Lönsamhet och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet och resultat"

Transkript

1 Redovisning (fi. laskentatoimi) (1) s. 31 i kompendiet För att kunna mäta resultat och lönsamhet behövs redovisning, i praktiken bokföring (fi. kirjanpito) Redovisningen ger information om intäkter och kostnader Att försöka förklara det uppnådda resultatet och förklara orsakerna till eventuella avvikelser kallas för resultatanalys (fi. tulosanalyysi) RESULTATANALYS Centrala målen vid bedömande av affärsverksamhet: Lönsamhet Resultat. Dessa mål är även accepterade inom lantbrukssektorn. För att kunna mäta hur bra företaget uppnår detta mål behövs goda redskap. Genom redovisning erhåller man information om resultatet. Genom resultatanalys analyseras resultatet Lönsamhet och resultat Två centrala begrepp för att utvärdera affärsverksamhet (fi. liiketoimintaa) är lönsamhet (fi. kannattavuus) och resultat (fi. tulos) Ett företags resultat (fi. tulos) utgörs av skillnaden mellan intäkter och kostnader för en viss period, vanligen ett år: Resultat = intäkter kostnader Lönsamheten hos ett företag är ett mått på dess förmåga att ge vinst (eller gott resultat). Lönsamheten (fi. kannattavuus) kan mätas genom resultat/resursinsats: Resultat Lönsamhet = Insats 1

2 Kostnads- och intäktsanalys: Kostnads- och intäktsanalys behövs för att fatta beslut om produktval och för att ta reda på vilka produkter företaget tjänar pengar på. Kostnads- och intäktsanalys behövs också för att analysera företagets kostnadssituation i syfte att förbättra produktionen och öka effektiviteten (t.ex. ett effektivare utnyttjande av resurser) Inom lantbrukets lönsamhetsbokföring fastställs vissa driftsresultatbegrepp: Resultat (fi. tulos): Vinst ~ resultat T.ex. inom lantbrukets lönsamhetsbokföring (kannattavuuskirjanpito) : Omsättning = Försäljningsintäkter från växtprodukter (Liikevaihto) + Försäljningsintäkter från djurprodukter + Stöd Omsättningen visar verksamhetens omfattning. Resultat: Bruttointäkter: Om man till omsättningen adderar (+) eller subtraherar ( ) + ökning eller minskning av produkt- och produktionsinsatslagrens värde + ökning eller minskning av djurbeståndets (fi. eläinkanta) värde + värdet av produkter och tjänster som levererats från jordbruket till andra driftsgrenar (kostnadsfria överlåtelser) + övriga intäkter (t.ex. hyror och arrenden erhålls bruttointäkterna (fi. kokonaistuotto), vilket motsvarar värdet av den avkastning som jordbruksföretaget åstadkommit med egna resurser. Resultat: Driftsbidrag (fi. käyttökate)= Bruttointäkter rörliga utgifter permanenta utgifter lantbrukarfamiljens lönekrav Om man från bruttointäkterna drar av rörliga utgifter och fasta utgifter (inte fasta kostnader) och företagarfamiljens lönekrav för utfört arbete, erhåller man det s.k. driftsbidraget (fi. käyttökate). Driftsbidraget är det som återstår för att täcka avskrivningar, räntor och skatter. Det finns därför skäl att observera att jordbrukarfamiljens krav på arbetsersättning har beaktats och dragits av 2

3 Resultat: Rörelseresultat (fi. liiketulos) = Driftsbidrag avskrivningar för byggnader, maskiner och täckdiken Rörelseresultatet mäter resultatet innan ränteintäkter och räntekostnader (s.k. finansiella poster), extraordinära kostnader och skatter dragits av. Nettoresultat (fi. nettotulos) = Rörelseresultat- (räntor och finansiella utgifter) + finansiella intäkter Nettoresultatet är räntan på det egna kapitalet investerat i verksamheten. Resultat (se också bilaga 2 i kompendiet): Lantbruksinkomst (fi. maataloustulo) = Nettoresultat + värdet av företagarfamiljens eget arbete. Kallas numera företagarinkomst (fi. yrittäjätulo) Lantbruksinkomsten är ett mått som visar ersättningen för jordbrukarfamiljens eget arbete och ränta på eget kapital Företagarinkomst på FADN gårdarna 2012 enligt Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, preliminär upgift (ekonomidokorn) Företagarinkomst = Lantbruksinkomst = ersättning för eget arbete och eget kapital = euro Arbetstimmar/ år timmar Eget kapital euro Företagarvinst (fi. yrittäjävoitto) = euro (14,50 /h, 5,8%) Lönsamhet (kannattavuus)(1): Lönsamhet = Resultat. Insats Driftsbidrags -% = 100 * Driftsbidrag. Bruttointäkter Nettoresultat -% =100 * Nettoresultat. Bruttointäkter 3

4 Lönsamhet : Lönsamhetskoefficienten Lönsamhetskoefficient (fi. kannattavuuskerroin) = Lantbruksinkomst. lantbr. lönekrav+ räntekrav på eget kapital Om lönsamhetskoefficienten = 1 innebär det att lönekrav och räntekrav uppfylls. Om lönsamhetskoefficienten är > 1 uppstår det en s.k. företagarvinst (fi. yrittäjävoitto). Om lönsamhetskoefficienten är < 1 har antingen lönekravet eller räntekravet eller ingetdera av kraven uppfyllts. Annat mått på lönsamhet (allmän företagsekonomi) Avkastning på eget kapital (fi. oman pääoman tuotto) = Nettoresultat * 100 Eget kapital Exempel, mjölkgård Försäljningsintäkter euro Stöd euro Rörliga utgifter euro Permanenta utgifter euro Lönekrav euro Avskrivningar euro Finans. intäkter och kost. 0 euro Eget kapital euro 4

5 Resultat: Driftsbidrag = = Rörelseresultat= = Nettoresultat = /+ 0 = Lantbruksinkomst = = Lönsamhet: Lönsamhetskoefficient: ,05* = =0, Avkastning på eget kapital = = 3,1 % Exempel År 2012 var lönsamhetskoefficienten för bokföringsgårdarna 0,49. Företagarna erhöll således 49% av lönekravet på 14,5 euro och räntekravet på eget kapital 5.6 procent dvs 7,1 euro/timme och 2,7% ränta på eget kapital. Granska ekonomidoktorn MTT ekonomisk forskning för resultaträkning och nyckeltal https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/talous tohtori/kannattavuuskirjanpito/2012 5

6 RESULTATANALYS (1) Att försöka jämföra det uppnådda resultatet och förklara orsakerna till eventuella avvikelser kallas för resultatanalys. Ett annat viktigt mål för företaget är att kontrollera likviditeten. Detta kan ske genom likviditetsanalys. RESULTATANALYS (2) När redovisningen berör hela lantbruksföretagets resultat sammanställs det i regel till ett driftsbokslut. (bokslut= tilinpäätös) Driftsbokslutet är ett slags efterkalkyl (fi. jälkilaskelma) som kan jämföras med det planerade resultatet, förkalkylen (fi ennakkolaskelma). Redovisningen görs för att få information om den ekonomiska situationen i företaget och resultatet samt lönsamheten av verksamheten. Man skiljer mellan två olika syften: Externt syfte dvs. för mottagare utanför företaget (finansiärer som bank och TE-myndigheter, skattemyndigheter, etc.) Internt syfte- för personer som verkar inom företaget och som syftar till att ge underlag för ekonomistyrning och kalkylering. RESULTATANALYS (3) Enkelt uttryckt kan man särskilja tre syften med redovisningen: Rapportering av hur företaget lyckats ekonomiskt För att göra en framtidsprognos över företagets framtida möjligheter och potential. Som underlag för beslut RESULTATANALYS (4) Att försöka jämföra det uppnådda resultatet och förklara orsakerna till eventuella avvikelser kallas för resultatanalys. Resultatanalysen kan genomföras så att man jämför för förkalkyl (t ex bidragskalkyl) med analysens efterkalkyl Man kan jämföra samma gårds eller företags resultat med tidigare år Man kan jämföra med andra välskötta gårdar inom samma produktionsinriktning 6

7 Skattebokslutet (fi. verotilinpäätös) Det vanliga skattebokslutet som lantbruksförtag har vissa brister i jämförelse med regelrätt dubbel bokföring: Kontant princip istället för prestationsprincip Lager och markförråd beaktas inte i en balansräkning Arbetsersättningen blir en residual (fi. jäännöserä) Behov av bättre redovisningssystem: I samband med att lantbruksföretagen blivit alltmera affärsmässigt styrda och i högre grad använder sig av lånat kapital har ett behov av bättre redovisningssystem uppstått. Speciellt stora företag använder ofta samma resultatmått som i allmän redovisning och allmän företagsekonomi Dessa behövs både för eget ändamål (internt syfte) och för finansiären (externt syfte). Utvecklingen av mikrodatorbaserade datorprogram har även gjort detta möjligt 7

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer