PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig"

Transkript

1 PMI steg till,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig PMI-totalt steg i juli till,6 jämfört med 48,4 i juni. Det innebär att försvagningen i den svenska industrikonjunkturen stannade av även om månatliga svängningar ska tas med viss försiktighet inte minst på grund av osäkerheten kring sommarmånaden juli och den fortsatt skakiga omvärldskonjunkturen. Samtliga delindex i PMI ökade under juli månad. Index för orderingången svarade för det största positiva bidraget till att PMI ökade följt av produktionen. Att indexet för sysselsättningen och leverantörernas leveranstider alltjämt befinner sig under - strecket tyder dock på att den marginella återhämtningen i industrikonjunkturen vilar på en bräcklig grund. Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret har reviderats upp och nådde 54,9 i juli efter att har justerats ned under försommaren. Lägre globala råvarupriser och en starkare krona bidrog till att indexet för rå- och insatsvarupriser sjönk till 38,7 i juli från 44,0 i juni. Det var den lägsta noteringen sedan våren 09 och signalerar ett fortsatt dämpat pristryck från den svenska industrin Inköpschefsindex PMI (Purchasing Managers Index) 12 jul,6 jun 48,4 maj 49,0 apr,2 mar,2 feb,3 jan 51,4 11 dec 48,9 nov 47,6 okt 49,8 sep 48,1 aug 48,7 jul,1 Nästa publicering av Inköpschefsindex: Måndagen den 3 september 12 Jörgen Kennemar, Swedbank, Ekonomiska sekretariatet, tfn Administration, tfn , Sebastian Bergfelt, Silf, , 1 (8)

2 PMI-totalt steg med 2,2 indexenheter i juli till,6 från 48,4 i maj. Det är första gången sedan i maj som indexet befinner sig över strecket och det innebär att försämringen i den svenska industrikonjunkturen upphörde. En viss försiktighet skall dock iakttagas efter en månad med en marginell återhämtning varför det behövs fler månader för att avgöra huruvida den svenska industrikonjunkturen kommer att förbättras. Särskilt sommarmånaden juli är förknippad med osäkerhet. Delindex för orderingången ökade till 51,2 i juli jämfört med 46,4 i juni. Antalet order från exportmarknaden fortsatte att växa varför delindexet steg till 52,3 från,3 månaden innan. Motsvarande index för hemmamarknaden visade en uppgång med 3,2 indexenheter och ökade till 47,3 i juli från 44,1 i juni, men det befinner sig alltjämt utanför tillväxtzonen. Orderingång Index för orderstockarna uppgick till 48,5 i juli jämfört med 46,9 i juni, vilket innebar att industriföretagens orderstockar fortsatte att krympa om än i lägre takt. Ett genomsnittligt index på 48,9 under årets sju första månader tyder på att efterfrågeläget för svensk industri är alltjämt dämpat. 75 Orderstock (8)

3 Delindex för produktionen ökade till 54,0 i juli från,9 månaden innan och nådde därmed den högsta nivån hittills i år. Det innebär att det är en övervikt av företag som anger att produktionen har ökat eller varit oförändrad under den senaste månaden. 75 Produktion 25 Industriföretagens produktionsplaner skruvades upp under juli månad efter att ha gradvis reviderats ned under våren och försommaren. Indexet steg till 54,9 i juli jämfört med 53,7 i juni. Det är dock långt ifrån de produktionsplaner som rådde i juli förra året då indexet var 63,1. 90 Planerad produktion 3 (8)

4 Delindex för sysselsättningen steg till 47,7 i juli jämfört med 46,7 i juni. Trots uppgången är nyanställningsbehovet i industrin alltjämt begränsat. Sedan november förra året har delindexet befunnit sig under -strecket och det innebär att det finns en övervikt av företag som minskar eller uppvisar en oförändrad personalstyrka. Sysselsättning 25 Delindex för leverantörernas leveranstider ökade med marginella 0,1 indexenheter till 46,9 i juli jämfört med 46,8 månaden innan. Indexet bekräftar att efterfrågetrycket inom svensk industri är fortsatt dämpat, inte minst som leveranstiderna minskade för femte månaden i rad. 90 Leverantörernas leveranstider 4 (8)

5 Delindex för lager av inköpt material steg till 48,2 i juli från 46,0 i juni. Indexnivån under -strecket tyder på att företagen drog ned sina lager även om neddragningen har blivit mindre jämfört med de senaste månaderna. Lager av inköpt material Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser föll med hela 5,3 indexenheter till 38,7 i juli från 44,0 i juni. Det är den lägsta indexnivån sedan våren 09 och kan främst förklaras av de lägre globala råvarupriserna och den starkare svenska kronan Leverantörernas rå- och insatsvarupriser 10 Stigande priser i juli Antal månader Sjunkande priser i juli Antal månader Stål 3 Aluminium 2 Koppar 1 5 (8)

6 Silf / Swedbanks Inköpschefsindex, säsongrensat ICI Ingår i ICI Övriga nyckeltal Prognos Planerad Order- Rå-/ produktion Syssel- Leve- Order- ingång insats- närmaste Total- Order- Produk- sätt- rans- ingång hemma- Order- varu- halv- Index ingång tion ning tider Lager export marknad stock priser Import året- 09 maj 43,7 46,4 47,4 31,1 34,2 33,5 47,5 44,1 42,8 32,7 41,0 47,3 jun,5 54,7,8 36,0 42,4 34,0 54,4 49,2 47,4 43,3 47,3,2 jul 54,3,5 61,0,3 44,4 38,4 56,4 58,1 54,1 46,9 51,0 59,1 aug 52,4 57,8 56,1,6 46,4,4 61,1,1 54,3 52,6,7 61,7 sep,9 59,2,5,0 53,7,6 61,1,0 54,0 54,5,7 63,3 okt 56,7,8 61,7 43,8 56,2 41,6,7,8 58,9 56,7,8 62,2 nov 56,0 57,9 59,0 48,7,0 41,3 59,7 53,6 53,6 59,8 57,0 62,2 dec 58,2 63,7 59,7 49,5 56,3 42,7 58,1 66,3 56,6 57,3 59,0 67,4 10 jan 61,7 66,8,2 49,6 61,5 48,3 62,3 64,8 62,6 61,2 61,3 69,5 feb 61,5 67,5,3,0 61,4 53,6 62,7 63,6 64,2 61,3 59,7 68,1 mar 61,1 63,8 63,7 54,9 67,0,2 62,3 58,9,6,7 62,3 69,6 apr 64,0 68,1 66,3 56,6 68,3 46,0 64,6 63,2 62,5 75,6,3 77,5 maj 66,0 68,8 71,0,1 71,5,7 62,6 64,1 64,3 71,0 59,9 73,0 jun 62,4 61,1 66,8,3 69,2,4 57,4,1,9 71,1 59,5 73,1 jul 64,2 67,3 72,2 56,3 66,4 51,4 61,4 63,2 63,4,9,9 72,0 aug,6 61,8 61,9,5 64,5 52,0 57,4 58,7 59,7 68,5 56,1 72,4 sep 63,3,8 67,4,3 66,3 52,9 61,4 62,9 62,2 71,1 58,6,8 okt 61,8 63,0 63,5 59,0 66,8 47,9 61,6 58,2 61,7 66,4 59,3 72,4 nov 61,3,4 64,2,2 67,2,2 58,9 56,3 58,2,8 61,4 72,5 dec,2 63,6 62,8 57,1 64,5,5,5 63,6 59,5 71,9 59,7 74,0 11 jan 61,5 64,2 64,9 57,7 64,6 51,9 61,9 62,1,2 77,1 58,6,9 feb,9 59,5,0 61,1 67,2 54,4 58,8 56,3 58,0 77,1,2 71,0 mar 58,6 56,1 61,4 58,3 66,0 52,0 54,7 54,0 54,3 73,8 58,9 71,6 apr 59,8 61,5 61,9 57,7,1 54,6 58,3 56,9 57,3 74,5 58,5,5 maj 56,1,4 59,8 54,4 61,0,6 52,8 56,4,3 63,5 56,2 69,1 jun 52,9 52,3 54,0 51,3 58,1 51,4 52,5 48,8 51,0,5 52,2 64,5 jul,1,4 49,4 53,7,4,1 46,9 43,4 49,1 51,5,4 63,1 aug 48,7 47,0 48,6,9 49,1 51,5 48,0 42,3 47,9 47,4 48,5,8 sep 48,1 46,5 48,9,0 47,5 52,0 48, ,0 47,0,8 53,8 okt 49,8,5 48,2,7 47,8 47,1 48,9 49,1 48,9 39,9 46,8 53,6 nov 47,6 47,1 46,2 48,3,6 46,0 47,5 46,1,1 42,6 44,5 51,6 dec 48,9 47,0 49,2 49,5 49,9 48,3 48,7,1 46,4 42,6 46,5 59,3 12 jan 51,4 52,0 52,9 48,0 51,0 47,0 49,9 49,0,6,3,3 56,2 feb,3 49,5 51,9 48,3 52,6 51,2 48,7 48,5 48,0 52,5,6 57,7 mar,2,5 48,6 49,5 49,3 43,7,1 48,6 48,6,3 47,9 56,5 apr,2 51,2 51,2 46,7 49,3 46,3 52,3 48,3 52,7 52,2 48,6,0 maj 49,0 49,2 51,2 46,3 46,9 47,9 51,1 44,9 47,0,8 46,5 54,5 jun ,4,9 46,7 46,8 46,0,3 44,1 46,9 44,0 48,5 53,7 jul,6 51,2 54,0 47,7 46,9 48,2 52,3 47,3 48,5 38,7 52,4 54,9 6 (8)

7 Silf/Swedbanks Inköpschefsindex, icke säsongrensat ICI Ingår i ICI Övriga nyckeltal Prognos Planerad Order- Rå-/ produktion Syssel- Leve- Order- ingång insats- närmaste Total- Order- Produk- sätt- rans- ingång hemma- Order- varu- halv- Index ingång tion ning tider Lager export marknad stock priser Import året 09 maj,8 49,0,3 33,1 36,5,3 49,6 46,6,9 36,5 43,2 48,3 jun 53,9 59,4,8 39,1,5 37,3 58,3 53,5,3,1,0 54,6 jul,7,7 51,3,8 46,9,7 53,5 53,6 53,1 47,4 47,3 59,2 aug 56,2 62,9 62,9 41,9 49,3 41,5 64,6,3,2 54,5 53,9 64,7 sep 57,7 59,9 63,6 46,7 56,6,4 61,2 57,1 54,0 57,0 57,8 62,9 okt 56,1 58,6 61,1 43,6 57,2,4 58,1 54,7,0 56,8 54,7 59,6 nov 53,9 53,8 56,1 48,1 53,5 39,3 56,1,8 48,5 56,9,4 59,5 dec 54,2 57,9 53,5 47,2 52,8 39,3 61,6 52,8,8 52,8 56,0,7 10 jan 59,7,4 67,7 47,2 57,9 49,2 61,7 62,3 61,5 59,4,1,6 feb 62,2,4 66,3 54,3 59,4 52,9,5,0 66,9,6 59,8,2 mar 62,4 66,7 66,4 54,5 66,6 51,4 64,8,3 63,4 66,1 64,2 71,6 apr 66,0,9 69,6 58,0 69,2 46,8 66,6,4 64,9 79,3 61,7 79,9 maj 67,8,8 73,6 62,1 73,6 52,5 64,0 66,1 66,9 74,4 61,6 73,4 juni,3 64,9 71,2 63,2 71,8 53,6,4 63,7 63,2 72,5 61,6 72,0 jul,3 62,1 62,4 56,3 68,2 53,6 58,0 58,4 62,1,8 56,8 71,6 aug 63,9 66,3 68,0 61,5 66,7 53,0,4 63,4,1 69,7 58,7 75,0 sep 64,8 66,2,2 61,7 68,7 52,6 61,4 64,9 61,9 73,2,3,0 okt,9,5 62,5 58,4 67,3 46,3 58,9 56,6 57,6,8 57,9 69,5 nov 58,9,9 61,0 59,4,3 47,9,2 53,1 52,8 67,6 59,7 69,6 dec 56,0 57,6 56,2 54,3,5 52,1,9 58,3 53,4 67,2 56,6 72,2 11 jan 59,4 62,7 62,3 54,9,6,7 61,5 59,6 59,0 75,3 57,3 71,7 feb 61,5 62,2,9,3,0 53,7 61,6 57,4,5 76,4,3 72,8 mar 59,6 58,6 63,9 57,6,4 53,1 56,9,1 56,8 74,0,8 73,4 apr 61,7 64,3,0 58,9,8,4,3 59,0 59,6 78,1 59,9 72,8 maj 57,7 57,3 62,3 56,1 62,9 57,5 54,0 58,4 57,8 66,2 57,8 69,4 juni,6 56,1 58,1 54,1 59,9 54,8,8 52,4 53,7 61,8 54,0 63,1 juli.8 39, ,9 52,0 43,1 38,1 47,5,5 46,0 62,4 aug 51,7 51,3 54,4 51,7,7 52,4,7 46,6 53,0 47,7,7 57,8 sep 49,4 46,8 51,6 51,3 49,4 51,6 48,1 48,1 46,5 48,4 47,1 52,5 okt 48,9 48,1 47,1,0 48,1,1 46,2 47,7 44,9 38,5,2,3 nov,2 42,6 42,9 47,4 43,5 43,4 43,8 42,9 39,6 39,0 42,6 48,4 dec 44,8 41,2 42,8 46,7 46,0 44,8 44,2 39,9,4 37,7 43,4 57,7 12 jan 49,6 51,0,7,2 47,3,5 49,7 46,9 49,7 49,0 49,3 57,2 feb 51,1 52,4 53,1 47,6,7,7 51,7,0,7 52,5 51,0 59,8 mar 51,5 53,3 51,3 49,0 49,0 44,6 52,6,0 51,3 56,3,0 58,6 apr 52,4 54,4 54,7 48,0,3 47,2 54,7,7,5 56,5,3 57,5 maj,8 51,3 54,0 48,0 49,0,0 52,6 47,0,0 49,0 48,3,0 jun 51,2,0,3 49,4 49,4 49,1 53,4 47,5 49,1,1,6 52,5 jul 46,6,8 44,2 47,7 48,7,3 48,7 42,2 47,1 37,7 48,4 54,5 7 (8)

8 Silf / Swedbanks Inköpschefsindex (PMI) mål och metodik Historik Deltagare Silf (tidigare I&L) och Swedbank AB, publ, (dåvarande Sparbanken Sverige) gör den första gemensamma interna beräkningen av Inköpschefsindex för de fem ingående komponenterna i december Exakt ett år senare offentliggjordes indextalet för första gången. Förebild för dåvarande ICI (numera PMI, Purchasing Managers Index) var NAPMindex en av USA:s viktigaste och mest kända konjunkturindikatorer. NAPM-index har funnits sedan 1931 och har under tiden döpts om till PMI (eller ISM-index). Omkring 0 inköpschefer i tillverkningsindustrin. Publicering Första vardagen i varje månad, kl 08. Undersökningsperiod Jämförelse med föregående månad. Sammansättning Orderingång (i det egna företaget) av PMI (%) Produktion (i det egna företaget) 25 Sysselsättning (i det egna företaget) Leverantörernas leveranstider 15 Lager (inköpt material) 10 Övriga nyckeltal (ingår ej i PMI) Mål Beräkning Break even Orderingång export Orderingång hemma Orderstock Leverantörernas rå- och insatsvarupriser Import Planerad produktion närmaste halvåret Snabb konjunkturindikator Enkel statistik och lätt tolkning Statistik med relativt korta publiceringsintervaller Ständig kontakt med välinformerad yrkesgrupp Enligt s k diffusionsindex. Positiva förändringar tas fram i procent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5. Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att komma fram till totalindex. Inköpschefsindex anger inga aktivitetsnivåer utan månadsvisa förändringar av industrikonjunkturen. De säsongrensade siffrorna redovisas i första hand. Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i industrikonjunkturen har i linje med amerikansk praxis fastställts till. Någon överdriven exakt tillämpning av denna gräns eller neutral tillväxtzon bör dock inte göras. 49,7 eller,3 ger inte särskilt olikartade konjunktursignaler utifrån PM-totalindex. Vid framtagningen och analysen av Inköpschefsindex (ICI/PMI) tror vi oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat underlag. Varken Swedbank, Silf eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i Inköpschefsindex. 8 (8)

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter 12 10 01 PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter PMI-totalt sjönk till 44,7 i september från,1 i augusti och det innebär att indexet hamnade utanför tillväxtzonen för andra månaden

Läs mer

PMI steg till 63,3 i september 2010 högre produktion och orderingång stärker industrikonjunkturen

PMI steg till 63,3 i september 2010 högre produktion och orderingång stärker industrikonjunkturen 10 10 01 PMI steg till 63,3 i september 10 högre produktion och orderingång stärker industrikonjunkturen PMI steg till 63,3 i september, jämfört med,6 i augusti. Expansionskraften i industrisektorn förstärktes

Läs mer

PMI steg till 64,0 i april allt starkare industrikonjunktur när orderläget förbättras

PMI steg till 64,0 i april allt starkare industrikonjunktur när orderläget förbättras 10 05 03 PMI steg till 64,0 i april allt starkare industrikonjunktur när orderläget förbättras PMI totalt steg med 2,9 indexenheter till 64,0 i april jämfört med mars. Det innebär att återhämtningen i

Läs mer

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur 13 10 01 PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur PMI-totalt steg med 3,8 indexenheter till 56,0 i september och samtliga ingående delindex bidrog till uppgången. Delindex för orderingången

Läs mer

PMI steg till 56,4 i januari industrikonjunkturen visar styrka

PMI steg till 56,4 i januari industrikonjunkturen visar styrka 14 02 03 PMI steg till 56,4 i januari industrikonjunkturen visar styrka PMI-totalt steg med 4,2 indexenheter till 56,4 i januari, den högsta nivån sedan maj 11. Samtliga delindex bidrog till uppgången

Läs mer

PMI föll till 50,7 i augusti Efterfrågan svalnar av

PMI föll till 50,7 i augusti Efterfrågan svalnar av 2016-09-01 PMI föll till 50,7 i augusti Efterfrågan svalnar av PMI-total noterades till 50,7 i augusti och föll därmed med 4,7 indexenheter från i juli. De främsta förklaringsfaktorerna bakom fallet var

Läs mer

PMI steg till 62,0 i januari Industrin inleder året starkt

PMI steg till 62,0 i januari Industrin inleder året starkt 2017-02-01 PMI steg till 62,0 i januari Industrin inleder året starkt PMI-total steg från 60,2 i december till 62,0 i januari och nådde därmed den högsta noteringen sedan hösten 2010. Delindex för produktion

Läs mer

PMI steg till 53,4 i september produktionen återhämtar sig

PMI steg till 53,4 i september produktionen återhämtar sig 14 10 01 PMI steg till 53,4 i september produktionen återhämtar sig PMI-total steg från 51,0 i augusti till 53,4 i september. Delindex för produktion återhämtade i stort sett hela fallet från föregående

Läs mer

PMI föll till 52,8 i juni produktionen växlar ned

PMI föll till 52,8 i juni produktionen växlar ned 15-07-01 PMI föll till 52,8 i juni produktionen växlar ned PMI-total minskade med 2 indexenheter i juni till 52,8 från 54,8 i maj. Noteringen är den lägsta sedan november ifjol då indextalet var 52,7.

Läs mer

PMI steg till 60,1 i december Produktionen avslutar på topp

PMI steg till 60,1 i december Produktionen avslutar på topp 2017-01-02 PMI steg till 60,1 i december Produktionen avslutar på topp PMI-total steg från 57,3 i november till 60,1 i december och nådde därmed för första gången över 60-strecket sedan 2011. Ett tremånaders

Läs mer

PMI föll till 55,1 i januari stadig industri i spåren av fallande priser

PMI föll till 55,1 i januari stadig industri i spåren av fallande priser 2015 02 02 PMI föll till 55,1 i januari stadig industri i spåren av fallande priser PMI-total sjönk från 55,4 i december till 55,1 i januari. Delindex för såväl produktion som lager av inköpt material

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

PMI föll till 57,3 i november Medvinden mojnar något

PMI föll till 57,3 i november Medvinden mojnar något 2016-12-01 PMI föll till 57,3 i november Medvinden mojnar något PMI-total föll från 58,4 i oktober till 57,3 i november men höga nivåer i såväl huvudsom underindex indikerar en stark industrikonjunktur.

Läs mer

PMI steg till 52,7 i november stabil utveckling framöver

PMI steg till 52,7 i november stabil utveckling framöver 2014 12 01 PMI steg till 52,7 i november stabil utveckling framöver PMI-total steg till 52,7 i november från 52,1 i oktober. Uppgången beror främst på delindex för produktion som bidrog med 0,8 indexenheter

Läs mer

PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv

PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv 2017-12-01 PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv PMI-total steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Bidraget

Läs mer

PMI steg till 63,7 i september näst högsta nivån hittills under 2017

PMI steg till 63,7 i september näst högsta nivån hittills under 2017 2017-09-01 PMI steg till 63,7 i september näst högsta nivån hittills under 2017 PMI-total steg med 9,0 indexenheter och noterades till 63,7 i september jämfört med 54,7 i augusti, vilket är den nästa högsta

Läs mer

PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå

PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå 2017-11-01 PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå PMI-total sjönk till 59,3 i oktober, vilket är en minskning med 4,4 indexenheter jämfört med september som var den näst högsta nivån

Läs mer

PMI steg till 65,2 i mars Industrin avslutar kv.1 på högvarv

PMI steg till 65,2 i mars Industrin avslutar kv.1 på högvarv 2017-04-03 PMI steg till 65,2 i mars Industrin avslutar kv.1 på högvarv PMI-total ökade med 4,3 indexenheter och noterades därmed på 65,2 i mars, en uppgång från 60,9 i februari. Samtliga delindex bidrog

Läs mer

PMI steg till 54,9 i november Produktionen ångar på

PMI steg till 54,9 i november Produktionen ångar på 15-12-01 PMI steg till 54,9 i november Produktionen ångar på PMI-total stärktes från 53,4 till 54,9 i november en uppgång med 1,5 indexenheter. Tillväxttakten inom industrisektorn är stadig enligt ett

Läs mer

PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan

PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan 2016-03-01 PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan PMI-total var kvar i tillväxtzonen men huvudindex föll från 55,4 till 51,7 i februari. Noteringen var den lägsta sedan augusti 2014 och underbyggdes

Läs mer

Inköpschefsindex. PMI sjönk till 42,3 i september kraftig nedgång i industrikonjunkturen. Nästa publicering: Måndagen den 3 november 2008

Inköpschefsindex. PMI sjönk till 42,3 i september kraftig nedgång i industrikonjunkturen. Nästa publicering: Måndagen den 3 november 2008 Inköpschefsindex Jörgen Kennemar, Swedbank, Ekonomiska sekretariatet, tfn 08-5859 1478 Administration, tfn 08-5859 1028, fax 08-5859 1026, ek.sekr@swedbank.se Svante Axelsson respektive Hans-Gunnar Gustavsson,

Läs mer

PMI föll till 55,5 i januari Nyanställningsbehovet stiger än

PMI föll till 55,5 i januari Nyanställningsbehovet stiger än 16-02-01 PMI föll till 55,5 i januari Nyanställningsbehovet stiger än PMI-total föll med 0,5 indexenheter från 56,0 till 55,5 i januari. Nedgången drevs av lägre indextal för orderingång och produktion,

Läs mer

PMI sjönk till 54,7 i augusti lägsta nivån hittills under 2017

PMI sjönk till 54,7 i augusti lägsta nivån hittills under 2017 2017-09-01 PMI sjönk till 54,7 i augusti lägsta nivån hittills under 2017 PMI-total föll 5,6 indexenheter och noterades på 54,7 i augusti jämfört med 60,3 i juli. Det var främst produktionen som bidrog

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser 15 06 01 PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser PMI-total föll till 54,8 i maj från 55,7 i april. en var den främsta drivkraften bakom nedgången men även sysselsättningen

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur 2015-11-02 PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2011 01 05 PMI tjänster steg till 66,0 i december: Konjunkturläget i tjänsteföretagen fortsätter att förbättras Totalindexet för inköpschefsindex för tjänster (PMI tjänster) steg till 66,0 i december 2010

Läs mer

PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer

PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer 2018-05-02 08:30 PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer PMI-total sjönk till 54,5 i april från 55,9 i mars. Det är andra månaden i rad som PMItotal sjönk, men utvecklingen i tillverkningsindustrin

Läs mer

PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018

PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018 2018-09-03 08:30 PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018 PMI-total sjönk till 52,5 i augusti från 57,4 i juli. Trots nedgången visar utfallet att utvecklingen i tillverkningsindustrin

Läs mer

PMI steg till 55,2 i september: styrkan i industrin består

PMI steg till 55,2 i september: styrkan i industrin består 2018-10-01 08:30 PMI steg till 55,2 i september: styrkan i industrin består PMI-total steg till 55,2 i september från 52,5, i augusti och innebär att tillverkningsindustrin alltjämt befinner sig i tillväxtzonen

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 04 05 PMI tjänster steg till 61,3 i mars: Bred uppgång till nya höga nivåer Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg till 61,3 i mars från 59,8 i februari. Samtliga fyra delkomponenter

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2015 04 07 PMI tjänster steg till 57,2 i mars: fortsatt stark utveckling inom tjänstesektorn Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg från 56,7 i februari till 57,2 i mars. Efterfrågan inom

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2014 04 03 PMI tjänster sjönk till 53,5 i mars: dämpning i tjänstesektorn när orderingången bromsar in Inköpschefsindex för tjänster (PMI tjänster) sjönk till 53,5 i mars från 56,8 i februari. Index befinner

Läs mer

PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen

PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen 2018-11-01 08:30 PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen PMI-total uppvisade små förändringar i oktober och sjönk med 0,2 indexenheter till 55,0 jämfört med september. Det innebär

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster (Rättelse)

Inköpschefsindex tjänster (Rättelse) (Rättelse) 2017 11 03 PMI tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga

Läs mer

PMI steg till 56,7 i november: expansion trots konjunkturoro

PMI steg till 56,7 i november: expansion trots konjunkturoro 2018-12-03 08:30 PMI steg till 56,7 i november: expansion trots konjunkturoro PMI-total steg i november till 56,7 från 55,0 i oktober och visar på en fortsatt expansion i svensk tillverkningsindustri.

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2015 10 05 PMI tjänster steg till 57,0 i september: Nya order växlar upp Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) återhämtade tappet i augusti och steg med 4,6 indexenheter till 57,0 i september.

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 06 05 PMI tjänster föll till 57,9 i maj: Bred nedgång med orderingång i fokus Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) föll till 57,9 i maj från 60,3 i april. Trendvärdet visar samtidigt

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 02 03 PMI tjänster steg till 61,1 i januari: Bred uppgång, men order dämpar Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg från 59,9 i december till 61,1 i januari. Tre av fyra delkomponenter

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2018-04-05 08:30 PMI tjänster steg till 59,2 i mars: En marginell ökning från februari Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg till 59,2 i mars, en ökning med 0,2 indexenheter jämfört med

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2018-09-05 08:30 PMI tjänster sjönk till 57,1 i augusti: Dämpning men en hög nivå Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) sjönk till 57,1 i augusti från 59,0 i juli. Trots nedgången noterades

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 November 2016 PMI rose to 58.4 in October Employment accelerates The PMI rose to 58.4 in October from 54.9 in September. The sub-index for production rose by 4.6 points to 61.9.

Läs mer

PMI steg till 52,5 i februari: återhämtning från låg nivå

PMI steg till 52,5 i februari: återhämtning från låg nivå 2019-03-01 08:30 PMI steg till 52,5 i februari: återhämtning från låg nivå PMI-total steg i februari till 52,5 från 51,7 i januari efter att ha sjunkit två månader i rad. Det är positivt att aktivitetsnivån

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2018-03-05 08:30 PMI tjänster sjönk till 59,0 i februari: Fortsätter vara på stark nivå. Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) sjönk med 2,3 indexenheter till 59,0 i februari. Trots nedgången

Läs mer

PMI backade till 51,5 i januari: industrin fortsätter växla ned

PMI backade till 51,5 i januari: industrin fortsätter växla ned 2019-02-01 08:30 PMI backade till 51,5 i januari: industrin fortsätter växla ned PMI-total sjönk i januari till 51,5 från 51,8 i december och nådde den lägsta nivån sedan februari 2016. Det innebär att

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 December 2016 PMI fell to 57.3 in November Tailwind subsides somewhat The PMI fell from 58.4 in October to 57.3 in November. The sub-index for inventories of raw materials rebounded

Läs mer

PMI sjönk till 50,9 i april: svag inledning av andra kvartalet

PMI sjönk till 50,9 i april: svag inledning av andra kvartalet 2019-05-02 08:30 PMI sjönk till 50,9 i april: svag inledning av andra kvartalet PMI-total föll till 50,9 i april jämfört med 52,5 i mars. Det var en bred nedgång där tre av fem delindex bidrog till nedgången,

Läs mer

PMI steg till 52,8 i mars: stabilisering av industrikonjunkturen

PMI steg till 52,8 i mars: stabilisering av industrikonjunkturen 2019-04-01 08:30 PMI steg till 52,8 i mars: stabilisering av industrikonjunkturen PMI-total uppvisade en marginell ökning i mars och noterades till 52,8 jämfört med 52,7 i februari. Det är andra månaden

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 3 October 2016 PMI rose to 54.9 in September A month of recovery The PMI rose to 54.9 in September from 50.7 in August. The sub-index for new orders was the main engine, rising

Läs mer

PMI steg till 53,1 i maj: stabilisering i industrikonjunkturen

PMI steg till 53,1 i maj: stabilisering i industrikonjunkturen 2019-06-03 08:30 PMI steg till 53,1 i maj: stabilisering i industrikonjunkturen PMI-total steg till 53,1 i maj jämfört med 50,9 i april, vilket är den högsta nivån sedan november förra året. Den nedåtgående

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 June 2016 PMI stays at 54.0 in May Sub-indices show divergence The PMI remained steady at 54.0 in May, the same level as in April. The sub-indices diverged during the month.

Läs mer

PMI föll till 52,0 i december: svag avslutning på 2018

PMI föll till 52,0 i december: svag avslutning på 2018 2019-01-02 08:30 PMI föll till 52,0 i december: svag avslutning på 2018 PMI-total sjönk i december till 52,0 från 55,4 i november och noterade den lägsta nivån sedan början av 2016. Decemberutfallet visade

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2019-02-05 08:30 PMI tjänster sjönk till 54,1 i januari: svag inledning av 2019 Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) föll för andra månaden i rad till 54,1 i januari från 55,8 i december.

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index December 1, 2014 PMI climbs to 52.7 in November stable growth in the coming months The PMI rose from 52.1 in October to 52.7 in November. This increase was largely due to the

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 October 2017 PMI rose to 63.7 in September second highest level so far in 2017 The PMI rose by 9.0 points to 63.7 in September, compared with 54.7 in August, the second highest

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 December 2017 PMI rose to 63.3 in November: Manufacturing on overdrive The PMI rose to 63.3 in November, which is 4.0 points higher than in October and the third highest reading

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 November 2017 PMI fell to 59.3 in October but stays at a high level The PMI fell to 59.3 in October, a decrease of 4.4 points compared with September, which was the second highest

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 June 2017 PMI fell to 58.8 in May the fall continues The PMI fell by 3.7 points to 58.8 in May, down from 62.5 in April. The decline in PMI was broad-based as all sub-indices

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 3 August 2015 PMI rose to 55.2 in July production and orders drove the increase The PMI rose by 2.4 points in July to 55.2 from 52.8 in June. This means that manufacturing strengthened

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 2 May 2017 PMI fell to 62.5 in April dropping from high level The PMI fell by 2.7 points to 62.5 in April, down from 65.2 in March. The sub-indices for new orders and production

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2019-05-06 08:30 PMI tjänster föll till 54,0 i april: nedåt men tecken på stabilisering Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 3 July 2015 Services PMI fell to 54.9 in June: Slowing activity in the Swedish service sector The purchasing managers index for services (Services PMI) fell from 58.2

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 October 2015 PMI rose to 53.3 in September: Sub-indexes offered mixed picture The PMI rose from 53.2 in August to 53.3 in September, mainly with support from the employment

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 March 2017 PMI fell to 60.9 in February Very strong manufacturing conditions The PMI fell by 1.1 points to 60.9 in February, down from 62.0 in January. The subindices for production

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 3 July 2017 PMI rose to 62.4 in June broad gains driven by new orders The PMI rose by 3.6 points to 62.4 in June, compared with 58.8 in May. Although outcomes for individual months

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 3 April 2017 PMI rose to 65.2 in March Manufacturing finishes Q1 in high gear The PMI rose by 4.3 points to 65.2 in March, up from 60.9 in February. All subindices added to the

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 3 June 2016 Services PMI rose to 54.4 in May: New orders turn higher The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) rose from 52.6 in April to 54.4

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 4 October 2017 Services PMI rose to 63.8 in September: Highest level this year The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) rose to 63.8 in September

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 3 August 2017 Services PMI rose to 59.0 in July: Broad gains The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) rose from 57.2 to 59.0 in July. All sub-indices

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 3 March 2017 Services PMI fell to 59.8 in February: Lower, but clearly in the growth zone The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) fell from

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 5 September 2017 Services PMI fell to 55.4 in August: Still high despite decline The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) dropped to a still

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 3 February 2017 Services PMI rose to 61.1 in January: Broad increase, but orders slow The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) rose from 59.9

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 4 May 2017 Services PMI dropped to 60.3 in April: Good start to second quarter The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) fell by 1.0 point to

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 November 2018 PMI fell to 55.0 in October: Stabilization in the growth zone The PMI saw little change in October, falling 0.2 points to 55.0 compared with September. This means

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 2 July 2018 PMI fell to 54.2 in June: Despite decline, expansion continues The PMI fell to 54.2 in June from 55.8 in May. The outcome supports a continued expansion in manufacturing,

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 June 2018 PMI rose to 55.8 in May, remaining at a healthy level The PMI rose to 55.8 in May from 54.5 in April, rebounding after a two-month decline. The PMI consequently remains

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 2 January 2018 PMI fell to 60.4 in December: Despite decline, a strong finish The PMI fell to 60.4 in December, which is 2.9 points lower than in November. The index remains at

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 2 May 2018 PMI fell to 54.5 in April: Slowdown from high levels The PMI fell to 54.5 in April from 55.9 in March. This is the second month in a row that the PMI fell, but developments

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 March 2018 PMI rose to 59.9 in February: The trend remains strong The PMI rose to 59.9 in February from 57.0 in January, a gain of 2.9 points. The high number is an indication

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 3 September 2018 PMI fell to 52.5 in August: Lowest level so far in 2018 The PMI fell to 52.5 in August from 57.4 in July. Despite the decline, the outcome supports a continued

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 October 2018 PMI rose to 55.2 in September: Manufacturing strength continues The PMI rose to 55.2 in September from 52.5 in August and means that the manufacturing sector remains

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 3 December 2018 PMI rose to 56.7 in November: Expansion despite economic jitters The PMI rose in November to 56.7 from 55.0 in October, indicating a continued expansion in Swedish

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 February 2018 PMI fell to 57.0 in January: Despite dip, 2018 begins strongly The PMI fell to 57.0 in January. This is 3.4 points lower than in December, which means that the

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 3 April 2018 PMI fell to 55.9 in March: Continued expansion The PMI fell to 55.9 in March, down 4.0 points from February. Despite the decline, the reading indicates a continued

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 March 2019 PMI rose to 52.5 in February: Recovery from low level The PMI rose to 52.5 in February from 51.7 in January after having fallen two months in a row. It is positive

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 February 2019 PMI falls to 51.5 in January: Manufacturing continues to slow The PMI fell in January to 51.5 from 51.8 in December, reaching the lowest level since February 2016.

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 2 January 2019 PMI fell to 52.0 in December: Weak finish to 2018 The PMI dropped in December to 52.0 from 55.4 in November, reaching the lowest level since the beginning of 2016.

Läs mer

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index Purchasing Managers Index 1 April 2019 PMI rose to 52.8 in March: Manufacturing activity stabilizes The PMI registered a marginal increase in March to 52.8 from 52.7 in February. This marks the second

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 3 August 2018 Services PMI fell to 59.1 in July: A strong outcome despite the decline The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) fell to 59.1

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 4 July 2018 Services PMI rose to 59.8 in June: High level persists in the service sector The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) rose to 59.8

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 3 October 2018 Services PMI fell to 56.6 in September: Downturn from high level The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) fell to 56.6 in September

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 5 November 2018 Services PMI fell to 56.3 in October: Slowing expansion The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) fell to 56.3 in October from

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 5 February 2018 Services PMI fell to 61.3 in January: Begins 2018 at a strong level The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) fell to 61.3 in

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 5 February 2019 Services PMI dropped to 54.1 in January: Weak start to 2019 The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) fell for the second month

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 5 December 2018 Services PMI rose to 62.2 in November: New yearly high The purchasing managers index for the service sector (Services PMI) rose by 5.8 points in November

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 5 March 2019 Services PMI rose to 55.9 in February: Bright spots in the service sector Services PMI rose to 55.9 in February from 54.2 in January. It was a broad-based

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 4 January 2019 Services PMI dropped to 56.4 in December: Broad decline but still in the growth zone The purchasing managers index for the service sector (Services PMI)

Läs mer

EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 2016

EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 2016 EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 25 AUGUSTI 16 Exportchefsindex, EMI, föll till 53,9 det tredje kvartalet, från 58,8 det andra kvartalet. Trots nedgången

Läs mer

Swedbank Analys Nr 8 3 december 2010

Swedbank Analys Nr 8 3 december 2010 Swedbank Analys Nr 8 3 december 2010 Ny konjunkturindikator: Ett svenskt inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn Swedbanks och Silf:s framtagande av ett inköpschefsindex för de privata tjänsteföretagen

Läs mer