DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA"

Transkript

1 DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

2 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 VD HAR ORDET Året lider mot sitt slut och jag vill tacka alla i våra medlemsbanker, som deltagit med expertkunskap i kommittéer och arbetsgrupper, för ett gott samarbete under Jag önskar er och alla läsare som följer vårt arbete i nyhetsbrevet en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi är tillbaka på det nya året med att informera om aktuella och viktiga frågor för bankerna i Sverige. Thomas Östros, vd Bankföreningen FOTO: Gisela Pacerek Ändringar i ramverket för Stibor Bankföreningens styrelse och Stiborkommittén har beslutat att anpassa Ramverket för Stibor till de principer för interbankräntor och andra referensräntor som EU:s tillsynsmyndigheter ESMA och EBA publicerade i juni i år (ESMA/EBA- Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU). Eftersom det befintliga ramverket redan ligger väl i linje med de nya principerna blev ändringarna relativt begränsade. Bland förändringarna kan nämnas att: Extern revision ska genomföras av Stiborverksamheten. Vd eller annan person i ledningsgruppen ska bekräfta att Stiborbanken, Bankföreningen respektive Nasdaq-OMX följer ramverket och ESMA/EBA-principerna. Det ska ske konsultationer med olika intressenter innan ändringar framöver görs i ramverket. Ramverket för Stibor finns på Bankföreningens hemsida under fliken Stibor Ramverk för Stibor Uppdaterad i december 2013 Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden ( Stiborbankerna ) är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider. Nyhets brevet ges ut av Affärsbankernas Service AB och kommer ut med 6 nummer om året. Det publiceras på i pdf-format och skickas även med e-post till prenumeranter. Affärsbankernas Service AB, Box 7603, Stockholm Ansvarig utgivare: Lena Barkman Redaktion: Lena Barkman , Regeringsgatan 38, Box 7603 SE Stockholm t: +46 (0) Bodil Bjerre Sekund (föräldraledig) Produktion: M Pacerek AB

3 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson Tydligare information om bankbyte Bankföreningen har tagit fram ett nytt informationsmaterial om bankbyte. Syftet är att ytterligare förenkla för kunder som vill byta bank. Sverige är ett av de länder i Europa där det är lättast att byta bank. För att ytterligare förbättra för svenska kunder har Bankföreningen och dess medlemsbanker under året arbetat med att ta fram information som ytterligare ska förenkla bankbyte. Bland annat har man förbättrat informationen om flytt av autogiro samt flytt av e-faktura i internetbanken. Den nya informationen består av två delar: En checklista för bankkunder med tips om vilka förberedelser det kan vara bra att göra inför ett bankbyte. En beskrivning av hur ett bankbyte går till steg-för-steg. Målsättningen har varit att beskriva bankbyte ur ett helhetsperspektiv eftersom en kund ofta har lån, aktier, sparar i fonder osv, säger Marie-Louise Ulfward, jurist på Bankföreningen. Detta är ett led i arbetet med att göra det ännu enklare för kunder att byta bank. Bland annat har vi gjort det tydligare hur man ska hantera e-fakturor och autogiron. Informationen finns att ladda ned på Bankföreningens webbplats under fliken Bankkunder Byta bank så här gör du Din nya bank Dag 1 Du och eventuell medkontohavare skriver på avtal för att byta bank. Konton, produkter och tjänster läggs upp. Skriv upp vilka företag som du får e-fakturor ifrån i den gamla banken och spara ner e-fakturor som du vill behålla. Ta också bort eventuellt andra överföringar. Dag 3-5 * Du får dina nya konton, produkter och tjänster. Du kan nu börja använda din nya bank. Sluta att använda gamla produkter, till exempel kort. Nu kan du själv föra över pengar till den nya banken om du vill. Lägg upp e-fakturor och eventuellt andra överföringar från det nya kontot. Avslutsuppdrag Avslut skickas det datum* som är överenskommet mellan dig och din nya bank. Meddela din arbetsgivare och eventuellt andra parter ditt nya kontonummer. Hör gärna med din nya bank om vad de kan hjälpa dig med. Illustratör: Robert Hilmersson Din gamla bank Dag 1 Din gamla bank tar emot avslutsuppdraget. Tips! Det kan vara bra att byta bank precis efter ett månadsskifte * Kort och koder kan ta något längre än 3 vardagar att få beroende på att kort och kod inte får komma samtidigt och hur postgången är. Checklista för dig som vill byta bank Förbered dig Gå igenom din ekonomi och se över vilka tjänster du har kopplade till ditt nuvarande konto och vad du vill flytta med till din nya bank. Informationen hittar du på kontoutdrag och årsbesked eller i din internetbank. Vi är flera kontohavare till samma konto Jag har kort kopplade till kontot Jag har en kontokredit Jag har autogiron som jag vill flytta Jag har e-fakturor som jag vill flytta Jag har en e-legitimation Jag har lån som jag vill lösa Jag har lån som jag vill behålla Jag har vp-konto eller depå kopplat till kontot Jag har individuellt pensionssparande (IPS) Jag har ett bankfack Jag har en paketlösning Jag har ett fasträntekonto Jag har ett skogskonto Jag har investeringssparkonto (ISK) Jag har fondsparande Dag 3 Din gamla bank har slutfört avslutsuppdraget. Tänk på att vissa produkter och tjänster tar längre tid att handlägga än 3 vardagar, till exempel värdepapper. Vänd dig till din nya bank Nya banken hjälper dig att öppna nya konton och tjänster samt att avsluta konton och tjänster hos din gamla bank. Att ta med till nya banken Kontoutdrag och årsbesked Av kontoutdrag och årsbesked framgår ofta uppgifter om insättare och stående överföringar till andra konton. Hör med banken om du vill ha hjälp med att meddela ditt nya kontonummer till exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och CSN och om du vill få hjälp med att lägga in stående överföringar till andra konton. Bankböcker och checkar De är värdehandlingar och ska tas med till den nya banken för makulering. Internetdosa Ta med dosan till din nya bank. Bankerna tar inte ut någon avgift för att hjälpa till med bankbytet. Tänk på att det kan finnas andra avgifter för konton, och tjänster, till exempel uttagsavgifter som bankerna tar ut enligt avtal, flytt av fonder, flytt av aktier, med mera. Kom ihåg att meddela din arbetsgivare ditt nya kontonummer Bankföreningen söker: Bankjurist med inriktning på konsumentfrågor Konsumentperspektivet på finansiella tjänster blir allt viktigare och lyfts fram såväl i förslag till regleringar från EU och den svenska regeringen, som genom initiativ inom den finansiella sektorn själv. Som jurist med inriktning på konsumentfrågor får du en central roll i dessa processer. Det handlar om att i samråd med experter från bankerna analysera förslag samt formulera och driva ståndpunkter såväl nationellt i kontakter med regeringskansliet, Finansinspektionen och Konsumentverket, som internationellt i kontakter med EU-parlamentariker, EU-kommissionen och European Banking Authority. Arbetet innebär att du företräder de svenska bankerna i den europeiska bankföreningen och leder arbetsgrupper med svenska bankexperter. Aktuella frågor har under senare tid varit konsumentkrediter, bolån, rätt till banktjänster, bankbyte, ökad transparens för avgifter och finansiell rådgivning. Frågor rörande behandling av personuppgifter, IT-juridik och andra juridiska frågor av betydelse för banksektorn kan också bli aktuella. Du måste självständigt kunna driva olika projekt och frågor och därför ha god samarbetsförmåga. Du måste ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har jur. kand-examen och erfarenhet från domstol, bank, advokatbyrå, regeringskansliet eller myndighet. Ansökan till Sophie Steen, administrativ chef, Mer information lämnas av Tomas Tetzell, chef för juridiska avdelningen, PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET FRÅN BANKFÖRENINGEN! Gå in på eller mejla till

4 4 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 ÅRSKRÖNIKA Bankföreningens årskrönika för 2013 I kölvattnet av finanskrisen har flera nya tunga regelverk och direktiv på såväl EU-nivå som i Sverige beslutats och är på väg att implementeras i svensk lagstiftning. I denna årskrönika beskriver vi de och andra viktiga frågor som Bankföreningen har arbetat med under året. På flera områden har vi haft en konstruktiv och nära dialog med politiker och andra beslutsfattare för att lyfta fram vilka effekter olika regleringar får för svensk finansmarknad och svensk samhällsekonomi. Januari Landshypotek blir ny medlem i Bankföreningen. Statistik från Bankföreningen visar att antalet bankrån fortsätter att minska. Under 2012 begicks fem rån mot banker, vilket är det lägsta antalet någonsin. Minskad kontantanvändning är en starkt bidragande orsak. År 2012 valde mer än fyra av tio internetbankskunder att ta emot fakturor elektroniskt i stället för pappersfakturor via posten. Totalt betalades 71,8 miljoner elektroniska fakturor, en uppgång med 19 procent från året före. Bankföreningen fastställer en handlingsplan för svensk betalinfrastruktur. En viktig fråga är kriterierna för deltagande i det svenska betalningssystemet. Februari Bankföreningen publicerar en policy för bolån, där vi understryker vikten av en sund låneoch amorteringskultur. Förslag till nytt penningtvättsdirektiv. Bankföreningen är i grunden positiv men ser behov av vissa förtydliganden, bland annat hur personuppgifter ska hanteras. Mars Bankföreningen blir huvudman och får det övergripande ansvaret för Stibor. April Statistik från Bankföreningen visar att antalet bankkontor ökar. År 2012 tillkom nio stycken, vilket innebär totalt bankkontor. Trots en väsentligt ökad användning av bankernas internet- och mobiltjänster, är bankkontoren en viktig plats att möta kunderna. Även antalet banker i Sverige ökade med tre stycken. I dag finns 117 banker i Sverige. Illustratör: Robert Hilmersson

5 ÅRSKRÖNIKA BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Maj EU-kommissionen presenterar förslag till nytt direktiv om betalkonton (Bank Account Package). Det innehåller regler om jämförbarhet för bankavgifter, bestämmelser om bankbyte samt en rätt till ett grundläggande betalkonto. Bankföreningen har lämnat synpunkter till berörda myndigheter och politiker. Finansinspektionen beslutar att införa ett riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån. Europeiska bankmyndigheten EBA inför nya riktlinjer i EU om lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare i kreditinstitut. Juni Länsförsäkringar Bank antas som ny Stiborbank och börjar medverka i beräkningen av Stibor genom att rapportera in underlag till Nasdaq-OMX. Wasa Kredit, dotterbolag till Länsförsäkringar Bank, blir ny medlem i Bankföreningen. EU beslutar om nya kapitaltäckningsregler. De nya reglerna, en förordning och ett direktiv, ska börja gälla den 1 januari Regeringen meddelar att implementeringen kan bli något försenad i Sverige. Bankgirot har på Bankföreningens uppdrag utvecklat rutiner för kvalitetssäkring av dataclearingen. Sveriges regering skickar nytt förhandlingsunderlag till USA för ett bilateralt avtal om ömsesidigt utbyte av information enligt FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Bankföreningen har bistått Finansdepartementets förhandlare med synpunkter. Regeringen presenterar ett förslag till modell för ränteskillnadsersättning. Bankföreningen är starkt kritisk och pekar på brister som ger låntagarna ekonomiska incitament att systematiskt lösa bundna lån i förtid enbart i syfte att ta ett nytt lån med lägre ränta. Juli Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerar en rekommendation till nationella myndigheter om mängden kapital i stora banker. De svenska storbankerna uppfyller sedan tidigare EBA:s krav på kärnprimärkapital. EBA presenterar sitt slutliga förslag till paket av tillsynsrapportering för banker och andra finansiella institut i Europa. De nordiska och baltiska bankföreningarna gör gemensam sak och svarar på EU-kommissionens konsultation om uppdelning av banker, grundad på Liikanenrapporten. I svaret är man starkt kritisk till en uppdelning och man pekar på de skadliga effekter en uppdelning får för pensionsfonder, exportföretag och bolånemarknaderna. Förslag till reviderat betaltjänstdirektiv. Det innebär bland annat att 3:e-partsföretag, som är mellanled i betalningskedjan, hamnar under tillsyn, måste kunna identifierasig gentemot banken samt får en lagstadgad rätt till access till bankkonton. Frågan om dessa företag och dess konsekvenser för såväl banker som konsumenter är viktig för Bankföreningen.

6 6 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 ÅRSKRÖNIKA Augusti Regering och riksdag når en bred överenskommelse för att säkra den finansiella stabiliteten i Sverige. Finansinspektionen får ansvar för makrotillsynen, det vill säga alla tillsynsverktygen, inklusive att banker ska avsätta mer kapital vid hög kredittillväxt, de så kallade kontracykliska buffertarna. Bankföreningen välkomnar beslutet. Ett finansiellt stabilitetsråd inrättas där företrädare för Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och regeringen regelbundet och öppet ska diskutera riskerna i det finansiella systemet och ge förslag på åtgärder. September Staten säljer sitt sista innehav i Nordea. Skattebetalarna har nu fått betalt för den risk man tog genom att ge statligt stöd till banker i kris under perioden Hittills har Riksgäldens åtgärder för att hantera de senaste årens kris i finanssektorn givit ett överskott på nästan 25 miljarder kronor till statskassan. Kapitaltäckningsutredningen överlämnar sitt betänkande om förstärkta kapitaltäckningsregler till finansmarknadsminister Peter Norman. Ministerrådets rättstjänst underkänner delar i förslaget till att införa en finansiell skatt, FTT (Financial Transaction Tax). Oktober För att verka för en sund amorteringskultur går Bankföreningen ett steg längre i sin rekommendation för utlåning till bostäder. I samband med att nya lån beviljas ska det i en individuell amorteringsplan framgå hur amortering bör ske även vid belåning under 75 procent. November Bankernas roll i samhället är rubriken på årets Bankmöte. Bland andra deltar Andrea Enria, chef för European Banking Authority, finansmarknadsminister Peter Norman, bankchefer samt representanter för övriga delar av näringslivet. Annika Falkengren, koncernchef i SEB, väljs till ny ordförande i Bankföreningens styrelse. Hon efterträder Christian Clausen, koncernchef i Nordea. Finansinspektionen aviserar att de kommer att höja riskviktsgolvet på bolån till 25 procent. I Riskrapporten konstaterar Finansinspektionen att de svenska storbankerna har tillräckligt god motståndskraft mot en kraftig konjunkturförsämring men att det stora beroendet av marknadsfinansiering är en fortsatt risk. Bankföreningen har medverkat aktivt i debatten kring förslaget om en strukturell uppdelning av banker, som kan få avgörande inverkan på bank- och finansmarknaden. Tillsammans med de nordiska och baltiska bankföreningarna skriver vi ett gemensamt brev till den ansvarige kommissionären Michel Barnier.

7 ÅRSKRÖNIKA BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Över 100 personer deltar på Bankföreningens skattekonferens Aktuella skattefrågor för den finansiella sektorn. December Bankföreningen publicerar en policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio, som är ett av de nya krav som införs genom Basel III. Bankföreningen är kritisk eftersom NSFR inte tar hänsyn till fördelarna med den svenska modellen, med högt hushållssparande i pensioner och fonder samt finansiering av bolån genom säkerställda obligationer. Europaparlamentet och EU:s finansministrar enas om en ny bankkrislagstiftning för hela EU. Direktivet träder i kraft i januari Europaparlamentet röstar om direktivet om betalkonton. Nu inleds förhandlingar i trilogen Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Dagens Industris ledarskribent Tobias Wikström tilldelas näringslivets skattepris. Det har instiftats av Näringslivets skattedelegation, där bland andra Bankföreningen ingår. Finansinspektionen aviserar att det inte är lämpligt att bevilja bankerna undantag från det så kallade Basel 1-golvet. Bankföreningen har förbättrat informationen till kunder som vill byta bank. EU:s finansministrar når en överenskommelse om Bankunionens principer för att avveckla krisbanker. Den är planerad att träda i kraft den 1 januari EU når en politisk överenskommelse om nya regler för insättningsgarantin. De nya reglerna innebär bland annat snabbare utbetalningstid och krav på riskdifferentierade avgifter. Sverige uppfyller kravet på att fonden ska uppgå till 0,8 procent av täckta tillgångar med råge. 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga efter den 31 december. Vilken fråga blir viktig för dig 2014? Vi frågade fyra av Bankföreningens experter med olika ansvarsområden om deras syn på framtiden. Maria Nilsson, kapitaltäckningsexpert Fokus kommer ligga på genomförandet av de nya kapitaltäckningsreglerna i svensk lagstiftning. Extra intressant är hur de olika kapitalbuffertarna kommer att tillämpas. Finansinspektionen får genom den nya lagstiftnigen mandat att fatta beslut om ifall det ska införas en kontracykliskbuffert i Sverige och då också nivån på bufferten. Dessutom får inspektionen mandat att besluta om det ska införas en systemriskbuffert för vissa svenska banker. Lars Rutberg, ansvarig för betalnings- och clearingfrågor Uppföljningen av förslaget till betaltjänster och kortbaserade betalningstransaktioner (PSD2 och MIF). Förslagen får stor påverkan på bankernas tjänster och måste därför få hög prioritet. En annan viktig fråga är att flera banker har visat intresse för att ansluta sig till Dataclearingen. (Bankföreningen ansvarar för Dataclearingen som är ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. ) Ulrika Hansson, skatteexpert Jag förutspår att resultatet av Företagsskattekommitténs arbete kommer att bli en stor och viktig fråga under Bankföreningen arbetar aktivt för en neutral skattebehandling av banker i förhållande till andra företagstyper. Agneta Brandimarti, bankjurist Eftersom jag precis har valts in i styrgruppen för den finansiella koalitionen mot barnpornografi, kommer en viktig fråga vara att bidra till koalitionens utveckling under året. Därutöver kommer bolånefrågor att vara centrala för min del, bland annat arbete med det EU-direktiv på bolåneområdet som röstades igenom av EU-parlamentet i början på december. Även om det dröjer innan direktivet ska vara infört i Sverige kommer det krävas en del arbete för Bankföreningen och dess medlemmar redan under 2014, dels att bidra med synpunkter i den svenska lagstiftningsprocessen, dels att påbörja de anpassningar i bankerna som krävs för att hinna uppfylla kraven till lagstiftningen träder i kraft i Sverige.

8 8 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 Bail in central komponent i krishanteringsramverket I mitten på december nådde Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen en överenskommelse om det nya krishanteringsramverket. Knäckfrågorna som löstes ut på slutet handlade om bail in och möjligheten för EU: s medlemsstater att gå in och delfinansiera eller ta över en bank. Vad innebär bail in för bankerna och deras ägare? Tanken med bail in-reglerna är att säkerställa att skattebetalarna inte ska behöva rycka in vid ett eventuellt bankfallisemang. Konkret innebär det att EU kommit överens om villkoren för hur man ska fördela förlusterna. Nytt är att även fordringsägare, till exempel innehavare av vissa skuldinstrument, kan komma att behöva bära förluster, på ett liknande sätt som aktieägarna. Skuldinstrument som riskerar att skrivas ned eller konverteras till aktiekapital kommer att prissättas annorlunda. Risken för nedskrivning måste nämligen prisas in. Det i sin tur påverkar bankernas genomsnittliga finansieringskostnad när de ska emittera. I slutändan kan det även påverka bankens kunder. Hur hänger det här ihop med kraven på minimikapital och buffertkapital? Med alla de nya buffertkrav som införs den närmaste tiden kan det sammanlagda kravet för vissa av de större bankerna komma att hamna på kärnprimärkapitalnivåer (eget kapital och upparbetade vinster) på procent av riskvägda tillgångar. Om en bank har stora förluster och riskerar hamna i en fallissemangssituation måste man först och främst använda aktiekapitalet för att täcka förlusterna. Sedan måste man konvertera eller skriva ned skuld enligt de nya reglerna. Först efter att man bailat in kapital, motsvarande 8 procent av de totala tillgångarna, kan statliga medel användas för att täcka förluster. Eftersom konvertering eller nedskrivning måste ske först, innebär det ett sorts implicit krav på nedskrivningsbara eller konverterbara skuldinstrument. I Sverige har vi en stabilitetsfond för bankstöd. Hur kommer den in i sammanhanget? I regelverket finns en särlösning, som tillskapats för de EU-medlemsländer som har stora statliga förfinansierade resolutionsfonder. Den lösningen innebär möjligheter att kapitalisera upp en bank med medel ur en fond efter en bail in motsvarande 20 procent av riskvägda tillgångar. För banker som baserar sina riskvikter på interna modeller och har tillgångar med liten risk, som är fallet för flera större svenska banker, kan det innebära en betydande skillnad mot 8 procent av de totala tillgångarna. Men då måste det finnas en särskild fond som tillskapats för bankstöd, såsom stabilitetsfonden, med en storlek om minst 3 procent av skyddade insättningar. Finanskriskommittén ska se över hur de nya reglerna ska införas i svensk lag. Förslag förväntas till sommaren. Kontaktpersoner: Johanna Orth och Åsa Arffman, Bankföreningen Medlemsmöte i Finanskoalition Den 6 december hade Finanskoalitionen mot barnpornografi sitt medlemsmöte på Länsförsäkringar Bank. På mötet valdes en ny styrgrupp och man antog verksamhetsplanen för Finanskoalitionen mot barnpornografi startade 2007 och har till syfte att förhindra att det finansiella systemet används för handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Sedan dess har 23 företag, varav 16 banker, anslutit sig. Samarbetet i Finanskoalitionen har varit framgångsrikt och visat på konkreta effekter. Det är numera sällsynt att kortbetalning erbjuds vid köp av övergreppsbilder på barn och de kommersiella internetsajterna har minskat betydligt i antal. Men brottsligheten hittar nya vägar och betalningar utbyts via andra kanaler. Målet för 2014 är därför att fortsätta det påbörjade arbetet med att kartlägga vilka nya betalvägar som kan komma att användas för köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. I detta arbete samarbetar banker och andra betaltjänstförmedlare, teknikleverantörer och polisen. Arbetet sker i nära samverkan med ECPAT Sverige och berörda myndigheter. På medlemsmötet den 6 december valdes följande personer till styrgruppen: Mats Odell, riksdagsledamot, ordförande i Finanskoalitionen Agneta Brandimarti, bankjurist på Bankföreningen Anders Pettersson, generalsekreterare för ECPAT Sverige Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund Amanda Jackson, koncernstrateg, mänskliga rättigheter och hållbarhet, Swedbank Agneta C Andersson, kundkommunikationsansvarig, Länsförsäkringar Bank Johan Ragnevad, business development, WyWallet Fredrik Sauter, hedersledamot Helena Karlén, hedersledamot

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Revision av Stiborramverket del 2 och 3

Revision av Stiborramverket del 2 och 3 1 (5) 2015-03-31 Revision av Stiborramverket del 2 och 3 Stibor ramverk - del 2 och 3 2. Regler för inrapportering och beräkning av Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta

Läs mer

Ramverk för Stibor. Uppdaterad i december 2013

Ramverk för Stibor. Uppdaterad i december 2013 Ramverk för Stibor Uppdaterad i december 2013 Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska

Läs mer

Krishantering av banker 2013-10-07

Krishantering av banker 2013-10-07 Krishantering av banker 2013-10-07 Dagens agenda Före och efter krisen en överblick Det nya ramverket för krishantering av banker Bankunionen Kartan ritas om före Finansdepartementet Tillsyn Reglering

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet A N F Ö R A N D E Datum 2013-03-20 Talare Martin Andersson Möte Bank & Finans Outlook, Berns Salonger Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00060 Er referens: FI Dnr 14-6258 1 (6) 2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Kapitalkrav för svenska banker Översyn av åtgärder

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015 PROMEMORIA Datum 2015-05-22 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Riksbanken välkomnar i stort de förslag som Finansinspektionen framför i remisspromemorian Kapitalkrav för svenska banker.

Riksbanken välkomnar i stort de förslag som Finansinspektionen framför i remisspromemorian Kapitalkrav för svenska banker. E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 140626, 3 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom Likviditetsregleringarna och dess effekter Lars Frisell, Chefsekonom Många lärdomar för tillsynsmyndigheter från krisen Kredit- och likviditetsriskerna i de komplexa, värdepapperiserade produkterna Tveksamheten

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-09-02 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bakgrund Efter Lehman-kraschen 2008 blev det uppenbart att många stora systemviktiga banker hade tagit på sig omfattande likviditetsrisker. De hade

Läs mer

Basel III - skärpta regler för banker

Basel III - skärpta regler för banker Basel III - skärpta regler för banker 44 Baselkommittén presenterade nyligen ett nytt regelverk för banker, det så kallade Basel III. Det omfattar i grova drag nya och skärpta krav på kapital och likviditet

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Juni 2014 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare 1 (kapitalkrav)...

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn

Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn ANFÖRANDE DATUM: 2013-03-20 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE OKTOBER 2013 4 ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE FOTO: Daniel Nilsson OTIDSENLIGA EU-REGLER FÖR BANKBYTE TREDJE PARTS TILLGÅNG TILL KUNDERS KONTO 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2013 VD

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Finansinspektionens stresstester av svenska storbanker

Finansinspektionens stresstester av svenska storbanker PROMEMORIA Datum 2014-11-28 FI Dnr 14-16475 Författare Emil Hagström Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Stark uppfattning om tillsyn

Stark uppfattning om tillsyn juni 2013 3 Stark uppfattning om tillsyn FOTO: Lars Nyman Betänketid för bolån EU reglerar bankkonton Svensken på ECB 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 3 juni 2013 VD har ordet Det pågår en intensiv svensk

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån

Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån DELRAPPORT Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån AUGUSTI 2013 Augusti 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Information som kan öka insynen i hur bolåneräntan bestäms 6 Bankspecifika

Läs mer

Kapitalkrav för svenska banker

Kapitalkrav för svenska banker PROMEMORIA Datum 2014-05-08 FI Dnr 14-6258 Kapitalkrav för svenska banker Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som 1 Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som ombud för konsumenter i tvister. Vi kan heller inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets remiss Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över Finansdepartementets remiss Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden KKV2002, v1.2, 2011-02-05 2013-11-22 1 (6) Konkurrensavdelning 2 Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden Anförande av Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket, vid Finansbolagens förenings

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer Hantering av behörigheter Instruktion för behörighetsadministratörer Innehåll. Översikt 2. Lägg till behörighet 3. Exempel steg -3 4. Visa och ändra behörighet 5. Bra att veta 6. Tillvalstjänster Välkommen

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening Bakgrund Den senaste finanskrisen

Läs mer

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK lista Privat Gäller från och med 2014-12-10 PRISLISTA PRIVAT KONTON Privatkonto via personlig service 5 Kontoutdrag, månadsvis Sparkonto via personlig service Kontoutdrag, månadsvis 5 Länskonto via personlig

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas inlåning och utlåning Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut

Läs mer

Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker

Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2014-06-26 1 (6) Dnr 2014/667 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258) Inledande synpunkter Riksgäldskontoret

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

DECEMBER 2012. Illustratör: Robert Hilmersson. Bankunionen blir verklighet premiär för swish-betalningar

DECEMBER 2012. Illustratör: Robert Hilmersson. Bankunionen blir verklighet premiär för swish-betalningar DECEMBER 2012 6 Illustratör: Robert Hilmersson Bankunionen blir verklighet premiär för swish-betalningar 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 December 2012 Det har vid upprepade tillfällen under året riktats

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Februari 2015 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:2)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:2) PM Hanteringsklass: Öppen Dnr Dnr 2014/1023 2014-08-08 Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:2) Riksgäldskontoret (nedan Riksgälden) är stödmyndighet enligt

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansiell stabilitet 2013:2

Finansiell stabilitet 2013:2 Finansiell stabilitet 213:2 S v e r i g e s R i k s b a n k Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen )

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen ) 2014-03-10 REMISSVAR Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 14-2616 Finansdepartementet (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Från 2015-01-30 KORT Banken erbjuder flera olika typer av kort. Det finns två huvudtyper av kort bankkort och kreditkort.

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Delbetänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6)

Delbetänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) 2013-05-23 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2721 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar FI-forum 25 september 2014 Agenda Bakgrund, syfte och sammanhang Kapitaltäckning Kapitalbuffertar Kapitalbuffertar och pelare 2 Offentliggörande av information

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Protokoll från det finansiella stabilitetrådets möte den 23 maj 2014

Protokoll från det finansiella stabilitetrådets möte den 23 maj 2014 Promemoria 2014-06-02 Finansiella stabilitetsrådet Fi 2013:09 Protokoll från det finansiella stabilitetrådets möte den 23 maj 2014 Sammanfattning Rådets medlemmar välkomnade Finansinspektionens förslag

Läs mer

Stibor synas på nytt en uppföljning

Stibor synas på nytt en uppföljning Stibor synas på nytt en uppföljning Riksbanksstudier, maj 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Stibor synas på nytt en uppföljning Produktion: Sveriges riksbank Stockholm maj 2014 ISBN 978-91-89612-83-9

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna?

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Jonas Domeij, Hans Sundholm, FöreningsSparbanken 28 april 2003 Dataföreningen 1 Innehåll Direktövergång - En skarp valutagräns Gemensamt intresse

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar ANFÖRANDE DATUM: 2007-04-19 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Konferens: Bank & Finans Outlook (Affärsvärlden), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

EU-Kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ("Liikanen")

EU-Kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut (Liikanen) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00015 Er referens: Fi2014/ 496 1 (8) 2014-03-10 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen fi.registrator@regeringskansliet.se EU-Kommissionens förordningsförslag om

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer