Kalvö Koloniby en sammanfattning över dom första 20 åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren"

Transkript

1 Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november foto/ bs Kalvö Koloniby en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs

2 Dom första tio åren som blev 14 år totalt. Dom första femton åren bar koloniföreningen namnet Kalvö Koloniträdgårdsförening, vilka några tyckte var ett långt och besvärligt namn beslöt årsmötet att byta namn till Kalvö Koloniby, vilket också varit arbetsnamnet under några år. Namnet uppstod efter en felskrivning av en medlem på en namnskylt som skulle fungera som vägvisare. Många tyckte vid den här tiden att föreningen var relativt ny, trots att hela tio år förflutit. Skall här försöka berätta lite om de tider som gått och spegla dom förhoppningar, förtvivlan och till slut glädjen över att vi nådde målet på Berga och Nynäshamn 2:154 som är områdets betäckning Nynäshamns södra socialdemokratiska förening skrev till kommunstyrelsen i februari 1984 och föreslog att kommunen skulle etablera ett välordnat kolonistugeområde i Nynäshamn. Man föreslog ett område vid Berga torp som kommunen förvärvat och som skulle bli en lämplig plats för ett koloniområde. Kommunstyrelsen antog förslaget och uppmanade Södra Socialdemokratiska föreningen att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på intresset i Nynäshamn. En arbetsgrupp bildades med Gunnar Karlsson, Gunnar Wännman och Gunnel Svensson. Projektet presenterades också i Nynäshamnsposten i maj Göte Larsén ritade en idyllisk täppa med stuga, kompost och jugarbänk som illustration till enkäten. Kommunen byggde, genom Eisten Nilsson senare medlem på A 05, en Friggebod med staket som inramning och presenterade förslaget vid södra föreningens familjesöndag på Lövhagen den 12 maj Senare flyttades stugan till Svandamsparken där den stod fram till hösten. Enkätundersökningen fick ett resultat över förväntan, 165 familjer visade sig vara intresserade av att bli kolonister. Och nu startar allt på allvar med projektering och ritningar o.s.v. Kommunens arkitekt Elisabeth Berglund ritade första förslaget för området. Det blev raka vägar och fyrkantiga tomter. Det såg inte så inspirerande ut faktiskt, och i övrigt hände så gott som ingenting, projektet stannade av Arbetsgruppen kallade till ett första informationsmöte med intressenterna den 24 oktober Där presenterade dom ritningar som framtagits, huruvida jorden lämpade sig för odling (Tidigare åkermark) av grönsaker, skadeverkningar från rådjur och mycket mera. Kostnaderna för att bygga en Friggebod skulle bli ca kr. Stadsträdgårdsmästaren Börje Söderlund berättade att jorden var mycket bra även om jordhalten var något låg, men det skulle förbättras lätt med gödsel, löv och kompost. Mötet präglade av en mycket positiv och förväntansfull anda. En interimsstyrelse valdes med Gustav Ljungqvist som ordförande, Bertil Siggelin kassör och Torsten Nilsson, Inga-Britt Mann, Astrid Tängeskog som ledamöter. Nästan per omgående begärde interimsstyrelsen att kommunen skulle gödsla och plöja området för att jorden s.a.s. reda sig då den nu låg i vall. Men Kommunen hade lovat lite för mycket. Det visade sig att Nynäs Gård arrenderade marken och hade lovats att få skörda foder även 1986 och plöjning kunde därför först ske sommaren Interimsstyrelsen började nu sitt arbete. Tidigare arkitekt ersattes nu med arkitekten Lars Ringdén som lånades från Länsstyrelsens arkitektkontor. Han var så att säga uppväxt i ett koloniområde i Stockholm så han ritade till vår glädje om hela området efter egen erfarenhet, och resultatet har nog ingen ångrat. Vi hade många kontakter med kommunen angående vatten från Älviksjön, avlopp, torrtoa eller mulltoa, vägarnas beskaffenhet, husens storlek, telefoner, elektrifierat område eller inte. Det slutade med kommunalt vatten och vattentoaletter. Ingen Elektricitet. Vi föreslog att föreningen skulle heta Berga Koloniträdgårdsförening men brandchefen sa nej. Det finns för många Berga i kommunen och det skulle vara lätt att ta fel vid påkallad utryckning. Brandchefen hade också synpunkter på utformningen av vägar, brandsäkerhet för husen m.m. Bl.a. skulle en gipsskiva utgöra brandvägg om två förråd sammanbyggdes, alltså skiljevägg mellan kvm. Största problemet visade sig vara möjligheten att ta sig till området. Det finns nämligen 2

3 fornlämningar på båda sidor om tillfartsvägen, och en Hålväg på sydöstra sidan. Någon förändring fick inte ske, utan allt skulle bevaras i dåvarande skick enligt Länsantikvarien. Man fick inte heller på föra grusmassor eller annat material. Dessutom var vägböjen i backen så skarp att det var omöjligt att klara kurvan med personbil. Vi är nu framme vid 1987 och byggnadsplanen hade framtagits, kommunens kostnadsförslag hade stigit bl.a. på grund av högre standard och bärighet på vägarna, från kr till drygt 2 miljoner kronor plus moms och 14 % ränta. För dyrt ansåg vi. Stillestånd och förtvivlan kan man nog kalla det läge som nu uppstod beträffande projekteringen. Men hoppet är det sista som lämnar människan säger ordspråket Trots allt bildades Kalvö Koloniträdgårdsförening den 24 april Interimsstyrelsens ordförande avsade sig uppdraget på grund av sjukdom. Mötet valde nu en ny interimsstyrelse med Bertil Siggelin som ordförande, Svante Wänelöf som kassör och Matz Carlsson som sekreterare, Torsten Nilsson, Astrid Tängeskog och Inga-Britt Mann som ledamöter. Vid medlemsmöte den 10 juni beslutades att anta stadgar efter information från Kolonträdgårdsförbundet. Föreningen hade nu endast 34 st. medlemmar av dom tidigare 165 intressenterna. Vid nästa möte den 22 september samma år beslöt mötet att ge styrelsen i uppdrag att upplösa föreningen utan särskilt möte, på grund av ett näst intill omöjligt kostnadsläge samt svårigheterna med tillfartsvägen. Dessutom avvisades vårt förslag på stugornas byggnadsyta. Ordföranden i byggnadsnämnden Bertil G Jonsson, en duktig, kunnig person men med ett lite för stort självförtroende, han lyssnade inte så ofta på argumenten utan menade sig själv vara bäst. Föreningens krav var att stugorna skulle ha en yta på 16 kvm, och många av byggnadsnämndens ledamöter var nog ense med oss bl.a. Kenneth Åhs som var vice ordförande i nämnden. Enda sättet att få till en lösning blev att ärendet togs upp på dagordningen vid ett sammanträde då Bertil G Jonsson inte kunde närvara. Med Kenneth Åhs som ordförande för sammanträde kompromissade man och beslutade till sist att stugornas byggnadsyta skulle få vara högst 14 kvm, veranda 6 kvm, förråd 2 kvm och ett växthus på 5 kvm. Bertil G Jonsson kunde dock aldrig acceptera och förlåta sin nämnd för detta beslut. Ja, nu var ju bara resten kvar, nämligen ett omöjligt och högt kostnadsläge och omöjligheten att ta sig till området med bil. (Kenneth Åhs skall ha en eloge för sitt agerande, hans åsikt i ärendet blev verklighet först år 2000 då den nya byggnadsplanen blev verklighet). I detta dödläge träffade vårt arbetsutskott kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 1987 för att försöka hitta möjligheter till lösningar. Vi fick förfrågan om vi inte själva kunde etablera området i egen regi? Vårt svar blev: Visst kan vi det om kommunen ordnar så att vi får farbar tillfartsväg! Vi avvaktade svaret men ingenting händer. Åter stillestånd, vi har tankar på att upplösa föreningen, men det var ju ingen panik, vi väntar och ser tiden ann Det är nu det drar i gång. Under våren träffade vår ordförande dåvarande kommunalrådet Sven-Erik Larsén, Han hade haft förhinder den 22 december på grund av sjukdom och han frågar nu: Hur går det med Kalvöprojektet? Det visade sig nu att han inte fått en helt korrekt rapport från AU-mötet. Han trodde att vi backat ur på grund av kostnadssjäl. När han fick vår syn på hela situationen bestämde han sig på stående fot om att en träff med oss för vidare diskussioner. Han såg troligen omedelbart möjligheter till en acceptabel lösning. Vi träffades några dagar senare och beslutade då ett nytt möte, att nästa gång träffas på koloniområdet för att på plats konstatera vilka möjligheter som eventuellt kunde finnas. Vid det besöket beslutade kommunalrådet på plats, (tjänstemännen protesterade) de åtgärder som skulle till för att vi i egen regi skulle kunna förverkliga etableringen av koloniområdet. Vid vägkanten 100 meter före den skarpa kröken på vänster sida växte stora rejäla ekar. Beslutet blev att ekarna på dom sista 50 meterna skulle huggas ner, och vägen därmed byggas ut på gärdet (åkern) mot vattenverket. På så sett skulle kurvan rätas ut och en bra tillfartsväg var möjlig att bygga upp. Detta hände på några dagar i mars 1988 och nu låg bollen hos oss. Det skulle bli val i september och kommunalrådet Sven-Erik Larsén skulle avgå med pension och hans uppmaning till oss var: Före valet eller aldrig. Nu blev det bråda dagar. Det ställdes stora krav 3

4 på styrelsen, klarar vi att genomföra detta projekt som egentligen borde vara en kommunal angelägenhet. Byggnadsplanen var klar men vi skulle infordra anbud för byggande av vägar, vatten och avlopp, toaletter o.s.v. Vi skulle få låna pengar från kommunen enligt förslag från borgarna som ville slippa ifrån etableringsarbetet. Vi skulle söka byggnadslov, och även dom kommunala besluten i Kommunstyrelsen och Kommunalfullmäktige måste vara klara före sommaruppehållet, och vi är redan nu inne i april. Vi beslutade nu att endast bygga för 80 tomter, d.v.s. etapp 1. Etapp 2 med 46 tomter fick anstå till det blev större efterfrågan. Vi antog ett anbud från Nynäshamnsföretaget AB Markekonomi MARECO på kronor. Senare tillkom arbeten med ytterligare ett antal vattenkranar, jordförbättringar m.m. Sluträkningen blev inkl. moms. 6 %. Vi fick ett 25-årigt lån av kommunen på kronor till 4 % ränta + inflation. Kommunchefen Svante Tolf överlämnade avtalen med bud den 15 juni och ett följebrev där han skrev: Vi har forcerat fram ett avtal för koloniområdet, hoppas ni kan godkänna detta med underskrifter och återlämna dessa med budet. Sista kommunalfullmäktigemöte före sommaruppehållet togs dom sista så viktiga besluten. Vi tillsammans med kommunkontoret hade lyckats trots den korta tid vi hade på oss. Nu är vi igång. Arbetet på koloniområdet skulle starta i början av augusti och vara slutfört i början av oktober. Men det är ju mycket mera som krävs för att få det hela att fungera och medlemmarna nöjda. Nu börjar det egentliga föreningsarbetet med upprättande av Nyttjanderättsavtal, Riktlinjer för området, Medlemsansökan, Hembudsskyldighet samt ett antal blanketter för dessa ändamål som skulle tas fram. Avgifter fastställdes för inträde 500 kr, tomträttsavgift 2000 kr och årsavgift till 2000 kr. Att rita förslag på hustyper var inte heller det lättaste. Bertil Siggelin med hustru satt i båten i Utös gästhamn i hällande regn och ritade vad som senare blev Siggestugan. Svante Wänelöf och Matz Carlsson ritade var sin stuga som blev nästan lika till utseendet. Dom beslöt senare att slå ihop sina idéer och därmed var Kalvöstugan förverkligad. Nu gällde det att få någon byggnadsfirma som kunde tillverka dessa och sälja färdiga på plats men också som byggsats för självbygge. Området måste indelas i kvarter och namn på vägarna. Det blev A; B; C och D-områden med tomtnummer, alla börjar med nr 1 o.s.v. Vägarna döptes till Stamvägen, Ekbackstigen, Skogstigen och Torpstigen. Arbetet med entreprenaden gick utan minsta problem. Hösten förblev torr och varm till vår fördel. Vägarna fick dock ett annat underlag än vad som var tänkt från början. Nu schaktade man bort 40 cm jord, la ut en duk och sedan kalksten från Stora Vika och Gotland som grund och grusade ovanpå. Resultatet blev mycket bärkraftiga vägar som till och med tål lastbilstrafik på vårarna. Inom området fanns några svackor, särskilt inom B och C områdena, som inte skulle bli så roligt för en kolonist. Dessa förändrades genom att ytjorden i svackan skyfflades år sidan och fyllde på med den jord som grävdes bort från vägarna, varpå matjorden skyfflades tillbaka, och nu blev hela området mycket planare. Toalettbyggnader uppfördes i form av 2 st. Friggebodar med 3 st. vattentoaletter i varje. Dessa byggdes dock så slarvigt av Jursta Produkter AB och godkändes inte vid slutbesiktningen utan en del fick göras om, och ändå blev resultatet inte bra. Sista hälften av oktober1988 mätte Bertil Siggelin, Svante Wänelöf, Tage Stensgaard, Osmo Laukkanen, Matz Carlsson och några frivilliga upp 200 kvm till varje tomt och det blev 80 tomter totalt. Styrelsens äkta hälfter serverade lunch som intogs på nedre toaletten där det fanns värme. I månadsskiftet sedan kallades medlemmarna till tomtfördelning efter den turordningslista som upprättats för dåvarande 36 medlemmar. Vi samlades i det så kallade Berga torp som då stod obebott. Och några började nästan omedelbart att gräva plinthål och bygga husgrunder Vid det första årsmötet i mars omfattades i årsberättelsen tiden för att spegla vad som hänt sedan begynnelsen. Första huset en Siggestuga restes på C 06 trettondagshelgen, huset byggdes i egen regi, pinne för pinne. Jursta Produkter AB åtog sig att färdigställa Kalvöstugan och Siggestugan såväl i byggsats som i färdigt skick. Priset för båda stugtyperna var för monterat och färdigt isolerat hus kr och 4

5 för byggsatts. Kravet var dock köp av minst 10 hus. Företaget erbjöd sig också att kostnadsfritt montera upp två visningshus. På förslag från ordföranden beslutade mötet att köparna skulle betala halva monteringskostnaden (3.500) till föreningens kassa. Fem Kalvö- och fem Siggestugor beställdes att levereras i juni månad. Våren 1989, A 24 och övre toaletten. foto/bs Hösten 1989, nu börjar det likna en koloni. foto/bs Jursta Produkter AB höll tråkigt nog inte alla löften som leveranstid o.s.v. Allt blev försenat, och slarv med själva byggandet förekom ofta till förtret för oss kolonister. Allt detta inklusive slarvet med toaletterna kom att innebära ett omfattande krav från föreningen till Jursta Produkter AB som avkrävdes ett skadestånd på kronor. Förhandlingen resulterade i en uppgörelse om kostnadsfri leverans till koloniområdet kommande år med två stycken Friggebodar, (vårt värde kr), samt målning utvändigt inklusive färg till dom två toalettbyggnaderna. Här bygger vi Duschar Bernt Wedin foto/bs Och här är duscharna klara! foto/bs Leif Johansson och Bertil Siggelin Det var inte alla medlemmar som var intresserade av att bygga duschar, men efter två årsmöten var vi nu framme till att bygga upp dom friggebodar vi fått som plåster på såren av Jursta Produkter AB. Vi byggde båda till ett hus och delade av invändigt till både dusch och förråd. Kostnaden blev endast materialet för själva duschen. I diskussionerna under projekteringsarbetet var avsikten att koloniföreningens styrelse skulle ha kommunens bemyndigande att bevilja byggnadstillstånd för respektive medlem och tomt. Tyvärr försvann denna passus i själva beslutsvändan vilket innebar att varje medlem själv måste söka bygglov hos kommunen. Tyvärr upptäcktes fadäsen lite för sent och efter att dom första husen var uppförda, 5

6 men med god vilja från parterna sida löstes problemet genom att man sökte tillståndet i efterskott. Konsekvensen blev tyvärr att medlemmarna fick betala en miniavgift till kommunen för sitt byggnadstillstånd. Vi sände naturligtvis också en hel del tiggarbrev, bl.a. till HSB Nynäshamn som senare sponsrade oss med tegel till föreningens alla byggnader. Färg invändigt till toaletterna, handtorkar och toalettborstar samt en mycket skraltig jordfräs. HSBchefen Tommy Söderbloms tanke var nog att vi skulle få en ny maskin, men den tjänsteman som fick uppdraget var lite för snål och kunde inte se nyttan med att sponsra oss, dessutom fanns en maskin som borde bytas ut för deras del och då fick det bli den. Följden blev att efter varje utlåning satt hälften löst på maskinen eller så var den helt livlös. Den jordfräsen såldes på föreningens första prylauktion för 50 kronor till ett par medlemmar. Trot eller ej, maskinen fungera fortfarande nu vid vårt tioårsjubileum. Vi har stretat och kämpat för att förbättra området och rekrytera nya medlemmar, men lågkonjunkturen som började precis när vi startade har med all säkerhet lagt sin hämdsko på vår verksamhet. Trots allt har vi lyckats att med gemensamma krafter hålla årsavgiften på en rimlig nivå. Mycket hjälp har vi fått genom försäljning av jord, sand, singel och gödsel som givit ett överskott samtidigt som det är bekvämt för medlemmarna Vi måste ju på något sätt hålla ogräset borta från de områden som ännu ej var bebyggda. Och underhåll på vägarna var också nödvändigt. Vi hyrde en gammal traktor och harv några gånger men det var inte tillfredsställande. Vid ett besök på Gotland blev det så att Bertil Siggelin fick tillfälle att köpa en Volvotraktor T 22, 1948 med bra däck och lastare. Vidare köpte han redskap efter vårt behov och föreningen fick utnyttja allt för sitt underhåll. Även en transportvagn byggdes på ett gammalt chassi som vi lyckats komma över. Hans tanke var också att traktorn med redskap skulle lösas in av föreningen då ekonomin så tillät. Vi kunde nu bedriva en del odlingar i föreningens regi med lin och andra växter som såldes på prylmarknaden. Festkommitténs aktiviteter har också bidragit till att ekonomi och framförallt till en fin gemenskap inom området. Till stor hjälp var en engagerad kassör, Svante Wänelöf med tillgång till ett ekonomiskt datasystem, till och med samma program som Nynäshamns kommun använde vilket underlättat kommunikationerna oss emellan. Till glädje för medlemmar, här monteras port D 08. Och för barnen på midsommar foto/bs 6

7 Ja nu löper det på, det kommer en ny medlem då och då. Vi lyckades köpa en valstuga till lågt pris som vi satte på plintar och sålde. En medlem tröttnade på grund av separation varför vi även löste in den stugan och sålde vidare. Och så har vi fortsatt för att få in pengar för att slippa höja avgifterna Den 31 december var vi 62 medlemmar. Vi hade under året projekterat och vid extra beslutsmöte beslutat att elektrifiera området till en kostnad av kronor. Vi träffade en överenskommelse med Nynäs Energi AB för att kunna utföra allt arbete i egen regi. Genom medlemmarnas egna arbetsinsatser och möjligheter till lån av maskiner, lastbil o.s.v. som kunde bemannades med medlemmar som förare. Dessutom fanns behörighet bland medlemmarna för att planera och montera alla elektriska detaljer, därmed sparade vi in minst kronor. När allt arbete och slutbesiktningar var klara överlämnas hela projektet till Nynäs Energi AB som för all framtid står för underhållet på elnätet. Förhoppningen är nu att trivseln ökar, att nya medlemmar kan skrivas in nu när man bara kan trycka på knappen. Men visst kunde det varit trevligt om intresset för solenergi hade varit större, och dessutom hade blivit billigare i drift. Men var sak har sin tid, och tiden var nog inte mogen för solenergi då. Framtiden får utvisa: Rätt eller fel med el? Någon form av regnskydd måste anordnas som skydd vid festligheter o.s.v. Det blev i form av 4 st. pvc-rör som böjdes i en båge, förstärktes med armeringsjärn. Rör slogs ner i backen och fungerade som hållare vari pwc-rören placerades. En presenning á 6 x 10 meter som tak. Fungerade faktiskt riktigt bra om det inte regnade för hårt, då hände det att tyngden av vattnet gjorde att det hela ville sjunka ihop. Eftertanke. Kalvö Koloniträdgårdsförening bildades den 27 april 1987, och verksamheten startade med att anlägga vatten-, vägar och toaletter i augusti Och nu har du läst om dom första och jobbiga åren, här kommer en sammanfattning av dom sista tio, fram till 20-årsdagen. Så här långt kanske du läst i tidigare version vad beträffar 10 års jubileet. Men här kommer en fortsättning. Ofta hör man frågan, särskilt från äldre personer vad tar tiden vägen. Ja det kan man fråga sig. Men jag förmodar att tiden går så fort är beroende på att vi har trevligt och mår bra i vår koloniverksamhet. Det vore värre att sitta och fundera på vad man skall göra med tiden. Vill nu försöka sammanfatta allt som hänt under dom sista 10 åren. Med åldern ökar förhoppningsvis också förståndet säger dom lärde. Och det är säkert sant, för när man tänker tillbaka frågar man sig: Hur vågade vi starta upp verksamheten med 36 st. intressenter som medlemmar på 80 tomter och 1,4 miljoner i lån från Nynäshamns kommun, till 14 % ränta? Ja, det var ett vågat beslut som föreningsmötet tog i förhållande till dagens ränteläge 2008 då man kan låna pengar till ca 5 % ränta. Och nu har vi fått hela området elektrifierat. Då fanns det möjligheter och kunskap bland medlemmarna att låna och köra dom tre grävmaskinerna som gjorde det mesta av arbetet med att gräva kabeldiken och att ösa igen dessa. Det var en syn skall ni tro, (november 1997) att skåda alla som så enträget deltog i arbetet med att dra ut kilometervis med kablar och kabelrör i hällregn. Lerigare människor har nog aldrig skådats, men humöret var på topp. En otrolig arbetsprestation av föreningens medlemmar Kunskap fanns också att planlägga hela systemet, koppla alla kablar i respektive skåp. Ett jättejobb utfördes av medlemmarna i ett för kolonin gynnsamt läge. Hela våren och sommaren pågick arbetet allt i egen regi. För i tid, då du läser detta saknas det mesta av dom möjligheter vi hade då. Den 28 augusti 1998 kl fick vi ström i området och i samma ögonblick överlämnade vi hela anläggningen till Nynäs Energi AB. Många stugor var upplysta och det promenerades allmänt för att titta på nymodigheterna med elektriskt lyse den kvällen. 7

8 Gunnar Bjuhr och Sigge i var sin maskin. Foto/bs Curt Mellin fick specialjobben på tomterna. Foto/bs Med elektriciteten startade också diskussioner om områdets utveckling. Bl.a. kom inköp av tvättmaskin på tal. Kan fryshuset bli tvättstuga? Fryshuset var en liten byggnad där vi hade en frys. För att medlemmarna skulle få lite kyla i sina kylväskor införskaffade vi enlitersflaskor som fylldes med vatten, alltså en form av frysklampar. Nej, årsmötet röstade ner förslaget. Det var Nynäshamnarna som var motståndare och tyckte att behovet av den servicen inte fanns. Tvätta kunde man göra hemma, men för Stockholmarna fanns ju naturligtvis behovet. Styrelsen arbetade för bättre service och för att locka utomsocknes till området, då intresset för koloniverksamheten i kommunen var näst intill obefintlig. I detta läge var också alla överens om att område 2 med 46 tomter inte skulle byggas ut. Men arbetet med att rekrytera nya medlemmar fortsatte med alla medel. Problemet under hela 90-talet hade varit den enorma lågkonjunktur och bankkris som drabbade vårt land 1989, vilket innebar att ingen vågade köpa i ett läge då ALLA jobb var osäkra med uppsägningar på löpande band. Att i detta läge också låna pengar var nästintill omöjligt. Det här året köpte föreningen in 2 st. valstugor som senare placerades på A 04 samt C 08. Under åren som gått har föreningen köpt några stugor av medlemmar som haft svårt att sälja, för att sedan sälja dom vidare. Dessa köp har i stort bidragit till föreningens goda ekonomi som nu på 2000-talet ger ett ekonomiskt underlag för ytterligare utbyggnad av servicen i området. Ett betydelsefullt beslut som styrelsen fattade i ett tidigt skede var, att den extra servicen inte skulle belasta föreningens ekonomi, utan betalas av den som utnyttjade dessa möjligheter t.ex. tvättmaskin, telefon, dusch o.s.v. Beslutet gäller fortfarande och fungerar till allas trevnad. 10-årsjubileum firades med utdelning av kepsar till alla samt en resa till Mariehamn för hågade medlemmar Vi började också diskutera förändring av gällande byggnadsplan. Av erfarenhet vi fått för tiden som gått har vi kommit underfund med att en del detaljer saknades som diskhörna, större veranda, inglasning av verandan, bättre och tydligare regelverk. Kalvö Koloniträdgårdsförening bestod nu 1999 av 64 medlemmar varav 3 st. var nybyggare. Fortfarande var 15 tomter lediga. Ett intäktsbortfall på i runda tal kr. En modernisering av byggnadsplanen skulle kosta hela kronor. Och inte nog med detta, därtill att den subvention vi haft från kommunen under något år för outhyrda tomter, nu skulle upphöra. Ränteläget hade förbättrats något från dom 14 % vi hade i början. Styrelsen hade lyckats omförhandla avtalet med kommunen så att vi fick ett räntetak på 7.5 %, och den aktuella räntan blev nu enligt Stibor Ett med plus 1 %, och med sjunkande ränta under några år blev det en stor hjälp för vår ekonomi. Vi började också med informationsmöten för medlemmarna en gång per månad vilket blev en succé eftersom ovissheterna och rundsnacket uteblev. Styrelsen fick också många tips från medlemmarna på dessa möten Ja så var vi då framme vid årsmötet år Tvättmaskin fanns på dagordningen och röstades igenom med 25 röster mot 10 nej. Maskinen placerades på den mittersta toaletten i övre toalettbyggnaden. Det har visat sig att maskinen används vid cirka 90 tvättar per säsong. Årsavgiften höjdes med 300 kr till 8

9 2.900 kr. Bevattningsförbud på gräsmattor infördes eftersom vatten är en stor del av driftkostnaden och vattnet i Nynäshamns kommun är dyrt. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att fortsätta arbetet med den nya byggnadsplanen. Den 7 oktober samma år röstades förslagen till den nya planen igenom med tillägg för medlemmarnas särskilda önskningar. Detta innebar att medlemmarna själva fick bestämma genom att kommunen godtog hela förslaget utan undantag. Beslutet innebar också att en extra utdebitering skulle ske med 250 kr per tomt samt att alla nya bygglov för obebyggda tomter skulle kosta 1000 kr, därmed blev det kostnadstäckning för dom kr som projektet kostade. Föreningen fick nu också uppdraget att bevilja bygglov inom området. Det lustiga i sammanhanget är att Södertörns Brandförsvar yttrade sig över planen och hävdade att det skulle vara minst 8 m mellan husen, vilket skulle innebära att inga ytterligare hus kunde byggas eftersom vi hade problem med i dagsläget 4,5 m mellan husen. Men något måste dom väl säga eftersom dom fick ärendet på remiss blev ett bra år. Nu var vi 72 medlemmar varav 7 st. nybyggare. Rätt eller fel angående beslutet med att få området elektrifierat visade sig vara helt rätt, nu stiger optimismen igen. Dagens människor kan inget om gasol, fotogen o.s.v. och då blir ju allting besvärligt. Nya vägskyltar inköptes till området. Hemsida etablerades och en bussresa till Julita och ett besök hos Hovsjö koloniförening. Ett trevligt besök, men alla var överens om att Kalvö är bättre och trevligare. Sedan 1991 hade, eftersom föreningen hade dålig ekonomi, ordf. Bertil Siggelin hållit föreningen med traktor och ett antal jordbruksredskap. Det fanns ett stort behov av dessa för skötsel av vägar, allmänna gärden, outhyrda tomter o.s.v. Styrelsen beslutade nu att lösa in traktor och alla maskiner, garage m.m. för kr. Marknadsvärdet var troligen omkring kr, så det blev en bra affär för föreningen och Sigge fick tillbaka dom pengar han lagt ut blev ett händelserikt år. Nya infartsleden etablerades och vi planterade parkrosor i egen regi på bullervallen mot vägen. Vägverket hade varit en mycket bra samarbetspartner under hela byggnationen. Dom lånade ström av oss och vi fick mycket material av dom, bl.a. grusade dom hela vår vägsträcka. Dom betalade oss också rejält för arbetet med rosorna och elförbrukning. Osmo Laukkanen D 03 byggde och satte upp 12 st. fågelholkar runt om området det året. Kvarteret med B-tomter hade vissa tomter som var svårbebyggda på grund av att dom var så långsmala. Beslutades att mäta om dessa och ta bort B 06 och samtidigt utöka arealen med några kvadratmeter för dom övriga. Pumpen för vårt avlopp, som pumpar bort vårt avloppsvatten till vattenverket, visade sig ha gjort sitt varför en nyinvestering var nödvändig. En liten lätt summa på ca kr. Den koloniförening som fanns utanför Oljan eller Nynäs Petrolium tvingades lägga ner då nya infartsleden skulle dras fram där. En av deras små stugor blev nu lekstuga hos oss på Kalvö, helt utan kostnad. Lite färg, såväl ute som inne och med medlemmars energi och bidrag så blev stugan som ny med inredning, leksaker, tavlor m.m diskuterades Framtiden. Framtiden var ett projekt som skulle tala om hur nödvändiga byggnationer skulle placeras. Vi var nu 78 medlemmar varav 7 nybyggare och en tomt ledig. Bertil Sigge Siggelin som varit ordförande sedan start, ville nu lämna sitt uppdrag men också ta fram ett program för utvecklingen några år framåt och för att underlätta för en kommande styrelser. Behov fanns nu av handikapptoalett, större föreningsförråd, flera duschar, traktorgarage, övernattningsmöjligheter och eventuellt en föreningslokal. Den första diskussionen handlade om plats på allmänningen bakom D-tomternas östra del, men som senare röstades ner på ett informationsmöte. Den 31 augusti 2003 beslutade dock ett extra möte att projektet Framtiden skulle ha följande innehåll: I första hand bygga en handikapptoalett, Bygga helt nya duschar och därmed kan dom gamla duscharna bli lokal för festkommittén och frysarna. Föreningens förråd utökas med 10 kvm österut. Traktorgaraget byggs på nuvarande plats. Man beslutade också att avstå från att bygga ett föreningshus med tanke på dyra driftskostnader. 9

10 All byggnation skall byggas efter hand och efter att behovet så påkallar Årsmötet 2004 höjdes årsavgiften med 100 kr. Inte på grund av underskott i kassan utan på grund av att arbetslagen omorganiserades. Från att ha varit sex arbetslag där alla hade skyldighet att delta ändrades detta nu till ett enda arbetslag som styrelsen utser, därmed också en kostnadsökning för föreningen. Handikapp toaletten hade byggts under vinterhalvåret och var nu färdigbyggd till säsongstarten. Förlängningen av förrådet skulle påbörjas under hösten. Namnbyte till Kalvö Koloniby och nya stadgar föreslås. Med anledning av att ordförande ville avgå hade sökandet efter en kandidat äntligen givit resultat och vi hade hittat en medlem som var villig att överta ordförande posten, Robert Petersohn som valdes nu in i styrelsen som vice ordförande. Nu började också diskussionen om att förändra medlemmarnas el-abonnemang inom hela området. Alla medlemmar hade ett eget el-abonnemang, som skulle kunna förändras till ett enda för föreningen för att få billigare avgifter, särskilt beträffande grundavgifterna. Koloniföreningen skulle sedan sälja elen till medlemmarna. Nynäshamns Energi AB tillskrivs för en begäran om förhandlingar. Vi hade under alla år underhållit tillfartsvägen till området men nu tar kommunen över ansvaret. Styrelsen diskuterade att förnya och utveckla vattenposterna. Sigge bygger 25 fågelholkar till olika fågelarter, bl.a. till ugglor och fladdermöss, och sätter upp dom runt om i området. Ett försöksprojekt med äppelvecklare startas i regi av Alnarps Jordbruksinstitut. Vi sätter upp 800 st. feronom-remsor i äppelträden som skall sprida en doft så att äppelvecklar-hannarna inte kan hitta honorna. Det blev ett lyckat resultat, endast 5,3 % skadad frukt konstaterades på hösten. En medlem som inte byggde efter gällande regler, trots flera tillsägningar, fick en anmodan om uppsägning. Föreningen löste in stugan, efter att felaktigheterna borttagits, därmed var tvisten löst. Under alla år hittills hade endast två tvister förekommit. Den nu nyss nämnda och en tidigare som troligen till del var orsakad av sjukdom. Personen ifråga anklagade ordförande för bl.a. förskingring men ställde också till en del otrevligheter för sina grannar På årsmötet 2005 valdes Robert Petersohn till ny ordförande för Kalvö Koloniby, som är föreningens nya och lite enklare namn. Bertil Sigge Siggelin avtackades nu efter ett 20-årigt engagemang i föreningen, Medlemsantalet var nu 79 st. och alla tomter uthyrda. Det blev ett enhälligt beslut att förändra elektrifieringen till ett enda föreningsabonnemang och medlemmarna får därmed köpa el av föreningen i fortsättningen. Vinst minst 300 kr/år per tomt, troligen mera, men det får tiden utvisa. Allt blev klart hösten Samtliga arrendekontrakt skall förnyas för att bli tidsenliga. Föreningens kapital förändrats också så att tomträttsavgifterna flyttats från skuldkonto till kapitalkonto, vilket ger föreningen större handlingsfrihet. Styrelsen beslutade att förnya alla vattenposter med flera uttag, nu fyra i stället för tidigare två st. Resultatet blev att vi nu förlänga säsongen genom att vi tidigare på våren liksom senare på hösten ha fungerande toaletter och färskvatten trots några minusgrader Årsmötet 2006 beslutade om nya stadgar och nya arrendeavtal samt nya riktlinjer för Kalvö Kolonibys verksamhet. Eftersom Jordabalken och ett antal domar i ärenden om arrende har förändrat verkligheten var det ett måste att förnya dessa handlingar. På försommaren blev C 10 till salu, ett ypperligt tillfälle att införskaffa möjligheter till övernattning till medlemmarnas gäster. Eftersom Svante Wänelöf, vår tidigare kassör och trotjänare hållit oss med lokal och datorer, hade lämnat oss uppstod ett stort behov av ny lokal för styrelsens handlingar. Men en klok styrelse löste in stugan till ett gynnsamt pris, nu med plats för dator, kopiator, övernattningar m.m. Efter bara några dagar tecknades stugan för den första gästnatten. Totalt blev det åtta gästnätter denna sommar á 150 kr. Ett otyg hade också smugit sig in i vårt område, nämligen Svartvinbärskvalster med påföljd att alla svartvinbärsbuskar i hela området måste grävas upp och brännas. Nya planteringar kan inte ske förrän Koloniträdgårdsförbundet ger klartecken om en härdig ny sort av svartvinbär. Medlemmarna har nu 10

11 också möjlighet att få vatten indraget på tomten eftersom det finns flera uttagsmöjligheter och att föreningen är behjälplig med monteringen Vintern kom först den 13 januari med kyla och snö. Stackars vivor, rosenknoppar, kaprifol och alla lökar som tittade fram med flera cm. Kanske en effekt av klimatförändringen som livligt nu diskuteras. Vivorna blommade och stockrosen klev upp hela 20 cm i december. Under alla år har föreningen drivit en odlingsverksamhet där skörden säljs på marknaden. Därtill auktion som bidragit med välkomna svenska kronor till den ekonomi som oftast varit ett minus men pengar från dessa och andra aktiviteter har fyllt dessa hål blev också ett sniglarnas år. Åren tidigare hittade vi endast något fåtal mördarsniglar men nu har områdets södra och västra del fullkomligt invaderats av mördarsnigeln eller som den egentligen heter, Spansk skogsnigel. Medlemmarna har både morgon och kväll plockat dessa förhatliga varelser i plastpåsar som slängts i hushållssoporna till ett oräkneligt antal, ja säkerligen flera tusen stycken. Med Snigeleffekt och plockande har vi dock lyckats hålla antalet till en viss begränsning. En stor eloge till alla dom medlemmar som med stor energi deltagit i arbetet. Föreningen utvecklas undan för undan. I år inköptes två stycken tält 5 x 8 meter varav ett monterades på Träffpunkten till allas belåtenhet, därtill ett antal bord med bänkar. Tanken är att ett tält skall vara uppställt från Aktion i juni till Marknad i augusti. Ett stort tillskott i trivseln då vi inte är beroende av väderlek på samma sätt som förut. Nu har alltså dom tidigare PVC rören tjänat ut, men kommer kanske till användning igen, vem vet. Dom gamla borden som var en gåva från tidigare Möbelkonsum i Nynäshamn får nu fylla sin uppgift vid boulebanorna. Tiderna förändras undan för undan. Vi började vår verksamhet utan elektricitet vilket senare visade sig ha en hämmande verkan på verksamheten. När området elektrifierats ökade medlemsantalet raskt och alla tomter har blivit uthyrda och bebyggda. Nu kom även önskemål om möjlighet till Internet anslutning. Vad månde bliva nästa önskemål? Liksom tidigare år beträffande elstängsel runt området, duschar, tvättmaskin m.m. har det alltid varit ett motstånd för dessa nyheter. Men efter att förslaget kommit upp på flera årsmöten har man kunnat fatta beslut, vilket i sin tur visat sig senare vara helt riktiga och uppskattade förnyelser. Årsmötet i år beslutade att styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan om möjlighet till en Internet anslutning och liksom tidigare att användarna skulle stå för kostnaden. Lite trassel vart det då systemet inte höll vad Telia Sonera lovade, men med lite extra utrustning som en runtomstrålande antenn fick hela området en acceptabel täckning. Skall bli intressant att se utvecklingen för detta. Troligen blir detta också ännu ett av styrelsens väl underbyggda förslag som kommer att uppskattas av många till en otrolig låg kostnad, 360 kr per år och tomt, dock beroende på hur många som vill ansluta sig. Nya duschar planeras nu där nuvarande Fryshus var placerat, allt enligt tidigare beslut den 31 augusti 2003 gällande Framtiden. Vi skall bygga ett nytt hus innehållande fyra duschar samt ett litet förråd med plats för varmvattenberedare och städmaterial. Bygget startade med rivning av Fryshuset och grunden grävdes med lånade maskiner men med egna förare. Femton kubikmeter singel gick åt att fylla gropen men så blev det en stadig grund med ett gediget avloppssystem. Här gjorde vår gamla traktor från 1948 oss en björntjänst genom att forsla bort all jord från grunden där nu singelbädden ligger. Huset stod klart till julhelgen, endast tegeltaket saknas utvändigt. Tegeltaket får olika färger beroende av att alla sparade tegel från olika medlemsbyggen inte räcker till utan vi måste blanda färgerna. Invändigt återstår målning, ventilation, elektricitet, värme och vatten. Efter årsskiftet skall också dom gamla duscharna omvandlas till kiosk med försäljningslucka så festkommittén får det lite bekvämare att jobba och förvara sina saker. 11

12 Curt, Knut, Sigge i grunden foto/rp Grunden klar foto/rp Ja allt har sin tid säger ordspråket och för Kalvö Koloniby tog det hela 19 år för att få alla tomter uthyrda. Men trots motgångar genom konjunktursvackor, arbetslöshet m.m. har koloniföreningen lyckats uppnå ett resultat över förväntan. Med ett ras från 165 intressenter till dom 36 medlemmar som skrev på sina arrendekontrakt startade vi verksamheten. Om det varit i skrivande stund hade det nog aldrig blivit någon koloniverksamhet på Kalvö. Men med en entusiasmen nästintill det otroliga har alla dom 36 medlemmarna och dom senare tillkomna bidragit till den verklighet som vi lever i idag. En solskenshistoria värd att minnas, vill man så kan man, men alla måste hjälpas åt. En bidragande orsak är också att inga stölder eller förstörelse har skett inom området, något att vara mycket tacksamma för, undantaget EN liten händelse dock som senare fått sin upplösning. Kalvö Koloniby har visat genom åren att gemenskap, samarbetsanda, lyhördhet och trivsel och hårt arbete skapar en extra krydda och livskvalitet för oss kolonisterna. Nya duschen årsskiftet foto/bs Kabelgrävning, Robban & Leif foto/bs Ja så blev Kalvö Koloniby det lilla samhälle vi förväntat oss med alla förnöjdenheter som duschar, tvättmaskin, bibliotek och nu också en liten affär genom den nya kiosken som kan hållas öppen då och då efter behov. Ett jubileum kommer att gå av stapeln under sommaren 2008 och planeringen pågår för fullt när detta skrivs. Vi kan se framtiden ann med tillförsikt då vi nu utökat dom sanitära förhållandena och har tak över huvudet när vi samlas på Träffpunkten till fest eller informationsmöten. Och dessutom har föreningen nu en stabil ekonomi. TROTS ATT MÅNGA AV KOMMUNENS STYRANDE TROLIGEN INTE HAR EN ANING OM HUR STOR BETYDELSE ETT KOLONIOMRÅDE HAR FÖR KOMMUNENS INNEVÅNARE KAN KALVÖ KOLONIBY BETRAKTAS SOM ETT PARADIS I NYNÄSHAMNS KOMMUN VAD GÄLLER FRITIDSVERKSAMHET SOM 12

13 OCKSÅ BIDRAR TILL AKTIVITET, REHABILITERING, MILJÖTÄNKANDE, ODLINGSKUNSKAP, TRIVSEL OCH LIVSGLÄDJE. På Kalvö skiner solen även när det regnar ska ni veta. Januari 2008 Vid pennan / Bertil Siggelin tomt C 06 13

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening

Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening 1 Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening Detta dokument är godkänt av styrelsen och gäller fr.o.m. 2016-03-05 2 Sammanfattning av kommunens byggregler vid ny-, om- och tillbyggnad. Nuvarande byggregler

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 På Uggleskolan i Södra Sandby blev spännande planer verklighet. Här byggdes ett vattenblänk med tillhörande minibäck, genom att tillvarata en naturlig

Läs mer

GRÖNSAKEN. En broschyr om Slottsskogskolonien

GRÖNSAKEN. En broschyr om Slottsskogskolonien GRÖNSAKEN 2005 En broschyr om Slottsskogskolonien Välkommen till oss i Slottsskogskolonien! Gammal eller ny medlem, du är en del i den ideella föreningen Slottsskogskolonien, som drivs av medlemmarna själva.

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 1999 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening En grön oas mellan Ringvägen och Årstaviken www.eriksdalslunden.se För aktuell information, se hemsidan och anslagstavlor i området. Karta över Eriksdalslunden

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning:

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning: Om oss Välkommen som medlem i Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. Som nybliven innehavare av en stuga i Gunnesbykolonin är det mycket nytt, förutom allt som gäller skötsel av stugan och tomten, så är

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast Blåklocksgatan 2 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast Gatuadress Blåklocksgatan 2 enligt överenskommelse I idylliska Almåsa fritidsby finns här en ljus

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING. Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING. Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal Täby 2014-02-20 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3.

Läs mer

Skräddartorpsvägen Alvesta. Län Västmanland Gatuadress Skräddartorpsvägen Alvesta Kommun Köping Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 38 m². Tillträde tidigast

Skräddartorpsvägen Alvesta. Län Västmanland Gatuadress Skräddartorpsvägen Alvesta Kommun Köping Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 38 m². Tillträde tidigast Län Västmanland Gatuadress Skräddartorpsvägen Alvesta Kommun Köping Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 38 m² Område Västra Skedvi Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

a) vilka affärer vill du helst ha i det nya centrumet?

a) vilka affärer vill du helst ha i det nya centrumet? Milstensområdet I början av 1960-talet var jag ordförande för vår fastighetsägareförening och blev en dag kallad till arkitekt Erik Lindholm på Tingsvägen i centrala Huddinge. När jag kom dit berättade

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken.

Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Bilaga 1 till dagordningens punkt 8. Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Styrelsens förslag Under förutsättning att finansiering och kommunal

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Välkommen till Senderöds Koloniförening

Välkommen till Senderöds Koloniförening Välkommen till Senderöds Koloniförening Vi önskar dig varmt välkommen till Senderöd och hoppas du kommer att få stor glädje av din koloni! Denna folder innehåller följande: Sidan 3: Planeringskalender

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Koloniföreningen Tanto Norras föreningsstuga 30 september 2012, minnesanteckningar

Koloniföreningen Tanto Norras föreningsstuga 30 september 2012, minnesanteckningar Koloniföreningen Tanto Norras föreningsstuga 30 september 2012, minnesanteckningar Den 30 september var medlemmar i SÅK inbjudna att besöka Tanto Norras föreningsstuga. Syftet var att vi skulle få veta

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Bangolfklubben Linjen

Bangolfklubben Linjen Närvarande: Enligt bifogad närvarolista och röstlängd för mötet Tid / Plats 7 mars 2016, kl 18.30 / Badkolonin i Lill-Olas 1. Årsmötets öppnande Vice ordföranden Andreas Feuk hälsade alla välkomna och

Läs mer

Ägare av kolonistuga. Fastighetskontoret. information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Ägare av kolonistuga. Fastighetskontoret.  information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar Fastighetskontoret Ägare av kolonistuga information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar Vad innebär det att ha en kolonistuga på ett arrenderat området? Vart ska jag som kolonist

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar Sjöstadsnytt www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 3 Ny styrelse nya utmaningar Vi i den nya styrelsen tackar för förtroendet från årsstämman den 21 maj. Vi har haft vårt första sammanträde och snabbt konstaterat

Läs mer

Boulebana, Brf Adelsö 2

Boulebana, Brf Adelsö 2 Boulebana, Brf Adelsö 2 Motion 1 till årsstämman 2015 Maud Jonsson och Roland Jonsson i 62:an föreslår att uppdra åt styrelsen att anlägga en boulebana. Motivering till förslaget Vi vill här skicka en

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Anten - Gräfsnäs Järnväg

Anten - Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg Riktlinjer för upplåtande av föreningens utrymmen och fastigheter Fastställd av styrelsen 2010-06-20 Bakgrund. Vid styrelsemöte den 17 oktober 2009 diskuterades

Läs mer

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och Fabriksförsäljning av fönster, dörrar och uterum VI kommer från Småland. Från Stenriket som Vilhelm Moberg skrev. I stenriket

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 1/2013 Datum: 2013-05-12 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Vika Förskola Spring önskelista 20100209

Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Då vi har en gård som är mycket exponerad för solen känns solskydd extra viktigt. Backen upp mot rutschkanan där det kan vara mycket sol vill vi ha som den är eftersom

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2015 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

När kommunen våren 2003 tog beslut om att ta emot 150 flyktingar per år de närmaste fem åren hade man stora ambitioner om möjligheterna till jobb:

När kommunen våren 2003 tog beslut om att ta emot 150 flyktingar per år de närmaste fem åren hade man stora ambitioner om möjligheterna till jobb: Datum 2012-01-16 Rubrik på medborgarförslaget Redovisning av flyktingmottagandet,antal,kalkyl,utfall,kostnader samt procent egenförsörjande redovisat för vart år under perioden 2005-2012 Medborgarförslaget

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Trivselregler för Kiholms koloniförening

Trivselregler för Kiholms koloniförening Trivselregler för Kiholms koloniförening Allmänt Kiholms koloniförening är en ideell förening vilket innebär att vi som medlemmar driver verksamheten. Vi ska känna vårt ansvar för att hålla ett av Södertäljes

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Stockholm 2013-03-18 Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Vår befintliga brunn har saltvatteninträngning och otillräcklig kapacitet. I samband med att vi och alla andra fastighetsägare nu

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar BYGGREGLER Linköpings koloniträdgårdar Allmänt Byggregler gällande Ullevi, Emmalund, Ådala samt Valla som även skall ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämndskontor. Tomtstorlekar Tomtstorleken för koloni-

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Information till nya medlemmar

Information till nya medlemmar Bostadsrättsföreningen Stensveden Utgåva 3 2012-12-18 Information till nya medlemmar Vår förening är en fristående bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Protokoll från årsmöte med Näldens Byalag 1 Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Röstlängd för mötet Samtliga närvarande vid årsmötet, 33 personer. 3

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

Antagna på ordinarie årsmöte den 27 mars 2004 ändring den 29 mars Ändrade den 30 mars 2016 Stadgar För Mossängens Sommarstad Koloniförening

Antagna på ordinarie årsmöte den 27 mars 2004 ändring den 29 mars Ändrade den 30 mars 2016 Stadgar För Mossängens Sommarstad Koloniförening Stadgar För Mossängens Sommarstad Koloniförening Antagna på ordinarie årsmöte den 27 mars 2004 ändring den 29 mars 2008. Ändrade den 30 mars 2016 Stadgar För Mossängens Sommarstad Koloniförening Namn och

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD 1 Firma Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening, nedan kallad föreningen. 2 Verksamhet Föreningens verksamhet är att främja

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2 Objektbeskrivning Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt Boarea: Tomtarea: 660 m 2 Utgångspris: 143 m 2 (36 m 2 biarea) 500 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare.

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionerna I 1-5 Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionärernas förslag: Årsmötet yrkar

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindkraftspark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.3 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

Hagtornsvägen 21. Län Uppsala Gatuadress Hagtornsvägen 21 Kommun Enköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 70 m² Område. Tillträde tidigast

Hagtornsvägen 21. Län Uppsala Gatuadress Hagtornsvägen 21 Kommun Enköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 70 m² Område. Tillträde tidigast Län Uppsala Gatuadress Hagtornsvägen 21 Kommun Enköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 70 m² Område Örsundsbro - Oxdjupets fritidshusområde Tillträde tidigast 2012-07-10 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning

Läs mer