Kalvö Koloniby en sammanfattning över dom första 20 åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren"

Transkript

1 Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november foto/ bs Kalvö Koloniby en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs

2 Dom första tio åren som blev 14 år totalt. Dom första femton åren bar koloniföreningen namnet Kalvö Koloniträdgårdsförening, vilka några tyckte var ett långt och besvärligt namn beslöt årsmötet att byta namn till Kalvö Koloniby, vilket också varit arbetsnamnet under några år. Namnet uppstod efter en felskrivning av en medlem på en namnskylt som skulle fungera som vägvisare. Många tyckte vid den här tiden att föreningen var relativt ny, trots att hela tio år förflutit. Skall här försöka berätta lite om de tider som gått och spegla dom förhoppningar, förtvivlan och till slut glädjen över att vi nådde målet på Berga och Nynäshamn 2:154 som är områdets betäckning Nynäshamns södra socialdemokratiska förening skrev till kommunstyrelsen i februari 1984 och föreslog att kommunen skulle etablera ett välordnat kolonistugeområde i Nynäshamn. Man föreslog ett område vid Berga torp som kommunen förvärvat och som skulle bli en lämplig plats för ett koloniområde. Kommunstyrelsen antog förslaget och uppmanade Södra Socialdemokratiska föreningen att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på intresset i Nynäshamn. En arbetsgrupp bildades med Gunnar Karlsson, Gunnar Wännman och Gunnel Svensson. Projektet presenterades också i Nynäshamnsposten i maj Göte Larsén ritade en idyllisk täppa med stuga, kompost och jugarbänk som illustration till enkäten. Kommunen byggde, genom Eisten Nilsson senare medlem på A 05, en Friggebod med staket som inramning och presenterade förslaget vid södra föreningens familjesöndag på Lövhagen den 12 maj Senare flyttades stugan till Svandamsparken där den stod fram till hösten. Enkätundersökningen fick ett resultat över förväntan, 165 familjer visade sig vara intresserade av att bli kolonister. Och nu startar allt på allvar med projektering och ritningar o.s.v. Kommunens arkitekt Elisabeth Berglund ritade första förslaget för området. Det blev raka vägar och fyrkantiga tomter. Det såg inte så inspirerande ut faktiskt, och i övrigt hände så gott som ingenting, projektet stannade av Arbetsgruppen kallade till ett första informationsmöte med intressenterna den 24 oktober Där presenterade dom ritningar som framtagits, huruvida jorden lämpade sig för odling (Tidigare åkermark) av grönsaker, skadeverkningar från rådjur och mycket mera. Kostnaderna för att bygga en Friggebod skulle bli ca kr. Stadsträdgårdsmästaren Börje Söderlund berättade att jorden var mycket bra även om jordhalten var något låg, men det skulle förbättras lätt med gödsel, löv och kompost. Mötet präglade av en mycket positiv och förväntansfull anda. En interimsstyrelse valdes med Gustav Ljungqvist som ordförande, Bertil Siggelin kassör och Torsten Nilsson, Inga-Britt Mann, Astrid Tängeskog som ledamöter. Nästan per omgående begärde interimsstyrelsen att kommunen skulle gödsla och plöja området för att jorden s.a.s. reda sig då den nu låg i vall. Men Kommunen hade lovat lite för mycket. Det visade sig att Nynäs Gård arrenderade marken och hade lovats att få skörda foder även 1986 och plöjning kunde därför först ske sommaren Interimsstyrelsen började nu sitt arbete. Tidigare arkitekt ersattes nu med arkitekten Lars Ringdén som lånades från Länsstyrelsens arkitektkontor. Han var så att säga uppväxt i ett koloniområde i Stockholm så han ritade till vår glädje om hela området efter egen erfarenhet, och resultatet har nog ingen ångrat. Vi hade många kontakter med kommunen angående vatten från Älviksjön, avlopp, torrtoa eller mulltoa, vägarnas beskaffenhet, husens storlek, telefoner, elektrifierat område eller inte. Det slutade med kommunalt vatten och vattentoaletter. Ingen Elektricitet. Vi föreslog att föreningen skulle heta Berga Koloniträdgårdsförening men brandchefen sa nej. Det finns för många Berga i kommunen och det skulle vara lätt att ta fel vid påkallad utryckning. Brandchefen hade också synpunkter på utformningen av vägar, brandsäkerhet för husen m.m. Bl.a. skulle en gipsskiva utgöra brandvägg om två förråd sammanbyggdes, alltså skiljevägg mellan kvm. Största problemet visade sig vara möjligheten att ta sig till området. Det finns nämligen 2

3 fornlämningar på båda sidor om tillfartsvägen, och en Hålväg på sydöstra sidan. Någon förändring fick inte ske, utan allt skulle bevaras i dåvarande skick enligt Länsantikvarien. Man fick inte heller på föra grusmassor eller annat material. Dessutom var vägböjen i backen så skarp att det var omöjligt att klara kurvan med personbil. Vi är nu framme vid 1987 och byggnadsplanen hade framtagits, kommunens kostnadsförslag hade stigit bl.a. på grund av högre standard och bärighet på vägarna, från kr till drygt 2 miljoner kronor plus moms och 14 % ränta. För dyrt ansåg vi. Stillestånd och förtvivlan kan man nog kalla det läge som nu uppstod beträffande projekteringen. Men hoppet är det sista som lämnar människan säger ordspråket Trots allt bildades Kalvö Koloniträdgårdsförening den 24 april Interimsstyrelsens ordförande avsade sig uppdraget på grund av sjukdom. Mötet valde nu en ny interimsstyrelse med Bertil Siggelin som ordförande, Svante Wänelöf som kassör och Matz Carlsson som sekreterare, Torsten Nilsson, Astrid Tängeskog och Inga-Britt Mann som ledamöter. Vid medlemsmöte den 10 juni beslutades att anta stadgar efter information från Kolonträdgårdsförbundet. Föreningen hade nu endast 34 st. medlemmar av dom tidigare 165 intressenterna. Vid nästa möte den 22 september samma år beslöt mötet att ge styrelsen i uppdrag att upplösa föreningen utan särskilt möte, på grund av ett näst intill omöjligt kostnadsläge samt svårigheterna med tillfartsvägen. Dessutom avvisades vårt förslag på stugornas byggnadsyta. Ordföranden i byggnadsnämnden Bertil G Jonsson, en duktig, kunnig person men med ett lite för stort självförtroende, han lyssnade inte så ofta på argumenten utan menade sig själv vara bäst. Föreningens krav var att stugorna skulle ha en yta på 16 kvm, och många av byggnadsnämndens ledamöter var nog ense med oss bl.a. Kenneth Åhs som var vice ordförande i nämnden. Enda sättet att få till en lösning blev att ärendet togs upp på dagordningen vid ett sammanträde då Bertil G Jonsson inte kunde närvara. Med Kenneth Åhs som ordförande för sammanträde kompromissade man och beslutade till sist att stugornas byggnadsyta skulle få vara högst 14 kvm, veranda 6 kvm, förråd 2 kvm och ett växthus på 5 kvm. Bertil G Jonsson kunde dock aldrig acceptera och förlåta sin nämnd för detta beslut. Ja, nu var ju bara resten kvar, nämligen ett omöjligt och högt kostnadsläge och omöjligheten att ta sig till området med bil. (Kenneth Åhs skall ha en eloge för sitt agerande, hans åsikt i ärendet blev verklighet först år 2000 då den nya byggnadsplanen blev verklighet). I detta dödläge träffade vårt arbetsutskott kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 1987 för att försöka hitta möjligheter till lösningar. Vi fick förfrågan om vi inte själva kunde etablera området i egen regi? Vårt svar blev: Visst kan vi det om kommunen ordnar så att vi får farbar tillfartsväg! Vi avvaktade svaret men ingenting händer. Åter stillestånd, vi har tankar på att upplösa föreningen, men det var ju ingen panik, vi väntar och ser tiden ann Det är nu det drar i gång. Under våren träffade vår ordförande dåvarande kommunalrådet Sven-Erik Larsén, Han hade haft förhinder den 22 december på grund av sjukdom och han frågar nu: Hur går det med Kalvöprojektet? Det visade sig nu att han inte fått en helt korrekt rapport från AU-mötet. Han trodde att vi backat ur på grund av kostnadssjäl. När han fick vår syn på hela situationen bestämde han sig på stående fot om att en träff med oss för vidare diskussioner. Han såg troligen omedelbart möjligheter till en acceptabel lösning. Vi träffades några dagar senare och beslutade då ett nytt möte, att nästa gång träffas på koloniområdet för att på plats konstatera vilka möjligheter som eventuellt kunde finnas. Vid det besöket beslutade kommunalrådet på plats, (tjänstemännen protesterade) de åtgärder som skulle till för att vi i egen regi skulle kunna förverkliga etableringen av koloniområdet. Vid vägkanten 100 meter före den skarpa kröken på vänster sida växte stora rejäla ekar. Beslutet blev att ekarna på dom sista 50 meterna skulle huggas ner, och vägen därmed byggas ut på gärdet (åkern) mot vattenverket. På så sett skulle kurvan rätas ut och en bra tillfartsväg var möjlig att bygga upp. Detta hände på några dagar i mars 1988 och nu låg bollen hos oss. Det skulle bli val i september och kommunalrådet Sven-Erik Larsén skulle avgå med pension och hans uppmaning till oss var: Före valet eller aldrig. Nu blev det bråda dagar. Det ställdes stora krav 3

4 på styrelsen, klarar vi att genomföra detta projekt som egentligen borde vara en kommunal angelägenhet. Byggnadsplanen var klar men vi skulle infordra anbud för byggande av vägar, vatten och avlopp, toaletter o.s.v. Vi skulle få låna pengar från kommunen enligt förslag från borgarna som ville slippa ifrån etableringsarbetet. Vi skulle söka byggnadslov, och även dom kommunala besluten i Kommunstyrelsen och Kommunalfullmäktige måste vara klara före sommaruppehållet, och vi är redan nu inne i april. Vi beslutade nu att endast bygga för 80 tomter, d.v.s. etapp 1. Etapp 2 med 46 tomter fick anstå till det blev större efterfrågan. Vi antog ett anbud från Nynäshamnsföretaget AB Markekonomi MARECO på kronor. Senare tillkom arbeten med ytterligare ett antal vattenkranar, jordförbättringar m.m. Sluträkningen blev inkl. moms. 6 %. Vi fick ett 25-årigt lån av kommunen på kronor till 4 % ränta + inflation. Kommunchefen Svante Tolf överlämnade avtalen med bud den 15 juni och ett följebrev där han skrev: Vi har forcerat fram ett avtal för koloniområdet, hoppas ni kan godkänna detta med underskrifter och återlämna dessa med budet. Sista kommunalfullmäktigemöte före sommaruppehållet togs dom sista så viktiga besluten. Vi tillsammans med kommunkontoret hade lyckats trots den korta tid vi hade på oss. Nu är vi igång. Arbetet på koloniområdet skulle starta i början av augusti och vara slutfört i början av oktober. Men det är ju mycket mera som krävs för att få det hela att fungera och medlemmarna nöjda. Nu börjar det egentliga föreningsarbetet med upprättande av Nyttjanderättsavtal, Riktlinjer för området, Medlemsansökan, Hembudsskyldighet samt ett antal blanketter för dessa ändamål som skulle tas fram. Avgifter fastställdes för inträde 500 kr, tomträttsavgift 2000 kr och årsavgift till 2000 kr. Att rita förslag på hustyper var inte heller det lättaste. Bertil Siggelin med hustru satt i båten i Utös gästhamn i hällande regn och ritade vad som senare blev Siggestugan. Svante Wänelöf och Matz Carlsson ritade var sin stuga som blev nästan lika till utseendet. Dom beslöt senare att slå ihop sina idéer och därmed var Kalvöstugan förverkligad. Nu gällde det att få någon byggnadsfirma som kunde tillverka dessa och sälja färdiga på plats men också som byggsats för självbygge. Området måste indelas i kvarter och namn på vägarna. Det blev A; B; C och D-områden med tomtnummer, alla börjar med nr 1 o.s.v. Vägarna döptes till Stamvägen, Ekbackstigen, Skogstigen och Torpstigen. Arbetet med entreprenaden gick utan minsta problem. Hösten förblev torr och varm till vår fördel. Vägarna fick dock ett annat underlag än vad som var tänkt från början. Nu schaktade man bort 40 cm jord, la ut en duk och sedan kalksten från Stora Vika och Gotland som grund och grusade ovanpå. Resultatet blev mycket bärkraftiga vägar som till och med tål lastbilstrafik på vårarna. Inom området fanns några svackor, särskilt inom B och C områdena, som inte skulle bli så roligt för en kolonist. Dessa förändrades genom att ytjorden i svackan skyfflades år sidan och fyllde på med den jord som grävdes bort från vägarna, varpå matjorden skyfflades tillbaka, och nu blev hela området mycket planare. Toalettbyggnader uppfördes i form av 2 st. Friggebodar med 3 st. vattentoaletter i varje. Dessa byggdes dock så slarvigt av Jursta Produkter AB och godkändes inte vid slutbesiktningen utan en del fick göras om, och ändå blev resultatet inte bra. Sista hälften av oktober1988 mätte Bertil Siggelin, Svante Wänelöf, Tage Stensgaard, Osmo Laukkanen, Matz Carlsson och några frivilliga upp 200 kvm till varje tomt och det blev 80 tomter totalt. Styrelsens äkta hälfter serverade lunch som intogs på nedre toaletten där det fanns värme. I månadsskiftet sedan kallades medlemmarna till tomtfördelning efter den turordningslista som upprättats för dåvarande 36 medlemmar. Vi samlades i det så kallade Berga torp som då stod obebott. Och några började nästan omedelbart att gräva plinthål och bygga husgrunder Vid det första årsmötet i mars omfattades i årsberättelsen tiden för att spegla vad som hänt sedan begynnelsen. Första huset en Siggestuga restes på C 06 trettondagshelgen, huset byggdes i egen regi, pinne för pinne. Jursta Produkter AB åtog sig att färdigställa Kalvöstugan och Siggestugan såväl i byggsats som i färdigt skick. Priset för båda stugtyperna var för monterat och färdigt isolerat hus kr och 4

5 för byggsatts. Kravet var dock köp av minst 10 hus. Företaget erbjöd sig också att kostnadsfritt montera upp två visningshus. På förslag från ordföranden beslutade mötet att köparna skulle betala halva monteringskostnaden (3.500) till föreningens kassa. Fem Kalvö- och fem Siggestugor beställdes att levereras i juni månad. Våren 1989, A 24 och övre toaletten. foto/bs Hösten 1989, nu börjar det likna en koloni. foto/bs Jursta Produkter AB höll tråkigt nog inte alla löften som leveranstid o.s.v. Allt blev försenat, och slarv med själva byggandet förekom ofta till förtret för oss kolonister. Allt detta inklusive slarvet med toaletterna kom att innebära ett omfattande krav från föreningen till Jursta Produkter AB som avkrävdes ett skadestånd på kronor. Förhandlingen resulterade i en uppgörelse om kostnadsfri leverans till koloniområdet kommande år med två stycken Friggebodar, (vårt värde kr), samt målning utvändigt inklusive färg till dom två toalettbyggnaderna. Här bygger vi Duschar Bernt Wedin foto/bs Och här är duscharna klara! foto/bs Leif Johansson och Bertil Siggelin Det var inte alla medlemmar som var intresserade av att bygga duschar, men efter två årsmöten var vi nu framme till att bygga upp dom friggebodar vi fått som plåster på såren av Jursta Produkter AB. Vi byggde båda till ett hus och delade av invändigt till både dusch och förråd. Kostnaden blev endast materialet för själva duschen. I diskussionerna under projekteringsarbetet var avsikten att koloniföreningens styrelse skulle ha kommunens bemyndigande att bevilja byggnadstillstånd för respektive medlem och tomt. Tyvärr försvann denna passus i själva beslutsvändan vilket innebar att varje medlem själv måste söka bygglov hos kommunen. Tyvärr upptäcktes fadäsen lite för sent och efter att dom första husen var uppförda, 5

6 men med god vilja från parterna sida löstes problemet genom att man sökte tillståndet i efterskott. Konsekvensen blev tyvärr att medlemmarna fick betala en miniavgift till kommunen för sitt byggnadstillstånd. Vi sände naturligtvis också en hel del tiggarbrev, bl.a. till HSB Nynäshamn som senare sponsrade oss med tegel till föreningens alla byggnader. Färg invändigt till toaletterna, handtorkar och toalettborstar samt en mycket skraltig jordfräs. HSBchefen Tommy Söderbloms tanke var nog att vi skulle få en ny maskin, men den tjänsteman som fick uppdraget var lite för snål och kunde inte se nyttan med att sponsra oss, dessutom fanns en maskin som borde bytas ut för deras del och då fick det bli den. Följden blev att efter varje utlåning satt hälften löst på maskinen eller så var den helt livlös. Den jordfräsen såldes på föreningens första prylauktion för 50 kronor till ett par medlemmar. Trot eller ej, maskinen fungera fortfarande nu vid vårt tioårsjubileum. Vi har stretat och kämpat för att förbättra området och rekrytera nya medlemmar, men lågkonjunkturen som började precis när vi startade har med all säkerhet lagt sin hämdsko på vår verksamhet. Trots allt har vi lyckats att med gemensamma krafter hålla årsavgiften på en rimlig nivå. Mycket hjälp har vi fått genom försäljning av jord, sand, singel och gödsel som givit ett överskott samtidigt som det är bekvämt för medlemmarna Vi måste ju på något sätt hålla ogräset borta från de områden som ännu ej var bebyggda. Och underhåll på vägarna var också nödvändigt. Vi hyrde en gammal traktor och harv några gånger men det var inte tillfredsställande. Vid ett besök på Gotland blev det så att Bertil Siggelin fick tillfälle att köpa en Volvotraktor T 22, 1948 med bra däck och lastare. Vidare köpte han redskap efter vårt behov och föreningen fick utnyttja allt för sitt underhåll. Även en transportvagn byggdes på ett gammalt chassi som vi lyckats komma över. Hans tanke var också att traktorn med redskap skulle lösas in av föreningen då ekonomin så tillät. Vi kunde nu bedriva en del odlingar i föreningens regi med lin och andra växter som såldes på prylmarknaden. Festkommitténs aktiviteter har också bidragit till att ekonomi och framförallt till en fin gemenskap inom området. Till stor hjälp var en engagerad kassör, Svante Wänelöf med tillgång till ett ekonomiskt datasystem, till och med samma program som Nynäshamns kommun använde vilket underlättat kommunikationerna oss emellan. Till glädje för medlemmar, här monteras port D 08. Och för barnen på midsommar foto/bs 6

7 Ja nu löper det på, det kommer en ny medlem då och då. Vi lyckades köpa en valstuga till lågt pris som vi satte på plintar och sålde. En medlem tröttnade på grund av separation varför vi även löste in den stugan och sålde vidare. Och så har vi fortsatt för att få in pengar för att slippa höja avgifterna Den 31 december var vi 62 medlemmar. Vi hade under året projekterat och vid extra beslutsmöte beslutat att elektrifiera området till en kostnad av kronor. Vi träffade en överenskommelse med Nynäs Energi AB för att kunna utföra allt arbete i egen regi. Genom medlemmarnas egna arbetsinsatser och möjligheter till lån av maskiner, lastbil o.s.v. som kunde bemannades med medlemmar som förare. Dessutom fanns behörighet bland medlemmarna för att planera och montera alla elektriska detaljer, därmed sparade vi in minst kronor. När allt arbete och slutbesiktningar var klara överlämnas hela projektet till Nynäs Energi AB som för all framtid står för underhållet på elnätet. Förhoppningen är nu att trivseln ökar, att nya medlemmar kan skrivas in nu när man bara kan trycka på knappen. Men visst kunde det varit trevligt om intresset för solenergi hade varit större, och dessutom hade blivit billigare i drift. Men var sak har sin tid, och tiden var nog inte mogen för solenergi då. Framtiden får utvisa: Rätt eller fel med el? Någon form av regnskydd måste anordnas som skydd vid festligheter o.s.v. Det blev i form av 4 st. pvc-rör som böjdes i en båge, förstärktes med armeringsjärn. Rör slogs ner i backen och fungerade som hållare vari pwc-rören placerades. En presenning á 6 x 10 meter som tak. Fungerade faktiskt riktigt bra om det inte regnade för hårt, då hände det att tyngden av vattnet gjorde att det hela ville sjunka ihop. Eftertanke. Kalvö Koloniträdgårdsförening bildades den 27 april 1987, och verksamheten startade med att anlägga vatten-, vägar och toaletter i augusti Och nu har du läst om dom första och jobbiga åren, här kommer en sammanfattning av dom sista tio, fram till 20-årsdagen. Så här långt kanske du läst i tidigare version vad beträffar 10 års jubileet. Men här kommer en fortsättning. Ofta hör man frågan, särskilt från äldre personer vad tar tiden vägen. Ja det kan man fråga sig. Men jag förmodar att tiden går så fort är beroende på att vi har trevligt och mår bra i vår koloniverksamhet. Det vore värre att sitta och fundera på vad man skall göra med tiden. Vill nu försöka sammanfatta allt som hänt under dom sista 10 åren. Med åldern ökar förhoppningsvis också förståndet säger dom lärde. Och det är säkert sant, för när man tänker tillbaka frågar man sig: Hur vågade vi starta upp verksamheten med 36 st. intressenter som medlemmar på 80 tomter och 1,4 miljoner i lån från Nynäshamns kommun, till 14 % ränta? Ja, det var ett vågat beslut som föreningsmötet tog i förhållande till dagens ränteläge 2008 då man kan låna pengar till ca 5 % ränta. Och nu har vi fått hela området elektrifierat. Då fanns det möjligheter och kunskap bland medlemmarna att låna och köra dom tre grävmaskinerna som gjorde det mesta av arbetet med att gräva kabeldiken och att ösa igen dessa. Det var en syn skall ni tro, (november 1997) att skåda alla som så enträget deltog i arbetet med att dra ut kilometervis med kablar och kabelrör i hällregn. Lerigare människor har nog aldrig skådats, men humöret var på topp. En otrolig arbetsprestation av föreningens medlemmar Kunskap fanns också att planlägga hela systemet, koppla alla kablar i respektive skåp. Ett jättejobb utfördes av medlemmarna i ett för kolonin gynnsamt läge. Hela våren och sommaren pågick arbetet allt i egen regi. För i tid, då du läser detta saknas det mesta av dom möjligheter vi hade då. Den 28 augusti 1998 kl fick vi ström i området och i samma ögonblick överlämnade vi hela anläggningen till Nynäs Energi AB. Många stugor var upplysta och det promenerades allmänt för att titta på nymodigheterna med elektriskt lyse den kvällen. 7

8 Gunnar Bjuhr och Sigge i var sin maskin. Foto/bs Curt Mellin fick specialjobben på tomterna. Foto/bs Med elektriciteten startade också diskussioner om områdets utveckling. Bl.a. kom inköp av tvättmaskin på tal. Kan fryshuset bli tvättstuga? Fryshuset var en liten byggnad där vi hade en frys. För att medlemmarna skulle få lite kyla i sina kylväskor införskaffade vi enlitersflaskor som fylldes med vatten, alltså en form av frysklampar. Nej, årsmötet röstade ner förslaget. Det var Nynäshamnarna som var motståndare och tyckte att behovet av den servicen inte fanns. Tvätta kunde man göra hemma, men för Stockholmarna fanns ju naturligtvis behovet. Styrelsen arbetade för bättre service och för att locka utomsocknes till området, då intresset för koloniverksamheten i kommunen var näst intill obefintlig. I detta läge var också alla överens om att område 2 med 46 tomter inte skulle byggas ut. Men arbetet med att rekrytera nya medlemmar fortsatte med alla medel. Problemet under hela 90-talet hade varit den enorma lågkonjunktur och bankkris som drabbade vårt land 1989, vilket innebar att ingen vågade köpa i ett läge då ALLA jobb var osäkra med uppsägningar på löpande band. Att i detta läge också låna pengar var nästintill omöjligt. Det här året köpte föreningen in 2 st. valstugor som senare placerades på A 04 samt C 08. Under åren som gått har föreningen köpt några stugor av medlemmar som haft svårt att sälja, för att sedan sälja dom vidare. Dessa köp har i stort bidragit till föreningens goda ekonomi som nu på 2000-talet ger ett ekonomiskt underlag för ytterligare utbyggnad av servicen i området. Ett betydelsefullt beslut som styrelsen fattade i ett tidigt skede var, att den extra servicen inte skulle belasta föreningens ekonomi, utan betalas av den som utnyttjade dessa möjligheter t.ex. tvättmaskin, telefon, dusch o.s.v. Beslutet gäller fortfarande och fungerar till allas trevnad. 10-årsjubileum firades med utdelning av kepsar till alla samt en resa till Mariehamn för hågade medlemmar Vi började också diskutera förändring av gällande byggnadsplan. Av erfarenhet vi fått för tiden som gått har vi kommit underfund med att en del detaljer saknades som diskhörna, större veranda, inglasning av verandan, bättre och tydligare regelverk. Kalvö Koloniträdgårdsförening bestod nu 1999 av 64 medlemmar varav 3 st. var nybyggare. Fortfarande var 15 tomter lediga. Ett intäktsbortfall på i runda tal kr. En modernisering av byggnadsplanen skulle kosta hela kronor. Och inte nog med detta, därtill att den subvention vi haft från kommunen under något år för outhyrda tomter, nu skulle upphöra. Ränteläget hade förbättrats något från dom 14 % vi hade i början. Styrelsen hade lyckats omförhandla avtalet med kommunen så att vi fick ett räntetak på 7.5 %, och den aktuella räntan blev nu enligt Stibor Ett med plus 1 %, och med sjunkande ränta under några år blev det en stor hjälp för vår ekonomi. Vi började också med informationsmöten för medlemmarna en gång per månad vilket blev en succé eftersom ovissheterna och rundsnacket uteblev. Styrelsen fick också många tips från medlemmarna på dessa möten Ja så var vi då framme vid årsmötet år Tvättmaskin fanns på dagordningen och röstades igenom med 25 röster mot 10 nej. Maskinen placerades på den mittersta toaletten i övre toalettbyggnaden. Det har visat sig att maskinen används vid cirka 90 tvättar per säsong. Årsavgiften höjdes med 300 kr till 8

9 2.900 kr. Bevattningsförbud på gräsmattor infördes eftersom vatten är en stor del av driftkostnaden och vattnet i Nynäshamns kommun är dyrt. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att fortsätta arbetet med den nya byggnadsplanen. Den 7 oktober samma år röstades förslagen till den nya planen igenom med tillägg för medlemmarnas särskilda önskningar. Detta innebar att medlemmarna själva fick bestämma genom att kommunen godtog hela förslaget utan undantag. Beslutet innebar också att en extra utdebitering skulle ske med 250 kr per tomt samt att alla nya bygglov för obebyggda tomter skulle kosta 1000 kr, därmed blev det kostnadstäckning för dom kr som projektet kostade. Föreningen fick nu också uppdraget att bevilja bygglov inom området. Det lustiga i sammanhanget är att Södertörns Brandförsvar yttrade sig över planen och hävdade att det skulle vara minst 8 m mellan husen, vilket skulle innebära att inga ytterligare hus kunde byggas eftersom vi hade problem med i dagsläget 4,5 m mellan husen. Men något måste dom väl säga eftersom dom fick ärendet på remiss blev ett bra år. Nu var vi 72 medlemmar varav 7 st. nybyggare. Rätt eller fel angående beslutet med att få området elektrifierat visade sig vara helt rätt, nu stiger optimismen igen. Dagens människor kan inget om gasol, fotogen o.s.v. och då blir ju allting besvärligt. Nya vägskyltar inköptes till området. Hemsida etablerades och en bussresa till Julita och ett besök hos Hovsjö koloniförening. Ett trevligt besök, men alla var överens om att Kalvö är bättre och trevligare. Sedan 1991 hade, eftersom föreningen hade dålig ekonomi, ordf. Bertil Siggelin hållit föreningen med traktor och ett antal jordbruksredskap. Det fanns ett stort behov av dessa för skötsel av vägar, allmänna gärden, outhyrda tomter o.s.v. Styrelsen beslutade nu att lösa in traktor och alla maskiner, garage m.m. för kr. Marknadsvärdet var troligen omkring kr, så det blev en bra affär för föreningen och Sigge fick tillbaka dom pengar han lagt ut blev ett händelserikt år. Nya infartsleden etablerades och vi planterade parkrosor i egen regi på bullervallen mot vägen. Vägverket hade varit en mycket bra samarbetspartner under hela byggnationen. Dom lånade ström av oss och vi fick mycket material av dom, bl.a. grusade dom hela vår vägsträcka. Dom betalade oss också rejält för arbetet med rosorna och elförbrukning. Osmo Laukkanen D 03 byggde och satte upp 12 st. fågelholkar runt om området det året. Kvarteret med B-tomter hade vissa tomter som var svårbebyggda på grund av att dom var så långsmala. Beslutades att mäta om dessa och ta bort B 06 och samtidigt utöka arealen med några kvadratmeter för dom övriga. Pumpen för vårt avlopp, som pumpar bort vårt avloppsvatten till vattenverket, visade sig ha gjort sitt varför en nyinvestering var nödvändig. En liten lätt summa på ca kr. Den koloniförening som fanns utanför Oljan eller Nynäs Petrolium tvingades lägga ner då nya infartsleden skulle dras fram där. En av deras små stugor blev nu lekstuga hos oss på Kalvö, helt utan kostnad. Lite färg, såväl ute som inne och med medlemmars energi och bidrag så blev stugan som ny med inredning, leksaker, tavlor m.m diskuterades Framtiden. Framtiden var ett projekt som skulle tala om hur nödvändiga byggnationer skulle placeras. Vi var nu 78 medlemmar varav 7 nybyggare och en tomt ledig. Bertil Sigge Siggelin som varit ordförande sedan start, ville nu lämna sitt uppdrag men också ta fram ett program för utvecklingen några år framåt och för att underlätta för en kommande styrelser. Behov fanns nu av handikapptoalett, större föreningsförråd, flera duschar, traktorgarage, övernattningsmöjligheter och eventuellt en föreningslokal. Den första diskussionen handlade om plats på allmänningen bakom D-tomternas östra del, men som senare röstades ner på ett informationsmöte. Den 31 augusti 2003 beslutade dock ett extra möte att projektet Framtiden skulle ha följande innehåll: I första hand bygga en handikapptoalett, Bygga helt nya duschar och därmed kan dom gamla duscharna bli lokal för festkommittén och frysarna. Föreningens förråd utökas med 10 kvm österut. Traktorgaraget byggs på nuvarande plats. Man beslutade också att avstå från att bygga ett föreningshus med tanke på dyra driftskostnader. 9

10 All byggnation skall byggas efter hand och efter att behovet så påkallar Årsmötet 2004 höjdes årsavgiften med 100 kr. Inte på grund av underskott i kassan utan på grund av att arbetslagen omorganiserades. Från att ha varit sex arbetslag där alla hade skyldighet att delta ändrades detta nu till ett enda arbetslag som styrelsen utser, därmed också en kostnadsökning för föreningen. Handikapp toaletten hade byggts under vinterhalvåret och var nu färdigbyggd till säsongstarten. Förlängningen av förrådet skulle påbörjas under hösten. Namnbyte till Kalvö Koloniby och nya stadgar föreslås. Med anledning av att ordförande ville avgå hade sökandet efter en kandidat äntligen givit resultat och vi hade hittat en medlem som var villig att överta ordförande posten, Robert Petersohn som valdes nu in i styrelsen som vice ordförande. Nu började också diskussionen om att förändra medlemmarnas el-abonnemang inom hela området. Alla medlemmar hade ett eget el-abonnemang, som skulle kunna förändras till ett enda för föreningen för att få billigare avgifter, särskilt beträffande grundavgifterna. Koloniföreningen skulle sedan sälja elen till medlemmarna. Nynäshamns Energi AB tillskrivs för en begäran om förhandlingar. Vi hade under alla år underhållit tillfartsvägen till området men nu tar kommunen över ansvaret. Styrelsen diskuterade att förnya och utveckla vattenposterna. Sigge bygger 25 fågelholkar till olika fågelarter, bl.a. till ugglor och fladdermöss, och sätter upp dom runt om i området. Ett försöksprojekt med äppelvecklare startas i regi av Alnarps Jordbruksinstitut. Vi sätter upp 800 st. feronom-remsor i äppelträden som skall sprida en doft så att äppelvecklar-hannarna inte kan hitta honorna. Det blev ett lyckat resultat, endast 5,3 % skadad frukt konstaterades på hösten. En medlem som inte byggde efter gällande regler, trots flera tillsägningar, fick en anmodan om uppsägning. Föreningen löste in stugan, efter att felaktigheterna borttagits, därmed var tvisten löst. Under alla år hittills hade endast två tvister förekommit. Den nu nyss nämnda och en tidigare som troligen till del var orsakad av sjukdom. Personen ifråga anklagade ordförande för bl.a. förskingring men ställde också till en del otrevligheter för sina grannar På årsmötet 2005 valdes Robert Petersohn till ny ordförande för Kalvö Koloniby, som är föreningens nya och lite enklare namn. Bertil Sigge Siggelin avtackades nu efter ett 20-årigt engagemang i föreningen, Medlemsantalet var nu 79 st. och alla tomter uthyrda. Det blev ett enhälligt beslut att förändra elektrifieringen till ett enda föreningsabonnemang och medlemmarna får därmed köpa el av föreningen i fortsättningen. Vinst minst 300 kr/år per tomt, troligen mera, men det får tiden utvisa. Allt blev klart hösten Samtliga arrendekontrakt skall förnyas för att bli tidsenliga. Föreningens kapital förändrats också så att tomträttsavgifterna flyttats från skuldkonto till kapitalkonto, vilket ger föreningen större handlingsfrihet. Styrelsen beslutade att förnya alla vattenposter med flera uttag, nu fyra i stället för tidigare två st. Resultatet blev att vi nu förlänga säsongen genom att vi tidigare på våren liksom senare på hösten ha fungerande toaletter och färskvatten trots några minusgrader Årsmötet 2006 beslutade om nya stadgar och nya arrendeavtal samt nya riktlinjer för Kalvö Kolonibys verksamhet. Eftersom Jordabalken och ett antal domar i ärenden om arrende har förändrat verkligheten var det ett måste att förnya dessa handlingar. På försommaren blev C 10 till salu, ett ypperligt tillfälle att införskaffa möjligheter till övernattning till medlemmarnas gäster. Eftersom Svante Wänelöf, vår tidigare kassör och trotjänare hållit oss med lokal och datorer, hade lämnat oss uppstod ett stort behov av ny lokal för styrelsens handlingar. Men en klok styrelse löste in stugan till ett gynnsamt pris, nu med plats för dator, kopiator, övernattningar m.m. Efter bara några dagar tecknades stugan för den första gästnatten. Totalt blev det åtta gästnätter denna sommar á 150 kr. Ett otyg hade också smugit sig in i vårt område, nämligen Svartvinbärskvalster med påföljd att alla svartvinbärsbuskar i hela området måste grävas upp och brännas. Nya planteringar kan inte ske förrän Koloniträdgårdsförbundet ger klartecken om en härdig ny sort av svartvinbär. Medlemmarna har nu 10

11 också möjlighet att få vatten indraget på tomten eftersom det finns flera uttagsmöjligheter och att föreningen är behjälplig med monteringen Vintern kom först den 13 januari med kyla och snö. Stackars vivor, rosenknoppar, kaprifol och alla lökar som tittade fram med flera cm. Kanske en effekt av klimatförändringen som livligt nu diskuteras. Vivorna blommade och stockrosen klev upp hela 20 cm i december. Under alla år har föreningen drivit en odlingsverksamhet där skörden säljs på marknaden. Därtill auktion som bidragit med välkomna svenska kronor till den ekonomi som oftast varit ett minus men pengar från dessa och andra aktiviteter har fyllt dessa hål blev också ett sniglarnas år. Åren tidigare hittade vi endast något fåtal mördarsniglar men nu har områdets södra och västra del fullkomligt invaderats av mördarsnigeln eller som den egentligen heter, Spansk skogsnigel. Medlemmarna har både morgon och kväll plockat dessa förhatliga varelser i plastpåsar som slängts i hushållssoporna till ett oräkneligt antal, ja säkerligen flera tusen stycken. Med Snigeleffekt och plockande har vi dock lyckats hålla antalet till en viss begränsning. En stor eloge till alla dom medlemmar som med stor energi deltagit i arbetet. Föreningen utvecklas undan för undan. I år inköptes två stycken tält 5 x 8 meter varav ett monterades på Träffpunkten till allas belåtenhet, därtill ett antal bord med bänkar. Tanken är att ett tält skall vara uppställt från Aktion i juni till Marknad i augusti. Ett stort tillskott i trivseln då vi inte är beroende av väderlek på samma sätt som förut. Nu har alltså dom tidigare PVC rören tjänat ut, men kommer kanske till användning igen, vem vet. Dom gamla borden som var en gåva från tidigare Möbelkonsum i Nynäshamn får nu fylla sin uppgift vid boulebanorna. Tiderna förändras undan för undan. Vi började vår verksamhet utan elektricitet vilket senare visade sig ha en hämmande verkan på verksamheten. När området elektrifierats ökade medlemsantalet raskt och alla tomter har blivit uthyrda och bebyggda. Nu kom även önskemål om möjlighet till Internet anslutning. Vad månde bliva nästa önskemål? Liksom tidigare år beträffande elstängsel runt området, duschar, tvättmaskin m.m. har det alltid varit ett motstånd för dessa nyheter. Men efter att förslaget kommit upp på flera årsmöten har man kunnat fatta beslut, vilket i sin tur visat sig senare vara helt riktiga och uppskattade förnyelser. Årsmötet i år beslutade att styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan om möjlighet till en Internet anslutning och liksom tidigare att användarna skulle stå för kostnaden. Lite trassel vart det då systemet inte höll vad Telia Sonera lovade, men med lite extra utrustning som en runtomstrålande antenn fick hela området en acceptabel täckning. Skall bli intressant att se utvecklingen för detta. Troligen blir detta också ännu ett av styrelsens väl underbyggda förslag som kommer att uppskattas av många till en otrolig låg kostnad, 360 kr per år och tomt, dock beroende på hur många som vill ansluta sig. Nya duschar planeras nu där nuvarande Fryshus var placerat, allt enligt tidigare beslut den 31 augusti 2003 gällande Framtiden. Vi skall bygga ett nytt hus innehållande fyra duschar samt ett litet förråd med plats för varmvattenberedare och städmaterial. Bygget startade med rivning av Fryshuset och grunden grävdes med lånade maskiner men med egna förare. Femton kubikmeter singel gick åt att fylla gropen men så blev det en stadig grund med ett gediget avloppssystem. Här gjorde vår gamla traktor från 1948 oss en björntjänst genom att forsla bort all jord från grunden där nu singelbädden ligger. Huset stod klart till julhelgen, endast tegeltaket saknas utvändigt. Tegeltaket får olika färger beroende av att alla sparade tegel från olika medlemsbyggen inte räcker till utan vi måste blanda färgerna. Invändigt återstår målning, ventilation, elektricitet, värme och vatten. Efter årsskiftet skall också dom gamla duscharna omvandlas till kiosk med försäljningslucka så festkommittén får det lite bekvämare att jobba och förvara sina saker. 11

12 Curt, Knut, Sigge i grunden foto/rp Grunden klar foto/rp Ja allt har sin tid säger ordspråket och för Kalvö Koloniby tog det hela 19 år för att få alla tomter uthyrda. Men trots motgångar genom konjunktursvackor, arbetslöshet m.m. har koloniföreningen lyckats uppnå ett resultat över förväntan. Med ett ras från 165 intressenter till dom 36 medlemmar som skrev på sina arrendekontrakt startade vi verksamheten. Om det varit i skrivande stund hade det nog aldrig blivit någon koloniverksamhet på Kalvö. Men med en entusiasmen nästintill det otroliga har alla dom 36 medlemmarna och dom senare tillkomna bidragit till den verklighet som vi lever i idag. En solskenshistoria värd att minnas, vill man så kan man, men alla måste hjälpas åt. En bidragande orsak är också att inga stölder eller förstörelse har skett inom området, något att vara mycket tacksamma för, undantaget EN liten händelse dock som senare fått sin upplösning. Kalvö Koloniby har visat genom åren att gemenskap, samarbetsanda, lyhördhet och trivsel och hårt arbete skapar en extra krydda och livskvalitet för oss kolonisterna. Nya duschen årsskiftet foto/bs Kabelgrävning, Robban & Leif foto/bs Ja så blev Kalvö Koloniby det lilla samhälle vi förväntat oss med alla förnöjdenheter som duschar, tvättmaskin, bibliotek och nu också en liten affär genom den nya kiosken som kan hållas öppen då och då efter behov. Ett jubileum kommer att gå av stapeln under sommaren 2008 och planeringen pågår för fullt när detta skrivs. Vi kan se framtiden ann med tillförsikt då vi nu utökat dom sanitära förhållandena och har tak över huvudet när vi samlas på Träffpunkten till fest eller informationsmöten. Och dessutom har föreningen nu en stabil ekonomi. TROTS ATT MÅNGA AV KOMMUNENS STYRANDE TROLIGEN INTE HAR EN ANING OM HUR STOR BETYDELSE ETT KOLONIOMRÅDE HAR FÖR KOMMUNENS INNEVÅNARE KAN KALVÖ KOLONIBY BETRAKTAS SOM ETT PARADIS I NYNÄSHAMNS KOMMUN VAD GÄLLER FRITIDSVERKSAMHET SOM 12

13 OCKSÅ BIDRAR TILL AKTIVITET, REHABILITERING, MILJÖTÄNKANDE, ODLINGSKUNSKAP, TRIVSEL OCH LIVSGLÄDJE. På Kalvö skiner solen även när det regnar ska ni veta. Januari 2008 Vid pennan / Bertil Siggelin tomt C 06 13

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening En grön oas mellan Ringvägen och Årstaviken www.eriksdalslunden.se För aktuell information, se hemsidan och anslagstavlor i området. Karta över Eriksdalslunden

Läs mer

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 På Uggleskolan i Södra Sandby blev spännande planer verklighet. Här byggdes ett vattenblänk med tillhörande minibäck, genom att tillvarata en naturlig

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast Blåklocksgatan 2 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast Gatuadress Blåklocksgatan 2 enligt överenskommelse I idylliska Almåsa fritidsby finns här en ljus

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget här är fantastiskt med kvällssolen som ligger på och den rogivande utsikten

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD 1 Firma Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening, nedan kallad föreningen. 2 Verksamhet Föreningens verksamhet är att främja

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Askims Kolonistugeområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Järnvägsgatan 1. Län Kalmar Gatuadress Järnvägsgatan 1 Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast

Järnvägsgatan 1. Län Kalmar Gatuadress Järnvägsgatan 1 Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort hus som byggdes

Läs mer

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar BYGGREGLER Linköpings koloniträdgårdar Allmänt Byggregler gällande Ullevi, Emmalund, Ådala samt Valla som även skall ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämndskontor. Tomtstorlekar Tomtstorleken för koloni-

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsföreningen Steffens

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se

SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMAN (25 oktober 2007) Som vanligt var Spikverkets Årsstämma livlig och debattglad. De boende fortsätter att visa starkt

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Vårviks Backa Bräcke By

Vårviks Backa Bräcke By Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 64 m² Område Bräcke By Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 15 naturtomter

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar Sjöstadsnytt www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 3 Ny styrelse nya utmaningar Vi i den nya styrelsen tackar för förtroendet från årsstämman den 21 maj. Vi har haft vårt första sammanträde och snabbt konstaterat

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA

Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA Protokollsanteckning avseende ärende 20"Avtal om överlåtelse och ersättning med Edsbergs Park Fastigheter AB avseende återkallande av överklagat beslut

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

AVTALSVILLKOR 2015-01-01

AVTALSVILLKOR 2015-01-01 AVTALSVILLKOR 2015-01-01 Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Krontallen Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Krontallen Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning I änden på enskild väg

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Stadgar Sjövikens koloniförening Giltiga from 2011-04-17

Stadgar Sjövikens koloniförening Giltiga from 2011-04-17 Innehåller 6 sidor och 14 paragrafer Stadgar Sjövikens koloniförening Giltiga from 2011-04-17 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Sjövikens koloniförening med säte i Trelleborg. Sjövikens koloniförening

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK)

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) Fastställda av årsmötena 2013-03-25 och 2014-03-24. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar,

Läs mer

Norra Storängsvägen 3

Norra Storängsvägen 3 Län Östergötland Gatuadress Kommun Finspång Storlek 7.0 rum (6 sovrum) / 178 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor familjevilla centralt

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Förslag till dagordning fastställs enligt följande:

Förslag till dagordning fastställs enligt följande: STYRELSEN PROTOKOLL Styrelsemöte Datum: 26 maj 2015 Tid: 18.00 20:15 Plats: Paviljongen Öster I Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy Lindskog Lars-Erik Nilsson Jeanette Nilsson vice

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område " Almåsa Fritidsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Lugnt och skönt område med god grannskap.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

Strandfastighet m bostadshus, garage/verkstad pir + båthus och lusthus i Önningeby, Jomala

Strandfastighet m bostadshus, garage/verkstad pir + båthus och lusthus i Önningeby, Jomala Strandfastighet m bostadshus, garage/verkstad pir + båthus och lusthus i Önningeby, Jomala Presentation På Apalnäset i Jomala Önningeby ligger denna utsökt natursköna grönskande strandfastighet, Villa

Läs mer

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast Rosättra Varvsväg 49 Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast Gatuadress Rosättra Varvsväg 49 enligt överenskommelse Riktig sjötomt med underbart läge!

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast Bokgången 39 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Kölnans Fritidsby Gatuadress Bokgången 39 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mysig stuga på lugnt läge! På populära Kölnan

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 50 m² Område Vätösund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Riktig sjötomt med underbart

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Anten - Gräfsnäs Järnväg

Anten - Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg Riktlinjer för upplåtande av föreningens utrymmen och fastigheter Fastställd av styrelsen 2010-06-20 Bakgrund. Vid styrelsemöte den 17 oktober 2009 diskuterades

Läs mer

Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken.

Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Bilaga 1 till dagordningens punkt 8. Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Styrelsens förslag Under förutsättning att finansiering och kommunal

Läs mer

Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2011

Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2011 Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Typ av möte: Årsmöte Mötesdatum: 2011-02-22 Närvarande: 57 personer som representerade 45 kolonilotter. 1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17 Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 33 m² Område Grymön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sjötomt vid Bråviken.

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Västra Gatuadress Läperud 3, 4 Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Läperud 3, 4 Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Riktig Bullerby-känsla med gott om plats för allt och alla. Stor odlingspotential och skogar

Läs mer

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt hus med

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Vindilevägen 7. Län Gotland Gatuadress Vindilevägen 7 Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Vindilevägen 7. Län Gotland Gatuadress Vindilevägen 7 Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gotland Gatuadress Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära havet och populära Tofta stranden och nära golfbanor och samtidigt inte så långt

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är ett billigt boende med bekvämt köravstånd till både Eslöv och Landskrona.

Läs mer