Aktuellt inom banläggning Grundläggande riktlinjer i banläggning Banläggning Lunch Grupparbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0900-0930 Aktuellt inom banläggning 0930 1050 Grundläggande riktlinjer i banläggning 1100-1200 Banläggning 1200-1300 Lunch 1300-1400 Grupparbete"

Transkript

1 Helheten avgör

2 Aktuellt inom banläggning Grundläggande riktlinjer i banläggning Banläggning Lunch Grupparbete Grupparbete Grupparbete

3 - Regler på SSL hemsida under tävling och ratamestaritoiminta

4 - Regler på SSL hemsida under tävling och ratamestaritoiminta

5 - Förenings banläggning - Kurs för Banläggare i en förening - Banläggarskola/kompletering - -> 2 Klas kort och förnya 1 klass - Banläggarseminariet SSL - -> för att få 1 klass eller förnya - Förnya kortet - Föreningen kommer med förslag till regionen - Man skall delta i utbildning - Banläggaruppgifter och utbildare - Registrerings avgift 10 euro

6 I FM tävling skall deltagaren fylla minst 14 år under tävlingsåret, 14 åringar kan bilda ett helt stafett lag. Skall fylla 15 år under tävlingsåret I FOTO: På ultralång distans och på långdistans samt på natten I SKIDO: Ultralång och långdistans MTBO: långdistans Juniorer år från arrangörsföreninga kan utan begränsningar delta i FM tävlingar (fördel gällande bekant terräng sakll beaktas)

7 - Alla av förbundet beviljade tävlingar skall annonseras i /via IRMA - Ny H75 klass i MTBO individuella sträckor. - FOTO och SKIDO stafetter ny klass fördelning. Minimi att höra till klassen H/D 35-3 etapper. - H110-, H130-, H150-, H170, H190- och H H35 eller äldre - D110-, D130, D150-, D170-, D190- ja D D35 eller äldre

8 - Alla region M är ranki tävlingar - FSO gör förslag att DM är inte ranki tävling om inte arrangören så anhåller Nationell tävling - Nationella tävlingar - Sprint distans H/D 10 och RR option - N-öppen arrangeras inte - I lång distans klass H/D14L - Kontrolldefinitionerna skall delas ut före start - Utlänningar kan delta i FM - WRE ranki, även inte finska föreningar - Medalj till dem som är skrivna i Finland - Stafett som tidigare bara en - I FM delas inte ut lagmedalj - I sprint FM klasser till H/D 75 och 80 - Finländare kan representera utomlands en utländsk förening

9 Banläggningens byggstenar O-moment Vägval Kartläsning O-sträckor på en bana

10 - Terrängen - grunden vi bygger banorna på - terrängen är spelfältet för banläggaren - Kunna utnyttja speciella särdrag - Kontrollerna - Vilkas läge, typ och storlek skapar - kontrollen är utgångspunkt och slutpunkt för en O-sträcka - Kontrollerna skapar sträckor med lämpliga moment - Sträckor med O-moment - De avgör, kunskap, teknik som krävs för att genomföra banan - Kontrollen skall anpassas efter sträckans syfte - Svår kartläsning svår kontroll - Lätt sträcka eller vägval lätt kontroll

11 - DU måste känna olika tekniker och Orienteraren - Planerar sträckan och gör vägval - Förmågan att läsa kartan avgörande - Genomföra planen; den uppgift banläggaren du har planerat - Kartan ger informationen - Vägvalets snabbhet, säkerhet, uppfattning av egna kapasiteten, taktiska alternativ

12 - Ditt arbetet skall möjliggöra att orienteraren kan - Planera sträckan - Utnyttja sina starka sidor - tolka kartans olika delar och bilda - uppfattning om terrängen - Genomför vägvalet - möjlighet att direkt jämföra karta och terräng

13 - Banläggaren - Terrängen- teknik-tempoväxling - Omväxling - Samarbetet med kartritaren - Anpassade med disciplinens krav - Skall känna reglerna - Olika terrängtyper, var och var inte banor och kontroller - Var kan vi sätta en kontroll? - Var inte? - Arbetet tu delat - Teori - praktiska

14 Nivåkraven på olika banor A- nivå Högsta möjliga svårighetsgrad på kunskap och O-teknik A-B - nivå Hög svårighetsgrad på kunskap och O- teknik B - nivå Måttlig svårighetsgrad på kunskap och O-teknik C - nivå Lätt eller ganska lätt svårighetsgrad på kunskap och O- teknik

15 - Banläggaren - Samarbetet med - Tävlingsorganisationen och ledare - Organisera och leda - Banor, terrängen, kartan - Material för - Tävlingsledare, räddningstjänsten, mål, press, speakern direktiv - Lämpligt tävlingsområde, markägare och jaktlag, djuren, fri och buffert områden, - TEMAKARTA!

16 Banläggningens byggstenar O-moment Vägval Kartläsning O-sträckor på en bana

17 Terrängbeskrivning Svagt, måttligt och starkt kuperad Småkullig, storkullig, stora höjdpartier, branta slutningar, sönderskuren, gropterräng, negativterräng, Orientera MED HJÄLP AV Kurvbild=terrängens format/ höjdskillnader Planbild=allt annat på kartan Kurvbildorientering höjdkurvorna som ledstänger Detaljer i kurvbilden som hållpunkter Planbildsorientering= är all annan orientering Båda delas i Ledstångsorientering Hållpunktsorientering

18 Exempel: Kurvbildorientering höjdkurvorna som ledstänger Detaljer i kurvbilden som hållpunkte

19 - Vägvalssträckor - Kartläsningssträckor - Transportsträcka siirtävä väli - För att flytta tävlande för att få ett bra utgångsläge till följande vägval - Avledningssträcka - Komma in ett läge för passering av väg, TV, public - Sammanbindningssträcka - Föra tävlande från ett bra område till ett annat

20 Banans strucktur Kartläsningssträcka (A) Vägvalssträcka (B) tranporteringssträcka (C) sammanbindningssträcka (D) fjärill (E)

21 1. Vägvalsmoment 2. Kartläsningsmoment - Kurvbild; detaljer i kurvbilden eller höjdkurvår - Planbild; allt annat - Kan delas - i ledstång orientering - Hållpunkts orientering

22 - Vägvalets snabbhet - Terrängtypen, underlag, framkomlighet, svår kartläsning, längd - Vägvalets säkerhet - Kontrollen lättast att ta, tydliga fästpunkter, parallell fel, stråken, tydliga punkter, - Uppfattning av egna kapasiteten - Olika allternativ i ruttvalen-kunnande - Taktiska alternativ-tekniska - Möjlighet till säkra vägval, använda olika tekniker

23 - Löphastighet och o-sätt - Tvinga söka balansen emellan teknik-precision och fart - Grovorientering - Högre tempo läser större föremål - Finorientering - Läser mera detaljer, ett lägre tempo - Anpassa farten och noggrannhet efter terräng och uppgift - In mot, ut från, slutning, detaljer

24 - Uppgift som den tävlande skall lösa - Varierar kraftig i svårighet - Princip - Enkelt med stigar till vägen - Litet svårare grov till åkern - Kort fin orientering till tornet svårast - Sista momentet bestämmer svårighetsgraden - Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare - DET svåraste momentet avgör sträckans svårighet - Den svåraste sträckan hela banans svårighetsgrad

25 - Kontrollernas funktion är att skapa sträckor med lämpliga O-moment - Sänkan 2a - Stupet 2b lätt kontrolltagning - Mera planering och läsning - ger svåraste kontrolltagningen - Sträckan ointressant - Vänsterval vägen enda realistiska 2a 2b

26 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - A - Höger lockar med väg, men mycket stigning och svår kontroll tagning - B - C - D - mera detaljer - Upp ned - Vänster kortast, - lite stigning - Nivån på sträckan

27 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Hur gör du mellanrummet intressantare

28 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Framkomligheten skall vara som den är på kartan

29 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Hållpunkt

30 - Banläggaren nivån på banan

31 Åker, hyggen, äng, öppning Sjö, dike, sankmark, alt vått Tät skog, framkomlighet Höjder, asfalt grusytår, större grusvägar Normal skog Tomt, förbjudet område Åker, Byggnader, stigar, vägar, kraftledningar, branter mm äng, öppning Med Violet tävlingsbana med information

32 - Den skicklige skall dra nytta - Innehåller olika orienteringsmoment - Har olika svårighetsgrad - Kräver olika teknik - Huvudvägval - De stråk eller löpvägar som de flesta använder; förväntning - Delvägval - Delar av huvudmellanrum - Löpbarhet - Kringgående vägval - Långa längre löpvägar på snabbt underlag - För att runda besvärliga partier

33 - Var hittar du bra vägval - Skarpskuren, brantrik terräng - Sluttningar med kraftiga nivå skillnader - På tvären, i form av åsar och djupa sänkor - Starkt kuperad terräng - Terräng med många splittrande grönområden - Löphindrande partier - Små höjdskillnader men massor av detaljer - Österbotten? - Terräng med många splittrande grönområden - Mossa - Ledstänger tvären- längsmed

34 - Kartläsning är grunden till allt - För att genomföra en sträcka behövs kartläsning - Anpassa svårighetsgraden till den teknik tävlanden kan förväntas Sträckan blir meningslös för tävlande Som inte har tillräcklig kunskap För kartläsning rakt på De går men, längsmed vägen TRÅKIGT

35 Svårighetsgraden Kartans kvalitet och läsbarhet översätta bilden Terrängens komplexitet SVÅRT många små och diffusa objekt/formationer LÄTT Få och stora objekt/formationer, men svårt..

36 Terrängens kupering, framkomlighet och sikt Val av teknik och fysiska ansträngningen Val av löpväg och tempo Svårare o-teknik väja för hinder Upptäcka kartans objekt Hållpunkternas storlek, tydlighet och avstånd Tempo-säkerhet- Avståndet till sista säkra är av stor betydelse Kontrollernas typ, storlek och tydlighet Tempo, teknik och smidighet nära kontrollen/ - tagning Uppfångarnas läge och tydlighet Säkerhet, begränsa följderna efter en missad kontroll

37

38 FSO BANLÄGGARSKOLNING 38

39 - Banläggaren bör vara aktivt med för att säkerställa bra förutsättningar för banläggararbetet - Banläggaren ansvarar för terrängen 39

40 - Huvudbanläggare - Hjälp banläggare - Barnbanornas banläggare - Dela med dig skapa resurs 40

41 - Använd gammal karta eller grundkarta om inte slutliga kartan finns tillgänglig - Kolla förbjudna områden - Notera hyggen/fina områden osv. - Ruttval mellanrum - Gör temakarta - 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Förbjudna områden utmärks med lodrätta sträck och begränsas enligt följande: a. ett sträck, om områden är begränsas med oavbrutet band b. sträck med avbrott; när området är utmärkt med snitselband c. utan gräns, området är inte utmärkt i terrängen d. Farligt område, med oavbrutet band

48 48

49 49

50 - Banläggarens ansvarar i sista hand för att kartan fyller de krav tävlingen förutsätter - Övervaka kartritningen - Begär kartutskrifter redan i början av kartritningen och kolla kvaliteten genom besök i terrängen - Ge respons och korrigeringsanvisningar åt kartritaren kontinuerligt - Ni kan tolka terrängen på olika sätt 50

51 - Tillstånd - Skriftligt eller muntligt - Använd kontakter - Säkerställ kritiska väg- och åkerövergångar etc. - Lov att använda bockvirke från skogen - Jakträttsinnehavare - ELY-centralen - Kommunens miljöbyrå - Övriga, t.ex väglag 51

52 - Allmän plan med startplatser, löpriktningar, skyddsområden etc. - Gör olika alternativ, lås dig inte för tidigt - Beakta alla tävlingsklasser - Komplettera temakartan - Vägvalets snabbhet - Säkerhet - Uppfattning av egna kapasiteten - Taktiska alternativ 52

53 - Använd bankontrollanten som en medarrangör - Ge kontinuerlig info - Han är inte en kritiker 53

54 - Följ regelboken angående banlängder - Uppskatta kilometertider för de olika klasserna - Använd ej samma banor för oldboys och yngre juniorer fastän banlängden är den samma - kom ihåg skillnaden i svårighetsgrad för A, B, C klasser 54

55 - Planera mångsidiga banor - Välj unika terrängpunkter för närliggande kontroller - Beakta kontrollbelastningen - Använd banläggarprogram - Ordna testlöpningar skilnad till granksningslöpning - Kompromisser måste göras 55

56 Nivåkraven på olika banor A- nivå Högsta möjliga svårighetsgrad på kunskap och O-teknik A-B - nivå Hög svårighetsgrad på kunskap och O- teknik B - nivå Måttlig svårighetsgrad på kunskap och O-teknik C - nivå Lätt eller ganska lätt svårighetsgrad på kunskap och O- teknik

57 A-taso A B-taso springa samma bana Korkein mahdollinen taidon vaatimustaso Sarjat H21E, H21A, D21E, D21A. Taidoltaan korkeatasoisin ryhmä. Haasteiden tulee olla erityisen vaativia. Korkea taidon vaatimustaso Sarjat H35, H40, H45, H50, H55, H20, H18, D35, D40, D20, D18. Taitavaa joukkoa, suunnistus voi olla vaativaa. D-sarjoissa suunnistavien taidon ja kunnon epätasaisuus on otettava huomioon. Yhdisteltäessä sarjoja samalle radalle on huomioitava eri ikäsarjojen ohjeajat. Melko korkea taidon vaatimustaso Sarjat H60, H65, H70, H75, H80, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 jne. Rastipisteinä ei pidä käyttää koloja. Vaikeakulkuiset maastonosat kierrettävä. Muistettava, että vanhimpien etenemiskyky ja näön tarkkuus on rajoittunutta. Sarjoja yhdisteltäessä on huomioitava ohjeajat. 57

58 B-taso C-taso Kohtuullinen taidon vaatimustaso Sarjat H15, H16, D15, D16. Kirjava joukko; osa nuorista hyvin taitavia, osa vasta-alkajia. Omat radat näille sarjoille, yhdistelyä vältettävä. Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso D-sarjan ehdoilla. Mahdollinen yhdistely H/D21B:n kanssa, mutta radan pituus tällöin nuorten ehdoilla. Helpohko taidon vaatimustaso Sarjat H21C, D21C. Omat radat näille sarjoille. Mahdollinen yhdistely kuntosarjojen kanssa. Helpohko/helppo taidon vaatimustaso Sarjat H12, H13, H14, D12, D13, D14. Esimerkkejä sarjojen yhdistelystä: H/D12, D13/14, H13/D14. Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso nuoremman sarjan ehdoilla. Muistettava, että esimerkiksi 14-vuotiaista suurin osa on vasta-alkajia. Ei yhdistelyä veteraanisarjojen kanssa. 58

59 - Grundbana 1 - Grundbana 2 - Grundbana 3 59

60 Start 1 31 klasser, 1054 tävlande; H21E, H21A, H21AL, H21C, H35, H40A, H40AL, H45A, H45AL, H0A, H50AL, H55A, H55AL, H60A, H60AL, H65, H20, H18, H16, D21E, D21A, D35, D40A, D45A, D50A, D55, D60, D65,D20, D18, D16 Åtta startfållor (ämbare), från alla en tävlande varje minut (på samma banan 2 min intervaller) Starten tar tid max 162 min (H21AL/81 tävlande 2 min intervaller) Första kontroller 10 st Starttplan 60

61 Start 2 19 klasser, 215 tävlande: veteraner H70, H75, H80, D21C, D40B, D45B, D50B, D70, D75 barn H14, H13, H12, H12TR, H10RR, D14, D13, D12, D12TR, D10RR Sju startfållar ämbare, jtävlande med 2 minuts intervaller, sju banor 7 RR-bana 1 min intervall Start tar max 76 min Första kontroller 7 st Starttplan 61

62 SM-pitkä 98 SSt RATAPIDUUDET / LÄHTÖAJAT SARJA OHJEAIKA OHJEAIKA OHJEAIKA SM-97 Arvioitu RATAP. RATAP. VALITTU LOPPU- LÄHTÖ- Osanott. norm. matka+ 60 % + 80 % min/km min/km + 60 % + 80 % RATAP. AIKA PAIKKA 1997 H ,5 7,3 11,0 12,3 12, H ,9 6,9 15,1 17,0 15, H ,0 6,7 17,9 20,1 19, H ,5 6,5 22,2 24,9 24, D ,0 8,8 8,2 9,2 8, D ,5 8,4 9,5 10,7 10, D ,5 8 12,0 13,5 12, D ,7 7,5 13,9 15,6 15, H ,3 6,8 17,6 19,9 17, H ,5 7,2 15,6 17,5 15, H ,6 7,4 14,1 15,8 14, H ,9 7,7 11,4 12, H ,6 8,2 9,8 11,0 10, H ,1 8,8 9,1 10,2 9,

63 63

64 64

65 Före Efter 65

66 - Ta i god tid reda på vilka Emit-kodnummer står till förfogande så att du från första början kan använda rätta kodnumror - Kom överens om lån av grannföreningar i god tid - Kontrollera att Emit-enheterna är funktionsdugliga före tävlingen (MTR) - Kolla eventuellt mellantid kontrollen kod - Vissa koder är inte att rekommendera - 66, 99, 68, 86, 98, 89, 161, 191, inte mindre än 31 66

67 67

68 - Bra in- och utgång - Röjning runt kontrollen - Banläggarlappen markerar kontrollens exakta position och skärmens plats - Bestäm kontrollangivelesen - BILD TILL 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 Öppen och färdriktning 74

75 - Skaffa lov av markägare att använda bockvirke från skogen - Spika ej i levande träd - Gör skriftliga direktiv och se till att bockbyggarna följer dem 75

76 - Tryckning eller präntning, nya regler!!!!!! - Banläggaren eller hans utvalda expert bör övervaka tryckningen - Vid printning bör kvaliteten och användning av rätta färger säkerställas - Gör reservplan ifall det behövs tilläggstryckning/- Präntning 76

77 - Kontrollera kartorna och banpåtrycket - Sätt kartorna i plast - Numrera kartorna (stafett) - Överlämna kartorna till startchefen - Övervaka kartorna i starten 77

78 78

79 - Använd slutliga tävlingskartor och kontrollangivelser - Sista kontroll av banorna - Sträva till att provlöpa så många hela banor som möjligt 79

80 - Använd pålitliga och erfarna orienterare - Ge noggranna direktiv om skärmhöjd, fastsättning av Emit etc. - Material till tidtagningen - Alla banor med emit koder- koder - Kartor på med alla kontroller- koder - Räddningskarta - Startlistor klassvis enligt tid/start - Kolla med startchefen att listorna är rätt 80

81 - Alla kontroller bör kontrolleras på tävlingsdagens morgon före tävlingen kan starta - Gör banor för kontrollöparna som matas in i banläggarprogrammet - Reservera reserv brickor och manskap som kan föra ut - ANMÄL eventuella ändringar till resultat och mål 81

82 - Sätt upp modellkartor på startplatserna och gamla kartor i TC - Kolla att kartorna är i rätta kartlådor - Se till att det finns tillräckligt kontrollangivelser på startplatserna (reserv bör finnas) - Kontrollera och övervaka att varje tävlare säkert får sin rätta karta 82

83 - Se till att Reittihärveli kommer ut på nätet genast efter tävlingens slut - Banläggarens blog och analyser ger extra mervärde för tävlingen 83

84 - Kom överens med kontrollutförare att de tar in samma kontroller som de fört ut - Säkerställ själv att inga snitslingar, skräp från vätskekontroller etc. blivit kvar i terrängen - Tacka markägarna - Gör slutrapport 84

85 - Orienteringens Grenregler Ratamestarikirja - Rastimääritteet-häftet - Banläggningsprogram (OCAD, Condes) - Kartritningsprogram (OCAD) 85

UngO teket. ungoteket.se. Beskrivning av terräng och färgnivå

UngO teket. ungoteket.se. Beskrivning av terräng och färgnivå Ung teket Beskrivning av terräng och färgnivå Grön bana. Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill

Läs mer

Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material

Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material - En orienteringsträning behöver inte alltid vara en vanlig tävlingsbana - Träningsmodeller finns med SSL: Träning i orienteringsföreningen eller SOFT

Läs mer

Orienteringsteknik. Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång.

Orienteringsteknik. Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Orienteringsteknik Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013 Agenda Utmaningar löparen ställs inför på orange och violett nivå. Banläggningstekniska moment (färgskalan) och kopplingen till

Läs mer

Orienteringsteori. Matfors Måndagen den 18 april 2016

Orienteringsteori. Matfors Måndagen den 18 april 2016 Orienteringsteori Matfors Måndagen den 18 april 2016 Självvald väg genom okänd terräng Vandrarklubben Uvarna Bildades 1936 Ca 100 medlemmar Delar klubbstuga med Matfors skidklubb Verksamhet 1-2 distriktstävlingar

Läs mer

Banläggning. Råd och stöd BUN, Tetra Pak Public 1

Banläggning. Råd och stöd BUN, Tetra Pak Public 1 Banläggning Råd och stöd Tetra Pak Public 1 Fysisk och intellektuell prestation Målsättning: Att orienteringens egenart upprätthålls Att sportslig rättvisa skipas Att det är roligt att orientera Tetra

Läs mer

Läroplan banläggning, del 2

Läroplan banläggning, del 2 Läroplan banläggning, del 2 Banläggning del 2 Det här är en läroplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med läroplanen är att den ska vara en hjälp för dig som vill lära dig mer om konsten att

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i. medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i. Untamala i Ylistaro söndagen 31.5.

Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i. medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i. Untamala i Ylistaro söndagen 31.5. 1 Regler Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i Untamala i Ylistaro söndagen 31.5.2015 I tävlingen tillämpas Finlands Orienteringsförbunds

Läs mer

Checklista gul bana. V2 Bedömning av längd och löpbarhet. K9 Lätt kurvbildsorientering. K10 Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker

Checklista gul bana. V2 Bedömning av längd och löpbarhet. K9 Lätt kurvbildsorientering. K10 Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker Stockholm 2014-04-08 Checklista gul bana På gul bana deltagarna för första gången lämna ledstängerna. Det kräver kunskap i att orientera med hjälp av andra terrängföremål än ledstänger. Det kräver också

Läs mer

Distansernas särart. UngOteket. ungoteket.se

Distansernas särart. UngOteket. ungoteket.se Ungteket Det här dokumentet visar hur våra olika disipliner skiljer sig åt, vad man som banläggare ska försöka tänka på vid banläggning och vad man som deltagare kan förvänta sig inför en viss tävling.

Läs mer

Kursarbetet 8 h Kristian (2-3 personer delar på en uppgift)

Kursarbetet 8 h Kristian (2-3 personer delar på en uppgift) Helheten avgör 0900-0955 Idrotaren i centrum, Ledarskap och etik i föreningen 1000 1055 Idrottarens motoriska och fysiska utveckling Kristian 1100-1200 Kosthåll i idrott-återhämtning Diana 1200 Lunch 1230-1400

Läs mer

F.11 Arrangörsrätten till FSO:s mästerskapstävlingar beviljas av Finlands Svenska Orienteringsförbund (se 20.2.). Frågan handläggs av styrelsen.

F.11 Arrangörsrätten till FSO:s mästerskapstävlingar beviljas av Finlands Svenska Orienteringsförbund (se 20.2.). Frågan handläggs av styrelsen. F.1 Allmänt Dessa direktiv kompletterar, för Finlands Svenska Orienteringsförbunds mästerskaps (FSOM:s) del, orienteringens grenregler och preciserar påbuden i punkt 20. Direktiven har fastställts av FSO:s

Läs mer

HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer. Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000

HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer. Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000 Tisdagar Inriktning: Teknikträning i svårare terräng Målgrupper: HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer Svårighetsgrad: HD14 och svårare Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000

Läs mer

Tävlingsdirektiv för FSOM 2008

Tävlingsdirektiv för FSOM 2008 Tävlingsdirektiv för FSOM 2008 Arrangör: IF Brahe Tävlingsledare: Dan Stenlund (tel. 050-5624924) Banläggare: Medeldistans Patrik Nyman, långdistans och stafett Jukka Aaltonen Tävlingsövervakare: Stig

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Inbjudan till WUOC Tour

Inbjudan till WUOC Tour 2010-07-07 Inbjudan till WUOC Tour Publiktävlingar i samband med Student-VM Borlänge 20-22 juli 2010 OBS! Det inte vara tillåtet att starta på Sprinten med i spikskor eller skor med metalldubb! WUOC Tour

Läs mer

Banläggning Nässjö 4 Februari 2017 VÄLKOMNA!

Banläggning Nässjö 4 Februari 2017 VÄLKOMNA! Banläggning Nässjö 4 Februari 2017 VÄLKOMNA! Program Banläggningens mål Distansernas särart Banläggarens verktyg Färgskalan Löparnas färdigheter och hur vi utmanar dem. Praktiska övningar: Grönt till Svart

Läs mer

BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING

BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING Ockelbo Orienteringsklubb www.ockelbook.se BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING Klassindelning för ungdomar Klassindelningen på orienteringstävlingar är ordnad efter ålder, kunskapsnivå och fysisk kapacitet.

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

Ungdomsledarträffar våren 2014. Västergötlands OF. Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4

Ungdomsledarträffar våren 2014. Västergötlands OF. Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4 Ungdomsledarträffar våren 2014 Västergötlands OF Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4 Kartförståelse Att skapa kartförståelse är inte helt enkelt alla gånger. Ofta kan det skilja ganska många år mellan

Läs mer

Träningspaket Sälenfjällen 2014

Träningspaket Sälenfjällen 2014 Träningspaket Sälenfjällen 2014 Allmän information Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller en orange snitsel med kodsiffra (se bild). Kontrollerna sitter ute under perioden 1 juni - 1 september

Läs mer

Tävlingsledare Mikko Heikkinen, gsm Press och media Jarmo Tanskanen, gsm

Tävlingsledare Mikko Heikkinen, gsm Press och media Jarmo Tanskanen, gsm Tävlingsdirektiv FM medeldistans R2 Kangasala 15.9.2012 TÄVLINGSDIREKTIV Arrangör Kangasala SK Funtionärer Tävlingsledare Mikko Heikkinen, gsm 0400 750 884 Press och media Jarmo Tanskanen, gsm 050 553

Läs mer

Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning

Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning Södertälje 28-29 januari 2017 Vad styr ett SM-arrangemang Tävlingsregler och anvisningar Tekniska anvisningar Förutsättningar för arrangör

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång En karta med få, väl valda detaljer blir en mycket bättre karta än en karta full med obetydliga detaljer. Eduard Imhof känd Schweizisk kartograf Sprintdistans hög fart snabba beslut Terräng Kontroller

Läs mer

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans.

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans. PM Stafett Söndag 21 september Program söndag 06:00-08:30 Frukost serveras i Karlbergsskolans matsal. 09:00 Sista tid för utcheckning från logit på Karlbergsskolan. Start distriktsstafett samt kombinationslag

Läs mer

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008.

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008. Årets nybörjarträningar startar måndag 18 februari klockan 18:30 vid vår klubbstuga Lindbacken och fortsätter därefter varje måndag fram tills skolan slutar i juni. Rånäs OK är känd i hela Sverige för

Läs mer

Förnamn Efternamn Klubb Tränare

Förnamn Efternamn Klubb Tränare Hej alla lägerdeltagare. Vi har delat in er i fyra olika träningsgrupper efter vad ni angett i anmälan. Visar det sig att du över- eller underskattat din egen förmåga så går det naturligtvis att byta grupp.

Läs mer

Träningspaket Sälenfjällen 2015

Träningspaket Sälenfjällen 2015 Träningspaket Sälenfjällen 2015 Allmän information Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller en orange snitsel med kodsiffra (se bild). Kontrollerna sitter ute under perioden 1 juni - 1 september

Läs mer

Brattåsorientering våren 2016

Brattåsorientering våren 2016 Brattåsorientering våren 2016 Våra mål detta år: Utmana och utveckla deltagande barn-ungdom och ha kul genom orienteringen. Träna och förbereda barn-ungdom inför tävlingar i orientering. Att uppnå 15 startande

Läs mer

Generellt om övningarna Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller ett tygband med kodsiffra (Se exempelbild).

Generellt om övningarna Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller ett tygband med kodsiffra (Se exempelbild). Träningar Sälen 2013 Beställning av övningar Träningspakt till 3+3 (5st övningar, övning A,D,J,K,O) görs via Eventor till 3+3. Önskas någon av de andra träningarna eller på andra tidpunkter än 3+3 (V26)

Läs mer

Orientera med Gammelstads IF

Orientera med Gammelstads IF Orientera med Gammelstads IF FACIT 1 Kartans tecken och färger grop åker sjö skog brant Dra ett streck mellan färg och karttecken 2 Karttecken på karta 1 Hitta karttecken och ringa in dem på kartan 3 Karttecken

Läs mer

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Att planera arena banor start Att använda: Säkra processer Planering Arena Vad en Tävlingsledare bör känna till - AH 04 Värt att veta för arenafunktionen Arena

Läs mer

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Att planera arena banor start Att använda: Säkra processer Planering Arena Vad en Tävlingsledare bör känna till - AH 04 Värt att veta för arenafunktionen Arena

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

TÄVLINGSDIREKTIV R1 FM STAFETT 21.9.2014

TÄVLINGSDIREKTIV R1 FM STAFETT 21.9.2014 TÄVLINGSDIREKTIV R1 FM STAFETT 21.9.2014 Organisation: Tävlingsledare Simo Sorsa, 040-5183833 Banläggare Lauri Mäkinen, 044-2508976 Resultatservice Jarmo Antikainen, Timo Kokko Speaker Mikko Reitti, Tapani

Läs mer

Matematisk analys av vägval, Pargas IF:s Skärgårdsträffen 2016

Matematisk analys av vägval, Pargas IF:s Skärgårdsträffen 2016 Matematisk analys av vägval, Pargas IF:s Skärgårdsträffen 2016 Några kontrollavstånd på H21 banan har analyserats genom matematisk modellering där lutning och vegetationens framkomlighet har beaktats.

Läs mer

Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU

Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU 2009-2010 Eva Jurenikova 32 år Elittränarutbildning 2009-2010 Klubbtränare IFK Mora OK 4 år, bollplank Landslagslöpare Tjeckien

Läs mer

PM UNGDOMENS TIOMILA AUGUSTI GRÖNAHÖG, ULRICEHAMN 33:e upplagan - arrangerad av Ulricehamns OK och OK Tranan

PM UNGDOMENS TIOMILA AUGUSTI GRÖNAHÖG, ULRICEHAMN 33:e upplagan - arrangerad av Ulricehamns OK och OK Tranan PM UNGDOMENS TIOMILA 2013 2-3 AUGUSTI GRÖNAHÖG, ULRICEHAMN 33:e upplagan - arrangerad av Ulricehamns OK och OK Tranan Terrängbeskrivning U 10mila 2013 avgörs i klassisk västgötaterräng. Det är mestadels

Läs mer

PATRULLTÄVLING ULTRALÅNG DISTANS FÖR UNGDOMAR 16 11.00 17 - JUNIORER

PATRULLTÄVLING ULTRALÅNG DISTANS FÖR UNGDOMAR 16 11.00 17 - JUNIORER I N B J U D A N 2010 Tvådagarstävling för ungdomar juniorer med etapp- och sammanlagt resultat. För att få sammanlagt resultat ska samma par springa både stafetten och patrulltävlingen. Det är dock inget

Läs mer

Torneå vårsprint och sprintkavle

Torneå vårsprint och sprintkavle PM för öppen nationell sprintorienteringstävling Torneå vårsprint och sprintkavle 30.4.2016 1. REGLER Finska Orienteringförbundets regler gäller. 2. TÄVLINGSANSVARIGA Tävlingsledare: Tapani Heikkuri, p.

Läs mer

PRE-O kurs Siv Larsson, ordf Motion/Friskvårdskommittén Emmaboda Verda Pahn Gardhem, ledamot Motion/Friskvårdskommittén Nybro OK

PRE-O kurs Siv Larsson, ordf Motion/Friskvårdskommittén Emmaboda Verda Pahn Gardhem, ledamot Motion/Friskvårdskommittén Nybro OK Siv Larsson, ordf Motion/Friskvårdskommittén Emmaboda Verda Pahn Gardhem, ledamot Motion/Friskvårdskommittén Nybro OK 1 09.00 Vad är PreO? Vilka kan delta? Klassindelning. 09.30 Vilka och hur många funktionärer

Läs mer

Tävlingsdirektiv. I Jokikunta, Vichtis

Tävlingsdirektiv. I Jokikunta, Vichtis Tävlingsdirektiv FM långdistans 6.-7.9.2014, grupp 2 I Jokikunta, Vichtis Obs! Läs också direktiven på tävlingscentralen, det kan finnas kompletteringar där. I tävlingen följs FOF:s grenregler, specialdirektiven

Läs mer

Vid köp av fem eller fler kartor ges 10 SEK rabatt per karta. Övningarna sitter ute:

Vid köp av fem eller fler kartor ges 10 SEK rabatt per karta. Övningarna sitter ute: Allmän information om träningsövningarna i Sälen 2016 Kontrollmarkering: Vid varje kontroll sitter en orange/vitt snitsel med kodsiffra. Kontroll Definition: Kontrolldefinition finns tryckt på kartan.

Läs mer

SkidOrientering - SkidO

SkidOrientering - SkidO SkidOrientering - SkidO Haninge 3 februari 2013 Roland Hellberg Skidorientering är den bästa och roligaste vintersporten! Svensk Skidorientering har genom åren hävdad sig högt och är ett av Sveriges mest

Läs mer

Öppna nationella cykelorienteringstävlingar, EP:s och ÖID:s regionmästerskap i Teuva

Öppna nationella cykelorienteringstävlingar, EP:s och ÖID:s regionmästerskap i Teuva Tävlingsdirektiv Öppna nationella cykelorienteringstävlingar, EP:s och ÖID:s regionmästerskap i Teuva 25-26.7.2015. Regler I tävlingen tillämpas SSL:s regler och arrangörens direktiv. Tävlingsledning Tävlingsledare

Läs mer

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal PM Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans Klasser och banlängder enligt startlista Strukna klasser: D 75 8 augusti i Ljusdal Samling: Slottegymnasiet, Ljusdal. Vägvisning från genomfarten i centrala

Läs mer

SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:...

SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:... SKOGSPOSTEN 2009 SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:... 4 Uppförsbacke på tid:... 4 Linje-OL:... 4 Stjärn-OL:...

Läs mer

TÄVLINGSDIREKTIV FÖR FINLANDS MÄSTERSKAP I ORIENTERING (GRUPP 2) PÅ LÅNG DISTANS 3. 4.9.2011

TÄVLINGSDIREKTIV FÖR FINLANDS MÄSTERSKAP I ORIENTERING (GRUPP 2) PÅ LÅNG DISTANS 3. 4.9.2011 TÄVLINGSDIREKTIV FÖR FINLANDS MÄSTERSKAP I ORIENTERING (GRUPP 2) PÅ LÅNG DISTANS 3. 4.9.2011 Kankaanpään Suunnistajat rf arrangerar Finlands mästerskap i orientering (grupp 2) på lång distans 3. 4.9.2011

Läs mer

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16)

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) www.soders.org PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) Söndag 17 april Ingår som deltävling i Stockholm OF:s ungdomspris (UP) Samling Alby friluftsgård, Tyresö.

Läs mer

Haningeträffen 2007 x 2

Haningeträffen 2007 x 2 Långdistans Lördagen den 5 maj deltävling i StOF:s UP och Medeldistans Söndagen den 6maj Samling Höglundabadet i Jordbro. Vägvisning från Gamla Nynäsvägen vid infart till Jordbro centrum. Gångavstånd från

Läs mer

Tour de Linné februari Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker

Tour de Linné februari Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker Tour de Linné 13-18 februari 2012 Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker Ulleråker. Arenan finner ni intill cykelparkeringen. Intervallstart, med minst 15 sekunders mellanrum. Man ställer sig i ledet

Läs mer

54:e RODHENLOPPET med MTB-O. PM för

54:e RODHENLOPPET med MTB-O. PM för 54:e RODHENLOPPET med MTB-O Lördagen 5 november 2015 PM för Orienteringslöpning och MTB-O Samling Olandshallen i Alunda. Vägvisning från väg 76 vid Alunda. Parkering På anvisad plats i anslutning till

Läs mer

Tävlingsdirektiv. Tävlingsregler

Tävlingsdirektiv. Tävlingsregler Tävlingsdirektiv Tävlingsregler I tävlingen följs IOF:s och SSL:s tävlingsregler, specialdirektiv för FM-tävlingar och arrangörernas direktiv. I H/D21- klasserna är tävlingen WRE-tävling, där världsrankingpoänger

Läs mer

Vad är en karta..? Skala 1: cm = 20 m i verkligheten 1: cm = 75 m i verkligheten

Vad är en karta..? Skala 1: cm = 20 m i verkligheten 1: cm = 75 m i verkligheten Orientering År 7-8 Vad är en karta..? Tänk dig att du befinner dig högt upp i en luftballong och tittar ut över landskapet. När du ser verkligheten uppifrån ser allting mycket mindre ut. Det är så kartan

Läs mer

Fredagen den 30:e augusti T

Fredagen den 30:e augusti T IN GSKUBB EN I É ORI NN Gottsunda ER EN Fredagen den 30:e augusti T Inbjudan för-sm sprint UP PSAA För-SM sprint i orientering er Junior- och seniorklasser Övriga tävlingsklasser HD21 HD20 HD18 ängd* Herrar

Läs mer

Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar

Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar Vem är jag? Patrik Sjökvist 41 år Moderklubb: Gårdsby IK, norr om Växjö Meriter som ansvarig banläggare: 17 Nationella tävlingar Småland DM-Stafett 2001 Blekinge

Läs mer

Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen. Eva Jurenikova

Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen. Eva Jurenikova Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen Eva Jurenikova Eva Jurenikova Landslagslöpare Tjeckien 9st VM 2011: VM stafett 2:a, lång 4:a Elittränarutbildning 2009-2010, årets tränare 2009 Klubbtränare

Läs mer

Hög kvalitet --> motivation --> koncentration

Hög kvalitet --> motivation --> koncentration Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen Eva Jurenikova Eva Jurenikova Landslagslöpare Tjeckien 9st VM 2011: VM stafett 2:a, lång 4:a Elittränarutbildning 2009-2010, årets tränare 2009 Klubbtränare

Läs mer

PM Skid-O SM Tävlingscenter/Arena

PM Skid-O SM Tävlingscenter/Arena Tävlingscenter/Arena PM Skid-O SM 2017 Tävlingscenter med tävlingsexpedition och arena kommer att vara beläget vid Ore ishall i centrala Furudal (GPS: 61 10ˈ17.6ˈˈN 15 8ˈ7.2ˈˈE). Vägvisning från LV296/301

Läs mer

Undantag från regler: odlade åkrar får används (dvs. punkt 3.61e gäller inte).

Undantag från regler: odlade åkrar får används (dvs. punkt 3.61e gäller inte). Finska mästerskapen i nattorientering Mynämäki och Nousiainen 1 2.10.2010 Tävlingsdirektiv Huvudfunktionärer Tävlingsledare: Olli Mäkipää Tävlingscentral: Ari Salonen Banläggare: Jarmo Jokila (huvudbanläggare),

Läs mer

Orientering - Teori. Björn Johansson

Orientering - Teori. Björn Johansson Varför ska vi då orientera i skolan? I det Centrala innehållet står det att elever ska få lära sig: För år 7-9: o Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Läs mer

kvällens program vi presenterar oss själva Centrum OK orienteringssporten kursens upplägg orienteringskartan kompassen

kvällens program vi presenterar oss själva Centrum OK orienteringssporten kursens upplägg orienteringskartan kompassen nybörjarkurs 2013 kvällens program vi presenterar oss själva Centrum OK orienteringssporten kursens upplägg orienteringskartan kompassen vem är Emil Tallhage? - Den ofrivillige orienteraren vid 12 års

Läs mer

PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013

PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013 PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013 10MILA-korten Samling/Arena är en ny individuell medeldistanstävling som avgörs på samma arena och i samma område som 10MILA. I de öppna klasserna ges bland annat möjlighet

Läs mer

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring TÄVLINGSANVISNING TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2014-01-21, redaktionella

Läs mer

Allmän information om träningsövningarna i Sälen 2017

Allmän information om träningsövningarna i Sälen 2017 Allmän information om träningsövningarna i Sälen 2017 Kontrollmarkering: Vid varje kontroll sitter en orange/vitt snitsel med kodsiffra. Kontroll Definition: Kontrolldefinition finns tryckt på kartan.

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. 17.12.2015 Föreningsbrev 2/2015 Bättre sent en aldrig! FSO föreningar och idrottare har varit starkt framme i olika val till värdetävlingar i år. FSO föreningar

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrol markering: Kontrol Definition: Kartritare: Banläggare: Observera!

PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrol markering: Kontrol Definition: Kartritare: Banläggare: Observera! PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrollmarkering: Vid varje kontroll sitter en orange/vitt snitsel med kodsiffra (se bild). Kontroll Definition: Kontrolldefinition finns tryckt på kartan. Kartritare:

Läs mer

Anvisningar för arrangörer av Motionsorientering i Västvärmland

Anvisningar för arrangörer av Motionsorientering i Västvärmland Anvisningar för arrangörer av Motionsorientering i Västvärmland Innehållsförteckning Inledning... 2 Beskrivning av arrangemanget... 2 Funktionärer... 2 Samlingsplatsen... 3 Banor... 4 Marknadsföring...

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Tävlings utbud i framtiden

Tävlings utbud i framtiden Tävlings utbud i framtiden VOF:s tävlingskommitté tror att vi inom en snar framtid behöver justera tävlingsutbudet. Antalet tävlingsarrangemang minskar och nuvarande upplägg är resurskrävande samtidigt

Läs mer

SOFT Kartmanual MTB-O

SOFT Kartmanual MTB-O SOFT Kartmanual MTB-O Konvertera karta till MTB-O norm, steg för steg Version: 1.0 2012-07-20 Författare och foto: Martin Bergström Innehåll 1. Inledning... 3 2. Om MTB-O... 3 3. OCAD... 4 4. MTB-O normen...

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans

PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans . FRÖLUNDA OL inbjuder till Göteborg O-meeting PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans SAMLING, ARENA OCH PARKERING Arenan för fredagens och söndagens tävlingar ligger vid Billdals begravnings-plats.

Läs mer

Hållpunkter vuxna. Hållpunkter ungdom Vi ser framåt: Inledning och diskussioner Psykologi för orienterare Middag med händelser

Hållpunkter vuxna. Hållpunkter ungdom Vi ser framåt: Inledning och diskussioner Psykologi för orienterare Middag med händelser Hållpunkter vuxna 15.00 Vi ser framåt: Inledning och diskussioner 17.00 Psykologi för orienterare 18.00-20 Middag med händelser Hållpunkter ungdom 15.00 Orientering och innebandy 15.30 Film i biblioteket

Läs mer

Nya anmälningsavgifter 2015

Nya anmälningsavgifter 2015 Nya anmälningsavgifter 2015 Från och med den 1 januari 2015 efter beslut taget vid förbundsmötet 2014. Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar Tävlingsorientering: Ungdom: 60-75 kr Vuxen utom elit:

Läs mer

LAPIN LUMIRASTIT 2013 TÄVLINGSDIREKTIV

LAPIN LUMIRASTIT 2013 TÄVLINGSDIREKTIV Uppdaterat den 26 Mars, 2013 LAPIN LUMIRASTIT 2013 TÄVLINGSDIREKTIV Program Sprint på fredag 29.3. Kallinkangas, första start klockan 15 FM-ultralång på lördag 30.3. Puuluoto, första start klockan 10 Medeldistans

Läs mer

SFSIM i orientering

SFSIM i orientering SFSIM i orientering 27.5.2011 SFSIM i orientering 27.5.2011 DIREKTIV FUNKTIONÄRER Tävlingsledare & info Paulina Hoffman 040 9680293 Banläggare Tomas Ray, individuell Jari Lindholm, stafett Jani Donner,

Läs mer

ORIENTERING för NYbörjare

ORIENTERING för NYbörjare ORIENTERING för NYbörjare 1 4 SÅ FUNKAR DET ATT TÄVLA 10 Orienteringssporten växer så att det knakar. Allt fler upptäcker hur kul det är att motionera bortom vägar och elljusspår, att upptäcka nya platser

Läs mer

PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober

PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober Upplysningar: Hemsida: www.25manna.nu Förfrågningar: info@25manna.nu På arenan: Info-tältet Tävlingsarena Nytorps ängar i Västerhaninge, ca 25 km söder

Läs mer

PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS

PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS 2009 05-23 Samling Samling i Allsta, cirka 12 km söder om Sundsvall, efter väg 570 mellan Sundsvall och Hassela. Koordinater: WGS84 N62819.337

Läs mer

PM för O-Ringen MtbO juli 2016

PM för O-Ringen MtbO juli 2016 PM för O-Ringen MtbO 25-27 juli 2016 Samling: Rörbäcksnäs skola. Vägvisning från väg 1053 och 1047. Tävlande kommer att cykla på vägen. Kör försiktigt och visa hänsyn. Parkering: Anmälan: Karta: På anvisad

Läs mer

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 Samling Tävlingsarenan är belägen utmed vägen mellan Skravelsjö och Klabböle, strax norr om Skravelsjö by. Vägvisning i Skravelsjö utmed vägen mellan Umeå och Gräsmyr. Parkering

Läs mer

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 Vägvisning Kollektivtrafik Vägvisning från Stäketleden väg 267 mellan E18 (trafikplats Stäket) och E4 (trafikplats Rotebro). Håll utkik efter den rutiga folkan!

Läs mer

C Check Extra koll av att "pinnens" minne är tömt, se SportIdent.

C Check Extra koll av att pinnens minne är tömt, se SportIdent. Orienteringsens fikonspråk - Ordlista Inom orientering, som inom många andra sporter, finns en hel del interna ord. Här hittar du som ny inom sporten förklaringar till en hel del ord och begrepp. Tack

Läs mer

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass Bestämmelser-2016 NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl.

Läs mer

PM Sportson Adventure Race

PM Sportson Adventure Race Tibro, 2 juni 2012 PM Sportson Adventure Race Version 1.1 (uppdaterat 2012-05-22) Vägbeskrivning och parkering vid tävlingscentrum Tävlingscentrum (TC) kommer att vara i centrala Tibro. Parkering för de

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Övningar. Labyrinten inomhus såväl som utomhus. Presentation. Förberedelse. Utförande. Varianter. Material. Kunskap. Författare: Lisa Kalered

Övningar. Labyrinten inomhus såväl som utomhus. Presentation. Förberedelse. Utförande. Varianter. Material. Kunskap. Författare: Lisa Kalered Övningar Labyrinten inomhus såväl som utomhus lämplig för alla åldrar Denna övning är tänkt att öka elevernas förståelse vad gäller att passa kartan, dvs att hela tiden ha kartan lagd åt rätt håll för

Läs mer

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform.

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform. 2009-03-16 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2009-2011 I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av

Läs mer

Samarbete i naturen. Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och. Svenska Orienteringsförbundet

Samarbete i naturen. Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och. Svenska Orienteringsförbundet Samarbete i naturen Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och nya upplevelser. Friluftslivet, däribland orientering, ger avkoppling och ökar samtidigt respekten för naturen. Skogen

Läs mer

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder.

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. D10 2,2 D35 3,4 H10 2,2 H35 4,5 Inskolning 2,0 D12 2,4 D40 3,4 H12 2,4 H40 3,9 U1 2,0 D12 Kort 2,2 D45 3,1 H12 Kort 2,2 H45 3,9 U2 2,2 D14 3,0 D50

Läs mer

OBS! Preliminärt. Slutliga PM:et kommer senast i början av veckan innan tävlingarna

OBS! Preliminärt. Slutliga PM:et kommer senast i början av veckan innan tävlingarna OBS! Preliminärt Slutliga PM:et kommer senast i början av veckan innan tävlingarna VÄLKOMMEN EKSJÖ SOK TILL SM MTB-O 2014 SVENSKA MÄSTERSKAPEN I MOUNTINBIKEORIENTERING FÖR SENIORER, JUNIORER OCH UNGDOMAR

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Barn och ungdomskonferens Haninge 4-5 feb. 2012. Orienteringsteknik. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång.

Barn och ungdomskonferens Haninge 4-5 feb. 2012. Orienteringsteknik. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Barn och ungdomskonferens Haninge 4-5 feb. 2012 Orienteringsteknik Det här är vi! Anita Micke Produktutveckling UTEPASSET - Vad var bra? - Vad kan bli bättre? - Hur kan du förändra/förbättra övningarna

Läs mer

Bestämmelser för Smålandskavlen 2014

Bestämmelser för Smålandskavlen 2014 Bestämmelser för Smålandskavlen 2014 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl. Nivågruppering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas.

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas. PM till MTB-O Långdistans i Barkarbystaden Söndagen 8 maj 2016 Ingår som deltävling 2 i Svenska MTB-O cupen 2016 Samling-Arena: Parkering: Arenan Stora Barkarby torg i Barkarbystaden. Vägvisning på E18

Läs mer