Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning"

Transkript

1 ll Frihet... Vägen ti Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning

2 Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning Ett speciellt anpassat program för kvinnor med missbruksproblem som utsatts för fysisk/psykisk misshandel. Specialinriktning är relationsstörningar gällande kvinnor som utsatts för misshandel, kränkningar och övergrepp. Vi arbetar med missbruksproblem och våld utifrån två huvudproblem. I många behandlingsprogram tas missbrukande misshandlade kvinnor inte på tillräckligt stort allvar. Missbruk är en av flera viktiga faktorer som ökar risken för misshandel. Missbruksforskningen är vanligen baserad på en sjukdomsmodell, och många anser att själva misshandeln är ett beteende knutet till missbruket. Få hjälp att bryta ditt destruktiva liv Verksamheten bedrivs såsom en behandling enligt 12-stegs modellen med kognitiv inriktning med utslussboende, huvudsakligen riktat till kvinnor med missbruksproblematik i åldern 18 år och uppåt. Många kvinnor som levt i en miljö som har varit destruktiv eller dysfunktionell i många år har utvecklat problem såsom: medberoende, ätstörningar, varit utsatta för övergrepp och fysisk/psykisk misshandel, missbruk, destruktiva relationer till män, låg självkänsla. Personalen arbetar med attityder, relationer till andra kvinnor och tilliten till oss själva. Vi arbetar med problematiken på ett professionellt och seriöst sätt där vikten ligger på att ge den enskilde individen bra och kvalificerad vård. Många kvinnor har blivit kränkta av män både psykiskt och fysiskt och har lärt sig att anpassa sig efter män för att inte fara ännu mer illa. Att leva i en relation där det förekommer psykisk/fysisk misshandel är att leva i yttersta förnedring och är oerhört skamfyllt. Kvinnohemmet Rosen arbetar utifrån missbruk och våld som två huvudproblem, och syftet med att arbeta med destruktiva relationer där det förekommer våld är att ge gästerna kunskap om vilka mekanismer som styr en destruktiv relation. Det kan handla om makt, kontroll, skam och skuld. Gästerna får hjälp att se vilka drivkrafter som gör att de stannar kvar i relationen. Målet är att kvinnorna med kunskap, insikt och bearbetande behandling ska återvinna sin självkänsla, tron på sin egen förmåga och därmed kunna bryta sitt destruktiva relations- och livsmönster. Behandlingen ger kvinnorna möjligheten att påbörja arbetet med att bygga upp sin egen identitet igen och få friheten att ta ansvar för sina egna behov och känslor. Kvinnohemmet Rosen vänder sig enbart till kvinnor på deras villkor för att helt anpassa sig efter kvinnans behov. Kvinnohemmet Rosen utgår från varje kvinnas behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring. Kvinnohemmet Rosen anpassar också behandlingsinsatsen med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet fört med sig. Kvinnor behöver oftare längre behandling eftersom övergrepp och misshandel är vanligt som en del av problematiken. Hos oss får kvinnorna möjlighet till professionell hjälp att hantera dessa problem, annars är det stor risk att de faller tillbaka i missbruk. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv,. och har en individuell vårdplanering där var och ens behov, önskemål och intressen tillvaratas. Relationsprogram Enskilt och i grupp arbetar vi med teman som t.ex. olika roller, skam, skuld, övergrepp, drivkrafter, sexualitet och relationshistoria. Relationsveckor ingår i behandlingen på Kvinnohemmet Rosen, men ordnas även externt för intressenter som vill ha utbildning eller har en önskan om att bryta sitt destruktiva livsmönster. Den här veckan har inget med missbruk att göra, men för en missbrukare är det viktigt att bryta det destruktiva livsmönstret för att få en nykter/drogfrihet med kvalité. Behandlingen ger också kvinnorna kunskap om vad som händer i destruktiva misshandelrelationer och att våldet är mannens ansvar. Kvinnohemet Rosen har arbetat med detta upplägg sedan starten år Under dessa år har vi träffat många kvinnor som har utplånat sig själva, och har svårt att bara leva, utan kaos, lidande och drama. Vi lägger ner mycket arbete med att känna igen och att bryta isoleringen och skammen.

3 Målgrupp Enbart kvinnor från 18 år och uppåt Upptagningsområde Hela landet Problemkategori Alkohol/Narkotikamissbruk Läkemedelsmissbruk Blandmissbruk Relationsstörningar Kriminalitet Blivit utsatt för fysisk o psykisk misshandel Destruktiva beteenden och mönster, rädsla och låg självkänsla Vi tar emot kvinnor under LVM LVU SoL Kontraktsvård 56 vårdvistelse Målgrupp vi är bäst på Alkohol/Narkotikamissbruk Läkemedelsmissbruk Relationsstörningar Kvinnor som levt eller lever i destruktiva relationer bl.a. till män Destruktiva beteenden och mönster, rädsla och låg självkänsla Kvinnor som varit utsatt för fysisk och psykisk misshandel Behandlingstider Vistelsen på Kvinnohemmet Rosen kommer att vara 3-12 månader Möjlighet till förlängning om behov finnes, till 24 månader Utslussplanering när 3-4 månader kvarstår av vistelsen In och utskrivningsrutinen Inskrivning kommer att ske vid Rosen och efter skriftligt beslut från uppdragsgivare. Utskrivning sker efter kontakt med uppdragsgivare om inte andra föreskrifter finnes. Behandlingsmetoder som ligger till grund för och används i verksamheten: Behandling enligt 12-stegsmodellen KBT, Kognitiv beteendeterapi Traumabearbetning Relationsveckor (att bryta destruktiva livsmönster) Social färdighetsträning Våldsproblematik utifrån fysisk/psykisk misshandel Fördjupning i tillfrisknande Problemlösningsgrupper Meditation och avslappning Massage och andra alternativa behandlingsformer

4 Kostnad per vårddygn Ramavtal kr Utan ramavtal kr I vårddygnskostnaden ingår 400 kr/vecka i fickpengar Tandläkarkostnader upp till kr Läkarbesök, psykologbesök och akuta mediciner Aktiviteter såsom: bowling, bad, bio, gymkort och solarie Alternativa behandlingar såsom: akupunktur, massage och fotvård Tåg/bussbiljett vid planerad ledighet och matpengar 80 kr/dag (Detta gäller högst en gång i månaden enligt vårdplanen) Konvent (2 gånger per år bl.a. Gotland) Relationsvecka Kostnader som inte ingår i dygnspriset Körkort Kläder/klädbidrag Glasögon Anhörigas lunch/middag Gästens resa till behandlingshemmet vid placeringens början Resurser inom hemmet 4 Rådgivare, 100 % 1 Husmor, 100% 2 Behandlingsassistenter, 100% 1 leg.läkare/leg.psykiatriker 1 Psykoterapeut, externt 1 Traumaspecialist, externt 1 Vaktmästare LVM och LVU-placeringar kr Vårdvistelse kr Välkommen till Kvinnohemmet Rosen! Kvinnohemmet Rosen ligger beläget i Storvik 3 mil sydväst om Gävle. Det finns bra förbindelser med tåg och buss. Angående närhet till eventuella skolor, service och fritidsutbud så ligger allt inom bra avstånd från Kvinnohemmet Rosen. Lena Stenberg, ägare och föreståndare Lena föreläser och utbildar i att bryta destruktiva livsmönster runtom i Sverige. Hon deltar också i ett antal projekt för missbrukande/misshandlade kvinnor. Hon har mångårig erfarenhet och en gedigen kunskap inom detta område. Sedan december år 2000 driver Lena Kvinnohemmet Rosen AB med väldigt goda resultat. Ring gärna Lena för mer information eller frågor! Tel Vi ser fram emot att hjälpa dig, kanske blir det ditt första steg på vägen till frihet! Lena Stenberg

5 Behandlingsfilosofi Vi anser att tillfrisknande är en process och inte en händelse. På Kvinnohemmet Rosen är denna designad för att hjälpa varje deltagare att återfinna sin inre kompass och att ändra sig från ett reaktivt beteende till ett mer effektivt förhållningssätt till livet. Programmet på Kvinnohemmet Rosen hjälper våra klienter att utveckla sin inre balans, sin kontakt med sitt innersta och förmågan att uppleva hälsosamma relationer med sig själv, andra och livet självt. Vi anser att tillfrisknande är så mycket mer än att bara överkomma destruktiva mönster och beroenden. Vi anser att tillfrisknande handlar om att hantera livet väl och att må bra. Det handlar om att besegra våra rädslor, hantera våra tillkortakommanden, återskapa kommunikationen i våra olika relationer och vårda vårt inre tillstånd. Programinnehåll Individuell och gruppterapi Psykiatriska konsultationer Kärnberoenden och introspektivt arbete Beteendemissbruk och dess processer 12 Stegs arbete Ursprungsfamiljsarbete Identifiering av sunda gränser Hantering av Trauma och känslomässig smärta, traumabonding. Traumabearbetning, EMDR Personal Vi anser att tillfrisknande handlar om att lära sig få kontakt med vårt verkliga jag och tillåta det att uttrycka sig fritt och klokt. Det är att ge kraft till vårt inre system och att tillåta det att styra våra val och behov. Vår uppgift är att erbjuda en trygg och stödjande miljö för att underlätta och bibehålla ett sunt tillfrisknande från destruktiva beteenden och beroenden. Kvinnohemmet Rosens program passar dig om: Du upplever ett upprepande av besvikelser och smärta orsakat av destruktiva system och beteenden. Du har beteende och/eller kemiska beroenden och har svårigheter med att bibehålla nykterhet och sinnesro. Du har levt med någon som är beroende av eller missbrukar kemiska preparat eller beteenden. Dina relationer är stressande, besatta eller beroendestyrda. Dina relationer är destruktiva, och du utsätts för återkommande kränkningar, våld och övergrepp. Dina negativa känslor av skam, skuld och otillräcklighet tar överhanden och hindrar dig från att uppnå dina mål. Du har svårigheter att förlåta och släppa det gamla och göra sundare val idag. Önskar att befria dig själv från självdestruktiva upprepade mönster och beroenden. Du är villig till att göra uppoffringen och investeringen i ett nytt hälsosammare liv. Helena Jönsson Behandlingsansvarig Annelie Kaarle Behandlingsassistent Undersköterska Massör Gunnar Thorsteinsson Traumaspecialist. EMDR Anette Sjöström Behandlare, KBT Eva Södergård Husmor Behandlingsassistent Lotta Forsberg Behandlare

6

7 Verksamhetsansvarig Lena Stenberg, Föreståndare Tel Mob Fax E-post 1 E-post 2 Hemsida Besöksadress Thore Petrégatan Storvik Huvudman för verksamheten Kvinnohemmet Rosen AB Box 20, Storvik Organisationsnummer:

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

REspekt och. viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen

REspekt och. viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen # 7 NOVEMBER 2009 årg 3 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Allan Mare REspekt och engagemang viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen Sid 20 På chatten skrivs de innersta tankarna som är jobbiga att uttrycka

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE OCH ATT GREPPA TAG OM SIG SJÄLV U tv ärdering av Uppla n d s Väsby ko mmuns anhö r igprogram M aria Wiberg 0 06 Författar en k an nå s på A ddict u s mottagningen, Va llentuna

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Varför behövs behandling efter ett avslutat cannbismissbruk (eller ett blandmissbruk)?

Varför behövs behandling efter ett avslutat cannbismissbruk (eller ett blandmissbruk)? Varför behövs behandling efter ett avslutat cannbismissbruk (eller ett blandmissbruk)? Av Thomas Lundqvist, Leg. Psykolog & Docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor (Drug addiction Treatment

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

HVB-hem som tar emot ungdomar med autism och Aspergers syndrom

HVB-hem som tar emot ungdomar med autism och Aspergers syndrom HVB-hem som tar emot ungdomar med autism och Aspergers syndrom -en granskning av 87 HVB-hem Maria Grimståhl December 2012-mars 2013 Förord Hur ser egentligen kompetensen ut när det gäller autismspektrumtillstånd

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Höstterminen 2006 Umgänge

Läs mer