Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av"

Transkript

1 Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen.

2 Från A till Ö (Detta informationshäfte uppdateras vid större förändringar. Med reservation för förändringar under året.) Andelstal och månadsavgift De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet beror på storleken på lägenheten. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift ("hyra"). Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme och så vidare. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll. Ett antal tv-kanaler (Canal Digitals analoga grundutbud) ingår också i månadsavgiften.. Andrahandsuthyrning Om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort kanske du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Tänk på att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens medgivande. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. Lagrum: BRL 7 kap 10 Kontakta styrelsen om du vill hyra ut i andra hand. Använd gärna ansökningsblanketten nedanför. Du har rätt att hyra ut i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Du kanske t.ex. under en kortare period ska studera eller arbeta på annan ort utan möjlighet att under den tiden använda din lägenhet som bostad. Tillståndet för att hyra ut i andra hand är tidsbegränsat. Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälet för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Befogad anledning att vägra samtycke kan vara om andrahandshyresgästen inte är skötsam eller om uthyrningen blir långvarig. Hur lång tid får lägenheten hyras ut? Hur lång tid avgörs från fall till fall, men en riktlinje kan vara 6-12 månader. Att tänka på. Det är viktigt att tänka på att det fortfarande är du (bostadsrättshavaren) som ansvarar för lägenheten när du hyr ut din lägenhet i andra hand. Hyr därför i första hand ut till sådana som du känner. Om inte, kolla noga upp personens betalningsförmåga, eventuella betalningsanmärkningar, tvistemåls- eller brottsmålsdomar med kronofogden och tingsrätten. Be dessutom om referenser. - 2 (16) -

3 Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Du bör skriva ett skriftligt hyresavtal och en inventarielista (om lägenheten hyrs ut möblerad). Hyran. Vad bostadsrättshavaren betalar till föreningen och vad han eller hon har för lånekostnader har ingen betydelse för hur hyran ska sättas. Hyran ska vara skälig, dvs. inte högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde. Den som hyr ut sin lägenhet helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på. Hyresnämnden har ofta godtagit ett hyrespåslag på lägenhetens bruksvärdeshyra på cirka procent när lägenheten är fullt möblerad, men det är viktigt att komma ihåg att nämnden bedömer detta från fall till fall. Blankett för ansökan finns här. Ansvar Det är allas vårt ansvar att se till att fastigheterna hålls i gott skick. Tänk på att det är samtliga bostadsrättshavare (medlemmar) som äger fastigheterna gemensamt och därmed kan påverka boendekvalitén och åverkan. Allmänna utrymmen Föreningens allmänna utrymmen består av källare, vindar, tvättstugor och garage. Balkong Flera av lägenheterna har balkong. Det är föreningen som ansvarar för målning av balkonger och underhåll av räcken. Förvara inte lösa föremål på balkongen som kan falla ned och skada övriga boende, lokalinnehavare, gångtrafikanter eller fordon. Bankgironummer 1. För inbetalning av avgift/hyra: (OBS kan endast användas vid s.k. OCR-inbetalning = förtryckta inbetalningskort). 2. För inbetalning av övriga transaktioner: (16) -

4 Barnvagnar I dagsläget finns endast två små låsta utrymmen för barnvagnar som inte kan bäras upp i trappor utan hiss. Utrymmen finns under trappuppgången till Malmgatan 16 och i portgången till Fredriksbergsgatan 4. Dessa utrymmen ska hållas fritt från cyklar. Små barncyklar får dock placeras här med avseende på stöldrisken. Bilar Bilar som ska till eget garage får köras in genom portarna på Fredriksbergsgatan 4 samt 6-8 för att parkeras i garaget. Dock får bilar under inga villkor parkeras, mer än för avlastning i 15 minuter, på den asfalterade gården. Portarna skall stängas efter användandet. Biltvätt på gården är inte tillåtet. Bostadsrätt Den rätt i en förening som en medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt, d.v.s. en upplåten nyttjanderätt på obegränsad tid. En bostadsrätt är medlemmens andel i föreningens förmögenhet plus rätten att utnyttja lägenheten. En bostadsrätt räknas inte som fast egendom utan som lös egendom. Endast den som är medlem i föreningen får ha en bostadsrätt. Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens (ägda) hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningars verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Bostadsrättstillägg (tillägg till hemförsäkringen) Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavaren ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det. Styrelsen rekommenderar att du som äger din bostadsrätt har en hemförsäkring med s.k. bostadsrättstillägg. Om du saknar detta moment i din hemförsäkring kan du bli tvungen att själv betala reparation av skadade delar i din lägenhet som du har underhållsansvar för och för fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat. Även om föreningens fastighetsförsäkring i vissa fall kan täcka skadan, måste du själv betala den del av föreningens självrisk som motsvarar din andel av skadan. Denna självrisk kan uppgå till uppåt kr. - 4 (16) -

5 Cyklar Cyklar ska ställas i cykelställen på gården. Cyklar får på grund av utrymningsskäl inte ställas i portar eller utanför cykelställen, inte heller i övriga utrymmen som t.ex. under trapporna. Undantag från denna regel är barncyklar som p.g.a. av stöldrisken får ställas i barnvagnsutrymmen. Ekonomisk plan En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens fastigheter. Den registrerades hos Bolagsverket den 15 februari Den ekonomiska planen är offentlig och kan tillhandahållas av styrelsen. El El ingår inte i månadsavgiften ("hyran"). Sedan slutet av 1999 kan man själv välja leverantör av el genom att kontakta den elleverantör man vill byta till. Om man inte aktivt gör ett val får man ofta ett så kallat tillsvidarepris, vilket ofta är det dyraste alternativet. På konsumentverkets sida om elpriser finns mer information om elpriser och möjligheten att se vilka elleverantörer som för tillfället är billigast. Man kan däremot inte välja nätbolag, dvs. det företag som står för överföringen av elen till din bostad. Vilket nätbolag man har beror på var man bor - hos oss är nätbolaget eon. Element Det är föreningens ansvar att element (ofta kallade radiatorer) fungerar som de ska. Gör en felanmälan till Bredablick för att få ditt element åtgärdat. Termostaten kan man ofta (om man är lite händig) åtgärda själv. Det är viktigt att då och då skruva på termostaterna på elementen för att den ventilnål som finns i termostaterna inte ska fastna i öppet eller låst läge. Om så sker kan man antingen inte stänga av elementen eller så blir elementet aldrig varmt. Om man är lite händig kan man ofta själv åtgärda problemet med att ventilnålen har fastnat, men du kan självklart också göra en felanmälan till Bredablick. Om temperaturen i elementet är ojämn kan det hjälpa att lufta det. Försök därför att själv lufta elementet enligt beskrivningen lufta element innan du gör en felanmälan till Bredablick. Engagera Dig! Vi är ungefär 50 medlemmar och för att föreningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att medlemmarna engagerar sig i föreningens verksamhet. Det finns många sätt att engagera sig: - 5 (16) -

6 - Kontakta styrelsen om det är någon fråga som du vill att styrelsen ska behandla på ett styrelsemöte. - Kom till årsmötet. - Skriv en eller flera motioner till årsmötet (före 31/1).. - Gå med i en arbetsgrupp, t.ex. gårdskommittén eller starta tillsammans med styrelsen en ny arbetsgrupp. - Ställ upp för val till någon post i styrelsen eller valberedningen. Extrastämma En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller 10 % av samtliga röstberättigade. På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Fakta Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö ( ) bildades Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till användande utan tidsbegränsning. Föreningen förvärvade 1 april 2005 fastigheterna Malmö David 19 (Fredriksbergsgatan 4), David 20 (Fredriksbergsgatan 6-8) och David 29 (Fredriksbergsgatan 2, Malmgatan 16, 16A). Totalt omfattar fastigheternas uthyrningsbara yta kvm. På fastigheten finns tre flerbostadshus uppförda 1907, 1926 och 1930 i fem plan plus vind och källare. Byggnaderna innehåller 55 lägenheter, 4 butikslokaler samt en garagebyggnad på gården med plats för 16 bilar. Tomten har en areal om 778 kvm. Felanmälan Måndag - fredag 08:30 16:30 Pehr Carlberg/Bredablick: Efter kontorstid (måndag fredag efter 16:30 08:30 samt helger) Örestads Industribevakning AB: Felanmälan gör Du lämpligtvis här. Felanmälningar/vaktmästartjänster är en kostnadsfri service för de som hyr sin lägenhet av föreningen. Samma tjänster är tillgängliga för de som äger sin lägenhet, dock till en timdebiterad kostnad och framkörningsavgift. - 6 (16) -

7 Fönsterlister För att inte få för stora värmeförluster är det viktigt att listerna som sitter runt fönstren byts då och då. Byte av fönsterlister hör till det inre underhållet. Det är därmed ditt ansvar och du som står för kostnaden för bytet. Är du osäker på hur du byter fönsterlister, kontakta en fackman eller vänd dig till vår vicevärd. Föreningsstämma Föreningsstämman (samtliga medlemmar) är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Där får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja alla funktionärer. Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år, senast i april. Vid stämman berättar styrelsen om det gångna årets arbete och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut. På årsmötet väljs styrelseledamöter, valberedning m.fl. för kommande år. Stämman är en möjlighet för dig som medlem att få en bra bild av och lämna synpunkter på verksamheten. Om du vill att ett ärende ska behandlas på stämman ska detta anmälas till styrelsen med en skriftlig motion senast den 31/1. Det är bara medlemmar som får rösta på stämman. För att få rösta måste du dessutom ha betalat dina månadsavgifter. Även om du innehar flera bostadsrätter har du endast en röst. Äger du bostadsrätten tillsammans med någon annan har ni tillsammans en röst. Om du inte kan närvara på stämman kan du låta ett ombud närvara i ditt ställe. Som ombud kan du välja din make, registrerad partner, sambo, ett syskon, en förälder eller ett barn. En annan medlem i föreningen, t.ex. din granne, kan också vara ombud för dig. Man kan bara vara ombud för en person. På stämman ska ombudet visa upp en fullmakt som är daterad, högst ett år gammal och undertecknad av båda parterna. Du har också rätt att ta med dig ett biträde till stämman. Biträde kan vara någon av de personer som du också kan välja som ombud. Protokollet från stämman ska hållas tillgängligt senast tre veckor efter stämman om du som medlem vill ta del av det. Föreningens försäkring Styrelsen rekommenderar samtliga bostadsrättshavare i föreningens hus att teckna ett s.k. bostadsrättstillägg till sina hemförsäkringar. Föreningen har en fullvärdesförsäkring avseende fastigheterna samt styrelseansvarsförsäkring via Länsförsäkringar. Förvaltning Föreningen har tillsvidare avtal med nedanstående förvaltare för ekonomisk och teknisk förvaltning Bredablick Förvaltning i Sverige AB - 7 (16) -

8 Box Limhamn Tel: Fax: Förslag Alla förslag på aktiviteter eller åtgärder är varmt välkomna. Styrelsen samlar in alla förslag och tar upp frågeställningar vid behov. Förslagen kan skickas till Brf. Fredriksberg Malmö, Fredriksbergsgatan 6, Malmö, alternativt till föreningens e-post eller läggas i förslags/felanmälansbrevlådan i porten Fredriksbergsgatan 6-8. Garage Det finns 16 garage i föreningen. Samtliga är för närvarande uthyrda. En kölista administreras av styrelsen. Om bostadsrätt säljs där innehavaren innehar garageplats går platsen inte automatiskt till den nye bostadsrättshavaren. Grovsopor Bara hushållssopor och källsorterat får slängas i soprummen. Grovsopor kostar stora summor att frakta bort, vilket drabbar föreningens ekonomi. Det är alltså upp till var och en att frakta bort sina egna grovsopor. Grovsopor skall lämnas på återvinningscentralerna. Det är Sysav som ansvarar för de två återvinningscentralerna i Malmö: Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan (Spillepengen) Bunkeflo återvinningscentral, längst ut på Gottorpsvägen i Bunkeflostrand Återvinningscentralerna är bemannade - för information om öppettider m.m. gå in på Sysav. Grannsamverkan Tänk på att det är bra att meddela någon granne om du åker bort och se till att det finns någon som har extranyckel till lägenheten. Vi kan alla hjälpas åt med vår säkerhet genom att se till att hålla portar stängda och håll koll på vad som händer. Gård- och trivsel Alla intresserade är varmt välkomna att lämna förslag på hur vi kan öka trivseln på gården. - 8 (16) -

9 Hemförsäkring När man äger en bostadsrätt har man ett större ansvar än när man bor i hyresrätt. Detta gäller också försäkringen, där det krävs att du skaffar en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Du kan annars bli skyldig att ersätta föreningen med upp till ett basbelopp (44 900kr år 2012) om du orsakar en läcka i exempelvis badrummet. Vid en brand är konsekvenserna förödande om du inte har en hemförsäkring. De bostadsrättsinnehavare som inte har hemförsäkring och vars lägenhet brinner upp får själva betala för hotellvistelse och fortsatta årsavgifter förutom den stora ekonomiska förlust det innebär att ersätta sina tillhörigheter. Se också till att du har en fungerande brandvarnare! Se även bostadsrättstillägg. Hemsida Föreningen har en hemsida, Hissar Föreningen har ett serviceavtal med Hissteknik i Malmö AB för de personhissar som finns på Fredriksbergsgatan 2 och 4. Hyror, månadsavgifter, avier Hyror och månadsavgifter skall betalas i förskott den sista vardagen i varje månad. Avier delas ut kvartalsvis. Om man betalar för sent skickas påminnelse ut från vår ekonomiska förvaltare. Om man inte betalar skickas ärendet till inkassoföretaget Intrum Justitia och det finns möjlighet att du blir uppsagd och får flytta från din lägenhet. Hyresrätter Det finns för närvarande 5 lägenheter (per ) som föreningen äger och hyr ut. Husdjur Styrelsen har inte haft anledning att ha någon åsikt beträffande husdjur. Sunt förnuft bör råda. Dock är det helt förbjudet att rasta eller att ha okopplade husdjur på innergården! - 9 (16) -

10 Kabel-tv Basutbudet från Canal Digital ingår i årsavgiften. För mer information titta in på eller Canal Digitals egen informationskanal i din tv. Källar- och vindsförråd Föreningens allmänna utrymmen som leder till källar- och vindsförråd skall hållas fria från föremål. Föremål som trots allt kan finnas på de allmänna utrymmena bortforslas utan föreningens ansvar. Lokaler Föreningen innehar fyra butikslokaler. Lufta element Om ett element fungerar dåligt (till exempel om det är olika varmt upptill och nertill) kan det hjälpa att lufta det. 1. Skaffa en särskild luftningsnyckel som är anpassad för den särskilda luftningsnippel som finns på varje element. Gå till järnaffären och fråga om råd och köp rätt nyckel. 2. Ha en kopp eller annan liten skål under nippeln när du försiktigt öppnar den gängade tappen som öppnar det förslutna elementet. Den kan sitta hårt om elementet har målats några gånger. 3. Gänga inte ut tappen med luftningsnyckeln för långt - då kan hela förslutningen lossna! Utan öppna försiktigt - motsols - tills du hör att luft eller vatten kommer genom nippeln. Ofta är det inte mycket luft i elementet. Stoppa luftningen när det bara kommer vatten och dra åt gängtappen - medsols - med luftningsnyckeln. Om elementet trots detta inte fungerar kan du göra en felanmälan till Bredablick, alternativt se om ventilnålen i termostaten har fastnat (se element) (16) -

11 Medlemskap Alla som äger en bostadsrätt i föreningen måste vara medlemmar i densamma. När någon vill köpa en lägenhet i fastigheten måste denne ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökningsblankett finns hos styrelsen samt på hemsidan, Månadsavgift Se hyror, månadsavgifter, avier. Namnskyltar på dörrarna Namnskyltar på lägenhetsdörrarna skall vara enhetliga. Vid felaktigheter eller ändringar kontaktas styrelsen. Egenhändigt skrivna lappar och tillägg/borttagning av namn är inte tillåtet. Beställningsformulär finns på hemsidan. Nycklar Nycklar till lägenhet och soprum (lägenhetsnyckel), tvättstugor och vindsförråd (husmorsnyckel) samt tvättkolv kan vid förlust beställas av styrelsen. Beställningsformulär finns på hemsidan. Parabolantenn Det är inte tillåtet att montera parabol på fasad, fönster eller balkong. Porttelefon Alla lägenheter nås från respektive port med hjälp av porttelefon. Anropa aktuell lägenhet med hjälp av bokstaven B med efterföljande fyrställig sifferkombination eller efter kl med hjälp av bokstaven B samt lägenhetens telefonnummer. Rökning Rökning i trappuppgångar, portar, hissar, allmänna utrymmen och i nära anslutning till fasaden på gården är inte tillåtet. Sophantering Det finns två allmänna soprum på gården för hushållssopor och ett för källsorterat (tidningar, pappersförpackningar, hårdplast, metall, batterier, glödlampor och glas). Sophanteringen utförs av Malmö stad och källsorterat av Ragnsells AB (16) -

12 Grovsopor skall lämnas på återvinningscentralerna. Det är Sysav som ansvarar för de två återvinningscentralerna i Malmö: Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan (Spillepengen) Bunkeflo återvinningscentral, längst ut på Gottorpsvägen i Bunkeflostrand Återvinningscentralerna är bemannade - för information om öppettider m.m. gå in på Sysav. Stadgar Stadgar kallas de regler som beskriver och reglerar föreningens verksamhet. Stadgarna är bindande för alla som har med föreningens verksamhet att göra. Föreningens stadgar antogs vid en konstituerande föreningsstämma den 17 oktober 2003 och registrerades samt godkändes hos Bolagsverket den 30 januari Stadgarna finns på föreningens hemsida, eller kan fås av styrelsen. Städning Städning av trappuppgångar sker en gång i veckan genom vår tekniska förvaltare Bredablick. Styrelsen Aktuell information om styrelsens medlemmar finns på hemsidan Styrelsen nås också via en allmän e-post adress: Styrelsen är föreningens företrädare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsens ansvar är att tillgodose bostadsrättsinnehavarnas intressen och önskemål. Styrelsen ansvarar för att föreningen drivs enligt gällande regler och förordningar. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst två suppleanter. Tvättstugor Det finns två tvättstugor i källaren med adress Malmgatan 16A. Allmänna skötselråd skall följas och efterlevas för allas trivsel. Tvättstugereglerna hittar Du här. Underhåll/Reparationer/Ombyggnation Styrelsen ansvarar för fastighetens yttre underhåll (fasader, yttertak, gårdsytor med mera) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, tvättstugor, med mera). Föreningen är också ansvarig för att elementen i lägenheterna fungerar (16) -

13 Du har ansvaret för det mesta av underhållet i din lägenhet. Till exempel byte av spis och kylskåp samt renovering av golv, väggar och tak. Mer detaljer om vad som är bostadsrättshavarens respektive bostadsrättsföreningens underhållsansvar finns i "Vem ska underhålla bostadsrätten" och i stadgarna. Om du behöver hjälp med något i din lägenhet, t.ex. om du har fått stopp i avloppet gör du en felanmälan till Bredablick. Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Du avgör själv när det är dags att renovera, men det är viktigt att du är extra uppmärksam på tätskikt i badrum, särskilt vid skarvar så att du inte orsakar en vattenskada. Se också över din hemförsäkring och försäkra dig om att den innehåller bostadsrättstillägg. Tänk på att vissa arbeten kan vara riskfyllda att göra själv! Det kan vara värt att kontakta expertis för att undvika att skador på fastigheten eller dig själv uppstår. Kontakta alltid Bredablick eller styrelsen när du planerar arbete med exempelvis tätskikt, rör, kranar och installation av diskmaskin. De kan berätta vad föreningens stadgar säger och tipsa om kunnigt fackfolk som kan hjälpa dig. Förändringar i lägenheten Vill du göra större förändringar i lägenheten, exempelvis flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. I Bostadsrättslagen(7kap, 7 ) kan man läsa att bostadsrättshavaren behöver styrelsens tillstånd för att utföra följande åtgärder i lägenheten: 1. Ingrepp i en bärande konstruktion, 2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Underhållsplan Underhållsplanen uppdateras varje år och beskriver när olika reparationer av föreningens hus ska ske och hur mycket pengar som behöver sättas av till detta. Underhållsplanen ska med andra ord trygga föreningens framtida behov av kapital för det underhåll som krävs för att vidmakthålla fastigheten i gott skick. Du hittar vår underhållsplan här (16) -

14 Upplåtelse Upplåtelse kallas det när föreningen för allra första gången lämnar över en bostadsrätt till den boende. Se även överlåtelse. Valberedning På stämman utses en valberedning. Namnen på de som ingår i valberedningen finns på hemsidan. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förrättas vid stämman. Valberedningen ska också undersöka om samarbetet i styrelsen fungerar på ett bra sätt. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen. Ventilation Ventilationen i vår förening bygger på att vi har ett förstärkt självdrag. I lägenheterna sugs luft ut från ventiler i kök/badrum och tas in genom väggventiler på ytterväggarna. Det är av högsta vikt att dessa väggventiler är öppna och inte övermålade eller övertapetserade samt att de är rengjorda från smuts så friskluft kan fritt passera in. Under kortare mycket kalla perioder kan dessa ventiler hållas stängda. Om ventilerna är stängda innebär det att det inte uppstår någon cirkulation av luften i rummet och temperaturen i lägenheten blir låg vid ytterväggar och hög inne i rummet vid elementen. Frånluftsventiler Det är av högsta vikt att du inte själv ändrar och skruvar på de stora ventilerna i badrum eller kök eller sätter för dessa eftersom detta stör balansen i ventilationen. Detta kan få till följd att vissa lägenheter får ett stort undertryck och därmed ökad risk för bl. a. matos i dessa lägenheter. Rengöring av badrumsventiler görs genom att man plockar bort ventilen (bajonettfattning), dammsuger ur och därefter sätter tillbaka ventilen utan att ändra på inställningen. Alternativt kan man låta ventilen sitta kvar och göra rent med en borste. Värme Föreningens kostnad för uppvärmning (vattenburen fjärrvärme) och varmvatten är hög och utgör därför en stor del av månadsavgiften. Tänk därför på att inte ha onödigt varmt i din lägenhet, slösa inte med varmvattnet och vädra snabbt och effektivt. Om det är kallt i din lägenhet kan det bero på att ett eller flera element inte fungerar som de ska. Att det är kallt i din lägenhet kan också bero på att det drar kallt ifrån fönstren och att du behöver byta fönsterlister. Du kan även under kortare perioder stänga vädringsluckorna (16) -

15 Det är föreningens ansvar att element (ofta kallade radiatorer) fungerar som de ska. Gör en felanmälan till Bredablick för att få ditt element åtgärdat. Termostaten kan man ofta (om man är lite händig) laga själv. Om temperaturen i elementet är ojämn kan det hjälpa att lufta det. Försök därför att själv lufta elementet enligt beskrivningen här innan du gör en felanmälan till Bredablick. Årsavgift Av många kallad månadsavgift (eftersom den normalt tas ut per månad). Årsavgiften skall täcka föreningens utgifter för drift, underhåll, amorteringar, räntekostnader etc. Styrelsen bestämmer och fastställer årsavgiften (månadsavgiftens) storlek enligt de principer som framgår av stadgarna. Årsredovisning När verksamhetsåret är avslutat ska styrelsen avlämna sin berättelse för det gångna året, årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren. Årsredovisningen granskas av revisorerna och delas ut innan stämman. De senaste årens årsredovisningar finns att ladda ner på sidan om föreningens ekonomi. Överlåtelse När en bostadsrätt får en ny ägare, exempelvis genom försäljning, byte eller gåva kallas detta för en överlåtelse. Överlåtelseavtal finns på föreningens hemsida, eller tillhandahålls om lägenheten säljs genom fastighetsmäklare (16) -

16 Egna anteckningar: (16) -

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer