Bild Diskbanken (vastra vaggen, till vanster om koksdonen) oeh spisen (norra vaggen). Inom detta omrade antraffas inget skadat gods oeh inget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild 19-20 Diskbanken (vastra vaggen, till vanster om koksdonen) oeh spisen (norra vaggen). Inom detta omrade antraffas inget skadat gods oeh inget"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Bild Koket. Utmed den sodra vaggen, delvis dolt av darren, star en soffa oeh en stol. Bakom soffan films en nedmonterad bokhylla. (Passande glasskivor till denna films uppresta mot vagg i sovrummet). I soffan 1igger koksfonstrets gardinstang. Pa gardinen finns avforingsflaekar liksom pa fral11- kanten av den mittre sittdynan. Tva passande skruvar till gardinstangens upphangning antraffas pa koksgolvet oeh gardinens fasten ar intakta. Inget tyder pa annat an att gardinen monterats ned. I plastkassarna invid soffan finns ett antal tomglas fran vin oeh starksprit. Samtliga tomglas ar hela. Av dammlagret pa golvet (Pil) framgar att soffan nyligen flyttats ea 10 em narmare dorroppningen. oeh den har tidigare statt ea 5-6 em ut fran den astra vaggen (fonstrets vagg). De bla herrkalsongerna pa golvet ar besudlade med intorkad avforing.

10 f"', Bild 18. Kokets nordostra del. Belysningen t3nd.(taklampan ovanfor spisen oeh vagglampan ovanfor diskbanken. Bada lamporna tands/slaeks med samma kontakt m.e.m koksdonen) Pa den hogra stolsdynan finns intorkade besudlingar fran avforing. Denna stols bakre ben films 37 em fran den astra vaggen (fonstervaggen) oeh dess framre ben finns 48 em fran samma vagg. Avstandet fran bordskivans horn (namlast stolen) finns 50 em fran vaggen. I de traspan som finns pa golvet vid stolsbenen syns inga teeken pa att stolen nyligen dragits/ skjutits i nagon riktning. Under stolsbenen stodytor finns enstaka span men det har ej varit mojligt att utifran dessa avgora om stolen nyligen stallts ner. Betraffande span - se bild 22 Forutom datom, tangentbord, mus, bildskarm oeh skrivare films pa bordet: en smorkniv, (framfor tangentbordet) en liten skruvmejsel, tva st skruvar att anvandas da en kontakt skruvas fast till datoms utgangar (mellan bildskarmen oeh skrivaren) samt en sprayburk deodorant (mellan bildskarmen oeh skrivaren). Pa bordets vaxduk finns intorkade matrester till vanster om tangentbordet oeh ihom detta omrade finns en mangd brodsmulor, strosoeker oeh liknande. Da skrivaren lyfts upp konstateras att denna ar nagot "fastklibbad" i vaxduken oeh under skrivaren finns endast obetydligt med brodsmulor. Da tangentbordet lyfts upp konstateras att aven under detta finns endast obetydligt med smulor. Ovanpa bildskarmen finns i dammlagret en eirkelrund yta dar dammlagret ar betydligt mindre an pa den ovriga ytan. Da eirkeln overensstammer val med deodorantburkens diameter synes burken tidigare plaeering ha varit ovanpa bildskarmen. Pa bildskarmens fot, narmast spisen, syns i dammlagret dragningar som efter en hand men for ovrigt finns inga teeken pa att bildskarmen nyligen rubbats ur sitt lage. lnget vid utford undersolming visar pa att nagon form av aterplaeering gj 0l1s av det gods som finns ovanpa bordsskivan. Betraffande musen se bild Fonstret i mitten, 104 em brett oeh 136 em hogt, ar helt stangt men handtaget ar olast, dvs spanjolettlasets kolvar ar he It infallda. Fonstrets underkant finns 72 em ovan golvet. Vadringsfonstret till vanster ar helt stangt oeh last dock att endast yttre delen av laskolvarna greppar. Det hogra fonstret ar helt stangt oeh last.

11 Bild Diskbanken (vastra vaggen, till vanster om koksdonen) oeh spisen (norra vaggen). Inom detta omrade antraffas inget skadat gods oeh inget gods fran diskbanken antraffas pa golvet. Inom omradet antraffas inget som bedoms tyda pa att nagon form av strid forekommit.

12 Pa golvet mellan bordet och koksskapen ligger en omkullvalt stol och sittdynan ligger lost intil!. Inga skador iakttas pa stolen och ej heller pa koksimedningen. Det har ej varit mojligt att konstatera val' delma stol tidigare funnits. Pa golvet, under koksfonstret, ligger fonsterbradan med ovansidan upp. Inom bradans omrade finns en mangd sagspan liksom under bradan. Ovanpa bradan finns endast en obetydlig mangd sagspan vilket visar pa att bradan hanmat pa golvet efter det att spanen hanmat pa golvet. I det tunna darmnlagret pa brad an gors inga iakttagelser som efter, skor, fotter eller hander. Pa bordsskivan (Pil) ligger datorns mus. Musen ligger i vinkel i forhallande till koksfonstret. Se vi dare bild 23

13 Bild 23. (Foto efter vidtagen fingeravtryeksundersokning) Da koksfonstret oppnas kan konstateras att fonsterbagens underkant finns ea 1 em ovanfor bordsskivan. Vinkeln som finns mellan musen oeh fdnsterbagen visar art musen stm-parallellt utmed fonstret som om fonstret vid nagot tilwille oppnats oeh darvid skjutit musen at sidan. I det fall att fonstret oppnas mer an vad bilden visar forflyttas aven tangentbordet. bppningen mellan fonsterkarm oeh fonsterbage, da fonsterbagen plaeeras dikt an mot musen, ar 64 em. Avstandet fran golvniva till fonsteroppningens nedre kant ar 72 em. Stolssitsen framfor tangentbordet vid datorn finns ea 43 em ovan golvnivan Bild 24. I omradet vid musen uppvisar sma veekbildningar pa vaxduken art vaxdukens horn skjutits i riktning mot datornj bildskarmen. Pa musen finns ert tunt, intakt dammlager och pa tangentbordets horn finns ett par sagspan. Gjorda iakttagelser talar emot att godset nyligen aterplaeerats.

14 Bild 25. Koksfonsterblecket. (Da vi anlande till platsen val' fonsterbleeket helt vatt efter nattens regn. Fotot taget sedan fonsterbleeket torkat upp) Pa utsidan av det 30 em breda fonsterbleeket finns ett par omraden dar smutsavlagringen ar bolia. Avskrapningen langst till vanster finns ea 35 em fran fonsterkarmens mittenstolpe (lassida) oeh den hogra avskrapningen finns nara nog mitt for del1l1amittenstolpe. Bada omradena finns val inom det omrade som uppstar da fonstret oppnas 64 em. Det vanstra omradets avskrap ar avsatt i vinkel i forhallande till fonsterbradans kant oeh denna vinkel visar god overensstammelse med den vinkel fonsterbagen far da fonstret oppnas 64 em. Avskrapet finns vid fonsterbleekets ytterkant oeh som mest straeker det sig ea 12,5 em in pa bleeket. Pa ytan mellan detta avskrap oeh fonstret syns inga avskrap. Inom avskrapen har inget monster som fran papillarlinjer (fingrar/fotter) iakttagits. Avskrapens utseende har ej varit mojliga art tolka till art harrora fran ert visst foremalet. Glaset pa koksfonstrets insida ar belagt med en tunn fet hinna oeh glaset pa utsidan har ert jamnt lager tunn smutsavsartning. Pa insidans glas har inga iakttagelser gjorts som visar pa art dessa lager nyligen utsatts for nagon form av beroring. Pa utsidans glas finns ett omrade ea 70 em fran mirtenstolpen oeh ea 30 em ovanfor den nedre kanten, dar det inom omradet finns en diffus avskrapning oeh i denna fil1l1sett par smala, osymetriska rander. Inte heller denna avskrapning har varit mojlig att tolka till att harr6ra fran ett visst foremal

15 7_ jt Under bordets mittenparti, mellan bordets ben, finns kraftiga veckbildningar vilka endast torde kunna fdrklaras av att bordet vid nagot tillfallet hojts upp och att mattan skjutits in under bordet ilillan detta shillts tillbaka. Inom den fria golvytan nannast fonstrets vagg, liksom ovanpa mattan,finnssagspan.ldetta omrade syns inga vallar som efter att mattan skjutits fram och tillbaka i sagspanen Den flik av mattan som finns under fonsterbradan talar emot att mattan dragits ut fran fonstervaggen och darefter dragits tillbaka mot vaggen savida inte fonsterbradan lagts dit efter dessa forflytningar. Da mattans kant, narmast vaggen mot fonstret, viks upp antraffas en mindre mangd sagspan, 6 st skruvar och bitar av tm"kat fonsterkitt. Pa fonsterkittet och pa 3 st slauvar films brun fargavsattning i samma nyans som fargen pa utsidan av fonstret. Det framgar med tydlighet att fonsterreparationer utforts i lagenheten. Traspan, skruvar och torkat fonsterkitt antraffas aven pa golven vid fonstren i sov- och vardagsrummet. Innan undersokningen avslutades och for att ytterligare reda ut vad som hant i lagenheten kallades Gmmar Glasa och Anders Summanen tilliagenheten (kan nas via mobiltfn ). Dessa uppgav vid besoket den 1 november 2001 i stort foljande: Den 23 oktober 2001 utforde de fonsterreparationer i lagenheten. Bada hjalptes at men Anders var den som utforde reparationen vid koksfonstret. Bada val' overens om att lagenheten i stort sett sag likandan ut da som nu. Betraffandet ordningen i koket uppgav Anders att denna val' ungefar densamma da som nu. Han vet att bakom soffan fanns uppstallda hyllor, att gardinstangen lag i soffan och att bordet stod utdraget ungefar likadarit. Betraffande koksstolarna kunde han inte erima sig hur dessa stod men tar for givet att det inte stod nagon stol mellan soffan och bordet eftersom han gick inom denna yta da hanjobbade. Betraffande avstandet mellan fonstret och bordet kan ha val tanka sig att bordet stod nara nog likadant eftersom han inte behovde storre utrymme. Han kan inte erima sig fonsterbankens placering men uppgav art, om denna ej 801' fastlimmad, har han som van a art resa upp den mot en vagg och han tillade art det inte ar troligt art han haft fonsterbanken pa golvet med tanke pa risken att han da skulle tramp a sander den.

16 Det har ej varit mojligt att faststalla huruvida korsdrag genom lagenheten kan ha orsakat att koksfonstret stangts men foljande omstandigheter har konstateras: Vardagsrummets balkongdorr ar nagot oppen med ea 5 em luftspalt vid lassidan oeh handtaget ar ej sparrat (infallda laskolvar). Fonstren i vardagsrummet ar stangda oeh lasta. Fonstret i sovrummet ar stangt oeh lashandtaget ar nara nog i last lage (laskolvarna men ar inte helt utfallda.). Vadringsluekan ar helt oppen. greppar Vid undersokningstillfallet har inget namnvart korsdrag konstaterats da koksfonstret stallts upp med olika oppningsgrader (fran Iiten springa till he It oppet.) Med oppen entredorr erholls en kannbar lufttryeksforandring men inte vid nagot tillfalle fiek detta som foljd att koksfonstret tryektes igen. De identifierbara fingeravtryek som sakrades vid aktuellt fonster ar samtliga avsatta pa insidan av fonstren oeh inom en hojd oeh med en riktning som naturligt uppstar da nagon oppnar oeh stanger fonstren. Inga identifierbara avtryek sakrades utanfor dessa omraden. Ej heller har nagra avtryek avsatta med helajdelar av handflator iakttagits inom omradet.. Vid aktuella plfltkanter och dylikt inom fonstrets oppningsomrade tradar/fi brei' iakttagi ts. har inga fynd av Forsok har gjorts da en person dragit koksbordet pa mattan bort fran fonstret for att erhalla en vidare fonsteroppning. (For att kunna oppna fonstret helt maste bordet dras ut minst ea 20 em ty i annat fall hindrar datautrustningen att fonstret oppnas helt.) Dessa forsok visar att datautrustningens tyngd gar att mattan glider med ut fran fonstervaggen oeh att aven fonsterbradan pa golvet glider med. Om bordsskivan narmast fonstret lyfts upp och bordet skjuts bort fran fdnstervaggen, in mot Jiskbanken, uppstar en kraftig vilming pa bordsbenen narrnast diskbanken p.g.a att dessa ')ordsben ar lossade i Iimfogarna (sitter lost). Detta forsok avbrots da en fortsatt forflyttning uppenbart tatt som foljd att bordsben vikit sig helt. Gjorda forsok talar emot att bordet flyttats pa satt som beskrivits och darefter flterstallt.

17 Bild al' tagna av insp Evald Knutsson den 16 november 2001, Nibblevagen 27 JiirHilla. Ambulanspersonalen, Tomas Persson oeh Tommy Eriksson, har med hjiilp av en 170 em lfl.llgdoeka forevisat val' de ungehirligen antraffade den avlidne den 31 oktober Vid fotografering niirvarade iiven insp Sture Olovsson, insp Jan-Erik Sandstrom oeh ka Ewa Tengstrom. Huvudet finns ea em fdl.ll trottoarkanten oeh balen finns ea 100 em fn"l.lltrottoarkanten. Ambulansmihmen val' eniga om denna plaeering men bada papekade att exakt plaeering ej kunde goras. Bada val' overens om att hoppen big i "fosterstallning" liknande denna pa bilden men ingen av dem kunde erinra sig am1arnas lage

18 Bilderna utvisar forsok gjorda med att "kasta/knuffa ut" 170 em lang doeka da koksfonstret ar oppet 64 em. Fotografierna tagna av insp Evald Knutsson den 16 november bvriga narvarande, insp Jan Erik Sandstrom, insp Sture Olovsson oeh ka Ewa Tengstrom. Bild visar forsok gjorda med aktuell koksstol i ursprungligt lage.

19

20 Bild visar [orsak gjorda da aktuell koksstol flyttats bort.

21

22

23 Bild 36. Utvisar de khider som omhandertagits i samband med obduktionen av den avlidne Kangas. Kladerna h~ vid Rattsmedicinska avdelningen i Stockholm forpackats i en och samma plastpase. Fore fotograferingen har dessa klader spolats av och torkats. Vid foretagen undersokning har inga specifika skador iakttagits fransett skador pa blus och trosor, se nedan. Bild 37. Den undre knappen i blusen saknas. Traden i vilken knapp en varit fast ar av men tyget vid tradens inhistning ar utan andra skador ar tidigare hal efter traden. evid foretagen platsundersokning har ingen passande knapp aterfunnits.)

24 Bild 38 Trosornas bakstyeke. Trosorna ar valanvanda oeh inom vissa omn'lden finns notningshal. Vid linningens mittenparti ar tyget loss fran resaren. Pa bada sidorna om skadan finns lagningar utforda med en ljusbrun trad!3ild 39. Trosornas framstyeke da dessa vants med insidan ut. Tyget vid resaren ar loss pa biida sidorna om mitten oeh aven vid dessa skador finns lagningar utforda med en ljusbrun Lract.

25 PolisnlyndigllctCIl Stockholms Lan Ulnskriminalpolisen Tekniska Roleln Fililgrupp Norrort Box 930 Rattskemiska laboratoriet Universitetsomradet L1NKOPING 01 Tekniska rolelns nr 02 Handlaggare (lekniska roleln) 03 Telefon och fax (lekniska roleln) Kriminaltekniker Evald Tfn: Knutsson 04 Brollskod 05 Ulredningsman 06 Telefon (ulredningsman) 0310 insp Sture Olovsson Brollsdalum 08 Preskriplionslid , 09 Broltsrubricering Mordl Antraffad avl iden kvinna 10 Undersokning begars i samband med ulredning angaende att en avliden kvinna antraffats pa marken efter att ha fallit fran 7:e vaningen, Nibblevagen 27 Jarfcilla den 31 oktober Beskrivnin Blodprov, urinprov fran den 111isstankte , Mattinen ARI Kalervo Be ard undersoknin Alkohol/droganalys I 13 Undersokningens andamal! att faststalla ev halter av alkohol/droger. '(Provtagning den 31 okt 2001 kl utford av dr Ell11erstig vid arrestavdelning Tingsvagen 7 I Sollentun.) EJalerialel Ater DEj ater Polismyndighelen Slockholms Lan Box ')c ~"l1pntljna

26 Polisntyndighcten Stockholms Lan Ulnskriminalpolisen Tekniska Roteln F~ltgrupp Norrort Box 930 SKL -Kriminaltekniska Un iversitetsomradet L1NKOPING laboratoriet 01 Tekniska rotelns nr 02 Handlaggare (tekniska rote In) 03 Telefon och fax (tekniska rote In) Kril11inaltekniker Evald Tfn: Knutsson 04 Brottskod 05 Utredningsman 06 Telefon (utredningsman) 0310 insp Sture Olovsson Brottsdatum 08 Preskriptionstid , 09 Brottsrubricering! Mord/Antraffad avliden kvinna 10 Undersbkning begars i samband med utredning angaende att en avliden kvinna antraffats pa marken efter att lla fallit fran 7:e vaningen, Nibblevagen 27 Jartalla den 31 oktober Jamfbrelsematerial I 112 Materialforteckning I Materialmarknin9 Beslagsnr Beskrivnino Beoard undersbknino Jamfbr med! JlGl TE Blodprov oell nagelskarp K41 - DNA-analvs fran den misstankte , Mattinen ARl Kalervo I 13 Undersbkningens andamal att soka DNA i nagelskrapet oehjamfora mot DNA i blodprovet. Om fral11mande DNA antraffas i naaelskra et ar avsikten att senare be ara ytterliaare undersoknina mot den avlidnes DNA. omaterialet Ater o Ej ater Polismyndigheten StocldlOlms Uin Box ? Sollentuna

27 , ~.' -.. rlo1' HALL ~. TOA (.. ','/ ~~ J i ~ ~ J I,- '. ~. I ; t r VARDAGSRUM SOVRUM ~. J. q J., r ("?.a,- f 6.~~--'ry BALKONG l' ~_..,-.,gzp.t4'!8s Del a\' planskiss inhiimtad friin Jiirfiilla HlIs AB vilken litvisar samma typ av Iiigenhct som dell p:l Nibblcdgcn 27, 7 tr Jiirfiilla.

28 ee -- I I J _ r Skiss, i skala 1:25, ar upprattad av insp Evald Knutsson i samarbete med insp Jan-Erik Sandstrom! LKPT, faltgrupp Norrort och utvisar mobleringen den 31 oktober 2001 i Mattinens kok, Nibblevagen 27, 7 tr Jarfalla.

29 /11/ III Sakkunnigutlatande 1 (2) 30 Vart diarienummer Er beteckning INKOM Polismyndigheten i Stockholms Hin Evald Knutsson Box SOLLENTUNA POLlSMYNDIGHETI=N I STOCKHOLMS LAN Uppdragsgivare Polismyndigheten i Stockholms Hin,Norrort, Sollentuna. NORRORTS POLISMASTARDISTAIKT Undersokn ingsmaterial Beteckning Materialbeskrivning Gl Nagelskrap. Uppdragsgivarens beteckning: l/G1. SKL:s materia1nr: J amforelsematerial Beteckning Materialbeskrivning Blodprov fnm Ari Kalevera Martinen, Uppdragsgivarens beteckning: l/G1. SKL:s materia1nr: Andamal AndamaIet ar art undersoka om det i nagelskrapet G 1 fdrekommer sekret/dna som kan komma fran annan person an Martinen sjalv. Undersokning och slutsats Vid typbestamning av blodprovet och undersokning av nagelskrapet med laboratoriets standardmetodik forbiologiska spar framkom foljande: En tabell med erhallna DNA-resultat eller information om undersokningar av biologiska spar kan skickas pa begaran. DNA-register Martinen kommer art sokas mot sparregistret. Eventuella soktraffar redovisas separat. ~ I111"llllmlllllllllllll~ ~I SKL - Kriminaltekniska laboratoriet Linkoping. Tel vx. Fax E-post

30 111111/1/1/111/ till,/i III Sakkunnigutlittande 2(2) 3/ Er beteckning Handlaggning Undersokningen har utfdrts av forensiska biologen Marianne Mattsson och laboranten Madelen Svanstrom. Fragor betraffande undersokningen och eventuell kallelse till rattegang stalls i fdrsta hand till forensiska biologen Marianne Mattsson (arendeansvarig/ansvarig handlaggare), direkttelefon Material hanteri ng Materialet ar fdrbrukat. (/f;;;/mj// ~ Mariann~' ~ttsson A.rendeansvarig 11I ~~IIIIIIIIIII~lIIl1llllmlllll~IIIIII SKL - Kriminaltekniska laboratoriet Linkoping. Tel vx. Fax E-post

31 RATTSMEDICINALVERKET Rattskemiska avde1ningen INKOM Datum Ert datum Beteckning K01-R00847 Er beteckning Po1ismyndigheten i Stockho1ms 1an POLlSMYNL '.: en I STOCKHOL.ivl:.5 i_an NORRORTS POLISMAsTAROISTRIKT Tekniska rote1n Norrorts Pmd Box SOLLENTUNA Som svar pa Er begaran om rattskemiska bestamningar pa provmateria1 fran Mattinen, Ali Kalervo, redovisas fo1jande: 2,1 promi11e etano1 i b10d 2,8 promi11e etano1 i urin Hll Hll Amfetaminer och opiater negativt i urin Kokainmetabo1iter negativt i urin I tj ans.te /~ 1/ 7 ~ :{/7 pe,~olmgren Kemist ' * K 0, - ROO * Postadress LINKOPING Telefon Telefax

DNA som bevis en sammanställning av domar. Promemoria

DNA som bevis en sammanställning av domar. Promemoria DNA som bevis en sammanställning av domar Promemoria RättsPM 2008:5 Utvecklingscentrum Göteborg Februari 2008 Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte och metod...3 1 DNA som bevisning...4 1.1 Allmänt...4

Läs mer

Kalla fall blir heta. Reportage

Kalla fall blir heta. Reportage Reportage Kalla fall blir heta I januari 2011 säger det pling i datasystemet när k anadensisk polis matchar veckans a sylansökningar mot Interpols spaningsregister. En asylsökande är efterlyst för mord

Läs mer

Vad vet vi om bostadsinbrott?

Vad vet vi om bostadsinbrott? Vad vet vi om bostadsinbrott? 20 gärningspersoners svar Kent Pira 2008 Polismyndigheten i Stockholms län FÖRORD Studiens tillkomst har varit beroende av att gärningspersoner delat med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat.

Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat. SÄTRTYCK UR KRIMINALTEKNIK NR 1-2005 Hur går en DNA-analys till? DNA utmålas ofta som det senaste undermedlet när det gäller att sätta fast brottslingar. Men vad är det som analyseras och hur går en kriminalteknisk

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning Dnr AA-169-43154-2002 Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning En rapport av fil. lic. Stefan Holgersson Linköpings universitet/

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Test av ett svenskt medium

Test av ett svenskt medium Test av ett svenskt medium Sven Ove Hansson Detta är Sven Ove Hanssons rapport av en test som han genomfört av mediet Carina Landins psykometriska förmågor. James Randi har sedan många år en utmaning till

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Rapport om förstudien inför utställningen Kan själv!

Rapport om förstudien inför utställningen Kan själv! Rapport om förstudien inför utställningen Kan själv! en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta Ida Lagnander Kan själv! ska bli en utställning som bygger på de kulturhistoriska samlingarna i Kulturlagret

Läs mer

Så passar du in sadeln

Så passar du in sadeln Så passar du in sadeln Att hitta rätt sadel till sin häst kan vara svårt. En sadel som passar idag, kanske inte gör det i framtiden. Här får du själv lära dig att kontrollera en sadel till dig och din

Läs mer

Äldre och matsituationen. Om att äta och dricka på ett säkrare sätt

Äldre och matsituationen. Om att äta och dricka på ett säkrare sätt Äldre och matsituationen Om att äta och dricka på ett säkrare sätt Hjälpmedelsinstitutet (HI), Gunilla Bergerson och Ingrid Larsson, 2009 Författare: Gunilla Bergerson, Ingrid Larsson Bearbetning: Margot

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer