Svensk manual Version Revision 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3"

Transkript

1 BJ5µP Svensk manual Version Revision 3

2 Innehåll Sida 1. Förord Installation 3 3. Översiktstabell funktioner Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar Detaljerat om funktioner nivå B Detaljerat om avancerade funktioner nivå C Nappregistrering 7 8. Automatik läge 7 9. Manuellt läge Knappar översikt Knappar detaljerat Display och ljussensor Programmering och navigering Felsökning Specifikation Sakregister 11

3 Förord. Bj5uP är en ny elektronik till BJ5. På grund av att den gamla elektroniken inte längre går att tillverka eller serva har vi nu tagit fram en helt ny elektronik, kallad up. up är så långt det är möjligt gjord så att den ska likna BJ5 panelen så mycket som möjligt. Den som använt BJ5 skall kunna manövrera och använda BJ5uP utan problem. 16 knappar ersätter alla gamla rattar, knappar och potentiometrar. Inga genomgående hål finns som kan förorsaka vatten läckage. up har på många sätt fördelar mot den gamla. Till exempel är den mycket servicevänlig, och billig i konstruktionen, låg vikt. Det som skiljer sig mest är att med up får man möjlighet att förändra tider, pausar och längder, som i den gamla var fasta. I grunden är allt övrigt som i BJ5. Installation 1. Batteri: up klara av att installeras på 12volt eller 24volt. Inget annat behövs göras än att ansluta de 2 matningskablarna Batteri + och Batteri. up är polvändningssäker, och överströms skyddad. Om fel polaritet ansluts kommer inget lyse i panelen och motorn börjar långsamt snurra baklänges, dock utan kraft till hjulet. Byt genast polaritet om detta sker! Batteri + skall anslutas till stiftet på kretskortet som är märkt P3. Batteri - skall anslutas till stiftet på kretskortet som är märkt P2. 2. Motorn: För normal riktning på motorn skall blå motor kabel anslutas till stiftet P1 på kretskortet, och brun motor kabel till stiftet P4 på kretskortet. För reverserad riktning koppla tvärt om. 3. Hjulgivaren: Med up medföljer en ny typ av givare. Den nya är av samma typ som i BJ5000. Den gamla givaren kan inte användas, utan måste bytas. Den gamla skall skickas in till Förhandlare. Givaren måste sättas åt rätt håll. Jacket i bakkant eller linjen på sidan skall vara in mot centrum om räkneverket ska räkna normalt. Önskas reverserad riktning skall jacket eller linjen vara ut från centrum. Observera att motorns + och kabel måste skiftas om reverserad räkning önskas. Om elektroniken inte räknar hjulpulser prova vrid givaren. Innan nya givare monteras in, se till att magneten på hjulet är mitt för givar hålet. Tryck därefter in givaren tills den når magneten. 4. Kopplingen: Anslutas som vanligt till stiften P5 och P6 på kretskortet, ingen speciell polaritet.

4 Översikt funktioner Tabell 1. Funktioner Siffror Max Min Fab Steg Typ Text Nivå Line ute F/M Ingen text Dyp F/M d Juks F/M J Slur % S Napp 3 25,5 0,0 7 0,5 Amp n Brems % b Hillängd F/M HL Hilpaus 2 9,9 0,1 1,0 0,1 Sek HP Nappupp 2 9,9 0,1 1,0 0,1 Sek nu Nappner 2 9,9 0,1 1,0 0,1 Sek nn Dyp pause 2 9,9 0,1 1,0 0,1 Sek dp Bottenpaus 2 9,9 0,1 1,0 0,1 Sek bp Motorström 3 25,5 0,0 0,1 Amp I Batteri 2 99,9 8,0 x 1,0 Volt bt Hjulsensor Signal HS Hjulbas Varv Hb Showtime 2 9,9 0,1 2,5 0,1 Sek St Programval Fångst Error Visas med de 4:a röda LED F Visas blinkande vid napp tillsammans med Line ute. Visas bara vid något fel. Förkortningar F/M = Famn/Meter vilket är valfritt. Sek = Sekund. Alla tider i up justeras och visas i tiondels sekund. Amp = Ampere. Visas i hela ampere utan decimal. Nås direkt från Line ute med Knapparna Dyp, Juks, Slur, Napp, Brems och Zero. Första tryck på respektive knapp väljer först aktuell funktion. Därefter ändras själva värdet. Nås om P-knappen hålls inne i 2 sekunder. Därefter upprepade tryck stega till önskad funktion. Avancerade funktioner nås om knappen hålls in ytterligare 2 sekunder. Först kommer funktionen Hillängd med ett pip och sedan Hjulsensor med ett pip till.

5 Detaljerat om funktioner nivå A Fiskemetod (Visas med LED) Genom tryck på P-knappen väljs vilken fiskemetod som skall användas. Varje tryck på P- knappen stegar till nästa metod, eller till den första. De 4:a fiskemetoderna är som förr 1. Napp upp 2. Hiling 3. Nappned 4. Bottenfiske. Valet av fiskemetod visas hela tiden med en röd LED till väster o displayen. I Automatik läge blinkar LED:en långsamt. I Manuellt läge lyser den fast. Line ute (Inget tecken i display) skiljer sig lite mot för BJ5. I stället för att Line ute hamnar på 199 ovanför 0 så räknar up med negativa tal. 1, -2 osv. till 999. Displayen kan visa Famn eller Meter. Lineute har ingen text eftersom det kan ha värdet -999, som tar 4 tecken. Siffran längst till vänster har då 2 funktioner. Att visa minus tecken -, samt ett blinkande F vid Fångst. Dyp (d) nås direkt med knapparna DYP100, DYP10 och DYP1. DYP100 ökar 100-tals siffran, DYP10 10-tals och DYP1 1-talssiffran. För att minska en siffra måste en roll over göras, alltså öka 9 som då blir 0. I Fiskemetod (4) fungerar Dyp som Maxdjup, som i äldre BJ5, och bör då alltså sättas djupare än avståndet till botten. Juks (J) sätts på samma sätt som Dyp men har bara två knappar, JUKS10 och JUKS1, Dessa två knappar har även en andra funktion. Se programmering Juks är den längd som dras upp efter att Lineute nått Dyp eller botten. Slur (S) är dragkraften som hjulet har när linan skall upp eller står stilla. Nås direkt med knapparna Slur+ och Slur-. Värde mellan 0 och 95% i steg om 5.

6 95% är full kraft på hjulet. Napp (n) nås direkt med knapparna Napp+ och Napp-. Justering i steg om 0,5 från 0,0 till 25,5 Ampere, och motsvarar hur mycket ström motorn ska förbruka innan Nappregistrering görs. 25,5 i Napp kopplar ur Nappregistrering helt. Brems (b) är broms kraften på hjulet då linan skall ut. Om kraften är för liten kan trassel på linan uppstå. Brems nås direkt med knapparna Brems+ och Brems-. Värde mellan 0 och 95% i steg om 5. Obs! 95% på Brems är bara ca 20% på hjulet Detaljerat om funktioner nivå B Hillängd (HL) är den intervall längd som Juks är uppdelad i om Fiskemetod (2) används. Justerbar i steg om 1 mellan 1 och 99. Om Hillängd är större än Juks uteblir intervallen. Hilpause (HP) är den paus som görs när motorn stannar efter att dragit Hillängd. Justerbar i steg om 0,1 från 0,1 till 9,9 sekunder. Endast Fiskemetod(2) Nappupp (nu). Tiden som Motorströmmen måste överskrida Napp innan Nappregistrering inträffar. Justerbar i steg om 0,1 mellan 0,1 och 9,9 sekunder. För kort tid kan ge falsk nappregistrering. Nappner (nn) är maximala tiden som ett varv på hjulet får ta när linan går ut innan Napp på ner tur registreras. Gäller bara i Fiskemetod (3). Justerbar i steg om 0,1 från 0,1 till 9,9 sekunder. Napp på ner tur registreras bara också om Line ute är djupare än Juks. Dyppaus (dp) är den paus hjulet gör efter att det Dyp är nådd. Justerbar i steg om 0,1 från 0,1 till 9,9 sekunder. (Används ej i Fiskemetod (4)) då Bottenpaus används i stället. Bottenpaus (bp) är den maximala tid ett hjulvarv går ta innan botten registreras i Fiskemetod (4). Justerbar i steg om 0,1 från 0,1 till 9,9 sekunder. Botten registreras bara om Line ute är djupare än Juks. Batterispänning (bt) visar i hela Volt matningsspänning, alltså båtens batteri. Elektroniken bör ha matningsspänning mellan 12-24volt DC. Motorström (I) visas i Ampere och är den strömförbrukning som är grunden för Nappregistrering. Då denna Motorström är högre än Napp under tiden Nappupp, inträder Nappregistrering.

7 Detaljerat om funktioner nivå C Hjulsensor (HS) är en funktion där man kan se om de båda signalerna från hjulsensorn når elektroniken. I normala fall är värdet två ettor (11), en siffra per signal. När magneten i hjulet roterar kommer först den ena signalen att påverkas vilket visas med (10) eller (10) beroende på rotationsriktningen. Därefter kommer båda sensorerna att påverkas (00). Efter ytterligare rotation kommer första sensorn tappa signal (01) eller (10) beroende på rotationsriktning, för att sedan bli (11) då magneten passerat givaren helt. Om inte detta överensstämmer, kolla Felsökning. Hjulbas (Hb) är basen för Line ute och alla andra längdenheter, och talar om för up antalet hjulvarv som ska passera mellan upp eller nerräkning av Line ute. Sätt 4 för att Line ute skall visa Famnar och till 2 för Meter. Showtime (St) är den tid som displayen temporärt visar Slur, Napp, Brems, Dyp eller Juks när respektive knapp har tryckts. Därefter återgår displayen till föregående funktion. Även under Programmering kan alla dessa funktioner nås direkt, utom Juks som används för att justera valt värde. Men om först tryck på någon av Dyp-knapparna görs, kan även Juks ställas. Justerbar i steg om 0,1 från 0,1 till 9,9 Sekunder Nappregistrering innebär att linan kommer att dras upp tills Line ute visar noll (0). 30 ljudstötar och ett blinkande F i displayen bekräftar detta. Programmet ligger aktivt hela tiden tills någon av knapparna Auto, Upp eller Stop/Ner trycks. Om fångsten efter uppdrag drar ut linan igen, startar motorn på nytt. Tills Line ute visar 0 igen. Nappregistrering kan bara göras i Automatik läge. Två olika typer finns, precis som i gamla BJ5. A. Nappregistrering på grund av hög motorström. Påverkas av Napp och Nappupp. B. Nappregistrering på grund av att linan stannar på ner tur. Påverkas bara av Nappner Automatik läge betyder att något av de 4:a Fiskemetoderna körs och att hjulet styrs av det valda programmet. Hjulet kan för en tid stå stilla, för att sedan starta. Håll ALDRIG på med linan när maskinen är i detta läge utan gå först över i Manuellt läge. I Automatik läge kan Nappregistrering göras. För att sätta up i Automatik läge tryck på A-knappen. Lägg märke till att om en ändring görs av något värde när up är i Automatik läge bör nytt tryck på A- knappen göras. Kraften på hjulet regleras med Slur och Brems. Manuellt läge intas genom tryck på endera Stop/Ner-knappen, eller Upp-knappen, vilka också kontrollerar hjulet. Nappregistrering kan inte göras i detta läge och kraften på hjulet regleras med Slur och Brems.

8 Knappar översikt. up har följande 16 knappar. 1. Dyp Dyp10 3. Dyp1 4. Juks10 5. Juks1 6. P (Program) 7. Z (Zero) 8. A (Auto) 9. Stop/Ner 10. Upp 11. Slur+ 12. Napp Brems Slur 15. Napp- 16. Brems P-knappen används för flera ändamål. 1. Ändring av Fiskemetod. Gäller om display visar funktioner under nivå A. 2. Inleda programmerings läge. Genom att hålla knappen inne någon sekund tills det piper till, och displayen visar HL kan enklare inställningar göras (nivå B). HL (Hillängd) är den första i ordningen, se nivå B i tabell 1 eller Val av funktion i programmeringsläge. Vidare tryck på P-knappen stegar till nästa funktion inom B eller C, osv. tills det piper igen och HL visas. För att komma ur programmeringen tryck Z-knappen. 4. Inleda programmeringsläge nivå C. För att nå mera avancerade funktioner (nivå C) håll inne knappen i fyra sekunder eller tills andra pipet hörs och det står HS i displayen. Z-Knappen har 3 funktioner. 1. Nolla räkneverket (kort tryck då Line ute visas), om motorn går stannar även denna. 2. Återgå till Lineute. 3. Reset. Fabriksjusterar alla värden i up. (5 sekunders nertryck) Upp-Knappen startar eller stoppar motorn och sätter up i Manuellt läge. Med kort tryck på knappen fortsätter motorn att gå när knappen släpps. Men om längre tryck görs stannar motorn direkt. Stop/Ner-Knappen stannar motorn och sätter up i Manuellt läge. Om knappen hålls inne inträder Ner, dvs. hjulet övergår till Brems kraft tills knappen släpps igen, då återfår hjulet Slur kraft. A-Knappen sätter up i Automatik läge. Den Fiskemetod som är vald startas från början och indikerande LED börjar blinka.

9 Displayen består av 4a stycken 7 segments LED. Samma typ av display som i BJ5 men mycket starkare och större, vilket gör den tydligare i solljus. För att inte displayen skall vara för stark i kvälls ljus så finns det en automatisk reglering av styrkan. Se Ljussensor De 2 tecknen till vänster är normalt text som visar vald funktion och de två till höger värdet för denna. T.ex. visas här Hilpause (HP) 1.0sekund. Text Värde Ljussensor sitter placerad mellan Brems+ och Brems- knapparna innanför ett fönster och mäter dagsljuset som justerar displayens styrka helt automatiskt. Om inte displayen lyser stark nog kanske något skräp blockerar ljuset för fönstret. Error (E) visas bara om minnet i up är felande. Maskinen kan användas, men inget värde kommer att sparas tills nästa påslag av maskinen. up bör skickas på service. Led är små starka strömsnåla lampor som visar vilken Fiskemetod som är vald. De blinkar när maskinen jobbar i Automatik läge och lyser fast i Manuellt läge. Programmering är den del av up som skiljer sig mest mot för BJ5. Tider, längder och pausar som i BJ5 var fast, går nu att justera. P-knappen inleder programmeringen och används även för att stega till rätt funktion. Juks10 och Juks1 knapparna förändrar värdet, Juks10 ökar med 10 och Juks1 med 1. Z-knappen avslutar programmeringen. Alla värden i up kan fabriksinställas, se Z-knappen och ger då up samma inställningar som BJ5. För att göra programmering lätt finns olika nivåer på hur de hittas. Viktiga saker ligger enklast till hands med sina direkta knappar, nivå A. Därefter nivå B, och sist C som inte används så ofta. Navigering Tabell 2 Direkt knappar Z-knappen eller Showtime Fiskemetod Dyp Juks Slur Napp Brems Lineute P-knappen 2 sekunder Hillängd Hilpause Nappupp P-knappen 4 sekunder Nappner P Dyppaus Z-knappen Bottenpaus Ström Batteri Hjulsensor Hjulbas Showtime 4rfwf P

10 Felsökning A. Fel i räkningen a. up räknar inte. i. Gör Reset se Z-knappen. ii. Kolla att hjul givaren är okej. Se Hjulsensor. b. Det står alltid (11) i displayen. i. Magneterna i hjulet kan vara felvänd eller saknad. ii. Avståndet till magneten vara för stort. iii. Det kan även vara fel på givar kabeln eller elektronik. iv. Testa med ny givare. c. Någon eller båda signalerna visar alltid (0) i. Dra ur givaren ur hjulhuset. 1. Visar givaren (1)? Givaren eller givar kabel felande. ii. Dra isär givar kontakten på elektroniken 1. Om någon (0) visas nu är det fel på elektroniken. 2. Om (1) visas är det fel i givaren. d. Räknar bara vid långsam hastighet. i. Troligen är givaren vriden. Vrid den så beteendet under Hjulsensor är korrekt. e. Räknar inte rätt längd. i. Se till att Hjulbas (Hb) är satt till 4 för Famn eller 2 för Meter. B. Displayen a. Lyser svagt i. Lyser den starkt i upp start, då displayen visar BJ5? 1. Ja. Ljussensorn fungerar. 2. Nej. Fel i elektronik. ii. Skräp i fönstret till Ljussesorn? 1. Nej. Reagerar den på en ficklampa? b. Lyser starkt i. Starkt ljus faller kanske på Ljussensorn, då lyser den starkt. ii. Håll för Ljussensorn. Bättre? 1. Ja. För känslig sensor 2. Nej. Fel i elektronik. Specifikation. 1. Matningsspänning: 12 till 24 volt DC 300VA 2. Strömförbrukning: a. Max 30Ampere b. Min 150mAmpere 3. Dragstyrka: a. Max 25Kg

11 Sakregister i alfabetisk ordning Index Sida Index Sida A-knappen 8 Automatik läge 7 Batteri 3 Botten fiskemetod(4) 5 Bottenpaus 6 Brems 4,6 Brems knapparna +/- 6 Display 9 Dyp 5 Dyp-knapparna 100,10,1 5 Dyppaus 6 Error 9 Felsökning 10 Fiskemetod 5 Fångst > se Nappregistrering Hil fiskemetod(2) 5 Hillängd 4,6 Hilpaus 4,6 Hjulbas 4,7 Hjulsensor 4,7 Installation 3 Juks 4,5 Juks-knapparna 10,1 5 Kopplingen 3 Kopplingsanslutning 3 LED 9 Lineute 4,5 Ljussensor 9 Manuellt läge 7 Matningsspänning > se Batteri Maxdjup > se Dyp Motoranslutning 3 Motorström 4,6 Napp 4,6 Napp knapparna +/- 6 Nappner 4,6 Nappner fiskemetod(3) 6 Nappregistrering 7 Nappupp fiskemetod(1) 5 Nappupp 4,6 P-knappen 8 Programmering 7 Reset > se Z-knappen Showtime 4,7 Slur 4,5 Slur knapparna +/- 5 Stopp/Ner-knappen 8 Upp knappen 8 Z-knappen 8

12

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Montering av panelen och ihopkoppling av systemet

Montering av panelen och ihopkoppling av systemet Dokumentrevision 3.7, augusti 2010 Gobius för septiktankar, version 2.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427),

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Svensk manual för BJ5000

Svensk manual för BJ5000 Svensk manual för BJ5000 Utgåva 12 Program 4.0704 2009-10-16 J:\BJ53\Kund\Manual\Powerpoint\Utgåva 12\Svensk\Manual BJ53 Svensk Program 4.0704 Utgåva 12.ppt 2 INNEHÅLL Sida Installation 3 Display 4 Trycknappar

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Gobius för vatten och bränsletankar, version 2.0

Gobius för vatten och bränsletankar, version 2.0 Dokumentrevision 3.7, august 2010 Gobius för vatten och bränsletankar, version 2.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Montering av panelen och ihopkoppling av systemet

Montering av panelen och ihopkoppling av systemet Dokumentversion 3.3, oktober 2009 Gobius för vatten och bränsletankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427),

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Manual No: M0012 Issue No: 2 Date: 2006-06-24 MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Innehåll 1. Snabbguide......2 2. Introduktion..3 3. Specifikation....4 4. Knappsats.....5 5. Försiktighetsåtgärder....6 6. Användarmanual...

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

e-sense move dali Manual

e-sense move dali Manual e-sense move dali Manual Innehåll Moves grundläggande funktionssätt...4 5 Programmera RF-signalen...6 7 Ta bort RF-signalen...8 Förinställda scenarion...9 Alternativ för mottagande av RF-signaler...10

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 MANUAL Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Manual Nya Akka-SMART

Manual Nya Akka-SMART Manual Nya Akka-SMART Detta är en förenklad Manual för Akka SMART som gjorts på Center för sinnestimulering Lagunen Slingan utifrån erfarenheter vid användandet av Akka SMART. Vid behov av mer detaljerad

Läs mer

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04 First, Sign and Date Allmänt 1 (6) Växel låds indikator enhet för sekventiella växellådor med upp till 9 lägen. Indikatorn är uppbyggd runt en 8 bitars RISC processor. Ingången för växel låds sensorn är

Läs mer

Gobius för vatten och bränsletankar, med kontinuerlig mätning

Gobius för vatten och bränsletankar, med kontinuerlig mätning Dokumentrevision 4.01, maj 2010 Gobius för vatten och bränsletankar, med kontinuerlig mätning Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel,

Läs mer

BATTMAN III Amperetimräknare

BATTMAN III Amperetimräknare BATTMAN III Amperetimräknare Artnr BA 1224 AHR/W SVENSKA Digitalt kontrollinstrument som mäter: Uttagen respektive återförd kapacitet -Ah Laddningsström -A Urladdningsström -A Batterispänning -V Vi tackar

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual

G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual Läs igenom innan användning BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se Allmänna Specifikationer E-1160-N2P Strömförsörjning 100-240v AC 50/60Hz Optimal

Läs mer

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk NX Trådlöst Vindgivarset Installationmanual NX Vindgivarset 1 NX Vindgivarset Edition: April 2007 2 NX Vindgivarset Innehåll 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Part specifikation... 4 3 INSTALLATION...

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Justering av ändlägena (om det behövs)

Justering av ändlägena (om det behövs) Justering av ändlägena (om det behövs) Ändlägena har vid fabriken förinställts för 70 öst till 70 väst. Om en mindre asimutvinkel önskas, kan ändlägena justeras enligt följande: 1. Kör motorn till 0 med

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 SAN IP54 S M A R T B E L Y S N I N G F R Å N A A X S U S A B LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 Allm. produktinformation Plafonden SAN IP54

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Total Control snabbguide

Total Control snabbguide Total Control snabbguide Total Control, tillverkad av Irritrol systems är en bevattningsdator med möjlighet att styra 6-24 olika bevattningssektioner. Varje sektion kopplas till en magnetventil som öppnar

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer