KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL"

Transkript

1 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 1 av 6) KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL BÄsta läsare. Jag har under min tid, inte minst i mitt engagemang inom Mansjouren, träffat och tagit emot många män som misshandlar sin hustru eller sambo. Givetvis har jag ofta också träffat kvinnor som blivit misshandlade. Det var inte ovanligt att kvinnan var den som tog fçrsta kontakten när det gällde misshandel. Vad beträffar misshandel så Är det på intet sätt någon enkel problematik och jag kände mig väldigt liten infçr de här människorna som på olika sätt ville ha stçd och hjälp. NÅgot som tjejerna ofta frågade var: kan du hjälpa min kille så att han slutar att slå? Hur svarar man på en sådan fråga? NÅgra garantier kunde man ju aldrig ge. NÅgra falska fçrhoppningar fick det aldrig bli. DÄremot kunde jag svara att jag skall efter bästa fçrmåga fçrsçka att hjälpa er. Ganska vanligt var att när dessa killar ringde och bokade tid så sa de nästan aldrig vad saken gällde. NÄr de sedan satt framfçr mig så var det allt annat i deras relation som var fel men sällan att det handlade om misshandel. DÄremot när jag misstänkte att det handlade om misshandel så ställde jag frågan rakt ut och då svarade man ja och erkände att så var fallet. Sedan fanns det de andra som inte nämnde ett ord och erkände inte heller Även om jag hotade med att ta kontakt med offret. Jag tog alltid kontakt med båda pater fçr att få en så riktig bild som mçjligt av händelsefçrloppet. Min bestämda uppfattning Är att man alltid måste lyssna på båda parter. En av antagonisterna kan inte hållas utanfçr om det inte fçreligger något extremt, men oftast gçr det inte det. NÅgot som jag ofta hçrde från kvinnorna var att jag Älskar ju min kille men absolut inte det han gçr när han misshandlar mig. MÅnga gånger eller rättare sagt jämnt så ställde jag stora krav på mannen och då hände det ofta att kvinnan tog tillbaka honom och tyckte på något sätt synd om honom. Det hade jag ofta svårt att fçrstå. Det här Är en problematik som Är svår att hantera. Man kan dock aldrig någonsin godta att killar misshandlar sina tjejer lika lite som tvärt om, av vilket det senare fçrmodligen fçrekommer i betydligt stçrre utsträckning Än vi anar. Vi vet ju att många män misshandlas både psykiskt och fysiskt av sin kvinna. Vi vet också att de ofta Är obenägna att anmäla misshandeln de utsatts fçr. Orsakerna härtill kan vara flera som t.ex. att en man som blivit misshandlad ses som att inte vara en riktig karl som inte klarar av sin kvinna. En annan orsak kan vara att han vid fçrsçk att anmäla inte tas på allvar av polisen. En tredje kan vara att mannen inte ser en polisiär insats som en lçsning på konflikten utan vill finna en lçsning i samfçrstånd. En fjärde orsak kan vara att mannen inte vill blanda in myndigheter fçr barnens skull utan fçrsçker i det längsta att hitta en mçjlighet att kunna lçsa konflikten på ett mer sansat sätt.

2 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 2 av 6) En femte orsak kan vara att han Älskar sin partner så mycket att han inte vill att hon skall hamna i något brottsre-gister eller fçr att han vill samtidigt skydda barnen från att få en mor som blivit bestraffad. En Åklagare sa en gång på ett mçte vi hade om kvinnomisshandel att hon ansåg att mçrkertalet beträffande kvinnomisshandel var stort men tillade ho jag Är Çvertygad om att mçrkertalet Är långt mycket stçrre när det gäller mansmisshandel p.g.a. att männen Är så obenägna att anmäla. Jag ger henne fullständigt rätt i detta resonemang. I Çvrigt när det gäller kvinnomisshandel så måste man också beakta det psykiska våldet som kan bestå av ständigt tjat, otrevligt bemçtande, orimliga krav, kränkningar infçr andra glåpord etc, etc. Det kan också innebära att personen psykar genom lätta slag som i andra sammanhang inte räknas som våldshandling men fçr med sig en psykisk effekt på offret. Jag Är ganska så säker på att de flesta killar som misshandlar går att hjälpa till 90 %. De Çvriga har svåra stçrningar som inte går att påverka tror jag men jag Är ingen expert, det Är bara mina egna erfarenheter. MÄns våld mot kvinnor Är ett allvarligt samhällsproblem som jag tror grundar sig mycket i att vi har ojämnställt samhälle. Ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer krävs fçr att fçrhindra våld. MÄnnen Är inte jämställda vad gäller att få umgås med sina barn vid ex. separationer och skilsmässor likaså när det gäller vård och behandling, mm. Vad jag anser vara det stçrsta misstag man begår från samhällets sida när det gäller kvinnomisshandel Är att man inte går till roten i varje enskilt fall och undersçker vad som orsakade misshandeln. Hela detta processfçrlopp i en misshandel Är naturligtvis intressant fçr att man från samhällets sida skall kunna sätta in adekvata ÅtgÄrder fçr att komma tillrätta med detta samhällsproblem. I en grupp mot kvinnovåld sa en kvinna en gång så här, (på den tiden representerade hon brottsofferjouren men hade varit med och starta kvinnojouren en gång i tiden) Vi har nu suttit här i så många År och talat om alla dessa usla män som slår och misshandlar men det Är väl snart dags fçr oss mçdrar att ställa oss fråga: Hur har vi uppfostrat våra sçner egentligen?" Jag tyckte detta Är en av de mest centrala av alla frågeställningar när det gäller våldet mot kvinnor. VarfÇr Är man alltid så obenägen att diskutera orsaken till våldet utan enbart inriktar ÅtgÄrder på att bestraffa allt hårdare istället. Den hårdare bestraffningen Är till fçr att fçrsçka skrämma människor att inte våga ta till våld. Denna metod som bygger på ett fascistiskt synsätt har aldrig lçst några problem. Vilket Är viktigast att få den som slagit att sluta med detta eller att bygga in mer hat i personen så att när han kommer ut så slår han igen. Detta Är stor risk fçr att

3 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 3 av 6) han kommer att gçra om man inte går till grunden med orsakerna till våldshandlingen och då kan det vara så att kvinnans psykiska våld Är den tändande gnistan. Under 90- talet och i bçrjan av- 2000talet så sades det Återkommande från kvinnoorganisationer att Vad hon Än hade gjort mot honom så hade han ingen rätt att slå. En mycket farlig inställning som innebar att man fçrsvarade allt vad kvinnan kunde fçreta sig mot mannen. Den inställningen omfattas ju då också av att kvinnan t.o.m. hade rätt att slå mannen. Vi vet att om man utsätter en person fçr Återkommande kränkningar och fçrnedring samtidigt som denne inte får en chans till upprättelse så kommer signalsubstanser i hjärnan att utveckla ett destruktiv beteende. Ingen människa Är så motståndskraftig mot sådant att de inte fçrr eller senare drabbas av någon form av destruktivt beteende. Detta beteende drabbar i sin tur inte enbart personen ifråga utan Även omgivning, arbetsplatser och inte minst barnen. Beteendet kan bli vänt inåt mot personen själv eller utåtriktat mot andra. Konsekvensen av att en person utsatts under lång tid fçr sådant psykiskt lidande kan resultera i en misshandel. I ett sådant fall Är det helt fel att bara bestraffa den som misshandlat fysiskt beroende på att detta skett i ren affekt eller på den grova kränkning och psykiska misshandel personen fått genomlida. BÅda skulle härvidlag naturligtvis bestraffas fçr sin resp. del i skuldfrågan. PÅ grund av bristfälliga och undermåliga utredningar så bestraffas då enbart den ena parten och då särskilt när det gäller fysiskt våld man mot kvinna, Även om den andra parten har så att säga lyckats programmera om hjärnan på sin partner så att denne i ett rent vanmaktstillstånd begår en våldshandling. Enligt brottsbalken Är det straffbart att utsätta någon fçr sådan psykisk skada att det leder till skada eller sjukdom hos individen eller fçrsätter denne i vanmakt. (Brottsbalken 5 Ä Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smårta eller fçrsåtter honom eller henne i vanmakt eller négot annat sédant tillsténd, dçms fçr misshandel till fångelse i hçgst tvé Ér eller, om brottet År ringa, till bçter eller fångelse i hçgst sex ménader. Lag (1993:207)). VarfÇr används inte denna paragraf i dessa sammanhang? Sen finns det en faktor som talar mot fängelsestraff istället fçr behandling med seriçsa och opartiska utredningar i botten som grund. Det Är att när någon blivit frihetsberçvad så kommer bestraffningen att vara evig Även om det handlar enbart en enstaka fçreteelse eller några månader på kåken. Dessa människor har svårare att få jobb. Det finns de som sçkt jobb på t.ex. bemanningsfçretag och varit Ärliga och berättat sin historia fått svaret att då kan de inte rekommenderas fçr någon arbetsgivare. Vad händer med människor som efter avtjänat straff bestraffas av civilsamhället på detta sätt. Det här handlar ju om personfçrfçljelse. En människa som i ren affekt begått en brottslig handling och som gçr allt fçr att leva ett hederligt liv, lika hederligt som innan personen utsattes fçr vanheder och kränkningar av olika slag skall nu bestraffas resten av sitt liv av civilsamhället med allt vad det inne-

4 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 4 av 6) bär fçr konsekvenser inte enbart fçr personen utan fçr hela samhället och tron på rättsstaten. PÅ detta sätt sprider samhället självt sitt hat mot de enskilda som drabbas härav och skapar eller bygger upp en bestående kriminalitet. Att vissa särintressen i samhället skall få samhällets stçd att bedriva sådan här fçrfçljelse Är obegripligt. DÄrmed missar man poängen med kriminalvårdens insatser. Det lçnar sig helt enkelt inte fçr an människa som begått en brottlig handling att bättra sig med andra ord ty det straffar sig istället. Det finns också personer inom kriminalvården som kan ha en skrämmande människosyn och dçmer frihetsberçvade personer Çverlag fçr att vara oboliga. Detta kom jag på då en man sçkte kontakt med en kvinna. Kvinnan visade fçrst intresse av mannen men ställde honom helt plçtsligt frågan om han hade några lik i lasten. Mannen var Ärlig och talade om att han varit frihetsberçvad fçr att ha misshandlat sin fru. Kvinnan efterfrågade inte orsaken eller omständigheter runt händelsen och inte heller om han varit bestraffad tidigare eller ej. Mannen var tidigare ostraffad och mycket skçtsam men hade under många År blivit grovt psykiskt misshandlad av sin fru och svärfçräldrar. Mannen Är fortfarande mycket skçtsam och det som skett hade skett i ett rent vanmaktstillstånd. Kvinnan sa då att det var lika bra du talade om detta fçr jag kollar alla jag kommer i kontakt med. Eftersom jag jobbar inom kriminalvården har jag den mçjligheten. Hon tyckte ÄndÅ att mannen verkade trevlig men sa att hade man begått en sådan handling så var man ingen fin människa. Hon sa också att i hennes jobb träffade hon på så många trevliga män men som visade att de var allt annat Än fina när det kom till kritan. Det spelade enligt hennes Åsikt ingen roll hur väl mannen skçter sig och inte heller vad det var fçr brott (som polisen vägrade att utreda) han hade utsatts fçr utan endast den handling han utfçrt i ett rent vanmaktstillstånd var det som räknades. Detta säger mig att det Är väldigt viktigt att vid familjerelaterat våld och vid våld Çver huvud taget var det Än inträffar och mot vem det Än utspelas så måste det till sakliga och opartiska utredningar där båda parter får ta sin del av ansvaret alltefter skuldbçrda. Ett destruktivt bemçtande från det civila samhället mot dem som varit frihetsberçvade medfçr ju endast att de har bara fortsätta i någon form av kriminalitet. DÅ har samhällets resurser som lagts på kriminalvård inget reellt värde utan endast ett slçseri med allmänna medel. Detta Återspeglar att vi har fortfarande ett visst mått av fascistiskt inslag som lever kvar i vårt samhälle trots att vi under decennier har räknats som en socialistisk stat. Det Är vanligt att ett självdestruktivt beteende ofta utlçses i samband med fçrluster i livet som t.ex. vid en skilsmässa. DÅ kanske både fru och barn fçrsvinner ut ur mannens liv. Det Är viktigt att arbeta fçr att en skilsmässa inte betyder fçrlust av barnen fçr mannens del (och fçrlust av pappan fçr barnens del). Viktigt Är också att lyfta fram problem som uppstår i samband med skilsmässor fçrst då kan skadorna och riskerna fçrebyggas. Detta kommer inte att ske så länge allt

5 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 5 av 6) umgängessabotage får fçrekomma. Vi vet alla att skilsmässorna Är fler Än någonsin idag och att många barn lever med bara den ena av sina fçräldrar och då oftast modern. SkilsmÄssan kan också leda till att en man i desperation vänder sin aggressivitet och besvikelser utåt, kanske mot sin fru och Även ibland barnen. Separationer kan få många olika konsekvenser fçr de inblandade. Ofta kan separationen innebära en katastrof som män ofta inte har någon beredskap fçr. Den kan då bli en utlçsande faktor fçr ett självdestruktivt beteende. MÄn som blivit skilda Är faktiskt tyvärr Çverrepresenterade vad gäller alkoholmissbruk och självmord. Det Är väl så idag vad jag kan se att många pojkar och Även män saknar vardagskontakt med sin far. DÅ missar de också en mçjlig fçrebild fçr hur en man bçr vara. Man kan undra mycket Çver vad som medverkar till att en del män utçvar våld? Kan det vara dålig självkänsla? En rädsla fçr att bli kränkt? En rädsla fçr att bli Çvergiven? HÄr kan vi dock inte generalisera det hela Är mer komplicerat Än så. Alla män som saknar en far blir ju givetvis inte misshandlare och ensamma mammor får heller inte kriminella sçner. Jag tror att ta till våld kan också påverkas av hur olika mäns sociala situation ser ut. Hur män upplevt våld fçr att lçsa konflikter. En bit på vägen fçr att minska våldet kan vara en uppgçrelse med den traditionella mansrollen, som innebär att män skall vara de som alltid Är stora och starka och lçsa konflikter med våld. SÅ Är inte dagens mansroll. Att fçrändra den kan vara ett litet steg i rätt riktning fçr att minska våldet mot kvinnor och Även allt Çvrigt våld i vårt samhälle. TÄnk om människor kunde lära sig att fçrstå att våld aldrig lçser något utan tvärtom våld fçder våld. TÄnk vad mycket enklare och lättare livet fçr alla skulle bli om det inte fanns något våld men detta Är tyvärr bara ett ÇnsketÄnkande. DÅ skulle alla barn få en bestående trygghet och det Är ju något vi ÄndÅ strävar efter. TÄnk er en nollvision när det ex. gäller våldet mot kvinnor och barn. Jag tillfrågade en bekant till mig som heter Östen HÄgg om vad han har fçr synpunkter på kvinnomisshandel och han säger fçljande: Vad som idag vedertaget och politiskt korrekt Är att man i alla avseenden fokuserar på mäns våld mot kvinnor när man egentligen borde fokusera på familjerelaterat våld. Det ligger i vissa organisationers intressen att bedriva och vidhålla tesen att det Är mannen som Är den ende våldsverkaren när det gäller familjerelaterat våld. HÄr kan man se rent ekonomiska intressen hos de kvinnoorganisationer som erhåller miljonbidrag fçr att vidhålla mäns våld som det enda utgçrandet av familjerelaterat våld. Att det finns ekonomiska intressen med i bilden anser jag också. Det som vi givetvis aldrig får sticka under stol med Är att det finns män som slår sina kvinnor. Det finns inget fçrsvar fçr sådant och självklart skall dessa kvinnor komma ur sina destruktiva fçrhållanden. Vidare har jag samma Åsikter som Östen i det jag nu vidare skriver.

6 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 6 av 6) Vad jag dock vill tillägga Är att det finns alltid en fçrklaring till våldet. Denna fçrklaring måste sçkas i opartiska och sakliga utredningar. Det Är enda vägen till att Åstadkomma en attitydfçrändring i samhället och kunna gripa sig an själva kärnproblemet. Vad som Är vedertaget Är också att män som slår sin partner i ett fçrhållande också fortsätter att misshandla sin partner i nästa fçrhållande. Detta används har använts i debatten fçr att vidhålla att män Är djur och ÅlÄgga män ett kollektivt ansvar av något som man kanske kan kalla en bestående skuld utifrån kçn. IstÄllet borde man lägga resurser på att ge vård och terapi mot människors dåliga beteende. Man kan uppfatta att så inte gçrs eftersom en politiskt korrekt Åsikt tycks vara att man inte vill godta att hitta en fçrklaring till varfçr en person slår sin partner. IstÄllet tolkar man sçkandet som svar på något som skulle vara en ursäkt fçr våld och anser detta fçrkastligt vilket Är en grov missuppfattning. Att fçrsçka ursäkta eller rättfärdiga våld Är något helt annat. Om vi någon gång i det här landet skall fçrsçka att komma till rätta med kvinnomisshandel så kan vi inte enbart satsa pengar på akuta ÅtgÄrder vilket gçrs idag. Lika mycket pengar som idag satsas på kvinnojourernas arbete skulle också satsas på vård och behandling fçr dem som utçvar våld. Det måste till resurser fçr att ge bra vård och terapi. Den dagen man inser fullt ut att dessa män skall få vård och behandling och inte bara fängelsestraff då kommer mycket av detta stora problem att få sin lçsning. Man kan inte bara låsa in fçrçvaren gång efter annan och sedan ut och fortsätta sitt destruktiva handlande. HÄr skall det satsas från de ansvariga politikernas sida. Man måste komma fram till att våldet inte minskar genom fängelsestraff. Och något som Är viktig Är också fçrebyggande insatser. Jag tror att så gott som varenda man vill komma ifrån denna fruktansvärda handling han utfçr och som han lider enormt mycket av att ha genomfçrt. Om man inte tror det så vet jag av egen erfarenhet att man har så enormt stora skuldkänslor som bara blir värre och värre varje gång. SÅ tro inte att mannen bara slår till och sedan har han glçmt detta. Icke! Det fçljer honom hur länge som helst genom livet. Viktigt Är att vi får en annan syn på kvinnomisshandeln att det inte bara Är offren som vi satsar ÅtgÄrder på fçr då kommer vi aldrig till rätta med detta. Alla män som utfçr misshandeln måste få ett helt annat bemçtande från samhällets sida fçr att komma tillrätta med sina problem. De skall ha rätt till en riktig vård och behandling och fçrebyggande arbete.

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brott förr och nu Av Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brottslighet Det har funnits brottslighet i vårt samhälle så länge vi kan minnas och förmodligen kommer det även fortsätta så längre fram i tiden. Det

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer

Läs mer

Frågor och svar om MFJ

Frågor och svar om MFJ Frågor och svar om MFJ 1. Är det inte lite gubbigt med bara män i styrelsen? 2. Vilka utmaningar kommer bli störst för föreningen? 3. Är ni kvinnohatare? 4. Är inte det stora samhällsproblemet män som

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Jämställdhetsmålen VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS ÄLDRE Kerstin Kristensen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

LÄS ÄVEN: Kvinnorna som slår sina män ett problem som göms undan: "Man vill inte hantera båda könens problem"

LÄS ÄVEN: Kvinnorna som slår sina män ett problem som göms undan: Man vill inte hantera båda könens problem 1 av 6 2017-06-04 08:33 LÄS ÄVEN: Kvinnorna som slår sina män ett problem som göms undan: "Man vill inte hantera båda könens problem" Henrik har varit förföljd av sin exfru i många år. Jag har alltid upplevt

Läs mer

Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution

Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution Den mest integritetskränkande handlingen en individ kan utsättas för måste vara just påtvingade

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad 1 (6) Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentansvarig

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Birgit Ahlberg Familjerådgivningen, Karolina Frick Fältsekreterare, Eleonora Karlsson Kurator LSS,

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld!

Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld! Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld! Tryckt på papper Reprint Deluxe som har tilldelats EU:s miljömärke rek.nr. DK/11/1. Fostraren är barnets förebild Får man lugga en arbetskamrat eller sin partner

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Ny dom kan ändra synen på människohandel

Ny dom kan ändra synen på människohandel Ny dom kan ändra synen på människohandel Publicerad 2016-03-01 Par dömt till fängelse. En man och en kvinna har dömts för människohandel med en prostituerad trots att offret vare sig varit inlåst eller

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Referenser Ekbrand, H. (2006) Separationer och mäns våld mot kvinnor. Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.http://sociologi.cjb.

Referenser Ekbrand, H. (2006) Separationer och mäns våld mot kvinnor. Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.http://sociologi.cjb. Bilaga 1. Riskbedömning Att bedöma risken för att en kvinna kommer att utsättas för våld från en man hon lever i en nära relation med, är viktigt för de som möter en kvinna där man vet eller tror att hon

Läs mer

FÖRELÄSAREN.

FÖRELÄSAREN. FÖRELÄSAREN bialasova@gmail.com God morgon. Mitt namn är Jackie Arklöv och jag kommer att föreläsa er i ämnet kriminologi. Tema för dagens föreläsning är Perspektiv att utgående ifrån humanism och ömsesidig

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Expert, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Personer med missbruk/beroendeproblematik Katarina Andréasson 2015-03-17 o 18 Alkohol och våld BRÅs Nationella trygghetsundersökning (BRÅ, 2012) 74 % av männen som utsatts för misshandel

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Others Av: Johannes Djerf

Others Av: Johannes Djerf Others Av: Johannes Djerf [Youtubeklipp (The Empress of Ireland: my immortal) start1:27.] Klockan är 16.30, 28 maj 1914 och fartyget Empress of Ireland har nyligen lämnat hamnen I Quebec, Kanada, och påbörjat

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

Till döden skiljer oss åt*

Till döden skiljer oss åt* Rapport nr. 185, Till döden skiljer oss åt* (en studie om mäns våld mot kvinnor) Sammanfattning Varje dag blir ett stort antal kvinnor misshandlade eller hotade av sina män. Enligt BRÅ 1 anmäldes det år

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Personalenheten Åstorps kommun 2005

Personalenheten Åstorps kommun 2005 Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Arbetstagarna i Åstorps kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö, där alla möts med respekt. I detta ingår att inte behöva utsättas för sexuella trakasserier.

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa våld mot kvinnor Rapport nr 00:8 Sociala funktionen

Läs mer

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer: Ju2016/06811/L5 Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Sammanfattning Centerkvinnorna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff.

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Förövaren. Det finns flera teorier om varför någon blir kriminell. Två vanliga teorier är arv och miljö. Arv

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

BRÅKA SMARTARE Om praktisk konflikthantering i skolans vardag

BRÅKA SMARTARE Om praktisk konflikthantering i skolans vardag 23. Laila Araya och Tamara Maskovic BRÅKA SMARTARE Om praktisk konflikthantering i skolans vardag En snöboll kastas på rasten, en knuff i matkön eller några hårda ord i korridoren är allt som behövs för

Läs mer

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan FAQ Sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan 1(6) Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan Stockholmsprästen arbetar kvar i sin församling. Vilka garantier finns för att han inte begår nya

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Hot och våld i arbetsmiljön

Hot och våld i arbetsmiljön LOKAL ARBETSPLAN Katedralskolan 2016/2017 Hot och våld i arbetsmiljön Handlingsplanen finns tillgänglig för personal och elever på skolans hemsida. Mål På Katedralskolan skall varken personal eller elever

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer.

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Denna rättssociologiska undersökning handlar om relationen mellan rättsregler och sociala normer som är relevanta för

Läs mer

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor Vision Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vad är våld? Våld är varje handling riktad

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder Professionellt bemötande av aggressivt beteende Juridiska och etiska grunder När riskerar man som arbetstagare att utsättas för våld eller hot om våld? Handhar värden Makt eller myndighet Möter människor

Läs mer

Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas

Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas DN Debatt Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas PUBLICERAD 2016-01-03 2014 utsattes 154 000 vuxna för misshandel i Sverige, enligt Brå. Endast 30 procent av fallen anmäldes. Foto: JESSICA GOW

Läs mer

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta?

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta? Rättegång Välkomna! Jag heter Ludvig Löfqvist och är domare i rätten idag. Vi har endast en nämdeman, Otto Jeppsson, eftersom de övriga var på semester, som även är notarie, samt målsägare Line Gustavson,

Läs mer