Nr maj Brf Fältöverstens informationsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad"

Transkript

1 låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v redovsar en förlus exkl avskrvnar om 6,4 Mkr? Nr maj Brf Fälövsens nformaonsblad Redakonen Fälposen sammansälls av Maz Eklund. Bdrag ell synpunk på nformaonsblade moages med acksamhe. OBS De är mycke vkg a du har eckna bosadsräsllägge ll dn hemförsäkr. ell Kassören rapporar Le om våra ekonomska och fnansella usk Bäse medlem! Du har nu få årsredovsnen dn hand, och de kan vara på sn plas a kommena den ekonomska och fnansella uvecklen sam blcka framå. Som dgare sags har förenen en mycke sabl ekonomsk bas ufrån kombnaonen av åsående hyresrä (f n 55 s.) med e bedöm marknadsvärde om Mkr och en åsående låneskuld om 112 Mkr ef amor av 13 Mkr jun. Med denna bas räknar v med a kunna genomföra plana undhåll om oal ca 50 Mkr de närmase 10 åren uan a a upp nya lån. V räknar med a forsa ha möjlghe a sälja sn 10 % av åsående hyresrä p år, någo som medför a v även kan forsäa amora n Inäk från försäljn av omsällda hyresrä resulaförs ej uan redovsas som en ökn av de egna kapale (nbealda nsas och upplåelseavgf). Upplåelseavgfen mosvarar den näk förenen få uöv värden vd ombldnsllfälle, och kan sägas mosvara en reavns. För 2012 uppgck denna reavns ll 16,7 Mkr. Toal medför dea a de egna kapale öka med 23 Mkr ll mll. Undhåll, vare sg de är plana ell, och som ej kan klassas som sandardhöjande måse kosnadsföras sn helhe de åre de uförs. För 2013 komm resulae a förbäras med ca 4 Mkr exklusve kosnaden för fönsågärd, boende på besluade avgfshöjnar (2 Mkr) sam lägre ränekosnad på grund av amorar och lägre ränesas på omförhandlade lån (2 Mkr). Försäljnsprognosen för omsällda hyresrä för 2013 lgg för närvarande på dryg 20 Mkr. Med akuell avgfsnvå når v ne rkg måle a näkna ska äcka drfskosnad exklusve plana undhåll sam ränekosnad, för ,4 Mkr, prognos Mkr. Vad jänar v på när v får möjlghe a sälja omsällda lägenhe? Vår ränekosnad mnskar med ca kr/m2, medan neo lägenhesnäk mnskar med ca 600 kr/m2, vlke g en vns om kr/m2 boende på försäljnsprs kr/m2 och ränekosnaden 3,0 % - 4,0 %. V behöv ne låna pear ll plana undhåll, uan nbealda nsas kan användas

2 ll amorar, och upplåelse-avgfna ll plana undhåll. Fönsundhåll De man äg vårdar man m... Blr de några avgfshöjnar 2014 och däref? V för en dalog om dea syrelsen, och b a få åkomma. Vår mål är a näkna ska äcka drfskosnad exklusve plana undhåll sam ränekosnad, men ej avskrvnar så läe som värde av sålda hyresrä övsg avskrvnsbehove. Med de prognos v har, s jag, egenskap av ekonomansvarg, a de förmodlgen saknas ca 2 Mkr dagens pennvärde varför en höjn av årsavgfen sorleksordnen 40 kr/m är vad som behövs för a uppnå våra krav och mål på en sund och hållbar förensekonom. De fakor som försa hand kan förbära ell försämra prognosen de närmase 2-3 åren är kosnad för värme, reparaon, vaenskador, löpande undhåll uöv plan sam försäljnsak av omsällda hyresrä. Men, ack vare vår mycke sabla ekonomska bas, bedöm v kunna hålla våra årsavgf på en forsa låg nvå relav se, und lå d framå samdg som de egna kapale forsä öka, och skuldna mnskar. Några nyckelal Årsavgf. Bosadsrä kr/m2 392 sn 2013 Lån p m2 oalya kr Prog 2013 Solde % 90 Prog 2013 Toalnäk 2012 kr/m Drfskosn.+ränor kr/m Toalnäk 2013 kr/m2 553 Prog 2013 Drfskosnad plus ränor kr/m2 604 Prog 2013 mnus plan. Undhåll Ågärd på våra fasad Und hösen 2012 nvenades våra egelfasad. De brs som uppmärksammades komm a ågärdas und sommaren. Alla arbeen komm a uföras genom arbeskärare. Således a sällnar ell skylfar. Syrelsen har beslua a uöka den nu pågående fönsmålnen med än av alla föns och ne bara de på balkoen som nu målas sam a hela fönsväggen blr målad och ne bara föns och föns dörr. V dras med en försen på vå veckor då de ne gck a komma gå slue av mars på grund av a de var för kall. V behöv komma n ll dg vd re llfällen. Förs komm snckaren som komm a jusa föns på balkona så a de går lä a öppna och säa, de by evenuell dålga koppelskruvar och gldbleck. De gamla änslsna demonas. Däref komm målaren som ar bor orka k, väar och målar om fönsna på usdan. När färgen orka ordenlg komm snckaren llbaka och äar alla fönsna lägenheen. En dealjad dplan fnns läre bak dea numm av Fälposen. V b undläa för enreprenören genom a plocka bor all a föns, a ned gardn och säll undan blommor mm. V behöv fr vå me framför fönsren. Några dagar nnan v komm får du en avs brevlådan. Nyckelaggar Har du appa en nyckelagg ell behöv besälla fla, konaka förvalaren genom Cecla Bg, Prs 350 kr/s.

3 Ordföranden svarar Jaså Mkael Kokkals, du yck a de är dags a släppa ordförandeklubban och lämna syrelsen bosadsräsförenen Fälövsen? De sämm och de är naurlgvs med blandade känslor jag sg av, men ef jugo års arbee för bosadsräsförenen yck jag a jag drag m srå ll sacken. De är dags för nya, frska kraf a a vd. Tjugo år säg du. Du var allså med redan när förenen bldades 1993? Ja, de var då de borglga parna Sadshuse gck u med vallöfe a sälja u allmännyan ll de boende och Be Warne, Bo Sgen och jag själv drog gå de hela. V, och framför all då Be och Bo, gck run husen med nresseförfrågnar och en övväldgande majore vsade sg nressad av a få köpa. Be var ordförande und alla år fram ll början av ale, då han flyade och efräddes av Bl Adl som var ordförande ll förra åre. Tll mna försa uppgf begynnelsen hörde a skrva sadgarna och se ll a bosadsräsförenen regsrades fasghesregsre, så a de boende hade förköpsrä vd en evenuell försäljn. Und alla år däref, mellan bldande och köpe för fem år sedan, bevakade v årlgen förköpsräen och höll årsmöen varje år. Och ef alla dessa år blev de ll slu skarp läge? 2007 kom änlgen öppnen då v med Bl Adl som prmus moor kunde få genom e köp av Fälövsen, på samma sä som måa andra bosadsräs- förenar med s urspru allmännyan få dgare. Ef mycke naarbee kunde v 2008 förhandla fram e bra aval, där en av förusänarna var den redmensonella delnen av fasgheen, efsom säljaren ne vlle avyra köpcenre. Fälövsen ck dgare e sörre kommunaläg fasghesbolag som skulle säljas vdare. V hävdade vår rä ll förköp och kom övens med kommunen om a vd en evenuell försäljn av fasghesbolage skulle en ny ägare få klä sg skyldgheen a ombesörja deln av fasgheen och bjuda u bosadsdelen ll bosadsräs- förenen. Så blev de också. Sor hjälp dea arbee hade v av kommunalråde Joakm Larsson, vår ombldnskonsul HSB och fnansären SBAB som säksällde a alla som så önskade möjlgase mån skulle kunna köpa s boende. Vnn 2008 hölls köpsämma och en förkrossande majore var för e köp. Sedan ackade du ja ll en plas den försa syrelsen ef köpe? Ja, mn fru och jag ugjorde vd den den förenens valbedn och jag ycke nog redan då a jag gjor m, men ombads a a en syrelseplas med ansvar för ekonomn, främs för a säksälla a den ekonomska planen genomfördes. Jag ackade ja och valdes n, samdg som mn fru också klev av valbednen efsom de ne kändes sös a samla allför mycke nflyande samma hushåll. Vlka beslu och ågärd var de mes bråom för syrelsen a a u med? A få en skcklg förvalare på plas. V besluade a upphandla T&T som började aga drek. I och med a köpe genomfördes den 21 maj 2008 måse ll exempel avgfsav och hyresav för näskommande månad skckas u bosadsräsförenens namn och här hade v bara några dagar på oss. Vad kom däref? Frågor som sophan, separ av el- och värmesysem måse också lösas omgående. Hög på agendan sod även a snygga ll för a lyfa useende någo, med måln av balko och vssa fasaddealj. Nya rullrappor nsallades sam nya enré. Exören uppgradas forlöpande, saka men säk, för a mosvara de förvännar såväl boende Fälövsen som omgvande fasghe har rä a förväna sg av e försklassg läge. De lå som om n är rä få syrelsen med anke på arbesbelasnen. Ia supplean? Nej, de sämm. V har dag en rä slmmad syrelse där varje ledamo har e klar defna ansvarsområde. Ien av oss har syrelseuppdrage på held, vlke gör de än vkgare med en väl fuande förvalare.

4 Sedan sar har v haf uren a kunna samarbea ä med T&T, som llhandahåll kun och jänsvllg psonal ledd av Maz Eklund, enlg mn men en av Sockholms särklass bäsa fasghesförvalare. Vad gäll suppleanfrågan har den ju sös och blös vd e flal llfällen och de är en hemlghe a jag ne är särskl lockad av anken. I en del förenar kallas suppleanna alld ll syrelsemöena och kan dela möesförhandlarna med egna synpunk och krav som de, mosas ll ordnare syrelseledamö, ne behöv a e psonlg ansvar för. Följ man regelvke ska en supplean endas kallas n de gå en ordnare syrelseledamo få förhnd och då dela und full psonlg ansvar. Efsom vår bosadsräsfören är a lksälla med e mndre börsnoa fasghesbolag vad beräffar balansomslun och omsän blr frågesällnarna av naurlga skäl m komplexa än vad de normal blr en bosadsräsfören med jugo lägenhe. De nnebär a de är mycke svår a kunna säa sg n de flesa spörsmål med kor varsel och ne rä, vare sg mo förenen ell den ensklde suppleanen, a göra så. Sora belopp hanas och medlemmarna måse kunna la på a de görs professonell. Vlka yck du är de vkgase egenskapna hos en pson som ska å bosadsräsförenens syrelse? Inegre, kunskap och eagema. A vara vsonär och samdg förankrad vklgheen. A sn roll som syrelseledamo alld ha förmågan a säa på sg koncnhaen, allså a borse från egna psonlga nressen och endas ha för ögonen vad som är bäs för förenen och de boende. Dea bör för övrg känneeckna även övrga funkonär, som valbedn, revsor och medlemmar de olka arbesgruppna, som llkomm und senare år och som jag yck är e mycke posv nslag. Arbesgruppna besår av medlemmar som eagar sg förenens förvaln och uveckl och komm med genomänka förslag ll förändrar. De som år arbesgruppna är nressade pson med specalkompeens nom sklda områden och kan därmed ses som en vkg rekrysbas för syrelsen. De s.k. skalskydde har ju byggs u väsenlg sedan 2008 med kodlås, aggar och porelefon. Du s a nackdelar med a låsa n de boende på de här säe? Nej faksk ne, för vad de handlar om är ju snarare a låsa ue problemen. Jag har också förså a för måa nyllkomna medlemmar har jus skalskydde och säkheen var e u vägande skäl för a bosäa sg jus Fälövsen och någo man faksk gärna bealar le exra för. A propos bosadsprsna, hur s du på uvecklen där? Jag kan bara noa a v haf en mycke god uveckl und de fem åren v funns ll, vlke ll sor del naurlgvs bor på de allmänna marknadskrafna. Effrågan hos oss är sor och lägenhe vår fören säljs mycke snabb, ofa nnan vsn. I förenens mes arakva lägen börjar prsna närma sg kronor p kvadra, vlke jag yck är mycke glädjande. Hur s du på den ekonomska uvecklen för förenen sor? Mycke posv. Redan från början säksälldes en sold balansräkn och däref har bosadsräsförenens ekonom alla avseende uvecklas som de var änk och ännu bäre förbärades resulae med 40 % jämför med föregående år. Sedan sar för fem år sedan har v amora på förenens lån med 211,5 mljon, vlke jag känn mg mycke nöjd med. Du avgår ju samband med näsa årsmöe. Hur yck Du a årsmöena har fua? Tyvärr ne alls så bra som nenonen var. Hur menar du då? Årsmöe, ell förenssämman, är ju de vkgase forume för medlemmarna då man gemensam ska fassälla om förvalnen und de gåna åre var OK och a även dskua framd och ekonom. För de flesa medlemmar medför boende Fälövsen en sor och vkg nves som man s ege nresse bör bevaka, vlke bäs komm ll uryck genom a unyja rösräen på årsmöe. Tyvärr komm normalfalle ne m än crka en redjedel av de rösbägade medlemmarna vlke nnebär a

