ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN"

Transkript

1 ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN HOPE projektet är för personer som hjälper offer för övergrepp genom att erbjuda yrkesvägledning och annat stöd för att hjälpa människor tillbaka i arbete Människor som inte har jobb är missgynnade på många sätt och riskerar att utestängas från de andra fördelarna med samhället. Om de också är utsatta för övergrepp, kan det vara ännu svårare att hitta och behålla arbeten. Yrkesvägledning kan hjälpa människor att få en ny chans på arbetsmarknaden. Projektet (Kontraktreferens: LLP ES-LEONARDO_LMP) genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

2

3 IN MEMORIAM Dr. PAMELA M. CLAYTON

4

5 Partnerskapet Universidad Miguel Hernández de Elche Anniesland Research Consultancy Ltd BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH Folkuniversitetet Kristianstad Universidad de Alicante Careers Europe Univerza na Primorskem-Fakulteta za humanistične študije WREDE-Ideenmanagement & Projektbetreuung Peter Plant Danmark Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 1

6 HOPE PROJEKTET och denna kurs Dessa tre enheter i kursen är en av de resurser som produceras av HOPE projektet för att hjälpa vägledare, volontärer professionella i det arbete de utför för att stödja offer för övergrepp. De andra resurserna inkluderar: En verktygslåda med aktiviteter Nationella rapporter En sammanfattande rapport Teoretiskt dokument Bästa praxis Guide Biografier Dessa är alla sammankopplade och bör användas tillsammans. Alla resurserna kan hittas på Fokus i Hope projektet är på den roll som yrkesvägledning kan inta för att förebygga och lösa de svårigheter för personer som utsatts för övergrepp kan uppleva. Remisser och samarbete mellan olika sektorer är avgörande eftersom ingen enskild myndighet kan hantera alla aspekter av övergrepp och dess offer. Vägledning insatser kan omfatta sessioner för att öka självkänsla, självförtroende och självkännedom, eller konfliktmedling, liksom pedagogiska prova på kurser eller erfarenhets aktiviteter. De når längre än bara prata. De sätter människan i kontakt med utbildning och arbetstillfällen relaterade alternativ och hjälper till att vidga vyerna. Det ger uppföljning för att se till att offer som utsatts för övergrepp har en 2 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

7 chans att komma ut ur det predikament som de befinner sig i. Utbildning och sysselsättning är för många människor ett sätt att öka självkänslan och få ett ekonomiskt oberoende. Innan vi börjar, några ord om vägledning, särskilt om karriär/yrkesvägledning och den potentiella roll som den kan spela i förhållande till offer för övergrepp. Hur man använder kursen Kursen är en plattform som kommer att gynnas av nationell och/eller regional anpassning. Detta kan inkludera ytterligare länkar till, exempelvis, landsspecifik lagstiftning, organisatoriska riktlinjer och rutiner, praxis, yrkesetiska eller värdebaserad riktlinjer och exempelliknande dokument. Således kan kursen anpassas till nationell, regional eller lokal användning, i vissa fall kanske till och med anpassas till behoven i särskilda organisationer. Till exempel kan terminologin inte vara lämpligt och skulle behöva ändras. Dessutom behövs vissa ämnen undersökas mer som en del av anpassningen. Dessa kan omfatta avslöjande av missbruk, remiss till specialister, skydd och förebyggande, och färdigheter rådgivning. Ytterligare material kan utvecklas, bland annat video-resurser, andra verktyg för HOPEs verktygslåda, lokala/regionala fallstudier, länkar till webbplatser för andra organisationer etc. Vissa dokument kan behöva översättning. Kursen är avsedd att användas av självstudier grupper eller på individuell basis, men erfarenheten visar att i de flesta fall är det lämpligt att ha en moderator, dvs en expert för att stödja och underlätta både individuell inlärning och gruppdiskussioner i fysiska möten eller via elektronisk kommunikation. Den viktiga frågan i kursen är behovet av ömsesidig förståelse och diskussioner. Sådan verksamhet kan utveckla Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 3

8 nätverkssamarbete mellan olikartade organisationer och kan hjälpa till att formulera riktlinjer och rutiner tillsammans. Kursen är inte ackrediterad. Men i vissa fall, kan det införlivas i ackrediteringssystem i olika organisationer. Detta kan vara en viktig motivationsfaktor för vissa deltagare. VÄGLEDNING En av de vanligaste formerna av hjälp som finns tillgängligt för offer för övergrepp är ett omedelbart borttagande från problemet. Skyddslägenheter för offer för övergrepp kan tjäna detta syfte. Sådana insatser kan vara mycket relevant i fall av t.ex. våld i hemmet. Å andra sidan är detta inte en långsiktig lösning. Vistas i ett härbärge för misshandlade män eller kvinnor är en tillfällig lösning i alla fall. Långsiktiga insatser behövs för att återintegrera offret i utbildning eller i arbetslivet, d.v.s. i samhället i stort. Yrkesvägledning En sådan intervention kan vara yrkesvägledning, som kan finnas i många former, som omfattar en rad olika aktiviteter, bland annat information, bedömning, rådgivning, karriärer, utbildning, placering, remiss, opinionsbildning, återkoppling till möjligheter och uppföljning. Vägledning i sig oavsett om detta är enskilt eller i grupp, är det inte det slutgiltiga svaret på alla predikament eller övergreppsproblem. Men yrkesvägledning kan tjäna till att hitta resurser och bidra till att lösa eller förhindra några av de problem som utsatta för övergrepp möter. 4 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

9 Mer än att tala Således kan vägledningens insatser omfatta sessioner för att stärka självkänslan och självkännedom, eller om konfliktmedling samt inrätta utbildningsprogram som prova på kurser eller andra arbetsprogram. Den sätter människan i kontakt med utbildnings-och arbetsrelaterade alternativ. Och det ger uppföljning för att se till att offer för övergrepp får en chans att komma ut ur dilemmat som de befinner sig. Utbildning och sysselsättning är för många ett sätt att öka självkänslan och få ett ekonomiskt oberoende. Yrkesverksamma En av funktionerna i yrkesvägledning för offer för övergrepp är blandningen av proffs och icke-professionella volontärer. Alla dessa grupper kan leverera och utveckla vägledningen, men ofta på olika nivåer och med olika roller att utföra. Således, i vissa fall kan de yrkesverksamma ta på sig ledande roller, liksom roller som samordning av de tjänster som erbjuds. Detta kan inkludera samordning eller verkställande av arbetet av professionella och volontärer. I organisationer och föreningar som grundar sig på kamratstöd och på jämlikhet kan skillnader i roller vara orsaken till konflikter. I sådana fall kan ett förtydligande av roller och förväntningar vara till hjälp för att lösa eller förebygga konflikter. Detta kan göras på olika sätt, allt från att utveckla organisationsscheman över inbördes förhandlingar, eller producerar balanserade styrkort för mål och resultat för organisationen, till rollspel där de olika rollerna/förväntningar dramatiseras bland vägledare i syfte att förtydligande och förebyggande av potentiella konflikter. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 5

10 Alla grupper, vare sig de är professionella eller icke-professionella är resurser. Och så är även användarna. Detta är en viktig punkt: även de mest utsatta offer för övergrepp har vissa resurser. Vägledning är där för att hjälpa offren att finna och (åter) skapa sina resurser. Innehåll Enhet 1 Övergrepp Vad är det?... 9 Enhet 2 Vägledning för vuxna Enhet 3 Göra en skillnad De tre enheterna i den här kursen kan läsas i valfri ordning. Från dessa enheter kommer du att hänvisas till andra delar av kursen, främst texter och aktiviteter. Läsning av relevanta texter fungerar som bärare för reflektion och för vidare utforskning när det gäller att genomföra korta studiebesök till resurser eller genomföra informella intervjuer. Detta kan göras individuellt, men i små grupper kan arbetet tjäna som ett fruktbart format för att utföra sådana utgående aktiviteter, baserat på tidigare läsning. 6 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

11 Texterna är valda för att ge en plattform för att diskutera olika aspekter av yrkesvägledning, särskilt de roller som vägledning kan spela för att hjälpa offer för övergrepp. I dessa termer kan åtskillnad göras mellan: Lösa: hjälpa till att lösa akuta problem Förebygga: hjälper till att förhindra problem på längre sikt Klargöra: hjälpa offer för övergrepp att klara sina egna förutsättningar Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 7

12 8 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

13 ENHET NR 1

14 Enhet 1: Övergrepp- Vad är det? Vid slutet av denna enhet bör du: har identifierat olika typer av övergrepp och hur man hanterar dem reflekterat över övergrepp och om personliga och samhälleliga effekter kunna definiera de olika uppfattningarna om övergrepp - inklusive genusaspekter 10 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

15 Definition - Övergrepp Vad är övergrepp? "Övergrepp är ett brott mot individens mänskliga och medborgerliga rättigheter av någon annan person eller personer... Övergrepp kan bestå av en enda handling eller upprepade handlingar. Det kan vara fysiska, verbala eller psykiska. Det kan vara en handling av försummelse eller en underlåtenhet att agera, eller det kan uppstå när en sårbar person övertalas att gå in i en finansiell eller sexuell transaktion som han eller hon inte har gett sitt samtycke till, eller inte kan samtycka till. Övergrepp kan hända i någon relation och kan resultera i betydande skada, eller utnyttjande av den person som utsätts för detta. "(Department of Health, England) Lista så många typer av övergrepp som du kan tänka dig, och sedan kontrollera detta mot de definitionerna nedan.) Du kanske har noterat olika typer av övergrepp, inklusive: Strukturella, på arbetsmarknaden (korttidskontrakt, lågavlönade arbeten, hårda arbetsförhållanden, obekväm arbetstid, diskriminering, sexuella trakasserier) Fysisk (grymhet, våld) Psykologisk (mobbning, förtal) Utestängning (låg självkänsla, långtidsarbetslöshet, fattigdom) Diskriminering (ras, kön, religion) Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 11

16 Vem är förövaren? Du har identifierat en rad olika typer av övergrepp, påverkar alla nivåer i samhället. Tänk nu en minut på vem är förövaren? Din lista kanske inkluderar följande: Män Kollegor Kvinnor Personal eller volontärer Familjemedlemmar Främlingar Vänner Väpnande styrkor Arbetsgivare Kriminella Vem som helst 12 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

17 Myter och missförstånd Det är viktigt att vägledare är medvetna om sina egna attityder till och missuppfattningar om övergrepp. Detta kan orsaka förvirring och göra en svår situation värre för personer som har utsatts för övergrepp, förstärka känslor av skam och skuld. Tänk på dina reaktioner till följande uttalanden: Människor som bevittnar eller har erfarenhet av övergrepp som barn går vidare till att bli förövare. Våld i hemmet händer inte män De flesta sexuella övergrepp sker mellan människor som inte känner varandra Ingen skulle någonsin stanna i en situation där de utsätts för övergrepp De flesta ekonomiska övergrepp utförs av män Våld i hemmet sker endast i problemfamiljer Våld i hemmet utförs alltid av en partner Det är mycket viktigt att vara medveten om dina egna fördomar och brist på korrekt faktainformation. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 13

18 Mer läsning angående myter HOPEs verktygslåda har en aktivitet om att utmana myterna. I HOPE teoretiska rapport ges information från internationella undersökningar om övergrepp Aktivitet: känna igen tecken på övergrepp Alla som arbetar med ungdomar eller vuxna måste kunna känna igen tecken på övergrepp eller försummelse. Det är dock viktigt att inte dra förhastade slutsatser, för tecken och symptom kan betyda något annat. Se till att du vet vad andra kompetenser det finns för att hjälpa dig att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Fyll i nedanstående tabell (nedan) utifrån dina egna erfarenheter, eller i diskussioner med kollegor. Titta sedan på kalkylbladet i HOPEs Verktygslåda för några förslag på vad du kan ha inkluderat 14 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

19 Tecken och symptom på övergrepp Typ av övergrepp Exempel på beetende när man utsatts för övergrepp Tecken på att övergrepp har skett Fysiskt Psykiskt Sexuellt Ekonomiskt Diskriminering Försummelse Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 15

20 Reflektion: tecken och symtom på övergrepp Tänk på den aktivitet som du just har avslutat. Känna igen övergrepp kan innebära att du märker olika beteende, tecken eller andra indikatorer, men det kan också bero på att du har bjudit in en person att lämna ut information eller att någon annan har berättat om övergreppen. Din organisation bör ha rutiner för att bjuda in och ta emot upplysningar, för "whistle-blowing" eller göra klagomål och anklagelser, och kan ha en dedikerad person som är särskilt utbildade för att undersöka upplysningar om övergrepp eller för "skydd" frågor. Hur skulle tecken på övergrepp kännas igen? Finns det en kultur där människor kan ha anledning till oro? På nästa sida finns en annan resurs för att hjälpa dig tänka på tecken och symtom av övergrepp, denna gång i samband med våld i hemmet. Hur illustrerar denna matris aspekter av din organisation och dess arbete? Den skuggade siffran är den vanliga fokusen: vad mer kan komma i fokus och hur? 16 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

21 Känna igen beteende som är relaterat till övergrepp Min partner är mycket tyst när jag pratar med andra människor Min partner är svartsjuk när jag pratar med andra människor När vi är ute tillsammans jag inte får titta på andra människor Min partner tillåter inte mig att prata med mina vänner i telefonen Jag är inte tillåtet att mina vänner ringer till mig Min partner tillåter inte mina vänner att besöka mig Min partner blir arg om jag pratar om att kontakta mina familje medlemmar Om jag går ut med mina vänner blir min partner så arg så jag stannar hellre hemma Vanligtvis så blir the problem om min familj besöker mig i vårt hem. Jag har ingen kontakt med mina vänner eller familj för min partner tycker inte om det. Enda gången jag får lämna huset är när jag går till arbetet Jag var tvungen att lämna mitt jobb pga av min partner Min partner följer med mig överallt. Min partner talar om hur jag ska klä mig Min partner talar om för mig vad jag tycker om och vad jag inte tycker om Jag måste redovisa alla pengar jag spenderar Min partner tillåter inte mig att ha några pengar. Min partner hjälper aldrig till med något hushållsarbete Min partner hjälper aldrig till med barnen Min partner gör så att jag känner mig värdelös Min partner beskyller mig för allt som går fel. Min partner erkänner aldrig at thon/han har fel Min partner kallar mig massa fula namn. Min partner blir ofta arg på mig. Min partner hotar mig varje dag Min partner är ofta otrevlig mot mig. Jag är orolig för mina barns säkerhet pga min partners beetende Jag är orolig för mina husdjur säkerhet pga min partners beetende Min partner utnyttjar mig sexuellt Min Partner misshandlar mig fysiskt. Känna igen övergrepp (från Toolbox; City of Bradford Metropolitan Council, 2010) Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 17

22 Detta är en annan bra resurs från City of Bradford Metropolitan Council som kan hjälpa oss att jämföra olika typer av övergrepp och förövare: Professor Biderman's Chart of Coercion Analysis of Psychological Torture Diagrammet är ursprungligen från en Amnesty International publikation av professor AD Biderman titeln Rapport av tortyr som visar hjärntvätt av krigsfångar. Termen hjärntvätt blev på modet efter Koreakriget för att förklara den undergivna och ofta samverkande beteendet hos amerikanska och andra krigsfångar. Diagrammet trycktes av Diana Russell 1990 i hennes bok Våldtäkt i äktenskapet där hon ansåg att förövare som hjärntvättar sina sexualpartner använder liknande metoder (om än inte medvetet) som de som används av fängelsevakter, som inser att fysisk kontroll aldrig är lätt att uppnå utan tillmötesgående av fången, det mest effektiva sättet att få detta är genom subversiv manipulation av sinnet och av offret känslor. Tekniken kallas DDD-beroende, svaghet och fruktan utgör kärnan i känslomässig och psykisk misshandel och kan lätt appliceras på den taktik som används av vissa förövare Detta kan skapa en ram för att bättre förstå effekterna av våld i hemmet. Några eller alla de metoder för övergrepp nedan kan finnas i ett förhållande. Texten i kursiv stil visar taktik som används av fängelsevakter och texten i fet stil visar taktik som används av förövare. 18 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

23 ISOLERING Berövar offer från allt socialt stöd eller förmågan att kämpa emot Utvecklar en intensiv oro Gör offret beroende av förhörsledaren Tillåter inte besökare Tillåter inte att man använder telefonen, gå till jobbet osv Begränsa användningen av bilen UTMATTNING Försvagar den mentala och fysiska förmågan att kämpa emot Väcker partnern mitt i natten Tvingar partnern att ha sex när hon/han är sjuk, trött osv Droga/undanhåller droger. FÖRNEDRING Gör så att motstånd verkar mer skadligt för självkänsla än underkastelse Sänker fångarna till "Djur nivå" Tvingar henne/honom tigga pengar Spotta på henne/honom, kissa på henne/honom. Sexövergrepp, pornografi etc. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 19

24 HOT Frambringar ångest och förtvivlan Att döda henne/honom och medlemmar av dennes familj/vänner/husdjur osv Ta livet av sig Att förövaren kommer att hitta personen som blivit utsatt om denna lämnar förhållandet PÅTVINGADE KRAV Utvecklar vana av undergivenhet Tvingas att laga om mat eftersom den inte är bra nog. Tar tiden på de dagliga arbetsuppgifter, t.ex. att gå till skolan, städning, matlagning. TOTAL MAKT Säger att motstånd är helt meningslöst Fysisk misshandel Hittar partnern om denna lämnar förhållandet Orädd för polis, domstolar, fängelser. Inget/Ingen kan stoppa henne/honom. TILLFÄLLIG MILDHET Ger positiv motivation Köper gåvor till honom/henne Ber om ursäkt efter övergreppet Återgår till den trevliga person de en gång var. 20 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

25 FÖRVRÄNGT PERSPEKTIV Fixar uppmärksamhet på omedelbart predikament Främjar själviakttagelse Få partnern att tro saker som inte är sanna: ingen annan kommer att vilja ha henne. Det är normalt, alla är utsatta av övergrepp från sina partner. Det är hennes/hans fel Ingen kommer att tro henne/honom Copyright Bolton Women s Aid Denna analys gör det klart att det finns många likheter i beteende av förövare och de som har utsatts för övergrepp i olika sammanhang. Och man kan lära av dem alla. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 21

26 Ställa frågan I HOPEs verktygslåda hittar du en översikt över de utmaningar som kan hindra människor från att avslöja övergrepp. Några av dessa är interna och vissa är externa och har att göra med hur samhällen och institutioner beter sig. Lägg till några andra hinder för utlämnande av att man blivit utsatt av övergrepp som du kan tänka på i den här tabellen. Så ta en titt på Verktygslådan för hur du och dina kollegor kan hantera dessa utmaningar för att skapa en miljö där misshandlade människor känner att de tryggt kan tala om sina bekymmer. Svar till de som utsatts för övergrepp Om någon säger till dig att de har varit utsatta för övergrepp eller om du tror att de kan ha varit det, hur reagerar du? Du kanske har inkluderat några av följande i ditt svar: Håll dig lugn Använd din förmåga att lyssna Ställ öppna frågor Visa intresse, omsorg och respekt Ge inte löften Berätta för dem att du bara kommer att berätta för vissa människor som kommer att kunna hjälpa till. 22 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

27 Tips för att komma ihåg när man talar till ett offer som utsatts för övergrepp: De kanske inte berättat för någon om detta förut. De kan vara generade och de beskriver inte sitt "riktiga" jag alls. De kan vara rädda för vem du ska vidarebefordra denna information till. De kan ha bett om hjälp tidigare och kanske inte har förtroende för din förmåga att hjälpa dem. De kan vara arga Hinder kan finnas i vägen som hindrar dem från att berätta hela sanningen, t.ex. de kan tro att de är en fråga om psykisk ohälsa. De har inte fått ta något ansvar för sig själva och/eller sina barn och därför osäkra på att tala om sina erfarenheter. De kan ha fått höra om de talar med någon kommer det att hända saker med dem eller deras barn, att barnen kommer att bli omhändertagna eller att de dödas om de lämnar partnern De kan tro att övergreppen inte är ett problem, tror att detta är ett "normalt" beteende, det kanske inte ens är lika dålig som vad de bevittnade som barn. De kanske tror att det är deras fel. De kan ställas inför ytterligare problem, kultur, rasfrågor, de kan isoleras från samhället om de talar ut eller dra på sig skam. De är inte redo att lämna sin partner ännu, men att veta att du finns kan öppna en möjlighet för dem när de är redo. Vad vi alltid måste komma ihåg är att vi inte är en homogen grupp och vad som är rätt för en person inte kan vara rätt för en annan. Så förvänta dig inte att alla välkomnar dig med öppna armar när du ställer frågor, men av samma skäl låt inte detta hindra dig att fråga. Baserat på en ide av Lindsay Bridge, and published by the City of Bradford Metropolitan Council Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 23

28 I HOPEs Verktygslåda hittar du en enkät att besvara om att ge svar på upplysningar om våld i hemmet. Det är viktigt att du utvecklar din förmåga att lyssna, att det du säger, ditt kroppsspråk och hur du ställer frågor uppmuntrar människor att prata. Effekterna av övergrepp mer att läsa HOPEs teoretiska rapporter innehåller tre artiklar om effekterna av övergrepp för både individen och samhället: Psykologisk Sociologisk Ekonomisk Att skydda och förebygga Om din organisation är intresserad av strategier för att se till att elever eller klienter skyddas från övergrepp medan de är i kontakt med personal eller volontärer, här är lite användbart material som tagits fram för lärande och kompetensutvecklingssektorn i England. Besök för ytterligare information, och registrera dig för att prova några gratis e-learning moduler om att skydda och säkrare rekrytering av personal och volontärer. 24 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

29 # 1: Förslag på reflektioner Vilka typer av övergrepp behandlas i din organisation? Varför dessa och inte andra? Hur du handskas med användare som visar tecken på flera olika övergrepp? Hur du känner igen person som blivit utsatt för övergrepp? Hur konfrontera dina egna fördomar? Hur handskas du med genusaspekter när det gäller övergrepp? Du kan behöva göra en liten kartläggning, frågar/intervjua arbetskamrater om detta. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 25

30 # 2 Läs denna på Wiki - Victimology och reflektera över de observationsområdens aspekter och synpunkter om övergrepp sett från offrets synvinkel. Notera särskilt avsnittet om konsekvenserna av brott. Hur ser du på dina offer för övergrepp i dessa termer? 26 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

31 ENHET NR 2

32 Enhet 2: Vägledning för vuxna Vad är vägledning? Vägledningsverksamhet omfattar: information, bedömning, rådgivning, utbildning, placering, remiss, opinionsbildning, återkoppling till möjligheter av leverantörer och uppföljning. Vid slutet av denna enhet bör du: ha reflekterat över vuxnas yrkesvägledning och har diskuterat den med andra i syfte att ta itu med övergrepp kunna definiera de olika delarna av vägledning och relatera dem till din egen praktik kunna beskriva och värdera yrkesvägledning i icke-traditionella situationer kunna relatera opinionsbildning till social utslagning och förklara dess användbarhet för offer för övergrepp 28 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

33 Förslag på reflektion: # 1 Handledning Från denna lista över olika handledning, vilka genomförs i din organisation, och vilka genomförs inte: Informera, Rådgivning, Bedöma, Undervisning, Aktivera, Förespråka, Nätverksbyggande, Återkoppling, Verkställande, System förändring, Mentorskap, Uppföljning Du kan behöva göra en liten kartläggning, frågar/intervjua arbetskamrater om detta # 2 Modell 1 Studie-och yrkesvägledare kan ha många modeller för utveckling i åtanke när du arbetar med offer för övergrepp. Tänk på denna livsroll modellen (av Donald Super, 1980: se känd som karriärsregnbågen. Vilka delar av dessa livs-roller är i fokus i din organisation? Varför dessa och inte andra? Hur hanterar du med många, kanske motstridiga faser i livet som människor kan försöka att hantera? Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 29

34 # 3 Modell 2 I vägledning sessioner kan det vara bra att dela en modell med en klient, för att se till att båda parter förstår syftet och vad som kommer att täckas. Detta Hjul (nedan: från Career Pathways 2nd ed, Amundson & Poehnell (1996) ISBN ) hjälper till som ett visuellt hjälpmedel att fokusera på viktiga områden, och att vara medveten om att inte alla aspekter täcks av en viss session. För reflektion: skulle denna typ av modell vara till någon hjälp i din organisation? Du kanske vill ändra pajbitarna så att de passar dina behov. Fråga deltagarna/klienterna vilka livs-områden som de vill infoga och vilka som kan tas bort. Använd hjulet som ett dynamiskt instrument i praktiskt vägledningsarbete. 30 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

35 # 4 Rekommendation Läs "Rekommendation i Yrkesvägledning * (länk nedan), och reflektera/ diskutera: Vilken typ av opinionsbildning åtar vi i vår organisation - och varför? uidance.pdf # 5 Uppgifter Vuxen vägledning finns i många former. Arbeta med offer för övergrepp med fokus på yrkesvägledning är en av dem. I arbetsbeskrivningar för vuxnas vägledningsarbetar, skildras en rad uppgifter och kompetenser skildras, se t.ex. Reflektera: Hur många av dessa uppgifter som verkligen genomförs i din organisation? Hur väl rustade är personalen i din organisation när det gäller den kompetens som krävs, såväl formella som informella sådana, att fullgöra dessa uppgifter? Var och hur kan nya kompetenser erhållas? Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 31

36 # 6 Jobbkort Många deltagare har en begränsad syn på sin framtid. Detta inkluderar ofta en snäv syn på arbetsrelaterade alternativ. De kanske endast vet ett fåtal arbetsplatser, och de flesta jobben kan vara ganska abstrakta i form av uppdrag och meriter. För att göra jobben mer konkreta, arbetserfarenheter, arbetsplatsbesök, jobb matchning och liknade aktiviteter är vanliga som yrkesväglednings verktyg. Ett annat sätt att göra jobb något mer konkret, är att deltagarna skapar Jobbkort, d.v.s. visuella representationer av särskilda jobb. De kan skapa sådana kort genom att rita eller skapa dem med bilder från tidningar, eller ta egna foton. Sedan kan ett spel-liknande övning skapas, där till exempel manliga jobb och kvinnliga jobb sorteras ut. Mer information om detta finns i verktygslådan "Jobbkort. Syftet är att bredda yrkesutbildningens horisont och skapa ett visst intresse för att upptäcka mer om specifika jobb, deras utbildningsväg, och de nödvändiga kvalifikationerna. 32 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

37 ENHET NR 3

38 Enhet 3: Att göra en skillnad Hur man skapar partnerskap mellan användare, professionella och ickeprofessionella? Vid slutet av denna enhet bör du: ha reflekterat över vilken roll har icke professionella i yrkesvägledning för offer som utsatts för övergrepp kunna definiera olika modeller för samarbete och relatera dem till ditt eget arbete kunna beskriva och utvärdera ett antal olika typer av partnerskap kunna fastställa praktiska sätt att ge användarna en röst i yrkesvägledning för offer som utsatts för övergrepp 34 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

39 Förslag på reflektioner: # 1 Mixed 1 I din organisation, arbetar troligen, yrkesverksamma och ickeprofessionella tillsammans: Hur görs detta? Vilka roller har de olika grupperna när det gäller att utföra ledarskap, bakgrundsarbete etc.? Vilken roll har användarna, det vill säga offren för övergrepp, ingår de som en aktiv resurs i det dagliga arbetet - och i utvecklingen av arbetet? Hur är andra organisationer som deltar i termer av remiss, samarbete eller till och med samordning med arbetet i din organisation? Du kan behöva göra en liten kartläggning, frågar/intervjuer arbetskamrater och människor i samarbetsorganisationer om detta # 2 Mixed 2 Ofta blandar organisationer professionell vägledningspersonal med volontärer - av flera skäl: denna blandning sammanställer relevant erfarenhet och kvalifikationer Det kan vara en möjlig och kanske det enda sättet att tillhandahålla en tjänst som samhället behöver, men är inte beredd att betala för genom offentliga utgifter organisationen har vuxit från ett uppfattat behov i ett underifrånperspektiv, som har byggts på volontärer, och som har professionaliserats i ett senare skede Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 35

40 Reflektera: Vilka är fördelarna och nackdelarna med att blanda professionell personal med volontärer? Läs denna korta artikel - och diskutera hur/om volontärer behöver utbildning och varför? Gör en plan för processen inom detta område. Dela detta med andra # 3 Volontärer I vissa kulturer spelar volontärarbete en viktig roll. I Norge, till exempel, är begreppet för sådan verksamhet Dugnad, se t.ex. Vilket också visar att liknande begrepp är kända i ett antal kulturer. Reflektera: vad väglednings volontärer får ut av sina aktiviteter i din organisation? Hur bidrar de? Hur uppmuntras de? Hur är de kopplade till andra anställda? Ses de som anställda i första hand? Varför (inte)? Rita ett diagram eller en mindmap i förbindelserna mellan yrkesverksamma och volontärer - och bland volontärerna. Vad innebär och visar denna bild och hur kan den utvecklas? 36 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

41 # 4 Involvera användare Läs. The Voice of Users och i användningen av 5-stegs taxonomi av denna undersökning (se figur nedan), reflektera/diskutera hur användarna arbetar med att utveckla din organisation både operativa och strategiska termer? Fråga användarna vad de vill och behöver från dina tjänster. Fråga användarna om hur de kan bidra själva, och lägg fram konkreta planer för detta, gör detta tillsammans. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 37

42 # 5 Samarbete Ingen enskild organisation kan erbjuda tjänster som täcker alla aspekter av vägledning för offer som utsatts för övergrepp. Faktum visar att samarbete är avgörande för framgången för varje organisation som arbetar inom detta område. Med denna bakgrund kommer vikten av samarbete i förgrunden. Men med vilken intensitet? Är det tillräckligt att veta om andra organisationer? Denna taxonomi (nedan) visar några av alternativen. Det går från svag till stark koppling: (1) Informera - där organisationer känner varandra (2) Samarbeta - där organisationer samarbetar med särskilda uppgifter (3) Samordna - där organisationer anpassar sina tjänster (4) Integrera - där organisationer slår samman sina tjänster Reflektera över den nivå där din organisation arbetar med andra organisationer? Är detta formaliserat eller mer baserade på enskilda fall och brådskande behov? Hur skulle du vilja utveckla samarbetet? Fråga dina arbetskamrater och/eller göra korta intervjuer med ledare för olika relevanta organisationer i ditt område. Sammanställ svaren, dela dem med människor i din organisation. Gör ett diagram eller karta med linjer som förbinder de olika organisationerna. Eller använd pussel som en metafor: var kommer din pusselbit passa in? 38 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

43 # 6 Fyra vinklar Titta utifrån ett fågelperspektiv, vägledning kan ses på olika sätt, beroende på perspektivet (from Watts, A.G. et al. (1996). Rethinking careers education and guidance. London: Routledge): Samhälligt Individellt Fokusera på: Förändring social förändring Individuell förändring Status quo social kontroll Icke anvisande Var skulle du placera din organisation som den är nu - och var skulle du vilja vara i denna matris? Fråga dina arbetskamrater och/eller göra korta intervjuer med ledare i din organisation. Sammanställ svaren, dela dem med människor i din organisation. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 39

44 HOPE Livs historier - hur kan yrkesvägledning hjälpa? I toolboxen och i den nationella rapporten (på engelska) finns livshistorier eller biografier från offer som har upplevt övergrepp, och har fått hjälp av olika myndigheter för att gå vidare i sina liv. Denna sista aktivitet hjälper dig att tänka på vad du och/eller den organisation du arbetar för, och det lokala nätverket kan göra för att hjälpa de personer som berörs. Läs alla de föreslagna livsberättelser och för varje en svara på efterföljande frågor. Sarah Sarah är utsatt för våld av sin partner. Övergreppet var både psykiskt och fysiskt, men det fysiska våldet var extrem. Sarah har varit hos polisen och har bott på en säker plats hos en frivilligorganisation tills hon hittade en ny lägenhet. Gradvis börjar hon återuppbygga sitt liv och självförtroende, men känner att hon har fortfarande en lång väg kvar att gå. 1. Vilka är de hinder som skulle stoppa Sarah från att gå framåt i sitt liv? 2. På vilket sätt skulle yrkesvägledning vara till hjälp för Sarah? 3. Enligt din åsikt, finns det andra former av hjälp/behandling som skulle hjälpa Sarah innan hon är redo att dra nytta av yrkesvägledning? 4. Vilka lokala myndigheter som du känner till kan vara till hjälp för Sara och vilken roll skulle den ha, och hur kan de arbeta tillsammans? Doko Doko har haft några mycket dåliga erfarenheter på jobbet, med orättvisa och kränkande arbetsgivare, företaget vill bara göra vinst och har olaglig verksamhet. Fackföreningar har försökt förbättra situationen genom att arbetarna har strejkat men arbetsgivarna reagerar genom ytterligare 40 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

45 missförhållande för de anställda. Doko känner att han är i en ekonomisk fälla och har ingen makt att förbättra saker och ting. 1. Vilka är de hinder som skulle stoppa Doko från att gå framåt i sitt liv? 2. På vilket sätt skulle yrkesvägledning vara till hjälp för Doko? 3. Enligt din åsikt, finns det andra former av hjälp/behandling som skulle hjälpa Doko innan hon är redo att dra nytta av yrkesvägledning? 4. Vilka lokala myndigheter som du känner till kan vara till hjälp för Doko och vilken roll skulle den ha, och hur kan de arbeta tillsammans? Manuel (Spaniens nationella rapport) Manuel är ett offer för psykisk misshandel av sin hustru. Han upplever låg självkänsla, skuldkänslor, social isolering, ångest och depression. Socialtjänsten har hjälpt Manuel ta itu med några av dessa symtom genom rådgivning och kognitiv beteendeterapi. Det verkar som om han har valt att stanna med sin familj. 1. Vilka är de hinder som skulle stoppa Manuel från att gå framåt i sitt liv? 2. På vilket sätt skulle yrkesvägledning vara till hjälp för Manuel 3. Enligt din åsikt, finns det andra former av hjälp/behandling som skulle hjälpa Manuel innan han är redo att dra nytta av yrkesvägledning? 4. Vilka lokala myndigheter som du känner till kan vara till hjälp för Manuel och vilken roll skulle den ha, och hur kan de arbeta tillsammans? Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 41

46 Adam Adam har varit utsatt för övergrepp av hans fru Jennifer i många år. Hon har sedan fått diagnosen schizofreni. Adam har nu valt att lämna relationen och se efter sina barn som en ensamstående pappa. 1. Vilka är de hinder som skulle stoppa Adam från att gå framåt i sitt liv? 2. På vilket sätt skulle yrkesvägledning vara till hjälp för Adam 3. Enligt din åsikt, finns det andra former av hjälp/behandling som skulle hjälpa Adam innan han är redo att dra nytta av yrkesvägledning? 4. Vilka lokala myndigheter som du känner till kan vara till hjälp för Adam och vilken roll skulle den ha, och hur kan de arbeta tillsammans? Alla Livshistorierna i de nationella rapporterna kan hanteras på detta sätt. Det kanske kan hjälpa dig att diskutera dem med kollegor från den egna organisationen och nätverket för att tänka på hur bra du skulle kunna hjälpa dessa människor i ditt område. Vilka är bristerna i att hjälpen? Vilka är utbildningsbehoven för dig själv och ditt nätverk? Kan ni ha någon gemensam utbildning för att hjälpa dig att möta behoven hos personer som kan ha varit utsatta för övergrepp? Det finns naturligtvis inga rätta svar på frågorna i denna aktivitet. Du kanske har inkluderat några av följande i svaret på den andra frågan om yrkesvägledning: Lyssna och ställa öppna frågor för att ge människor tid att utforska sin situation i en konfidentiell och icke-dömande miljö Att hjälpa människor att tänka positivt om sig själva, att betrakta små steg framåt som stora framgångar, att få dem att reflektera över sina styrkor och uttrycka dessa tryggt i ett CV Ge information om lokala möjligheter till lärande och arbete. Gå med någon för att möta en kursansvarig eller arbetsgivare eller någon från en annan myndighet 42 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

47 Referera till andra organisationer som kan erbjuda specialiserad hjälp och stöd Att hjälpa människor att sätta realistiska mål, och för att skapa steg-för-steg-planer för att vidta åtgärder i en takt som passar dem själva och att passa in i deras liv Att hjälpa människor att utveckla färdigheter och kunskap så att de gradvis kan ta kontroll över sina egna liv En sista aktivitet: sammanföra allt Slutligen, tänk dig att du kan utföra en omfattande hjälp/service för offer för övergrepp från ett center/lokal. Med hänsyn till allt som du har lärt dig i denna kurs och från olika texter, tänk på följande frågor: 1. Vilka tjänster skulle erbjudas? 2. Skulle tjänster vara både för män och kvinnor? 3. Vilka skulle arbeta i verksamheten, eller kopplas till det som en del av verksamhetens nätverk? 4. Skulle de vara betald personal eller volontärer, eller en blandning av båda? 5. Vilka olika utbildningar skulle erbjudas utövarna? 6. Vilka resurser skulle finnas tillgängliga, tryckt eller online resurser? 7. Hur skulle de tjänster marknadsföras för att övertyga offer för övergrepp att de skulle få hjälp i en konfidentiell och stödjande miljö? 8. Hur skulle du ordna lokalens front och interiör? (t.ex. privata intervjurum, bekväma sittgrupper, bibliotek och datorer, lekplats, interiör av butik inte vara synligt från gatan, etc.) Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 43

48 VERKTYGSLÅDA Som en del av HOPE-projektet har ett antal vägledande verktyg valts ut eller utvecklas. De används som en integrerad del av denna kurs. De flesta av dessa verktyg härrör från vägledning praxis, där offer för övergrepp möter vägledare, både professionella eller volontärer. Aktiviteterna i toolboxen har ett varierande innehåll, från självförsvars utbildning till rehabilitering i grupper för män eller kvinnor som utsatts för övergrepp. Så vissa verktyg kan vara relevanta i vissa fall, men inte i andra. Dessutom kan vissa verktyg behöva utbildad personal vid utförandet, t.ex. i intensivt grupparbete, medan andra verktyg kan vara självförklarande utan behov av en professionell moderator. Avsikten med verktygslådan är att dela bra eller intressanta aktiviteter inom ett brett spektrum för handledning för offer som utsatts för övergrepp, och att bjuda in utövare och användare att utveckla fler verktyg för specifika målgrupper, som behandlar specifika utmaningar, under vissa samhälleliga förhållanden. Aktiviteterna bör anpassas efter deltagarnas behov. 44 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

PTSD och Dissociation

PTSD och Dissociation PTSD och Dissociation { -Vård som inte kan anstå? Asylsökande vuxna Samma sjukvård och tandvård som alla barn i Sverige asylsökande barn Papperslösa/gömda Hälsovård för asylsökande Gravida kvinnor Kvinnor

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

(L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner

(L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner (L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner Homo -bi eller heterosexualitet handlar om sexuell läggning. Transbegreppet handlar om hur man överskrider normer kring könsidentitet (upplevt kön)/könsuttryck

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt att bli lyssnade på Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS I en dialog som fungerar finns jag tillsammans med andra. Där finns någon som lyssnar på mig och där får jag möjlighet

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Cecilia Kjellgren universitetslektor/institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet Unga som begår sexuella övergrepp Ungdomar 12-17

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Fjóla María Lárusdóttir

Fjóla María Lárusdóttir Den isländska modellen för studieoch yrkesvägledning - med kortutbildade i fokus Færeyjar, Maí 2012 Fjóla María Lárusdóttir Arbetslivets Utbildningscenter 1 Island i dag 319,575 invånare 1/3 har inte avslutad

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Illustrationer av Hanna Stenman

Illustrationer av Hanna Stenman FAIR SEX Sex kan man ha med sig själv eller tillsammans med andra, med någon av samma kön eller annat kön, sällan, ofta eller aldrig och på en massa olika sätt till exempel hångel, oralsex, smeksex, analsex,

Läs mer