DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA"

Transkript

1 DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

2 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 VD HAR ORDET Året lider mot sitt slut och jag vill tacka alla i våra medlemsbanker, som deltagit med expertkunskap i kommittéer och arbetsgrupper, för ett gott samarbete under Jag önskar er och alla läsare som följer vårt arbete i nyhetsbrevet en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi är tillbaka på det nya året med att informera om aktuella och viktiga frågor för bankerna i Sverige. Thomas Östros, vd Bankföreningen FOTO: Gisela Pacerek Ändringar i ramverket för Stibor Bankföreningens styrelse och Stiborkommittén har beslutat att anpassa Ramverket för Stibor till de principer för interbankräntor och andra referensräntor som EU:s tillsynsmyndigheter ESMA och EBA publicerade i juni i år (ESMA/EBA- Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU). Eftersom det befintliga ramverket redan ligger väl i linje med de nya principerna blev ändringarna relativt begränsade. Bland förändringarna kan nämnas att: Extern revision ska genomföras av Stiborverksamheten. Vd eller annan person i ledningsgruppen ska bekräfta att Stiborbanken, Bankföreningen respektive Nasdaq-OMX följer ramverket och ESMA/EBA-principerna. Det ska ske konsultationer med olika intressenter innan ändringar framöver görs i ramverket. Ramverket för Stibor finns på Bankföreningens hemsida under fliken Stibor Ramverk för Stibor Uppdaterad i december 2013 Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden ( Stiborbankerna ) är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider. Nyhets brevet ges ut av Affärsbankernas Service AB och kommer ut med 6 nummer om året. Det publiceras på i pdf-format och skickas även med e-post till prenumeranter. Affärsbankernas Service AB, Box 7603, Stockholm Ansvarig utgivare: Lena Barkman Redaktion: Lena Barkman , Regeringsgatan 38, Box 7603 SE Stockholm t: +46 (0) Bodil Bjerre Sekund (föräldraledig) Produktion: M Pacerek AB

3 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson Tydligare information om bankbyte Bankföreningen har tagit fram ett nytt informationsmaterial om bankbyte. Syftet är att ytterligare förenkla för kunder som vill byta bank. Sverige är ett av de länder i Europa där det är lättast att byta bank. För att ytterligare förbättra för svenska kunder har Bankföreningen och dess medlemsbanker under året arbetat med att ta fram information som ytterligare ska förenkla bankbyte. Bland annat har man förbättrat informationen om flytt av autogiro samt flytt av e-faktura i internetbanken. Den nya informationen består av två delar: En checklista för bankkunder med tips om vilka förberedelser det kan vara bra att göra inför ett bankbyte. En beskrivning av hur ett bankbyte går till steg-för-steg. Målsättningen har varit att beskriva bankbyte ur ett helhetsperspektiv eftersom en kund ofta har lån, aktier, sparar i fonder osv, säger Marie-Louise Ulfward, jurist på Bankföreningen. Detta är ett led i arbetet med att göra det ännu enklare för kunder att byta bank. Bland annat har vi gjort det tydligare hur man ska hantera e-fakturor och autogiron. Informationen finns att ladda ned på Bankföreningens webbplats under fliken Bankkunder Byta bank så här gör du Din nya bank Dag 1 Du och eventuell medkontohavare skriver på avtal för att byta bank. Konton, produkter och tjänster läggs upp. Skriv upp vilka företag som du får e-fakturor ifrån i den gamla banken och spara ner e-fakturor som du vill behålla. Ta också bort eventuellt andra överföringar. Dag 3-5 * Du får dina nya konton, produkter och tjänster. Du kan nu börja använda din nya bank. Sluta att använda gamla produkter, till exempel kort. Nu kan du själv föra över pengar till den nya banken om du vill. Lägg upp e-fakturor och eventuellt andra överföringar från det nya kontot. Avslutsuppdrag Avslut skickas det datum* som är överenskommet mellan dig och din nya bank. Meddela din arbetsgivare och eventuellt andra parter ditt nya kontonummer. Hör gärna med din nya bank om vad de kan hjälpa dig med. Illustratör: Robert Hilmersson Din gamla bank Dag 1 Din gamla bank tar emot avslutsuppdraget. Tips! Det kan vara bra att byta bank precis efter ett månadsskifte * Kort och koder kan ta något längre än 3 vardagar att få beroende på att kort och kod inte får komma samtidigt och hur postgången är. Checklista för dig som vill byta bank Förbered dig Gå igenom din ekonomi och se över vilka tjänster du har kopplade till ditt nuvarande konto och vad du vill flytta med till din nya bank. Informationen hittar du på kontoutdrag och årsbesked eller i din internetbank. Vi är flera kontohavare till samma konto Jag har kort kopplade till kontot Jag har en kontokredit Jag har autogiron som jag vill flytta Jag har e-fakturor som jag vill flytta Jag har en e-legitimation Jag har lån som jag vill lösa Jag har lån som jag vill behålla Jag har vp-konto eller depå kopplat till kontot Jag har individuellt pensionssparande (IPS) Jag har ett bankfack Jag har en paketlösning Jag har ett fasträntekonto Jag har ett skogskonto Jag har investeringssparkonto (ISK) Jag har fondsparande Dag 3 Din gamla bank har slutfört avslutsuppdraget. Tänk på att vissa produkter och tjänster tar längre tid att handlägga än 3 vardagar, till exempel värdepapper. Vänd dig till din nya bank Nya banken hjälper dig att öppna nya konton och tjänster samt att avsluta konton och tjänster hos din gamla bank. Att ta med till nya banken Kontoutdrag och årsbesked Av kontoutdrag och årsbesked framgår ofta uppgifter om insättare och stående överföringar till andra konton. Hör med banken om du vill ha hjälp med att meddela ditt nya kontonummer till exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och CSN och om du vill få hjälp med att lägga in stående överföringar till andra konton. Bankböcker och checkar De är värdehandlingar och ska tas med till den nya banken för makulering. Internetdosa Ta med dosan till din nya bank. Bankerna tar inte ut någon avgift för att hjälpa till med bankbytet. Tänk på att det kan finnas andra avgifter för konton, och tjänster, till exempel uttagsavgifter som bankerna tar ut enligt avtal, flytt av fonder, flytt av aktier, med mera. Kom ihåg att meddela din arbetsgivare ditt nya kontonummer Bankföreningen söker: Bankjurist med inriktning på konsumentfrågor Konsumentperspektivet på finansiella tjänster blir allt viktigare och lyfts fram såväl i förslag till regleringar från EU och den svenska regeringen, som genom initiativ inom den finansiella sektorn själv. Som jurist med inriktning på konsumentfrågor får du en central roll i dessa processer. Det handlar om att i samråd med experter från bankerna analysera förslag samt formulera och driva ståndpunkter såväl nationellt i kontakter med regeringskansliet, Finansinspektionen och Konsumentverket, som internationellt i kontakter med EU-parlamentariker, EU-kommissionen och European Banking Authority. Arbetet innebär att du företräder de svenska bankerna i den europeiska bankföreningen och leder arbetsgrupper med svenska bankexperter. Aktuella frågor har under senare tid varit konsumentkrediter, bolån, rätt till banktjänster, bankbyte, ökad transparens för avgifter och finansiell rådgivning. Frågor rörande behandling av personuppgifter, IT-juridik och andra juridiska frågor av betydelse för banksektorn kan också bli aktuella. Du måste självständigt kunna driva olika projekt och frågor och därför ha god samarbetsförmåga. Du måste ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har jur. kand-examen och erfarenhet från domstol, bank, advokatbyrå, regeringskansliet eller myndighet. Ansökan till Sophie Steen, administrativ chef, Mer information lämnas av Tomas Tetzell, chef för juridiska avdelningen, PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET FRÅN BANKFÖRENINGEN! Gå in på eller mejla till

4 4 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 ÅRSKRÖNIKA Bankföreningens årskrönika för 2013 I kölvattnet av finanskrisen har flera nya tunga regelverk och direktiv på såväl EU-nivå som i Sverige beslutats och är på väg att implementeras i svensk lagstiftning. I denna årskrönika beskriver vi de och andra viktiga frågor som Bankföreningen har arbetat med under året. På flera områden har vi haft en konstruktiv och nära dialog med politiker och andra beslutsfattare för att lyfta fram vilka effekter olika regleringar får för svensk finansmarknad och svensk samhällsekonomi. Januari Landshypotek blir ny medlem i Bankföreningen. Statistik från Bankföreningen visar att antalet bankrån fortsätter att minska. Under 2012 begicks fem rån mot banker, vilket är det lägsta antalet någonsin. Minskad kontantanvändning är en starkt bidragande orsak. År 2012 valde mer än fyra av tio internetbankskunder att ta emot fakturor elektroniskt i stället för pappersfakturor via posten. Totalt betalades 71,8 miljoner elektroniska fakturor, en uppgång med 19 procent från året före. Bankföreningen fastställer en handlingsplan för svensk betalinfrastruktur. En viktig fråga är kriterierna för deltagande i det svenska betalningssystemet. Februari Bankföreningen publicerar en policy för bolån, där vi understryker vikten av en sund låneoch amorteringskultur. Förslag till nytt penningtvättsdirektiv. Bankföreningen är i grunden positiv men ser behov av vissa förtydliganden, bland annat hur personuppgifter ska hanteras. Mars Bankföreningen blir huvudman och får det övergripande ansvaret för Stibor. April Statistik från Bankföreningen visar att antalet bankkontor ökar. År 2012 tillkom nio stycken, vilket innebär totalt bankkontor. Trots en väsentligt ökad användning av bankernas internet- och mobiltjänster, är bankkontoren en viktig plats att möta kunderna. Även antalet banker i Sverige ökade med tre stycken. I dag finns 117 banker i Sverige. Illustratör: Robert Hilmersson

5 ÅRSKRÖNIKA BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Maj EU-kommissionen presenterar förslag till nytt direktiv om betalkonton (Bank Account Package). Det innehåller regler om jämförbarhet för bankavgifter, bestämmelser om bankbyte samt en rätt till ett grundläggande betalkonto. Bankföreningen har lämnat synpunkter till berörda myndigheter och politiker. Finansinspektionen beslutar att införa ett riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån. Europeiska bankmyndigheten EBA inför nya riktlinjer i EU om lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare i kreditinstitut. Juni Länsförsäkringar Bank antas som ny Stiborbank och börjar medverka i beräkningen av Stibor genom att rapportera in underlag till Nasdaq-OMX. Wasa Kredit, dotterbolag till Länsförsäkringar Bank, blir ny medlem i Bankföreningen. EU beslutar om nya kapitaltäckningsregler. De nya reglerna, en förordning och ett direktiv, ska börja gälla den 1 januari Regeringen meddelar att implementeringen kan bli något försenad i Sverige. Bankgirot har på Bankföreningens uppdrag utvecklat rutiner för kvalitetssäkring av dataclearingen. Sveriges regering skickar nytt förhandlingsunderlag till USA för ett bilateralt avtal om ömsesidigt utbyte av information enligt FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Bankföreningen har bistått Finansdepartementets förhandlare med synpunkter. Regeringen presenterar ett förslag till modell för ränteskillnadsersättning. Bankföreningen är starkt kritisk och pekar på brister som ger låntagarna ekonomiska incitament att systematiskt lösa bundna lån i förtid enbart i syfte att ta ett nytt lån med lägre ränta. Juli Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerar en rekommendation till nationella myndigheter om mängden kapital i stora banker. De svenska storbankerna uppfyller sedan tidigare EBA:s krav på kärnprimärkapital. EBA presenterar sitt slutliga förslag till paket av tillsynsrapportering för banker och andra finansiella institut i Europa. De nordiska och baltiska bankföreningarna gör gemensam sak och svarar på EU-kommissionens konsultation om uppdelning av banker, grundad på Liikanenrapporten. I svaret är man starkt kritisk till en uppdelning och man pekar på de skadliga effekter en uppdelning får för pensionsfonder, exportföretag och bolånemarknaderna. Förslag till reviderat betaltjänstdirektiv. Det innebär bland annat att 3:e-partsföretag, som är mellanled i betalningskedjan, hamnar under tillsyn, måste kunna identifierasig gentemot banken samt får en lagstadgad rätt till access till bankkonton. Frågan om dessa företag och dess konsekvenser för såväl banker som konsumenter är viktig för Bankföreningen.

6 6 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 ÅRSKRÖNIKA Augusti Regering och riksdag når en bred överenskommelse för att säkra den finansiella stabiliteten i Sverige. Finansinspektionen får ansvar för makrotillsynen, det vill säga alla tillsynsverktygen, inklusive att banker ska avsätta mer kapital vid hög kredittillväxt, de så kallade kontracykliska buffertarna. Bankföreningen välkomnar beslutet. Ett finansiellt stabilitetsråd inrättas där företrädare för Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och regeringen regelbundet och öppet ska diskutera riskerna i det finansiella systemet och ge förslag på åtgärder. September Staten säljer sitt sista innehav i Nordea. Skattebetalarna har nu fått betalt för den risk man tog genom att ge statligt stöd till banker i kris under perioden Hittills har Riksgäldens åtgärder för att hantera de senaste årens kris i finanssektorn givit ett överskott på nästan 25 miljarder kronor till statskassan. Kapitaltäckningsutredningen överlämnar sitt betänkande om förstärkta kapitaltäckningsregler till finansmarknadsminister Peter Norman. Ministerrådets rättstjänst underkänner delar i förslaget till att införa en finansiell skatt, FTT (Financial Transaction Tax). Oktober För att verka för en sund amorteringskultur går Bankföreningen ett steg längre i sin rekommendation för utlåning till bostäder. I samband med att nya lån beviljas ska det i en individuell amorteringsplan framgå hur amortering bör ske även vid belåning under 75 procent. November Bankernas roll i samhället är rubriken på årets Bankmöte. Bland andra deltar Andrea Enria, chef för European Banking Authority, finansmarknadsminister Peter Norman, bankchefer samt representanter för övriga delar av näringslivet. Annika Falkengren, koncernchef i SEB, väljs till ny ordförande i Bankföreningens styrelse. Hon efterträder Christian Clausen, koncernchef i Nordea. Finansinspektionen aviserar att de kommer att höja riskviktsgolvet på bolån till 25 procent. I Riskrapporten konstaterar Finansinspektionen att de svenska storbankerna har tillräckligt god motståndskraft mot en kraftig konjunkturförsämring men att det stora beroendet av marknadsfinansiering är en fortsatt risk. Bankföreningen har medverkat aktivt i debatten kring förslaget om en strukturell uppdelning av banker, som kan få avgörande inverkan på bank- och finansmarknaden. Tillsammans med de nordiska och baltiska bankföreningarna skriver vi ett gemensamt brev till den ansvarige kommissionären Michel Barnier.

7 ÅRSKRÖNIKA BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Över 100 personer deltar på Bankföreningens skattekonferens Aktuella skattefrågor för den finansiella sektorn. December Bankföreningen publicerar en policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio, som är ett av de nya krav som införs genom Basel III. Bankföreningen är kritisk eftersom NSFR inte tar hänsyn till fördelarna med den svenska modellen, med högt hushållssparande i pensioner och fonder samt finansiering av bolån genom säkerställda obligationer. Europaparlamentet och EU:s finansministrar enas om en ny bankkrislagstiftning för hela EU. Direktivet träder i kraft i januari Europaparlamentet röstar om direktivet om betalkonton. Nu inleds förhandlingar i trilogen Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Dagens Industris ledarskribent Tobias Wikström tilldelas näringslivets skattepris. Det har instiftats av Näringslivets skattedelegation, där bland andra Bankföreningen ingår. Finansinspektionen aviserar att det inte är lämpligt att bevilja bankerna undantag från det så kallade Basel 1-golvet. Bankföreningen har förbättrat informationen till kunder som vill byta bank. EU:s finansministrar når en överenskommelse om Bankunionens principer för att avveckla krisbanker. Den är planerad att träda i kraft den 1 januari EU når en politisk överenskommelse om nya regler för insättningsgarantin. De nya reglerna innebär bland annat snabbare utbetalningstid och krav på riskdifferentierade avgifter. Sverige uppfyller kravet på att fonden ska uppgå till 0,8 procent av täckta tillgångar med råge. 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga efter den 31 december. Vilken fråga blir viktig för dig 2014? Vi frågade fyra av Bankföreningens experter med olika ansvarsområden om deras syn på framtiden. Maria Nilsson, kapitaltäckningsexpert Fokus kommer ligga på genomförandet av de nya kapitaltäckningsreglerna i svensk lagstiftning. Extra intressant är hur de olika kapitalbuffertarna kommer att tillämpas. Finansinspektionen får genom den nya lagstiftnigen mandat att fatta beslut om ifall det ska införas en kontracykliskbuffert i Sverige och då också nivån på bufferten. Dessutom får inspektionen mandat att besluta om det ska införas en systemriskbuffert för vissa svenska banker. Lars Rutberg, ansvarig för betalnings- och clearingfrågor Uppföljningen av förslaget till betaltjänster och kortbaserade betalningstransaktioner (PSD2 och MIF). Förslagen får stor påverkan på bankernas tjänster och måste därför få hög prioritet. En annan viktig fråga är att flera banker har visat intresse för att ansluta sig till Dataclearingen. (Bankföreningen ansvarar för Dataclearingen som är ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. ) Ulrika Hansson, skatteexpert Jag förutspår att resultatet av Företagsskattekommitténs arbete kommer att bli en stor och viktig fråga under Bankföreningen arbetar aktivt för en neutral skattebehandling av banker i förhållande till andra företagstyper. Agneta Brandimarti, bankjurist Eftersom jag precis har valts in i styrgruppen för den finansiella koalitionen mot barnpornografi, kommer en viktig fråga vara att bidra till koalitionens utveckling under året. Därutöver kommer bolånefrågor att vara centrala för min del, bland annat arbete med det EU-direktiv på bolåneområdet som röstades igenom av EU-parlamentet i början på december. Även om det dröjer innan direktivet ska vara infört i Sverige kommer det krävas en del arbete för Bankföreningen och dess medlemmar redan under 2014, dels att bidra med synpunkter i den svenska lagstiftningsprocessen, dels att påbörja de anpassningar i bankerna som krävs för att hinna uppfylla kraven till lagstiftningen träder i kraft i Sverige.

8 8 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 Bail in central komponent i krishanteringsramverket I mitten på december nådde Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen en överenskommelse om det nya krishanteringsramverket. Knäckfrågorna som löstes ut på slutet handlade om bail in och möjligheten för EU: s medlemsstater att gå in och delfinansiera eller ta över en bank. Vad innebär bail in för bankerna och deras ägare? Tanken med bail in-reglerna är att säkerställa att skattebetalarna inte ska behöva rycka in vid ett eventuellt bankfallisemang. Konkret innebär det att EU kommit överens om villkoren för hur man ska fördela förlusterna. Nytt är att även fordringsägare, till exempel innehavare av vissa skuldinstrument, kan komma att behöva bära förluster, på ett liknande sätt som aktieägarna. Skuldinstrument som riskerar att skrivas ned eller konverteras till aktiekapital kommer att prissättas annorlunda. Risken för nedskrivning måste nämligen prisas in. Det i sin tur påverkar bankernas genomsnittliga finansieringskostnad när de ska emittera. I slutändan kan det även påverka bankens kunder. Hur hänger det här ihop med kraven på minimikapital och buffertkapital? Med alla de nya buffertkrav som införs den närmaste tiden kan det sammanlagda kravet för vissa av de större bankerna komma att hamna på kärnprimärkapitalnivåer (eget kapital och upparbetade vinster) på procent av riskvägda tillgångar. Om en bank har stora förluster och riskerar hamna i en fallissemangssituation måste man först och främst använda aktiekapitalet för att täcka förlusterna. Sedan måste man konvertera eller skriva ned skuld enligt de nya reglerna. Först efter att man bailat in kapital, motsvarande 8 procent av de totala tillgångarna, kan statliga medel användas för att täcka förluster. Eftersom konvertering eller nedskrivning måste ske först, innebär det ett sorts implicit krav på nedskrivningsbara eller konverterbara skuldinstrument. I Sverige har vi en stabilitetsfond för bankstöd. Hur kommer den in i sammanhanget? I regelverket finns en särlösning, som tillskapats för de EU-medlemsländer som har stora statliga förfinansierade resolutionsfonder. Den lösningen innebär möjligheter att kapitalisera upp en bank med medel ur en fond efter en bail in motsvarande 20 procent av riskvägda tillgångar. För banker som baserar sina riskvikter på interna modeller och har tillgångar med liten risk, som är fallet för flera större svenska banker, kan det innebära en betydande skillnad mot 8 procent av de totala tillgångarna. Men då måste det finnas en särskild fond som tillskapats för bankstöd, såsom stabilitetsfonden, med en storlek om minst 3 procent av skyddade insättningar. Finanskriskommittén ska se över hur de nya reglerna ska införas i svensk lag. Förslag förväntas till sommaren. Kontaktpersoner: Johanna Orth och Åsa Arffman, Bankföreningen Medlemsmöte i Finanskoalition Den 6 december hade Finanskoalitionen mot barnpornografi sitt medlemsmöte på Länsförsäkringar Bank. På mötet valdes en ny styrgrupp och man antog verksamhetsplanen för Finanskoalitionen mot barnpornografi startade 2007 och har till syfte att förhindra att det finansiella systemet används för handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Sedan dess har 23 företag, varav 16 banker, anslutit sig. Samarbetet i Finanskoalitionen har varit framgångsrikt och visat på konkreta effekter. Det är numera sällsynt att kortbetalning erbjuds vid köp av övergreppsbilder på barn och de kommersiella internetsajterna har minskat betydligt i antal. Men brottsligheten hittar nya vägar och betalningar utbyts via andra kanaler. Målet för 2014 är därför att fortsätta det påbörjade arbetet med att kartlägga vilka nya betalvägar som kan komma att användas för köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. I detta arbete samarbetar banker och andra betaltjänstförmedlare, teknikleverantörer och polisen. Arbetet sker i nära samverkan med ECPAT Sverige och berörda myndigheter. På medlemsmötet den 6 december valdes följande personer till styrgruppen: Mats Odell, riksdagsledamot, ordförande i Finanskoalitionen Agneta Brandimarti, bankjurist på Bankföreningen Anders Pettersson, generalsekreterare för ECPAT Sverige Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund Amanda Jackson, koncernstrateg, mänskliga rättigheter och hållbarhet, Swedbank Agneta C Andersson, kundkommunikationsansvarig, Länsförsäkringar Bank Johan Ragnevad, business development, WyWallet Fredrik Sauter, hedersledamot Helena Karlén, hedersledamot

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Svenskar är vana vid att kunna använda kontanter för betalningar mellan privatpersoner och på ett inköpsställe, exempelvis i en butik eller på en restaurang. Kontanter används

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter Rapport 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer