DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA"

Transkript

1 DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

2 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 VD HAR ORDET Året lider mot sitt slut och jag vill tacka alla i våra medlemsbanker, som deltagit med expertkunskap i kommittéer och arbetsgrupper, för ett gott samarbete under Jag önskar er och alla läsare som följer vårt arbete i nyhetsbrevet en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi är tillbaka på det nya året med att informera om aktuella och viktiga frågor för bankerna i Sverige. Thomas Östros, vd Bankföreningen FOTO: Gisela Pacerek Ändringar i ramverket för Stibor Bankföreningens styrelse och Stiborkommittén har beslutat att anpassa Ramverket för Stibor till de principer för interbankräntor och andra referensräntor som EU:s tillsynsmyndigheter ESMA och EBA publicerade i juni i år (ESMA/EBA- Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU). Eftersom det befintliga ramverket redan ligger väl i linje med de nya principerna blev ändringarna relativt begränsade. Bland förändringarna kan nämnas att: Extern revision ska genomföras av Stiborverksamheten. Vd eller annan person i ledningsgruppen ska bekräfta att Stiborbanken, Bankföreningen respektive Nasdaq-OMX följer ramverket och ESMA/EBA-principerna. Det ska ske konsultationer med olika intressenter innan ändringar framöver görs i ramverket. Ramverket för Stibor finns på Bankföreningens hemsida under fliken Stibor Ramverk för Stibor Uppdaterad i december 2013 Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden ( Stiborbankerna ) är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider. Nyhets brevet ges ut av Affärsbankernas Service AB och kommer ut med 6 nummer om året. Det publiceras på i pdf-format och skickas även med e-post till prenumeranter. Affärsbankernas Service AB, Box 7603, Stockholm Ansvarig utgivare: Lena Barkman Redaktion: Lena Barkman , Regeringsgatan 38, Box 7603 SE Stockholm t: +46 (0) Bodil Bjerre Sekund (föräldraledig) Produktion: M Pacerek AB

3 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Illustratör: Robert Hilmersson Tydligare information om bankbyte Bankföreningen har tagit fram ett nytt informationsmaterial om bankbyte. Syftet är att ytterligare förenkla för kunder som vill byta bank. Sverige är ett av de länder i Europa där det är lättast att byta bank. För att ytterligare förbättra för svenska kunder har Bankföreningen och dess medlemsbanker under året arbetat med att ta fram information som ytterligare ska förenkla bankbyte. Bland annat har man förbättrat informationen om flytt av autogiro samt flytt av e-faktura i internetbanken. Den nya informationen består av två delar: En checklista för bankkunder med tips om vilka förberedelser det kan vara bra att göra inför ett bankbyte. En beskrivning av hur ett bankbyte går till steg-för-steg. Målsättningen har varit att beskriva bankbyte ur ett helhetsperspektiv eftersom en kund ofta har lån, aktier, sparar i fonder osv, säger Marie-Louise Ulfward, jurist på Bankföreningen. Detta är ett led i arbetet med att göra det ännu enklare för kunder att byta bank. Bland annat har vi gjort det tydligare hur man ska hantera e-fakturor och autogiron. Informationen finns att ladda ned på Bankföreningens webbplats under fliken Bankkunder Byta bank så här gör du Din nya bank Dag 1 Du och eventuell medkontohavare skriver på avtal för att byta bank. Konton, produkter och tjänster läggs upp. Skriv upp vilka företag som du får e-fakturor ifrån i den gamla banken och spara ner e-fakturor som du vill behålla. Ta också bort eventuellt andra överföringar. Dag 3-5 * Du får dina nya konton, produkter och tjänster. Du kan nu börja använda din nya bank. Sluta att använda gamla produkter, till exempel kort. Nu kan du själv föra över pengar till den nya banken om du vill. Lägg upp e-fakturor och eventuellt andra överföringar från det nya kontot. Avslutsuppdrag Avslut skickas det datum* som är överenskommet mellan dig och din nya bank. Meddela din arbetsgivare och eventuellt andra parter ditt nya kontonummer. Hör gärna med din nya bank om vad de kan hjälpa dig med. Illustratör: Robert Hilmersson Din gamla bank Dag 1 Din gamla bank tar emot avslutsuppdraget. Tips! Det kan vara bra att byta bank precis efter ett månadsskifte * Kort och koder kan ta något längre än 3 vardagar att få beroende på att kort och kod inte får komma samtidigt och hur postgången är. Checklista för dig som vill byta bank Förbered dig Gå igenom din ekonomi och se över vilka tjänster du har kopplade till ditt nuvarande konto och vad du vill flytta med till din nya bank. Informationen hittar du på kontoutdrag och årsbesked eller i din internetbank. Vi är flera kontohavare till samma konto Jag har kort kopplade till kontot Jag har en kontokredit Jag har autogiron som jag vill flytta Jag har e-fakturor som jag vill flytta Jag har en e-legitimation Jag har lån som jag vill lösa Jag har lån som jag vill behålla Jag har vp-konto eller depå kopplat till kontot Jag har individuellt pensionssparande (IPS) Jag har ett bankfack Jag har en paketlösning Jag har ett fasträntekonto Jag har ett skogskonto Jag har investeringssparkonto (ISK) Jag har fondsparande Dag 3 Din gamla bank har slutfört avslutsuppdraget. Tänk på att vissa produkter och tjänster tar längre tid att handlägga än 3 vardagar, till exempel värdepapper. Vänd dig till din nya bank Nya banken hjälper dig att öppna nya konton och tjänster samt att avsluta konton och tjänster hos din gamla bank. Att ta med till nya banken Kontoutdrag och årsbesked Av kontoutdrag och årsbesked framgår ofta uppgifter om insättare och stående överföringar till andra konton. Hör med banken om du vill ha hjälp med att meddela ditt nya kontonummer till exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och CSN och om du vill få hjälp med att lägga in stående överföringar till andra konton. Bankböcker och checkar De är värdehandlingar och ska tas med till den nya banken för makulering. Internetdosa Ta med dosan till din nya bank. Bankerna tar inte ut någon avgift för att hjälpa till med bankbytet. Tänk på att det kan finnas andra avgifter för konton, och tjänster, till exempel uttagsavgifter som bankerna tar ut enligt avtal, flytt av fonder, flytt av aktier, med mera. Kom ihåg att meddela din arbetsgivare ditt nya kontonummer Bankföreningen söker: Bankjurist med inriktning på konsumentfrågor Konsumentperspektivet på finansiella tjänster blir allt viktigare och lyfts fram såväl i förslag till regleringar från EU och den svenska regeringen, som genom initiativ inom den finansiella sektorn själv. Som jurist med inriktning på konsumentfrågor får du en central roll i dessa processer. Det handlar om att i samråd med experter från bankerna analysera förslag samt formulera och driva ståndpunkter såväl nationellt i kontakter med regeringskansliet, Finansinspektionen och Konsumentverket, som internationellt i kontakter med EU-parlamentariker, EU-kommissionen och European Banking Authority. Arbetet innebär att du företräder de svenska bankerna i den europeiska bankföreningen och leder arbetsgrupper med svenska bankexperter. Aktuella frågor har under senare tid varit konsumentkrediter, bolån, rätt till banktjänster, bankbyte, ökad transparens för avgifter och finansiell rådgivning. Frågor rörande behandling av personuppgifter, IT-juridik och andra juridiska frågor av betydelse för banksektorn kan också bli aktuella. Du måste självständigt kunna driva olika projekt och frågor och därför ha god samarbetsförmåga. Du måste ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har jur. kand-examen och erfarenhet från domstol, bank, advokatbyrå, regeringskansliet eller myndighet. Ansökan till Sophie Steen, administrativ chef, Mer information lämnas av Tomas Tetzell, chef för juridiska avdelningen, PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET FRÅN BANKFÖRENINGEN! Gå in på eller mejla till

4 4 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 ÅRSKRÖNIKA Bankföreningens årskrönika för 2013 I kölvattnet av finanskrisen har flera nya tunga regelverk och direktiv på såväl EU-nivå som i Sverige beslutats och är på väg att implementeras i svensk lagstiftning. I denna årskrönika beskriver vi de och andra viktiga frågor som Bankföreningen har arbetat med under året. På flera områden har vi haft en konstruktiv och nära dialog med politiker och andra beslutsfattare för att lyfta fram vilka effekter olika regleringar får för svensk finansmarknad och svensk samhällsekonomi. Januari Landshypotek blir ny medlem i Bankföreningen. Statistik från Bankföreningen visar att antalet bankrån fortsätter att minska. Under 2012 begicks fem rån mot banker, vilket är det lägsta antalet någonsin. Minskad kontantanvändning är en starkt bidragande orsak. År 2012 valde mer än fyra av tio internetbankskunder att ta emot fakturor elektroniskt i stället för pappersfakturor via posten. Totalt betalades 71,8 miljoner elektroniska fakturor, en uppgång med 19 procent från året före. Bankföreningen fastställer en handlingsplan för svensk betalinfrastruktur. En viktig fråga är kriterierna för deltagande i det svenska betalningssystemet. Februari Bankföreningen publicerar en policy för bolån, där vi understryker vikten av en sund låneoch amorteringskultur. Förslag till nytt penningtvättsdirektiv. Bankföreningen är i grunden positiv men ser behov av vissa förtydliganden, bland annat hur personuppgifter ska hanteras. Mars Bankföreningen blir huvudman och får det övergripande ansvaret för Stibor. April Statistik från Bankföreningen visar att antalet bankkontor ökar. År 2012 tillkom nio stycken, vilket innebär totalt bankkontor. Trots en väsentligt ökad användning av bankernas internet- och mobiltjänster, är bankkontoren en viktig plats att möta kunderna. Även antalet banker i Sverige ökade med tre stycken. I dag finns 117 banker i Sverige. Illustratör: Robert Hilmersson

5 ÅRSKRÖNIKA BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Maj EU-kommissionen presenterar förslag till nytt direktiv om betalkonton (Bank Account Package). Det innehåller regler om jämförbarhet för bankavgifter, bestämmelser om bankbyte samt en rätt till ett grundläggande betalkonto. Bankföreningen har lämnat synpunkter till berörda myndigheter och politiker. Finansinspektionen beslutar att införa ett riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån. Europeiska bankmyndigheten EBA inför nya riktlinjer i EU om lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare i kreditinstitut. Juni Länsförsäkringar Bank antas som ny Stiborbank och börjar medverka i beräkningen av Stibor genom att rapportera in underlag till Nasdaq-OMX. Wasa Kredit, dotterbolag till Länsförsäkringar Bank, blir ny medlem i Bankföreningen. EU beslutar om nya kapitaltäckningsregler. De nya reglerna, en förordning och ett direktiv, ska börja gälla den 1 januari Regeringen meddelar att implementeringen kan bli något försenad i Sverige. Bankgirot har på Bankföreningens uppdrag utvecklat rutiner för kvalitetssäkring av dataclearingen. Sveriges regering skickar nytt förhandlingsunderlag till USA för ett bilateralt avtal om ömsesidigt utbyte av information enligt FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Bankföreningen har bistått Finansdepartementets förhandlare med synpunkter. Regeringen presenterar ett förslag till modell för ränteskillnadsersättning. Bankföreningen är starkt kritisk och pekar på brister som ger låntagarna ekonomiska incitament att systematiskt lösa bundna lån i förtid enbart i syfte att ta ett nytt lån med lägre ränta. Juli Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerar en rekommendation till nationella myndigheter om mängden kapital i stora banker. De svenska storbankerna uppfyller sedan tidigare EBA:s krav på kärnprimärkapital. EBA presenterar sitt slutliga förslag till paket av tillsynsrapportering för banker och andra finansiella institut i Europa. De nordiska och baltiska bankföreningarna gör gemensam sak och svarar på EU-kommissionens konsultation om uppdelning av banker, grundad på Liikanenrapporten. I svaret är man starkt kritisk till en uppdelning och man pekar på de skadliga effekter en uppdelning får för pensionsfonder, exportföretag och bolånemarknaderna. Förslag till reviderat betaltjänstdirektiv. Det innebär bland annat att 3:e-partsföretag, som är mellanled i betalningskedjan, hamnar under tillsyn, måste kunna identifierasig gentemot banken samt får en lagstadgad rätt till access till bankkonton. Frågan om dessa företag och dess konsekvenser för såväl banker som konsumenter är viktig för Bankföreningen.

6 6 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 ÅRSKRÖNIKA Augusti Regering och riksdag når en bred överenskommelse för att säkra den finansiella stabiliteten i Sverige. Finansinspektionen får ansvar för makrotillsynen, det vill säga alla tillsynsverktygen, inklusive att banker ska avsätta mer kapital vid hög kredittillväxt, de så kallade kontracykliska buffertarna. Bankföreningen välkomnar beslutet. Ett finansiellt stabilitetsråd inrättas där företrädare för Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och regeringen regelbundet och öppet ska diskutera riskerna i det finansiella systemet och ge förslag på åtgärder. September Staten säljer sitt sista innehav i Nordea. Skattebetalarna har nu fått betalt för den risk man tog genom att ge statligt stöd till banker i kris under perioden Hittills har Riksgäldens åtgärder för att hantera de senaste årens kris i finanssektorn givit ett överskott på nästan 25 miljarder kronor till statskassan. Kapitaltäckningsutredningen överlämnar sitt betänkande om förstärkta kapitaltäckningsregler till finansmarknadsminister Peter Norman. Ministerrådets rättstjänst underkänner delar i förslaget till att införa en finansiell skatt, FTT (Financial Transaction Tax). Oktober För att verka för en sund amorteringskultur går Bankföreningen ett steg längre i sin rekommendation för utlåning till bostäder. I samband med att nya lån beviljas ska det i en individuell amorteringsplan framgå hur amortering bör ske även vid belåning under 75 procent. November Bankernas roll i samhället är rubriken på årets Bankmöte. Bland andra deltar Andrea Enria, chef för European Banking Authority, finansmarknadsminister Peter Norman, bankchefer samt representanter för övriga delar av näringslivet. Annika Falkengren, koncernchef i SEB, väljs till ny ordförande i Bankföreningens styrelse. Hon efterträder Christian Clausen, koncernchef i Nordea. Finansinspektionen aviserar att de kommer att höja riskviktsgolvet på bolån till 25 procent. I Riskrapporten konstaterar Finansinspektionen att de svenska storbankerna har tillräckligt god motståndskraft mot en kraftig konjunkturförsämring men att det stora beroendet av marknadsfinansiering är en fortsatt risk. Bankföreningen har medverkat aktivt i debatten kring förslaget om en strukturell uppdelning av banker, som kan få avgörande inverkan på bank- och finansmarknaden. Tillsammans med de nordiska och baltiska bankföreningarna skriver vi ett gemensamt brev till den ansvarige kommissionären Michel Barnier.

7 ÅRSKRÖNIKA BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER Över 100 personer deltar på Bankföreningens skattekonferens Aktuella skattefrågor för den finansiella sektorn. December Bankföreningen publicerar en policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio, som är ett av de nya krav som införs genom Basel III. Bankföreningen är kritisk eftersom NSFR inte tar hänsyn till fördelarna med den svenska modellen, med högt hushållssparande i pensioner och fonder samt finansiering av bolån genom säkerställda obligationer. Europaparlamentet och EU:s finansministrar enas om en ny bankkrislagstiftning för hela EU. Direktivet träder i kraft i januari Europaparlamentet röstar om direktivet om betalkonton. Nu inleds förhandlingar i trilogen Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Dagens Industris ledarskribent Tobias Wikström tilldelas näringslivets skattepris. Det har instiftats av Näringslivets skattedelegation, där bland andra Bankföreningen ingår. Finansinspektionen aviserar att det inte är lämpligt att bevilja bankerna undantag från det så kallade Basel 1-golvet. Bankföreningen har förbättrat informationen till kunder som vill byta bank. EU:s finansministrar når en överenskommelse om Bankunionens principer för att avveckla krisbanker. Den är planerad att träda i kraft den 1 januari EU når en politisk överenskommelse om nya regler för insättningsgarantin. De nya reglerna innebär bland annat snabbare utbetalningstid och krav på riskdifferentierade avgifter. Sverige uppfyller kravet på att fonden ska uppgå till 0,8 procent av täckta tillgångar med råge. 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga efter den 31 december. Vilken fråga blir viktig för dig 2014? Vi frågade fyra av Bankföreningens experter med olika ansvarsområden om deras syn på framtiden. Maria Nilsson, kapitaltäckningsexpert Fokus kommer ligga på genomförandet av de nya kapitaltäckningsreglerna i svensk lagstiftning. Extra intressant är hur de olika kapitalbuffertarna kommer att tillämpas. Finansinspektionen får genom den nya lagstiftnigen mandat att fatta beslut om ifall det ska införas en kontracykliskbuffert i Sverige och då också nivån på bufferten. Dessutom får inspektionen mandat att besluta om det ska införas en systemriskbuffert för vissa svenska banker. Lars Rutberg, ansvarig för betalnings- och clearingfrågor Uppföljningen av förslaget till betaltjänster och kortbaserade betalningstransaktioner (PSD2 och MIF). Förslagen får stor påverkan på bankernas tjänster och måste därför få hög prioritet. En annan viktig fråga är att flera banker har visat intresse för att ansluta sig till Dataclearingen. (Bankföreningen ansvarar för Dataclearingen som är ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. ) Ulrika Hansson, skatteexpert Jag förutspår att resultatet av Företagsskattekommitténs arbete kommer att bli en stor och viktig fråga under Bankföreningen arbetar aktivt för en neutral skattebehandling av banker i förhållande till andra företagstyper. Agneta Brandimarti, bankjurist Eftersom jag precis har valts in i styrgruppen för den finansiella koalitionen mot barnpornografi, kommer en viktig fråga vara att bidra till koalitionens utveckling under året. Därutöver kommer bolånefrågor att vara centrala för min del, bland annat arbete med det EU-direktiv på bolåneområdet som röstades igenom av EU-parlamentet i början på december. Även om det dröjer innan direktivet ska vara infört i Sverige kommer det krävas en del arbete för Bankföreningen och dess medlemmar redan under 2014, dels att bidra med synpunkter i den svenska lagstiftningsprocessen, dels att påbörja de anpassningar i bankerna som krävs för att hinna uppfylla kraven till lagstiftningen träder i kraft i Sverige.

8 8 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 Bail in central komponent i krishanteringsramverket I mitten på december nådde Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen en överenskommelse om det nya krishanteringsramverket. Knäckfrågorna som löstes ut på slutet handlade om bail in och möjligheten för EU: s medlemsstater att gå in och delfinansiera eller ta över en bank. Vad innebär bail in för bankerna och deras ägare? Tanken med bail in-reglerna är att säkerställa att skattebetalarna inte ska behöva rycka in vid ett eventuellt bankfallisemang. Konkret innebär det att EU kommit överens om villkoren för hur man ska fördela förlusterna. Nytt är att även fordringsägare, till exempel innehavare av vissa skuldinstrument, kan komma att behöva bära förluster, på ett liknande sätt som aktieägarna. Skuldinstrument som riskerar att skrivas ned eller konverteras till aktiekapital kommer att prissättas annorlunda. Risken för nedskrivning måste nämligen prisas in. Det i sin tur påverkar bankernas genomsnittliga finansieringskostnad när de ska emittera. I slutändan kan det även påverka bankens kunder. Hur hänger det här ihop med kraven på minimikapital och buffertkapital? Med alla de nya buffertkrav som införs den närmaste tiden kan det sammanlagda kravet för vissa av de större bankerna komma att hamna på kärnprimärkapitalnivåer (eget kapital och upparbetade vinster) på procent av riskvägda tillgångar. Om en bank har stora förluster och riskerar hamna i en fallissemangssituation måste man först och främst använda aktiekapitalet för att täcka förlusterna. Sedan måste man konvertera eller skriva ned skuld enligt de nya reglerna. Först efter att man bailat in kapital, motsvarande 8 procent av de totala tillgångarna, kan statliga medel användas för att täcka förluster. Eftersom konvertering eller nedskrivning måste ske först, innebär det ett sorts implicit krav på nedskrivningsbara eller konverterbara skuldinstrument. I Sverige har vi en stabilitetsfond för bankstöd. Hur kommer den in i sammanhanget? I regelverket finns en särlösning, som tillskapats för de EU-medlemsländer som har stora statliga förfinansierade resolutionsfonder. Den lösningen innebär möjligheter att kapitalisera upp en bank med medel ur en fond efter en bail in motsvarande 20 procent av riskvägda tillgångar. För banker som baserar sina riskvikter på interna modeller och har tillgångar med liten risk, som är fallet för flera större svenska banker, kan det innebära en betydande skillnad mot 8 procent av de totala tillgångarna. Men då måste det finnas en särskild fond som tillskapats för bankstöd, såsom stabilitetsfonden, med en storlek om minst 3 procent av skyddade insättningar. Finanskriskommittén ska se över hur de nya reglerna ska införas i svensk lag. Förslag förväntas till sommaren. Kontaktpersoner: Johanna Orth och Åsa Arffman, Bankföreningen Medlemsmöte i Finanskoalition Den 6 december hade Finanskoalitionen mot barnpornografi sitt medlemsmöte på Länsförsäkringar Bank. På mötet valdes en ny styrgrupp och man antog verksamhetsplanen för Finanskoalitionen mot barnpornografi startade 2007 och har till syfte att förhindra att det finansiella systemet används för handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Sedan dess har 23 företag, varav 16 banker, anslutit sig. Samarbetet i Finanskoalitionen har varit framgångsrikt och visat på konkreta effekter. Det är numera sällsynt att kortbetalning erbjuds vid köp av övergreppsbilder på barn och de kommersiella internetsajterna har minskat betydligt i antal. Men brottsligheten hittar nya vägar och betalningar utbyts via andra kanaler. Målet för 2014 är därför att fortsätta det påbörjade arbetet med att kartlägga vilka nya betalvägar som kan komma att användas för köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. I detta arbete samarbetar banker och andra betaltjänstförmedlare, teknikleverantörer och polisen. Arbetet sker i nära samverkan med ECPAT Sverige och berörda myndigheter. På medlemsmötet den 6 december valdes följande personer till styrgruppen: Mats Odell, riksdagsledamot, ordförande i Finanskoalitionen Agneta Brandimarti, bankjurist på Bankföreningen Anders Pettersson, generalsekreterare för ECPAT Sverige Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund Amanda Jackson, koncernstrateg, mänskliga rättigheter och hållbarhet, Swedbank Agneta C Andersson, kundkommunikationsansvarig, Länsförsäkringar Bank Johan Ragnevad, business development, WyWallet Fredrik Sauter, hedersledamot Helena Karlén, hedersledamot

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Revision av Stiborramverket del 2 och 3

Revision av Stiborramverket del 2 och 3 1 (5) 2015-03-31 Revision av Stiborramverket del 2 och 3 Stibor ramverk - del 2 och 3 2. Regler för inrapportering och beräkning av Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Ramverk för Stibor. Uppdaterad i december 2013

Ramverk för Stibor. Uppdaterad i december 2013 Ramverk för Stibor Uppdaterad i december 2013 Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska

Läs mer

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet 2013-08-26 Finansdepartementet Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet Regeringen har för avsikt att besluta att: ett formaliserat stabilitetsråd inrättas som ska bedöma finansiell stabilitet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Vad gör staten med en bank i kris?

Vad gör staten med en bank i kris? Vad gör staten med en bank i kris? Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Stockholm 17 augusti 2016 Riksgäldens uppdrag Statens betalningar och kassahantering Upplåning och skuldförvaltning Garantier och lån

Läs mer

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/03/025 Er referens: Fi2016/01229/S1 1 (7) 2016-04-27 Skatte- och tullavdelningen Att. Fredrik Opander Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Avdragsförbud för

Läs mer

Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur

Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur FRAMSTÄLLAN 1 (5) 2016-12-13 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur

Läs mer

Protokoll från Samverkansrådets möte den 2 oktober 2012

Protokoll från Samverkansrådets möte den 2 oktober 2012 Protokoll från Samverkansrådets möte den 2 oktober 2012 Finansinspektionen och Riksbanken har haft sitt andra möte inom ramen för Samverkansrådet för makrotillsyn. Vid mötet deltog från Finansinspektionen

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2017

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2017 P R O M E M O R I A Datum 2017-11-24 FI Dnr 17-6342 Författare Avdelningen för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Krishantering av banker 2013-10-07

Krishantering av banker 2013-10-07 Krishantering av banker 2013-10-07 Dagens agenda Före och efter krisen en överblick Det nya ramverket för krishantering av banker Bankunionen Kartan ritas om före Finansdepartementet Tillsyn Reglering

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2016

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2016 P R O M E M O R I A Datum 2016-06-14 FI Dnr 16-7882 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3) PM Hanteringsklass: Öppen 1 (9) Dnr Dnr: 2013/424 2013-11-15 Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3) Riksgäldskontoret (nedan Riksgälden) är stödmyndighet enligt

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2017

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2017 P R O M E M O R I A Datum 2017-08-25 FI Dnr 17-6342 Författare Avdelningen för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

BRRD nya krishanteringsregler

BRRD nya krishanteringsregler BRRD nya krishanteringsregler Pär Holmbäck Finansbolagens Förening Stockholm 15 januari 2016 Riksgäldens uppdrag Statens betalningar och kassahantering Upplåning och skuldförvaltning Garantier och lån

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

Riksgälden och finansiell stabilitet. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23

Riksgälden och finansiell stabilitet. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23 Riksgälden och finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23 Riksgäldens roll och uppdrag Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2016

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2016 P R O M E M O R I A Datum 2017-02-24 FI Dnr 16-7882 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3060 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändring av Finansinspektionens

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-11-25 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer

SVENSK FÖRSÄKRING SID 1

SVENSK FÖRSÄKRING SID 1 SVENSK FÖRSÄKRING VD HAR ORDET Christina Lindenius SID 2 Försäkringar skapar trygghet och bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring. Vid sidan av

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2016-02-25 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015 PROMEMORIA Datum 2015-05-22 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Riksgälden och finansiell stabilitet

Riksgälden och finansiell stabilitet Riksgälden och finansiell stabilitet Hans Lindblad Riksgäldsdirektör DNB Sverige Stockholm 26 januari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning

Läs mer

Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén

Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén SNS/SIFR Finanspanel 3 oktober 2014 Stefan Ingves Riksbankschef och ordförande i Baselkommittén för banktillsyn Agenda Om Baselkommittén för

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Hantering av problembanker

Hantering av problembanker DATUM: 2012-11-08 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Bankföreningens årsmöte SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Den internationella regleringsagendan nödvändig men inte tillräcklig

Den internationella regleringsagendan nödvändig men inte tillräcklig ANFÖRANDE DATUM: 19 mars 2014 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Affärs Världen Bank och Finans Outlook, Berns, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-09-02 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet A N F Ö R A N D E Datum 2013-03-20 Talare Martin Andersson Möte Bank & Finans Outlook, Berns Salonger Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Våga prata pengar Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Opartisk information och vägledning Kontakt via telefon, mail och brev Webbplats Återkopplar konsumentproblem

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering

Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering 2016-12-07 Finansiella stabilitetsrådet Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering Överenskommelsen är upprättad mellan Regeringskansliet (Finansdepartementet), Sveriges

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kapitalkrav för svenska banker

Kapitalkrav för svenska banker PROMEMORIA Datum 2014-09-08 FI Dnr 14-6258 Kapitalkrav för svenska banker Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Betänkandet förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65)

Betänkandet förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65) Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 131120, 4 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden eye Eye on executive matters no 2 2010 Eurotrubbel Är gemensam ekonomisk politik för hela Europa möjlig? Tänk efter före Väl förberedd kan en etablering i Östeuropa bli en fullträff. Dubbel skatt, nej

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00060 Er referens: FI Dnr 14-6258 1 (6) 2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Kapitalkrav för svenska banker Översyn av åtgärder

Läs mer

- enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 14 november 2012. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

- enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 14 november 2012. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Annotering 2012-11-26 Fi 2012/166 Finansdepartementet Till: Riksdagen Ekofinrådets möte den 4 december 2012 i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den

Läs mer

Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut

Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut 2015-11-17 BESLUT Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-8080 Att: Verkställande Direktören Delgivning nr 1 106 40 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

Riksbanken välkomnar i stort de förslag som Finansinspektionen framför i remisspromemorian Kapitalkrav för svenska banker.

Riksbanken välkomnar i stort de förslag som Finansinspektionen framför i remisspromemorian Kapitalkrav för svenska banker. E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 140626, 3 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153)

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU33 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Sammanfattning År 2007 förväntas nya kapitaltäckningsregler (EG-direktiv)

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Juni 2014 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare 1 (kapitalkrav)...

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3) REGERINGSRAPPORT 1 (5) Hanteringsklass: Öppen 2014-11-14 Dnr 2014/1543 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:704 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad den 19

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom Likviditetsregleringarna och dess effekter Lars Frisell, Chefsekonom Många lärdomar för tillsynsmyndigheter från krisen Kredit- och likviditetsriskerna i de komplexa, värdepapperiserade produkterna Tveksamheten

Läs mer

Peter Normans kommentar angående valberedningens förslag till ny ordförande i TeliaSonera

Peter Normans kommentar angående valberedningens förslag till ny ordförande i TeliaSonera 2013 Uttalande 6 februari 2013 Peter Normans kommentar angående valberedningens förslag till ny ordförande i TeliaSonera - Jag välkomnar att en enig valberedning idag har föreslagit Marie Ehrling till

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Riksbanken är en myndighet under riksdagen med ansvar för den svenska penningpolitiken. Sedan 1999 har Riksbanken en självständig ställning

Läs mer

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53)

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) SV ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 24 juli 2013 om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) Inledning och rättslig grund Den 22 april 2013 mottog Europeiska centralbanken

Läs mer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Promemoria Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen September 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Förslag

Läs mer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Riktlinjer för fastställandet av när likvidation av tillgångar eller skulder enligt normala insolvensförfaranden kan få negativa effekter på en eller flera finansiella marknader

Läs mer

Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet

Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU8 Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet Sammanfattning Utskottet har behandlat regeringens skrivelse 2013/14:210 Resultatskrivelse avseende det finansiella

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0226 (COD) 12601/15 ADD 2 EF 183 ECOFIN 743 SURE 24 CODEC 1291 IA 10 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30 jun 30 jun

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010 PM DATUM: 2009-11-13 AVDELNING: STA/INT HANDLÄGGARE: Kai Barvèll/Christina Nordh Berntsson HANTERINGSKLASS: ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 3 2014 2014-09-30 2 Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är direktverkande och

Läs mer

UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV

UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV XV/6026/99 SV UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument har utarbetats

Läs mer