ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN"

Transkript

1 ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN HOPE projektet är för personer som hjälper offer för övergrepp genom att erbjuda yrkesvägledning och annat stöd för att hjälpa människor tillbaka i arbete Människor som inte har jobb är missgynnade på många sätt och riskerar att utestängas från de andra fördelarna med samhället. Om de också är utsatta för övergrepp, kan det vara ännu svårare att hitta och behålla arbeten. Yrkesvägledning kan hjälpa människor att få en ny chans på arbetsmarknaden. Projektet (Kontraktreferens: LLP ES-LEONARDO_LMP) genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

2

3 IN MEMORIAM Dr. PAMELA M. CLAYTON

4

5 Partnerskapet Universidad Miguel Hernández de Elche Anniesland Research Consultancy Ltd BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH Folkuniversitetet Kristianstad Universidad de Alicante Careers Europe Univerza na Primorskem-Fakulteta za humanistične študije WREDE-Ideenmanagement & Projektbetreuung Peter Plant Danmark Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 1

6 HOPE PROJEKTET och denna kurs Dessa tre enheter i kursen är en av de resurser som produceras av HOPE projektet för att hjälpa vägledare, volontärer professionella i det arbete de utför för att stödja offer för övergrepp. De andra resurserna inkluderar: En verktygslåda med aktiviteter Nationella rapporter En sammanfattande rapport Teoretiskt dokument Bästa praxis Guide Biografier Dessa är alla sammankopplade och bör användas tillsammans. Alla resurserna kan hittas på Fokus i Hope projektet är på den roll som yrkesvägledning kan inta för att förebygga och lösa de svårigheter för personer som utsatts för övergrepp kan uppleva. Remisser och samarbete mellan olika sektorer är avgörande eftersom ingen enskild myndighet kan hantera alla aspekter av övergrepp och dess offer. Vägledning insatser kan omfatta sessioner för att öka självkänsla, självförtroende och självkännedom, eller konfliktmedling, liksom pedagogiska prova på kurser eller erfarenhets aktiviteter. De når längre än bara prata. De sätter människan i kontakt med utbildning och arbetstillfällen relaterade alternativ och hjälper till att vidga vyerna. Det ger uppföljning för att se till att offer som utsatts för övergrepp har en 2 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

7 chans att komma ut ur det predikament som de befinner sig i. Utbildning och sysselsättning är för många människor ett sätt att öka självkänslan och få ett ekonomiskt oberoende. Innan vi börjar, några ord om vägledning, särskilt om karriär/yrkesvägledning och den potentiella roll som den kan spela i förhållande till offer för övergrepp. Hur man använder kursen Kursen är en plattform som kommer att gynnas av nationell och/eller regional anpassning. Detta kan inkludera ytterligare länkar till, exempelvis, landsspecifik lagstiftning, organisatoriska riktlinjer och rutiner, praxis, yrkesetiska eller värdebaserad riktlinjer och exempelliknande dokument. Således kan kursen anpassas till nationell, regional eller lokal användning, i vissa fall kanske till och med anpassas till behoven i särskilda organisationer. Till exempel kan terminologin inte vara lämpligt och skulle behöva ändras. Dessutom behövs vissa ämnen undersökas mer som en del av anpassningen. Dessa kan omfatta avslöjande av missbruk, remiss till specialister, skydd och förebyggande, och färdigheter rådgivning. Ytterligare material kan utvecklas, bland annat video-resurser, andra verktyg för HOPEs verktygslåda, lokala/regionala fallstudier, länkar till webbplatser för andra organisationer etc. Vissa dokument kan behöva översättning. Kursen är avsedd att användas av självstudier grupper eller på individuell basis, men erfarenheten visar att i de flesta fall är det lämpligt att ha en moderator, dvs en expert för att stödja och underlätta både individuell inlärning och gruppdiskussioner i fysiska möten eller via elektronisk kommunikation. Den viktiga frågan i kursen är behovet av ömsesidig förståelse och diskussioner. Sådan verksamhet kan utveckla Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 3

8 nätverkssamarbete mellan olikartade organisationer och kan hjälpa till att formulera riktlinjer och rutiner tillsammans. Kursen är inte ackrediterad. Men i vissa fall, kan det införlivas i ackrediteringssystem i olika organisationer. Detta kan vara en viktig motivationsfaktor för vissa deltagare. VÄGLEDNING En av de vanligaste formerna av hjälp som finns tillgängligt för offer för övergrepp är ett omedelbart borttagande från problemet. Skyddslägenheter för offer för övergrepp kan tjäna detta syfte. Sådana insatser kan vara mycket relevant i fall av t.ex. våld i hemmet. Å andra sidan är detta inte en långsiktig lösning. Vistas i ett härbärge för misshandlade män eller kvinnor är en tillfällig lösning i alla fall. Långsiktiga insatser behövs för att återintegrera offret i utbildning eller i arbetslivet, d.v.s. i samhället i stort. Yrkesvägledning En sådan intervention kan vara yrkesvägledning, som kan finnas i många former, som omfattar en rad olika aktiviteter, bland annat information, bedömning, rådgivning, karriärer, utbildning, placering, remiss, opinionsbildning, återkoppling till möjligheter och uppföljning. Vägledning i sig oavsett om detta är enskilt eller i grupp, är det inte det slutgiltiga svaret på alla predikament eller övergreppsproblem. Men yrkesvägledning kan tjäna till att hitta resurser och bidra till att lösa eller förhindra några av de problem som utsatta för övergrepp möter. 4 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

9 Mer än att tala Således kan vägledningens insatser omfatta sessioner för att stärka självkänslan och självkännedom, eller om konfliktmedling samt inrätta utbildningsprogram som prova på kurser eller andra arbetsprogram. Den sätter människan i kontakt med utbildnings-och arbetsrelaterade alternativ. Och det ger uppföljning för att se till att offer för övergrepp får en chans att komma ut ur dilemmat som de befinner sig. Utbildning och sysselsättning är för många ett sätt att öka självkänslan och få ett ekonomiskt oberoende. Yrkesverksamma En av funktionerna i yrkesvägledning för offer för övergrepp är blandningen av proffs och icke-professionella volontärer. Alla dessa grupper kan leverera och utveckla vägledningen, men ofta på olika nivåer och med olika roller att utföra. Således, i vissa fall kan de yrkesverksamma ta på sig ledande roller, liksom roller som samordning av de tjänster som erbjuds. Detta kan inkludera samordning eller verkställande av arbetet av professionella och volontärer. I organisationer och föreningar som grundar sig på kamratstöd och på jämlikhet kan skillnader i roller vara orsaken till konflikter. I sådana fall kan ett förtydligande av roller och förväntningar vara till hjälp för att lösa eller förebygga konflikter. Detta kan göras på olika sätt, allt från att utveckla organisationsscheman över inbördes förhandlingar, eller producerar balanserade styrkort för mål och resultat för organisationen, till rollspel där de olika rollerna/förväntningar dramatiseras bland vägledare i syfte att förtydligande och förebyggande av potentiella konflikter. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 5

10 Alla grupper, vare sig de är professionella eller icke-professionella är resurser. Och så är även användarna. Detta är en viktig punkt: även de mest utsatta offer för övergrepp har vissa resurser. Vägledning är där för att hjälpa offren att finna och (åter) skapa sina resurser. Innehåll Enhet 1 Övergrepp Vad är det?... 9 Enhet 2 Vägledning för vuxna Enhet 3 Göra en skillnad De tre enheterna i den här kursen kan läsas i valfri ordning. Från dessa enheter kommer du att hänvisas till andra delar av kursen, främst texter och aktiviteter. Läsning av relevanta texter fungerar som bärare för reflektion och för vidare utforskning när det gäller att genomföra korta studiebesök till resurser eller genomföra informella intervjuer. Detta kan göras individuellt, men i små grupper kan arbetet tjäna som ett fruktbart format för att utföra sådana utgående aktiviteter, baserat på tidigare läsning. 6 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

11 Texterna är valda för att ge en plattform för att diskutera olika aspekter av yrkesvägledning, särskilt de roller som vägledning kan spela för att hjälpa offer för övergrepp. I dessa termer kan åtskillnad göras mellan: Lösa: hjälpa till att lösa akuta problem Förebygga: hjälper till att förhindra problem på längre sikt Klargöra: hjälpa offer för övergrepp att klara sina egna förutsättningar Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 7

12 8 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

13 ENHET NR 1

14 Enhet 1: Övergrepp- Vad är det? Vid slutet av denna enhet bör du: har identifierat olika typer av övergrepp och hur man hanterar dem reflekterat över övergrepp och om personliga och samhälleliga effekter kunna definiera de olika uppfattningarna om övergrepp - inklusive genusaspekter 10 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

15 Definition - Övergrepp Vad är övergrepp? "Övergrepp är ett brott mot individens mänskliga och medborgerliga rättigheter av någon annan person eller personer... Övergrepp kan bestå av en enda handling eller upprepade handlingar. Det kan vara fysiska, verbala eller psykiska. Det kan vara en handling av försummelse eller en underlåtenhet att agera, eller det kan uppstå när en sårbar person övertalas att gå in i en finansiell eller sexuell transaktion som han eller hon inte har gett sitt samtycke till, eller inte kan samtycka till. Övergrepp kan hända i någon relation och kan resultera i betydande skada, eller utnyttjande av den person som utsätts för detta. "(Department of Health, England) Lista så många typer av övergrepp som du kan tänka dig, och sedan kontrollera detta mot de definitionerna nedan.) Du kanske har noterat olika typer av övergrepp, inklusive: Strukturella, på arbetsmarknaden (korttidskontrakt, lågavlönade arbeten, hårda arbetsförhållanden, obekväm arbetstid, diskriminering, sexuella trakasserier) Fysisk (grymhet, våld) Psykologisk (mobbning, förtal) Utestängning (låg självkänsla, långtidsarbetslöshet, fattigdom) Diskriminering (ras, kön, religion) Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 11

16 Vem är förövaren? Du har identifierat en rad olika typer av övergrepp, påverkar alla nivåer i samhället. Tänk nu en minut på vem är förövaren? Din lista kanske inkluderar följande: Män Kollegor Kvinnor Personal eller volontärer Familjemedlemmar Främlingar Vänner Väpnande styrkor Arbetsgivare Kriminella Vem som helst 12 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

17 Myter och missförstånd Det är viktigt att vägledare är medvetna om sina egna attityder till och missuppfattningar om övergrepp. Detta kan orsaka förvirring och göra en svår situation värre för personer som har utsatts för övergrepp, förstärka känslor av skam och skuld. Tänk på dina reaktioner till följande uttalanden: Människor som bevittnar eller har erfarenhet av övergrepp som barn går vidare till att bli förövare. Våld i hemmet händer inte män De flesta sexuella övergrepp sker mellan människor som inte känner varandra Ingen skulle någonsin stanna i en situation där de utsätts för övergrepp De flesta ekonomiska övergrepp utförs av män Våld i hemmet sker endast i problemfamiljer Våld i hemmet utförs alltid av en partner Det är mycket viktigt att vara medveten om dina egna fördomar och brist på korrekt faktainformation. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 13

18 Mer läsning angående myter HOPEs verktygslåda har en aktivitet om att utmana myterna. I HOPE teoretiska rapport ges information från internationella undersökningar om övergrepp Aktivitet: känna igen tecken på övergrepp Alla som arbetar med ungdomar eller vuxna måste kunna känna igen tecken på övergrepp eller försummelse. Det är dock viktigt att inte dra förhastade slutsatser, för tecken och symptom kan betyda något annat. Se till att du vet vad andra kompetenser det finns för att hjälpa dig att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Fyll i nedanstående tabell (nedan) utifrån dina egna erfarenheter, eller i diskussioner med kollegor. Titta sedan på kalkylbladet i HOPEs Verktygslåda för några förslag på vad du kan ha inkluderat 14 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

19 Tecken och symptom på övergrepp Typ av övergrepp Exempel på beetende när man utsatts för övergrepp Tecken på att övergrepp har skett Fysiskt Psykiskt Sexuellt Ekonomiskt Diskriminering Försummelse Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 15

20 Reflektion: tecken och symtom på övergrepp Tänk på den aktivitet som du just har avslutat. Känna igen övergrepp kan innebära att du märker olika beteende, tecken eller andra indikatorer, men det kan också bero på att du har bjudit in en person att lämna ut information eller att någon annan har berättat om övergreppen. Din organisation bör ha rutiner för att bjuda in och ta emot upplysningar, för "whistle-blowing" eller göra klagomål och anklagelser, och kan ha en dedikerad person som är särskilt utbildade för att undersöka upplysningar om övergrepp eller för "skydd" frågor. Hur skulle tecken på övergrepp kännas igen? Finns det en kultur där människor kan ha anledning till oro? På nästa sida finns en annan resurs för att hjälpa dig tänka på tecken och symtom av övergrepp, denna gång i samband med våld i hemmet. Hur illustrerar denna matris aspekter av din organisation och dess arbete? Den skuggade siffran är den vanliga fokusen: vad mer kan komma i fokus och hur? 16 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

21 Känna igen beteende som är relaterat till övergrepp Min partner är mycket tyst när jag pratar med andra människor Min partner är svartsjuk när jag pratar med andra människor När vi är ute tillsammans jag inte får titta på andra människor Min partner tillåter inte mig att prata med mina vänner i telefonen Jag är inte tillåtet att mina vänner ringer till mig Min partner tillåter inte mina vänner att besöka mig Min partner blir arg om jag pratar om att kontakta mina familje medlemmar Om jag går ut med mina vänner blir min partner så arg så jag stannar hellre hemma Vanligtvis så blir the problem om min familj besöker mig i vårt hem. Jag har ingen kontakt med mina vänner eller familj för min partner tycker inte om det. Enda gången jag får lämna huset är när jag går till arbetet Jag var tvungen att lämna mitt jobb pga av min partner Min partner följer med mig överallt. Min partner talar om hur jag ska klä mig Min partner talar om för mig vad jag tycker om och vad jag inte tycker om Jag måste redovisa alla pengar jag spenderar Min partner tillåter inte mig att ha några pengar. Min partner hjälper aldrig till med något hushållsarbete Min partner hjälper aldrig till med barnen Min partner gör så att jag känner mig värdelös Min partner beskyller mig för allt som går fel. Min partner erkänner aldrig at thon/han har fel Min partner kallar mig massa fula namn. Min partner blir ofta arg på mig. Min partner hotar mig varje dag Min partner är ofta otrevlig mot mig. Jag är orolig för mina barns säkerhet pga min partners beetende Jag är orolig för mina husdjur säkerhet pga min partners beetende Min partner utnyttjar mig sexuellt Min Partner misshandlar mig fysiskt. Känna igen övergrepp (från Toolbox; City of Bradford Metropolitan Council, 2010) Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 17

22 Detta är en annan bra resurs från City of Bradford Metropolitan Council som kan hjälpa oss att jämföra olika typer av övergrepp och förövare: Professor Biderman's Chart of Coercion Analysis of Psychological Torture Diagrammet är ursprungligen från en Amnesty International publikation av professor AD Biderman titeln Rapport av tortyr som visar hjärntvätt av krigsfångar. Termen hjärntvätt blev på modet efter Koreakriget för att förklara den undergivna och ofta samverkande beteendet hos amerikanska och andra krigsfångar. Diagrammet trycktes av Diana Russell 1990 i hennes bok Våldtäkt i äktenskapet där hon ansåg att förövare som hjärntvättar sina sexualpartner använder liknande metoder (om än inte medvetet) som de som används av fängelsevakter, som inser att fysisk kontroll aldrig är lätt att uppnå utan tillmötesgående av fången, det mest effektiva sättet att få detta är genom subversiv manipulation av sinnet och av offret känslor. Tekniken kallas DDD-beroende, svaghet och fruktan utgör kärnan i känslomässig och psykisk misshandel och kan lätt appliceras på den taktik som används av vissa förövare Detta kan skapa en ram för att bättre förstå effekterna av våld i hemmet. Några eller alla de metoder för övergrepp nedan kan finnas i ett förhållande. Texten i kursiv stil visar taktik som används av fängelsevakter och texten i fet stil visar taktik som används av förövare. 18 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

23 ISOLERING Berövar offer från allt socialt stöd eller förmågan att kämpa emot Utvecklar en intensiv oro Gör offret beroende av förhörsledaren Tillåter inte besökare Tillåter inte att man använder telefonen, gå till jobbet osv Begränsa användningen av bilen UTMATTNING Försvagar den mentala och fysiska förmågan att kämpa emot Väcker partnern mitt i natten Tvingar partnern att ha sex när hon/han är sjuk, trött osv Droga/undanhåller droger. FÖRNEDRING Gör så att motstånd verkar mer skadligt för självkänsla än underkastelse Sänker fångarna till "Djur nivå" Tvingar henne/honom tigga pengar Spotta på henne/honom, kissa på henne/honom. Sexövergrepp, pornografi etc. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 19

24 HOT Frambringar ångest och förtvivlan Att döda henne/honom och medlemmar av dennes familj/vänner/husdjur osv Ta livet av sig Att förövaren kommer att hitta personen som blivit utsatt om denna lämnar förhållandet PÅTVINGADE KRAV Utvecklar vana av undergivenhet Tvingas att laga om mat eftersom den inte är bra nog. Tar tiden på de dagliga arbetsuppgifter, t.ex. att gå till skolan, städning, matlagning. TOTAL MAKT Säger att motstånd är helt meningslöst Fysisk misshandel Hittar partnern om denna lämnar förhållandet Orädd för polis, domstolar, fängelser. Inget/Ingen kan stoppa henne/honom. TILLFÄLLIG MILDHET Ger positiv motivation Köper gåvor till honom/henne Ber om ursäkt efter övergreppet Återgår till den trevliga person de en gång var. 20 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

25 FÖRVRÄNGT PERSPEKTIV Fixar uppmärksamhet på omedelbart predikament Främjar själviakttagelse Få partnern att tro saker som inte är sanna: ingen annan kommer att vilja ha henne. Det är normalt, alla är utsatta av övergrepp från sina partner. Det är hennes/hans fel Ingen kommer att tro henne/honom Copyright Bolton Women s Aid Denna analys gör det klart att det finns många likheter i beteende av förövare och de som har utsatts för övergrepp i olika sammanhang. Och man kan lära av dem alla. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 21

26 Ställa frågan I HOPEs verktygslåda hittar du en översikt över de utmaningar som kan hindra människor från att avslöja övergrepp. Några av dessa är interna och vissa är externa och har att göra med hur samhällen och institutioner beter sig. Lägg till några andra hinder för utlämnande av att man blivit utsatt av övergrepp som du kan tänka på i den här tabellen. Så ta en titt på Verktygslådan för hur du och dina kollegor kan hantera dessa utmaningar för att skapa en miljö där misshandlade människor känner att de tryggt kan tala om sina bekymmer. Svar till de som utsatts för övergrepp Om någon säger till dig att de har varit utsatta för övergrepp eller om du tror att de kan ha varit det, hur reagerar du? Du kanske har inkluderat några av följande i ditt svar: Håll dig lugn Använd din förmåga att lyssna Ställ öppna frågor Visa intresse, omsorg och respekt Ge inte löften Berätta för dem att du bara kommer att berätta för vissa människor som kommer att kunna hjälpa till. 22 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

27 Tips för att komma ihåg när man talar till ett offer som utsatts för övergrepp: De kanske inte berättat för någon om detta förut. De kan vara generade och de beskriver inte sitt "riktiga" jag alls. De kan vara rädda för vem du ska vidarebefordra denna information till. De kan ha bett om hjälp tidigare och kanske inte har förtroende för din förmåga att hjälpa dem. De kan vara arga Hinder kan finnas i vägen som hindrar dem från att berätta hela sanningen, t.ex. de kan tro att de är en fråga om psykisk ohälsa. De har inte fått ta något ansvar för sig själva och/eller sina barn och därför osäkra på att tala om sina erfarenheter. De kan ha fått höra om de talar med någon kommer det att hända saker med dem eller deras barn, att barnen kommer att bli omhändertagna eller att de dödas om de lämnar partnern De kan tro att övergreppen inte är ett problem, tror att detta är ett "normalt" beteende, det kanske inte ens är lika dålig som vad de bevittnade som barn. De kanske tror att det är deras fel. De kan ställas inför ytterligare problem, kultur, rasfrågor, de kan isoleras från samhället om de talar ut eller dra på sig skam. De är inte redo att lämna sin partner ännu, men att veta att du finns kan öppna en möjlighet för dem när de är redo. Vad vi alltid måste komma ihåg är att vi inte är en homogen grupp och vad som är rätt för en person inte kan vara rätt för en annan. Så förvänta dig inte att alla välkomnar dig med öppna armar när du ställer frågor, men av samma skäl låt inte detta hindra dig att fråga. Baserat på en ide av Lindsay Bridge, and published by the City of Bradford Metropolitan Council Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 23

28 I HOPEs Verktygslåda hittar du en enkät att besvara om att ge svar på upplysningar om våld i hemmet. Det är viktigt att du utvecklar din förmåga att lyssna, att det du säger, ditt kroppsspråk och hur du ställer frågor uppmuntrar människor att prata. Effekterna av övergrepp mer att läsa HOPEs teoretiska rapporter innehåller tre artiklar om effekterna av övergrepp för både individen och samhället: Psykologisk Sociologisk Ekonomisk Att skydda och förebygga Om din organisation är intresserad av strategier för att se till att elever eller klienter skyddas från övergrepp medan de är i kontakt med personal eller volontärer, här är lite användbart material som tagits fram för lärande och kompetensutvecklingssektorn i England. Besök för ytterligare information, och registrera dig för att prova några gratis e-learning moduler om att skydda och säkrare rekrytering av personal och volontärer. 24 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

29 # 1: Förslag på reflektioner Vilka typer av övergrepp behandlas i din organisation? Varför dessa och inte andra? Hur du handskas med användare som visar tecken på flera olika övergrepp? Hur du känner igen person som blivit utsatt för övergrepp? Hur konfrontera dina egna fördomar? Hur handskas du med genusaspekter när det gäller övergrepp? Du kan behöva göra en liten kartläggning, frågar/intervjua arbetskamrater om detta. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 25

30 # 2 Läs denna på Wiki - Victimology och reflektera över de observationsområdens aspekter och synpunkter om övergrepp sett från offrets synvinkel. Notera särskilt avsnittet om konsekvenserna av brott. Hur ser du på dina offer för övergrepp i dessa termer? 26 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

31 ENHET NR 2

32 Enhet 2: Vägledning för vuxna Vad är vägledning? Vägledningsverksamhet omfattar: information, bedömning, rådgivning, utbildning, placering, remiss, opinionsbildning, återkoppling till möjligheter av leverantörer och uppföljning. Vid slutet av denna enhet bör du: ha reflekterat över vuxnas yrkesvägledning och har diskuterat den med andra i syfte att ta itu med övergrepp kunna definiera de olika delarna av vägledning och relatera dem till din egen praktik kunna beskriva och värdera yrkesvägledning i icke-traditionella situationer kunna relatera opinionsbildning till social utslagning och förklara dess användbarhet för offer för övergrepp 28 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

33 Förslag på reflektion: # 1 Handledning Från denna lista över olika handledning, vilka genomförs i din organisation, och vilka genomförs inte: Informera, Rådgivning, Bedöma, Undervisning, Aktivera, Förespråka, Nätverksbyggande, Återkoppling, Verkställande, System förändring, Mentorskap, Uppföljning Du kan behöva göra en liten kartläggning, frågar/intervjua arbetskamrater om detta # 2 Modell 1 Studie-och yrkesvägledare kan ha många modeller för utveckling i åtanke när du arbetar med offer för övergrepp. Tänk på denna livsroll modellen (av Donald Super, 1980: se känd som karriärsregnbågen. Vilka delar av dessa livs-roller är i fokus i din organisation? Varför dessa och inte andra? Hur hanterar du med många, kanske motstridiga faser i livet som människor kan försöka att hantera? Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 29

34 # 3 Modell 2 I vägledning sessioner kan det vara bra att dela en modell med en klient, för att se till att båda parter förstår syftet och vad som kommer att täckas. Detta Hjul (nedan: från Career Pathways 2nd ed, Amundson & Poehnell (1996) ISBN ) hjälper till som ett visuellt hjälpmedel att fokusera på viktiga områden, och att vara medveten om att inte alla aspekter täcks av en viss session. För reflektion: skulle denna typ av modell vara till någon hjälp i din organisation? Du kanske vill ändra pajbitarna så att de passar dina behov. Fråga deltagarna/klienterna vilka livs-områden som de vill infoga och vilka som kan tas bort. Använd hjulet som ett dynamiskt instrument i praktiskt vägledningsarbete. 30 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

35 # 4 Rekommendation Läs "Rekommendation i Yrkesvägledning * (länk nedan), och reflektera/ diskutera: Vilken typ av opinionsbildning åtar vi i vår organisation - och varför? uidance.pdf # 5 Uppgifter Vuxen vägledning finns i många former. Arbeta med offer för övergrepp med fokus på yrkesvägledning är en av dem. I arbetsbeskrivningar för vuxnas vägledningsarbetar, skildras en rad uppgifter och kompetenser skildras, se t.ex. Reflektera: Hur många av dessa uppgifter som verkligen genomförs i din organisation? Hur väl rustade är personalen i din organisation när det gäller den kompetens som krävs, såväl formella som informella sådana, att fullgöra dessa uppgifter? Var och hur kan nya kompetenser erhållas? Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 31

36 # 6 Jobbkort Många deltagare har en begränsad syn på sin framtid. Detta inkluderar ofta en snäv syn på arbetsrelaterade alternativ. De kanske endast vet ett fåtal arbetsplatser, och de flesta jobben kan vara ganska abstrakta i form av uppdrag och meriter. För att göra jobben mer konkreta, arbetserfarenheter, arbetsplatsbesök, jobb matchning och liknade aktiviteter är vanliga som yrkesväglednings verktyg. Ett annat sätt att göra jobb något mer konkret, är att deltagarna skapar Jobbkort, d.v.s. visuella representationer av särskilda jobb. De kan skapa sådana kort genom att rita eller skapa dem med bilder från tidningar, eller ta egna foton. Sedan kan ett spel-liknande övning skapas, där till exempel manliga jobb och kvinnliga jobb sorteras ut. Mer information om detta finns i verktygslådan "Jobbkort. Syftet är att bredda yrkesutbildningens horisont och skapa ett visst intresse för att upptäcka mer om specifika jobb, deras utbildningsväg, och de nödvändiga kvalifikationerna. 32 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

37 ENHET NR 3

38 Enhet 3: Att göra en skillnad Hur man skapar partnerskap mellan användare, professionella och ickeprofessionella? Vid slutet av denna enhet bör du: ha reflekterat över vilken roll har icke professionella i yrkesvägledning för offer som utsatts för övergrepp kunna definiera olika modeller för samarbete och relatera dem till ditt eget arbete kunna beskriva och utvärdera ett antal olika typer av partnerskap kunna fastställa praktiska sätt att ge användarna en röst i yrkesvägledning för offer som utsatts för övergrepp 34 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

39 Förslag på reflektioner: # 1 Mixed 1 I din organisation, arbetar troligen, yrkesverksamma och ickeprofessionella tillsammans: Hur görs detta? Vilka roller har de olika grupperna när det gäller att utföra ledarskap, bakgrundsarbete etc.? Vilken roll har användarna, det vill säga offren för övergrepp, ingår de som en aktiv resurs i det dagliga arbetet - och i utvecklingen av arbetet? Hur är andra organisationer som deltar i termer av remiss, samarbete eller till och med samordning med arbetet i din organisation? Du kan behöva göra en liten kartläggning, frågar/intervjuer arbetskamrater och människor i samarbetsorganisationer om detta # 2 Mixed 2 Ofta blandar organisationer professionell vägledningspersonal med volontärer - av flera skäl: denna blandning sammanställer relevant erfarenhet och kvalifikationer Det kan vara en möjlig och kanske det enda sättet att tillhandahålla en tjänst som samhället behöver, men är inte beredd att betala för genom offentliga utgifter organisationen har vuxit från ett uppfattat behov i ett underifrånperspektiv, som har byggts på volontärer, och som har professionaliserats i ett senare skede Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 35

40 Reflektera: Vilka är fördelarna och nackdelarna med att blanda professionell personal med volontärer? Läs denna korta artikel - och diskutera hur/om volontärer behöver utbildning och varför? Gör en plan för processen inom detta område. Dela detta med andra # 3 Volontärer I vissa kulturer spelar volontärarbete en viktig roll. I Norge, till exempel, är begreppet för sådan verksamhet Dugnad, se t.ex. Vilket också visar att liknande begrepp är kända i ett antal kulturer. Reflektera: vad väglednings volontärer får ut av sina aktiviteter i din organisation? Hur bidrar de? Hur uppmuntras de? Hur är de kopplade till andra anställda? Ses de som anställda i första hand? Varför (inte)? Rita ett diagram eller en mindmap i förbindelserna mellan yrkesverksamma och volontärer - och bland volontärerna. Vad innebär och visar denna bild och hur kan den utvecklas? 36 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

41 # 4 Involvera användare Läs. The Voice of Users och i användningen av 5-stegs taxonomi av denna undersökning (se figur nedan), reflektera/diskutera hur användarna arbetar med att utveckla din organisation både operativa och strategiska termer? Fråga användarna vad de vill och behöver från dina tjänster. Fråga användarna om hur de kan bidra själva, och lägg fram konkreta planer för detta, gör detta tillsammans. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 37

42 # 5 Samarbete Ingen enskild organisation kan erbjuda tjänster som täcker alla aspekter av vägledning för offer som utsatts för övergrepp. Faktum visar att samarbete är avgörande för framgången för varje organisation som arbetar inom detta område. Med denna bakgrund kommer vikten av samarbete i förgrunden. Men med vilken intensitet? Är det tillräckligt att veta om andra organisationer? Denna taxonomi (nedan) visar några av alternativen. Det går från svag till stark koppling: (1) Informera - där organisationer känner varandra (2) Samarbeta - där organisationer samarbetar med särskilda uppgifter (3) Samordna - där organisationer anpassar sina tjänster (4) Integrera - där organisationer slår samman sina tjänster Reflektera över den nivå där din organisation arbetar med andra organisationer? Är detta formaliserat eller mer baserade på enskilda fall och brådskande behov? Hur skulle du vilja utveckla samarbetet? Fråga dina arbetskamrater och/eller göra korta intervjuer med ledare för olika relevanta organisationer i ditt område. Sammanställ svaren, dela dem med människor i din organisation. Gör ett diagram eller karta med linjer som förbinder de olika organisationerna. Eller använd pussel som en metafor: var kommer din pusselbit passa in? 38 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

43 # 6 Fyra vinklar Titta utifrån ett fågelperspektiv, vägledning kan ses på olika sätt, beroende på perspektivet (from Watts, A.G. et al. (1996). Rethinking careers education and guidance. London: Routledge): Samhälligt Individellt Fokusera på: Förändring social förändring Individuell förändring Status quo social kontroll Icke anvisande Var skulle du placera din organisation som den är nu - och var skulle du vilja vara i denna matris? Fråga dina arbetskamrater och/eller göra korta intervjuer med ledare i din organisation. Sammanställ svaren, dela dem med människor i din organisation. Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 39

44 HOPE Livs historier - hur kan yrkesvägledning hjälpa? I toolboxen och i den nationella rapporten (på engelska) finns livshistorier eller biografier från offer som har upplevt övergrepp, och har fått hjälp av olika myndigheter för att gå vidare i sina liv. Denna sista aktivitet hjälper dig att tänka på vad du och/eller den organisation du arbetar för, och det lokala nätverket kan göra för att hjälpa de personer som berörs. Läs alla de föreslagna livsberättelser och för varje en svara på efterföljande frågor. Sarah Sarah är utsatt för våld av sin partner. Övergreppet var både psykiskt och fysiskt, men det fysiska våldet var extrem. Sarah har varit hos polisen och har bott på en säker plats hos en frivilligorganisation tills hon hittade en ny lägenhet. Gradvis börjar hon återuppbygga sitt liv och självförtroende, men känner att hon har fortfarande en lång väg kvar att gå. 1. Vilka är de hinder som skulle stoppa Sarah från att gå framåt i sitt liv? 2. På vilket sätt skulle yrkesvägledning vara till hjälp för Sarah? 3. Enligt din åsikt, finns det andra former av hjälp/behandling som skulle hjälpa Sarah innan hon är redo att dra nytta av yrkesvägledning? 4. Vilka lokala myndigheter som du känner till kan vara till hjälp för Sara och vilken roll skulle den ha, och hur kan de arbeta tillsammans? Doko Doko har haft några mycket dåliga erfarenheter på jobbet, med orättvisa och kränkande arbetsgivare, företaget vill bara göra vinst och har olaglig verksamhet. Fackföreningar har försökt förbättra situationen genom att arbetarna har strejkat men arbetsgivarna reagerar genom ytterligare 40 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

45 missförhållande för de anställda. Doko känner att han är i en ekonomisk fälla och har ingen makt att förbättra saker och ting. 1. Vilka är de hinder som skulle stoppa Doko från att gå framåt i sitt liv? 2. På vilket sätt skulle yrkesvägledning vara till hjälp för Doko? 3. Enligt din åsikt, finns det andra former av hjälp/behandling som skulle hjälpa Doko innan hon är redo att dra nytta av yrkesvägledning? 4. Vilka lokala myndigheter som du känner till kan vara till hjälp för Doko och vilken roll skulle den ha, och hur kan de arbeta tillsammans? Manuel (Spaniens nationella rapport) Manuel är ett offer för psykisk misshandel av sin hustru. Han upplever låg självkänsla, skuldkänslor, social isolering, ångest och depression. Socialtjänsten har hjälpt Manuel ta itu med några av dessa symtom genom rådgivning och kognitiv beteendeterapi. Det verkar som om han har valt att stanna med sin familj. 1. Vilka är de hinder som skulle stoppa Manuel från att gå framåt i sitt liv? 2. På vilket sätt skulle yrkesvägledning vara till hjälp för Manuel 3. Enligt din åsikt, finns det andra former av hjälp/behandling som skulle hjälpa Manuel innan han är redo att dra nytta av yrkesvägledning? 4. Vilka lokala myndigheter som du känner till kan vara till hjälp för Manuel och vilken roll skulle den ha, och hur kan de arbeta tillsammans? Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 41

46 Adam Adam har varit utsatt för övergrepp av hans fru Jennifer i många år. Hon har sedan fått diagnosen schizofreni. Adam har nu valt att lämna relationen och se efter sina barn som en ensamstående pappa. 1. Vilka är de hinder som skulle stoppa Adam från att gå framåt i sitt liv? 2. På vilket sätt skulle yrkesvägledning vara till hjälp för Adam 3. Enligt din åsikt, finns det andra former av hjälp/behandling som skulle hjälpa Adam innan han är redo att dra nytta av yrkesvägledning? 4. Vilka lokala myndigheter som du känner till kan vara till hjälp för Adam och vilken roll skulle den ha, och hur kan de arbeta tillsammans? Alla Livshistorierna i de nationella rapporterna kan hanteras på detta sätt. Det kanske kan hjälpa dig att diskutera dem med kollegor från den egna organisationen och nätverket för att tänka på hur bra du skulle kunna hjälpa dessa människor i ditt område. Vilka är bristerna i att hjälpen? Vilka är utbildningsbehoven för dig själv och ditt nätverk? Kan ni ha någon gemensam utbildning för att hjälpa dig att möta behoven hos personer som kan ha varit utsatta för övergrepp? Det finns naturligtvis inga rätta svar på frågorna i denna aktivitet. Du kanske har inkluderat några av följande i svaret på den andra frågan om yrkesvägledning: Lyssna och ställa öppna frågor för att ge människor tid att utforska sin situation i en konfidentiell och icke-dömande miljö Att hjälpa människor att tänka positivt om sig själva, att betrakta små steg framåt som stora framgångar, att få dem att reflektera över sina styrkor och uttrycka dessa tryggt i ett CV Ge information om lokala möjligheter till lärande och arbete. Gå med någon för att möta en kursansvarig eller arbetsgivare eller någon från en annan myndighet 42 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

47 Referera till andra organisationer som kan erbjuda specialiserad hjälp och stöd Att hjälpa människor att sätta realistiska mål, och för att skapa steg-för-steg-planer för att vidta åtgärder i en takt som passar dem själva och att passa in i deras liv Att hjälpa människor att utveckla färdigheter och kunskap så att de gradvis kan ta kontroll över sina egna liv En sista aktivitet: sammanföra allt Slutligen, tänk dig att du kan utföra en omfattande hjälp/service för offer för övergrepp från ett center/lokal. Med hänsyn till allt som du har lärt dig i denna kurs och från olika texter, tänk på följande frågor: 1. Vilka tjänster skulle erbjudas? 2. Skulle tjänster vara både för män och kvinnor? 3. Vilka skulle arbeta i verksamheten, eller kopplas till det som en del av verksamhetens nätverk? 4. Skulle de vara betald personal eller volontärer, eller en blandning av båda? 5. Vilka olika utbildningar skulle erbjudas utövarna? 6. Vilka resurser skulle finnas tillgängliga, tryckt eller online resurser? 7. Hur skulle de tjänster marknadsföras för att övertyga offer för övergrepp att de skulle få hjälp i en konfidentiell och stödjande miljö? 8. Hur skulle du ordna lokalens front och interiör? (t.ex. privata intervjurum, bekväma sittgrupper, bibliotek och datorer, lekplats, interiör av butik inte vara synligt från gatan, etc.) Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP) 43

48 VERKTYGSLÅDA Som en del av HOPE-projektet har ett antal vägledande verktyg valts ut eller utvecklas. De används som en integrerad del av denna kurs. De flesta av dessa verktyg härrör från vägledning praxis, där offer för övergrepp möter vägledare, både professionella eller volontärer. Aktiviteterna i toolboxen har ett varierande innehåll, från självförsvars utbildning till rehabilitering i grupper för män eller kvinnor som utsatts för övergrepp. Så vissa verktyg kan vara relevanta i vissa fall, men inte i andra. Dessutom kan vissa verktyg behöva utbildad personal vid utförandet, t.ex. i intensivt grupparbete, medan andra verktyg kan vara självförklarande utan behov av en professionell moderator. Avsikten med verktygslådan är att dela bra eller intressanta aktiviteter inom ett brett spektrum för handledning för offer som utsatts för övergrepp, och att bjuda in utövare och användare att utveckla fler verktyg för specifika målgrupper, som behandlar specifika utmaningar, under vissa samhälleliga förhållanden. Aktiviteterna bör anpassas efter deltagarnas behov. 44 Projektet (nummer: LLP ES-LEONARDO_LMP)

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Förövarpsykolog, ROS och IDAP Vem är förövaren och hur arbetar Kriminalvården för att förhindra återfall i brott?

Förövarpsykolog, ROS och IDAP Vem är förövaren och hur arbetar Kriminalvården för att förhindra återfall i brott? Förövarpsykolog, ROS och IDAP Vem är förövaren och hur arbetar Kriminalvården för att förhindra återfall i brott? Hanna Harnesk Leg Psykolog Kriminalvården Sårbara rättigheter Brottsoffersluss Vem är förövaren?

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

Redo att lära bokmärke

Redo att lära bokmärke AIDE MEMOIR Redo att lära bokmärke Känner jag till varje elevs individuella utbildningsbehov? Inkluderar jag? VÄLKOMNANDE Välkomnar jag varje elev? Välkomnar jag varje elev på samma sätt? Har jag välkomstritualer?

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad

Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad Våld i nära relation Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad Kanske är det så....att detta inte är vårt ansvar.. Att våld i nära relation inte är ett stort problem hos dem vi möter i vår verksamhet..att

Läs mer

Ramavtal om arbetsrelaterad stress

Ramavtal om arbetsrelaterad stress 2005-01-19 Ramavtal om arbetsrelaterad stress 1. Inledning Arbetsrelaterad stress har identifierats på internationell, europeisk och nationell nivå som en angelägenhet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel. Beskrivning av coachingsuppsättningar

Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel. Beskrivning av coachingsuppsättningar Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel Beskrivning av coachingsuppsättningar Kommer att bestå av tilltalande tilläggsutbildningsmaterial

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Uppdaterad Lika behandlingsplan förskolan Karlavagnen

Uppdaterad Lika behandlingsplan förskolan Karlavagnen Uppdaterad 060426 Lika behandlingsplan förskolan Karlavagnen 1 Lika behandlingplan inom förskoleverksamheten. Handlingsplanen utgår ifrån Läroplanens mål (Lpfö 98 ) och Umeå Kommuns skolplan. Handlingsplanen

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Läroplan. Baskunskaps & kommunikationsträning med integrerade sportaktiviteter

Läroplan. Baskunskaps & kommunikationsträning med integrerade sportaktiviteter Läroplan Golden Goal Baskunskaps & kommunikationsträning med integrerade sportaktiviteter 1 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från SOCRATES-GRUNDTVIG av Europeiska kommissionen. För uppgifterna i

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Trauma och Prostitution

Trauma och Prostitution Trauma och Prostitution Brottsoffermyndighetens seminarium 1 oktober 2009 Ann Wilkens Leg psykoterapeut SAGE Stand up Against Global Exploitation Organisation i San Fransisco grundad av Norma Hotaling

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage.

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage Intervjuguide Namn: P-nummer: Omständigheter: Partnervåld 1. Allvarligt fysiskt och/eller sexuellt

Läs mer

Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet Sara Göransson Fil. Dr. och organisationskonsult

Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet Sara Göransson Fil. Dr. och organisationskonsult Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet Sara Göransson Fil. Dr. och organisationskonsult Psykologiska institutionen, Stockholms universitet Sara.goransson@psychology.su.se Rapporter till

Läs mer

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod Stegen in i arbetslivet M Processtöd - SIA-modellens metod Ann-Christine Gullacksen Docent i socialt arbete Hälsa och Samhälle Malmö högskola december 2012 Förloppets faser i SIA-modellen Fas 1 Fas 2 Fas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Almviks förskola 2015-2016 Inledning Almviks förskolas plan mot

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. Bakgrund styrdokumenten säger: Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Det består

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Arbetsblad till Version 3 av Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA-V3)

Arbetsblad till Version 3 av Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA-V3) Arbetsblad till Version 3 av Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA-V3) Steg 1: Information om fallet Information Gärningsperson: Utsatt: Bedömare: Datum: Informationskällor: Tidigare partnervåld

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

EUROPARÅDETS KONVENTION OM FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I HEMMET. Istanbulkonventionen VÅLD

EUROPARÅDETS KONVENTION OM FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I HEMMET. Istanbulkonventionen VÅLD EUROPARÅDETS KONVENTION OM FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I HEMMET Istanbulkonventionen TRYGGHET FRÅN FRUKTAN TRYGGHET FRÅN VÅLD VAD ÄR KONVENTIONENS SYFTE? Europarådets nya konvention

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Sexuellt våld i ungas relationer förekomst, riskfaktorer och förändringsarbete

Sexuellt våld i ungas relationer förekomst, riskfaktorer och förändringsarbete Sexuellt våld i ungas relationer förekomst, riskfaktorer och förändringsarbete Cecilia Kjellgren Socionom/universitetslektor Institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet Det började så här. Ungdomars

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter. för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att

VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter. för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att kärlek är lika med beroende eller satus tänkande. Vad är

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Asklidens förskola. Antagen:

Asklidens förskola. Antagen: Likabehandlingsplan Antagen: 2010-06-04 Innehållsförteckning Sida Vision... 3 Vad säger läroplanen... 4 Definitioner... 5 Handlingsplan... 7 Årlig plan kartläggning... 10 Bilaga 1 Utredning vid kränkande

Läs mer