5 de är en rsk a majoreens nressen ne llvaraas. Allför sor del av den dyrbara årsmöesden har gå å ll a dryfa frågor som måa fall är av relav enskld naur. Tror du ne a de probleme kan ha a göra med brsande nformaon? Här som de flesa andra nresse- förenar fnns alld några som känn sg ollräcklg nformade och som yck a syrelsen är allför osynlg. Jag vågar nog påså a konaken med och nformaonen ll våra medlemmar och även ll evenuella bosadsspekulan är exceponell god. Bland anna får v sändga elog från mäklare som yck sg ha en sor hjälp av vår hemsda som de yck är en av de särklass bäsa och nformava bland alla bosadsräs- förenarnas. Hemsdan är vår huvud- kanal för nformaon såväl exn som nn. Efsom v är väl medvena om a alla som bor här ne har Inneuppkoppl g v också u Fälposen så a samlga ska kunna nås av vkg nformaon. Dock är Fälposen mycke kossam, vlke är anlednen ll a nu v g u färre numm p år än dgare. En annan, nyllkommen, nformaons- kanal är pormöen, då medlemmarna några porar å gåen bjuds n för a få nformaon av syrelsen och llfälle dryfa frågor de undrar öv. Crka en redjedel av medlemmarna har und de senase åre delag e pormöe. Ylgare en nyhe är TV-skärmen fönsre ll syrelselokalen, som forlöpande uppdaas med akuell nformaon av syrelsens nformaons- ansvarge. Så sammanfansvs, nej jag yck ne a v är dålga på a nforma, men självfalle kan man alld bl bäre. Vlka hjärefrågor har du som du hoppas a en framda syrelse ägnar sg å? Jag hoppas a man forsä lägga kru på avvägnen mellan ekonomsk balans och rvsel för de boende med därmed sammanhäande ordnsfrågor. E anna område jag änk på är de uomordenlg vkga esparande. Uppvärmnen ugör vår sörsa ugfspos. Vdare hoppas jag a den uppräade undhållsplanen för fasgheen fullföljs. Vad ror du om Bosadsräsförenen Fälövsens framd? Komm du själv a bo kvar? Jag har a som hels plan på a flya. Bosadsräsförenen Fälövsen har samma dragnskraf på mg som på alla som vll flya h. Ska jag bo en sorsad vll jag bo cenral och bekväm och för mg är Fälövsen den bekvämase plasen a bo på hela Svge. Förenens framd s ljus u! Någo du avslunsvs skulle vlja llägga? Ef alla dessa år fnns de måa revlga, dukga och hävna männskor jag skulle vlja acka för go och gvande samarbee. De gäll framför all alla medlemmar alla syrels sedan sar, uomsående exp som hjälp ll und resans gå, övrga nna och exna funkonär. Ien nämnd och en glömd. E varm och hjärlg ack ll alla! De har var fanassk rolg! Transpor nom förenen För a undläa ranspor nom förenen har v köp n 2 mndre 4-hjulsvagnar och vå prror. Dessa komm man a kunna boka va boknsavlan väsugan. (ell va Iphone ell nne). V komm a a vå fd soprum på gården där vagnarna komm a sällas. Om du boka en vagn/prra en vss dag komm dn nyckelagg a öppna dörren. M nformaon komm så snar syseme är bruk. Högrycksspolnen våren 2013 Den nu genomförda högrycksspolnen har gå mycke bra. Tack ll alla som lämna llräde ll monörna, v kom n 96% av alla lägenhe. V har noa evenuella anmärknar de lägenhe v kom n. Flale lägenhe var uan anmärkn men några har brs som bör

6 ågärdas för a förhndra luk ell rsk för vaenskada. Nedan några axplock av brs; Golvbrunn ej åkomlg pga duschkabn Golvbrunn ej åkomlg pga bubbelbadkar Bakfall på grenledn från dskbänk Oä rensplugg Defek vaenlås kök Dålg gummnppel (gummmuff) Tvämaskn kök Läckande köksblandare Maa badrum dålg Oklarmrade vaenlednar Alla lägenhe som håll anmärkn komm a få e brev med vad som anecknas som brs. Förvalnen kan hjälpa ll med ågärd ell så ågärdar n med egen hanvkare. Obsva a om de uppkomm en vaenskada på grund av den brs som anecknas och n ne vdag någon ågärd kan sän hel uebl och n får svara för alla kosnad. V vll vea vad du yck A bo en BRF g unka möjlghe a kunna vara med och påvka närmljön. Hur man sedan vll förändra ell bevara fasgheen och den omgvande marken varar från pson ll pson. Därför har v som e komplemen ll våra populära pormöen där alla har möjlghe a framföra sna synpunk, und åre även sara upp några grupp som ska samla upp våra medlemmars åsk och däref hjälpa oss alla a fnna en gemensam rklnje vår fören. Så a v ylgare kan öka arakonskrafen på vår redan populära fasghe. För a de ska fua krävs de a v alla eagar oss, kanske genom a medvka gruppna ell genom a förmedla våra egna synpunk ll dem som delar gruppna. Akvesgruppen har som uppgf a a fram förslag på gemensamma akve nom förenen. De har yvärr ne haf några möen und åre, boende på för få medlemmar. I dagsläge har endas Gunlla Wnar och Ulla Bohmgren anmäl nresse, därför eflys syrelsen forfarande pson som vll vara med och a fram dvse akve för medlemmarna. För a anmäla ll denna grupp konakar n syrelsen, läas genom a skcka e mejl ll Fasghesgruppen har som uppgf a a reda på hur medlemmarna vll uveckla fasgheen. De har sedan förra sämman haf 4 prookollförda möen. Vlka bland anna resula några moon ll årssämman. I gruppen har mån av d följande pson delag: Charloa Nyln, Chrs Funk, Chrs Öhlén, Emele Benson, Erk Senvall, Ile Wagland, Magnus Nordenadl, Mare-Louse Sundfeld-Lejonhufvud, Marn Elund, Mas Erksson och Mas Lnde. För a komma konak med gruppen är de läas a skcka e mejl ll Gårdsgruppen har som uppgf a a reda på hur medlemmarna vll a vår gård ska se u. De har sedan förra sämman haf 12 prookollförda möen sam 2 nvenar av gården, varav en llsammans med T&T:s rädgårdsmäsare Hampus. Gruppen har även anordna en enkäförfrågan ll förenens medlemmar för a a reda på hur v alla vll a vår gård ska se u. Gruppen har beså av Ma Raanaes, Ana Såhlås, B Edahl, Sofa Björkendahl-Elund som delag på alla möen. Men även Emele Benson, Emma Sky, Tove Åkesson, Erca Edman och Magnus Nordenadl har mån av d delag gruppen. För a komma konak med gruppen är de läas a skcka e mejl ll Prookoll från gruppnas möen läggs även upp på förenens hemsda så snar gruppna har jusa och sän n dem. Syrelsen/Roland Sjödn

7 V hälsar nya medlemmar välkomna! Rolf Nlsson/Gd Sahlen V 148 A Mare Sennmalm V 148 F Carn Wan V 152 A Agnea Bgsröm V 152 C Davd Carlsson K 19 B Chrsna & Thomas Manfredh K 21 B Thore Nordenskjöld Ivarsson V 150 B Srandbg V 148 B Ksn & Be Resare V 146 E Be Domej V 146 B Denns Ercson o Idale Fnandez K 21 C Sandra Alcaa V 152 D P & Karn Skugge V 146 F Tobas Alland V 148 F Masoud o Sau Turunen-Tah V 150 B Dan-Mchael Sagell V 146 A Lars o Ulla Lockne V 146 A Varm välkomna ll Brf Fälövsen v hoppas a n komm a rvas hos oss. Hjälp gärna våra nya medlemmar a komma ll räa. Du som flya nom förenen önskar v dg lycka ll med dn nya lägenhe. Hålld fönsmåln och jus av föns Nedan är hålld för när v komm ll de olka rapphusen. K 19 C Maj K 19 B Maj K 19 A Maj K 21 A Maj K 21 B Maj K 21 C Jun V 150 C Jun V 150 B Jun V 150 A Jun V 152 A jul V 152 B Jul V 152 C jul V 152 D jul V 146 F jul V 146 E Augus V 146 D Augus V 146 C Augus V 146 B Sepemb V 146 A Sepemb V 148 A Sepemb V 148 B Sepemb V 148 C Sepemb V 148 D Okob V 148 E Okob V 148 F Okob Om du ne kan vara hemma ell lämna nycklar vänlgen konaka arbesledaren Lef Kraf på Krsnebgs Mål Eflysn V eflys nressade ll gårds- och fasghesgruppen. Är du nressad konaka någon av gruppna va e-pos ell Rolands Sjödn Syrelsen. Konakuppgf se hemsdan. Ordnare årssämman V vll påmnna om den ordnare årssämman sdagen den 4 jun klockan Inregsr från Ösra Real, Karlavägen 79. Vn och smörgås sam Ramlösa och läskedryck Komm a svas. De är vkg a gå på sämman och göra sn rös hörd. Syrelsen och förvalnen önskar en skön försommar. Idé & layou MZE/

8 Vlka nskeml har du p belysnen? Vlke nryck vll du a grden ska frmedla? Va n av v x Egen odl Pl an av v x H s -och v r s dn Ned r k ad bel ysn S m n sbel ysn Sm I s fall med vad? ex skul p ur U sm yckn, Lekpl a s Boul ebana Pav l j o B s P gol a Gr l l pl a s m ys ga s gr upp Jag v s as al dr gp g r den Odl a v x Ur va ol ka ak v e, ex m o on,boul e,badm n on Ha f es Um g s m ed v nnoch gr annar l sa en bok/ dn Avkoppl och r ekr ea on ENK TSVAREN Hur vll du anvnda grden? Punk bel ysn M bel ysn V l kom nande Del ak ghe Tr ygghe Fr he Tol ans Gem enskap Hem k nsl a Tr vsel en programfrklar frn Grdsgruppen 2013 L Vad yck du skall fnnas p grden? Kan du nka dg a vara delakg grdens sksel?

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem!

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem! Sysemplanerng 2011 Allmän om kordsplanerng Föreläsnng 8, F8: Kordsplanerng av vaenkrafsysem Kapel 5.1-5.2.4 Innehåll: Allmän om kordsplanerng Allmän om vaenkraf Elprodukon Hydrologsk kopplng Planerngsprobleme

Läs mer

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen Knemak vd roaon av sela kroppar Inledande knemak för sela kroppar. För de vå lnjerna, och, fguren bredvd gäller a deras vnkelposoner, θ och θ, kopplas hop av ekvaonen Θ Θ + β Efersom vnkeln β är konsan

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år. Lösnngar: Akedelen Tena 4-5-5 Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu. Teknska högskolan vd LU Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam TENTAMEN I TPPE PRODUKTIONSEKONOMI för I,I TISDAGEN DEN 7 APRIL 25, KL 82 Sal: TER, TER4 Provkod: TEN Anal

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering

Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering Logskoperng för kosnadseffekv underhåll eller Opporunssk underhållsplanerng he nforaon conaned n hs docuen s Volvo Aero Corporaon Propreary Inforaon and shall no eher n s orgnal or n any odfed for n whole

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

Hylte kommuns styrmodell

Hylte kommuns styrmodell Hyle kommuns syrmodell Anagen av kommunfullmäkge 90 20151119 Innehåll 1 Inlednng 1 1.1 Resulasyrnng - a syra efer resula 2 2 Förusänngar för kommunens syrnng 3 2.1 Kommunens uppdrag 4 2.2 God ekonomsk

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmaemaik II iskrea kommuaionsfunkioner Erik Alm, Hannover Re Sockholm 2013 iskre eknik Premier och annuieer bealas diskre ödligheen definieras ofas i en diskre abell (Undanag: de Nordiska

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

En ALM modell med minimering av CVaR och krav på tillväxt. Tobias Anglevik

En ALM modell med minimering av CVaR och krav på tillväxt. Tobias Anglevik En ALM modell med mnmerng av CVa och krav på llväx av Tobas Anglevk Absrac In hs paper we develope a basc Asse-Lably Managemen model where asses mach he lables ae of reurns are randomly generaed wh Mone

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant LÖSNINGSFÖRSLAG Fysik: Fysik och Kapiel 4 4 nergi nergiprincipen 4. nergin bearas. Allså är före efer,9,, ilke ger,9,,j, 6 J Sar:,6 J 3 3 Arbee, effek och erkningsgrad 4. San: Uför arbee är lika sor so

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik.

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik. Kap 10: sid. 1 Blanchard kapiel 10 Penninmänd, inflaion och ssselsänin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och medellån sik Tar hänsn

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

>*r**. L\ tn. «%f AVTALSMALLAR. För drift, skötsel och underhåll av distributionsanläggningar för fjärrvärme. Mors 1995. niuww

>*r**. L\ tn. «%f AVTALSMALLAR. För drift, skötsel och underhåll av distributionsanläggningar för fjärrvärme. Mors 1995. niuww >*r**. L\ n «%f AVTALSMALLAR För drf, skösel och underhåll av dsrbuonsanläggnngar för fjärrvärme Mors 1995 nuww AVTALSMALLAR För drf, skösel och underhall av dsrbuonsanläggnngar för fjärrvärme Copyrgh

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Relationen mellan avkastning och löptid hos extremt långa obligationer

Relationen mellan avkastning och löptid hos extremt långa obligationer NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala unverse D/Examensarbee Förfaare: Mkael Larsson Handledare: Annka Alexus HT 2005 Relaonen mellan avkasnng och löpd hos exrem långa oblgaoner Sammanfanng I den klassska

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Sammanfattning formler och begrepp, första delen av två

Sammanfattning formler och begrepp, första delen av två Ekoomsk sask, del kurs 6 ael agwall;, vårerme 5 ockholm chool of Ecoomcs ammafag formler och begre, försa dele av vå amle sckrov objek,,,...,, av oulaoes N. Om Varje objek har lka sor saolkhe a väljas

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80 Prise gäller.o.m. 31/5 2015. Reservaion för sluförsäljning och evenuella ryckfel. En hyllning ill dig som älskar a grilla #grillhyllning För dig so m ä l sk a r a g För goda rilla grillrece p gå in på

Läs mer

TENTAMEN Datum: 14 april 09 TEN1: Omfattar: Differentialekvationer, komplexa tal och Taylors formel Kurskod HF1000, HF1003, 6H3011, 6H3000, 6L3000

TENTAMEN Datum: 14 april 09 TEN1: Omfattar: Differentialekvationer, komplexa tal och Taylors formel Kurskod HF1000, HF1003, 6H3011, 6H3000, 6L3000 TENTAMEN Daum: 4 arl 09 TEN: Omfaar: Dfferenalekvaoner, komlea al och Taylors formel Kurskod HF000, HF00, 6H0, 6H000, 6L000 Skrvd: 8:5-:5 Hjälmedel: Bfoga formelblad och mnräknare av vlken y som hels.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Arturo Art Systems Tel 00 46 739 74 13 99 E-mail arturomont@hotmail.com Website www.arturo.se Stockholm - Sweden

Arturo Art Systems Tel 00 46 739 74 13 99 E-mail arturomont@hotmail.com Website www.arturo.se Stockholm - Sweden Au A Ssems Tel 46 739 74 3 99 E-mal aumn@mal.cm Webse www.au.se Scklm - Sweden Aumasen Au A ssems Paenen 986 C Au Mnalv Bel +46 73 974 3 99 aumn@mal.cm Scklm - Svee www.au.se Aumasen Blnfann (Saned Glass)

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer