OK ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OK ekonomisk förening"

Transkript

1 6/07 OK ekonomisk förening VÅR VERKSAMHET

2 6/07 Vår verksamhet 06/07 OK ekonomisk förening ägs av 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar nästan var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges största bensinbolag OKQ8. Den andra hälften ägs av staten Kuwait. Föreningen äger också bolag inom bilförsäljning, energi, fastigheter och butiksdatasystem samt ett tiotal motortidningar. OKQ8 har fler än stationer och tillhandahåller marknadens största bilistiska sortiment.

3 Innehåll OK EKONOMISK FÖRENING 4 VD har ordet 6 Medlemskap 8 Organisation och verksamhet OKQ8 12 Drivmedel 16 Butiker 16 Investeringar 19 Bilvård 19 Biluthyrning 20 Logistik 23 Smörjoljor 24 Energi- och tjänsteprodukter 27 Vårt miljöarbete 29 Miljömilstolpar OK 32 Bilförsäljning 36 Motortidningar 38 Energi 39 Butiksdata och fastigheter VÅRA MEDARBETARE 42 Personal 43 Hälsa och arbetsmiljö 44 Säkerhet 46 Korta fakta VÅR EKONOMI 49 Förvaltningsberättelse 51 Resultaträkningar 52 Balansräkningar 54 Koncernens förändringar i eget kapital 55 Moderföreningens förändringar i eget kapital 56 Kassaflödesanalyser 57 Bokslutskommentarer och noter 64 Förslag till vinstdisposition 65 Revisionsberättelse VÅR ORGANISATION 66 Styrelse, ledning och revisorer OK ekonomisk förening 70 Styrelse och ledning OK-Q8 AB 72 Medlemsorganisationen 74 Distriktsstämma Adresser OK ÅR 06/07 3

4 VD har ordet I Sverige pågick till och med sommaren ett utdraget och riksomfattande priskrig på bensin. På sina håll kunde bensinpriset ligga omkring en krona under det av OKQ8 rekommenderade riktpriset. Det kostade bensinbolagen enorma belopp. Priskrigsnotan slutade sannolikt någonstans runt 1,5 miljarder kronor. Det fick inte bilisterna att skriva och tacka för billig bensin, men det skapade mycket uppmärksamhet, inte minst i media, och förändrade till viss del köpmönstret. Allt fler sökte sig till det lägre stolppriset inom automathandeln. Det är en trend under senare år som förstärktes markant under priskriget. Sedan priskriget klingat av har merparten av de flyttade volymerna blivit kvar inom automatsegmentet. Det innebär att allt fler bemannade stationer får ökade problem med lönsamheten och tvingas stänga butiken. För bensinbolagen har priskriget och de fortsatt pressade drivmedelsmarginalerna inneburit en intensiv intern kostnadsjakt. Alla typer av effektiviseringar måste till för att långsiktigt skapa rimlig lönsamhet. Det innebär även en översyn av hur många bensinstationer som behövs för att klara servicen till Sveriges något över fyra miljoner bilar. Det enda flertalet i branschen varit överens om så här långt i den debatten är, att omstruktureringen hittills gått alldeles för långsamt. Den uppfattningen delas naturligt nog inte av alla orter, där man kanske tvingas konstatera att den sista bensinstationen släckt skylten. Idag finns omkring försäljningsställen för drivmedel. Det är både bemannade servicestationer och automater. En del är mycket små i vissa fall en ensam pump utanför exempelvis en lanthandel. På lång sikt klarar inte de minsta försäljningsställena att bära framtida krav på nödvändiga investeringar. Hur många stationer som behövs i Sverige kan de lärde tvista länge om. Men en liten vägledning finns i den så kallade pumplagen, där staten kräver att alla stationer som säljer mer än kubikmeter drivmedel också måste tillhandahålla minst ett förnybart bränsle, i allmänhet E85 (etanol) stationer faller inom ramen för pumplagen. Med den utgångspunkten är den antalsmässiga överkapaciteten i branschen omkring 40 procent. Det är inget som kommer att förändras över en natt. Ingångna avtal av olika slag måste respekteras och det finns dessutom en rad andra faktorer som påverkar i vilken takt önskvärda förändringar kan genomföras. I grannlandet Danmark har motsvarande process underlättats av en miljöfond, som vid en nedläggning tar hand om kostnaderna för eventuella markföroreningar. I Sverige finns en sådan gemensam fond för gamla redan nedlagda bensinstationer sådana tomter undersöks och saneras vid behov under en tioårsperiod. Men den fonden täcker inte stationer som idag är i drift. Förnybara bränslen Vid utgången av verksamhetsåret har OKQ8 med råge passerat 200 tankställen för förnybara bränslen. Till sommaren kommer det att finnas omkring 300 stationer för E85, RME eller fordonsgas där OKQ8-kortet kan användas. Vi kommer under hela det kommande året och även en bit in på nästa år att satsa stora resurser på att bygga ut framför allt E85-nätet för att kunna uppfylla kraven i den så kallade pumplagen. Men det tas även en rad andra initiativ för att säkerställa att vi fortsätter ligga i branschtäten inom miljöområdet. OKQ8 Hyrbilar når exempelvis upp till en andel på 40 procent miljöbilar. Norrtull Energi Föreningens dotterbolag, som investerar i produktionsanläggningar för förnybara bränslen, har under året fått ett nytt intressebolag i Helsinge Pellets i Edsbyn. Det kompletterar det likaledes samägda bolaget Laxå Pellets AB. Delägarskapet i Svensk Etanolkemi AB (Sekab) innebär ett ökat engagemang även utanför landets gränser inom EU för att säkerställa långsiktig tillgång till etanol på den svenska marknaden. En eventuell satsning på vindkraft står på dagordningen under året. OK-Q8 AB Föreningens kärnverksamhet påverkas i mycket hög grad av vad som sker inom vårt intressebolag OK-Q8 AB. Resultatet är väsentligt under budgeterade mål på grund av priskriget på bensin. Det har tvingat OKQ8 att genomföra en rad aktiviteter för att reducera kostnaderna såväl inom administrationen som på stationssidan. Marknadsandelen på bensin har kunnat hållas på samma höga nivå som tidigare över 27 procent. Villaoljesidan visar ökad marknadsandel i en snabbt krympande marknadsvolym. Villaoljan slås naturligt ut av andra uppvärmningsalternativ, exempelvis pellets. Övriga verksamheter I föreningens bolag, som inte berör energisektorn, förbättras resultaten överlag mot budgeterade mål. Inte minst bilhandeln har gått mycket bra. Biva AB har under året nedkommit med två nytillskott i familjen. Dels en Saab-Opel-verksamhet i Norrköping, dels Carlia Bil AB i Falun och Borlänge. I OK-Förlaget har MC-tidningarna Bike och MC-nytt införlivats bland tidigare starka titlar som Vi bilägare, Automobil, Klassiker och Riksettan. Det är viktigt att föreningen fortsätter att utveckla sina bolag även inom de här områdena. Det bidrar till en långsiktig finansiell stabilitet. 4 OK ÅR 06/07

5 Våra stämmor Besök gärna årets distriktsstämma i ditt område. Här tar man ställning till bland annat styrelsens förslag till återbäring. Stämmorna äger rum under perioden 7 10 maj. Tid och plats för respektive stämma finns anslaget på OKQ8-stationen, i tidningen Vi bilägare och på Det kompletteras med viss regional annonsering. På stämman delas en present ut till samtliga närvarande medlemmar. Alla får också en gratis lott från Kooperation Utan Gränser. Föreningen har köpt in samtliga lotter, där överskottet i år går till landsbygdsutveckling i Afrika. På varje distriktsstämma lottas en resa för två personer ut. Bättre vinstchans torde vara svårt att finna. Det kan vara värt att berätta för nära och kära. På köpet bidrar man till ett gott ändamål. Göran Lindblå, VD och koncernchef OK ekonomisk förening Göran Lindblå Omsättning, OK-koncernen, Mkr Årets resultat, OK-koncernen, Mkr /03 03/04 04/05 05/06 06/07 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 OK ÅR 06/07 5

6 Medlemskap OK ekonomisk förening ägs av cirka 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar ungefär var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges största bensinbolag OK-Q8 AB. Det lönar sig att vara med och äga sitt bensinbolag. Historiskt sett har OK-medlemmar över tid haft lägst kostnad för bensin av alla privatbilister i Sverige. > MEDLEMSFÖRMÅNER OCH ÅTERBÄRING Ägarnas medlemmarnas förmåner är många. De flesta tänker främst på återbäringen, det vill säga att medlemmarna varje år delar på föreningens överskott. För trogna medlemmar brukar återbäringen innebära ett rejält tillskott till semesterkassan. Återbäringen utgår på nästan alla inköp på OKQ8-stationerna. För den som tankar på automatstationer är dessutom priset redan vid pump 25 öre lägre än på bemannade stationer. I år föreslår styrelsen att återbäringen ska vara 25 öre per liter drivmedel på bemannade stationer, 5 öre per liter drivmedel på OKQ8 Minipris samt 2 procent av inköpssumman på övriga inköp under räkenskapsåret 2006/07. (Tanka och Pumpstationer är från och med 1 juli 2006 undantagna från återbäring enligt styrelsens beslut). Eftersom OK är en ekonomisk förening måste årsbokslutet inklusive återbäringsförslaget godkännas av de representanter som ägarna har valt innan återbäringen kan delas ut till medlemmarna. Godkännandet sker vid distriktsstämmorna som äger rum i maj varje år, och det slutgiltiga beslutet tas vid föreningsstämman i juni. OK-medlemskap en god affär Förutom medbestämmande och pengar tillbaka innebär OKmedlemskap en rad andra förmåner: Medlemserbjudanden på OKQ8-stationerna. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser med mera. Rabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. Bonus på villaolja (50 kr/m 3 ), el (0,5 öre/kwh), pellets (25 kr/ton) samt fast telefoni (3 procent). Rabatter på medlemsförsäkringarna OKQ8 Bilförsäkring och OKQ8 Villaförsäkring. Båda är i de flesta fall förmånligare än andra motsvarande försäkringsalternativ. De är dessutom återbäringsgrundande. Återbäring på premien för tilläggsförsäkringen OKQ8 BackUp. Sparkonto med bättre ränta än de flesta bankkonton och avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut eller används på annat sätt växer på sparkontot. Ett särskilt Servicekonto där pengar sätts in i förväg. Kontot är kopplat till ett betalkort som används vid inköp på OKQ8. Det är tillåtet att ha upp till kronor på Servicekontot. Högre belopp kan med fördel sparas på OK Sparkonto. På medlemmars insatskapital föreslås lämnas 4 procent ränta. Parlamentarisk organisation medlemmar 102 lokala distrikt 7 förvaltningsområden Västernorrland-Jämtland Dala-Gävleborg Mälardalen Stockholm Örebro-Östergötland Västra Sverige Syd Föreningsstämma 126 fullmäktige 6 OK ÅR 06/07

7 Visste du att... OK ekonomisk förening ägs av cirka 1,3 miljoner medlemmar. förra året fick medlemmar som tankade på OKQ8 tillbaka upp till 25 öre per liter drivmedel. som medlem får du bonus på villaolja, el, pellets och telefoni. OK ÅR 06/07 7

8 Organisation och verksamhet > PARLAMENTARISK ORGANISATION > VERKSAMHETER OCH ÄGANDE Medlemsutvecklingen I slutet av 2006 hade föreningen medlemmar. Under året minskade medlemsantalet med personer. Varje år flyttas medlemmar som inte varit aktiva på 10 år till ett så kallat vilande konto. Den relativt kraftiga minskningen under 2006 beror på att det var 10 år sedan OK genomförde en större värvningskampanj som erbjöd en första tankning till mycket lågt pris. Många av de medlemmar som då tillkom har inte varit aktiva sedan dess och har därmed strukits ur registret över aktiva medlemmar. I februari 2006 flyttades medlemmar från det aktiva registret och under året har medlemmar tillkommit, vilket ger en nettominskning på personer under distrikt OK ekonomisk förening ägs och styrs av sina medlemmar. Vid årsskiftet 2006/07 hade föreningen 102 distrikt. När en medlem har synpunkter på verksamheten vänder denne sig vanligtvis till distriktrådsordföranden som för frågan vidare till distriktsrådet eller förvaltningsrådet. På den årliga distriktsstämman utser medlemmarna distriktsråd, representanter till förvaltningsrådet samt väljer ombud till föreningsstämman. Sju förvaltningsråd OK ekonomisk förenings verksamhet är indelad i sju förvaltningsområden; Dala-Gävleborg, Mälardalen, Stockholm, Syd, Västernorrland-Jämtland, Västra Sverige och Örebro-Östergötland. Förvaltningsråden har i uppgift att följa och behandla utvecklingen i sitt förvaltningsområde. Råden fungerar också som en förbindelse mellan medlemmarna, styrelsen och föreningsledningen. Föreningsstämma Föreningsstämman fastställer föreningens och koncernens resultatoch balansräkning samt återbäringens storlek, det vill säga hur vinsten ska disponeras. Stämman beslutar också om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och föreningens VD, samt utser ledamöter till styrelsen. Vid föreningsstämman år 2007 är antalet fullmäktigeplatser 126. Platserna fördelas i proportion till antalet röstberättigade medlemmar i varje förvaltningsområde. Alla distrikt är representerade vid föreningsstämman. Föreningens verksamheter OK ekonomisk förenings huvudsakliga verksamhet är att bedriva bilistisk fackhandel och tillhandahålla traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, servicetjänster och en mängd andra produkter. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för all verksamhet. OK strävar också efter att arbeta miljöanpassat i alla led samt arbetar med frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor. Till exempel ställer man kontinuerligt allt högre krav på leverantörer. Ägandet i OK-Q8 AB OK ekonomisk förening äger 50 procent av Sveriges största bensinbolag OK-Q8 AB. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum International (KPI). Det gemensamma bolaget bildades OK-Q8 AB har cirka försäljningsställen i hela landet och en marknadsandel på över 27 procent. Styrelsen har sex ägarrepresentanter; tre från OK och tre från KPI. Övrigt ägande Föreningen äger dessutom ett flertal bolag som är verksamma inom bilförsäljning, förlagsverksamhet (motortidningar), förnyelsebar energi i form av produktion av pellets och etanol, försäljning av butiksdataprogram samt innehav och förvaltning av fastigheter. Här finns vi Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Närke, Skåne, Småland, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland och Östergötland. Dessutom har föreningen medlemmar som är bosatta utanför dessa områden. Västernorrland- Jämtland Dala- Gävleborg Mälardalen Stockholm Västra Sverige Örebro- Östergötland Syd 8 OK ÅR 06/07

9 Ägarstruktur 1,3 miljoner medlemmar Staten Kuwait 100 % 100 % Övriga OK-föreningar medlemmar OK ekonomisk förening KPC 100 % 13 % 87 % 100 % 50 % KPNE BV (KPI) 100 % KPAS AB 50 % OK-Q8 AB 100 % OK Marknadsservice AB 100 % OK Detaljhandel AB OK-Q8 Finans AB OK-Förlaget AB* Fastighets AB Norrtull Arithma Shared Service AB Bedege AB** AB Biva Finans Bensinpumpen Fastigheter AB OK-Q8 Holding AB Carlia Bil AB 100 % Biva AB 20 % OK-Q8 Marknad AB 80 % 31 % Biva Bergslagen AB 4% Petrolia AB 50 % 15 % VRT Bil AB 100 % Bil-City i Kristianstad AB Lantmännen Energi AB Helsinge Pellets AB 50 % Bensinpumpen BENFA Fastigheter AB Laxå Pellets AB 50 % Norrtull Energi AB brabil Sverige AB 30 % *Omfattar även dotterbolagen ANFOR Kommunikation AB, Mediapress SN AB, MotoPress AB, MotoPress AS, MotoPress ApS och TLH-Media OY. **Här ingår även dotterbolaget SWEDA Retail AB. OK ÅR 06/07 9

10 10 OK ÅR 06/07 O

11 KQ8 Med sina drygt tankställen är OKQ8 Sveriges största bensinbolag. Bolaget omsätter 19,8 miljarder kronor och har en marknadsandel på drivmedel med 27,4 procent. På cirka 400 av stationerna finns allt för bilen samt GDS-hallar, verkstäder och biluthyrning. OKQ8 är landets största däckförsäljare och säljer även livsmedel. OKQ8 är ett miljömedvetet företag och har flest etanolpumpar. Företaget säljer också pellets, el, telefoni och försäkringar med allt större framgång. <<< Stationen i Bergshamra byggdes om under 2006 enligt OKQ8s nya designkoncept. OK ÅR 06/07 11

12 OKQ8 DRIVMEDEL BUTIKER INVESTERINGAR BILVÅRD BILUTHYRNING OKQ8 är Sveriges största bensinbolag med en marknadsandel på 27,4 procent. Snittpriset på bensin steg under 2006 med 44 öre till ny rekordnivå 11,58 kronor. Priset på OPECs så kallade råoljekorg steg under året med cirka 10 dollar till 61 dollar per fat. Det kan jämföras med genomsnittet för 2002 som var 24 dollar per fat. Av snittpriset på bensin under året utgjordes cirka 63 procent av skatt. OKQ8 Hyrbilar LOGISTIK EFFEKTIVISERADE TRANSPORTER Varuförsörjning, Distribution och Depå SMÖRJOLJOR EN LÖNSAM AFFÄR Petrolia AB ENERGI- OCH TJÄNSTEPRODUKTER OKQ8 Värme VÅRT MILJÖARBETE MILJÖMILSTOLPAR > DRIVMEDEL Den totala bensinförsäljningen i Sverige sjönk under 2006 med 2,5 procent till m 3. Däremot ökade försäljningen av E85 och diesel, vilket ledde till att den totala drivmedelsförsäljningen istället ökade med 0,3 procent. OKQ8 sålde under året m 3 bensin och stärkte ställningen som Sveriges största bensinbolag med 0,3 procentenheter till en årsgenomsnittlig marknadsandel på 27,4 procent. Ökade gjorde även tvåan Statoil (22,3 procent), trean Jet och fyran Shell, medan femman Preem och sexan Hydro minskade. Dieselförsäljningen i Sverige fortsatte att öka under Främsta orsaken är att andelen dieselbilar ökar. Andelen nyregistrerade dieselbilar ökade från 9,7 procent 2005 till 19,7 procent Även den totala försäljningen av etanolbränslet E85 ökade kraftigt, från knappt m 3 till över m 3. Även här var ökningen av antalet etanolbilar den främsta orsaken. Volymökningen dämpades under slutet av 2006 mycket på grund av ett förhållandevis lågt bensinpris, vilket gjorde att etanolbilsinnehavare i ökande utsträckning valde att tanka bensin istället för E85. OKQ8 har fortfarande det största E85-nätet och över 40 procent av årsvolymen av de stationer som har etanolpump tillhör mer än 30 procent OKQ8. I december invigdes den 200:e OKQ8-stationen med E85-pump. >>> Mer än 63,1 % av bensinpriset är skatt Bensinpris kr/liter, 95-oktan, 2006/07 Volymer och marknadsandelar ,00 Energiskatt 24,7 % Koldioxidskatt 18,4 % 12,00 Moms 20,0 % 11,00 Pris svensk hamn 29,9 % 10,00 Kostnader, rabatter, vinst 7,0 % Beräknat på det genomsnittliga priset för 95-oktanig bensin under året, 11,58 kr. mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Källa: SPI OK ÅR 06/07

13 Genomsnittliga pumppriser i några EU-länder Inkl skatter euro/m 3 kr/l Exkl skatter euro/m 3 kr/l Skatter euro/m 3 kr/l Holland 1 399,00 12,98 511,00 4,74 888,00 8,24 England 1 298,34 12,05 383,97 3,56 914,37 8,49 Danmark 1 242,34 11,53 453,20 4,21 789,14 7,32 Tyskland 1 237,00 11,48 385,00 3,57 852,00 7,91 Finland 1 235,95 11,47 425,19 3,95 810,76 7,53 Portugal 1 227,42 11,39 431,45 4,00 795,97 7,39 Italien 1 221,66 11,34 454,05 4,21 767,61 7,12 Sverige 1 189,46 11,04 406,40 3,77 783,06 7,27 Frankrike 1 186,52 11,01 389,77 3,62 796,75 7,40 Snitt 1 248,63 11,59 426,67 3,96 821,96 7,63 Eurokurs som användes vid beräkningen 9,2815 OK ÅR 06/07 13

14 >>> Priskrigen fortsatte fram till och med juli 2006 i samma stora omfattning som under slutet av Trenden under 2006 var dessutom att drivmedelsmarginalerna pressades betydligt nedåt, vilket tillsammans med priskrigen kraftigt påverkade resultatet på ett negativt sätt. Prisutveckling Snittpriset på OPECs råoljekorg steg under 2006 med över tio dollar till 61 dollar per fat. Under juli och augusti låg månadssnitten på cirka 69 dollar per fat. Skälet till de höga sommarpriserna var bland annat oro över utvecklingen i konflikten mellan Israel och Libanon. Råoljepriset kulminerade i augusti efter att ett oljefält i Alaska stängde. Under dessa dagar nådde även europapriset på diesel årets maxnotering. Snittpriset på bensin steg med 44 öre till nya rekordnivån 11,58 kronor. Priset var som högst under några dagar i juli 12,89 kronor. Inför orkansäsongen i USA fanns 2005 års svåra oväder färskt i minnet. Oron över vad årets orkaner kunde ställa till med på den raffinaderitäta amerikanska sydostkusten, i kombination med ett högt råoljepris, pressade marknadspriserna på bensin uppåt. USA byggde även upp stora bensinlager vilket stärkte prisuppgången ytterligare. Orkanerna 2006 blev dock betydligt mer harmlösa än man befarat. Höga bensinpriser resulterade samtidigt i en ovanligt låg efterfrågan i USA, man hade nu höga bensinlager och råoljepriset började falla. Detta innebar att bensinpriserna på världens marknader föll stadigt och låg under dieselpriset under hösten. Marknaden Mer än tusen anläggningar i Sverige säljer drivmedel under OKQ8s varumärke. Bemannade anläggningar (egen regi) 177 Bemannade anläggningar (återförsäljare) 213 Obemannade anläggningar 210 Anläggningar som drivs av Volvo, Tanka och Pump 301 Anläggningar som drivs av övriga OK-föreningar 128 Totalt Bemannade anläggningar Januari till augusti kännetecknades av fortsatt höga priskrig vilket minskade marginalerna på drivmedel ytterligare. Priskriget ledde till att en stor del av drivmedelsvolymen förflyttades till automatstationerna. Under sista kvartalet 2006 upphörde i stort sett priskrigen. Det ledde till att kunderna åter valde att tanka på våra bemannade stationer. Automater Under året konverterades en rad bemannade servicestationer till automatstationer. År 2006 har elva stycken bemannade stationer bytt driftsform till automat. Lika många automatstationer har stängts som följd av myndighetskrav eller lönsamhetsproblem. Trenden är att automaterna säljer allt större volymer på bekostnad av de bemannade stationerna. Detta gäller för hela branschen. 14 OK ÅR 06/07

15 OKQ8 Minipris-strategi Från och med 1 juli införde OKQ8 nettoprissättning på automatnätet som innebär en direkt pumprabatt på 25 öre för bensin samt 40 öre rabatt per liter diesel jämfört med bemannade stationer. Medlemmarna får utöver detta enligt styrelsens förslag, 5 öre per liter i återbäring. Under våren genomfördes projekt Sunshine som ska snygga upp Minipris-stationerna. Fokus ligger på belysning, målning av databodar, skärmtakspelare, uppdatering och utbyte av informationstavlor. Projektet fortsätter under 2007 och ska omfatta ytterligare 75 stationer. Under hösten har arbetet påbörjats med att byta ut mjukvaruprogrammen i stationsdatorerna till ett Windows-baserat program som är mer användarvänligt än det gamla. Detta innebär att vi får en bättre kontroll avseende driftsäkerhet och försäljningsuppföljning. Pump Ett nytt drivmedelsavtal tecknades vid halvårsskiftet med Pump. Ambitionen var att ytterligare effektivisera driften. Bland annat kommer Pump att ta hand om korttransaktionerna på sina egna anläggningar. Under hösten meddelade Pump att man köpt rättigheterna att använda varunamnet Gulf. Planen är att samtliga Pump-stationer ska vara omprofilerade inom ett och ett halvt år. Volvo Även Volvos Tanka-stationer har påbörjat arbetet att byta ut stationsdatorer och införa ett Windows-baserat program i likhet med OKQ8s Minipris-stationer. Arbetet beräknas vara klart till halvårsskiftet IDS International Diesel Service, IDS, är ett internationellt koncept speciellt anpassat för tung yrkestrafik. Alla Sveriges cirka 100 IDS-anläggningar drivs av OKQ8. I Europa finns omkring 650 IDSanläggningar som är öppna dygnet runt alla dagar på året. Anläggningarna är strategiskt belägna längs de stora transportstråken. IDS-anläggningarna är automatstationer med höghastighetspumpar. De har väl tilltagna in- och utfarter som underlättar tillgängligheten. Cirka 20 av de svenska anläggningarna är så kallade Truck Centers som erbjuder minst ett tjugotal uppställningsplatser för långtradare. Här kan dessutom chauffören vila, duscha, äta, handla, faxa, använda Internet och träffa kollegor. Säkerhet En tråkig trend i branschen är utbredningen av stöld och kopiering av kort. Därför är säkerhet en viktig del i IDS-konceptet. Vi har daglig övervakning av varje kort och upptäcker genast ovanliga tankningsmönster. IDS har öppnat Sveriges första säkerhetsparkering i Ödeshög som är inhägnad och bevakad. Det hjälper chauffören att känna sig trygg i arbetet när det är körledigt. Minskade utsläpp med AdBlue OKQ8 och IDS blev 2004 först i Sverige och en av de första i Europa att sälja AdBlue. Det är ett syntetiskt urinämne som används vid en speciell katalytisk reningsmetod som hjälper stora lastbilar att klara EUs nya miljökrav för tung trafik. Den nya tekniken leder till drastiskt reducerade utsläpp av kväveoxid (NOx). Sveriges första anläggning som tillhandahåller AdBlue etablerades i Kungens Kurva utanför Stockholm och därefter har AdBlue etablerats på ytterligare tre IDS-anläggningar i Helsingborg, Ödeshög och Trelleborg. Under 2007 beräknar IDS att etablera ytterligare ett tiotal AdBlue-anläggningar. OK ÅR 06/07 15

16 OKQ8 > BUTIKER > INVESTERINGAR Vädret påverkade kraftigt årets försäljning. Året började med en lång och sträng vinter. Våren blev lång och kall och avlöstes av en fantastiskt fin sommar. Sedan var hösten och förvintern extremt mild. Försäljningen av väderberoende varor har gått i vågor. Försäljningen av Hem & Fritids produkter gick under den viktigaste perioden, våren, mycket trögt och stora kvantiteter blev kvar i lager. Grillar och grillkol har på grund av fint sommarväder och en lyckad kampanj gått bra. Försäljningen av Hem & Fritids produkter har varit vikande, dels till följd av vädret, dels på grund av konkurrensen från nya kedjor som satsar på ett bredare sortiment till mycket låga priser. Produkter som bilshampo, vax med mera stöttades under våren av TV-reklam och sålde mycket bra. Under hösten har all bilrelaterad försäljning gått bra. Försäljningen av batterier, olja, spolarvätska, torkarblad och billampor har ökat, trots att flera mackar tvingats stänga under året. Under våren gick däcksförsäljningen bra men tappade fart under den milda hösten. Dagligvaror och PAUS-konceptet Försäljningen av dagligvaror har minskat under flera år till följd av mycket kraftig konkurrens (pris och öppettider) från dagligvaruhandel och nya lågprisaktörer. Under 2006 har vi börjat implementera ett gemensamt kedjesortiment. Samtidigt ska kampanjerna bli tydligare och vassare både avseende sortiment och pris. Ett antal personer hjälper butikerna att ställa om sortiment och varuplacering. Hittills har ett 40-tal stationer fått det nya sortimentet. Samtidigt har man under året minskat antalet artiklar för att få ett smalare och mer kundanpassat sortiment. Lagret har minskat och omsättningshastigheten har blivit högre vilket gör att kostnaderna kunnat hållas nere. På så sätt kan vi vara mer konkurrenskraftiga. PAUS-konceptet har implementerats på närmare 100 stationer och försäljningsutvecklingen av smörgåsar, mellanmål, sallader, korv och hamburgare med mera är mycket positiv. Sortimentet utvecklas ständigt och kvaliteten på produkterna blir hela tiden bättre. Under 2007 introduceras ett mindre PAUS-koncept för stationer som har lägre försäljningsvolymer. Försäljningen har under året fått stöd av TV-kampanjer, vilka kommer att fortsätta under Bemannade stationer Sju bemannade anläggningar har byggts om under året; Täby Näsbydal, Norrköping Skarphagen, Norrtälje, Linköping Braskens bro, Motala, Sundsvall City och Sillekrog E4 södergående. Man har gjort om planlösningen av butikerna, byggt ny kund-wc, nya lageroch kontorsutrymmen samt rustat upp övriga utrymmen. I Sillekrog har byggnaden rivits helt och ersatts med en ny. Mindre ombyggnader har gjorts på 15 anläggningar. En helt ny fullserviceanläggning har byggts i Linköping och en är under uppförande i Kungälv. Ny stationsdesign: Tenor Under året har en ny design tagits fram under arbetsnamnet Tenor. Stationen i Solna Bergshamra har byggts om både in- och utvändigt. I designen ingår en ny ID-stolpe med elektronisk pristavla. Den invändiga designen har dessutom använts vid några av de större ombyggnaderna. Under 2007 kommer ett 20-tal stationer att få den nya utvändiga designen. Miniprisstationer Under året har renoveringsprogrammet Sunshine genomförts på 75 anläggningar. Det innefattar rengöring och målning av skärmtak och databod, översyn av belysning, byte av logofronter i skyltstolpar och skärmtak, rengöring av drivmedelsmätare och nya informationstavlor. I Malmö har en ny Minipris-station byggts på Västkustvägen. Miljöinvesteringar I slutet av februari har OKQ8 cirka 230 etanolpumpar. Utbyggnaden fortsätter 2007 för att uppfylla lagkravet att alla stationer som säljer över en miljon liter drivmedel ska tillhandahålla ett förnybart bränsle, oftast etanol, senast den 1 mars Den utbyggnad av anläggningar för biogas som sker i samarbete med AGA Gas och e.on avstannade något mot slutet av året. Det beror dels på bristande efterfrågan, dels att statliga bidrag till biogasinvesteringar bromsats tillsvidare i väntan på ett godkännande från EU. Under året har en ny anläggning uppförts i Mörby, norr om Stockholm, och anläggningen i Årsta har byggts om för ökad kapacitet. Övriga investeringar Nya biltvättar, reningsverk och pumpar installeras efter ett rullande program. Under året har cirka 100 Gör-Det-Själv-platser totalrenoverats med nya installationer och ytskikt. Ett tjugotal biltvätthallar har renoverats, fått nya biltvättmaskiner och i många fall nya reningsverk. Övrigt underhåll som byte av takbeläggningar, skyltar och portar pågår löpande. 16 OK ÅR 06/07

17 Försäljning servering, Mkr Försäljning biltvätt, Mkr Uthyrning av Gör-det-själv-hallar, Mkr OK ÅR 06/07 17

18 OKQ8 Antal uthyrningsobjekt, personbilar Antal uthyrningsobjekt, lastbilar Antal uthyrningsobjekt, minibussar OK ÅR 06/07

19 > BILVÅRD > BILUTHYRNING Tvätt och Gör-det-själv (GDS) Under året har arbetet med att förbättra tvätt- och GDS-tjänsterna varit intensivt. Biltvättar har bytts ut enligt plan och renoveringen av GDS-hallarna har fortsatt. Främst handlar det om att investera i biltvättar som ger minsta möjliga miljöpåverkan samt att installera reningsverk på befintliga tvättanläggningar. I dagsläget har 90 procent av våra anläggningar reningsverk. Ett omfattande renoveringsprogram för GDS-hallarna har påbörjats. Arbetet, som beräknas ta cirka tio år, är den största satsningen sedan hallarna byggdes på och 1980-talen. De hallar som renoveras utrustas med reningsverk. Tvätta med rent samvete Fortfarande sker fler tvättar hemma på gatan än i automattvättar eller GDS-hallar. Ur miljösynpunkt är det bättre att tvätta bilen på en anläggning som har reningsverk än att låta vattnet rinna ner i kvarterets dagvattenbrunn. Därför kommer vi att fortsätta marknadsföringen Tvätta med rent samvete om du kommer in till någon av våra stationer med reningsverk. Vi tror att den ökade miljömedvetenheten kommer att hjälpa oss i detta arbete. Med anledning av detta har vi under året skapat ett nytt koncept för självtvätt med så kallade tvättbås utomhus. Tvättbåsen har tak och väggar men varken dörrar eller värme. Efterfrågan för denna tjänst ökar främst i södra Sverige. Konceptet ska testas på ett par pilotanläggningar. OKQ8 Hyrbilar bedriver korttidsuthyrning av personbilar, lätta lastbilar, minibussar och släpvagnar. Den positiva utvecklingen har fortsatt även under 2006, både avseende omsättning och intjäning per bil. Med människors förändrade livsföring följer en fortsatt ökning för hyrbilsmarknaden, speciellt i storstadsområden. Allt fler väljer att inte köpa bil, utan hyr istället den bil som passar för just det behov man har för tillfället. Speciellt kraftig tillväxt kan noteras för lätta lastbilar, vilket delvis beror på att kunderna flyttar oftare och behöver transportfordon för detta. Även behovet av att själv transportera grovsopor till återvinningsanläggningar innebär en ökad efterfrågan. Ökad andel miljöbilar Med OKQ8s stationsnät som bas, är verksamhetens inriktning att tillhandahålla moderna, miljövänliga och säkra fordon till attraktiva priser. Idag består OKQ8s personbilspark av mer än 25 procent miljöbilar en andel som hela tiden ökar. OKQ8 köper endast in bilar som har fått 4 stjärnor eller fler i EuroNCAP testerna (en europeisk organisation som testar personbilars krocksäkerhet). OKQ8 Hyrbilar är ett rikstäckande koncept för lokal uthyrning av bilar och släp, vilket innebär enhetlighet oavsett om fordon hyrs i Luleå eller Malmö. Nytt betalsystem för biltvätt Under 2006 har vi testat ett nytt betalsystem för biltvättarna som innebär att kunden kan betala direkt i en kortterminal vid tvätten. Vi planerar att fortsätta utveckla lösningar som underlättar för kunden och ökar användandet av tvättmaskinerna. Självklart kommer det fortfarande att vara möjligt att betala i kassan för den som vill. OK ÅR 06/07 19

20 OKQ8 > LOGISTIK EFFEKTIVISERADE TRANSPORTER En viktig del av OKQ8s verksamhet kretsar kring logistik, det vill säga lagring och distribution av flytande drivmedel och bränslen till stationer, industrier och konsumenter. Nytt samarbetsavtal Den 1 augusti ändrades svensk standard vilket möjliggjorde inblandning av 5 procent FAME (samlingsnamn för olika fettsyrametylestrar) i all diesel. Med anledning av detta har OKQ8s fem dieseldepåer byggts om. I dag innehåller över 95 procent av vår diesel 5 procent FAME. Ett nytt samarbetsavtal med Statoil innebär att OKQ8 lastar drivmedel och bränslen vid deras depå i Malmö och att vår egen depå numera hyrs ut. Efterfrågan på cisterner för uthyrning har överträffat våra förväntningar och intäkterna är inte obetydliga. Eldningsolja Försäljningen av eldningsolja minskade kraftigt i likhet med hela marknaden. Det medförde lägre krav på beredskapslager för perioden juli 2006 juni Den sänkta bufferten i kombination med möjligheten att köpa mer lagringsintyg medförde att både vårt bensin- och gasoljelager minskade vilket frigjorde kapital. Med lagringsintyg menas betalning för att någon fysiskt håller produkten i lager för att upprätthålla vår beredskapsskyldighet. Miljö och säkerhet Vi har fortsatt att investera i miljö- och säkerhetsarbetet på depåerna. I Västervik har både en ny anläggning för återvinning av bensingaser och ett automatiskt skumsläckningssystem installerats. Färre egna transportfordon Antalet fordon egna och kontrakterade åkare reducerades under året från 61 till 55 samtidigt som den levererade volymen minskade något. Detta innebär att fordonens nyttjandegrad ökade med cirka tio procent. I maj överläts distributionen i Stockholm på Hoyer Svenska AB och i Malmö upphörde den egna distributionen. Idag är 25 procent av fordonen våra egna och 75 procent tillhör olika åkerier. Nya avtal med de åkerier vi anlitar ställer större krav på att återrapportera incidenter såsom spill, olyckor, skador, utslag i alkolås med mera. Vi har tagit fram en riskanalys för tankbilstransporter. Den ska ligga till grund för åtgärder för förbättrat hälso-, miljö- och säkerhetsarbete. Nytt fordonsdatorsystem I södra Sverige distribuerar vi E85 i egen regi, vilket förenklar administrationen och gör att fordonen kan utnyttjas bättre. Norr om Dalälven distribuerar vår leverantör direkt till stationerna. För att förbättra säkerheten, miljön och arbetsmiljön för chaufförerna samt förenkla administrationen för transportledarna, har vi under året implementerat ett nytt användarvänligt fordonsdatasystem med GPS-navigering, förbättrad färdplanering och fordonsinformation. Flaskgascentralen AB Flaskgascentralen AB såldes den 1 september till AGA Gas AB. Flaskgascentralens säte är i Svedala. De säljer och levererar till Skåne, södra Småland, Halland och Göteborg Bohuslän. AGA levererar nu flaskgas till samtliga OKQ8-stationer. Ny lastningsstandard En ny lastningsstandard för tankbilar har införts i branschen. Den innebär bland annat så kallad fackvolymskontroll, överfyllnadsskydd i varje enskilt drivmedelsfack, av samtliga OKQ8s egna och kontrakterade åkares fordon. Detta medför att säkerhetsmarginalen vid lastning av drivmedel ökar och risken för överspolning minskar. Målet att ytterligare öka storleken på leveranserna till våra stationer har fortsatt med mycket bra resultat. I jämförelse med föregående år har transportledarna, som ansvarar för planeringen av OKQ8s transporter, ökat leveransstorleken med i genomsnitt fyra procent. Vi har under året genomfört färre leveranser, detta trots i stort sett oförändrad volym, vilket innebär en stor besparing för både miljö och ekonomi. 20 OK ÅR 06/07

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Vägen mot en grönare framtid

Vägen mot en grönare framtid Vägen mot en grönare framtid Arbetshästen drevs av havre. Men under de senaste 120 åren har bensin och diesel fått världen att rulla. Resor till länder långt borta, varor som fraktas, maskiner som ska

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK VI OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken Fordonsgas Klimatresa med miljön i tanken E.ON Fordonsgas består av två produkter Biogas 50 och Biogas 100 Biogas 50 Minst hälften av den fordonsgas du tankar motsvaras av biogas. Biogas 50 tankar du på

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 R OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 OK EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. till 9 801 Mkr (9

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Varför finns det inte avställningsytor i de omgjorda

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

CODAB - Företagspresentationen

CODAB - Företagspresentationen CODAB - Företagspresentationen När du vill ha full kontroll. CODAB är ett väletablerat företag inom drivmedelssektorn. Vi kallar oss själv specialister på registrering av drivmedel efter med mer än 30

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. verksamheten 2011 2012 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till 9 867 Mkr

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Gävle Fjärrfrakt AB Årsrapport 2013-2014. Miljöredovisning 2013-2014. 1 av 10

Gävle Fjärrfrakt AB Årsrapport 2013-2014. Miljöredovisning 2013-2014. 1 av 10 Miljöredovisning 2013-2014 1 av 10 1. ALLMÄNT Gävle Fjärrfrakt AB Organisationsnummer: 55 63 82 39 20 Postadress: Box 11 051, 800 11 Gävle Besöksadress: Krickvägen 24 26 Näringen 22:2 Kommun: Gävle Län:

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Statistikrapport nr 1-2015

Statistikrapport nr 1-2015 Statistikrapport nr 1-2015 Lidköping den 1 mars 2015 Denna rapport skickas enbart ut till styrelsen samt till pelletstillverkare som är medlem i PelletsFörbundet och till de övriga som lämnat in uppgifterna

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Folksams Tjänstebilsindex 2008

Folksams Tjänstebilsindex 2008 2008-04-29 Sid 1(5) Folksams Tjänstebilsindex 2008 Kartläggning av privat och offentlig sektors inköp av tjänste- och företagsbilar : Om säkerheten och bränsleförbrukningen i de svenska bilparkerna inom

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

En liten bok om bilskatter

En liten bok om bilskatter En liten bok om bilskatter Bilen behövs i Sverige Nio av tio resor sker på vägar Åtta av tio resor görs med bil 60 % av allt gods transporteras med lastbil Fordonsindustrin sysselsätter 140 000 personer

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer