Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap""

Transkript

1 Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap"

2 Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning, uppgiftsdel samt ett facit. kursmomenten är: Ekonomiska begrepp Våra företagsformer Skatter och avgifter Bokföringens grunder Bokföring fördjupning Bokslutet introduktion Det här blocket handlar om att du skall lära dig de ekonomiska begreppens betydelse. Vi ska fylla verktygslådan med kunskaper Lycka till med kursen!

3 Utgifter Uppkommer när företaget köper in varor eller tjänster Man kan säga att utgiften är detsamma som inköpspriset Utgiften är priset exklusive moms (pris utan moms) Utgiftsdatum är samma datum som på kvittot eller fakturan Kostnader Uppkommer när företaget förbrukar de inköpta varorna eller tjänsterna eller när en resurs minskar i värde genom slitage Kostnader påverkar resultatet och därmed företagets skatt Kostnader anges oftast exklusive moms Utbetalning Sker då pengar betalas ut från företaget Påverkar inte resultatet och därmed inte företagets skatt Utbetalningar är summan Inkluderat momsen (momsen ingår) Inkomster Uppkommer när ett företag säljer varor eller tjänster Man kan säga att inkomsten är detsamma som försäljningspris Inkomster är oftast priset exklusive moms (pris utan moms) Inkomstdatum är samma datum som på kvittot eller fakturan Intäkter Är detsamma som periodens inkomster exklusive moms En period kan vara en månad, kvartal eller ett helt år Intäkter påverkar resultatet och även företagets skatt Inbetalningar Sker då pengar betalas in till företaget Påverkar inte resultatet och därmed inte företagets skatt Inbetalningar är summan Inkluderat momsen (momsen ingår)

4 Tillgångar Omsättningsillgångar kallas de tillgångar som finns i ett företag och som används för att betala med (ex pengar) eller de som skall säljas vidare till kunder (ex varor) anläggningstillgångar kallas de tillgångar som finns i företaget men som inte ska säljas vidare, utan ses som en resurs för företaget under flera år (ex maskiner) Skulder Kortsiktiga kallas de som skall betalas inom 1 år (ex moms) Långsiktiga är de som skall betalas om flera år (ex banklån) Likviditet Anger företagets kortsiktiga (1 år) betalningsförmåga att betala sina löpande utgifter och skulder Är skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar under en period och om det finns ett överskott av pengar så sägs man vara betalningsförmögen eller likvid Soliditet Anger företagets långsiktiga (>1 år) betalningsförmåga att betala sina utgifter och skulder Är ett annat ord för förmögenhet och har man det sägs man vara solid Resultatet Är skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader under en period, oftast exklusive moms (momsen ingår inte) Ett överskott kallas vinst och underskottet kallas förlust Är ett underlag för företagets skatt

5 Övningar block 1 (bortse från momsen i dessa övningar) 1. Du tankade företagets bil den 1 januari på Statoil för 600 kr. Du fick 40 liter och du betalade kontant. Den 5 januari konstaterade du att det fanns 10 liter kvar i tanken. a. Hur stor var utgiften för bensinen? b. Hur stor var kostnaden under perioden? c. Hur stor var din utbetalning vid inköpet? d. Vilket värde hade bensinen som fanns kvar 5 januari? e. När fick Statoil sin inkomst? f. Hur stor var Statoils inbetalning den 5 januari? 2. Kan en utgift - utbetalning - kostnad inträffa samtidigt? 3. Vad har skett när inkomsten inträffar före inbetalningen?

6 4. Du köpte en maskin i mars 2014 till företaget för kr. Den skulle användas i företaget under period av 5 år. Du betalade 20% i handpenning på inköpsdagen och resterande belopp skulle betalas på 16 månader med en första månadsbetalning i april 2014 och resten skulle betalas under 2015 (samma belopp varje månad) a. Hur stor var kostnaden för 2014? b. Hur stora var utbetalningarna under 2014? 5. Ett företag skickade under 2014 ut fakturor till en kunder på kr. Fakturorna avsåg försäljning under Av dessa fakturor kom det inbetalningar på kr och resterande belopp hoppas man skall komma in under Under 2014 kom det även inbetalningar från försäljning under 2013 på kr a. Hur stora var inkomsterna under 2014? b. Hur stora var inbetalningarna under 2014? c. Hur stora var intäkterna under 2014? 6. Ett företag köper 2014 kontorsinredning för kr på kredit. Villkoren är dessa; Ingen handpenning eller amortering behöver erläggas under Amorteringen skall börja den 1juli 2016 och pågå månadsvis under 20 gånger tills inredningen är betald. Ingen ränta skall utgå på krediten. livslängd på maskinen är 8 år. a. Hur stor är utgiften under 2015? b. Hur stor är utbetalningen under 2014? c. Hur stor är kostnaden för 2017?

7 7. Ett företag har ett varulager i början av 2014 värt kr. Under året köper man in ytterligare varor för kr och vid slutet av 2014 är totala värdet på lagret endast kr. a. Hur stor är kostnaden 2014 för de förbrukade varorna? b. Vilket värde kommer lagret att ha den 31 december 2014? c. Om man under 2015 köper in ytterligare varor för kr och att man värderar lagret i slutet av 2015 till kr. Vad är kostnaden för varorna 2015 då? 8. Kan en utgift och kostnad ske samtidigt men ej utbetalningen? 9. Detta planerar ett företag (budgeterar) för Företaget vill investera i en ny företagsbil som man anser skall kunna användas i företaget under 5 år. Bilens pris är kr och man tänker betala 20% kontant vid köpet. Man tänker ta ett lån från Nordea på och dessa pengar vill man sätta in på företagets bankkonto. Räntan på lånet betalas under 2014 med 3,5% och i slutet av året tänker man amortera lånet via bankkontot på Man har planer på att köpa in varor på kredit i slutet av året för kr vilka man kommit överens om att betala i februari nästa år. Försäljningen tror man skall bli kontant under året. Hyror tänker man betala med kr under året via bankkontot. lagrets värde vid årsslutet räknar man skall vara kr a. Hur ser resultatet ut i budgeten för 2014? b. Hur ser likviditeten ut i företaget för 2014? 10. Kan man vara förmögen och på samma gång fattig?

8 Facit första blocket 1a. Utgiften 600 kr 1b. Kostnad 450 kr 1c. Utbetalning 600 kr 1d. Värde 150 kr 1e. Inkomst 1 januari (600 kr) 1f. Inbetalning 0 kr (600 kr 1 januari) 2. Ja om det man köper förbrukas omgående och betalas direkt 3. Försäljning på kredit (mot faktura eller avbetalning) 4a. Kostnad kr (utgiften/5 års förbrukningstid) 4b. Utbetalning kr ( handpenning+9x5000) 5a. Inkomster kr 5b. Inbetalningar kr ( kr kr) 5c. Intäkter kr 6a. Utgift 0 kr ( kr år 2014) 6b. Utbetalning 0 kr 6c. Kostnad 2017 är kr (50.000/8 år) 7a. Varukostnad kr ( ) 7b. Lagervärde c. Varukostnad 0 kr ( ) 8. Ja, man köper och förbrukar snabbt men utan att betala direkt) 9a. Resultat kr ( ) 9b. Likviditeten Ja, man kan ex äga ett hus men och ändå vara utan pengar i fickan

9 Andra blocket Våra bolagsformer Det här blocket handlar om i vilken företagsform man skall driva sitt företag. Det finns viktiga likheter men också olikheter mellan de olika företagsformerna. Här kommer en summarisk beskrivning av de likheterna och skillnaderna mellan våra företagsformer. Att starta upp ett företag idag är enkelt och går snabbt. Det gör man med hjälp av en e-legitimation. Gå in på och gör din registrering, det tar ca minuter sen är det klart. Att få företaget lönsamt kräver att du tänkt igenom det här: Har jag en bra affärsidé? Vilka är mina kunder? Varför skulle dom vilja köpa min produkt/tjänst? Vilka resurser har jag och vilka saknas? Vilka är mina konkurrenter? Det är några tankar man bör besvara innan man går vidare med planen på att starta ett eget företag, men det är en bra början. "Största hotet mot framgång är den egna rädslan att misslyckas" Citat av undertecknad för länge sedan

10 Enskilda firman* Den enklaste formen av företag som många nystartade och mindre företag väljer att börja med. Företagsformen kännetecknas av att: Bara en kan äga företaget men du kan anställd personal Den går snabbt att komma igång med Du behöver inget kapital Du behöver endast ansöka om skattsedel hos Skatteverket Du är alltid personligt ansvarig för företagets skulder Du behöver ingen revisor men dock någon som kan bokföring Vinsten beskattas med övriga privata inkomster Du kan skydda företagsnamnet (ej krav) i länet på Bolagsverket Handelsbolaget* En vanlig företagsform när man är flera som vill driva ett företag tillsammans och sprida de ekonomiska riskerna. Kännetecknas av att: Minst 2 personer/företag skall äga bolaget Krav på namnregistrering på Bolagsverket och skyddat i länet Ansökan om skattsedel hos Skatteverket Ni behöver inget kapital Personligt/solidariskt ansvar för skulderna, kan avtalas om* Ni behöver ingen revisor men dock någon som kan bokföring Delägares vinst beskattas med övriga privata inkomster * Handelsbolaget och aktiebolaget är en "juridisk person" vilket innebär att företaget är ett självständigt bolag med egna tillgångar och skulder och har ett eget ansvar i en domstolsprocess. Enskilda firman är ingen "juridisk person" I ett handelsbolag kan ansvar för skulder regleras i ett registrerat handelsbolagsavtal hos Bolagsverket

11 Aktiebolaget* Den vanligaste företagsformen när verksamheten kommit igång och då ekonomiska riskerna och åtaganden ökar. Kännetecknande är att: Minst en ägare som är privatperson eller ett företag Krav på namnskydd hos Bolagsverket och gäller i hela landet Krav på aktiekapital på minst i form av pengar/egendom* Ansökan om skattsedel hos Skatteverket Krav på revisor dock ej för mindre aktiebolag* Du kan vara anställd i ditt egna aktiebolag Du är inte personligt ansvarig för bolagets skulder* Bolaget beskattas för Vinsten i bolaget Uttag av vinst beskattas hos mottagaren Du behöver någon som kan bokföring * Har du fler än 3 anställda och en omsättning på mer än 3 mkr de senaste två åren i följd skall du ha en godkänd revisor. * Ansvar kan utkrävas genom "företrädaransvar" om företagets oförmåga att betala skulderna uppkommit genom brottslig handling. Dessutom kan ett personligt ansvar utkrävas inom krediträtten då företrädare för bolaget gått i "personlig borgen" för lån till bolaget. * Aktiekapitalet sätts in på ett bankkonto som är avsett för detta ändamål och kan därefter ersättas med ett köp av inventarier, en bil till företaget eller annan utrustning nyttig för bolaget. Aktiekapitalet kan även bestå av utrustning till bolaget och denna utrustning kallas för apportegendom. Denna utrustning värderas och därefter intygar en revisor att 1. Utrustningen tillförts bolaget 2. Värdet på utrustningen 3. Att apportegendomen är till nytta för bolagets verksamhet. Så även om du inte behöver ha en revisor i bolaget så måste du vända dig till en för att få intyget. Du kan givetvis ha en mix av kapital och apportegendom när du vill bilda ditt aktiebolag

12 Reflexioner kring företagsformerna Man skall dock inte överskatta betydelsen av att ha ett aktiebolag. Ibland hör man kommentarer som "Det är säkrare med aktiebolag" "Det är mycket bättre att ha ett aktiebolag" eller "Aktiebolaget upplevs som trovärdigare". Listan kan göras hur lång som helst men här skall jag ge några reflexioner på dessa uttryck. Sant är att man som ägare har ett bättre skydd för sin privatekonomi om det händer tråkigheter med ekonomin i bolaget, det förutsätter att man inte gått i personlig borgen för bolagets skulder och att man inte kommit i ekonomisk knipa genom att man slarvat med skatter, avgifter eller moms, skulder till staten och att situationen har ett ursprung i grovt slarv eller brottsliga gärningar. Notera att man som skattskyldig i Sverige alltid har bevisbördan mot Skatteverket att allt gått rätt till. Vi har omvänd bevisbörda i skatteärenden. En annan sak är tilltron till kreditvärdigheten hos banker och leverantörer. Just genom att ett aktiebolag bär ansvaret för sina skulder och inte ägaren privat borde väl vara en varningssignal till kreditgivare, går det åt fanders för bolaget så drabbas inte jag som ägare personligen. I den enskilda firman och i handelsbolaget däremot så är ansvaret för skulderna striktare. Kan inte företaget betala sina skulder drabbas ägaren/delägaren av ett personligt ansvar, kan denne ej betala så riskerar man en betalningsanmärkning som spärrar alla krediter inklusive möjligheten att hyra bostad eller en lokal under flera år. Sammantaget borde den som har en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag vara mer rädd för att denna situation skall uppkomma och därmed mer kreditvärdig. Sen skall man även komma ihåg att det är mer administration kring ett aktiebolag. Som ett exempel på det är att man varje år skall upprätta en årsredovisning som skall insändas till Bolagsverket förutom en deklaration till Skatteverket, tar mer tid i anspråk och kostar mer. En annan viktig sak är rätten att disponera sina pengar inom bolaget. I aktiebolaget får du inte som ägare fritt disponera pengar som finns i bolaget, annat genom att du tar ut lön eller en utdelning. I den enskilda firman och i handelsbolaget har du full frihet och kan då disponera pengar som finns i bolaget som du själv vill. Sen är all information om bolagets resultat och verksamhet en del av vår offentlighetsprincip" när den hamnar hos Bolagsverket och vem som helst kan då läsa om hur företaget haft framgång eller ej.

13 Övningar andra blocket Här kommer en del frågor och påståenden kring företagsformerna och du besvarar dessa utifrån det svar du anser är det mest rätta. 1. Kan 2 handelsbolag starta och äga ett tredje? Rätt eller fel? 2. Är ägaren alltid utan personligt ansvarig för aktiebolagets skulder? Rätt eller fel? 3. I en enskild firma kan du som ägare ta ut en egen lön? Rätt eller fel? 4. I ett aktiebolag kan du som ägare få betala skatt 2 gånger? Rätt eller fel? 5. I ett handelsbolag kan man genom avtal reglera ansvar för bolagets skulder? Rätt eller fel 6. Enskilda firman betalar ingen skatt men skatt på vinsten skall deklareras av ägaren i den privata deklaration? Rätt eller fel? 7. Alla bolagsformer kräver registrering hos Bolagsverket? Rätt eller fel? 8. Namnskyddet för ett handelsbolag gäller i hela landet? Rätt eller fel? 9. Enskilda firman är exempel på en "juridisk person" Rätt eller fel? 10. Kan ett handelsbolag äga ett aktiebolag? Rätt eller fel?

14 Facit andra blocket 1. Rätt, det krävs 2 personer, fysiska eller juridiska, som ett HB 2. Fel, kan bli företrädaransvar eller vid personlig borgen 3. Fel, ägare av enskild firma kan aldrig betraktas som anställd 4. Rätt, först skatt på vinsten och sen skatt på utdelningen 5. Rätt, ett handelsbolag kan skrivas men måste registreras 6. Rätt, vinsten läggs ihop med övriga privata inkomster 7. Fel, enskilda firmor behöver ej registreras, men rekommenderas 8. Fel, namnskyddet gäller bara i länet 9. Fel, enskild firma är ej en juridisk person 10. Rätt en juridisk person kan äga en annan juridisk person Nu har du börjat samla ihop en hög av verktyg som är din kunskap Nästa block handlar om skatter och avgifter. Lycka till med det.

15 Tredje blocket Skatter & avgifter Detta block handlar om skatter, avgifter och moms (som är en skatt) Vi börjar blocket med att lära oss momssystemet. De flesta företag i Sverige är redovisningsskyldiga för mervärdeskatt eller som man oftare säger, moms. Här kommer en beskrivning om vårt momssystem. Momsen är en skatt som en säljare lägger på vid försäljning av sina varor eller tjänster till sina kunder och som tillhör staten. Momsen finns i 4 olika skattesatser: 25% Vilket är den vanligaste skattesatsen för varor och tjänster 12% Vissa varor exempelvis livsmedel 6% Vissa varor och tjänster som resor, böcker 0% Vissa tjänster som försäkrings- och banktjänster, utbildning och sjukvård Försäljningsmoms Det kallas den moms som säljaren tar ut av sina kunder men som säljaren senare skall redovisa till staten (skuld för säljaren) För en ekonom kallas denna moms utgående moms Inköpsmomsen Det kallas den moms som säljaren fått betala vid sina inköp av varor och tjänster men som han senare får tillbaka av staten (en fordran på staten) För ekonomen kallas denna moms ingående moms

16 Momsskuld eller momsfordran Om försäljningsmomsen är högre än inköpsmomsen har säljaren en skuld till staten och i motsatta fall har han en fordran på staten. Mellanskillnaden mellan det säljaren har i momsskuld och det han har i momsfordran är en momsskuld, motsatsen är en momsfordran. Momsredovisningen Företagare redovisar momsen på en särskild momsdeklaration, det sker vanligtvis elektroniskt via internet och detta sker då antingen: En gång per månad En gång per kvartal En gång per år Vad som avgör vilken redovisningsperiod man har är beroende av hur stor försäljningen (omsättningen) är eller om man valt period själv. Priset inklusive moms Detta betyder att i skatten (momsen) ingår i totalpriset Priset exklusive moms Detta betyder att skatten (momsen) inte ingår i totalpriset Försäljning av varor och tjänster som vänder sig till konsumenter måste anges med priset inkl.moms, gäller inte om kunden är företag. Varje led från tillverkare till återförsäljare måste lägga på moms på varans/tjänstens pris, vilket innebär att slutkonsumenten blir tvungen att betala mellan 6-25% mer för sin konsumtion av varan eller tjänsten. Företagen själva som köper in varor och tjänster får som sagt tillbaka den moms dom erlagt vid sina inköp, företagen får faktiskt bara ligga ute med pengar men dom får tillbaka, vilket inte konsumenterna får. Ett räkneexempel En butik köper en dator från tillverkaren Dell för exkl.moms. Tillverkaren lägger på momsen med 25% som är och butiken skall betala totalt som nu är deras inköpspris inkl moms. Sen säljer man datorn till Kalle konsument för inkl.moms. Butiken har tagit ut moms av Kalle på (6.000x0,2) det är en skatteskuld för butiken. Samtidigt får dom göra ett avdrag på som var den moms dom själva betalade vid köpet från tillverkaren (1000x0,25) och det innebär att butiken nu har en momsskuld på 200 (skulden fordran 1.000=200)

17 Arbetsgivaravgifter Som arbetsgivare måste man betala arbetsgivaravgifter för de anställda. Detta gäller även om du själv är anställd av ditt eget bolag. Underlaget för avgifterna är bruttolönen (lön före skatt) och storleken är beroende på vilken ålder de anställda har. För 2014 gäller dessa siffror: Födda före 1937 är avgiften 0% Födda mellan är avgiften 10,21% Födda 1988 eller senare är avgiften 15,49 För övriga är avgiften 31,42% Avgiften deklareras i särskild arbetsgivardeklaration och inbetalas till Skatteverket månaden efter löneutbetalningen. Källskatterna Förutom arbetsgivaravgifterna skall alla arbetsgivare innehålla ett skatteavdrag från den anställdes bruttolön. Avdraget sker oftast genom en skattetabell med angivna procentsatser och resterande belopp blir nettolön. Arbetsgivare är ansvariga för att denna skatt blir inbetald. Skattesatsen påverkas av den plats man är mantalsskriven på samt om man är med i svenska kyrkan eller ej. Källskatten deklareras samtidigt med arbetsgivardeklarationen. Kontrolluppgift Arbetsgivare skall varje år, senast 31 januari lämna in uppgifter till Skatteverket om de anställdas bruttolöner samt skatteavdrag. Egenavgifter Är man enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan man inte vara anställd i det egna företaget utan man betraktas enbart som ägare eller delägare och de pengar man tar ut från sitt företag betraktas inte som lön utan enbart som ett privat uttag av pengar, det utgår ingen skatt på dessa uttag och man behöver ej heller betala någon arbetsgivaravgift på uttagen utan egenavgifterna beräknas enbart på företagets överskott (vinsten) Egenavgifter är motsvarigheten till arbetsgivaravgifter! Skatter, arbetsgivaravgifter och egenavgifter kallas ofta sociala avgifter! Storleken på egenavgifterna för 2014 är följande: Du betalar 28,97% på redovisad vinst

18 Du betalar 14,89% om du är under 26 år Du betalar 0% om du är född 1937 eller tidigare Bolagsskatt Skatten för aktiebolag är från 1 januari % (tidigare 26,3%) Utdelningsskatt Skatt på utdelning betalas av mottagaren, den är i dagsläget 20% Ett räkneexempel på bolagsskatt Vinsten Bolagsskatt (22%) Netto Utdelningsskatt (20%) Netto aktieägare Total skatt (37,6%) Ett räkneexempel på löner Lena är 22 år och har en bruttolön på och bor i salems kommun som har en kommunalskatt på 33% Källskatt blir 6.600* Arbetsgivaravgiften blir (15,49%)* Nettolönen blir Utbetalningar totalt Personalkostnaden blir Lasse är 31 år och har en bruttolön på och bor i Solna kommun som har en kommunalskatt på 29% Källskatt blir 7.540* Arbetsgivaravgiften blir (31,42%)* Nettolönen blir Utbetalningar totalt Personalkostnaden blir * Betalas in till Skatteverket månaden efter löneutbetalningen Ett räkneexempel på egenavgifter Vinsten Schablonavdrag (25% görs av Skatteverket) Nettointäkt Egenavgift (egenavgift 28,97%+kommunalskatt 31.03%) Nettobehållning

19 Övningar tredje blocket 1. Detta hände i ett företag under januari 2014 (endast hög moms) a. Försäljning av tjänster för inkl.moms b. Inköp av varor för exkl.moms c. Inköp av tjänster för inkl.moms d. Försäljning av varor för exkl.moms Hur såg momsresultatet ut för januari? När skulle momsen redovisas om bolaget redovisar moms månadsvis? 2. Ett företag redovisade dessa uppgifter för februari 2014 a. Bruttolöner uppgick till (anställda är över 30 år) b. Bruttolöner uppgick till (anställda är under 26 år) Hur mycket skulle man betala in i skatter om skatten var 30%? Hur mycket skulle man betala in i arbetsgivaravgifter? När skulle inbetalningen senast vara registrerad hos Skatteverket? 3. Ett företag lämnar dessa uppgifter för januari-mars Dom redovisar moms varje månad, dom anställda är alla under 26 år a. januarilöner brutto med ett skatteavdrag på 33% b. Inköp av en maskin i januari för inkl.moms c. Försäljning i januari av tjänster för inkl.moms d. försäljning och löner under februari-mars samma, men inga inköp Hur mycket skulle man totalt betalt/fått tillbaka vid redovisningen av källskatter, arbetsgivaravgifter och moms som skedde 12 mars?

20 4. Ett företag planerar att anställa 3 personer. Ange hur mycket företaget skulle tjäna under 12 månader på att anställa samtliga om dom är under 26 år jämfört med om dom vore äldre. Alla 3 skall ha en bruttolön på /månad 5. Det är endast nettolönen som är en kostnad för företaget? Rätt eller fel? 6. Det är bara delägarna som bär ansvaret för handelsbolagets momsskuld? Rätt eller fel? 7. Ett företag som har högre inköpsmoms än försäljningsmoms kan sägas ha en fordran på staten? Rätt eller fel? 8. Inom vissa branscher betraktas inköpsmomsen som en kostnad? Rätt eller fel? 9. När en konsument köper en dator så blir momsen en kostnad men så blir det inte normalt för en företagare? Rätt eller fel? 10. Källskatten på lönen är densamma för ägaren av bolaget som för de andra anställda? Rätt eller fel?

21 Facit tredje blocket 1. Momsskuld som redovisas 12 mars 2. Skatten är , avgifterna betalas 12 mars 3. Januarimomsen=återbäring mars Skatt februari=skuld till mars Avgifter februari=skuld till mars Skuld skatt och avgifter återbäring moms Svar: Skuld (totalskuld kvittas mot momsfordran) 4. Företaget skulle tjäna på den yngre gruppen 5. Fel, bruttolönen är en kostnad 6. Fel, bolaget är i första hand ansvarigt för momsen 7. Rätt 8. Rätt, de verksamheter som är momsbefriade 9. Rätt, inköpsmomsen för företagaren kan kvittas bort 10. Rätt Grattis! Din verktygslåda fylls på med kunskap och det är nu dags att gå vidare till fjärde blocket som handlar om redovisning

22 Fjärde blocket Bokföring & redovisning Företag som driver näringsverksamhet skall också sköta sin registrering av affärshändelser, alla papper skall vara i ordning och finnas tillgängliga under 7 år. Att ha ordning på alla kvitton, fakturor, insättningar och uttag gör att man får en bra inblick i verksamheten och att man lätt kan analysera resultat och lönsamheten. Att registrera sina affärshändelser kallas för att bokföra och att senare sammanställa det man bokfört är att upprätta ett bokslut. Alla skriftliga dokument som visar att en affärshändelse har ägt rum kallas för verifikationer och dessa skall sen bokföras systematiskt och kronologiskt (datumordning) Exempel på vanliga verifikationer är kvitton, insättnings- och uttagsavier, fakturor etc Att bokföra affärshändelserna när de inträffar kallas för att bokföra enligt "faktureringsmetoden" vilken får ses som den vanligaste men sen kan man även bokföra alla affärshändelser i den takt man betalar för något man har köpt till företaget eller då man får betalt för något man sålt i företaget, den metoden kallas "kontantmetoden" man väljer redovisningsmetod när man registrerar företaget hos Skatteverket för att få sin skattsedel. Skattsedeln för företagare kallas F-skattsedel och vill man arbeta som löntagare parallellt med sitt företagande finns det en FA-

23 skattsedel. Delägare i handelsbolag får en särskild skattsedel, en SA-skattsedel. Skattsedel är att se som körkortet, ett bevis på att man har ett företag. Utan skattsedel får man inte driva ett företag. För att förstå hur bokföring fungerar så finns ett grundsystem. Det finns en samlad plan över vad olika konton skall heta och vad de har för syfte som kallas kontoplanen. Idag finns en gemensam kontoplan för medlemsstater inom EU, en EU-baskontoplan och den är tänkt att vara ett riktmärke för företagen i Europa att använda vid bokföring. Den skall kunna användas oavsett vilken storlek det är på företaget, bransch eller företagsform, en mall helt enkelt. Kontoplanen är uppdelad i 9 olika kontoklasser och dessa är: 1 är tillgångar 2 är skulder 3 är intäkter 4-8 är kostnader Repetera detta!! Inom varje kontoklass finns ett antal konton och det är där själva registreringen av affärshändelserna sker. kontot består av en sifferkombination med 4 siffror och exempel på det är: 1910 Här står 1:an för tillgång och 9:an för kapital samt 10:an för att det handlar om kontanta medel i kassan där 2:an står för skuld och 3:an för kredit samt 50 till en bank detta konto används för att registrera ett upptaget banklån Med hjälp av ett par bra minnesregler, ett par av dessa har jag själv kommit på, andra är grundlagar och vilar på vetenskaplig grund. Bokstaven t består av två sidor, vänster och höger sida. Den vänstra kallas för debet och den högra för kredit. Tänk på en VD som finns på företagets huvudkontor (brukar förkortas HK) VD betyder då vänster=debet och HK betyder då höger=kredit.

24 T Den andra regeln är en grundlag inom jämviktsläran. Om vi ser samma T som en gunga, så behövs lika stor tyngd på bägge sidorna för att skapa jämvikt, i detta fall skall en summa i debet alltid vara lika stor som en i kredit. Detta innebär att när man bokför så måste alltid summorna på vänstersidorna vara lika stora som summorna på högersidorna. Man registrerar alltid ett belopp på ett kontos debetsida och samma belopp på ett annat kontos kreditsida. När man bokför med moms så är det alltid tre konton som används, men summan av debet skall ändå alltid vara densamma som summan av kredit. TU-SEKI är samurajens uttryck innan svärdet träffar motståndarens hjärta, men här står uttrycket för något helt annat och det är kontoklasser och konton: T=tillgångar ökar i debet och minskar i kredit U=utgifter (kostnader) ökar i debet och minskar i kredit S=skulder ökar i kredit och minska i debet EK=eget kapital (ett skuldkonto) ökar i kredit och minskar i debet I=intäkter ökar i kredit och minskar i debet Nu kommer det som du måste lära dig komma ihåg: Tillgångar och utgifter (kostnader) ökar i debet och minskar i kredit Skulder, eget kapital och intäkter ökar i kredit och minskar i debet. Repetera TU-SEKI regeln så gör du aldrig fel när du bokför!! Till sin hjälp i bokföringen använder man en kontoplan, den finns i alla datorprogram för bokföring. varje bolagsform här en egen kontoplan men de är i stort sett identiska med varandra. På nästa sida kommer exempel på konton i kontoplanen för enskilda firma. Vilka kontoklasser var det som ökade i debet? Vilka kontoklasser var det som ökade i kredit?

25 Vanliga konton vid bokföring Kontoklass Konto Specifikation Övrigt 1. tillgång 1211 maskiner svarv, kopiator mm 1. tillgång 1221 inventarier möbler, inredning etc 1. tillgång 1249 värdeminskning bilar (bokslutskonto) 1. tillgång 1460 varulager lager (bokslutskonto) 1. tillgång 1510 kundfordran vid kreditförsäljning 1. tillgång 1650 redovisning redovisn. av momsfordran 1. tillgång 1910 kassa kontanter 1. tillgång 1920 plusgirot pengar 1. tillgång 1930 checkkonto bankkonto 2. skulder 2010 eget kapital skuld till ägaren 2. skulder 2013 egna uttag (HB och enskild f:a) 2. skulder 2018 egna insatser (HB och enskild f:a) 2. skulder 2350 banklån skuld till banken 2. skulder 2440 lev.skulder vid kreditinköp < 1 år 2. skulder 2499 längre skulder avbetalning >1 år 2. skulder 2611 utgående moms försäljningsmoms 25% 2. skulder 2641 ingående moms inköpsmoms 25% 2. skulder 2650 redovisning redovisn. av momsskuld 3. intäkter 3041 förs.tjänster sålda uppdrag 3. intäkter 3051 förs.varor sålda produkter 4. kostnad 4010 varuinköp varor som ska säljas 5. kostnad 5010 lokalhyra hyreskostnad 5. förbr.invent kort livslängd basbeloppsregeln 6. kostnad 6550 konsultarvode inköpta tjänster 8. kostnad 8400 räntekostnader ränta på lån

26 Ökar Minskar Minskar Ökar Här har vi balans mellan debet och kredit. Är det logiskt att tänka sig att skulden ökar när vi lånar pengar på banken? Ja, lika logiskt att tillgångarna ökar på checkkontot när vi gör en insättning där. Nu köper vi in varor för och betalar via checkkontot Ökar Minskar Ökar Minskar Vad har hänt? Vi har balans mellan debet och kredit. Är det logiskt att pengarna på checkkontot minskar när vi tar ut dom för att betala våra varor? Ja, lika logiskt som att våra kostnader ökar när vi köper in varor Om du ser på checkkontot nu så har det ökat med i debet och sen har det minskat med i kredit och det som finns kvar är och den summan kallar vi för saldo, ett checkkontosaldo.

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE15, TE15,IMIT15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-09-23 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE16 ochek16 Kod: Tentamensdatum: 2016-12-01 Tid: 09.00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1

Fe2, redovisning, tentamen 1 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 180 minuter går fort. Provet innehåller 16 frågor. Omdöme E 1. När uppstår en utgift? 2. Vad innebär att periodisera? 3. Visa en indirekt avskrivning

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

En bokföringsguide till att lära sig bokföra

En bokföringsguide till att lära sig bokföra En bokföringsguide till att lära sig bokföra Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE14,EK14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-12-12 Tid: 09:00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden.

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden. 6 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarinsättning 100 Banklån 200 Försäljning 650 +950 Utbetalning Inköp av maskiner 240 Inköp av råmaterial 250 Div

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 4

Fe2, redovisning, tentamen 4 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 20 frågor. Omdöme E 1. Du kan definiera en intäkt på två sätt. Avsluta nedan två meningar. 1. En intäkt

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Bokföring kan sammanfattas som.

Bokföring kan sammanfattas som. i bokföring. kan sammanfattas som. en sammanställs i ett bokslut varje år i två olika rapporter som kallas: och. Den första rapporten innehåller information om: och den andra rapporten talar om:. Informationen

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning Grundläggande redovisning Några funderingar idag!? Kapitel 1 3 (t o m sid 81) Den Nya Affärsredovisningen Vad är en årsredovisning? Vad är skillnaden mellan resultaträkning och balansräkning? Vad är debet

Läs mer

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Redovisning & Beskattning Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Bokslutstablå (totalt 5p) På nästa sida återges saldobalansen för Äntligen Vår AB, ÄVAB, inför bokslutet 2014-12-31. ÄVAB bedriver

Läs mer

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER En snabbguide till grunderna i bokföring ATT BOKFÖRA Att bokföra handlar om att visa hur pengar rör sig i ett företag, det vill säga ekonomisk aktivitet. I slutet av ett år, ett

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad. Daniel Nordström

Baskontoplanens uppbyggnad. Daniel Nordström Baskontoplanens uppbyggnad Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanens kontoklassindelning Kontonumrets uppbyggnad Balanskonton Resultatkonton Länkar Begrepp

Läs mer

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Denna redogörelse utgår ifrån att överenskommelse träffats mellan bolaget och den anställde om en avsättning till direktpension, som

Läs mer

Vad är moms? Föreläsning 5 1. Skattesatser

Vad är moms? Föreläsning 5 1. Skattesatser Vad är moms? Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten och den

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vad är moms? Skattesatser

Vad är moms? Skattesatser Vad är moms? Skattesatser Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015.

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Hjälpmedel: Kalkylator Instruktioner: 1. Dina svar lämnas på svarsblanketten som finns sist i skrivningen. Kladdar får (och bör) lämnas

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer