OK ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OK ekonomisk förening"

Transkript

1 6/07 OK ekonomisk förening VÅR VERKSAMHET

2 6/07 Vår verksamhet 06/07 OK ekonomisk förening ägs av 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar nästan var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges största bensinbolag OKQ8. Den andra hälften ägs av staten Kuwait. Föreningen äger också bolag inom bilförsäljning, energi, fastigheter och butiksdatasystem samt ett tiotal motortidningar. OKQ8 har fler än stationer och tillhandahåller marknadens största bilistiska sortiment.

3 Innehåll OK EKONOMISK FÖRENING 4 VD har ordet 6 Medlemskap 8 Organisation och verksamhet OKQ8 12 Drivmedel 16 Butiker 16 Investeringar 19 Bilvård 19 Biluthyrning 20 Logistik 23 Smörjoljor 24 Energi- och tjänsteprodukter 27 Vårt miljöarbete 29 Miljömilstolpar OK 32 Bilförsäljning 36 Motortidningar 38 Energi 39 Butiksdata och fastigheter VÅRA MEDARBETARE 42 Personal 43 Hälsa och arbetsmiljö 44 Säkerhet 46 Korta fakta VÅR EKONOMI 49 Förvaltningsberättelse 51 Resultaträkningar 52 Balansräkningar 54 Koncernens förändringar i eget kapital 55 Moderföreningens förändringar i eget kapital 56 Kassaflödesanalyser 57 Bokslutskommentarer och noter 64 Förslag till vinstdisposition 65 Revisionsberättelse VÅR ORGANISATION 66 Styrelse, ledning och revisorer OK ekonomisk förening 70 Styrelse och ledning OK-Q8 AB 72 Medlemsorganisationen 74 Distriktsstämma Adresser OK ÅR 06/07 3

4 VD har ordet I Sverige pågick till och med sommaren ett utdraget och riksomfattande priskrig på bensin. På sina håll kunde bensinpriset ligga omkring en krona under det av OKQ8 rekommenderade riktpriset. Det kostade bensinbolagen enorma belopp. Priskrigsnotan slutade sannolikt någonstans runt 1,5 miljarder kronor. Det fick inte bilisterna att skriva och tacka för billig bensin, men det skapade mycket uppmärksamhet, inte minst i media, och förändrade till viss del köpmönstret. Allt fler sökte sig till det lägre stolppriset inom automathandeln. Det är en trend under senare år som förstärktes markant under priskriget. Sedan priskriget klingat av har merparten av de flyttade volymerna blivit kvar inom automatsegmentet. Det innebär att allt fler bemannade stationer får ökade problem med lönsamheten och tvingas stänga butiken. För bensinbolagen har priskriget och de fortsatt pressade drivmedelsmarginalerna inneburit en intensiv intern kostnadsjakt. Alla typer av effektiviseringar måste till för att långsiktigt skapa rimlig lönsamhet. Det innebär även en översyn av hur många bensinstationer som behövs för att klara servicen till Sveriges något över fyra miljoner bilar. Det enda flertalet i branschen varit överens om så här långt i den debatten är, att omstruktureringen hittills gått alldeles för långsamt. Den uppfattningen delas naturligt nog inte av alla orter, där man kanske tvingas konstatera att den sista bensinstationen släckt skylten. Idag finns omkring försäljningsställen för drivmedel. Det är både bemannade servicestationer och automater. En del är mycket små i vissa fall en ensam pump utanför exempelvis en lanthandel. På lång sikt klarar inte de minsta försäljningsställena att bära framtida krav på nödvändiga investeringar. Hur många stationer som behövs i Sverige kan de lärde tvista länge om. Men en liten vägledning finns i den så kallade pumplagen, där staten kräver att alla stationer som säljer mer än kubikmeter drivmedel också måste tillhandahålla minst ett förnybart bränsle, i allmänhet E85 (etanol) stationer faller inom ramen för pumplagen. Med den utgångspunkten är den antalsmässiga överkapaciteten i branschen omkring 40 procent. Det är inget som kommer att förändras över en natt. Ingångna avtal av olika slag måste respekteras och det finns dessutom en rad andra faktorer som påverkar i vilken takt önskvärda förändringar kan genomföras. I grannlandet Danmark har motsvarande process underlättats av en miljöfond, som vid en nedläggning tar hand om kostnaderna för eventuella markföroreningar. I Sverige finns en sådan gemensam fond för gamla redan nedlagda bensinstationer sådana tomter undersöks och saneras vid behov under en tioårsperiod. Men den fonden täcker inte stationer som idag är i drift. Förnybara bränslen Vid utgången av verksamhetsåret har OKQ8 med råge passerat 200 tankställen för förnybara bränslen. Till sommaren kommer det att finnas omkring 300 stationer för E85, RME eller fordonsgas där OKQ8-kortet kan användas. Vi kommer under hela det kommande året och även en bit in på nästa år att satsa stora resurser på att bygga ut framför allt E85-nätet för att kunna uppfylla kraven i den så kallade pumplagen. Men det tas även en rad andra initiativ för att säkerställa att vi fortsätter ligga i branschtäten inom miljöområdet. OKQ8 Hyrbilar når exempelvis upp till en andel på 40 procent miljöbilar. Norrtull Energi Föreningens dotterbolag, som investerar i produktionsanläggningar för förnybara bränslen, har under året fått ett nytt intressebolag i Helsinge Pellets i Edsbyn. Det kompletterar det likaledes samägda bolaget Laxå Pellets AB. Delägarskapet i Svensk Etanolkemi AB (Sekab) innebär ett ökat engagemang även utanför landets gränser inom EU för att säkerställa långsiktig tillgång till etanol på den svenska marknaden. En eventuell satsning på vindkraft står på dagordningen under året. OK-Q8 AB Föreningens kärnverksamhet påverkas i mycket hög grad av vad som sker inom vårt intressebolag OK-Q8 AB. Resultatet är väsentligt under budgeterade mål på grund av priskriget på bensin. Det har tvingat OKQ8 att genomföra en rad aktiviteter för att reducera kostnaderna såväl inom administrationen som på stationssidan. Marknadsandelen på bensin har kunnat hållas på samma höga nivå som tidigare över 27 procent. Villaoljesidan visar ökad marknadsandel i en snabbt krympande marknadsvolym. Villaoljan slås naturligt ut av andra uppvärmningsalternativ, exempelvis pellets. Övriga verksamheter I föreningens bolag, som inte berör energisektorn, förbättras resultaten överlag mot budgeterade mål. Inte minst bilhandeln har gått mycket bra. Biva AB har under året nedkommit med två nytillskott i familjen. Dels en Saab-Opel-verksamhet i Norrköping, dels Carlia Bil AB i Falun och Borlänge. I OK-Förlaget har MC-tidningarna Bike och MC-nytt införlivats bland tidigare starka titlar som Vi bilägare, Automobil, Klassiker och Riksettan. Det är viktigt att föreningen fortsätter att utveckla sina bolag även inom de här områdena. Det bidrar till en långsiktig finansiell stabilitet. 4 OK ÅR 06/07

5 Våra stämmor Besök gärna årets distriktsstämma i ditt område. Här tar man ställning till bland annat styrelsens förslag till återbäring. Stämmorna äger rum under perioden 7 10 maj. Tid och plats för respektive stämma finns anslaget på OKQ8-stationen, i tidningen Vi bilägare och på Det kompletteras med viss regional annonsering. På stämman delas en present ut till samtliga närvarande medlemmar. Alla får också en gratis lott från Kooperation Utan Gränser. Föreningen har köpt in samtliga lotter, där överskottet i år går till landsbygdsutveckling i Afrika. På varje distriktsstämma lottas en resa för två personer ut. Bättre vinstchans torde vara svårt att finna. Det kan vara värt att berätta för nära och kära. På köpet bidrar man till ett gott ändamål. Göran Lindblå, VD och koncernchef OK ekonomisk förening Göran Lindblå Omsättning, OK-koncernen, Mkr Årets resultat, OK-koncernen, Mkr /03 03/04 04/05 05/06 06/07 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 OK ÅR 06/07 5

6 Medlemskap OK ekonomisk förening ägs av cirka 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar ungefär var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges största bensinbolag OK-Q8 AB. Det lönar sig att vara med och äga sitt bensinbolag. Historiskt sett har OK-medlemmar över tid haft lägst kostnad för bensin av alla privatbilister i Sverige. > MEDLEMSFÖRMÅNER OCH ÅTERBÄRING Ägarnas medlemmarnas förmåner är många. De flesta tänker främst på återbäringen, det vill säga att medlemmarna varje år delar på föreningens överskott. För trogna medlemmar brukar återbäringen innebära ett rejält tillskott till semesterkassan. Återbäringen utgår på nästan alla inköp på OKQ8-stationerna. För den som tankar på automatstationer är dessutom priset redan vid pump 25 öre lägre än på bemannade stationer. I år föreslår styrelsen att återbäringen ska vara 25 öre per liter drivmedel på bemannade stationer, 5 öre per liter drivmedel på OKQ8 Minipris samt 2 procent av inköpssumman på övriga inköp under räkenskapsåret 2006/07. (Tanka och Pumpstationer är från och med 1 juli 2006 undantagna från återbäring enligt styrelsens beslut). Eftersom OK är en ekonomisk förening måste årsbokslutet inklusive återbäringsförslaget godkännas av de representanter som ägarna har valt innan återbäringen kan delas ut till medlemmarna. Godkännandet sker vid distriktsstämmorna som äger rum i maj varje år, och det slutgiltiga beslutet tas vid föreningsstämman i juni. OK-medlemskap en god affär Förutom medbestämmande och pengar tillbaka innebär OKmedlemskap en rad andra förmåner: Medlemserbjudanden på OKQ8-stationerna. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser med mera. Rabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. Bonus på villaolja (50 kr/m 3 ), el (0,5 öre/kwh), pellets (25 kr/ton) samt fast telefoni (3 procent). Rabatter på medlemsförsäkringarna OKQ8 Bilförsäkring och OKQ8 Villaförsäkring. Båda är i de flesta fall förmånligare än andra motsvarande försäkringsalternativ. De är dessutom återbäringsgrundande. Återbäring på premien för tilläggsförsäkringen OKQ8 BackUp. Sparkonto med bättre ränta än de flesta bankkonton och avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut eller används på annat sätt växer på sparkontot. Ett särskilt Servicekonto där pengar sätts in i förväg. Kontot är kopplat till ett betalkort som används vid inköp på OKQ8. Det är tillåtet att ha upp till kronor på Servicekontot. Högre belopp kan med fördel sparas på OK Sparkonto. På medlemmars insatskapital föreslås lämnas 4 procent ränta. Parlamentarisk organisation medlemmar 102 lokala distrikt 7 förvaltningsområden Västernorrland-Jämtland Dala-Gävleborg Mälardalen Stockholm Örebro-Östergötland Västra Sverige Syd Föreningsstämma 126 fullmäktige 6 OK ÅR 06/07

7 Visste du att... OK ekonomisk förening ägs av cirka 1,3 miljoner medlemmar. förra året fick medlemmar som tankade på OKQ8 tillbaka upp till 25 öre per liter drivmedel. som medlem får du bonus på villaolja, el, pellets och telefoni. OK ÅR 06/07 7

8 Organisation och verksamhet > PARLAMENTARISK ORGANISATION > VERKSAMHETER OCH ÄGANDE Medlemsutvecklingen I slutet av 2006 hade föreningen medlemmar. Under året minskade medlemsantalet med personer. Varje år flyttas medlemmar som inte varit aktiva på 10 år till ett så kallat vilande konto. Den relativt kraftiga minskningen under 2006 beror på att det var 10 år sedan OK genomförde en större värvningskampanj som erbjöd en första tankning till mycket lågt pris. Många av de medlemmar som då tillkom har inte varit aktiva sedan dess och har därmed strukits ur registret över aktiva medlemmar. I februari 2006 flyttades medlemmar från det aktiva registret och under året har medlemmar tillkommit, vilket ger en nettominskning på personer under distrikt OK ekonomisk förening ägs och styrs av sina medlemmar. Vid årsskiftet 2006/07 hade föreningen 102 distrikt. När en medlem har synpunkter på verksamheten vänder denne sig vanligtvis till distriktrådsordföranden som för frågan vidare till distriktsrådet eller förvaltningsrådet. På den årliga distriktsstämman utser medlemmarna distriktsråd, representanter till förvaltningsrådet samt väljer ombud till föreningsstämman. Sju förvaltningsråd OK ekonomisk förenings verksamhet är indelad i sju förvaltningsområden; Dala-Gävleborg, Mälardalen, Stockholm, Syd, Västernorrland-Jämtland, Västra Sverige och Örebro-Östergötland. Förvaltningsråden har i uppgift att följa och behandla utvecklingen i sitt förvaltningsområde. Råden fungerar också som en förbindelse mellan medlemmarna, styrelsen och föreningsledningen. Föreningsstämma Föreningsstämman fastställer föreningens och koncernens resultatoch balansräkning samt återbäringens storlek, det vill säga hur vinsten ska disponeras. Stämman beslutar också om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och föreningens VD, samt utser ledamöter till styrelsen. Vid föreningsstämman år 2007 är antalet fullmäktigeplatser 126. Platserna fördelas i proportion till antalet röstberättigade medlemmar i varje förvaltningsområde. Alla distrikt är representerade vid föreningsstämman. Föreningens verksamheter OK ekonomisk förenings huvudsakliga verksamhet är att bedriva bilistisk fackhandel och tillhandahålla traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, servicetjänster och en mängd andra produkter. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för all verksamhet. OK strävar också efter att arbeta miljöanpassat i alla led samt arbetar med frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor. Till exempel ställer man kontinuerligt allt högre krav på leverantörer. Ägandet i OK-Q8 AB OK ekonomisk förening äger 50 procent av Sveriges största bensinbolag OK-Q8 AB. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum International (KPI). Det gemensamma bolaget bildades OK-Q8 AB har cirka försäljningsställen i hela landet och en marknadsandel på över 27 procent. Styrelsen har sex ägarrepresentanter; tre från OK och tre från KPI. Övrigt ägande Föreningen äger dessutom ett flertal bolag som är verksamma inom bilförsäljning, förlagsverksamhet (motortidningar), förnyelsebar energi i form av produktion av pellets och etanol, försäljning av butiksdataprogram samt innehav och förvaltning av fastigheter. Här finns vi Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Närke, Skåne, Småland, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland och Östergötland. Dessutom har föreningen medlemmar som är bosatta utanför dessa områden. Västernorrland- Jämtland Dala- Gävleborg Mälardalen Stockholm Västra Sverige Örebro- Östergötland Syd 8 OK ÅR 06/07

9 Ägarstruktur 1,3 miljoner medlemmar Staten Kuwait 100 % 100 % Övriga OK-föreningar medlemmar OK ekonomisk förening KPC 100 % 13 % 87 % 100 % 50 % KPNE BV (KPI) 100 % KPAS AB 50 % OK-Q8 AB 100 % OK Marknadsservice AB 100 % OK Detaljhandel AB OK-Q8 Finans AB OK-Förlaget AB* Fastighets AB Norrtull Arithma Shared Service AB Bedege AB** AB Biva Finans Bensinpumpen Fastigheter AB OK-Q8 Holding AB Carlia Bil AB 100 % Biva AB 20 % OK-Q8 Marknad AB 80 % 31 % Biva Bergslagen AB 4% Petrolia AB 50 % 15 % VRT Bil AB 100 % Bil-City i Kristianstad AB Lantmännen Energi AB Helsinge Pellets AB 50 % Bensinpumpen BENFA Fastigheter AB Laxå Pellets AB 50 % Norrtull Energi AB brabil Sverige AB 30 % *Omfattar även dotterbolagen ANFOR Kommunikation AB, Mediapress SN AB, MotoPress AB, MotoPress AS, MotoPress ApS och TLH-Media OY. **Här ingår även dotterbolaget SWEDA Retail AB. OK ÅR 06/07 9

10 10 OK ÅR 06/07 O

11 KQ8 Med sina drygt tankställen är OKQ8 Sveriges största bensinbolag. Bolaget omsätter 19,8 miljarder kronor och har en marknadsandel på drivmedel med 27,4 procent. På cirka 400 av stationerna finns allt för bilen samt GDS-hallar, verkstäder och biluthyrning. OKQ8 är landets största däckförsäljare och säljer även livsmedel. OKQ8 är ett miljömedvetet företag och har flest etanolpumpar. Företaget säljer också pellets, el, telefoni och försäkringar med allt större framgång. <<< Stationen i Bergshamra byggdes om under 2006 enligt OKQ8s nya designkoncept. OK ÅR 06/07 11

12 OKQ8 DRIVMEDEL BUTIKER INVESTERINGAR BILVÅRD BILUTHYRNING OKQ8 är Sveriges största bensinbolag med en marknadsandel på 27,4 procent. Snittpriset på bensin steg under 2006 med 44 öre till ny rekordnivå 11,58 kronor. Priset på OPECs så kallade råoljekorg steg under året med cirka 10 dollar till 61 dollar per fat. Det kan jämföras med genomsnittet för 2002 som var 24 dollar per fat. Av snittpriset på bensin under året utgjordes cirka 63 procent av skatt. OKQ8 Hyrbilar LOGISTIK EFFEKTIVISERADE TRANSPORTER Varuförsörjning, Distribution och Depå SMÖRJOLJOR EN LÖNSAM AFFÄR Petrolia AB ENERGI- OCH TJÄNSTEPRODUKTER OKQ8 Värme VÅRT MILJÖARBETE MILJÖMILSTOLPAR > DRIVMEDEL Den totala bensinförsäljningen i Sverige sjönk under 2006 med 2,5 procent till m 3. Däremot ökade försäljningen av E85 och diesel, vilket ledde till att den totala drivmedelsförsäljningen istället ökade med 0,3 procent. OKQ8 sålde under året m 3 bensin och stärkte ställningen som Sveriges största bensinbolag med 0,3 procentenheter till en årsgenomsnittlig marknadsandel på 27,4 procent. Ökade gjorde även tvåan Statoil (22,3 procent), trean Jet och fyran Shell, medan femman Preem och sexan Hydro minskade. Dieselförsäljningen i Sverige fortsatte att öka under Främsta orsaken är att andelen dieselbilar ökar. Andelen nyregistrerade dieselbilar ökade från 9,7 procent 2005 till 19,7 procent Även den totala försäljningen av etanolbränslet E85 ökade kraftigt, från knappt m 3 till över m 3. Även här var ökningen av antalet etanolbilar den främsta orsaken. Volymökningen dämpades under slutet av 2006 mycket på grund av ett förhållandevis lågt bensinpris, vilket gjorde att etanolbilsinnehavare i ökande utsträckning valde att tanka bensin istället för E85. OKQ8 har fortfarande det största E85-nätet och över 40 procent av årsvolymen av de stationer som har etanolpump tillhör mer än 30 procent OKQ8. I december invigdes den 200:e OKQ8-stationen med E85-pump. >>> Mer än 63,1 % av bensinpriset är skatt Bensinpris kr/liter, 95-oktan, 2006/07 Volymer och marknadsandelar ,00 Energiskatt 24,7 % Koldioxidskatt 18,4 % 12,00 Moms 20,0 % 11,00 Pris svensk hamn 29,9 % 10,00 Kostnader, rabatter, vinst 7,0 % Beräknat på det genomsnittliga priset för 95-oktanig bensin under året, 11,58 kr. mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Källa: SPI OK ÅR 06/07

13 Genomsnittliga pumppriser i några EU-länder Inkl skatter euro/m 3 kr/l Exkl skatter euro/m 3 kr/l Skatter euro/m 3 kr/l Holland 1 399,00 12,98 511,00 4,74 888,00 8,24 England 1 298,34 12,05 383,97 3,56 914,37 8,49 Danmark 1 242,34 11,53 453,20 4,21 789,14 7,32 Tyskland 1 237,00 11,48 385,00 3,57 852,00 7,91 Finland 1 235,95 11,47 425,19 3,95 810,76 7,53 Portugal 1 227,42 11,39 431,45 4,00 795,97 7,39 Italien 1 221,66 11,34 454,05 4,21 767,61 7,12 Sverige 1 189,46 11,04 406,40 3,77 783,06 7,27 Frankrike 1 186,52 11,01 389,77 3,62 796,75 7,40 Snitt 1 248,63 11,59 426,67 3,96 821,96 7,63 Eurokurs som användes vid beräkningen 9,2815 OK ÅR 06/07 13

14 >>> Priskrigen fortsatte fram till och med juli 2006 i samma stora omfattning som under slutet av Trenden under 2006 var dessutom att drivmedelsmarginalerna pressades betydligt nedåt, vilket tillsammans med priskrigen kraftigt påverkade resultatet på ett negativt sätt. Prisutveckling Snittpriset på OPECs råoljekorg steg under 2006 med över tio dollar till 61 dollar per fat. Under juli och augusti låg månadssnitten på cirka 69 dollar per fat. Skälet till de höga sommarpriserna var bland annat oro över utvecklingen i konflikten mellan Israel och Libanon. Råoljepriset kulminerade i augusti efter att ett oljefält i Alaska stängde. Under dessa dagar nådde även europapriset på diesel årets maxnotering. Snittpriset på bensin steg med 44 öre till nya rekordnivån 11,58 kronor. Priset var som högst under några dagar i juli 12,89 kronor. Inför orkansäsongen i USA fanns 2005 års svåra oväder färskt i minnet. Oron över vad årets orkaner kunde ställa till med på den raffinaderitäta amerikanska sydostkusten, i kombination med ett högt råoljepris, pressade marknadspriserna på bensin uppåt. USA byggde även upp stora bensinlager vilket stärkte prisuppgången ytterligare. Orkanerna 2006 blev dock betydligt mer harmlösa än man befarat. Höga bensinpriser resulterade samtidigt i en ovanligt låg efterfrågan i USA, man hade nu höga bensinlager och råoljepriset började falla. Detta innebar att bensinpriserna på världens marknader föll stadigt och låg under dieselpriset under hösten. Marknaden Mer än tusen anläggningar i Sverige säljer drivmedel under OKQ8s varumärke. Bemannade anläggningar (egen regi) 177 Bemannade anläggningar (återförsäljare) 213 Obemannade anläggningar 210 Anläggningar som drivs av Volvo, Tanka och Pump 301 Anläggningar som drivs av övriga OK-föreningar 128 Totalt Bemannade anläggningar Januari till augusti kännetecknades av fortsatt höga priskrig vilket minskade marginalerna på drivmedel ytterligare. Priskriget ledde till att en stor del av drivmedelsvolymen förflyttades till automatstationerna. Under sista kvartalet 2006 upphörde i stort sett priskrigen. Det ledde till att kunderna åter valde att tanka på våra bemannade stationer. Automater Under året konverterades en rad bemannade servicestationer till automatstationer. År 2006 har elva stycken bemannade stationer bytt driftsform till automat. Lika många automatstationer har stängts som följd av myndighetskrav eller lönsamhetsproblem. Trenden är att automaterna säljer allt större volymer på bekostnad av de bemannade stationerna. Detta gäller för hela branschen. 14 OK ÅR 06/07

15 OKQ8 Minipris-strategi Från och med 1 juli införde OKQ8 nettoprissättning på automatnätet som innebär en direkt pumprabatt på 25 öre för bensin samt 40 öre rabatt per liter diesel jämfört med bemannade stationer. Medlemmarna får utöver detta enligt styrelsens förslag, 5 öre per liter i återbäring. Under våren genomfördes projekt Sunshine som ska snygga upp Minipris-stationerna. Fokus ligger på belysning, målning av databodar, skärmtakspelare, uppdatering och utbyte av informationstavlor. Projektet fortsätter under 2007 och ska omfatta ytterligare 75 stationer. Under hösten har arbetet påbörjats med att byta ut mjukvaruprogrammen i stationsdatorerna till ett Windows-baserat program som är mer användarvänligt än det gamla. Detta innebär att vi får en bättre kontroll avseende driftsäkerhet och försäljningsuppföljning. Pump Ett nytt drivmedelsavtal tecknades vid halvårsskiftet med Pump. Ambitionen var att ytterligare effektivisera driften. Bland annat kommer Pump att ta hand om korttransaktionerna på sina egna anläggningar. Under hösten meddelade Pump att man köpt rättigheterna att använda varunamnet Gulf. Planen är att samtliga Pump-stationer ska vara omprofilerade inom ett och ett halvt år. Volvo Även Volvos Tanka-stationer har påbörjat arbetet att byta ut stationsdatorer och införa ett Windows-baserat program i likhet med OKQ8s Minipris-stationer. Arbetet beräknas vara klart till halvårsskiftet IDS International Diesel Service, IDS, är ett internationellt koncept speciellt anpassat för tung yrkestrafik. Alla Sveriges cirka 100 IDS-anläggningar drivs av OKQ8. I Europa finns omkring 650 IDSanläggningar som är öppna dygnet runt alla dagar på året. Anläggningarna är strategiskt belägna längs de stora transportstråken. IDS-anläggningarna är automatstationer med höghastighetspumpar. De har väl tilltagna in- och utfarter som underlättar tillgängligheten. Cirka 20 av de svenska anläggningarna är så kallade Truck Centers som erbjuder minst ett tjugotal uppställningsplatser för långtradare. Här kan dessutom chauffören vila, duscha, äta, handla, faxa, använda Internet och träffa kollegor. Säkerhet En tråkig trend i branschen är utbredningen av stöld och kopiering av kort. Därför är säkerhet en viktig del i IDS-konceptet. Vi har daglig övervakning av varje kort och upptäcker genast ovanliga tankningsmönster. IDS har öppnat Sveriges första säkerhetsparkering i Ödeshög som är inhägnad och bevakad. Det hjälper chauffören att känna sig trygg i arbetet när det är körledigt. Minskade utsläpp med AdBlue OKQ8 och IDS blev 2004 först i Sverige och en av de första i Europa att sälja AdBlue. Det är ett syntetiskt urinämne som används vid en speciell katalytisk reningsmetod som hjälper stora lastbilar att klara EUs nya miljökrav för tung trafik. Den nya tekniken leder till drastiskt reducerade utsläpp av kväveoxid (NOx). Sveriges första anläggning som tillhandahåller AdBlue etablerades i Kungens Kurva utanför Stockholm och därefter har AdBlue etablerats på ytterligare tre IDS-anläggningar i Helsingborg, Ödeshög och Trelleborg. Under 2007 beräknar IDS att etablera ytterligare ett tiotal AdBlue-anläggningar. OK ÅR 06/07 15

16 OKQ8 > BUTIKER > INVESTERINGAR Vädret påverkade kraftigt årets försäljning. Året började med en lång och sträng vinter. Våren blev lång och kall och avlöstes av en fantastiskt fin sommar. Sedan var hösten och förvintern extremt mild. Försäljningen av väderberoende varor har gått i vågor. Försäljningen av Hem & Fritids produkter gick under den viktigaste perioden, våren, mycket trögt och stora kvantiteter blev kvar i lager. Grillar och grillkol har på grund av fint sommarväder och en lyckad kampanj gått bra. Försäljningen av Hem & Fritids produkter har varit vikande, dels till följd av vädret, dels på grund av konkurrensen från nya kedjor som satsar på ett bredare sortiment till mycket låga priser. Produkter som bilshampo, vax med mera stöttades under våren av TV-reklam och sålde mycket bra. Under hösten har all bilrelaterad försäljning gått bra. Försäljningen av batterier, olja, spolarvätska, torkarblad och billampor har ökat, trots att flera mackar tvingats stänga under året. Under våren gick däcksförsäljningen bra men tappade fart under den milda hösten. Dagligvaror och PAUS-konceptet Försäljningen av dagligvaror har minskat under flera år till följd av mycket kraftig konkurrens (pris och öppettider) från dagligvaruhandel och nya lågprisaktörer. Under 2006 har vi börjat implementera ett gemensamt kedjesortiment. Samtidigt ska kampanjerna bli tydligare och vassare både avseende sortiment och pris. Ett antal personer hjälper butikerna att ställa om sortiment och varuplacering. Hittills har ett 40-tal stationer fått det nya sortimentet. Samtidigt har man under året minskat antalet artiklar för att få ett smalare och mer kundanpassat sortiment. Lagret har minskat och omsättningshastigheten har blivit högre vilket gör att kostnaderna kunnat hållas nere. På så sätt kan vi vara mer konkurrenskraftiga. PAUS-konceptet har implementerats på närmare 100 stationer och försäljningsutvecklingen av smörgåsar, mellanmål, sallader, korv och hamburgare med mera är mycket positiv. Sortimentet utvecklas ständigt och kvaliteten på produkterna blir hela tiden bättre. Under 2007 introduceras ett mindre PAUS-koncept för stationer som har lägre försäljningsvolymer. Försäljningen har under året fått stöd av TV-kampanjer, vilka kommer att fortsätta under Bemannade stationer Sju bemannade anläggningar har byggts om under året; Täby Näsbydal, Norrköping Skarphagen, Norrtälje, Linköping Braskens bro, Motala, Sundsvall City och Sillekrog E4 södergående. Man har gjort om planlösningen av butikerna, byggt ny kund-wc, nya lageroch kontorsutrymmen samt rustat upp övriga utrymmen. I Sillekrog har byggnaden rivits helt och ersatts med en ny. Mindre ombyggnader har gjorts på 15 anläggningar. En helt ny fullserviceanläggning har byggts i Linköping och en är under uppförande i Kungälv. Ny stationsdesign: Tenor Under året har en ny design tagits fram under arbetsnamnet Tenor. Stationen i Solna Bergshamra har byggts om både in- och utvändigt. I designen ingår en ny ID-stolpe med elektronisk pristavla. Den invändiga designen har dessutom använts vid några av de större ombyggnaderna. Under 2007 kommer ett 20-tal stationer att få den nya utvändiga designen. Miniprisstationer Under året har renoveringsprogrammet Sunshine genomförts på 75 anläggningar. Det innefattar rengöring och målning av skärmtak och databod, översyn av belysning, byte av logofronter i skyltstolpar och skärmtak, rengöring av drivmedelsmätare och nya informationstavlor. I Malmö har en ny Minipris-station byggts på Västkustvägen. Miljöinvesteringar I slutet av februari har OKQ8 cirka 230 etanolpumpar. Utbyggnaden fortsätter 2007 för att uppfylla lagkravet att alla stationer som säljer över en miljon liter drivmedel ska tillhandahålla ett förnybart bränsle, oftast etanol, senast den 1 mars Den utbyggnad av anläggningar för biogas som sker i samarbete med AGA Gas och e.on avstannade något mot slutet av året. Det beror dels på bristande efterfrågan, dels att statliga bidrag till biogasinvesteringar bromsats tillsvidare i väntan på ett godkännande från EU. Under året har en ny anläggning uppförts i Mörby, norr om Stockholm, och anläggningen i Årsta har byggts om för ökad kapacitet. Övriga investeringar Nya biltvättar, reningsverk och pumpar installeras efter ett rullande program. Under året har cirka 100 Gör-Det-Själv-platser totalrenoverats med nya installationer och ytskikt. Ett tjugotal biltvätthallar har renoverats, fått nya biltvättmaskiner och i många fall nya reningsverk. Övrigt underhåll som byte av takbeläggningar, skyltar och portar pågår löpande. 16 OK ÅR 06/07

17 Försäljning servering, Mkr Försäljning biltvätt, Mkr Uthyrning av Gör-det-själv-hallar, Mkr OK ÅR 06/07 17

18 OKQ8 Antal uthyrningsobjekt, personbilar Antal uthyrningsobjekt, lastbilar Antal uthyrningsobjekt, minibussar OK ÅR 06/07

19 > BILVÅRD > BILUTHYRNING Tvätt och Gör-det-själv (GDS) Under året har arbetet med att förbättra tvätt- och GDS-tjänsterna varit intensivt. Biltvättar har bytts ut enligt plan och renoveringen av GDS-hallarna har fortsatt. Främst handlar det om att investera i biltvättar som ger minsta möjliga miljöpåverkan samt att installera reningsverk på befintliga tvättanläggningar. I dagsläget har 90 procent av våra anläggningar reningsverk. Ett omfattande renoveringsprogram för GDS-hallarna har påbörjats. Arbetet, som beräknas ta cirka tio år, är den största satsningen sedan hallarna byggdes på och 1980-talen. De hallar som renoveras utrustas med reningsverk. Tvätta med rent samvete Fortfarande sker fler tvättar hemma på gatan än i automattvättar eller GDS-hallar. Ur miljösynpunkt är det bättre att tvätta bilen på en anläggning som har reningsverk än att låta vattnet rinna ner i kvarterets dagvattenbrunn. Därför kommer vi att fortsätta marknadsföringen Tvätta med rent samvete om du kommer in till någon av våra stationer med reningsverk. Vi tror att den ökade miljömedvetenheten kommer att hjälpa oss i detta arbete. Med anledning av detta har vi under året skapat ett nytt koncept för självtvätt med så kallade tvättbås utomhus. Tvättbåsen har tak och väggar men varken dörrar eller värme. Efterfrågan för denna tjänst ökar främst i södra Sverige. Konceptet ska testas på ett par pilotanläggningar. OKQ8 Hyrbilar bedriver korttidsuthyrning av personbilar, lätta lastbilar, minibussar och släpvagnar. Den positiva utvecklingen har fortsatt även under 2006, både avseende omsättning och intjäning per bil. Med människors förändrade livsföring följer en fortsatt ökning för hyrbilsmarknaden, speciellt i storstadsområden. Allt fler väljer att inte köpa bil, utan hyr istället den bil som passar för just det behov man har för tillfället. Speciellt kraftig tillväxt kan noteras för lätta lastbilar, vilket delvis beror på att kunderna flyttar oftare och behöver transportfordon för detta. Även behovet av att själv transportera grovsopor till återvinningsanläggningar innebär en ökad efterfrågan. Ökad andel miljöbilar Med OKQ8s stationsnät som bas, är verksamhetens inriktning att tillhandahålla moderna, miljövänliga och säkra fordon till attraktiva priser. Idag består OKQ8s personbilspark av mer än 25 procent miljöbilar en andel som hela tiden ökar. OKQ8 köper endast in bilar som har fått 4 stjärnor eller fler i EuroNCAP testerna (en europeisk organisation som testar personbilars krocksäkerhet). OKQ8 Hyrbilar är ett rikstäckande koncept för lokal uthyrning av bilar och släp, vilket innebär enhetlighet oavsett om fordon hyrs i Luleå eller Malmö. Nytt betalsystem för biltvätt Under 2006 har vi testat ett nytt betalsystem för biltvättarna som innebär att kunden kan betala direkt i en kortterminal vid tvätten. Vi planerar att fortsätta utveckla lösningar som underlättar för kunden och ökar användandet av tvättmaskinerna. Självklart kommer det fortfarande att vara möjligt att betala i kassan för den som vill. OK ÅR 06/07 19

20 OKQ8 > LOGISTIK EFFEKTIVISERADE TRANSPORTER En viktig del av OKQ8s verksamhet kretsar kring logistik, det vill säga lagring och distribution av flytande drivmedel och bränslen till stationer, industrier och konsumenter. Nytt samarbetsavtal Den 1 augusti ändrades svensk standard vilket möjliggjorde inblandning av 5 procent FAME (samlingsnamn för olika fettsyrametylestrar) i all diesel. Med anledning av detta har OKQ8s fem dieseldepåer byggts om. I dag innehåller över 95 procent av vår diesel 5 procent FAME. Ett nytt samarbetsavtal med Statoil innebär att OKQ8 lastar drivmedel och bränslen vid deras depå i Malmö och att vår egen depå numera hyrs ut. Efterfrågan på cisterner för uthyrning har överträffat våra förväntningar och intäkterna är inte obetydliga. Eldningsolja Försäljningen av eldningsolja minskade kraftigt i likhet med hela marknaden. Det medförde lägre krav på beredskapslager för perioden juli 2006 juni Den sänkta bufferten i kombination med möjligheten att köpa mer lagringsintyg medförde att både vårt bensin- och gasoljelager minskade vilket frigjorde kapital. Med lagringsintyg menas betalning för att någon fysiskt håller produkten i lager för att upprätthålla vår beredskapsskyldighet. Miljö och säkerhet Vi har fortsatt att investera i miljö- och säkerhetsarbetet på depåerna. I Västervik har både en ny anläggning för återvinning av bensingaser och ett automatiskt skumsläckningssystem installerats. Färre egna transportfordon Antalet fordon egna och kontrakterade åkare reducerades under året från 61 till 55 samtidigt som den levererade volymen minskade något. Detta innebär att fordonens nyttjandegrad ökade med cirka tio procent. I maj överläts distributionen i Stockholm på Hoyer Svenska AB och i Malmö upphörde den egna distributionen. Idag är 25 procent av fordonen våra egna och 75 procent tillhör olika åkerier. Nya avtal med de åkerier vi anlitar ställer större krav på att återrapportera incidenter såsom spill, olyckor, skador, utslag i alkolås med mera. Vi har tagit fram en riskanalys för tankbilstransporter. Den ska ligga till grund för åtgärder för förbättrat hälso-, miljö- och säkerhetsarbete. Nytt fordonsdatorsystem I södra Sverige distribuerar vi E85 i egen regi, vilket förenklar administrationen och gör att fordonen kan utnyttjas bättre. Norr om Dalälven distribuerar vår leverantör direkt till stationerna. För att förbättra säkerheten, miljön och arbetsmiljön för chaufförerna samt förenkla administrationen för transportledarna, har vi under året implementerat ett nytt användarvänligt fordonsdatasystem med GPS-navigering, förbättrad färdplanering och fordonsinformation. Flaskgascentralen AB Flaskgascentralen AB såldes den 1 september till AGA Gas AB. Flaskgascentralens säte är i Svedala. De säljer och levererar till Skåne, södra Småland, Halland och Göteborg Bohuslän. AGA levererar nu flaskgas till samtliga OKQ8-stationer. Ny lastningsstandard En ny lastningsstandard för tankbilar har införts i branschen. Den innebär bland annat så kallad fackvolymskontroll, överfyllnadsskydd i varje enskilt drivmedelsfack, av samtliga OKQ8s egna och kontrakterade åkares fordon. Detta medför att säkerhetsmarginalen vid lastning av drivmedel ökar och risken för överspolning minskar. Målet att ytterligare öka storleken på leveranserna till våra stationer har fortsatt med mycket bra resultat. I jämförelse med föregående år har transportledarna, som ansvarar för planeringen av OKQ8s transporter, ökat leveransstorleken med i genomsnitt fyra procent. Vi har under året genomfört färre leveranser, detta trots i stort sett oförändrad volym, vilket innebär en stor besparing för både miljö och ekonomi. 20 OK ÅR 06/07

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet ÅRSREDOVISNING 2008 Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet INNEHÅLL DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2008... 3 HÄNDELSER 2008... 3 SIFFROR 2008... 4 VD-ORDET... 5 RASTA GROUP... 7 MARKNADEN... 9 AFFÄRSOMRÅDE

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL Detta är Volvo Personvagnar 1 Viktiga händelser 2 Vd-ord 3 Företagsfilosofi 4 Hållbart företagande överblick och inriktning 6 Omvärld

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer