Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner!"

Transkript

1 Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner! Bli en SMART Diplomerad skola - utbildning i 4 steg

2 SMART Diplomerad skola För en lyckad investering och implementering rekommenderar vi att skolledaren är med på utbildningen. Engagemang Under en SMART-utbildning engageras deltagarna genom praktiska visuella övningar som gör inlärningen lättare. Alla våra utbildare har genomgått en SMART-certifiering, vilket är en garanti för hög pedagogisk kvalité på de utbildningsmoment som genomförs. Under årens lopp har vi försett flera tusen lärare och pedagoger med nya redskap för att kunna lära ut nya saker på nya sätt. Sedan vi startade med SMART Diplomerad skola 2010, har fler än 200 skolor blivit SMART Diplomerade i Sverige. Vi har nu ett 200-tal SMART Diplomerade skolor och fler än SMART Board-utrustade klassrum i Sverige! Läs mer om våra utbildningar på

3 NYHET - SMART Diplomerad skola med LPP Utbildning är inte en punktinsats, det är en pedagogisk process Att köpa interaktiva skrivtavlor till skolan är en långsiktig investering, där det är minst lika viktigt att säkerställa att skriv-tavlorna används när de väl är på plats. Med en SMART Board i klassrummet öppnas dörrar till fantastiska möjligheter för ett helt nytt sätt att möta eleverna på. Med syfte att förhöja kvalitén på utbildningar och samarbeten och som mål att göra skolan till en plats för mer lustfyllt lärande, har vi utvecklat ett utbildningsprogram - SMART Diplomerad skola. För att bli en SMART Diplomerad skola för SMART Board interaktiv skrivtavla, skall minst två lärare/pedagoger från samma skola ha deltagit i de fyra utbildningssteg som ingår. Du som enskild lärare/pedagog kan också välja att själv gå de fyra utbildningsstegen, för att investera i din egen digitala kompetensutveckling och anställningsbarhet i den nya skolan. Under utbildningen får du lära dig hur man använder programmet SMART Notebook där vi arbetar med momenten Planering, Genomförande med eleverna samt Uppföljning. Efter avslutad utbildning har du som deltagare fått teorin, praktiken samt säkerheten i att vara flexibel att styra undervisningen dit du vill, samt kunskaper som gör att du kan skapa din egen lektionsplanering med Notebook som stöd. De fyra utbildningssteg som ingår i SMART Diplomerad skola är: Steg 1. Steg 2. Steg 3. Steg 4. SMART Start. SMART Lektionsskapardagar. Skapa en röd tråd i dina interaktiva lektioner. SMART Lärare. Utbilda dina kollegor på din skola SMART LPP. Lektionsskapande knyts ihop med Lärarens/pedagogens LPP utifrån Lgr11. Läs mer om utbildningarna på nästa uppslag! En liten satsning i det stora hela Hur kan vi bidra till den digitala agendan? Med vår specialistkunskap i hantering av de digitala verktyg som finns till buds för att undervisa idag, kan tekniken komma in i undervisningen på ett helt naturligt sätt. Det handlar om att lära ut nya saker på nya sätt. Det är med de investeringar som vi gör i teknik och utbildning idag som vi bygger framtidens samhälle. Framtiden börjar här och nu. Med en SMART diplomerad utbildning i botten, har du som lärare/pedagog en mycket bra grund att stå på. Inte bara för att känna sig trygg med de digitala verktygen i undervisningen, utan också genom nätverk och inspirationsträffar samt de mängder av lektioner som gjorts av andra lärare/pedagoger. SMART klubbens medlemmar har en sak gemensamt ett enklare och mer lustfyllt lärande för både lärare och elever.

4 SMART Kompetensutveckling SMART-certifierade utbildare på Netsmart De som utbildar skolans lärare och pedagoger i att använda SMART Board och SMART Notebook, måste själva ha den uppdaterade kunskap som krävs för att skrivtavlan och programmet skall användas på ett pedagogiskt sätt. Varje månad utbildar Netsmart fler än 300 lärare/pedagoger i hur man använder SMART-produkter. Alla våra utbildare har genomgått en SMART-certifiering, vilket är en garanti för hög pedagogisk kvalité på de utbildningspass som genomförs. Som en del i vår kvalitetssäkring genomför vi en utvärdering efter varje utbildning. Resultaten från dessa visar på mycket nöjda deltagare. Steg 1. SMART START. Välj den typ av kurs som passar dig! SMART START uppdelat på två tillfällen Under utbildningen får du lära dig hur du kan använda SMART Notebook samt arbeta med andra program på din SMART Board interaktiva skrivtavla. Fokus under utbildningen ligger på planering, genomförande och uppföljning. Efter avslutat utbildningsmoment har du en bra grund att stå på för att börja använda din interaktiva skrivtavla. Utbildningen delas upp på två dagar. Detta ger dig möjlighet att hinna reflektera och hinna arbeta med det som vi gått igenom under dag ett, du träffar samma utbildare igen vid dag två då kan ni gemensamt gå igenom de eventuella frågor som dykt upp. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen á 2 timmar. I utbildningen ingår: 5 böcker Inte Utan min SMART Board SMART Certifierad diplom till samtliga deltagare 2 platser till steg 2 - Lektionsskapardagar, värde 4000 kr Planering, genomförande, uppföljning som tar upp följande moment: Introduktion SMART Notebook grunder Objekt i Notebook Galleri Arbeta med internet Lesson Activity Toolkit SMART Ink SMART Klubben Repetition/önskemål SMART START workshop där lärarna har med sig sina egna datorer Under denna utbildning får du möjlighet att praktiskt arbeta med de moment som vi går igenom. Du får en genomgång av hur du kan använda SMART Notebook samt arbeta med andra program. Fokus under kursen ligger på planering, genomförande och uppföljning. Efter att du gjort det här momentet har du en bra grund att stå på i ditt användande av SMART Board interaktiv skrivtavla. Utbildningen är på fyra timmar och kan även utformas efter önskemål. Utrustning som krävs: 1 dator per två deltagare. Senaste versionen av Notebook installerad I utbildningen ingår: 5 böcker Inte Utan min SMART Board SMART Certifierad diplom till samtliga deltagare 2 platser till steg 2 - Lektionsskapardagar, värde 4000 kr Introduktion SMART Notebook grunder Objekt i Notebook Galleri Arbeta med internet Lesson Activity Toolkit SMART Ink SMART Klubben Repetition/önskemål SMART START Fortsättningsutbildning Under utbildningen får du utveckla dina kunskaper i användandet av SMART Notebook. Fokus ligger på hur du som lärare/pedagog bygger upp ditt galleri, använder dig av Lesson Activity Toolkit samt hur du arbetar med inspelning av lektioner och film. Antal deltagare ur en pedagogisk synvinkel ca 20 personer. Förkunskap: SMART START I utbildningen ingår: Två timmars utbildning ute på er skola 5 böcker Inte Utan min SMART Board Diplom till samtliga deltagare Planering, genomförande, uppföljning som tar upp följande moment: Repetition/önskemål Galleri Videospelare Inspelare Kontrollpanelen Lesson Activity Toolkit SMART Klubben NYHET! USB med: Nedladdningsguide för Notebook. Kom igång med Notebook 11. Film+manual 10 populära lektioner

5 Steg 2. SMART Lektionsskapardagar Under dessa dagar tar vi upp ämnen som Notebook, färg och form, interaktivitet, copyright och hur man kan spara tid genom att förbereda lektioner. Fokus under utbildningen ligger på hur man på ett enkelt sätt kan effektivisera sitt lektionsskapande och hur lektionerna kan göras mer interaktiva. Syftet med utbildningen är att inspirera till att skapa lektionsmaterial samt utbyta erfarenheter med kollegor som delar samma entusiasm för arbetet med SMART Board interaktiv skrivtavla. Vi har även Lektionsskapardagar för matematik. Intensiva dagar med många nya idéer och kontakter. Nyttigt att få göra lektioner på tid för att lära sig att en Smartboardlektion inte ska ta längre tid att planera än en vanlig lektion. Antal platser: SMART Diplomerad Skola erbjuds 2 platser från SMART START. För fler antal deltagare kontakta oss. Förkunskaper: Genomfört Steg 1 samt ha med egen dator med Notebook installerat. Antal platser: ca 25 st/ tillfälle Steg 3. SMART Lärare SMART Lärare är en kurs som fördjupar lärarens/ pedagogens kunskaper i SMART Notebook. Efter utbildningen kan man förmedla sina kunskaper och inspirera sina kollegor. Kursen är riktad till lärare/pedagoger som har goda färdigheter i SMART Notebook. När du gått kursen får du ta del av vårt nätverk för lärare genom en årlig träff. Under denna dag går vi igenom metodik och fördjupar oss i Notebook. Antal platser: ca 15 st/ tillfälle Förkunskaper: Genomfört steg 1 och 2 Steg 4. SMART LPP. Lektionsskapande med Lärarens/pedagogens LPP utifrån Lgr11. Du som pedagog/kursdeltagare fått möjlighet att skapa lektioner tillsammans med andra lärare från ditt ämnesområde. Under handledning av Netsmart Certifierad SMART Utbildare (NCSU) kommer ni få reda ut hur man kommer åt kärnan i ett begränsat ämnesområde. Ni kommer också få tips och stöd av utsedd NCSU i att utforma ett interaktivt och kollaborativt innehåll som utmanar din målgrupp. Det är mycket viktigt att du har en utarbetad tanke för en begränsad tidsperiod om ca 4 veckor (motsvarande en kortare LPP) där du vet vad du vill att din målgrupp skall uppnå. Vi förutsätter också att du har kännedom av vad som står i LGR11 kring området, möjlighet att diskutera detta finns självklart! Då arbetet med dina NB-filer är klara kommer du att få vägledning och tips om hur du enklast sparar, delar med dig samt utvärderar det målgruppen presterat. Vi kommer i samband med detta också samtala om hur vi får med oss målsmän i detta arbete. Du måste ha gått Steg 1 samt Steg 2 för att få möjlighet att delta i denna kurs. Antal platser: ca 15 st/ tillfälle Förkunskaper: Genomfört steg 1 och 2 SMART Kompetensutveckling i andra SMART produkter SMART Response SMART Response är verktyget som hjälper till att stämma av kunskapsnivån i klassrummet. Under utbildningen får du lära dig hur du skapar klasser och klasslistor i SMART Response. Ytterligare funktioner som vi går igenom är hur du kan använda anonymt läge eller ID för eleverna. Du lär dig också, hur du kan få ut resultatet på olika sätt från dina frågor. Utbildningen är på 3 timmar och kan även utformas efter önskemål. Starta upp Response Skapa uppgifter Genomför uppgifterna med eleverna Utvärdera resultaten Så anmäler du dig till utbildningarna: SMART Sync grundkurs för 1-1 datorer SMART sync är ett översiktsprogram som underlättar styrningen av datorer i undervisningen. Under utbildningen lär du dig hur du använder programvaran i klassrummet ihop med elevernas datorer. Du får lära dig funktioner som till exempel hur du kan gruppera klassen, skicka webbsidor direkt till eleverna samt använda dig av chatten och vid behov stänga ner Internet. Utbildningen är på tre timmar och anpassas efter hur datormiljön i undervisningssalen ser ut. Observationsläge Kontrollera eleverna Kommunicera med eleverna Handled eleverna Samarbete Verktygsfältet SMART Sync för 1-1 datorer Via smartklubben.se eller kontakta eller genom din lokala återförsäljare. Gå in på för att se vilka återförsäljare som är certifierade för att hålla våra utbildningar.

6 Övriga utbildningar NYHET - Mera lyft för din matematikundervisning! Nu har du som gått en grundutbildning möjligheten att gå lektionsskapardagar med inriktning mot matematik. Kursen vänder sig till dig som undervisar i matematik och vill lära dig mer om hur du kan göra dina lektioner mer interaktiva med hjälp av din SMART Board. Antal dagar: 2 SMART Elevutbildning Detta utbildningsmoment kombineras med SMART Board utbildningen för pedagogerna. Eleverna får med sig grunderna i hur man använder SMART Board interaktiv skrivtavla. Detta öppnar helt nya möjligheter vid skapandet av interaktiva lektioner. I utbildningen ingår: En timmes utbildning ute på er skola

7 Nyhet! SMART utbildning för dig som är Skolledare eller IT-strateg Är du skolledare eller IT-strateg och har införskaffat eller är på väg att införskaffa SMART Board till din verksamhet? Känner du till möjligheterna med din investering? Plats: En heldag på kursgård eller IHM eller lokal ort. Innehåll: Skolans vision med interaktiva skrivtavlor Implementeringsstrategi vilken väg ska skolan ta? Kompetensutveckling för pedagoger Best practice från erfarna pedagoger Alla våra utbildningar skall säkerställa att skolans investering kommer till användning. SMART Notebook - mjukvaran på Svenska som medföljer SMART Board och har gratis galleri med fler än 6500 objekt (bilder, flashfiler,ljud och video) för många ämnen. Fria licenser för alla datorer - såväl lärarnas och elevernas på skolan och hemma. Dessutom fria uppgraderingar. SMART Klubben är mötesplatsen för användare av SMART Board interaktiv skrivtavla. Klubben startade i mars 2008 och är idag Sveriges största aktiva användar- Telia 12:34 Search 12:34 ntligen hšr! förening för interaktiva skrivtavlor. Lärare/pedagoger kan här utbyta idéer samt dela med sig av färdiga lektioner skapade i SMART Notebook. SMART Klubben har idag över registrerade användare med över 1700 lektioner. SMART Klubben ger också medlemsförmåner från flera förlag. SMART Klubben är för dig som lärare en trygghet vid val av SMART Board - här finns alltid andra lärare som kan tipsa hur man på bästa sätt använder SMART Board i olika ämnen. Vi har även SMART Klubben-träffar där användarna möts över en bit mat och får inspiration samt fortbildning - kostnadsfritt från Boden i Norr till Malmö i söder. De som har SMART Board registrerar sig gratis på SMART Klubben finns som app! Kan laddas ned av medlemmarna från appstore eller via länk från smartklubben.se. SMART Board Sverige på Facebook Från och med november 2012 finns SMART Board Sverige på facebook. Så anmäler du dig till utbildningarna: Via smartklubben.se eller kontakta eller genom din lokala återförsäljare. Gå in på för att se vilka återförsäljare som är certifierade för att hålla våra utbildningar.

8 Allt det här får du på köpet hos din auktoriserade Netsmart-återförsäljare: Svensk uppgradering av mjukvaran ett antal gånger under varje läsår, i direkt samarbete med leverantören SMART Technologies. Hos en auktoriserad Netsmart-återförsäljare riskerar du inte att få uppdateringen på ett främmande språk. Medlemskap i nätverket Smartklubben med användare och över 1700 lektioner. Alla skolans användare registreras för ett levande interaktivt och pedagogiskt utbyte. Kostnadsfritt. (värde 5000:- per tavla). Finns även som app på appstore. En lokal återförsäljare som genomgått auktorisering i direkt samarbete med Netsmart och tillverkaren SMART Technologies, både vad gäller användarutbildning och service. Tillgång till certifierad och diplomerad utbildning, under ledning av SMART-pedagoger, i fyra steg. SMART Start, SMART Diplomerad skola, SMART Lärare och SMART LPP. Endast en av Netsmart godkänd utbildare har rätt att utfärda diplom till skolledare, lärare och utbildare, som formell pedagogisk merit. Tillgång till internationellt utbyte i ett nätverk, med möten över hela Europa. Här kan skolan ta del av nya pedagogiska erfarenheter och bli en SMART Showcase School (SSS) eller en SMART Exemplary Educator. (SEE). Återkommande kostnadsfria workshops i bl a Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Umeå, för inspiration, tips och det senaste inom användarutveckling. Nästa utbildningstillfälle ser du i SMART-klubben. Kostnadsfria Interaktiva On Line workshops där användare kan ställa frågor och svar, och få en direkt återkoppling. Skräddarsydda inspirationsvisningar på önskad nivå. Netsmart, eller någon av våra återförsäljare kommer gärna till din skola för ett kostnadsfritt inspirationspass. Nära och aktivt samarbete med Sveriges ledande förlag för framtida pedagogiska läromedel. Snabba leveranser direkt från vårt centrallager i Malmö och snabb installation av SMARTutbildade experter. Alltid den senaste versionen av SMART Board, med full trygghet och garanti. Direkt lokal support av certifierade SMART-tekniker på plats, vid eventuella driftstörningar. Inga väntetider eller långa transporter av produkter som behöver översyn eller reparation. Möjlighet att utveckla användandet av produkter kopplade till SMART för att få en helhetslösning med SMART Board, SMART Response, SMART Sync och SMART Dokumentkamera. Se urvalet på smartboard.se/produkter/ Ett auktoriserat samarbete direkt med tillverkaren SMART Technologies som garanterar lagstadgat producentansvar för hantering av elektroniska produkter. Återförsäljare Vretenvägen 13, Solna Svensk distributör av SMART Board sedan 1996 Netsmart Svensk distributör för SMART Board interaktiv skrivtavla Stockholm tel Göteborg tel Lund tel Karlskrona tel Svensk distributör för SMART Board sedan SMART Technologies. Med ensamrätt. Logotypen SMART, SMART-slogans och smarttech är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies i USA och/eller andra länder.

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Öka engagemanget och lusten att lära!

Öka engagemanget och lusten att lära! Bli en SMART Diplomerad skola Öka engagemanget och lusten att lära! www.smartboard.se/utbildning Det extraordinära på ett enkelt sätt SMART Diplomerad skola Engagemang Under en SMART utbildning engageras

Läs mer

academy UTBILDNINGAR INTERAKTIVA TAVLOR OCH VERKTYG I KLASSRUMMET en distributör nära dig

academy UTBILDNINGAR INTERAKTIVA TAVLOR OCH VERKTYG I KLASSRUMMET en distributör nära dig academy UTBILDNINGAR INTERAKTIVA TAVLOR OCH VERKTYG I KLASSRUMMET en distributör nära dig Kunniga och utbildade lärare är en förutsättning för att ActivBoard ska komma till sin fulla rätt i klassrummet.

Läs mer

APPLE TV. SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera KAMPANJER 2014

APPLE TV. SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera KAMPANJER 2014 www.presentationsdata.se - 08-0 00 27 SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera APPLE TV PÅ KÖPET VID BESTÄLLNING INNAN 1/12 Med Airplay visar

Läs mer

IT-strategi. Sida 1 (6)

IT-strategi. Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2013-05-03 IT-strategi I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2015 våren 2016 Medioteket 2 KOMPETENSUTVECKLING FÖRSKOLA HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 Förskolan, Medioteket och det livslånga lärandet Förskolan lägger grunden till ett livslångt

Läs mer

Alternativa verktyg, matematik med stöd av it

Alternativa verktyg, matematik med stöd av it Alternativa verktyg, matematik med stöd av it Aktivitets ID: 84752 Tid: 19 september - 21 oktober 2016 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent

Läs mer

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Aktivitets ID: 84627 Tid: 19 september - 21 oktober 2016 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Ett nytt sätt att samarbeta

Ett nytt sätt att samarbeta Ett nytt sätt att samarbeta Tänk på samarbete på ett nytt sätt SMARTs interaktiva teknik bidrar till att underlätta förändringar av företagskulturen inom vår organisation. Den hjälper våra anställda att

Läs mer

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Aktivitets ID: 45969 Tid: 4 april - 6 maj 2016 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson,

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna Barn- och skolförvaltningen Lunds stad Tuna skolområde IKT - handlingsplan för skolområde Tuna I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolplanen

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare!

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare! KUNSKAPSVINNARE Vad är Kunskapsvinnare? Varje skola är unik och behöver göra sin digitala resa i den takt som passar skolans organisation bäst. Vårt utbildningskoncept Kunskapsvinnare möter och utgår från

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se. Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se. Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE DIN RESURS I SKOLAN avmediaskane.se Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE AV Media Skåne AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner och 11 andra kommuner. Vi

Läs mer

Vårerbjudande Köp valfritt antal A-böcker av Mattedetektiverna/Mattespanarna så får du B-böckerna på köpet!

Vårerbjudande Köp valfritt antal A-böcker av Mattedetektiverna/Mattespanarna så får du B-böckerna på köpet! Vårerbjudande Köp valfritt antal A-böcker av Mattedetektiverna/Mattespanarna så får du B-böckerna på köpet! Så här enkelt är det! Köp A...B på köpet 1. Gå in på liber.se/uppdragmatte och fyll i dina kontaktuppgifter

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Smartboard i praktiken.

Smartboard i praktiken. Smartboard i praktiken. Ett fortbildningsmaterial för arbetslag och skolpersonal i Malmö stad. Del 2 Innehåll: Dokumentera samtalet i klassrummet. Internet som resurs, 1. Tankekarta. Kom igång... Funktioner:

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Digitalt lärande och programmering i klassrummet Digitalt lärande och programmering i klassrummet utbildningsprojekt för lärare Vision Programmering blir en naturlig del i klassrummet. Alla lärare ska kunna använda programmering som ett arbetssätt för

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Nyfiken? Boka kostnadsfri inspiration på skolan/förskolan! info@netsmart.se

Nyfiken? Boka kostnadsfri inspiration på skolan/förskolan! info@netsmart.se Nyfiken? Boka kostnadsfri inspiration på skolan/förskolan! info@netsmart.se Filmen om SMART Board Interaktion leder till lärande Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar,

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Nyfiken? Boka kostnadsfri inspiration på skolan/förskolan! info@netsmart.se

Nyfiken? Boka kostnadsfri inspiration på skolan/förskolan! info@netsmart.se Nyfiken? Boka kostnadsfri inspiration på skolan/förskolan! info@netsmart.se Filmen om SMART Board Interaktion leder till lärande Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar,

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX. Nytt från den 1 oktober 2014

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX. Nytt från den 1 oktober 2014 ecampus min väg till KNX Nytt från den 1 oktober 2014 Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

NOKflex. Smartare matematikundervisning

NOKflex. Smartare matematikundervisning NOKflex Smartare matematikundervisning Med NOKflex får du tillgång till ett heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd både för elevens individuella lärande och för lärarledd undervisning.

Läs mer

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 as er ns La n re vå Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 15 20 Edimia Education AB 2014 Om Edimia Teamet bakom läromedlet har många års erfarenhet av läromedelsproduktion. Ett team med stor passion och

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard Grundkurs smartboard Inledning Smartboard är en interaktiv skrivtavla. Det finns många olika märken av interaktiva skrivtavlor, Smartboard är ett märke. Andra märken är Activeboard, ebeam, Teamboard mfl.

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? att sakta in. Hur kommer framtiden egentligen se ut? Vad kommer vi att jobba med? Vad är viktigt att våra barn blir

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

INTRODUKTION www.bokochwebb.se/sv. Välkommen till bok-och-webben i Svenska A

INTRODUKTION www.bokochwebb.se/sv. Välkommen till bok-och-webben i Svenska A INTRODUKTION www.bokochwebb.se/sv Välkommen till bok-och-webben i Svenska A Välkommen till bok-och-webben i Svenska A! Vi är glada över att du har valt att använda vårt material, och vi hoppas att du och

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: Stab Fastställd 2015-07-01 Reviderad: 2015-07-01 Vi öppnar dörrar för den digitala framtiden Bildningsförvaltningens plan för IKT 2015-2018 Gäller

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk omsorg.

Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk omsorg. Skolförvaltningen Pedagogcentrum Uppdaterad: 2015-12-01 Information angående fortbildningserbjudande Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk omsorg. Information

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens.

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Datum 2009-03-09 1 (6) Krusboda skola Lokal IT-plan HT2009-VT2010 2 (6) En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt

Läs mer

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Din utrustning: Dator, laddare, ryggsäck och enkla hörlurar som du får om några dagar Stöldskydd, nummer och namn Datorn är stöldmärkt och har ett nummer.

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014

Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014 Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014 Vision och målsättning Målet med Myrjöskolans IT-satsning är att förbereda eleverna inför framtida studier och arbetsliv där IT tillsammans med den senaste teknologin är

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Textkompetenser, Genre och Literacitet

Textkompetenser, Genre och Literacitet Textkompetenser, Genre och Literacitet Interaktiva tavlor och IT i Svenska utvecklingsarbete i Uddevalla NORDIC SMART SCHOOL PROJECT SYLVANA SOFKOVA HASHEMI, FIL. DR. Institutionen för Individ och samhälle

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Strategi för bättre lärande i matematik

Strategi för bättre lärande i matematik Strategi för bättre lärande i matematik Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE I MATEMATIK 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och Pysslingens

Läs mer

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Lära matematik med datorn Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Innehåll Varför undervisar jag som jag gör? Lärarens roll i det digitala klassrummet

Läs mer

Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet.

Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet. Innehåll: Den interaktiva skrivtavlans roll i klassrummet. Berättande Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet. 1 Användningsområden leta / använda

Läs mer

It-strategi för Väddöenheten

It-strategi för Väddöenheten It-strategi för Väddöenheten Fortbildning Pim nivå 3 för alla pedagoger under läsåret 12-13. Kollegiehandledning. Introduktion i november 2012 3 kollegiehandledningsperioder under läsåret 2013-14. 6 kollegiehandledare

Läs mer

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1 Hej! Här följer en kort presentation av Friends verksamhet och hur vi arbetar. Friends hjälper skolor och idrottsföreningar att bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Grupputbildning vintern Vecka 46: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning vintern Vecka 46: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning vintern 2017-18 17-18 Vintern Plats Folkets hus Skolgatan 59 Umeå Anmälan Via formulär på www.livskompass.se senast 31 oktober Pris Inklusive behandlingsmanual

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

IKT- strategi

IKT- strategi IKT- strategi 2016-18 SKOLAN SKALL GARANTERA ALLA ELEVER EN DIGITAL KOMPETENS. Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behöv för att kunna nyttja digitala medier

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer