Högpresterande betong placerad i vägmiljö : resultat från 3 års fältexponering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högpresterande betong placerad i vägmiljö : resultat från 3 års fältexponering"

Transkript

1 Högpresterande betong placerad i vägmiljö : resultat från 3 års fältexponering Fridh, Katja Published: Link to publication Citation for published version (APA): Fridh, K. (21). Högpresterande betong placerad i vägmiljö : resultat från 3 års fältexponering. (Rapport TVBM (Intern 7-rapport); Vol. 7143). Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. L UNDUNI VERS I TY PO Box L und

2 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial HOGPRESTERANDE BETONG a I PLACERAD IVAGMILJO Resultat från 3 års fältexponer ng Katja Fridh TVBM-7143 Lund 21

3 Högpresterande betong placerad ivägmiljö - resultat från 3 å rs fä ltexponering 1 lnledning tösaltad vägmiljö. inre frostbeständighet hos betong studeras i ftilt. I laboratorièt undersöks langdandring '"1'ä::r"'?å,ïïå;ffi :ïï'"'lî,':åi- nl';:ï; ten från exponering av högpresterande betong i 2 Betongproverna, dvs. cylindrar med diameter I bindemedelstalet (Vbt) varierades mella respektive 1%o tiden från gjut kalkvatten eller placerades i aluminiumriggar (Figur 1) som ha och proverna fick nummer (1-4). 46 prover pla delar av cylindrarna lagras i laboratoriet i respekt AI A2 A3 A4 t25 C /'-\ V\r'VV ^ /,.\ /,,7-\ C 6 Figur 1. Schematisþ bild öuer aluminiumriggen. Utplacerins länss Riksväs 4 vid Borås A B C D E F G,35::4:4,33:O:3:4,3:1::4,27::O:4,4:::7,35::5:4,33:O:4:4,3::3:4,27:5:O:4,4:1::7,33:::4,33:1:5:4,3::4:4,27::3:4,4::5:7,33:5::4.3:::4.3:1:3:4,27:1:3:4,35:::7 I,4:::4 2,4:O:5:4 3,35:::4 4,35:1::4 I,33:5::7 2,33:1::7 3,33::3:7 4,33::4:7 H J K L,33::9:7,3::3:7,27:O::7,33: l:8:7,3::4:7,27:5::7,3:;:7,3: l:3:7,27:1::7,3: l::7,3: l:4:7,27::3:7,27:1:3:1,27:1:4:7 Alla prover ligger lika långt ifrån vägen (precis bakom skyddsräcket).,35:1::7,35::4:7,35::5:7.33:::7 Littrering: (exempel):,27;1.4:7 -,27= vbt, l= 17o slika, 4= 4Vo luft (eftersträvat),7= härdning nr 7

4 Uppställning: Väster (mot Göteborg) Rv 4 Öster (mot Borås) oooo oo o o ooo E F G ooo ooo ooo ooo ooo oo o o ooo ooo oo Figur 2. Sþiss öuer utplacerade prouer, 3 Provningar Före utplaceringen i september 1997 bestämde luft och vatten. Resultaten finns i bilaga 2. placerades ut längs Riksväg 4 mellan Borås Avståndet från proverna till tösaltad vägbana ä vintern 97198, efter andra vintern 98/99 samt observe a avskalningen. 7-- i--^ Aluminiumrigg Figur 3 och 4. Prouer hngs Ru 4. 2

5 4 Resultat & slutsatser Efter ftirsta vintern hade volymen minskat med -2o/o. Detta beror med all sannolikhet inte på frostavskalning eftersom inget prov visade te felmätning pga. otarerad väg (olika vågar a gar är i stort sett noll. -har kla at den hårda miljon längs den tösaltade eftersom många andra betongprover som vâr placerade fâtt r efter ett par vintrar. Ultralj 2:a n visar på höga värden vilket tyder på att inga skad ring E-moduler av storleksordningen 5 GPa 5 Referenser att fortsätta och efter varje vinter for att fulja t. Samtidigt kom bclrjas Ítir resterande delar av söka korrelera mi och i fält. tl] Nordström, K. and Fagerlund, G. "Mätningar av inre frostbeständighet hos betong som lagrats under ca l8 månader i vatten eller 3o/o NaClJösning". Lunds Tekniska Högskola, Avdelning Byggnadsmaterial, Rapport M2:7,1998 I2l Yang, Q. "Inner RH and degree of saruration in high performance concrete cured in rvater or salt solution fro 2 years", Lund institute of Technology, Lund Universiry, Division of Building s, Report TVBM- 7tt5, ] Nordsrröm, K., Fagerlund, G. "Effect of water storage time on frost resistance of concrete". 8'h International Conference on Durabiliry of Building Mate ials and Components, Vancouver, 1999, vol l, pp Í41 Fridh, K. "Frostbeständighet hos högpresterande betong utsatt för vattenabsorption under lång tid". Lunds Tekniska Högskola, Avdelning Byggnadsmaterial, Rapport TYBM-7 152, 2 Bilaga 1. Betongrecept. Bilaga 2. Märdara från volymbestämningar 7997, 1998, 1999 samt 2. Bilaga 3. Mätdata från ultraljudsmätning 1999 och 2. )

6

7 Bilaga 1 Grus (-8 mm) LP-medel(88L) FT-medel (V33) Densiter (kg/m3) Eftersträvad luft halt (o/o) Erhållen lufthalt (o/o) (Vbt).4:: kg/m3 rylwikt) o/oo av C-vikr 4t t I 17 Mate ial Grus (-8 mm) Kvarrsit (12-16 mm) FT-medel(V33) Efrersträvad I ufthal t (o/o) Erhållen lufthalt (o/o) (Vbt).4:1: kg/m3 1våwikr) o/oo av C-vikr 4r l.l 5 (Vbt).4::5 3 kg/m gawlkg %o av C-vikt Grus (-8 mm) Kvarrsit (12-16 mm) LP-medel(88L) FT-medel(V33) Densiret (kg/m3) Eftersträvad lufthalt (%) Vacten Grus (-8 mm) FT-medel(V33) Efterst ävad lufthalt (%) Erhållen lufthalt (o/o) (Vbt).35:: kg/m3 (Vawikr) o/oo av C-vikr 492 t Grus (-8 mm) FT-medel (V33) Eftersträvad lufthalt (%) (Vbt).35: l: kg/m <'l) (Våwikt) %o av C-vikt l Silikascofr Vatren Grus (-8 mm) FT-medel(V33) Eftersträvad lufthalt (%) (Vbt).35::4 Dosering av LPlFT-medel kg/m3 lvawikr) o/oo av C-vikt t J 75 1:1

8 Bilaga 1 Grus (-8 mm) LP-medel(88L) FT-medel(V33) Densitet (kglm3) Eft ersträvad I ufthalt (o/o) (Vbt).35::5 kg/m 3 ffawikt) %o av C-vikt r Mate ial Grus (-8 mm) FT-medel(V33) Eftersträvad lufthalt (%) Erhållen lufthalr (%) (Vbt).33:: kg/m3 (Vawikt) o/oo av C-vikt rc) c) c) Grus (-8 mm) FT-medel(V33) Eftersträvad I ufthalt (o/o) (Vbt).33:5: kgim3 (Vawikt) o/oo av C-vikt 46 )\ t2 Grus (-8 mm) Kvarrsit (12-16 mm) FT-medel (V33) Eíters rrävad lufthalt (o/o) (Vbt).33:1: Dosering av LPlFT-medel kg/m3 lvawikc) %o av C-vikt r r.3 Grus (-8 mm) FT-medel (V33) Eft ersträvad lufthalt (o/o) Erhållen lufthalt (o/o) (Vbt),.a3::3 kg/m3 lvawikt) o/oo av C-vikt <)) \')') t9 3 2<.3 l Vatren Grus (-8 mm) FT-medel(V33) Eftersträvad lufthalt (%) (Vbt)..a3::4 kg/m3 (Vawikt) o/oo av C-vikt r a5.5 t l:2

9 Bilaga I (Vbt).3.?::q 143 Grus (-8 mm) FT-medel (V33) 29.3 Densiret (kg/m3) 2234 Eftersträvad lufthalt (o/o) vbt:.34 kg/m3 flr'awikr) o/oo av C-vikt (Vbt).33:1: Grus (-8 mm) FT-medel(V33) 29.9 Densiret (kg/m3) 2246 Eftersträvad lufthalt (o/o) 5-lO 8.2 vbt:.34 silikadosering i o/o av C: I 1 Dosering av LPlFT-medel kg/m3 çvawikt) o/oo av C-vikt r.5 77\ (Vbt).3:: Grus (-8 mm) kg/m3 (Vawikr) o/oo av C-vikr FT-medel(V33) l 2 Densiter (kglm3) 2482 Eftersträvad lufthalt (%) l. I (Vbt).3:1: Grus (-8 mm) 533 Kvartsic (8-12 mm) 622 Kvarrsit (12-16 mm) 621 kg/m3 lvawikt) o/oo av C-vikt FT-medel (V33) Densiter (kg/m3) 2469 Efterst ävad lufthalt (%) Erhållen lufthalt (o/o).8 (Vbt).3::3 kg/m3 lvawikc) o/oo av C-vikt Grus (-8 mm) LP-medel(88L) FT-medel(V33) Efterscrävad lufthalt (%) t (Vbt).3:: Grus (-8 mm) kg/m3 (Vawikt) o/oo av C-vikt.6 l'2 FT-medel (V33) Densirer (kglm3) 247 Eftersträvad lufthalt (%) 4 4

10 Bilaga I Grus (-8 mm) Kvartsir (8-12 mm) FT-medel (V33) Densiter (kg/m3) Eftersträvad lufthalt (%) (Vbt).3:1:2 3 kgim (Vawikr) o/oo av C-vikr 4t6 45 r , t (Vbt)..3:1: Grus (-8 mm) kg/m3 (Vawikr) o/oo av C-vikr FT-medel (V33) Eftersträvad lufthalt (%) (Vbt).27:: Grus (-8 mm) kg/m3 (Vawikt) o/oo av C-vikt FT-medel (V33) Eftersträvad lufthalt (%).3 Marerial (Vbt).27:5: Grus (-8 mm) Dosering av LPiFT-medel kg/m3 (Vawikt) o/oo av C-vikt FT-medel (V33) Eftersträvad lufthalt (%).6 Grus (-8 mm) FT-medel (V33) Eftersträvad lufthalt (%) (Vbt).27:1: (Vbt).27::3 kg/m Dosering av LPlFT-medel ' ffa*ikt) %o av C-vikt kg/m3 (Vawik) Voo av C-vikr r Grus (-8 mm) FT-medel (V33) t Eftersträvad lufthalt (%) 3 t.2 Erhållen lufthalt (o/o) 3.5 I:4

11 Bilaga I (Ybt)O.27:1: Grus (-8 mm) 513 Kva tsit (8-12 mm) kg/m3 (Vewikr) o/oo av C-vikt.4.7 FT-medelr'33) Densiter (kg/m3) 2443 Eftersträvad lufthalr (o/o) 3 Erhållen lufthalt (o/o) 2 Grus (-8 mm) LP-medel(88L) FT-medel (V33) Eftersträvad lufthalt (%) (Vbt).27:1:4 kgim3 (Vawik) %o av C-vikt r ll l:5

12

13 Bilaga2 Utplacering september Märkning: Ybt o/o silika : Toluft: 4: lagring i kalkvatten, 7: lagring i 3% NaCl-lösning ft;re exponering. Rigg: nr Provkroppsnummer Vikt-,,.,.,,,, (kg) A:1 ^,') A:3 A:4 B:1 B:2 B:3 B:4 C:1 C:2 C:3 C:4 D:1 D:2 D:3 D:4 E:1 E:2 E:3 E:4 F:1 F:2 F:3 F:4 G:1 G:2 G:3 G:4 H:1 H:2 H:3 H:4 I:1 I:2 I:3 I:4 J,1 1,2 J,3 J'4 K:1 K:2 K:3 K:4 L:1 L:2.4:::4.4::5:4.35:::4.35:I::4.35::4:4.35::5:4.33:::4.33:5::4.33::3:4.33::4:4.33:I:5:4.3:::4.3:1::4.3::3:4.3::4:4.3:1:3:4.27:::4.27:5::4.27::3:4.27:I:3:4.4::7.4:1::7.4::5:7.35:::7.35:I::7.35::4:7.35::5:7.33:::7.33:5::7.33:I::7.33::3:7.33::4:7.33::5:7.33:1:5:7.3:::7.3:1::7.3::3:7.3::4:7.3:1:3:7.3:I:4:7.27:::7,27:5::7.27:1::7.27::3:7.27:1:3:7.27:1:4:7 1,44642 l,4tg6 r,43742 t,44t62 1,44249 r,3893 t,4369 t,46567 r,4456 t,42436 I,3T9I t,47r82 r,42339 t,46963 r,4694 t,38741 r,4gg63 r,47g6g r, ,446 r,4452 t,44245 t,41745 r,45595 t, ,43291 r,4397 t,47tl r,43522 r, ,4514 1,4223 r,36896 t,3r766 r,43455 r,46498 r,4364 t,42775 r,41343 r,4561 r,4g168 r,4466r 1,,46729 r, ,44527 t,4t467 Vikt-,,,".",.,." (kg) Volym (m'),85791,9277,9537,8524,859,9956,85373,86921,8556,83861,7549,87881,84663,8733,92775,8 i 93,99624,88829,9631,95575,83283,84826,83564,867t7,85749,8524,92443,g3gg 1,85323,87148,83359,9433,791r4,75983,85938,8724,95763,84565,83757,827t3,gg77g,g6g3g,8734,95297,96155,92675,59961,599,58372,58958,59239,5847,5837,59646,59,58575,5651,593r,57676,5956,579t9,56838,59339,59t4,5952,59495,57169,594t9,58181,58878,5877,58267,57954,5682,58199,59814,57r55,5799,57782,55783,575r7,59294,5784r,582t,57586,57848,59389,57722,59425,58289,58372, :l

14 Bilaga2 Provtagning juli Märkning: Vbt: % silika exponering. %luft: 4: Iagring i kalkvatten,7: lagringi 3% NaCl-lösning fore Rigg:nr Provkroppsnummer Vikt-...^,. " (ks) Vikt".".,","".,"" (kg) Volym (dm') A:1 A:2 A:3 A:4 B:1 B:2 B:3 B:4 C:1 C:2 C:3 C:4 D:1 D:2 D:3 D:4 E:1 E:2 E:3 E:4 F:1 F:2 F:3 F:4 G:1 G:2 G:3 G:4 H:1 H:2 H:3 H:4 I:1 I:2 I:3 I:4 J,1 I'2 I'3 J'4 K:1 K:2 K:3 K:4 L:1 L:2.4:::4.4::5:4.35:::4.35: 1::4.35::4:4.35::5:4.33:::4.33:5::4.33::3:4.33::4:4.33:1:5:4.3:::4.3:1::4.3::3:4.3::4:4.3:1:3:4.27:::4.27:5::4.27::3:4.27:1:3:4.4:::7.4:1:7.4::5:7.35:::7.35:I::7.35::4:7.35::5:7.33:::7.33:5::7.33:I::7.33::3:7.33::4:7.33::5:7.33:1:5:7.3:::7.3:1::7.3::3:7.3::4:7.3:1:3:7.3:1.:4:7.27:::7.27:5::7.27:1::7.27::3:7.27:1:3:7.27:1:4:7 r,442 r,43 1,433 1,439 1,437 1,381 r,437 1,467 r,441 l,4rg 1,37 r,467 1,4r3 t,464 1,41 1,385 1,496 1,479 r,454 1,439 r,399 1,437 1,4 r,45 r,44 1,421 1,384 1,4 r,431 1,466 1,394 1,46 r,35 1,36 1,428 1,46r 1,427 7,4r5 r,4l 1,42 r,496 t,444 1,465 1,425 1,442 l,4rl,959,82,957,956,952,89,956,972,957,838,752,882,947,875,829,823,899,993,865,961,833,85,825,867,86,945,81 I,938,856,975,829,833,779,757,86,876,954,939,84,83,899,973,878,949,965,829,584,583,576,583,585,572,575,595,584,58,555,585,566,589,572,562,587,595,589,579,566,587,575,583,58,576,573,562,575,591,565,573,57r,549,568,585,573,576,57,572,587,571,587,576,577,582 1,8 1,r2 1,13 1,1 I i,13 1,15 7,14 r,2 1,1 1,1 1,18 I,OT4 1,19 1,1 I 1,13 1,1 1 1,1 1 1,1 I 1,1 1,r2 1,1 1,r2 1,r2 1,1 1,12 1,r2 1,1 1 1,1 1 T,OT2 7,12 7,r2 1,r2 I,OI2 1,16 1,13 1,14 1,9 1,11 1,1 1,1 I 1,12 1,1 1 1,12 r,12 1,12 1,1 Medelvärde: 1,12 2:2

15 Bilaga2 Provtagning september I 999. Märkning: Vbt: % silika : o/oluft 4:lagringi kalkvatten,t:lagringi 3olo NaCl-lösning före exponering. Rigg:nr Provkroppsnummer Vikt-,...,,,,,(kg) Vikt-,..",."..""(kg) Volym (m') A:1 A:2 A:3 A:4 B:1 B:2 B:3 B:4 C:1 C:2 C:3 C:4 D:1 D:2 D:3 D:4 E:l E:2 E:3 E:4 F:1 F:2 F:3 F:4 G:1 G:2 G:3 G:4 H:1 H:2 H:3 H:4 I:1 I:2 I:3 I:4 J'4 K:1 K:2 K:3 K:4 L:1 L:2 J:1 1,2 J:3.4:::4.4::5:4.35:::4.35 1::4.35::4:4.35::5:4.33:::4.33:5::4.33::3:4.33::4:4.33:I:5:4.3:::4.3:1::4.3::3:4.3::4:4.3:1:3:4.27:::4.27:5::4.27::3:4.27:1:3:4.4:::7.4:I::7.4::5:7.35:::7.35:7::7.35::4:7.35::5:7.33:::7.33:5::7.33:1::7.33::3:7.33::4:7.33::5:7.33:7:5:7.3:::7.3:1::7.3::3:7.3::4:7.3:1:3:7.3:1:4:7.27:::7.27:5::7.27:I::7.27::3:7.27:1:3:7.27:1:4:7 1,437 1,4 1,43 1,439 1,429 t,378 1,429 r,459 1,437 1,415 1,34 1,465 T,4IL 1,462 r,3gg r,383 1,493 r,476 I,457 r,439 r,394 r,435 r,395 1,447 1,439 1,4r8 1,381 r,396 r,429 r,464 r,39 1,43 r,345 1,32 r,426 1,461 r,424 l,4ll r,49 r,399 L,494 1,442 r,464 1,42r r,442 l,4l,953,816,954,955,946,86,953,87,954,936,75,88,945,973,827,822,997,891,963,959,829,949,82r,965,959,842,88,935,954,973,826,83,775,755,858,975,952,936,939,827,997,972,876,946,964,829,584,584,576,583,582,572,575,589,583,579,554,585,566,589,57r,56r,586,585,588,579,565,587,574,582,579,576,573,56r,575,59r,564,573,57,547,569,586,572,575,57,572,587,57,588,575,578,581 1,8 1,1 1,13 1,11 1,18 1,15 7,14 1,13 r,12 T,OI2 r,2 r,14 1,19 1,11 r,14 1,13 1,13 1,1 I r,12 1,1 1,12 1,12 r,14 r,12 r,14 1,12 1,11 1,13 r,12 T,OI2 1,13 1,12 1,14 r,2 1,13 r,12 1,1 I 1,12 1,1 1,11 1,r2 1,13 1,i 1 r,14 1,1 r,12 Medelvärde: 1,13 ).?

16 Bilaga2 Provtagning oktober 2. Märkning: Ybt: o/o silika : o/oluft: 4:lagring i kalkvatten,7: lagring i 3% NaCl-lösning före exponering. nr 1,,439 1,,41, 1,,431, 1,,439 1,,429 1,38 1,,429 1,46 1.,439 1,,41,6 1,36 1,,466 1,, ,,463 1,,4 1,,384 1,,483 1.,477 1,,453 1,,438 1,,396 1,,437 1,,398 1,449 1,438 1,42 1.,382 1.,398 1,,43 1,,465 7,392 1,,44 1,,347 1,33 1,,428 1,,461. 1,,425 1,41,2 1,48 1,,4 1,,485 1,,443 1,,465 1,,424 1,442 1.,41.1.,855,818,855,85ó,848,88,854,871,856,837,752,881,846,874,828,823,897,892,864,86,832,85,824,867,86,843,89,837,855,874,827,832,777,756,856,876,853,837,84,828,898,873,877,848,865,83,584,583,576,583,581,573,575,589,583,578,554,585,565,589,572,561,586,585,588,578,565,587,574,582,579,577,573,561,575,591,565,573,57,547,57L,585,572,575,569,572,587,571,587,576,577, ,8 1,,1,3 1,,1,3 1,,1.2 1,19 1,,1.4 1,,1,4 1,,1,3 1,1 1 L,1,3 1.,2 1,,1,3 1,,21 1,,1.2 1.,1.3 1,1.4 1.,1.3 1.,1.1. 1,,1,2 1,11 1,,1,2 1,,1,2 1,,1,4 1,,1,2 1,,1,4 1,,1.2 1,11 1,13 1.,1,2 1,1,2 1,1,3 L,1.2 1,,1.4 1,,2 1,1.3 1,,L2 1,1 1 1,,1,2 1,1 1,,1,1 1,,1,2 1,13 1,11 1,1,4 1,1 1,12 A:1 A:2 A:3 A:4 B:1 B:2 B:3 B:4 C:1 C:2 C:3 C:4 D:1 D:2 D:3 D:4 E:1 E:2 E:3 E:4 F:1 F:2 F:3 F:4 G:1 G:2 G:3 G:4 H:1 H:2 H:3 H:4 I:1 I:2 I:3 I:4 J'1 J,2 1,3 J'4 K:1 K:2 K:3 K:4 L:1 L:2.4:::4.4::5:4.35:::4.35 1::4.35::4:4.35::5:4.33:::4.33:5::4.33::3:4.33::4:4.33:1:5:4.3:::4.3:1::4.3::3:4.3::4:4.3 I:3:4.27:::4.27:5::4.27::3:4.27:1:3:4.4:::7.4:1::7.4::5:7.35:::7.35:1::7.35::4:7.35::5:7.33:::7.33:5::7.33:1::7.33::3:7.33::4:7.33::5:7.33:1:5:7.3:::7.3:1::7.3::3:7.3::4:7.3:1:3:7.3:1:4:7.27:::7.27:5::7.27:I::7.27::3:7.27:1:3:7.27:1:4:7 dm ym( Medelvärde: I,14 2:4

17 Llilr''iiil, tt ' 't,','"'iì I li',ll l, 'I I,i"", ',

18 Bilaga 3 Ultraljudsmätningar september Märkning: Ybt: o/o silika : o/ohtft: 4: lagring i kalkvatten, 7: Iagring i 3% NaCl-lösning fbre exponering. Rigg: nr Provkropp Höid (mm) Tid 1 Tid 2 (us) Medeltid (ps) Hastishet (m/s) E:3 E:4 F:1 F:2 F:3 A:1 A:2 A:3 A:4 B:1 B:2 B:3 B:4 C:1 C:2 C:3 C:4 D:1 D:2 D:3 D:4 E:1 E:2 F:4 G:1 G:2 G:3 G:4 H:1 H:2 H:3 H:4 I:1 1,4 K:1 K:2 K:3 K:4 L:1 L:2.4:::4.4::5:4.35:::4.35:1::4.35::4:4.35:5:4.33:::4.33:5::4.33::3:4.33::4:4.33:1:5:4.3:::4.3:1::4.3::3:4.3::4:4.3:1:3:4.27:::4.27:5::4.27::3:4.27:1:3:4.4:::7.4:I::7.4::5:7.35:::7.35:1::7.35::4:7.35::5:7.33:::7.33:5::7.33:1::7.33::3:7.33::4:7.33::5:7.33:1:5:7.3:::7.3:1::7.3::3:7.3::4:7.3:1:3:7.3 1:4:7.27:::7.27:5::7.27:1::7.27::3:7.27:1:3:7.27:1:4:7 7,4 71,55 69,5 7,35 71,15 69,3 71,2 7r,8 7,8 7,8 69 7,9 7,2 7r,6 6g,l 69,2 7,9 7,4 7,85 7,2 69,2 7,9 69,7 7,25 7,3 6g,g 68 69,5 69,3 7r,4 69,3 6g,g 69,5 69,3 69,6 7,7 69,15 69,5 69,r5 69,r5 7,9 69,4 7,6 69,9 69 6g,g r4,2 14,8 74,5 13,5 13,9 73,5 14,9 13,5 r4,g 17,r 15,9 16,1 13,9 r4,8 15,l r4,5 r4,2 14,g 13,8 r4,2 13,8 14,9 14,g r4,2 r4,2 13,8 14,g 15,l 15,9 74,8 15,9 16,4 14,g 74,2 r4,g 15,1 13,8 16,4 14,35 15,15 r4,2 r4,65 74,35 Á 14,35 r4,2 t5 13,85 r4,8 Á 13,65 14,35 r4,65 15 r5,15 14,65 r4j5 14,65 t4j5 14,65 15,3 14,65 15,9 15,9 t6,25 r4,65 14,35 r4,35 14,3 r4,95 r4 15, r r t r r I:2 I:3 I:4 J,l J,2 J'3 Medelvärde:4788 3:1

19 Bilaga 3 Ultralj udsmätningar oktober 2. Märkning: Vbt: o/o silika : %luft: 4:lagringi kalkvatten,7: lagring i 3olo NaCl-lösning före exponering. nr Prov Hö (--) Tid I Tid2 Medeltid (m/s) A:1 A:2 A:3 A:4 B:1 B:2 B:3 B:4 C:1 C:2 C:3 C:4 D:1 D:2 D:3 D:4 E:1 E:2 E:3 E:4 F:1 F:2 F:3 F:4 G:1 G:2 G:3 G:4 H:1 H:2 H:3 H:4 I:1 I:2 I:3 I:4 J:1 J,2 J,3 J,4 K:l K:2 K:3 K:4 L:1 L:2.4::5:4.35:::4.35:1::4.35:4:4.35::5:4.33:::4.33:5::4.33::3:4.33::4:4.33:1:5:4.3:::4.3:1::4.3::3:4.3::4:4.3:I:3:4.27:::4.27:5::4.27::3:4.27:I:3:4.4:::7.4:1::7.4::5:7.35:::7.35:1::7.35::4:7.35::5:7.33:::7.33:5::7.33:1:7.33::3:7.33::4:7.33::5:7.33:1:5:7.3:::7.3:1::7.3::3:7.3::4:7.3:1:3:7.3:I:4:7.27:::7.27:5::7.27:1::7.27::3:7.27:1:3:7.27:1:4:7 7t,55 69,5 7,35 71,15 69,3 7r,2 7r,8 7,8 7,8 69 7,9 7,2 7L,6 6g,r 69,2 7,9 7,4 7,85 7,2 69,2 7,9 69,7 7,25 7,3 6g,g 68 69,5 69,3 7r,4 69,3 6g,g 69,5 69,3 69,6 7,7 69,15 69,5 69,15 69,15 7,9 69,4 7,6 6g,g 69 6g,g 7,4.1,4,2 1.4,5 L4,5 14,8 1.4,5 1,4,2 14,8 1,4,2 L4,5 1.4,5 15, 15, 1.4,5 1,4,2 14,8 L4,2 1,5,1, 1.4,8 1,5,1. 15,8 15,8 1,4,2 1.4,5 15, 1.4,8 1,4,2 15, L4,5 1,4,2 15, 1.4,5 14,8 15, L4,5 1.4,8 1.4,5 1.4,5 15, 15, 1,4,2 15, 1,5,1, 1,5,1, 1.4,8 1,6, 16, 1.4,2 15, 15, 15, 15, 15, 1.4,2 14,9 1,4,65 1.4,65 74,9 1,4,35 74,8 1,4,65 74,35 1,4,65 1,4,65 1.4, ,9 15 1,4, ,4,2 1,4,9 1.5,1. 1,4,95 1,4,95 1,5,9 1,5,9 1,4,2 1,4,9 1,4,75 1.4,5 1.4,75 1,4,65 14, ,75 74, , , , , Medelvärde:4735 3:2

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing].

Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing]. Ström- och Effektmätning Björnstedt, Johan Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing].

Läs mer

Gränser mot det vilda Willim, Robert

Gränser mot det vilda Willim, Robert Gränser mot det vilda Willim, Robert Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv Publicerad: 01/01/2014 Link to publication Citation for published version (APA): Willim, R.

Läs mer

Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland gungor och karuseller. LMNT-nytt, (1),

Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland gungor och karuseller. LMNT-nytt, (1), Med Newton bland gungor och karuseller Pendrill, Ann-Marie Published in: LMNT-nytt Published: 2010-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland

Läs mer

Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC. Noll, Gregor. Published: Link to publication

Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC. Noll, Gregor. Published: Link to publication Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC Noll, Gregor Published: 2014-01-27 Link to publication Citation for published version (APA): Noll, G. Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Läs mer

Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund

Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen 2009. Medlingsinstitutets årsrapport Published: 2010-01-01 Link

Läs mer

Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad. Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark. Published in: Nya Lantmätaren. Published:

Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad. Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark. Published in: Nya Lantmätaren. Published: Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark Published in: Nya Lantmätaren Published: 2006-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lilje,

Läs mer

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA):

Läs mer

Sänkt moms lyfter inte litteraturen. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication

Sänkt moms lyfter inte litteraturen. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication Sänkt moms lyfter inte litteraturen Lundblad, Kristina Published in: Sydsvenskan Published: 2015-06-17 Link to publication Citation for published version (APA): Lundblad, K. (2015). Sänkt moms lyfter inte

Läs mer

Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil

Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil Publicerad: 1993-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson,

Läs mer

Konsten att säga nej Brandtler, Johan

Konsten att säga nej Brandtler, Johan Konsten att säga nej Brandtler, Johan Published in: Språktidningen Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Brandtler, J. (2013). Konsten att säga nej. Språktidningen

Läs mer

Den effektiva föreläsningen form och innehåll. Ekelund, Ulf. Published: Link to publication

Den effektiva föreläsningen form och innehåll. Ekelund, Ulf. Published: Link to publication Den effektiva föreläsningen form och innehåll Ekelund, Ulf Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Ekelund, U. Den effektiva föreläsningen form och innehåll General

Läs mer

Språk och matematik Svensson, Gudrun

Språk och matematik Svensson, Gudrun Språk och matematik Svensson, Gudrun Published in: Grammatik i fokus : festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003 = Grammar in focus : festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol.

Läs mer

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5 Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5 Boethius, Adam Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation

Läs mer

Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders. Published in: Folkets Historia. Published: Link to publication

Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders. Published in: Folkets Historia. Published: Link to publication Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders Published in: Folkets Historia Published: 1999-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. (1999).

Läs mer

Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion

Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion!!Unpublished: 2010-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lamberth, M. (2010). Fem i tolv - kan konstmusiken räddas?. Artikeln

Läs mer

Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik

Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik!!Unpublished: 2004-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2004). Remissvar:

Läs mer

Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program Produktionsnummer

Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program Produktionsnummer Facket och A-kassan Kjellberg, Anders Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program 9760. Produktionsnummer 5234-09-1115 Published: 2009-03-13 Link to publication Citation for published

Läs mer

Lasermannen (Per-Olof Zetterberg) Björk Blixt, Lena. Published: Link to publication

Lasermannen (Per-Olof Zetterberg) Björk Blixt, Lena. Published: Link to publication Lasermannen (Per-Olof Zetterberg) Björk Blixt, Lena Published: 2009-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Björk Blixt, L. Lasermannen (Per-Olof Zetterberg) General rights Copyright

Läs mer

Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990

Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990 Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990 Carlsson, Thomas Published: 1990-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Carlsson, T. (1990). Kalkutfällningar

Läs mer

En död som kan besvärjas. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication

En död som kan besvärjas. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication En död som kan besvärjas Lundblad, Kristina Published in: Sydsvenskan Published: 2015-01-16 Link to publication Citation for published version (APA): Lundblad, K. (2015). En död som kan besvärjas. Sydsvenskan

Läs mer

Bostadspriser - idag och imorgon. Bengtsson, Ingemar. Published in: Fastighetsnytt. Published: Link to publication

Bostadspriser - idag och imorgon. Bengtsson, Ingemar. Published in: Fastighetsnytt. Published: Link to publication Bostadspriser - idag och imorgon Bengtsson, Ingemar Published in: Fastighetsnytt Published: 2011-08-11 Link to publication Citation for published version (APA): Bengtsson, I. (2011). Bostadspriser - idag

Läs mer

Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj

Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj Schmitt, Irina Published in: Lambda Nordica Published: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty

Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty Published in: Proceedings - Lunds Universitets pedagogiska utvecklingskonferens: Motivation,

Läs mer

Beslutsstöd d som fungerade? fallet trängselavgifter

Beslutsstöd d som fungerade? fallet trängselavgifter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Beslutsstöd som fungerade? fallet trängselavgifter I Stockholm Gudmundsson, Henrik; Ericsson, Eva; Hugosson, Muriel Besser; Rosqvist, Lena Smidfelt Publication

Läs mer

Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders

Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011. Medlingsinstitutets årsrapport Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?. Praktik och teori 4 (s ).

Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?. Praktik och teori 4 (s ). Imperiet slås tillbaka? Wennerhag, Magnus Published in: Praktik och teori Published: 2001-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?.

Läs mer

Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders

Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders Published in: Rapporter från ett skolgolv Publicerad: 2006-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson, A. (2006). Rapporter från

Läs mer

Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik

Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik Published in: Europarättslig Tidskrift 2010 Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material

Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material Fagerlund, Göran Published: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Fagerlund,

Läs mer

Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. Wilhelmson, Helene. Published: Link to publication

Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. Wilhelmson, Helene. Published: Link to publication Gravar under golvet i Uppåkra kyrka Wilhelmson, Helene Published: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wilhelmson, H. (2013). Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. (Reports

Läs mer

Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik

Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik!!Unpublished: 1998-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (1998). Snus och Europaförbud. Abstrakt av Juridiska Fakultetens

Läs mer

En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860

En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860 En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860 Lundh, Christer Published: 2003-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lundh, C. (2003).

Läs mer

Parternas organisationsgrad. Kjellberg, Anders. Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År Medlingsinstitutets årsrapport

Parternas organisationsgrad. Kjellberg, Anders. Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År Medlingsinstitutets årsrapport Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År 2012. Medlingsinstitutets årsrapport Published: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Musikevenemang i naturen. Sandgren, Patrik. Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Published:

Musikevenemang i naturen. Sandgren, Patrik. Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Published: Musikevenemang i naturen Sandgren, Patrik Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv Published: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Sandgren,

Läs mer

Ett förändrat arbetsliv. Rönnmar, Mia. Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga. Published: Link to publication

Ett förändrat arbetsliv. Rönnmar, Mia. Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga. Published: Link to publication Ett förändrat arbetsliv Rönnmar, Mia Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Rönnmar, M. (2008). Ett förändrat

Läs mer

Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg. Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik. Published in: Vår Fågelvärld. Published:

Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg. Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik. Published in: Vår Fågelvärld. Published: Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik Published in: Vår Fågelvärld Published: 2007-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Strandberg,

Läs mer

Published: Link to publication

Published: Link to publication Hälsa i centrum för etableringen Bedömning av arbets- och prestationsförmåga inom etableringen av nyanlända Cuadra, Carin; Andreas Vilhelmsson; Östergren, Per-Olof Published: 2015-09-01 Link to publication

Läs mer

Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi

Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi Wessman, Lubica; Carlsson, Thomas Published: 1995-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wessman, L., & Carlsson,

Läs mer

Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan

Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan Andersson, Martin Published: 2016-03-01 Document Version Förlagets slutgiltiga version Link to publication

Läs mer

Studentinflytande i massuniversitetet (abstract)

Studentinflytande i massuniversitetet (abstract) Studentinflytande i massuniversitetet (abstract) Persson, Anders Published: 1998-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson, A. (1998). Studentinflytande i massuniversitetet

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof

Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof Publicerad: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Falk, C., & Delsing, L-O. (redaktörer) (2005). Studier

Läs mer

Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002

Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002 Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002 Kander, Astrid Published: 2002-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kander, A. (2002). Rapport

Läs mer

Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes

Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes Published in: META: Medeltidsarkeologisk tidskrift Publicerad: 2003-01-01 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of

Läs mer

Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö

Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö Aalborg Universitet Alla MÅSTE få spela! Brooks, Anthony Lewis Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö Publication date: 2000 Document

Läs mer

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes

Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes Published in: META: Medeltidsarkeologisk tidskrift Publicerad: 2003-01-01 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of record Link

Läs mer

Citation for published version (APA): Karlsson, T. (2014). Ekonomisk historia i kortformat. Ekonomisk Debatt, 42(4),

Citation for published version (APA): Karlsson, T. (2014). Ekonomisk historia i kortformat. Ekonomisk Debatt, 42(4), Ekonomisk historia i kortformat Karlsson, Tobias Published in: Ekonomisk Debatt Published: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Karlsson, T. (2014). Ekonomisk historia i

Läs mer

Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders

Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders!!Unpublished: 2016-04-11 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. Facklig anslutning i Sverige och i andra

Läs mer

En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik

En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik Steingrimsdottir, Ranka Unpublished: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Jensen, Lars. Published: Link to publication

Jensen, Lars. Published: Link to publication Solinstrålningens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer Jensen, Lars Published: 21-1-1 Link to

Läs mer

Andel med tjänstepension - facklig organisationsgrad, arbetsgivarnas organisationsgrad, kollektivavtalens täckningsgrad mm

Andel med tjänstepension - facklig organisationsgrad, arbetsgivarnas organisationsgrad, kollektivavtalens täckningsgrad mm Andel med tjänstepension - facklig organisationsgrad, arbetsgivarnas organisationsgrad, kollektivavtalens täckningsgrad mm Kjellberg, Anders Published: 2017-02-06 Link to publication Citation for published

Läs mer

Bolognaprojekt leder till nya frågor. Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna

Bolognaprojekt leder till nya frågor. Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna Bolognaprojekt leder till nya frågor Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna Published in: Infotrend: nordisk tidskrift för informtionsspecialister Published: 2007-01-01 Link to publication

Läs mer

Den svenska supply chain-panelen: Supply Chain Incentive Alignment

Den svenska supply chain-panelen: Supply Chain Incentive Alignment Den svenska supply chain-panelen: Supply Chain Incentive Alignment Näslund, Dag; Norrman, Andreas Published in: Silf Supply Chain Outlook Published: 2014-09-15 Link to publication Citation for published

Läs mer

Var smakar en kopp kaffe bäst? Sjöholm, Carina. Published in: Naturen för mig. Nutida röster och kultruella perspektiv. Published:

Var smakar en kopp kaffe bäst? Sjöholm, Carina. Published in: Naturen för mig. Nutida röster och kultruella perspektiv. Published: Var smakar en kopp kaffe bäst? Sjöholm, Carina Published in: Naturen för mig. Nutida röster och kultruella perspektiv Published: 2014-01-01 Document Version Förlagets slutgiltiga version Link to publication

Läs mer

Att tänka, tala och skriva om musik och en verktygslåda därtill. Lamberth, Marion

Att tänka, tala och skriva om musik och en verktygslåda därtill. Lamberth, Marion Att tänka, tala och skriva om musik och en verktygslåda därtill Lamberth, Marion Published in: http://musikforskning.se/konferenser/2009/abstracts.pdf Published: 2009-01-01 Link to publication Citation

Läs mer

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga)

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Pavlos Ollandezos Bygg och Mekanik 033-16 51 32, pavlos.ollandezos@sp.se SIKA Sverige AB Lars Lundström

Läs mer

Aalborg Universitet. Published in: Plan (Stockholm, 1947) Publication date: Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Published in: Plan (Stockholm, 1947) Publication date: Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Mobilisering av voluntärer och ideella organisationer inom dansk stadsdelsutveckling: Värdet av linking social capital Jensen, Jesper Ole; Agger, Annika Published in: Plan (Stockholm,

Läs mer

Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata Jensen, Lars

Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata Jensen, Lars Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Jensen, Lars Publicerad: 2 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (2). Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning

Läs mer

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare. Kjellberg, Anders; Frödin, Olle. Published: Link to publication

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare. Kjellberg, Anders; Frödin, Olle. Published: Link to publication Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare Kjellberg, Anders; Frödin, Olle Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A., & Frödin, O. Arbetskraftsmigration,

Läs mer

Automatization of test rig for microwave ovens

Automatization of test rig for microwave ovens LiU-ITN-TEK-A--13/026--SE Automatization of test rig for microwave ovens Jesper Cronborn 2013-06-10 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Efterord Brante, Thomas

Efterord Brante, Thomas Efterord Brante, Thomas Published in: Diskussioner om samhällsvetenskap. Gränser, innehåll, framtid. Publicerad: 2004-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Brante, T. (2004).

Läs mer

PROJEKT HÖGPRESTERANDE BETONG : Lista över rapporter publicerade vid avd Byggnadsmaterial, LTH Fagerlund, Göran

PROJEKT HÖGPRESTERANDE BETONG : Lista över rapporter publicerade vid avd Byggnadsmaterial, LTH Fagerlund, Göran PROJEKT HÖGPRESTERANDE BETONG 1991-1997 : Lista över rapporter publicerade vid avd Byggnadsmaterial, LTH Fagerlund, Göran Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA):

Läs mer

"Skojarnas marknad" Recension av George A Akerlof och Robert J Shiller: Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception

Skojarnas marknad Recension av George A Akerlof och Robert J Shiller: Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception "Skojarnas marknad" Recension av George A Akerlof och Robert J Shiller: Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception Wengström, Erik Published in: Ekonomisk Debatt Published: 2016-01-01

Läs mer

Könsperspektiv i undervisningen på läkarutbildningen - en fråga om kunskapsproduktion pch självbild Norstedt, Maria

Könsperspektiv i undervisningen på läkarutbildningen - en fråga om kunskapsproduktion pch självbild Norstedt, Maria Könsperspektiv i undervisningen på läkarutbildningen - en fråga om kunskapsproduktion pch självbild Norstedt, Maria Published in: Medicinsk genusforskning - teori och begreppsutveckling Publicerad: 2004-01-01

Läs mer

Filosofi en fråga om makt Fridlund, Patrik

Filosofi en fråga om makt Fridlund, Patrik Filosofi en fråga om makt Fridlund, Patrik Published in: RIT, religionsvetenskaplig internettidskrift Publicerad: 2003-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Fridlund, P. (2003).

Läs mer

Citation for published version (APA): Björn, L. O. (2016). Ipomoea sötpotatisens släkte. Svensk Botanisk Tidskrift, 110(5),

Citation for published version (APA): Björn, L. O. (2016). Ipomoea sötpotatisens släkte. Svensk Botanisk Tidskrift, 110(5), Ipomoea sötpotatisens släkte Björn, Lars Olof Published in: Svensk Botanisk Tidskrift Published: 2016-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Björn, L. O. (2016). Ipomoea sötpotatisens

Läs mer

Publicerad: Link to publication

Publicerad: Link to publication Delrapport: Presentation av kunskapsöversikt om konsumtion och överskuldsättning i det digitala samhället Carlsson, Hanna; Larsson, Stefan; Åström, Fredrik Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation

Läs mer

"Nä, nu skall jag läsa arkeologi" - Arkeologiutbildningen i blickfånget Jennbert, Kristina

Nä, nu skall jag läsa arkeologi - Arkeologiutbildningen i blickfånget Jennbert, Kristina "Nä, nu skall jag läsa arkeologi" - Arkeologiutbildningen i blickfånget Jennbert, Kristina Published in: Arkeologi och samhälle Publicerad: 2009-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Locus Celebris Wienberg, Jes; Borgehammar, Stephan

Locus Celebris Wienberg, Jes; Borgehammar, Stephan Locus Celebris Wienberg, Jes; Borgehammar, Stephan Published in: Locus Celebris Publicerad: 2012-01-01 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication Citation for

Läs mer

Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning. Kjellberg, Anders

Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning. Kjellberg, Anders Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014. Medlingsinstitutets årsrapport 2014 Published: 2015-01-01 Link to publication

Läs mer

Snårestad kyrka Wienberg, Jes

Snårestad kyrka Wienberg, Jes Snårestad kyrka Wienberg, Jes!!Unpublished: 1990-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wienberg, J. (1990). Snårestad kyrka. [Publisher information missing]. General rights Copyright

Läs mer

Ask, Anna; Lindh, Helena; Modin, Hanna; Pemsel, Sofia; Uhr, Christian

Ask, Anna; Lindh, Helena; Modin, Hanna; Pemsel, Sofia; Uhr, Christian Studenters uppmärksamhet under föreläsningar Ask, Anna; Lindh, Helena; Modin, Hanna; Pemsel, Sofia; Uhr, Christian Published in: Proceedings utvecklingskonferens 09 Lunds Universitet Published: 2009-01-01

Läs mer

Ytnära fukt i byggfuktfri betong

Ytnära fukt i byggfuktfri betong Ytnära fukt i byggfuktfri betong Persson, Bertil Published: 1993-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson, B. (1993). Ytnära fukt i byggfuktfri betong. (Rapport TVBM (Intern

Läs mer

Komplexitetsteori Löfgren, Lars

Komplexitetsteori Löfgren, Lars Komplexitetsteori Löfgren, Lars Publicerad: 1983-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Löfgren, L. (1983). Komplexitetsteori. Lunds universitet, Avdelningen för teoretisk automatik.

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Studieuppgift 2 : forskarhandledning : en introduktion Fridlund, Patrik

Studieuppgift 2 : forskarhandledning : en introduktion Fridlund, Patrik Studieuppgift 2 : forskarhandledning : en introduktion Fridlund, Patrik Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Fridlund, P. Studieuppgift 2 : forskarhandledning

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Open access från varför till hur

Open access från varför till hur Open access från varför till hur Grönt och guld, gratis och fritt Ulf Kronman Samordnare för programmet OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open Access Week 2012, Stockholms universitet

Läs mer

Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011.

Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011. Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 011. This is document is (i) a document that relates to a product of the Company

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Varat: en fråga om uteslutning Lembke, Martin

Varat: en fråga om uteslutning Lembke, Martin Varat: en fråga om uteslutning Lembke, Martin Published in: Filosofisk tidskrift Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lembke, M. (2013). Varat: en fråga om uteslutning.

Läs mer

Fuktmätning vid fyra fältförsök med snabbtorkande betong Persson, Bertil

Fuktmätning vid fyra fältförsök med snabbtorkande betong Persson, Bertil Fuktmätning vid fyra fältförsök med snabbtorkande betong Persson, Bertil Publicerad: 1992-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson, B. (1992). Fuktmätning vid fyra fältförsök

Läs mer

Romanens underjord eller den litterära textens olika verklighetsnivåer. Ett exempel från Julien Gracqs Vid Syrterns stränder

Romanens underjord eller den litterära textens olika verklighetsnivåer. Ett exempel från Julien Gracqs Vid Syrterns stränder Romanens underjord eller den litterära textens olika verklighetsnivåer. Ett exempel från Julien Gracqs Vid Syrterns stränder Killander Cariboni, Carla Published in: Humanistdag-boken Published: 2005-01-01

Läs mer

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix CBI UPPDRAGSRAPPORT P900734-B Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix www.cbi.se CBI Betonginstitutet Uppdragsrapport P900734-B Provning av tryckhållfasthet,

Läs mer

Reflektion kring möjligheten att införa analogier i undervisningen i elektromagnetisk fältteori

Reflektion kring möjligheten att införa analogier i undervisningen i elektromagnetisk fältteori Reflektion kring möjligheten att införa analogier i undervisningen i elektromagnetisk fältteori Sohl, Christian Published: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Sohl, C.

Läs mer

Den nya tidens hybrid. Människan och informationen. Larsson, Stefan. Published in: FRAMTIDSBOKEN: Volym 1.0 The Darling Conceptions of Your Time

Den nya tidens hybrid. Människan och informationen. Larsson, Stefan. Published in: FRAMTIDSBOKEN: Volym 1.0 The Darling Conceptions of Your Time Den nya tidens hybrid. Människan och informationen. Larsson, Stefan Published in: FRAMTIDSBOKEN: Volym 1.0 The Darling Conceptions of Your Time Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Avnötningstest för Herkulit strö

Avnötningstest för Herkulit strö Avnötningstest för Herkulit strö Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/AR/211200 M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services December 2000 1 Innehåll Sid nr Inledning Avnötningsmotstånd

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden>

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Alexandra Jauhiainen Early Clinical Biometrics AstraZeneca R&D Mölndal, Sverige Statistikerträffen 2015 En klinisk

Läs mer

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation SVENSK STANDARD SS-EN 14809:2005/AC:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-05 Publicerad/Published: 2007-12-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.220.10 Golvmaterial Sportbeläggningar

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer