Välkommen till Brf Tomten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Brf Tomten"

Transkript

1 Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och 1911 och är ritat av arkitekten Ernst Haegglund. Föreningen består av 33 lägenheter samt 3 hyreslokaler. Föreningen registrerades hos Patent och Registreringsverket betingade samtliga lägenheter ett pris av kronor totalt. Varje enskild lägenhet kostade mellan kronor. Den senaste större renoveringen genomfördes då exempelvis elstigar och vertikala stammar byttes. Hissen i gårdshuset installerades också. Föreningens verksamhet regleras av dess stadgar. Medlemmar uppmanas att löpande ge förslag på förbättringar av föreningens/fastighetens skötsel till styrelsen. Föreningsstämman, vilken brukar hållas under mars månad, är ett bra forum att diskutera eventuella frågeställningar.

2 LÄGENHETSINFORMATION... 3 NAMNSKYLT TILL YTTERDÖRREN... 3 PORTKOD... 3 ANSLUTNING TILL KABEL-TV OCH BREDBAND... 3 MEDLEMSAVGIFTER... 4 HEMFÖRSÄKRING... 4 BRANDVARNARE... 4 AVISERING HANTVERKARE... 4 OMBYGGNAD/STÖRRE RENOVERING... 4 UTVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR... 5 PANTFÖRSKRIVNING... 5 FÖRSÄLJNING AV LÄGENHET... 5 ALLMÄN INFORMATION BRF TOMTEN... 6 ANMÄLAN AV FEL I FASTIGHETEN... 6 PAPPER/ÅTERVINNING/SOPOR/GROVSOPOR... 6 Pappersinsamling... 6 Förpackningsinsamling... 6 Sophämtning... 6 Grovsopor... 6 STÄDNING... 6 Städfirma... 6 Vår- och höststädning... 6 TVÄTTSTUGAN... 7 KÄLLAREN... 7 HISSARNA... 7 ÖVRIGT... 7 Snöskottning... 7 Barnvagnar... 7 Cyklar... 7 Högtryckstvätt... 7 Fester... 7 Uteplatser... 7 Grillning... 8 Blomlådor på balkong... 8 Allmänt... 8 ANDRAHANDSUTHYRNING... 9 BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING NAMNSKYLT TILL DÖRREN

3 Lägenhetsinformation Namnskylt till ytterdörren Styrelsen beställer namnskylt och levererar till lägenhetsinnehavaren. Blankett för beställning ligger som bilaga i detta dokument. Blanketten mailas till Portkod Portkoden fungerar dygnet runt. Anslutning till kabel-tv och bredband För anslutning till kabel-tv och/eller bredband kontaktas Com Hem: Telefon: Web: Ange lägenhetsnummer eller alternativt tidigare abonnents namn. 3

4 Medlemsavgifter Medlemsavgifterna betalas kvartalsvis i förskott med förfallodagar; 31 mars 30 juni 30 september 30 december Vid försenad inbetalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (diskonto + 8 %), se vidare föreningens stadgar paragraf 21. Om en lägenhet är pantsatt och betalning dröjer mer än 10 dagar efter förfallodagen är styrelsen skyldig att informera respektive långivare om utebliven betalning. Hemförsäkring Bostadsrättsinnehavaren har enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar underhållsskyldighet för sin lägenhet. Detta innebär att varje medlem ska se till att lägenheten är i gott skick. Varje bostadsrättsinnehavare uppmanas att teckna en hemförsäkring. Bostadsrättsföreningen har en fastighetsförsäkring som ersätter skador, men när skadan ersätts genom fastighetsförsäkringen måste föreningen betala en självrisk, upp till cirka kronor beroende på skadans natur. Det är ofta kostnaden för självrisken som medlem är skyldig att betala till föreningen. Vissa hemförsäkringar erbjuder ett bostadsrättstillägg som täcker en del av denna självrisk. Brandvarnare Enligt lagstiftning från 1 januari 2003 är föreningen skyldig att förse varje lägenhet med brandvarnare, vilken följer respektive lägenhet och ska därmed lämnas kvar då medlemmen flyttar. Kontakta styrelsen om brandvarnare saknas. Innehav av brandvarnare kan även ge rabatt vid tecknande av hemförsäkring. På vartannat våningsplan i trapphusen finns brandvarnare och brandsläckare. Avisering hantverkare Bostadsrättsinnehavaren informeras alltid om en hantverkare, på uppdrag av styrelsen, måste få tillgång till respektive lägenhet. Ombyggnad/större renovering Vid ombyggnad/större renovering av er lägenhet ska styrelsen informeras för att göra en bedömning och ge sitt godkännande. Renovering av dusch- och badutrymme ska utföras av fackman som ansvarar att bifogad checklista efterföljs. Om vattnet måste stängas av vid planerade reparationer måste alltid styrelsen informeras skriftligen i förväg och medlemmarna aviseras i god tid innan. 4

5 Utvändiga förändringar Innan utvändiga installationer (markiser, etc.) sätts upp skall styrelsen kontaktas. Pantförskrivning Ny pantförskrivning eller ändring av befintliga panter ska anmälas till styrelsen för notering i lägenhetspärmen. SBC, som sköter föreningens ekonomiska förvaltning, debiterar en pantsättningsavgift om 428 kronor. Försäljning av lägenhet Vid försäljning eller överlåtelse av lägenhet ska styrelsen kontaktas för att bevilja utträde respektive inträde av berörda medlemmar. SBC debiterar den nye ägaren en överlåtelseavgift om 1070 kronor. 5

6 Allmän information Brf Tomten Anmälan av fel i fastigheten Vid fel/skador i de allmänna utrymmena i fastigheten åtgärdar varje medlem själv dessa i rimlig mån. Vid större fel/skador kontaktas styrelsemedlem. Papper/återvinning/sopor/grovsopor Pappersinsamling Föreningen har kärl för återvinning av tidningar och returpapper i städvårdsutrymmet i anslutning till soprummet. OBS! Kartonger, wellpapp och annat avfall får ej läggas i kärlen. Kärlen töms 1 ggr/vecka. Förpackningsinsamling Igloos för insamling av förpackningar (glas, metall, kartong, plast) finner du i slutet av Karlbergsvägen och i början av Tomtebogatan. Sophämtning Sophämtning sker 2 ggr/vecka. Soporna ska förpackas väl. Grovsopor Föreningen har inget grovsoprum eller hantering av grovsopor. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för bortforslandet av sina grovsopor. Uppgift om var grovsopor kan lämnas finns på anslagstavlan i städvårdsrummet. Städning Alla medlemmar uppmanas att hålla rent och snyggt i gemensamma utrymmen. För alls trevnad vänligen släng inte fimpar, tuggummi, snus och dylikt på gården. Städfirma Städning av gatuentré, trapphus, dvs. gemensamma utrymmen, genomförs sedan juli 2005 av städfirma. Dörren till tvättstugan ska hållas olåst så att även denna del kan städas. Dessutom förvarar städpersonalen sitt rengöringsmaterial i skåpet som står höger om tvättmaskinerna. Städpersonalen är klädd i arbetsuniform. Vår- och höststädning Vår- och höststädning sker en gång per säsong. Om en medlem inte har möjlighet att närvara under den specifika tidpunkten för städningen - ta då gärna kontakt med styrelsen för att få ett uppdrag som kan utföras innan städdagen. 6

7 Tvättstugan Tvättid bokas på schemat som är uppsatt i tvättstugan. Lämna alltid tvättstugan i det skick som du vill finna den, samt följ instruktioner som finns uppsatta. Vid eventuella fel på maskinerna i tvättstugan - kontakta någon i styrelsen. Källaren Vänligen använd inte källargångarna till snickar- och målarverkstäder. Detta för att motverka allmän irritation, målarstänk och neddammade förråd. Hissarna Vänligen överbelasta inte hissarna som är dimensionerade för personer och inte flyttgods. Om en hiss stannar p.g.a. överbelastning kan den endast tas i bruk igen efter besök av en hissreparatör. Övrigt Snöskottning Vintertid hjälps alla efter förmåga - åt med snöskottning och saltning. Tösalt finns i städvårdsrummet. Barnvagnar P.g.a. av brandrisken får barnvagnar och andra brandfarliga saker enligt lag inte förvaras i entré eller trapphus. I mån av plats kan en barnvagn som inte förvaras i lägenheten ställas i städvårdsrummet, elrummet till vänster om gathushissen eller i förrådet vid det nedre cykelstället. Cyklar För att alla ska få plats med sin cykel bör varje medlem endast ha en cykel per person stående i cykelstället. För att öka trevnaden - vänligen lås ej fast er cykel i staketet/räcket. De cyklar som inte används regelbundet ska förvaras i källarförråden. Högtryckstvätt Bostadsrättsinnehavaren kan använda föreningens högtryckstvätt för exempelvis rengöring av cyklar, balkongmöbler - kontakta någon i styrelsen. Fester Informera gärna era grannar om ni avser ha en större fest, vilken kan vara störande. Fyrverkeripjäser får inte avfyras på gården eller från balkongerna. Uteplatser Föreningen har två uteplatser, en på mellangården och en på bakre gården, som kan användas av alla medlemmar. På dessa samt den gemensamma gården mellan husen svarar vi alla för ordningen. Det är förhoppningsvis självklart att fimpar ej kastas där. 7

8 Grillning Föreningen har en kolgrill, som under sommarhalvåret finns nedanför trappen i källaren eller vid uteplatsen på mellangården. Dagen efter användning - vänligen rengör gallret, ta bort askan och ställ tillbaka grillen. Kontrollera att askan är helt kall då den tas bort! För att undvika rök, nedsotning och minska brandrisken bör kolgrill inte användas på balkongerna. Rekommendationen är att använda elgrill. Blomlådor på balkong Har du balkong och vill förse den med blomlådor så ska dessa hängas inåt av säkerhetsskäl. Om du placerar dem på utsidan så bär du hela ansvaret för eventuella konsekvenser. Allmänt Tänk på att lägenheterna är lyhörda. Dämpa därför ljudnivån och undvik störande aktiviteter mellan kl

9 Andrahandsuthyrning I Brf Tomten gäller följande regler för andrahandsuthyrning från och med Skriftlig ansökan på därför avsedd blankett (se bilaga sist i detta dokument) ska göras till styrelsen senast en månad innan uthyrningen ska ta sin början. Därefter gör styrelsen en bedömning om bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl till uthyrning i andra hand samt kontrollerar andrahandshyresgästens referenser. Föreningen kräver motivering till ansökan och att uthyrningen sker tidsbegränsat med en maximal längd på 2 år och minimum 6 månader. I motiveringen ska även ingå en plan för hur/att återflyttning ska ske så att det framgår att medlemmen hamnat i en form av tvångssituation som framtvingat ett behov av att få hyra ut lägenheten i andra hand, samt finnas angivet hur uthyrningen ska avslutas. För att trappuppgångarna ska vara snygga och enhetliga beställer styrelsen namnskylt med hyresgästens namn. För detta tas en avgift på 300 kronor ut. Denna avgift debiteras direkt hyresgästen, efter styrelsens godkännande av hyresgästen. Ett godkännande gäller enbart för en angiven hyresgäst. I samband med att den tillåtna hyresperioden gått ut kan förnyad ansökan behandlas och beviljas om särskilda skäl finns. Föreningen tillämpar samma praxis som den hyresnämnden följer vid bedömning av andrahandsuthyrning. För att hyresnämnden ska godkänna andrahandsuthyrningen krävs dels att uthyrningen är begränsad i tiden, dels att bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl, dels att föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Som beaktansvärda skäl anses vistelse på annan ort på grund av; - hälsoskäl - sjukhusvistelse - militärtjänst - arbete - studier - provsambo (tillägg per 1998) eller annan oförutsedd händelse som tillfälligt gör att bostadsrättsinnehavaren inte är i behov av lägenheten. Nuvarande praxis innebär t ex att det inte är skäl att bostadsrättsinnehavarens behov av att hyra ut är en följd av dennes ekonomiska situation. Exempel på fall där föreningen kan ha befogad anledning att motsätta sig uthyrning är om; -andrahandshyresgästen inte är skötsam -bostadsrättsinnehavaren tidigare olovligt hyrt ut i andra hand -andrahandsuthyrningen är långvarig. Om andrahandsuthyrning tillåts innebär det att ansvaret för lägenheten och dess hyresgäst gentemot föreningen - även ekonomiskt - ligger hos den uthyrande medlemmen. Om lägenheten är pantförskriven ska långivare skriftligen ge sitt tillstånd. Det åligger medlemmen att införskaffa detta tillstånd och bifoga detta till ansökan. Medlemmen svarar också för att eventuellt uppdrag som åläggs medlemmarna utföres; exempelvis städning, snöskottning etc. Vidare ansvarar medlemmen för att andrahandshyresgästen följer de ordningsregler som föreningen har. 9

10 Hyresgästen och föreningen har ingenting med varandra att skaffa, förutom i de fall hyresgästen inte uppför sig som han/hon bör och av föreningen anses som olämplig att ha som boende i huset. Föreningen kommer då att ta kontakt med medlemmen och be denne säga upp sin hyresgäst, vilket medlemmen måste acceptera. Skälen till reglerna om andrahandsuthyrningar är bland annat att föreningen kan drabbas hårt om det finns många boende i huset som inte är medlemmar i föreningen. Det kan bli svårt att tillsätta styrelse, revisorer etc. Vidare kan det vara svårt att få medlemmar som inte bor i föreningen att delta i städning, snöskottning och andra gemensamma arbetsuppgifter. I många fall har det visat sig att andrahandshyresgäster är mindre intresserade av ordning och trevnad i huset. 10

11 Bostadsrättsföreningen Tomten Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren begär härmed att föreningen godkänner att för perioden.., i egenskap av andrahandshyresgäst, får disponera såsom stadigvarande bostad, lägenhet nr. Skälet till ansökan om andrahandsuthyrning är följande: Stockholm den.. Egenhändig namnteckning.. Namnförtydligande Föreningen har beslutat godkänna att lägenhet nr.. för perioden disponeras såsom stadigvarande bostad för, i egenskap av andrahandshyresgäst. Föreningen har beslutat avslå ansökan om andrahandsuthyrning för lägenhet nr... av följande skäl: Stockholm den Bostadsrättsföreningen Tomten. 11

12 Namnskylt till dörren Denna blankett mailas till för beställning av namnskylt till lägenhetsdörren samt uppdatering av namntavlan i entrén Efternamn 1 (och ev. förnamn/initial) Ev. efternamn 2 (och ev. förnamn/initial) Om skylt önskas med Ingen reklam tack! kryssa i rutan 12

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer