Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning"

Transkript

1 Microsoft Office Fallstudie av kundlösning Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Översikt Land eller område: USA Bransch: Media och underhållning Kundprofil MTV Networks, som ägs av Viacom, är ett globalt underhållningsföretag som bland annat står bakom kanalerna MTV, VH1, Nickelodeon, Nick at Nite, COMEDY CENTRAL och TV Land. MTV Networks har sitt säte i New York och företaget har anställda. Företagets situation Företagets förra portal hade en infrastruktur som krävde insatser från IT-avdelningen vid publicering av nytt innehåll och en orimligt stor del av IT-personalens tid gick åt till detta. Lösning MTV Networks valde att övergå till Microsoft Office SharePoint Server 2007, som i dag används för MTV Networks och Viacoms intranät samt flera webbplatser. Fördelar Utökad kommunikation och förbättrat samarbete Ökad IT-effektivitet Anpassningsbar miljö "Vi är först och främst ett innehållsföretag, och Office SharePoint Server gör det möjligt för oss att övergå till en digital miljö." Joe Simon, vice VD och IT-chef, MTV Networks MTV Networks är ett underhållningsföretag som är angelägna att skapa ett fritt flöde av idéer och innehåll inom företaget. Infrastrukturen i företagets gamla portal levde dock inte upp till det kravet, eftersom slutanvändarna inte själva kunde publicera innehåll. MTV Networks övergick till Microsoft Office SharePoint Server 2007, där de utvecklade en ny intranätportal, en företagsportal för Viacom samt flera webbplatser. Användarna kan nu själva publicera innehåll, vilket bidrar till förbättrad kommunikation mellan olika avdelningar inom företaget. Omfattande samarbetslösningar och sökfunktioner gör det dessutom enkelt för medarbetare runtom i världen att söka efter och dela med sig av information. Med Office SharePoint Server kan MTV Networks dra nytta av en standardiserad portalplattform som levererar nya funktioner på ett tillförlitligt, anpassningsbart och kostnadseffektivt sätt och som företaget kommer att kunna använda sig av många år framöver.

2 "Inte nog med att vi kan dela med oss av innehåll på global nivå, nu kan vi även samarbeta globalt vid själva skapandet av innehållet." Joe Simon, vice VD och IT-chef, MTV Networks Situation Viacom är ett ledande globalt underhållningsföretag som når ut till över 508 miljoner hushåll i 161 länder och områden runtom i världen via TV-program, film och digitala medier. MTV Networks, som är Viacoms största division, står bakom välkända kanaler som MTV, VH1, Nickelodeon, Nick at Nite, COMEDY CENTRAL och TV Land. För att behålla sin ställning som konkurrenskraftigt underhållningsföretag är det nödvändigt för MTV Networks att möjliggöra ett fritt flöde av idéer och innehåll. "Den som vill lyckas i den här branschen måste vara kreativ och ständigt komma med nya, banbrytande idéer", förklarar Dave Mitchell, chef för programutveckling på MTV Networks. "För att behålla våra tittare måste vi ständigt förnya oss och det gör vi bäst genom att kombinera alla idéer och förslag i en enda stor kunskapsbas." År 2002 driftsatte MTV Networks en intranätportal för företag baserad på Plumtree Software för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom företaget. Det dröjde dock inte många år förrän divisionens behov hade vuxit så mycket att portalen inte längre räckte till. "Den första portalen lämpade sig alldeles utmärkt för de kommunikationsbehov vi hade inom divisionen", säger Mitchell. "Men tiderna har förändrats och detsamma gäller våra behov. I dag måste människor kunna kommunicera och samarbeta direkt med varandra via digitala medier. Det är inte alltid så lätt att samla en grupp människor i ett rum och genom samtal uppnå resultat, särskilt inte om en befinner sig i Frankrike och en annan i Singapore." Ett problem var svårigheten att publicera nytt innehåll. "Det var bara IT-personalen som kunde publicera nytt innehåll", förklarar Mitchell. "Och det gick helt enkelt inte att ha en enda grupp medarbetare som skulle sköta kommunikationen mellan alla anställda inom divisionen. Underhållet av innehåll på portalen var oerhört eftersatt och mycket hade inte uppdaterats på flera år. Det folk sökte mest på var lunchrestaurangens meny." Eftersom portalen var så begränsad var det många avdelningar som använde sig av egna portallösningar. "Vi hade portaler från flera olika leverantörer, men även några som vi skapat själva inom företaget", säger Brian Amirian, chef för server- och lagringsteknik på MTV Networks. "Detta skapade problem med säkerhetskopiering, återställning och anpassning och personalen lade ned alldeles för mycket tid på underhåll och support. Vad vi behövde var en gemensam portallösning för hela divisionen." Lösning MTV Networks valde att övergå till Microsoft Office SharePoint Server 2007, där divisionen driftsatte sin nya intranätportal. Det faktum att användarna själva kan publicera innehåll och har tillgång till omfattande samarbetsverktyg ger utökad kommunikation och gör slutanvändarna mer produktiva samtidigt som den gemensamma underliggande infrastrukturen bidrar till ökad IT-effektivitet och minskade kostnader. "Alla hade samma vision i fråga om den nya portalplattformen", säger Mitchell. "Vi ville ha en lösning där alla bitar passade ihop, som var enkel att använda och där ansvaret för publicering av innehåll låg på slutanvändarna. Vi övervägde först en portallösning från en annan leverantör, men även den hade blivit centralstyrd. En annan faktor som spelade in vid beslutet var att vi alltid har använt programvara från Microsoft och Office SharePoint Server 2007 kunde utan problem integreras med vår befintliga IT-infrastruktur."

3 "Microsoft och Office SharePoint Server 2007 kunde utan problem integreras med vår befintliga ITinfrastruktur." Dave Mitchell, chef för programutveckling, MTV Networks MTV Networks driver flera webbplatser på en och samma instans av Office SharePoint Server 2007: MTV Networks intranät driftsattes i juni 2007 och används i dag av samtliga anställda i divisionens inhemska personalstyrka. Viacoms företagsintranät driftsattes några månader senare och används av omkring 200 medarbetare inom Viacoms företagsorganisation. Webbplatser, däribland Viacom.com och TVLandPress.com, möjliggör kommunikation med externa grupper, som investerare, analytiker och media. Hela infrastrukturen för Office SharePoint Server ryms på åtta serverdatorer som kör operativsystemet Windows Server Innehåll lagras på ett databasserverkluster som kör databasprogrammet Microsoft SQL Server Decentraliserad innehållshantering Ett av de främsta kraven vid valet av portallösning var att användarna själva skulle kunna hantera och publicera innehåll. "Vi behövde överföra innehållsansvaret till företagskunderna, som föredrar att hantera sitt eget innehåll", säger Mitchell. "Med Office SharePoint Server 2007 kan de publicera innehåll med hjälp av en redigerbar miljö med inbyggda arbetsflöden för innehållsgodkännande samt kontrollera vem som ska ha tillgång till innehållet. Säkerhetsfunktionerna i Office SharePoint Server tilltalade oss oerhört mycket, eftersom det är viktigt att användarna kan känna sig trygga i vetskapen att det innehåll de delar med sig av inte kan nås av obehöriga. Det finns säkert andra produkter som gör det möjligt för oss som IT-organisation att kontrollera vem som har tillgång till vilket innehåll, men med Office SharePoint Server kan vi även överlåta den kontrollen åt företagsanvändarna, vilket gör att vi helt slipper hantera med den dagliga driften." Divisionens nya intranätportal omfattar över 110 webbplatser för olika avdelningar, som alla kan hantera sitt eget innehåll precis på samma sätt som företagsägare på Viacoms företagsintranät och webbplatser. "Varje webbplats har vanligen två eller tre administratörer inom verksamhetsgruppen som ansvarar för administration och innehållspublicering", säger Mitchell. "De är väl insatta i det egna innehållet och när de behöver publicera något så kan de göra det med en gång. En annan fördel med att använda Office SharePoint Server för såväl intranät som webbplatser är att verksamhetsgrupper som driver både intranät och webbplats kan tillämpa samma innehållshantering på båda." Enklare samarbete och informationsåtkomst MTV Networks ville dessutom kunna erbjuda en plats där personalen kunde söka efter och dela med sig av information. "Förutom behovet av funktioner för publicering av innehåll hade slutanvändarna andra behov av varierande art", fortsätter Mitchell. "Det stod klart att vi behövde kunna föra samman personal runtom i världen så att de lättare kunde samarbeta och dela med sig av idéer utan att vara begränsade av geografiska och organisatoriska gränser. I dag kan personal inom exempelvis marknadsföring, försäljning och forskning besöka samarbetsplatser där de kan dela med sig av information och samarbeta på flera olika sätt med hjälp av dokument och mötesarbetsytor, wikisidor, bloggar med mera. I nuläget har vi över 150 sådana platser och de blir ständigt fler." När MTV Networks undersökte vilka samarbetsfunktioner som behövdes fann de en del av svaret i det snabbt växande antalet Windows SharePoint Services-platser, som då uppgick till omkring 60 stycken. Det rörde

4 "Genom att gå över till Office SharePoint Server har vi kunnat öka våra stordriftsfördelar. Inte nog med att vi har färre servrar att underhålla, de kan dessutom hanteras på samma sätt, vilket gör arbetet med säkerhetskopiering och återställning betydligt enklare." Brian Amirian, chef för server- och lagringsteknik, MTV Networks sig om fristående platser som hade vuxit fram på användarnivå och som saknade såväl organisation som struktur och IT-personalen gick på knäna under belastningen från det stora antalet nya förfrågningar. "En avdelning skaffade en SharePoint-plats och när sedan personalen vid en annan avdelning fick se den ville de ha en likadan", berättar Janni Plattner, en av affärsanalytikerna i Mitchells grupp. "I och med övergången till Office SharePoint Server 2007 kunde vi i stället införa en företagsomfattande lösning för att på så sätt uppfylla användarnas behov av nya samarbetsplatser, vilket växte i rask takt tack vare ett antal framgångsrika affärer." En annan viktig omständighet som påverkade divisionens val av Office SharePoint Server 2007 var funktionerna för företagssökning. "Vi behövde se bortom innehållshantering och samarbetsfunktioner och börja tillämpa kompetenshantering", säger Plattner. "Tack vare funktionen för företagssökning i Office SharePoint Server har vår personal tillgång till en enda plats där de kan söka efter filer, namn och webbplatsinnehåll med mera. I och med att vi nu har ett enda sökverktyg som täcker alla dessa områden kan vi begränsa våra arbetsinsatser och snabbare implementera våra rekommenderade metoder i hela divisionen." Framtida insatser Nu när portalmiljön baserad på Office SharePoint Server 2007 har driftsatts kan MTV Networks fokusera på att utöka det nya intranätet till att omfatta samtliga anställda runtom i världen. Mitchells team använder även Office SharePoint Server 2007 som en del av en ny lösning som ska automatisera arbetet med att etablera nya användare. "I programmet för e- etablering kommer vi att använda Office SharePoint Server i kombination med flera andra program för att upprätta interaktion med system på serversidan för utrymmesplanering, telekommunikation och säkerhet", säger Mitchell. "Vi räknar med att kunna minska den tid och de arbetsinsatser som krävs för att etablera en nyanställd med minst 80 procent." Fördelar Övergången till Office SharePoint Server 2007 som standardiserad portalplattform för hela divisionen har inneburit fördelar för såväl slutanvändare som IT-personal. Användarna kan själva publicera innehåll, vilket bidrar till förbättrad kommunikation mellan divisionens olika avdelningar. Omfattande samarbetsverktyg och sökfunktioner gör det dessutom enklare för personalen att söka efter och dela med sig av information. Genom att bygga den nya portalinfrastrukturen på Office SharePoint Server 2007 kan MTV Networks tillhandahålla dessa funktioner på ett tillförlitligt, anpassningsbart och kostnadseffektivt sätt och företaget har härmed implementerat en teknikmiljö och en uppsättning verktyg som divisionen kommer att ha nytta av lång tid framöver. "Vi är först och främst ett innehållsföretag och Office SharePoint Server gör det möjligt för oss att övergå till en digital miljö", säger Joe Simon, vice VD och IT-chef vid MTV Networks. "Inte nog med att vi kan dela med oss av innehåll på global nivå, nu kan vi även samarbeta globalt vid själva skapandet av innehållet. Det innebär att vi kan minska såväl utvecklingstiden som kostnaderna, vilket gör att vi får mer innehåll för pengarna. Och ju mer innehåll man skapar i den här branschen, desto större är chansen att det blir succé." Utökad kommunikation och förbättrat samarbete De olika avdelningarna publicerar själva sitt innehåll och utnyttjar den möjligheten för att kommunicera på ett mer effektivt sätt med såväl interna som externa användare. Ett exempel på detta är Viacom.com, som främst används för att kommunicera med

5 " Vi har gjort ett antal framgångsrika affärer i ett tidigt skede och ITorganisationen anses utgöra ett viktigt område för nytt affärsvärde." Dave Mitchell, chef för programutveckling, MTV Networks investerare och analytiker. "Innan vi övergick till Office SharePoint Server hade utvecklingen av Viacom.com avstannat", berättar Kristin Heitmann, chef för företagskommunikation på Viacom. "Tack vare att användarna själva kan publicera sitt innehåll kan vi förmedla mer information än tidigare och även hålla det uppdaterat, vilket är lika enkelt som att redigera ett dokument i Microsoft Word. De funktionerna har varit särskilt praktiska i slutet av varje kvartal, då vi publicerar uppdaterad ekonomisk information." En annan avdelning som fått liknande fördelar är TV Lands kommunikationsteam, som nu publicerar innehåll riktat till media på en webbplats baserad på Office SharePoint Server "När man arbetar med media är det viktigt att kunna tillgodose journalisternas behov så snabbt som möjligt", säger Paul Ward, som har arbetat som kommunikationschef på TV Land. "Tack vare den flexibla och effektiva SharePoint-tekniken och ITpersonalens ansträngningar har TVLandPress.com blivit en praktisk och effektiv webbplats. Journalisterna uppskattar den och tycker att den är oerhört praktisk." Den nya webbplatsen har även bidragit till ökad produktivitet och minskade kostnader. "Vi behöver inte längre skicka tryckt material till hundratals olika personer, vilket sparar stora summor", säger Ward. "Och förutom pengar sparar vi även tid. I stället för att kopiera pressmeddelanden, beställa överföring av videoklipp, framkalla bilder och skicka ut material kan vi fokusera på att skapa bättre relationer med de reportrar, talangscouter och radiopersonligheter som utgör vår målgrupp." Samarbetsplatserna har även bidragit till att öka personalens produktivitet och gjort det enklare för dem att dela med sig av information. En avdelning som har haft fördel av de här funktionerna är avdelningen för innehållsdistribution och marknadsföring, som enligt Mitchell har anammat de färdiga samarbetsfunktionerna i Office SharePoint Server fullt ut. En annan person som imponeras av samarbetsverktygen är Jacques Tortoroli, vice VD och ekonomichef på MTV Networks, som har en egen blogg på portalen. Ökad IT-effektivitet Övergången till Office SharePoint Server 2007 som standardlösning har ökat effektiviteten på Mitchells avdelning, särskilt sedan ansvaret för publicering av innehåll överfördes till företagsanvändarna. "Något av det allra bästa med Office SharePoint Server är att jag kan driva en global intranätsportal med hjälp av endast fyra eller fem personer", säger Mitchell. "I de fall då det krävs anpassning kan jag skicka arbetet till medarbetare i något annat land och på så sätt låta mitt eget team arbeta vidare med utvecklingen av nya funktioner som sedan kan användas på alla webbplatser. På det här sättet kan vi komma igång med omkring tio nya webbplatser per månad och ofta är kostnaderna så låga att jag inte ens behöver fakturera verksamhetsgruppen. När den nya webbplatsen väl är igång så är det upp till företagsanvändarna att sköta den dagliga driften." Den konsoliderade lösningen har även visat sig öka effektiviteten hos Amirians avdelning för server- och lagringsteknik, som driver det datacenter där Office SharePoint Server 2007 ligger. "Genom att övergå till Office SharePoint Server har vi kunnat öka våra stordriftsfördelar", säger Amirian. "Inte nog med att vi har färre servrar att underhålla, de kan dessutom hanteras på samma sätt, vilket gör arbetet med säkerhetskopiering och återställning betydligt enklare. Office SharePoint Server passar väldigt bra in i vår befintliga IT-infrastruktur och kan integreras med den Microsoft-teknik som vi använder sedan tidigare. Det betyder mycket för mig,

6 Mer information Om du vill veta mer om Microsofts produkter och tjänster kan du kontakta Microsofts informationscenter på (800) I Kanada kontaktar du Microsofts kanadensiska informationscenter på (877) Kunder med nedsatt hörsel kan nå Microsofts texttelefontjänster (TTY/TDD) på (800) i USA eller (905) i Kanada. Utanför USA och Kanada kontaktar du ditt lokala Microsoft-kontor. Om du vill få information via Internet kan du gå till: Mer information om MTV Networks hittar du på företagets webbplats: ks/mtvnetworks/pages/default.aspx eftersom jag kan använda mig av befintliga resurser och kunskaper för att utnyttja våra stordriftsfördelar och hålla nere de löpande kostnaderna." Anpassningsbar miljö Även om lösningen redan i dag medför betydande fördelar hävdar Mitchell att detta bara är början. "Nu har vi en portalplattform som kan växa i takt med företaget", förklarar han. "Tack vare våra starka band till företagsanvändarna har vi gjort ett antal framgångsrika affärer redan i ett tidigt skede, och ITorganisationen anses utgöra ett viktigt område för nytt affärsvärde. Det faktum att företagsanvändare självmant kommer till oss och förhör sig om möjligheten att använda SharePoint visar tydligt att det här är en succé. Vi öppnar för en process utan att bli själva processen." Microsoft Office Microsoft Office-systemet är affärsvärldens vanligaste miljö för informationsarbete. Det innehåller program, servrar och tjänster som hjälper dig att lyckas och få genomslag med din information. Mer information om Microsoft Office-systemet finns på: Programvara och tjänster 2007 Microsoft Office System Microsoft Office SharePoint Server 2007 Produktportfölj för Microsoft-servrar Windows Server 2003 Microsoft SQL Server 2005 Den här fallstudien är endast avsedd som information. MICROSOFT LÄMNAR INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I DET HÄR DOKUMENTET. Dokumentet publicerades i april 2008

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Coca-Cola Enterprises tillämpar Microsofts programvara och tjänster i arbetet med att skapa en mer sammanhållen personalstyrka

Coca-Cola Enterprises tillämpar Microsofts programvara och tjänster i arbetet med att skapa en mer sammanhållen personalstyrka Microsoft Online Services Fallstudie av kundlösning Coca-Cola Enterprises tillämpar Microsofts programvara och tjänster i arbetet med att skapa en mer sammanhållen personalstyrka Översikt Land eller område:

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Microsoft Office System Fallstudie kundlösning Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Översikt Land eller region: Nederländerna Bransch: Olja och gas Kundprofil

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter

Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter Microsofts infrastrukturoptimering Fallstudie av kundlösning Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter Översikt Land eller område: USA Bransch: Detaljhandel specialistbutik

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365

Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365 Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365 Kritiska framgångsfaktorer som påverkar utrullningen av Office 365 och hur du använder dem framgångsrikt under din utrullning Office 365 ändrar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint DEN STÖRSTA UTMANINGEN INOM FÖRETAGSLEDNING Ett företag som vill hålla sig i framkanten måste effektivt planera och följa sin strategi.

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

(IN)EFFEKTIV KOMMUNIKATION. Hur kommunicerar vi egentligen?

(IN)EFFEKTIV KOMMUNIKATION. Hur kommunicerar vi egentligen? MESSENGER SMS (IN)EFFEKTIV KOMMUNIKATION Hur kommunicerar vi egentligen? SKYPE SLACK EMAIL HANGOUTS WHATSAPP UNDERSÖK ANALYSERA ÅTGÄRDA Vi tar tempen på er interna kommunikation Kommunikation och samarbete

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten. European School of Management and Technology (ESMT)

Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten. European School of Management and Technology (ESMT) Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten ESMT (European School of Management and Technology) strävar efter att ge sina studenter den optimala inlärningsupplevelsen.

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås Presentationens namn Copyright 2004 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt främjar

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(24) Copyright 2005 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(24) Copyright 2005 Marcus Rejås Fri programvara Mycket mer än gratis Copyright 2005 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Den 31 augusti 2016 tillkännagav Genesys marknadsledande på omnikanallösningar för kundupplevelser och lösningar för kontaktcenter

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

Alla mediafiler Säkert på ett ställe

Alla mediafiler Säkert på ett ställe Alla mediafiler Säkert på ett ställe Total kontroll på all digital media Media Asset Management (MAM) kallas den arbetsprocess som syftar till att effektivisera och underlätta hantering av digital media

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

Malmö stads åtgärder. Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna?

Malmö stads åtgärder. Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna? Malmö stads åtgärder Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna? Strategi Bör innehålla Visionen Aktuella satsningar/fokus Mätbara mål Grov beskrivning av möjliga projekt

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Snabba upp granskningarundorna genom att integrera PDF-baserade arbetsflöden i SharePoint- och Office-plattformen

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer