Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak och funktion VÅLD MOT MÄN Historik och statistik Avtrubbningen Orsak och funktion EN MISSHANDLARES SYN PÅ SAKEN MISSHANDELN UR DEN DRABBADES SYNVINKEL Rädsla Stresskonen Krispsykologi Efter våldet Krisens djup är personligt Typer av kriser En normal reaktion på en onormal händelse Krisens styrka Innan det händer Att samla kunskap och förbereda sig Krisen och dess förlopp Det första som händer - Chocken Efter chocken - Reaktionen Situationen är ovan och skrämmande Man inser att det kan hända en själv Naturligtvis blir man arg Vanliga efterreaktioner Det är naturligt att reagera! Krisen är en övergående process Kamratstöd Första hjälpen i en krissituation Lämna inte den drabbade ensam

2 Debriefing och defusing Uppföljning Att bearbeta och komma igen Hjälp den drabbade att förstå Ta inte i för mycket Stöd vid läkningen BROTTSPREVENTION FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Allmän information Riskanalys Riskreducering Säkerhetsansvarig Krisberedskap Säkerhetspolicy Uppföljning och anpassning Signalementsteknik Utredningsförfarandet och rättegången Vittnesteknik Hotbild innan, efter och under pågående rättegång Självskydd Exempel på en anmälan Exempel på förhörsprotokoll Litteraturlista

3 MANSVÅLD Det är irriterande att vara ute och gå i en park på kvällen och råka hamna bakom en kvinna som helt uppenbart tycker att det är obehagligt att jag går där. Jag har ingen som helst intention att skada henne, tvärtom skulle jag göra allt för att rädda henne om hon blev angripen. Situationen är dock omöjlig eftersom jag inte gärna kan jogga ifatt henne och förklara att jag är ofarlig. Det skulle säkert göra att hon blev ännu räddare. Min enda väg ut ur situationen är att sakta in så att hon hinner iväg. Denna situation är självklart minst lika jobbig för henne som för mig och den kommer av en känsla av otrygghet som till stor del grundar sig på okunskap om både hotbilden och vad man kan göra åt situationen. Ett av syftena med att skriva den här boken är att komma med enkla och klara tips på förebyggande åtgärder och på agerande vid ett eventuellt angrepp för att därmed göra kvinnor tryggare och säkrare. Jag hoppas alltså genom denna bok kunna åstadkomma en viss förändring av den här situationen. Jag vill också ge en något annorlunda bild av mansvåld än den som idag finns i många personers ögon och i massmedia. En annan åtgärd som jag vidtagit för att förbättra situationen är att sedan mitten av 80-talet lära tjejer självskydd och självförsvar. Inom detta arbete har jag träffat massor av tjejer som har blivit utsatta för alla möjliga typer av övergrepp vilka, genom att dela detta med mig, har gjort det möjligt för mig att vidarebefordra deras erfarenheter till andra tjejer så de inte behöver drabbas av samma sak. Jag har också arbetat för att minska andelen troliga gärningsmän i framtiden genom att föreläsa för killar på skolor om våldets verkliga effekter, manlig självbild och manlig identitet och genom ett aktivt arbete med behandling av både flickor (som utsatts) och pojkar med sociala problem. Titeln på denna bok (Mansvåld) torde vara den korrekta benämningen på det som till vardags bl a kallas Kvinnovåld. Ytterligare ett syfte med boken är att bidra till att ändra benämningen generellt och framförallt i media och kalla våldet för vad det är och inte för att i detta enda fall benämna det efter den som utsätts. Om man vill tala i mer beskrivande termer kan och bör man säga våld mot kvinnor och sedan gärna nämna vem som utfört våldet och var det skett. Liknande terminologi finns inom andra områden av mansvåld t ex läktarvåld, gatuvåld och arbetsplatsvåld vilket då enbart är en geografisk benämning eftersom det inte heller här är läktaren, gatan eller arbetsplatsen som är våldsam. Det är inte heller dessa saker eller ställen som gärningsmannen är våldsam mot. Det handlar även då, precis som i kanske 95 % av alla våldshändelser, om mansvåld fast på en specifik plats vilket gör att benämningen i det fallet kan vara korrekt. Anledningen till att jag anser att den geografiska benämningen i dessa fall kan vara korrekt är att man genom att lägesbestämma våldet kan vidta specifika åtgärder för att förebygga och hantera det. När vi talar om mäns våld mot kvinnor borde vi alltså istället tala om det utifrån vem som utför det och var det sker och inte enbart utifrån vem som drabbas. Detta sagt med vetskap om att mäns våld mot kvinnor fyller en mängd specifika funktioner och har en mängd specifika och speciella orsaker, precis som att mäns våld mot män, kvinnors våld mot män, kvinnors våld mot kvinnor och mäns och kvinnors våld mot barn även det fyller specifika funktioner och har en mängd specifika och speciella orsaker. Många av de som talar om mäns våld mot kvinnor talar i termer om det sexualiserade våldet. Här blir det i många fall ett olyckligt missförstånd då denna benämning är en inte helt korrekt direktöversättning av sexualized violence vilket betyder könsrelaterat våld. Detta har inte med

4 automatik har något med sex att göra, vilket många svenskar tolkar det som, utan handlar om vilket kön (på engelska sex ) man tillhör, det patriarkala förtrycket som utövas av hela samhällsstrukturen och om de fall där män är våldsamma mot kvinnor just och enbart för att de är kvinnor. Även här bör man alltså vara mycket tydlig om vad det är man talar om så att man inte förvirrar de som lyssnar. Det kan i många fall vara direkt olämpligt för att inte säga farligt att feltolka våldets orsaker eftersom det blir mycket svårt att vidta lämpliga förebyggande åtgärder om man inte har ringat in funktionen för våldet på ett korrekt sätt. Och om man då påstår att allt våld mot kvinnor sker för att de är kvinnor så är man troligen väldigt blind för de faktiska orsaker som i vissa fall skapar våld. Det är inte så enkelt att män alltid och enbart är våldsamma mot kvinnor bara för att de är kvinnor. En del män bryr sig inte överhuvudtaget om vilket kön personen som de misshandlar tillhör. De misshandlar alla som inte behagar dem, som inte gör som de vill eller de som de upplever att de vinner något på att misshandla. Andra män misshandlar för att det fyller en specifik funktion att misshandla t ex sin partner och för att de får ut något av det. Självklart finns det också de män som misshandlar kvinnor för att de är kvinnor eller som i alla fall aldrig skulle kunna tänka sig att misshandla en man. När jag i denna bok diskuterar sexuellt våld kommer jag bara att tala om våld med sexuella inslag som t ex våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och misshandel med sexuella inslag. Våld utan sexuella inslag kommer att benämnas våld eller, i de fall våldet utövats p g a att kvinnan är kvinna, könsrelaterat våld. Jag kommer i boken att diskutera mansvåldet ur tre olika perspektiv; våld mot kvinnor, våld mot män och våld mot barn. Givetvis kommer jag också att diskutera våldets geografi i samband med detta. Jag kommer också att ge tips på hur man kan motarbeta och förebygga mäns våld, hur man kan hantera det om det uppstår och hur och vad man kan göra i efterhand för att minska effekterna av våldet. Jag kommer att skriva han i de flesta fall när jag skriver om en person som är våldsam. Detta med anledning av att vi män står för det allra mesta våldet i samhället och för att det är mansvåld jag skriver om. Speciellt kommer boken att hantera våld mot kvinnor. Man bör dock vara mycket medveten om att även kvinnor använder våld i många fall. Speciellt mot barn. En händelse För fem minuter sedan var hennes ansikte vackert. Inramat av hennes blonda hår och de klara blå ögonen var hon en mycket vacker kvinna i sina bästa år. Nu var ansiktet kladdigt av blod, läpparna var sönderslagna, någon eller några tänder var lösa eller spruckna, näsan bruten och ena ögonbrynet var spräckt. Håret var fullt med blod och stora hårtestar hade slitits bort med rötterna. Runt hennes hals fanns tydliga märken efter fingrar och ett antal halvmåneformade sår efter stryparens naglar. Han hade koncentrerat sig på ansiktet denna gång och hade troligen gått lite väl långt eftersom han hade tagit bilen och stuckit direkt när han var klar. Tidigare hade han ju alltid tvingat henne att städa upp efter tumultet medan han satt sig och tittat på tv. Därefter kom middagen och sen det våldtäktsliknande sexet, Make-up-sex kallades det visst och det var det bästa han visste. När hon kom in på akuten, dit en granne körde henne, berättade hon för första gången om den systematiska misshandeln hon utsatts för av sin sambo under dryga fem års tid. Den här gången hade den utlösande faktorn varit att hon blivit medbjuden på en middag för en av företagets viktigaste kunder. Hon hade glatt berättat detta och insåg för sent att det var just en sån sak som

5 tidigare hade slutat med att hon varit tvungen att sjukskriva sig tills blåmärkena minskat så att de gick att dölja med smink eller kläder. Då hade han alltid slagit på kroppen och bara med handflatorna i ansiktet. Nu hade han använt knytnävarna Våld mot kvinnor Den farligaste platsen När man talar med kvinnor om var de känner sig otrygga så nämner de oftast joggingspår, mörka parker, på väg hem från bussen, på korgen och liknande platser och miljöer. Tyvärr är dessa platser inte på långa vägar så farliga som man kan luras att tro. Den farligaste platsen för en kvinna i Sverige är utan konkurrens när hon befinner sig på känd plats med kända personer omkring sig. De farliga männen utgörs därmed av nuvarande eller före detta pojkvänner eller män, lärare, släktingar, grannar, kollegor, kunder, klienter eller andra kända män. Det är dessa män som till största delen misshandlar och våldtar kvinnor idag. Detta gör att situationen blir lite mer komplicerad vad gäller förebyggande åtgärder och agerande i situationen än om det hade varit okända män som utgjorde det största hotet. Då kunde man ha vidtagit åtgärder som kretsade kring undvikande av högriskplatser och högrisksituationer men i och med att hotet kommer från kända män i första hand är det inte så enkelt. De flesta tjejer har varit med om att män har tagit på dem på ett otillbörligt sätt, sagt olämpliga kommentarer med sexuell innebörd, blottat sig eller på annat sätt begått olika typer av övergrepp eller revirkränkningar. Många gånger har det varit en man som de känner som har gjort detta. Många män som kränker kvinnor gör det utan att vara medvetna om det och/eller utan att ha någon illvillig tanke bakom kränkningen. De upplever helt enkelt inte situationen på det viset. Om en man ger en kvinna en kommentar med en sexuell invit eller anspelning inlindad i kommentaren kan han tänka och tro att kvinnan tolkar det lika positivt som han själv skulle göra om en kvinna gjorde eller sa detsamma till honom. Om en man rör vid en kvinna på ett otillbörligt sätt (tar på höften eller råkar komma åt bröstet) kan han tro att kvinnan känner sig hedrad och blir sexuellt upphetsad av denna beröring eftersom han själv skulle bli det om en kvinna tog på honom på ett liknande sätt. Problemet är att vi människor i vissa fall har en förmåga att se situationen enbart från vår egen synvinkel och dessutom tror att andra har samma världsbild som vi själva. Detta gör att vissa män, som gör mer subtila former av revirkränkningar, inte alls förstår att de skapar obehag hos kvinnan. En del män blir väldigt ledsna när de konfronteras med sanningen. Dessa kränkningar är inte heller farliga rent fysiskt. Det är ljusår mellan en olämplig, gränsöverskridande kommentar och en våldtäkt. Trots det är det ett problem som inte ska ringaktas och som är oacceptabelt. Många män har väldigt svårt att förstå hur det är att befinna sig i en situation där den obehagliga och/eller hotfulla personen är väldigt fysiskt överlägsen. De flesta har inte hotats av eller slagits mot en person som väger kg mer än dem själva och som helt säkert är avsevärt mycket starkare. Detta är en mycket viktig aspekt att ta med när man ska komma med förslag på fysiskt försvar vilket jag gör senare i boken. Att det dessutom är en person som kvinnan i många fall har känslor för och en relation till gör det hela ännu mer svårförståeligt (för oss män) och svårhanterat (för kvinnan). Risken för att utsättas för en överfallsvåldtäkt av en okänd man finns självklart, den ökar möjligen och den är större vid vissa platser och vid vissa tidpunkter. Detta går det dock ganska bra att skydda sig mot om man vidtar bra förebyggande åtgärder och dessutom lär sig hur man ska agera om situationen ändå uppstår. Mer om det senare i boken under förebyggande åtgärder för kvinnor.

6 Våld mot kvinnor Historik och statistik I alla tider har män varit våldsamma mot kvinnor och under många år har det dessutom varit både accepterat, tillåtet och t o m lagligt. Inom vissa kulturer 1 är det fortfarande så och om man hävdar detta är man givetvis rasist med automatik. Inom den svenska kulturen och lagen är det dock i dagsläget vare sig accepterat (utom möjligen av den som utövar det), tillåtet eller lagligt. Tyvärr har mänskligheten i många år matats med bilden av grottmannen som slagit påken i huvudet på kvinnan och släpar henne i håret in i grottan och i vissa mäns tankevärld lever detta synsätt kvar även om de flesta män inte skulle kunna tänka sig att slå. De tror dock på fullt allvar att det är de som bestämmer allt både stort och smått för att de är fysiskt starkare än kvinnor. Och tycker dessutom att det är helt korrekt. Män har i alla tider stått för den absoluta majoriteten våldshändelser. Allt från mindre konfrontationer till världskrig. Det finns tyvärr inte mycket som talar för att det kommer bli någon större förändring inom detta område så länge världen ser ut som den gör. Jag hoppas dock att vi på sikt kan ändra på denna märkliga verklighet och lära män att lösa konflikter och få igenom beslut utan att använda våld. Det är inte en lätt uppgift och det kommer att ta flera generationer innan det kan bli verklighet om det någonsin blir det. Om vi ska nå dit måste vi alla arbeta hårt för att minska våldet i samhället och det finns en del tecken på att det inom vissa delar kan bli bättre. Speciellt inom ungdomsvården ser man att man lyckas lära tidigare våldsamma ungdomar att inte använda våld. Man har genom att använda vetenskapligt grundade metoder kunnat öka behandlingsresultatet avsevärt. Kanske och förhoppningsvis kan det på sikt ge ett positivt resultat även i större samhällelig skala. Min förhoppning är att man dessutom inkluderar vård och terapi i fängelsestraffen istället för att som nu straffa utan att förändra. 2 Det finns ingen som helst motsättning i detta. Man kan mycket väl ändra en persons beteende även om personen sitter i fängelse. Kravet är att personen är motiverad och när får man en person mer motiverad än när han får känna på den kraftigaste konsekvensen vårt samhälle kan utdela? En man blev dömd för övergrepp mot minderårig 68 gånger (straffad men inte behandlad) och då har man ju misslyckats kapitalt! Under många år har kvinnor fått dra det stora lasset när det gäller att motarbeta det våld som drabbar dem. Detta har blivit en s.k. kvinnosaksfråga när det i allra högsta grad borde vara en mansfråga. Uppgiften att stoppa våldet borde inte enbart ligga på den utsatte utan kräver hela samhällets, och kanske framförallt andra mäns, engagemang. Att visa tabeller och diagram gällande våldet mot kvinnor och dess utveckling är ingen större mening eftersom man då endast kan visa vad intervjuundersökningar, enkätundersökningar och anmälningar säger. Vi vet att mörkertalen är enorma och att alla dessa undersökningar endast ger en mycket vag bild av den verkliga våldsnivån. Ex: Om man tittar på antalet anmälda våldtäkter får man fram det anmäls ca våldtäkter per år (2007). Om man talar med brottsforskare anser de att det verkliga antalet våldtäkter bör ligga ca tio gånger över detta, alltså ca per år. Och om man talar med kvinnoorganisationerna, de som tar emot samtal från de drabbade kvinnorna, säger de att summan bör ligga kring våldtäkter per år. I just detta fall kan man alltså misstänka att mörkertalet när det gäller våldtäkt är väldigt stort. Ett problem gällande just den här typen av mansvåld är att vi dessutom har en definitionsfråga 1 I t ex Tjeckien är det fortfarande (2007) en familjär angelägenhet med våld mellan parterna. 2 Nicolaisen 2005

7 att ta hänsyn till: Vad är en våldtäkt? För den som utsatts brukar svaret vara enkelt men för lagstiftaren, rättsinstanser och statistiker handlar det om ifall gärningsmannen på något sätt använt tvång, drogat offret eller använt våld för att genomföra en sexuellt liknande gärning. Om vi drar saken vidare och tittar på rättsprocessen gällande detta så har vi även här stora svårigheter gällande t ex bevisningen; ska man döma till relativt långa fängelsestraff om man endast har den ena partens berättelse att gå på? Om det inte finns några som helst tecken på våld? Är det då en våldtäkt eller rör det sig om sexuellt tvång på olika sätt? Ska detta straffas olika? Detta är svåra frågor att finna svar på. Med den nya tolkningen av lagen skall det dömas till våldtäkt om flickan varit under 15 år vid brottets genomförande oavsett om mannen använt våld eller ej. Detta kan självklart innebära stora problem för de killar som är tillsammans med mogna 14-åringar när de själva är 17 eller 18 år gamla. Våldtäkt faller under allmänt åtal vilket då i teorin innebär att flickans föräldrar som kanske ogillar förhållandet kan anmäla killen för våldtäkt och få killen fälld och dömd för våldtäkt, kanske till och med till ett fängelsestraff, mot dotterns vilja. Därför har man lagt till ett antal undantag vilket självfallet kan innebära problem. Till exempel kan handlingen (det samstämmiga samlaget) ursäktas om flickan gett ett mognare intryck och/eller om skillnaden i ålder inte är så stor. Den nya lagstiftningen var tänkt att verka preventivt och att dessutom ge våldtäktsmännen, utnyttjarna och tvingarna ett mer kännbart straff. Tanken var också att kvinnor skulle uppleva att de till större del har rättsamhället på sin sida. Tyvärr har det inte riktigt blivit så genom att Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen med hänvisning till bl a undantagen har tolkat lagen på ett lite annat sätt än många hade förväntat sig. Lagstiftaren har en hel del att fundera på gällande detta. När det gäller misshandel har vi också stora problem med mörkertal. För många kvinnor som utsätts för hot och våld har det blivit så normalt att de inte längre uppfattar det som vaken fel eller konstigt att mannen hotar och slår dem. Han slog ju inte så hårt är en kommentar man kan få höra ganska många gånger. En annan kommentar jag hört var Nej, jag har inte blivit utsatt för något Fast det var ju en gång förstås då han hällde tändvätska på mig och var på väg att tända på Kvinnorna har ibland blivit så kuvade av mannen som slår att de upplever det som att han har rätt att slå dem. Andra vågar inte anmäla eftersom de upplever att mannen i så fall kommer att döda dem. Ett stort antal mår så dåligt att de inte har möjlighet att uppbringa den kraft som behövs för att göra en anmälan och ytterligare några tror och hoppas att han ska sluta slå så att man kan komma tillbaka till det normala liv man hade i början av relationen. Att antalet anmälningar ökar säger egentligen ingenting annat än att antalet anmälningar ökar! I vissa fall kan det vara bra att antalet anmälningar ökar eftersom mörkertalet då förhoppningsvis minskar. I andra fall är det inte bra att antalet anmälningar ökar då det kan betyda att den faktiska brottsligheten ökar. I just detta fall, våld mot kvinnor (misshandel och våldtäkt), är det dock troligen så att det är mörkertalet som minskar. Jag (och bl. a. Brottsförebyggande Rådet) tror inte att vi män misshandlar kvinnor mer nu än tidigare trots att det har varit en stabil ökning av antalet anmälningar ända sedan 1960-talet. Speciellt med tanke på den ökade uppmärksamheten som dessa brott fått och trots den stora attitydförändring som ändå skett. Jag tror att vi män varit ungefär lika våldsamma hela tiden och känner mig därför ganska trygg i att hävda att ökningen till största delen beror på att det är mörkertalet som minskar. Om man för sakens skull ändå gör en djupdykning i statistiken gällande våldtäkt så ser man t ex att det framförallt är anmälningarna av vissa typer av våldtäkter som ökar. Om man ser på fullbordad våldtäkt utomhus (oftast okänd gärningsman, s.k. överfallsvåldtäkt) så har den kurvan varit stort sett oförändrad mellan för att därefter öka. Detta är oroande. När det gäller anmälningarna

8 för försök till våldtäkt inom- och utomhus har dessa varit i stort sett konstanta Kurvan för fullbordad våldtäkt inomhus har däremot ökat kraftigt sedan mitten av 1980-talet och det är dessa våldtäkter som oftast begås av en person som är bekant med kvinnan. Detta torde, med stöd av ovanstående resonemang, antingen innebära att män våldtar sina partners mer idag än tidigare eller så innebär det att de drabbade kvinnorna upplever ett ökat stöd i samhället och därför orkar och vågar anmäla i högre grad. Det finns mycket som talar för att det är det senare som är troligast Våldtäkt mot kvinna Olika kategorier Inomhus fullbordad Inomhus försök Utomhus fullbordad Utomhus försök När det gäller statistik över misshandel mot kvinnor finns det undersökningar som visar att endast en (1) procent av den kvinnliga befolkningen utsatts för våld 3 och det finns andra undersökningar som visar att 46 procent av den kvinnliga befolkningen utsatts för våld. 4 Ofta beror skillnaderna i resultat i dessa undersökningar på hur frågorna ställts, hur den intervjuade har tolkat frågan, hur den som sammanställt materialet har tolkat svaret och i vissa fall på vilken verklighet de som rapporterar om undersökningens resultat vill spegla. Att bråka om vem som har exakt rätt och hur undersökningarna genomförts är i många fall både onödigt och dumt. ALLA som jobbar med att ta hand om kvinnor som utsatts för våld VET att de är alldeles för många. En sak som dessutom är helt säker är att varje fall av våld är ett för mycket oavsett vem det drabbar eller vem som utför det. Man vet också att det allt som oftast är män som är våldsamma mot kvinnor även om det självklart också finns kvinnor som använder våld mot kvinnor både i lesbiska relationer, kamratrelationer, släktrelationer och även mot okända kvinnor eller tjejer. Vi som arbetar med att hjälpa unga flickor med sociala problem ser idag en kraftig ökning av unga tjejers våldsanvändning där de också kopierar killarnas gängbeteenden och ägnar sig åt både kriminalitet, misshandel, rån och narkotikahantering. Ett problem som var väldigt litet för 10 år sedan. Om detta är en olycklig biverkan av ökad jämlikhet, ökade möjligheter och ökad frihet är självklart både tveksamt och föga troligt. Troligen handlar det mer om att många tjejer idag mår väldigt dåligt, känner sig identitetslösa och upplever stenhårda krav på att passa in i någon typ av idealbild. Vissa av tjejerna upplever också att de, för att kunna bli något eller någon, måste tävla med killar även inom detta 3 BRÅ Eva Lundgren Slagen dam 2005

9 område. Klart är att de får massor av uppmärksamhet av detta beteende och att uppmärksamhet är en av de mest effektiva positiva förstärkningar man kan få. En annan sak som är ett mycket stort och stegrande problem är alla tjejer som skadar sig själva. Även här är det i de flesta fallen ett inlärt beteende och styrt och förstärkt av uppmärksamhet. Det våld tjejerna använder för att skada sig själva är i många fall oerhört grovt och skadar många fler än de någonsin kan tänka sig i form av oro, ångest, skuld och skam hos deras nära och kära. Våld mot kvinnor Misshandelsprocessen eller Normaliseringsprocessen Om en kvinna utsätts för våld av sin partner är det många som undrar varför hon inte helt enkelt gör slut med mannen och går därifrån. Nedan följer en beskrivning av den process som brukar föregå det första slaget. Beskrivningen ger också en bild av varför kvinnan varken kan, orkar eller t.o.m. vill gå ifrån den misshandlande mannen. LIVSRUMMET Ovan visas en persons hela livsrum. Inom detta gör och säger en person precis vad den vill, utan att behöva ta hänsyn till vad någon annan människa tycker och tänker om vad han eller hon gör. När man inleder ett förhållande minskas, för det mesta, en del av livsrummet med automatik: Man väljer att inte ha sex med andra personer. Förhållandet blir stadgat och man är jättekär och allt är rosenrött och skimrande. Efter några veckor går man kanske på en fest. Kvinnan upptäcker då att mannen blir lite svartsjuk när hon dansar med andra män. Hon kanske tänker: Oj, vad sött! Vad han måste älska mig! Men det är ju onödigt att

10 göra honom svartsjuk så det är nog bäst att jag låter bli att dansa med andra män. Jag dansar bara med honom och mina väninnor istället. I och med detta beslut väljer (eller tvingas, beroende på hur man väljer att se det) kvinnan att minska sitt livsrum ytterligare eftersom hon vill behålla en god stämning i relationen. Efter ytterligare några veckor går man på en annan fest. Nu märker kvinnan att mannen blir lite irriterad när hon sitter och pratar med andra män. Mannen kanske tar upp saken på väg hem och ifrågasätter kvinnans agerande: Var det verkligen nödvändigt att sitta och prata med Peter hela kvällen? Det känns inte kul för mig när vi är tillsammans och så sitter du och pratar med honom hela kvällen! Kvinnan argumenterar emot men efter samtalet tänker kvinnan att: Det här var ingen trevlig avslutning på festen! Himla onödigt av mig att prata med Peter, även om det definitivt inte var hela kvällen, men jag är ju faktiskt tillsammans med Göran och det är ju inte bra om jag gör honom ledsen Jag pratar med mina väninnor istället! Åh, vad jag älskar Göran! Ytterligare några veckor eller månader går. Livet är toppen och förhållandet stärks. Göran är snäll, handlar presenter, bjuder på middagar, ställer upp och är helt enkelt en underbar kille. Dessutom är det jättekul att gå på fest nu för tiden eftersom Göran inte blivit irriterad eller svartsjuk sedan kvinnan slutade dansa och prata med andra män. Kvinnan har inte saknat det ett enda dugg heller! Så drar det ihop sig till en Ålandskryssning med jobbet Göran säger: Ålandskryssning Det vet man ju vad som händer på en sån Men åk du så får vi se om jag är kvar när du kommer tillbaka Det är ju för jävligt! Här ställer man upp och bjuder till och så ska du åka på en ålandskryssning! Älskar inte du mej? Och kvinnan tänker: Han har ju faktiskt ganska rätt. Och inte har jag någon speciell lust heller! Det är ju bara en massa supande på de där båtarna och JAG skulle ju inte tycka att det var kul om Göran åkte. Man vet ju vad som brukar kunna hända! Jag har ju två väninnor som blivit skilda just på grund av en Ålandskryssning! Jag stannar hemma!

11 Månaderna går och det fortsätter på ungefär samma sätt. Göran är en mycket trevlig person speciellt när man är tillsammans med andra människor. Lite smolk i bägaren har det kanske kommit men det har i de flesta fallen bara hänt när kvinnan har varit på väg att göra, eller gjort något, som riskerat att skada förhållandet. Tänk vad bra att ha en man som bryr sig så mycket om vårt förhållande! tänker hon. Efter något år tänker kvinnan att hon ska börja gå på en kvällskurs. Det känns som att det kan vara kul att utveckla sig lite efter att ha varit hemma med barnen som precis börjat på dagis. Hon tar upp sina funderingar med mannen och han svarar: Det tycker jag inte alls är någon bra idé. Vem ska ta hand om minstingen då? Du vet att jag måste jobba över ibland och nu när du gått hemma här och haft semester och bara fått föräldrapenning så har vi ju faktiskt inte råd med att du ska springa runt och roa dig också! Tänk för fan på familjen! Kvinnan väljer att inte gå på någon kvällskurs Processen fortsätter och kvinnan har till slut brutit kontakten med alla sina väninnor, inte utan kamp men vem ska ta hand om barnen om hon träffar dem? Hon pratar inte med andra män, han blir ju så himla svartsjuk. Hon har t o m dragit ner på kontakten med sin egen familj eftersom han alltid startar ett stort gräl så fort de träffat hennes släkt. Han har dessutom ifrågasatt varför hon pratar så mycket i telefon? Pratar hon om honom? Varför snackar du så mycket skit med dom där jävla skvallerkärringarna? Gör nåt vettigt istället! När de träffar andra personer är det uteslutande hans vänner och om de gör roliga saker är det alltid inom hans intresseområden: Tittar på biltävlingar i skogen mitt i vintern, går på hockeymatch, åker på någon resa i samband med utlandsjobbet och så vidare. Hon har fått höra att hon är ful och tjock och att hon ska vara glad att han är tillsammans med henne för ingen annan skulle ju kunna tänkas vilja vara med henne! (Ofta sägs detta in form av skämt i samband med att de träffar deras nuvarande gemensamma, hans ursprungliga, vänner vilket gör att hon inte känner att hon har möjlighet att protestera, eftersom hon inte vill ställa till med en scen.) Kvinnan har hamnat i en situation där mannen kontrollerar minsta detalj och styr hela tillvaron. Kvinnan har gjort motstånd så mycket det gått men det har av olika anledningar inte gått så bra.

12 I det här stadiet, kanske efter 5-10 år, kommer första slaget, för att mjölktetran står på fel ställe i kylskåpet eller vad som helst. Och om man har hamnat i den här situationen tycker man ofta att det är ens eget fel att man blir slagen: Att jag aldrig kan lära mig! Han har ju sagt att mjölken ska stå i dörren och jag ställer den på hyllan. Jag är så jävla värdelös! I det läget är det mycket svårt för kvinnan att bryta förhållandet eller be om hjälp. Hela kvinnans nätverk och umgängeskrets har försvunnit och tillvaron kontrolleras till 100 % av mannen. Vem ska hon vända sig till? Hon kanske gör några mindre försök men möter direkt på motstånd: Inte kan väl det vara möjligt? HAN som är så trevlig! Och om någon skulle fråga varför hon verkar må lite dåligt, bryter hon direkt kontakten med den personen för Tänk om han får reda på att jag pratar med en annan person om att vårt förhållande inte är så bra?!? Då skulle han slå ihjäl mig! Många kvinnor försvarar den slående mannen med våldsam intensitet då skammen över att bli misshandlad oftast är oerhört stor. LIVSRUMMET visar som sagt den process som i många fall leder till att man hamnar i ett misshandelsförhållande. Den visar också på hur det kan komma sig att kvinnan inte gör slut på förhållandet och går ifrån mannen. Det är inte så lätt gjort när man hamnat i den här situationen. Självklart är exemplet till vissa delar förenklat och generaliserar en del. Kvinnor är på intet sätt idioter men det behöver man absolut inte heller vara för att hamna i det här läget. Många är de kvinnor jag har mött under mina utbildningar i självförsvar som nickat instämmande, vittnat om processens riktighet, gråtit och mått dåligt för att de känt igen situationen med allt för stark tydlighet. Vad man kan och bör göra för att förebygga och hantera denna situation kommer senare i boken. Jag kanske ska påpeka att denna process inte behöver innebära att man utsätts för våld. Den kan också innebära att man lever hela sitt liv genom sin partner och det är väl tveksamt om det är bra Även män kan självklart hamna i den här situationen. Det är en hel del män som lever i misshandelsförhållanden med både fysisk och psykisk misshandel. Framförallt är det många som är väldigt hårt styrda av sin partner. Massor av män får inte ens bestämma vilka kläder de ska ha på sig utan kvinnan lägger fram kläderna åt mannen kvällen innan. En del ser detta som en bra service men en del gör det självklart inte. Hur skulle man se på situationen om mannen alltid la fram kläderna åt kvinnan. Troligen skulle det tolkas som en typ av så kallad härskarteknik. Hur många gånger har man inte hört kommentaren: Jag vet inte om jag kan hänga med. Jag måste kolla med regeringen först. I vissa fall handlar det självklart om en ömsesidig respekt men i vissa fall handlar det om att mannen helt enkelt inte har mandat att bestämma själv. Våld mot kvinnor Orsak och funktion samt vissa åtgärder Att en man använder våld mot kvinnor fyller en mängd olika funktioner för mannen och det finns ett stort antal orsaker till varför han gör det. Många män som slår hävdar att Hon provocerade mig så mycket att jag bara slog. Det anses vara näst intill bevisat att detta oftast inte stämmer med verkligheten. Anledningen till att man anser att detta är att anse som skitsnack är att man genom att titta på olika fall har kommit fram till att mannens våld i nästan samtliga situationer varit mycket kontrollerat: Han vet VEM han slår (han slår bara sin partner, inte chefen, grannen eller kompisen), han vet NÄR han slår (det ska inte finnas några vittnen i närheten eller bara vittnen som han kan kontrollera, t ex barnen), han vet HUR han slår (det ska kännas men inte kräva läkarvård) och han

13 vet också VAR på kroppen han slår (det ska gå att dölja skadorna med kläder och/eller smink). Detta sammantaget gör att man på starka grunder kan misstänka att våldet är kontrollerat och har helt andra orsaker än provokation och total brist på självkontroll. De orsaker som kan föranleda mäns våld är bl a: Sjukdom Inlärt beteende Alkoholpåverkan Dålig ilskekontroll Narkotikapåverkan Dåligt självförtroende De funktioner våldet kan fylla är bl a: Kontrollbehov Maktbehov Ångestreducering Man kan misstänka att det faktiskt är relativt få män som slår kvinnor bara för att de är kvinnor. Däremot får de ut en massa saker av att misshandla kvinnor. Många skulle heller aldrig våga misshandla en man eftersom risken då är större att de själva åker på stryk vilket inte fyller någon funktion för dem. Beteendet har alltså på olika sätt har fyllt en funktion för mannen och också förstärkts under viss tid vilket innebär att mannen fortsätter med och kanske intensifierar samma beteende. Här följer ett exempel som illustrerar detta: Om en man direkt, vid första träffen, slår kvinnan han möter torde hon inte träffa honom igen och han skulle då inte få de behov han har uppfyllda. När han däremot slår efter 5 års successiv minskning av kvinnans livsrum (se ovan) kan han behålla henne i sitt grepp eftersom hon inte har någonstans att gå och eftersom hon varken kan eller vågar lämna barnen, boendet, ekonomin etc. Då har han fyllt sitt behov av kontroll och makt eftersom han då utövar makt över en annan människa, har total kontroll över denna och dessutom styr den människans liv till fullo. Han får då i vissa fall ett enormt självförtroende eftersom det är han som är personen med total makt, ansvar och kontroll vilket kan vara väldigt förstärkande av beteendet. Många gånger får den slående mannen ett stort ångestpåslag efter en misshandel men den känslan försvinner om man inte fyller på den igen. Det kan liknas vid en baksmälla där man säger Aldrig mer! för att nästa helg dricka igen. Enkla åtgärder Man kan förstå att män som slår kvinnor och barn har både kognitiva (tankemässiga) störningar och beteendestörningar vilka faktiskt borde gå att åtgärda med rätt form av terapeutiska åtgärder. Män som slår kvinnor och barn behöver rejäl hjälp med att korrigera sitt beteende och de tankar och känslor som ligger bakom beteendet. Hjälpen finns bland annat att tillgå inom Kognitiv beteendeterapi, KBT. Om orsaken till våldet är sjukdom är det inte helt säkert att beteendet i sig behöver fylla någon speciell funktion. Att hävda att orsaken alltid är sjukdom, d v s att det är ett sjukt beteende att använda våld, är dumt då våldet kan vara mycket funktionellt och dessutom inlärt. Det är bättre att säga att beteendet är djupt olämpligt i den här situationen eftersom våld i vissa fall kan vara både rätt, sunt, friskt, riktigt och lagligt, se bl a Nödvärnsrätten, BrB 24:1, nedan. I de fall sjukdom är

14 orsak till våldet torde medicinering och/eller rätt form av terapi vara en möjlig lösning på problemet. Är orsaken till våldet att det är ett inlärt beteende ligger hjälpen ganska nära till hands då det torde vara möjligt att lära om och lära in ett nytt, icke våldsamt, beteende. Hjälp finns att få inom olika typer av terapier, främst med kognitiva- och beteendekomponenter. Beror våldet på alkohol- eller narkotikaintag som bidrar till att sudda ut gränserna för vad som är tillåtet och otillåtet och som gör att självdisciplinen minskar så att personen använder våld trots att denne i ett nyktert tillstånd inte skulle göra det är lösningen väldigt enkel: Sluta drick alkohol och/eller knarka! Om orsaken till våldet är att mannen har dåligt självförtroende finns det mängder av åtgärder att vidta som förbättrar en persons självförtroende. Åter igen är behandlingsmetoder med kognitiva och beteendekomponenter de mest effektiva. Och slutligen om orsaken till våldsutövningen har med bristande ilskekontroll att göra går det även här att öka den kontrollen med terapi, t ex Aggression Replacement Training (ART), Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och eventuellt medicin. En grund för att man ska kunna korrigera dessa mäns beteende är dock att samhället får vetskap om dem. Det innebär att allt våld MÅSTE anmälas! Mer om åtgärder och hur man kan genomföra dessa kommer diskuteras i senare kapitel i boken.

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer.

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Denna rättssociologiska undersökning handlar om relationen mellan rättsregler och sociala normer som är relevanta för

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Illustrationer av Hanna Stenman

Illustrationer av Hanna Stenman FAIR SEX Sex kan man ha med sig själv eller tillsammans med andra, med någon av samma kön eller annat kön, sällan, ofta eller aldrig och på en massa olika sätt till exempel hångel, oralsex, smeksex, analsex,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Till döden skiljer oss åt*

Till döden skiljer oss åt* Rapport nr. 185, Till döden skiljer oss åt* (en studie om mäns våld mot kvinnor) Sammanfattning Varje dag blir ett stort antal kvinnor misshandlade eller hotade av sina män. Enligt BRÅ 1 anmäldes det år

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk

Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk Internationella brottsofferdagen 2015 Vem är jag och vad gör jag här? Vilka personer talar jag om? Boendeverksamheten Varför särskilt utsatta? Språkets betydelse

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp: vad är deras erfarenheter av intima relationer & sex?

Tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp: vad är deras erfarenheter av intima relationer & sex? Tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp: vad är deras erfarenheter av intima relationer & sex? EN DEL AV PROJEKTET TONÅRSPOJKAR SOM HAR BEGÅTT SEXUELLA ÖVERGREPP: HUR SER DERAS LIV UT SOM UNGA VUXNA?

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Den här undersökningen handlar om hur män är våldsamma mot kvinnor med funktionsnedsättning. Kvinnorna har svarat på frågor om och hur mycket

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Det har hänt alla tjejer någon gång

Det har hänt alla tjejer någon gång Det har hänt alla tjejer någon gång Publicerad 2016-01-12 Ung i Stockholm. Del 4 Rapporterna om sexuella övergrepp i Kungsträdgården i somras var den stora snackisen på Stockholms skolor den första skoldagen.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Degerfors 17 oktober 2014 * Sofie Kindahl Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Sveriges ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar,

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS BENTE BRATLUND Sidan 1 Hur kunde han? Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lisa är kär i Finn. De har varit ihop i ett halvår nu. En kväll bakar Lisa en chokladkaka, som är det bästa Finn vet. Hon ska gå

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Det offentliga rummet - på egen risk

Det offentliga rummet - på egen risk Det offentliga rummet - på egen risk Tillträde mellan 22.00 till 06.00 sker på egen risk ett konstprojekt om rädslor och rätten till att utrycka sig. Kontakt: Erika Isaksson tel. +46(0)704-77 67 96 erika.isaksson02@kulturverkstan.net

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brott förr och nu Av Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brottslighet Det har funnits brottslighet i vårt samhälle så länge vi kan minnas och förmodligen kommer det även fortsätta så längre fram i tiden. Det

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Barns som utsätts för fysiska övergrepp

Barns som utsätts för fysiska övergrepp Barns som utsätts för fysiska övergrepp Birgitta Svensson Doktorand i Folkhälsovetenskap Karlstads universitet Stressutlöst våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning Upprepat fysiskt och

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Datum 1 (6) Anne-Li Gustafsson, 2138 Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Målgrupp: Chef, företagshälsovården och HR-funktionen Våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Denise Cresso Furuboda 27 okt 2015

Denise Cresso Furuboda 27 okt 2015 Denise Cresso Furuboda 27 okt 2015 Nya glasögon En känsla av obehag inför ämnet Kan känna skuld/maktlöshet? Kan bli provocerad Utmanar dina egna föreställningar om vem som är våldsam och vem som blir våldsutsatt

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss.

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss. Du, lagen och genus Lektionslängd: 40-80 min (beroende på deltagarnas kapacitet) Material och förberedelser: Kopiera upp elevmaterial 1 till varje elev eller grupp. Syfte: Syftet med övningen är att eleverna

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage.

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage Intervjuguide Namn: P-nummer: Omständigheter: Partnervåld 1. Allvarligt fysiskt och/eller sexuellt

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör)

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör) Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer