F200:20 BESTÄMMELSER ANGÅENDE BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F200:20 BESTÄMMELSER ANGÅENDE BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10)"

Transkript

1 BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10) Nedan lämnas sammanställning över förhållanden som medför besiktningsplikt för elektriska starkströmsanläggningar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Anvisningar 1.1 Revisionsbesiktning 1.2 Revisionsintyg 1.3 Fel och brister 2. Besiktningsplikt 3. Besiktningspliktiga objekt 3.1 Hantverks- och industrirörelse 3.2 Handels- och affärsrörelse, lagringsverksamhet och arkiv 3.3 Industribyggnad, industrihotell, hantverkshus, köpcentrum, terminal, lagerbyggnad, kylhus o.dyl. avsedda för minst 2 hyresgäster kunder 3.4 Hotell, pensionat o.dyl. samt förläggningsbyggnad för tillfälligt boende 3.5 Samlingslokal 3.6 Skola annan byggnad i samband med utbildning forskning 3.7 Kyrka 3.8 Lantbruk även i samband med forskning undervisning 3.9 Växthusanläggning även i samband med forskning undervisning 3.10 Vårdanläggning 3.11 Industrianläggning under bar himmel 3.12 Avloppsreningsverk 3.13 Fångvårds- kriminalvårdsanstalt, ungdomsvårdsskola, polishus och domstolsbyggnad 4. Besiktningsfrekvens årig besiktningsfrekvens 4.2 Annan besiktningsfrekvens än 3-årig Bilaga 1 Översikt för besiktningsplikt enligt anvisning F200

2 BESIKTNINGSFREKVENS 2 (10) 1 ANVISNINGAR 1.1 Revisionsbesiktning Elektrisk starkströmsanläggning skall revisionsbesiktigas på försäkringstagarens bekostnad i den omfattning som föreskrivs i försäkringsvillkoren i andra bestämmelser utfärdade av försäkringsbolaget. Elektrisk starkströmsanläggning är enligt gällande statliga föreskrifter varje elanläggning för sådan spänning, ström frekvens som kan vara farlig för person, husdjur egendom. Revisionsbesiktning skall, enligt överenskommelse mellan försäkringsbolagen, handhas av Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd (EN) och utföras av Elektriska Nämnden auktoriserade besiktningsingenjörer. 1.2 Revisionsintyg Intyg om revisionsbesiktning skall utfärdas av besiktningsingenjören. Det skall av försäkringstagaren på begäran uppvisas för försäkringsbolagets representant. 1.3 Fel och brister Vid revisionsbesiktning påtalade fel och brister skall av behörig person rättas till inom två månader efter besiktningen. 2 BESIKTNINGSPLIKT 2.1 Elektrisk starkströmsanläggning är besiktningspliktig om något av förhållandena enligt avsnitt 3 föreligger. Anm. till 2.1 Elektriska Nämnden kan i samråd med försäkringsbolaget medge undantag från revisionsbesiktning. Försäkringsbolag kan föreskriva besiktningsplikt utöver vad som anges i avsnitt 3. Likaså kan försäkringstagare och Elektriska Nämnden besiktningsingenjör komma överens om utökad besiktning. 2.2 Föreligger besiktningsplikt för någon byggnad skall samtliga byggnader som ingår i ifrågavarande verksamhet på samma ställe revisionsbesiktigas. 2.3 Som separat byggnad betraktas även del av byggnad, om delen är avskild från övriga lokaler med hela brandväggar i lägsta brandteknisk klass REI-M 120 enligt gällande byggregler utan någon öppning. Som byggnad betraktas i detta sammanhang även kran, cistern, bergrumsanläggning och liknande enheter på, i under markytan. 2.4 Sammanbyggda byggnader räknas som en byggnad om de olika huskropparna inte är avskilda med hela brandväggar, i lägsta brandteknisk klass REI-M 120 enligt gällande byggregler utan någon öppning. 2.5 Föreligger besiktningsplikt för både rörelsen och fastigheten skall försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring bekosta revisionsbesiktningen.

3 BESIKTNINGSFREKVENS 3 (10) 3. BESIKTNINGSPLIKTIGA OBJEKT 3.1 Hantverks- och industrirörelse (besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till verksamhetens brandförsäkring = rörelseidkaren) Sammanlagda brandförsäkringsbeloppet som försäkringstagaren har gällande för objekttypen maskinerier i någon byggnad är minst 50 basbelopp sammanlagda brandförsäkringsbeloppet som försäkringstagaren har gällande för objekttyperna varor och kunders/leverantörers egendom i någon byggnad är minst 300 basbelopp. Anm. till Som hantverks- och industrirörelse betraktas även - datorcentral som för sin användning kräver speciella arrangemang vad gäller elförsörjning, luftbehandling och lokalutformning - fjäderfä- och grisuppfödning utan samband med lantbruk - gasverk - elproduktionsanläggning (gäller ej för anläggning med enbart ställverk och transformatorer) - laboratorium och provningsanstalt - sopförbränningsstation - värmeproducerande anläggning (värmepumpanläggning, värmeverk, panncentral o.dyl.). objekttyp och som inte anskaffats tillverkats för försäljning. - utrustning för butik, kontor, laboratorium lagerlokal - mod, press- och stansverktyg, formar och mönster, såväl aktuella som inaktuella - hyrd leasad egendom (gäller för hyresmannen/leastagaren av leasingmaskinen uthyrningsmaskinen). - hel- halvfabrikat - emballage och annan lös egendom som är avsedd att ingå i varan dess förpackning och att åtfölja varan försäljas tillsammans med denna. anskaffats för uthyrning leasing hänförs till objekttypen maskinerier.

4 BESIKTNINGSFREKVENS 4 (10) Med objekttypen kunders/leverantörers egendom avses egendom som tillhör kunder/leverantörer och som är i försäkringstagarens vård och som har direkt samband med den försäkrade verksamheten Sammanlagda golvarean som försäkringstagaren disponerar i någon byggnad är minst 3000 m 2. Anm. till I den sammanlagda golvarean inräknas golvarean i, till rörelsen hörande, affärs-, kontors-, lager- och verkstadslokaler. 3.2 Handels- och affärsrörelse, lagringsverksamhet och arkiv (besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till verksamhetens brandförsäkring = rörelseidkaren) Sammanlagda brandförsäkringsbeloppet som försäkringstagaren har gällande för objekttyperna varor och kunders/leverantörers egendom i någon byggnad är minst 300 basbelopp Sammanlagda golvarean som försäkringstagaren disponerar i någon byggnad är minst 3000 m 2. Anm. till hel- halvfabrikat - emballage och annan lös egendom som är avsedd att ingå i varan dess förpackning och att åtfölja varan försäljas tillsammans med denna. anskaffats för uthyrning leasing hänförs till objekttypen maskinerier. Med objekttypen kunders/leverantörers egendom avses egendom som tillhör kunder/leverantörer och som är i försäkringstagarens vård och som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. I den sammanlagda golvarean inräknas golvarean i, till rörelsen hörande, affärs-, kontors-, lager- och verkstadslokaler. 3.3 Industribyggnad, industrihotell och hantverkshus, köpcentrum, terminal, lagerbyggnad, kylhus o.dyl. avsedda för minst 2 hyresgäster kunder (besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring) Brandförsäkringsbeloppet för någon byggnad är minst 300 basbelopp.

5 BESIKTNINGSFREKVENS 5 (10) Sammanlagda golvarean som försäkringstagaren disponerar i någon byggnad är minst 3000 m 2. Anm. till 3.3 Revisionsbesiktning bekostas av försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring och skall omfatta samtliga lokaler i byggnaden. Fastighetsägare som själv har lokaler och bedriver verksamhet i fastigheten räknas i detta fall som en av hyresgästerna. Se även 2.5. I den sammanlagda golvarean inräknas golvarean i, till rörelsen hörande, affärs-, kontors-, lager- och verkstadslokaler. 3.4 Hotell, pensionat o.dyl. samt förläggningsbyggnad för tillfälligt boende Det sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för maskinerier och varor som försäkringstagaren disponerar för sin rörelse är minst 150 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till verksamhetens brandförsäkring = rörelseidkaren.) Byggnadens brandförsäkringsbelopp är minst 500 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring.) Se även 2.5. Anm. till 3.4 objekttyp och som inte anskaffats tillverkats för försäljning. - utrustning för butik, kontor, laboratorium lagerlokal - mod, press- och stansverktyg, formar och mönster, såväl aktuella som inaktuella - hyrd leasad egendom (gäller för hyresmannen/leastagaren av leasingmaskinen uthyrningsmaskinen). - hel- halvfabrikat - emballage och annan lös egendom som är avsedd att ingå i varan dess förpackning och att åtfölja varan försäljas tillsammans med denna.

6 BESIKTNINGSFREKVENS 6 (10) anskaffats för uthyrning leasing hänförs till objekttypen maskinerier. 3.5 Samlingslokal Det sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för maskinerier och varor som försäkringstagaren disponerar för sin rörelse är minst 150 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till verksamhetens brandförsäkring = rörelseidkaren.) Byggnadens brandförsäkringsbelopp är minst 500 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring.) Anm. till 3.5 Med samlingslokal avses hörsal, teaterlokal, konsertlokal, biograflokal, museum, slott, aula, församlingslokal, bibliotek, studielokal, lokal för fritidssysselsättning, restauranglokal, sporthall, badhus, simhall, nattklubb, diskotek osv. Se även 2.5. objekttyp och som inte anskaffats tillverkats för försäljning. - utrustning för butik, kontor, laboratorium lagerlokal - mod, press- och stansverktyg, formar och mönster, såväl aktuella som inaktuella - hyrd leasad egendom (gäller för hyresmannen/leastagaren av leasingmaskinen uthyrningsmaskinen). - hel- halvfabrikat - emballage och annan lös egendom som är avsedd att ingå i varan dess förpackning och att åtfölja varan försäljas tillsammans med denna. anskaffats för uthyrning leasing hänförs till objekttypen maskinerier. 3.6 Skola annan byggnad avsedd för utbildning forskning Det sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för maskinerier och varor som försäkringstagaren disponerar för sin rörelse är minst 150 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till verksamhetens brandförsäkring = rörelseidkaren.)

7 BESIKTNINGSFREKVENS 7 (10) Byggnadens brandförsäkringsbelopp är minst 650 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring.) Anm. till 3.6 objekttyp och som inte anskaffats tillverkats för försäljning. - utrustning för butik, kontor, laboratorium lagerlokal - mod, press- och stansverktyg, formar och mönster, såväl aktuella som inaktuella - hyrd leasad egendom (gäller för hyresmannen/leastagaren av leasingmaskinen uthyrningsmaskinen). - hel- halvfabrikat - emballage och annan lös egendom som är avsedd att ingå i varan dess förpackning och att åtfölja varan försäljas tillsammans med denna. anskaffats för uthyrning leasing hänförs till objekttypen maskinerier. 3.7 Kyrka Sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för byggnad och innehåll är minst 500 basbelopp. 3.8 Lantbruk även i samband med forskning undervisning Sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för någon ekonomibyggnad med innehåll är minst 150 basbelopp faktorsumma minst Anm. till 3.8 Faktorsumma räknar det aktuella försäkringsbolaget ut. 3.9 Växthusanläggning, även i samband med forskning undervisning Det sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för samtliga växthus med byggnadsinventarier och andra byggnader med byggnadsinventarier är minst 150 basbelopp.

8 BESIKTNINGSFREKVENS 8 (10) 3.10 Vårdanläggning Det sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för maskinerier och varor som försäkringstagaren disponerar för sin rörelse är minst 150 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till verksamhetens brandförsäkring = rörelseidkaren.) Byggnadens brandförsäkringsbelopp är minst 500 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring.) Anm. till 3.10 Med vårdanläggning avses anläggning för sjuk- socialvård t.ex. sjukhus, sjukhem, vårdhem och ålderdomshem samt servicehus för omsorg av äldre handikappade. Se även 2.5. objekttyp och som inte anskaffats tillverkats för försäljning. - utrustning för butik, kontor, laboratorium lagerlokal - mod, press- och stansverktyg, formar och mönster, såväl aktuella som inaktuella - hyrd leasad egendom (gäller för hyresmannen/leastagaren av leasingmaskinen uthyrningsmaskinen). - hel- halvfabrikat - emballage och annan lös egendom som är avsedd att ingå i varan dess förpackning och att åtfölja varan försäljas tillsammans med denna. anskaffats för uthyrning leasing hänförs till objekttypen maskinerier Industrianläggning under bar himmel Sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för objekttypen maskinerier är minst 150 basbelopp. (Besiktningsplikten gäller för försäkringstagaren till verksamhetens brandförsäkring = rörelseidkaren.) Anm. till 3.11 Avser asfaltverk, krossverk etc., d.v.s. permanenta anläggningar för industriliknande verksamhet.

9 BESIKTNINGSFREKVENS 9 (10) objekttyp och som inte anskaffats tillverkats för försäljning. - utrustning för butik, kontor, laboratorium lagerlokal - mod, press- och stansverktyg, formar och mönster, såväl aktuella som inaktuella - hyrd leasad egendom (gäller för hyresmannen/leastagaren av leasingmaskinen uthyrningsmaskinen) Avloppsreningsverk Sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för byggnad och innehåll är minst 500 basbelopp Fångvårds- kriminalvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor, polishus och domstolsbyggnader (gäller för försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring Byggnadens brandförsäkringsbelopp är minst basbelopp Sammanlagda golvarea i någon byggnad och innehåller minst 3000 m 2. Anm. till 3.13 Revisionsbesiktning skall omfatta samtliga lokaler i byggnaden. I den sammanlagda golvarean inräknas golvarean i, till rörelsen hörande, affärs-, kontors-, lager- och verkstadslokaler. 4. BESIKTNINGSFREKVENS årig besiktningsfrekvens Den första revisionsbesiktningen skall göras inom ett år efter det att elanläggning blivit besiktningspliktig. Därefter skall revisionsbesiktning normalt ske vart tredje kalenderår med högst 40 månader mellan besiktningarna. 4.2 Annan besiktningsfrekvens (än 3-årig) gäller enligt För sågverk gäller att revisionsbesiktning skall ske varje kalenderår, med högst 16 månader mellan besiktningarna, om det sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för maskinerier är minst 150 basbelopp (för mindre anläggningar gäller 3-årig besiktningsfrekvens) För snickeri och hyvleri gäller att revisionsbesiktning skall ske varje kalenderår, med högst 16 månader mellan besiktningarna, om det sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för maskinerier är minst 500 basbelopp (för mindre anläggningar gäller 3-årig besiktningsfrekvens).

10 BESIKTNINGSFREKVENS 10 (10) För board-, spån- annan träfiberskivfabrik, cellulosafabrik, pappersbruk, petrokemisk industri annan kemisk industri samt värmeproducerande anläggning för fast bränsle, gäller att revisionsbesiktning skall ske varje kalenderår, med högst 16 månader mellan besiktningarna, om det sammanlagda brandförsäkringsbeloppet för maskinerier är minst 3000 basbelopp (för mindre anläggningar gäller 3-årig besiktningsfrekvens). Anm. till 4.2.1, och årig besiktningsfrekvens avser främst sådana delar av anläggningen som är av primärt intresse för produktionen. För övriga delar, t.ex. administrationsbyggnader, förråd, lagerlokaler och verkstäder kan försäkringstagaren och Elektriska Nämnden i samråd med försäkringsbolaget träffa överenskommelse om 3-årig besiktningsfrekvens. Innan Elektriska Nämnden godkänner en uppdelning med olika besiktningsfrekvenser (etappindelning) skall omfattningen av 1-årsetappen vara godkänd av försäkringsbolaget. Revisionsbesiktning av petrokemisk industri och raffinaderier kan ske vart tredje kalenderår om krav enligt Elektriska Nämndens anvisning T 307, bilaga 3 är uppfyllda. objekttyp och som inte anskaffats tillverkats för försäljning. - utrustning för butik, kontor, laboratorium lagerlokal - mod, press- och stansverktyg, formar och mönster, såväl aktuella som inaktuella - hyrd leasad egendom (gäller för hyresmannen/leastagaren av leasingmaskinen uthyrningsmaskinen) För förläggningsbyggnad för tillfälligt boende, gäller att revisionsbesiktning skall ske varje kalenderår, med högst 16 månader mellan besiktningarna För kyrka, gäller att revisionsbesiktning skall ske vart fjärde kalenderår, med högst 52 månader mellan besiktningarna För vattenkraftstation, gäller att revisionsbesiktning skall ske vart femte kalenderår, med högst 64 månader mellan besiktningarna. Anm. till 4 Försäkringsbolag kan föreskriva tätare revisionsbesiktningar. Likaså kan försäkringstagare och Elektriska Nämnden besiktningsingenjör komma överens om tätare besiktningar.

Försäkringsvillkor. ZS 126:2 - Besiktningsplikt och besiktningsfrekvens för elektrisk starkströmsanläggning. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 126:2 - Besiktningsplikt och besiktningsfrekvens för elektrisk starkströmsanläggning. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 126:2 - Besiktningsplikt och besiktningsfrekvens för elektrisk starkströmsanläggning Zurich Global Corporate UK ZS 126:2 - Särskilt villkor Besiktningsplikt och besiktningsfrekvens

Läs mer

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING F200 På gång Produktionsenheten Utgåva 2010-11-25 BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Bilaga: Bilaga 1 Processbeskrivning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING F200 På gång Produktionsenheten Utgåva 2011-11-23 BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Bilagor: Bilaga 1 Bilaga

Läs mer

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING F200 På gång Produktionsenheten Utgåva 2011-08-30 BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Bilaga: Bilaga 1 Processbeskrivning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING F200 På gång Produktionsenheten Utgåva 2012-05-21 BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Bilagor: Bilaga 1 Bilaga

Läs mer

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING F200 På gång Produktionsenheten Utgåva 2016-02-23 BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Besiktningsplikt på kontorsbyggnader

Läs mer

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING F200 På gång Produktionsenheten Utgåva 2017-02-15 BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Besiktningsplikt på kontorsbyggnader

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 98/KS84 171 KFS 1998:4 Regler för brandsyne- och tillsynsfrister för Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 27 april 1998) (Gäller från och

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN ELEKTRISKA NÄMNDEN OCH FÖRSÄKRINGSBOLAGEN OM BESIKTNINGSPLIKTIGA OBJEKT

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN ELEKTRISKA NÄMNDEN OCH FÖRSÄKRINGSBOLAGEN OM BESIKTNINGSPLIKTIGA OBJEKT Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING A100 På gång Produktionsenheten Utgåva 2009-08-28 ÖVERENSKOMMELSE MELLAN ELEKTRISKA NÄMNDEN OCH FÖRSÄKRINGSBOLAGEN OM BESIKTNINGSPLIKTIGA OBJEKT 1 Allmänt

Läs mer

BESTÄMMELSER OM REVISIONSBESIKTING AV ELANLÄGGNINGAR

BESTÄMMELSER OM REVISIONSBESIKTING AV ELANLÄGGNINGAR Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING A102 På gång Produktionsenheten Utgåva 2016-06-22 BESTÄMMELSER OM REVISIONSBESIKTING AV ELANLÄGGNINGAR 1 Allmänt Denna anvisning innehåller bestämmelser

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister;

Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister; Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister; beslutade den 29 januari 1993. Statens räddningsverk

Läs mer

ADMINISTRATIV ANVISNING FÖR ELEKTRISKA NÄMNDEN

ADMINISTRATIV ANVISNING FÖR ELEKTRISKA NÄMNDEN Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING A101 På gång Produktionsenheten Utgåva 2016-05-20 ADMINISTRATIV ANVISNING FÖR ELEKTRISKA NÄMNDEN 1 Allmänt är en uppdragsenhet inom Brandskyddsföreningen

Läs mer

Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning

Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning ATEX och Brand 2014 P-O Nilsson, Inspecta Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning 1 ATEX och Brand 2014 - Boverkets byggregler Boverkets byggregler Byggprocessen ATEX och Brand 2014 - Boverkets

Läs mer

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR

BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING F200 På gång Produktionsenheten Utgåva 2015-01-29 BESTÄMMELSER OM BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSINTERVALL PÅ ELANLÄGGNINGAR Besiktningsplikt på kontorsbyggnader

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19)

Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19) Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19) Taxa för regelbunden brandsyn och tillsyn antagen av kommunfullmäktige 1992-12-01, 91 Gäller från 1993-01-01 1. Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erlägges

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 17 Dnr 97/KA0102.171 Antaget av KF 1997-06-26, 41 med ändring i KF 2002-05-30, 26 TAxA FÖR REGELBUNDEN BRANDSYN M M 1. Inledande bestämmelser Enligt

Läs mer

Elektriska Nämndens verksamhet Jan Berggren. Elektriska Nämndens historia. Anslutna försäkringsbolag

Elektriska Nämndens verksamhet Jan Berggren. Elektriska Nämndens historia. Anslutna försäkringsbolag Elektriska Nämndens verksamhet Jan Berggren 1. 2015-03-06 Elektriska Nämndens historia Bildades 1925 av ett 50-tal svenska och utländska försäkringsbolag. 1936 avsäger sig Staten huvudansvaret och EN införlivas

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress Skriftlig redogörelse för brandskyddet Fylls i av fastighetsägare/representant för fastighetsägare. 1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer 1.3 Utdelningsadress 1.4 Postnummer 1.5

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt Zurich Global Corporate UK ZS 127:1 - Särskilt villkor - Klausul för brandlarm För att rabatt på brandförsäkring skall kunna medges för automatisk brandlarmanläggning

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2009:105 Utkom från trycket den 10 mars 2009 utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ENTREPRENAD

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ENTREPRENAD V965:2 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ENTREPRENAD Allmänna villkor A. EGENDOMSFÖRSÄKRING Anm Se även särskilt villkor Egendomsförsäkring på Arbetsområde. 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2014 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap. 6 fastighetstaxeringsförordningen

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1996:56 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom från trycket den

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 1994:40 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom från trycket den 22 november 1994 beslutade den 29 augusti

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap.

Läs mer

Utökat skydd Entreprenadansvar

Utökat skydd Entreprenadansvar GJA 170:5 Utökat skydd Entreprenadansvar Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 För Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller följande ändringar och tillägg vid skada som den försäkrade

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Stenungsunds kommun Skriftlig redogörelse av brandskydd Räddningstjänsten i Stenungsund Gesällgatan 6 444 32 STENUNGSUND tel: 0303-681 05 e-post: raddning@stenungsund.se Skriftlig redogörelse Bakgrund

Läs mer

Regelverk om elektriska anläggningar

Regelverk om elektriska anläggningar Regelverk om elektriska anläggningar Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket 1 Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Läs mer

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. VA-TAXA För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 enligt 1 och uppdaterad enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 enligt 185.

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

ANSVARSTILLÄGG. Återställande- och åtkomstkostnader enligt ABM. Särskilt försäkringsvillkor VAB2013:1 Giltigt från 2013-01-01

ANSVARSTILLÄGG. Återställande- och åtkomstkostnader enligt ABM. Särskilt försäkringsvillkor VAB2013:1 Giltigt från 2013-01-01 ANSVARSTILLÄGG Återställande- och åtkomstkostnader enligt ABM Särskilt försäkringsvillkor De generella villkor som gäller för denna försäkring är beskrivna i Allmänna försäkringsvillkor och Allmänna avtalsbestämmelser.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2001:546 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr Lit 2015-05-26 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Lits släckområde.......

Läs mer

Kvarnstugan Järnforsen 2012. Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0

Kvarnstugan Järnforsen 2012. Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0 Kvarnstugan Järnforsen 2012 Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0 Kvarnstugan Järnforsen 2012 Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 1 Pappersbruket Silverdalen Marsh Leadership,

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar; beslutade den 31

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

MUSEERNAS VERKSAMHET 2010

MUSEERNAS VERKSAMHET 2010 MUSEERNAS VERKSAMHET 2010 Utveckling av den lokala museiverksamheten Returneras före den 15 april 2011 till: Museiverket Utveckling av museibranschen PB 913, 00101 HELSINGFORS 1. BASUPPGIFTER OM MUSEET

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn

Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn FÖRFATTNING 4.5.1 Antagen av kommunstyrelsen 114/07 och 113/07 Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn Risknivå, frist och avgift. De byggnader eller

Läs mer

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet skall lämnas in till kommunen. Del 1 Byggnad/anläggning

Läs mer

2015 ÅRS VA-TAXA. 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12

2015 ÅRS VA-TAXA. 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12 1(14) 2015 ÅRS VA-TAXA 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12 för Åre kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2(14) Taxa för Åre kommuns allmänna

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 Kommunalförbundet södra Hälsingland Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggningsägare Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer (10 siffror) Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar

Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK LS, NPT, HKo Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK INSTRUKTION 2015-1 Användning: För användning

Läs mer

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare:

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare: Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnaden/anläggningen Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot räddningstjänsten Namn:

Läs mer

Energiklass i Säljstöd

Energiklass i Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Energiklass i Säljstöd Mars 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Anvisningar till blanketten Redogörelse för brandskydd

Anvisningar till blanketten Redogörelse för brandskydd Anvisningar till blanketten Redogörelse för brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare 1.3 Org-nr 1.4 Besöksadress 1.5 Utdelningsadress 1 1.6 Postnummer

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr Hoting 2015-05-20 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.. 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Hotings släckområde....

Läs mer

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Regler och taxa för torghandel i Vara kommun Gäller från 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Sidan 1 Taxa för torghandel i Vara tätort Denna taxa omfattar även

Läs mer

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor GK 9031 Oljeskadeförsäkring - Kombinerad Särskilt försäkringsvillkor Gäller från 2015-01-01 I detta villkor finns 2 villkor samlade, Oljeskada egen egendom och Oljeskada tredje mans egendom 1 (6) GJK 901:3

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor Information - Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och 1 (3) Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Uddevalla - Lysekil Munkedal Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Postadress Bastiongatan 14 451 50 Uddevalla Telefon vx 010-161 55 00 Telefax

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun TAXA för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 september 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lunds kommun är VA

Läs mer

Brandskyddsredogörelse

Brandskyddsredogörelse Brandskyddsredogörelse 1. Byggnad/anläggning 1:1 Allmänt Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: 1:2 Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ]

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ] MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor Statens industriverks författningssamling Sprängämnesinspektionens kungörelse om märkning

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2015 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2014-12-15 för att gälla från 2015-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 14 22)...

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er) mot kommunen Telefonnummer

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 15 april 2016. ELSÄK-FS

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy KS 2013 00733 Fastställt av kommunstyrelsen 2013 11 11 313 Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-14 Gunnar Åberg Mathias

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 1(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 2(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN Med besiktningsförrättare i nedanstående

Läs mer

VA-taxa. Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30.

VA-taxa. Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30. VA-taxa 2016 Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30. 1 TAXA för ASKERSUNDS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2014-11-10 Att gälla från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, gällande från och med 2015-01-01.

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer