Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av"

Transkript

1 Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen.

2 Från A till Ö (Detta informationshäfte uppdateras vid större förändringar. Med reservation för förändringar under året.) Andelstal och månadsavgift De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet beror på storleken på lägenheten. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift ("hyra"). Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme och så vidare. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll. Ett antal tv-kanaler (Canal Digitals analoga grundutbud) ingår också i månadsavgiften.. Andrahandsuthyrning Om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort kanske du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Tänk på att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens medgivande. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. Lagrum: BRL 7 kap 10 Kontakta styrelsen om du vill hyra ut i andra hand. Använd gärna ansökningsblanketten nedanför. Du har rätt att hyra ut i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Du kanske t.ex. under en kortare period ska studera eller arbeta på annan ort utan möjlighet att under den tiden använda din lägenhet som bostad. Tillståndet för att hyra ut i andra hand är tidsbegränsat. Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälet för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Befogad anledning att vägra samtycke kan vara om andrahandshyresgästen inte är skötsam eller om uthyrningen blir långvarig. Hur lång tid får lägenheten hyras ut? Hur lång tid avgörs från fall till fall, men en riktlinje kan vara 6-12 månader. Att tänka på. Det är viktigt att tänka på att det fortfarande är du (bostadsrättshavaren) som ansvarar för lägenheten när du hyr ut din lägenhet i andra hand. Hyr därför i första hand ut till sådana som du känner. Om inte, kolla noga upp personens betalningsförmåga, eventuella betalningsanmärkningar, tvistemåls- eller brottsmålsdomar med kronofogden och tingsrätten. Be dessutom om referenser. - 2 (16) -

3 Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Du bör skriva ett skriftligt hyresavtal och en inventarielista (om lägenheten hyrs ut möblerad). Hyran. Vad bostadsrättshavaren betalar till föreningen och vad han eller hon har för lånekostnader har ingen betydelse för hur hyran ska sättas. Hyran ska vara skälig, dvs. inte högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde. Den som hyr ut sin lägenhet helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på. Hyresnämnden har ofta godtagit ett hyrespåslag på lägenhetens bruksvärdeshyra på cirka procent när lägenheten är fullt möblerad, men det är viktigt att komma ihåg att nämnden bedömer detta från fall till fall. Blankett för ansökan finns här. Ansvar Det är allas vårt ansvar att se till att fastigheterna hålls i gott skick. Tänk på att det är samtliga bostadsrättshavare (medlemmar) som äger fastigheterna gemensamt och därmed kan påverka boendekvalitén och åverkan. Allmänna utrymmen Föreningens allmänna utrymmen består av källare, vindar, tvättstugor och garage. Balkong Flera av lägenheterna har balkong. Det är föreningen som ansvarar för målning av balkonger och underhåll av räcken. Förvara inte lösa föremål på balkongen som kan falla ned och skada övriga boende, lokalinnehavare, gångtrafikanter eller fordon. Bankgironummer 1. För inbetalning av avgift/hyra: (OBS kan endast användas vid s.k. OCR-inbetalning = förtryckta inbetalningskort). 2. För inbetalning av övriga transaktioner: (16) -

4 Barnvagnar I dagsläget finns endast två små låsta utrymmen för barnvagnar som inte kan bäras upp i trappor utan hiss. Utrymmen finns under trappuppgången till Malmgatan 16 och i portgången till Fredriksbergsgatan 4. Dessa utrymmen ska hållas fritt från cyklar. Små barncyklar får dock placeras här med avseende på stöldrisken. Bilar Bilar som ska till eget garage får köras in genom portarna på Fredriksbergsgatan 4 samt 6-8 för att parkeras i garaget. Dock får bilar under inga villkor parkeras, mer än för avlastning i 15 minuter, på den asfalterade gården. Portarna skall stängas efter användandet. Biltvätt på gården är inte tillåtet. Bostadsrätt Den rätt i en förening som en medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt, d.v.s. en upplåten nyttjanderätt på obegränsad tid. En bostadsrätt är medlemmens andel i föreningens förmögenhet plus rätten att utnyttja lägenheten. En bostadsrätt räknas inte som fast egendom utan som lös egendom. Endast den som är medlem i föreningen får ha en bostadsrätt. Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens (ägda) hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningars verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Bostadsrättstillägg (tillägg till hemförsäkringen) Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavaren ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det. Styrelsen rekommenderar att du som äger din bostadsrätt har en hemförsäkring med s.k. bostadsrättstillägg. Om du saknar detta moment i din hemförsäkring kan du bli tvungen att själv betala reparation av skadade delar i din lägenhet som du har underhållsansvar för och för fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat. Även om föreningens fastighetsförsäkring i vissa fall kan täcka skadan, måste du själv betala den del av föreningens självrisk som motsvarar din andel av skadan. Denna självrisk kan uppgå till uppåt kr. - 4 (16) -

5 Cyklar Cyklar ska ställas i cykelställen på gården. Cyklar får på grund av utrymningsskäl inte ställas i portar eller utanför cykelställen, inte heller i övriga utrymmen som t.ex. under trapporna. Undantag från denna regel är barncyklar som p.g.a. av stöldrisken får ställas i barnvagnsutrymmen. Ekonomisk plan En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens fastigheter. Den registrerades hos Bolagsverket den 15 februari Den ekonomiska planen är offentlig och kan tillhandahållas av styrelsen. El El ingår inte i månadsavgiften ("hyran"). Sedan slutet av 1999 kan man själv välja leverantör av el genom att kontakta den elleverantör man vill byta till. Om man inte aktivt gör ett val får man ofta ett så kallat tillsvidarepris, vilket ofta är det dyraste alternativet. På konsumentverkets sida om elpriser finns mer information om elpriser och möjligheten att se vilka elleverantörer som för tillfället är billigast. Man kan däremot inte välja nätbolag, dvs. det företag som står för överföringen av elen till din bostad. Vilket nätbolag man har beror på var man bor - hos oss är nätbolaget eon. Element Det är föreningens ansvar att element (ofta kallade radiatorer) fungerar som de ska. Gör en felanmälan till Bredablick för att få ditt element åtgärdat. Termostaten kan man ofta (om man är lite händig) åtgärda själv. Det är viktigt att då och då skruva på termostaterna på elementen för att den ventilnål som finns i termostaterna inte ska fastna i öppet eller låst läge. Om så sker kan man antingen inte stänga av elementen eller så blir elementet aldrig varmt. Om man är lite händig kan man ofta själv åtgärda problemet med att ventilnålen har fastnat, men du kan självklart också göra en felanmälan till Bredablick. Om temperaturen i elementet är ojämn kan det hjälpa att lufta det. Försök därför att själv lufta elementet enligt beskrivningen lufta element innan du gör en felanmälan till Bredablick. Engagera Dig! Vi är ungefär 50 medlemmar och för att föreningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att medlemmarna engagerar sig i föreningens verksamhet. Det finns många sätt att engagera sig: - 5 (16) -

6 - Kontakta styrelsen om det är någon fråga som du vill att styrelsen ska behandla på ett styrelsemöte. - Kom till årsmötet. - Skriv en eller flera motioner till årsmötet (före 31/1).. - Gå med i en arbetsgrupp, t.ex. gårdskommittén eller starta tillsammans med styrelsen en ny arbetsgrupp. - Ställ upp för val till någon post i styrelsen eller valberedningen. Extrastämma En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller 10 % av samtliga röstberättigade. På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Fakta Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö ( ) bildades Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till användande utan tidsbegränsning. Föreningen förvärvade 1 april 2005 fastigheterna Malmö David 19 (Fredriksbergsgatan 4), David 20 (Fredriksbergsgatan 6-8) och David 29 (Fredriksbergsgatan 2, Malmgatan 16, 16A). Totalt omfattar fastigheternas uthyrningsbara yta kvm. På fastigheten finns tre flerbostadshus uppförda 1907, 1926 och 1930 i fem plan plus vind och källare. Byggnaderna innehåller 55 lägenheter, 4 butikslokaler samt en garagebyggnad på gården med plats för 16 bilar. Tomten har en areal om 778 kvm. Felanmälan Måndag - fredag 08:30 16:30 Pehr Carlberg/Bredablick: Efter kontorstid (måndag fredag efter 16:30 08:30 samt helger) Örestads Industribevakning AB: Felanmälan gör Du lämpligtvis här. Felanmälningar/vaktmästartjänster är en kostnadsfri service för de som hyr sin lägenhet av föreningen. Samma tjänster är tillgängliga för de som äger sin lägenhet, dock till en timdebiterad kostnad och framkörningsavgift. - 6 (16) -

7 Fönsterlister För att inte få för stora värmeförluster är det viktigt att listerna som sitter runt fönstren byts då och då. Byte av fönsterlister hör till det inre underhållet. Det är därmed ditt ansvar och du som står för kostnaden för bytet. Är du osäker på hur du byter fönsterlister, kontakta en fackman eller vänd dig till vår vicevärd. Föreningsstämma Föreningsstämman (samtliga medlemmar) är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Där får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja alla funktionärer. Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år, senast i april. Vid stämman berättar styrelsen om det gångna årets arbete och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut. På årsmötet väljs styrelseledamöter, valberedning m.fl. för kommande år. Stämman är en möjlighet för dig som medlem att få en bra bild av och lämna synpunkter på verksamheten. Om du vill att ett ärende ska behandlas på stämman ska detta anmälas till styrelsen med en skriftlig motion senast den 31/1. Det är bara medlemmar som får rösta på stämman. För att få rösta måste du dessutom ha betalat dina månadsavgifter. Även om du innehar flera bostadsrätter har du endast en röst. Äger du bostadsrätten tillsammans med någon annan har ni tillsammans en röst. Om du inte kan närvara på stämman kan du låta ett ombud närvara i ditt ställe. Som ombud kan du välja din make, registrerad partner, sambo, ett syskon, en förälder eller ett barn. En annan medlem i föreningen, t.ex. din granne, kan också vara ombud för dig. Man kan bara vara ombud för en person. På stämman ska ombudet visa upp en fullmakt som är daterad, högst ett år gammal och undertecknad av båda parterna. Du har också rätt att ta med dig ett biträde till stämman. Biträde kan vara någon av de personer som du också kan välja som ombud. Protokollet från stämman ska hållas tillgängligt senast tre veckor efter stämman om du som medlem vill ta del av det. Föreningens försäkring Styrelsen rekommenderar samtliga bostadsrättshavare i föreningens hus att teckna ett s.k. bostadsrättstillägg till sina hemförsäkringar. Föreningen har en fullvärdesförsäkring avseende fastigheterna samt styrelseansvarsförsäkring via Länsförsäkringar. Förvaltning Föreningen har tillsvidare avtal med nedanstående förvaltare för ekonomisk och teknisk förvaltning Bredablick Förvaltning i Sverige AB - 7 (16) -

8 Box Limhamn Tel: Fax: Förslag Alla förslag på aktiviteter eller åtgärder är varmt välkomna. Styrelsen samlar in alla förslag och tar upp frågeställningar vid behov. Förslagen kan skickas till Brf. Fredriksberg Malmö, Fredriksbergsgatan 6, Malmö, alternativt till föreningens e-post eller läggas i förslags/felanmälansbrevlådan i porten Fredriksbergsgatan 6-8. Garage Det finns 16 garage i föreningen. Samtliga är för närvarande uthyrda. En kölista administreras av styrelsen. Om bostadsrätt säljs där innehavaren innehar garageplats går platsen inte automatiskt till den nye bostadsrättshavaren. Grovsopor Bara hushållssopor och källsorterat får slängas i soprummen. Grovsopor kostar stora summor att frakta bort, vilket drabbar föreningens ekonomi. Det är alltså upp till var och en att frakta bort sina egna grovsopor. Grovsopor skall lämnas på återvinningscentralerna. Det är Sysav som ansvarar för de två återvinningscentralerna i Malmö: Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan (Spillepengen) Bunkeflo återvinningscentral, längst ut på Gottorpsvägen i Bunkeflostrand Återvinningscentralerna är bemannade - för information om öppettider m.m. gå in på Sysav. Grannsamverkan Tänk på att det är bra att meddela någon granne om du åker bort och se till att det finns någon som har extranyckel till lägenheten. Vi kan alla hjälpas åt med vår säkerhet genom att se till att hålla portar stängda och håll koll på vad som händer. Gård- och trivsel Alla intresserade är varmt välkomna att lämna förslag på hur vi kan öka trivseln på gården. - 8 (16) -

9 Hemförsäkring När man äger en bostadsrätt har man ett större ansvar än när man bor i hyresrätt. Detta gäller också försäkringen, där det krävs att du skaffar en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Du kan annars bli skyldig att ersätta föreningen med upp till ett basbelopp (44 900kr år 2012) om du orsakar en läcka i exempelvis badrummet. Vid en brand är konsekvenserna förödande om du inte har en hemförsäkring. De bostadsrättsinnehavare som inte har hemförsäkring och vars lägenhet brinner upp får själva betala för hotellvistelse och fortsatta årsavgifter förutom den stora ekonomiska förlust det innebär att ersätta sina tillhörigheter. Se också till att du har en fungerande brandvarnare! Se även bostadsrättstillägg. Hemsida Föreningen har en hemsida, Hissar Föreningen har ett serviceavtal med Hissteknik i Malmö AB för de personhissar som finns på Fredriksbergsgatan 2 och 4. Hyror, månadsavgifter, avier Hyror och månadsavgifter skall betalas i förskott den sista vardagen i varje månad. Avier delas ut kvartalsvis. Om man betalar för sent skickas påminnelse ut från vår ekonomiska förvaltare. Om man inte betalar skickas ärendet till inkassoföretaget Intrum Justitia och det finns möjlighet att du blir uppsagd och får flytta från din lägenhet. Hyresrätter Det finns för närvarande 5 lägenheter (per ) som föreningen äger och hyr ut. Husdjur Styrelsen har inte haft anledning att ha någon åsikt beträffande husdjur. Sunt förnuft bör råda. Dock är det helt förbjudet att rasta eller att ha okopplade husdjur på innergården! - 9 (16) -

10 Kabel-tv Basutbudet från Canal Digital ingår i årsavgiften. För mer information titta in på eller Canal Digitals egen informationskanal i din tv. Källar- och vindsförråd Föreningens allmänna utrymmen som leder till källar- och vindsförråd skall hållas fria från föremål. Föremål som trots allt kan finnas på de allmänna utrymmena bortforslas utan föreningens ansvar. Lokaler Föreningen innehar fyra butikslokaler. Lufta element Om ett element fungerar dåligt (till exempel om det är olika varmt upptill och nertill) kan det hjälpa att lufta det. 1. Skaffa en särskild luftningsnyckel som är anpassad för den särskilda luftningsnippel som finns på varje element. Gå till järnaffären och fråga om råd och köp rätt nyckel. 2. Ha en kopp eller annan liten skål under nippeln när du försiktigt öppnar den gängade tappen som öppnar det förslutna elementet. Den kan sitta hårt om elementet har målats några gånger. 3. Gänga inte ut tappen med luftningsnyckeln för långt - då kan hela förslutningen lossna! Utan öppna försiktigt - motsols - tills du hör att luft eller vatten kommer genom nippeln. Ofta är det inte mycket luft i elementet. Stoppa luftningen när det bara kommer vatten och dra åt gängtappen - medsols - med luftningsnyckeln. Om elementet trots detta inte fungerar kan du göra en felanmälan till Bredablick, alternativt se om ventilnålen i termostaten har fastnat (se element) (16) -

11 Medlemskap Alla som äger en bostadsrätt i föreningen måste vara medlemmar i densamma. När någon vill köpa en lägenhet i fastigheten måste denne ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökningsblankett finns hos styrelsen samt på hemsidan, Månadsavgift Se hyror, månadsavgifter, avier. Namnskyltar på dörrarna Namnskyltar på lägenhetsdörrarna skall vara enhetliga. Vid felaktigheter eller ändringar kontaktas styrelsen. Egenhändigt skrivna lappar och tillägg/borttagning av namn är inte tillåtet. Beställningsformulär finns på hemsidan. Nycklar Nycklar till lägenhet och soprum (lägenhetsnyckel), tvättstugor och vindsförråd (husmorsnyckel) samt tvättkolv kan vid förlust beställas av styrelsen. Beställningsformulär finns på hemsidan. Parabolantenn Det är inte tillåtet att montera parabol på fasad, fönster eller balkong. Porttelefon Alla lägenheter nås från respektive port med hjälp av porttelefon. Anropa aktuell lägenhet med hjälp av bokstaven B med efterföljande fyrställig sifferkombination eller efter kl med hjälp av bokstaven B samt lägenhetens telefonnummer. Rökning Rökning i trappuppgångar, portar, hissar, allmänna utrymmen och i nära anslutning till fasaden på gården är inte tillåtet. Sophantering Det finns två allmänna soprum på gården för hushållssopor och ett för källsorterat (tidningar, pappersförpackningar, hårdplast, metall, batterier, glödlampor och glas). Sophanteringen utförs av Malmö stad och källsorterat av Ragnsells AB (16) -

12 Grovsopor skall lämnas på återvinningscentralerna. Det är Sysav som ansvarar för de två återvinningscentralerna i Malmö: Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan (Spillepengen) Bunkeflo återvinningscentral, längst ut på Gottorpsvägen i Bunkeflostrand Återvinningscentralerna är bemannade - för information om öppettider m.m. gå in på Sysav. Stadgar Stadgar kallas de regler som beskriver och reglerar föreningens verksamhet. Stadgarna är bindande för alla som har med föreningens verksamhet att göra. Föreningens stadgar antogs vid en konstituerande föreningsstämma den 17 oktober 2003 och registrerades samt godkändes hos Bolagsverket den 30 januari Stadgarna finns på föreningens hemsida, eller kan fås av styrelsen. Städning Städning av trappuppgångar sker en gång i veckan genom vår tekniska förvaltare Bredablick. Styrelsen Aktuell information om styrelsens medlemmar finns på hemsidan Styrelsen nås också via en allmän e-post adress: Styrelsen är föreningens företrädare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsens ansvar är att tillgodose bostadsrättsinnehavarnas intressen och önskemål. Styrelsen ansvarar för att föreningen drivs enligt gällande regler och förordningar. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst två suppleanter. Tvättstugor Det finns två tvättstugor i källaren med adress Malmgatan 16A. Allmänna skötselråd skall följas och efterlevas för allas trivsel. Tvättstugereglerna hittar Du här. Underhåll/Reparationer/Ombyggnation Styrelsen ansvarar för fastighetens yttre underhåll (fasader, yttertak, gårdsytor med mera) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, tvättstugor, med mera). Föreningen är också ansvarig för att elementen i lägenheterna fungerar (16) -

13 Du har ansvaret för det mesta av underhållet i din lägenhet. Till exempel byte av spis och kylskåp samt renovering av golv, väggar och tak. Mer detaljer om vad som är bostadsrättshavarens respektive bostadsrättsföreningens underhållsansvar finns i "Vem ska underhålla bostadsrätten" och i stadgarna. Om du behöver hjälp med något i din lägenhet, t.ex. om du har fått stopp i avloppet gör du en felanmälan till Bredablick. Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Du avgör själv när det är dags att renovera, men det är viktigt att du är extra uppmärksam på tätskikt i badrum, särskilt vid skarvar så att du inte orsakar en vattenskada. Se också över din hemförsäkring och försäkra dig om att den innehåller bostadsrättstillägg. Tänk på att vissa arbeten kan vara riskfyllda att göra själv! Det kan vara värt att kontakta expertis för att undvika att skador på fastigheten eller dig själv uppstår. Kontakta alltid Bredablick eller styrelsen när du planerar arbete med exempelvis tätskikt, rör, kranar och installation av diskmaskin. De kan berätta vad föreningens stadgar säger och tipsa om kunnigt fackfolk som kan hjälpa dig. Förändringar i lägenheten Vill du göra större förändringar i lägenheten, exempelvis flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. I Bostadsrättslagen(7kap, 7 ) kan man läsa att bostadsrättshavaren behöver styrelsens tillstånd för att utföra följande åtgärder i lägenheten: 1. Ingrepp i en bärande konstruktion, 2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Underhållsplan Underhållsplanen uppdateras varje år och beskriver när olika reparationer av föreningens hus ska ske och hur mycket pengar som behöver sättas av till detta. Underhållsplanen ska med andra ord trygga föreningens framtida behov av kapital för det underhåll som krävs för att vidmakthålla fastigheten i gott skick. Du hittar vår underhållsplan här (16) -

14 Upplåtelse Upplåtelse kallas det när föreningen för allra första gången lämnar över en bostadsrätt till den boende. Se även överlåtelse. Valberedning På stämman utses en valberedning. Namnen på de som ingår i valberedningen finns på hemsidan. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förrättas vid stämman. Valberedningen ska också undersöka om samarbetet i styrelsen fungerar på ett bra sätt. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen. Ventilation Ventilationen i vår förening bygger på att vi har ett förstärkt självdrag. I lägenheterna sugs luft ut från ventiler i kök/badrum och tas in genom väggventiler på ytterväggarna. Det är av högsta vikt att dessa väggventiler är öppna och inte övermålade eller övertapetserade samt att de är rengjorda från smuts så friskluft kan fritt passera in. Under kortare mycket kalla perioder kan dessa ventiler hållas stängda. Om ventilerna är stängda innebär det att det inte uppstår någon cirkulation av luften i rummet och temperaturen i lägenheten blir låg vid ytterväggar och hög inne i rummet vid elementen. Frånluftsventiler Det är av högsta vikt att du inte själv ändrar och skruvar på de stora ventilerna i badrum eller kök eller sätter för dessa eftersom detta stör balansen i ventilationen. Detta kan få till följd att vissa lägenheter får ett stort undertryck och därmed ökad risk för bl. a. matos i dessa lägenheter. Rengöring av badrumsventiler görs genom att man plockar bort ventilen (bajonettfattning), dammsuger ur och därefter sätter tillbaka ventilen utan att ändra på inställningen. Alternativt kan man låta ventilen sitta kvar och göra rent med en borste. Värme Föreningens kostnad för uppvärmning (vattenburen fjärrvärme) och varmvatten är hög och utgör därför en stor del av månadsavgiften. Tänk därför på att inte ha onödigt varmt i din lägenhet, slösa inte med varmvattnet och vädra snabbt och effektivt. Om det är kallt i din lägenhet kan det bero på att ett eller flera element inte fungerar som de ska. Att det är kallt i din lägenhet kan också bero på att det drar kallt ifrån fönstren och att du behöver byta fönsterlister. Du kan även under kortare perioder stänga vädringsluckorna (16) -

15 Det är föreningens ansvar att element (ofta kallade radiatorer) fungerar som de ska. Gör en felanmälan till Bredablick för att få ditt element åtgärdat. Termostaten kan man ofta (om man är lite händig) laga själv. Om temperaturen i elementet är ojämn kan det hjälpa att lufta det. Försök därför att själv lufta elementet enligt beskrivningen här innan du gör en felanmälan till Bredablick. Årsavgift Av många kallad månadsavgift (eftersom den normalt tas ut per månad). Årsavgiften skall täcka föreningens utgifter för drift, underhåll, amorteringar, räntekostnader etc. Styrelsen bestämmer och fastställer årsavgiften (månadsavgiftens) storlek enligt de principer som framgår av stadgarna. Årsredovisning När verksamhetsåret är avslutat ska styrelsen avlämna sin berättelse för det gångna året, årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren. Årsredovisningen granskas av revisorerna och delas ut innan stämman. De senaste årens årsredovisningar finns att ladda ner på sidan om föreningens ekonomi. Överlåtelse När en bostadsrätt får en ny ägare, exempelvis genom försäljning, byte eller gåva kallas detta för en överlåtelse. Överlåtelseavtal finns på föreningens hemsida, eller tillhandahålls om lägenheten säljs genom fastighetsmäklare (16) -

16 Egna anteckningar: (16) -

Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen

Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen.

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen. Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med posten.

Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med posten. 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Asken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE BRF MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Sätersgatan 2 15144 SÖDERTÄLJE Org nr 769610-5068 STADGAR för Bostadsrättsföreningen MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mariekälla

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås l Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås. 2 Ändamål och verksamhet Bostadsrättsföreningen Lagerkransen

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Följande ordningsregler fastställdes av brf HSB Åttans styrelse 2005-11-01. Ordningsreglerna är till för att öka trivseln för de boende och är ett komplement till

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

BOJEN 12. Förslag till stadgeändringar. Anledning. Övergångsbestämmelser. Genomförande. Nuvarande stadgar

BOJEN 12. Förslag till stadgeändringar. Anledning. Övergångsbestämmelser. Genomförande. Nuvarande stadgar Bilaga till dagordningen för Brf Bojen 12:s ordinarie föreningsstämma 2017 Förslag till stadgeändringar Anledning Riksdagen har beslutat om ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar. Ändringarna trädde

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Brf Östan Årsredovisning 2013

Brf Östan Årsredovisning 2013 Brf Östan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring BEFINTLIGA PARAGRAFER FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING Avgifter 7 För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617 Antagna 2013-06-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer