BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö"

Transkript

1 BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen. Så snart Styrelsen tagit beslut så får du en kopia på beslutet. Vad gäller vid andrahandsuthyrning? Hyra ut bostadsrätten kan man bara göra med styrelsens tillstånd. I övrigt hänvisas till gällande lagstiftning. Anticimex Se punkt Ohyra. Avgifter och avier Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning sköts av Binette Förvaltning Telefon: , De ombesörjer utskick av hyresavier kvartalsvis. Batterier Får ej slängas i soporna utan ska lämnas i återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Brand Vid brand är trapphuset utrymningsväg och det är därför förbjudet att hindra framkomligheten genom att ställa ut cyklar, barnvagnar etc. Det får heller inte ställas ut brandfarliga saker, t.ex. kartonger, påsar med papper etc. av risk för brand i trapphusen. Dörrmattor ska placeras innanför lägenhetsdörren. Respektera också rökförbudet som gäller i fastighetens allmänna utrymmen. Brandvarnare Räddningsverket beslutade 6/ om allmänna råd rörande brandvarnare i bostäder. Beslutet innebär att Räddningsverket, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 lagen om skydd mot olyckor (2003:778), anser det skäligt att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla byggnader som används för bostadsändamål. Kravet på anskaffning och installation riktas till fastighetsägaren, vilket tillgodosågs när styrelsen delade ut brandvarnare till alla medlemmar hösten Som boende ansvarar man sedan för att brandvarnaren installeras och fungerar. Brandvarnare bör placeras i taket, 50 cm ut från väggen. Där det behövs fler brandvarnare placeras de högst 12 m från varandra och med högst 60 m2 övervakningsyta per varnare. Brandvarnaren skall inte placeras i kök eller badrum. Brandvarnaren behöver tillsyn: dammsug den några gånger per år, testa den regelbundet och följ anvisningarna för just den brandvarnare du installerat. Brister och skador Styrelsen ska ofördröjligen meddelas om skador eller brister skulle uppstå i lägenheten, om dessa fel är av den beskaffenhet att man inte kan vänta med dessas tillrättande. Skulle skada uppkomma under icke-kontorstid ska Jourman (telefon ) kontaktas och därefter styrelsen. Cyklar / cykelförråd Cyklar ska ställas i befintliga cykelställ och förråd. Det är inte tillåtet att ställa cyklar inne i fastigheten. Se punkt Brand.

2 Uttjänta cyklar och cyklar som inte används bör lämnas till återvinningscentral. Närmsta återvinningscentral är Bromma ÅVC. Digital-TV För information om digital-tv se punkt Internet. El Elmätare för varje lägenhet finns i källaren. Kontakta Gamla Stans rörservice dagtid (telefon ) för avläsning av elmätaren. Energideklarationer Energideklarationer är gjord under december månad 2008 av Habistat. Resultatet av dessa återfinns under menyraden Energideklaration uppsorterat per fastighet. Fastighetsförvaltning Föreningen använder sig av Binette förvaltning i alla ärenden som rör förvaltning, pantsättning, hyresavisering mm. Vänd dig till Binette Förvaltning om du har några frågor. Telefon: , Fastighetsskötsel Ombesörjs av Gamla Stans rörservice (telefon ). Viktigt är att varje boende har klart för sig vem som tar kostnaden, föreningen eller den boende. Detta framgår av föreningens stadgar. Förmögenhetsvärde Bostadsrättens förmögenhetsvärde angavs tidigare i deklarationen. Vänd dig till Binette Förvaltning om du har några frågor Telefon: , Förråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Observera att rökning är förbjuden pga. brandrisk och att möbler med mera inte får förvaras i gångar och korridorer. Försäljning Se punkterna Överlåtelse och Pantsättning. Garageplatser Föreningen har inga garageplatser. Glasinsamling Tomglas får ej slängas i soporna. Tomglas skall slängas vid återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Grovsoprum I grovsoprummet finns en lista på vad som man får slänga i grovsoporna. Observera att inget material får ställas bredvid behållaren i grovsoprummen. Släng inte hushållsavfall, tomflaskor eller returpapper i grovsoprummen. Behållare för returpapper finns på gården mot Birger Jarlsgatan. Kartonger läggs hopvikta i grovsoporna. Tomglas får ej slängas i vare sig sopor eller grovsopor utan ska lämnas vid Stockholms olika återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan.

3 Byggavfall, målarburkar samt elektronikavfall som kyl, frys, spis, datorer etc ska fraktas bort av innehavaren och får inte slängas i grovsoprummet. Detta avfall är inget som ingår i vårt avtal med vår grovavfallsleverantör. Se Stockholms stads information för öppettider och var olika avfall kan lämnas. Gården Dörren från gården till huset på Roslagsgatan har försetts med kodlås. Anledningen är att förhindra att sena gäster blir inlåsta på gården. Koden fungerar även efter kl 22. Det är samma kod som in till trapphuset. På gården Birger Jarlsgatan finns en grill som är fritt att använda för föreningens medlemmar. Var och en gör självfallet rent efter sig efter användning. Kallelse till städdag skickas ut två gånger om året, vår och höst. Sittgrupper placeras ut varje sommar. Plocka undan och torka av bord efter måltid/fika för allas trivsel. Allt bollspel på gårdarna är förbjudet. Leksaker skall samlas ihop efter användning. Föräldrar ansvarar för sina barn och ser till att detta följs. Hemförsäkring Bostadsrättsinnehavaren tecknar en egen sedvanlig hemförsäkring. Viktigt är att komplementet Tillägg för bostadsrätt finns med. Husdjur Bör hållas kopplade inom fastigheten. Det är också djurens ägares ansvar att plocka upp exkrementer från djuret. Djurägare har ett fullständigt ansvar för sina djur. Vid klagomål från grannar kommer styrelsen direkt att rikta kravet mot ägaren. Kommer ingen ändring till stånd kommer åtgärder att vidtagas i enlighet med hälsovårdsnämndens stadgar om husdjur. Internet Telia är operatör av vårt fastighetsnät för anslutning av bredband, tv och telefoni och är den man som enskild medlem kontaktar för dessa tjänster. Se mer på I månadsavgiften ingår Telias bredband 100/10 (100 Mbit i nerladdning och 10 Mbit i uppladdning). Om man som enskild medlem vill uppgradera till annan hastighet eller lägga till fler tjänster, t ex digital-tv, så kontaktar man Telia för detta och man kommer också att faktureras mellanskillnaden direkt av Telia. Det är i övrigt fritt att använda vilken operatör eller teknik som innehavaren önskar. Kabel-TV I föreningens kabel-tv-nät erbjuds endast analog tv med ett grundutbud av kanaler som tillhandahålls av Telia, bl a SVT 1, SVT 2 och TV 4. För information om bredband, digital-tv och telefoni se punkt Internet. Kartonger Viks ihop och läggs antingen i behållare för kartong på stan eller i grovsoprummen. Medlemsinformation Skickas ut vid behov och innehåller information om vad som händer i föreningen.

4 Namnskylt Blank namnskylt fås av fastighetsansvarig vid inflyttning. Gravyr ordnas av BRF innehavaren hos LåsCentrum, Surbrunnsgatan 32. Tel Öppettider må - to 8-17, fr Det typsnitt som används är SL 513 INTERN. Nycklar Vill ni tillverka säkerhetsspärrade nycklar, dvs de nycklar med fördjupningar som går till portar, tvättstuga samt det nedre låset på er ytterdörr så går ni till: SafeTeam Frejgatan 16 Telefon: Nyckeln måste beställas av den eller de som är registrerad lägenhetsinnehavare, medtag därf ör legitimation. För att kopiera portnyckeln måste man även kontakta styrelsen som lägger en beställning hos SafeTeam innan nyckel kan hämtas upp. Ohyra Kontakta Anticimex på telefon Viktigt att detta görs omgående för att undvika spridning inom fastigheten. Pantsättning Skicka handlingar om pantsättning till Binette Förvaltning Telefon: , Pappersinsamling Tidningar och papper läggs löst i behållaren för returpapper på gården Birger Jarlsgatan. Papperspåsar och kartong ska sorteras i behållare på stan för förpackningsmaterial, wellpapp etc. Renovering Du avgör själv när och hur du vill reparera/renovera din lägenhet och vad det får kosta. För vissa ombyggnader måste du dock ha styrelsens tillstånd. Det gäller bland annat när byggnadslov krävs och vid alla förändringar som berör ventilation, vatten och värme. Även rivning eller flytt av vägg kräver godkännande av styrelsen. Kontakta styrelsen om du är tveksam, det är bättre att du frågar en gång för mycket än inte alls. Ventilation Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen. Köksspisfläktens kanal (imkanalen) och den i badrummet är de frånluftventiler våra lägenheter har. De får under inga omständigheter sättas igen och deras funktion får inte påverkas. Eventuellt kallrasskydd på köksfläkt tas bort innan montering. Vatten Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen och ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation (www.sakervatten.se), vilket bl a innebär att installationen:

5 utförs enligt gällande installationsregler utförs av auktoriserad VVS-installatör med branschlegitimation monteras med material som följer branschregler och i enlighet med monteringsanvisningar är kontrollerad enligt reglerna och att intyg om Säker Vatteninstallation har överlämnats till beställaren En kopia på intyget om Säker Vatteninstallation ska lämnas till styrelsen efter att arbetet är slutfört. Vid behov av avstängning av varm/kallvatten ska det ske genom fastighetsskötaren. Värme Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen. Vid permanent borttagande av radiatorelement ska justering av värmesystemet göras. Denna ombesörjs av styrelsen och bekostas av lägenhetsinnehavaren. Vid behov av avstängning av värme skall det ske genom fastighetsskötaren. Detta gäller även vid tillfällig borttagning av radiatorelement vid t ex renovering. Rökning Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen. På gårdarna finns det askkoppar uppsatta. Det är strängt förbjudet att slänga fimpar på gården. Tänk på att barn leker där. Sophantering Batterier Får ej slängas i soporna utan ska lämnas i återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Glasinsamling Tomglas får ej slängas i soporna. Tomglas skall slängas vid återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Grovsoprum I grovsoprummet finns en lista på vad som man får slänga i grovsoporna. Observera att inget material får ställas bredvid behållaren i grovsoprummen. Släng inte hushållsavfall, tomflaskor eller returpapper i grovsoprummen. Behållare för returpapper finns på gården mot Birge r Jarlsgatan. Byggavfall, målarburkar samt elektronikavfall som kyl, frys, spis, datorer, etc ska fraktas bort av innehavaren och får inte slängas i grovsoprummet. Detta avfall är inget som ingår i vårt avtal med vår grovavfallsleverantör. Se Stockholms stads information på webben för öppettider av återvinningsstationer i staden. Kartonger Viks ihop och läggs antingen i behållare för kartong på stan eller i grovsoprummen. Pappersinsamling Tidningar och papper läggs löst i behållaren för returpapper på gården Birger Jarlsgatan. Papperspåsar och kartong ska sorteras i behållare på stan för förpackningsmaterial, wellpapp etc. Soprum Alla boende i gårdshuset ombeds att slänga hushållssopor på Birger Jarlsgatan 93A. Det soprummet

6 har större kapacitet än det på Roslagsgatan. Vid stopp i soprum måsta man ta påsen till det andra sopnedkastet. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT STÄLLA PÅSEN I TRAPPEN!!! Brandfara, utrymningshindrande, ohygieniskt och illaluktande är några av anledningarna. Stadgar Mycket viktig information för alla bostadsrättsinnehavare. Stadgarna finns att tillgå under Föreningen/stadgar Styrelsen Styrelsen består av: Ordförande Mats Andersson, Kassör Gunnar Danielsson, Vice kassör Fredrik Schelin Teknik Carl-Uno Wiberg, Sekreterare Ante Brunskog, Vicevärd David Arendartsik, Web/info Per Jacobson Suppleant Jonas Knape Suppleant Christina Alares Suppleant Christian Wictorin Mailadress till styrelsen Stöld Stölder och inbrott förekommer tyvärr. Därför är det viktigt att hålla portar och dörrar låsta och att de inte står öppna. Störande grannar Börja alltid med att informera din granne. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de upplevs som störande. Om problemet återkommer bör du föra bok över alla tillfällen och sedan kontakta styrelsen. Föreningen har avtal med Störningsjouren för exceptionella fall. Säkerhetsdörrar Glöm inte att informera ditt försäkringsbolag om din lägenhet har säkerhetsdörr, eftersom detta ofta ger en billigare hemförsäkring hos många bolag. På dörrens insida vid gångjärnen finns en dekal med fabrikat och annat som försäkringsbolaget i så fall behöver veta. Trivselregler För att vi skall få ett trevligt boende finns det en del saker som vi bör tänka på. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan vi alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening. Tvättstugorna Det finns två tvättstugor att tillgå och det är vi själva som håller ordning i dessa. Tänk därför på att du ska lämna tvättstugan i det skick som du själv önskar finna den. Det vill säga att efter varje avslutad tvättid ska du städa efter dig, dels torka av maskinerna, tvättmedelskopparna samt göra rent på golvet. Glöm inte att även ta bort luddet från torktumlarens filter. Det finns ingen som tycker det är kul att ha tvättiden efter någon som har slarvat med städningen.

7 Grovsoprum I grovsoprummet finns en lista på avfall som får slängas i behållaren. Soprummet är inte till för avfall som till exempel gamla målarburkar och elektriska saker så som tvättmaskiner, datorer, lampor mm. Detta avfall är inget som hämtas av vår grovavfallsleverantör. Portar Tänk på att låsa fast sidodörren när du har öppnat portdörrarna helt. Det är väldigt kostsamt att laga eller byta ut portarna. Innergårdar Gårdarna är vårt gemensamma ansvar vad gäller skötseln. För att undvika nedskräpning använder vi papperskorgarna och askkopparna som finns uppsatta. Musik, TV, fest, mm Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gårdarna mellan 23:00-07:00. Lördag- och söndagsmorgnar ser vi mycket gärna att friden råder lite längre! Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen ökar markant om man har blivit informerad. Tvättstuga Bokas med bricka på terminal utanför tvättstugan. Tiden kan övertas efter 30 minuter om den inte utnyttjats, dvs tiden inte är aktiverad med bricka. Endast behörig bricka kommer in i tvättstuga under den bokade tiden. Man har dock möjlighet att hämta sin tvätt en timme efter avslutat pass. All bokning loggas och kan hämtas upp i efterhand. Detta gör det lätt att se vilken användare som är föregående vid de tillfällen som klagomål kommer. God ordning ska råda! Ta ur bygeln och använd tvättpåse till bygel-bh. Torka av golv, maskiner och bänkar. Rengör filter i torktumlare samt torkskåp. Tänk också på att släcka alla lampor efter dig. Reparationer av maskiner utförs av Söderkyl som Väduren II har serviceavtal med. Felanmälan görs på tel Anmälarens namn ska lämnas tillsammans med maskinnummer/typ på den felande maskinen. Tvättstugebricka Varje lägenhet har två brickor som man ansvarar för. Förlust av bricka ersätts med 100 kr. Nya brickor fås genom att kontakta styrelsen, Underhållsansvar Du har ansvaret för insidan av din lägenhet med vissa undantag. Läs mer i föreningens stadgar där det framgår var ansvaret ligger. Uthyrning Se punkten Andrahandsuthyrning.

8 Vatten Det är den boendes skyldighet att se till att inga kranar läcker. Detta ska åtgärdas omedelbart, förslagsvis av Gamla Stans rörservice (telefon ). Årsredovisning / stämma BRF Väduren II s verksamhetsår löper på kalenderåret. Årsstämman hålls vanligtvis under våren (mars - maj). Kallelse till stämman sker när årsredovisningen delas ut, tidigast en månad och senast två veckor före stämman. Årsredovisning för respektive år finns att finna under Föreningen/Ekonomi -Årsredovisningar Det är ett viktigt tillfälle till att påverka sitt boende eftersom vi väljer nya styrelseledamöter, valberedning och revisor samt behandlar motioner. Om du inte kan delta i stämman kan du företrädas av ombud. Du har också möjlighet att ta med dig en bisittare. Grundregel är dock att det är endast en röst per lägenhet. För mer information kontakta styrelsen. Återvinningscentral Återvinningscentraler i Stockholm samt deras öppettider finns på Stockholm Stads hemsida, Överlåtelse När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i BRF Väduren II. Styrelsen godkänner in- och utträde, men resterande bit sköter Binette Förvaltning. Binette ska meddelas om bostadsrätten är pantsatt, Skicka därför handlingar som köpekontrakt och pantsättning direkt till Binette. Vänd dig till Binette Förvaltning om du har några frågor, telefon: , För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om detta.

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

TRE DAMER Nr 71 April 2011

TRE DAMER Nr 71 April 2011 TRE DAMER Nr 71 April 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 45 augusti -07 Tvättstugan Som de flesta säkert redan märkt har vi fått nytt lås och bokningssytem till tvättstugan. Låsbytet var planerat, eftersom

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande sbcdirekt Nummer 4 Maj 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Föreningens bästa spartips! Att spara pengar i den löpande förvaltningen av en bostadsrättsförening är svårt.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer