Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Välkommen till fruktparken. En ljuspunkt i vardagen. Bli flyktingvän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Välkommen till fruktparken. En ljuspunkt i vardagen. Bli flyktingvän"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun TEMANUMMER: HÄLSA Välkommen till fruktparken SIDAN 12 En ljuspunkt i vardagen SIDAN 16 OCH 17 Bli flyktingvän SIDAN 18 PITEKVARTEN NR

2 INNEHÅLL Ledare Personalstrategi i praktiken Nya sätt att rekrytera Jämställdhetsarbetet blir en bok Kommunjoggen 2015 Smått & gott Välkommen till fruktparken Enkät - vad får dig att må bra på jobbet? Översiktsplan för Piteå En ljuspunkt i vardagen Bli flyktingvän Konsument och centralarkiv Tips på aktiviteter i sommar En bra bok ger energi Tänk vad häftigt det är att vi kan bli så påverkade av att läsa en bra bok. En intrig, ett drama, ett personporträtt eller en upplevelse som någon varit med om och vill dela med sig av, eller en bok som bygger kunskap. Själv tycker jag mycket om att läsa böcker som får mig att se med nya ögon på mig själv och andra och olika företeelser eller sammanhang. Ni vet när man får den härliga aha-känslan och, åtminstone för en stund, blir uppfylld av en insikt som ger ny energi. I sommar ska jag bland annat läsa Gud har för mycket tid av Martin Luuk. En sådan boktitel känns lite spännande och utmanande. Men jag kommer också att testa någon av de böcker som vi får tips om i detta nummer av Pitekvarten NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR PITEÅ 14 12VÄLKOMMEN TILL FRUKT- PARKEN Glad sommar! /Marie Lindgren, informationsenheten Piteå kommuns personaltidning ges ut fyra gånger per år och produceras av informationsenheten i samarbete med förvaltningskommunikatörer. Personaltidningen publiceras även på Ansvarig utgivare: Marie Lindgren tel , Layout: Tone Brunes Omslagsbild: Angelica Larsson Tryck: Tryckericity i Umeå Detta är nr 2 årgång 16, våren EN LJUSPUNKT I VARDAGEN 2 PITEKVARTEN NR

3 LEDARE Den sommartid nu kommer... Jag har så länge jag kan minnas haft en hatkärlek till våren, men framförallt till försommaren. Å ena sidan den fantastiska övergången från den fulaste tiden vi har, med allt som tinat fram under snön, grus, sand mm, till den skira grönskan med alla dofter och synintryck. Fotbollarna och golfbollarna börjar kunna användas på ett mer konstruktivt sätt och man vill inte gå och lägga sig på kvällarna. Å andra sidan kommer den här perioden bärandes på björkpollen som far genom luften och gör att ögon sväller igen, näsor rinner och luftrör täpps igen. När jag nu sitter och skriver dessa rader är det just så, en fantastisk utsikt från tjänsterummet där båtarna ligger och guppar i Norra hamnen. Åtminstone tror jag det, eftersom jag knappt ser något på grund av dessa små mikroskopiska farkoster som far runt i luften och täpper igen det mesta av syn-och luftintryck. Nåja, det går över och snart är semestertiden här och jag hoppas att du verkligen kommer att kunna njuta av ledighet och ladda batterierna. Vila och återhämtning är grundläggande för att vi ska kunna ha god hälsa och fungera både i arbets- och privatlivet. Även detta nummer av Pitekvarten kommer till stor del att handla om hälsospåret. Jag har tidigare lyft vikten av att vi som arbetsgivare skapar goda förutsättningar för alla medarbetare att känna glädje, stolthet och delaktighet för sitt jobb och att det vi gör är oerhört viktigt för att Piteå ska fortsätta att utvecklas positivt. Lika viktigt är att vi som arbetstagare tar ansvar för utvecklingen på våra arbetsplatser och att vi hanterar vår hälsa på ett klokt sätt. Med dessa korta rader vill jag tacka er alla för ett bra jobb under det gångna halvåret och önska er en välbehövlig vila under sommarsemestern. MATS BERG, KOMMUNCHEF PITEKVARTEN NR

4 Personalstrategin i praktiken En attraktiv arbetsgivare med medarbetare som gör skillnad för piteborna Piteå kommuns personalstrategi är ett stöd för allt arbete med personalfrågor i kommunen. Utgångspunkten i strategin är uppdraget att göra skillnad för piteborna och målet är att Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Strategin beskriver på ett tydligt sätt riktningen för personalarbetet och genom ett systematiskt arbete kan kommunen vara en attraktiv arbetsgivare för både nya och befintliga medarbetare, säger Ewa Degerman personalchef. Det är viktigt att jobba både inåt och utåt, att arbetet hänger ihop hela vägen, från hur vi attraherar nya medarbetare till rekrytering, introduktion av nyanställda, hur vi motiverar och utvecklar våra befintliga medarbetare till att vi även månar om positiva avslut. Strategin är viktig för att kunna planera, prioritera och följa upp de aktiviteter som görs inom de olika delarna, menar Ewa. Utifrån strategin har personalavdelningen genomfört aktiviteter och satsningar. Under våren har bland annat två introduktionsutbildningar för nyanställda genomförts. För att klara utmaningen med framtidens rekryteringsbehov har ett nytt samarbete med försvaret inletts och sommarens feriearbetare har bjudits in till en träff för att lära känna sin arbetsgivare. Kommunens hälsoinspiratörer kommer att få ett nytt och utökat uppdrag och de hade en uppstart under kommunjoggen. En annan viktig satsning för att skapa tryggare anställningar och klara framtidens bemanning är att utbildningsförvaltningen inrättat placeringspoolen där de vikarier med företrädesrätt enligt LAS har tillsvidareanställts, berättar Ewa. Vad menar Piteå kommun med attraktiv arbetsgivare? Personalavdelningen har tagit fram en definition som förtydligar vad Piteå kommun menar med attraktiv arbetsgivare: Som medarbetare i Piteå kommun gör du skillnad för piteborna. För att ge dig förutsättningar att göra ett bra arbete ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med dina villkor, din utveckling och kulturen på arbetsplatsen. Här är det viktigt att vi är tydliga med vad vi menar, säger Ewa. Personalavdelningen kan till exempel inte skapa en bra kultur på någon annan arbetsplats än vår egen, bra arbetsplatskultur är allas ansvar. Vi kan däremot stödja det arbetet genom till exempel inspirationsföreläsningar, chefsutbildningar, visa på goda exempel och ge möjlighet att lära av varandra. Goda villkor innebär bland annat att kommunen kan erbjuda semesterväxling för extra ledighet och återhämtning, men det förutsätter också en planering av ledigheten för att det ska fungera för kollegorna, verksamheten och mot uppdraget. Det är viktigt att alla medarbetare känner trygghet och delaktighet och att alla ser sin del i det viktiga uppdraget att göra skillnad för piteborna. För att personalarbetet ska hålla en god kvalitet görs uppföljningar via årsredovisning och delårsrapport, personalbokslut och en personalprognos som visar hur personalsammansättningen ser ut tio år framåt. Resultat från medarbetarenkät och lönekartläggning är också en del av uppföljningen. Det tillsammans med förvaltningarnas behov och omvärldens krav är underlag för planeringen framåt. TEXT: MARIA NORBERG JOHANSSON BILD: MARIA FÄLDT Det är viktigt att alla medarbetare känner trygghet och delaktighet och att alla ser sin del i det viktiga uppdraget att göra skillnad för piteborna. 4 PITEKVARTEN NR

5 Nya sätt att rekrytera Avsiktsförklaring med försvarsmakten Piteå kommun har tillsammans med försvarsmakten skrivit under en avsiktsförklaring gällande ett samarbete inom kompetens- och personalförsörjning. Samarbetet innebär bland annat att Försvarsmakten och Piteå kommun ska hitta aktiviteter och samverkansformer som gör det attraktivt att bosätta sig i regionen. - Piteå kommun står, som många andra kommuner, inför en stor utmaning att klara av framtidens kompetensförsörjning, säger kommunchef Mats Berg. För att klara det är det viktigt att hitta nya vägar att rekrytera. För att avsiktsförklaringen ska bli verkstad gäller det att komma igång med det konkreta jobbet. Ett första steg är att Piteå kommun kommer att träffa rekryterna under den grundläggande militärutbildning som drar igång till hösten på F21. Piteå kommun kommer då att marknadsföra kommunen både som plats och arbetsgivare. När höstens utbildning är klar kommer rekryterna att arbeta som deltidssoldater. Innan de slutar ska de få möjlighet att skriva sitt CV för att exempelvis kunna söka jobb i Piteå kommun och förhoppningsvis bli kvar i regionen. Piteå kommun står, som många andra kommuner, inför en stor utmaning att klara av framtidens kompetensförsörjning. TEXT: MARIA NORBERG JOHANSSON BILD: ULF GUSTAFSSON Avsiktsförklaringen undertecknades av Carl-Johan Edström flottiljchef F 21, Stefan Fredriksson regementschef A9 och Nils Johansson regementschef I 19. Från Piteå kommun undertecknades avsiktsförklaringen av Lars-Olov Pettersson kommunfullmäktiges ordförande, Mats Berg kommunchef och Ewa Degerman personalchef. Placeringspool med fasta anställningar I december fick alla förskollärare som har LAS-företräde ett erbjudande om tillsvidareanställning i en placeringspool. De flesta tackade ja och idag finns det cirka sextio personer med olika yrken inom skolan som har sin anställning i placeringspoolen. En lyckad satsning som ger fler och tryggare anställningar. Satsningen är viktig för att behålla den personal och kompentens vi har inom kommunen, säger Ingemar Jernelöf, chef utbildningsförvaltningen. Det är bemanningsenheten som ansvarar och samordnar placeringarna för medarbetarna i placeringspoolen. När de får sin placering, får de en hemvist med arbetsledning precis som en ordinarie anställd med medarbetar- och lönesamtal. Vid byte av placering görs ett överlämnande mellan arbetsledarna. Placeringspoolen har tagits emot positivt av personalen, berättar Jonas Danell på bemanningsenheten. Det har handlat mer om en trygg anställning än vart man är placerad. Det rör sig i huvudsak om längre vikariat inom placeringspoolen och sedan den inrättades har alla inom poolen varit sysselsatta ute i verksamheterna. När det finns behov av tillsvidareanställningar för en fast placering på en skola eller förskola annonseras tjänsterna internt och alla har möjlighet att söka dem via rekryteringssystemet, berättar Jonas. TEXT: MARIA NORBERG JOHANSSON BILD: EVA LESTANDER PITEKVARTEN NR

6 Piteå kommun står inför en stor utmaning vad gäller arbetskraft i framtiden. Ca visstidsoch tillsvidareanställda behöver rekryteras under de kommande tio åren. På personalavdelningen arbetar man på många fronter för att marknadsföra Piteå kommun som en attraktiv arbetsgivare. En av aktiviteterna är att tydliggöra för kommunens feriearbetare att det faktiskt är Piteå kommun som är deras arbetsgivare. Framtida kollegor till anställda på Piteå kommun. Personalavdelningen prövar nya grepp för att attrahera framtidens arbetskraft Foajén i Bio3:an är fylld av förväntansfulla ungdomar som kommit för att se filmen Hot Pursuit. Personalavdelningen har bjudit in de som fått feriearbete i sommar. Meningen är att presentera Piteå kommun som arbetsgivare och berätta om alla de intressanta och spännande arbeten som finns inom kommunen. För visst är det så att många kan tänka sig att jobba som lärare, brandman eller ingenjör, men det ligger ganska långt bort i tanken att alla dessa yrken har kommunen som arbetsgivare. Därför är det viktigt med den här typen av aktiviteter, säger personalchef Ewa Degerman. Vi måste ut med informationen för att i framtiden få nya kompetenta medarbetare. Under de senaste åren är trenden tydlig, antalet sökande på våra lediga tjänster har minskat drastiskt. Att bjuda på bio är därför bara en av många aktiviteter som vi genomför för att berätta om kommunen som arbetsgivare. Vi måste arbeta på många fronter, avslutar Ewa. Att få de som redan arbetar åt kommunen att bli stolta ambassadörer för sin arbetsplats är en jätteviktig faktor. Vi får aldrig stanna upp i vårt arbete att vara en arbetsplats där människor trivs och utvecklas. En liten påminnelse om att det är kommunen som är arbetsgivare till feriejobben. Som tack för att man dök upp och lyssnade på informationen fick man en biocheck. Fanny Bergström, Emmy Lundgren, Matilda Nyström och Malin Sandberg kommer att arbeta åt Piteå kommun i sommar. TEXT OCH FOTO: EVA LESTANDER 6 PITEKVARTEN NR

7 JÄMSTÄLLDHETSARBETET BLIR EN BOK Lena Sturk arbetar som jämställdhetsstrateg i kommunen och har jobbat med jämställdhet i drygt tio år. Dokumentationen av hennes arbete har nu blivit en bok med titeln: Med vinden i ryggen - en handbok i jämställdhetsintegrering. Den beskriver Piteå kommuns jämställdhetsarbete och resan till där vi är idag. Jämställdhet ur två perspektiv Piteå kommun beslutade 2008 att utvidga jämställdhetsarbetet att omfatta både medborgare och medarbetare. Resan för bättre jämställdhet började med att kommunen lämnade in en ansökan till SKL, Sveriges kommuner och landstings program för Hållbar jämställdhet. Vi behöver ha två perspektiv i jämställdhetsarbetet, menar Mats Berg, kommunchef. Dels behöver vi nå en jämställd medborgarservice genom att jämställdhetsintegrera våra verksamheter. Dels ska vi skapa jämställda arbetsplatser för våra medarbetare. Dessa två perspektiv går hand i hand. En jämställd och mångkulturell organisation ger en mer jämställd och jämlik service till våra medborgare. Varförfrågan viktig att lösa Resan med Hållbar jämställdhet har inte varit utan problem. Från början gick arbetet tungt och det fanns mycket motstånd på flera håll i organisationen. När ansökan beviljades var fokus att höja kunskap och medvetenhet i organisationen och att skapa goda förutsättningar att arbeta ledningsstyrt och strukturerat med jämställdhet. Kommunstyrelsen fattade tidigt ett beslut om ett mål för jämställdhetsintegrering vilket gjorde att arbetet per automatik hamnade i styr- och ledningssystemet. Nu är jämställdhetsfrågan så etablerad i organisationen att vi idag sällan behöver förklara varför vi ska arbeta med jämställdhet, utan istället får beskriva hur det ska gå till, berättar Lena Sturk. Hur går arbetet till? Piteå kommun har skapat en infrastruktur för arbetet med jämställdhetsintegrering. Den består av olika delar som alla är förutsättningar för att det fortsatta arbetet ska bli hållbart och genomsyra hela organisationen. Dessa delar är: Politisk efterfrågan och styrning rapporterat resultat. Tydlig ansvarsfördelning alla chefer ansvarar för att initiera och driva arbetet med jämställdhetsintegrering i sina arbetsgrupper. Förvaltningschefen är ytterst ansvarig. Stöd för arbetet alla förvaltningar har jämställdhetsutvecklare med en god kunskap om området som kan stötta både chefer och verksamheter i arbetet. Kommunövergripande finns också en jämställdhetsstrateg. Kunskap och medvetenhet kunskapshöjning inom jämställdhetsområdet hos nyckelpersoner i kommunen Pitemodellen Pitemodellen är en metod för att arbeta med jämställdhetsintegrering som Piteå kommun utvecklat. Modellen går ut på att få in jämställdhetsperspektivet från tre håll samtidigt i en organisation. 1) Uppifrån via ledning och styrning. 2) Från sidan via könsuppdelad statistik. 3) Underifrån via kartläggningar av ojämställdhet i verksamheter. Varför blev det en bok? När kommunerna i Norrbotten skrev på CEMR-deklarationen, CEMR är den europeiska motsvarigheteten till SKL, och började arbeta med jämställdhetsintegrering var jag med som stöd i det arbetet och såg behovet av dokumentation, berättar Lena. Då började jag fundera om inte mina erfarenheter av arbetet med Hållbar jämställdhet kunde vara till nytta för andra. Boken beskriver både framgångsfaktorer och saker vi borde ha gjort på ett annat sätt och min förhoppning är att andra kan lära av våra erfarenheter. Piteås framgångsrika arbete med jämställdhet har även lett till att Piteå är en av sju modellkommuner för hållbar jämställdhet. Piteås jämställdhetsarbete uppmärksammas För att sprida erfarenheter av arbetet inom Hållbar jämställdhet har sju modellkommuner med lång och bred erfarenhet av jämställdhetsarbete valts ut och Piteå kommun är en av dem. Under ett års tid får Piteå tillsammans med övriga utvalda kommuner möjlighet att lära av varandra genom att systematiskt jämföra arbetssätt. Jämställdhet är en av de frågor som berört mig djupare ju mer jag arbetat med den, berättar Lena. Från början handlade jämställdhetsarbetet för mig mest om ett uppdrag, som vilket som helst. Jag började mitt arbete med jämställdhet i Piteå kommun med att ta fram en ny jämställdhetsplan. Eftersom åren gått och min kunskap inom området ökat har frågan känts viktigare och viktigare. Eftersom tonvikten ligger på styrning och ledning deltar politiker, höga chefer och nyckelpersoner i de gemensamma träffarna. Från Piteå deltar Kommunalrådet Helena Stenberg, Mats Berg, kommunchef och jämställdhetsstrateg Lena Sturk som är initiativtagare till Piteå kommuns arbete med jämställd hållbarhet. Jag ser fram emot att få jobba med modellkommunerna för jämställdhet. I det arbetet kan vi bidra med våra erfarenheter och lära nytt från andra och fortsätta hålla jämställdhetsarbetet högt på agendan, säger Helena Stenberg kommunalråd. Modellkommuner för jämställdhet Modellkommuner för hållbar jämställdhet är ett fyraårigt projekt som syftar till att utveckla och sprida jämställdhetsintegrering av kommunal verksamhet. Syftet är att fler kommuner ska kunna ge sina invånare likvärdig service oavsett kön. TEXT: MARIA NORBERG JOHANSSON BOKOMSLAG: TONE BRUNES

8 KOMMUNJOGGEN 2015 Onsdag den 3 juni var det dags för kommunjoggens 10-årsjubileum. I år var det anmälningsrekord med 767 anmälda och trots regn var det bra uppslutning och en trevlig jubileumsfest. Kommunjoggens jubileum som 10-åring firades med många glada kommunanställda som trotsade det envisa regnet. Många var väldigt taggade för möjligheten att få kämpa sig runt den 4.7 km långa sträckan runt Svartudden med bra tider. Andra gillar mer tanken att hålla sig till prattempo och ytterligare en stor grupp föredrog att gå. Vilket som, alla gjorde en fantastisk insats utifrån sina egna förutsättningar. Regnmolnen skingrades efter joggen och i upphållet kunde alla som ville äta gemensam picnic och ha lite trevligt eftersnack. Kommunjoggen är en friskvårdssatsning och ska fungera som en motivation att röra sig, att motionera för att sedan kunna göra något som kanske är lite jobbigt men framförallt roligt tillsammans med sina arbetskamrater. Att äta picnic tillsammans efteråt är värt all slit, berättar Anna-Karin Nordström, arbetsmiljökonsult. Många tycker att sträckan, även om den inte är så lång, är ganska jobbig. Rejäla uppförsbackar sätter konditionen på prov. I år var det också lite blött och halkigt på några platser men joggen avlöpte utan några stora skador. För den som ville och kanske hade lite spända och ansträngda benmuskler fanns möjligheten att få massage efteråt. I år var det anmälningsrekord med 769 anmälda (varav ca 700 genomförde). Nästa år är du väl med? Sätt kommunjoggen som ett mål för 2016 redan nu. TEXT: MARIE LINDGREN FOTO: MAGNUS JOHANSSON 8 PITEKVARTEN NR

9 5 frågor till Johan Waldestål som kom först i mål: Var detta första gången du var med? Jag sprang 2013, slutade då trea. Vilken tid fick du? Runt 18.30, missade att titta på klockan. Hörde från en kvinna från tidningen just efter loppet. Sportar du mycket på din fritid? Jag spelar fotboll i Munksund div.4. Cyklar också en hel del. Någon löprunda i det närliggande spåret blir det också under sommar/höst. 4 5 Vad betyder löpningen för dig och ditt välmående? Löpningen kommer mer på köpet med tanke på fotbollen. Missar man en träning är det ett skönt och smidigt sätt. Bara snöra på sig skorna och köra igång, perfekt träning för småbarnsföräldern när träning riskerar bli lidande. Inte konstigare än någon annan, jag mår bra av det helt enkelt! Vad tycker du om Kommunjoggen? Allt som samlar folk och innefattar träning tycker jag mycket om! Alla är glada och deltar efter egen förmåga. Nöjda arrangörer: Ann Markström och Anna-Karin Nordström. Johan Waldestål sprang på bästa tiden på min. Pernilla Kostet och Anneli Stenberg peppar innan loppet. Sätt kommunjoggen som ett mål för 2016 redan nu Välförtjänt picnic i det gröna efter målgång PITEKVARTEN NR

10 Må gott, varva ner, hitta lugnet. Sommar, sol och semester är en perfekt inramning för återhämtning. Denna gång har vi fokuserat på att må bra - inuti! År 2021 fyller Piteå 400 år. Upptakten till det stora kalaset kan du följa på facebook. Ögonyoga TESTA NÅGOT NYTT, HAR DU PRÖVAT: Ögonyogan kan du göra var du vill. Sätt eller lägg dig bekvämt och ta några djupa andetag innan du börjar. 1-2 Titta uppåt så långt du kan och håll kvar blicken, räkna sakta till tio, blinka sedan några gånger innan du tittar neråt så långt som möjligt. Räkna sakta till Stanna med blicken rakt fram innan du byter riktning och titta sedan så långt du kan sidledes till höger och vänster. Håll kvar och räkna sakta till Gör på samma sätt som tidigare, blinka mellan rörelserna och håll kvar blicken diagonalt upp till höger, ner till vänster och likadant vänster till höger. MIDSOMMAR Många binder sin egen midsommarkrans, vilket är en av de traditioner som hänger ihop med tron på växtlighetens kraft och hälsobringande effekt. Naturligtvis är den till för prydnad i första hand, men det sades också förr i tiden att man skulle torka sin krans och lägga den i badet till jul, vilket skulle ha en hälsobringande effekt. RÖTT ISTE En exotiskt spännande och läskande dryck som kan njutas med eller utan mat. Ingredienser: 1 l bryggt rooibos-te som fått kallna 2 msk flytande honung 2 dl ananasjuice saften av 1 citron saften av 2 limefrukter 100 g frysta mangotärningar isbitar Garnera med: skivad citron och lime + myntablad Gör så här: Blanda te, honung, ananasjuice, citron- och limesaft i en tillbringare. Lägg några mangotärningar, citrusskivor och isbitar i ett stort glas, fyll på med te och garnera med mynta Avsluta med att cirkla med ögonen både medsols och motsols i en lugn och stor cirkel. Vill du ha ytterligare en utmaning, gör stora åttor åt bägge hållen. Det är vanligt att det känns lättare att göra rörelser i en viss riktning. Att jobba med korsrörelser, alltså röra blicken diagonalt, är de övningar som brukar vara svårast, men övning ger färdighet och ögongymnastik ger dig både fysisk avslappning, återhämtning och kanske till och med bättre syn. 5 3 FLER BOKTIPS... Tips från personal på biblioteken. Ta dig tid under semestern och läs en riktigt bra bok. LIVET ENLIGT FIKRY FÖRFATTARE: Gabrielle Zevin A.J. Fikry äger bokhandeln på den lilla orten på ön Alice Island. Livet har inte riktigt blivit som han tänkt sig, Han sörjer sin fru som dog för ett tag sedan, hans bokhandel går dåligt och han har inte lust med något i livet. Tills han en dag får en udda leverans som vänder upp och ner på hans tillvaro. En rolig och tänkvärd berättelse om att få en andra chans, om kärleken till böcker och mellan människor. Desirée Öberg Hortlax och Sjulnäs bibliotek

11 Biblioteken i Piteå samarbetar med andra bibliotek i Norrbotten. Tillsammans är vi 46 folkbibliotek i 14 kommuner. Vi har en gemensam katalog och webbplats. Med ett och samma lånekort kan du låna och lämna tillbaka på det folkbibliotek som passar dig bäst. Finns inte boken på ditt lokala folkbibliotek kan du låna den från något annat. Fyll hängmattan med böcker I detta nummer har vi tagit hjälp av riktiga proffs vad gäller bra böcker. Kommunens bibliotikarier har fått ge sina allra bästa tips på temat feel good. Så botanisera, besök biblioteket och låna hem några godbitar att njuta av i hängmattan under lata sommardagar! BLOMSTERSPRÅKET FÖRFATTARE: Vanessa Diffenbaugh Victoria har haft en tuff uppväxt i fosterhem, men tack vare sin kärlek till blommor och blomsterbindning får hon nytt hopp om framtiden, kan bearbeta de svåra upplevelserna från barndomen och gå vidare. Jenny Johansson Rosviks bibliotek CANDIDE ELLER OPTIMISTEN FÖRFATTARE: Francois Marie Arouet de Voltaire Världen kanske inte är den lättaste platsen att tillbringa alla sina levnadsdagar i, men i slutet av den här klassikern finner huvudpersonen formeln för att verkligen må gott. Kristian Priemel Piteå stadsbibliotek TILLSAMMANS ÄR MAN MINDRE ENSAM FÖRFATTARE: Anna Gavalda Tre ensamma människor och udda existenser hamnar under samma tak, och inser gradvis att man kanske är mindre ensam om man är tillsammans. En underbar bok som inte väjer för de svåra ämnena, men som ändå osvikligt leder oss hem. Boken är filmatiserad med Audrey Tatou i huvudrollen. Åsa Wilén Piteå stadsbibliotek DET HÄNDER NÄR DU VILAR FÖRFATTARE: Tomas Sjödin I denna bok slår författaren ett slag för middagsluren på sofflocket, och vilans värdesystem. Perfekt att läsa ett kapitel om dagen på semestern, när man kan ta sig tid att reflektera över det man läst, och förhoppningsvis ta det till sig. För det händer när du vilar. Åsa Wilén Piteå stadsbibliotek HEJA, HEJA! FÖRFATTARE: Martina Haag Heja, heja! är en peppande löparbok för folk som tänker att de är för gamla/tjocka/trötta/ ointresserade av att börja springa. Om hur du tar dig från att orka springa i tolv minuter, till att genomföra ett marathon och vara glad hela vägen. Desirée Öberg Hortlax och Sjulnäs bibliotek Heja, heja av Martina Haag, utg Piratförlaget 2013 finns även på biblioteket som ljudbok och går att ladda ner som e-bok, eller lyssna streamande från VISSTE DU ATT... MER INFORMATION OM BÖCKERNA: Blomsterspråket av Vanessa Diffenbaugh, utg Bazar via bibblo.se kan du reservera böcker med uthämtningställe Tillsammans är man mindre ensam av Anna Gavalda, utg Bonnier 2005 (finns även på biblioteket som ljudbok och film) Piteå bokbuss. Hämta sedan boken i bokbussen när den Det händer när du vilar av Tomas Sjödin, utg Libris 2013 (finns även kommer. på biblioteket som ljudbok, och går att ladda ner som e-bok från https:// Här hittar du mer information om biblioteken: Candide eller optimisten av Francoise Marie Arouet de Voltaire, finns många olika utgåvor, (finns även att låna som ljudbok på biblioteket) Livet enligt Fikry av Gabrielle Zevin, utg Forum 2015 (går även att ladda ner som e-bok från https://www.bibblo.se/tjanster/ebocker)

12 För att förbättra levnadsvillkoren för fruktträden bygdes vindskärmar. Skärmarna är formade efter havets vågor och försedda med skeppsgluggar. FOTO: ANGELICA LARSSON Välkommen till fruktparken Fruktparken ligger vid kanalen mellan Stadshuset och Strömkajen. Här finner du många olika äppel-, päron-, plommon- och körsbärsträd. På hösten är alla välkomna att varsamt plocka frukten och smaka den. Fruktparkens historia påbörjades 2006 då ca 25 fruktträd på försök planterades i en rektangulär växtbädd. En del sorter var väl beprövade på våra breddgrader och andra mer osäkra kort. Många träd överlevde trots att det relativt öppna läget och de kalla vindarna från vattnet gör att platsen inte är idealisk för odling av fruktträd. I takt med att Strömkajen vid kanalen växte fram var dags att utveckla Fruktparken. Parken byggdes om och utformades i linje med Strömkajen för att skapa en sammanhållen estetik. Arbetet inleddes hösten 2012 med att en landgång byggdes mellan Strömkajen och Fruktparken. I parken skapades en mötesplats, ett trädäck med sittplatser utformade i linje med Strömkajen. Planteringsytorna utvidgades för att ge plats till fler fruktträd. Under träden planterades perenner på två ytor och i den yttre ringen såddes ängsfröblandning in. På vissa delar lades bark på jordytan för att göra det lättare att plocka frukt utan att trampa ner perennerna. För att förbättra levnadsvillkoren för fruktträden byggdes vindskärmar i Fruktparken för att mildra de kalla vindarna från vattnet. Skärmarna är formade efter havets vågor och försedda med skeppsgluggar. I stället för en hel vägg bygdes flera kortare skärmar som placerats omlott. På detta sätt skapas en koppling med omgivningen och en öppnare känsla. 12 PITEKVARTEN NR

13 VAD FÅR DIG ATT MÅ BRA PÅ JOBBET? Smarta tips från Ulrika Boman som är avdelningschef för Parkavdelningen Odlingstips för fruktträd: Välj ut en skyddad, solig och varm plats i trädgården för ditt fruktträd. Det är viktigt att platsen är väldränerad, du kan med fördel plantera ditt fruktträd i en upphöjd växtbädd. Kontrollera rotsystemet på plantan innan du köper den. Trädet ska ha ett väl förgrenat rotsystem. Det får inte vara så trångt i krukan att rötterna har börjat böja sig och bilda en rotsnurr. Fråga gärna vilken grundstam som trädet är ympat på. En svagväxande grundstam, ett så kallat dvärgträd, har ett svagt rotsystem och behöver troligen stöd livet ut för att inte blåsa omkull. När du planterar placerar du trädet i samma höjd som det stått i krukan. Det är viktigt att ympstället inte hamnar under jord. Se till så att ditt fruktträd får gott om lucker jord att rota sig i. Gräv hellre på bredden än på djupet. Tänk på att etableringsbevattna trädet de första 1-2 åren. När du vattnar ska du vattna så mycket att jorden blir fuktig en bra bit ner i marken, det är ju där som rötterna finns. Vattna hellre rikligt och få gånger än ofta med små skvättar. Ge inte ditt fruktträd för mycket kvävegödsel. Då finns det risk för att du bara får blad på ditt träd och att trädet inte hinner avmogna inför vintern. Du kan gödsla med exempelvis bärgödsel före midsommar och sedan höstgödsla i slutet på augusti. På hösten använder du ett preparat som innehåller fosfor och kalium, inget kväve. Fosfor hjälper fruktträdet att bilda blomknoppar till kommande säsong och kalium gynnar avmognaden och övervintringen. Här uppe i norr behöver vi inte beskära våra fruktträd lika mycket som i de södra landsändarna. Koncentrera dig på att ta bort konkurrerande toppar, grenar som skaver mot varandra, grenar som växer nedåt-/inåtriktat och vildskott som växer ut nedanför ympstället. Juli-september är en bra beskärningstid för dina fruktträd. Camilla Hagberg, 46 år Förskollärare Ringblomman, Tallåsen Gemenskapen med arbetskamraterna och barnen som ger så mycket energi och kramar, det känns jättebra! Susann Funck, 52 år Bibliotekarie och filialföreståndare Sjulnäs Jag lyssnar på fågelkvitter på datorn medan jag jobbar och om det regnar kan jag öppna fönstret och känna doften av regnet.. Leif Nilsson, 58 år Transport, Reprisen Jag gillar när det är puls, och här är det fullt upp, det är kul! Arbetet är stimulerande och omväxlande och jag trivs med mina arbetskamrater. Ulf Gustavsson, 45 år Projektledare Informationsenheten Utmaningar och att få jobba med det jag brinner för! Sen ska man ha kul på jobbet, retas lite och ha glimten i ögat! Carina Ferm 55 år Boendechef Berggården En god stämning och att man trivs med sina arbetskamrater. Att det känns roligt att gå till jobbet och att det är lätt att få kontakt med andra aktörer inom kommunen. Mikael Forsman, 52år Administratör Överförmyndarexpeditionen I mitt jobb kan det stundvis vara påfrestande situationer men med bra arbetsmiljö och arbetskamrater så är det inga problem. Det känns tryggt och får mig att må bra att veta att det är så. TEXT : TONE BRUNES FOTO: ANGELICA LARSSON PITEKVARTEN NR

14 Översiktsplan för Piteå Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling Var ska vi bygga bostäder? Hur ska vi tänka kring grönområden och vatten? Hur bevarar vi skyddsvärd natur och kulturmiljöer? Och var ska vi leka, njuta, umgås och jobba? Det är några frågeställningar som behandlas i förslaget till översiktsplan. Nu har du som medborgare möjlighet att lämna dina synpunkter på hur du vill att Piteå ska utvecklas Just nu pågår ett omfattande arbete med att revidera Piteås översiktsplan som ska ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning samt ange hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas. Översiktsplanen ska beskriva önskvärd utveckling inom hela kommunen. Inriktningen för den nya översiktsplanen är en levande landsbygd i alla väderstreck och en modern och attraktiv stadskärna. Det är grundläggande för stadens utveckling. Planen ska ge förutsättningar för befolkningsutveckling, där målet på pitebor år 2020 är ett delmål. Dialog med medborgarna centralt Medborgarnas inflytande är en viktig del i planarbetet, det är också något som lagen kräver. Under flera faser i processen inbjuds medborgarna att på flera olika sätt och i olika kanaler ta del av förslag och komma med synpunkter. Samrådet genomförs sommar/höst. I början av 2016 bjuds medborgarna återigen in för granskning av ett färdigt förslag, innan det går upp till politiskt beslut i maj Så här kan du lämna synpunkter Samråd startar efter beslut i kommunstyrelsen i slutet av juni alternativt augusti och pågår till 31oktober. För att dina synpunkter ska räknas som ett formellt yttrande ska det var skriftligt och ha inkommit senast 31 oktober Till höger ser ni olika sätt och olika kanaler att hitta information och medverka i arbetet. TEXT: ANN-SOFIE BOMAN samtrådshandlingar, formulär för synpunkter Stadsbiblioteket samrådshandlingar, informationsmaterial Stadshuset (Foajén och Fysisk planering) samrådshandlingar, informationsmaterial Piteappen aktuella dialoger/enkät Samrådsmöten sept/okt, politiker och tjänstemän på plats Politikermöten prata med politiker under befintliga evenemang och arrangemang i sommar Pitepanelen utvald grupp svarar på ett antal frågor Unga tycker utvalda unga ges chans medverka Arbetet med översiktsplanen är indelat i olika faser. Samrådet startar inom kort och pågår fram till 31 oktober. 14 PITEKVARTEN NR

15 FAKTA OM ARBETET Arbetet startade 2010 som ett uppdrag till KLK att aktualisera Översiktsplan Stadsbygden togs ett nytt beslut att den skulle omfatta hela kommunen. Underlag har tagits fram Förra året intensifierades arbetet, en arbetsgrupp tillsattes och målformulering beslutas. Juni 2015 startar samrådet. David Sundström, KLK, är projektägare och Jessica Nilsson, Samhällsbyggnad, är projektledare. KSAU är styrgrupp. 15 områdesansvariga har drivit arbetet med att ta fram underlag utifrån sina expertområden. Totalt är ett fyrtiotal underlag kopplade till planen allt från inventering av badplatser och föreningsägda lokaler till handelsstudie, parkeringsutredning och näringslivsanalys. Flera av dem har tagits fram specifikt för ÖP (bland annat Landsbygdsstrategi och Skärgårdsstrategi). Hur ser framtidens Piteå ut? Bild: Thyréns. PITEKVARTEN NR

16 EN LJUSPUNKT I VARDAGEN Välkommen till biblioteksfilialen i Sjulnäs, en fin samlingspunkt för byns invånare där det bjuds på onsdagsfika och samvaro i den nyrenoverade Sjulnässkolan. Biblioteket i Sjulnäs är en filial till stadsbiblioteket och ligger i samma byggnad som Sjulnässkolan. Det är ljust och trevligt och här jobbar bl.a. Susann Funck, filialföreståndare och Desiree Öberg, biblioteksassistent. De berättar om hur positivt det känns att möta både barnen i skolan och andra människor som tittar in för att låna böcker men även för att prata en stund. Under terminerna bjuder vi på fika mellan kl på onsdagar. Det märks att det är uppskattad. Det kommer barnfamiljer, par och ungdomar som fikar, läser tidskrifter och lånar böcker, säger Susann Funck. På kvällarna har föräldrarna tid att följa med barnen, det blir en trevlig stund för familjen! Samarbete i Norrbotten Alla 46 bibliotek i Norrbotten samarbetar så nu kan man låna böcker på ett bibliotek och lämna tillbaka dem på ett annat var som helst i Norrbotten. Perfekt om man åker på semester och hinner läsa ut sina böcker, då man kan lämna in på närmaste bibliotek och låna nya. Detta gäller även cd-böcker. Biblioteken i Norrbotten kommer att ha ett eget tält och bokbuss i Mixed Zones under Piteå Summer Games juni med ett antal olika aktiviteter, bland annat: Fredag: Sagostund kl. 15 Lördag: Skrivarverkstad kl. 12 och 14 Söndag: Sagostund kl. 10 Löpande under fredag, lördag och söndag: Göra egna PSG - armband Bookcrossing Tipsrunda med priser Läs tidskrifter, böcker och koppla av. Boktrender: För ungdomar håller dystopitrenden i sig fortfarande. Det handlar ofta om en mörk framtidsbild som i t.ex. Hungersspelen av Suzanne Collins. För barn är det spökhistorier och böcker med övernaturliga inslag som ligger på topp tillsammans med lättlästa och roliga böcker skrivna i dagboksform, med tecknade bilder och handskriven text, t.ex. Dagbok för alla mina fans av Jeff Kinney. För de vuxna är det deckare som gäller, och här ligger de svenska författarna i framkant. Nu till sommaren ökar utlånet av säsongsbetonade böcker som t.ex. matlagningsböcker och trädgårdsböcker där man får tips om trender, egna odlingar och planteringar. Även gör-det-själv-böcker om hur man gör egna betongprojekt och liknande är populära tillsammans med olika träningsböcker skrivna av kändisar. TEXT: TONE BRUNES FOTO: ANGELICA LARSSON Må-bra-böcker i sommar: I love paper av Fideli Sundqvist Fideli Sundqvist jobbar som professionell pappersklippare (jo, man kan faktiskt det!) Fideli skapar två- och tredimensionella pappersfigurer och har gett ut en bok om fantastiska papperskreationer med idéuppslag, tips och steg-för-steginstruktioner. En perfekt present till pysslaren! Yoga ett livsval Malin Berghagen Den andra boken av tre om yoga och livet. Malin Berghagen berättar om sin yogaresa, tipsar om kost och ger en fin inblick i yogans värld med tydliga bilder och beskrivningar. En inspirerande bok som innehåller fantastiska bilder på vackra och inspirerande miljöer, tagna av Katarina Di Leva. 16 PITEKVARTEN NR

17 Under terminerna har vi onsdagsfika. Det har blivit en mötesplats där folk fikar, pratar, läser tidskrifter och lånar böcker Bibliotekens öppettider och aktiviteter i sommar: 1 juni-31 augusti Piteå Stadsbibliotek: måndag - torsdag fredag lördag Hortlax bibliotek: måndag och onsdag Norrfjärdens bibliotek: måndag och onsdag Rosviks bibliotek: måndag och onsdag Sjulnäs bibliotek: måndag och onsdag Obs! Sommartiden gäller 15 juni- 21 augusti Öjebyns bibliotek: måndag och onsdag Bokbussen: Tel: , Rosviks bibliotek kommer att finnas på Rosviksdagen lördag den 8 augusti och säljer gallrade böcker och ljudböcker. Bokbussen besöker Pite Havsbad sex tisdagar under sommaren från den 23 juni till den 28 juli kl Återlämningslåda finns i hotellreceptionen. Tips! Läs Norrbotten läser-boken Kautokeino en blodig kniv av Lars Pettersson. Författaren kommer på stadsbibliotekets höstfest den 3 oktober. TIPS TILL BARNEN: Polarbibblo heter bibliotekets egen barnwebb där barnen kan ladda upp dikter, sagor och berättelser och även läsa vad andra har skrivit. Sajten är helt säker eftersom personalen kollar allt material som skickas in. Har du en android kan du såklart ladda ner en diktapp på Google Play! På kan du gå in och skriva en poesimelodidikt! Poesimelodi är ett samarbete mellan Polarbibblo, som drivs av Norrbottens länsbibliotek/biblioteken i Norrbotten, och Norrbottensmusiken. Skriv hur många dikter du vill om vad du vill. En jury kommer sedan att välja ut några av dikterna som sen tonsätts och arrangeras i flera stämmor och sedan spelas upp på turné i Norrbotten 2016 av professionella musiker. Sommarlovsläsning på biblioteken i Piteå: Uppmana barnen att läsa på sommarlovet! Låt barnen låna och läsa sex valfria böcker så får de en egen bok! Gäller barn som är 7-12 år och de har hela sommarlovet på sig att läsa böckerna (13 juni-23 augusti). Torous Bagdasarian, 13 år tittar ofta in på biblioteket för att låna böcker och surfdator. PITEKVARTEN NR

18 Jag har kontakt med en eritreansk familj sedan två år och har blivit som en extra mormor till barnen. Vi umgås spontant eftersom vi bor ganska nära, och brukar både fika och äta tillsammans. Många kan vara lite osäkra för att ta kontakt, men det är bara att säga hej och våga fråga. Jag har lärt mig massor om nya kulturer och får uppleva värme, gästfrihet och empati. Det gäller att inte krångla till det för mycket, låt umgänget vara otvunget så löser det sig. Karina, 61. Undersköterska och flyktingvän. Dela filmen om flyktingvän till vänner och bekanta. Du hittar den på Integrationen börjar i mötet mellan människor bli flyktingvän Har du lätt för att få kontakt med nya människor? Är du intresserad av andra kulturer? Då ska du bli flyktingvän. Allt du behöver göra är att finnas tillhands och vara en medmänniska. Ni avgör själva hur ofta ni ses och vad ni gör. Nu söker Piteå kommun fler som är intresserade att finnas till hands för en medmänniska under hens första tid i sitt nya hemland. Kommunfullmäktige har beslutat att alla nyanlända flyktingar ska erbjudas en flyktingvän. För att nå det målet satsar vi lite extra i sommar och höst, för att sprida information och väcka intresset. En film har producerats, där konceptet beskrivs med glimt i ögat. Filmen, mer information och formulär för intresseanmälan finner du på Du kan också anmäla dig via pitea.se och piteappen. Tack för din insats för ett öppet och välkomnande Piteå! TEXT : ANN-SOFIE BOMAN FOTO: ANDERS WESTERGREN Perspektiven vidgas och man inser att vi egentligen inte är så olika trots att vi upplevt olika saker. Det bästa är att få lära känna en ny människa och du behöver inte bete dig på något annorlunda sätt. Krångla inte till det, var dig själv och kör. Carl-Johan, 29. Studerande och flyktingvän. Vi har umgåtts i ca tre år och brukar träffas hemma hos varandra och prata över en fika. Ibland veckovis, ibland någon gång i månaden. Jag gillar människor och tycker det är intressant att höra hur andra ser på vårt samhälle, att de saker jag tar för givet inte alls är lika självklart för andra. Tessa, 50. Lärare och flyktingvän. 18 PITEKVARTEN NR

19 KONSUMENTVÄGLEDNINGEN EVENEMANGSBILJETTER Festivaler och kulturevenemang hör sommar och semester till, men vet du vad som gäller? När du ska köpa evenemangsbiljetter är det bra att du har koll på biljettförsäljarens villkor. Detta så att du vet vad som gäller om du skulle bli sjuk, ångra dig eller får förhinder på annat sätt. Tänk på att du inte någon ångerrätt när du köper evenemangbiljetter, till exempel till festivaler, teater och stand-up. Om något går fel Kontakta i första hand biljettförsäljaren och kräv pengarna tillbaka. Om du är missnöjd med till exempel ljus eller ljud, om det uppstår förseningar eller liknande ska du vända dig till arrangören. Kommer du inte överens med biljettförsäljaren kan ärendet prövas i allmänna reklamationsnämnden. Om festivalen går i konkurs Har du köpt biljett till en festival som går i konkurs kan det vara svårt att få tillbaka pengarna. De pengar som används för att betala festivalens skulder räcker sällan för att återbetala köpta biljetter. Konkursförvaltaren tar reda på vilka festivalen är skyldig pengar. Därför är det viktigt att meddela konkursförvaltaren att du har en köpt biljett. Det är viktigt att du som redan har köpt en biljett kontaktar konkursförvaltaren och meddelar dem vilka krav du har på festivalen. Det är tingsrätten som sätter ett företaget i konkurs och utser en konkursförvaltare. Hör av dig till de som anordnar festivalen för att få kontaktuppgifter till konkursförvaltaren. Du kan också kontakta tingsrätten för att få information om vem som är konkursförvaltare. Vad händer med resan jag redan betalat för? Om du har bokat en resa eller boende som inte kan bokas om är sannolikheten liten att du kan få tillbaka alla pengar du betalat. Konkursförvaltaren gör en prioriteringslista för vilka saker som är viktigast att betala först. Först ska till exempel skatten betalas. Efter att allt sådant är betalat får de ser hur mycket pengar som finns kvar. Har du tur får du tillbaka en del av vad du betalat men har du otur hinner pengarna ta slut. Och då blir man helt utan. Om du har betalat för en resa eller ett boende som kan bokas om gäller detta fortfarande även om festivalen går i konkurs Om du betalat med kreditkort Om du har betalat festivalbiljetten med kreditkort kan det, trots konkursen, finnas en möjlighet för dig att få tillbaka dina pengar. När du har handlat på kredit kan du, enligt konsumentkreditlagen, rikta samma krav mot kreditgivaren som mot säljaren. Vänd dig direkt till kreditgivaren och framställ dina krav. CHECKLISTA NÄR DU KÖPER BILJETTER TILL EVENEMANG Ta reda på vem som är ordinarie biljettförsäljare genom att kontakta arrangören. Vem som är arrangör framgår ofta i reklamen för evenemanget. Detta för att vara säker på att du inte köper andrahandsbiljetter. Sök på internet för att se vilka omdömen biljettförsäljaren har fått. Undersök att biljettförsäljaren har kontaktuppgifter och kundtjänst. Kontrollera biljettförsäljarens köpvillkor. Finns villkoren tillgängliga för dig att läsa är du bunden av dem. Kom ihåg att du inte har någon ångerrätt när du köper evenemangsbiljetter. Kontrollera vad som gäller om du inte kan besöka evenemanget. Går det till exempel att överlåta biljetten till någon annan? Betala med kreditkort. Har du betalat på kredit, alltså inte betalat biljetten direkt, kan du vända dig till banken för att få dina pengar tillbaka om till exempel biljetten inte levereras enligt överenskommelsen. FOTO: RUNE HÖGLUND FOTO: VIVECA CARLSSON ARKIVHÖRNAN PRÄSTGÅRDSGATAN FÖRR OCH NU Piteås stadskärna har förändrats mycket genom tiderna, och förändringen pågår fortfarande Prästgårdsgatan 22, kvarteret Liljan. Här låg Hjalmar Johanssons bageri och café som drevs genom 3 generationer. Ursprungligen var byggnaden Piteå stads första prästgård, därav gatans namn. Kvarteret Liljan blev 1964 en del av kvarteret Ekorren. PITEKVARTEN NR

20 Posttidning B Avsändare: Piteå kommun Kommunledningskontoret Piteå Bilden visar ett verk avleif Bringslimark. Utställningen hålls i konsthallen27/6-1 Kultursommar i Piteå Kaleido - kreativa rum Nyinvigda Kaleido är en oas där du kan ta en fika, hänga med vänner, boka en yta för öppna arrangemang, spela spel, lyssna på musik, träffa nya vänner, måla, eller bara vara. Alla våra arrangemang har fritt inträde. Öppet torsdagar, fredagar 12-20, lördagar 11-18, söndagar Temakvällar: 4/6 musik 11/6 konst 18/6 ord 2/7 fotografi Månadens kreatörer juli: Tre av alla fantastiska kreatörer som finns runt omkring oss visar sin konst; Sandra Nyström, Alexandra Nyman och Helene Löwinger. Tvärparallellt 23/7-28/8 Tio unga Piteåkonstnärer ställer ut sina alster. Vernissage 23/7 kl 18 Drop-in i Ateljén Under helgerna har vi öppen Ateljé då du är välkommen hit att måla eller teckna. Konsthallen BILD Utställning av Leif Bringslimark 27/6-16/8 Vernissage 27/6 kl 12 Söndagssopplunch med livemusik Kafé Confetti startar med soppluncher söndagen den 31/5 och fortsätter fyra söndagar efter det. Soppa, bröd och dryck 60 kr. Studio Acusticum Visning av Studio Acusticum och Orgel Acusticum Följ med på en 45 minuters visning och muntlig presentation av ett av Europas mest moderna och multifunktionella konserthus som sedan oktober 2012 även inrymmer den fantastiska Orgel Acusticum. Maximalt antal besökare per guidning 20 personer Vuxen 80,00 SEK Barn t.o.m 15 år 10,00 SEK Biblioteken i Piteå Sommarboken på alla Piteås bibliotek. För dig som är 7-12 år. Låna och läs sex valfria böcker (även cd-böcker och DAISY digitala talböcker). Skriv in vilka böcker du läst på blanketten, och säg till om att få en stämpel i blanketten när du återlämnar böckerna. När du har läst och återlämnat sex böcker lämnar du in blanketten hos oss och får en alldeles egen ny bok! Gäller hela sommarlovet, från 13 juni till 23 augusti. Gäller inte pekböcker, bilderböcker, serier eller manga Biblioteken på PSG Biblioteket kommer att vara närvarande på mixed zones Piteå summer games juni. Bokbussen finns också där samt ett tält. Fredag: Sagostund kl. 15 Lördag: Skrivarverkstad kl. 12 och 14 Söndag: Sagostund kl. 10 Löpande under fredag, lördag och söndag Göra egna PSG - armband, Bookcrossing, Tipsrunda med priser. Läs tidskrifter, böcker och koppla av. Bokbussen på Havsbadet Under sommaren finns Bokbussen på Pite Havsbad Tisdagar 23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7 och 28/7, kl Hos oss kan du låna böcker, cd-böcker, mp3, tidningar m.m. Har ni inget lånekort går det bra med id-kort/körkort. Välkommen! Norrbotten läser Läs och diskutera boken Kautokeino, en blodig kniv, på Facebooksidan Norrbotten läser. Familjeföreställning Regnbågsteatern spelar SOLTROLLET i Badhusparken torsdag 25/6 och fredag 26/6 kl 10. Lör 27/6 kl 17 (i samband med kvällsloppis) och söndag 28/6 kl 12 Kultur, park och fritid

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Dagen handlade om våra minsta biblioteksanvändare, bebisarna, och fokus för dagen var frågor som -Hur kommer jag igång med aktiviteter på biblioteket för bebisar?

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016 SKAPANDE SKOLA Projektet är avslutat och var mycket uppskattat av eleverna! Filmerna finns på erikhedman.com. SMILE Månadens ord är MEDMÄNSKLIG- HET och vi arbetar med färdigheten att visa att man tycker

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler En lättläst bok med tilltalande layout. Författarna skriver om barnets utveckling och omvårdnad, med tips om t.ex. amning, sömn, tandborstning

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 föreläsningar för vuxna Tisdagen den 24 september kl 18.30 Kärlek, svek och längtan tre unga kvinnoliv kring förra sekelskiftet Marianne Söderberg Marianne Söderberg

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Förskola och hem Informationsbrev från Stensjön, september 2012

Förskola och hem Informationsbrev från Stensjön, september 2012 Förskola och hem Informationsbrev från Stensjön, september 2012 Förskolechef Christina Johansson 0709-77 20 53 Vårdnadshavaren har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda Personalavdelningen Ärendenr: KS 2016/111 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: RIKTLINJE Introduktion av nyanställda 2/5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Introduktion...3

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Inskolning. med tanke på genus

Inskolning. med tanke på genus Tredje pris! Inskolning med tanke på genus Kan inte mamma också få vara med och skola in, frågar en pappa efter en heldag i förskolan. Det kändes härligt eftersom föräldrarna är en viktig del också i jämställdhetsarbetet,

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Sofia Bergvall DEN BLINDA FLO ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN RISTEN SOFIA BERGVALL Evas blomsteraffär går dåligt. Ingen köper blommor. Nu ska hon dessutom ha en praktikant som är blind. Hur ska det gå? www.viljaforlag.se

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Blå Stället SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015. Hej alla leksugna barn! För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16.

Blå Stället SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015. Hej alla leksugna barn! För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16. s SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015 För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16. Hej alla leksugna barn! Nu är det ÄNTLIGEN SOMMAR snart! Skolan är slut för denna gång och vi på kommer

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten.

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten. Kommunikationskort Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra Berätta om en favoritleksak du hade som liten Berätta om ett barndomsminne Berätta om en framtidsdröm du hade som liten

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Bibliotekets vårprogram BARN OCH UNGA BARN OCH. Barnteater. Diktatorn. Barnteater. Petras Prick. www.karlskoga.se

Bibliotekets vårprogram BARN OCH UNGA BARN OCH. Barnteater. Diktatorn. Barnteater. Petras Prick. www.karlskoga.se Bibliotekets vårprogram 2014 BARN OCH UNGA BARN OCH Foto: Frida Edlund (omslag), Love Lannér (Petras Prick), Martin Skoog (Diktatorn). Barnteater Diktatorn Barnteater Petras Prick www.karlskoga.se Illustration:

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer