Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak och funktion VÅLD MOT MÄN Historik och statistik Avtrubbningen Orsak och funktion EN MISSHANDLARES SYN PÅ SAKEN MISSHANDELN UR DEN DRABBADES SYNVINKEL Rädsla Stresskonen Krispsykologi Efter våldet Krisens djup är personligt Typer av kriser En normal reaktion på en onormal händelse Krisens styrka Innan det händer Att samla kunskap och förbereda sig Krisen och dess förlopp Det första som händer - Chocken Efter chocken - Reaktionen Situationen är ovan och skrämmande Man inser att det kan hända en själv Naturligtvis blir man arg Vanliga efterreaktioner Det är naturligt att reagera! Krisen är en övergående process Kamratstöd Första hjälpen i en krissituation Lämna inte den drabbade ensam

2 Debriefing och defusing Uppföljning Att bearbeta och komma igen Hjälp den drabbade att förstå Ta inte i för mycket Stöd vid läkningen BROTTSPREVENTION FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Allmän information Riskanalys Riskreducering Säkerhetsansvarig Krisberedskap Säkerhetspolicy Uppföljning och anpassning Signalementsteknik Utredningsförfarandet och rättegången Vittnesteknik Hotbild innan, efter och under pågående rättegång Självskydd Exempel på en anmälan Exempel på förhörsprotokoll Litteraturlista

3 MANSVÅLD Det är irriterande att vara ute och gå i en park på kvällen och råka hamna bakom en kvinna som helt uppenbart tycker att det är obehagligt att jag går där. Jag har ingen som helst intention att skada henne, tvärtom skulle jag göra allt för att rädda henne om hon blev angripen. Situationen är dock omöjlig eftersom jag inte gärna kan jogga ifatt henne och förklara att jag är ofarlig. Det skulle säkert göra att hon blev ännu räddare. Min enda väg ut ur situationen är att sakta in så att hon hinner iväg. Denna situation är självklart minst lika jobbig för henne som för mig och den kommer av en känsla av otrygghet som till stor del grundar sig på okunskap om både hotbilden och vad man kan göra åt situationen. Ett av syftena med att skriva den här boken är att komma med enkla och klara tips på förebyggande åtgärder och på agerande vid ett eventuellt angrepp för att därmed göra kvinnor tryggare och säkrare. Jag hoppas alltså genom denna bok kunna åstadkomma en viss förändring av den här situationen. Jag vill också ge en något annorlunda bild av mansvåld än den som idag finns i många personers ögon och i massmedia. En annan åtgärd som jag vidtagit för att förbättra situationen är att sedan mitten av 80-talet lära tjejer självskydd och självförsvar. Inom detta arbete har jag träffat massor av tjejer som har blivit utsatta för alla möjliga typer av övergrepp vilka, genom att dela detta med mig, har gjort det möjligt för mig att vidarebefordra deras erfarenheter till andra tjejer så de inte behöver drabbas av samma sak. Jag har också arbetat för att minska andelen troliga gärningsmän i framtiden genom att föreläsa för killar på skolor om våldets verkliga effekter, manlig självbild och manlig identitet och genom ett aktivt arbete med behandling av både flickor (som utsatts) och pojkar med sociala problem. Titeln på denna bok (Mansvåld) torde vara den korrekta benämningen på det som till vardags bl a kallas Kvinnovåld. Ytterligare ett syfte med boken är att bidra till att ändra benämningen generellt och framförallt i media och kalla våldet för vad det är och inte för att i detta enda fall benämna det efter den som utsätts. Om man vill tala i mer beskrivande termer kan och bör man säga våld mot kvinnor och sedan gärna nämna vem som utfört våldet och var det skett. Liknande terminologi finns inom andra områden av mansvåld t ex läktarvåld, gatuvåld och arbetsplatsvåld vilket då enbart är en geografisk benämning eftersom det inte heller här är läktaren, gatan eller arbetsplatsen som är våldsam. Det är inte heller dessa saker eller ställen som gärningsmannen är våldsam mot. Det handlar även då, precis som i kanske 95 % av alla våldshändelser, om mansvåld fast på en specifik plats vilket gör att benämningen i det fallet kan vara korrekt. Anledningen till att jag anser att den geografiska benämningen i dessa fall kan vara korrekt är att man genom att lägesbestämma våldet kan vidta specifika åtgärder för att förebygga och hantera det. När vi talar om mäns våld mot kvinnor borde vi alltså istället tala om det utifrån vem som utför det och var det sker och inte enbart utifrån vem som drabbas. Detta sagt med vetskap om att mäns våld mot kvinnor fyller en mängd specifika funktioner och har en mängd specifika och speciella orsaker, precis som att mäns våld mot män, kvinnors våld mot män, kvinnors våld mot kvinnor och mäns och kvinnors våld mot barn även det fyller specifika funktioner och har en mängd specifika och speciella orsaker. Många av de som talar om mäns våld mot kvinnor talar i termer om det sexualiserade våldet. Här blir det i många fall ett olyckligt missförstånd då denna benämning är en inte helt korrekt direktöversättning av sexualized violence vilket betyder könsrelaterat våld. Detta har inte med

4 automatik har något med sex att göra, vilket många svenskar tolkar det som, utan handlar om vilket kön (på engelska sex ) man tillhör, det patriarkala förtrycket som utövas av hela samhällsstrukturen och om de fall där män är våldsamma mot kvinnor just och enbart för att de är kvinnor. Även här bör man alltså vara mycket tydlig om vad det är man talar om så att man inte förvirrar de som lyssnar. Det kan i många fall vara direkt olämpligt för att inte säga farligt att feltolka våldets orsaker eftersom det blir mycket svårt att vidta lämpliga förebyggande åtgärder om man inte har ringat in funktionen för våldet på ett korrekt sätt. Och om man då påstår att allt våld mot kvinnor sker för att de är kvinnor så är man troligen väldigt blind för de faktiska orsaker som i vissa fall skapar våld. Det är inte så enkelt att män alltid och enbart är våldsamma mot kvinnor bara för att de är kvinnor. En del män bryr sig inte överhuvudtaget om vilket kön personen som de misshandlar tillhör. De misshandlar alla som inte behagar dem, som inte gör som de vill eller de som de upplever att de vinner något på att misshandla. Andra män misshandlar för att det fyller en specifik funktion att misshandla t ex sin partner och för att de får ut något av det. Självklart finns det också de män som misshandlar kvinnor för att de är kvinnor eller som i alla fall aldrig skulle kunna tänka sig att misshandla en man. När jag i denna bok diskuterar sexuellt våld kommer jag bara att tala om våld med sexuella inslag som t ex våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och misshandel med sexuella inslag. Våld utan sexuella inslag kommer att benämnas våld eller, i de fall våldet utövats p g a att kvinnan är kvinna, könsrelaterat våld. Jag kommer i boken att diskutera mansvåldet ur tre olika perspektiv; våld mot kvinnor, våld mot män och våld mot barn. Givetvis kommer jag också att diskutera våldets geografi i samband med detta. Jag kommer också att ge tips på hur man kan motarbeta och förebygga mäns våld, hur man kan hantera det om det uppstår och hur och vad man kan göra i efterhand för att minska effekterna av våldet. Jag kommer att skriva han i de flesta fall när jag skriver om en person som är våldsam. Detta med anledning av att vi män står för det allra mesta våldet i samhället och för att det är mansvåld jag skriver om. Speciellt kommer boken att hantera våld mot kvinnor. Man bör dock vara mycket medveten om att även kvinnor använder våld i många fall. Speciellt mot barn. En händelse För fem minuter sedan var hennes ansikte vackert. Inramat av hennes blonda hår och de klara blå ögonen var hon en mycket vacker kvinna i sina bästa år. Nu var ansiktet kladdigt av blod, läpparna var sönderslagna, någon eller några tänder var lösa eller spruckna, näsan bruten och ena ögonbrynet var spräckt. Håret var fullt med blod och stora hårtestar hade slitits bort med rötterna. Runt hennes hals fanns tydliga märken efter fingrar och ett antal halvmåneformade sår efter stryparens naglar. Han hade koncentrerat sig på ansiktet denna gång och hade troligen gått lite väl långt eftersom han hade tagit bilen och stuckit direkt när han var klar. Tidigare hade han ju alltid tvingat henne att städa upp efter tumultet medan han satt sig och tittat på tv. Därefter kom middagen och sen det våldtäktsliknande sexet, Make-up-sex kallades det visst och det var det bästa han visste. När hon kom in på akuten, dit en granne körde henne, berättade hon för första gången om den systematiska misshandeln hon utsatts för av sin sambo under dryga fem års tid. Den här gången hade den utlösande faktorn varit att hon blivit medbjuden på en middag för en av företagets viktigaste kunder. Hon hade glatt berättat detta och insåg för sent att det var just en sån sak som

5 tidigare hade slutat med att hon varit tvungen att sjukskriva sig tills blåmärkena minskat så att de gick att dölja med smink eller kläder. Då hade han alltid slagit på kroppen och bara med handflatorna i ansiktet. Nu hade han använt knytnävarna Våld mot kvinnor Den farligaste platsen När man talar med kvinnor om var de känner sig otrygga så nämner de oftast joggingspår, mörka parker, på väg hem från bussen, på korgen och liknande platser och miljöer. Tyvärr är dessa platser inte på långa vägar så farliga som man kan luras att tro. Den farligaste platsen för en kvinna i Sverige är utan konkurrens när hon befinner sig på känd plats med kända personer omkring sig. De farliga männen utgörs därmed av nuvarande eller före detta pojkvänner eller män, lärare, släktingar, grannar, kollegor, kunder, klienter eller andra kända män. Det är dessa män som till största delen misshandlar och våldtar kvinnor idag. Detta gör att situationen blir lite mer komplicerad vad gäller förebyggande åtgärder och agerande i situationen än om det hade varit okända män som utgjorde det största hotet. Då kunde man ha vidtagit åtgärder som kretsade kring undvikande av högriskplatser och högrisksituationer men i och med att hotet kommer från kända män i första hand är det inte så enkelt. De flesta tjejer har varit med om att män har tagit på dem på ett otillbörligt sätt, sagt olämpliga kommentarer med sexuell innebörd, blottat sig eller på annat sätt begått olika typer av övergrepp eller revirkränkningar. Många gånger har det varit en man som de känner som har gjort detta. Många män som kränker kvinnor gör det utan att vara medvetna om det och/eller utan att ha någon illvillig tanke bakom kränkningen. De upplever helt enkelt inte situationen på det viset. Om en man ger en kvinna en kommentar med en sexuell invit eller anspelning inlindad i kommentaren kan han tänka och tro att kvinnan tolkar det lika positivt som han själv skulle göra om en kvinna gjorde eller sa detsamma till honom. Om en man rör vid en kvinna på ett otillbörligt sätt (tar på höften eller råkar komma åt bröstet) kan han tro att kvinnan känner sig hedrad och blir sexuellt upphetsad av denna beröring eftersom han själv skulle bli det om en kvinna tog på honom på ett liknande sätt. Problemet är att vi människor i vissa fall har en förmåga att se situationen enbart från vår egen synvinkel och dessutom tror att andra har samma världsbild som vi själva. Detta gör att vissa män, som gör mer subtila former av revirkränkningar, inte alls förstår att de skapar obehag hos kvinnan. En del män blir väldigt ledsna när de konfronteras med sanningen. Dessa kränkningar är inte heller farliga rent fysiskt. Det är ljusår mellan en olämplig, gränsöverskridande kommentar och en våldtäkt. Trots det är det ett problem som inte ska ringaktas och som är oacceptabelt. Många män har väldigt svårt att förstå hur det är att befinna sig i en situation där den obehagliga och/eller hotfulla personen är väldigt fysiskt överlägsen. De flesta har inte hotats av eller slagits mot en person som väger kg mer än dem själva och som helt säkert är avsevärt mycket starkare. Detta är en mycket viktig aspekt att ta med när man ska komma med förslag på fysiskt försvar vilket jag gör senare i boken. Att det dessutom är en person som kvinnan i många fall har känslor för och en relation till gör det hela ännu mer svårförståeligt (för oss män) och svårhanterat (för kvinnan). Risken för att utsättas för en överfallsvåldtäkt av en okänd man finns självklart, den ökar möjligen och den är större vid vissa platser och vid vissa tidpunkter. Detta går det dock ganska bra att skydda sig mot om man vidtar bra förebyggande åtgärder och dessutom lär sig hur man ska agera om situationen ändå uppstår. Mer om det senare i boken under förebyggande åtgärder för kvinnor.

6 Våld mot kvinnor Historik och statistik I alla tider har män varit våldsamma mot kvinnor och under många år har det dessutom varit både accepterat, tillåtet och t o m lagligt. Inom vissa kulturer 1 är det fortfarande så och om man hävdar detta är man givetvis rasist med automatik. Inom den svenska kulturen och lagen är det dock i dagsläget vare sig accepterat (utom möjligen av den som utövar det), tillåtet eller lagligt. Tyvärr har mänskligheten i många år matats med bilden av grottmannen som slagit påken i huvudet på kvinnan och släpar henne i håret in i grottan och i vissa mäns tankevärld lever detta synsätt kvar även om de flesta män inte skulle kunna tänka sig att slå. De tror dock på fullt allvar att det är de som bestämmer allt både stort och smått för att de är fysiskt starkare än kvinnor. Och tycker dessutom att det är helt korrekt. Män har i alla tider stått för den absoluta majoriteten våldshändelser. Allt från mindre konfrontationer till världskrig. Det finns tyvärr inte mycket som talar för att det kommer bli någon större förändring inom detta område så länge världen ser ut som den gör. Jag hoppas dock att vi på sikt kan ändra på denna märkliga verklighet och lära män att lösa konflikter och få igenom beslut utan att använda våld. Det är inte en lätt uppgift och det kommer att ta flera generationer innan det kan bli verklighet om det någonsin blir det. Om vi ska nå dit måste vi alla arbeta hårt för att minska våldet i samhället och det finns en del tecken på att det inom vissa delar kan bli bättre. Speciellt inom ungdomsvården ser man att man lyckas lära tidigare våldsamma ungdomar att inte använda våld. Man har genom att använda vetenskapligt grundade metoder kunnat öka behandlingsresultatet avsevärt. Kanske och förhoppningsvis kan det på sikt ge ett positivt resultat även i större samhällelig skala. Min förhoppning är att man dessutom inkluderar vård och terapi i fängelsestraffen istället för att som nu straffa utan att förändra. 2 Det finns ingen som helst motsättning i detta. Man kan mycket väl ändra en persons beteende även om personen sitter i fängelse. Kravet är att personen är motiverad och när får man en person mer motiverad än när han får känna på den kraftigaste konsekvensen vårt samhälle kan utdela? En man blev dömd för övergrepp mot minderårig 68 gånger (straffad men inte behandlad) och då har man ju misslyckats kapitalt! Under många år har kvinnor fått dra det stora lasset när det gäller att motarbeta det våld som drabbar dem. Detta har blivit en s.k. kvinnosaksfråga när det i allra högsta grad borde vara en mansfråga. Uppgiften att stoppa våldet borde inte enbart ligga på den utsatte utan kräver hela samhällets, och kanske framförallt andra mäns, engagemang. Att visa tabeller och diagram gällande våldet mot kvinnor och dess utveckling är ingen större mening eftersom man då endast kan visa vad intervjuundersökningar, enkätundersökningar och anmälningar säger. Vi vet att mörkertalen är enorma och att alla dessa undersökningar endast ger en mycket vag bild av den verkliga våldsnivån. Ex: Om man tittar på antalet anmälda våldtäkter får man fram det anmäls ca våldtäkter per år (2007). Om man talar med brottsforskare anser de att det verkliga antalet våldtäkter bör ligga ca tio gånger över detta, alltså ca per år. Och om man talar med kvinnoorganisationerna, de som tar emot samtal från de drabbade kvinnorna, säger de att summan bör ligga kring våldtäkter per år. I just detta fall kan man alltså misstänka att mörkertalet när det gäller våldtäkt är väldigt stort. Ett problem gällande just den här typen av mansvåld är att vi dessutom har en definitionsfråga 1 I t ex Tjeckien är det fortfarande (2007) en familjär angelägenhet med våld mellan parterna. 2 Nicolaisen 2005

7 att ta hänsyn till: Vad är en våldtäkt? För den som utsatts brukar svaret vara enkelt men för lagstiftaren, rättsinstanser och statistiker handlar det om ifall gärningsmannen på något sätt använt tvång, drogat offret eller använt våld för att genomföra en sexuellt liknande gärning. Om vi drar saken vidare och tittar på rättsprocessen gällande detta så har vi även här stora svårigheter gällande t ex bevisningen; ska man döma till relativt långa fängelsestraff om man endast har den ena partens berättelse att gå på? Om det inte finns några som helst tecken på våld? Är det då en våldtäkt eller rör det sig om sexuellt tvång på olika sätt? Ska detta straffas olika? Detta är svåra frågor att finna svar på. Med den nya tolkningen av lagen skall det dömas till våldtäkt om flickan varit under 15 år vid brottets genomförande oavsett om mannen använt våld eller ej. Detta kan självklart innebära stora problem för de killar som är tillsammans med mogna 14-åringar när de själva är 17 eller 18 år gamla. Våldtäkt faller under allmänt åtal vilket då i teorin innebär att flickans föräldrar som kanske ogillar förhållandet kan anmäla killen för våldtäkt och få killen fälld och dömd för våldtäkt, kanske till och med till ett fängelsestraff, mot dotterns vilja. Därför har man lagt till ett antal undantag vilket självfallet kan innebära problem. Till exempel kan handlingen (det samstämmiga samlaget) ursäktas om flickan gett ett mognare intryck och/eller om skillnaden i ålder inte är så stor. Den nya lagstiftningen var tänkt att verka preventivt och att dessutom ge våldtäktsmännen, utnyttjarna och tvingarna ett mer kännbart straff. Tanken var också att kvinnor skulle uppleva att de till större del har rättsamhället på sin sida. Tyvärr har det inte riktigt blivit så genom att Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen med hänvisning till bl a undantagen har tolkat lagen på ett lite annat sätt än många hade förväntat sig. Lagstiftaren har en hel del att fundera på gällande detta. När det gäller misshandel har vi också stora problem med mörkertal. För många kvinnor som utsätts för hot och våld har det blivit så normalt att de inte längre uppfattar det som vaken fel eller konstigt att mannen hotar och slår dem. Han slog ju inte så hårt är en kommentar man kan få höra ganska många gånger. En annan kommentar jag hört var Nej, jag har inte blivit utsatt för något Fast det var ju en gång förstås då han hällde tändvätska på mig och var på väg att tända på Kvinnorna har ibland blivit så kuvade av mannen som slår att de upplever det som att han har rätt att slå dem. Andra vågar inte anmäla eftersom de upplever att mannen i så fall kommer att döda dem. Ett stort antal mår så dåligt att de inte har möjlighet att uppbringa den kraft som behövs för att göra en anmälan och ytterligare några tror och hoppas att han ska sluta slå så att man kan komma tillbaka till det normala liv man hade i början av relationen. Att antalet anmälningar ökar säger egentligen ingenting annat än att antalet anmälningar ökar! I vissa fall kan det vara bra att antalet anmälningar ökar eftersom mörkertalet då förhoppningsvis minskar. I andra fall är det inte bra att antalet anmälningar ökar då det kan betyda att den faktiska brottsligheten ökar. I just detta fall, våld mot kvinnor (misshandel och våldtäkt), är det dock troligen så att det är mörkertalet som minskar. Jag (och bl. a. Brottsförebyggande Rådet) tror inte att vi män misshandlar kvinnor mer nu än tidigare trots att det har varit en stabil ökning av antalet anmälningar ända sedan 1960-talet. Speciellt med tanke på den ökade uppmärksamheten som dessa brott fått och trots den stora attitydförändring som ändå skett. Jag tror att vi män varit ungefär lika våldsamma hela tiden och känner mig därför ganska trygg i att hävda att ökningen till största delen beror på att det är mörkertalet som minskar. Om man för sakens skull ändå gör en djupdykning i statistiken gällande våldtäkt så ser man t ex att det framförallt är anmälningarna av vissa typer av våldtäkter som ökar. Om man ser på fullbordad våldtäkt utomhus (oftast okänd gärningsman, s.k. överfallsvåldtäkt) så har den kurvan varit stort sett oförändrad mellan för att därefter öka. Detta är oroande. När det gäller anmälningarna

8 för försök till våldtäkt inom- och utomhus har dessa varit i stort sett konstanta Kurvan för fullbordad våldtäkt inomhus har däremot ökat kraftigt sedan mitten av 1980-talet och det är dessa våldtäkter som oftast begås av en person som är bekant med kvinnan. Detta torde, med stöd av ovanstående resonemang, antingen innebära att män våldtar sina partners mer idag än tidigare eller så innebär det att de drabbade kvinnorna upplever ett ökat stöd i samhället och därför orkar och vågar anmäla i högre grad. Det finns mycket som talar för att det är det senare som är troligast Våldtäkt mot kvinna Olika kategorier Inomhus fullbordad Inomhus försök Utomhus fullbordad Utomhus försök När det gäller statistik över misshandel mot kvinnor finns det undersökningar som visar att endast en (1) procent av den kvinnliga befolkningen utsatts för våld 3 och det finns andra undersökningar som visar att 46 procent av den kvinnliga befolkningen utsatts för våld. 4 Ofta beror skillnaderna i resultat i dessa undersökningar på hur frågorna ställts, hur den intervjuade har tolkat frågan, hur den som sammanställt materialet har tolkat svaret och i vissa fall på vilken verklighet de som rapporterar om undersökningens resultat vill spegla. Att bråka om vem som har exakt rätt och hur undersökningarna genomförts är i många fall både onödigt och dumt. ALLA som jobbar med att ta hand om kvinnor som utsatts för våld VET att de är alldeles för många. En sak som dessutom är helt säker är att varje fall av våld är ett för mycket oavsett vem det drabbar eller vem som utför det. Man vet också att det allt som oftast är män som är våldsamma mot kvinnor även om det självklart också finns kvinnor som använder våld mot kvinnor både i lesbiska relationer, kamratrelationer, släktrelationer och även mot okända kvinnor eller tjejer. Vi som arbetar med att hjälpa unga flickor med sociala problem ser idag en kraftig ökning av unga tjejers våldsanvändning där de också kopierar killarnas gängbeteenden och ägnar sig åt både kriminalitet, misshandel, rån och narkotikahantering. Ett problem som var väldigt litet för 10 år sedan. Om detta är en olycklig biverkan av ökad jämlikhet, ökade möjligheter och ökad frihet är självklart både tveksamt och föga troligt. Troligen handlar det mer om att många tjejer idag mår väldigt dåligt, känner sig identitetslösa och upplever stenhårda krav på att passa in i någon typ av idealbild. Vissa av tjejerna upplever också att de, för att kunna bli något eller någon, måste tävla med killar även inom detta 3 BRÅ Eva Lundgren Slagen dam 2005

9 område. Klart är att de får massor av uppmärksamhet av detta beteende och att uppmärksamhet är en av de mest effektiva positiva förstärkningar man kan få. En annan sak som är ett mycket stort och stegrande problem är alla tjejer som skadar sig själva. Även här är det i de flesta fallen ett inlärt beteende och styrt och förstärkt av uppmärksamhet. Det våld tjejerna använder för att skada sig själva är i många fall oerhört grovt och skadar många fler än de någonsin kan tänka sig i form av oro, ångest, skuld och skam hos deras nära och kära. Våld mot kvinnor Misshandelsprocessen eller Normaliseringsprocessen Om en kvinna utsätts för våld av sin partner är det många som undrar varför hon inte helt enkelt gör slut med mannen och går därifrån. Nedan följer en beskrivning av den process som brukar föregå det första slaget. Beskrivningen ger också en bild av varför kvinnan varken kan, orkar eller t.o.m. vill gå ifrån den misshandlande mannen. LIVSRUMMET Ovan visas en persons hela livsrum. Inom detta gör och säger en person precis vad den vill, utan att behöva ta hänsyn till vad någon annan människa tycker och tänker om vad han eller hon gör. När man inleder ett förhållande minskas, för det mesta, en del av livsrummet med automatik: Man väljer att inte ha sex med andra personer. Förhållandet blir stadgat och man är jättekär och allt är rosenrött och skimrande. Efter några veckor går man kanske på en fest. Kvinnan upptäcker då att mannen blir lite svartsjuk när hon dansar med andra män. Hon kanske tänker: Oj, vad sött! Vad han måste älska mig! Men det är ju onödigt att

10 göra honom svartsjuk så det är nog bäst att jag låter bli att dansa med andra män. Jag dansar bara med honom och mina väninnor istället. I och med detta beslut väljer (eller tvingas, beroende på hur man väljer att se det) kvinnan att minska sitt livsrum ytterligare eftersom hon vill behålla en god stämning i relationen. Efter ytterligare några veckor går man på en annan fest. Nu märker kvinnan att mannen blir lite irriterad när hon sitter och pratar med andra män. Mannen kanske tar upp saken på väg hem och ifrågasätter kvinnans agerande: Var det verkligen nödvändigt att sitta och prata med Peter hela kvällen? Det känns inte kul för mig när vi är tillsammans och så sitter du och pratar med honom hela kvällen! Kvinnan argumenterar emot men efter samtalet tänker kvinnan att: Det här var ingen trevlig avslutning på festen! Himla onödigt av mig att prata med Peter, även om det definitivt inte var hela kvällen, men jag är ju faktiskt tillsammans med Göran och det är ju inte bra om jag gör honom ledsen Jag pratar med mina väninnor istället! Åh, vad jag älskar Göran! Ytterligare några veckor eller månader går. Livet är toppen och förhållandet stärks. Göran är snäll, handlar presenter, bjuder på middagar, ställer upp och är helt enkelt en underbar kille. Dessutom är det jättekul att gå på fest nu för tiden eftersom Göran inte blivit irriterad eller svartsjuk sedan kvinnan slutade dansa och prata med andra män. Kvinnan har inte saknat det ett enda dugg heller! Så drar det ihop sig till en Ålandskryssning med jobbet Göran säger: Ålandskryssning Det vet man ju vad som händer på en sån Men åk du så får vi se om jag är kvar när du kommer tillbaka Det är ju för jävligt! Här ställer man upp och bjuder till och så ska du åka på en ålandskryssning! Älskar inte du mej? Och kvinnan tänker: Han har ju faktiskt ganska rätt. Och inte har jag någon speciell lust heller! Det är ju bara en massa supande på de där båtarna och JAG skulle ju inte tycka att det var kul om Göran åkte. Man vet ju vad som brukar kunna hända! Jag har ju två väninnor som blivit skilda just på grund av en Ålandskryssning! Jag stannar hemma!

11 Månaderna går och det fortsätter på ungefär samma sätt. Göran är en mycket trevlig person speciellt när man är tillsammans med andra människor. Lite smolk i bägaren har det kanske kommit men det har i de flesta fallen bara hänt när kvinnan har varit på väg att göra, eller gjort något, som riskerat att skada förhållandet. Tänk vad bra att ha en man som bryr sig så mycket om vårt förhållande! tänker hon. Efter något år tänker kvinnan att hon ska börja gå på en kvällskurs. Det känns som att det kan vara kul att utveckla sig lite efter att ha varit hemma med barnen som precis börjat på dagis. Hon tar upp sina funderingar med mannen och han svarar: Det tycker jag inte alls är någon bra idé. Vem ska ta hand om minstingen då? Du vet att jag måste jobba över ibland och nu när du gått hemma här och haft semester och bara fått föräldrapenning så har vi ju faktiskt inte råd med att du ska springa runt och roa dig också! Tänk för fan på familjen! Kvinnan väljer att inte gå på någon kvällskurs Processen fortsätter och kvinnan har till slut brutit kontakten med alla sina väninnor, inte utan kamp men vem ska ta hand om barnen om hon träffar dem? Hon pratar inte med andra män, han blir ju så himla svartsjuk. Hon har t o m dragit ner på kontakten med sin egen familj eftersom han alltid startar ett stort gräl så fort de träffat hennes släkt. Han har dessutom ifrågasatt varför hon pratar så mycket i telefon? Pratar hon om honom? Varför snackar du så mycket skit med dom där jävla skvallerkärringarna? Gör nåt vettigt istället! När de träffar andra personer är det uteslutande hans vänner och om de gör roliga saker är det alltid inom hans intresseområden: Tittar på biltävlingar i skogen mitt i vintern, går på hockeymatch, åker på någon resa i samband med utlandsjobbet och så vidare. Hon har fått höra att hon är ful och tjock och att hon ska vara glad att han är tillsammans med henne för ingen annan skulle ju kunna tänkas vilja vara med henne! (Ofta sägs detta in form av skämt i samband med att de träffar deras nuvarande gemensamma, hans ursprungliga, vänner vilket gör att hon inte känner att hon har möjlighet att protestera, eftersom hon inte vill ställa till med en scen.) Kvinnan har hamnat i en situation där mannen kontrollerar minsta detalj och styr hela tillvaron. Kvinnan har gjort motstånd så mycket det gått men det har av olika anledningar inte gått så bra.

12 I det här stadiet, kanske efter 5-10 år, kommer första slaget, för att mjölktetran står på fel ställe i kylskåpet eller vad som helst. Och om man har hamnat i den här situationen tycker man ofta att det är ens eget fel att man blir slagen: Att jag aldrig kan lära mig! Han har ju sagt att mjölken ska stå i dörren och jag ställer den på hyllan. Jag är så jävla värdelös! I det läget är det mycket svårt för kvinnan att bryta förhållandet eller be om hjälp. Hela kvinnans nätverk och umgängeskrets har försvunnit och tillvaron kontrolleras till 100 % av mannen. Vem ska hon vända sig till? Hon kanske gör några mindre försök men möter direkt på motstånd: Inte kan väl det vara möjligt? HAN som är så trevlig! Och om någon skulle fråga varför hon verkar må lite dåligt, bryter hon direkt kontakten med den personen för Tänk om han får reda på att jag pratar med en annan person om att vårt förhållande inte är så bra?!? Då skulle han slå ihjäl mig! Många kvinnor försvarar den slående mannen med våldsam intensitet då skammen över att bli misshandlad oftast är oerhört stor. LIVSRUMMET visar som sagt den process som i många fall leder till att man hamnar i ett misshandelsförhållande. Den visar också på hur det kan komma sig att kvinnan inte gör slut på förhållandet och går ifrån mannen. Det är inte så lätt gjort när man hamnat i den här situationen. Självklart är exemplet till vissa delar förenklat och generaliserar en del. Kvinnor är på intet sätt idioter men det behöver man absolut inte heller vara för att hamna i det här läget. Många är de kvinnor jag har mött under mina utbildningar i självförsvar som nickat instämmande, vittnat om processens riktighet, gråtit och mått dåligt för att de känt igen situationen med allt för stark tydlighet. Vad man kan och bör göra för att förebygga och hantera denna situation kommer senare i boken. Jag kanske ska påpeka att denna process inte behöver innebära att man utsätts för våld. Den kan också innebära att man lever hela sitt liv genom sin partner och det är väl tveksamt om det är bra Även män kan självklart hamna i den här situationen. Det är en hel del män som lever i misshandelsförhållanden med både fysisk och psykisk misshandel. Framförallt är det många som är väldigt hårt styrda av sin partner. Massor av män får inte ens bestämma vilka kläder de ska ha på sig utan kvinnan lägger fram kläderna åt mannen kvällen innan. En del ser detta som en bra service men en del gör det självklart inte. Hur skulle man se på situationen om mannen alltid la fram kläderna åt kvinnan. Troligen skulle det tolkas som en typ av så kallad härskarteknik. Hur många gånger har man inte hört kommentaren: Jag vet inte om jag kan hänga med. Jag måste kolla med regeringen först. I vissa fall handlar det självklart om en ömsesidig respekt men i vissa fall handlar det om att mannen helt enkelt inte har mandat att bestämma själv. Våld mot kvinnor Orsak och funktion samt vissa åtgärder Att en man använder våld mot kvinnor fyller en mängd olika funktioner för mannen och det finns ett stort antal orsaker till varför han gör det. Många män som slår hävdar att Hon provocerade mig så mycket att jag bara slog. Det anses vara näst intill bevisat att detta oftast inte stämmer med verkligheten. Anledningen till att man anser att detta är att anse som skitsnack är att man genom att titta på olika fall har kommit fram till att mannens våld i nästan samtliga situationer varit mycket kontrollerat: Han vet VEM han slår (han slår bara sin partner, inte chefen, grannen eller kompisen), han vet NÄR han slår (det ska inte finnas några vittnen i närheten eller bara vittnen som han kan kontrollera, t ex barnen), han vet HUR han slår (det ska kännas men inte kräva läkarvård) och han

13 vet också VAR på kroppen han slår (det ska gå att dölja skadorna med kläder och/eller smink). Detta sammantaget gör att man på starka grunder kan misstänka att våldet är kontrollerat och har helt andra orsaker än provokation och total brist på självkontroll. De orsaker som kan föranleda mäns våld är bl a: Sjukdom Inlärt beteende Alkoholpåverkan Dålig ilskekontroll Narkotikapåverkan Dåligt självförtroende De funktioner våldet kan fylla är bl a: Kontrollbehov Maktbehov Ångestreducering Man kan misstänka att det faktiskt är relativt få män som slår kvinnor bara för att de är kvinnor. Däremot får de ut en massa saker av att misshandla kvinnor. Många skulle heller aldrig våga misshandla en man eftersom risken då är större att de själva åker på stryk vilket inte fyller någon funktion för dem. Beteendet har alltså på olika sätt har fyllt en funktion för mannen och också förstärkts under viss tid vilket innebär att mannen fortsätter med och kanske intensifierar samma beteende. Här följer ett exempel som illustrerar detta: Om en man direkt, vid första träffen, slår kvinnan han möter torde hon inte träffa honom igen och han skulle då inte få de behov han har uppfyllda. När han däremot slår efter 5 års successiv minskning av kvinnans livsrum (se ovan) kan han behålla henne i sitt grepp eftersom hon inte har någonstans att gå och eftersom hon varken kan eller vågar lämna barnen, boendet, ekonomin etc. Då har han fyllt sitt behov av kontroll och makt eftersom han då utövar makt över en annan människa, har total kontroll över denna och dessutom styr den människans liv till fullo. Han får då i vissa fall ett enormt självförtroende eftersom det är han som är personen med total makt, ansvar och kontroll vilket kan vara väldigt förstärkande av beteendet. Många gånger får den slående mannen ett stort ångestpåslag efter en misshandel men den känslan försvinner om man inte fyller på den igen. Det kan liknas vid en baksmälla där man säger Aldrig mer! för att nästa helg dricka igen. Enkla åtgärder Man kan förstå att män som slår kvinnor och barn har både kognitiva (tankemässiga) störningar och beteendestörningar vilka faktiskt borde gå att åtgärda med rätt form av terapeutiska åtgärder. Män som slår kvinnor och barn behöver rejäl hjälp med att korrigera sitt beteende och de tankar och känslor som ligger bakom beteendet. Hjälpen finns bland annat att tillgå inom Kognitiv beteendeterapi, KBT. Om orsaken till våldet är sjukdom är det inte helt säkert att beteendet i sig behöver fylla någon speciell funktion. Att hävda att orsaken alltid är sjukdom, d v s att det är ett sjukt beteende att använda våld, är dumt då våldet kan vara mycket funktionellt och dessutom inlärt. Det är bättre att säga att beteendet är djupt olämpligt i den här situationen eftersom våld i vissa fall kan vara både rätt, sunt, friskt, riktigt och lagligt, se bl a Nödvärnsrätten, BrB 24:1, nedan. I de fall sjukdom är

14 orsak till våldet torde medicinering och/eller rätt form av terapi vara en möjlig lösning på problemet. Är orsaken till våldet att det är ett inlärt beteende ligger hjälpen ganska nära till hands då det torde vara möjligt att lära om och lära in ett nytt, icke våldsamt, beteende. Hjälp finns att få inom olika typer av terapier, främst med kognitiva- och beteendekomponenter. Beror våldet på alkohol- eller narkotikaintag som bidrar till att sudda ut gränserna för vad som är tillåtet och otillåtet och som gör att självdisciplinen minskar så att personen använder våld trots att denne i ett nyktert tillstånd inte skulle göra det är lösningen väldigt enkel: Sluta drick alkohol och/eller knarka! Om orsaken till våldet är att mannen har dåligt självförtroende finns det mängder av åtgärder att vidta som förbättrar en persons självförtroende. Åter igen är behandlingsmetoder med kognitiva och beteendekomponenter de mest effektiva. Och slutligen om orsaken till våldsutövningen har med bristande ilskekontroll att göra går det även här att öka den kontrollen med terapi, t ex Aggression Replacement Training (ART), Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och eventuellt medicin. En grund för att man ska kunna korrigera dessa mäns beteende är dock att samhället får vetskap om dem. Det innebär att allt våld MÅSTE anmälas! Mer om åtgärder och hur man kan genomföra dessa kommer diskuteras i senare kapitel i boken.

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Rånsäkerhet Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner RÅNSÄKERHET Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Hansi Stafbom Kent Ehliasson Säkerhetsakademien Liber Idéförlag

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Unga som skadar sig genom sex

Unga som skadar sig genom sex Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Våldtäkten drabbar också de anhöriga. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg

Våldtäkten drabbar också de anhöriga. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg Våldtäkten drabbar också de anhöriga En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg Våldtäkten drabbar också de anhöriga 1977 startades en mottagning för våldtagna kvinnor på RFSU kliniken i Stockholm.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Ta steget till nya möjligheter. Handbok för kvinnor som blivit utsatta för våld. Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä

Ta steget till nya möjligheter. Handbok för kvinnor som blivit utsatta för våld. Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä 1 Ta steget till nya möjligheter Handbok för kvinnor som blivit utsatta för våld Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Det finska originalets titel: Päänavaus selviytymiseen.

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer