med lägenheten vid överlåtelse utan uthyres enligt kölista. Besöksparkeringar finns på gatan, betalning i automat vid infarten på kummingatan. Om du vill försäkra dig om att dina gäster har någonstans att ställa bilen, kan du hyra en parkeringsplats hos vicevärden exempelvis över en helg. Möjlighet finns även att utnyttja parkeringen vid Vårdcentralen och Årstahallen. Inne på gårdarna råder parkeringsförbud. Den som inte respekterar detta får erlägga en avgift till G4S. Kör inte in på gårdarna annat än då det är absolut nödvändigt. Om du kör in måste du KÖRA LÅNGSAMT. Tänk på att det inte är de lekande barnen som ska se upp för bilar inne på gårdarna, utan det är du som är skyldig att hålla uppsikt och anpassa farten så att du omedelbart kan stanna om det behövs. De uppsatta bommarna vid infarten till gårdarna öppnas med lägenhetsnyckel. För att kunna ta nyckeln ur låset måste man stänga och låsa bommen efter sig. 12

13 FONDER Allmänt Normalt har föreningen en fond för yttre underhåll, dessutom kan en dispositionsfond finnas. Avsättningen till fonden är reglerat i stadgarna, avsättning till dispositionsfonden kan komma i fråga om det i föreningens resultat något år har uppstått ett överskott. Beslutet om detta tas i så fall på aktuell årsstämma. Yttre fonden Fonden är till för det yttre underhållet av fastigheten och planteringar. Uttag ur fonden görs efter styrelsebeslut eller efter beslut på årsstämma. Dispositionsfonden Fonden är till för att täcka eventuell förlust. 13

14 FÖRSÄLJNING/ANDRAHANDSUTHYRNING Försäljning av bostadsrätt Om du ska sälja din bostadsrätt genomför vicevärden en besiktning av lägenheten, om du eller köparen begär det. Om det blir aktuellt med besiktning ska du prata med vicevärden om en tid för denna. Vicevärden svarar gärna på frågor rörande försäljningen. Vi försäljning tänk på att: Du får inte sälja en pantförskriven lägenhet Underrätta köparen om den överlåtelseavgift som debiteras köparen (täcker kostnader för besiktning, namnändring, registerändringar m m). Vicevärden kan upplysa om hur stor avgiften för närvarande är. Den nya ägaren ska vara antagen av styrelsen som medlem innan inflyttning får ske. Skriftlig ansökan om medlemskap för den nya ägaren ska lämnas till styrelsen/vicevärden, i denna ska personnummer och nuvarande adress anges. Skriftlig anmälan om överlåtelsen ska lämnas till styrelsen/vicevärden (se stadgar 5 ) Lämna informationspärmen till köparen. 14

15 FÖRSÄLJNING/ANDRAHANDSUTHYRNING Andrahandsuthyrning Som bostadsrättshavare kan du, utan att anmäla till styrelsen ha en inneboende. Ska du av någon anledning hyra ut lägenheten, krävs däremot styrelsens godkännande. Om du hyr ut lägenheten bör du dessutom skriva ett avtal med din hyresgäst om avstående av besittningsskydd. Detta avtal ska insändas till hyresnämnden för godkännande. Andrahandskontrakt skrivs i tre exemplar, varav ett ska lämnas till vicevärden ( gäller ej inneboende). OBS! Vid andrahandsuthyrning gäller att det är du, i egenskap av bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att dina skyldigheter gentemot föreningen fullföljs. Föreningens policy är att militärtjänst, studier och arbete på annan ort kan vara en orsak till andrahandsuthyrning, godkännande görs högst ett år. Föreningens uppgiftsskyldighet Vid försäljning av lägenhet är föreningen skyldig att till den lokala skattemyndigheten lämna uppgift om försäljningspris, inköpspris och värde. Även vid andrahandsuthyrning ska kontrolluppgift lämnas till lokala skattemyndigheten och det som föreningen då lämnar uppgift om är inbetalda avgifter samt kapitaltillskottet. 15

16 ORDNINGSREGLER För allas trivsel, tänk på: att väl akta och vårda föreningens / vår egendom. att om det uppstår skada av sådan art att den genast måste åtgärdas, se avsnitt om katastroffall (sid 7). att inte använda lägenhet eller föreningens övriga utrymmen för annat än avsett ändamål. att inte lämna porten olåst nattetid. att iakttaga sparsamhet med vatten, såväl varmt som kallt. att inte lämna vattenkran öppen, i synnerhet inte om vattnet är avstängt. att undvika vattentappningar, tvättning, centrifugering efter kl och före kl att inte utomhus, på annan än angiven plats och under annan tid än mellan kl och rengöra mattor, kläder m m. att vintertid ej öppna fönster så att frostskada på vattenledning eller radiatorer uppstår. att inte placera vare sig torkmattor, skor, stövlar, leksaker eller andra föremål i trapphusen. att vid upptäckt av ohyra, omedelbart anmäla detta direkt till Fastighetskontroll i Sverige AB, Bromma tel / att källsortering ska utföras (se under källsortering). att inte utan särskilt tillstånd verkställa någon form av skyltning inom föreningens lokaler eller på dess område. att inte piska mattor, kläder och dyl. på balkonger eller i trapphusen och inte skaka sängkläder genom fönstren. att vid framförande av musik eller användande av TV, radio, musikanläggning eller instrument i lägenhet efter kl och före kl tillse att andra ej störs därav. att leda husdjur (hund, katt) i koppel inom bostadsområdet och att ej rasta dem inom detsamma, gäller även parkeringsplatsen. att vid vattning av balkonglådor iaktta varsamhet så det inte rinner ner vatten till grannen. att se till så att egna barn ej kör moped inom området. att i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen och vicevärd lämnade föreskrifter. att se till att våra barn inte bryter sönder och förstör våra träd och buskar inom området. 16

17 BRF KUMMINEN Bilaga 1 Styrelsen och valberedningens sammansättning för 2007 är: Ordförande Lennart Lönnqvist 20c Tel Vice ordförande Daniel Karlsson 20a Sekreterare Ulrika Thörnqvist 14a Ledamot Lars Hedberg 4b Ledamot Jonas Gustavsson 10a Suppleant Britt Marie Andersson 2a Suppleant Ruben Jonsson 22a Valberedning Sammankallande Viveca Arkehag 20 c Revisorer Tommy Irenius Företagarnas Revisionsbyrå Vicevärd Torbjörn Dahlström Måndagar jämna veckor kl Måndagar ojämna veckor kl Tele

18 ORDLISTA För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen, som i balansräkningen ej finns med bland skulderna. Borgensförbindelse är ett exempel på ett sådant åtagande. Avskrivning är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnad och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnaderna på flera år. Normal avskrivningstid för maskiner och inventarier är 5 år och den årliga avskrivningen blir då 20 % av anskaffningskostnaden. Balansräkning visar föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen visar föreningens tillgångar (kontanter, fordringar, fastigheten, inventarier m m). Den andra sidan visar finansieringen indelat i skulder och eget kapital. En balansräkning kan sägas visa hur föreningen har finansierat anskaffningen av sina tillgångar. Finansieringen kan ske antingen med lån (skulder) eller användande av det egna kapitalet. Skulderna visar hur mycket föreningen har lånat och eget kapital hur mycket föreningen har skjutit till själva för att kunna anskaffa tillgångarna. Verksamhetens resultat påverkar det egna kapitalet (föreningens förmögenhet) så att en vinst ökar och en förlust minskar denna. 18

19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse är den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning och noter. Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak har hänt under året och annat som kan belysa verksamheten. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen ska betala inom ett år. Likviditet är föreningens betalningsredskap, förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedöms genom förhållandet mellan likvida medel och kortfristiga skulder. Om likvida medel motsvarar kortfristiga skulder brukar man anse att likviditeten är god. Detta är en allmän regel, som kan behöva anpassas efter speciella förhållanden. Långfristiga skulder är skulder som föreningen ska betala efter ett eller flera år. Vanligtvis sker betalningen löpande över åren enligt en amorteringsplan. Våra lån på fastigheten är exempel på långfristiga skulder. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar, det vill säga för kortvarigt bruk. För föreningen viktigaste delen av omsättningstillgångar är likvida medel, d v s banktillgodohavanden, värdepapper och fordringar. Tillgångar som mycket snabbt kan omvandlas till kontanter. Med övriga omsättningstillgångar menas tillgångar som man ej tänker behålla för långvarigt bruk i föreningen (jfr anläggningstillgångar). 19

20 ORDLISTA Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden (verksamhetsåret) och hur resultatet uppkommit. Om intäkterna är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt ett underskott. Ordinarie föreningsstämma (årstämman) har att besluta om hur resultatet ska behandlas. En förlust kan täckas genom att använda speciella fondmedel s k dispositionsfond (förutsatt att sådan finns) eller balanseras, d v s föras över till efterföljande års resultaträkning. Räntebidrag är ett årligt bidrag från Bostadsstyrelsen, som motsvarar skillnaden mellan den garanterade räntan och den verkliga räntan. Detta gäller för de lån vi tagit för att finansiera våra fastigheter. Ställda panter avser de pantbrev / fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. Värdeminskning fastigheten är avskrivning av föreningens fastighet på grund av ålder och nyttjande. Föreningens fastighet skrivs av med 1,5 % av byggnadsvärdet. Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen som gjorts sedan föreningens start. Upplupna intäkter är intäkter som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte erhållit per bokslutsdagen. Upplupna kostnader är kostnader som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte har fått någon faktura på bokslutsdagen. Yttre fonden är en fond som föreningen gör avsättning till varje år, oftast enligt stadgarna. Denna fond ska resultatmässigt täcka framtida reparationer i föreningen. 20

21 ORDLISTA Årsavgift är föreningens viktigaste och största inkomstkälla. Den är medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till de årliga driftskostnaderna inklusive amorteringar. Årsavgifterna är fördelade efter bostadsrätternas grundavgifter och ska inbetalas av föreningens medlemmar månadsvis i förskott. Årsredovisning är den redovisning som styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår och ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen ska, enligt stadgarna, omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 21

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer